114
Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.09.2018 eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 3 Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de angajament Credite bugetare Anuale aprobate la finele perioadei de raportare Trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE 0 2.895.600 2.468.500 2.468.500 2.468.500 1.505.066 963.434 1.576.083 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810 Total cheltuieli 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810 CHELTUIELI CURENTE 01 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 1.617.400 1.247.800 1.247.800 1.247.800 1.172.956 74.844 1.186.092 Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 1.520.400 1.164.800 1.164.800 1.164.800 1.127.889 36.911 1.162.691 Salarii de baza 10.01.01 0 1.310.500 1.007.500 1.007.500 1.007.500 978.470 29.030 1.003.943 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0 160.800 119.800 119.800 119.800 115.283 4.517 118.099 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 49.100 37.500 37.500 37.500 34.136 3.364 40.649 Cheltuieli salariale in natura 10.02 0 40.000 35.000 35.000 35.000 0 35.000 0 Tichete de masa 10.02.01 0 5.000 0 0 0 0 0 0 Tichete de vacanta 10.02.06 0 35.000 35.000 35.000 35.000 0 35.000 0 Contributii 10.03 0 57.000 48.000 48.000 48.000 45.067 2.933 23.401 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 15.600 15.600 15.600 15.600 15.539 61 0 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 500 500 500 500 454 46 0 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.121 79 0 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0 200 200 200 200 147 53 0 Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 900 900 900 900 837 63 0 Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 0 34.600 25.600 25.600 25.600 22.969 2.631 23.401

Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

  • Upload
    others

  • View
    27

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 3

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 2.895.600 2.468.500 2.468.500 2.468.500 1.505.066 963.434 1.576.083

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810

Total cheltuieli 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810

CHELTUIELI CURENTE 01 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 1.617.400 1.247.800 1.247.800 1.247.800 1.172.956 74.844 1.186.092

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 1.520.400 1.164.800 1.164.800 1.164.800 1.127.889 36.911 1.162.691

Salarii de baza 10.01.01 0 1.310.500 1.007.500 1.007.500 1.007.500 978.470 29.030 1.003.943

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

10.01.12 0 160.800 119.800 119.800 119.800 115.283 4.517 118.099

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0 49.100 37.500 37.500 37.500 34.136 3.364 40.649

Cheltuieli salariale in natura 10.02 0 40.000 35.000 35.000 35.000 0 35.000 0

Tichete de masa 10.02.01 0 5.000 0 0 0 0 0 0

Tichete de vacanta 10.02.06 0 35.000 35.000 35.000 35.000 0 35.000 0

Contributii 10.03 0 57.000 48.000 48.000 48.000 45.067 2.933 23.401

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 15.600 15.600 15.600 15.600 15.539 61 0

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 500 500 500 500 454 46 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 5.200 5.200 5.200 5.200 5.121 79 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 0 200 200 200 200 147 53 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 900 900 900 900 837 63 0

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 0 34.600 25.600 25.600 25.600 22.969 2.631 23.401

Page 2: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 3

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 434.400 376.900 376.900 376.900 284.845 92.055 346.718

Bunuri si servicii 20.01 0 261.000 222.500 222.500 222.500 174.099 48.401 172.109

Furnituri de birou 20.01.01 0 19.700 27.700 27.700 27.700 15.779 11.921 18.776

Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 8.000 8.000 8.000 8.000 4.350 3.650 3.475

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0 42.200 35.200 35.200 35.200 25.708 9.492 14.134

Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 11.300 7.300 7.300 7.300 5.446 1.854 5.759

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 13.000 11.000 11.000 11.000 8.915 2.085 9.065

Piese de schimb 20.01.06 0 2.000 2.000 2.000 2.000 1.460 540 1.460

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 32.000 26.000 26.000 26.000 23.851 2.149 26.526

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09 0 7.000 7.000 7.000 7.000 0 7.000 0

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 125.800 98.300 98.300 98.300 88.590 9.710 92.914

Hrana 20.03 0 7.300 6.300 6.300 6.300 3.390 2.910 3.597

Hrana pentru oameni 20.03.01 0 7.300 6.300 6.300 6.300 3.390 2.910 3.597

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 49.000 44.000 44.000 44.000 34.203 9.797 10.833

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 49.000 44.000 44.000 44.000 34.203 9.797 10.833

Deplasari, detasari, transferari 20.06 0 2.000 5.000 5.000 5.000 112 4.888 112

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0 2.000 5.000 5.000 5.000 112 4.888 112

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0 4.100 4.100 4.100 4.100 2.000 2.100 2.730

consultanta si expertiza 20.12 0 96.000 82.000 82.000 82.000 60.497 21.503 146.793

Pregatire profesionala 20.13 0 3.000 3.000 3.000 3.000 1.871 1.129 1.871

Protectia muncii 20.14 0 8.000 6.000 6.000 6.000 5.248 752 5.248

Alte cheltuieli 20.30 0 4.000 4.000 4.000 4.000 3.425 575 3.425

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 4.000 4.000 4.000 4.000 3.425 575 3.425

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 843.800 843.800 843.800 843.800 47.265 796.535 43.273

Total cheltuieli 0 843.800 843.800 843.800 843.800 47.265 796.535 43.273

Page 3: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 3 / 3

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

CHELTUIELI CURENTE 01 0 473.800 473.800 473.800 473.800 0 473.800 0

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58 0 473.800 473.800 473.800 473.800 0 473.800 0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

58.04 0 473.800 473.800 473.800 473.800 0 473.800 0

Finan?area externa nerambursabila*) 58.04.02 0 395.800 395.800 395.800 395.800 0 395.800 0

Cheltuieli neeligibile*) 58.04.03 0 78.000 78.000 78.000 78.000 0 78.000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 370.000 370.000 370.000 370.000 47.265 322.735 43.273

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 370.000 370.000 370.000 370.000 47.265 322.735 43.273

Active fixe 71.01 0 230.000 230.000 230.000 230.000 5.236 224.764 43.273

Constructii 71.01.01 0 0 0 0 0 0 0 17.433

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 0 0 18.908

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03 0 0 0 0 0 0 0 4.307

Alte active fixe 71.01.30 0 230.000 230.000 230.000 230.000 5.236 224.764 2.625

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 140.000 140.000 140.000 140.000 42.029 97.971 0

Page 4: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Total cheltuieli 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

CHELTUIELI CURENTE 01 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

TITLUL V FONDURI DE REZERVA 50 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale

50.04 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Page 5: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI55.02 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Total cheltuieli 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

CHELTUIELI CURENTE 01 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

TITLUL III DOBANZI 30 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Dobanzi aferente datoriei publice interne 30.01 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Dobanzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Page 6: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 211.039

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 208.069

Total cheltuieli 0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 208.069

CHELTUIELI CURENTE 01 0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 208.069

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 271.000 206.000 206.000 206.000 182.061 23.939 182.017

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 217.800 162.800 162.800 162.800 158.366 4.434 161.589

Salarii de baza 10.01.01 0 194.000 145.000 145.000 145.000 143.973 1.027 146.875

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0 23.800 17.800 17.800 17.800 14.393 3.407 14.714

Cheltuieli salariale in natura 10.02 0 43.000 34.000 34.000 34.000 17.016 16.984 17.208

Norme de hrana 10.02.02 0 34.000 25.000 25.000 25.000 17.016 7.984 17.208

Tichete de vacanta 10.02.06 0 9.000 9.000 9.000 9.000 0 9.000 0

Contributii 10.03 0 10.200 9.200 9.200 9.200 6.679 2.521 3.220

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.431 69 0

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 100 100 100 100 77 23 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 800 800 800 800 800 0 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 0 100 100 100 100 23 77 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 200 200 200 200 131 69 0

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 0 6.500 5.500 5.500 5.500 3.217 2.283 3.220

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 60.000 56.500 56.500 56.500 24.369 32.131 26.052

Bunuri si servicii 20.01 0 36.600 33.100 33.100 33.100 15.921 17.179 16.350

Page 7: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

Furnituri de birou 20.01.01 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0

Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0 3.000 2.500 2.500 2.500 1.432 1.068 1.891

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 9.100 8.100 8.100 8.100 7.987 113 7.987

Piese de schimb 20.01.06 0 3.000 2.500 2.500 2.500 140 2.360 140

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.350 150 2.350

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 15.000 13.500 13.500 13.500 4.012 9.488 3.982

Hrana 20.03 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

Hrana pentru oameni 20.03.01 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 14.900 14.900 14.900 14.900 4.398 10.502 5.652

Uniforme si echipament 20.05.01 0 3.900 3.900 3.900 3.900 0 3.900 5.652

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 11.000 11.000 11.000 11.000 4.398 6.602 0

Deplasari, detasari, transferari 20.06 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

Pregatire profesionala 20.13 0 4.000 4.000 4.000 4.000 3.000 1.000 3.000

Protectia muncii 20.14 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.050 450 1.050

Alte cheltuieli 20.30 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 0 0 0 0 0 0 2.970

Total cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 2.970

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 0 0 0 0 0 0 2.970

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 0 0 0 0 0 0 2.970

Active fixe 71.01 0 0 0 0 0 0 0 2.970

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03 0 0 0 0 0 0 0 2.970

Page 8: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni
Page 9: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

65.02 - Invatamant - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 3

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 693.500 626.200 639.500 625.200 351.861 273.339 143.547

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 268.500 201.200 214.500 200.200 164.245 35.955 141.554

Total cheltuieli 0 268.500 201.200 214.500 200.200 164.245 35.955 141.554

CHELTUIELI CURENTE 01 0 268.500 201.200 215.500 201.200 165.245 35.955 141.554

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 40.000 25.700 40.000 25.700 22.798 2.902 22.798

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 40.000 25.700 40.000 25.700 22.798 2.902 22.798

Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15 0 40.000 25.700 40.000 25.700 22.798 2.902 22.798

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 178.500 135.500 135.500 135.500 114.988 20.512 91.297

Bunuri si servicii 20.01 0 160.200 124.700 124.700 124.700 112.172 12.528 90.735

Furnituri de birou 20.01.01 0 5.000 4.000 4.000 4.000 2.824 1.176 2.824

Materiale pentru curatenie 20.01.02 0 4.000 3.500 3.500 3.500 2.386 1.114 2.386

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0 23.000 15.500 15.500 15.500 8.122 7.378 8.122

Apa, canal si salubritate 20.01.04 0 8.000 7.000 7.000 7.000 5.355 1.645 5.355

Carburanti si lubrifianti 20.01.05 0 90.000 71.000 71.000 71.000 71.000 0 49.563

Piese de schimb 20.01.06 0 2.000 1.500 1.500 1.500 1.238 262 1.238

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 6.000 5.000 5.000 5.000 4.782 218 4.782

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09 0 12.500 9.500 9.500 9.500 8.765 735 8.765

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 9.700 7.700 7.700 7.700 7.700 0 7.700

Page 10: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 3

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

Reparatii curente 20.02 0 2.500 500 500 500 212 288 212

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 6.800 4.400 4.400 4.400 2.254 2.146 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 6.800 4.400 4.400 4.400 2.254 2.146 0

Deplasari, detasari, transferari 20.06 0 2.000 1.000 1.000 1.000 350 650 350

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0 2.000 1.000 1.000 1.000 350 650 350

Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0 1.500 1.400 1.400 1.400 0 1.400 0

Pregatire profesionala 20.13 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0 2.000 0

Protectia muncii 20.14 0 3.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0 19.000 15.000 15.000 15.000 8.609 6.391 8.609

Ajutoare sociale 57.02 0 19.000 15.000 15.000 15.000 8.609 6.391 8.609

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0 12.000 9.000 9.000 9.000 5.959 3.041 5.959

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita

57.02.03 0 7.000 6.000 6.000 6.000 2.650 3.350 2.650

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 0 31.000 25.000 25.000 25.000 18.850 6.150 18.850

Burse 59.01 0 31.000 25.000 25.000 25.000 18.850 6.150 18.850

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

85 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0

Plãþi efectuate în anii precedenþi ºi recuperate în anul curent în secþiunea de funcþionare a bugetului local

85.01.01 0 0 0 -1.000 -1.000 -1.000 0 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 1.993

Total cheltuieli 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 1.993

Page 11: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 3 / 3

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 1.993

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 1.993

Active fixe 71.01 0 0 0 0 0 0 0 1.993

Constructii 71.01.01 0 0 0 0 0 0 0 449

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03 0 0 0 0 0 0 0 1.544

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 0

Page 12: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

66.02 - Sanatate - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Total cheltuieli 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Page 13: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 395.200 423.900 423.900 423.900 254.550 169.350 164.058

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 216.200 244.900 244.900 244.900 160.306 84.594 162.352

Total cheltuieli 0 216.200 244.900 244.900 244.900 160.306 84.594 162.352

CHELTUIELI CURENTE 01 0 216.200 244.900 244.900 244.900 160.306 84.594 162.352

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 50.600 38.300 38.300 38.300 33.281 5.019 33.187

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 47.000 35.000 35.000 35.000 31.944 3.056 32.548

Salarii de baza 10.01.01 0 47.000 35.000 35.000 35.000 31.944 3.056 32.548

Cheltuieli salariale in natura 10.02 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0

Tichete de vacanta 10.02.06 0 1.500 1.500 1.500 1.500 0 1.500 0

Contributii 10.03 0 2.100 1.800 1.800 1.800 1.337 463 639

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 500 500 500 500 490 10 0

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 100 100 100 100 16 84 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 200 200 200 200 161 39 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 0 100 100 100 100 5 95 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 100 100 100 100 26 74 0

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 0 1.100 800 800 800 639 161 639

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 87.600 87.600 87.600 87.600 70.117 17.483 69.857

Bunuri si servicii 20.01 0 12.600 12.600 12.600 12.600 3.207 9.393 3.207

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0 2.100 2.100 2.100 2.100 508 1.592 508

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 0 500 500 500 500 450 50 450

Page 14: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 10.000 10.000 10.000 10.000 2.249 7.751 2.249

Reparatii curente 20.02 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 0 2.000 2.000 2.000 2.000 260 1.740 0

Alte obiecte de inventar 20.05.30 0 2.000 2.000 2.000 2.000 260 1.740 0

Deplasari, detasari, transferari 20.06 0 500 500 500 500 0 500 0

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0 500 500 500 500 0 500 0

Pregatire profesionala 20.13 0 500 500 500 500 0 500 0

Protectia muncii 20.14 0 500 500 500 500 150 350 150

Alte cheltuieli 20.30 0 70.500 70.500 70.500 70.500 66.500 4.000 66.500

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 70.500 70.500 70.500 70.500 66.500 4.000 66.500

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 59 0 78.000 119.000 119.000 119.000 56.908 62.092 59.308

Asociatii si fundatii 59.11 0 29.000 19.000 19.000 19.000 16.908 2.092 19.308

Sustinerea cultelor 59.12 0 49.000 100.000 100.000 100.000 40.000 60.000 40.000

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 179.000 179.000 179.000 179.000 94.244 84.756 1.706

Total cheltuieli 0 179.000 179.000 179.000 179.000 94.244 84.756 1.706

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 179.000 179.000 179.000 179.000 94.244 84.756 1.706

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 179.000 179.000 179.000 179.000 94.244 84.756 1.706

Active fixe 71.01 0 69.000 69.000 69.000 69.000 0 69.000 1.706

Constructii 71.01.01 0 69.000 69.000 69.000 69.000 0 69.000 1.523

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 0 0 183

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 110.000 110.000 110.000 110.000 94.244 15.756 0

Page 15: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 1.917.000 1.601.500 1.601.500 1.601.500 1.417.886 183.614 1.429.042

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 1.917.000 1.601.500 1.601.500 1.601.500 1.417.886 183.614 1.429.042

Total cheltuieli 0 1.917.000 1.601.500 1.601.500 1.601.500 1.417.886 183.614 1.429.042

CHELTUIELI CURENTE 01 0 1.917.000 1.601.500 1.601.500 1.601.500 1.417.886 183.614 1.429.042

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 763.400 650.900 650.900 650.900 569.633 81.267 579.718

Cheltuieli salariale in bani 10.01 0 736.000 628.000 628.000 628.000 547.740 80.260 568.243

Salarii de baza 10.01.01 0 736.000 628.000 628.000 628.000 547.740 80.260 568.243

Contributii 10.03 0 27.400 22.900 22.900 22.900 21.893 1.007 11.475

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0 7.500 7.500 7.500 7.500 7.470 30 0

Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0 300 300 300 300 229 71 0

Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0 2.500 2.500 2.500 2.500 2.459 41 0

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04 0 100 100 100 100 71 29 0

Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0 500 500 500 500 402 98 0

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 0 16.500 12.000 12.000 12.000 11.262 738 11.475

