OKVIRNI RASPORED ISPITNIH ROKOVA - godisnji... 1 OKVIRNI RASPORED ISPITNIH ROKOVA akademska 2020./2021

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of OKVIRNI RASPORED ISPITNIH ROKOVA - godisnji... 1 OKVIRNI RASPORED ISPITNIH ROKOVA akademska...

 • 1

  OKVIRNI RASPORED ISPITNIH ROKOVA akademska 2020./2021.

  (SVEU ILIŠNI PREDDIPLOMSKOG STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE)

  PRVA GODINA - SVEU ILIŠNI PREDDIPLOMSKOG STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE Predmet Nastavnik Asistent Zimski I Zimski II Ljetni I Ljetni II Jesenski I Jesenski II Satnica ispita

  I. semestar

  Osnove ekonomije prof.dr.sc. Željko Mari Marina Jerini ,mag.oec 15.02.2021. 05.03.2021. 28.06.2021. 12.07.2021. 06.09.2021. 20.09.2021. 9:00

  Matematika doc.dr.sc. Anela olak 16.02.2021. 02.03.2021. 29.06.2021. 13.07.2021. 07.09.2021. 21.09.2021. 12:00

  Informatika prof.dr.sc. Brano Marki mr.sc. Mirela Mabi 17.02.2021. 03.03.2021. 30.06.2021. 14.07.2021. 08.09.2021. 22.09.2021. 16:30

  Engleski jezik (I) prof.dr.sc. IvanaGrbavac dr.sc. Jadranka Šimunovi 18.02.2021. 04.03.2021. 01.07.2021. 15.07.2021. 09.09.2021. 23.09.2021. 12:00

  Njema ki jezik (I) prof.dr.sc. SenkaMarin 18.02.2021. 04.03.2021. 01.07.2021. 15.07.2021. 09.09.2021. 23.09.2021. 16:00

  II. semestar

  Mikroekonomija doc. dr.sc. Dijana avar Marina Jerini ,mag.oec 10.02.2021. 24.02.2021. 23.06.2021. 07.07.2021. 01.09.2021. 15.09.2021. 10:00

  Statistika prof.dr.sc. ZoraMarijanovi mr.sc. Mirela Mabi 09.02.2021. 23.02.2021. 22.06.2021. 06.07.2021. 31.08.2021. 14.09.2021. 10:00

  Trgova ko pravo doc.dr.sc. Marinko Jurilj 12.02.2021. 26.02.2021. 25.06.2021. 09.07.2021. 03.09.2021. 17.09.2021. 16:00

  Engleski jezik (II) prof.dr.sc. IvanaGrbavac dr.sc. Jadranka Šimunovi 11.02.2021. 25.02.2021. 24.06.2021. 08.07.2021. 02.09.2021. 16.09.2021. 12:00

  Njema ki jezik (II) prof.dr.sc. SenkaMarin 11.02.2021. 25.02.2021. 24.06.2021. 08.07.2021. 02.09.2021. 16.09.2021. 16:00

  NAPOMENA: Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim to nim satnicama termina ispita utvrditi e se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.

 • 2

  DRUGA GODINA – SVEU ILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE akademska 2020./2021.

  Predmet Nastavnik Asistent Zimski I Zimski II Ljetni I Ljetni II Jesenski I Jesenski II Satnica ispita

  III. semestar

  Makroekonomija prof.dr.sc. MilaGadži Jelena Juri , mag.oec. 17.02.2021. 03.03.2021. 30.06.2021. 14.07.2021. 08.09.2021. 22.09.2021. 16:30

  Menadžment prof.dr.sc. KaterinaMali Bandur Lidija Šunji , mag.oec. 16.02.2021. 02.03.2021. 29.06.2021. 13.07.2021. 07.09.2021. 21.09.2021. 12:30

  Organizacija prof.dr.sc. LidijaLesko Bošnjak Luka Bosni , mag.oec. 18.02.2021. 04.03.2021. 01.07.2021. 15.07.2021. 09.09.2021. 23.09.2021. 10:00

  Gospodarstvo BiH prof.dr.sc. BranimirSkoko 19.02.2021. 05.03.2021. 02.07.2021. 16.07.2021. 10.09.2021. 24.09.2021. 12:00

  Metodologija istraživanja

  prof.dr.sc. Marija utura 15.02.2021. 01.03.2021.* 28.06.2021. 12.07.2021. 06.09.2021. 20.09.2021. 10:00

  IV. semestar

  Ra unovodstvo prof.dr.sc. JosipaGrbavac

  Franjo Skoko, mag.oec. Marko Barbari , mag.oec.

