DRAFT PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DRAFT PROGRAMUL OPERAŢIONAL PENTRU PESCUIT ŞI

 • DRAFT PROGRAMUL OPERAIONAL PENTRU PESCUIT I AFACERI

  MARITIME (POPAM) 2014-2020

 • CUPRINS

  1. PREGTIREA PROGRAMULUI OPERAIONAL I IMPLICAREA PARTENERILOR ..................................................... 1

  1.1. PREGTIREA PROGRAMULUI OPERAIONAL I IMPLICAREA PARTENERILOR......................................................................... 1 1.2. REZULTATUL EVALURII EX-ANTE .............................................................................................................................. 4

  1.2.1. Descrierea procesului de evaluare ex-ante ................................................................................................. 4 1.2.2. Perspectiva de ansamblu a recomandrilor evaluatorilor ex-ante i scurt descriere a modului n care au fost abordate acestea ............................................................................................................................................... 4

  2. ANALIZA SWOT I DENTIFICAREA NEVOILOR ...................................................................................................... 5

  2.1. ANALIZA SWOT I DENTIFICAREA NEVOILOR .............................................................................................................. 5 2.2. INDICATORI CONTEXTUALI CARE PREZINT SITUAIA INIIAL ....................................................................................... 27

  3. DESCRIEREA STRATEGIEI PENTRU CONTRIBUIA PROGRAMELOR OPERAIONALE LA O CRETERE ECONOMIC INTELIGENT, DURABIL I FAVORABIL INCLUZIUNII (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 27 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013) .................................................................................................................................................. 35

  3.1. DESCRIEREA STRATEGIEI ....................................................................................................................................... 35 3.2. OBIECTIVE SPECIFICE I INDICATORI DE REZULTAT....................................................................................................... 45 3.3 MSURI RELEVANTE I INDICATORI DE REALIZARE ........................................................................................................... 50 3.4 DESCRIEREA COMPLEMENTARITII PROGRAMULUI CU ALTE FONDURI ESI .......................................................................... 69

  3.4.1 Acordurile de complementaritate i de coordonare cu alte fonduri ESI i cu alte instrumente de finanare relevante la nivel naional i la nivelul Uniunii ........................................................................................................ 69 3.4.2 Principalele aciuni planificate pentru a obine reducerea sarcinii administrative ................................... 73

  3.5 INFORMAII PRIVIND STRATEGIILE MACROREGIONALE SAU DE BAZIN MARITIM (ACOLO UNDE SUNT RELEVANTE) .......................... 75

  4 CERINE PRIVIND MSURI FEPAM SPECIFICE.................................................................................................... 77

  4.1 DESCRIEREA NEVOILOR SPECIFICE ALE ZONELOR NATURA 2000 I CONTRIBUIA PROGRAMULUI LA STABILIREA UNEI REELE COERENTE DE ZONE DE REFACERE A STOCURILOR DE PETE, ASTFEL CUM ESTE STABILIT LA ARTICOLUL 8 DIN REGULAMENTUL (UE) NR.1380/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI ...................................................................................................................... 77 4.2 DESCRIEREA PLANULUI DE ACIUNE PENTRU DEZVOLTAREA, COMPETITIVITATEA I SUSTENABILITATEA PESCUITULUI COSTIER LA SCAR MIC (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 18 ALINEATUL (1) LITERA (I) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014) ............................... 81 4.3 DESCRIEREA METODEI DE CALCULARE A COSTURILOR SIMPLIFICATE N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 67 ALINEATUL(1) LITERELE(B) - (D) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013. .................................................................................................................... 82 4.4 DESCRIEREA METODEI DE CALCULARE A COSTURILOR SUPLIMENTARE SAU A PIERDERILOR DE VENITURI N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 96 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014 ........................................................................................................ 83 4.5 DESCRIEREA METODEI DE CALCULARE A COMPENSAIEI N CONFORMITATE CU ANUMITE CRITERII RELEVANTE IDENTIFICATE PENTRU FIECARE DINTRE ACTIVITILE DESFURATE N TEMEIUL ARTICOLULUI 40 ALINEATUL (1), A ARTICOLELOR 53, 54, 55 I 67 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014. ................................................................................................................................. 85 4.6 N CEEA CE PRIVETE MSURILE DE NCETARE DEFINITIV A ACTIVITILOR DE PESCUIT N TEMEIUL ARTICOLULUI 34 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014, RESPECTIVA DESCRIERE INCLUDE OBIECTIVELE I MSURILE CARE TREBUIE LUATE N VEDEREA REDUCERII CAPACITII DE PESCUIT N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1380/2013. DE ASEMENEA, TREBUIE INCLUS O DESCRIERE A METODEI DE CALCULARE A SPRIJINULUI CARE URMEAZ A FI ACORDAT N CONFORMITATE CU ARTICOLELE 33 I 34 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014. ................................................................................................................... 87 4.7 FONDURI MUTUALE PENTRU FENOMENE CLIMATICE NEFAVORABILE I PENTRU INCIDENTE DE MEDIU (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 35 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014). ...................................................................................................... 88 4.8 DESCRIEREA UTILIZRII ASISTENEI TEHNICE (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 78 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014) .... 89

