Documents.tips Asas Asas Kemahiran Kaunseling (2)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

asas kaunseling

Citation preview

 • Asas-Asas Kemahiran Kaunseling

 • KaunselingMerupakan seni dan sains dalam komunikasi bertujuan meringankan keseksaan dengan penyimbangan, munasabah, dan pengetahuan rasional tentang penyebab gangguan emosi pada masa tersebut.

  Tujuannya untuk individu tersebut mendapat kesedaran tentang perasaan dan pemikiran di mana membantu diri sendiri menghadapinya dengan penuh tanggungjawab.

 • Ciri-Ciri KaunselorBijaksana dan mempunyai pengetahuan yang luas.

  Mempunyai latihan dan kelulusan.

  Mempunyai keinginan membantu.

 • Mempunyai kemahiran komunikasi berkesan.

  Menggunakan teori kaunseling bersesuaian dengan keadaan diri klien dan situasi sekeliling.

  Mematuhi etika kaunseling.

 • 7. Harus mempunyai sifat-sifat berikut:-Approachability

  Openness

  Genuineness

  Empathy

  Unconditional acceptance

  boleh dibawa berunding.

  bersikap terbuka dan berminat mendengar.

  bersifat jujur dan tidak pura-pura.

  memahami dan menyelami.

  bersifat menerima tanpa mengira latarbelakang, ketutunan dan lain-lain.

 • Proses KaunselingMenjemput kehadiran klien seperti yang ditetapkan.

  Memberi keselesaan kepada klien/keluarga.

  Memperkenalkan diri kepada klien/keluarga- Mewujudkan rapport.- Menerima kehadiran klien tanpa syarat dan secara ikhlas.

 • 4. Jelaskan perkhidmatan diberi - tujuan kaunseling/terapi sokongan, - peruntukan masa. - prinsip kerahsiaan - sesi lanjutan.

  5. Meneroka/menganalisa masalah klien. - Mendengar , memberi perhatian kepada komunikasi lisan dan bukan lisan. - Berempati, memberi respon terhadap emosi klien

 • 6. Mengenalpasti/memberi fokus kepada punca masalah klien.

  7. Memberi peluang kepada klien untuk membuat pilihan/alternatif .

 • 8. Mengambil tindakan untuk membantu klien melaksanakan keputusan telah dicapai.Menghuraikan alternatif dipilihBerbincang langkah perlu diambil Menentukan masa dan langkah akan diambil.Meminta klien menyatakan semula keputusan telah dipersetujui.

 • Tamatkan sesi kaunseling.

  Memberi temujanji untuk sesi berikut, sekiranya perlu.

  Catatkan rumusan sesi dan keputusan klien

 • TEKNIK-TEKNIK KEMAHIRAN KAUNSELINGKaunseling memerlukan kemahiran-kemahiran berikut:- MendengarMembalas (responding)Memberi PerhatianKomunikasi Lisan dan Bukan LisanRefleksiParafrasaMenyoalMerumusKonfrantasiMenginterpretasi

 • 1. Kemahiran MendengarMendengar :-- Isi kandungan yang diperkatakan. - Perasaan yang dilahirkan melalui tingkah laku tanpa lisan dan perasaan yang dinyatakan.

 • Mendengar IsiMemahami tema perbincangan:

  - memberikan tumpuan secara fizikal dan mendengar segala petanda yang dilahirkan oleh rasa hati klien.

  - memerhatikan klien dan menyediakan diri untuk memahami klien.

 • Mendengar PerasaanPerasaan ialah emosi yang dialami pada satu-satu situasi yang dapat digambarkan dengan perkataan dan tingkah laku. - tindak balas secara lisan dan bukan lisan. - tingkah laku tanpa lisan seperti kedudukan tubuh badan, anggukkan, pandangan mata, wajah dan penggunaan separa bahasa. - kemahiran lisan yang asas iaitu refleksi.

 • 2. Kemahiran Membalas (Responding)Antara kemahiran membalas :-

  Penstrukturan Matlamat penstrukturan ialah menyediakan nada dan struktur sesi perundingan yang bakal dilaksanakan. Dorongan minimum Tujuan: - Memberansangkan klien untuk terus bercerita. -Menunjukkan kaunselor mendengar. - Menunjukkan kaunselor faham dan mengikuti apa yang diperkatakan oleh klien.

