All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
...

Contoh Skrip Pengacara Majlis

by catherine-khng

on

Report

Category:

Documents

Download: 1

Comment: 0

168

views

Comments

Description

Download Contoh Skrip Pengacara Majlis

Transcript

MAJLIS TAKLIMAT PENGURUSAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR BERSAMA PENTADBIR-PENTADBIR PENDIDIKAN NEGERI JOHOR TAHUN 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SKRIP PENGACARA MAJLIS TAKLIMAT PENGURUSAN 1 (8.00 – 10.30 pagi) PENGACARA MAJLIS Masa 9.00 pagi CUE Setelah semua KS, PPD dan pentadbir pendidikan berada di dalam dewan. : EN. AZMAN BIN ADNAN ANN 1 BISMILLAHRIRROHMANIRRAHIM YANG BERUSAHA EN. MD. HASIDIN BIN ZAINI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR KETUA-KETUA SEKTOR, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR, KETUA PEN. PENGARAH , BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR, PEGAWAI-PEGAWAI PELAJARAN DAERAH NEGERI JOHOR PEGAWAI-PEGAWAI JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR & PEJABAT PELAJARAN DAERAH NEGERI JOHOR PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR GURU BESAR SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR HADIRIN HADIRAT YANG DIHORMATI SEKALIAN. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHIWABAROKATUH DAN SALAM SEJAHTERA. PERTAMANYA BAGI PIHAK JAWATANKUASA PENGELOLA, MAJLIS MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN KE MAJLIS TAKLIMAT PENGURUSAN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR BERSAMA PENTADBIRPENTADBIR PENDIDIKAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN 2008 YANG DIADAKAN DI DEWAN PUSAT ISLAM ISKANDAR JOHOR PADA PAGI YANG BERBAHAGIA INI. UNTUK MAKLUMAN SIDANG HADIRIN, PROGRAM PADA HARI INI DIBAHAGIKAN KEPADA 2 BAHAGIAN IAITU : (A) 9.00 – 10.45 PAGI – TAKLIMAT PENGURUSAN OLEH KETUA-KETUA SEKTOR, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR. SETIAP KETUA SEKTOR AKAN MEMBERI TAKLIMAT BERKAITAN PERKARA-PERKARA PENTING SEKTORSEKTOR BERKAITAN DALAM TEMPOH 15 MINIT. (B) 11.00 – 1.00 TGH – PERKONGSIAN “ASPIRASI KITA BERSAMA” OLEH TUAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR DIIKUTI DENGAN PELANCARAN MANUAL PRNGURUSAN STRATEGIK HEAD COUNT AKADEMIK, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR. SEHUBUNGAN ITU TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN DIPOHON UNTUK BERADA DI DALAM DEWAN INI SEPENUHNYA MENGIKUTI KESELURUHAN TAKLIMAT BERKENAAN DARI AWAL HINGGA AKHIR. TAKLIMAT PADA HARI INI MERUPAKAN PERKONGSIAN ASPEK-ASPEK PENGURUSAN YANG CUKUP PENTING DARIPADA SEMUA SEKTOR DI JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR UNTUK PERHATIAN DAN TINDAKAN KITA DAN PADA SESI KEDUA NANTI KITA AKAN MENDENGAR ASPIRASI PENGARAH PELAJARAN JOHOR BERKAITAN PENDIDIKAN DI NEGERI JOHOR. TUAN-TUAN JUGA DIPOHON AGAR DAPAT MEMATIKAN ATAU MELETAKKANNYA DALAM KEDUDUKAN ATAU MODE “SILENT” TELEFON BERSEL TAUN-TUAN DAN PUAN-PUAN AGAR TIDAK MENGANGGU KELANCARAN TAKLIMAT PADA HARI INI. Masa 9.05 pagi CUE Setelah tamat alu-aluan pengacara majlis. ANN 2 BAGI MEMULAKAN TAKLIMAT PADA SESI PERTAMA INI, MAJLIS DENGAN SEGALA HORMATNYA MENJEMPUT EN. MD HASIDIN BIN HAJI ZAINI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH UNTUK MEMBERIKAN TAKLIMAT BERKAITAN PENGURUSAN SEKOLAH DAN AMANAT