  4.8.1 Asisten tehnic la iniiativa statelor membre (n conformitate cu articolul 78 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014). ............................................................................................................................................................... 89 4.8.2 Stabilirea reelelor naionale .................................................................................................................... 91

  5 INFORMAII SPECIFICE PRIVIND DEZVOLTAREA TERITORIAL INTEGRAT ....................................................... 93

  5.1 INFORMAII PRIVIND PUNEREA N APLICARE A DEZVOLTRII LOCALE PLASATE SUB RESPONSABILITATEA COMUNITII (CLLD). ........ 93 5.1.1 O descriere a strategiei privind CLLD ........................................................................................................ 93 5.1.2 O list a criteriilor aplicate n vederea selectrii zonelor de pescuit (n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014) .................................................................................. 95 5.1.3 O list a criteriilor de selecie pentru strategiile de dezvoltare local (n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014) .................................................................................. 96

 • 5.1.4 O descriere clar a rolurilor respective al FLAG-ului, al autoritii de gestionare sau al organismului desemnat cu privire la toate sarcinile de punere n aplicare legate de strategie (n conformitate cu articolul 18 alineatul (1) litera (m) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014) ............................................................... 98 5.1.5 Informaii privind plile n avans acordate FLAG-urilor (n conformitate cu articolul 18 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014) ........................................................................................................................... 99

  5.2 INFORMAII PRIVIND INVESTIIILE TERITORIALE INTEGRATE (ITI-URI) (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 36 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013) ................................................................................................................................................... 100

  6 NDEPLINIREA CONDIIILOR EX-ANTE (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 55 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013) .............................................................................................................................................................. 101

  6.1 IDENTIFICAREA CONDIIILOR EX-ANTE APLICABILE I EVALUAREA NDEPLINIRII ACESTORA ...................................................... 101 6.1.1 Tabel: Condiiile ex-ante specifice FEPAM aplicabile i evaluarea ndeplinirii acestora ......................... 101 6.1.2 Tabel: Condiiile ex-ante generale aplicabile i evaluarea ndeplinirii acestora ..................................... 108

  6.2 DESCRIEREA MSURILOR CARE TREBUIE ADOPTATE, ORGANISMELE RESPONSABILE I CALENDARUL PUNERII N APLICARE A ACESTORA 109

  6.2.1 Tabel: Msuri preconizate pentru ndeplinirea condiiilor ex-ante specifice FEPAM .............................. 109 6.2.2 Tabel: Aciunile prevzute pentru ndeplinirea condiionalitilor ex-ante generale ............................. 111

  7 DESCRIEREA CADRULUI DE PERFORMAN (N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 22 I CU ANEXA II DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013) ..................................................................................................................... 112

  7.1 TABEL: CADRUL DE PERFORMAN ........................................................................................................................... 112 7.2 TABEL: JUSTIFICAREA ALEGERII INDICATORILOR DE REALIZARE CE URMEAZ A FI INCLUI N CADRUL DE PERFORMAN ............... 114

  8 PLAN DE FINANARE N CONFORMITATE CU ARTICOLUL 20 DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 I CU ACTUL DE PUNERE N APLICARE AL COMISIEI MENIONAT LA ARTICOLUL 16 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 508/2014] .................................................................................................................................................. 115

  8.1 CONTRIBUIA FEPAM TOTAL PLANIFICAT PENTRU FIECARE AN,