49
DIENCEFALUL SAU DIENCEFALUL SAU CREIERUL INTERMEDIAR CREIERUL INTERMEDIAR Dr. Boitor Luminita Dr. Boitor Luminita

Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

DIENCEFALUL SAU DIENCEFALUL SAU CREIERUL INTERMEDIARCREIERUL INTERMEDIAR

Dr. Boitor LuminitaDr. Boitor Luminita

Page 2: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Situat in prelungirea TC si a EC, Situat in prelungirea TC si a EC, este alcatuit din mai multe mase de este alcatuit din mai multe mase de subst nervoasa:subst nervoasa:

- talamus- talamus

- metatalamus- metatalamus

- epitalamus- epitalamus

- hipotalamus- hipotalamus

Page 3: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

TALAMUSUL:TALAMUSUL:

- cea mai voluminoasa formatiune cenusie - cea mai voluminoasa formatiune cenusie din diencefaldin diencefal

- este constituit din mai multi nuclei , care este constituit din mai multi nuclei , care realizeaza conexiuni intre:realizeaza conexiuni intre:

-nucleii bazali -nucleii bazali -cerebel -cerebel

-bulb -bulb -maduva -maduva -scoarta -scoarta cerebrala.cerebrala.

Page 4: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

- toate fb sensibilitatii ascendente fac - toate fb sensibilitatii ascendente fac sinapsa direct cu neuronii talamici de sinapsa direct cu neuronii talamici de releu (al III lea neuron al caii)releu (al III lea neuron al caii)

- exceptie fac fb analizatorului olfactiv, - exceptie fac fb analizatorului olfactiv, care nu au releu talamiuc si fb care nu au releu talamiuc si fb sensibilitatii viscerale care ajung in sensibilitatii viscerale care ajung in thalamus dup ace au facut sinapsa in thalamus dup ace au facut sinapsa in hipotalamus.hipotalamus.

- contine si neuronii de asociatie cu rol - contine si neuronii de asociatie cu rol in integrarea impulsurilor de la mai in integrarea impulsurilor de la mai multi n talamici.multi n talamici.

Page 5: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

METATALAMUSUL:METATALAMUSUL:

Este format din 2 perechi de Este format din 2 perechi de corpi geniculati, unii fiind statie de corpi geniculati, unii fiind statie de releu a caii vizuale (laterali), iar altii releu a caii vizuale (laterali), iar altii o statie de releu pt calea acustica o statie de releu pt calea acustica (mediali)(mediali)

Page 6: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

EPITALAMUSULEPITALAMUSUL

Este format din gld EPIFIZA si un Este format din gld EPIFIZA si un nucleu in care se inched reflexele-nucleu in care se inched reflexele-olfactivo-somatice (miscarile capului olfactivo-somatice (miscarile capului si corpului legate de miros)si corpului legate de miros)

Page 7: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

HIPOTALAMUSULHIPOTALAMUSUL

Situate la baza diencefalului, sub thalamusSituate la baza diencefalului, sub thalamus

Este constituit din mai multi nuclei:Este constituit din mai multi nuclei:

- anterior: ai caror neuroni secreta - anterior: ai caror neuroni secreta hormone ce se depoziteaza in hipofiza hormone ce se depoziteaza in hipofiza posterioara, cu rol in integrarea posterioara, cu rol in integrarea parasimpticaparasimptica

- posteriori: cu rol in integrarea - posteriori: cu rol in integrarea simpticasimptica

- mijlocii: care controleaza - mijlocii: care controleaza activitatea secretorie a hipofizei anterioare, activitatea secretorie a hipofizei anterioare, cu rol in integrarea parasimpticacu rol in integrarea parasimptica

Page 8: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

FUNCTIILEFUNCTIILE Hipotalamusului sunt Hipotalamusului sunt extreme de complexe:extreme de complexe:

- este un centru important pt unele - este un centru important pt unele reflexe complexe comportamentale si reflexe complexe comportamentale si emotionale aparute ca raspuns la stimuli emotionale aparute ca raspuns la stimuli neobisnuiti si este si un punct nodal neobisnuiti si este si un punct nodal intervenind in reglarea functiilor intervenind in reglarea functiilor vegetativeale organelor.vegetativeale organelor.

