of 38 /38
Predavač dr Kalina Paunović, mr sci, radiolog UZ pregled ŠTITASTE ŽLEZDE

UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda...

Page 1: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović, mr sci, radiolog

UZ pregled ŠTITASTE ŽLEZDE

Page 2: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Indikacije za UZ pregled

ŠTITASTE ŽLEZDE

Predavač dr Kalina Paunović

• UVEĆANA ŠTITASTA ŽLEZDA- STRUMA

• TUMORSKE VIDLJIVE PROMENE NA VRATU

• TAHIKARDIJA, ZAMARANJE, UMOR

• EGZOFTALMUS

• PROBLEMI SA DISANJEM (DISPNEA, STRIDOR)

• PROBLEMI SA GUTANJEM ( DISPHAGIA)

• ULTRAZVUK METODA IZBORA ZA PREGLED ŠTITASTE ŽLEZDE

Page 3: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Indikacije za UZ pregled

ŠTITASTE ŽLEZDE

Predavač dr Kalina Paunović

• Pregled se obavlja ležeći na ledjima, izuzetno sedeći

• Vrat zabačen ( u ekstenziji) sa podmetačem

• Linearna sonda

Page 4: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Indikacije za UZ pregled

ŠTITASTE ŽLEZDE

Predavač dr Kalina Paunović

• Pregled se obavlja ležeći na ledjima, izuzetno sedeći

• Vrat zabačen ( u ekstenziji) sa podmetačem

• Linearna sonda 7- 10MHz

poprečni , longitudinalni i kosi preseci

Page 5: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

UZ anatomija štitaste žlezde

•OBLIK LEPTIRA, poprečni presek POTKOVICA

•Ispred krikoidne hrskavice grkljana, traheje i jednjaka

• 2 lobusa i istmus

• bočno m. SCM, ACC, VJI

Page 6: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

UZ anatomija

štitaste žlezde

Page 7: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

UZ anatomija

štitaste žlezde

Page 8: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Indikacije za UZ pregled

ŠTITASTE ŽLEZDE

Predavač dr Kalina Paunović

Veličina: svaki režanj se posebno meri, istmus ( širina)

• AP dijametar: 10-17 mm

• Poprečni : 12- 20 mm

• Uzdužni : 40- 70 mm

Page 9: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Indikacije za UZ pregled

ŠTITASTE ŽLEZDE

Predavač dr Kalina Paunović

Veličina: svaki režanj se posebno meri, istmus ( širina)

• AP dijametar: 10-17 mm

• Poprečni : 12- 20 mm

• Uzdužni : 40- 70 mm

Gradja i ehogenost: homogene gradje,

ehogenija od okolnih mišića

Histologija:

• Mikrofolikuli ispunjeni tečnošću- koloidom, makrofoIikuli,

folikuli normalne veličine

• Folikularni epitel od tireocita i kalcitoninskim ćelija

Vaskularizacija: a. thyroidea sup., a. thyroidea inf.

Page 10: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

UZ anatomija štitaste žlezde Gradja i ehogenost: homogene sitno zrnaste gradje, srednje do hipoehog.

Histologija:

• Mikrofolikuli ispunjeni tečnošću- koloidom, makrofoIikuli,

folikuli normalne veličine

• Folikularni epitel od tireocita i parafolikularnih- kalcitoninskim ćelija

Page 11: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

UZ anatomija štitaste žlezde

Page 12: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde STRUMA- do 40g difuzna struma, stariji nodularna ( redje cistična ili

neoplastična)

• deficit J u ishrani

• uvećana žlezda, homogene gradje (u njoj mogu postojati fokalne pro-

mene- ciste, nodusi,...)

• srednje ehogena, hipoehogena

Page 13: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde

STRUMA-

• difuzna koloidna stuma- kompenzatorno uvećanje folikula,

povećana količina koloida

• homogena gradja

• hiperehogena

Page 14: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde STRUMA-

• Hashimoto thyroiditis - autoimuna bolest, hipotireoza

HIPERPLASTIČNA/ ATROFIČNA

Hiperplastična forma- žlezda je uvećana obično asimetrično, homogena,

HIPOEHOGENA

Page 15: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde STRUMA-

• Hashimoto thyroiditis- autoimuna bolest, hipotireoza

• Atrofična forma- 80% hipotireoza

• žlezda se smanjuje, HIPOehogena i/ ili ožiljcima prožeta žlezda- heteroehog.

Page 16: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde

STRUMA-

• Hashimoto thyroiditis- autoimuna bolest, hipotireoza

• Atrofična forma- 80% hipotireoza

• Žlezda se smanjuje, hipoehogena ili ožiljcima prožeta

žlezda- heterogene gradje

Page 17: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde STRUMA-

• Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna

• žlezda veoma uvećana u celini i istmus

• vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena, hipoehogena struktura

• mogući nalaz autonomnih nodusa

Page 18: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde

STRUMA-

• Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna

• žlezda veoma uvećana u celini i istmus

• vaskularizacija izuzetno bogata- hipoehogena struktura

Page 19: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde STRUMA-

• Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna

• žlezda veoma uvećana u celini i istmus

• vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena, hipoehogena struktura

• mogući nalaz autonomnih nodusa

Page 20: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde MALA ŽLEZDA-

• POSLEDICA HASHIMOTO THYROIDITISA, ZAPALJENJA

Page 21: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde

Page 22: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Fokalne bolesti štitaste žlezde

UZ SE NE MOŽE POSTAVITI DIJAGNOZA MALIGNOG TUMORA

CILJ UZ PREGLEDA JE:

• UTVRDITI DA LI PALPABILNI ČVOR U ŠTITASTOJ ŽLEZDI PRI PREGLEDU

ODGOVARA ULTRAZVUČNOM ČVORU

• PROCENITI MALIGNI POTENCIJAL ČVORA ( OBLIK, OKOLINA,..)

