Click here to load reader

Contoh Item KBAT

  • View
    100

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Contoh Item KBAT

PowerPoint Presentation

Secara umumnya, soalan format baharu melibatkan soalan KBAT.

Soalan KBAT:

bukannya soalan yang susah tetapi soalan yang merangsang pemikiran murid.

perlu dibaca dan difikirkan dengan sebaik-baiknya sebelum jawab --- tingkatkan aras berfikir.Contoh-contoh soalan yang berasaskan kbat dalam peperiksaan

2Hubungan Maria dan Anita tetap erat walaupun mereka berdua tinggal berjauhan kerana mereka selalu _______________.

Ausik-mengusikBtegur-menegurCkunjung-mengunjungiDpandang-memandang

KBATPilih peribahasa yang sesuai bagi pernyataan di bawah.

Bunga Mawar tumbuh melataBuat hiasan dalam jambanganTolong-menolong sesama manusiaHidup muafakat erat hubungan

A Bagai aur dengan tebingB Bagai isi dengan kukuC Bagai bulan dipagari bintangD Bagai menatang minyak yang penuhKBAT4Warna bolaBilanganBiru 10Hijau 5Merah 20Kuning 5 Jumlah _______________ bola di dalam bakul ialah 40 biji dan ______________ daripadanya berwarna Merah.

Akeseluruhan separuhBberbagai-bagai sebilanganCsemua setiapDsetengah semua

KBATAdik sedang makan roti bagi mengalas perutnya.

A sekeping B sebuku C sepotong D sebuahKBAT6

Pilih pernyataan yang sesuai berdasarkan gambar di bawah.Sultan Muzaffar ShahLaksamana Hang TuahASiapkan segala kelengkapan untuk beta pergi berburu.Patik menjunjung perintah tuanku.BPastikan segala persiapan untuk patik pergi berburu telah disediakan.Hamba menjunjung perintah tuanku.CBagaimana dengan persiapan untuk tuan hamba berburu pada petang ini.?Segala-galanya telah beta uruskan.DPersiapan berburu pada petang ini akan hamba uruskan.Segala-galanya telah baginda uruskan.KBATAnting-anting yang dipakai oleh Susila di telinga kirinya telah hilang semasa dia bermain.

Penjodoh bilangan yang sesuai bagi anting-anting tersebut ialah

IsepasangIIsebentukIIIseutasIVsebiji

AI dan IIBII dan IIICIII dan IVDI dan IVKBAT Mei Ling berasa _________ seronok sekali apabila mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan.

I amat II paling III nian IV sangat

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IVKBAT9Beliau berkata, tarikan utama pesta kali ini ialah pertunjukan layang-layang moden yang direka secara kreatif, unik dan berwarna-warni oleh peserta tempatan dan luar negara. Seramai 15 000 orang pengunjung dijangka menyaksikan pesta yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa.

Perkataan pengiktirafan dalam petikan bermaksud

A pengesahanB persetujuanC penyertaanD penghargaanKBAT10Soalan berikut berdasarkan puisi di bawah.Bunga Mawar tumbuh melataBuat hiasan dalam jambanganTolong-menolong sesama manusiaHidup muafakat erat hubungan

Apakah peribahasa yang sesuai berdasarkan puisi di atas?

_______________________________________________________________ [2 markah] KBAT11

Soalan berikut berdasarkan gambar di bawah.Apakah peribahasa yang sesuai berdasarkan gambar di atas?

______________________________________________________

[2 markah]KBAT12Sebagai seorang pelajar, kita seharusnya memberi tumpuan ketika belajar. Jangan bermain atau bercakap-cakap ketika guru mengajar. Hormati guru kita dan ucapkan salam jika kita bertemu dengan mereka. Banyak perkara yang boleh kita lakukan sekiranya guru tiada di dalam kelas. Satu daripadanya ialah, kita boleh menyiapkan kerja-kerja sekolah yang ada. Kita juga boleh membuat aktiviti perbincangan bersama-sama rakan sekelas kita.

1. Sebagai seorang murid, kita haruslah ___________ketika belajar. [1 markah]2. Berdasarkan petikan, bagaimanakah cara-cara untuk menghormati guru? __________________________________________________________ __________________________________________________________ [3 markah]

3. Tuliskan dua nilai murni yang terdapat dalam petikan di atas. __________________________________________________________ __________________________________________________________[2 markah]

KBAT13NamaKedudukanUmurStatusMei Lianak pertama26juruauditMei Huaanak kedua24penganalisa maklumat Meng Soonanak ketiga21mahasiswiMeng Huaanak keempat17Tingkatan LimaMei Chenanak keenam12Tahun Enama. Perkataan berlawan bagi mahasiswi ialah .Teliti jadual di bawah, kemudian jawab soalan-soalan disediakan. b. Siapakah anak bongsu dalam jadual di atas? KBATc. Siapakah yang telah bekerja dalam jadual di atas? d. Berdasarkan jadual di atas, siapakah yang menuntut di menara gading? 1415

Kamu telah menyertai aktiviti gotong-royong yang diadakan di tempat kamu.

