of 56/56
ИСПИТ   14.06.2014. САВЕТНИКЗАБЕЗБЕДНОСТ ТРАНСПОРТА ОПАСНОГ ТЕРЕТА 1. Када и на кога се не примењују одредбе Закона о транспорту опасног терета?  4 2. Који закон мора да поштује пошиљалац опасног отпада?  4 3. Ко у Републици Србији издаје одобрење за тип амбалаже?  4 4. Наведите врсту возила и код цистерне којима се сме превозити раствор амонијака  у води? 3 5. Објасните значење кода цистерне L4BN? 3 6. Како се потврђује техничка исправност вишекратне амбалаже?  4 7. Шта се подразумева под амбалажом одобреног типа?  3 8. Наведите три сертификациона и три радна обележја UNпосуда под притиском? 5 9. За које гасове се може користи амбалажа од стакла?  3 10. Шта означава навод у транспортном документу Транспорт у складу са 4.3.2.4.3 ? 3 11. У интермодалном транспорту опасног терета, у RO-RO систему, након транспорта великог контејнера у друмском саобраћају и настављањем транспорта у поморском саобраћају, уз транспортни документ, шта се још прилаже документацији по IMDGкоду? 3 12. Објаснитезначењесвихобележјаамбалажногкода : 7 1A1/Y1.4/150/97/NL/RB/01RL  1A1 __________________________________________________ Y1.4 __________________________________________________ 150 __________________________________________________ 97 __________________________________________________  NL RB __________________________________________________ 01RL __________________________________________________ 13. Наведите који је минимални рок обавезног чувања сваке копије транспортног документа за опасан терет, према ADR? 3 14. У ком временском року мора да се изврши периодични преглед боца у којима се превози UN 1050 ХЛОРОВОДОНИК, БЕЗВОДНИ? Наведите где је у ADR прописана та одредба? 4

cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015

http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 1/56
1.  
?   4
2.  ?  4
3.  ?   4
4.    ?  3
5.  L4BN? 3
6.  
7.  ?  3
8.  UN ?  5
9.  ?  3
10.  4.3.2.4.3 ? 3
11.  , RO-RO ,
,
, IMDG?  3
12.  : 7
1A1/Y1.4/150/97/NL/RB/01RL 
1A1 __________________________________________________
Y1.4 __________________________________________________
150 __________________________________________________
97 __________________________________________________
 NL __________________________________________________
RB __________________________________________________
01RL __________________________________________________
13. 
, ADR? 3
14.  UN 1050
, ? ADR ?  4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 2/56
15.  IBC? ADR
?  4
16.  (M) (12) ADR? 3
17. 
?  3
18.  
?  3
19.  ?  3
20.  ,   
?  3
DR
21.  420 , UN1203,   60
.
ADR  ? ADR   ? 6
22.  6 5 40 UN 1203, 7
/ (UN 1965) 10 kg , 10 7
(UN2689). 10
:  )  1.1.3.6? .  
)  ? 


)  , ,  ? 
)  -

23.  22 10 kg.
?  4
24.  UN 1978 -
  P22DN? 4
25.  ? 4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 3/56
Ca pc - DR:
cepo ce pacope 2.000 apa (UN 1203) 20.000 apa epo ea
o ece e. pe pacopa pa poep ceoc coa!  40
a) aee oee oe opa a oa o (oe poc
ADR)! 6
)  oe oae opa o AP cap pacop oe a a
opea epe?  6
) aee ope oa opa a o? e e a oaea aeea
ADR? 6
) a oo aa ce oe oee oo? Oace.  8
) o oaaa oacoc pea oa pacop e?  6
) pea o aeeo peoa e op opee ADR oe ce ooce a aop oa? oe c aae oe aee oac
aepa a o ADR poce oea aop oa!
8
RID
1. 
?  5
2.  e (UN 1965) 250 000 kg.
?  5
3.  L4BN? 4
4. 
?  6
5. 
? ?  8
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 4/56
Ca ee - RID:
eeo pea peec eop o e   ace oce o
2  ,  ao paa aaaa. o 10 oca e peo ca ao
 aaa.
40
a.  aee UN po oaco epea, ac aaa p!  8
)  o ce ope oae oaa 3.4 RID?  6
) aee ae o o oa a ope, ao a ce o
pe oae oaa 3.4? 7
) ao opa oae oa a ope?  8
) aee a po opea ace aaae a aep? 6
) a e opeo oa ao oao oacoc? 5
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 5/56
DN
1.  3 000 50%
IBC . (
DN):
) ? 
) , ?  
)
52.000 ?  5
2.  110 ,  je 60 .
( DN):
) ?
) ? 
)  ?
) ?
) ? 6
3.  ,
( DN):
) ? 
) ? 
) ?
) ? 
) ? 6
4.  DN: 
) ? 
) ?
) ?
) ?
) ? 6
5.  , :
) ?
)
UN 335?
) ?  5
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 6/56
()  N  –   , ce pacope 1.000
(). pe pacopa pa poep ceoc
coa! 
40
1) ? aee
DN ! 4
2) ?
? ?
D N? 
4
3) ?
? ,
? D N? 
2
4)
. D N?  6
5) ?
?
D N?
8
6) .
?
D N?
8
7) ? 
DN? 
2
8) ?
DN? 2
9)
? D N? 2
10)  ?  2
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 7/56
 