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 16.200 22.000 22.000 22.000 6.083 15.917 7.154

Bunuri si servicii 20.01 0 11.200 18.000 18.000 18.000 4.534 13.466 5.605

Transport 20.01.07 0 8.000 10.000 10.000 10.000 2.382 7.618 3.334

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 3.200 8.000 8.000 8.000 2.152 5.848 2.271

Pregatire profesionala 20.13 0 1.000 1.000 1.000 1.000 500 500 500

Page 16: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

Protectia muncii 20.14 0 4.000 3.000 3.000 3.000 1.049 1.951 1.049

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 0 1.137.400 928.600 928.600 928.600 842.170 86.430 842.170

Ajutoare sociale 57.02 0 1.137.400 928.600 928.600 928.600 842.170 86.430 842.170

Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 0 1.137.400 928.600 928.600 928.600 842.170 86.430 842.170

Page 17: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 5.025.700 5.007.700 5.007.700 5.007.700 2.895.034 2.112.666 88.543

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 140.000 122.000 122.000 122.000 70.106 51.894 88.543

Total cheltuieli 0 140.000 122.000 122.000 122.000 70.106 51.894 88.543

CHELTUIELI CURENTE 01 0 140.000 122.000 122.000 122.000 70.106 51.894 88.543

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 140.000 122.000 122.000 122.000 70.106 51.894 88.543

Bunuri si servicii 20.01 0 137.000 119.000 119.000 119.000 70.106 48.894 88.543

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 0 83.000 59.000 59.000 59.000 43.618 15.382 54.733

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 54.000 60.000 60.000 60.000 26.488 33.512 33.810

Alte cheltuieli 20.30 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0

alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0 3.000 3.000 3.000 3.000 0 3.000 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 4.885.700 4.885.700 4.885.700 4.885.700 2.824.928 2.060.772 0

Total cheltuieli 0 4.885.700 4.885.700 4.885.700 4.885.700 2.824.928 2.060.772 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 4.885.700 4.885.700 4.885.700 4.885.700 2.824.928 2.060.772 0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 4.885.700 4.885.700 4.885.700 4.885.700 2.824.928 2.060.772 0

Active fixe 71.01 0 4.799.700 4.799.700 4.799.700 4.799.700 2.823.738 1.975.962 0

Constructii 71.01.01 0 4.674.700 4.674.700 4.674.700 4.674.700 2.762.363 1.912.337 0

Alte active fixe 71.01.30 0 125.000 125.000 125.000 125.000 61.375 63.625 0

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 86.000 86.000 86.000 86.000 1.190 84.810 0

Page 18: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni
Page 19: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

74.02 - Protectia mediului - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 28.316.300 28.346.300 28.346.300 28.346.300 1.728.802 26.617.498 32.438

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 37.000 67.000 67.000 67.000 32.438 34.562 32.438

Total cheltuieli 0 37.000 67.000 67.000 67.000 32.438 34.562 32.438

CHELTUIELI CURENTE 01 0 37.000 67.000 67.000 67.000 32.438 34.562 32.438

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 1.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

Cheltuieli salariale in natura 10.02 0 1.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 0 1.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 36.000 57.000 57.000 57.000 32.438 24.562 32.438

Bunuri si servicii 20.01 0 36.000 57.000 57.000 57.000 32.438 24.562 32.438

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 36.000 57.000 57.000 57.000 32.438 24.562 32.438

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 28.279.300 28.279.300 28.279.300 28.279.300 1.696.364 26.582.936 0

Total cheltuieli 0 28.279.300 28.279.300 28.279.300 28.279.300 1.696.364 26.582.936 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 28.279.300 28.279.300 28.279.300 28.279.300 1.696.364 26.582.936 0

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 28.279.300 28.279.300 28.279.300 28.279.300 1.696.364 26.582.936 0

Active fixe 71.01 0 28.216.300 28.216.300 28.216.300 28.216.300 1.643.852 26.572.448 0

Constructii 71.01.01 0 28.216.300 28.216.300 28.216.300 28.216.300 1.643.852 26.572.448 0

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 63.000 63.000 63.000 63.000 52.512 10.488 0

Page 20: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni
Page 21: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 7CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

84.02 - Transporturi - la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE

0 3.211.800 3.160.800 3.160.800 3.160.800 652.955 2.507.845 56.396

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 247.500 196.500 196.500 196.500 195.054 1.446 42.481

Total cheltuieli 0 247.500 196.500 196.500 196.500 195.054 1.446 42.481

CHELTUIELI CURENTE 01 0 43.500 43.500 43.500 43.500 42.054 1.446 42.481

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 43.500 43.500 43.500 43.500 42.054 1.446 42.481

Bunuri si servicii 20.01 0 42.500 42.500 42.500 42.500 42.054 446 42.054

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30 0 42.500 42.500 42.500 42.500 42.054 446 42.054

comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 427

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 1.000 427

OPERATIUNI FINANCIARE 79 0 204.000 153.000 153.000 153.000 153.000 0 0

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 0 204.000 153.000 153.000 153.000 153.000 0 0

Rambursari de credite interne 81.02 0 204.000 153.000 153.000 153.000 153.000 0 0

Rambursari de credite aferente datoriei piblice interne locale

81.02.05 0 204.000 153.000 153.000 153.000 153.000 0 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 2.964.300 2.964.300 2.964.300 2.964.300 457.901 2.506.399 13.915

Total cheltuieli 0 2.964.300 2.964.300 2.964.300 2.964.300 457.901 2.506.399 13.915

CHELTUIELI CURENTE 01 0 1.915.300 1.915.300 1.915.300 1.915.300 79.792 1.835.508 0

Page 22: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 2

Denumirea indicatorilor Codindicator

Credite deangajament

Credite bugetare

Anualeaprobate la

fineleperioadei de

raportare

Trimestrialecumulate

Angajamentebugetare

Angajamentelegale

Plati efectuate Angajamentelegale de platit

Cheltuieliefective

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

58 0 1.915.300 1.915.300 1.915.300 1.915.300 79.792 1.835.508 0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

58.04 0 1.915.300 1.915.300 1.915.300 1.915.300 79.792 1.835.508 0

Finan?area externa nerambursabila*) 58.04.02 0 1.881.300 1.881.300 1.881.300 1.881.300 46.870 1.834.430 0

Cheltuieli neeligibile*) 58.04.03 0 34.000 34.000 34.000 34.000 32.922 1.078 0

CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 378.109 670.891 13.915

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 71 0 1.049.000 1.049.000 1.049.000 1.049.000 378.109 670.891 13.915

Active fixe 71.01 0 469.000 469.000 469.000 469.000 80.396 388.604 13.915

Constructii 71.01.01 0 469.000 469.000 469.000 469.000 80.396 388.604 7.031

Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0 0 0 0 0 0 0 3.153

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.03 0 0 0 0 0 0 0 3.731

Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0 580.000 580.000 580.000 580.000 297.713 282.287 0

Page 23: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

6.747 1.850 1.979 6.618

0 0 0 0

6.6181.9791.8506.747

0 0 0 0

0000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0000

0 0 0 0

0000

0 0 0 0

Page 24: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

0 0

0 0 0

0 0

0

Page 25: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 19 cod 10SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA

CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 6

Denumirea programului cu f inantare

UE/alti donatori

Cod

rand

Plăţi

ef ectuate

în anul

curent de la

titlul 56 şi

58

din care:

Plati

ef ectuate

pentru

cota-parte

FEN

(alineat 02)

Sume in

curs de

solicitare la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume în

curs de

solicitare la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

af late in

curs de

autorizare

Sume

solicitate la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

af late în

curs de

autorizare

Sume

rambursate

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

rambursate

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

neautorizate

de

autoritatile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

neautorizate

de

autorităţile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Pref inant

dedusa din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Pref inanţ

dedusă din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

rezultate

din nereguli

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent si

anii

anteriori

din care:

Sume

rezultate din

nereguli

deduse din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate in

anul curent

Programe din Fondul European de Dezv oltare Regionala (FEDR) (56.01)

01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)

02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)

03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European Agricol de Dezv oltare Rurala (FEADR) (56.04)

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)

05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programule Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)

07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 26: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 6

Denumirea programului cu f inantare

UE/alti donatori

Cod

rand

Plăţi

ef ectuate

în anul

curent de la

titlul 56 şi

58

din care:

Plati

ef ectuate

pentru

cota-parte

FEN

(alineat 02)

Sume in

curs de

solicitare la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume în

curs de

solicitare la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

af late in

curs de

autorizare

Sume

solicitate la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

af late în

curs de

autorizare

Sume

rambursate

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

rambursate

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

neautorizate

de

autoritatile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

neautorizate

de

autorităţile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Pref inant

dedusa din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Pref inanţ

dedusă din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

rezultate

din nereguli

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent si

anii

anteriori

din care:

Sume

rezultate din

nereguli

deduse din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate in

anul curent

Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)

08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume af erente Fondului European pentru Ref ugiati (56.09)

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume af erente Fondului European de Returnare (56.10)

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume af erente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume af erente Fondului Frontierelor Externe (56.12)

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe f inantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte programe comunitare f inantate in perioada 2007-2013 (56.15)

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte f acilitati si instrumente postaderare (56.16)

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul f inanciar SEE (56.17) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul f inanciar norv egian (56.18)

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 27: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 3 / 6

Denumirea programului cu f inantare

UE/alti donatori

Cod

rand

Plăţi

ef ectuate

în anul

curent de la

titlul 56 şi

58

din care:

Plati

ef ectuate

pentru

cota-parte

FEN

(alineat 02)

Sume in

curs de

solicitare la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume în

curs de

solicitare la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

af late in

curs de

autorizare

Sume

solicitate la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

af late în

curs de

autorizare

Sume

rambursate

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

rambursate

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

neautorizate

de

autoritatile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

neautorizate

de

autorităţile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Pref inant

dedusa din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Pref inanţ

dedusă din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

rezultate

din nereguli

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent si

anii

anteriori

din care:

Sume

rezultate din

nereguli

deduse din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate in

anul curent

Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programul de cooperare elv etiano-roman v izand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta tehnica pentru mecanismele f inanciare SEE (56.27)

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul national pentru relatii bilaterale af erent mecanismelor f inanciare SEE (56.28)

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume af erente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 28: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 4 / 6

Denumirea programului cu f inantare

UE/alti donatori

Cod

rand

Plăţi

ef ectuate

în anul

curent de la

titlul 56 şi

58

din care:

Plati

ef ectuate

pentru

cota-parte

FEN

(alineat 02)

Sume in

curs de

solicitare la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume în

curs de

solicitare la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

af late in

curs de

autorizare

Sume

solicitate la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

af late în

curs de

autorizare

Sume

rambursate

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

rambursate

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

neautorizate

de

autoritatile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

neautorizate

de

autorităţile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Pref inant

dedusa din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Pref inanţ

dedusă din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

rezultate

din nereguli

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent si

anii

anteriori

din care:

Sume

rezultate din

nereguli

deduse din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate in

anul curent

Fondul de ajutor european destinat celor mai def av orizate persoane (58.06

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul pentru azil, migraţie şi integrare (FAMI), (58.07)

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenţă tehnică pentru f ondurile în domeniul af acerilor interne (58.09)

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte programe comunitare f inantate in perioada 2014-2020 (58.15)

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte f acilitati si instrumente postaderare (58.16)

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European de Dezv oltare Regională (FEDR) (58.01)

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe din Fondul European Agricol de Dezv oltare Rurală (FEADR) (58.04)

35 79.792 46.870 46.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 29: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 5 / 6

Denumirea programului cu f inantare

UE/alti donatori

Cod

rand

Plăţi

ef ectuate

în anul

curent de la

titlul 56 şi

58

din care:

Plati

ef ectuate

pentru

cota-parte

FEN

(alineat 02)

Sume in

curs de

solicitare la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume în

curs de

solicitare la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

af late in

curs de

autorizare

Sume

solicitate la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

af late în

curs de

autorizare

Sume

rambursate

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

rambursate

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

neautorizate

de

autoritatile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

neautorizate

de

autorităţile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Pref inant

dedusa din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Pref inanţ

dedusă din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

rezultate

din nereguli

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent si

anii

anteriori

din care:

Sume

rezultate din

nereguli

deduse din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate in

anul curent

Programul din Fondul European pentru Pescuit și Af aceri Maritime (FEPAM) (58.05)

36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)

37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)

38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)

39.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)

39.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)

39.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismele f inanciare Spațiul Economic European și Norv egian 2014-2021 (58.31)

39.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 30: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 6 / 6

Denumirea programului cu f inantare

UE/alti donatori

Cod

rand

Plăţi

ef ectuate

în anul

curent de la

titlul 56 şi

58

din care:

Plati

ef ectuate

pentru

cota-parte

FEN

(alineat 02)

Sume in

curs de

solicitare la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume în

curs de

solicitare la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

af late in

curs de

autorizare

Sume

solicitate la

rambursare

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

af late în

curs de

autorizare

Sume

rambursate

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

rambursate

în anul

curent

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

neautorizate

de

autoritatile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Sume

neautorizate

de

autorităţile

de

management

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Pref inant

dedusa din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

in anul

curent

Pref inanţ

dedusă din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

chetuielilor

ef ectuate

în anii

anteriori

Sume

rezultate

din nereguli

af erente

cheltuielilor

ef ectuate

in anul

curent si

anii

anteriori

din care:

Sume

rezultate din

nereguli

deduse din

sumele

solicitate la

rambursare

af erente

cheltuielilor

ef ectuate in

anul curent

Fondul pentru relații bilaterale af erent Mecanismelor f inanciare Spațiul Economic European și Norv egian 2014-2021 (58.32)

39.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistență tehnică af erentă Mecanismelor f inanciare Spațiul Economic European și Norv egian 2014-2021 (58.33)

39.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total (cod 01 la 39.6) 40 79.792 46.870 46.870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 31: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 27

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorilor Cod rand 01 - Buget de stat 02 - Buget local 03 - Bugetul

asigurarilor

sociale de stat

04 - Bugetul

asigurarilor

pentru somaj

05 - Bugetul

fondului national

unic de asigurari

sociale de

sanatate

15 - Bugetul

institutiilor publice

si activitatilor

finantate integral

din venituri proprii

08 - Bugetul

fondurilor externe

nerambursabile

06 - Bugetul

creditelor externe

07 - Bugetul

creditelor interne

?? - Bugetul

institutiilor publice

si activitatilor

finantate integral

sau partial din

venituri proprii

?? - Bugetul

institutiilor publice si

activitatilor finantate

integral din venituri

proprii

1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58) 001 0 79.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10) 002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Cheltuieli de personal (titlul I) 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Bunuri si servicii (titlul II) 004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Subventii (titlul IV) 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice 006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Alte transferuri (titlul VI) 007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Asistenta sociala (titlul IX) 008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Alte cheltuieli (titlul XI) 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Active nefinanciare (titlul XIII) 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Total plati (titlul X cod 58) 011 0 79.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Cheltuieli de personal (titlul I) 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Bunuri si servicii *(titlul II) 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Subventii (titlul IV) 014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI) 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Alte transferuri (titlul VII) 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Asistenta sociala (titlul IX) 017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Alte cheltuieli (titlul XI) 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Active nefinanciare (titlul XIII) 019 0 79.792 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 32: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni
Page 33: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Balanta

BALANTA SINTETICA

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 7

Simbol DenumireSold initial

Debitor Creditor

Rulaje precedente

Debitor Creditor

Rulaje luna

Debitor Creditor

Total rulaje

Debitor Creditor

Total sume

Debitor Creditor

Sold f inal

Debitor Creditor

103.00.00 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale

0 19.223.432 4.998 0 0 0 4.998 0 4.998 19.223.432 0 19.218.434

104.01.01 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul priv at al unitatilor administrativ - teritoriale

0 90.588 0 0 0 0 0 0 0 90.588 0 90.588

105.02.00 Rezerv e din reev aluarea constructiilor 0 448.934 0 0 0 0 0 0 0 448.934 0 448.934

117.00.00 Rezultatul reportat 405.000 9.014.944 5.067.457 8.475.637 0 0 5.067.457 8.475.637 5.472.457 17.490.581 0 12.018.124

121.00.00 Rezultatul patrimonial 2.415.073 5.843.754 11.414.230 10.865.011 0 2.060.173 11.414.230 12.925.184 13.829.303 18.768.938 0 4.939.635

