Click here to load reader

Đề Cương Tư Pháp Quốc Tế

  • View
    217

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Các câu hỏi môn tư pháp quốc tế

Text of Đề Cương Tư Pháp Quốc Tế

CNG T PHP QUC TBi 1: Khi nim v t php quc t v ngun ca t php quc t.Cu 1: i tng iu chnh v phng php iu chnh ca t php quc t

a. i tng iu chnh ca t php quc t

L quan h dn s theo ngha rng c yu t nc ngoi ( theo ngha rng l bao gm c t tng dn s).

Bao gm cc quan h: hn nhn gia nh, tha k, lao ng, v hp ng kinh t ngoi thng

Quan h dn s c yu t nc ngoi l quan h dn s c t nht mt trong cc bn tham gia l c quan, t chc, c nhn ngi nc ngoi, ngi Vit Nam nh c nc ngoi hoc l cc quan h dn s gia cc bn tham gia l cng dn, t chc Vit Nam nhng cn c d xc lp, thay i, chm dt quan h theo php lut nc ngoi; pht sinh ti nc ngoi hoc ti sn lin quan n quan h nc ngoi (iu 758 BLDS).

V yu t nc ngoi:

Ch th: ngi nc ngoi, php nhn nc ngoi, hoc ngi VN nh c nc ngoi;

Khch th ca quan h nc ngoi: VD: DS tha k nc ngoi;

S kin php l l cn c xc lp, thay i, chm dt cc quan h xy ra nc ngoi: VD: Kt hn nc ngoi.

b. Phng php iu chnh:

TPQT l tng th cc quy phm php lut iu chnh cc quan h php lut dn s, thng mi, hn nhn gia nh, lao ng, v t tng dn s c yu t nc ngoi.

Phng php iu chnh l tng hp cc bin php cch thc m nh nc s dng tc ng ln cc quan h dn s (theo ngha rng)c yu t nc ngoi lm cho cc quan h ny pht trin theo hng c li cho giai cp thng tr trong x hi.

C hai phng php iu chnh ca TPQT:

Phng php thc cht: l phng php s dng cc quy phm php lut thc cht iu chnh quan h TPQT.

Quy phm thc cht l quy phm nh sn cc quyn, ngha v, bin php ch ti i vi cc ch th tham gia quan h TPQT xy ra, nu c sn quy phm thc cht p dng th cc ng s cng nh c quan c thm quyn cn c ngay vo quy phm xc nh c vn m h ang quan tm m khng cn phi thng qua mt khu trung gian no.

Trong thc tin vic iu chnh cc quan h TPQT c p dng bi cc quy phm thc cht thng nht l quy phm thc cht c xay dng bng cch cc quc gia k kt, tham gia cc QT hoc chp nhn v s dng tp qun quc t.

Tnh u vit: lm cho mi quan h t php quc t c iu chnh nhanh chng, cc vn cn quan tm c xc nh ngay, cc ch th ca quan h v cc c quan c thm quyn khi gy tranh chp s tit kim c thi gian trnh c vic tm hiu php lut nc ngoi l mt vn phc tp.

Hn ch: s lng t khng p ng c yu cu iu chnh quan h TPQT.

Phng php iu chnh gin tip (phng php xung t) l phng php s dng quy phm xung t nhm xc nh h thng php lut nc no s c p dng trong vic iu chnh quan h TPQT c th.

Quy phm xung t: khng quy nh sn cc quyn, ngha v cc bin php ch ti i vi cc ch th tham gia TPQT m n ch c vai tr xc nh h thng php lut nc no s c p dng.

Quy phm xung t c xy dng bng cch cc quc gia t ban hnh h thng php lut ca nc mnh (gi l quy phm xung t trong nc) ngoi ra n cn c xy dng bng cch cc quc gia k kt cc QT (quy phm xung t thng nht).

Phng php iu chnh gin tip l c trng c bn ca TPQT v:

Ch c t php quc t mi s dng phng php ny, cc ngy lut khc khng p dng phng php iu chnh gin tip: lut hnh s, lut dn s khi iu chnh cc quan h thuc i tng iu chnh ca n s p dng cc QPPL trong BLHS, BLDS m khng phi xc nh xem lut ca nc no khc s c p dng.

Trong thc tin TPQT s lng cc quy phm thc cht t khng p ng c yu cu iu chnh cc quan h TPQT pht sinh ngy cng a dng trong khi quy phm xung t c xy dng mt cch n gin hn nn c s lng nhiu hn. Do c nhiu quy phm xung t nn iu chnh hu ht cc quan h TPQT.

