24
CONSUMATOR SI TURIST IN AUSTRIA

CONSUMATOR SI TURIST IN AUSTRIA - ECC Romania · 2015-07-10 · CONSUMATOR SI TURIST IN AUSTRIA. Consumator şi turist în Austria 1. INFORMAŢII GENERALE 2. ... aeroporturi sau în

  • Upload
    others

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

CONSUMATOR SI TURIST IN AUSTRIA

CONSUMATOR SI TURIST IN AUSTRIA

Consumator şi turist în Austria

1. INFORMAŢII GENERALE

2. CĂLĂTORIA ÎN AUSTRIA CU

AVIONUL, TRENUL SAU MAŞINA

3. SCHIMB VALUTAR

4. VAMA

5. HOTELURI

6. TRANSPORTUL ÎN COMUN

7. TAXI

8. MAŞINI DE ÎNCHIRIAT

9. ORARUL MAGAZINELOR

10. PLĂŢI -TVA

11. SCHIMBARE DE PRODUS

12. SOLDURI

13. DREPTURILE

CONSUMATORULUI

14. ADRESA

1. Informaţii generale

Moneda utilizată în Austria este EURO.

Următoarele bancnote şi monede se află în circulaţie:Bancnote: 5, 10, 20, 50, 100, 200 şi 500 euro.Monede: 1, 2, 5, 10, 20 şi 50 cenţi.

Schimbul valutar se poate face la bancă sau la agenţiile autorizate de schimb valutar. Schimbul se poate face şi în aeroporturile internaţionale sau la recepţia hotelurilor mari.

Bancomate se găsesc la sediile băncilor, aeroporturi sau în centre comerciale. Se pot găsi bancomate şi

în oraşele sau centrele turistice.

ATM (Bancomate)

1

2. Călătoria în Austria cu avionul, trenul sau maşina

2.1 CU AVIONUL

Înainte de plecare

Convenţia de la Montreal şi noile reglementări elaborate de Comisia Europeană au condus la consolidarea drepturile pasagerilor aerieni. Aici veţi găsi principalele informaţii de care aveţi nevoie dacă vă decideţi să călătoriţi cu avionul în Austria.

Dacă trebuie să schimbaţi sau să anulaţi biletul de zbor:

! Dacă aţi rezervat şi aţi plătit pentru un bilet la un zbor programat la o a n u m i t ă d a t ă ş i s u n t e ţ i î n imposibilitatea de a-l utiliza, de exemplu din motive personale, ar trebui să informaţi compania aeriană sau agenţia prin intermediul căreia aţi rezervat biletul, cât mai repede cu putinţă. Cu cât anunţaţi mai repede, cu atât mai mare este posibilitatea de a evita costurile anulării biletului.

! Dacă doriţi să amânaţi călătoria şi să utilizaţi biletul la o dată ulterioară, aveţi posibilitatea să faceţi acest lucru, cu condiţia ca biletul să mai fie încă valabil, plătind, în schimb, o taxă de schimbare a rezervării.

! Dacă sunteţi nevoit să vă anulaţi călătoria, pentru a vi se restitui contravaloarea, în mod normal va trebui să returnaţi biletul nefolosit în cadrul unei anumite perioade de timp. Pentru bilete la preţ special sau pentru zboruri supuse unor condiţii speciale

2

regulile pot fi diferite. Pentru a afla mai multe detalii, ar trebui să contactaţi agenţia sau operatorul aerian.

! Foarte important! Dacă plănuiţi să zburaţi cu o cursă neregulată („charter”) şi trebuie să anulaţi călătoria, nu veţi primi banii înapoi – decât dacă aţi semnat o asigurare valabilă în cazul anulării zborului, care vă oferă acoperire în anumite situaţii.

! Totuşi, dacă anulaţi călătoria cu o anumită perioadă de timp în avans, uneori este posibil să primiţi cel puţin o rambursare parţială. Pentru mai multe detalii ar trebui să consultaţi „condiţiile generale” ale operatorilor aerieni.

