of 50 /50
1 cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn

Dao tao nguoi moi binh

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dao tao nguoi moi binh

Page 1: Dao tao nguoi moi binh

1

Nơi cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn

Page 2: Dao tao nguoi moi binh

• Trần phạm Binh • Tuổi 37• ĐHBK HN- 1994• ĐHKT -1998• Công ty dệt hà nội ( 2 Năm)• TOMEN Corporation (2 Năm)• JUKI Corporation ( 7 Năm)• Công ty cổ phần may Việt

hưng phát• 9/2007: Công ty CP ĐT& TM

Sinh phúc• 2/2008 Nhà phân phối Amway

Tự Giới Thiệu

Page 3: Dao tao nguoi moi binh
Page 4: Dao tao nguoi moi binh
Page 5: Dao tao nguoi moi binh
Page 6: Dao tao nguoi moi binh
Page 7: Dao tao nguoi moi binh
Page 8: Dao tao nguoi moi binh
Page 9: Dao tao nguoi moi binh
Page 10: Dao tao nguoi moi binh

Thành tích làm Amway• Đăng ký 28.2.2008• Tháng 6.2008 : NPP Silver• Tháng 9.2008 : Npp Gold và Ruby• Tháng 12.2008 : Npp Platinum• Tháng 7.2009 : 3 nhánh 21 % + RubyThu nhập : Tháng 6.2009: 35 triệu đồng

Tháng 7.2009: Khoảng 47 triệuMuc tiêu :Đến hết tháng 8.2010

Đạt vị trí Kim cương: Thu nhập 5000 USD/ThángĐạt 2 chuyến du lịch : Malaysia và Nhật bản

Page 11: Dao tao nguoi moi binh
Page 12: Dao tao nguoi moi binh
Page 13: Dao tao nguoi moi binh

NGUYÊN LÝ THÀNH CÔNG

Page 14: Dao tao nguoi moi binh

Nguyên lý số phận

• Gieo 1 suy nghĩ gặt hái 1 hành động

• Gieo 1 hành động gặt hái 1 thói quyen

• Gieo 1 thói quen gặt hái 1 tính cách

• Gieo 1 tính cách gặt hái 1 số phận

Page 15: Dao tao nguoi moi binh

Nguyên lý : Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực

• Trên thế giơi đêu là ngươi tại sao có nhưng ngươi giàu gâp nghin, gâp vạn lần chúng ta?

• Liệu họ có thông minh hơn minh nghin lần vạn lần không? Không thê

• Hay họ nỗ lực hơn nghin lần, vạn lần ? Không thê !

LỰA CHỌN ĐÚNG

Page 16: Dao tao nguoi moi binh
Page 17: Dao tao nguoi moi binh

• Đa số con ngươi bận rộn vi lơi ích trươc măt?

• Thiêu số lập nên móng cho 10 năm sau!

• Quyết định cuộc sống 10 năm sau cua bạn,

• Không phải 10 năm sau bạn làm gi, Mà là hiện tại bạn làm gi!

Page 18: Dao tao nguoi moi binh

Kim Tứ đồ–Lựa chọn nghề nghiệp

• L: Nhãm ng êi lµm c«ng ăn l ¬ng

• T: Nhãm ng êi lµm t • C: Nhãm chñ doanh

nghiÖp , c«ng ty• D: Nhãm ®Çu t

L(Nghèo)

C(Giầu có)

T(Vất vả)

D(Tự do)

Page 19: Dao tao nguoi moi binh

Lựa chọn cách làm

1.Tim công cụ kiếm tiên >< Tự dùng sức trực tiếp

2.Nguyên lý trồng cây >< Trồng rau ăn ngay

3.Xây dựng nguồn thu nhập bị động >< Thu nhập chu động

Page 20: Dao tao nguoi moi binh

1- Công cụ kiếm tiên• Tât cả mọi ngươi đêu có 40 năm làm việc• Làm công , ăn lương : 40 Năm = 480 tháng lương

• 1 tháng = 5 triệu * X ( Hệ số đòn bẩy )

X bao gồm : - Lao động - Vốn - Khách hàng - Bản quyên

KL : Hệ số X càng cao càng tốt

Làm AMWAY : Hệ số lao động : Không giơi hạn Vốn : Cần ít Khách hàng : Không giơi hạn Bản quyên kênh phân phối

Page 21: Dao tao nguoi moi binh

2.Lựa chọn công việc Trồng rau Trồng câyLàm 1 lần hưởng 1 lần Làm 1 lần hưởng lâu dài Thu nhập cố định Thu nhập tích luỹ tăng dần