 • 3. Kemahiran Memberi PerhatianPaling penting dalam proses membantu. Dilakukan berterusan dari awal, semasa dan akhir sesi.

  Membantu dalam proses: - bina hubungan antara klien dan kaunselor, - mengumpul data dan fakta, - penjelajahan ke arah penyelesaian masalah.

  2. Beri perhatian kepada: - mesej non-verbal dan verbal, - memahami perasaan dan fikiran.

 • 4. Kemahiran Komunikasi (lisan dan bukan lisan)

  4 perkara perlu diberi perhatian:-

  - Kedudukan badan- Gerakan badan dan kepala- Air muka- Nada suara

 • Suasana fizikal semasa menerima klien (SOLER)

  S squarelyO open postureL Lean towardE Eye contactR Relaxed

 • Komunikasi Lisan (Verbal)Guna perkataan yang senang difahami, respon yang minima, gambarkan kembali perasaan, merumus kenyataan, memberi maklumat sesuai, tidak menilai atau menghukum.

  Komunikasi Bukan Lisan (Non Verbal)Renungan mata yang tidak tajam atau terlalu kerap mengalih pandangan, airmuka yang bersahaja, gerakan tangan dan kepala menunjukkan mendengar dan sentuhan mesra bila perlu, kedudukan badan tidak terlalu jauh atau dekat dan tiada penghalang.

 • 5. Kemahiran RefleksiRefleksi merupakan satu usaha memahami klien dari sudut pandangan klien itu sendiri.

  -Refleksi Isi .-Refleksi Perasaan .-Refleksi Pengalaman.

 • Refleksi Isi:- Pernyataan semula oleh kaunselor mengenai idea yang disampaikan oleh klien. Kaunselor menggunakan perkataan yang ringkas, tepat dan padat.

  Refleksi Perasaan :- Pernyataan semula oleh kaunselor tentang perasaan dan sikap yang dinyatakan oleh klien.

  Refleksi Pengalaman:- Refleksi pengalaman dibuat setelah kaunselor memerhatikan gerak-geri tubuh badan semasa sesuatu pengalaman atau perasaan diperkatakan oleh klien.

 • 6. Kemahiran ParafrasaParafrasa ialah respon kaunselor setelah mendengar isi dan memerhati tingkah laku klien.

  Bertujuan untuk menunjukkan kepada klien bahawa mesej yang berikan mula difahami oleh kaunselor. Parafrasa ringkas, tepat dan kaunselor memahami.

 • 7. Kemahiran MenyoalMatlamat menyoal :Mendapatkan maklumat dengan tepat.Mendapatkan maklumat lanjut.Mendapatkan kepastian .

  Dua bentuk soalan dalam sesi kaunseling: Soalan tertutup. Soalan terbuka.

 • 8. Kemahiran MerumusMengulang dan menjelaskan apa yang diucapkan oleh klien.

  Menonjolkan perkara-perkara penting atau tema-tema utama yang mengandungi isi dan perasaan klien semasa perundingan dibuat.

  Panduan membuat rumusan:

  - Gunakan bahasa mudah. Elakkan daripada menambah idea baru. - Memberi perhatian kepada nada, emosi, dan isi penting yang diperbincangkan oleh klien. - Menyusun idea-idea dan perasaan yang penting dengan baik agar memudahkan klien memahaminya.

 • Ice Berg Philosophy

 • 9. Kemahiran KonfrantasiDilaksanakan setelah terbentuk hubungan yang baik dan kukuh di antara klien dan kaunselor.

  Konfrontasi digunakan apabila terdapat percanggahan antara apa yang dikatakan oleh klien tentang dirinya dengan apa yang dilakukannya.

 • 10. Kemahiran MenginterpretasiProses aktif di mana kaunselor menjelaskan makna perkara atau isu yang dibawa oleh klien mengikut fahaman kaunselor dan dari perspektif yang baru.

  Memberi penghuraian kepada klien supaya klien dapat melihat event yang berlaku dari perspektif yang berlainan.