1. 
? 4
2.  ?
.  4
3.  , 1?  3
4.   
?  3
5.    ,
35% ?3
6.  P22CH? 4
7.  ( )
?3
8.  UN ?5
9.  IBC
31HZ2, 1000 , UN 1626? !  4
10.  , 
,
, IMDG ? 3
11. 
( ).3
13H3/Z/0301/F/MEUNIER1713/0/1500
13H3 __________________________________________________
Z __________________________________________________
0301 __________________________________________________
F __________________________________________________
MEUNIER1713___________________________________________
0 __________________________________________________
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 8/56
1500 __________________________________________________
13.  ADR  ?3
14.  ()  (12) , 3.2 ADR? 3
15.  ? 4
16.  , , ,
L4BN? 3
17.  ? 3
18.  ?  3
19.  ,
?  3
20.  ?3
ADR
1.  ,
5000 . UN 1969? 6 2.  - UN 1402, ?
, ?  10
3.  MEGC-,
? 4
4.  „ “?
?  4 
5.  12 000 6000 kg. .
?  4 
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 9/56
Ca pc - DR:
9 000 kg.
  .
. . :  - 30 15 kg. "UN 3174,"
- 3 200 "UN 1223 , III,"
- 10 o 10 "UN 2821 , , II."
40
a)   . , a ADR.
- 30 15 kg. "UN 3174,"
- 3 200 . "UN 1223 , III," - 10 o 10 . "UN 2821 , , II."
6
) ADR
1.1.3.6.? ! 
) ADR

) !  4
)  ?  5
) ? 7
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 10/56
RID
6.  ? 5
7.  e -  
25 000 . ?   5
8.  15 5 3.2 RID? 4
9.  RID
?  6
10. 
? ?  8
Ca ee - RID:
eeo pea peec , , ,
... o e   ace oce o 20.

40
) aee UN po oaco epea, ac aaa p!  8
)  o ce ope oae oa 3.4 RID? 4
) a  () ? 5
) opa oae oa ao pe?  8
) ? aee

?
8
) a e opeo oa   oao oacoc?

http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 11/56

 
1.  .. ?  2
2.  1962? 2
3.  : 2000 kg. UN 0331 :300 kg. 3
UN 0283:
a) ? ADR.
) ? 
) , ?  
4.    (B/L; 2
CMR; Conosman), :
„ , ___________“! 
5.  :  3
) ?
) UN 3373 ? 
6.  IBC 31H2? 2
7.  , 1.4.2.1. ADR/RID/ADN? 2
8.  ee , 2

http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 12/56
9.   –?  2
10.  .7. 5
ADR?
11.    , ,?  2
12.  π? ?  3
13.  UN 1626 IBC ô 31HZ2, 1000 3

) ! 
14.  320 ? 2
15.  UN 1965, MEGC. 2
?
16.  500 UN 1222 IBC 31H2? 3
).
17.  , ô 21BN? 2
18.  ?  2
19.  2
.
) ? ) . 
20.   ADR  MEGC? 4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 13/56
ADR
1.  UN 1251, , 2
5 , 70 kg:
) ? !  ) e ? 
2.  IBC  UN 21A/X/0810/D/Muller1683/10800/1200 : 2
)  
) :  
3.  .1. 2
1.6. 30 kg.  
?
4.  
3.2. ADR , , 10, 2
, ?
5.  RID ADR? 2
Ca pc - DR:
UN 1072: 10 10 l.
UN 1170: 8 30 l. 
UN 1805: 4 50 l. 
UN 0337: 4 50 kg. 
40
a) ?  6
) ADR
1.1.3.6.? !  6
) ,
.  8
) ?  4
)
1?  4
)  ? 4
) ,
  ? 4
) ? 4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 14/56
RID
11.  ? 2
?
12.  ? 2
?
13.  ? 3
14.  1

15.  2
, ? ?
Ca ee - P: 
3 () 480
, , . () ,
.
40
a) aee  po  oac ,
! 4
)  . ? 6
) ao opa oae  ? 4
) ?
?  8
) ?
?  6
) ? ?  6
) ? ?  6
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 15/56
DN 
1.  N? ?
 N. 2
DN?
2. e 2
. ?
? , ?
? 2
3.
? ?

