16
Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO

Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

  • Upload
    others

  • View
    18

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

Curs 8AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘIAMPLIFICATOR SUMATOR CU AO

Page 2: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

2

CUPRINS

Amplificator diferențial cu AO

Amplificarea

Rezistența de intrare

Amplificator de instrumentație

Amplificator sumator cu AO

Sumator inversor

Sumator neinversor

Page 3: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

3

Recapitulare – circuite cu AO

_vvvD

REACȚIE vI APLICAȚIA CE CALCULĂM vO

Fără reacție

IN Comparator simplu,

neinversorVP

vO ∈ VOL; VOH

II Comparator simplu,

inversor

Reacție pozitivă

(RP)

IN Comparator cu

histerezis, neinversor VPH, VPL vO ∈ VOL; VOH

II Comparator cu

histerezis, inversor

Reacție negativă

(RN)

IN Amplificator neinversorAV vO ∈ [VOL; VOH]

II Amplificator inversor

Page 4: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

4

Amplificator diferențial cu AO

Ce posibilități avem pentru conectarea intrărilor ?

Page 5: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

5

Amplificator diferențial cu AO

1

1

2

43

41 1 IO v

R

R

RR

Rv

2

1

22 IO v

R

Rv

2

1

21

1

2

43

421 1 IIOOO v

R

Rv

R

R

RR

Rvvv

Teorema suprapunerii efectelor

1Ov2Ov

Amplificarea

Page 6: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

6

Amplificator diferențial cu AO

1

2

1

2

43

4 1R

R

R

R

RR

R

4

3

2

1

R

R

R

R 21

1

2IIO vv

R

Rv

Pentru vI1=vI2 se obţine vO=0

Circuitul amplifică doar diferenţa tensiunilor şi rejectează semnalele de mod comun.

În cazurile practice se utilizează R1=R3 și R2=R4

2

1

21

1

2

43

4 1 IIO vR

Rv

R

R

RR

Rv

Cum amplificăm vI1-vI2 ?

zgI vvv 11 zgI vvv 22 )()( 2121 vvAvvvvAv vzgzgvO

Amplificarea

Page 7: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

7

Amplificator diferențial cu AO

431 RRRI

Rezistența de intrare

Teorema suprapunerii efectelor

Rezistența de intrare văzută de 1Iv Rezistența de intrare văzută de 2Iv

11 RRI

Page 8: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

8

Amplificator diferențial cu AO

De la un senzor se primeste un semnal variabil

vi cu componenta continua VI =5V. Dorim să

amplificăm doar partea variabilă a semnalului

(cea care conține informație), de 10 ori. Ce

soluție se poate utiliza ?

REFIO VR

Rtv

R

R

RR

Rtv

1

2

1

2

43

4 )(1)(

IiIO VR

RtvV

R

R

RR

Rtv

1

2

1

2

43

4 1)(

011

2

1

2

43

4

R

R

R

R

RR

R101

1

2

43

4

R

R

RR

R10

1

2 R

R

4

3

2

1

R

R

R

R

10

1

4

3

2

1 R

R

R

R kΩ5.231 RR

kΩ2542 RR)(10)( tvtv io

Problemă

Se alege

Page 9: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

9

Amplificator diferențial cu AO

rezistenţă mare de intrare

rejecţie cât mai bună a semnalului de mod comun AO1 şi AO2:

rezistenţa de intrare mare

asigură amplificarea

AO3:

amplificarea unitară

trecerea de la două tensiuni vO1 şi vO2

la o singură tensiune vO.

rejecţie suplimentară a tensiunii de

mod comun

21

1

221 IIO vv

R

Rv

Amplificator de instrumentație standard

Page 10: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

10

Amplificator diferențial cu AO

2

1

21

1

21 1 IIO v

R

Rv

R

Rv

1

1

22

1

22 1 IIO v

R

Rv

R

Rv

Metoda superpozitiei:

21 OOO vvR

Rv

21

1

221 IIO vv

R

Rv

Amplificator de instrumentație standard

Page 11: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

11

Amplificator diferențial cu AO

AD8221 Analog Devices

MAX4194, MAX4195, MAX4196, MAX4197

Micropower, Single-Supply, Rail-to-Rail, Precision Instrumentation Amplifiers

Maxim Integrated

LT1167 Linear Technology

Precision Instrumentation Amplifier

Av = 1 + (49.4 kΩ/RG)

Amplificatoare de instrumentație (diferențiale) de precizie, integrate

Page 12: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

12

Amplificator sumator cu AO

Sumator inversor

RRR 221

Ce relație trebuie să existe între rezistențe pentru a obține media aritmetică a tensiunilor de intrare ?

Expresia tensiunii de ieșire ?

2

2

1

1

IIO vR

Rv

R

Rv

• teorema lui Millman

Page 13: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

13

Amplificator sumator cu AO

2

21

11

21

2

3

41 IIO vRR

Rv

RR

R

R

Rv

21 IIO vvv

Relația între rezistoare pentru:

4321 RRRR

4321 RRsiRR

Uzual

Sumator neinversor

Expresia tensiunii de ieșire ?

Page 14: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

14

Amplificator sumator cu AO

Problemă

a) Expresia vO(vi1, vi2) considerând că AO lucrează în

regiunea liniară? Ce aplicație realizează circuitul?

b) Considerând vi1=2V, cum arată CSTV vO(vi2) a

circuitului pentru vi2[-5V; 5V]? În această situație, pentru

ce interval de valori a tensiunii vi2 circuitul funcționează în

regiunea activă?

c) Pentru valorile rezistențelor din figură, cum arată vO(t)

pentru tensiunile din figura alăturată?

d) Dimensionați R1, R2, R3, R4 a.î. circuitul să realizeze

funcția de sumator inversor vO= -(vi1+ vi2). Cum trebuie

modificat circuitul pentru a obține funcția de sumator

neinversor, vO= vi1+ vi2?

Page 15: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

15

Activitate curs - P7

a) Care este aplicatia circuitului?

b) Care este expresia vO(vI1, vI2)?

c) Care este rezistența de intrare vazută de vI1?

d) Redimensionați rezistențele astfel încât: vO =3(vI1 - vI2).

e) Pentru circuitul de la punctul d), desenați vI1(t), vI2(t) și vO(t) dacă

vI1(t)= 2.5sint [V] + vzg și vI2(t)= 0.5sint [V] + vzg .

Page 16: Curs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR ...bel.utcluj.ro/dce/didactic/de/DE_Curs8.pdfCurs 8 AMPLIFICATOR DIFERENȚIAL ȘI AMPLIFICATOR SUMATOR CU AO D E C8 CUPRINS Amplificator

DE C8

16

Ce am învățat azi despre amplifcatoare cu mai multe surse de semnal?

Amplificator diferențial cu AO

Amplificarea

Rezistența de intrare

Amplificator de instrumentație

Amplificator sumator cu AO

Sumator inversor

Sumator neinversor