of 8 /8
BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE Zastosowanie: Stalowe drzwi profilowe świetnie nadają się jako zamknięcie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. Mogą być stosowane jako drzwi wewnętrzne lub zewnętrzne, w wersji z przeszkleniem lub pełne, otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, z doświetlem bocznym lub naświetlem górnym. DRZWI STALOWE TRWAŁOŚĆ Wysokie parametry wytrzymałościowe drzwi zawdzięczamy stosowaniu odpowiednich metod łączenia profili drzwiowych. W połączeniu z najwyższej klasy materiałami uzyskujemy efekt drzwi o stabilnej i wytrzymałej konstrukcji, odpornej na czynniki fizyczne i atmosferyczne. BEZPIECZEŃSTWO Dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń w postaci okuć, bolców antywyważeniowych czy specjalnych szyb możemy dostosować drzwi do odpowiedniej klasy ryzyka oraz wymogów prawa budowlanego. Drzwi są testowane zgodnie z najnowszymi normami europejskimi dzięki czemu możemy zapewnić ich użytkownikom najlepszą ochronę. FUNKCJONALNOŚĆ W drzwiach stalowych zastosowano podwójne uszczelki przymykowe wsuwane w profil skrzydła i ościeżnicy. Uszczelka znajduje się od strony wewnętrznej i zewnętrznej skrzydła, co zapewnia odpowiednią szczelność drzwi i tłumienie hałasu przy zamykaniu. FUNKCJONALNOŚĆ

DRZWI STALOWE · Połączenia spawane są szlifowane i polerowane, co zapewnia estetyczny wygląd. Spawana konstrukcja gwarantuje sztywność, odpor-ność na odkształcenia i

Embed Size (px)

Text of DRZWI STALOWE · Połączenia spawane są szlifowane i polerowane, co zapewnia estetyczny wygląd....

BRAMY | DRZWI | OGRODZENIA

STALOWE DRZWI PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

Zastosowanie: Stalowe drzwi profilowe wietnie nadaj si jako zamknicie klatek schodowych w budynkach wielorodzinnych oraz w budynkach uytecznoci publicznej. Mog by stosowane jako drzwiwewntrzne lub zewntrzne, w wersji z przeszkleniem lub pene, otwierane na zewntrz lub do wewntrz,z dowietlem bocznym lub nawietlem grnym.

DRZWI STALOWE

TRWAOWysokie parametry wytrzymaociowe

drzwi zawdziczamy stosowaniuodpowiednich metod czenia profili

drzwiowych. W poczeniu z najwyszej klasy materiaami uzyskujemy efekt drzwi

o stabilnej i wytrzymaej konstrukcji, odpornej na czynniki fizyczne

i atmosferyczne.

BEZPIECZESTWODziki zastosowaniu odpowiednich

zabezpiecze w postaci oku, bolcw antywywaeniowych czy specjalnych szyb

moemy dostosowa drzwi do odpowiedniej klasy ryzyka oraz wymogw

prawa budowlanego. Drzwi s testowane zgodnie z najnowszymi

normami europejskimi dziki czemu moemy zapewni ich uytkownikom

najlepsz ochron.

FUNKCJONALNOW drzwiach stalowych zastosowano

podwjne uszczelki przymykowe wsuwane w profil skrzyda i ocienicy. Uszczelka

znajduje si od strony wewntrznej i zewntrznej skrzyda, co zapewnia

odpowiedni szczelno drzwi i tumienie haasu przy zamykaniu.

FUNKCJONALNO

3 | KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

Ocienica i skrzydo drzwi wykonane s z najwyszej jakoci ksztatownikw stalo-wych z przegrod termiczn, o gruboci cianki 1,5 do 2 mm. Ksztatowniki czone s ze sob poprzez spawanie. Poczenia spawane s szlifowane i polerowane, co zapewnia estetyczny wygld. Spawana konstrukcja gwarantuje sztywno, odpor-no na odksztacenia i niezawodno dziaania, nawet przy najbardziej intensywnej eksploatacji.