! Compania aeriană trebuie să respecte orarul anunţat, cu excepţia cazului în care pot proba intervenţia

unei situaţii de forţă majoră. În anumite s ituaţ i i , răspunderea operatorului poate fi limitată, de exemplu în cazul în care clientul sau o terţă parte se află în culpă.

! Dacă este cazul, contravaloarea biletelor trebuie rambursată în termen de 7 zile, în numerar, prin transfer bancar sau cec. Rambursarea sub

forma unui voucher poate fi realizată numai dacă există un acord exprimat în scris.

! În cazul unei întârzieri, dacă prin acest lucru suferiţi u n p r e j u d i c i u

suplimentar, art. 19 şi 22 din Convenţia de la Montreal din 28 iunie 2004 vă permit să obţineţi o compensaţie.

! În cazul pierderii sau întârzierii bagajelor, va trebui să vă adresaţi mai întâi serviciului de bagaje din aeroport

3

şi să completaţi un formular de plângere. Dacă bagajul este găsit, compania are obligaţia de a-l livra la adresa menţionată în formular, fără nici o taxă suplimentară. Dacă din cauza întârzierii trebuie să faceţi cheltuieli suplimentare (haine, produse de toaletă etc.), operatorul aerian va trebui să plătească o compensaţie de până la 1000 DST. Totuşi, va trebui să probaţi prejudiciul. Prin urmare, nu uitaţi să păstraţi eventualele bonuri sau chitanţe.

! Cererea de compensaţii va trebui trimisă operatorului aerian cel târziu în termen de 21 de zile de la data recuperării bagajelor.

! În cazul unei greve, operatorul aerian nu va răspunde dacă: greva este provocată de angajaţi care nu sunt direct plătiţi de operator, greva nu a putut fi prevăzută sau dacă operatorul demonstrează că a luat toate măsurile n e c e s a r e p e n t r u e v i t a r e a prejudiciului.

! Dacă personalul operatorului aerian intră în grevă, operatorul răspunde direct şi ar trebui să primiţi compensaţii.

! Dacă locul de plecare se află în cadrul Uniunii Europene sau dacă locul de plecare se află într-un stat terţ din afara UE către un aeroport din UE şi zborul este efectuat de o companie europeană, aveţi dreptul la asistenţă imediată din partea companiei aeriene, cu condiţia ca întârzierea să fie de: o timp de două ore sau mai

mult, în cazul zborurilor de până la 1 500 de kilometri sauo timp de trei ore sau mai

mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1 500 de kilometri şi al oricăror alte zboruri cuprinse între 1 500 şi 3 500 de kilometri sau

În cazul unei întârzieri:

4

o timp de patru ore sau mai

mult, în cazul zborurilor de peste 3500 km sau în afara UE.

! Asistenţa constă în oferirea de alimente şi băuturi în cantitate suficientă, luând în considerare întârzierea, ca şi oferirea unor mijloace de comunicaţie gratuite pentru a vă putea informa rudele sau orice altă persoană despre întârziere (telefon, e-mail, fax). Dacă întârzierea acoperă una sau mai multe nopţi, compania trebuie să vă ofere cazare într-un hotel şi transferul de la aeroport la hotel.

! În orice caz, dacă întârzierea anunţată este mai mare de 5 ore, compania trebuie să vă ofere rambursarea contravalorii biletului, pentru partea sau părţile neutilizate , şi pentru partea sau părţile deja utilizate, dacă zborul nu mai serveşte niciunui scop în legătură cu planul original al călătorului. Dacă este nevoie, compania trebuie să ofere un

zbor gratuit spre primul punct de plecare, cât mai repede.

! Veţi avea dreptul la asistenţă din partea operatorului aerian, ca şi în cazul întârzierii.