Cu 2. Ngun c bn ca TPQT

Ngun ca TPQT l cc hnh thc cha ng v th hin quy phm ca TPQT.

Hin nay ngun ca TPQT gm cc loi sau y:

Lut php ca mi quc gia:

Do mi nc c iu kin ring v chnh tr, kinh t, x hi..do vy ch ng trong vic iu chnh cc quan h TPQT mi quc gia t ban hnh trong h thng php lut ca nc mnh cc quy phm xung t trong nc.

VN: hin php 1992 l ngun quan trng nht ca TPQT, ngoi ra cn trong b lut khc nh: BLDS 2005 Phn VII, lut HN GD 2000, lut u t 2005

iu c quc t vi t cch l ngun ca TPQT ngy cng ng vai tr quan trng v mang ngha thit thc: cc QT v thng mi, hng hi quc t, cc hip nh tng tr t php v dn s, gia nh v hnh s..

VN: trc tin phi k n cc hip nh tng tr v hp tc t php m cho ti nay nc ta k vi hng lot cc nc: nga vo nm 1998; sc v slovakia 1982, Cu ba 1984; Hungari 1985..Ngoi ra nc ta cn k rt nhiu cc QT song phng cng nh a phng: Cng c Pari 1983 v bo h quyn s hu cng nghip ( 1981); 1995 gia nhp Cng c New York nm 1958 v cng nhn v thi hnh cc quyt nh ca trng ti thng mi

Tp qun quc t l nhng quy tc x s c hnh thnh trong mt thi gian di, c p dng kh lin tc v mt cc c h thng, ng thi c s tha nhn ng o ca cc quc gia. VD: tp hp cc tp quan thng mi quc t khc nhau trong quy nh cc iu kin mua bn, bo him, cc vn ti, trch nhim gia cc bn tham gia hp ng : INCOTERMS 2000

n l: Cc bn n hoc quyt nh ca ta n m trong th hin cc quan im ca thm phn i vi cc vn php l c tnh cht quyt nh trong vic gii quyt cc cc v vic nht nh v mang ngha gii quyt i vi cc quan h tng ng trong tng lai.

Anh - M th thc tin ta n l ngun ca c bn ca php lut.

VN th n l khng c nhn nhn vi t cch l ngun ca PL ni chung v l ngun ca TPQT ni ring.

V trnh t th tc p dng cc loi ngun ca TPQT c cp ti iu 759 BLDS:

iu 759. p dng php lut dn s Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, iu c quc t, php lut nc ngoi v tp qun quc t

1. Cc quy nh ca php lut dn s Cng ho x hi ch ngha Vit Nam c p dng i vi quan h dn s c yu t nc ngoi, tr trng hp B lut ny c quy nh khc.

2. Trong trng hp iu c quc t m Cng ho x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin c quy nh khc vi quy nh ca B lut ny th p dng quy nh ca iu c quc t .

3. Trong trng hp B lut ny, cc vn bn php lut khc ca Cng ho x hi ch ngha Vit Nam hoc iu c quc t m Cng ho x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin dn chiu n vic p dng php lut nc ngoi th php lut ca nc c p dng, nu vic p dng hoc hu qu ca vic p dng khng tri vi cc nguyn tc c bn ca php lut Cng ho x hi ch ngha Vit Nam; trng hp php lut nc dn chiu tr li php lut Cng ho x hi ch ngha Vit Nam th p dng php lut Cng ho x hi ch ngha Vit Nam.

Php lut nc ngoi cng c p dng trong trng hp cc bn c tho thun trong hp ng, nu s tho thun khng tri vi quy nh ca B lut ny v cc vn bn php lut khc ca Cng ho x hi ch ngha Vit Nam.

4. Trong trng hp quan h dn s c yu t nc ngoi khng c B lut ny, cc vn bn php lut khc ca Cng ho x hi ch ngha Vit Nam, iu c quc t m Cng ho x hi ch ngha Vit Nam l thnh vin hoc hp ng dn s gia cc bn iu chnh th p dng tp qun quc t, nu vic p dng hoc hu qu ca vic p dng khng tri vi cc nguyn tc c bn ca php lut Cng ho x hi ch ngha Vit Nam.

Chng II. L LUN CHUNG V XUNG T PHP LUT

Cu 3. Xung t php lut l g, cho v dng minh ha.

Xung t php lut l hin tng php l trong hai hay nhiu h thng php lut cng tham gia vo iu chnh mt quan h t php quc t m ni dung iu chnh trong mi h thng php lut s khc nhau.

