DEUTZ FAHR BIGMASTER

 • Published on
  21-Jul-2016

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Perfect bales in all conditions

Transcript

 • BIGMASTER

  DEUTZ-FAHR 578 - 598 - 5712 - 5912

 • reg

  JAKO, KTREJ SZUKASZKluczowymi czynnikami wpywajcymi na zyskowno kadego procesu prasowania s wydajno pracy oraz jako i gsto bel. Przy niepewnych warunkach pogodowych liczy si kada minuta. Unikatowe i innowacyjne rozwizania zastosowane w prasach DEUTZ-FAHR, zapewniaj wiksz wydajno pracy.

  BEZKONKURENCYJNA NIEZAWODNOFirma DEUTZ-FAHR oferuje najszersz ofert pras na rynku. Prasy DEUTZ-FAHR, to nie tylko moliwo produkowania najwyszej jakoci bel, ale rwnie gwarancja wysokiej niezawodnoci pracy i duej wydajnoci w kadych warunkach roboczych.

  IDEALNE BELE W KADYCH WARUNKACH

  2

 • reg

  POZYCJA LIDERA Z INNOWACYJNYMI ROZWIZANIAMIZadaniem dziau bada i rozwoju DEUTZ-FAHR jest doskonalenie maszyn, ktre mog pracowa w kadych warunkach dziki innowacyjnym rozwizaniom, takim jak: INTEGRAL ROTOR, POWER DENSITY i system wizania TWIN-STEP.

  3

 • KLUCZOWE ROZWIZANIA

  - Rotor o duej rednicy ze zintegrowanymi po obu stronach wydajnymi limakami zgarniajcymi, tworzy jednoczciow i zwart konstrukcj posiadajc wsplny napd i oyskowanie. System Integral Rotor zapewnia rwnomierne podawanie kadego zbieranego materiau do prasy.

  - Unikatowa konstrukcja komory wstpnego prasowania Power Density umoliwia dokadne wypenienie materiaem caej przestrzeni, dziki czemu powstaj kostki o idealnym ksztacie.- Perfekcyjnie zagszczone bele s nastpnie wizane z wykorzystaniem niezawodnego systemu TWIN-STEP. - Dobrze przemylana i trwaa konstrukcja duych pras kostkujcych DEUTZ-FAHR BIGMASTER pozwala na zastosowanie mniejszej liczby ruchomych elementw, gwarantuje

  doskonay przepyw materiau oraz nieporwnywaln wydajno i niezawodno.

  4

 • reg

  - Integral Rotor specjalna konstrukcja systemu podajcego zapewnia maksymaln wydajno pracy, niezalenie od zbieranego materiau.- Zabezpieczenie ze sprzgem krzywkowym wszystkie podstawowe podzespoy maszyny s zabezpieczone automatycznymi sprzgami, zamiast rub cinanych.- Power Density wstpna komora prasowania umoliwiajca uzyskanie staej i jednolitej gstoci w caej objtoci kostki, przy zrnicowanym zagszczeniu wau pokosu.- Tok bardzo wytrzymae oyska rolek o rednicy 125 mm prowadzcych tok i utwardzane szyny s seryjnie montowane we wszystkich modelach pras DEUTZ-FAHR BIGMASTER.- System wizania TWIN-STEP opatentowany system zmniejsza naprenie sznurka, zapewniajc bezproblemowe i niezawodne tworzenie supa.- ISOBUS prasa DEUTZ-FAHR BIGMASTER jest kompatybilna z systemem ISOBUS. W cignikach zgodnych z systemem ISOBUS nie ma wic koniecznoci stosowania oddzielnego

  terminala dla prasy. Prasy DEUTZ-FAHR mog by alternatywnie wyposaone w terminal VT 50 lub CCI 100 z kolorowym dotykowym wywietlaczem.

  Innowacyjna technologia, ktra gwarantuje formowanie twardych i maksymalnie zagszczonych kostek o idealnych ksztatach.