? 2
4. ?
? 2
5. 450 ADN? 2
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 16/56
CA - DN
200 , 60 C
100 C () .
40
1) ?
C G?   D N? 8
2) ? ?  4
3) ?
? D N?  4
4)
? , ? DN? 2
5) () ,
,
? D N? 
4
6) . ?
DN? 4
7)
 ? D N? 8
8) ?
D N? 2
9) (),
?
? D N? 4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 17/56
 
1.  , ?
? 2
2.  ?  2
3.  , UN 3365? 2
4. 
? ? 2
5.  „ “? ? ? ?
? 3
6.  ô „R “,
? 3
7.  : 2 
 ________________________________ 1  
 ________________________________ 7 
8.  UN –  CMR CIM,
? 2
9.  ? 3
10.  –  
? 2
11.  UN3374 A,
200 ? ADR/RID ?  3
12.  ô P15BN, : 
________________________________  
15 ________________________________
________________________________  
N ______  ________________________________
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 18/56
13.  -, , ,
, ... 93%, ?
?  2
14.  .
? 3
15.  UN 1910 IBC ô 31HZ2, 1000
. IBC? 2
16. 
520 ? 2
17.      
7? ? 2
18.  
II  IBC 31H2? 3 ).
19.  , I,
 L1.5BN? 2
20.  ADR  ? 4
ADR
1.  MEMU 5.2? 2
2.  ,
:  2
UN 1356 (TNT), ,
UN 0194 , , .
? . 
3.  5
, 10 ? 2
ADR  : 
, ,
 _______________________________________________________
 ________________________________________________________
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 19/56
4. 

 
  500 , UN 1287 , . ? 2 
5.  UN 2271. ,
20 km ;
? ?
.
Ca  pc- DR:
VANA ...
20 t - ADR 5.1,
, Denkavit
 Nederland BV Enkhuisen . 
40
a) K  UN ? ADR  ?  8
) ?
. 6
) , ?  6
) , .
?  2
)
  ô SGAN. ?

6
)  ,
(SafetyDataSheet ) : 
96--LC50- ( ):  LC50 : 447mg/l
48--EC50- ( ): LC50 : 490mg/l
72- ErC50- ( ):  LC50 : 1700mg/l
ADR ? 
4
) ?
  .

4
) ? .  4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 20/56
RID
16.  15?
? 2
17.    1, ,
? 2
18. 
, , , ... ?  3
19.  1, a ?  1
20. 
? ? 2
Ca ee - P: 
5 () 50 ,
, . ()  
, ,
.
40
 b) aee  po  oac , ?  (4)
)  , ? (6)
) ao opa oae  ()? (4)
)
?  (8)
) R2CN,
?  (6)
) ? ? 
(6)
) ?
?  (6)
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 21/56
DN 
1.  N
DN ?
, ? ? 2
2.  N ? :  ) ? , ?
) ( ) ( ) ?
) ?
) ? 2
3. " "? " "
? 2
4. ?
() ? 2
5. DN? 2
Ca –  DN:

, 70% ()
() .
40
1) C G? 6
2)
6 kPa ? 6
3) , ,
( ).
()? 
5
4) ?  5
5) .
. ?  4
6)
 N? 8
7) (),
? ?  6
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 22/56
 
1.    
? „“ .  2
2.  6.1 :
)  6.1?1
)  ?  1
3.  UN –  CMR 
CIM, :  2
4.  ADR
DR,    ADR?  ADR
?  2
5. 
? ?   2
6. 
.

