22
HM01D Haynes Construieşte-ţi propriul motor cu ardere internă © Haynes Publishing 2013 © Haynes Publishing 2013 Manual de asamblare Haynes Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui document nu va putea fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun mijloc, fie el electroni c sau mecanic, inclusiv fotocopiere, înregistrare, sau orice sistem de stocare şi recuperare de date, fără acordul scris al editor ului. Publicat în 2013 de către Haznes Publishing. Tipărit in China Vă rugăm să păstraţi acest material pentru consultarea ulterioară.

Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

HM01D Haynes Construieşte-ţi propriul motor cu

ardere internă

© Haynes Publishing 2013

© Haynes Publishing 2013

Manual de asamblare Haynes

Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestui document nu va putea fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă şi prin niciun mijloc, fie el electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere,

înregistrare, sau orice sistem de stocare şi recuperare de date, fără acordul scris al editorului.

Publicat în 2013 de către Haznes Publishing.

Tipărit in China

Vă rugăm să păstraţi acest material pentru consultarea ulterioară.

Page 2: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Construieşte-ţi propriul

MOTOR CU ARDERE

INTERNĂ Cuprins

Despre ce este vorba în acest kit? .............................................................................. 2

Înainte de asamblarea motorului .............................................................................. 3

Lista componentelor ..................................................................................................... 4

Asamblarea motorului ............................................................................................ 10

Cum funcţionează un motor pe petrol ............................................................... 31

Cum să menţinem o maşină şi motorul acesteia funcţionale .................................. 37

Reducerea poluării şi economisirea combustibilului .............................................. 37

Termeni de bază despre motor ................................................................................ 38

Page 3: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

DESPRE CE ESTE VORBA ÎN ACEST MANUAL? ÎNAINTE DE ASAMBLAREA MOTORULUI

Motorul pe care urmează să-l construiţi este o versiune simplificată a unui motor de maşină

adevărat. Modelul are rolul de a fi interesant de asamblat şi de a vă facilita înţelegerea despre

cum funcţionează motorul în patru timpi al unei maşini. Pe scurt, în model nu apar următoarele

componente care intră într-un motor de dimensiuni complete: filtru de ulei, sistem de

răcire, filtru de aer, filtru de ulei, biele, pistoane, pompă de ulei, alternator şi butonul de

contact (un dispozitiv de condus, a l i m e n t a t d e u n m o t o r a ş e l e c t r i c , este montat

în locul butonului de contact.)

De asemenea, următoarele componente sunt incluse,dar nu funcţionează ca într-un motor de

dimensiuni complete: pompa de apă, accelerator, jojă (fără ulei), volant şi ambreiaj.

Pentru adulţi! Verificaţi ca instrucţiunile din acest manual să fie citite, înţelese şi

păstrate pentru referinţe viitoare.

A se folosi sub supravegherea adulţilor.

Atenţie! Doar pentru copii peste 10 ani.

Avertisment! Anumite părţi pot fi ascuţite.

Averstisment! Nu puneţi mâna pe componentele în mişcare.

1 În primul rând, identificaţi diferitele

părț i. Aflaţi numele lor uitându-vă la

ilustraț iile din acest manual.

2 Eliminaţi părț ile din cadrele de plastic

doar pe măsură ce aveţi nevoie de ele. Veț i

găsi, ilustraț iile de ajutor ori de câte ori

aveț i nevoie pentru a identifica o parte.

3 Îndepărtaț i cu atenț ie orice bavuri cu

ajutorul unui cuț it de modelare. Dacă lăsaț i

bavurile acolo, motorul ar putea să nu

funcţioneze corespunzător.

4 Folosiț i ș urubelniț a inclusă în kit-ul pentru

a fixa ș i strânge ș uruburile care fixează

modelul. Aveț i grijă să nu strângeț i

ș uruburile prea mult.