151.02.03 Prov izioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an

0 330.806 0 0 0 0 0 0 0 330.806 0 330.806

162.02.00 Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile v iitoare

0 310.446 138.737 0 17.292 0 156.029 0 156.029 310.446 0 154.417

205.00.00 Concesiuni, brev ete, licente, marci comerciale, drepturi si activ e similare

90.842 0 0 0 0 0 0 0 90.842 0 90.842 0

208.01.00 Programe inf ormatice 28.649 0 0 0 0 0 0 0 28.649 0 28.649 0

208.02.00 Alte activ e f ixe necorporale 78.999 0 0 0 0 0 0 0 78.999 0 78.999 0

211.01.00 Terenuri 2.873 0 0 0 0 0 0 0 2.873 0 2.873 0

211.02.00 Amenajari la terenuri 55.612 0 0 0 0 0 0 0 55.612 0 55.612 0

212.09.01 Constructii – alte activ e f ixe incadrate in grupa constructii

19.937.646 0 18.000 14.998 0 0 18.000 14.998 19.955.646 14.998 19.940.648 0

213.01.00 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

151.944 0 0 0 0 0 0 0 151.944 0 151.944 0

213.02.00 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

19.123 0 0 2.509 0 0 0 2.509 19.123 2.509 16.614 0

213.03.00 Mijloace de transport 114.828 0 0 0 0 0 0 0 114.828 0 114.828 0

Page 34: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 7

Simbol DenumireSold initial

Debitor Creditor

Rulaje precedente

Debitor Creditor

Rulaje luna

Debitor Creditor

Total rulaje

Debitor Creditor

Total sume

Debitor Creditor

Sold f inal

Debitor Creditor

214.00.00 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a v alorilor umane si materiale si alte activ e f ixe corporale

406.175 0 0 2.223 0 0 0 2.223 406.175 2.223 403.952 0

231.00.00 Activ e f ixe corporale in curs de executie 9.177.580 0 3.943.723 0 727.848 0 4.671.571 0 13.849.151 0 13.849.151 0

260.02.00 Titluri de participare necotate 2.450 0 0 0 0 0 0 0 2.450 0 2.450 0

280.05.00 Amortizarea concesiunilor, brev etelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activ elor similare

0 90.841 0 0 0 0 0 0 0 90.841 0 90.841

280.08.00 Amortizarea altor activ e f ixe necorporale 0 75.062 0 2.333 0 292 0 2.625 0 77.687 0 77.687

281.01.00 Amortizarea amenajarilor la terenuri 0 432 0 0 0 0 0 0 0 432 0 432

281.02.00 Amortizarea constructiilor 0 122.393 122.393 0 0 0 122.393 0 122.393 122.393 0 0

281.02.01 Amortizarea constructiilor - drumuri publice 0 0 6.688 6.688 0 0 6.688 6.688 6.688 6.688 0 0

281.02.08 Amortizarea constructiilor - alte activ e f ixe incadrate in grupa constructii

0 0 0 136.018 0 2.811 0 138.829 0 138.829 0 138.829

281.03.00 Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

0 187.387 187.489 102 0 0 187.489 102 187.489 187.489 0 0

281.03.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

0 0 0 143.936 0 1.048 0 144.984 0 144.984 0 144.984

281.03.03 Amortizarea mijloacelor de transport 0 0 0 60.713 0 1.424 0 62.137 0 62.137 0 62.137

281.04.00 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a v alorilor umane si materiale si a altor activ e f ixe corporale

0 274.552 2.223 10.393 0 2.159 2.223 12.552 2.223 287.104 0 284.881

302.02.00 Combustibili 49.562 0 17.123 66.685 0 0 17.123 66.685 66.685 66.685 0 0

302.04.00 Piese de schimb 0 0 1.600 1.600 1.238 1.238 2.838 2.838 2.838 2.838 0 0

302.08.00 Alte materiale consumabile 0 0 108.409 31.623 0 5.786 108.409 37.409 108.409 37.409 71.000 0

303.02.00 Materiale de natura obiectelor de inv entar in f olosinta

894.634 0 29.682 42.447 2.254 0 31.936 42.447 926.570 42.447 884.123 0

401.01.00 Furnizori sub 1 an 0 12.531 699.486 819.667 21.780 0 721.266 819.667 721.266 832.198 0 110.932

404.01.00 Furnizori de activ e f ixe sub 1 an 0 1.777.037 5.308.318 4.184.248 0 505.323 5.308.318 4.689.571 5.308.318 6.466.608 0 1.158.290

421.00.00 Personal - salarii datorate 0 212.513 3.848.552 3.877.074 0 5.855 3.848.552 3.882.929 3.848.552 4.095.442 0 246.890

Page 35: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 3 / 7

Simbol DenumireSold initial

Debitor Creditor

Rulaje precedente

Debitor Creditor

Rulaje luna

Debitor Creditor

Total rulaje

Debitor Creditor

Total sume

Debitor Creditor

Sold f inal

Debitor Creditor

427.01.00 Retineri din salarii datorate tertilor 0 17.766 153.947 153.344 0 981 153.947 154.325 153.947 172.091 0 18.144

427.01.0001 Sindicat 0 632 15.112 15.206 0 70 15.112 15.276 15.112 15.908 0 796

427.01.0002 C.A.R. 0 14.813 117.024 117.053 0 711 117.024 117.764 117.024 132.577 0 15.553

427.01.0003 Rate, popriri 0 2.321 21.713 20.987 0 200 21.713 21.187 21.713 23.508 0 1.795

427.01.0004 Carduri 0 0 98 98 0 0 98 98 98 98 0 0

428.01.01 Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an

0 6.997 3.829 3.450 0 200 3.829 3.650 3.829 10.647 0 6.818

431.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale

0 50.907 69.394 21.732 0 0 69.394 21.732 69.394 72.639 0 3.245

431.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale

0 33.768 879.178 950.195 0 2.046 879.178 952.241 879.178 986.009 0 106.831

431.03.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate

0 16.761 22.845 7.152 0 0 22.845 7.152 22.845 23.913 0 1.068

431.04.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate

0 17.694 330.590 354.451 0 1.329 330.590 355.780 330.590 373.474 0 42.884

431.05.00 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli prof esionale

0 497 682 218 0 0 682 218 682 715 0 33

431.06.00 Contributia asiguratorie pentru munca 0 0 65.392 74.776 0 362 65.392 75.138 65.392 75.138 0 9.746

431.07.00 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii

0 6.688 4.712 1.165 0 0 4.712 1.165 4.712 7.853 0 3.141

437.01.00 Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj

0 1.529 2.076 650 0 0 2.076 650 2.076 2.179 0 103

437.02.00 Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj

0 1.535 2.083 651 0 0 2.083 651 2.083 2.186 0 103

444.00.00 Impozit pe v enitul din salarii si din alte drepturi

0 40.050 250.314 236.416 0 623 250.314 237.039 250.314 277.089 0 26.775

448.01.00 Alte datorii f ata de buget 0 51.921 19.828 19.828 13.746 13.746 33.574 33.574 33.574 85.495 0 51.921

458.05.01 Av ansuri primite de la Autoritatile de Certif icare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE

0 0 1.572.334 1.572.334 0 0 1.572.334 1.572.334 1.572.334 1.572.334 0 0

Page 36: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 4 / 7

Simbol DenumireSold initial

Debitor Creditor

Rulaje precedente

Debitor Creditor

Rulaje luna

Debitor Creditor

Total rulaje

Debitor Creditor

Total sume

Debitor Creditor

Sold f inal

Debitor Creditor

458.05.02 Av ansuri primite de la Autoritatile de Certif icare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET

0 0 308.898 308.898 0 0 308.898 308.898 308.898 308.898 0 0

461.01.01 Debitori sub 1 an - creante comerciale 207.880 0 0 0 0 0 0 0 207.880 0 207.880 0

461.02.09 Debitori peste 1 an - alte creante necurente 1.812 0 -1.000 0 0 0 -1.000 0 812 0 812 0

462.01.01 Creditori sub 1 an - datorii comerciale 0 13.899 11.098 0 0 3.950 11.098 3.950 11.098 17.849 0 6.751

464.00.00 Creante ale bugetului local 1.127.729 0 1.108.497 806.809 0 12.452 1.108.497 819.261 2.236.226 819.261 1.416.965 0

467.02.00 Creditori ai bugetului local 0 -6.573 -213 -2 213 0 0 -2 0 -6.575 0 -6.575

468.01.07 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru f inantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltare

0 0 905.509 0 126.212 0 1.031.721 0 1.031.721 0 1.031.721 0

468.01.0702 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezv oltare

0 0 905.509 0 126.212 0 1.031.721 0 1.031.721 0 1.031.721 0

481.09.00 Alte decontari 2.406.180 2.406.180 2.406.180 2.406.180 0 0 2.406.180 2.406.180 4.812.360 4.812.360 0 0

489.02.01 Decontari priv ind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli

0 5.459 5.459 0 0 0 5.459 0 5.459 5.459 0 0

512.01.02 Conturi la institutii de credit in lei 4.480 0 125.729 177.773 54.175 0 179.904 177.773 184.384 177.773 6.611 0

512.04.02 Conturi la institutii de credit in v aluta 574 0 160.114 106.785 0 53.903 160.114 160.688 160.688 160.688 0 0

518.06.04 Dobanzi de platit – af erente titlurilor de natura datoriei

0 0 3.600 3.600 388 388 3.988 3.988 3.988 3.988 0 0

519.01.07 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru f inantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltare

0 0 0 905.509 0 126.212 0 1.031.721 0 1.031.721 0 1.031.721

521.01.00 Disponibil al bugetului local 0 0 10.440.452 0 812.140 0 11.252.592 0 11.252.592 0 11.252.592 0

521.03.00 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti

3.080.439 0 0 905.509 0 126.212 0 1.031.721 3.080.439 1.031.721 2.048.718 0

Page 37: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 5 / 7

Simbol DenumireSold initial

Debitor Creditor

Rulaje precedente

Debitor Creditor

Rulaje luna

Debitor Creditor

Total rulaje

Debitor Creditor

Total sume

Debitor Creditor

Sold f inal

Debitor Creditor

529.02.01 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie

0 0 19.828 19.828 13.746 13.746 33.574 33.574 33.574 33.574 0 0

531.01.01 Casa in lei 0 0 782.979 782.979 312.800 312.800 1.095.779 1.095.779 1.095.779 1.095.779 0 0

532.01.00 Timbre f iscale si postale 0 0 600 600 0 0 600 600 600 600 0 0

532.02.00 Bilete de tratament si odihna 0 0 63.800 63.800 0 0 63.800 63.800 63.800 63.800 0 0

550.01.02 Disponibil din f onduri cu destinatie speciala la institutii de credit

6.747 0 1.650 1.979 200 0 1.850 1.979 8.597 1.979 6.618 0

552.00.00 Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit

13.899 0 0 11.098 3.950 0 3.950 11.098 17.849 11.098 6.751 0

581.01.01 Viramente interne – activ itatea operationala 0 0 1.050.450 1.050.450 -77.307 -77.307 973.143 973.143 973.143 973.143 0 0

581.01.02 Viramente interne – activ itatea de inv estitii 0 0 18.962 18.962 267 267 19.229 19.229 19.229 19.229 0 0

602.02.00 Cheltuieli priv ind combustibilul 0 0 66.616 59.266 0 7.350 66.616 66.616 66.616 66.616 0 0

602.04.00 Cheltuieli priv ind piesele de schimb 0 0 1.600 1.600 1.238 1.238 2.838 2.838 2.838 2.838 0 0

602.07.00 Cheltuieli priv ind hrana 0 0 3.597 2.718 0 879 3.597 3.597 3.597 3.597 0 0

602.08.00 Cheltuieli priv ind alte materiale consumabile

0 0 37.409 34.670 0 2.739 37.409 37.409 37.409 37.409 0 0

603.00.00 Cheltuieli priv ind materialele de natura obiectelor de inv entar

0 0 17.785 17.785 1.430 1.430 19.215 19.215 19.215 19.215 0 0

608.00.00 Cheltuieli priv ind ambalajele 0 0 762 762 0 0 762 762 762 762 0 0

610.00.00 Cheltuieli priv ind energia si apa 0 0 90.501 76.308 0 14.193 90.501 90.501 90.501 90.501 0 0

611.00.00 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 0 0 0 0 212 212 212 212 212 212 0 0

614.00.00 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transf erari 0 0 462 462 0 0 462 462 462 462 0 0

622.00.00 Cheltuieli priv ind comisioanele si onorariile 0 0 146.793 140.152 0 6.641 146.793 146.793 146.793 146.793 0 0

624.02.00 Cheltuieli cu transportul de personal 0 0 2.382 2.382 952 952 3.334 3.334 3.334 3.334 0 0

626.00.00 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 0 0 34.108 26.562 0 7.546 34.108 34.108 34.108 34.108 0 0

627.00.00 Cheltuieli cu serv iciile bancare si asimilate 0 0 427 330 0 97 427 427 427 427 0 0

628.00.00 Alte cheltuieli cu serv iciile executate de terti

0 0 209.628 173.980 0 35.648 209.628 209.628 209.628 209.628 0 0

629.01.00 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente

0 0 82.793 81.722 0 1.071 82.793 82.793 82.793 82.793 0 0

Page 38: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 6 / 7

Simbol DenumireSold initial

Debitor Creditor

Rulaje precedente

Debitor Creditor

Rulaje luna

Debitor Creditor

Total rulaje

Debitor Creditor

Total sume

Debitor Creditor

Sold f inal

Debitor Creditor

635.01.00 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si v arsaminte asimilate

0 0 125 0 0 125 125 125 125 125 0 0

641.00.00 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 3.714.492 2.892.278 0 822.214 3.714.492 3.714.492 3.714.492 3.714.492 0 0

642.00.00 Cheltuieli salariale in natura 0 0 81.008 77.144 0 3.864 81.008 81.008 81.008 81.008 0 0

645.07.00 Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca

0 0 73.653 55.369 0 18.284 73.653 73.653 73.653 73.653 0 0

658.01.01 Alte cheltuieli operationale – transf er activ e f ixe si stocuri intre institutii publice

0 0 5.720 4.033 0 1.687 5.720 5.720 5.720 5.720 0 0

666.00.00 Cheltuieli priv ind dobanzile 0 0 3.988 3.216 0 772 3.988 3.988 3.988 3.988 0 0

677.00.00 Ajutoare sociale 0 0 850.779 656.067 0 194.712 850.779 850.779 850.779 850.779 0 0

679.00.00 Alte cheltuieli 0 0 78.158 64.853 0 13.305 78.158 78.158 78.158 78.158 0 0

681.01.00 Cheltuieli operationale priv ind amortizarea activ elor f ixe

0 0 62.399 41.918 0 20.481 62.399 62.399 62.399 62.399 0 0

691.00.00 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu activ e f ixe

0 0 1.458 1.458 0 0 1.458 1.458 1.458 1.458 0 0

731.01.00 Impozit pe v enit 0 0 1.404 1.526 122 0 1.526 1.526 1.526 1.526 0 0

731.02.00 Cote si sume def alcate din impozitul pe v enit

0 0 1.307.152 1.587.103 279.951 0 1.587.103 1.587.103 1.587.103 1.587.103 0 0

734.00.00 Impozite si taxe pe proprietate 0 0 669.110 681.565 12.455 0 681.565 681.565 681.565 681.565 0 0

735.02.00 Sume def alcate din TVA 0 0 1.257.334 1.520.000 262.666 0 1.520.000 1.520.000 1.520.000 1.520.000 0 0

735.06.00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desf asurarea de activ itati

0 0 282.182 288.776 6.594 0 288.776 288.776 288.776 288.776 0 0

739.00.00 Alte impozite si taxe f iscale 0 0 8.310 8.310 100 100 8.410 8.410 8.410 8.410 0 0

750.00.00 Venituri din proprietate 0 0 32.276 33.358 1.082 0 33.358 33.358 33.358 33.358 0 0

751.02.00 Venituri din taxe administrativ e, eliberari permise

0 0 9 12 3 0 12 12 12 12 0 0

751.03.00 Amenzi, penalitati si conf iscari 0 0 150.775 194.566 43.791 0 194.566 194.566 194.566 194.566 0 0

751.04.00 Div erse v enituri 0 0 22.043 28.380 6.337 0 28.380 28.380 28.380 28.380 0 0

751.05.00 Transf eruri v oluntare, altele decat subv entiile (donatii, sponsorizari)

0 0 11.099 11.099 0 0 11.099 11.099 11.099 11.099 0 0

Page 39: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 7 / 7

Simbol DenumireSold initial

Debitor Creditor

Rulaje precedente

Debitor Creditor

Rulaje luna

Debitor Creditor

Total rulaje

Debitor Creditor

Total sume

Debitor Creditor

Sold f inal

Debitor Creditor

770.00.00 Finantarea de la buget 0 0 0 9.914.488 0 936.315 0 10.850.803 0 10.850.803 0 10.850.803

770.00.0001 Administratia centrala - Finantarea de la buget

0 0 0 1.632.966 0 196.253 0 1.829.219 0 1.829.219 0 1.829.219

770.00.0001A Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget

0 0 0 1.632.966 0 196.253 0 1.829.219 0 1.829.219 0 1.829.219

770.00.0002 Administratia locala - Finantarea de la buget

0 0 0 8.281.522 0 740.062 0 9.021.584 0 9.021.584 0 9.021.584

770.00.0002A Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget

0 0 0 8.281.522 0 740.062 0 9.021.584 0 9.021.584 0 9.021.584

772.01.00 Subv entii de la bugetul de stat 0 0 1.643.943 4.234.335 2.590.392 0 4.234.335 4.234.335 4.234.335 4.234.335 0 0

