Click here to load reader

Domesday Book Derbyshire - Totley History Group

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Domesday Book Derbyshire - Totley History Group

Domesday Book Derbyshire( cafe of 3» | o r » MlT'>' l, /'t '
*
bi Turn; .V«; carVrryi-'kn/ ai ajfc. 'tfa-'Vi.caf.
{n \ro Hcac \vi. ui^ytt'^yotrC 7 ((era- wmef.mj.
in. Lev L5 .^iji.W W*T.K-t.tufc.vjft.l^.n>^c.l^.
3 1 n ^tmyvut^e .«. ctfTg ^OCX but' &
^Itt Gfchq'ft? payment i.Ijou-c^t aA^fe. vK*p&.e.
3jn tlotmimune . W. |>affun^cArcr* jkyi.1XX.i .
5)0 tancftumr.-tti* ^arfunt ear^xigk.TfaLiMu»
%\n btanefefe.i. caZ-sfc a* ^a«.t. carObi.nj.uitt'.
-71. bora Vmr-tkcar- ( ^
Lbi.tin, {oao\>nv.LCAt>
1^ 7Tri. Uv t.tr* fcc pUn4TT».Jx.a2-
h>i m iti ^mkt- car 7 Vi. tuft'/* nij.W* bwrcf. mj. <ar.
Ibt e^A7b^r.-7«t-moUni.nij. fruV. 7»«-a« btt^Vim.
^ [tt v&iIctV/HL tt' k u«iulf . 1 1 •ari|T aJ.5fe.-rVa.
ut.car. Wajb.e'. SiUu vofHt.U £.™A£L&X ! £ir£t'.
5J n &ratine &'m £W.ii.^%J*f£-
Ibi W F.ct .f. cxf.y sitau1£tfitt*(.tn> **r- w fayp&i.
7 ,xjt. 4I 4'm.Sttua t»ap.t»-W l^.7M.uiT'T.a.t.
tuf . xt . Ot' 7 < » • feer wcUtf. m,««ij. tib.
5,Jn -Vfifff^ *g W r»c bv. ti.cai^p.fine^b.
*&ifta.£- tt)i .Otii, at jm.y^na fi&&m' Stlua i>4^ * t?ca, . 11 r.W l^--/ m- ha?-
h> V> & jbuLctti' he bemiuae IHeflait. Smrrrmnv
.
ijoc.u . a^T fn.Siftu.^ajVu.Uv tJ.yi-WLo^
>|n ty$*<hl$ <*oik*l . W.m.ar^A*<#^ %^Urj^anev J& tfltleWne.it, Scarue&JrS^-
J it. . r , . . .1-St i— «. .. .M £L_
&
7tfc«Httttt^uitiiiwuc-7 *} trecune .ai<&&m y-
<j»rw/x^Tta.-aw cii^jtiW (itnr'.jott* vt . uiw,
7 puti.hor&. hmtf.yuy. cot/Aim. ibi.jcyuXcCva
SjtuafajP7m1ntna.uj.teu t^.7". kw.
l«i U\a|jUt^iic7 St*edc(auue jXariq oenoiLn*.
~7 tytfotbecacfy OchenaueAun. a<£j£b
.
.
o|tt pC^RC «<yic . (umriu. car^ai <5fc.7ja.tt. car/
Wafta-e. wine iefeybxmcc.lUeibi.Vi, utttj^H-Wtf
ctt . uj. car/ IIh jxti. ac jjn.
tcune. It« lutn/« .ar^r Sbejfi.-itx. i i. car ^ufla.&
bt V- <*>anerit . Uereki. 111 effgjfirnV. wercnefuome*
tlfeWne rfmrmuic.cu fuif &E&&g£ rei&iiXfLt.
9Q0e.it* ufc 7 Vi> jccrar'wctlif-r Jimitf n>.;>cLli1>
pun at^etra.
5|*i %Wv«f 7 ketlLiuejlun fe Al^ir .Vi.ca/
7 -^Tjyai^.TO. S?«.can jit \j£rrvo.tu carmbmo.
j *u. fock -r jxjct *»j. uiJfc.7;*. inm. kntxf.jcu. car?
HBT "3 > )&• ***& 7 t^r.7 1- trwdff.Vt. kuiV Vim. ^ottrfocl.
gjn DcottTVH. 7 Cretgin fe*Xt5ar^«-»^"^^j^».
ite.V.ttn )U^ r^ucat^^m.7 ^CAX.wkyiAfcr^
kiiafM.c&r-tbi .**.. ac jm. 3«uu-ju|ty.f..WUr/*
Sat. «c lar. T. IV 1 .7m uaf o. fof
Vi. of. ) b
h* f?fc.t. car- ^gc aiif7^^r&Umtfsf.
car. Ifct y&ryf£t&7u irvlin . ui . &ty7,xxtt«^ . xi fa.
Stlua. ^flr^-Uv (^.7 liu-nXjj {j£XK. t . ajtT.?c.ti£.
ao
.U«». Ta. v»j. car. lw hfy Yjpcwyruc -u. cxr.jjox
cu.<.<Ar|titi moUnt. 7^X1.11. Ac fa- jdux yAy
lbi.it.C)^ 7 <Jtuu$7 i.hor£\w-it'C*r/&*"&.
^Tri Ttc^w^oUe.ti .car trc 7i».kju-7»i- yavca^jou a>jj«.
tWu. car Itt. u.(^ Wr- <• carr7-?cv.tt a£ pa.
'n IramcnTi J>tm carxrr ob Ji-i ta. . wtj-lw*.
n Dl cfleki . 11. car x^ ai58 . -ftu. <ij . car^ Vk/ajJa.t.
iti.^ci'.ac tra. jilua mxn \.a^.\^-i 1. c^lar-
u«tt l^mr ti car 7^i.acT^.T.a.t.aajxl.C«.iD vx^5.
b a^ Cttfattie yan'm trc*^fefi«
^ In Enaltin . <tt. (jou -qfr act 05B. -jftx.tuj^au. JOCJu
m $<JUperiZ*m .Jdi.iji.(!)^i V>m 1. car.7iii«.«u)*^a.
-71. ac.tr»c«f.
5>|y p^caVcIIa , ca sm^. Bcrevc. w foe £>cvvxsmf>
car^-cf^'ai^b. -rla-xvtj) . car* ikt rv tn ^™>Vfp* v?ti. car^yae uy ut&f7 vc-Unil hnJi-^t^jSilUf /r"
7ti.^<na- ll?t.i.mclc»ii*^ vx.f<jt7 v«j. ien' 7u«a t'Uilaru.
ycpjoc.jZ pu. Stlua mirt.i.Uv.Uf-7 i-tar- DetpaTjH. 7irf
c-tt r;
(^ncbcfbenc-Afiak. manor, na^una.
