of 47 /47
A pajzsmirigy élettana, szabályozása és diagnosztikája dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III.Belklinika Pajzsmirigy ambulancia III.Belklinika Pajzsmirigy ambulancia

dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS...

Page 1: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

A pajzsmirigy élettana, szabályozása és diagnosztikája

dr. Takács EditSENukleáris Medicina Központ

III.Belklinika Pajzsmirigy ambulanciaIII.Belklinika Pajzsmirigy ambulancia

Page 2: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

A pajzsmirigy élettanaszabályozása

Hypothalamus (TRH)Pajzsmirigy Agyalapi mirigy (hipofízis) ● Pajzsmirigy Agyalapi mirigy (hipofízis)

(thyreoidea) tireodea stimuláló hormon ● J Ó D TSH● Natrium -jodid szimporter (NIS)● Tireoglobulin(Tg) ● Tireoidea peroxidáz (TPO) Ellenanyagok (Ab)● Tireoidea peroxidáz (TPO) Ellenanyagok (Ab)● Pm.hormonok :

tiroxin , trijódtironin (T4, T3, reverz T3)● szervezet csaknem összes sejtjére hat a pm.hormon

Page 3: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

A pajzsmirigy

Page 4: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Szöveti szerkezetfolliculus, kolloid, follikularis sejt, C -sejtek

Page 5: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy hormonoklétfontosságú- magzat!

● 65 %-a jód65 %-a jód● jódellátottság:táplálék,ivóvíz● Mo. általában jódhiányos

● napi jód szükséglet 150 ug/die● jódellátottság vizsgálata:napi vizelet jódürítés● jódhiány: vizelet ürítés <80 ug jód/die● jódhiány: vizelet ürítés <80 ug jód/die

● felvett jód 75 %-a thyreoglobulin ba kerül● szövetekben(máj) pm.hormonok lebomlanak

jód visszakerül pajzsmirigybe

Page 6: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Hormon szintézistirozin(Tg)+organikus jód

● thyreoglobulin(Tg) szintézisthyreoglobulin(Tg) szintézisvezikula- exocytosis-follikularis lumen

● anorganikus jód felvétele és koncentálásaaktiv transzport Wolff-Chaikoff-effektusNa-I symporter(NIS) NaK -ATPase

● jodináció/organifikációTPO thyreoidea peroxidase H2O2TPO thyreoidea peroxidase H2O2

● gyűrűk kapcsolódása jodotyrozinDIT+DIT(T4) DIT+MIT(T3)jódhiány: MIT/DIT és T3/T4 arány n ő

● thyroxin(T4) és trijódthyronin(T3) lehasítása Tg-ről proteolysissel

Page 7: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Hormonszintézis

Page 8: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy hormonok fehérje kötése

● TBG 75%TBG 75%● TBPA(transthyretin) 15 % “gyors puffer”köt őfehérjék szintjét sok tényez ő

befolyásoljaezért mérünk T3, T4 szabad frakciót!

T3 T4T3 T4pm-ből származó frakció 20 % 100 %relatív metabolikus hatás 1 0,3szabad frakció FT4,FT3 0,3% 0,03%fél életid ő kb 1 nap 7 -8 nap Lebontás: dejodinázok: 3 típus

Page 9: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy hormon receptorT3 sejtbeli hatásmechanizmusa

magreceptor(TR α, α, α, α, TRββββ)agy TRα α α α máj TRβ β β β szív TRα= α= α= α= TRββββagy TRα α α α máj TRβ β β β szív TRα= α= α= α= TRββββT3-TR komplex -DNS(TRE)-proteinszintézis

Page 10: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy hormon hatásaa célsejteken

Page 11: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy hormonok sejthatása

•anyagcsere máj glycogen mobilizáció ↑anyagcsere máj glycogen mobilizáció ↑glyconeogenesis ↑

O2 fogyasztás fok. Na -K-ATP-áz stimuláció zsírlebontás fokozása choleszterin ↓proteinszintézis fokozás(!)

-szívizom kontraktilitás ↑; + ino-/chromotróp-szívizom kontraktilitás ↑; + ino-/chromotrópββββadr.receptorszám ↑

-bélmot., csont turn over ↑- idegrendszer hyperreflexia-ovuláció gátlás, infertilitás

Page 12: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Kóros pajzsmirigy m űködés f őbb tünetei:

FOKOZOTT MŰKÖDÉSgyors szívveréstremor,idegesség

CSÖKKENT MŰKÖDÉSlassult szívveréslassult gondolkodástremor,idegesség

alvászavarmelegintoleranciameleg , verejtékes b őrhasmenésfogyás

lassult gondolkodásaluszékonyságfázékonyságszáraz b őrszorulástestsúly n ő, vizeny őmély,rekedt hangfogyás

exophthalmuscholesterin csökkenhajhullásmedd őség, menzeszavar

mély,rekedt hangcholesterin nőhajhullásmedd őség, menzeszavar

Page 13: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy m űködés szabályozása