772.02.00 Subv entii de la alte bugete 0 0 0 22.200 22.200 0 22.200 22.200 22.200 22.200 0 0

775.00.00 Finantarea din f onduri externe nerambursabile postaderare

0 0 1.572.334 1.572.334 0 0 1.572.334 1.572.334 1.572.334 1.572.334 0 0

778.00.00 Venituri din contributia nationala af erenta programelor/proiectelor f inantate din f onduri externe nerambursabile

0 0 308.898 308.898 0 0 308.898 308.898 308.898 308.898 0 0

791.00.00 Venituri din v alorif icarea unor bunuri ale statului

0 0 8.140 17.548 9.408 0 17.548 17.548 17.548 17.548 0 0

TOTAL Total balanta 35.454.477 35.454.477 64.550.556 64.550.557 5.269.875 5.269.874 69.820.431 69.820.431 105.274.908 105.274.908 51.670.353 51.670.353

Page 40: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

32.587 29.962

230.131 195.336

29.050.886 33.709.023

0 0

2.450 2.450

2.450 2.450

1.812 812

0 0

29.317.866 33.937.583

30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Page 41: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

0 0

0 0

1.127.729 1.416.965

1.127.729 1.416.965

0 0

207.880 207.880

0 0

207.880 207.880

944.196 955.123

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Page 42: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

0 1.031.721

1.335.609 2.656.566

0 0

3.094.338 2.457.258

0 0

11.801 13.229

0 0

3.106.139 2.470.487

0 0

0 0

0

6.082.1765.385.944

0

34.703.810 40.019.759

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Page 43: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

0 0

0 0

129.379 167.154

214.777 239.275

0 0

1.803.467 1.275.973

5.459 0

1.808.926 1.275.973

641.252 485.223

330.806 330.806

310.446 154.417

0 0

0 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Page 44: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

0 0

0 1.031.721

0 0

237.276 271.852

0 0

0 0

0 0

2.260.979 2.818.821

2.902.231 3.304.044

31.801.579 36.715.715

19.762.954 19.757.956

8.609.944 12.018.124

0 0

3.428.681 4.939.635

0 0

31.801.579 36.715.715

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Page 45: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 13CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE 0 42.818.100 41.927.400 41.935.700 41.921.400 9.021.584 32.899.816 3.705.134

TOTAL CHELTUIELI 0 42.818.100 41.927.400 41.935.700 41.921.400 9.021.584 32.899.816 3.705.134

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 0 2.912.600 2.483.500 2.478.500 2.478.500 1.514.066 964.434 1.580.071

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 0 2.895.600 2.468.500 2.468.500 2.468.500 1.505.066 963.434 1.576.083

Autoritati executiv e si legislativ e 51.02.01 0 2.895.600 2.468.500 2.468.500 2.468.500 1.505.066 963.434 1.576.083

Administratia prezidentiala 51.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Autoritati legislativ e 51.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Autoritati executiv e 51.02.01.03 0 2.895.600 2.468.500 2.468.500 2.468.500 1.505.066 963.434 1.576.083

Alte organe ale autoritatilor publice 51.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 51.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia la bugetul UE si cof inantarea f ondurilor primite de la Uniunea Europeana

51.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetelel locale pentru f inantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

51.02.38 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente din domeniul santatii

51.02.46 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare f undamentala si cercetare dezv oltare 53.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare f undamentala (de baza) 53.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru serv icii publice generale 53.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii publice generale 54.02 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Programe de inf ormare si prezentare a imaginii Romaniei 54.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de rezerv a bugetara la dispozitia Guv ernului 54.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de interv entie la dispozitia Guv ernului 54.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul National de Preaderare 54.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 46: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale 54.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor 54.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Plata v alorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima Casa

54.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii publice generale 54.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Operatiuni in curs de clarif icare 89.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli din disponibilitati ale institutiilor publice, in curs de clarif icare

89.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat

55.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02.00 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Transf eruri cu caracter general intre dif erite niv ele ale administratiei 56.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetele locale, f inantate partial din imprumuturi externe

56.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat

56.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 56.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul f ondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interv entie

56.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele consiliilor judetene pentru f inantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 47: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 3 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Transf eruri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale catre bugetul f ondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati ef ectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati ef ectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02 0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 211.039

Aparare 60.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 60.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Aparare nationala 60.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Participarea la misiuni si operatiuni militare in af ara statului roman 60.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru aparare 60.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul apararii 60.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 211.039

Administratia centrala 61.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 61.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordine publica 61.02.03 0 316.000 247.500 247.500 247.500 205.335 42.165 206.974

Politie 61.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Jandarmerie 61.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Paza si suprav egherea f rontierei 61.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Politie locala 61.02.03.04 0 316.000 247.500 247.500 247.500 205.335 42.165 206.974

Siguranta nationala 61.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila nonmilitara)

61.02.05 0 15.000 15.000 15.000 15.000 1.095 13.905 4.065

Autoritati judecatoresti 61.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Penitenciare 61.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectie civ ila 61.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru ordine publica si siguranta nationala 61.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 48: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 4 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 0 3.020.700 2.666.600 2.679.900 2.665.600 2.024.297 641.303 1.736.647

Inv atamant 65.02 0 693.500 626.200 639.500 625.200 351.861 273.339 143.547

Serv icii educationale complementare 65.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoala dupa scoala 65.02.12.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 65.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 65.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant prescolar si primar 65.02.03 0 105.000 79.000 79.000 79.000 68.264 10.736 43.513

Inv atamant prescolar 65.02.03.01 0 35.000 26.000 26.000 26.000 21.444 4.556 11.149

Inv atamant primar 65.02.03.02 0 70.000 53.000 53.000 53.000 46.820 6.180 32.364

Inv atamant secundar 65.02.04 0 581.500 541.200 554.500 540.200 280.947 259.253 97.384

Inv atamant secundar inf erior 65.02.04.01 0 581.500 541.200 554.500 540.200 280.947 259.253 97.384

Inv atamant secundar superior 65.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant prof esional 65.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant postliceal 65.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant superior 65.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant univ ersitar 65.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant postuniv ersitar 65.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant nedef inibil prin niv el 65.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre de specializare, perf ectionare, calif icare si recalif icare 65.02.07.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteci centrale, univ ersitare si pedagogice 65.02.07.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Case de copii 65.02.07.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant special 65.02.07.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii auxiliare pentru educatie 65.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Casa corpului didactic 65.02.11.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elev i 65.02.11.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Camine si cantine pentru studenti 65.02.11.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii auxiliare 65.02.11.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 49: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 5 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Cercetare si dezv oltare pentru inv atamant 65.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului 65.02.50 0 7.000 6.000 6.000 6.000 2.650 3.350 2.650

Sanatate 66.02 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Administratia centrala 66.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 66.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii medicale in ambulator 66.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta medicala pentru specialitati clinice 66.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre medicale multif unctionale 66.02.04.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii medicale ambulatorii 66.02.04.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 66.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Spitale generale 66.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Unitati medico-sociale 66.02.06.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Spitale de recuperare-reabilitare a sanatatii 66.02.06.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Maternitati 66.02.06.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanatorii balneare si de recuperare 66.02.06.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre medicale cu paturi 66.02.06.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte unitati sanitare cu paturi 66.02.06.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii de sanatate publica 66.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Hematologie si securitate transf uzionala 66.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare aplicativ a si dezv oltare experimentala in sanatate 66.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Activ itati de ergoterapie in unitati medico-sanitare 66.02.50.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Policlinici cu plata 66.02.50.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Crese 66.02.50.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Cultura, recreere si religie 67.02 0 395.200 423.900 423.900 423.900 254.550 169.350 164.058

Administratie centrala 67.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 50: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 6 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Serv icii publice descentralizate 67.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii culturale 67.02.03 0 256.200 243.900 243.900 243.900 139.356 104.544 103.227

Biblioteci publice nationale 67.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 0 56.700 44.400 44.400 44.400 35.300 9.100 34.946

Muzee 67.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Case de cultura 67.02.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Camine culturale 67.02.03.07 0 10.000 10.000 10.000 10.000 1.598 8.402 1.781

Centre pentru conserv area si promov area culturii traditionale 67.02.03.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Univ ersitati populare 67.02.03.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Presa 67.02.03.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Edituri 67.02.03.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 67.02.03.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre culturale 67.02.03.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Gradini botanice 67.02.03.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii culturale 67.02.03.30 0 189.500 189.500 189.500 189.500 102.458 87.042 66.500

Serv icii de emisiuni radio-tv si publicatii 67.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii recreativ e si sportiv e 67.02.05 0 30.000 20.000 20.000 20.000 16.908 3.092 20.831

Sport 67.02.05.01 0 30.000 20.000 20.000 20.000 16.908 3.092 19.693

Tineret 67.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de agrement

67.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0 1.138

Serv icii religioase 67.02.06 0 109.000 160.000 160.000 160.000 98.286 61.714 40.000

Cercetare si dezv oltare in domeniul culturii, recreerii si religiei 67.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurari si asistenta sociala 68.02 0 1.917.000 1.601.500 1.601.500 1.601.500 1.417.886 183.614 1.429.042

Page 51: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 7 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Administratie centrala 68.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 68.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensii si ajutoare pentru batranete 68.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta acordata persoanelor in v arsta 68.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati 68.02.05 0 1.885.000 1.589.500 1.589.500 1.589.500 1.411.566 177.934 1.423.042

Asistenta sociala in caz de boli 68.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de inv aliditate 68.02.05.02 0 1.885.000 1.589.500 1.589.500 1.589.500 1.411.566 177.934 1.423.042

Asistenta sociala pentru f amilie si copii 68.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurari pentru somaj 68.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutoare pentru urmasi 68.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0 10.000 1.000 1.000 1.000 320 680 0

Crese 68.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Prev enirea excluderii sociale 68.02.15 0 22.000 11.000 11.000 11.000 6.000 5.000 6.000

Ajutor social 68.02.15.01 0 22.000 11.000 11.000 11.000 6.000 5.000 6.000

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de ref ugiat

68.02.15.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii sociale 68.02.15.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul prev enirii excluderii sociale 68.02.15.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerv a de stat 68.02.50.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 68.02.50.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli de administrare f ond 68.02.50.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02 0 33.342.000 33.354.000 33.354.000 33.354.000 4.623.836 28.730.164 120.981

Locuinte, serv icii si dezv oltare publica 70.02 0 5.025.700 5.007.700 5.007.700 5.007.700 2.895.034 2.112.666 88.543

Administratie centrala 70.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 52: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 8 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Serv icii publice descentralizate 70.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Locuinte 70.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Dezv oltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii si dezv oltare publica 70.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 0 4.475.700 4.471.700 4.471.700 4.471.700 2.619.306 1.852.394 0

Alimentare cu apa 70.02.05.01 0 4.475.700 4.471.700 4.471.700 4.471.700 2.619.306 1.852.394 0

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminat public si electrif icari rurale 70.02.06 0 245.000 218.000 218.000 218.000 131.481 86.519 88.543

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 0 217.000 217.000 217.000 217.000 143.057 73.943 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul locuintelor, serv iciilor si dezv oltarii publice

70.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale 70.02.50 0 88.000 101.000 101.000 101.000 1.190 99.810 0

Protectia mediului 74.02 0 28.316.300 28.346.300 28.346.300 28.346.300 1.728.802 26.617.498 32.438

Administratie centrala 74.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 74.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectia biosf erei si a mediului natural 74.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 0 35.000 50.000 50.000 50.000 32.438 17.562 32.438

Salubritate 74.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0 35.000 50.000 50.000 50.000 32.438 17.562 32.438

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0 28.280.300 28.286.300 28.286.300 28.286.300 1.696.364 26.589.936 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul mediului 74.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii in domeniul protectiei mediului 74.02.50 0 1.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 0 3.211.800 3.160.800 3.160.800 3.160.800 652.955 2.507.845 56.396

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Actiuni generale economice si comerciale 80.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 80.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 53: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 9 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Serv icii publice descentralizate 80.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Meteorologie 80.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Educatia si protectia consumatorului 80.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Sisitemul national antigrindina 80.02.01.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Prev enire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Stimularea exportului 80.02.01.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Cooperare economica internationala 80.02.01.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe de dezv oltare regionala si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerv e de stat si de mobilizare 80.02.01.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Actiuni generale de munca 80.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Masuri activ e pentru combaterea somajului 80.02.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni generale de munca 80.02.02.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibili si energie 81.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 81.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Carbune si alti combustibili minerali solizi 81.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Petrol si gaze naturale 81.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibil nuclear 81.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie electrica 81.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie termica 81.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Alti combustibili 81.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli priv ind combustibilii si energia 81.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria extractiv a, prelucratoare si constructii 82.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria extractiv a a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali

82.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria prelucratoare 82.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul industriei 82.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 54: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 10 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare 83.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 83.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 83.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura 83.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Amendare soluri acide si alcaline 83.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Imbunatatiri f unciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului 83.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectia plantelor si carantina f itosanitara 83.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 83.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Reproductia si selectia animalelor 83.02.03.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Silv icultura 83.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Piscicultura si v anatoare 83.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silv iculturii, pisciculturii si v anatorii

83.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporturi 84.02 0 3.211.800 3.160.800 3.160.800 3.160.800 652.955 2.507.845 56.396

Administratie centrala 84.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport rutier 84.02.03 0 3.211.800 3.160.800 3.160.800 3.160.800 652.955 2.507.845 56.396

Drumuri si poduri 84.02.03.01 0 3.211.800 3.160.800 3.160.800 3.160.800 652.955 2.507.845 56.396

Transport in comun 84.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Strazi 84.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport f erov iar 84.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport pe calea f erata 84.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport cu metroul 84.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport pe apa 84.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport aerian 84.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeroporturi 84.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Av iatia civ ila 84.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 55: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 11 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Zboruri speciale 84.02.06.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni in domeniul av iatiei civ ile 84.02.06.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Conducte si alte sisteme de transport 84.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicatii 85.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicatii 85.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul economic 86.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de munca

86.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul agriculturii, silv iculturii, pisciculturii si v anatorii

86.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul combustibilului si energiei 86.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul industriei extractiv e, prelucratoare si constructiilor

86.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul transporturilor 86.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul comunicatiilor 86.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in alte domenii economice 86.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice 87.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Roman de Dezv oltare Sociala 87.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone libere 87.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Turism 87.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Proiecte de dezv oltare multif unctionale 87.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice 87.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0 2.795.000 2.795.000 0 0 2.231.008 0 0

Rezerv e 97.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Excedent 98.02 0 0 0 0 0 2.231.008 0 0

Def icit 99.02 0 2.795.000 2.795.000 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 0 5.226.000 4.335.300 4.343.600 4.329.300 3.713.266 616.034 3.641.277

TOTAL CHELTUIELI 0 5.226.000 4.335.300 4.343.600 4.329.300 3.713.266 616.034 3.641.277

Page 56: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 12 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 0 2.068.800 1.639.700 1.634.700 1.634.700 1.466.801 167.899 1.536.798

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810

Autoritati executiv e si legislativ e 51.02.01 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810

Administratia prezidentiala 51.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Autoritati legislativ e 51.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Autoritati executiv e 51.02.01.03 0 2.051.800 1.624.700 1.624.700 1.624.700 1.457.801 166.899 1.532.810

Alte organe ale autoritatilor publice 51.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 51.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia la bugetul UE si cof inantarea f ondurilor primite de la Uniunea Europeana

51.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetelel locale pentru f inantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

51.02.38 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente din domeniul santatii