! Compania va trebui să vă ofere posibilitatea de a alege între:

o rambursarea, în termen de

şapte zile a întregului cost al biletului, la preţul de achiziţie, pentru partea sau părţile de călătorie neefectuate şi pentru partea sau părţile deja efectuate, în cazul în care zborul devine inutil în raport cu planul de călătorie iniţial al pasagerului, împreună cu, dacă este cazul, – un zbor de retur la punctul de plecare iniţial, cât mai repede posibil;o redirecţionarea, în condiţii

de transport comparabile, spre destinaţia finală, cât mai repede posibil sau

În cazul anulării

5

o redirecţionarea, în condiţii

de transport comparabile, spre destinaţia finală, la o dată ulterioară, la alegerea pasagerului, sub rezerva existenţei unor locuri disponibile.

! În afara acestor posibilităţi, aveţi dreptul de a solicita compensaţii în cuantum de:o 250 € pentru toate zborurile

de până la 1500 km,o 400 € pentru toate zborurile

intracomunitare între 1500 şi 3500 km,o 600 € pentru celelalte

zboruri.

! Dacă vă este oferit un alt zbor, iar momentul sosirii la destinaţie nu depăşeşte ora prevăzută pentru zborul iniţial, compensaţia poate scădea cu 50%.

! Atenţie! Nu puteţi solicita compensaţii atunci când aţi fost avertizat asupra anulării zborului:o cu cel puţin două săptămâni

înainte de ora de plecare prevăzută sauo într-un termen cuprins între

două săptămâni şi şapte zile înainte de ora de plecare prevăzută şi vi se oferă o redirecţionare care să vă permită să plecaţi cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungeţi la destinaţia finală în mai puţin de patru ore după ora de sosire prevăzută sauo cu mai puţin de şapte zile

înainte de ora de plecare prevăzută şi vi se oferă o redirecţionare care să vă permită să plecaţi cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută şi să ajungeţi la destinaţia finală în mai puţin de două ore după ora de sosire prevăzută.

! Compania aeriană nu va trebui să plătească compensaţii în cazul în care anularea este cauzată de o situaţie de forţă majoră.

6

În cazul unei supra-rezervări

Tipuri de trenuri:

! Dacă aţi rezervat un bilet de avion, dar când aţi ajuns la biroul de check-in vi se spune că nu mai sunt locuri disponibile în avion, aveţi dreptul de a primi asistenţă, rambursarea sumelor p l ă t i t e s a u r e d i r e c ţ i o n a r e , compensaţii (vedeţi mai sus).

Transportul pe căile ferate din Austria este asigurat în principal de o singură companie, respectiv de ÖBB-Austrian Railways.

2.2 CU TRENUL

:· (S-Bahn/Schnellbahn) –

trenuri pentru navetişti oferite în

unele regiuni şi în zonele suburbane

· (Regio S-Bahn) – o

variantă expres a S-bahn cu opriri

limitate

· (Regionalzug) – trenuri

locale cu viteză mică şi opriri în fiecare

staţie

· (Regionalexpress) –

trenuri regionale rapide care opresc în

cele mai importante staţii

· (InterCity) – trenuri

pentru distanţe mari care leagă

oraşele mari

· (EuroCity) – trenuri

internaţionale pe distanţe mari

· (InterCityExpress) –

trenuri de mare viteză germane

· (Railjet) – trenuri de mare

viteză

S

RSB

R

REX

IC

EC

ICE

RJ

7

Legitimaţii de călătorie

! ÖBB comercializează legitimaţii de

călătorie folosind un preţ care se

bazează numai pe distanţa călătorită,

indiferent de locul de achiziţie sau de

trenul care este utilizat.

! Biletele pot fi achiziţionate pe

internet. Locurile pot fi rezervate

pentru o sumă modică, ceea ce este

recomandat în cazul în care planificaţi

să călătoriţi cu bagaje. Biletele

a c h i z i ţ i o n a t e o n l i n e t r e b u i e

imprimate şi prezentate controlorului

în tren. Imprimarea este necesară

deoarece pe acestea există un cod de

bare care este scanat şi pentru că vor fi

ştampilate de controlor.