TRH

Page 14: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy m űködés szabályozása

TSH receptor

jelátvitel:protein-G-adenil cikláz-cAMPfoszfolipáz C

TSH a pajzsmirigyet minden téren serkenti(sejtek nagysága, száma, hormonszintézis)

TRAK, blokkoló antitest, csak kötődő antitestTSH-R száma TSH hatására nő

Page 15: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy m űködés szabályozása

HYPOTHALAMUS – HYPOPHYSIS -PAJZSMIRIGYTENGELYTENGELY

FT3, FT4 negatív visszacsatolásTRH(Glu-His-Pro) TSH dejodinázpulzatilis termelődés ( prolaktin)TRH receptor TSH receptor

7 transzmebrán szegmensTRH teszt azonos mennyiségű TRH magas TRH teszt azonos mennyiségű TRH magas

FT3,FT4 szint mellett kisebb TSH választ vált kifokozott TSH válasz: primer és tercier

hypothyreosisbanadott T4,T3 szinthez azonos TSH szint tartozikNormálisan a TSH (FT4)szint egyénre jellemző!

Page 16: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy betegségekgyakorisága jódellátástól függ

Működési zavarok : Nagyság/göbösség:Hyperthyreosis Struma diffusa● Hyperthyreosis Struma diffusa

● Hypothyreosis Struma nodosa

Pajzsmirigy daganat

Gyulladások:Gyulladások:● Acut thyreoiditis● Subacut thyreoiditis● Chr.autoimmun thyreoiditis

Page 17: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy diagnosztikaFUNKCIÓ MORFOLÓGIA

Hormon meghatározás ultrahangHormon meghatározás ultrahang

(TSH, FT4, FT3 ) Fizikális vizsgálat

pajzsmirigy szcintigráfiaglobalis pm.funkció göbök funkciója

túlműködés malignitás (PET/CT) hideg göb-aspirációsmalignitás (PET/CT) hideg göb-aspirációs

cytológia

Page 18: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy vizsgálatastruma, göb

hyper - és hypothyreosis

LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK● LABORATÓRIUMI VIZSGÁLATOK● Fizikális vizsgálat● Ultrahang● Pajzsmirigy szcintigráfia● Jódtárolás● Vékonytű biopsiaVékonytű biopsia● Rtg vizsgálat● MR, CT● PET-CT

Page 19: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Laboratóriumi vizsgálatokalap: TSH meghatározás

normál érték: 0,3-4 mIU/l

immunoassay (3.generációs tesztek)TSH 0,005 mIU/l érzékenység

immunoassay (3.generációs tesztek)TSH 0,005 mIU/l érzékenység

TSH szintet jól lehet mérni!Ép hipofízism űködés esetén norm TSH=norm m űködés

izotópos(in vitro) és alternativ módszerekIRMA ELISA, FIA, LIA

MEIA, ECLMAMEIA, ECLMAFT4, FT3 RIA

FT4 normál érték: 9 -26 pmol/l (10 -22 pmol/l)FT3 normál érték: 2,2 -5,4 pmol/lFT3 szintet sokszor magasabbnak mérik!

Page 20: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

3.generációs TSH meghatározás

Normális TSHTSH ↓ Euthyreosis TSH ↑TSH ↓ Euthyreosis TSH ↑

norm.FT4,FT3FT3, FT4 szint : FT4 szint:

↓ norm ↑ ↓ norm ↑

sec. subklin. hyper - primer subklin. TSHsec. subklin. hyper - primer subklin. TSHhypo hyper thyreosis hypo hypo termthyr thyr thyr thy r ade-

noma

hormon -rezisztencia

Page 21: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Hyperthyreosispajzsmirigy hormonok túltermel ődése

• Manifeszt hyperthyreosisTSH supprimált (<0,05 mIU/l)FT4 és/vagy FT3 emelkedett

T3-hyperthyreosis-csak T3 emelkedett

• Subklinikus (latens) hyperthyreosisTSH supprimált, FT4, FT3 normális

• Subklinikus (latens) hyperthyreosisTSH supprimált, FT4, FT3 normális

Page 22: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

M.BasedowMerseburgi triász:

struma, exophthalmus, palpitatiostruma, exophthalmus, palpitatio

Szemtünetek:Graefe-jel:lefelé tekintés-felső szemhéj elmarad

Stellwag-jel: lassú pillacsapásDalrymple-jel: előretekintéskor szaruhártya fölött

sclera látható

Page 23: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy m űködés szabályozásaTSH szintet csökkent ő faktorok