Yaiimunc fU^an^ f ttfttsUiK. Sla^cuuellr.
Ripe E2>^' tt.^ot.H. car*t^ai^.7i- car^ftnc^.
Jtu ricmitiu? I^rcw-tw| car.y.xvuf.aitf.Kfrer.v.car^
*Ttlt^«ii.car»»*^ JtH-i.tn^in &u/
%cn*t7\&- x-™
Xmul t • i4iil»Aru.7 p&. JU ya . SiLu/^r!, 1. levl3.7Ti.Ljr.
^ln-bt^»trctt&fBl. Ai^e-tftunc. Jcca«n«sOpifacune.
It&duudle. >roci>c. IHuchalcfuiiclU. ^<X E^O^trV
bekB)"SClBc£ m
lhi.t*me>l£ S/.^Sfymylm/yx.M fm.Wi pap-'
/pUcA.illf. Uv 7H- ctt^t'T-7" -^v Lnr-
-sre j><^&. In L^aim4^ brnn.uu.bouxixjn (kcucnef
uur^c/Clufmur^c jum?.f. cxrny. jnU0U1.il ulniq*
tuy\>ail-qt- j" \*<xfAciM\.\ioa. lr» pidcpi* .1. caf. nM
Smat1c.11- DJUxre* )nGL>fot» uxunc.iiu.Umirt'Jti wrc^
{cU.m|. WU-ire-. mnalfcfo- 1 timer- ittf.W- |n atetiitt
SI ' tcX&.f. xl.DfclOirta u<n»mtf»u. wc .ViHry l^- 7 »«t- lev LtcXut
bouV1- bou
fin LlHeclciC 7Ui«Efuonle ttf Uucriar zCkcrel x-
W- ueuro- aiftoJtr ur^. itt-V- utth 711. LorJ tint-"-
cif.nu a.c tm. jtlua paJt ?.t.(tvl^-7«-t*tt-7bar fUuemwv
"£ §L- E- uaf.^v. fat
-
$\ln Awnc* bb Cafckm-t^cApx^ ai^.T^xu.car.
Ibt -pen. Ultt 7 V«». bojtt line .V. <ur- StluA O.lJ^t.lcv
t^.7i-.L» T.ft.l.7m uJttrpgc.fot^
min^ T.CL.l.7m ujfc.vt.fjfc.
^/iHfc tseuri cufLptfb jus^. \tafta-e. lbt^«w/ac ta-S»Ut
toJ^tiij.iitjytuj. Ltd- "T-Bl-E- u4fcv7CA7t.fct. ,
^Jjn^ftfefttt U^uff.Mi.c^-i^ jla^.-Jj4i.t«.car.
\iC/tfljf ueurel cuftotffc l*^ ' * *"" *"** <^im ^/J*
*
T-U.f-.ujt jctr^fcm.xrct. SL&tr-ctne
•ff.
ttticc.
tf7w
5cImc
T lti ^Atlt7 5tai6w- / 7 0^meUg. fet rp5 4«rCeftfe
]bt ytV 7ti.yc^.7utnolii\.XC. kUS. 7i.pefcor./;wr.
Ibi ^wi-fi^^-tw (ubtpfif.yZc^jx.cAr
-J&, 7j^it- corucJN''. Ali«?ui. ^*r-c^ \*ix$u&x™g~.
Iti .11. fe^nwltn. 7^1. ac fa. para fUuprnio > .T-R.E -
tut ^;tj t uf> ;*n ftmft.
^ a iv V^wB- H& ^* bwjj^ 7
;c. carxre^5fe."m
W&d » l ^uc^T. ml Re&? (Cpc. hnAre- fmJuc,
-/pocuAt-ypdor^. \mtf.vu). cap l^ l -t t feam»l«*
~j[x(K.nj.dcm. jdux pjfy\m UvX^jAxvo X^c.ynrA
K'SUfUac SaStepe. htXtune, bt^am. Jw«w.Vk.flr
^tt.Wu-trr ob^w-
"I. R.t. ujiX.^oc . ftfltS >
' m • Lx. SoC.
T'ja. m. car. l^i «e mWw.i t. ca^7^ u<tti A ' "¥'
^uiW.i.arMUxttvfe.V.f^7»'V-^^^ <lZr*
__ Ibttfc ift^w.i.CAf.7Vt-u^-7»^lw^^"* c^'^j^ 4n S^«Hl4fcWatt'5eBipime.W ^/ct^^
U^.H-cwlbriti).a^^.Siiua|a(kt.Uv^.7»j^^^
tf.oT fw wtn>nu>.i.<ar:7Vt.u»M cu.t-caEr.T.a.L7)n-M^^«-Cv«
1 n«»^-^5 ^«* r<» ^- motutP9^A*rt^etojlt0.
wiu4>ct\Wle "fee M&1& beraxMtfST.bouxfpy Ml. t»^r.j.W«a>^Jw irTmJw ^.«. c*t.7vt) -u&'cu -t. <air. 7 Vhi. juf ptj-7W tor^fuW fcj|^ti>5'«r. V^f^pT.
^w.
a.
w
h<*nyb<a\.
~1 lBKBO, Bc06£!Ul pirfM/ENSis.
«Aj. ear. D&ltcHbu t* eetfiy Vf. utt& u%ar£cu.t . caff
It* &nj. uitf t)ttt-. u/ . aafifpc- At Sou bdu&fA$Zw) t
l>mef.mj . car.'jkt jciftrctt. i«.V>n#7T*,actra. Si
ut#;'7 <•.!*>$
pa^tl^
ftjti iuHfibcsk ;Wefaf. & SttmulP.i. car
. 1 . car. j£t~ut. <*c jm.SiW tttaft^.ti.act^.7»i.l*lr'
bm/SCLKE V
W4&e5& t fyx jaiXou. jU Cola ^nmnctlrt
Vit.uiit.y^xti' \>or£> %mrf'itt\. *.\ij\ >tluanmi Aim
Uvii.y tuumc bet'. "t.ki »7w ua£. tx . fdt.
'd3J« iW*Hi bbr>uam. it.Wt±Tf¥ a^Qy. Yta.ui'.W.
I
'
n fexme-. CafAi«7 Vcrrol.tt. car™ al*& Yta.u. car? Ik m'lmi ft>.i. <ar?7 iv.utttV^ tar£
-7ui<Cpc \jcc-X fL E.^ w> uat .;xl. fat.
~|* ft aulMffUj gTV* '.^ S muanl.mj , c*r-t*(eXh
&|ti fk&U&Mt . fe ilurtc .my cJcJ-fc&^iA'Yx
tttyaruk fo>jp&L.7ja\. jtZ fa. S&utmn.fii.
*$$imHe&* fer Vl4>«t.fotic.&a«nelVluiar;
Wicthc termc- Go<i</rti a^^.ttu. carT^e.^a- mi. car; jbt ticm ^mo.tu. ^.y&i.uiftivtiyltrtf.
