2
Detalii: Dr. Mădălin Enache [email protected] 0722 578 997 Workshop EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor la EcosistEME program 25 iunie 2018 orele 10:00–11:30 Departamentul de microbiologie, Etajul 1, sala 1.18 academia română Institutul de Biologie Bucureşti Departamentul de microbiologie Sediul ISB din Bucureşti, în anul 1970 Aspect din Departamentul de Microbiologie în anul 2018

EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor · 2019-04-13 · Detalii: Dr. Mădălin Enache [email protected] 0722 578 997 Workshop EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor · 2019-04-13 · Detalii: Dr. Mădălin Enache madalin.enache@ibiol.ro 0722 578 997 Workshop EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor

Detalii: Dr. Mădălin Enache [email protected] 0722 578 997

Workshop

EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor

la EcosistEME

program

25 iunie 2018 orele 10:00–11:30Departamentul de microbiologie, Etajul 1, sala 1.18

academia românăInstitutul de Biologie BucureştiDepartamentul de microbiologie

Sediul ISB din Bucureşti, în anul 1970

Aspect din Departamentul de Microbiologie în anul 2018

Page 2: EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor · 2019-04-13 · Detalii: Dr. Mădălin Enache madalin.enache@ibiol.ro 0722 578 997 Workshop EcosistEMElE şi aDaptarEa MicroorganisMElor

ComItEtul ştIInţIfIC:

Dr. Mădălin Enache Şeful Departamentului de Microbiologie, Institutul de Biologie Bucureşti;

prof. dr. Veronica lazăr Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Biologie, Departamentul de Botanică şi Microbiologie;

Dr. cristina purcărea Departamentul de Microbiologie, Institutul de Biologie Bucureşti,

Dr. anca Manole Secretarul Ştiinţific al Institutului de Biologie Bucureşti.

ComItEtul DE organIzarE:

Dr. Mădălin Enache Şeful Departamentului de Microbiologie, Institutul de Biologie Bucureşti;

Dr. Marian constantin Departamentul de Microbiologie, Institutul de Biologie Bucureşti;

robert Marian ruginescu Departamentul de Microbiologie, Institutul de Biologie Bucureşti.

10:00 – 11:30

Dr. mădălin Enache Şeful Departamentului de Microbiologie

Victoria Ioana păun Obţinerea aspartat transcarbamilazei recombinante din bacteria psihrofilă Rugamonas sp. pamc27505 izolată dintr‑un lac antarctic

robert marian ruginescu Biodegradarea celulozei – semnificaţie ecologică a proce‑sului natural şi aplicaţii biotehnologice

menadil Cetin Influenţa antropică asupra calităţii microbiologice a apelor costiere din zona Năvodari – Mamaia Sud

alexandra popa Evaluarea activităţii degradative a microorganismelor sa‑protrofe într‑un ecosistem acvatic nou format – Parcul Na‑tural Văcăreşti

Wotafy ali Ihsan khalaf Microorganisme cu potenţial de creştere în structura şi instalaţiile construcţiilor hidroenergetice (baraj Paltinu – râul Doftana)

Workshop: EcosistEmElE şi adaptarEa microorganismElor la EcosistEmE institutul dE BiologiE BucurEşti, dEpartamEntul dE microBiologiE–2018