-  : 69°C 
- ,

 
)  ADR  ?
ADR. 2 )  UN   1
)  UN  1
7.  ,
? ADR
?2
L ___________________________________________________________________________
G _______________________________________________________________________
B ___________________________________________________________________________
F ___________________________________________________________________________
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 23/56
 
9.  .
?
?  2
10.  .
  ?2
11.  4.1+ 1
5.2? ? 2
12.  UN 1791 IBC, IBC?
? 3
13.  UN 1965
10 kg, 12,2kg 16 ?
? 2
14. 
2500 ? 2
15.    ,
5.2, ? 2
16.  , ,, ,
... ? .2 
17.  , ô L4BN? 2
18.    ?
?  2
19.  ,
, ? 2
20.  ADR  EGC ? 4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 24/56
ADR
1.  TORLAK
BASFGmbH. ,
.
? 1

?  1
, ?  2
2.  2014. ,
?  2
3.  :  51L/Z/1111/H/MONY/0/200
 ?  3
, ? 3
5.  
UN 1381 , ?  3
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 25/56
Ca - ADR
22.000 UN1061
26.000 . 
40
1)   

(5)
2) 

(7)
3)  ,   ?  (6)
4)  , .

(4)
5) 
ô P10D N.
? . 
(6)
6) 
? ?

(4)
7)  11.000 kgUN 1061
? ? 
(4)
8)  
UN 1061 ?
(4)
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 26/56
RID
21.  () 1.5
3? 3
22.  --, IBC 31HZ2
? 3 
23.  13 6, ?  3
24.   oMEGC  ?  3
25.  ,
. ?
? 3
Ca ee - RID 
  () 50 ,
. ()
, ,   .
40
.
) ao opa oae  ()? (4)
) ? (8)
) R22CN,

(6)
) ?

(6)
) 1000 kg   ?

http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 27/56
1.
G?
G? ? 3
2
e  
. ?
? ?  3
3
3
4
,
, ... (1). , ,
? , ? 
3
5

3
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 28/56
ce pacope 100 ,
, ... ( 1).  pe pacopa pa
poep ceoc coa! 
40
1)   ?
? 4
2) : 
?
?  6
3) m³ ?  4
4) ?
? 2
5)
. 6
6) ?  5
7) ?  5
8) ()
, , ...   ? ?  4
9)
?  4
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 29/56

:

?
2. , 75°C, 3 DR?
3. –  CMR CIM,
UN 2794, : 
4. ADR/RID/ADN ,

ADR/RID/ADN.
ADR/RID/ADN?ID/ADN1.5.1.2
5.
.
.
ADR . : 
:  / , , ; 
:  1- /3-/ -3,5,7--- ; 
:  100 mm 30

(LD50): 100 mg/kg
3.2

)  ADR/RID/ADN ? ! 
)  ô : 
)  UN : 
)  UN : 
2
2
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 30/56
6. 1  mSv/h:
)  ? 
)  : 
)  /

R _______________________________________________________________________
20 _______________________________________________________________________
B _______________________________________________________________________
 N _______________________________________________________________________
8. ADR/RID ô R20BN UN 1969 ? 
9.
?
10. ADR/RID/ADN .
 , _______________________ . 
11.  , ? 
12.  
?
13.  UN 2806 IBC ô 31H2,
1000 . ? 
14.    
 .
1000ml, 1500ml 2000ml, ? 
15.    , I,
?
16.  , () IBC 13H2?
IBC?
17.  , ôLGBN?
18. 
e ? 
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 31/56
19.  ,
, ?
20. 

:
ADR
1. ,
. ,
  DR . ,
. -
.
, :  
UN 3345, 6.1, III - 4 20 g
UN 0337 - 20  10 g
UN 1833 - 5 30  
UN 2790, 8, III - 10 /,  
24 1  
? . 
2. UN 1081
( ) ô P12BN?
3. EX/III EX/II ? 
4.

5. ?

7
2
2
2
2
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 32/56

24.000  UN 1267, I.
.
  . 
40
1)
.  4
2) ô
L10DV? 5
3)
?
?
.  4
4) , .  4
5) 24.000

S2 5
7) ? 

5
8) - ? 

3
9) e e
, ?  5
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 33/56
RID
1.  ()
?
2. 
450
, 50
- oj  
600 km? 

3.  ?

 
4.  K  ,
ADR? 
5.3.1.3.
5. 

[[[
.  
3
3
3
3
3
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 34/56
Ca–  RID:
300
. 5 10
MEGC 150 .
40
1)  aee  po  oac , . 

4
2)  .   6
3)  ao opa   oae ? 4
4)  ?  4
5)  MEGC ôR2CN?  6
6)  ? 
6
7)  ?
?  6
8) 
1 1.5, ? 
18
 
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 35/56
O ADN 
1.  DN

,
a 75% : 

IBC 31A   1000kg, 
. ?