- intervine in termoreglare, - intervine in termoreglare, - aportul de alimente si lichide- aportul de alimente si lichide - diureza- diureza - functii sexuale- functii sexuale - somn- somn - anumite st emotionale (frica si furia)- anumite st emotionale (frica si furia)

Page 9: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Prin legatura dintre hipotalamus Prin legatura dintre hipotalamus si hipofiza se realizeaza controlul SN si hipofiza se realizeaza controlul SN asupra sist endocrine, intervenind asupra sist endocrine, intervenind astfel in reglarea : circulatiei, astfel in reglarea : circulatiei, respiratiei, metabolismului energetic, respiratiei, metabolismului energetic, echilibrul hidro-electroliticechilibrul hidro-electrolitic

Este controlat de SCEste controlat de SC

Page 10: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

GANGLIONII BAZALIGANGLIONII BAZALI

Page 11: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Sunt mase de subst. cenusie Sunt mase de subst. cenusie situate la baza emisferelor cerebrale, situate la baza emisferelor cerebrale, deasupra si lateral de thalamusdeasupra si lateral de thalamus

Primesc aferente de la unele Primesc aferente de la unele campuri corticale, thalamus si campuri corticale, thalamus si hipotalamus, precum si de la nuclei hipotalamus, precum si de la nuclei mezencefalici (subst neagra, nucleul mezencefalici (subst neagra, nucleul rosu, subst reticulate)rosu, subst reticulate)

Page 12: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Detin Detin roluri importanteroluri importante

in reglarea motilitatii automate, in reglarea motilitatii automate, stereotipe, comandata de SCstereotipe, comandata de SC

participa la constituirea caii participa la constituirea caii extrapiramidale.extrapiramidale.

Page 13: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

In conditii de repausIn conditii de repaus-influentele inhibitoare -influentele inhibitoare

asigura repartitia egala a asigura repartitia egala a impulsurilor motorii corticale impulsurilor motorii corticale necesare mentinerii pozitieinecesare mentinerii pozitiei

In conditii de miscareIn conditii de miscare-asigura repartitia adecvata -asigura repartitia adecvata

a impulsurilor pt a impulsurilor pt musculaturemusculature

Page 14: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

EMISFERELE CEREBRALEEMISFERELE CEREBRALE

Page 15: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Reprezinta cea mai voluminoasa parte a Reprezinta cea mai voluminoasa parte a SNC-ului.SNC-ului.

Sunt separate de fisuraSunt separate de fisura interemisferica si legate in partea interemisferica si legate in partea bazala prin formatiuni de subst alba: bazala prin formatiuni de subst alba: corpul calos, trigonul cerebral, corpul calos, trigonul cerebral, comisurile albe anterioara si comisurile albe anterioara si posterioara.posterioara.

Fiecare Emisfera cerebrala are 3 Fiecare Emisfera cerebrala are 3 fete:fete: -convexa-externa -convexa-externa

- mediala-interna- mediala-interna

- bazala- bazala

Page 16: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Fetele sunt brazdate de santuri;Fetele sunt brazdate de santuri;

- unele adanci- unele adanci (lateral-(lateral-Sylvius, central-Ronaldo, care Sylvius, central-Ronaldo, care delimiteaza lobii-frontali, parietali, delimiteaza lobii-frontali, parietali, temporali,occipitali)temporali,occipitali)

- unele superficiale- unele superficiale -care -care delimiteaza girusuri sau delimiteaza girusuri sau circumvolutiuni cerebrale(precentral, circumvolutiuni cerebrale(precentral, postcentral, hipocampic, Etc)postcentral, hipocampic, Etc)

Page 17: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

STRUCTURAL:STRUCTURAL:

Sunt alcatuite dinSunt alcatuite din: :

- substanta cenusie- substanta cenusie -- la la exteriorexterior -formand scoarta cerebrala-formand scoarta cerebrala

-- substanta albasubstanta alba -- la interiorla interior - - alcatuita din fbalcatuita din fb.. de asociatie, de asociatie, comisurale si de proiectiecomisurale si de proiectie

Page 18: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

SCOARTA CEREBRALA:SCOARTA CEREBRALA:

Este segmental cel mai dezvoltatEste segmental cel mai dezvoltat al al SNC la om.SNC la om.

