of 5 /5
O ferując tylko dwa modele ciąg- ników Agrotron L, o mocy zna- mionowej 189 i 213 KM (wg normy EC2000/25EC), firma Deutz-Fahr pró- buje wejść kuchennymi drzwiami na rynek dużych maszyn z przekładniami przełączalnymi pod obciążeniem. Nie bez znaczenia jest przy tym dobra re- noma silnika Deutz z chłodzeniem po- wietrza doładowującego. W modelach Agrotron L stosowana jest ekskluzyw- na technologia DCR (Deutz Common Rail). Przy tym 6-cylindrowy silnik, wyposażony w układ wtrysku Com- mon Rail, nie musi się kryć pod cias- ną maską. W różnych warunkach testu krzepki silnik wykazywał niemałą dyna- mikę jak na swoją wielkość. Dwie sma- rowane pojedyncze pompy wtryskowe i odpowiednia geometria komór spala- nia, zapewniają zwiększoną moc przy mniejszym zużyciu paliwa. Dzięki sto- sowaniu systemu sterowania elektro- nicznego EMC, silnik o pojemności skokowej 7,2 l w pełni wykorzystuje swoje możliwości zarówno przy pracy w polu, jak i w transporcie drogowym. Wrażenia z testu praktyczne - go zostały potwierdzone przez wy- niki, przeprowadzonych przez nas pomiarów mocy na WOM-ie. Przy spadku prędkości obrotowej z 2250 do 1600 obr./min, moment obrotowy wzrasta z 600 Nm do prawie 800 Nm (dokładnie do 793 Nm). Następ- nie łagodnie maleje do 700 Nm przy 1200 obr./min. Natomiast moc silni- ka utrzymuje się na jednym poziomie w przedziale 1800–2200 obr./min. Maksymalną moc na WOM-e, wy- noszącą 193 KM, testowany ciągnik osiągnął przy 2000 obr./min. Z rezer- wą DPC, ciągnik Agrotron L osiąga moc maksymalnie 220 KM. /Deutz-Fahr Agrotron L730/ Firma Deutz-Fahr może z powo- dzeniem konkurować z innymi producentami dużych ciągników. Przekonaliśmy się o tym, testując model Agrotron L730. Co potrafi Agrotron L? Moc i moment obrotowy Moc (KM) moc (ISO) moment obrotowy (ISO) Prędkość obrotowa (1/min x 100) Moment obrotowy (Nm) 12131415161718 19202122 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 400 600 800 1000 Model Agrotron L730 bardzo dobrze sprawuje się w pracach polowych. 48 10/2013 www.agromechanika.net.pl TEST

DEUTZ-FAHR AGROTRON L730

 • Author
  mateyos

 • View
  331

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Co potrafi Agrotron L?

Text of DEUTZ-FAHR AGROTRON L730

 • Oferujc tylko dwa modele cig-nikw Agrotron L, o mocy zna-mionowej 189 i213KM (wgnormy EC2000/25EC), firma Deutz-Fahr pr-buje wej kuchennymi drzwiami na rynek duych maszyn zprzekadniami przeczalnymi pod obcieniem. Nie bez znaczenia jest przy tym dobra re-noma silnika Deutz zchodzeniem po-wietrza doadowujcego. Wmodelach AgrotronL stosowana jest ekskluzyw-na technologiaDCR (Deutz Common Rail). Przy tym 6-cylindrowy silnik, wyposaony wukad wtrysku Com-mon Rail, nie musi si kry pod cias-n mask. Wrnych warunkach testu krzepki silnik wykazywa niema dyna-mik jak na swoj wielko. Dwie sma-rowane pojedyncze pompy wtryskowe

  iodpowiednia geometria komr spala-nia, zapewniaj zwikszon moc przy mniejszym zuyciu paliwa. Dziki sto-sowaniu systemu sterowania elektro-nicznego EMC, silnik opojemnoci skokowej 7,2l wpeni wykorzystuje swoje moliwoci zarwno przy pracy wpolu, jak iw transporcie drogowym.

  Wraenia z testu praktyczne-go zostay potwierdzone przez wy-niki, przeprowadzonych przez nas pomiarw mocy na WOM-ie. Przy spadku prdkoci obrotowej z2250 do1600obr./min, moment obrotowy wzrasta z600Nm do prawie 800Nm (dokadnie do 793 Nm). Nastp-nie agodnie maleje do 700Nm przy 1200obr./min. Natomiast moc silni-ka utrzymuje si na jednym poziomie

  w przedziale 18002200 obr./min. Maksymaln moc na WOM-e, wy-noszc 193KM, testowany cignik osign przy 2000obr./min. Zrezer-wDPC, cignik AgrotronL osiga moc maksymalnie 220KM.