Opis produktu

Skrzydo drzwiowe moe by wypenione szyb bezpieczn zespolon dwukomo-row obustronnie bezpieczn albo panelem ciepym wykonanym z podwjnej bla-chy stalowej oraz izolacji.

Systemy profilowe

JANSEN JANISOL

przegroda termiczna wykonana jest ze stali nierdzewnej, prg w postaci listwy opadajcej

przegroda termiczna wykonana jest z tworzywa, prg wys. 22,5 mm do zatopienia w posadzce 6 mm

1,5 W/(mK) dla wymiaru 1280 mm x 2600 mm

Wypenienie skrzyda

Opis

Na caym obwodzie skrzyda i ocienicy oprcz progu znajduj si uszczelki przy-mykowe, ktre wciskane s w specjalnie uksztatowane rowki. Uszczelka znajduje si od strony wewntrznej i zewntrznej skrzyda, co zapewnia odpowiedni szczel-no drzwi i tumienie haasu przy zamykaniu.

System uszczelnie

Drzwi wyposaone s w dwa zawiasy stalowe oyskowane, ktre gwa-rantuj wysoki komfort zamykania i otwierania drzwi. Zawiasy spawane s do konstrukcji ocienicy i skrzyda, co eliminuje opadanie skrzyda i konieczno regulacji zawiasw. Drzwi stalowe profilowe zewntrzne wyposaone s standardo-wo w zamek trzypunktowy z wkadk klasy C i kluczami, klamk Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany (imitacja stali nierdzewnej).

Wyposaenie

DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE

60

40 5 87.5

40 5 85

70

Drzwi jednoskrzydowe

60

40 5 87.5

40 5 85

70

Drzwi jednoskrzydowe

60

40 5 87.5 87.5 5 62.5

40 5 85

70

85 5 60

Drzwi dwuskrzydowe

60

40 5 87.5 87.5 5 62.5

40 5 85

70

85 5 60

Drzwi dwuskrzydowe

FORSTER UNICO 1,48 W/(mK) dla wymiaru 1200mm x 2500 mm

Drzwi Jansen JANISOL

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi -Norma wyrobu, waciwoci eksploatacyjne - Cz 1: Okna i drzwi zewntrzne bez waciwoci dotyczcych odpornoci ognio-wej i/lub dymoszczelnoci.

Dokumenty dopuszczajce

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE | 4

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

Ocienica i skrzydo wykonane s z najwyszej jakoci ksztatownikow sta-lowych, jednokomorowych, bez przegrody termicznej, o gruboci cianki 1,5 do 2 mm. Ksztatowniki czone s ze sob poprzez spawanie. Pocze-nia spawane s szlifowane i polerowane, co zapewnia estetyczny wygld. Standardowo drzwi posiadaj prg wykonany z ksztatownika 20 x 40 mm. Spawana konstrukcja gwarantuje sztywno, odporno na odksztacenia i niezawodno dziaania, nawet przy najbardziej intensywnej eksploatacji.

Opis produktu

Skrzydo drzwiowe wypenione szyb bezpieczn pojedyncz lub ze-spolon albo panelem ciepym wykonanym z podwjnej blachy stalowej oraz izolacji.

Systemy profilowe

JANSEN ECONOMY 50

bez przegrody termicznej, prg wykonany z ksztatownika 20x40 mm

bez przegrody termicznej, prg wykonany z ksztatownika 20x40 mm

Wypenienie skrzyda

Opis

Na caym obwodzie skrzyda i ocienicy oprcz progu znajduj si uszczelki przymykowe, ktre wciskane s w specjalnie uksztatowane rowki. Uszczelka znajduje si od strony wewntrznej i zewntrznej skrzyda, co zapewnia od-powiedni szczelno drzwi i tumienie haasu przy zamykaniu.

System uszczelnie

Drzwi stalowe profilowe wewntrzne wyposaone s w standardzie: w dwa zawiasy stalowe oyskowane, ktre gwarantuj wysoki komfort zamyka-nia i otwierania drzwi oraz w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy z wkadk i trzema kluczami, klamk Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany (imitacja stali nierdzewnej).

