of 32 /32
GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN Državna matura 2018./2019. 1. SASTANAK S UČENICIMA Ispitna koordinatorica Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof. Pazin, studeni 2018.

DOBRILE PAZIN Državna matura 2018./2019. - gssjd.hrŒENICI_DM_početne... · HRVATSKI JEZIK ENGLESKI JEZIK MATEMATIKA TALIJANSKI JEZIK. DRŽAVNA MATURA I PRILAGODBA ISPITA DRŽAVNE

 • Author
  others

 • View
  11

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of DOBRILE PAZIN Državna matura 2018./2019. - gssjd.hrŒENICI_DM_početne... · HRVATSKI JEZIK...

 • GIMNAZIJA I STRUKOVNA ŠKOLA JURJA DOBRILE PAZIN

  Državna matura

  2018./2019.1. SASTANAK S UČENICIMA

  Ispitna koordinatorica

  Vladimira Jeromela-Vasiljević, prof.

  Pazin, studeni 2018.

 • DRŽAVNA MATURA

  /4A, 4B, 4C, 4D, 4E4, 4K/

  • DRŽAVNA MATURA

  • ISPITI DRŽAVNE MATURE /RAZINE/

  • ISPITNI KATALOZI

  • NISPVU, NCVVO, SRDM, SREDIŠNJI PRIJAVNI URED…

  • KALENDAR DRŽAVNE MATURE 2018./2019. (LJETNI ROK)

  POČETNI ZADACI

 • Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN

  68/18)Članak 82.

  (1) Srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja

  završava polaganjem državne mature.

  (2) Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima

  obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom

  završnog rada u organizaciji i provedbi škole.

  (3) Učenici iz stavka 2. ovog članka mogu polagati i ispite državne mature.

  Pravilnik o polaganju državne mature (NN. 1/2013.)

  ZAKONSKI OKVIRI

  https://www.zakon.hr/cms.htm?id=31279

 • DRŽAVNA MATURA

  • Priprema za provedbu DM - višegodišnje pripreme iprovjere znanja (2006. – 2008.)

  PRVA DRŽAVNA MATURA u RH – 2009./2010.

  • Nacionalni standardi za vrednovanje školskih postignuća učenika na kraju četverogodišnjegasrednjeg obrazovanja

  • Informatizirani način prijave ispita i prijave studijskih programa (www.postani-student.hr)

  • Rezultati – završnost i uvjet za upis na visoka učilišta

  http://www.postani-student.hr/

 • DRŽAVNA MATURA

  SKUP ISPITA

  polaganjem ispita provjerava se i vrednuje znanje, vještine i sposobnosti učenika stečenih tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima

  OBVEZNI, IZBORNI

  ISPITI su iz određenog nastavnog predmeta za sve su učenike u RH sadržajno isti, polažu se u isto vrijeme

 • Tko polaže državnu maturu?• Učenici gimnazijskih programa obavezni su

  polagati državnu maturu - obvezni završni pismeni ispit nakon završetka četvrtog razreda

  • Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele, nisu obavezni

  • Uvjet za nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini

 • ISPITI DRŽAVNE MATURE

  OBVEZNI ISPITI - općeobrazovni nastavni predmeti

  Hrvatski jezik

  Matematika

  strani jezik

  A - viša razina; B – osnovna razina

 • STRANI JEZIK

  IZBORNI DIO

  • BILO KOJI STRANI JEZIK /bez obzira na učenje/

  • sadržaj propisan ispitnim katalogom

  A razina

  OBAVEZNI DIO

  Učenje stranog jezika →najmanje dvije školske godine

  A ili B razina

 • OBAVEZNI DIO – A ILI B RAZINA?

  viša razina (A) ili osnovna razina (B)-

  prema zahtjevima studijskih programa

  položena viša razina (A) - pristup svim studijskim programima

  položena osnovna razina (B) - nemamogućnosti prijave na studijske programe koji traži položenu višu razinu (A) ispita

 • IZBORNI PREDMETI DRŽAVNE (neobavezni ispiti)