!>tUia mtn!f'UB^i^.7mj. ^Xj&Xtit.u&.tujltj.
&
lf -juj . car^&jk£ Lfc .Swj. u.fiiXLt. iuJC.yc. (£.
0^5^/&t a. or? ^jia .e.litvxvi .£p .SfW W-^ 7^;7 " ;^*^^£ ual:..xt. &fc
\xx-XRX wa^.Tcl. fofc.
j&TT4> «i . car-tydh,*. Ik .y*i.m*aX&k.u£y$C
^Jn SfrA pile ?^ikfiune^ fe& &*«tn^.vi. caf^ 7* aij^- ihtxoatfcar? %t ric tn 2hiw.t caffVtw uttf"
•7uuham\}ftt\f. czf-~ft dc t*x Stlua-fjafirftti. lev
-7li») &.711 lev ?iim U^X Hi.u^ ly.^t'.
n. car* H>f . m\. Xc ya. StUu/ J>af/iim lef t^.
"I//. .'^c tar. SiW tr.m^i3un^l'ki.t/ai.>v.S»t^.u.fd?.
fe|n <\jrt,rc tulle . fcSu^
^-Wfv;. w&.yfu.tjoriL. UntefMu). car? lu.u.mat
Ijf . |. a .r . tut
|n fiMun^bade.!. W*YVJ>>Jb$ffiuutym%^
>
.
c*rh?»tity &c(yn. Situawm.i. feteyuZpUr.
&lrJhxLiu. \36 1 (.arte. ti»|. cai^T^aijrii.T/iu.iii^car^
Un ticw^maAuj. £Ar.7<juf,utik y^u^lyara^Unaf
tit. «r£7;*»«r ^T jm, Sdua MAft.^tjf^i.W
W. u^r.Stuu mw.i.cpil^.ySim larXLf. ^s.W.
wajk.e. I&t. tti. ui&litK;,v-X^uanW*t^X«-i^'
Jgjn St^MT^H . t^ ix^utrT3tTt> gar t^^jfe^
jny-car/Stlua t»aj^2>tw lev te.ybtm {jK"lyz.Ax&&
Tjs. tu cat4 , ^afta-^. Siluatjafr'^m Isv i^.j^iirtXtxttr,
Tra ataWttimf. X iLt.M tt'. rn .^v •\k
•\n AH'KglVtf bbr &^n7 cU*u- ti.car T^jaifljbi.Tt^
«t. caf. j bt nc in imo. 1 1 . cxctjfcnwi .tiitt.7 V-tot»
litTOf.i;. ca«r/itt t»trr /
7C«ia.7t.>rwltn AW. (<iu^7V.^crt
w.L.aS.yu.71. at{iltiemtn. ? vaW Cj& ffttf^Jn-tmtjf?.
^|n'S^ ,
1*'***1^
VI
». career 7%trf j&^.'fajoc.bou'JU m .xii-uSf
7 vt*j. t>*r3^ bmr.iu. caf.JjC. zcf yu. YaW tcL fat
, Tjst . tu cxt' )\>\ nc in Jmto .it- <&n7 Vu. urn bmcf
*lbi ;vv««J-ac fro.TJ\,t,tia£jKLfatrnvx»cje.t. car
|L?cfrr"a2
£
Jntmo m.iuj.car-7<t.utoa m»l^.ty.c#ryc.x*.ac?
tro., ->thta t»a|Utttj. c^Vf-.y tu ijtilto?. l.il.fc-uat-Vtn.
(if.w jc. U». -Vo. alfeun caUrf*,
£|ri-r5YVHC no Leuencnr '. 11 . carrt*ra1>jjb.7»a.ti. car
Jbi tu tfi ^mo.iti. cAr^Vttj. utttWitfj. bojtT! kmEf.u.
cxrbpcc.uij. acTjm Stlua |3^dt7r ^Ar fcf-7hm Ltr?
Xfi-t - "«*t (^ • fat . rn . .xl . Al^«fTnnr
.
&Jb» JApgRt'cKC . «br &0«W7 Utoim^i. car-tjral)
<t& .Tta 'Oct\.W^ j bt m .V. mif Wnr. t. oaf! Jtlua yj&S
tit . <-j?c 1^-7 u .\jtcA . u.Lyw uit.;xx.fjt. ivo^jerien:
&fltt SvfrPC&lP . WO^ruryVknc/^ltnefii-car'^tn 4^.
£b q-o.-r'ta.ii-car Ibt n> ptuii.uttk.iuyJxytV-
Inrr-itt. ^r- ibi i3Sr7^t«^.7i-mtfLtt.Vi.Gliik^<;.an^iC.
I 77&-H- ic tra.7 baruStlu^wW i-u.L.uai*. uc.fei.nj.x*.
A /^ pier. 'W' bou -r^r7 Vi. |>arf.t. boutx? fi\A*£-wi^
&> ^x\ J OCA, m SctoWAucteuwU-a&uir. He i-febcr*
.
At m.7&i|. at fcafati^
^>_J» b^cflCa fl&W. frEr Ormer 7 tr^ar.it. carTr^Adcc^,
"rfet-u. car J b» r»cm omo.i. car 7 v- tutt7 1. bcn£
hrrv.u. cxr?7petit) . Ac ya.l tuj. Ac fjfeue; SiluA/
5SJw aIia SsWrmIe: hfr Elric-t. farrpriSjfe.Tk-
•t- car. Ibi. Vt.l?cn^Tinr-t. car-7^cx.mi.4c i^. ->tW
•pap. i- id Xx.jxXa^A^ I . uit.^cc -fof. m. t. tnarfe
^ a^enti.AlrKp-xmcr.
ojn BiiHetVHC- »5b>(xtiru idc toiiu. t dru lau^cv
tlf^. Lttimo". 5unmnc7C>uuar^. a^<rQ.mj.cart»t/
Tra.mj. car- Uw w «n^mo.ui. car.Vxpc.uilfc'7^c<.^y#.
krJttf.Vu. car.' Ibi f^r/^ctl^M.miw^cj.CttJ^,1
,
7
vuj. wtttfj Ou,b*r#l>mcf t;.car^xi«. aE fa. SiUu taft^t.Uv U.7Wi».tl£.
'kinWW- krWiet7 VlAeL.i.cai4^J^."^
T^.ii.ar. < jbtwcincinw.i.<^ry7,,l
J' u»ttVv.bor4^m^
11- CX?7^un> )bt .V.a?nfart«- fK^r'- V.(dt.7n.focfe V. fot'.
Jbi jccv.tt). At pn.->tW^a|lr?t-.Wl5 7u«j. c^Lalal.