51.02.46 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare f undamentala si cercetare dezv oltare 53.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare f undamentala (de baza) 53.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru serv icii publice generale 53.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii publice generale 54.02 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Programe de inf ormare si prezentare a imaginii Romaniei 54.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de rezerv a bugetara la dispozitia Guv ernului 54.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de interv entie la dispozitia Guv ernului 54.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul National de Preaderare 54.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale 54.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor 54.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 57: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 13 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Plata v alorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima Casa

54.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii publice generale 54.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Operatiuni in curs de clarif icare 89.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli din disponibilitati ale institutiilor publice, in curs de clarif icare

89.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat

55.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02.00 0 12.000 10.000 10.000 10.000 9.000 1.000 3.988

Transf eruri cu caracter general intre dif erite niv ele ale administratiei 56.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetele locale, f inantate partial din imprumuturi externe

56.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat

56.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 56.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul f ondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interv entie

56.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele consiliilor judetene pentru f inantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale catre bugetul f ondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati ef ectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati ef ectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 58: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 14 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02 0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 208.069

Aparare 60.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 60.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Aparare nationala 60.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Participarea la misiuni si operatiuni militare in af ara statului roman 60.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru aparare 60.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul apararii 60.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0 331.000 262.500 262.500 262.500 206.430 56.070 208.069

Administratia centrala 61.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 61.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordine publica 61.02.03 0 316.000 247.500 247.500 247.500 205.335 42.165 206.974

Politie 61.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Jandarmerie 61.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Paza si suprav egherea f rontierei 61.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Politie locala 61.02.03.04 0 316.000 247.500 247.500 247.500 205.335 42.165 206.974

Siguranta nationala 61.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila nonmilitara)

61.02.05 0 15.000 15.000 15.000 15.000 1.095 13.905 1.095

Autoritati judecatoresti 61.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Penitenciare 61.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectie civ ila 61.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru ordine publica si siguranta nationala 61.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 0 2.401.700 2.047.600 2.060.900 2.046.600 1.742.437 304.163 1.732.948

Inv atamant 65.02 0 268.500 201.200 214.500 200.200 164.245 35.955 141.554

Serv icii educationale complementare 65.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoala dupa scoala 65.02.12.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 65.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 59: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 15 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Serv icii publice descentralizate 65.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant prescolar si primar 65.02.03 0 105.000 79.000 79.000 79.000 68.264 10.736 41.520

Inv atamant prescolar 65.02.03.01 0 35.000 26.000 26.000 26.000 21.444 4.556 11.149

Inv atamant primar 65.02.03.02 0 70.000 53.000 53.000 53.000 46.820 6.180 30.371

Inv atamant secundar 65.02.04 0 156.500 116.200 129.500 115.200 93.331 21.869 97.384

Inv atamant secundar inf erior 65.02.04.01 0 156.500 116.200 129.500 115.200 93.331 21.869 97.384

Inv atamant secundar superior 65.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant prof esional 65.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant postliceal 65.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant superior 65.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant univ ersitar 65.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant postuniv ersitar 65.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant nedef inibil prin niv el 65.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre de specializare, perf ectionare, calif icare si recalif icare 65.02.07.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteci centrale, univ ersitare si pedagogice 65.02.07.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Case de copii 65.02.07.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant special 65.02.07.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii auxiliare pentru educatie 65.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Casa corpului didactic 65.02.11.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elev i 65.02.11.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Camine si cantine pentru studenti 65.02.11.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii auxiliare 65.02.11.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru inv atamant 65.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului 65.02.50 0 7.000 6.000 6.000 6.000 2.650 3.350 2.650

Sanatate 66.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratia centrala 66.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 66.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii medicale in ambulator 66.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 60: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 16 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Asistenta medicala pentru specialitati clinice 66.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre medicale multif unctionale 66.02.04.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii medicale ambulatorii 66.02.04.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 66.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Spitale generale 66.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Unitati medico-sociale 66.02.06.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Spitale de recuperare-reabilitare a sanatatii 66.02.06.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Maternitati 66.02.06.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanatorii balneare si de recuperare 66.02.06.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre medicale cu paturi 66.02.06.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte unitati sanitare cu paturi 66.02.06.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii de sanatate publica 66.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Hematologie si securitate transf uzionala 66.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare aplicativ a si dezv oltare experimentala in sanatate 66.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Activ itati de ergoterapie in unitati medico-sanitare 66.02.50.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Policlinici cu plata 66.02.50.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Crese 66.02.50.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Cultura, recreere si religie 67.02 0 216.200 244.900 244.900 244.900 160.306 84.594 162.352

Administratie centrala 67.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 67.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii culturale 67.02.03 0 137.200 124.900 124.900 124.900 103.398 21.502 103.044

Biblioteci publice nationale 67.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 0 56.700 44.400 44.400 44.400 35.300 9.100 34.946

Muzee 67.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 61: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 17 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Case de cultura 67.02.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Camine culturale 67.02.03.07 0 10.000 10.000 10.000 10.000 1.598 8.402 1.598

Centre pentru conserv area si promov area culturii traditionale 67.02.03.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Univ ersitati populare 67.02.03.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Presa 67.02.03.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Edituri 67.02.03.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 67.02.03.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre culturale 67.02.03.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Gradini botanice 67.02.03.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii culturale 67.02.03.30 0 70.500 70.500 70.500 70.500 66.500 4.000 66.500

Serv icii de emisiuni radio-tv si publicatii 67.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii recreativ e si sportiv e 67.02.05 0 30.000 20.000 20.000 20.000 16.908 3.092 19.308

Sport 67.02.05.01 0 30.000 20.000 20.000 20.000 16.908 3.092 19.308

Tineret 67.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de agrement

67.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii religioase 67.02.06 0 49.000 100.000 100.000 100.000 40.000 60.000 40.000

Cercetare si dezv oltare in domeniul culturii, recreerii si religiei 67.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurari si asistenta sociala 68.02 0 1.917.000 1.601.500 1.601.500 1.601.500 1.417.886 183.614 1.429.042

Administratie centrala 68.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 68.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensii si ajutoare pentru batranete 68.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta acordata persoanelor in v arsta 68.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati 68.02.05 0 1.885.000 1.589.500 1.589.500 1.589.500 1.411.566 177.934 1.423.042

Asistenta sociala in caz de boli 68.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 62: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 18 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Asistenta sociala in caz de inv aliditate 68.02.05.02 0 1.885.000 1.589.500 1.589.500 1.589.500 1.411.566 177.934 1.423.042

Asistenta sociala pentru f amilie si copii 68.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurari pentru somaj 68.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutoare pentru urmasi 68.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0 10.000 1.000 1.000 1.000 320 680 0

Crese 68.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Prev enirea excluderii sociale 68.02.15 0 22.000 11.000 11.000 11.000 6.000 5.000 6.000

Ajutor social 68.02.15.01 0 22.000 11.000 11.000 11.000 6.000 5.000 6.000

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de ref ugiat

68.02.15.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii sociale 68.02.15.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul prev enirii excluderii sociale 68.02.15.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerv a de stat 68.02.50.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 68.02.50.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli de administrare f ond 68.02.50.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02 0 177.000 189.000 189.000 189.000 102.544 86.456 120.981

Locuinte, serv icii si dezv oltare publica 70.02 0 140.000 122.000 122.000 122.000 70.106 51.894 88.543

Administratie centrala 70.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 70.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Locuinte 70.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Dezv oltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii si dezv oltare publica 70.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 0 18.000 14.000 14.000 14.000 0 14.000 0

Page 63: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 19 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Alimentare cu apa 70.02.05.01 0 18.000 14.000 14.000 14.000 0 14.000 0

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminat public si electrif icari rurale 70.02.06 0 120.000 93.000 93.000 93.000 70.106 22.894 88.543

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul locuintelor, serv iciilor si dezv oltarii publice

70.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale 70.02.50 0 2.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Protectia mediului 74.02 0 37.000 67.000 67.000 67.000 32.438 34.562 32.438

Administratie centrala 74.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 74.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectia biosf erei si a mediului natural 74.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 0 35.000 50.000 50.000 50.000 32.438 17.562 32.438

Salubritate 74.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0 35.000 50.000 50.000 50.000 32.438 17.562 32.438

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0 1.000 7.000 7.000 7.000 0 7.000 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul mediului 74.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii in domeniul protectiei mediului 74.02.50 0 1.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 0 247.500 196.500 196.500 196.500 195.054 1.446 42.481

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Actiuni generale economice si comerciale 80.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 80.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 80.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Meteorologie 80.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Educatia si protectia consumatorului 80.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Sisitemul national antigrindina 80.02.01.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Prev enire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Stimularea exportului 80.02.01.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 64: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 20 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Cooperare economica internationala 80.02.01.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe de dezv oltare regionala si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerv e de stat si de mobilizare 80.02.01.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Actiuni generale de munca 80.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Masuri activ e pentru combaterea somajului 80.02.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni generale de munca 80.02.02.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibili si energie 81.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 81.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Carbune si alti combustibili minerali solizi 81.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Petrol si gaze naturale 81.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibil nuclear 81.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie electrica 81.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie termica 81.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Alti combustibili 81.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli priv ind combustibilii si energia 81.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria extractiv a, prelucratoare si constructii 82.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria extractiv a a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali

82.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria prelucratoare 82.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul industriei 82.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare 83.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 83.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 83.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura 83.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Amendare soluri acide si alcaline 83.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Imbunatatiri f unciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului 83.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 65: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 21 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Protectia plantelor si carantina f itosanitara 83.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 83.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Reproductia si selectia animalelor 83.02.03.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Silv icultura 83.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Piscicultura si v anatoare 83.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silv iculturii, pisciculturii si v anatorii

83.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporturi 84.02 0 247.500 196.500 196.500 196.500 195.054 1.446 42.481

Administratie centrala 84.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport rutier 84.02.03 0 247.500 196.500 196.500 196.500 195.054 1.446 42.481

Drumuri si poduri 84.02.03.01 0 247.500 196.500 196.500 196.500 195.054 1.446 42.481

Transport in comun 84.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Strazi 84.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport f erov iar 84.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport pe calea f erata 84.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport cu metroul 84.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport pe apa 84.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport aerian 84.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeroporturi 84.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Av iatia civ ila 84.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Zboruri speciale 84.02.06.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni in domeniul av iatiei civ ile 84.02.06.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Conducte si alte sisteme de transport 84.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicatii 85.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicatii 85.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 66: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 22 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Cercetare si dezv oltare in domeniul economic 86.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de munca

86.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul agriculturii, silv iculturii, pisciculturii si v anatorii

86.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul combustibilului si energiei 86.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul industriei extractiv e, prelucratoare si constructiilor

86.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul transporturilor 86.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul comunicatiilor 86.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in alte domenii economice 86.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice 87.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Roman de Dezv oltare Sociala 87.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone libere 87.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Turism 87.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Proiecte de dezv oltare multif unctionale 87.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice 87.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0 2.795.000 2.795.000 0 0 2.231.008 0 0

Rezerv e 97.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Excedent 98.02 0 0 0 0 0 2.231.008 0 0

Def icit 99.02 0 2.795.000 2.795.000 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 0 37.592.100 37.592.100 37.592.100 37.592.100 5.308.318 32.283.782 63.857

TOTAL CHELTUIELI 0 37.592.100 37.592.100 37.592.100 37.592.100 5.308.318 32.283.782 63.857

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 50.02 0 843.800 843.800 843.800 843.800 47.265 796.535 43.273

Autoritati publice si actiuni externe 51.02 0 843.800 843.800 843.800 843.800 47.265 796.535 43.273

Autoritati executiv e si legislativ e 51.02.01 0 843.800 843.800 843.800 843.800 47.265 796.535 43.273

Administratia prezidentiala 51.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Autoritati legislativ e 51.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Autoritati executiv e 51.02.01.03 0 843.800 843.800 843.800 843.800 47.265 796.535 43.273

Page 67: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 23 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Alte organe ale autoritatilor publice 51.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 51.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia la bugetul UE si cof inantarea f ondurilor primite de la Uniunea Europeana

51.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetelel locale pentru f inantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

51.02.38 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale pentru f inantarea cheltuielilor curente din domeniul santatii

51.02.46 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare f undamentala si cercetare dezv oltare 53.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare f undamentala (de baza) 53.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru serv icii publice generale 53.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii publice generale 54.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe de inf ormare si prezentare a imaginii Romaniei 54.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de rezerv a bugetara la dispozitia Guv ernului 54.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de interv entie la dispozitia Guv ernului 54.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul National de Preaderare 54.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale 54.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de stat

54.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale

54.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Targuri, saloane si expozitii de carte si de publicatii culturale 54.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice comunitare de ev identa a persoanelor 54.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Plata v alorii de executare a garantiei in cadrul programului Prima Casa

54.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii publice generale 54.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Operatiuni in curs de clarif icare 89.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli din disponibilitati ale institutiilor publice, in curs de clarif icare

89.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 68: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 24 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat

55.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Tranzactii priv ind datoria publica si imprumuturi 55.02.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri cu caracter general intre dif erite niv ele ale administratiei 56.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetele locale, f inantate partial din imprumuturi externe

56.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor sociale de stat

56.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul asigurarilor pentru somaj 56.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetul f ondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetul de stat catre bugetele locale din Fondul de Interv entie

56.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele consiliilor judetene pentru f inantarea centrelor pentru protectia copilului

56.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri din bugetele locale catre bugetul f ondului de asigurari sociale de sanatate

56.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati ef ectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Plati ef ectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 57.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA

59.02 0 0 0 0 0 0 0 2.970

Aparare 60.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 60.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Aparare nationala 60.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Participarea la misiuni si operatiuni militare in af ara statului roman 60.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru aparare 60.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 69: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 25 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Alte cheltuieli in domeniul apararii 60.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordine publica si siguranta nationala 61.02 0 0 0 0 0 0 0 2.970

Administratia centrala 61.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 61.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Ordine publica 61.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Politie 61.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Jandarmerie 61.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Paza si suprav egherea f rontierei 61.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Politie locala 61.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Siguranta nationala 61.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectie civ ila si protectie contra incendiilor (protectie civ ila nonmilitara)

61.02.05 0 0 0 0 0 0 0 2.970

Autoritati judecatoresti 61.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Penitenciare 61.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectie civ ila 61.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru ordine publica si siguranta nationala 61.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.02 0 619.000 619.000 619.000 619.000 281.860 337.140 3.699

Inv atamant 65.02 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 1.993

Serv icii educationale complementare 65.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoala dupa scoala 65.02.12.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 65.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 65.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant prescolar si primar 65.02.03 0 0 0 0 0 0 0 1.993

Inv atamant prescolar 65.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant primar 65.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 1.993

Inv atamant secundar 65.02.04 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 0

Inv atamant secundar inf erior 65.02.04.01 0 425.000 425.000 425.000 425.000 187.616 237.384 0

Page 70: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 26 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Inv atamant secundar superior 65.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant prof esional 65.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant postliceal 65.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant superior 65.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant univ ersitar 65.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant postuniv ersitar 65.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant nedef inibil prin niv el 65.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre de specializare, perf ectionare, calif icare si recalif icare 65.02.07.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteci centrale, univ ersitare si pedagogice 65.02.07.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Case de copii 65.02.07.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv atamant special 65.02.07.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii auxiliare pentru educatie 65.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Casa corpului didactic 65.02.11.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Internate si cantine pentru elev i 65.02.11.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Camine si cantine pentru studenti 65.02.11.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii auxiliare 65.02.11.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare pentru inv atamant 65.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului 65.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanatate 66.02 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Administratia centrala 66.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 66.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii medicale in ambulator 66.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta medicala pentru specialitati clinice 66.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre medicale multif unctionale 66.02.04.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii medicale ambulatorii 66.02.04.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii de urgenta prespitalicesti si transport sanitar 66.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii medicale in unitati sanitare cu paturi 66.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Spitale generale 66.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 71: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 27 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Unitati medico-sociale 66.02.06.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Spitale de recuperare-reabilitare a sanatatii 66.02.06.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Maternitati 66.02.06.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sanatorii balneare si de recuperare 66.02.06.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre medicale cu paturi 66.02.06.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte unitati sanitare cu paturi 66.02.06.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii de sanatate publica 66.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Hematologie si securitate transf uzionala 66.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare aplicativ a si dezv oltare experimentala in sanatate 66.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Activ itati de ergoterapie in unitati medico-sanitare 66.02.50.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Policlinici cu plata 66.02.50.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Crese 66.02.50.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte institutii si actiuni sanitare 66.02.50.50 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0

Cultura, recreere si religie 67.02 0 179.000 179.000 179.000 179.000 94.244 84.756 1.706