  Prijava i polaganje ispita iz izbornoga predmeta

  zahtjevi studijskih programa koji se namjeravaju prijaviti / upisati

  Max šest (6) izbornih predmeta

  www.postani-student.hr

  http://www.postani-student.hr/

 • SADRŽAJ ISPITA I POLAGANJE ISPITA

  SADRŽAJ ISPITA

  Ispitni katalozi - www.ncvvo.hr

  POLAGANJE ISPITA

  “Pravilnik o polaganju državne mature”

  • www.mzo.hr

  • www.ncvvo.hr

  http://www.ncvvo.hr/http://www.mzo.hr/http://www.ncvvo.hr/

 • IZBORNI PREDMETI - RAZINE

  • SVI NASTAVNI PREDMETI I STRANI JEZIK koji se odaberu izborno -polažu se na višoj (A) razini

  • Izborni ispit iz LATINSKOG JEZIKA polaže se na osnovnoj (B) razini

 • ISPITNI KATALOZI Dokumenti sadrže:

  Što će se ispitivati

  Način provjere i ocjenjivanje

  Kako izgledaju ispitna pitanja

  Koji pribor učenik smije koristiti

  Ogledni primjer ispita

  https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2018-2019/, objavljeni 1.listopada 2018.

  https://www.ncvvo.hr/ispitni-katalozi-za-drzavnu-maturu-2018-2019/

 • ORGANIZACIJA I PROVEDBA DRŽAVNE MATURE

  • Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar zavanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr

  • Priprema i provedba državne mature u školi - školsko ispitno povjerenstvo; ispitna kordinatorica; ravnatelj; pet članova i zamjenika

  http://www.ncvvo.hr/

 • Popis svih studijskih programa i uvjeti upisa u RHUpute i obavijesti o postupku prijava ispita državne matureObavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature

  http://www.postani-student.hr/http://www.postani-student.hr/

 • SREDIŠNJI PRIJAVNI URED /www.studij.hr/

  Nacionalni centar za prijave na studijske programe osnovan pri AZVO 2009. • objedinjeni poslovi

  vezani uz prijave na studijske programe i ispunjavanja uvjeta za upise na visoka učilišta.

 • KALENDAR DRŽAVNE MATURE 2018./2019.

  ljetni rok• Prijave za ispite državne mature

  od 12:00 sati 1. prosinac 2018. do 12:00 sati 15. veljače 2019.

  • PIT (dostavljanje zahtjeva) 15. veljače 2019.

  Ispiti državne mature5.6.2019. - 28.6.2019.

  Objava rezultata 10. 7. 2019.Rok za prigovore 12. 7. 2019.Konačna objava rezultata 15. 7. 2019.Podjela svjedodžbi 17. 7. 2019

 • PRIJAVLJIVANJE U SUSTAV

  • sinkronizacija podataka učenika 4. razreda generacije 2018./2019. iz eMatice u SRDM izvršena je tijekom studenoga 2018.

  • prvu prijavu u sustav kako bi dobili PIN i TAN učenici će napraviti nakon obavijesti ispitne koordinatorice početkom prosinca 2018.

 • www.postani-student.hr

  Za prijavu u sustav je potrebno imati ELEKTRONIČKI IDENTITET U

  SUSTAVU [email protected]

  http://www.postani-student.hr/mailto:[email protected]

 • • Dodatna nastava (DDN) –pripreme za državnu maturu

  • Godišnji Plan i programom rada

  • Školski kurikulum

  • OBAVEZNI PREDMETI

  HRVATSKI JEZIK

  ENGLESKI JEZIK

  MATEMATIKA

  TALIJANSKI JEZIK

 • DRŽAVNA MATURA I PRILAGODBA ISPITA

  DRŽAVNE MATURE (PIT)

 • ZAKONSKO REGULIRANJE - PIT

  • Članak 21. stavak 2. Pravilnika o polaganju državne mature:

  „Učenici, odnosno pristupnici s teškoćama polažu ispite državne mature uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a na temelju odluke o vrsti prilagodbe koju donosi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja”.