● T4, T3dopamin és dopaminagonistákT4, T3

● dopamin és dopaminagonisták● szomatosztain és analógok● dobutamin● nagy dózisú glukokortikoidok● IL-1ββββ és IL-6, TNF- αααα● terhesség első harmada. anticoncipiensterhesség első harmada. anticoncipiens● anorexia nervosa, endogen depressio● chr.renalis insuff.,sick euthyreoid syndroma● Ca-antag., heparin, salicylat, fenitoin● antioestrogenek

Page 24: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Hypothyreosispajzsmirigy hormonok alacsony szintjeleggyakrabban pm.alaulm űködés miatt

● Manifeszt hypothyreosis

TSH emelkedett (> 4,2 mIU/l, teszttől függ)FT4 és/vagy FT3 csökkent

● Subklinikus (latens) hypothyreosis

TSH emelkedett, FT4, FT3 normális TSH emelkedett, FT4, FT3 normális

újabban vitáznak arról, hogy mi legyen a TSHnormális felső határa (pl. fiataloknál 2,5 mIU/l?)

Graviditás: trimeszterek szerinti TSH felső határ!

Page 25: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Terápia hatása - hypothyreosis

Page 26: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy m űködés szabályozásaTSH szintet növel ő faktorok

● TRAK, hCGoestrogenek, anticoncipiensekTRAK, hCG

● oestrogenek, anticoncipiensek● antiepileptikumok● amiodarone● litium, theophillin● thyreosztatikumok● antidopaminerg gyógyszerek antidopaminerg gyógyszerek

(neuroleptikumok, metoclopamid)● antidepressziv szerek,● szomatosztatin szekréció gátlók● mellékvese-elégtelenség

Page 27: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Kiegészít ő laboratóriumi vizsgálatok

GyulladásokThyreoida peroxidase elleni At (aTPO)● Thyreoida peroxidase elleni At (aTPO)

● Thyreoglobulin elleni At (aTg)Krónikus autoimmun thyreoiditisSubacut thyreoiditis (Tg is emelkedett!)hyperthyr-euthyr-hypothyr fázis gyógyul

HyperthyreosisHyperthyreosis● TRAK ● aTPO

Differenciált pajzsmirigy carcinoma● thyreoglobulin- tumor marker: utánkövetésre!

Page 28: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Képi diagnosztika

Hideg göb

Page 29: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy UH

● a pajzsmirigy méretének (volumenének) megállapításamegállapítása

● göbös pajzsmirigy (gyanúja)● pajzsmirigy göb követése (méretváltozás)● UH-vezérelt aspirációs citológiai vizsgálat● Malignitást sugalló UH -jelek● echo-szegény göb● mikro-calcificatio● vastag, szabálytalan, vagy hiányzó halo● vastag, szabálytalan, vagy hiányzó halo● szabálytalan szél● invazív növekedés jelei● cervicalis lymphadenopathia● Dopplerrel gyors intranodularis vérátáramlás

Page 30: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy göb UH képe

Page 31: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Élettani alap:Na/I symporter: jódfelvétel/ technetium felvétel

PAJZSMIRIGY SZCINTIGRÁFIA

az egész pajzsmirigy ill. a különböző területek

működésére/jódfelvevő képességére következtetés

Page 32: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Használt izotópok

Izotóp Aktivitás Felvétel módja/ideje/beütéssz.

131-I 1-1,5 MBq 24 óra múlva

(364 keV) p.os(364 keV) p.os

T ½= 8 nap nagyobb sugárterhelés, substernális struma dg. 99m-Tc 100 MBq pm.kamera 20 perc 5 v. 10minpertechnetát pinhole min.300 kts

(140 keV) (állandó 5 cm távolság)

T ½=6 óraT ½=6 óra

123-I 5-20 MBq 4(24)óra

(159 keV) legkisebb sugárterhelés, drága(ciklotron)

T ½ =13,2 óra gyerekek!

Page 33: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy szcin tigráfiaTc99m pertechnetat

HyperthyreosisFokozott felvétel

HypothyreosisCsökkent felvétel

Page 34: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy szcinrigráfiaTc99m pertechnetat

subacut thyreoiditisjódexpositio

súlyos hypothyrnincs felvétel

hideg göb

Page 35: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

A hyperthyreosis okaiPrimer hyperthyreosis

Immun hyperthyreosis:● Immun hyperthyreosis:

- Graves-Basedow-kór 65-75%

- Hashimoto-thyreoiditis 2 %

Funkcionális autonomia● Funkcionális autonomia

- toxikus göbös golyva 10%

- toxikus adenoma (Plummer-kór) 15%

- disszeminált autonomia

Page 36: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

A hyperthyreosis okai II.