La acest nivel ajung toate informatiile La acest nivel ajung toate informatiile si pleaca toate comenzile pt activitatea si pleaca toate comenzile pt activitatea motorimotoriee

SC reprezinta segmental superior de SC reprezinta segmental superior de integrare al organismului ca un tot unitaintegrare al organismului ca un tot unitarr in in echilibru dechilibru diinamic cu mediul inconjurator.namic cu mediul inconjurator.

Pe baza dezvoltarii filogenetice sPe baza dezvoltarii filogenetice see imparte in:imparte in: -- paleocortex si neocortexpaleocortex si neocortex

Page 19: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

PALEOCORTEXULPALEOCORTEXUL (lobul sau (lobul sau sistemul limbic)sistemul limbic)

-- este portiunea mai veche, este portiunea mai veche, constituit din 2 str celulare-receptoare constituit din 2 str celulare-receptoare si efectoaresi efectoare..

Este constituit dintr-un inel de Este constituit dintr-un inel de tesut nertesut nervvos care inconjoara hilul os care inconjoara hilul fiecarei emisfere cerebralefiecarei emisfere cerebrale..

Page 20: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

ROLURILE PALEOCORTEXULUIROLURILE PALEOCORTEXULUI::1. zona de proiectie primara si de 1. zona de proiectie primara si de

integrare a aferentelor olfactiveintegrare a aferentelor olfactive2.centru de reglare a activitatii 2.centru de reglare a activitatii

vegetative in stransa corelatie cu vegetative in stransa corelatie cu hipotalamusul, cu care constituie o unitate hipotalamusul, cu care constituie o unitate functionalafunctionala

3.centrul unor miscari somatice legate 3.centrul unor miscari somatice legate de actul alimentatiei:de actul alimentatiei:

-- masticatiemasticatie -- suptsupt -- deglutitie deglutitie

4. reglarea aportului alimentar, prin 4. reglarea aportului alimentar, prin

controlul centrilor hipotalamici ai foamei si controlul centrilor hipotalamici ai foamei si satietatiisatietatii

Page 21: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

5. reglarea activitatii sexuale5. reglarea activitatii sexuale

6. mentinerea atentiei6. mentinerea atentiei

7. coordonarea functiilor emotionale si a 7. coordonarea functiilor emotionale si a comportamentului instinctual (frica, furie)comportamentului instinctual (frica, furie)

8. centrul unor reflexe conditionate mai 8. centrul unor reflexe conditionate mai simple (de aparare la stimuli durerosi)simple (de aparare la stimuli durerosi)

Page 22: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

NEOCORTEXULNEOCORTEXUL

Este portiunea cea mai recenta Este portiunea cea mai recenta aparuta filogenetic, reprezinta restul aparuta filogenetic, reprezinta restul de tesut cortical (fara sde tesut cortical (fara siistem limbic)stem limbic)

Este fEste f. . dezvoltat la om, are 6 dezvoltat la om, are 6 straturi celulare.straturi celulare.

Page 23: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

S-a observat ca S-a observat ca

- - unele unele zone zone corticale receptioneaza aferente corticale receptioneaza aferente senzitivo-senzoriale - senzitivo-senzoriale - Neocortexul Neocortexul receptreceptoror

-- altele altele controleaza activitatea motorie controleaza activitatea motorie voluntara-voluntara-Neocortexul motorNeocortexul motor

-- altele asociaza altele asociaza aceste functii-aceste functii-Neocortexul de Neocortexul de asociatieasociatie

Page 24: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Neocortexul receptorNeocortexul receptorIn girusul postcentral din lobul In girusul postcentral din lobul

parietal se afla parietal se afla aria somestezicaaria somestezica I I -se -se afla in zona in care se proiecteaza fb afla in zona in care se proiecteaza fb talamice care conduc impulsurile talamice care conduc impulsurile sensibilitatii cutanate si proprioceptive sensibilitatii cutanate si proprioceptive constiente.constiente.

Proiectia senzitiva reprezinta un fel Proiectia senzitiva reprezinta un fel de om-de om-HOMUNCULUS SENZITIVHOMUNCULUS SENZITIV-care are -care are componentele deformate din cauza ca componentele deformate din cauza ca reprezentarea dif parti ale corpului nu este reprezentarea dif parti ale corpului nu este proportionala cu suprafata ci cproportionala cu suprafata ci cuu importanta lor; cele mai intinse importanta lor; cele mai intinse reprezentari au zonele cu sensibilitatea reprezentari au zonele cu sensibilitatea cea mai mare: buzele, limba, mana, Etccea mai mare: buzele, limba, mana, Etc..

