Click here to load reader

Digitala Servicecenter - Stadsnätsföreningen

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Digitala Servicecenter - Stadsnätsföreningen

PowerPoint-presentationRebecca Eriksson
Projektledare [email protected]
Upprätta bemannade eRUM i anknytning till biblioteken
Uppsökande verksamhet
digitala lösningar och e-tjänster
• Digitalt utanförskap=demokratiskt problem→ demokratiska lösningar
• Öka kunskapen om digitalt utanförskap→ ansvar nationellt
• Främjar god dialog mellan flertal aktörer i kommunerna
Digitala servicecenter Västerbotten
Digitala servicecenter:Ett demokratiprojekt
• Tydlig ansvarsfördelning från början
• Omfattas av bibliotekets sekretess!
• Individnivå→ Högre kunskapskrav
• Ca 500 000 i digitalt utanförskap
• Ansvar saknas
och Tärnaby
“Jag är för gammal!”
“Nej, jag var inte gammal som jag trodde. Jag var bara ointresserad”
“Jag blir så irriterad på samhället som har låtit de äldre hamna så långt utanför”
“En man kom från Vindelns kommun för att få hjälp. Han blev lite sur när han inte fick betala…”
Digitala servicecenter Västerbotten
Sagt i eRUM
Mötesplats, utbildning, informationsspridning
Sker genom biblioteken, inte enbart “biblioteksfråga”
Digitala servicecenter Västerbotten
Varför bibliotek?
• Alla grupper i samhället har inte den digitala kunskapen som krävs idag
• Digital delaktighet: Inte enbart en “biblioteksfråga”!
• Digitalisering→ integrering
• Demokratiska problem bemöts med demokratiska medel!
Digitala servicecenter Västerbotten
Slutsatser och erfarenheter
Tack för uppmärksamheten
Digitala servicecenter Västerbotten