 • LATIHAN ASERTIFBERTEGAS UNTUK HAK PERIBADI DAN MENYATAKAN PENDAPAT, PERASAAN DAN KEPERCAYAAN SECARA TERUS, JUJUR DAN SESUAI TANPA MENGANCAM HAK ORANG LAIN

 • KRITERIA UTAMA ASERTIFBERTEGAS UNTUK HAK PERIBADI

  MENYATAKAN PERASAAN SECARA JELAS, TELUS DAN JUJUR

  MENGHORMATI HAK DAN PERASAAN ORANG LAIN

  MENYATAKAN `TIDAK BILA ANDA TIDAK MAHU MELAKUKAN SESUATU

 • HAK ASAS PERIBADIMENENTUKAN CARA MENGURUS HIDUP DAN MENETAPKAN KEUTAMAAN DIRI

  MENENTUKAN MATLAMAT DAN NILAI DIRI

  MENYATAKAN PANDANGAN SECARA JUJUR

  MEMBERITAHU ORANG LAIN BAGAIMANA ANDA MAHU DILAYAN

  MENYATAKAN `TIDAK BILA ORANG MEMINTA BANTUAN ANDA

 • TIDAK MENERANGKAN TINDAKAN DAN PERASAAN ANDA KEPADA ORANG LAIN

  MEMBUAT KESILAPAN

  MENUKAR FIKIRAN

  MENYATAKAN `SAYA TIDAK TAHU ATAU `SAYA TIDAK FAHAM

  MEMBUAT KEPUTUSAN TIDAK LOGIK PADA KETIKA-KETIKA TERTENTU

 • TIPS MENJADI ASERTIFMENENTUKAN APA YANG PENTING DALAM HIDUP ANDA

  NYATAKAN PENDAPAT ANDA DENGAN TEPAT, JELAS DAN PENUH KEYAKINAN

  BINA MATLAMAT YANG REALISTIK DAN MENGGAPAINYA TANPA MENGGUGAT MATLAMAT ORANG LAIN

  PASTIKAN PERMINTAAN ANDA MUNASABAH DAN TIDAK GUGAT HAK ORANG LAIN

  GUNAKAN BAHASA BADAN UNTUK MENGUKUHKAN PANDANGAN ANDA SPT. KONTAK MATA, KEDUDUKAN TUBUH DAN GERAK TANGAN / JARI UNTUK PENEKANAN KEPADA FRASA PENTING

 • ULANGI PERMINTAAN ANDA TANPA MENJADI MARAH.

  NYATAKAN ANDA SIMPATI DENGAN KEADAANNYA KEMUDIAN NYATAKAN APA YANG ANDA MAHU DIA LAKUKAN.

  GUNAKAN UNGKAPAN `SAYA.SAYA KECEWA ANDA TIDAK TUNAIKAN JANJI JANGAN HUKUM PERLAKUAN ORANG LAIN

  BELAJAR KATAKAN `TIDAK DENGAN SOPAN UNTUK PERMINTAAN YANG TIDAK MUNASABAH

  BERTEGAS DENGAN HAK ANDA YANG SAH

 • MEMPERKASAKAN (Empowerment)Memperkasakan adalah satu proses di mana klien menperolehi sumber personal, organisasi dan komuniti- yang membolehkan klien lebih menguasai persekitaraan untuk mencapai aspirasinya ( Hansefeld, 1987).

 • Memperkasaan mempunyai dimensi personal, interpersonal dan struktur:-

  Memperkasakan personal kompetensi, kepakaran, kekuatan dan kebolehan untuk membawa perubahan.Memperkasakan interpersonal kebolehan untuk mempengaruhi orang lain. Kebolehan untuk berinteraksi secara berkesan dengan orang lain.Struktur perhubungan dengan struktur sosial seperti mempunyai akses kepada sumber-sumber.

 • Strategi memperkasakan memerlukan pekerja sosial dan agensi percaya bahawa sistem klien mempunyai potensi:- pengetahuan pengalaman dan sumber.

  Dalam memperkasaan:-kekuatan klien diberi penekanan,motivasi klien diperkuatkan, klien perlu memberi kerjasama.

 • Kemahiran Daya TindakKemahiran dayatindak diperlukan untuk menangani stresBerikut adalah Kemahiran dayatindak yang boleh dilakukanuntuk menangani stres:-Senaman.Relaksasi.Harga-diri. ( Self-esteem )Yakin kebolehan diri sendiri (Self-efficacy) Penerimaan hakikat kebolehan diri sendiri.Tindakbalas menangani masalah dan ancaman.Bercakap sendiri mengenai cabaran yang dilalui.