of 2 /2
Spremnik za papir i karton Spremnik za miješani komunalni otpad VAŽNO! Korisnici usluge dužni su spremnike i/ili tipske vreće na dan odvoza, prema rasporedu, iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do 06:00 sati. onečišćeni i masni papir, vlažne maramice samoljepljive folije i naljepnice fotografije, foto papir ostaci od tapeta upotrebljena Tetra Pak ambalaža papir s folijom ili plastikom ambalaža od metala, stakla i plastike upotrebljena Tetra Pak ambalaža za mlijeko i napitke električni i elektronički uređaji (i pripadajući dodaci poput kablova) glomazni, metalni i građevinski otpad opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori) vrećice iz usisavača higijenski papiri, vlažne maramice ostaci od pripremanja hrane zaprljani ili premazani, voštani papiri ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove) spužve, tapete zdjele i drveni pribor višeslojna ambalaža koja je sastavljena od plastične folije izvana, a aluminijske folije iznutra (npr. velika pakiranja dječje hrane ili pakiranja grickalica) dječje igračke izrađene iz više materijala tapete, stiropor, spužve, laminat četkice za zube kablovi (strujni, mrežni) kišobrani, sportske lopte, upaljači ambalažna plastika opasnog otpada, poput ambalaže nagrizajućih kiselina i tvari (npr. od pesticida, boja, lakova, otapala) i ambalaže motornih ulja i maziva plastične kutijice za namaze, sladolede, zdjelice za kućanstvo zaštitna plastična ambalaža, plastika ili folija plastične igračke (bez drugih materijala) ambalaža za kozmetiku i sredstva za osobnu higijenu (za kreme, šampone…) Važno! Prije odlaganja očistiti, spljoštiti i posložiti! novine, časopisi, katalozi pisma, kuverte, papir za printanje, bilježnice, knjige bez uveza, čestitke vrećice od papira manje kartonske kutije ambalaža od papira i kartona: kutije za prehrambene i kozmetičke proizvode, jaja, cipele... Upute za odvajanje otpada Spremnik za plastiku i upotrebljenu Tetra Pak ambalažu tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo Zadržavamo pravo provjere sadržaja odloženog otpada u spremnicima! naljepnice upotrebljena Tetra Pak ambalaža za mlijeko, sokove... boce za: mliječne proizvode i ostale napitke, ulje i ocat, deterdžente (bez oznake opasnog otpada) plastični čepovi i poklopci, pribor za jelo, slamke kutije za CD i DVD vrećice za slatkiše i grickalice, zamrznute proizvode, wc papir ili papirnate ručnike, plastične vrećice iz trgovina pelene i higijenski ulošci žive životinje i životinjske lešine

Upute za odvajanje otpada - RAKOVEC · • spužve, tapete • zdjele i drveni pribor • višeslojna ambalaža koja je sastavljena od plastične folije izvana, a aluminijske folije

 • Author
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Upute za odvajanje otpada - RAKOVEC · • spužve, tapete • zdjele i drveni pribor •...

 • Spremnik za papir i karton

  Spremnik za miješani komunalni otpad

  VAŽNO! Korisnici usluge dužni su spremnike i/ili tipske vreće na dan odvoza, prema rasporedu,iznijeti na prvu dostupnu javnu površinu, najkasnije do 06:00 sati.

  • onečišćeni i masni papir, vlažne maramice• samoljepljive folije i naljepnice• fotografije, foto papir• ostaci od tapeta• upotrebljena Tetra Pak ambalaža• papir s folijom ili plastikom

  • ambalaža od metala, stakla i plastike• upotrebljena Tetra Pak ambalaža za mlijeko i

  napitke• električni i elektronički uređaji (i pripadajući

  dodaci poput kablova)• glomazni, metalni i građevinski otpad• opasni otpad (fluorescentne svjetiljke, štedne

  žarulje, lakovi, otapala, baterije i akumulatori)

  • vrećice iz usisavača• higijenski papiri, vlažne maramice• ostaci od pripremanja hrane

  zaprljani ili premazani, voštani papiri• ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od

  plastike i aluminija, ambalaža za lijekove)

  • spužve, tapete• zdjele i drveni pribor

  • višeslojna ambalaža koja je sastavljena od plastičnefolije izvana, a aluminijske folije iznutra (npr. velikapakiranja dječje hrane ili pakiranja grickalica)

  • dječje igračke izrađene iz više materijala• tapete, stiropor, spužve, laminat• četkice za zube• kablovi (strujni, mrežni)• kišobrani, sportske lopte, upaljači• ambalažna plastika opasnog otpada, poput ambalaže

  nagrizajućih kiselina i tvari (npr. od pesticida, boja,lakova, otapala) i ambalaže motornih ulja i maziva

  • plastične kutijice za namaze, sladolede, zdjelice zakućanstvo

  • zaštitna plastična ambalaža, plastika ili folija• plastične igračke (bez drugih materijala)• ambalaža za kozmetiku i sredstva za osobnu

  higijenu (za kreme, šampone…)

  Važno! Prije odlaganja očistiti, spljoštiti i posložiti!