  /Deutz-Fahr Agrotron L730/ Firma Deutz-Fahr moe zpowo-dzeniem konkurowa zinnymi producentami duych cignikw. Przekonalimy si otym, testujc model Agrotron L730.

  Co potrafi Agrotron L?

  Moc imoment obrotowy

  Moc

  (KM

  )moc (ISO)moment obrotowy (ISO)

  Prdko obrotowa (1/min x 100)

  Mom

  ent o

  brot

  owy

  (Nm

  )

  1213141516171819202122

  0255075

  100125150175200225

  400

  600

  800

  1000

  Model Agrotron L730 bardzo dobrze sprawuje si w pracach polowych.

  48 10/2013 www.agromechanika.net.pl

  TesT

 • Innowacyjne przenoszenie napduPrzepracowana konstruk-cja ukadu przeniesienia na-pdu zapewnia jego wiksz sprawno. Przekadnia Full PowerShift, elektronicznie sterowana, przeczalna pod obcieniem gwarantuje zaczenie waciwego bie-gu. Ma ona 33biegi, wtym dwie elektrohydrauliczne grupy drogowe ipolowe po 12 biegw i jedn elektro-hydrauliczn grup, obej-mujc 9 biegw pezaj-cych. Wprzedziaach biegw przeczalnych pod obci-eniem, cignik pracuje nie-mal bez adnych szarpni. Podczas transportu drogowe-go zmian grup biegw na-ley zawczasu uskutecznia (odbywa si ona elektrohy-draulicznie za naciniciem guzika). Pozwala na to duy stopie zachodzenia na sie-bie grup, obejmujcy prze-dzia oszerokoci 10km/h. Przeznaczona do prac polo-wych grupa biegw prze-czalnych pod obcieniem, mieci si wprzedziale od2,8 do19,4km/h, agrupa bie-gw zarezerwowana do prac transportowych w grani-cach od9,6km/h do 50km/h

  (przy 1750 obr./min). Przy zmianie grup biegw prze-czalnych pod obcieniem, system Speed Matching do-biera odpowiedni, nowy bieg.

  Seryjnie instalowana przekadnia nawrotna Sense Clutch sprawdzia si pod-czas naszego testu. Zmiana kierunku jazdy odbywa si za pomoc dwigni Power-Shuttle, umieszczonej pod kierownic. Nacinicie no-g sprzga nie jest przy tym konieczne. Kierunek jazdy pod obcieniem mona zmieni przy prdkoci si-g a j c e j m a ks y m a l n i e 13km/h, bez nadwyrania przekadni. Za pomoc po-tencjometru obrotowego wpostaci przecznika prze-chylnego, mona nastawi szybko reakcji przekadni nawrotnej, co uatwia wyko-nywanie rnych prac.

  Z tyu stosowane s se-ryjnie dwie prdkoci WOM-u(540E i1000obr./min). WOM mona obsu-giwa zarwno zkabiny, jak i przyciskami na botniku. Pomylano take osterowa-niu elektrohydraulicznym (oszczdzanie agregowanego sprztu). Ponadto testowany przez nas egzemplarz cigni-ka by wyposaony wop-

  6200 litrwniebieskiej wydajnociAlbatros rmy LEMKEN

  W kompletnej ofercie techniki ochrony rolin rmy LEMKEN mona znale odpowiedni opryskiwacz do kadego gospodarstwa.Nowoczesny zbiornik z ywicy polie-strowej wzmacnianej wknem szkla-nym ze zintegrowanym zbiornikiem na czyst wod, jak te przemylany system rozwadniania oraz seryjnie montowany system recyrkulacji cieczy w belce polowej, s wyznacznikami profesjonalnego wyposaenia podsta-wowego opryskiwacza Albatros.Wersje wyposaenia takie jak Tank-Control, elektro-hydrauliczna obsuga,

  rnorodne systemy amortyzacji, pro-wadzenie opryskiwacza za ladami cignika, rkaw powietrzny jak rwnie wiele terminali dostosowanych do potrzeb uytkownika s tylko kilkoma przykadami z szerokiej palety dostp-nego wyposaenia.Opryskiwacz posiada pi rnych wielkoci zbiornikw od 2 200 do 6 200 litrw z belkami o szerokociach roboczych od 15 do 39 metrw.Jako, ktra inspiruje.Nauczeni dowiadczeniem, wiemy, e kade pole jest inne.Sprawd nas na polu

  chtnie pomoemy.