  70

  70 80

  80

  90

  90

  80

  120120

  80

  80

  120

  BIGMASTER 578

  BIGMASTER 598

  BIGMASTER 5912

  BIGMASTER 5712

  120

  5

 • WYJTKOWA WYDAJNO SYSTEMU PODAJCEGO

  6

  Technologia Integral RotorTen prosty i bezobsugowy system podajcy jest umieszczony bardzo blisko podbieracza, co gwarantuje rwnomierne napenianie komory prasowania, niezalenie od rodzaju zbieranego materiau. Prasa wyposaona w ten system doskonale radzi sobie nawet z najgstszym pokosem, zapewniajc jego wymuszone, pynne przemieszczanie przez krtki system podajcy. W rezultacie, mona zwikszy prdko jazdy i uzyska bardzo wysok wydajno pracy.

  OPTICUTSystem podajcy Integral Rotor wyposaony w zesp tncy OPTICUT zosta zaprojektowany do rwnomiernego i wymuszonego podawania materiau do komory prasowania, ktre gwarantuje maksymaln wydajno pracy. W modelach BIGMASTER 578 i 598 moliwe jest docinanie materiau do dugoci 70 mm za pomoc 10 pojedynczych noy zabezpieczonych indywidualnie sprynowo. Noe mona uruchomi bezporednio z kabiny cignika.

  Integral Rotor dla wszystkich modeli BIGMASTER

  Integral Rotor z zespoem tncym OPTICUT wyposaonym w 10 noy

 • 7OmniCutZamiast standardowego systemu podajcego Integral Rotor bez zespou tncego, firma DEUTZ-FAHR oferuje system OMNICUT Integral Rotor dla modeli BIGMASTER 5712 i 5912. Duy rotor z zbami w ksztacie liter V odbiera materia bezporednio od palcw podbieracza, docina go i rwnomiernie przekazuje do komory wstpnego prasowania.

  Wybr noyJeli konieczne jest docicie materiau, to za pomoc prostego zaworu hydraulicznego mog by wczane rne zestawy noy. Stojc obok prasy, operator moe wybra ilo aktywnych noy: 0, 11, 12 lub 23 (teoretyczna dugo cicia 45 lub 70 mm ). Kady n posiada zabezpieczenie hydrauliczne przed uszkodzeniem przez ciaa obce.

  Szybki i wygodny dostpPo opuszczeniu kasety noowej, w ktrej zamontowane s 23 noe, mona j ca wysun z prawej strony prasy.

  Proste utrzymanie noyKontrola lub demonta noy w celu ich naostrzenia bd wymiany, przebiega szybko i bezproblemowo. Zapasowe noe mona bezpiecznie przechowywa w atwo dostpnym miejscu na maszynie.

  Beznarzdziowa obsugaNoe mona usun i wymieni w cigu kilku minut bez uycia narzdzi. Jeli docinanie materiau nie jest konieczne, mona zamontowa w miejscu noy zalepki, zapobiegajce zapychaniu si szczelin noowych.

  Klapa kontrolnaKada prasa BIGMASTER posiada klap kontroln zapewniajc wygodny dostp do komory wstpnego prasowania.

 • POWER DENSITY

  8

  System Power Density zapewnia rwnomierne zagszczenie oraz maksymaln twardo bel, dziki moliwoci cigego dostosowywania wstpnego zgniotu do iloci zbieranego materiau. Bez wzgldu na to, czy prasowana jest krtka lucerna z pierwszego pokosu, czy roliny o dugiej i grubej somie, czy materia jest nierwno uoony przez kombajn, czy s to wyrwnane way pokosu po kosiarce dyskowej, rezultat jest zawsze taki sam kada kostka jest twarda jak skaa i ma idealnie prostopadocienny ksztat. Zachowanie staych parametrw prasowania

  pozwala obniy koszt sznurka, paliwa i przechowywania, a take zapewnia atrakcyjny wygld bel przeznaczonych na pasz lub na sprzeda. Dziki systemowi Power Density materia jest bezporednio odbierany od systemu Integral Rotor za pomoc pojedynczego ramienia podajcego (zaznaczone na czerwono). Rami pracuje dwa razy szybciej ni tok, nieustannie odbierajc materia z wlotu komory wstpnego prasowania i wstpnie go zagszczajc. Gdy komora wstpnego zgniotu zapeni si w 100%, materia wywiera nacisk na pyty

  klinowe (zaznaczone na biao) znajdujce si w jej grnej czci. Po przekroczeniu okrelonej siy nacisku, uruchamiany jest mechanizm wywoujcy wyduony skok ramienia podajcego, ktre przenosi wstpnie zagszczony materia do komory prasowania, gdzie tok dalej dosuwa wie mas do sprasowanej partii materiau.

