Click here to load reader

DRAGE DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI! · PDF fileMarta Rakovec, dipl. ekon. KNJIGOVODJA Damijana Gabri ... elektro in strojna šola Kranj, ki je imela dve enoti:

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DRAGE DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOŠTOVANI STARŠI! · PDF fileMarta Rakovec, dipl....

Tehniki olski center Kranj

1

DRAGE DIJAKINJE IN DIJAKI, SPOTOVANI STARI! Novo olsko leto, nov zaetek, nove poti in izzivi. Vsak zaetek je teak, poln novosti. V pomo smo vam pripravili publikacijo. V njej boste nali kljune informacije o delu in ivljenju ole. Publikacija vam bo pomagala, da bo sodelovanje Vas in vaih starev z delavci ole im hitreje in enostavneje. ola si prizadeva za odprt in iskren dialog z Vami in vaimi stari, saj je tako vsem olajano delo v olskem izobraevalnem procesu. Za vas, dragi dijaki, se prienja nova pot znanja, odkritij, inovacij, ivljenja. Prepustite se temu toku, saj si boste tako pridobili une in delovne navade, ki vam bodo v ivljenju v pomo in hkrati drag spomin na preivete olske dni. Umetnost uenja je umetnost pomagati odkritjem. Pri svojem delu v oli in vaem ivljenju ne odlaajte, uite se, berite in vztrajajte pri svojih idejah ter pojdite uspehu naproti, saj ste gibalo nadaljnjega razvoja. Kot pravi Marlo Morgan v knjigi Sporoilo iz venosti: Modrost ni vedenje. Vedenje je znanje, ki ga je mo pridobiti iz mnogih virov: knjig, ol, obil, izkustev. Meri se z inteligennim kolinikom. lovek je lahko izjemno inteligenten, eprav nima niti grama modrosti. Modrost je uporaba vedenja, je namerna, izbirna odloitev za neko delovanje ali nedelovanje, upotevaje blagor vseh vpletenih."

Andreja Poganik, prof. v.d. direktorica TC

Tehniki olski center Kranj

2

Dijakinja, dijak, pozdravljen v naem centru! Poletje jemlje slovo, lenobni poitniki dnevi so mimo, na vrata trka jesen in z njo OLA. Vendar tokrat nova srednja. Verjetno te nekoliko geka po trebuhu, poraja se ti kup vpraanj, npr. kdo te bo poueval, kakne so uilnice, kako ti bo lo, ... Vendar brez skrbi. Ravno zato, da bi se lae znael v novem centru in si odgovoril na porajajoa vpraanja, smo pripravili predstavitveno zgoenko, ki jo prebira. Gre za obseno stvar, vendar brez bojazni: nekatera poglavja bo preskoil, nekatera preletel, nekatera pa je priporoljivo resno pretudirati, zlasti organizacijo dela v oli, olska pravila ocenjevanja, olski koledar, interesne dejavnosti. Zakaj?

e bo seznanjen z organizacijo dela v oli, bo tudi tvoja osebna organizacija uspeneja. e bo pretudiral pravila pri ocenjevanju, ti bodo bolj jasna merila ocenjevanja, oblike in naini ter minimalni standardi, ki jih mora dosei za pozitivno oceno. S pomojo olskega koledarja si bo svoje delo enakomerno porazdelil in ne bo imel teav z uenjem tik pred zdajci ter negativnimi ocenami.

Odloitve so v tvojih rokah, e pa bo upoteval nekaj preizkuenih nasvetov, bo tvoje olanje manj stresno. Torej, nekaj namigov:

NE IZOSTAJAJ NEOPRAVIENO OD POUKA, kajti tovrstno poetje vedno vodi k slabemu unemu uspehu. DEJAVNO SODELUJ PRI POUKU, kajti potem bo prej usvojil novo snov in bo imel ve prostega asa. MOREBITNA NESOGLASJA S PROFESORJI REUJ TAKOJ in na kultiviran nain. UDELEUJ IN SODELUJ PRI OLSKIH IN OBOLSKIH DEJAVNOSTIH, kajti na ta nain bo ustvarjalno preivljal svoj prosti as in stkal vezi s soolci in ostalimi dijaki centra.

Verjamem in upam si trditi, da e bo deloval v skladu s temi namigi, bo na center kraj, kamor bo hodil z veseljem. Uspeen in samozavesten korak v novo olsko leto!

Maja Jot, prof. urednica publikacije

Tehniki olski center Kranj

3

PODATKI O OLI

TEHNIKI OLSKI CENTER KRANJ

SPLETNI NASLOV http://www.tsckr.si/

SEDE OLE Kidrieva cesta 55, 4000 KRANJ

ORGANIZACIJSKE ENOTE Strokovna in poklicna ola

Strokovna gimnazija Vija strokovna ola

V. D. DIREKTORICA ZAVODA Andreja Poganik, prof.

RAVNATELJ STROKOVNE IN POKLICNE OLE Mirko Megli, dipl. in.

RAVNATELJICA STROKOVNE GIMNAZIJE Vlasta Jemec, prof.

RAVNATELJICA VIJE STROKOVNE OLE mag. Branka Jarc Kovai

VODJA IZOBRAEVANJA OB DELU Beti Vuko, univ. dipl. in.

ORGANIZATOR PRAKTINEGA POUKA SiP Ale Bregar, in.

ORGANIZATOR DELOVNE PRAKSE SiP Milo Frelih, dipl. in.

SVETOVALNI DELAVKI Lijana Medi Jermani, univ. dipl. psih.