^[ti S-^fil^ i T tt^r Ton tlttuob Vtiban -Latuity tone
tt- cAtrjy ab^b.7?ta."«- car- ' bl w«i cVuc».tii-ar7>t'
uttt. kmcf- v». car LbijECctt 7pV. 71 - malm t x .falitf"7;x2'
acto.T^R-i/uaxix--r<>t. Wacelm'xcner.
car^ Ibt nctn^ia.ti.car*. 7»\x**«J.uiu^7tij.t<»»tt bnr.v.
car Ibt b^/otrn ca^t.7'-*«^^.^.^^^v«ij.ienar ?
y.Tci. ac ya. StUtapaft-tt-W l%.7t- ^v Ltr-T- ll-t.uat
^Tn bolttnunt* 7Strei^p- Ml* boutjor abujo.Tta ^i»n car
^j[ti bolitftVHC . fefer Let»ft 7 ttfur Amc7tii.alii ami.
t. cafydtm Jb c^fo. Tnt-.xtt. Lou . Jbi - .xt- uitL'7 vij- boA*
hnr vu • air- 7 v«»( • Acfvu. 7 Wru ftlttc mm'. 7l\. t-
-7trj uat'vxLfot.
clnu».«. caf. >
7&diX.ji- tnoUn.fi- foub- JiUa pajyi-l*vL^7t-Ltr?
i- U- 1. uai -he- fji'. n>. .xL
.
Lti.^v«.utE'7Vt.bortt.l>w-itij.car ;
-aanr.lx« fat. m..vc. fat. C>U.
^'In^rtiTWr- Ur Vtanc 7Vlf7 4^be7{W.ui. car^
-t\y oa«5w>. 7ja-ttij.car. lot nc in onw.11- ciT-7Xtt.
uilt7 V«- b^m. Hnrcf-tit{ .car. Ibi-ti- moltti^K . fc»LV >
U> ac pi.T.a.L.uat. Vi-lil m.ui.Lb'.liobV;
ht>d^ i^r VtU 7&dfc«i«t7Vtfi . it* cxrrrt
'"rent
7b
ao ^^- Tja- « . car- 7n- boa - 1 bt ne m onu>. 1 1. car
-7x1. xZ( ptttuaf.lx.pr.m^. Sa/atufa
«»•
-i irat
&bi bitY^N. bfer£Mc; Mine • 7 6akno i. cVtfr, ab
^fe Tru- » • C4T, j
'
fa- 7. ft. t U.llVxl. fjt;. ,?, j^c Sufmulo «nf
qojn AtTVn^ S^cflale tevluuc.i.car^ab^.Yiii.«.
7JCV1. a£ yaSdu* jjajtV.i.levl^- 7bm\jJ. I&.f. u&j3L \A. iti.jtxx- fat. Alcker
n -ixn&.
yxu.#K StUu^'•^ *5 7«-l*?tl^rm.Jc
U
y
]5i. iij. \ni4bn l. fertf? Imt. t. <ur7'&in?.Jjx -Ac{**. $ tiua/
^pcl. fot. m xc.ftJti ttftti tenor.
^n SHtU&SlVti ft.i&r teaetioc Elfhc/Wlf .11. career
^7 1\. ban .7 xxxjl vatv- »- bou 4b afc>.
Mu«eft|t7v. bouTcj^7M. ujtfti^f.ii. l^«a?^£f pan
a*UdrSW?e< tl2l.wn.cvr >r; ear
,-
TlStlf. J»r- it- ' v I! ca]fc~tl!\LU*yr.~1Uli.
\>o\&r f. feru km
-
T ut . wat.c {<£. m. ;xu fit. K^icUitp txx\cc.
Tb.. M- CAT> Un iwm^MU? .11. C4.r- 7 VllJ.Ultfc7VllJ .G^t Imref.itj. cari7«-moUti.^ci«.bcfj!7 vi. acftei.Stlua pap
"Xt » wWhc 7 Sixrtune. Rbr wJnl / IXuffer xoicc
~j\(/aii . w tJAtTef unffiijnicT^e A&Jb>.Tfa• Vj.l»du»
7 V».H. OX to. blU<4/ ^apr'tiy. ^{Z.j'iuyljtcXvL.l.UjK
Qr^ln&VPCtUC-/ BLoTc^nmzme?.^ J ttuui^ ny cat
-tift d&afo. Tja.tii. car?j (?t ucw btuo.u. cAthpCHt)
ufw 7 v«j . 9<>r^ Ijnttf• »«i .can 11" ^f7fcdk.yt. wtAii\
jcKA&j yx.tat. a2 ^i. attua yjS^.iX^X^. jtltw*
T-lX.t. uat .c. fjt. m.yc. bcnnc'tcnec.
'n i^H* ^>f<i»imu»i .t. carafe a5 <ro. toun ai ivooe^
hEGurpsaRe. vn
t^ Jb^fe'- Tia.»»- o»r^ wtMuy info 7 '«!• Urlrtrmir.v.arf
ptuXftjn.$faY^ t-^&7 ,'^WXhli.w&:
^Itt ^t»fMe»fWC 7 & fXu^Jkine. fet tau7n%.car
rfe aS 5ta.TVtt.11 . cap Iti • iv:. uitt^iitjaWtt V>nc.u.carf
ju.jicf ya.. biluu t»A|tr.n.l42v l^.yi.lev U*r.I'U.t.ua^
Lv. flftr. m.,x>c.i^t. OjTn xoier. ben. tuil^ fufr^efinna^
. Ps . m Ix^uct^jm:. tjnc'i- oou a tac«c m Ofmunbem.tntr'
\>o\\ -aft Sb <^b.Tta. t. car- *&i -^1- «t«y, «) ooYa.Um
•»• car^itm.^^c. aZf^.7parVtIi^nTin.T.!X.ttuit'
^»l. fefv.m ^tcw. fjt. t tftn tener.
ctiln bbC^gu. l)tV. u l«^ul|i vxttI>oax^ a1>^ .t^xu.
__.i.
W
mj • u^. m ^l. kl. Atfi xenary-
^|ri &>£tS£6 l-6f - bb' Bnme-^xit.t^u-tpra^4pb.Tfai^i.k»tt.
J ti nc tn bnuj-u cx^-J vi- uiit'7 u* bor£. hire- 1/» car«
-71 1. dci yn. StUatvtflr^tt- Uvl^.y^tn) Uv L».lu.t.axiV
1 1 1 )
*
.
7m j • <»: tar-XS.. £.uat .
.
Tinc^n. earfpeM-& fit* SiUiapapdiw^W (5-
-/ijii.uaiXar.f.R. X. ujK.iui.{&. m^l-Ot. S.Sfi^-£»w-aener^-
«)
ItiHc tfl inu>. t • car-7 J » • ottt'*l»rir .</. Uni «i <ai* .'
~?Wj « acf^a
ibt i&ryip&JU^j
m •Vtj.lttj'. Jn wcr^elji trf h«iric Vi. parc*.i-caru«i*^'
#JiiS|wHbVi«t. fet'S-ron • v- car Toje aJ>^>.TWv. or^
t» ncm^nto.ttj.caf.7»xii<). uttt'7 ,»-^w nnvtty-cxf.
_ hi tfafj&Li.Jt.mAm .v. fot»c<7 »t( • ienar-
ItatuaaW- lln m-^a- G^7^c.ut{£'7V-b<rftjmr Vi-aj:
-7 t »j.\nn.acrto.3iliiii ici|2r^un Icvt^;.7V-
/T. IV- v-ual/-fiii. Li>- *n- «j •LIT.
>
ym htupau.
*&uv. car: J tt «t wf&iw it. c \sfijjoc s - oiIL'
7 vn.lw>r£ bmuf.Vitt « can Jbi un mi Uffe. ** <^i l
y.xiuAc fa-
jK^!hB biuuard • fit* J»Jnr •« - ^l> «*ttir.'a> <;«.
l(>t fcs f>cnncJit i. ttttf »:« .f.c>r.' ->'»'.u fM.ft.IIM,
tf< u5-.7nt.Ur
~i't»' u . car?^$«'C - s.t>»-ti.M On ySdue mm
Ttft. tit. Gif* vCUf^A ."5»lbl • v*j. Uc £a< J'tua tw»/
ft- tW t^-- 7 i*Uv Ltr-iXl -u.Hl.xxx'.fet.
&I n bffojVo>J£> fci ^? *>i*-»c 7 & .ti i*a> . < < carrf* & <*(*. -&».*- car- w«w* u«tt.7Vt-Wi'ft«t.i«.<Up.
^1n &jfwuej ^. ( . caf*"**J^^'^v car!WaJJ^e
U>MM.a£ fn T-LE.w^V.fotVHij.^en.
i\. ttpjtin if> ^Iu?7««|*i*.n*7«f*«j' a£ fnXSLJr.uai'
fta..«.cAri wajia.e.jti .tu&faX.(LLtut ^vJcf '.
Jin uc.ui ^nw.t. cAr.7ijuuitf{f;ut.l>4^t>nr.n. car'
lt> j . tip ac vgJ^iL/^-^ - ^-
nrfe
. «tf dHT ty&aJe. hi >ppc ^2 |«». Stkt tmttt.L^Xj
-nwx.cozXirB'
«. can )^> nt tn^nw it. car^v/-uitfyv.1wt^ctt.t.ar

>ebenn4> . t • ^^Cap}^4ra •e • l/cut) oat .»j . dl^
,
n^C.
jit "t A.
•ay ib <^- ~ir*~ i - <^T |I>t «it itdwi* • i •car.7 c<- utiTwmif
».«raf; [lrt.lv vttf.xZ yt\,i\'W&vnAinKi\x.jm^^\3i
&|tiTwif>td>e rSroncune fefe Leanedi*.car-cnea^A«,
' tW »«'^^^ ni%S0.tu car- 7 tit?. «tH rv.Vm
"^ta- 1. car J^ ^ mitfu>-i. car: fu iv&txiid a &rf$n.
TfiL.i* c\r: ]bt >tc tn^tiu?.v ca?.7tt. twtfc UmrA«c<x£
~7Vt.Ac ya, I.S.L ttat^'foUrr^c - fdf. SC'iiftrm'.
* ^|w |W tyta < fiVtff .wV usuficiaamelrl^fv.^i.fe'
-cj^^^fe.lttut. cafJ^1 ncmbmoA.caf'Jt-u&iyfit
xit."Sm? Ibt-xu, a2t»a.7f»aru ftlurtntn.T.a-Lttai^.
jul ^.Ttai. it. car. <t>t tK..ti'Jvtiiij.i.car^'7 v,,,'m"^7(;t '
l>i»r^ lnV.ci. caj 1 - jb» V*..»c £n.7%.mAw v&JuIh***
SiUu tujl^pn Lev tJ.7^wrUrcX&.t.tiilixL fot.
Tja. "(. *^T* jbt tif tu^iiio. ttt. caf. 7 •"«. uttt.yi. b»^
bmr. tiii . car Jin .^rxv.Vt . *ic fan j>artT GLuemmaqp'
n^luLtt<ct^L Cfb w ^00^- Est- benricTEncr.
^]n dOo<jti(Tr»n.bfe G4fmLtt.c4rr|^<j&.
Vya' ttj . car> jbi v^tn ^riu>. t. ckxhvuy mlfc-7t*tj,
Ju}.<£fa.jtluAnJ&.ile!i,fc.lil&
t. car* tit ^euH . jZ yn.j i&.u wv Int. 5uW V^^W1™*
\ht nctttSma.u . car-7 **• u,&? 'W>£'. cu-u-can UMjiSr
_T ft- fc • i*«it . .xl. {*„{;. ,£ .be. fcfc 1\ «fc/-ten or,
JJ*U)> U&7 <*u S Xoj4l. UmtfMttf. car! \ht ferjp&x.
Sjn iL&»*i*% ic . iS Vtf,. ,:A. ar4^^k.a&.3. of?
Ifei ric tn^rjw. it i. cxyt? V*. wrifc.v c. t><n& fmt8f.ni. an
.VUf*** R.»H»u»ijf..7 W^-aftifWr'tt. *'cn««|ottrc
n01ot^kj.-xu^|:.vrtc'.trcarVc iSc^. Seu«a»^I
7
ni.*Wwt! t>mt£ttt<- cai^7 Viij. a* fm.btluapaft-'
n> ..*• tat'. jerLv-cwari
"$YA.l* <?2kf- ) tl 1K tfl A«»«<>- 1 . Or- 7 <M . Mitt -71. £^>^
(mr.tit , <arf FCn feJcf.t. woltm^fiUupaj^t.tev' tj
dmt. <*<: taxi X a., t - tuff. ;ct. CA.m.?x.(<£. Croapmur;
u.<^«*« fc< t^tnclht434.ca}%7 Vi.u^7f.bm^ax-.t.carf
ltt.V. & jm. Jilua fjtfb'.l.Ui'ijffiuu «pc. 7» -<jf;
t«r-X l\.i. uaT.,XK. fit',m .?c. iJutinxaneC
gjn SlfuUmy *« Vjiine fe dune tf. cAf^f/
W
Sttutpj^V^c.^j.; Ur.7tuj. lat^X!i.Ltut'-^cvt.f*»^.m
j>c fot'7 Vu 1- <Acn; v^a.n>C}t Taoietr.
I1?t tic m ^nio . 1 w . cxf.yxi. u$t7u^hord.7iu. (ad
Umtf. v.c&r.y'bxm- \hi ^cik-j t.mAit\ .pcti^enAr'.
jjooc.q.m ynSuux tojku.letf l^.yni.c^Lt©:
<i»u<?-nJj.£or-7<t». utR'ai-t. cxt.JtJuu Sc ytiThfi.t.'j.jk-.jcl'Q^.