Administratie centrala 67.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 67.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii culturale 67.02.03 0 119.000 119.000 119.000 119.000 35.958 83.042 183

Biblioteci publice nationale 67.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 67.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Muzee 67.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Institutii publice de spectacole si concerte 67.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Scoli populare de arta si meserii 67.02.03.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Case de cultura 67.02.03.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Camine culturale 67.02.03.07 0 0 0 0 0 0 0 183

Centre pentru conserv area si promov area culturii traditionale 67.02.03.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Univ ersitati populare 67.02.03.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Presa 67.02.03.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 72: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 28 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Edituri 67.02.03.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 67.02.03.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprumuturi acordate pentru protejarea monumentelor istorice 67.02.03.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre culturale 67.02.03.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Gradini botanice 67.02.03.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii culturale 67.02.03.30 0 119.000 119.000 119.000 119.000 35.958 83.042 0

Serv icii de emisiuni radio-tv si publicatii 67.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii recreativ e si sportiv e 67.02.05 0 0 0 0 0 0 0 1.523

Sport 67.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 385

Tineret 67.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Intretinere gradini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportiv e si de agrement

67.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0 1.138

Serv icii religioase 67.02.06 0 60.000 60.000 60.000 60.000 58.286 1.714 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul culturii, recreerii si religiei 67.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii în domeniile culturii, recreerii si religiei 67.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurari si asistenta sociala 68.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 68.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 68.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pensii si ajutoare pentru batranete 68.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta acordata persoanelor in v arsta 68.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de boli si inv aliditati 68.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de boli 68.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta sociala in caz de inv aliditate 68.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta sociala pentru f amilie si copii 68.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Asigurari pentru somaj 68.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutoare pentru urmasi 68.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutoare pentru locuinte 68.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Crese 68.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 73: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 29 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Unitati de asistenta medico-sociale 68.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Prev enirea excluderii sociale 68.02.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutor social 68.02.15.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cantine de ajutor social 68.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Centre de primire si cazare a persoanelor solicitante a statutului de ref ugiat

68.02.15.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii sociale 68.02.15.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul prev enirii excluderii sociale 68.02.15.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 68.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale 68.02.50.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerv a de stat 68.02.50.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli cu transmiterea si plata drepturilor 68.02.50.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli de administrare f ond 68.02.50.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

69.02 0 33.165.000 33.165.000 33.165.000 33.165.000 4.521.292 28.643.708 0

Locuinte, serv icii si dezv oltare publica 70.02 0 4.885.700 4.885.700 4.885.700 4.885.700 2.824.928 2.060.772 0

Administratie centrala 70.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 70.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Locuinte 70.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Dezv oltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 70.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii si dezv oltare publica 70.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05 0 4.457.700 4.457.700 4.457.700 4.457.700 2.619.306 1.838.394 0

Alimentare cu apa 70.02.05.01 0 4.457.700 4.457.700 4.457.700 4.457.700 2.619.306 1.838.394 0

Amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminat public si electrif icari rurale 70.02.06 0 125.000 125.000 125.000 125.000 61.375 63.625 0

Alimentare cu gaze naturale in localitati 70.02.07 0 217.000 217.000 217.000 217.000 143.057 73.943 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul locuintelor, serv iciilor si dezv oltarii publice

70.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 74: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 30 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Alte serv icii in domeniul locuintei, serv iciilor si dezv oltarii comunale 70.02.50 0 86.000 86.000 86.000 86.000 1.190 84.810 0

Protectia mediului 74.02 0 28.279.300 28.279.300 28.279.300 28.279.300 1.696.364 26.582.936 0

Administratie centrala 74.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 74.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Reducerea si controlul poluarii 74.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectia biosf erei si a mediului natural 74.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Salubritate si gestiunea deseurilor 74.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Salubritate 74.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 0 28.279.300 28.279.300 28.279.300 28.279.300 1.696.364 26.582.936 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul mediului 74.02.25 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte serv icii in domeniul protectiei mediului 74.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.02 0 2.964.300 2.964.300 2.964.300 2.964.300 457.901 2.506.399 13.915

Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Actiuni generale economice si comerciale 80.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 80.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 80.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Meteorologie 80.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Educatia si protectia consumatorului 80.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Sisitemul national antigrindina 80.02.01.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Prev enire si combatere inundatii si gheturi 80.02.01.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Stimularea exportului 80.02.01.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Cooperare economica internationala 80.02.01.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Stimulare intreprinderi mici si mijlocii 80.02.01.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe de dezv oltare regionala si sociala 80.02.01.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Rezerv e de stat si de mobilizare 80.02.01.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale 80.02.01.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Actiuni generale de munca 80.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 75: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 31 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Masuri activ e pentru combaterea somajului 80.02.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni generale de munca 80.02.02.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibili si energie 81.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 81.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Carbune si alti combustibili minerali solizi 81.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Petrol si gaze naturale 81.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Combustibil nuclear 81.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie electrica 81.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Energie termica 81.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Alti combustibili 81.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli priv ind combustibilii si energia 81.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria extractiv a, prelucratoare si constructii 82.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria extractiv a a resurselor minerale altele decat combustibilii minerali

82.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Industria prelucratoare 82.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul industriei 82.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura, silv icultura, piscicultura si v anatoare 83.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Administratie centrala 83.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Serv icii publice descentralizate 83.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura 83.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Amendare soluri acide si alcaline 83.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Imbunatatiri f unciare, irigatii, desecari si combaterea eroziunii solului 83.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Protectia plantelor si carantina f itosanitara 83.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe pentru sprijinirea producatorilor agricoli 83.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Reproductia si selectia animalelor 83.02.03.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Camere agricole 83.02.03.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii 83.02.03.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Silv icultura 83.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 76: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 32 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Piscicultura si v anatoare 83.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silv iculturii, pisciculturii si v anatorii

83.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Transporturi 84.02 0 2.964.300 2.964.300 2.964.300 2.964.300 457.901 2.506.399 13.915

Administratie centrala 84.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport rutier 84.02.03 0 2.964.300 2.964.300 2.964.300 2.964.300 457.901 2.506.399 13.915

Drumuri si poduri 84.02.03.01 0 2.964.300 2.964.300 2.964.300 2.964.300 457.901 2.506.399 13.915

Transport in comun 84.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Strazi 84.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport f erov iar 84.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport pe calea f erata 84.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport cu metroul 84.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport pe apa 84.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport aerian 84.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeroporturi 84.02.06.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Av iatia civ ila 84.02.06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Zboruri speciale 84.02.06.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni in domeniul av iatiei civ ile 84.02.06.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Conducte si alte sisteme de transport 84.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicatii 85.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunicatii 85.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul economic 86.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul actiunilor generale economice, comerciale si de munca

86.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul agriculturii, silv iculturii, pisciculturii si v anatorii

86.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul combustibilului si energiei 86.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 77: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 33 / 33

Denumirea indicatorilor Cod indicator Credite de

angajament

Credite bugetare

Anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

Trimestriale

cumulate

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plati ef ectuate Angajamente

legale de platit

Cheltuieli ef ectiv e

Cercetare si dezv oltare in domeniul industriei extractiv e, prelucratoare si constructiilor

86.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul transporturilor 86.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in domeniul comunicatiilor 86.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Cercetare si dezv oltare in alte domenii economice 86.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice 87.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Roman de Dezv oltare Sociala 87.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Zone libere 87.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Turism 87.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Proiecte de dezv oltare multif unctionale 87.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte actiuni economice 87.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 96.02 0 2.795.000 2.795.000 0 0 2.231.008 0 0

Rezerv e 97.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Excedent 98.02 0 0 0 0 0 2.231.008 0 0

Def icit 99.02 0 2.795.000 2.795.000 0 0 0 0 0

Page 78: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

Anexa 12CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE 40.023.100 39.132.400 12.706.746 1.127.729 11.579.017 11.252.592 37.189 1.416.965

TOTAL VENITURI 40.023.100 39.132.400 12.706.746 1.127.729 11.579.017 11.252.592 37.189 1.416.965

VENITURI PROPRII 3.207.700 2.787.000 5.037.881 1.127.729 3.910.152 3.583.727 37.189 1.416.965

I. VENITURI CURENTE 5.206.800 4.318.100 5.519.710 1.127.729 4.391.981 4.065.556 37.189 1.416.965

A. VENITURI FISCALE 4.625.700 3.819.000 4.795.875 671.131 4.124.744 3.840.633 37.189 918.053

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1.715.000 1.606.000 1.588.629 0 1.588.629 1.588.629 0 0

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe prof it 01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe prof it de la agentii economici 01.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1.715.000 1.606.000 1.588.629 0 1.588.629 1.588.629 0 0

Impozit pe v enit 03.02 22.000 20.000 1.526 0 1.526 1.526 0 0

Impozit pe onorariul av ocatilor si notarilor publici 03.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozitul pe v eniturile din transf erul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18 22.000 20.000 1.526 0 1.526 1.526 0 0

Cote si sume def alcate din impozitul pe v enit 04.02 1.693.000 1.586.000 1.587.103 0 1.587.103 1.587.103 0 0

Cote def alcate din impozitul pe v enit 04.02.01 578.000 541.000 541.174 0 541.174 541.174 0 0

Sume alocate din cotele def alcate din impozitul pe v enit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04 1.115.000 1.045.000 1.045.929 0 1.045.929 1.045.929 0 0

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0 0 0 0 0 0 0 0

Alte impozite pe v enit, prof it si castiguri din capital 05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte impozite pe v enit, prof it si castiguri din capital 05.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 79: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -= Restante din anii anteriori =- 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe salari - total 06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cote def alcate din impozitul pe salarii -= Restante din anii anteriori =- 06.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 636.700 457.000 1.039.609 331.802 707.807 478.574 27.372 533.663

Impozite si taxe pe proprietate 07.02 636.700 457.000 1.039.609 331.802 707.807 478.574 27.372 533.663

Impozit pe cladiri 07.02.01 280.000 173.300 463.996 87.833 376.163 195.810 12.606 255.580

Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 130.000 89.100 216.810 62.690 154.120 136.755 8.047 72.008

Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 150.000 84.200 247.186 25.143 222.043 59.055 4.559 183.572

Impozit pe terenuri 07.02.02 348.700 277.700 542.777 239.205 303.572 253.892 14.766 274.119

Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 100.000 65.000 157.404 66.362 91.042 83.018 4.810 69.576

Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 34.000 34.000 27.103 5.390 21.713 13.666 1.248 12.189

Impozit pe terenurile extrav ilane 07.02.02.03 214.700 178.700 358.270 167.453 190.817 157.208 8.708 192.354

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activ itatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03 8.000 6.000 32.836 4.764 28.072 28.872 0 3.964

Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2.264.000 1.747.000 2.159.227 339.329 1.819.898 1.765.020 9.817 384.390

Sume def alcate din TVA 11.02 1.988.000 1.520.000 1.520.000 0 1.520.000 1.520.000 0 0

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea cheltuielilor descentralizate la niv elul judetelor

11.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea cheltuielilor descentralizate la niv elul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1.881.000 1.413.000 1.413.000 0 1.413.000 1.413.000 0 0

Sume def alcate din TVA pt drumuri 11.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume def alcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 107.000 107.000 107.000 0 107.000 107.000 0 0

Sume def alcate din TVA pentru f inantarea programului de dezv oltare a inf rastructurii din spatiul rural

11.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea înv atamântului particular sau conf esional acreditat

11.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv icii 12.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 80: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 3 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Taxe hoteliere 12.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe pe serv icii specif ice 15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe spectacole 15.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte taxe pe serv icii specif ice 15.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desf asurarea de activ itati

16.02 276.000 227.000 639.227 339.329 299.898 245.020 9.817 384.390

Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 240.000 192.000 613.948 335.144 278.804 224.890 9.817 379.241

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 140.000 105.000 331.344 156.240 175.104 154.677 8.026 168.641

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 100.000 87.000 282.604 178.904 103.700 70.213 1.791 210.600

Taxe si tarif e pentru eliberarea de licente si autorizatii de f unctionare 16.02.03 30.000 29.000 16.026 0 16.026 16.026 0 0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desf asurare de activ itati

16.02.50 6.000 6.000 9.253 4.185 5.068 4.104 0 5.149

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 10.000 9.000 8.410 0 8.410 8.410 0 0

Alte impozite si taxe f iscale 18.02 10.000 9.000 8.410 0 8.410 8.410 0 0

Alte impozite si taxe 18.02.50 10.000 9.000 8.410 0 8.410 8.410 0 0

C. VENITURI NEFISCALE 581.100 499.100 723.835 456.598 267.237 224.923 0 498.912

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Venituri din proprietate 30.02 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Varsaminte din prof itul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Alte v enituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Venituri din div idende 30.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din div idende v arsate de 30.02.08.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din div idende de la alti platitori 30.02.08.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Div idende de la societatile ºi companiile nationale ºi societãþile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri din proprietate 30.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din dobanzi 31.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 81: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 4 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Alte v enituri din dobanzi 31.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 511.100 448.100 675.038 441.159 233.879 191.325 0 483.713

Venituri din prestari de serv icii si alte activ itati 33.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din prestari de serv icii 33.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia persoanelor benef iciare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe din activ itatea cadastrala si de agricultura 33.02.24 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de asistenta sociala

33.02.27 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribu?ii pentru f inan?area Programului „?coala dupa ?coala” 33.02.33 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri din prestari de serv icii si alte activ itati 33.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din taxe administrativ e, eliberari de permise 34.02 0 0 12 0 12 12 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 0 12 0 12 12 0 0

Alte v enituri din taxe administrativ e, eliberari de permise 34.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Amenzi, penalitati si conf iscari 35.02 200.000 137.000 635.548 441.159 194.389 151.835 0 483.713

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conf orm dispozitiilor legale

35.02.01 200.000 137.000 635.548 441.159 194.389 151.835 0 483.713

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02 200.000 137.000 635.548 441.159 194.389 151.835 0 483.713

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Incasari din v alorif icarea bunurilor conf iscate, abandonate si alte sume constatate odata cu conf iscarea potriv it legii

35.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Încasari din v alorif icarea bunurilor conf iscate, abandonate si alte sume constatate odata cu conf iscarea potriv it legii

35.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 82: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 5 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Alte amenzi, penalitati si conf iscari 35.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Div erse v enituri 36.02 300.000 300.000 28.380 0 28.380 28.380 0 0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctiv e 36.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din aplicatia prescriptiei extinctiv e 36.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din v enituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe speciale 36.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor f ixe 36.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 36.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din recuperarea cheltuielilor ef ectuate în cursul procesului de executare silita

36.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de reabilitare termica 36.02.23 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia asociatiei de poprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

36.02.31 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti 36.02.32 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilo rprecedenti, af erente sectiunii de dezv oltare

36.02.32.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente sectiunii de f unctionare

36.02.32.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri pentru f inantarea sectiunii de dezv oltare 36.02.47 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri 36.02.50 300.000 300.000 28.380 0 28.380 28.380 0 0

Transf eruri v oluntare, altele decat subv entiile 37.02 11.100 11.100 11.098 0 11.098 11.098 0 0

Donatii si sponsorizari 37.02.01 11.100 11.100 11.098 0 11.098 11.098 0 0

Varsaminte din sectiunea de f unctionare pentru f inantarea sectiunii de dezv oltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 -15.000 -15.000 -5.236 0 -5.236 -5.236 0 0

Varsaminte din sectiunea de f unctionare 37.02.04 15.000 15.000 5.236 0 5.236 5.236 0 0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 83: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 6 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Alte transf eruri v oluntare 37.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 17.548 0 17.548 17.548 0 0

Venituri din v alorif icarea unor bunuri 39.02 0 0 17.548 0 17.548 17.548 0 0

Venituri din v alorif icarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din v anzarea locuintelor construite din f ondurile statului 39.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din priv atizare 39.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din v anzarea unor bunuri apartinand domeniului priv at 39.02.07 0 0 17.548 0 17.548 17.548 0 0

Depozite speciale pentru constructii de construinte 39.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

III. OPERATIUNI FINANCIARE 0 0 1.031.721 0 1.031.721 1.031.721 0 0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 40.02 0 0 1.031.721 0 1.031.721 1.031.721 0 0

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru inf iintarea unor institutii si serv icii publice de interes local sau a unor activ itati f inantate integral din v enituri proprii

40.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane f izice si juridice

40.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezv oltare

40.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f inantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltare**)

40.02.14 0 0 1.031.721 0 1.031.721 1.031.721 0 0

Sume primite în cadrul mecanismului decontãrii cererilor de platã 40.02.16 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f inantarea cheltuielilor sectiunii de f unctionare

