Click here to load reader

Curriculum vitae Europass - unefs.ro profesori/kineto/Catedra... · disciplinelor „Fizioterapie, Masaj şi tehnici complementare, Bazelele generale ale kinetoterapiei, Kineto în

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Curriculum vitae Europass - unefs.ro profesori/kineto/Catedra... · disciplinelor „Fizioterapie,...

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

  Curriculum vitae Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume EL-BSAT RUXANDRA MIRELAAdresă(e) Bucureşti (România)

  Telefon(oane) 0213164107/ 238

  E-mail [email protected]

  Naţionalitate(-tăţi) română

  Data naşterii 21.09.1965

  Experienţa profesională Perioada Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi principale Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  13/08/2009- prezentConferentiar universitar dr- Catedră Discipline de Specialitate Facultatea Kinetoterapie, U.N.E.F.S. Bucureşti

  Activitate didactică, ştiinţifică şi organizatorică:Titular al disciplinelor „Fizioterapie” (Master RRMSF II şi NRC II), Tehnici speciale de masaj si terapii neconventionale” (Master RRMSF I şi NRC I),„Masaj şi tehnici complementare” (KT II)

  Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, str. C-tin Noica 140, BucureştiÎnvăţământ

  Perioada 2002- 2009

  Funcţia sau postul ocupat Lector universitar dr.

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Activitate didactică, ştiinţifică şi organizatorică:- Activităţi specifice de predare (cursuri,seminarii, lucrări practice) şi îndrumare a studenţilor în cadrul disciplinelor „Fizioterapie, Masaj şi tehnici complementare, Bazelele generale ale kinetoterapiei, Kineto în afecţiuni digestive, Kinetoprofilaxie obstetricală”

  - coordonarea studenţilor în elaborarea lucrarilor de licenţă şi a disertaţiilor cu tematică specifică specializării Kinetoterapie- participare în comisii de licenţă şi de admitere la facultate- participare în comisii de specialitate pentru ocuparea unor posturi în învăţământul superior şi pentru pentru ocuparea postului de kinetoterapeut principal.- director de program Master (Kinetologie şi biomecanică)- din 2008, secretar ştiinţific al Consiliul Facultăţii de Kinetoterapie - membru al Comisiei Senatului ANEFS pentru Igienă şi SănătateAcademia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, str. C-tin Noica 140, Bucureşti

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ

  Perioada 1993-2002

  Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de predare (seminarii, lucrări practice) şi îndrumare a studenţilor în cadrul disciplinelor „Masaj, Kinetologie medicală,Gimnastică terapeutică”

  Numele şi adresa angajatorului Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, str. C-tin Noica 140, Bucureşti

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Învăţământ

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

  Perioada 1992 -1993

  Funcţia sau postul ocupat Medic medicină generală adulţi

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice de medicină generală adulţi

  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean Călăraşi

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

  Perioada 1990-1992

  Funcţia sau postul ocupat medic stagiar medicină generală

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice stagiilor efectuate în perioada stagiaturii

  Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Calea Floreasca, sector 1

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

  PerioadaFuncţia sau postul ocupat

  1989-1990Medic stagiar medicină generală

  Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi specifice stagiilor efectuate în perioada stagiaturii

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate

  Educaţie şi formare

  Perioada 2001-2006

  Calificarea / diploma obţinutăNumele şi tipul instituţiei de învăţământ

  / furnizorului de formare

  Doctor în educaţie fizică şi sportIOD ANEFS Bucureşti

  Perioada 1996 - 2001

  Calificarea/diploma obţinută medic specialist Medicină Sportivă

  Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

  dobândite

  Rezidenţiat de Medicină Sportivă cu următoarele stagii de pregătire: Medicină Sportivă; Medicină Internă; Balneologie şi Recuperare Medicală; Ortopedie; Baze Sportive; Asistenţă Loturi/ Managementul medical al echipelor sportive în antrenament şi competiţii

  PerioadaCalificarea/diploma obţinută

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

  04/2004Certificat

  Special Olympics adapted Physical Education University Project follow up Seminar for Balkan Region University Teachers”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  Perioada 06/2002

  Calificarea/diploma obţinută certificat

  Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale

  dobândite

  Curs de perfecţionare: “Bazele fiziopatologice ale terapiei prin mişcare în afecţiunile articulare ale membrelor inferioare. Introducere în scripetoterapia aplicată afecţiunilor reumatismale“.

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  Society of Health Professionals For Rheumatology, München.