Page 25: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Aria somestezica I este Aria somestezica I este conectata functional cu aria motorize conectata functional cu aria motorize invecinata, astfel ca stimulrea ei invecinata, astfel ca stimulrea ei produce in 20% din cazuri rasp produce in 20% din cazuri rasp motorii, si inversmotorii, si invers

In peretele superior la santuIn peretele superior la santulului i laterallateral s-a descris s-a descris aria aria somestezica secundara(IIsomestezica secundara(II), unde ), unde se face proiectia sensibilitatii se face proiectia sensibilitatii protopaticeprotopatice

Page 26: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Sensibilitatile speciale se Sensibilitatile speciale se proiecteaza astfel:proiecteaza astfel:

Sensibilitatea vizuala- in lobul Sensibilitatea vizuala- in lobul occipitaloccipital

Aria auditiva-in lobul temporalAria auditiva-in lobul temporalAria gustative-in aproprierea Aria gustative-in aproprierea

proiectiei somestezice a feteiproiectiei somestezice a feteiAria olfactiva-pe fata mediala a ECAria olfactiva-pe fata mediala a ECEchilibrul-in partea posterioara a Echilibrul-in partea posterioara a

primei circumvolutiuni temporaleprimei circumvolutiuni temporaleSensibilitatea viscerala –pe toata Sensibilitatea viscerala –pe toata

aria somestezicaaria somestezica

Page 27: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Neocortexul motorNeocortexul motor

Cuprinde ariile corticale de unde Cuprinde ariile corticale de unde pornesc axonii cailor motorii piramidale si pornesc axonii cailor motorii piramidale si unii axoni ai cailor extrapiramidaleunii axoni ai cailor extrapiramidale

Aria motorize principalaAria motorize principala -- se afla in se afla in peretele anterior la santului central si peretele anterior la santului central si portiunea adiacenta a girului precentral, portiunea adiacenta a girului precentral, aici au originea aprox ¼ din fb piramidale.aici au originea aprox ¼ din fb piramidale.

-- controleaza controleaza motilitatea voluntara rapida, precisa si motilitatea voluntara rapida, precisa si coordonata a musculaturii scheletice din coordonata a musculaturii scheletice din partea opusa a corpului.partea opusa a corpului.

Page 28: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Reprezentarea corticala a ariei Reprezentarea corticala a ariei motorii pp este HOMUNCULUS motorii pp este HOMUNCULUS MOTORMOTOR -- la nivelul caruia la nivelul caruia musculature implicate in efectuarea musculature implicate in efectuarea unor miscari mai fine (musculatura unor miscari mai fine (musculatura mainii, etc) este mult mai larg mainii, etc) este mult mai larg reprezentata comparative cu reprezentata comparative cu musculature altor regiuni (trunchi, musculature altor regiuni (trunchi, mb inferior)mb inferior)

Page 29: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Neocortexul de asociatieNeocortexul de asociatie

Este Este constituit din zone mai nou constituit din zone mai nou aparute filogenetic, a caror excitare nu aparute filogenetic, a caror excitare nu produce manifestari sensitive sau motorii.produce manifestari sensitive sau motorii.

Exista 3 asemenea zone in Exista 3 asemenea zone in creierul uman:creierul uman: -- prefrontala-cu functie prefrontala-cu functie vegetativavegetativa

-- temporalatemporala

-- parietooccipitalaparietooccipitala

Page 30: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

PROCESELE CORTICALE PROCESELE CORTICALE FUNDAMENTALEFUNDAMENTALE

Page 31: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Viata psihica umana este considerate Viata psihica umana este considerate a fi rezultatul a 3 compartimente:a fi rezultatul a 3 compartimente:

Page 32: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

1.COMPARTIMENTUL DE CUNOASTERE:1.COMPARTIMENTUL DE CUNOASTERE:-- gandirea gandirea

-- atentia atentia -- orientarea orientarea -- iinvatarea nvatarea -- memoria, etcmemoria, etc

Cu ajutorul ac compartiment omul Cu ajutorul ac compartiment omul cunoaste cunoaste rrealitateaealitatea

Page 33: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

2.COMPARTIMENTUL AFECTIV: 2.COMPARTIMENTUL AFECTIV:

