28
Credite bancare pe termen lung

CONTUL 162

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN LUNG

Citation preview

Page 1: CONTUL 162

Credite bancare pe termen lung

Page 2: CONTUL 162

CUPRINS

1) CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG-

DEFINITIE

2) DEZVOLTAREA CONTULUI

3) FUNCTIONAREA CONTULUI

4) DOCUMENTE CONTABILE SPECIFICE

5) OPERATII CU ACEST CONT

6) EXEMPLU APLICATII

Page 3: CONTUL 162

Creditele bancare pe termen lung sunt o componenta a capitalurilor permanente și reprezinta o sursa de finantare cu caracter durabil, durata rambursării fiind de peste 1 ani.

Asemenea credite se primesc de la instituțiile bancare in lei si/sau in valută, sunt destinate finanțării investitiilor, se garanteaza cu activele întreprinderii sau de catre terti si sunt purtătoare de dobânzi.

Ce sunt Creditele bancare pe termen  lung?

Page 4: CONTUL 162

• Evidenţa sintetică a creditelor bancare pe termen lung se realizează cu ajutorul contului 162 „Credite bancare pe termen lung”, cont de pasiv.

Page 5: CONTUL 162

Contul 162 "Credite bancare pe termen lung" se dezvolta pe șapte conturi sintetice de gradul II:

162-CREDITE BANCARE PE

TERMEN LUNG

1621 "Credite bancare pe

termen lung"

1622 "Credite bancare pe termen lung

nerambursate la scadenta"

1625 "Credite bancare externe

garantate de banci"

1626 "Credite de la

trezoreria statului"

1623 "Credite externe guvernamentale"

1624 "Credite bancare externe garantate de stat"

1627 "Credite bancare interne garantate de stat"

Nota:  Dobânzile datorate pentru creditele bancare pe termen lung primite sunt reflectate prin contul de pasiv 1682 „Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung”

Page 6: CONTUL 162

DEBIT 162 CREDIT

-suma creditelor rambursate (512)

- diferențele favorabile de curs valutar rezultate din

evaluarea creditelor în valuta la închiderea

exercitiului financiar, precum si rambursarea acestora

(765).

-creditele pe termen lung primite (401, 404, 512)

- diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea la închiderea exercitiului financiar a

creditelor în valuta (665)

Soldul contului reprezinta creditele pe termen lung nerambursate

Page 7: CONTUL 162

Documente contabile specifice

SITUAȚII DE CALCUL

DOCUMNETE CARE SA JUSTIFICE

NECESITATAEA CREDITULUI

NOTĂ CONTABILĂ

Page 8: CONTUL 162

• În funcție de modul modul în care se primește creditul, există doua tipuri de operatii contabile.

Credite • In lei

bancare • In valuta

Page 9: CONTUL 162

a) Operaţii economice în situaţia în care creditul este contractat în lei

Denumirea operatiei

Analiza contabila Formula contabila

1.Primirea creditului de la unitatea bancară:

5121 A+D1621 P+C

5121=1621

2.Reflectarea dobânzii datorată băncii:

666 A+D1682 P+C

666=1682

3.Rambursarea ratei scadente şi a dobânzii:

1621 P-D1628 P-D5121 A-C

% = 51211621 1682

4. Trecerea la restanţă a creditului nerambursat la scadenţă, din lipsă de disponibilităţi:

1621 P-D1622 P+C

1621=1622

Page 10: CONTUL 162

5. Dobânda penalizatoare pentru nerambursarea la scadenţă a ratei:

666 A+D1682 P+C

666=1682

6. Achitarea creditului bancar trecut la restanţă şi a dobânzii de întârziere, în momentul refaceriicapacităţii de plată:

1622 P-D1628 P-D5121 A-C

% = 5121 1622 1682

Page 11: CONTUL 162

b) Operaţii economice în situaţia în care creditul este contractatîn valută

• Înregistrarea în contabilitate a creditelor bancare pe termen lung, contractate în valută,implică înregistrări contabile asemănătoare cu cele efectuate la punctul a), cu deosebirea că în locul contului 5121 „Conturi la bănci în lei‖ se utilizează contul „Conturi la bănci în valută‖.