• t
t^it BU^t^U .fertwt«y7J^p>r7^w«*e' J*'l~&''
tti tj. **c jri . 7 pan* iilu^ r.ub- T.a£uv( * ^c.jj£S>.«.SC
.tcar- ^/^.
car-
«i
-ri»mi^7«»*j. fcnu.Jbt pVr 7?ccto-7«-™kM. vukl&
7 S?«t. fcenap <** cnfb>>e woum.7 Vuu a£ pa. Jtlu*,
«aArtt> Uv 7 i«n fe^iiBft Lb^TRx^hi tuf.tuj.li1>.
^«-&fc**t*VH£ 7^4 **^ ^adr-tii-Wrm -7 dtmi# 7 KM . Acf odj$& . Tia ^tmiJ cot. yo\ *c
tn 2>mo t?r x&jAxzf. u car.7 »- uiit -rut. bora hnoef
dttn cxr-ju.&jA-gucji ipa. StluapajKt.Lv
y dim I5.7 imxefCihm tar. La.6.7m uai'.V.fol
7 mj. ienar/ ye tjti-tttt jfcutfcar^ak're^ea*
'jqt&xDxit.i nejirtc ck Jtrtar ad Ubarore.
iJTl n tHHHCfrUt 7 Caldeuyref7 ^tUdmcWto. fc£
- Suxxn it- car-tire &tm\a, bou mm act^.Tfs
my car:' Iti ricm onto \% v^tb^-.ti. car 7juuvdik
.
boi-ofe a* ^b. S«JCt tn ^'™nej^r .7 ibi (urn* V-
fccfct7 tffrj$o£X .7 1*» TJJ>etu«C - t- t >w -zff.jaix-
ystix- bou &<$>.! tin r^.ufak 7VBI- u*#v ' 1w#
aLtti* car^7Wit*, ux. in. Ac j?**. ~ t ';j .. fc
7
^ It'1 ^U»»g5fftV. f& j ttatn - 1. tax tk ad 3E&.
-^1 .u. car. Jbt m v*.tiitt' tfiitMU**tf-7t.JUfii*
S itua paft-* «»-W ^.7 1 * t» ttt taOA. (if,
<ftj« bcltwnVnc . tf ^a« 1 - cat* /m .jk.|&
-rfcj? ad a^> .tya .tit. car- \binc tn orno kr tok^-
.t. cat" 7 ^cw vi« uitt*-7«. G^- J>»rtef. pc .cafC fet
ij^r 7 «5ccta. ^fHua miti. t*Uv 'Uf.y^im lar r -X6.t-
tutt.^cl . fot. tr» .Vu Ut.
y>1t^ Iv^iVVt ^ C . m> Juan.iii. oou-r0rjdfffe.Ti^-n.
cat^ Itrr vvvuj- uttt' 7 vi- \sorK Uae.sfit\ . coT X&X-
i<af.7C. f^f- W .^V.
^r>
m itTw W Cvtflri/aUHln . <t- «f^7 ^U mtUftf.i-fian
tutiTvXti • f^t 7, . frfcer. 7 t «• ^ f^-7r^ ftU
^[^ kWelte. H'bunjkn.t.car T
car. ki m unxxtWC U?.tut*aufm «tf I^Vi.^^a.
X ft.f. tat ^- U«^ v
^ m «tj. W7««J-^ Aaittijawr

ad 0^ . -ftat.tK. caff Il?t iic in bnto .i» car. 7t< u «fi
-
m hijCtmune. iiJt.it.txH*7 dtmeb. i
i§[r,£diu4f<*lit ffi'iocU.luu <artfcod3kYia-Vi. ^
^ ^rtlbttic mdnw.t.«r^«.«8tt/ v.t^kW.t.car
fe, ^7^a.7l.nwU.V.f^.7V^rar*t^
^inj.r^t.ij.dot: jbi.ee. ac fo.7 Cittwr%ni««*r
T^R t uat .V«m. l&. m.t-v. Ot. i ctrun -ante.
5 In 6 Ta^ejUwe -t.^tf^ a^j^.Ytit.t.W . >oa
'jbt te &i(I^^'«a»>^ .tt.rar^- t.Lv K,7«*i.$cUr.
I t

car itn W.?C at^.7«.K>rtt (>»icr.i«.<ar.7««.«oiCirti.
.
7 >ini lar!T. R. t- VL& tttj .(^. ni xl.f^. Wtflrfacri.
r-i
XL
X caf^V £M*lj , tartt' ktwf. v. c*rfjk f&r/.i f^uuf,
7 1 . TiwUn . in* &&& 7 V«i. ac j«. >t(ua t3utft/,«. l<&
7i. cRil£.7 |.k&/<W cpc Ltr?T(\.t. uai' ATii.kfc'
U>1 nv;XMJ.k<lt t*nr.s>. &C.jtu.Ac jm.Si(iUA,feajP'
A, U&7<W t^.7 » - Uv IJr^ y^cujla.^
"5 ]m Decattie.tiif.kou -ere a^<^.7teT$ratftK*Ooct
' -rjrxk *fo .T^t Mtj. car^ ]U tic. m inw t ci. &r< ~7
t x. So&.jjt. ut# 7 aw vi. boy& tyiraf.Vuy c&f?
U jjtf7^t.7 !- feruuf.7 if. mount. uyGA»%oi5b,
b\.u\. oc tm« Stl«^t>4|r.n. Uv ^.7f-Ltx£$tuu/
jnmtrci.t-uv^-7«.tip.XR. E.7«j vj&.<ji'ui>.
i\ otrcuf -tctlCP.jnClvtjE. «t-Wt^.l^ X&k<x <ttjpn
.
&J[ti pili'mnfoHB ? Scanleclif 7t"nefial fefrleue
7* twe- vi. car Tjy 7 :«• km aiL$&.7/ TJi.swi. carjk tic
manw-ti.rar'7 X'Uttt.7i. focfc'711. torti! hmef-tu.
<af/7i. cmfarmfcu i- cAf.Jti.i.tnoW.nij.rali^L'
yVii). acjsn. Silua vAf^W fe.7 Sn/kv Ltt^
T. 6. t uot vi.ItfT. mfL . f<£. llaVtumuar&'Tcwar.
yn.bou. O^j^.Ttst.V. car. Jlntitf. X<JMf.ce/ifom tjncM. car* |Gi..Viii. Ac ya, Stlux feOJi^i.Lev for-.
ii. uv L*r£ TA-t . iu£.mj. Li>. tn.^tv^-f^wiffrdr*
Si SrKlTVHE^lffiftou 7 1, cnl^e. ,/«»«*
$> Leuen<n-. i.