  Perioada Calificarea / diploma obţinută Disciplinele principale studiate /competenţele profesionale dobândite Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  1995CertificatSeminar de ortopedie şi traumatologie

  Broke Fundation (USA) în colaborare cu Spitalul Militar Central – Clinica de Traumatologie şi Ortopedie

  Perioada 1983 - 1989

  Calificarea/diploma obţinută Doctor medic

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  I.M.F. „Carol Davila”- Bucureşti (Facultatea de Medicină Generală)

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

  Aptitudini şi competenţe personale Limba maternă Limbi străine cunoscute

  Română

  Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

  Nivel european (*) ascultare citire Participare la conversaţie

  Discurs oral Exprimare scrisă

  franceză C2 Utilizatorexperimentat

  C2 Utilizatorexperimentat

  C2 Utilizatorexperimentat

  C2 Utilizatorexperimentat

  C2 Utilizatorexperimentat

  engleză C1 Utilizatorexperimentat C1Utilizator

  experimentat C1Utilizator

  experimentat C1Utilizator

  experimentat C1Utilizator

  experimentat

  arabă A1 Utilizatorelementar

  - - A1 Utilizatorelementar

  A1 Utilizatorelementar

  - -

  (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

  Competenţe şi abilităţi sociale Abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale/culturale Capacitate de comunicare bună prin formarea profesională şi activitatea didacticăAbilitatea de a comunica în cadrul grupului

  Competenţe şi aptitudini organizatorice

  Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

  Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional « Actualităţi şi tendinţe în recuperarea pacientului cu infirmitate motorie cerebrală »,organizat de SOPOR şi ANEFS Bucureşti, 3-4 aprilie 2009

  Februarie 2008-prezent - secretar stiinţific al Consiliului Facultăţii de Kinetoterapie 2007 - Responsabil de program din partea Facultăţii de Kinetoterapie pentru contractul de

  parteneriat cu Federaţia Română a Sportului pentru Persoanele cu Handicap ; programul este inclus în manifestările dedicate « Anului European al Egalităţii de Şanse »

  2007- membru al Comisiei pentru stabilirea şi verificarea conţinutului concursului de admitere 2008 în ANEFS

  2006 - Responsabil de program din partea Facultăţii de Kinetoterapie pentru contractul de parteneriat cu Federaţia Română a Sportului pentru Persoanele cu Handicap în cadrul programului naţional « Revigorarea II»;

  Membru în comisia de organizare pt. a XVI-a Conferinţă Naţională de Medicină Sportivă « Explorarea funcţională şi a capacităţii de efort în sportul de performanţă », Bucureşti, 30 oct.-1 nov. 2006

  2006 –2008 -redactor de specialitate revista A.N.E.F.S « Discobolul » din 2003-prezent– îndrumător E.C.T.S;

  Microsoft Windows(95/98/2000/XP) – Excel, Word, Power Point , Internet

  Permis(e) de conducere Categoria B

  Alte competenţe şi aptitudini experienţa de cercetare prin participare ca membru şi colaborator în colectivele de cercetare în 3 grant-uri( finanţate de Banca Mondială şi Guvernul României, CNCSIS) ;

  -autoarea/coautoarea unor :

  - articole şi lucrări publicate în reviste de specialitate naţionale/internaţionale sau susţinute la sesiuni ştiinţifice în străinătate/interne, cu participare internaţională ;

  - cărţi de specialitate (Noţiuni de fizioterapie, ISBN 978-973-648-736-1, Editura BREN, Bucureşti, 2008, Electroterapie, ISBN 978-973-648-737-8, Editura BREN, Bucureşti, 2008; Tehnici speciale de masaj, ISBN 978-973-648-738-5, Editura BREN, Bucureşti, 2008 ,Ghid metodologic pentru corectarea deficienţelor fizice, Ed Didactică şi Pedagogică ISBN 978-973-30-2417-0, Bucureşti, 2008 (coautor), Îndreptar de kinetoprofilaxie obstetricală, ISBN 978-973-8986-91-6, Editura Moroşan, Bucureşti, 2009

 • Pagina / - Curriculum vitae al Nume Prenume

  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu© Comunităţile Europene, 2003 20060628

  Informaţii suplimentare - Membru al asociaţiilor profesionale: Colegiul Medicilor din Bucureşti, Societatea Naţională de Medicină Sportivă, Consiliul Ştiinţei Sportului din România- 2005 - prezent - rezidenţiat în specialitatea a 2-a cu taxă - „Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie”

  Anexe Teza doctorat- 2006 “Mijloace psihopedagogice privind pregătirea naşterii la sportivele de performanţă”

  Curriculum vitae

  Europass

  Informaţii personale

  Nume / Prenume

  EL-BSAT RUXANDRA MIRELA

  Adresă(e)

  Bucureşti (România)

  Telefon(oane)

  0213164107/ 238

  E-mail

  [email protected]

  Naţionalitate(-tăţi)

  română

  Data naşterii

  21.09.1965

  Experienţa profesională

  Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  13/08/2009- prezent

  Conferentiar universitar dr- Catedră Discipline de Specialitate Facultatea Kinetoterapie, U.N.E.F.S. Bucureşti

  Activitate didactică, ştiinţifică şi organizatorică:

  Titular al disciplinelor „Fizioterapie” (Master RRMSF II şi NRC II), Tehnici speciale de masaj si terapii neconventionale” (Master RRMSF I şi NRC I),

  „Masaj şi tehnici complementare” (KT II)

  Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, str. C-tin Noica 140, Bucureşti

  Învăţământ

  Perioada

  2002- 2009

  Funcţia sau postul ocupat

  Lector universitar dr.