  • novine, časopisi, katalozi• pisma, kuverte, papir za printanje, bilježnice,

  knjige bez uveza, čestitke• vrećice od papira• manje kartonske kutije• ambalaža od papira i kartona: kutije za prehrambene

  i kozmetičke proizvode, jaja, cipele...

  Upute za odvajanje otpada

  Spremnik za plastiku i upotrebljenu Tetra Pak ambalažu

  • tekući i polutekući otpad, žar i vrući pepeo

  Zadr

  žava

  mo

  prav

  o pr

  ovje

  re sa

  drža

  ja o

  dlož

  enog

  otp

  ada

  u sp

  rem

  nici

  ma!

  • naljepnice

  upotrebljena Tetra Pak ambalažaza mlijeko, sokove...boce za: mliječne proizvode i ostale napitke, ulje i ocat, deterdžente (bez oznake opasnog otpada) plastični čepovi i poklopci, pribor za jelo, slamke kutije za CD i DVDvrećice za slatkiše i grickalice, zamrznute proizvode, wc papir ili papirnate ručnike, plastične vrećice iz trgovina

  • pelene i higijenski ulošci • žive životinje i životinjske lešine

 • OBAVEZNO NAM JAVITE

  • Promjenu adrese• Promjenu adrese za dostavu računa• Promjenu nositelja računa• OIB

  Svaku promjenu podataka potrebno je prijaviti u pisanom obliku uz presliku osobne iskaznice i popratnu dokumentaciju.Korisnici usluge dužni su davatelja javne usluge obavijestiti o svakoj promjeni koja utječe na nastanak, promjenu ili prestanak korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

  KONTAKT: SLANJE PRIGOVORA

  Potrošači mogu podnijeti pisani prigovor na izvršenu uslugu putem:• pošte ili osobno na adresu Mokrice 180/C,

  Oroslavje• telefaksa na broj 049/249-240• e-mail: [email protected]žanje javne usluge regulirano je Općim uvjetima poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada tvrtke Eko-Flor Plus d.o.o. javno objavljenim na web stranici www.eko-flor.hr i dostupni na uvid na adresi davatelja usluge.

  w w w . e k o - f l o r . h r

  PAPIR PLASTIKA STAKLOMETAL TEKSTILStaklena ambalaža bez čepova

  ili drugih dijelova od plastike ili metala

  NE: fluorescentne svjetiljke i žarulje, porculan i keramika,

  ravno staklo

  Važno! U spremnike treba odlagati isključivo označenu vrstu otpada!

  Limenke, alu folija, metalni profili, ambalaža i dijelovi

  konstrukcijaNE: električni aparati, baterije

  Ambalažna plastika: boce za mliječne proizvode, napitake, ulje i ocat, plastične kutijice i

  posuđe, upotrebljena Tetra Pak ambalaža

  NE: plastika opasnog otpada, ambalaže motornih ulja i maziva

  Novine, knjige, kartonNE: upotrebljena Tetra Pak

  ambalaža, onečišćeni i masni papir, samoljepljive folije, vlažne

  maramice

  Tekstil, odjeća, obuća NE: plastične zavjese

  i stolnjaci

  OPASNI OTPADNajbolje rješenje za zbrinjavanje opasnog otpada je reciklažno dvorišteU njemu možete zbrinuti: stare baterije, žarulje, lijekovi, ostaci sredstava za zaštitu biljaka, ostaci lužina, kiselina, boja i lakova, otapala, akumulatori, uljni filtri, termometri sa živom, antifriz, boce pod tlakom, ljepila, otpadna motorna ulja, azbest i građevinski otpad koji sadrži azbest.

  BIO OTPAD Preporuka: kućni komposteri

  Kompostere možete sami napraviti ili kupiti. U njih se mogu odlagati ostaci voća i povrća, ljuske jaja, kaveni talog, čajne vrećice, uvenulo cvijeće, lišće i granje. Ne smiju se odlagati mlijeko i mliječni proizvodi, meso, kosti, ocat, ulja i masti, pepeo i piljevina.

  ZELENI OTOCImjesta na javnim površinama u naselju sa spremnicima za odvojeni otpad

  EE OTPAD Besplatan odvoz od kuće

  CE-ZA-R d.o.o za odvoz velikih kućanskih uređaja, besplatni broj telefona 0800 02 04 (od 07 do 15 sati). http://www.cezar-zg.hr [email protected]

  tel: +385 49 587 810fax:+385 49 249 240

  [email protected]