<Ut0.t.car7^w)iV7V7f- ui&futt.b0r&\>mtr.ui.cxr?
7Vwj.0c fro. Stluo pajKti.Uv1^.71. L*c?T^fx.f.
ttat - pc. fji'. mv\)c. £>u. IX cfe^tcner.
^Jji oLi StUjCcVh c Bfe lean*, it. bau-dyy^my
octffb/xia.mi. bou- 11* tic.u.utUi ytuj.boftl
kttt.ii .cxc?nu. Ocf pa- Silua.l»ai^.ui.^»c ^-7'-
-
^ t^, nt. ^ooc* fat. >erl^ -twiep".
^bJli4 HrvVaMffebrlcunc 7 ux*en<jr«i.carrj^aS
op.YTa..V7,cari Iti^tninw.i.iar^.xin. t*»tu
7
-rota?
unc
^J^r»L&iCfr7Sc<>Jifcconj w tcanc ylcu-en^mi-k*/
tc^ ol <\ki.Ttx> 1 car jtn tic tn into .u &?ij^uM ^ti.lwuJ' tjmcf.tu. car. \bu iiuoc fa. StiWfsa^.fii.
t«v l^.yt.XcKf Ltrt^una yl«tana.I^.t.uat.^cl.rotC
5 rat wjkuiejktner. ttt .l?iju -xt^jim aAffii .tfa.l . cart
JOCAtJi Cricejti tic.tut^7V7i.^<n5 Wtt.car.SiUu,
^jfn Ouc^^fkm . u.bou^jJi^.-t-m, uti.Wu- StW
RJmMfbTttuie.iit).wu-i^ adjjfo ."rfeA cafl DCcVtti
|?cmnc w4|ai.e. lVt*ti.ac ^a. jtUu/tjaft^iroUtl^.
>yp> O^i^ETOHfc ^Uugf>«^r 7fpef-t. cor 7-^ aio^»
Ttit. 1. car WijU .6. (5 ciun^fe1.1^(5 .7uh.^cTjt*
&Jin l ?£BU£^£16e ^^Lwe«ctc7taipc.ti.car^ra<i^.
Tta.tt.car ntuc tnortmtf a>acaJ^ntj.9cratut^.
-etjpaimS.iisutt" car Jti ncMiyxi&yuXar&^n?
0. caf. Sttuaj pap^ it-uv^.7 1t.tevl«wXL t. t^.l^fet'.
5&J1^ htffciAl. tt Lmiyot/.u, carT^o^jfe. fm&oc*f£.
-fan- car- ? )t»».w .<J. uikx~?ULl30Y& Kitb.tti. car.'
lt?i . vtu. «ac ^a.7i>aru ftUi^mttiu^XaXua^XJc P#.
-qy x£$b>.T /
-7111. uiut.htrc A.caf. Itt vx-0c^a.t)arau.ufi.«cl5-.
~7ui. cscLtp.X »vv« tut.Tci. |<ft". rr> ^toc. folta •
<feJn ^yillBTVtfE^ L<^t^ti/,cai^.il^T)a.tuf.car ?
Iti m -ui} . titfu 7«. \>oY&\nc .my.arCfreac. oc |»n.T. a^t
axl" UhoeIei. Itt Uuoic^.nij.car^ol^Ttxvf.car
lt?i nc m i*iu>i.car-7«- u&vtuAc&'hne-iucxr:
SiUuitaa|k(.l<V ^5.7'«- <£C t^7faani(3tMPiniti«9r'
X u.t- uat. c . f<£. m .tcI. 6a
.
ftn $&9tJSi Pa. Jihu mm i*m l«v l^. 71-^ uwC
.
t^1>m;.t.carflti.vti.«ac ^..jfeiuntuftnoUiu. U^*-(w.
^, . tTc'.m . uttfty v,«. borKbw.x.car.-? «• *#/&»* f*-
5«taf»i|fcW
^JnGi^He fctV iftutc 7 Uuenor.m. or-*^
etf. I b» 1K -Vti J. tiittx 7 V- botf^ bnr
fr-^t)
i%\i^titc£UjuSot%di^y^<^r7ysji\\.xc ton.
jj> .VL u<8l fem> .1. caf. 71- .ic JWi. 7 ftuu tntnuxa.
•JCl
tl nuifar&.
« IWlciC . F& /)4c*n .it. funcf.i. car^^ . Yta^Sun car. Ibt ro . Vt. ur& 7»^t*W.t.<?q\
U»i . tt. ac mi. > ttiut i>a|Kt .l€V
7
Sftjtt St^;eUcJ£ bacon, uij, <aW%|jp^ «jK.
Tilt- ttij. car? il>t rfcW Aicutr tn im*. tg - cif?
Situ* ^ajki.tev^yissni^.j-m&XjBC.X hx^ynj
uat' Mi. Ll>.
j\.boa-tf*j7di*n iSatt, YEi. t xu.1>ou. Ibi .
ttitti 7^* »^m wser.iit. &tr. lbt.tn.ac im. Jtlu*
jxtjU 1 . lev yhm 7 1 . cpc Ifr.7 iu tf£7 &**n laxA-hi,
•&Jn 6tvailVVKD 7 ^uCefcd-. fcfc ftttmuutxM<Vti.W
-err 7 mi. <*cf ik$b.-Yn. t. cap JU^tn j£u>.uat.
^. »..j. k^i . ivi tic mr Aicutr tn anu>. <»j • f«*f.
^xi. mtfc7 Vtt. bcr£ bwr. utj . car? {bi tebr^^* t
.
ci.1 Terbul K.Abvl/i k Bvuvh. iu.- „ f ... --, - , . _
*
L>Jti bofcCtCUH. i* lumar».ttt.carTi^a>jfl^.
"na.ttti. ca|*f jt>t tic m ^nu.it. car^7„xite. uMcjuu.
\*>f&. fcttof.vi. car? Ibt . tx. ac fa.SIUj, f J^C
.\.t«v Up7t*Lr.TS.t. uat.o.fol^. m.bc.ti.
Sjn '^ EKEDi . fe fmun^. tt. <ur7^ iSq|K.Yia. mj"
.
<»r- Ibi m Snu v^jxXaA vm-u}. £*r. Jt>t^ctt.
£ya-~7 Ica.i. w^ltnt. Sttua t>ajki.T4vt^.7i.1Lrr.
lb*ncm^nw.ucar.7V.utli;7«t|.bi>t^(?w.tnaj\
/Sli^ wc^dCfihfell Tumar V. t»arrcl*wnt caiticax!r
w*L£.'ihLucar. ^ajk.e.JkM.ac fa.