YG BERBAHAGIA DATO KPPM DALAM MASA 15 MINIT. DENGAN SEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN. ANN 3 MAJLIS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA EN. MD HASIDIN BIN ZAINI ATAS TAKLIMAT BELIAU TADI. SETERUSNYA MAJLIS MENJEMPUT PULA PN. NOR EZAH BT MOHAMAD, WAKIL KETUA SEKTOR, SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN UNTUK MEMBERIKAN TAKLIMAT BELIAU. Masa 9.20 pagi CUE Setelah tamat taklimat KS SPS Masa 9.35 pagi CUE Setelah tamat wakil KS2P DENGAN SEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN. ANN 4 MAJLIS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PN. NOR EZAH BT MOHAMAD, WAKIL KETUA SEKTOR, SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ATAS TAKLIMAT BELIAU TADI. SETERUSNYA MAJLIS MEMPERSILAKAN EN. KAMSANI BIN SELAMAT, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN UNTUK MENYAMPAIKAN TAKLIMAT BERKAITAN PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN. DENGAN PENUH TAKZIMNYA DIPERSILAKAN. Masa 9.50 pagi CUE Setelah tamat taklimat oleh KSPP ANN 5 MAJLIS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA EN. KAMSANI BIN SELAMAT, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN ATAS TAKLIMAT BELIAU TADI. MAJLIS DITERUSKAN DENGAN MEMPERSILAKAN TUAN HAJI MARKOM BIN GIRAN, KETUA SEKTOR, SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN UNTUK MENYAMPAIKAN TAKLIMAT BELIAU. DENGAN SEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN. Masa 10.05 pagi CUE Setelah tamat taklimat KSPK ANN 6 MAJLIS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA TUAN HAJI MARKOM BIN GIRAN, KETUA SEKTOR, SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN ATAS TAKLIMAT BELIAU TADI. SETERUSNYA MAJLIS MENJEMPUT EN. MD. NOOR BIN GHANI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK UNTUK MENYAMPAIKAN TAKLIMAT BELIAU. DENGAN SEGALA SUKACITANYA DIPERSILAKAN. Masa 10.20 pagi CUE Setela tamat taklimat KSPA. ANN 7 MAJLIS MERAKAMKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA EN. MD. NOOR BIN GHANI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK ATAS TAKLIMAT BELIAU TADI. SETERUSNYA MAJLIS MENJEMPUT TN HAJI . MD KASSIM BIN MOHD NOAH, KETUA SEKTOR, SEKTOR JAMINAN KUALITI UNTUK MENYAMPAIKAN TAKLIMAT BELIAU. DIPERSILAKAN. Masa 10.35 pagi CUE Setelah tamat taklimat KSJQ ANN 8 MAJLIS MERAKAMKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA TN HAJI . MD KASSIM BIN MOHD NOAH, KETUA SEKTOR, SEKTOR JAMINAN KUALITI ATAS TAKLIMAT BELIAU TADI. SETERUSNYA MAJLIS DENGAN SUKACITANYA MENJEMPUT EN. PARIDIN BIN JAIS, KETUA PEN. PENGARAH, BHG TEK. PEND NEGERI JOHOR (BTPNJ) UNTUK MENYAMPAIKAN TAKLIMAT BELIAU. ANN 9 MAJLIS MERAKAMKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA EN. PARIDIN BIN JAIS, KETUA PEN. PENGARAH, BHG TEK. PEND NEGERI JOHOR (BTPNJ) ATAS TAKLIMAT BELIAU TADI. DENGAN TAKLIMAT BELIAU TADI MAKA BERAKHIRLAH SESI PERTAMA TAKLIMAT PADA PAGI INI. MAJLIS MERAKAMKAN UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA 7 ORANG KETUA SEKTOR DAN KPP YANG TELAH MEMBERIKAN TAKLIMAT BERKAITAN PERKARA-PERKARA PENTING SEKTOR MASING-MASING. MUDAH-MUDAHAN IANYA AKAN MEMBERIKAN INPUT YANG BERGUNA KEPADA TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN DALAM MENGURUSKAN ORGANISASI SEKOLAH. Masa 10.50 CUE Setelah tamat taklimat KPP BTPNJ TEPAT JAM 11.00 PAGI KITA AKAN MENERUSKAN SESI KEDUA TAKLIMAT PADA HARI INI IAITU PERKONGSIAN ASPIRASI PENGARAH PELAJARAN JOHOR. TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN DIPOHON AGAR TIDAK MENINGGALKAN DEWAN. TERIMA KASIH. MAJLIS TAKLIMAT PENGURUSAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR BERSAMA PENTADBIR-PENTADBIR PENDIDIKAN NEGERI JOHOR TAHUN 2008 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ SKRIP PENGACARA MAJLIS TAKLIMAT PENGURUSAN 2 (11.00 – 1.00 tgh) PENGACARA MAJLIS Masa 11.00 pagi CUE Apabila isyarat iaitu Tuan PPJ masuk ke dewan dengan diiringi oleh KS SPS CUE Apabila PPJ dan KS SPS telah berada di kerusi VIP : EN. AZMAN BIN ADNAN Masa 11.05 pagi Masa 11.10 pagi CUE Apabila Lagu “Selangkah Di hadapan” tamat dinyanyikan dan PPJ serta VIP mengambil tempat/duduk. ANN 1 MENGUMUMKAN KETIBAAN YANG BERBAHAGIA, TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR DENGAN DIIRINGI OLEH EN. MD HASIDIN BIN ZAINI, KETUA SEKTOR , SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH DAN DAN KETUA-KETUA SEKTOR, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR. ANN 2 MAJLIS DIMULAKAN DENGAN NYANYIAN LAGU “BANGSA JOHOR” DIIKUTI DENGAN LAGU “SELANGKAH DI HADAPAN” SECARA MINUS ONE. HADIRIN DIPOHON BERDIRI DAN MENYANYI BERSAMA-SAMA. ANN 3 Daun layu di tengah gurun, Nampak jalur pohon cemara; Tradisi Melayu turun temurun, Pantun ditutur pembuka bicara. Biji selasih boleh dimakan, Menjadi perisa sedap terperi; Selamat datang kami ucapkan, Semoga majlis bertambah seri. BISMILLAHIRAHMANIRAHIM. YANG BERBAHAGIA TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR, YANG BERUSAHA EN. MD HASIDIN BIN ZAINI KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH YANG BERUSAHA, EN. MD NOOR BIN GHANI KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, KETUA-KETUA SEKTOR, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR, KETUA PEN. PENGARAH , BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN NEGERI JOHOR, PEGAWAI-PEGAWAI PELAJARAN DAERAH NEGERI JOHOR PEGAWAI-PEGAWAI JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR & PEJABAT PELAJARAN DAERAH NEGERI JOHOR PENGETUA SEKOLAH-SEKOLAH MENENGAH NEGERI JOHOR GURU BESAR SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR HADIRIN HADIRAT YANG DIHORMATI SEKALIAN. ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHHIWABAROKATUH DAN SALAM SEJAHTERA. MAJLIS MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA YANG BERBAHAGIA TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR KE MAJLIS TAKLIMAT PENGURUSAN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR BERSAMA PENTADBIR-PENTADBIR PENDIDIKAN NEGERI JOHOR BAGI TAHUN 2008. MAJLIS JUGA MERAKAMKAN SEKALUNG TERIMA KASIH KEPADA SEMUA HADIRIN ATAS KESUDIAN BERSAMA-SAMA DALAM MAJLIS INI. ANN 4 HADIRIN SEKALIAN Bunga mawar cantik tersemat, Dipetik gadis di tepi titi; Doa dibaca memohon rahmat, Semoga majlis sentiasa diberkati BAGI MENAMBAH KEBERKATAN MAJLIS PADA PAGI INI, MARILAH KITA MENGAMINKAN DOA YANG AKAN DIBACAKAN OLEH USTAZ MOHD AZMAN BIN MOHD YUNUS DARI SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR. MAJLIS DENGAN SEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN. Masa 11.13 pagi CUE Bacaan Doa Masa 11.17 pagi CUE Selepas bacaan doa ANN 5 AMIN AMIN YA RABIBIL ALAMIN. MAJLIS