 • KOMFORTOWA OBSUGA

  ISOBUSWszystkie prasy DEUTZ-FAHR BIGMASTER s kompatybilne z systemem ISOBUS. W cignikach komunikujcych si z maszyn w systemie ISOBUS nie ma potrzeby montowania dodatkowego terminala sterujcego. Dla cignikw bez ISOBUS dostpne s dwa terminale sterujce: VT 50 lub CCI 100. Ustawienia operatora, takie jak gsto beli lub aktywacja noy, s wprowadzane za porednictwem terminala. Na monitorze wywietlane s ostrzeenia dotyczce przecienia maszyny i prowadzenia sznurka, a take informacje o iloci warstw beli oraz liczbie bel.

  9

  VT 50Terminal DEUTZ-FAHR ISOBUS VT 50 posiada kolorowy wywietlacz 14,5 cm (5.7), zapewniajcy wyjtkow jako obrazu. Sterowanie prac maszyny odbywa si w atwy sposb za porednictwem ekranu dotykowego lub duych przyciskw po jego obu stronach. Terminal VT 50 jest kompatybilny tylko z maszynami DEUTZ-FAHR ISOBUS.

  CCI 100Terminal sterujcy CCI kompatybilny z technologi ISOBUS posiada duy 21,6 cm (8.5), kolorowy ekran zapewniajcy wyjtkowo czytelny obraz. Sterowanie prac maszyny moe by obsugiwane na dotykowym ekranie lub za pomoc intuicyjnie rozmieszczonych przyciskw. Terminal CCI moe by wykorzystany do sterowania innymi maszynami kompatybilnymi z technologi ISOBUS.

 • PRASOWANIE BEZ PRZESTOJW

  TokKady tok i komora prasowania DEUTZ-FAHR zostay zaprojektowane z myl o uzyskaniu twardych i gsto ubitych bel prostopadociennych. Wielkogabarytowe prasy kostkujce DEUTZ-FAHR BIGMASTER posiadaj komor o dugoci 3 m z siownikami hydraulicznymi w jej tylnej czci. Taka konstrukcja gwarantuje maksymalny nacisk na bel podczas jej formowania oraz zapobiega jej rozpadowi i zmniejszeniu gstoci po opuszczeniu komory prasowania. Tok pracuje z prdkoci 46 uderze na minut i jest napdzany przez gwn przekadni. Tak dua prdko pracy toka wymaga dokadnego i wytrzymaego ukadu prowadzenia, w ktrego skad wchodz utwardzane szyny i due rolki o rednicy 125 mm. oyska rolek s zamontowane na zewntrz komory prasowania, co zapewnia atwy dostp w celu przeprowadzanie kontroli i konserwacji. Modele BIGMASTER 598 i 5912 s wyposaone w regulowane komory prasowania, ktre umoliwiaj formowanie kostek o dwch rnych rozmiarach za pomoc jednej prasy.

  10

  Smarowanieatwo dostpne punkty centralnego ukadu smarowania, stanowicego wyposaenie seryjne maszyny, znajduj si na grze prasy i zapewniaj optymalne nasmarowanie aparatw wicych i toka. Wyposaenie prasy w automatyczny ukad smarowania zmniejsza liczb czynnoci zwizanych z codzienn obsug. Podstawowa konfiguracja i monitorowanie ukadu odbywa si za pomoc systemu ISOBUS.

 • Ukad hydraulicznyWszystkie prasy DEUTZ-FAHR BIGMASTER posiadaj wasny ukad hydrauliczny, ktry jest niezaleny od ukadu hydraulicznego cignika. Regulacja i monitorowanie nacisku w 3 metrowej komorze prasowania odbywa si za pomoc systemu ISOBUS. Gsto bel mona regulowa poprzez zmian stopnia obcienia toka lub poprzez zmian nacisku siownikw na klapy w komorze prasowania. W przypadku przecienia system ISOBUS automatycznie dokona regulacji nacisku, aby zapobiec uszkodzeniu prasy.

  SprzgaW prasach DEUTZ-FAHR BIGMASTER wszystkie elementy zespou podajcego s zabezpieczone za pom

Recommended

View more >