  Pnoc-Wschd: tel. +48 722 097 877Pnoc-Zachd: tel. +48 601 626 215Poudnie: tel. +48 601 802 511

  LEMKEN POLSKA Sp. z o.o.73-115 Dolice, alcinotel. +48 91 563 76 46fax. +48 91 563 76 04

  www.lemken.com.pl

  Maksymalny udwig opcjonalnie instalowanego podnonika czoowego wynosi 4000kg.

  www.agromechanika.net.pl

 • cjonalnie instalowany, przedni WOM 1000. Jest on napdzany bezpored-nio przez silnik izaczany elektrohy-drauliczne wsposb modulowany.

  HydraulikaW modelu L730 stosowana jest hy-draulika typu Load Sensing owydaj-noci 113l/min przy cinieniu 180b. Wszystkie dodatkowe zawory steruj-

  ce (maksymalnie dostpnych jest 7za-worw pi ztyu idwa zprzodu), zaopatrzone s wregulacj ilociow iczasow. Na parametry hydrauliki nie mona wic narzeka. Obsuga zawo-rw sterujcych odbywa si za pomo-c dwigni PowerComS ipokrte na konsoli bocznej. Podczas prac wpo-lu (orka, kultywatorowanie ibronowa-nie) ukad hydrauliczny sprawowa si dobrze. Moc hydrauliczna stale dosto-sowuje si do potrzeb. Przepyw ole-ju hydraulicznego nastawiony jest na stae cinienie. Przycza zaworw ste-rujcych s zgrabnie ulokowane zty-u. Jednak, podobnie jak wprzypadku wszystkich duych cignikw, niewy-socy traktorzyci mog mie kopoty zpodczaniem przewodw hydrau-licznych ipneumatycznych. Wtej sytu-acji pomocna jest odrobina umiejtno-ci wspinaczkowych.

  Udwig podnonika tylnego zEHR-em wynosi maksymalnie 10t to wi-cej ni w przypadku wielu maszyn konkurencji. System tumienia drga aktywuje si automatycznie przy prd-koci przekraczajcej 8km/h. Nieste-

  ty, podczas testu system ten nie za-wsze funkcjonowa bez zarzutu.

  Dobre warunki jazdyElektronicznie sterowane resorowa-nie osi przedniej zapewnia wysoki po-ziom komfortu jazdy, zarwno wte-renie nierwnym, jak i na drodze. Optymalny stopie amortyzacji usta-lany jest za pomoc czujnika przy

  1 Dziki hydropneumatycznemu zawieszeniu osi przedniej, model Agrotron L730 cechuje si wysokim poziomem komfortu jazdy. 55-stop-niowy kt wychylenia k zapewnia maszynie du zwrotno.2 Mask silnika mona otworzy daleko do

  tyu, tak e nawet oczyszczenie filtra powietrza nie sprawia kopotw.3 Konserwacja ukadu chodzenia moliwa

  jest wkadej chwili, take przy zawieszonym sprzcie czoowym.

  SilnikTyp Deutz Common RailLiczba cylindrw 6Pojemno skokowa 7,2lMoc znamionowa (EC2000/25EC)

  157kW/213KM

  przy prdkoci obrotowej 2300obr./minMoc maksymalna zre-zerw DPC

  162kW/220KM

  przy prdkoci obrotowej 2000obr./minMaksymalny moment obrotowy 836NmPojemno zbiornika na paliwo 380lPrzekadnia/WOMTyp przekadni Same Deutz-Fahr

  Rodzaj przekadniwpeni przeczalna

  pod obcieniem

  Liczba biegw do przodu/do tyu 33/33Liczba biegw przeczalnych podobcieniem

  12

  Liczba grup biegw 3Maksymalna prdko jazdy

  50km/h przy 1750obr./min

  Prdkoci WOM-u 540E/1000Hydraulika roboczaKategoria podnonika II/IIIMaksymalny udwig ztyu 10000kgMaksymalny udwig zprzodu 4000kg

  Zawory sterujce stan-dard/opcja

  4/maks. 7 (5 ztyu, 2zprzodu), wszyst-

  kie obustr. dzia.