- trairile- trairile

- sentimentele - sentimentele

- emotiile- emotiile

- pasiunile - pasiunile

Page 34: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

3.3. COMPARTIMENTUL VOLITIONAL: COMPARTIMENTUL VOLITIONAL: cuprinde totalitatea hcuprinde totalitatea hootararilor:tararilor:

- deciziilor- deciziilor

- perseverenta - perseverenta indeplinirii lorindeplinirii lor

Page 35: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

La baza activitatii corticale stau La baza activitatii corticale stau reflexele conditionate, datorita reflexele conditionate, datorita carora omul se adapteaza permanent carora omul se adapteaza permanent si adecvat la conditiile mediului si adecvat la conditiile mediului extern si intern.extern si intern.

Page 36: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

REFELXELE CONDITIONATE –STUDIATE REFELXELE CONDITIONATE –STUDIATE DE PAVLOVDE PAVLOV

-- reprezinta unreprezinta un important proces de important proces de invatareinvatare

-- mecanismul elabirarii reflexului mecanismul elabirarii reflexului conditionat ar consta in stabilirea unor conditionat ar consta in stabilirea unor conexiuni functionale intre focare de conexiuni functionale intre focare de excitatie corticala corespunzatoare , excitatie corticala corespunzatoare , excitantul iradiind spre focarul mai excitantul iradiind spre focarul mai puternicputernic

Page 37: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

SOMNULSOMNUL;;Este starea fiziologica , periodica , Este starea fiziologica , periodica ,

reversibila, crt prin inactivitate somatica si reversibila, crt prin inactivitate somatica si abolirea temporara a constientei, care abolirea temporara a constientei, care poate fi insa restabilita rapid si complet poate fi insa restabilita rapid si complet prin stimuli adecvati.prin stimuli adecvati.

Are durata variabila : in medie 7-8 Are durata variabila : in medie 7-8 ore /zi pt adulti si 9-10ore/zi pt copii, ore /zi pt adulti si 9-10ore/zi pt copii,

Alterneaza cu starea de veghe-Alterneaza cu starea de veghe-realizand realizand ritmul nictemeral-ritmul nictemeral-controlat de controlat de arii hipotalamicearii hipotalamice

Somnul fiziologic nu este un fenomen Somnul fiziologic nu este un fenomen pasiv, ci este o inhibitie active a SCpasiv, ci este o inhibitie active a SC

Page 38: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

In timpul somnului se produc o serie In timpul somnului se produc o serie de modificari, astfel:de modificari, astfel:

Scade frecventa cardiacaScade frecventa cardiaca

Scade TAScade TA

Scade frecventa respiratiilorScade frecventa respiratiilor

Scade ventilatia pulmonaraScade ventilatia pulmonara

Scade activitatea renalaScade activitatea renala

Scade peristaltismul intestinalScade peristaltismul intestinal

Scade tonusul muscularScade tonusul muscular

Scade secretia de adrenalina Scade secretia de adrenalina si glucocorticoizisi glucocorticoizi

Page 39: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Somnul este necesar pt mentinera Somnul este necesar pt mentinera activitatii normale a SNCactivitatii normale a SNC

Page 40: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

INVATAREA SI MEMORIAINVATAREA SI MEMORIA

Reprezinta crt fundamentale ale SNCReprezinta crt fundamentale ale SNC

Page 41: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

INVATAREA:INVATAREA:

MECANISMELE INVATARII SUNT:-MECANISMELE INVATARII SUNT:-conditionarea clasica pavlovistaconditionarea clasica pavlovista -avand la -avand la baza un RC, este tipul cel mai simplu si baza un RC, este tipul cel mai simplu si general de invataregeneral de invatare

-conditionarea -conditionarea operanta-cand printr-o activitate se obtine operanta-cand printr-o activitate se obtine o recompense sau se evita o pedeapsao recompense sau se evita o pedeapsa

Substratul morphologic al invatarii nu Substratul morphologic al invatarii nu este inca stabiliteste inca stabilit

Page 42: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

MEMORIA:MEMORIA:Este capacitatea SN de fixare, Este capacitatea SN de fixare,

conservare, recunoastere si evocare a conservare, recunoastere si evocare a experientei umane.experientei umane.