• În plus, cu ocazia achitării datoriilor în valută, datorită evoluţiei cursului valutar se calculează şi se înregistrează diferenţele de curs valutar dupa cum urmeaza:

Page 12: CONTUL 162

Denumirea operatiei

Analiza contabila Formula contabila

1.Diferenţa favorabilă de curs valutar apărută în urma achitării ratei laîmprumutul contractat:

1621 P-D5124 A-C765 P+C

1621 = % 5124 765

2. Diferenţa nefavorabilă de curs valutar rezultată cu ocazia rambursării ratei la împrumutulprimit:

1621 P-D665 A+D5124 A-C

% =51246651621

Page 13: CONTUL 162

• În mod asemănător se înregistrează diferenţele de curs valutar şi pentru celelalte categorii de datorii (conturile: 1622, 1682).

3. Diferenţele favorabile de curs valutar:

1621 P-D765 P+C

1621=765

4. Diferenţele nefavorabile de curs valutar:

665 A+D1621 P+C

665=1621

Denumirea operatiei

Analiza contabila Formula contabila

Page 14: CONTUL 162

Exemplu aplicație:

• O regie autonomă beneficiază la 1.07.2007 de un credit bancar pe termen de un an în valoare de 10.000 USD, la un curs de 3,2lei/USD. Dobânda anuală datorată băncii este de 12%, potrivit contractului de împrumut şi se achită integral la scadenţa rambursării împrumutului (pe 30.06.2009). La 31.12.2007 cursul de schimb al monedei europene este de 3,19lei, iar la rambursare de 3,27lei.

• În contabilitatea regiei autonome se înregistrează operaţiile:

Page 15: CONTUL 162

In 2007:1) Primirea creditului de la bancă în contul de

disponibil.

• 5124 A+D 32.000• 1621 P+C 32.000

5124 = 1621 • 10.000 USD x 3,2lei/USD = 32.000lei

Page 16: CONTUL 162

2) La sfârşitul exerciţiului se înregistrează:

• a) dobânda datorată băncii pentru perioada de creditare din exerciţiul 2007:

• 10.000 USD x 12% x 6/12 = 600 USD; • valoarea dobânzii la cursul zilei: 600 USD x 3,19lei/USD = 1.914lei

• 666 A+D 1.914lei• 1682 P+C 1.914lei

666 =1682

Page 17: CONTUL 162

• b) actualizarea valorii creditului la nivelul cursului de închidere al exerciţiului:

• - valoare credit la 31.12 10.000USD x 3,19lei/USD = 31.900lei;

• - valoare credit la primire 10.000USD x 3,20lei/USD = 32.000lei;

Page 18: CONTUL 162

• Diferenţă favorabilă de curs valutar 100lei.

• 1621 P-D 100 LEI• 765 P+C 100 LEI

• 1621 =765

Page 19: CONTUL 162

• În exerciţiul 2009:• 1) La scadenţa rambursării împrumutului se înregistrează dobânda

datorată băncii pentru perioada de creditare din exerciţiul 2012: • 10.000 USD x 12% x 6/12 = 600 USD; valoarea dobânzii la cursul zilei: 600

USDx 3,27lei/USD = 1.962lei.

666A+D 1.962lei1682 P+C 1.962lei

2a. 666 =1682 1962 lei

Rambursarea totala a creditului 1621P-D1682P-D5124A-C

% = 5124 36 624 1621 1682 665

Page 20: CONTUL 162

• 2) Rambursarea împrumutului datorat băncii (10.000 USD) şi a dobânzii aferente perioadei de creditare (1.200 USD), cu evidenţierea diferenţelor de curs valutar.