Nguyn nhn: do mi nc c iu kin c s h tng khc nhau, bi vy php lut ca cc nc c xy dng trn cc nn tng cng c s khc nhau.

Mi nc c cc iu kin khc nhau v chnh tr, kinh t - x hi phong tc tp qun, truyn thng lch s

V d: Mt nam cng dn Vit Nam mun kt hn vi mt nu cng dn Anh. Lc ny, nhng vn cn gii quyt l lut php nc no s iu chnh quan h hn nhn ny hay ni chnh xc hn l h s tin hnh cc th tc kt hn theo lut nc no. Cu tr li l hoc lut ca Anh hoc lut ca Vit Nam. Gi s, hai cng dn ny u tha mn cc iu kin v kt hn ca php lut Anh v Vit Nam, lc , vn chn lut nc no khng cn quan trng. Bi v, lut no th h cng c php kt hn. Nhng, nu nam cng dn Vit Nam mi ch 19 tui, nu cng dn Anh 17 tui th theo quy nh ca php lut hn nhn v gia nh ca Vit Nam, c hai u cha tui kt hn (iu 9, Lut Hn nhn v Gia nh nm 2000 quy nh tui kt hn vi nam 20 tui, n - 18 tui). Trong khi , lut hn nhn ca Anh th quy nh tui c php kt hn i vi nam v n l 16 tui. Nh vy, u v tui c php kt hn nhng php lut ca c hai quc gia u hiu khng ging nhau. y chnh l xung t php lut.

Phm vi ca xung t php lut: xung t php lut ch xy ra trong cc quan h dn s theo ngha rng c yu t nc ngoi. Cn trong cc lnh vc quan h php lut khc nh HS, HC khng xy ra xung t php lut bi v:

Lut HS, HC mang tnh hiu lc lnh th rt nghim ngt(quyn ti phn cng c tnh lnh th cht ch).

Lut HS, HC khng bao gi c cc QPX v tt nhin cng khng bao gi cho php p dng lut nc ngoi;

Trong cc quan h v quyn tc gi v quyn s hu cng nghip c yu t nc ngoi thng khng lm pht sinh vn xung t php lut v cc quy phm php lut trong lnh vc ny mang tnh tuyt i v lnh th. Cc quc gia ch cho php p dng php lut nc ngoi iu chnh cc quan h trong trng hp c QT do quc gia tham gia k kt quy nh hoc theo nguyn tc c i c li.

Xung t php lut l hin tng c th ca t php quc t v:

Trong cc ngnh lut khc, khi quan h x hi thuc i tng iu chnh ca chng pht sinh, khng c hin tng hai hay nhiu h thng php lut khc nhau cng tham gia vo vic iu chnh cng mt quan h x hi y, v cng khng c s la chn lut p dng v cc quy php php lut ca cc ngnh lut ny mang tnh tuyt i v mt lnh th. Ch khi cc quan h TPQT xy ra th mi c hin tng hai hay nhiu h thng php lut khc nhau cng tham gia iu chnh quan h v lm ny sinh yu cu v chn lut p dng nu trong trng hp khng c quy phm thc cht thng nht.Cu 4. Trnh by cc phng php gii quyt xung t php lut.

a. Phng php xung t

Phng php xung t c hnh thnh v xy dng trn nn tng h thng cc quy phm xung t ca quc gia.

Cc quc gia t ban hnh cc quy phm xung t trong h thng php lut nc mnh hng dn chn lut p dng ch ng trong vic iu chnh cc quan h t php quc t trong khi cha xy dng c y cc QPTC thng nht.

Cc nc cng nhau k kt cc QT xy dng ln cc QPX thng nht.

b. Phng php thc cht

Phng php c xy dng trn c s h thng cc quy phm thc cht trc tip gii quyt cc quan h dn s quc t, iu ny c ngha l n trc tip phn nh quyn v ngha v r rng gia cc bn tham gia.

Cc quy phm thc cht thng nht trong cc QT, tp qun quc t.

Cc QPTC thng nht hin nay ch yu c trong QT v cc lnh vc thng mi, hng hi quc gia hoc cc lnh vc quyn s hu cng nghip: Cng c Becn 1886 v bo v quyn tc gi; Cng c Vin 1980 v mua bn hng ho quc t. Cc QPTC cn c ghi nhn trong cc tp qun quc t nht l trong lnh vc thng mi v hng hi quc t: Tp hp cc quy tc tp qun INCOTERMS 2000 v cc iu kin mua bn mua bn hng ho quc t.Cc quy phm thc cht trong lut ca quc gia ( lut quc ni): quy phm t

Search related