$ $ $$$$ $ $ $ $

= Work Activity= Income

Life

Lương hưu hoặc các khoản trợ cấp

$ $ $ $ $ $ $ $

$$

Page 22: Dao tao nguoi moi binh

3.Lựa chọn thu nhập

Ngươi giầu thu nhập chu yếu là thu nhập bị động

Ngươi nghèo thu nhập chu yếu là thu nhập chu động

Page 23: Dao tao nguoi moi binh
Page 24: Dao tao nguoi moi binh

+ Tài sản quan trọng nhât cua bạn là thơi gian:

+ Bạn mong uơc điêu gi nhât trong cuộc sống

+ Nếu bạn theo đuổi ươc mơ bằng phương pháp hiện tại thi bao lâu nưa bạn có thê đạt đươc

Amway CV Thông thương

1. Động cơ làm Amway - Muốn

ĐươcLuồng tiênSức khoẻLàm đẹpDu lịchDanh tiếng

Mât6 tháng vừa học vừa làmThời gianKiếm thức :0Vốn : Ít

ĐươcKhoản tiên75 % Lương Mở công tyThành công Có luồng tiênXác xuât 5 %

Mât5 năm họcThời gianMở công ty Vốn Kinh nghiệmRui ro 95 %

Page 25: Dao tao nguoi moi binh

HỌC TÂP

TUÔI

HƯƠNG THU

HỌC TÂP HƯƠNG

THULÀM VIỆC (40 năm)

Page 26: Dao tao nguoi moi binh

1- Công ty Amway ,Sản phẩm

2-Mô hinh Kinh doanh Amway

3-Bản thân tôi

2.Xây dựng niềm tin

Page 27: Dao tao nguoi moi binh

Amway là Công ty bán hàng trực tiếp hàng đầu trên thế giơi, 50 năm phát triên

Có:

Đội máy bay riêng, du thuyên riêng, đảo nghỉ mát riêng đê các NPP đi du lịch

Nông trại riêng: quản lý chât lương sản phẩm ngay từ đầu vào

Siêu thị riêng

Doanh thu toàn cầu năm 2007 là 7,1 tỷ đô la Mỹ; Năm 2008 là 8,2 tỷ đô la Mỹ.

Hơn 3 triệu NPP trên thế giơi, vơi hơn 13.000 nhân viên.

Năm 1979: Nhà đồng sáng lập Jay Van Andel đươc bầu làm chu tịch phòng thương mại Mỹ.

Page 28: Dao tao nguoi moi binh
Page 29: Dao tao nguoi moi binh
Page 30: Dao tao nguoi moi binh
Page 31: Dao tao nguoi moi binh
Page 32: Dao tao nguoi moi binh

http://www.businessforhome.org/mlm-500-top-earners/

500 người giàu nhất trong KDTM

Page 33: Dao tao nguoi moi binh
Page 34: Dao tao nguoi moi binh

NHÀSẢN

XUẤT

Bán Buôn

Bán Lẻ

NGƯỜITIÊU

DÙNG

Chi phí quảng cáo, tiền thuê mặt bằng, lương nhân viên, phí quản lý tiêu thụ,

khuyến mãi,..

NHÀSẢN

XUẤT

Tổng Đại Lý

Đại LýKhuVực

KINH KINH DOANH DOANH TRUYÊTRUYÊN N THÔNGTHÔNG

KINH KINH DOANH DOANH VỚI VỚI AMWAYAMWAY Nhà Phân Phối

Page 35: Dao tao nguoi moi binh
Page 36: Dao tao nguoi moi binh
Page 37: Dao tao nguoi moi binh

小草

Có cho mình…Có cho mình…

Page 38: Dao tao nguoi moi binh

B¹n muèn hîp t¸c ntn?

•Lµ kh¸ch hµng?•Lµ ng êi b¸n lÎ?•Lµ ng êi x©y dùng hÖ thèng???

Page 39: Dao tao nguoi moi binh

.•S¶n phÈm nµo b¹n t©m ®¾c ?