! În gările mai mari şi în unele

trenuri regionale există automate de

bilete. Automatele nu prezintă şi nu

imprimă itinerarii, iar multe din gări

oferă doar orare simple. Cel mai bine

este să găsiţi un itinerar pe pagina de

internet a companiei feroviare.

! Biletele mai pot fi cumpărate şi de

la casele de bilete din gări.

8

Compensaţii

Întârzierea trenurilor

! Următoarele reguli se aplică serviciilor de transport în regim naţional şi internaţional. În caz de î n t â r z i e r e , a n u l a r e , r a t a r e a conexiunilor sunt oferite compensaţii în limitele menţionate în continuare.

! Nu se pot solicita compensaţii sau rambursări pentru întârziere, în următoarele cazuri: dacă pasagerul a fost informat de o posibilă întârziere înainte de achiziţionarea biletului, dacă prin continuarea călătoriei cu un alt serviciu, pe o altă rută, pasagerul ajunge la destinaţie cu o întârziere mai mică de 60 de minute, dacă întârzierea poate fi atribuită serviciilor de transport care nu sunt parte în contractul de transport.

! Ca regulă sunteţi îndreptăţiţi să primiţi 25% din valoarea biletului pentru o călătorie dus, atunci când

întârzierea depăşeşte 60 de minute şi 50% pentru întârzieri mai mari de 120 de minute. Pentru categoriile special de legitimaţii de călătorie sunt aplicabile reguli specifice.

! La cerere, se poate obţine o confirmare a întârzierii fie de la personalul trenului, fie de pe internet

în maxim 2 zile după

întârziere.

Dacă trenul este anulat sau are o întârziere mai mare de 60 de minute, aveţi următoarele opţiuni:

! Puteţi alege să nu porniţi călătoria la locul de plecare şi vă va fi rambursată întreaga sumă.

! Puteţi utiliza un alt tren, dacă este necesar pe o altă rută sau cu un alt tip de serviciu de transport, dacă un astfel de serviciu de transport este inclus în bilet.

www.oebb.at

Anularea trenului sau întârzierea înainte sau în timpul călătoriei

9

! Puteţi renunţa la călătorie şi vi se va rambursa suma aferentă părţii de călătorie neefectuate.

! În cazul în care călătoria pornită a d e v e n i t i n u t i l ă p e n t r u dumneavoastră, aveţi posibilitatea de a vă întoarce imediat la locul de plecare şi vi se rambursa întreaga sumă.

! Dacă nu puteţi ajunge la destinaţie în aceeaşi zi din cauza unei întârzieri a trenului care v-a făcut să pierdeţi o conexiune, aveţi dreptul să primiţi o compensaţie pentru costuri legate de informarea familiei sau a celor care vă aşteaptă, precum şi costurile de cazare pentru o noapte la hotel până în 80 EUR sau costurile de continuare a călătoriei cu un alt mijloc de transport public (sau, dacă nu există un astfel de serviciu, cu un taxi) până la o sumă maximă de 50 EUR.

Aţi ratat ultima conexiune

Cum puteţi obţine compensaţii?

! Va trebui să completaţi un formular care poate fi descărcat de pe pagina de internet a companiei sau poate fi primit de la personalul trenului întârziat ori din gări. Formularul completat trebuie trimis împreună cu biletele originale şi confirmările de întârziere, alte confirmări sau chitanţe la ÖBB-Personenverkehr AG, Fahrgastrechte, Postfach 75, 1020 Wien.

! Compensaţia se oferă sub forma unui voucher valabil pentru un an şi care poate fi utilizat la orice punct de vânzare a biletelor. La cerere, compensaţia va fi transferată către contul specificat de consumator sau către cardul acestuia de credit.