• DA LI U Š.Ž. IMA VIŠE ČVOROVA ( ODLUKA O VRSTI HIRURŠKOG LEČENJA)

• OPISATI ANATOMIJU VRATA- VELIKE KRVNE SUDOVE I L.NODUSE

• EVALUACIJA POSTOJEĆEG ČVORA KROZ VREME

Page 23: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Fokalne bolesti štitaste žlezde

CISTE

• 15- 25% SVIH ČVOROVA U Š.Ž.

( OBIČNA CISTA, MULTIPLE, HEMORAGIČNI KOLOIDNI

NODUS, KOLOIDNI NODUS ILI PARATIROIDNA CISTA)

Dif. DG:

• PAPILARNI CA gl. thyroideae, sa nekrozom

• hemoragični adenomi

Page 24: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Fokalne bolesti štitaste žlezde

CISTE

• kružna ANEHOGENA promena sa jasnim zidom

i pojačanim odjekom zadnjeg zida

Page 25: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Fokalne bolesti štitaste žlezde

HEMORAGIČNI KOLOIDNI NODUS KOLOIDNI NODUS

Page 26: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Fokalne bolesti štitaste žlezde

TUMORI ADENOMI PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz

HIPOehogeni čvor / IZOehogeni č. HIPERehogeni č.

Page 27: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL.

THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz

HIPOEHOGENA / NEHOMOGENA gradja

Page 28: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz : HIPOEHOGENA / NEHOMOGENA gradja

NEJASNO OGRANIČEN, BEZ VASKULARNOG RUBA,

MIKROKALCIFIKACIJE

Page 29: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz : HIPOEHOGENA / NEHOMOGENA gradja

NEJASNO OGRANIČEN, BEZ VASKULARNOG RUBA,

MIKROKALCIFIKACIJE

Page 30: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Page 31: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz : HIPOEHOGENA / NEHOMOGENA gradja

NEJASNO OGRANIČEN, BEZ VASKULARNOG RUBA,

MIKROKALCIFIKACIJE UZ suspektni znaci maligniteta – svaki znak je vredan 1 poen u konačnom zbiru

Suspektni vratni limfni nodusi – dodati još 1 poen u

TI-RADS klasifikaciji (Thyroid Imaging Reporting and Data System)

• HIPOEHOGENOST

• MIKROKALCIFIKACIJE

• DELIMIČNO CISTIČAN ČVOR SA EKSCENTRIČNO POSTAVLJENOM

TEČNOŠĆU I LOBULACIJOM SOLIDNOG DELA

• NEPRAVILNE IVICE ČVORA

• PERINODULARNA INVAZIJA PARENHIMA TIROIDEJE

• VEĆA VISINA OD ŠIRINE ČVORA (Taller-than-wide shape)

• VASKULARIZACIJA (INTRANODULARNA)

Page 32: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz : TI- RADS KRITERIJUMI

Svaki kriterijum ( UZ znak) teži 1 poen, a dodatan poen

dobija se za 1 ili više suspektnih cervikalnih l.n.

Završni zbir odgovara verovatnoći postojanja maligne lezije.

TI- RADS

•TI- RADS 1 (normalna t.ž.),

•TI- RADS 2 (verovatno benigno),

•TI- RADS 3 (nedefinisano),

•TI- RADS 4 (verovatno maligno),

•TI- RADS 5 (skoro sigurno maligno).

Page 33: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

TI- RADS KATEGORIJA 3:

NEMA SUMNJIVIH UZ karakteristika

TI- RADS KATEGORIJA 4a:

1 suspektna UZ karakteristika

TI- RADS KATEGORIJA 4b:

2 suspektne UZ karakteristike

TI- RADS KATEGORIJA 4c:

3 ili 4 suspektne UZ karakteristike

TI- RADS KATEGORIJA 5: 5 susp.karak.

Page 34: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz : TI- RADS KRITERIJUMI

Korelacija čvorova sa skorom 1ili više i HP malignitetom

nakon hirurgije

•1 105 10/105 (9.5%)

•2 25 12/25 (48%)

•3-4 14 12/14 (85%)

•5 i > 10 10/10 (100%)

Page 35: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz : TI- RADS KRITERIJUMI

TI-RADS klasifikacija tiroidih nodusa na osnovu UZ kakakteristika

malignog (scoring system )

TI-RADS 1: Normalna štitasta žlezda . Nema fokalnih lezija.

TI-RADS 2: Benigni čvorovi.

Jasna slika benignog (0% rizik malignog)

Skor- 0

TI-RADS 3: Verovatno benigni čvorovi

Skor- 0

Page 36: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

CARCINOMA GL. THYROIDEAE

CARCINOMA: PAPILARNI / FOLIKULARNI

• UZ nalaz : TI- RADS KRITERIJUMI

TI-RADS 4:

• 4a – Nedefinisani čvorovi (5-10% rizik malignog)

Skor - 1.

•4b – Suspektni čvorovi (10-50% rizik malignog)

Skor - 2.

• 4c – Veoma suspektni čvorovi (50-85% rizik malignog)

Skor - 3-4

TI-RADS 5: Verovatno maligni čvorovi (>85% rizik malignog)

•Skor - 5 i više

TI-RADS 6: Biopsijom dokazan malignitet

Page 37: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde

Page 38: UZ pregled · 2020. 5. 6. · STRUMA- • Hyperthyreosis M. Graves- Basedow autoimuna • žlezda veoma uvećana u celini i istmus • vaskularizacija izuzetno bogata- nehomogena,

Predavač dr Kalina Paunović

Difuzne bolesti štitaste žlezde