Este un proces de reflectare Este un proces de reflectare selective, active si inteligenta a selective, active si inteligenta a experientei acumulata anteriorexperientei acumulata anterior

S-a dovedit ca lobii frontali si S-a dovedit ca lobii frontali si temporali au un rol important in proctemporali au un rol important in proc.. memoriei memoriei

Page 43: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Se diferentiaza 3 tipuri de memorie:Se diferentiaza 3 tipuri de memorie:

11.. de retinere momentana de retinere momentana - - memoriamemoria are durata de secare durata de sec.. sau minute (retinerea sau minute (retinerea unui nrunui nr.. de telefon pana la formarea lui) de telefon pana la formarea lui)

2. 2. memoria de scurta duratamemoria de scurta durata: persista : persista minute sau oreminute sau ore

3. 3. memoria de lunga duratamemoria de lunga durata –poate –poate persista toata viatapersista toata viata

Mecanismele memoriei sunt insufMecanismele memoriei sunt insufiicient cient explicate explicate

Page 44: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

MOTIVATIA;MOTIVATIA; Detine un rol important in Detine un rol important in

memorarea, repetarea si fixarea memorarea, repetarea si fixarea datelordatelor

Centrii motivatiei sunt in sistemul Centrii motivatiei sunt in sistemul limbic si hipotalamuslimbic si hipotalamus

Page 45: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

SISTEMUL VEGETATIVSISTEMUL VEGETATIV

Este acea parte a SNC care Este acea parte a SNC care coordoneaza activitatea viscerala, coordoneaza activitatea viscerala, inconstienta.inconstienta.

Este format din 2 portiuni:Este format din 2 portiuni: -- simpaticsimpatic

-- parasimpaticparasimpatic

Page 46: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

SNV SIMPATIC: SNV SIMPATIC: Intervine permanent in mentinerea Intervine permanent in mentinerea

tonusului arteriolar si al altor activitati tonusului arteriolar si al altor activitati vegetative. vegetative.

Rolul sau important se evidentiaza in Rolul sau important se evidentiaza in speciale, in situtaiispeciale, in situtaii neobisnuite, periculoese, neobisnuite, periculoese, cand pune in conditii optime pt “fuga sau cand pune in conditii optime pt “fuga sau lupta”lupta”

Extirparea totala a lantului simpatico Extirparea totala a lantului simpatico permite supravietuirea doar in conditiile permite supravietuirea doar in conditiile unui mediu cu constante putin variabile, darunui mediu cu constante putin variabile, dar nu mai poate fi realizata adaptarea la nu mai poate fi realizata adaptarea la conditiiconditii variabilvariabilee, in special la frig, in special la frig

Page 47: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

SISTEMUL PARASIMPATIC;SISTEMUL PARASIMPATIC;

Exercita actiuni mai discrete Exercita actiuni mai discrete decat sipmaticul, intervenind in decat sipmaticul, intervenind in reglarea activitatii vegetative in reglarea activitatii vegetative in conditii obisnuite de viataconditii obisnuite de viata

Page 48: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Pp efecte exercitate de SNVPp efecte exercitate de SNV

Page 49: Diencefalul Sau Creierul Intermediar

Nr crt ORGANUL INERVAT SIMPATIC PARASIMPATIC

1 M. radiari ai irisului Contractie urmata de dilatare  

2 M. circulari ai irisului   Contractie

3 M ciliari Contractie-pt vedere la distanta Contractie-pt vederea de aproape

4 Gld. lacrimaleVsc

Vsd si secretieDiminuarea secretiei

5 Gld salivareVsc Vsd

Secretie de saliva vascoasa Secretie apoasa abundenta

6 Bronhii Bronhodilatator Bronhoconstrictor

7 Cord si vaseCardioaccelerator Cardiomederator

Vsd coronarelor Vsc corinarelor

8 Stomac si intestine

Scade tonusul si motilitatea Creste tonusul si motilitatea

Constrictia sfgincterelor Relaxarea sfgincterelor

Inhibitia secretiei Stimularea secretiei

9 Pancreas   Creste secretiei endocrine si exocrine

10 Vezica urinaraRelaxeaza m vezical Contracta m vezical

Contractia sfincterului vezical intern Relaxarea sfincterului vezical intern

11 Vasele din tegument Vsc periferica Vsc

13 TermoreglareVsd

TermolizaTermogeneza