10

2.3 CU MAŞINA

În Austria se aplică regulile standard de circulaţie valabile în statele membre ale Uniunii Europene. Circulaţia se face pe partea dreaptă a drumului. Culoarea roşu a semaforului înseamnă oprire. Este interzis să faceţi la dreapta atunci când este culoarea roşu la semafor.

Vârsta minimă pentru a putea conduce o maşină în Austria este de 18 ani. Copiii cu vârsta sub 14 ani şi cu o înălţime mai mică de 150cm trebuie să

călătorească în scaun de maşină aprobat.

Este obligatoriu să aveţi la dvs. carnetul de condus valabil pentru categoria respectivă, certificatul de înregistrare al maşinii, precum şi asigurarea obligatorie. Carnetele de conducere eliberate de un Stat membru sunt acceptate în Austria.

Limitele generale de viteză pe drumurile din Austria sunt: - 50 km/h în oraşe şi în zonele populate,- 100 km/h pe drumuri naţionale,- 130 km/h pe autostradă ,-100 Km/h pe drumurile „expres” şi pe drumurile europene.

! Purtarea centurii de siguranţă este obligatorie pentru toţi ocupanţii maşinii.

Limitele de viteză

Siguranţa

11

! Este interzisă folosirea telefonului mobil în timpul conducerii maşinii, excepţie făcând cazul în care există un dispozitiv hands-free. Dispozitivul hands-free trebuie să poată fi utilizat numai cu o singură mână, iar şoferul să nu fie deranjat în timp ce-l utilizează.

! Există obligaţia de a avea o vestă reflectorizantă şi de a o purta în caz de accident sau avariere a maşinii.

! Cauciucurile de iarnă sunt obligatorii între 01.11 şi 15.04, dacă există condiţii de iarnă.

! Limita legală de alcool în sânge este de 0.5 ml.

! Î n c a z u l depăşirii acestei limite se vor aplica sancţiuni mergând p â n ă l a

Alcool

s u s p e n d a r e a p e r m i s u l u i d e conducere.

! Există obligaţia de a plăti taxa de drum pentru drumurile expres şi pentru autostrăzi. Vigneta poate fi achiziţionată de la cluburile naţionale ale şoferilor OAMTC şi ARBO, de la tutungerii şi benzinării.

! Costul vignetei este variabil.

! C e l e mai multe d i n t r e staţiile de b e n z i n ă a c c e p t a p l a t a c u c ă r ţ i d e credit.

Taxa de drum

Benzină / combustibil

12

În caz de accident rutier

! Dacă sunteţi implicat într-un accident în Austria, poliţa de asigurare ar trebui sa acopere orice prejudiciu sau dauna care poate apărea. Verificaţi detaliile poliţei de asigurare cu asigurătorul dumneavoastră înainte de a călători în Austria.

! Agentul dumneavoastră de asigurări trebuie să vă ofere cartea verde care trebuie să fie afişată în parbrizul maşinii. Cartea verde nu este obligatorie pentru călătoriile în UE, dar serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional şi facilitează procedurile în urma unui accident auto. Dacă nu luaţi Cartea verde cu dumneavoastră, luaţi certificatul de asigurare auto.

! În caz de accident soldat cu vătămarea unei persoane poliţia trebuie contactată imediat.

! În cazul unui accident în care nu există vătămare corporală poliţia trebuie chemată dacă identitatea celuilalt şofer nu poate fi aflată.

! Dacă nu sunteţi responsabil pentru accident, conform Directivei 2 0 0 0 / 2 6 / C E p u te ţ i s ă c e re ţ i despăgubiri în ţara dumneavoastră sau la locul de reşedinţă.

Casele de schimb valutar sunt numeroase şi oferă acest serviciu de obicei pentru monedele naţionale mai des utilizate, precum Euro şi USD.