• 1- Valoare plăţi la curs zi: 11.200 USDx 3,27lei/USD = 36.624lei; • 2- Val. credit la 31.12.2007 10.000 USDx 3,19lei/USD = 31.900lei; • 3- Val. dob. la 31.12.2007: 600 USDx 3,19lei/USD= 1.914lei; • 4- Val dob. 1.01 – 30.06 2012.: 600 USD x 3,27lei/USD= 1.962lei; • 5- Total dobândă la curs istoric: 3.876lei• 6- Val. plăţi la curs istoric (2+5) 35.776lei; • 7- Difer. de curs valutar nefavorabilă (1 – 6) 848lei.

Page 21: CONTUL 162

Aplicația 2:

• SC MARIAN SRL contracteaza un împrumut bancar de 100.000 lei, pe 2 ani, pentru o investitie din care se acopera o parte din datoriile de la furnizori pentru aceasta investitie.Dupa cum urmeaza:

Page 22: CONTUL 162

• 404 P- D 50000• 401P-D 30000• 5121A+D 20000

• % = 1621 100.000• 404 50.000• 401 30.000• 5121 20.000

Page 23: CONTUL 162

• Dobânda/ an înregistrata conform contractului este de 25%

• § În primul an:• 666 A+D 25000• 1682 P+C 25000• 666 = 1682 25.000• § Plata dobânzii:• 1682P-D 25000• 5121 A-C 25000• 1682 = 5121 25.000

Page 24: CONTUL 162

§ În al doilea an:

• 666 A+D 25000• 1682 P+C 25000

• 666 = 1682 25.000

• § Plata dobânzii:• 1682P-D 25000• 5121 A-C 25000

• 1682 = 5121 25.000

Page 25: CONTUL 162

• La scadenta, creditul nu poate fi rambursat si se trece în credite nerambursate la scadenta, cu calcul de dobânda majorat 26%.

1621 P-D 1000001622 P+C 100000

• 1621 = 1622 100.000

Page 26: CONTUL 162

§ În al treilea an:§ Dobânda aferenta (A - analitic):

• 666 A+D 25000• 1682.A P+C 25000

• 666 = 1682.A 26.000• § Plata dobânzii:• 1682P-D 25000• 5121 A-C 25000

• 1682.A = 5121 26.000

Page 27: CONTUL 162

• § La sfârsitul anului 3 se restituie creditul:

• 162 P-D 100000• 5121 A-C 100000• 162 = 5121 100.000

Page 28: CONTUL 162

Bibliografie selectiva:

1. . Bojian, O., Bazele contabilităţii, Ed. Economică, Bucureşti, 2003. 2. Holt Gh., Buşan G., Bazele contabilităţii - curs universitar ID, Editura

Academica Brâncuşi, Tg- Jiu, 2007; 3. Holt Gh., Buşan G., Bazele contabilităţii, Editura Academica Brâncuşi, Tg-

Jiu, 2006; 4. Pântea Iacob P., Bodea Gh., Contabilitatea financiară românească

conformă cu directivele europene, Ediţia a III-a, Editura Intelcredo, Deva, 2008 5. Pop A., Matiş D., Contabilitate financiară, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă,

Cluj Napoca, 2010 6. Staicu C. şi colaboratorii, Contabilitate financiară conformă cu directiva a

patra a CEE, vol. I, Editura Universitaria, Craiova, 2007 7. Staicu C. şi colaboratorii, Contabilitate financiară conformă cu directivele

europene, vol. I şi vol. II, Editura Univeritaria, Craiova, 2006 8. http

://www.contzilla.ro/2009/06/monografie-contabila-%E2%80%93-credite-bancare-pe-termen-lung/

9.http://www.consultingreview.ro/articole/cum-se-inregistreaza-in-contabilitate-un-credit-bancar-pe-termen-lung.html

10. http://facultate.regielive.ro/cursuri/contabilitate/contabilitatea-creditelor-bancare-pe-termen-lung-31092.html