MERAKAM SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH KEPADA USTAZ MOHD AZMAN BIN MOHD YUNUS ATAS BACAAN DOA TADI. TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN, SIDANG MAJLIS YANG DIHORMATI Di sini ada pekerja yang tekun berusaha, Di sini ada pentadbir yang tidak pernah kenal erti putus asa, Di sini ada ketua yang berjasa, Di sini ada pemimpin yang berjiwa mulia. SETERUSNYA MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MENGGARAP PEMIKIRAN YANG BERBAHAGIA TUAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR DALAM MENYAMPAIKAN “ASPIRASI KITA BERSAMA” DENGAN ITU, MAJLIS DENGAN PENUH TAKZIMNYA MEMPERSILAKAN YANG BERBAHAGIA, TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR UNTUK MENYAMPAIKAN UCAPANNYA. Masa 12.45 tgh CUE Selepas ucapan PPJ dan sebaik PPJ turun dari pentas. DENGAN SEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN. ANN 6 Buah longan beli sekati, Buat makan di atas jambatan; Pesanmu tuan kami ingati, Jadi azimat dalam ingatan. MAJLIS MERAKAMKAN SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN DAN TERIMA KASIH KEPADA YANG BERBAHAGIA, TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR ATAS PERKONGSIAN PEMIKIRAN “ASPIRASI KITA BERSAMA” SEBENTAR TADI. SESUNGGUHNYA ITULAH DASAR-DASAR BESAR PEMIKIRAN YANG BERBAHAGIA TUAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR BERKAITAN PENDIDIKAN DI NEGERI JOHOR DEMI SATU VISI, SATU MISI MENJADIKAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR CEMERLANG. ANN 7 PROMO HEAD COUNT DALAM BENTUK MULTIMEDIA Tindakan : Juruteknik computer Masa 12.46 tgh CUE Sebaik sahaja Pengacara selesai mengucapkan terima kasih promo Head Count selama 2 minit dimainkan Masa 12.48 tgh CUE Setelah tamat promo dimainkan ANN 8 HADIRIN HADIRAT YANG DIMULIAKAN Tinggi sungguh Gunung Tahan, Tempat bermain puteri kayangan; Tayangan informasi kami persembagkan, Manual HeadCount menjana kecemerlangan. BEGITULAH TADI PROMO MANUAL PENGURUSAN STRATEGIK HEAD COUNT AKADEMIK, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR. ANN 9 MAJLIS DITERUSKAN DENGAN MENJEMPUT YANG BERUSAHA EN. MD NOOR BIN GHANI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK DAN EN. MD HASIDIN BIN ZAINI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH UNTUK MENJEMPUT DAN MENGIRING TUAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR NAIK KE PENTAS UNTUK MELANCARKAN MANUAL PENGURUSAN STRATEGIK HEAD COUNT AKADEMIK, JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR. DENGAN SEGALA SUKACITANYA DIPERSILAKAN. ANN 10 SETERUSNYA MAJLIS MENJEMPUT EN. MD NOOR BIN GHANI, KETUA SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK UNTUK MENYERAHKAN MANUAL DAN CD PENGURUSAN STRATEGIK HEADCOUNT AKADEMIK KEPADA YANG BERBAHAGIA TUAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR. ANN 11 MAJLIS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA KEPADA EN. MD. NOOR BIN GHANI. SETERUSNYA MAJLIS DENGAN SEGALA HORMATNYA MENJEMPUT YANG BERBAHAGIA, TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR UNTUK MENYAMPAIKAN CD MANUAL PENGURUSAN STRATEGIK HEADCOUNT AKADEMIK KEPADA SEMUA KETUA SEKTOR DAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH. DENGAN SEGALA HORMATNYA DIPERSILAKAN. DIJEMPUT : 1. EN. MD HASIDIN BIN ZAINI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN SEKOLAH. 