3. SCHIMB VALUTAR

13

Celelalte valute pot fi schimbate în cadrul băncilor.

Cumpărăturile făcute pentru uz propriu atunci când călătoriţi în statele membre nu trebuie să fie declarate. Nu există taxe adiţionale pentru produsele achiziţionate în statele membre, dacă ele sunt pentru uz propriu.

Pentru anumite produse, există anumite l imi te până la care achiziţionarea acestora este văzută ca fiind pentru uz propriu. În cazul în care depăşiţi aceste limite, trebuie să dovediţi că sunt pentru uz propriu sau să plătiţi taxe vamale.

Tutun: Ţigări 800 bucCigarillos 400 bucTrabucuri 200 bucTutun 1 kg

4. VAMA

Alcool: Tărie 10 l Produse intermediare 20 lVin 90 lBere 110 l

! Serviciile de cazare din Austria

sunt împărţite în următoarele

categorii oficiale:

5. HOTELURILE

14

***** hotel de lux

**** serviciu de cazare de clasa întâi

*** hotel de calitate

** hotel intermediar

* hotel obişnuit

! Anularea rezervării se poate face în

funcţie de politica fiecărui hotel în

parte. Vă rugăm să vă interesaţi la

agenţia dumneavoastră de turism sau

pe pagina de internet a hotelului

despre condiţiile aplicabile. În funcţie

de fiecare hotel se pot plăti penalităţi

pentru anularea rezervării.

În Austria se poate călători cu o

varietate de mijloace de transport in

comun, cum ar fi metroul, autobuzul şi

tramvaiul. În Viena, un bilet costă 2.30

6. TRANSPORT URBAN

euro şi este valabil pentru toate

tipurile de transport urban.

Trebuie sa compostaţi mereu biletul

atunci când urcaţii în mijlocul de

transport în comun, pentru că altfel

riscaţi să plătiţi o amendă.

Biletele pot fi achiziţionate de la

aparatele de bilete sau de la casele de

bilete pe care le găsiţi în toate staţiile.

Pentru mai multe informaţii, puteţi

c o n s u l t a s i t e - u l

.http://www.wienerlinien.at

15

7. TAXIURI

În Austria taxiurile trebuie să aibă în

dotare aparate de taxat. Costurile sunt

calculate în funcţie de distanţă şi/sau

de timp. Nu există o taxă suplimentară

pentru transportul bagajelor în Viena.

În cazul călătoriilor din Viena la

aeroport o sumă suplimentară de

aproximativ 10 euro poate fi taxată de

şofer pentru întoarcerea în oraş. Există

şi anumite curse speciale de taxi până

şi de la aeroport, care trebuie

rezervate din timp. Preţul este unul fix

şi include bagajul.

Vă sfătuim sa cereţi mereu chitanţă

înainte de a plăti.

În Austria puteţi găsi toate agenţiile de

închirieri maşini cunoscute. Acestea îşi

au birourile în oraşele mari, în

aeroporturi şi în gările importante. În

general, companiile care închiriază

automobile au birouri în toate statele

membre, aşa că aveţi posibilitatea de a

vă închiria maşina de acasă, din timp,

pentru a putea beneficia de condiţii

speciale.

8. ÎNCHIRIERI DE MAŞINI

16

9. ORAR

Orar Hypermarket-uri şi Mall-uri:

Luni – Vineri: 06.00 – 21.00

Sâmbătă: 06.00 – 18.00

Duminica: închis

Orar bănci:

Luni – Miercuri, Vineri: 08.00 – 15.00

Joi: 08.00 – 17.30

Sâmbătă şi Duminică: închis

Orar Oficii Poştale:

Luni –Vineri: 08.00 – 18.00

10. PLĂŢI - TVA

Important! Cereţ i ş i păstraţ i

întotdeauna chitanţa ( bonul )

! Comercianţii sunt obligaţi să

afişeze preţurile produselor, la loc

vizibil.