Wyposaenie

DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE

50

36 4 90

50

40 5 85

50

36 4 90

50

40 5 85

50

36 904 90 4 56

50

40 5 85 85 5 60

50

36 904 90 4 56

50

40 5 85 85 5 60

Drzwi jednoskrzydowe

Drzwi jednoskrzydowe

Drzwi dwuskrzydowe

Drzwi dwuskrzydowe

Drzwi Forster PRESTO z dowietlem bocznym, z zawiasami PIVOT i supem technicznym z zamontowanym domofonem

FORSTER PRESTO

5 | KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

Klamki i uchwyty Jupiter

Klamki i uchwyty Denver

Uchwyty rurowe

Systemy kontroli dostpuKlawiatura kodowa Czytnik zblieniowyBrelok zblieniowy / Karta / Czytnik

Przykadowe moliwoci wykonania

Drzwi jednoskrzydowe Drzwi dwuskrzydowe

M2 300 mm

Uchwyty Presti

P5 krtki580 mm

P5 wyduony960 mm

Wyposaenie

Klamki i uchwyty Pochwyty i uchwyty rurowe

Pochwyt HS

300 mm 500 mm

Rama skrzyda, ocienica, blacha panelu malowane s proszkowo. Przygotowanie powierzchni do malowania odbywa si z wykorzystaniem obrbki strumieniowo-ciernej. Powierzchnia poddawana jest dwukrotnemu malowaniu: warstw podkadow, a nastpnie warstw dekoracyjn. Malowanie proszkowe w kolorach standardowych MAT.

Kolory

RAL 9006 RAL 8019

RAL 7040

RAL 9016

RAL 7035

RAL 8017 RAL 8016 RAL 8014

RAL 7016 RAL 6029RAL 5010 RAL 3000

Kolory niestandardowe: Inny RAL, kolory mat struktura

RAL 8019

RAL 6029

Uwaga: Kolory zaprezentowane w materiale powinny byc traktowane wyacznie pogladowo. Drzwi stalowe profilowe mog by malo-wane na kolor z palety RAL (nie dotyczy kolorw z efektem perowym, refleksyjnym i metalicznym).

P5 dugi2000 mm

P45 krtki580 mm

P45 wyduony1200 mm

EDB CA A B DC E cianka

Klamka straacka

Samozamykaczramieniowy

Samozamykaczszynowy

Dwignia antypaniczna

Samozamykacze i dwignia

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE | 6

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

Wymiary zamwieniowe oraz wymiary montaowe

Rodzaj drzwi

Wymiary drzwi w zalenociod otworu montaowego

wiato przejcia

Sd Hd Sj Hj

JednoskrzydoweJansen JANISOL So - (od 10 [mm] do 40

[mm] luz montaowy)Ho- (od 5 [mm] do 20 [mm] luz montaowy)

Sd - 181 [mm] Hd - 82 [mm]

Forster UNICO Sd - 193 [mm] Hd - 65 [mm]

DwuskrzydoweJansen JANISOL So - (od 10 [mm] do 40

[mm] luz montaowy)Ho- (od 5 [mm] do 20 [mm] luz montaowy)

Sd I - 126 [mm] Hd - 82 [mm]

Forster UNICO Sd I - 137 [mm] Hd - 65 [mm]

So - szeroko otworu,Sd - szeroko zamwieniowa drzwi,Sj - szeroko wiata przejcia drzwi jednoskrzydowych Sj = Sd - 181 [mm] dla systemu Jansen JANISOL i Sj = Sd - 193 [mm] dla systemu Forster UNICOSd I - szeroko skrzyda czynnego drzwi dwuskrzydowych,Sd II - szeroko skrzyda biernego drzwi dwuskrzydowych,Sj I - szeroko wiata przejcia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydowych Sj I = Sd I - 126 [mm] dla systemu Jansen JANISOL i Sj I = Sd I - 137 [mm] dla systemu Forster UNICO