2. EN. MD. NOOR BIN GHANI, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, 3. TN. HJ. ABD RAHMAN JULI, KETUA SEKTOR, SEKTOR KHIDMAT PENGURUSAN DAN PEMBANGUNAN ATAU WAKILNYA. Masa 12.49 tgh CUE Setelah tamat Ann 8 Masa 12.50 tgh CUE Setelah PPJ memotong reben tanda pelancaran telah dilakukan Masa 12. 51 tgh CUE Setelah penyerahan MPHA diserahkan kepada PPJ 4. TN. HAJI MARKOM BIN GIRAN, KETUA SEKTOR, SEKTOR PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN 5. EN. KAMSANI BIN SELAMAT, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN. 6. TN. HAJI MD KASSIM BIN MOHD NOAH, KETUA SEKTOR, SEKTOR JAMINAN KUALITI 7. TN. HAJI MOHD BASARI BIN HJ ABD MANAN, KETUA SEKTOR, SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL. 8. WAKIL KETUA SEKTOR, SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS. 9. TN. HAJI PARIDIN BIN JAIS, KETUA PEN. PENGARAH, BAHAGIAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN (BTPNJ) 10. EN. ROSLI BIN MOHAMAD, KETUA UNIT KAUNSELING DAN KEUTUHAN 11. PN. BAHARIAN BIN TEMU, KETUA UNIT MAKLUMAT DAN ICT 12. TN. HAJI AMINUDDIN BIN ADAM, PPD JOHOR BAHRU 13. TN. HAJI SHAPIE BIN SHARIP, PPD BATU PAHAT 14. WAKIL PPD MUAR 15. TN. HAJI SHAHARUDIN BIN SHARIF, PPD KLUANG 16. WAKIL PPD SEGAMAT 17. TN HJ AMIN BIN ANIS PPD PONTIAN 18. EN. MOHD ZAMRIN BIN SABRAN, PPD KOTA TINGGI 19. EN. ABD AZIZ BIN REDWAN, PPD KULAI 20. EN. MD BUANG SAIBANI, PPD MERSING 21. CIK HJH ZAITON BINTI PPD PASIR GUDANG 22. TN. HAJI AYUB BIN JANTAN, PENGERUSI PKPSM JOHOR Masa 1.00 tgh CUE Setelah tamat penyampaian CD kepada semua KS dan PPD 23. EN. ABD JALIL BIN SALIM PENGERUSI MAJLIS GURU BESAR NEGERI JOHOR. ANN 12 MAJLIS MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA YANG BERBAHAGIA, TUAN HAJI SUFA’AT BIN TUMIN, PENGARAH PELAJARAN JOHOR KERANA SUDI MENYAMPAIKAN CD MANUAL PENGURUSAN STRATEGIK HEADCOUNT AKADEMIK KEPADA SEMUA PEMIMPIN KANAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR SEBENTAR TADI. ANN 13 Hadirin dan hadirat sekalian Yang salah dibetulkan, Yang kurang ditokok, Yang lusuh didiperbaharui, Yang koyak ditampal, Yang lapuk dikajangi. DENGAN ITU MAJLIS TAKLIMAT PENGURUSAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR BERSAMAPENTADBIR-PENTADBIR PENDIDIKAN NEGERI JOHOR AKAN MELABUHKAN TIRAINYA. SEBELUM BERPISAH, DIHARAPKAN SEGALA KEKHILAFAN YANG BERLAKU SEPANJANG MAJLIS, DITINGGALKAN DI SINI DAN YANG DIBAWA PULANG KENANGAN DAN ILMU YANG BERGUNA. SEKALI LAGI MAJLIS MERAKAMKAN PENGHARGAAN TERIMA KASIH KEPADA YANG BERBAHAGIA TUAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR DAN SEMUA PEMIMPIN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR ATAS KESUDIAN HADIR DAN MENJAYAKAN PROGRAM PADA HARI INI. MAJLIS DIAKHIRI DENGAN NYANYIAN LAGU NEGARAKU. Masa 1.02 tgh CUE Setelah PPJ dan KS SPS & KS SPA turun ke pentas dan duduk. Masa 1.05 tgh CUE Setelah lagu Negaraku tamat dinyanyikan ANN 14 MAJLIS MENJEMPUT TUAN PENGARAH PELAJARAN JOHOR DENGAN DIIRINGI OLEH KETUA-KETUA SEKTOR DAN PEGAWAI PELAJARAN DAERAH NEGERI JOHOR KE BILIK JAMUAN DI ARAS 1 BANGUNAN INI UNTUK MENIKMATI JAMUAN TENGAHARI. TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN PENGETUA DAN GURU BESAR JUGA DIJEMPUT MENIKMATI JAMUAN TENGAHARI DI PERKARANGAN BANGUNAN PUSAT ISLAM ISKANDAR INI. DIPERSILAKAN.
Fly UP