!Nivelul TVA in Austria este de 20%.

Numai anumite categorii de produse

au TVA 10% .

!Consumatorii pot plăti numerar

sau prin card de credit. În acest ultim

caz, comerciantul vă poate cere

buletinul , ca mijloc de precauţie,

împotriva falsificatorilor de carduri.

Totuşi, această măsură nu este

obligatorie. Păstraţi cardul de credit

într-un loc sigur. Informaţi imediat

17

banca, în cazul in care aţi pierdut sau

vi s-a furat cardul.

Dacă produsul nu prezintă defecte,

vânzătorul nu are o obligaţie legală să-l

schimbe. Unii vânzători permit

c o n s u m a t o r i l o r s c h i m b a r e a

produsului, chiar dacă nu este defect,

într-o perioadă limitată de la

momentul livrării (3 zile). Acest lucru

11. SCHIMBAREA PRODUSULUI

trebuie indicat prin afişarea în

magazin. Este bine să păstraţi bonul

fiscal la achiziţie.

Există două perioade pentru vânzările de soldare, care în Austria nu sunt

restricţionate. Perioadele sunt stabilite de comerciant în cadrul următoarelor perioade:

· Sfârşitul iernii

· Sfârşitul verii

Directiva 1999/44/CE privind vânzarea bunurilor şi garanţiile asociate a fost implementată în legislaţia austriacă. Regulile se aplică contractelor de v â n z a r e a b u n u r i l o r m o b i l e ( a u t o m o b i l e , e l e c t r o n i c e ,

12. SOLDURI

1 3 . D R E P T U R I L E

CONSUMATORULUI

Garanţia legală

18

încălţăminte, haine etc.) încheiate între consumatori şi comercianţi.

Garanţia legală se aplică oricărui produs achiz i ţ ionat de la un comerciant austriac pentru o perioadă de doi ani de la momentul livrării. Este bine să păstraţi factura şi certificatul de garanţie.

Orice lipsă de conformitate care apare în termen de şase luni de la momentul livrării este prezumată a fi existat la acest moment. În acest caz nu va trebui să probaţi că produsul a fost defect la momentul livrării. Dacă lipsa de conformitate apare după trecerea perioadei de şase luni, trebuie să probaţi că a existat la momentul livrării.

În afară de şi fără a exclude garanţia

Termen limită

Sarcina probei

Garanţia comercială

legală, vânzătorul sau producătorul vă poate oferi aşa numita „garanţie comercială”.

În garanţia comercială trebuie m e n ţ i o n a t c ă d r e p t u r i l e consumatorului sunt stabilite de legea naţională aplicabilă vânzării şi să se arate în mod clar că aceste drepturi nu sunt afectate de garanţia comercială.Garanţia comercială trebuie redactată într-un limbaj simplu şi clar şi trebuie să conţină cel puţin elementele de identificare a produsului, perioada de garanţie, obligaţiile comerciantului – service, reparare, înlocuire –, numele şi adresa comerciantului şi ale unităţii service.

19

14. ADRESE

Dacă aveţi nevoie de asistenţă gratuită pentru soluţionarea disputelor transfrontaliere puteţi contacta:

Europäisches Verbraucherzentrum

A-1060 Wien, Mariahilfer Straße 81

Tel: ++ 43 1 588 77 0

Fax: ++ 43 1 588 77 71

E-Mail:

Web:

sau

Centrul European al Consumatorilor

Austria

[email protected]

http://www.europakonsume

nt.at

Centrul European al Consumatorilor

România – ECC Romania

Bd. N. Bălcescu 32-34, Etaj 4, Ap. 16,

Sector 1

Bucureşti

Tel. 0040 21 3157149

Fax. 0040 21 3110242

Email:

Web:

Orar – de Luni până Vineri de la 9.00

am până la 5.00 pm.

[email protected]

www.eccromania.ro

20

www.eccromania.ro