of 28 /28
UNIVERZA V LJUBLJANI BIOTEHNIŠKA FAKULTETA ODDELEK ZA BIOLOGIJO Polona VERDEL DEMOGRAFSKA STRUKTURA JUŽNEGA DELA SPODNJE SAVINJSKE DOLINE V 19. STOLETJU DIPLOMSKA NALOGA Univerzitetni študij DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE SOUTHERN PART OF THE SPODNJA SAVINJSKA DOLINA IN 19 th CENTURY GRADUATION THESIS University studies

DEMOGRAFSKA STRUKTURA JUŽNEGA DELA · PDF filePreglednica C12: Tabor, mortalitetne tablice, 1851-1860 ženske Preglednica C13: Tabor, mortalitetne tablice, 1861-1870 moški Preglednica

 • Author
  vucong

 • View
  236

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of DEMOGRAFSKA STRUKTURA JUŽNEGA DELA · PDF filePreglednica C12: Tabor, mortalitetne tablice,...

 • UNIVERZA V LJUBLJANIBIOTEHNIKA FAKULTETAODDELEK ZA BIOLOGIJO

  Polona VERDEL

  DEMOGRAFSKA STRUKTURA JUNEGA DELA SPODNJESAVINJSKE DOLINE V 19. STOLETJU

  DIPLOMSKA NALOGAUniverzitetni tudij

  DEMOGRAPHIC STRUCTURE OF THE SOUTHERN PART OF THESPODNJA SAVINJSKA DOLINA IN 19 th CENTURY

  GRADUATION THESISUniversity studies

 • Ljubljana, 2007

  KAZALO PRILOG

  PRILOGA A: Zemljevid Spodnje Savinjske doline

  Slika A1: Zemljevid Spodnje Savinjske doline

  PRILOGA B: Mortalitetne tablice za upnijo Sv. Pavel PREBOLD

  Preglednica B1: Prebold, mortalitetne tablice,1801-1810 mokiPreglednica B2: Prebold, mortalitetne tablice, 1801-1810 enskePreglednica B3: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820 mokiPreglednica B4: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820 enskePreglednica B5: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1830 mokiPreglednica B6: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1830 enskePreglednica B7: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840 mokiPreglednica B8: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840 enskePreglednica B9: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850 mokiPreglednica B10: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850 enskePreglednica B11: Prebold, mortalitetne tablice, 1851-1860 mokiPreglednica B12: Prebold, mortalitetne tablice, 1851-1860 enskePreglednica B13: Prebold, mortalitetne tablice, 1861-1870 mokiPreglednica B14: Prebold, mortalitetne tablice, 1861-1870 enskePreglednica B15: Prebold, mortalitetne tablice, 1871-1880 mokiPreglednica B16: Prebold, mortalitetne tablice, 1871-1880 enskePreglednica B17: Prebold, mortalitetne tablice, 1881-1890 mokiPreglednica B18: Prebold, mortalitetne tablice, 1881-1890 enskePreglednica B19: Prebold, mortalitetne tablice, 1891-1900 mokiPreglednica B20: Prebold, mortalitetne tablice, 1891-1900 enske

  PRILOGA C: Mortalitetne tablice za upnijo Sv. Jurij ob TABORU

  Preglednica C1: Tabor, mortalitetne tablice,1801-1810 mokiPreglednica C2: Tabor, mortalitetne tablice, 1801-1810 enskePreglednica C3: Tabor, mortalitetne tablice, 1811-1820 mokiPreglednica C4: Tabor, mortalitetne tablice, 1811-1820 enskePreglednica C5: Tabor, mortalitetne tablice, 1821-1830 mokiPreglednica C6: Tabor, mortalitetne tablice, 1821-1830 enskePreglednica C7: Tabor, mortalitetne tablice, 1831-1840 mokiPreglednica C8: Tabor, mortalitetne tablice, 1831-1840 enskePreglednica C9: Tabor, mortalitetne tablice, 1841-1850 mokiPreglednica C10: Tabor, mortalitetne tablice, 1841-1850 enskePreglednica C11: Tabor, mortalitetne tablice, 1851-1860 moki

 • Preglednica C12: Tabor, mortalitetne tablice, 1851-1860 enskePreglednica C13: Tabor, mortalitetne tablice, 1861-1870 mokiPreglednica C14: Tabor, mortalitetne tablice, 1861-1870 enskePreglednica C15: Tabor, mortalitetne tablice, 1871-1880 mokiPreglednica C16: Tabor, mortalitetne tablice, 1871-1880 enskePreglednica C17: Tabor, mortalitetne tablice, 1881-1890 mokiPreglednica C18: Tabor, mortalitetne tablice, 1881-1890 enskePreglednica C19: Tabor, mortalitetne tablice, 1891-1900 mokiPreglednica C20: Tabor, mortalitetne tablice, 1891-1900 enske