  Activităţi şi responsabilităţi

  principale

  Numele şi adresa angajatorului

  Activitate didactică, ştiinţifică şi organizatorică:

  - Activităţi specifice de predare (cursuri,seminarii, lucrări practice) şi îndrumare a studenţilor în cadrul disciplinelor „Fizioterapie, Masaj şi tehnici complementare, Bazelele generale ale kinetoterapiei, Kineto în afecţiuni digestive, Kinetoprofilaxie obstetricală”

  - coordonarea studenţilor în elaborarea lucrarilor de licenţă şi a disertaţiilor cu tematică specifică specializării Kinetoterapie

  - participare în comisii de licenţă şi de admitere la facultate

  - participare în comisii de specialitate pentru ocuparea unor posturi în învăţământul superior şi pentru pentru ocuparea postului de kinetoterapeut principal.

  - director de program Master (Kinetologie şi biomecanică)

  - din 2008, secretar ştiinţific al Consiliul Facultăţii de Kinetoterapie

  - membru al Comisiei Senatului ANEFS pentru Igienă şi Sănătate

  Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, str. C-tin Noica 140, Bucureşti

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Învăţământ

  Perioada

  1993-2002

  Funcţia sau postul ocupat

  Asistent universitar

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Activităţi specifice de predare (seminarii, lucrări practice) şi îndrumare a studenţilor în cadrul disciplinelor „Masaj, Kinetologie medicală,Gimnastică terapeutică”

  Numele şi adresa angajatorului

  Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport, str. C-tin Noica 140, Bucureşti

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Învăţământ

  Perioada

  1992 -1993

  Funcţia sau postul ocupat

  Medic medicină generală adulţi

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Activităţi specifice de medicină generală adulţi

  Numele şi adresa angajatorului

  Spitalul Judeţean Călăraşi

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Sănătate

  Perioada

  1990-1992

  Funcţia sau postul ocupat

  medic stagiar medicină generală

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Activităţi specifice stagiilor efectuate în perioada stagiaturii

  Numele şi adresa angajatorului

  Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Calea Floreasca, sector 1

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Sănătate

  Perioada

  Funcţia sau postul ocupat

  1989-1990

  Medic stagiar medicină generală

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Activităţi specifice stagiilor efectuate în perioada stagiaturii

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Sănătate

  Educaţie şi formare

  Perioada

  2001-2006

  Calificarea / diploma obţinută

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ

  / furnizorului de formare

  Doctor în educaţie fizică şi sport

  IOD ANEFS Bucureşti

  Perioada

  1996 - 2001

  Calificarea/diploma obţinută

  medic specialist Medicină Sportivă

  Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

  Rezidenţiat de Medicină Sportivă cu următoarele stagii de pregătire: Medicină Sportivă; Medicină Internă; Balneologie şi Recuperare Medicală; Ortopedie; Baze Sportive; Asistenţă Loturi/ Managementul medical al echipelor sportive în antrenament şi competiţii

  Perioada

  Calificarea/diploma obţinută

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /

  furnizorului de formare

  04/2004

  Certificat

  Special Olympics adapted Physical Education University Project follow up Seminar for Balkan Region University Teachers”, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

  Perioada

  06/2002

  Calificarea/diploma obţinută

  certificat

  Disciplinele principale studiate/competenţele profesionale dobândite

  Curs de perfecţionare: “Bazele fiziopatologice ale terapiei prin mişcare în afecţiunile articulare ale membrelor inferioare. Introducere în scripetoterapia aplicată afecţiunilor reumatismale“.

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare

  Society of Health Professionals For Rheumatology, München.