Sj II - szeroko wiata przejcia w obu skrzydach drzwi dwuskrzydowych Sj II = Sd - 232 [mm] dla systemu Jansen JANISOL i Sj II = Sd - 254 [mm] dla systemu Forster UNICOHo - wysoko otworu,Hd - wysoko zamwieniowa drzwi,Hj - wysoko wiata przejcia Hj = Hd - 82 [mm] dla systemu Jansen JANISOL i Hj = Hd - 65 [mm] dla systemu Forster UNICOE - wymagana przestrze pozwalajca na otwarcie skrzyda patrzc od strony kierunku otwierania E = Sj (Sj I) + 110 [mm] dla systemu Jansen Janisol i E = Sj (Sj I) + 125 [mm] dla systemu Forster UNICO

Drzwi jednoskrzydowe Drzwi dwuskrzydowe

Monta w otworze drzwi Forster UNICO

Drzwi jednoskrzydowe Drzwi jedno oraz dwuskrzydowe

Drzwi dwuskrzydowe

Monta w otworze drzwi Jansen JANISOL

Drzwi jedno oraz dwuskrzydowe

7 | KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

Rodzaj drzwi

Wymiary drzwi w zalenociod otworu montaowego

wiato przejcia

Sd Hd Sj Hj

JednoskrzydoweJansen ECONOMY 50 So - (od 10 [mm] do 40

[mm] luz montaowy)Ho- (od 5 [mm] do 20 [mm] luz montaowy)

Sd - 171 [mm] Hd - 85 [mm]

Forster PRESTO Sd - 175 [mm] Hd - 90 [mm]

DwuskrzydoweJansen ECONOMY 50 So - (od 10 [mm] do 40

[mm] luz montaowy)Ho- (od 5 [mm] do 20 [mm] luz montaowy)

Sd I - 116 [mm] Hd - 85 [mm]

Forster PRESTO Sd I - 120 [mm] Hd - 90 [mm]

So - szeroko otworu,Sd - szeroko zamwieniowa drzwi,Sj - szeroko wiata przejcia drzwi jednoskrzydowych Sj = Sd - 171 [mm] dla systemu Jansen ECONOMY 50 i Sj = Sd - 175 [mm] dla systemu Forster PRESTOSd I - szeroko skrzyda czynnego drzwi dwuskrzydowych,Sd II - szeroko skrzyda biernego drzwi dwuskrzydowych,Sj I - szeroko wiata przejcia w skrzydle czynnym drzwi dwuskrzydowych Sj I = Sd I - 116 [mm] dla systemu Jansen ECONOMY 50 i Sj I = Sd I - 120 [mm] dla systemu Forster PRESTO

Sj II - szeroko wiata przejcia w obu skrzydach drzwi dwuskrzydowych Sj II = Sd - 232 [mm] dla systemu Jansen ECONOMY 50 i Sj II = Sd - 210 [mm] dla systemu Forster PRESTOHo - wysoko otworu,Hd - wysoko zamwieniowa drzwi,Hj - wysoko wiata przejcia Hj = Hd - 85 [mm] dla systemu Jansen ECONOMY 50 i Hj = Hd - 90 [mm] dla systemu Forster PRESTOE - wymagana przestrze pozwalajca na otwarcie skrzyda patrzc od strony kierunku otwierania E = Sj (Sj I) + 100 [mm] dla systemu Jansen ECONOMY 50 i E = Sj (Sj I) + 110 [mm] dla systemu Forster PRESTO

Drzwi jednoskrzydowe Drzwi dwuskrzydowe

Monta w otworze drzwi Forster PRESTO

Drzwi jednoskrzydowe Drzwi dwuskrzydowe

Monta w otworze drzwi Jansen ECONOMY 50Drzwi jedno oraz dwuskrzydowe

Drzwi jedno oraz dwuskrzydowe

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE | 8

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

Obiekty referencyjne

12 | KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE WEWNTRZNE I ZEWNTRZNE

KARTA TECHNICZNA DRZWI STALOWE PROFILOWE ZEWNTRZNE I WEWNTRZNE

WINIOWSKI Sp. zo.o. S.K.A.PL 33-311 Wielogowy 153 Tel. +48 18 44 77 111 Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49 40' 10" | E = 20 41' 12"

DSPWZ/09.16/PL

Pozwl si zainspirowa ! Sprawd inne rozwizania marki WINIOWSKI !