THAY DÙNG BIẾT NÓI

Page 40: Dao tao nguoi moi binh

+ 3 - 5 Năm lên Kim cương : Thu nhập khoảng 5000-10000 USD

+ 6 tháng - 1 Năm : Đạt 21 % =Doanh số 110 tr = Thu nhập >10 triệu

+ 1 tháng : Đạt 6-9% = Doanh số 600 điêm – 1200 điêm

3.Mục tiêu khi làm Amway

Page 41: Dao tao nguoi moi binh

•Danh sánh khách hàng tiềm năng là tài sản quí giá nhất của chúng ta•Viết ra 200 tên và thường xuyên cập nhật

4.Lập danh sách

Page 42: Dao tao nguoi moi binh

C¸ch lËp danh s¸ch

• Cïng lËp víi ng êi b¶o trî hoÆc tuyÓn trªn.

• Môc ®Ých tim ra nh ng ng êi giái.

Lập nhóm gọi điện (Calling Team) Gơi ý :Ngày xưa anh làm cơ quan nào?Sếp cũ cua anh là ai?Sếp hiện tại cua anh là ai?Anh có biết ai làm quản lý không?Anh có biết ai làm chu kinh doanh không?Anh có biết ai cầu tiến không?Anh có biết ai có uy tín không?

Page 43: Dao tao nguoi moi binh

Prospect List1. A2. B3. C4. D5. E6. F7. G8. H9. I10. J11. K12. L13. M14. …15. ….

Bạn

Nếu A tuần sau mới rảnh, gọi cho B, Nếu B đang đi công tác, gọi cho C….

Đừng đợi

ai cả

5.Đặt Hẹn

Page 44: Dao tao nguoi moi binh

C¸ch gäi ®iÖn tho¹i• Gäi tr íc 1-2 ngµy.• Kh«ng ®Ò cËp tªn Amway trong

cuéc nãi chuyÖn.• Thêi gian kh«ng qu¸ 2’, ®¬n gi¶n.• B¾t ®Çu tho¶i m¸i.• DÒ cËp ®Õn ng êi thø 3 thµnh

c«ng& tÝnh quan träng cña ng êi thø 3.

• KhÐo lÐo kÕt thóc cuéc nãi chuyÖn sau khi chèt giê vµ ®Þa ®iÓm.

Page 45: Dao tao nguoi moi binh

6.CHứng minh sản phẩm -DEMONguyên lý 5 bươc

+ Tên sản phẩm

+ Thành phần

+ Công dụng

+ Thử nghiệm sản phẩm : Lưu ý so sánh vơi sản phẩm thông thương : Thành phần ,tác dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trương

+ So sánh giá

Page 46: Dao tao nguoi moi binh

7.Giíi thiÖu CH kinh doanh

Amway.1.Khai th¸c th«ng tin cña kh¸ch

hµng: Ước mơ và nhu cầu của khach hàng

2.Làm thế nào để họ thực hiện ước mơ3.AMWAY là công cụ tốt nhất để thực

hiện ước mơ: - TËp ®oµn Amway - T¹i ViÖt Nam.( luËt ph¸p, bÒn v ng, tõ thiÖn.) - SP cña tËp ®oµn. - SP t¹i ViÖt Nam ( TP tù nhiªn, tèt cho søc khoÎ, demo sp)

4.Trinh bµy kÕ ho¹ch kinh doanh: Hệ thống trả thưởng

5.Chèt lµm thÎ

Page 47: Dao tao nguoi moi binh

8.Kỹ năng kèm cặp

• Ai cần kèm cặp : Thái độ tốt , Có mục tiêu và có 600 điêm

• Trong 3 ngày đầu tiên : Xác định tư tưởng mục tiêu

• Trong 3 tuần đầu : Đào tạo 4 kỹ năng : Lập danh sách đặt hẹn, Demo,OPP, Trả lơi câu hỏi

• Kèm ABC : Kèm 2:1 trong 10 buổi đầu tiên

Page 48: Dao tao nguoi moi binh

5 nguyªn t¾c vµng ®Ó thµnh c«ng

• Nguyªn t¾c thø 1: gÆp nhiÒu ng êi h¬n n a.

• Nguyªn t¾c thø 2: gÆp nhiÒu ng êi h¬n n a.

• Nguyªn t¾c thø 3: gÆp nhiÒu ng êi h¬n n a.

• Nguyªn t¾c thø 4: Nguyªn lý trung binh.( 10:6:3:1)

• Nguyªn t¾c thø 5: N©ng cao tû lÖ thµnh c«ng.

Page 49: Dao tao nguoi moi binh

Săp xếp thơi gianQ

ua

n t

rọn

gK

ng

qu

an t

rọn

g

Khẩn Không khẩn

Loại bỏTránh

Học cách từ chối

Giảm bớt Tập trung

Page 50: Dao tao nguoi moi binh

Chúc các bạn

thành công