  11.02.2021. 25.02.2021. 24.06.2021. 08.07.2021. 02.09.2021. 16.09.2021. 10:00

  Javne financije prof.dr.sc. ŽeljkoŠanti Jelena Juri , mag.oec. 09.02.2021. 23.02.2021. 22.06.2021. 06.07.2021. 31.08.2021. 14.09.2021. 10:00

  Marketing prof.dr.sc. SanjaBijakši Daria Helji , mag.oec. 10.02.2021. 24.02.2021. 23.06.2021. 07.07.2021. 01.09.2021. 15.09.2021. 10:00

  Me unarodna ekonomija

  prof.dr.sc. Željko Mari

  Marina Jerini , mag.oec 08.02.2021. 22.02.2021. 21.06.2021. 05.07.2021. 30.08.2021. 13.09.2021. 9:00

  Poslovne financije prof.dr.sc. Igor Živko Jelena Juri , mag.oec. 12.02.2021. 26.02.2021. 25.06.2021. 09.07.2021. 03.09.2021. 17.09.2021. 10:00

  NAPOMENA: Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim to nim satnicama termina ispita utvrditi e se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.

  * Termin/datum ispita je prilago en jer je 1.3.2020. neradni dan

 • 3

  TRE A GODINA – SVEU ILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE akademska 2020./2021.

  Predmet Nastavnik Asistent Zimski I Zimski II Ljetni I Ljetni II Jesenski I Jesenski II Satnica ispita

  V. semestar

  Poslovna statistika prof.dr.sc. ZoraMarijanovi mr.sc. Mirela Mabi 19.02.2021. 05.03.2021. 02.07.2021. 16.07.2021. 10.09.2021. 24.09.2021. 10:00

  Poslovni informacijski sustav

  prof.dr.sc. Dražena Gašpar mr.sc. Mirela Mabi 16.02.2021. 02.03.2021. 29.06.2021. 13.07.2021. 07.09.2021. 21.09.2021. 10:00

  Financijsko ra unovodstvo

  prof.dr.sc. Josipa Grbavac

  Franjo Skoko, mag.oec. Marko Barbari , mag.oec.

  17.02.2021. 03.03.2021. 30.06.2021. 14.07.2021. 08.09.2021. 22.09.2021. 12:00

  Upravljanje marketingom

  prof.dr.sc. Sandra So e Kraljevi doc.dr.sc. Sandra Jel

  15.02.2021. 02.03.2021.* 28.06.2021. 12.07.2021. 06.09.2021. 20.09.2021. 14:00

  Monetarna politika prof.dr.sc. IgorŽivko Jelena Juri , mag.oec. 18.02.2021. 04.03.2021. 01.07.2021. 15.07.2021. 09.09.2021. 23.09.2021. 10:00

  VI. semestar

  Poduzetništvo prof.dr.sc.Zdenko Klepi Lidija Šunji , mag.oec. 12.02.2021. 26.02.2021. 25.06.2021. 09.07.2021. 03.09.2021. 17.09.2021. 12:30

  Financijske institucije i tržišta

  prof.dr.sc. Mila Gadži

  Jelena Juri , mag.oec. 11.02.2021. 25.02.2021. 24.06.2021. 08.07.2021. 02.09.2021. 16.09.2021. 16:30

  Me unarodno poslovanje

  prof.dr.sc. Žana Mrkonji

  Marina Jerini , mag.oec. 08.02.2021. 22.02.2021. 21.06.2021. 05.07.2021. 30.08.2021. 13.09.2021. 10:00

  Ekonomske integracije u Europi

  prof.dr.sc. Mila Gadži

  Jelena Juri , mag.oec. 09.02.2021. 23.02.2021. 22.06.2021. 06.07.2021. 31.08.2021. 14.09.2021. 12:00

  Izborni predmet 1 Burze vrijednosnica

  prof.dr.sc. Igor Živko 10.02.2021. 24.02.2021. 23.06.2021. 07.07.2021. 01.09.2021. 15.09.2021. 10:00

  Izborni predmet 1 Menadžerske vještine

  doc.dr.sc. Nikola Papac 10.02.2021. 24.02.2021. 23.06.2021. 07.07.2021. 01.09.2021. 15.09.2021. 10:00

  NAPOMENA: Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim to nim satnicama termina ispita utvrditi e se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.

  * Termin/datum ispita je prilago en jer je 1.3.2020. neradni dan

 • 4

  ETVRTA GODINA SMJER MENADŽMENT – SVEU ILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE akademska 2020./2021.