4.  ,
,

5.  1.4S
 ?
--? 
DN 7.1.4.1.1 , 1.100.000  
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 36/56
–  DN: 
ce pacope 900 . pe pacopa pa
poep ceoc coa! 
?
, DN 7.1.4.1.3  
N, C, G, DN 7.2.1.21.3 

2) , ? 


3) ?
  ? 
4)
.


5) (),
? ? ?  5 
6)
? !  4 
7)

  
?

8) , ?

N 7.2. .
 

9) ?  
0  4 
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 37/56
   
 
1.  , ADR, ?  
2.  

3.  ADR ADR,
  ADR? ADR  ? 
4.  ,
, ?  
5.    –  CMR  CIM,
UN 2794, : 
6.  IBC UN1715 .
IBC, ? 
7.  1 mSv/h :
)  ?  
)   
)  /

L ______
21 _______
D _______
H ______
9.  1.
  . 
ADR : 
? ? . 
10.  ADR/RID ô L21DH UN 3393?
ô , ?  
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 38/56

 __
, , 
1507
n- 
3391
13. 
.
   500 UN 3416.

14.  ? 
- ? 
15.  ,   ,
?
16.  ?
17.  „ “ ADR ? ?
UN 3373 ? 
18.  1671 ô SGBH?
19. 
20.  UN 3300?
ADR  
21. 
IBC?
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 39/56
ADR  
1. 2015. ,

2. UN1081 (
) ô P12BN?
3. EX/III EX/II ?
4. , ,
?
5. UN 1381 ,

ADR  
20 t
ADR  5.1.
. . 
)  UN ? ADR  ? 
)  ?

) , ? 
)  .

)  ô
SGAN. ? . 
)  ,
(Safety Data Sheet ) : 
96--LC50- ( ):  LC50 : 447mg/l
48--EC50- ( ):  LC50 : 490mg/l
72- ErC50- ( ):  LC50 : 1700mg/l
ADR ? 
)  ?   
?

)  ? ? 
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 40/56
1. , , , - ?
2. RID, „ “? 
3. ! 
4. 3.2 ô PxBN. x ? 
5. 3.4 RID , , .., I?
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 41/56
  , .
,

d)  :
)  ?
) ao opa   oae ?
) ? 
) ô L10CH?
) ? ? 
)  
    ? 
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 42/56
o –  ADN:
1. DN ?  
2.   : 
,

3. 1500kg e e ,
a 75% : 
,
IBC 31A 1000kg,
. ?
4. ,
, ? 
5. 1.4S
?
--? 
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 43/56
900 .  pe pacopa pa poep ceoc coa . 
1) ?
?
2) , ? 
3) ? ? 
4)
.
5) (), ?
? ?  
6) ?
 ! 
7) ?  
?
8) , ?

9) ?  
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 44/56
    
1. 
 

2.  25
UN 0241 , , .

3.  .

a ( )

4. 
  ? 
5.  e 9? 
6.  , , IBC ô 31N?
7.  7? 
8.  /
: UN 0254, UN 0181 UN 0369?
9.  ADR/RID ô SGAV, : 
S _____________________________________________
G _____________________________________________
A _____________________________________________
V _____________________________________________
10.  ô L1.5BN ? 
11.  : 50D/Y/0314/PL/USTRON/200/150
  ? 
 _______________________________________
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 45/56
 
1.6N 2--2- 
13.  800
, , , ... .
?

14.  ? 
15.  ? 
()ADR    ? 
16.  ,  
, ?
17.  UN 3374 A,
200 ?
18.  „ “ ADR ? ?
UN 3373 ? 
19.  : 
- UN 3274: 5 30  
- UN 3495: 3 25  
- UN 1789, 8, II: 8 , 12   1
 
- UN 1144: 2 20  


20.  ? 
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 46/56
1. " "? 
2. UN1081 (
) ô P12BN?
3. EX/II, EX/III, FL, X ,

4. , 18 3.2,


5.
,
I, ?
ADR  
20.000 UN1287 , (
50 ºC 110 kP) 26.000

)  ? 
)  , ? 
)  ;

)  ô  LGBH?;
  ; 
)  20.000 UN 1287 ,
( 50 ºC 110 kP) ?