  PRILOGA D: Primerjava priakovanega trajanja ivljenja (ex0) za celo stoletje v Celju

  Preglednica D1: Celje, primerjava parametra ex0 po starostnih razredih za celo stoletje, mokiPreglednica D2: Celje, primerjava parametra ex0 po starostnih razredih za celo stoletje, enske

 • PRILOGA A: Zemljevid Spodnje Savinjske doline

  Slika A1:Zemljevid Spodnje Savinjske doline

  Vir: Sehi Denis in Sehi Demir, 2006, Atlas Slovenije, str. 27

 • PRILOGA B: Mortalitetne tablice za upnijo Sv. Pavel PREBOLD

  Mortalitetne tablice so narejene loeno po spolu za vsa desetletja 19. stoletja v upniji Sv. PavelPrebold. Sestavlja jih osem stolpcev: starostno obdobje, absolutno tevilo umrlih, dele umrlih, delepreivelih, verjetnost smrti, skupno tevilo let posameznikov v obdobju starosti x, skupno tevilo letvseh posameznikov v populaciji ter priakovano trajanje ivljenja v letih.

  Preglednica B1: Prebold, mortalitetne tablice, 1801-1810 moki

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 150 60,73 100,00 0,6073 696,35 2443,35 24,4410-19 12 4,86 39,27 0,1238 368,40 1747,00 44,4920-29 6 2,43 34,41 0,0706 331,95 1374,50 39,9430-39 7 2,83 31,98 0,0885 305,65 1046,65 32,7340-49 10 4,06 29,15 0,1393 271,30 714,00 24,2050-59 13 5,26 25,10 0,2096 224,70 469,00 18,6960-69 21 8,50 19,84 0,4284 155,90 245,00 12,3570-79 22 8,90 11,34 0,7848 68,80 89,10 7,8680-89 4 1,62 2,43 0,6667 16,20 20,30 8,3590-99 2 0,81 0,81 1,0000 4,10 4,10 5,06100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00vsota 247 100,00

  Preglednica B2: Prebold, mortalitetne tablice, 1801-1810 enske

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 111 47,44 100,00 0,4744 762,80 3094,10 30,94

  10-19 11 4,70 52,56 0,0894 502,10 2331,30 44,3620-29 6 2,56 47,86 0,0535 465,80 1829,20 38,2230-39 11 4,70 45,30 0,1038 429,50 1363,40 30,1040-49 14 5,98 40,60 0,1473 376,10 933,90 23,00

 • 50-59 20 8,55 34,62 0,2470 303,45 557,80 16,1160-69 41 17,52 26,07 0,6720 173,10 254,35 9,7670-79 11 4,70 8,55 0,5497 62,00 81,25 9,5080-89 9 3,85 3,85 1,0000 19,25 19,25 5,0090-99 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00

  100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00vsota 234 100,00

  Preglednica B3: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820, moki

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 107 50,00 100,00 0,5000 750,00 2873,90 28,74

  10-19 17 7,94 50,00 0,1588 460,30 2123,90 42,4820-29 4 1,87 42,06 0,0445 411,25 1663,60 39,5530-39 8 3,74 40,19 0,0931 383,20 1252,35 31,1640-49 14 6,54 36,45 0,1794 331,80 869,15 23,8550-59 19 8,88 29,91 0,2969 254,70 530,35 17,7360-69 20 9,35 21,03 0,4446 163,55 282,65 13,4470-79 15 7,01 11,68 0,6002 81,75 119,10 10,2080-89 7 3,27 4,67 0,7002 30,35 37,35 8,0090-99 3 1,40 1,40 1,0000 7,00 7,00 5,00

  100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00vsota 214 100,00

  Preglednica B4: Prebold, mortalitetne tablice, 1811-1820, enske

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 98 46,23 100,00 0,4623 768,85 3306,70 33,07

  10-19 8 3,77 53,77 0,0701 518,85 2537,85 47,2020-29 8 3,77 50,00 0,0754 481,15 2019,00 40,3830-39 8 3,77 46,23 0,0815 443,35 1537,85 33,2640-49 11 5,19 42,45 0,1223 398,55 1094,50 25,7850-59 16 7,55 37,26 0,2026 334,95 695,95 18,6860-69 30 14,15 29,72 0,4761 226,45 361,00 12,1570-79 23 10,85 15,57 0,6969 101,45 134,55 8,64

 • 80-89 8 3,77 4,72 0,7987 28,35 33,10 7,0190-99 2 0,95 0,95 1,0000 4,75 4,75 5,00

  100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00vsota 212 100,00

  Preglednica B5: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1831, moki

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 108 47,79 100,00 0,4779 761,05 3039,30 30,39