  • Članak 23. Pravilnika djelomično se odnosi na učenike koji imaju zdravstvene teškoće

 • DRŽAVNA MATURA - PRILAGODBA ISPITA DRŽAVNE MATURE (PIT)

  UPUTE ZA PRILAGODBU ISPITNE TEHNOLOGIJE NA ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

  /Brošura - siječanj/2010. – temelj (uz Pravilnik) za ostvarivanje prava učenika s teškoćama prilikom polaganja državne mature/• postupci prijave učenika i mogućnosti prilagodbe ispitne

  tehnologije - ispitni materijal i ispitni postupci, ovisno o potrebi učenika.

  https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/02/Upute-za-prilagodbu.pdf

  https://www.ncvvo.hr/wp-content/uploads/2016/02/Upute-za-prilagodbu.pdf

 • TKO IMA PRAVO NA PRILAGODBU ISPITA DRŽAVNE MATURE (PIT)?

  • Učenici s teškoćama nisu uvijek u mogućnosti nauobičajeni način pokazati svoja postignuća specifične teškoće u učenju, jezične i komunikacijsketeškoće; motoričke i senzoričke teškoće; emocionalneteškoće i smetnje u ponašanju; teškoće u područjumentalnoga zdravlja i …

  • Učenici s teškoćama –prilagodba ispitnoga materijala i ispitnih postupka.

 • TKO IMA PRAVO NA PRILAGODBU ISPITA DRŽAVNE MATURE (PIT)?

  • Učenici sa zdravstvenim problemima učenika - dugoročni ili trajni bolesti srca i krvožilnoga, sustava, bolesti živčanoga sustava, bolesti probavnoga sustava, bolesti mokraćnoga sustava, bolesti dišnoga sustava i bolesti, žlijezda s unutrašnjim lučenjem, onkološke bolesti i dr.

  • Zdravstveni problemi utječu na proces učenja

  • Zdravstveni problemi mogu utjecati i na polaganje ispita državne mature

  • Procjena (prije polaganja DM) - opterećenje i stres koji bi mogli negativno utjecati na zdravstveno stanje učenika (zahtjev za prilagodbu)

 • Članak 23. – stavak 3. Pravilnik

  Akutni simptomi bolesti ili pojavljivanje simptoma neke kronične bolesti (npr. dijabetes, Chronova bolest, astma i sl.)

  Ove bolesti (osim teških stanja) ne zahtijevaju unaprijeddopuštenu prilagodbu ispitne tehnologije

  Školsko ispitno povjerenstvo (ŠIP) – mora imati informaciju o učenicima kod kojih se može pojaviti opravdani razlog za produljenje ili prekid ispita

 • PRILAGODBA ISPITA DRŽAVNE MATURE (PIT)

  • Odluka o PIT ne dovodi učenika u privilegirani položaju u odnosu na ostale učenike

  • Ispitni koordinator u školi – osiguravanje jednakih prava učenicima s teškoćama (upute, zahtjevi i dr.)

  • Učenik koji smatra da ima pravo na prilagodbu ispitne tehnologije mora se javiti ispitnome koordinatoru upute kako bi ostvario svoja prava (zahtjev, dokumentacija, rokovi i dr.)

 • ŠTO UKLJUČUJE PRILAGODBA ISPITNE TEHNLOGIJE (oblici podrške ovisno o poteškoćama)

  • pristupačnost prostora

  • provođenje ispita u posebnome prostoru

  • posebna pomagala

  • posebnu/prilagođenu opremu

  • prilagođeni ispitni materijal

  • izuzeće od ispita ili dijela ispita koji učenik zbog vrste i stupnja teškoće u razvoju ne može polagati

  • pomoć osobnoga pomagača

  • pomoć njegovatelja

  • prilagodba vremena pisanja za polaganje ispita (produljeno vrijeme 25, 50 ili 100 %)

  • provođenje ispita izvan škole

 • • http://www.ncvvo.hr/drzavnamatura

  • https://www.postani-student.hr

  • http://public.mzos.hr/

  • http://www.azvo.hr/

  • http://mojamatura.net/

  • http://www.studij.hr/

  http://www.ncvvo.hr/drzavnamaturahttps://www.postani-student.hr/http://public.mzos.hr/http://www.azvo.hr/http://mojamatura.net/http://www.studij.hr/

 • NAREDNI SUSRETI učenicipočetkom PROSINCA

  2018roditelji PROSINAC 2018.- SIJEČANJ

  2019.

 • VLADIMIRA JEROMELA-VASILJEVIĆ, prof./ispitna koordinatorica za državnu maturu/