40.02.18 0 0 0 0 0 0 0 0

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

41.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 84: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 7 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. SUBVENTII 32.539.200 32.537.200 4.565.433 0 4.565.433 4.565.433 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32.539.200 32.537.200 4.565.433 0 4.565.433 4.565.433 0 0

Subv entii de la bugetul de stat 42.02 32.517.000 32.515.000 4.234.335 0 4.234.335 4.234.335 0 0

A. De capital 0 0 0 0 0 0 0 0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termof icare 42.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv estitii f inantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeroporturi de interes local 42.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Planuri si reglementari de urbanism 42.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Strazi care se v or amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cv artate de locuinte noi

42.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanitarea studiilor de f ezabilitate af erente proiectelor SAPARD 42.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor locuinta

42.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 85: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 8 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Finantarea subprogramului priv ind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si / sau asf altarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului priv ind alimentarea cu apa a satelor 42.02.09.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului priv ind canalizarea si epurarea apelor uzate

42.02.09.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea actiunilor priv ind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

42.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru f inantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

42.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de inv atamant preuniv ersitar

42.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite din Fondul National de Dezv oltare 42.02.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Suv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea inv estitiilor in sanatate

42.02.16 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea altor inv estitii in sanatate

42.02.16.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru f inalizarea lucrarilor de constructii a asezamintelor culturale

42.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii din v eniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea inv estiilor in sanatate

42.02.18 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii din v enituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.18.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 86: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 9 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Subcentii din v enituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea reparatiilor capitale in santate

42.02.18.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcentii din v entiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea altor inv estitii in sanatate

42.02.18.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii catre bugetele locale pentru f inantarea programelor multianuale de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor inv estitiilor publice

42.02.19 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor f inantate din FEN postaderare

42.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Curente 32.517.000 32.515.000 4.234.335 0 4.234.335 4.234.335 0 0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite din Fondul de Interv entie 42.02.28 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru compensarea cresterilor neprev izionate ale preturilor la combustibili

42.02.32 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprijin f inanciar pentru constituirea f amiliei 42.02.33 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier

42.02.34 12.000 10.000 320 0 320 320 0 0

Subv entii din bugetul de stat pentru f inantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.35 0 0 0 0 0 0 0 0

Trusouri pentru nou nascuti 42.02.36 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea programelor de electrif icare

42.02.37 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectiv elor de inv estitii

42.02.40 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii 42.02.41 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea camerelor agricole 42.02.44 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 87: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 10 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor f inantate din Fondul Social European

42.02.45 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale catre achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termof icare

42.02.46 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea unor programe de interes national

42.02.51 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de f unctionare a bugetului local

42.02.51.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezv oltare a bugetului local

42.02.51.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea inv estitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru sprijinirea construirii de locuinte 42.02.54 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru f inantarea locuintelor sociale 42.02.55 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc 42.02.57 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

42.02.58 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului inf rastructura la niv el judetean 42.02.59 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corectii f inanciare 42.02.62 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor 42.02.63 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor destinate sectiunii de f unctionare

42.02.63.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor destinate sectiunii de dezv oltare

42.02.63.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea cheltuielilor urgente specif ice sezonului rece destinate sectiunii de f unctionare

42.02.64 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea Programui National de Dezv oltare Locala 42.02.65 32.505.000 32.505.000 4.234.015 0 4.234.015 4.234.015 0 0

Page 88: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 11 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii 42.02.66 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii din sume obtinute în urma scoaterii la licitatie a certif icatelor de emisii de gaze cu ef ect de sera pentru f inantarea proiectelor de inv estitii

42.02.67 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor f inantate din f onduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, af erente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv en?ii pentru realizarea activ ita?ii de colectare, transport, depozitare ?i neutralizare a de?eurilor de origine animala

42.02.73 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la alte administratii 43.02 22.200 22.200 331.098 0 331.098 331.098 0 0

Subv entii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru inf iintarea programelor pentru ocuparea temporara a f ortei de munca

43.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extreme dif icultate

43.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte subv entii primite de la administratia centrala pentru f inantarea unor activ itati

43.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume de la agentia nationala de cadastru si publicitate imobiliara 43.02.21 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite din bugetul judetului pentru clasele de înv atamânt special organizate în cadrul unitatilor de înv atamânt de masa”

43.02.23 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite din bugetele locale pentru clasele de înv atamânt de masa organizate în unitatile de înv atamânt special

43.02.24 22.200 22.200 0 0 0 0 0 0

Subv entii din bugetul imprumuturilor pentru f inantarea corectiilor f inanciare ale unitatii administrativ -teritoriale

43.02.28 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 89: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 12 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Sume primite de la bugetele proprii ale judetelelor in v ederea asiguararii f ondurilor necesare implemantarii proiectelor f inantete de FEN

43.02.29 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care benef iciaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in inv atamantul de masa

43.02.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31 0 0 308.898 0 308.898 308.898 0 0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru f inantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte f unciara

43.02.34 0 0 22.200 0 22.200 22.200 0 0

Sume FEN postaderare in contul platilor ef ectuate 45.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European de Dezv oltare regionala 45.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Social European 45.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul de Coeziune 45.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European pentru Agricultura si Dezv oltare Rurala 45.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 90: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 13 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.04.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European de Pescuit 45.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.05.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul european de garantare agricola 45.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.06.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.07.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.07.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.07.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.07.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 45.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.08.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.08.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.08.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.08.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Programe comunitare f inantate in perioada 2007-2013 45.02.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.15.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.15.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.15.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte f acilitati si instrumente postaderare 45.02.16 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.16.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.16.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 91: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 14 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Pref inantari 45.02.16.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.16.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul f inanciar SEE 45.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.17.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.17.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.17.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.17.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul f inanciar norv egian 45.02.18 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.18.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.18.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.18.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.18.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Programul de cooperare elv etiano-român v izând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 45.02.19.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 45.02.19.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 45.02.19.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.19.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta tehnica pentru mecanismele f inanciare SEE 45.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 45.02.20.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 45.02.20.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în av ans 45.02.20.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.20.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul national pentru relatii bilaterale af erent mecanismelor f inanciare SEE

45.02.21 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 45.02.21.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 45.02.21.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în av ans 45.02.21.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.21.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 92: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 15 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Alte sume primite de la UE 46.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte sume primite din f onduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale f inatate in cadrul obiectiv ului conv ergenta

46.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume in curs de distribuire 47.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire

47.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor ef ectuate si pref inantari af erente cadrului f inanciar 2014-2020

48.02 2.277.100 2.277.100 1.572.334 0 1.572.334 1.572.334 0 0

Fondul European de Dezv oltare Regionala (FEDR) 48.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Social European (FSE) 48.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul de Coeziune (FC) 48.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European Agricol de Dezv oltare (FEADR) 48.02.04 2.277.100 2.277.100 1.572.334 0 1.572.334 1.572.334 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.04.03 2.277.100 2.277.100 1.572.334 0 1.572.334 1.572.334 0 0

Fondul European pentru Pescuit si Af aceri Maritime (FEPAM) 48.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 48.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 93: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 16 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.11.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.11.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.11.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 48.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.12.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.12.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.12.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte programe comunitare f inan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 48.02.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul pla?ilor ef ectuate în anul curent 48.02.15.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul pla?ilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei 48.02.19 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 48.02.19.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate in anii anteriori 48.02.19.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inan?are 48.02.19.03 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 5.226.000 4.335.300 5.536.994 1.127.729 4.409.265 4.082.840 37.189 1.416.965

TOTAL VENITURI 5.226.000 4.335.300 5.536.994 1.127.729 4.409.265 4.082.840 37.189 1.416.965

VENITURI PROPRII 3.207.700 2.787.000 3.988.612 1.127.729 2.860.883 2.534.458 37.189 1.416.965

I. VENITURI CURENTE 5.191.800 4.303.100 5.514.474 1.127.729 4.386.745 4.060.320 37.189 1.416.965

A. VENITURI FISCALE 4.625.700 3.819.000 4.795.875 671.131 4.124.744 3.840.633 37.189 918.053

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 1.715.000 1.606.000 1.588.629 0 1.588.629 1.588.629 0 0

A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe prof it 01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe prof it de la agentii economici 01.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

1.715.000 1.606.000 1.588.629 0 1.588.629 1.588.629 0 0

Impozit pe v enit 03.02 22.000 20.000 1.526 0 1.526 1.526 0 0

Impozit pe onorariul av ocatilor si notarilor publici 03.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 94: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 17 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Impozitul pe v eniturile din transf erul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

03.02.18 22.000 20.000 1.526 0 1.526 1.526 0 0

Cote si sume def alcate din impozitul pe v enit 04.02 1.693.000 1.586.000 1.587.103 0 1.587.103 1.587.103 0 0

Cote def alcate din impozitul pe v enit 04.02.01 578.000 541.000 541.174 0 541.174 541.174 0 0

Sume alocate din cotele def alcate din impozitul pe v enit pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04 1.115.000 1.045.000 1.045.929 0 1.045.929 1.045.929 0 0

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

0 0 0 0 0 0 0 0

Alte impozite pe v enit, prof it si castiguri din capital 05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte impozite pe v enit, prof it si castiguri din capital 05.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL -= Restante din anii anteriori =- 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe salari - total 06.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Cote def alcate din impozitul pe salarii -= Restante din anii anteriori =- 06.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 636.700 457.000 1.039.609 331.802 707.807 478.574 27.372 533.663

Impozite si taxe pe proprietate 07.02 636.700 457.000 1.039.609 331.802 707.807 478.574 27.372 533.663

Impozit pe cladiri 07.02.01 280.000 173.300 463.996 87.833 376.163 195.810 12.606 255.580

Impozit pe cladiri - PF 07.02.01.01 130.000 89.100 216.810 62.690 154.120 136.755 8.047 72.008

Impozit pe cladiri - PJ 07.02.01.02 150.000 84.200 247.186 25.143 222.043 59.055 4.559 183.572

Impozit pe terenuri 07.02.02 348.700 277.700 542.777 239.205 303.572 253.892 14.766 274.119

Impozit pe terenuri - PF 07.02.02.01 100.000 65.000 157.404 66.362 91.042 83.018 4.810 69.576

Impozit pe terenuri - PJ 07.02.02.02 34.000 34.000 27.103 5.390 21.713 13.666 1.248 12.189

Impozit pe terenurile extrav ilane 07.02.02.03 214.700 178.700 358.270 167.453 190.817 157.208 8.708 192.354

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activ itatea notariala si alte taxe de timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

07.02.03 8.000 6.000 32.836 4.764 28.072 28.872 0 3.964

Alte impozite si taxe de proprietate 07.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 2.264.000 1.747.000 2.159.227 339.329 1.819.898 1.765.020 9.817 384.390

Sume def alcate din TVA 11.02 1.988.000 1.520.000 1.520.000 0 1.520.000 1.520.000 0 0

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea cheltuielilor descentralizate la niv elul judetelor

11.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 95: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 18 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea cheltuielilor descentralizate la niv elul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti

11.02.02 1.881.000 1.413.000 1.413.000 0 1.413.000 1.413.000 0 0

Sume def alcate din TVA pt drumuri 11.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume def alcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 107.000 107.000 107.000 0 107.000 107.000 0 0

Sume def alcate din taxa pe v aloarea adaugata pentru f inantarea înv atamântului particular sau conf esional acreditat

11.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si serv icii 12.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe hoteliere 12.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe pe serv icii specif ice 15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Impozit pe spectacole 15.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte taxe pe serv icii specif ice 15.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desf asurarea de activ itati

16.02 276.000 227.000 639.227 339.329 299.898 245.020 9.817 384.390

Taxa asupra mijloacelor de transport 16.02.02 240.000 192.000 613.948 335.144 278.804 224.890 9.817 379.241

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 16.02.02.01 140.000 105.000 331.344 156.240 175.104 154.677 8.026 168.641

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 16.02.02.02 100.000 87.000 282.604 178.904 103.700 70.213 1.791 210.600

Taxe si tarif e pentru eliberarea de licente si autorizatii de f unctionare 16.02.03 30.000 29.000 16.026 0 16.026 16.026 0 0

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desf asurare de activ itati

16.02.50 6.000 6.000 9.253 4.185 5.068 4.104 0 5.149

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 10.000 9.000 8.410 0 8.410 8.410 0 0

Alte impozite si taxe f iscale 18.02 10.000 9.000 8.410 0 8.410 8.410 0 0

Alte impozite si taxe 18.02.50 10.000 9.000 8.410 0 8.410 8.410 0 0

C. VENITURI NEFISCALE 566.100 484.100 718.599 456.598 262.001 219.687 0 498.912

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Venituri din proprietate 30.02 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Varsaminte din prof itul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

30.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Page 96: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 19 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Alte v enituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 70.000 51.000 48.797 15.439 33.358 33.598 0 15.199

Venituri din div idende 30.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din div idende v arsate de 30.02.08.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din div idende de la alti platitori 30.02.08.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Div idende de la societatile ºi companiile nationale ºi societãþile cu capital majoritar de stat

30.02.08.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri din proprietate 30.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din dobanzi 31.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri din dobanzi 31.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 496.100 433.100 669.802 441.159 228.643 186.089 0 483.713

Venituri din prestari de serv icii si alte activ itati 33.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din prestari de serv icii 33.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

33.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia persoanelor benef iciare ale cantinelor de ajutor social 33.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia de intretinere a persoanelor asistate 33.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe din activ itatea cadastrala si de agricultura 33.02.24 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de asistenta sociala

33.02.27 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

33.02.28 0 0 0 0 0 0 0 0

Contribu?ii pentru f inan?area Programului „?coala dupa ?coala” 33.02.33 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri din prestari de serv icii si alte activ itati 33.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din taxe administrativ e, eliberari de permise 34.02 0 0 12 0 12 12 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 0 0 12 0 12 12 0 0

Alte v enituri din taxe administrativ e, eliberari de permise 34.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Amenzi, penalitati si conf iscari 35.02 200.000 137.000 635.548 441.159 194.389 151.835 0 483.713

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conf orm dispozitiilor legale

35.02.01 200.000 137.000 635.548 441.159 194.389 151.835 0 483.713

Page 97: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 20 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate

35.02.01.02 200.000 137.000 635.548 441.159 194.389 151.835 0 483.713

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

35.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Incasari din v alorif icarea bunurilor conf iscate, abandonate si alte sume constatate odata cu conf iscarea potriv it legii

35.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Încasari din v alorif icarea bunurilor conf iscate, abandonate si alte sume constatate odata cu conf iscarea potriv it legii

35.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte amenzi, penalitati si conf iscari 35.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

Div erse v enituri 36.02 300.000 300.000 28.380 0 28.380 28.380 0 0

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctiv e 36.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din aplicatia prescriptiei extinctiv e 36.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din v enituri si/sau disponibilitatile institutiilor publice 36.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe speciale 36.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 36.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din ajutoare de stat recuperate 36.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din recuperarea cheltuielilor ef ectuate în cursul procesului de executare silita

36.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti 36.02.32 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilorprecedenti, af erente sectiunii de f unctionare

36.02.32.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri 36.02.50 300.000 300.000 28.380 0 28.380 28.380 0 0

Transf eruri v oluntare, altele decat subv entiile 37.02 -3.900 -3.900 5.862 0 5.862 5.862 0 0

Donatii si sponsorizari 37.02.01 11.100 11.100 11.098 0 11.098 11.098 0 0

Varsaminte din sectiunea de f unctionare pentru f inantarea sectiunii de dezv oltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03 -15.000 -15.000 -5.236 0 -5.236 -5.236 0 0

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 37.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte transf eruri v oluntare 37.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

III. OPERATIUNI FINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 98: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 21 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 40.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru inf iintarea unor institutii si serv icii publice de interes local sau a unor activ itati f inantate integral din v enituri proprii

40.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane f izice si juridice

40.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprumuturi temporare din trezoreria statului 40.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa

40.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f inantarea cheltuielilor sectiunii de f unctionare

40.02.18 0 0 0 0 0 0 0 0

Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 40.02.50 0 0 0 0 0 0 0 0

41.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05.00 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. SUBVENTII 34.200 32.200 22.520 0 22.520 22.520 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 34.200 32.200 22.520 0 22.520 22.520 0 0

Subv entii de la bugetul de stat 42.02 12.000 10.000 320 0 320 320 0 0

B. Curente 12.000 10.000 320 0 320 320 0 0

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 99: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 22 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Subv entii primite din Fondul de Interv entie 42.02.28 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru compensarea cresterilor neprev izionate ale preturilor la combustibili