HypertiroxaemiaPajzsmirigy sejtdestrukció (gyulladás)HypertiroxaemiaPajzsmirigy sejtdestrukció (gyulladás)

- szubakut thyreoiditis 5-10%- Postpartumv. silent thyreoiditis- Amiodaron-indukált thyreoiditis- Postirradiációs

Exogen:HyperthyreosisfactitiaHyperthyreosisfactitiajód-indukált hyperthyreosis (jód-Basedow) változó

Ritka okok:kongenitalis nem-immun hyperthyreosis ritkastruma ovarii nagyon ritkametasztatikus pajzsmirigyrák nagyon ritka

Page 37: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Szekunder hyperthyreosis

● TSH-termelő hypophysis adenoma nagyon ritka

● pajzsmirigyhormon rezisztencia nagyon ritka

● hCG-termelő tumorok ritka

● gesztációs hyperthyreosis átmeneti

Page 38: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Basedow -kór(Graves -disease)

● Genetikusan determinált (HLA B8, HLA D3 gyakori), társulás: Addison-kór, I.tipúsú DMgyakori), társulás: Addison-kór, I.tipúsú DMfamiliáris halmozódáskörnyezeti tényezők:stressz, dohányzás

Yersinia enterocolica● nők/férfiak 5:1

● diffúz struma 20-50.év közöttgöbös struma 40-60 év között göbös struma 40-60 év között

Patogenezis: szervspecifikus AI betegséghumorális immunválasz dominál (T2)pm. stimuláló/gátló ntitestek,aTPO,aTgTRAK (TSH receptor elleni antitest)

Page 39: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Hyperthyreosis tüneteiIdegrendszeri idegesség, ingerlékenység,

emocionális labilitas, tremor, hyperreflexiahyperreflexia

Kardiális tachycardia, pitvarfibrilláció, kardiomegalia, pangásos szívelégtelenség

Váz-izomrendszeri izomatrophia, myopathia, fáradékonyság, osteoporosis

Gastrointestinalis jó étvágy, fogyás, hasmenés, pozitív májfunkció

Szemtünetek felső szemhéj retractiopozitív májfunkció

Szemtünetek felső szemhéj retractioBőrjelenségek meleg, nedves, bársonyos bőrReproduktíiv infertilitas, menses zavarok,

gynecomastia, libidocsökkenéserectilis diszfunkció

Anyagcsere anyagcsere gyorsul, fokozott katabolizmus, insulin-szükséglet nő

Page 40: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

M.Basedow

diffus golyva (70-90 %)endocrin ophthalmopathia (10-40 %)

Tc-uptake:23,35 %

endocrin ophthalmopathia (10-40 %)thyroid dermopathia pl. vitiligo (0,5-3,0%)

diffúz, fokozott felvételű struma

Page 41: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Laboratóriumi diagnózis

● TSH supprimált, FT4, FT3 emelkedettTRAK pozitivitás● TRAK pozitivitás

● aTPO-pozitivitás

Egyéb laboratóriumi jelek:

Kocher-féle vérkép:neutropenia relativ lymphocytosissal

Májfunkcióromlás (SGOT, SGPT emelkedés)

koleszterincsökkenés

Page 42: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Autonomiasoliter vagy multiplex

● Hyperthyreosisok 10-50 %-a, jódhiányos területen és idősebb korban gyakoribbterületen és idősebb korban gyakoribb> 40 év nő:férfi 6:1

● hyperplasiás folliculus csoportok● sejtek TSH-ra nem reagálnak

>90%-ban TSH-receptor gén aktiváló mutáció vagy aktiváló Gsα-mutáció

Tünetek:Tünetek:Hyperthyreosis tünetei, akár enyhe formában, szemtünet, antitest-pozitivitás nélkültapintható göb lehetJ Ó D provokálja a hyperthyreosist!kompenzált -------- dekompenzált

Page 43: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Pajzsmirigy szcin tigráfiaTc99m pertechnetat

autonom adenoma

Multiplex automácia

Page 44: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Hyperthyreosis kezelése

● Gyógyszeres: gátlószer+tüneti

● Radiojód terápia 131-I

● Műtét

Page 45: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Hypothyreosis

Page 46: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Subklinikus hypothyreosis

A subklinikus hypothyreosis kezelése a beteg tüneteitől, az egyéb kísérő állapotok meglététől függ.Terhességben mindenképpen kezelendő!

Page 47: dr. Takács Edit SE Nukleáris Medicina Központ III ... · tremor,idegesség CSÖKKENT MŰKÖDÉS ... Hyperthyreosis Struma diffusa ... struma, exophthalmus, palpitatio Szemtünetek:

Köszönöm a figyelmet!