Nazwa drzwi

Drzwi stalowe profilowe

Jansen JANISOL Forster UNICO Jansen ECONOMY 50 Forster PRESTO

Rodzaj drzwi zewntrzne wewntrzne

Rodzaj otwierania prawe lub lewe otwierane na zewntrz lub do wewntrz

Ilo skrzyde jednoskrzydowe, dwuskrzydowe oraz z dowietlami i nawietlem

Maksymalna szer./wys. (mm):- drzwi jednoskrzydowe - drzwi dwuskrzydowych

1490 x 3000 2890 x 3000

1270 x 25002240 x 2500

1390 x 28552690 x 2855

1600 x 2800, a przy 1400 x 30503000 x 2800, a przy 2850 x 3050

Zawiasy spawane do konstrukcji ocienicy i skrzyda spawane do konstrukcji ocienicy i skrzyda

Zamek trzypunktowy zapadkowo-zasuwkowy

Wkadka klasy C z picioma kluczami oraz dwoma kluczami serwisowymi z trzema kluczami

Klamka Jupiter w kolorze nikiel szczotkowany (imitacja stali nierdzewnej)

Wypenienie szyba bezpieczna zespolona lub panel szyba bezpieczna pojedyncza lub zespolona lub panel

Uszczelki przymykowe przymykowe

Kolory standardowe RAL 9016, RAL 9006, RAL 8019, RAL 8017, RAL 8016, RAL 8014, RAL7040, RAL 7035, RAL 7016, RAL 6029, RAL 5010, RAL 3000.

Kolory niestandardowe Inny RAL, kolory mat struktura

Opcje dodatkowe zawiasy przykrcane z regulacj wysokoci funkcja dzienna (opcja rolki), zamek dodatkowy z wkadk, klamki ze stali nierdzewnej Denver, uchwyt - klamka Denver ze stali nierdzewnej, uchwyt rurowy, Presti, zaczep elektromagnetyczny, samozamykacz (ramieniowy lub szynowy oraz z blokad pooenia, ukryty), okucie antypaniczne, system kontroli dostpu: klawiatura kodowa, czytnik zblieniowy, brelok, karta, uszczelka automatycznie opadajca (opcja w systemie Jansen Janisol, w systemie Forster Unico w standardzie) stopka podporowa, odbj.

zamek barykowy z wkadk z trzema kluczami oraz uchwyt spawany lub uchwyty ze stali nierdzewnej, dodatkowy zamek z wkadk, wkadka antywamaniowa klasy C, klamki ze stali nierdzewnej Denver, uchwyt - klamka Denver ze stali nierdzewnej, uchwyt rurowy, Presti, HS, zaczep elektromagnetyczny,bolce przeciwwywaeniowe zabezpieczajce przed wywaeniem drzwi, zamek trzypunktowy siekierowy z wkadk atestowan kl. C, samozamykacz (ramieniowy lub szynowy oraz z blokad pooenia), okucie antypaniczne, system kontroli dostpu: klawiatura kodowa, czytnik zblieniowy, brelok, karta, kratka wentylacyjna 480 x 80 [mm] lub otwory wentylacyjne o rednicy 35 [mm] , zawiasy PIVOT(ukryte, bezpieczne) ze supem technicznym, okucie na zworach elektromagnetycznych, odbj, stopka podporowa, szczotka zamiast progu, klamka straacka.

Wspczynnik przenikania ciepa

1,5 W/(mK)**dla wymiaru 1280 x 2600 mm

1,48 W/(mK)**dla wymiaru 1200 x 2500 mm

-

Dane techniczne