42.02.32 0 0 0 0 0 0 0 0

Sprijin f inanciar pentru constituirea f amiliei 42.02.33 0 0 0 0 0 0 0 0

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier

42.02.34 12.000 10.000 320 0 320 320 0 0

Subv entii din bugetul de stat pentru f inantarea unitatilor de asistenta medico-sociale

42.02.35 0 0 0 0 0 0 0 0

Trusouri pentru nou nascuti 42.02.36 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea programelor de electrif icare

42.02.37 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii 42.02.41 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.42 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea camerelor agricole 42.02.44 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor f inantate din Fondul Social European

42.02.45 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale catre achitarea obligatiilor restante ale centralelor de termof icare

42.02.46 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea unor programe de interes national

42.02.51 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de f unctionare a bugetului local

42.02.51.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru sprijinirea construirii de locuinte 42.02.54 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor 42.02.63 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor destinate sectiunii de f unctionare

42.02.63.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea cheltuielilor urgente specif ice sezonului rece destinate sectiunii de f unctionare

42.02.64 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 100: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 23 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Subv entii de la bugetul de stat pentru f inantarea sanatatii 42.02.66 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv en?ii pentru realizarea activ ita?ii de colectare, transport, depozitare ?i neutralizare a de?eurilor de origine animala

42.02.73 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la alte administratii 43.02 22.200 22.200 22.200 0 22.200 22.200 0 0

Subv entii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

43.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru inf iintarea programelor pentru ocuparea temporara a f ortei de munca

43.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

43.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extreme dif icultate

43.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte subv entii primite de la administratia centrala pentru f inantarea unor activ itati

43.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume de la agentia nationala de cadastru si publicitate imobiliara 43.02.21 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite din bugetul judetului pentru clasele de înv atamânt special organizate în cadrul unitatilor de înv atamânt de masa”

43.02.23 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite din bugetele locale pentru clasele de înv atamânt de masa organizate în unitatile de înv atamânt special

43.02.24 22.200 22.200 0 0 0 0 0 0

Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care benef iciaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in inv atamantul de masa

43.02.30 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru f inantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte f unciara

43.02.34 0 0 22.200 0 22.200 22.200 0 0

Sume in curs de distribuire 47.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire

47.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 34.797.100 34.797.100 7.169.752 0 7.169.752 7.169.752 0 0

Page 101: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 24 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

TOTAL VENITURI 34.797.100 34.797.100 7.169.752 0 7.169.752 7.169.752 0 0

VENITURI PROPRII 0 0 1.049.269 0 1.049.269 1.049.269 0 0

I. VENITURI CURENTE 15.000 15.000 5.236 0 5.236 5.236 0 0

A. VENITURI FISCALE 0 0 0 0 0 0 0 0

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume def alcate din TVA 11.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume def alcate din TVA pentru f inantarea programului de dezv oltare a inf rastructurii din spatiul rural

11.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

C. VENITURI NEFISCALE 15.000 15.000 5.236 0 5.236 5.236 0 0

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 15.000 15.000 5.236 0 5.236 5.236 0 0

Div erse v enituri 36.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Varsaminte din amortizarea mijloacelor f ixe 36.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02.22 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxa de reabilitare termica 36.02.23 0 0 0 0 0 0 0 0

Contributia asociatiei de poprietari pentru lucrarile de reabilitare termica

36.02.31 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilor precedenti 36.02.32 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume prov enite din f inantarea bugetara a anilo rprecedenti, af erente sectiunii de dezv oltare

36.02.32.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte v enituri pentru f inantarea sectiunii de dezv oltare 36.02.47 0 0 0 0 0 0 0 0

Transf eruri v oluntare, altele decat subv entiile 37.02 15.000 15.000 5.236 0 5.236 5.236 0 0

Varsaminte din sectiunea de f unctionare 37.02.04 15.000 15.000 5.236 0 5.236 5.236 0 0

II. VENITURI DIN CAPITAL 0 0 17.548 0 17.548 17.548 0 0

Venituri din v alorif icarea unor bunuri 39.02 0 0 17.548 0 17.548 17.548 0 0

Venituri din v alorif icarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din v anzarea locuintelor construite din f ondurile statului 39.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din priv atizare 39.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Venituri din v anzarea unor bunuri apartinand domeniului priv at 39.02.07 0 0 17.548 0 17.548 17.548 0 0

Page 102: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 25 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Depozite speciale pentru constructii de construinte 39.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

III. OPERATIUNI FINANCIARE 0 0 1.031.721 0 1.031.721 1.031.721 0 0

Incasari din acordarea imprumuturilor acordate 40.02 0 0 1.031.721 0 1.031.721 1.031.721 0 0

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezv oltare

40.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru f inantarea cheltuielilor sectiunii de dezv oltare**)

40.02.14 0 0 1.031.721 0 1.031.721 1.031.721 0 0

Sume primite în cadrul mecanismului decontãrii cererilor de platã 40.02.16 0 0 0 0 0 0 0 0

41.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Disp rezerv ate pt plati ale unitatilor de inv atamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ -teritoriale decat cea pe raza careia isi desf asoara act C. J./Consiliul General al Mun Bucuresti

41.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

IV. SUBVENTII 32.505.000 32.505.000 4.542.913 0 4.542.913 4.542.913 0 0

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 32.505.000 32.505.000 4.542.913 0 4.542.913 4.542.913 0 0

Subv entii de la bugetul de stat 42.02 32.505.000 32.505.000 4.234.015 0 4.234.015 4.234.015 0 0

A. De capital 0 0 0 0 0 0 0 0

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termof icare 42.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Inv estitii f inantate partial din imprumuturi externe 42.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Aeroporturi de interes local 42.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Planuri si reglementari de urbanism 42.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Strazi care se v or amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cv artate de locuinte noi

42.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanitarea studiilor de f ezabilitate af erente proiectelor SAPARD 42.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 103: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 26 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apa a satelor locuinta

42.02.09 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului priv ind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si / sau asf altarea drumurilor de interes local clasate

42.02.09.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului priv ind alimentarea cu apa a satelor 42.02.09.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului priv ind canalizarea si epurarea apelor uzate

42.02.09.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea actiunilor priv ind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

42.02.10 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 42.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru f inantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor

42.02.13 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de inv atamant preuniv ersitar

42.02.14 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite din Fondul National de Dezv oltare 42.02.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Suv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea inv estitiilor in sanatate

42.02.16 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.16.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea reparatiilor capitale in sanatate

42.02.16.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru f inantarea altor inv estitii in sanatate

42.02.16.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru f inalizarea lucrarilor de constructii a asezamintelor culturale

42.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii din v eniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea inv estiilor in sanatate

42.02.18 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 104: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 27 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Subv entii din v enituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate

42.02.18.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcentii din v enituri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea reparatiilor capitale in santate

42.02.18.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Subcentii din v entiuri proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru f inantarea altor inv estitii in sanatate

42.02.18.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii catre bugetele locale pentru f inantarea programelor multianuale de asistenta tehnica pentru pregatirea proiectelor inv estitiilor publice

42.02.19 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor f inantate din FEN postaderare

42.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Curente 32.505.000 32.505.000 4.234.015 0 4.234.015 4.234.015 0 0

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar 42.02.29 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectiv elor de inv estitii

42.02.40 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea unor programe de interes national

42.02.51 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea unor programe de interes national, destinate sectiunii de dezv oltare a bugetului local

42.02.51.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii primite de la bugetul de stat pentru f inantarea inv estitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-sociale

42.02.52 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii pentru f inantarea locuintelor sociale 42.02.55 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc 42.02.57 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor

42.02.58 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea subprogramului inf rastructura la niv el judetean 42.02.59 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume alocate de bugetul de stat pentru corectii f inanciare 42.02.62 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 105: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 28 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Subv entii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor 42.02.63 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat pentru plata arieratelor destinate sectiunii de dezv oltare

42.02.63.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Finantarea Programui National de Dezv oltare Locala 42.02.65 32.505.000 32.505.000 4.234.015 0 4.234.015 4.234.015 0 0

Subv entii din sume obtinute în urma scoaterii la licitatie a certif icatelor de emisii de gaze cu ef ect de sera pentru f inantarea proiectelor de inv estitii

42.02.67 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor f inantate din f onduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, af erente perioadei de programare 2014 - 2020

42.02.69 0 0 0 0 0 0 0 0

Subv entii de la alte administratii 43.02 0 0 308.898 0 308.898 308.898 0 0

Subv entii din bugetul imprumuturilor pentru f inantarea corectiilor f inanciare ale unitatii administrativ -teritoriale

43.02.28 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite de la bugetele proprii ale judetelelor in v ederea asiguararii f ondurilor necesare implemantarii proiectelor f inantete de FEN

43.02.29 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sus?inerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020

43.02.31 0 0 308.898 0 308.898 308.898 0 0

Sume FEN postaderare in contul platilor ef ectuate 45.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European de Dezv oltare regionala 45.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.01.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Social European 45.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 106: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 29 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Corectii f inanciare 45.02.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul de Coeziune 45.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.03.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European pentru Agricultura si Dezv oltare Rurala 45.02.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.04.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.04.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European de Pescuit 45.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.05.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul european de garantare agricola 45.02.06 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.06.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare 45.02.07 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.07.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.07.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.07.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.07.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat 45.02.08 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.08.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.08.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.08.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.08.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 107: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 30 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Programe comunitare f inantate in perioada 2007-2013 45.02.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.15.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.15.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.15.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte f acilitati si instrumente postaderare 45.02.16 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.16.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.16.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.16.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.16.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul f inanciar SEE 45.02.17 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.17.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.17.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.17.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.17.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul f inanciar norv egian 45.02.18 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 45.02.18.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anii anteriori 45.02.18.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantari 45.02.18.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.18.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Programul de cooperare elv etiano-român v izând reducerea disparitatilor economice si sociale

45.02.19 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 45.02.19.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 45.02.19.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 45.02.19.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.19.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Asistenta tehnica pentru mecanismele f inanciare SEE 45.02.20 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 45.02.20.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 108: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 31 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 45.02.20.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în av ans 45.02.20.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.20.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul national pentru relatii bilaterale af erent mecanismelor f inanciare SEE

45.02.21 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 45.02.21.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 45.02.21.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în av ans 45.02.21.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Corectii f inanciare 45.02.21.04 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte sume primite de la UE 46.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte sume primite din f onduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale f inatate in cadrul obiectiv ului conv ergenta

46.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor ef ectuate si pref inantari af erente cadrului f inanciar 2014-2020

48.02 2.277.100 2.277.100 1.572.334 0 1.572.334 1.572.334 0 0

Fondul European de Dezv oltare Regionala (FEDR) 48.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.01.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.01.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.01.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul Social European (FSE) 48.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.02.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.02.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul de Coeziune (FC) 48.02.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.03.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.03.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.03.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Fondul European Agricol de Dezv oltare (FEADR) 48.02.04 2.277.100 2.277.100 1.572.334 0 1.572.334 1.572.334 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.04.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.04.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 109: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 32 / 32

Denumirea indicatorilor Cod indicatorPrev ederi bugetare

anuale aprobate la

f inele perioadei de

raportare

trimestriale

cumulate

Drepturi constatate

Total, din care: din anii precedenti din anul curent

Incasari realizate Stingeri pe alte cai

decat incasari

Drepturi constatate

de incasat

Pref inantare 48.02.04.03 2.277.100 2.277.100 1.572.334 0 1.572.334 1.572.334 0 0

Fondul European pentru Pescuit si Af aceri Maritime (FEPAM) 48.02.05 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.05.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.05.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.05.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) 48.02.11 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.11.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.11.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.11.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Instrumentul European de Vecinatate (ENI) 48.02.12 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anul curent 48.02.12.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.12.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inantare 48.02.12.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte programe comunitare f inan?ate în perioada 2014-2020 (APC) 48.02.15 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul pla?ilor ef ectuate în anul curent 48.02.15.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul pla?ilor ef ectuate în anii anteriori 48.02.15.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Mecanismul pentru Interconectarea Europei 48.02.19 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite in contul platilor ef ectuate in anul curent 48.02.19.01 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume primite în contul platilor ef ectuate in anii anteriori 48.02.19.02 0 0 0 0 0 0 0 0

Pref inan?are 48.02.19.03 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 110: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

0 0

6.065.147 4.087.380

0 12

940.987 6.148.866

241.686 256.304

7.247.820 10.492.562

0 0

3.238.008 2.003.812

813.965 928.937

795.438 698.695

36.257 62.399

8.501 5.845

4.892.169 3.699.688

0 0

2.355.651 6.792.874

0 0

30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Page 111: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

0 0

2.362.683 6.804.976

0 0

0 0

0 0

2.362.683 6.804.976

0 0

0 0

13.113 16.090

0 0

0 1.458

13.113 17.548

0 0

2.349.570 6.788.886

0 0

6.081 3.988

0 0

0 0

3.9886.081

0 0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

Page 112: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

cod 04 - banci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorului Codrand

TOTAL 5310101 5xx 5120102 5120402 5500102 5520000

I. Numerar din activitatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 02 341.868 0 341.868 179.904 160.114 1.850 0

2. Plati 03 340.440 0 340.440 177.773 160.688 1.979 0

3. Numerar net din activitatea operationala 04 1.428 0 1.428 2.131 -574 -129 0

II. Numerar din activitatea de investitii 05 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 06 0 0 0 0 0 0 0

2. Plati 07 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activitatea de investitii 08 0 0 0 0 0 0 0

III. Numerar din activitatea de finantare 09 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 10 0 0 0 0 0 0 0

2. Plati 11 0 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activitatea de finantare 12 0 0 0 0 0 0 0

IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar

13 1.428 0 1.428 2.131 -574 -129 0

V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului

14 11.801 0 11.801 4.480 574 6.747 0

Diferente de curs favorabile 15 0 0 0 0 0 0 0

3. Diferente de curs nefavorabile 16 0 0 0 0 0 0 0

Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului

17 13.229 0 13.229 6.611 0 6.618 0

Page 113: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de 30.09.2018

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 1 / 2

Denumirea indicatorului Cod

rand

TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F -

Institutii publice

f inantate integral

din v enituri

proprii

Sursa G -

Institutii publice

f inantate partial

din v enituri

proprii

Sursa E -

Activ itati

f inantate din

v enituri proprii

5xx 5290201 5520000

I. Numerar din activ itatea operationala 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 02 11.317.397 1.076.550 0 10.203.323 0 0 0 37.524 33.574 3.950

2. Plati 03 4.672.488 1.076.550 1.829.219 3.551.266 0 0 0 44.672 33.574 11.098

3. Numerar net din activ itatea operationala 04 6.644.909 0 -1.829.219 6.652.057 0 0 0 -7.148 0 -7.148

II. Numerar din activ itatea de inv estitii 05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 06 36.777 19.229 0 17.548 0 0 0 0 0 0

2. Plati 07 5.327.547 19.229 0 5.308.318 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activ itatea de inv estitii 08 -5.290.770 0 0 -5.290.770 0 0 0 0 0 0

III. Numerar din activ itatea de f inantare 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Incasari 10 1.031.721 0 0 1.031.721 0 0 0 0 0 0

2. Plati 11 162.000 0 0 162.000 0 0 0 0 0 0

3. Numerar net din activ itatea de f inantare 12 869.721 0 0 869.721 0 0 0 0 0 0

IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echiv alent de numerar

13 2.223.860 0 -1.829.219 2.231.008 0 0 0 -7.148 0 -7.148

V. Numerar si echiv alent de numerar la inceputul anului

14 3.094.338 0 0 3.080.439 0 0 0 13.899 0 13.899

- sume recuperate din excedentul anului precedent

14.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- sume utilizate din excedentul anului precedent

14.2 1.031.721 0 0 1.031.721 0 0 0 0 0 0

Sume transf erate din disponibilul neutilizat la f inele anului precedent

14.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 114: Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - … · 2019-01-20 · Anexa 7 CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI 51.02 - Autoritati publice si actiuni

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018 Pagina 2 / 2

Denumirea indicatorului Cod

rand

TOTAL 5310101 Buget de stat Buget local Sursa F -

Institutii publice

f inantate integral

din v enituri

proprii

Sursa G -

Institutii publice

f inantate partial

din v enituri

proprii

Sursa E -

Activ itati

f inantate din

v enituri proprii

5xx 5290201 5520000

Numerar si echiv alent de numerar la sf irsitul anului

15 4.286.477 0 -1.829.219 4.279.726 0 0 0 6.751 0 6.751