•m.v<«j.^
^ft/.t.lav ^.7.^ocC. micaftmXR.t7CVt.3en.nj^cit
(
11. car-4y ^5^**1^- Vrii. cany Vt. iW.
fbt ricwA#n*.ut. cxr.7w.Uc%y%eAi.c&fhu\T{p-
J^Vi. utifcj Vw. borJ \ince{.pcxu canr Ibt (e£tan?
mMm.7 [xK.dc ijm>DtLu isaft/.t.W 1^.7 ou^c
tar^7 f> tUta wt»<\v. ^c t^. 7 1 1 .Xar.T. R. E.oaf.Vuj.
^t> jei^gtte.febr DrttnTOSmcar'^'^^^ii^.
-t'p.xi. car^ Itt w V«. uttti 7t. (o^/i v(n>i#.(i^r
V. car.Un.itj. ac to.Stlua t»ap Vtt. tfuL^.jn^
tax^X fi.E. ti&.psi. Oft. m pooc.CJC. XbAxpp-cmtr.
Y.Bi.E. fei tj*ft.ti-Tamt wst-mtuqr. «rpocui(foi'^a|V
7U£rt^c|^ cut lusltuflcjl'
ktkvjrsau
71U«!.*uf. jk* tic ttx M\U>.l. CMr.yttU. Ulltyni.lxyrtf
•u cxr* ibt. xt\. a* pn. 2nb
XIII
nun.i<akUr.7f.Up
i carts, fcg Wnc.i. carW*j&«fe'.
TltM. car. J bi iu itt Jaiiio.x. caf.y "«. "iff 7t».baHL
krjr.i.<ar/7i. ccnfati? lo&.u&p \bt*LM jia.StiUu
I c J i * ^' lit
. i. uittf 7 u-W^ <w im caf-7 mm. a? «a.
§^tiTicbtwkiUc.1. car xjj .& <$*."i3z.i. car^ Soca tmn
ai K**enlur> 4)?lBpf. lU te r!u^llt.carm drift.
__ U5/.7 lamuia 41m Uv. tntn akni^rKu'
Vox nc m inw. 1. car/7 V. uftt' «. 1 . ear % tltu tvijV
4tm Lv gy vi. ^c WA.i .tut'. y\M.m.XX.&,
&ln lUwicstvH.- ft &*Jric . 1. ayV?^ •"**-
^.wr? Wajke. It,. mu).j£ pXM.u£>x»tX&to &Jfr bvtuH^rj -to^. fe' CirU.t. car^ 2^m<** *tjK.T& aim car ^ajb-e-tU. tud'.v. GCA«>f
5QlniJm^Rp. fc£ {mum aji. Urt^ aa<j&Ttft
^ car? tejt.£ iCfc.Ciwlr.v. fcfc m .utf.Avi
lAtu.ft.tf. fctf.-jj . It. *W
Jfk Ij^ulj: ^ AmW^ic. fc<a. ^ {uU W-UtT^ttT
I*' tffic^pei' fu^ Gtrt,^'^^
rAiK^' 5^ ^57 "*•^ ^* "J-i-E* ^^ ^c»- fi>w.
Lpiutti cuunt-tr.
u ^^.^.m^Vny^ena^
ail ntUdct^fe. Uurr m,Wj3 g.,u^Upktf
41 J >iR^6C-cbKH. V;UV7 Saanulf k*Uep. 1 . <a^^y-
Tjxe.n. cdj4lt>t. vj«. tuttii di.t.bot4^ t?rrr.t.car.
tninw.i. caf.711.4ito fa 7Atmi^ OllWfiit.nVJCVi.fofc
xrv \ EB.5)'SCtSvE.
wr.i. car.
.t« car* tyUJb.it . StUu fcaj^.t.Hv tj.yhnt tiV Ltr-
X R. £
'
a. car* Ikt nc.u . fotfu 7 vt.uttu 7 \^3*r& htTof
.tu.atf/fet.ii. a£ pu Situ* ^fi fsnt.^l^.jiu).
JSfc.t ca?. fcf nc «n ^w> .<• car 7" •&<£ 7 "»* w<&
-7 tt.W*£ bmfciti. cxTylml U>t. tt.ac paX-KX a»t
fejbw^" fe ^«u«!»7 .1X01/ -cfe ad cj& VtetjL.e. Sedrea
^^til^tyCt NHjg' ftp DaJ>a.1.1x>u ^ymj.acfadj^fe
Tta.uXoa. U?t m.mt.tui£ tmc.t.caf. 7i. acfilue,
4. car'-cft; ^5^- it**9*&& i&i rn braanulf
R cu-it* car iti-tit-ac pa. Silua jup/.i.c^l^./i-ks-
"lX£u<*£.;o#. &fc. mvA*.tf. boljro cal^mta*-
iJ-n-ft***:& Ifrtui .Vn.Wt^p ada^. tia-i - car'
linricir) %ina cW car*/ ^«j. *tlfc cu.i. can 1 &-X- u^t
1« IvUifOHC fct? Aim -V.ca/xTT ^^."iiaV car:
((>« nc LSmun^e |^e Wr.^xi.uxtt7ui-Ui¥. cu.u»j-
csf^u't **fcf7 t.wiaUw.v/i. WT7 wq&aljjau SI yu.
tu.car. Km m pauuwu lyntSmy carjmt.jSi ya, btUu,
mnr.ttt. «c he -jiXjk- L&.f,7m adi.jcL Tea.
pem t*>fe -tenet? ^e vox,'
co >u •
W
n -rex v^att'ai S^»iS»atjT5«
ncrc Sb^tf. iVa. v. car. He "u»U xaier^e|-ene .
It»i tn^nto -u. car.7^c- "^ 7^-Ui t>nc.V. caftii
fer//a&.J ••nroUti .V- foli?;mj .^cnar'^xxic.ax fu.
7 bATU ftW tnin.l. tx.t .7 m uXC -pCL- fotuJ-
^^ fefe' ("mun^. t • car-e^ ad oj£.Yix. t . caf. ilc.e
<^afta- Itt M- ac 'fcri^xxu. ,&»x mm.
5> fe^ Todii M) . it. bou -cf5 al (jvb.
(»u aii. YtU- vrt. bju.j^t^re-amcc derep7hc tbt
III. uilt ca 'hmaqf.7u.JK fa 7W. >»Ua |4-««-f
-Tfe JLben -oaiec^ r«^-& .*»• *^ f« ^^V^ i. Lev I57 clim^W-^AX . ual'.,x . fot. m-ttTrft.
sjti kis glw - * ^ leuuin v.^utry-iX ^ix^.
ad afe . fit*' eT-teneD m be rwp «» -^. ac pa.StW paftr^ Vc Cfc 15.71 -CRC7 cW U.f. ^.Luai'^v.fc.t/^.
ctetiarim V. f^7ttij.«UnAr'
^|t) #)Ch£.]$ L^enc»cr/.mj.G<>uTrcai.^.t'nLuij.W
^a(^
i.bou
.c.
"l* <,