  Predmet Nastavnik Asistent Zimski I Zimski II Ljetni I Ljetni II Jesenski I Jesenski II Satnica ispita

  VII. semestar

  Ekonomska politika

  prof.dr.sc. Branimir Skoko 18.02.2021. 04.03.2021. 01.07.2021. 15.07.2021. 09.09.2021. 23.09.2021. 12:00

  Menadžment ljudskih potencijala

  prof.dr.sc. Lidija Lesko Bošnjak

  Luka Bosni , mag.oec. 16.02.2021. 02.03.2021. 29.06.2021. 13.07.2021. 07.09.2021. 21.09.2021. 16:30

  Menadžment neprofitnih organizacija

  prof.dr.sc. Zdenko Klepi

  Lidija Šunji , mag.oec. 17.02.2021. 03.03.2021. 30.06.2021. 14.07.2021. 08.09.2021. 22.09.2021. 12:30

  Me unarodni menadžment

  prof.dr.sc. Katerina Mali Bandur

  Lidija Šunji , mag.oec. 15.02.2021. 05.03.2021.* 28.06.2021. 12.07.2021. 06.09.2021. 20.09.2021. 16:30

  IZBORNI PREDMET 2 Poslovno planiranje

  doc.dr.sc. Nikola Papac

  Luka Bosni , mag.oec. 19.02.2021. 05.03.2021. 02.07.2021. 16.07.2021. 10.09.2021. 24.09.2021. 14:00

  VIII. semestar

  Strateški menadžment

  prof.dr.sc. Katerina Mali Bandur

  Luka Bosni , mag.oec. 09.02.2021. 23.02.2021. 22.06.2021. 06.07.2021. 31.08.2021. 14.09.2021. 16:30

  Projektni menadžment

  doc.dr.sc. Nikola Papac

  Lidija Šunji , mag.oec. 11.02.2021. 25.02.2021. 24.06.2021. 08.07.2021. 02.09.2021. 16.09.2021. 14:00

  Upravlja ko ra unovodstvo doc.dr.sc. Maja Letica 08.02.2021. 22.02.2021. 21.06.2021. 05.07.2021. 30.08.2021. 13.09.2021. 16:30

  IZBORNI PREDMET 3 Menadžerski informacijski sustavi

  prof.dr.sc. Brano Marki 10.02.2021. 24.02.2021. 23.06.2021. 07.07.2021. 01.09.2021. 15.09.2021. 12:30

  NAPOMENA: Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim to nim satnicama termina ispita utvrditi e se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.

  * Termin/datum ispita je prilago en jer je 1.3.2020. neradni dan

 • 5

  ETVRTA GODINA SMJER POSLOVNA INFORMATIKA – SVEU ILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ POSLOVNE EKONOMIJE akademska 2020./2021.

  Predmet Nastavnik Asistent Zimski I Zimski II Ljetni I Ljetni II Jesenski I Jesenski II Satnica ispita

  VII. semestar

  Ekonomska politika prof.dr.sc. BranimirSkoko 18.02.2021. 04.03.2021. 01.07.2021. 15.07.2021. 09.09.2021. 23.09.2021. 12:00

  Baze podataka prof.dr.sc. DraženaGašpar mr.sc. Mirela Mabi 19.02.2021. 05.03.2021. 02.07.2021. 16.07.2021. 10.09.2021. 24.09.2021. 16:30

  Informatizacija poslovnih procesa

  prof.dr.sc. Dražena Gašpar 16.02.2021. 02.03.2021. 29.06.2021. 13.07.2021. 07.09.2021. 21.09.2021. 16:30

  Metode potpore odlu ivanju

  prof.dr.sc. Brano Marki 15.02.2021. 03.03.2021. 28.06.2021. 12.07.2021. 06.09.2021. 20.09.2021. 16:30

  VIII. semestar

  Elektroni ko i mobilno poslovanje

  prof.dr.sc. Vanja Bevanda 11.02.2021. 25.02.2021. 24.06.2021. 08.07.2021. 02.09.2021. 16.09.2021. 10:00

  Upravljanje poslovnim dokumentima

  prof.dr.sc. Brano Marki 09.02.2021. 23.02.2021. 22.06.2021. 06.07.2021. 31.08.2021. 14.09.2021. 10:00

  Metode programiranja

  prof.dr.sc. Dražena Gašpar 12.02.2021. 26.02.2021. 25.06.2021. 09.07.2021. 03.09.2021. 17.09.2021. 16:30

  NAPOMENA: Izvedbeni raspored ispitnih rokova sa definiranim to nim satnicama termina ispita utvrditi e se u skladu sa okvirnim godišnjim rasporedom.

 • 6