  Pompa hydrauliczna wielotoczkowa osiowaWydajno toczenia // cinienie

  113l/min // 180b

  Pozostae daneMasa wasna 7236kgDopuszczalna masa cakowita 12000kgWysoko 3030mmSzeroko 25002740mmRozstaw osi 2985mmCeny katalogowe nettoMaszyna wwersji pod-stawowej (50km/h)

  131050euro

  Przedni podnonik iWOM 6200euroJednostka iMonitor zmultime-diami ikamer cofania

  3200euro

  Przystosowanie do pracy wsystemie ISOBUS

  2000euro

  Cena maszyny wwersji testowanej

  142450euro

  Dane techniczne cignika Deutz-Fahr Agrotron L730

  Na lewym tylnym botniku znajduj si atwo dostpne, zewntrzne elementy obsugi hydrauliki iWOM-u.

  21

  3

  50 10/2013 www.agromechanika.net.pl

  TesT

 • wahaczu. Najwikszy komfort jazdy zapewnia maksymalny skok amorty-zacji. Ustawienie to mona dezakty-wowa podczas prac pocigowych, aby zwikszy przyczepno cignika do podoa. Samonastawne zawiesze-nie pneumatyczne kabiny, tumi drga-nia dzki 2belekom pneumatycznym zamortyzatorami, zapewniajc opty-malny stopie amortyzacji.

  System zarzdzania prac na uwro-ciach (Comfortip) ma zrozumia struk-tur ijest atwy wobsudze. Za pomo-c trzech ruchw doni mona zapisa wpamici maksymalnie 32sekwencje. W celu wywoania zapisanych sekwen-cji wystarczy powtrzy operacj. Prze-suwajc dwigni wlewo, pojedynczo wykonywane s zaprogramowane kro-ki. Wprzypadku testowanego przez nas

  egzemplarza cignika, wyposaone-go wjednostk iMonitor, istniaa mo-liwo zadania pojedynczych krokw jako funkcji czasu idrogi. Podczas te-stu jednym ruchem wyzwalalimy na-wet 6krokw. Daleko idce odcienie traktorzysty od czynnoci obsugowych podnosi komfort pracy.

  Duy ekranPrzestronna i przejrzysta kabina cignika Agrotron L zapewnia do-br widoczno ze wszystkich stron maszyny, niezalenie od postury trak-torzysty. Innowacyjny, 4-stopniowy sy-stem wentylacyjny doprowadza wiee powietrze do kabiny za porednictwem 14dysz. Jego regulacja nie sprawia kopotw. Wszystkie elementy obsu-gi na konsoli bocznej s odpowiednio

  pogrupowane ibarwnie oznakowane. Funkcje hydrauliki, napdu ipodno-nika tylnego mona obsugiwa za po-moc dwigni PowerComS. Do re-gulacji su guziki obrotowe, ktre umieszczone s na podokietniku.

  Jednostka iMonitor udostpnia wszystkie niezbdne informacje.

  4 Kabina zapewnia wiele miejsca idobr widoczno ze wszystkich stron. System wentylacji jest dobrze przemylany.5 Dziki regulowanemu kolorowi ta, informacje wywietlane na 8-calowym monitorze mona

  atwo odczytywa take wsocu. Otym, co jest wywietlane, decyduje sam traktorzysta.

  REKLAMA

  6cylindrw, pojemno skokowa 7l, 33-biegowa przekadnia przeczalna pod obcieniem, udwig 10000kg ikomfortowa kabina to tylko niektre zsolidnych parametrw cignika Deutz-Fahr Agro-tron L730. Podczas naszego testu maszyna spraw-dzia si pod wieloma wzgldami (praca w polu, zuycie paliwa i dynamika silnika). W najbliszej przyszoci model Agrotron L730 zostanie konstruk-cyjnie opracowany tak, aby odpowiada normie emisji spalin3b.