  10-19 16 7,08 52,21 0,1356 486,70 2278,25 43,6420-29 10 4,43 45,13 0,0848 429,15 1791,55 39,7030-39 8 3,54 40,70 0,0870 389,30 1362,40 33,4740-49 6 2,65 37,16 0,0713 358,35 973,10 26,1950-59 19 8,41 34,51 0,2437 303,05 614,75 17,8160-69 32 14,16 26,10 0,5425 190,20 311,70 11,9470-79 16 7,08 11,94 0,5930 84,00 121,50 10,1780-89 9 3,98 4,86 0,8189 28,70 37,50 7,7290-99 1 0,44 0,88 0,5000 6,60 8,80 10,00

  100-109 1 0,44 0,44 1,0000 2,20 2,20 5,00vsota 226 100,00

  Preglednica B6: Prebold, mortalitetne tablice, 1821-1831, enske

  x Dx Dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 68 33,66 100,00 0,3366 831,70 3515,00 35,15

  10-19 18 8,91 66,34 0,1343 618,85 2683,30 40,4520-29 9 4,45 57,43 0,0776 551,95 2064,45 35,9530-39 13 6,44 52,97 0,1216 497,50 1512,50 28,55

 • 40-49 17 8,42 46,53 0,1809 423,30 1015,00 21,8150-59 18 8,91 38,12 0,2337 336,65 591,70 15,5260-69 44 21,78 29,21 0,7456 183,20 255,05 8,7370-79 9 4,45 7,43 0,5989 51,95 71,85 9,6780-89 5 2,48 2,97 0,8350 17,40 19,90 6,7090-99 1 0,50 0,50 1,0000 2,50 2,50 5,00

  100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,0 0,00vsota 202 100,00

  Preglednica B7: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840, moki

  xDx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex

  0-9 84 41,79 100,00 0,4179 791,05 3450,80 34,5110-19 6 2,98 58,21 0,0512 567,20 2659,75 45,6920-29 10 4,97 55,23 0,0900 527,45 2092,55 37,8930-39 12 5,97 50,26 0,1188 472,75 1552,65 30,8940-49 13 6,47 44,29 0,1461 410,55 1092,35 24,6650-59 16 7,96 37,82 0,2105 338,40 681,80 18,0360-69 26 12,94 29,86 0,4333 233,9 343,40 11,4970-79 29 14,43 16,92 0,8528 97,05 109,50 6,4780-89 5 2,49 2,49 1,0000 12,45 12,45 5,0090-99 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00

  100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00vsota 201 100,00

  Preglednica B8: Prebold, mortalitetne tablice, 1831-1840, enske

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex

 • 0-9 80 40,00 100,00 0,4000 800,00 3520,00 35,2010-19 6 3,00 60,00 0,0500 585,00 2720,00 45,3320-29 6 3,00 57,00 0,0526 555,00 2135,00 37,4530-39 8 4,00 54,00 0,0741 520,00 1580,00 29,2640-49 21 10,50 50,00 0,2100 447,50 1060,00 21,2050-59 26 13,00 39,50 0,3291 330,00 612,50 15,5160-69 30 15,00 26,50 0,5660 190,00 282,50 10,6670-79 17 8,50 11,50 0,7391 72,50 92,50 8,0480-89 5 2,50 3,00 0,8333 17,50 20,00 6,6790-99 1 0,50 0,50 1,0000 2,50 2,50 5,00

  100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00vsota 200 100,00

  Preglednica B9: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850, moki

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 83 37,39 100,00 0,3739 813,05 3392,10 33,92

  10-19 13 5,85 62,61 0,0934 596,85 2579,05 41,1920-29 13 5,85 56,76 0,1031 538,35 1982,20 34,9230-39 16 7,21 50,91 0,1416 473,05 1443,85 28,3640-49 20 9,01 43,70 0,2061 391,95 970,80 22,2150-59 23 10,36 34,69 0,2986 295,10 578,85 16,6860-69 28 12,62 24,33 0,5187 180,20 283,75 11,6670-79 18 8,11 11,71 0,6926 76,55 103,55 8,8480-89 6 2,70 3,60 0,7500 22,50 27,00 7,5090-99 2 0,90 0,90 1,0000 4,50 4,50 5,00

  100-109 0 0,00 0,00 0,0000 0,00 0,00 0,00vsota 222 100,00

 • Preglednica B10: Prebold, mortalitetne tablice, 1841-1850, enske

  x Dx dx(%) lx(%) qx Lx Tx ex0-9 89 25,31 100,00 0,3531 823,45 3449,60 34,50

  10-19 20 7,94 64,69 0,1227 607,20 2626,15 40,6020-29 13 5,16 56,75 0,0909 541,70 2018,95 35,5830-39 13 5,16 51,59 0,1000 490,10 1477,25 2