Karmen Kanalec, univ. dipl. ped. in prof. soc.

KNJINIARKI Romana Debeljak, univ. dipl. ped. in prof. slov.

Milena Ili

POSLOVNI SEKRETAR Branka Zadnikar

POSLOVNI SEKRETAR Martina Megli

ADMINISTRATOR Mojca Miklavi

RAUNOVODKINJA Dragica Zugwitz, dipl. upr. org.

RAUNOVODKINJA Marta Rakovec, dipl. ekon.

KNJIGOVODJA Damijana Gabri

TELEFONSKE TEVILKE

TAJNITVO ++386 (0)4 280 40 00 fax: ++386 (0)4 280 40 35

DIREKTORICA ++386 (0)4 280 40 21

RAVNATELJ SiP ++386 (0)4 280 40 23

RAVNATELJICA SG ++386 (0)4 280 40 22

SVETOVALNA SLUBA ++386 (0)4 280 40 32 ++386 (0)4 280 40 46

IZOBRAEVANJE OB DELU ++386 (0)4 280 40 27

ZBORNICA S ++386 (0)4 280 40 26

KNJINICA ++386 (0)4 280 40 38

URADNE URE

TAJNITVO

vsak dan od 12.30 do 13.30 ure

RAUNOVODSTVO vsak dan od 12.30 do 13.30 ure

KNJINICA

ponedeljek, sreda in petek dopoldan torek in etrtek dopoldan in popoldan

IZOBRAEVANJE OB DELU torek, sreda in petek - dopoldan ponedeljek in etrtek - popoldan

Tehniki olski center Kranj

4

KAZALO

PODATKI O OLI ........................................................................................... 3 KAZALO ............................................................................................................. 4 ORGANI ZAVODA............................................................................................ 5 ZGODOVINA OLE.......................................................................................... 6 PREDSTAVITEV TC KRANJ ...................................................................... 7 MATERIALNI POGOJI OLE ........................................................................ 9 DEJAVNOSTI OLE ....................................................................................... 10 OLA IN STARI ............................................................................................ 12 ODDELKI IN RAZREDNIKI V LETU 2008/2009 ....................................... 13 STROKOVNI DELAVCI ZAVODA .............................................................. 15 ORGANIZACIJA DELA V OLI ................................................................... 17 OLSKA SVETOVALNA SLUBA .............................................................. 19 OLSKA KNJINICA ..................................................................................... 20 IZOBRAEVANJE ODRASLIH ................................................................... 22 ZAKLJUNI IZPIT V SREDNJEM POKLICNEM IZOBRAEVANJU . 23 SPLONA MATURA ....................................................................................... 24 POKLICNA MATURA .................................................................................... 27 STROKOVNA GIMNAZIJA .......................................................................... 30 STROKOVNA IN POKLICNA OLA ........................................................... 34 OLSKA PRAVILA OCENJEVANJA (VELJAJO ZA SIP) ..................... 46 OLSKI KOLEDAR ZA OLSKO LETO 2008/2009 .................................. 50 OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE .................................................................... 53 INTERESNE DEJAVNOSTI........................................................................... 55 PROSTA IZBIRA DIJAKOV .......................................................................... 59 DIJAKA SKUPNOST .................................................................................... 61 UTRIP OLE .................................................................................................... 62

Publikacija TC Kranj za olsko leto 08/09 UREDNITVO Urednica: Maja Jot, prof. Avtorji besedil: Andreja Poganik, prof. Mirko Megli, dipl. in. Vlasta Jemec, prof. Lijana Medi Jermani, dipl. psih. Beti Vuko, univ. dipl. in. Simona Rozman, prof. Tanja Peenko, prof., Romana Debeljak, prof. pela Tomai, prof. Maja Jot, prof. TEHNINA PRIPRAVA Raunalniki prelom: Joe Drenovec, univ. dipl. org. Lektoriranje: Maja Jot, prof. Fotografije: Vera Brezar, labor. Oblikovanje naslovnice: David Kladnik

ORGANI ZAVODA

DIREKTOR SVET ZAVODA

STROKOVNA IN POKLICNA OLA

STROKOVNA GIMNAZIJA VIJA STROKOVNA OLA SKUPNE SLUBE

RAVNATELJ RAVNATELJ RAVNATELJ

PREDAVATELJSKI ZBOR UITELJSKI ZBOR

POMONIK RAVNATELJA

UITELJSKI ZBOR

ORGANIZATOR IZOBRAEVANJA

ODRASLIH

TAJNITVO RAUNOVODSTVO SVETOVALNA SLUBA KNJINICA VZDREVALEC UNE TEHNOLOGIJE

HINIKI

Tehniki olski center Kranj

6

ZGODOVINA OLE TEHNIKI OLSKI CENTER KRANJ JE OLA Z DOLGOLETNO TRADICIJO. V Kranju je Ministrstvo za industrijo Slovenije v letu 1946 ustanovilo Strojno tovarno, ki se je e marca 1946 preimenovala v ISKRO. Ob tovarni je bila leta 1951 zgrajena ola za 300 uencev. Potrebe po strokovnih kadrih so iz leta v leto naraale. Novo prelomnico v zgodovini ole je pomenila uvedba usmerjenega izobraevanja v olskem letu 1981/82. V tem obdobju se je za potrebe elektrotehnike in strojnitva izobraevalo e 950 uencev. Prostorska stiska se je kazala pri izvajanju teoretinega in praktinega pouka. Odloitev za gradnjo in financiranje nove ole je prevzela obina Kranj in njeno gospodarstvo. Z vselitvijo v nove prostore, leta