  Wskrcie

  4 5

  TesT

 • Oprogramowanie jest atwe wobsu-dze, struktura menu logiczna. Jednak przejcie z jednego punktu menu do drugiego, wymaga niekiedy wykonania wielu krokw obsugowych. Wskutek tego, wniektrych przypadkach regu-lacja moe by nieco uciliwa. Wjed-nostce iMonitor udostpniane s rne funkcje, wtym menu gwne (kontro-la wszystkich funkcji cignika), monitor Performace, system ISOBUS (sterowa-nie kompatybilnym sprztem) imulti-media. Oprcz radia iMP3 wjednostce iMonitor dostpny jest modu gono-mwicy zsystemem Bluetooth. Ob-suga jednostki odbywa si za pomoc bloku klawiszowego zpokrtami. Do-datkowe informacje mona uzyska za porednictwem komputera pokadowe-

  go zintegralnym monitorem kontrol-nym. Pokazuje on stale biece wartoci m.in. takich parametrw, jak prdko obrotowa WOM-u, polizg, liczba go-dzin pracy izuycie paliwa. Wbudowa-ny wprawy supek wywietlacz prze-kadni, prezentuje zaczony izadany bieg oraz podaje informacje onapdzie.

  Kabina ma jedn sab stron: po-dobnie jak wprzypadku innych du-ych cignikw odnosi si wraenie, e konstruktorzy zbyt mao uwagi po-wicili siedzisku dodatkowemu. Nie sposb go bowiem okreli mianem komfortowego.Poza tym trzeba pa-mita ozapiciu pasa, ktrego za-mek czsto klinuje si midzy ram drzwi aich skrzydem, co moe mie nieprzyjemne skutki.

  Podobaa nam si wska maska sil-nika. Zfotela traktorzysty ma si dobr widoczno zprzodu, mimo e wielko maski silnika odpowiada wielkoci cig-nika. Jednoczciowa maska otwiera si daleko do tyu, co uatwia wykonywanie czynnoci konserwacyjnych. Wszystkie komponenty s atwo dostpne. Wymia-n oleju silnikowego wystarczy prze-prowadza tylko co 500mth, akon-trol ustawie zaworw jedynie co 1500mth. Mielimy kopoty zobsug filtru powietrza: nie mona byo odkr-ci ruby skrzydekowej (przynajmniej byo tak przy pierwszej obsudze), tak e aby dosta si do filtra, musielimy ostatecznie uy kleszczy.

  PodsumowanieCignik Deutz-Fahr Agrotron L730 moe miao konkurowa z innymi

  duymi maszynami wswojej klasie, pomimo e ma kilka sabych punktw. Model Agrotron L730 powinien zain-teresowa zwaszcza tych, ktrzy go-towi s zrezygnowa ztej czy innej funkcji, i nie potrzebuj maszyny z najwyszej pki cenowej w tym segmencie mocy. Nasz polow prb eksploatacyjn duy cignik firmy Deutz-Fahr przeszed pomylnie.

  kf/mz

  Struktura tyu cignika jest przejrzysta. Przycza s atwo dostpne.

  Silnik/zuycie paliwa Bylimy zadowoleni z dynamiki i mocy 6-cylindro-wego silnika Deutz podczas wszystkich prac. Zuycie paliwa byo zaskakujco niskie.

  Przekadnia:

  Liczba biegw przesza nasze oczekiwania. Podczas prac polowych zawsze mona znale optymalny bieg. W czasie jazdy drogowej zmian grup biegw uatwia due ich zachodzenie na siebie.

  Kabina: Podoba nam si system wentylacji, ktry dziaa efektywnie i cicho. Wykoczenie kabiny nie za-wsze odpowiadao naszym wyobraeniom ocig-niku tej klasy wielkoci. Zostanie ono zpewnoci jeszcze poprawione.

  Opinia oglna:

  Model Agrotron L730 moemy poleci bez ogra-nicze do prac polowych. Cignik dobrze sobie radzi z 5-skibowym pugiem, kompaktow bron talerzow i 3-metrowym kultywatorem (gboko robocza 20 cm). Na polu maszyna dobrze wypad-a zarwno pod wzgldem przenoszenia napdu izuycia paliwa, jak izpunktu widzenia komfortu jazdy. Naszym zdaniem, model Agrotron L730 nie jest jednak cignikiem, ktrego gwnym obszarem zastosowania miaby by transport drogowy. Przy-czyn tego s drobne mankamenty zmiany grup biegw przeczalnych pod obcieniem.

  Plusy iminusy

  Dwignia PowerComS iprzejrzysty ukad elementw obsugi zapewnia-j wysoki poziom ergonomii.

  REKLAMA

  52 10/2013 www.agromechanika.net.pl

  TesT