)  UN 1287 , ( 50 ºC 110
kP) OX?
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 47/56
1. CIM ? 
2. –   (Huckepack), ? 
3. ?
4. ? 
5.      1 ( 1, 1.5 1.6)
2.1, ?  
Ca RID:
4- 60m 3    
. e,

e)  .
)  NHMô ? 
)  ?
) ao opa   oae e?
) ?  
) ô L10DH?
) ? 
)    
  ? 
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 48/56
ADN: 
1.  ?
2. 
, ?
3. 
?
4.  UN 1203 
 N ?
5.  ?
Ca  ADN:
900 ( 91 % ).
)  ? 
)  . 
)  ? 

  ( )? 


) ,

)  , ? 
)    ? 
) .  
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 49/56
 
1.   
? 1
2.  3? 2
F
3.  ? 2
L4BN; L4BH; L4
4.  ô P27H? 4
.
5.  , (
)  ? 2
,   6.  ? 1
.
7. 
, ,
,
? 3
, 1.4.2.1.1. 
8.  IBCô 132? 2
 
?  2 (5.4.4.1)
10.       ô: 5
13H3/Y/0310/RUS/SERBPAKIDZING204/9018/1002
Y II III
0310  
RUS  
SERBPAKIDZING204   9018  
1002  
6.5.1.4.3. 6.5.2.
11. 
? 1
12. 
? 3
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 50/56
 
13.  ? 2
14.  ? 2
15.  3, 450
? 1
16.  , ,
ôGBN? 2 
17.  , , ..,
? ? 2 
: . 6. (9) 4.1.10 
18.  : 3
UN
 


 
UN 2876 4 40  
UN 3136 6 60
UN 3249 10 20
UN 3305 4 25


6440
20.  
  IBC 450 ? 2
B 7 4.1.4.2
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 51/56
1.  Ka - ? 4
2.  UN 3257? 2
3.  ,
? 3
4.    EX/III
, ,
? 3
5.  D? 3
Ca –  pc (DR):
()
(), , 20.000

40
a) . , a
ADR.
)  ?  6
)  ADR
.  8
)  ? ? 
,   8
)    ?  6
) () ? 4
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 52/56
RID 
1.  ,
RID, ? 3
2.  e . ()
? 3
3. 
  , ,
? 2
4. 
? 3
5.  1.10 RID
 18 kg UN 0029? 4
1.10.4. 
Ca –  ee (RID):
eeo  pea  peec ,
III, o  e IBC 450 . 
40
) aee UN po oaco epea  ac.  8
) o ce ope oae oa 3.4 RID?  4
)    ? 5
)  opa oae oa?  8
)  ? 8
) a e opeo oa o oacoc?
?  7
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 53/56
1. ?  (
2. 5.000 4.000 UN 1203,
(
(
4. , ,

5. : 
-  , LD50 , LD50 = 100 mg/kg
-   20  
(
6. 1 kg 3.4 ADR? (
7. L10CH.

(
(
(
10. ?
, ? 
(
(
(
14. a a
5TF? 
(
15. , , ?  (
16. IBC, 1000 , . ?  (
8/18/2019 cvKatalog Ispitnih Pitanjazxcvz 3006-01122015
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 54/56
4 25 , 
3 a a „, 6.1 10 , 
1 UN 2401, 8, 10  
2 „ (UN 1490)” 60  

(
4.3.3
3H1/ Y 1.9 / 200 / 1214/ A /
(
 –  
3H1  –   Y 1.9 –   200  –   1214  –   A  –  
20. 2 ADR/RID/ADN,
, UN, ? 
(
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 55/56
ADR
1. UN 1476 - , OX ? 
(3)
2. IBC 190 ºC.
IBC 15 ºC?
(3)
3. , ,   UN 3509 , , , ? 
(3)
4. IBC IBC mm?
(3)
5. , , 500   ? 
(3)
Ca –   (ADR):
22.000 UN1978 26.000   .
40
1) 

(5)
2)    ?  
0, 
(7)
3)  , ?  (6)
4)   , .

A
(4)
5) 
  ô P10DN. ?

(6)
6)   
?
? ? 
(4)
7)  9.240 kg UN 1978
? ? 
(4)
8)  UN 1978

(4)
http://slidepdf.com/reader/full/cvkatalog-ispitnih-pitanjazxcvz-3006-01122015 56/56
(3)
2.   UN 0333
?
(3)
3. ô   PxBN.  
x ? 
(3)
4. 3.4 RID ? 
(3)
5. ?  (3)
Ca - ee (RID):
4-   60 m
3
70% -.
, .
40
1)   ? (4)
2) ao opa   oae ? (8)
3)   ?  (4)
4) L10CH? (6)
5) ?  ?  (6)
6) ? (6)
7)  
, .