Kamu dikehendaki menyampaikan maklumat tentang pentingnya menjaga kebersihan kepada rakan sekelas kamu.

Tulis karangan kamu selengkapnya.KBAT15SIN-KL0182-2011091915SIN-KL0182-2011091915SIN-KL0182-2011091915SIN-KL0182-2011091915SIN-KL0182-20110919Contoh item objektif pelbagai bentuk :

Item isi tempat kosong Item bulatkan/garisi jawapan Item betul/salah, ya/tidak Item padanan Item lengkapkan ayatPenskoranKriteria1 markahJawapan yang tepat berdasarkan soalan tanpa sebarang kesalahan.

Nota : Jawapan yang terdapat kesalahan ejaan dan tanda baca, dikira salah dan tiada markah.

Penskoran jawapan struktur (1 markah)Dikotumus17BAHAGIAN B: Objektif Pelbagai Bentuk (Isi tempat kosong)

Pilih perkataan yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yang diberi.dan diatau untukyang tetapipadakerana

Semua murid dikehendaki supaya melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Satu daripada aktiviti kokurikulum yang mesti disertai ialah sukan dan permainan. Terdapat pelbagai jenis sukan ____________ boleh dipilih oleh murid. Antaranya, mereka boleh memilih sama ada hendak menyertai sukan hoki, bola sepak, bola jaring _____________ badminton. Aktiviti kokurikulum penting _____________ dapat membantu perkembangan mental, fizikal ____________ sahsiah murid-murid. [4 markah] 18Lengkapkan dialog di bawah dengan mengisi tempat kosong dengan kata ganti nama diri yang sesuai.

Hafiz: Helo, selamat pagi, Latifah.Latifah: Selamat pagi, Hafiz.Hafiz: ___________ apa khabar? ( Kamu, Kita, Kami )Latifah: ____________ sihat. ( Saya, Kami, Awak )Hafiz: Mengapakah ________________ tidak hadir ke sekolah semalam? ( kami, saya, awak)Latifah: Saya tidak hadir kerana mengikut ayah dan ibu saya menghantar abang saya mendaftar di Institiut Pengajian Tinggi. _________________ sekeluarga berada di sana hingga lewat petang. ( Kami, Kamu, Kita)[4 markah]19Objektif Pelbagai Bentuk (Isi tempat kosong)Teliti gambar dan pilih kata kerja yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong. tertelentang memandu tersemban mengemudi menebas mendaki memanjat menyabit

Kapten kapal itu sedang ________________ kapal lautnya menuju ke Pelabuhan Klang.

Ahmad jatuh _______________ kerana tersadung batu.

Lelaki itu sedang ____________ lalang di belakang rumahnya.

Pak Cik Ismail _______________ pokok kelapa itu untuk mengambil buah kelapa muda.20BAHAGIAN B: Objektif Pelbagai Bentuk (Garis jawapan)

Garisi kata kerja yang terdapat dalam ayat di bawah.

Guru Besar menyampaikan hadiah kepada para pemenang.

Angkasawan itu mendarat di bulan dengan selamatnya. Garisi kata bantu dalam ayat di bawah. Mesyuarat Agung PIBG sekolah itu masih lagi berlangsung.

Sebarang perubahan tarikh lawatan itu akan dimaklumkan oleh Puan Siti. 21Norihan berumur 12 tahun. Dia bersekolah di Sekolah Kebangsaan Sri Kapar. Ayahnya bertugas sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Serdang Jaya. Ibunya pula merupakan seorang suri rumah.Norihan ada seorang abang yang bernama Rahman dan seorang adik perempuan yang bernama Noraini. Norihan mempunyai seorang kawan baik yang bernama Selvi. Mereka selalu pergi sekolah bersama-sama dan sering kali mengulang kaji pelajaran bersama-samaTandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( x ) pada pernyataan yang salah.

1. Noraini berusia 12 tahun ()

2. Norihan merupakan anak kedua daripada tiga orang adik beradik. ()BAHAGIAN B: Objektif Pelbagai Bentuk (Salah /betul)22Baca ayat di bawah. Padankannya dengan gambar yang betul.

1. Kakak sedang memegang sekeping poskad.2. Puan Alinah sedang menghiris bawang.3. Abang sedang menyiapkan kerja sekolahnya.4. Samsul dan abangnya sedang menikmati durian di kebun datuknya.BAHAGIAN B: Objektif Pelbagai Bentuk (Padanan)23Tulis ayat berdasarkan gambar dan perkataan yang diberi.

memadam - rumah_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ( 2 markah )

berehat - radio_______________________________________________________________ _______________________________________________________________ ( 2 markah )BAHAGIAN B: Bina ayat yang lengkap24Lihat gambar di bawah. Kemudian jawab soalan yang disediakan.

Tuliskan ayat yang lengkap berdasarkan gambar di atas? [2 markah] b. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan gambar dan ayat yang dibina.Kata kerjaPenjodoh bilangansampanjala [4 markah] 25