  Perioada

  Calificarea / diploma obţinută

  Disciplinele principale studiate

  /competenţele profesionale dobândite

  Numele şi tipul instituţiei de

  învăţământ/furnizorului de formare

  1995

  Certificat

  Seminar de ortopedie şi traumatologie

  Broke Fundation (USA) în colaborare cu Spitalul Militar Central – Clinica de Traumatologie şi Ortopedie 

  Perioada

  1983 - 1989

  Calificarea/diploma obţinută

  Doctor medic

  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/furnizorului de formare 

  I.M.F. „Carol Davila”- Bucureşti (Facultatea de Medicină Generală)

  Aptitudini şi competenţe

  personale

  Limba maternă

  Limbi străine cunoscute

  Română

  Autoevaluare

  Înţelegere

  Vorbire

  Scriere

  Nivel european (*)

  ascultare

  citire

  Participare la conversaţie

  Discurs oral

  Exprimare scrisă

  franceză

  C2

  Utilizator

  experimentat

  C2

  Utilizator

  experimentat

  C2

  Utilizator

  experimentat

  C2

  Utilizator

  experimentat

  C2

  Utilizator

  experimentat

  engleză

  C1

  Utilizator

  experimentat

  C1

  Utilizator

  experimentat

  C1

  Utilizator

  experimentat

  C1

  Utilizator

  experimentat

  C1

  Utilizator

  experimentat

  arabă

  A1

  Utilizator

  elementar

  -

  -

  A1

  Utilizator

  elementar

  A1

  Utilizator

  elementar

  -

  -

  (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi

  Competenţe şi abilităţi sociale

  Abilitate de a lucra cu studenţi din toate mediile sociale/culturale

  Capacitate de comunicare bună prin formarea profesională şi activitatea didactică

  Abilitatea de a comunica în cadrul grupului

  Competenţe şi aptitudini organizatorice

  Competenţe şi aptitudini de

  utilizare a calculatorului

  · Membru în comitetul de organizare al Simpozionului Internaţional « Actualităţi şi tendinţe în recuperarea pacientului cu infirmitate motorie cerebrală »,organizat de SOPOR şi ANEFS Bucureşti, 3-4 aprilie 2009

  · Februarie 2008-prezent - secretar stiinţific al Consiliului Facultăţii de Kinetoterapie

  · 2007 - Responsabil de program din partea Facultăţii de Kinetoterapie pentru contractul de parteneriat cu Federaţia Română a Sportului pentru Persoanele cu Handicap ; programul este inclus în manifestările dedicate « Anului European al Egalităţii de Şanse »

  · 2007- membru al Comisiei pentru stabilirea şi verificarea conţinutului concursului de admitere 2008 în ANEFS

  · 2006 - Responsabil de program din partea Facultăţii de Kinetoterapie pentru contractul de parteneriat cu Federaţia Română a Sportului pentru Persoanele cu Handicap în cadrul programului naţional « Revigorarea II»;

  · Membru în comisia de organizare pt. a XVI-a Conferinţă Naţională de Medicină Sportivă « Explorarea funcţională şi a capacităţii de efort în sportul de performanţă », Bucureşti, 30 oct.-1 nov. 2006

  · 2006 –2008 -redactor de specialitate revista A.N.E.F.S «  Discobolul »

  · din 2003-prezent– îndrumător E.C.T.S;

  Microsoft Windows(95/98/2000/XP) – Excel, Word, Power Point , Internet

  Permis(e) de conducere

  Categoria B

  Alte competenţe şi aptitudini

  experienţa de cercetare prin participare ca membru şi colaborator în colectivele de cercetare în 3 grant-uri( finanţate de Banca Mondială şi Guvernul României, CNCSIS) ;

  -autoarea/coautoarea unor :

  - articole şi lucrări publicate în reviste de specialitate naţionale/internaţionale sau susţinute la sesiuni ştiinţifice în străinătate/interne, cu participare internaţională ;

  - cărţi de specialitate (Noţiuni de fizioterapie, ISBN 978-973-648-736-1, Editura BREN, Bucureşti, 2008, Electroterapie, ISBN 978-973-648-737-8, Editura BREN, Bucureşti, 2008; Tehnici speciale de masaj, ISBN 978-973-648-738-5, Editura BREN, Bucureşti, 2008 ,Ghid metodologic pentru corectarea deficienţelor fizice, Ed Didactică şi Pedagogică ISBN 978-973-30-2417-0, Bucureşti, 2008 (coautor), Îndreptar de kinetoprofilaxie obstetricală, ISBN 978-973-8986-91-6, Editura Moroşan, Bucureşti, 2009

  Informaţii suplimentare

  - Membru al asociaţiilor profesionale: Colegiul Medicilor din Bucureşti, Societatea Naţională de Medicină Sportivă, Consiliul Ştiinţei Sportului din România

  - 2005 - prezent - rezidenţiat în specialitatea a 2-a cu taxă - „Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie”

  Anexe

  Teza doctorat- 2006 “Mijloace psihopedagogice privind pregătirea naşterii la sportivele de performanţă”

  Pagina / - Curriculum vitae al

  Nume Prenume

  Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu

  © Comunităţile Europene, 2003 20060628