5 Uitaţi-vă la ilustraț iile ș i gândiţi-vă cu

atenț ie la modul în care se încadrează fiecare

parte înainte de a o monta permanent - aveț i

grijă să nu puneţi o parte cu susul în jos sau

invers.

6 Cuzineţii din motorul dvs. ar trebui să fie unşi

uș or, la fel ca si cum ar fi intr-un motor

adevărat. Folosiț i un strat foarte subț ire de

ulei vegetal, de bucătărie. Nu folosiț i ulei de

motor auto!

Dacă urmaț i instrucț iunile cu atenț ie, ș i alocaţi timp asamblării modelului,

motorul ar trebui să funcț ioneze corect. Veț i câș tiga certificatul Inginer

Haynes, pe care îl puteț i descărca ș i printa de pe www.haynes.co.uk/engine.

2 3

Page 4: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

LISTA COMPONENTELOR

Qty. Part Part No. Qty. Part Part No.

Parts list

4 bolţuri 1

4 biele 2

8 jumătate de piston 3

1 arbore cotit 4

4 biele 5

Capace ale bielelor

1 baie de ulei 6

1 placă chiulasă 6a

1 placă chiulasă 6b

1 carterul inferior 7

1 suport motor 8

1 bloc motor 9

1 garnitură de chiulasă 10

1 chiulasă inferioară 11

8 tijă supapă 12

4 supapă de evacuare 13

4 supapă de admisie 14

1 chiulasă superioară 23

8 Cubultori 24

5 cap ax cubultor 25

1 capac de cubultor 26

1 pinion arbore cotit 27

1 pinion ax came 28

1 instrument de aliniere 29

1 roată de curea liberă 30

1 capac curea de distribuţie 31

1 pompă apă jumătatea din spate 32

1 pompă apă jumătatea din faţă 33

1 elice ventilator 34

1 ventilator 35

1 roată arbore cotit 36

1 volant 37

1 capac ambreiaj 38

1 acceleraţie

1 colector de admisie 40

1 colector evacuare 42

1 jojă 43

8 came A to H

2 şaibe

1 ax rulment, 3mm diametru,

156mm L

1 ax camă 3mm diametru,

206mm lungime

1 curea distribuţie

8 curea ventilaţie

1 8 arc supapă

1 distribuţie cu bujii

1 unitate motor electric

1 cutie baterie

67 şuruburi

1 şurubelniţă

4 5

Page 5: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

0

BuUd 'tbur CMm lntemaJ Engine Combustion Engine Kit Parts list

25 Deta<h here

12 A 12

0

7 0

0

( 31 0 28

27

I i ® @ ® /,

0

1'_Jj /-

6a 6b 1

I\

2

23 •

(_ ·.©.. \.

r

ii

) I 6

l 35 ©

I -.ti'

6 7

Page 6: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Engine Combustion Engine Kit Parts list

1. Curea ventilator

(negru)

2. Curea de distribuţie

(verde)

Baterie Acceleraţie

Distribuitor

Motor 2000 Şurubelniţă

x67

şuruburi

x8 arcuri de supapă

x 2 şaibe9,5mm in ø 1 ax, 3mm ø, 206mm lungime (pe jumătate rotund)

Motor electric 1 ax, 3mm ø, 156mm lungime

8 9

Page 7: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

ASAMBLAREA MOTORULUI

Notă: folosiţi un cuţit ascuţit pentru a înlătura orice exces al

componentelor după ce au fost scoase din cutii. Asamblarea pistonilor şi a bielelor

1 Împingeţi bolţul (partea 1) prin capătul

subţire al unei biele (partea 2).

2 Împingeţi două jumătăţi de piston pe bolţ

(partea 3), ap o i s t r ân g e ţ i f e r m .

Verificaţi ca pistonul să se rotească cu

uşurinţă.

3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte

3ansambluri de pistoni/biele.

Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit

4 cele 4 biele se ataşează pe arborele cotit

(partea 4) î n p u n c t e l e i n d i c a t e .

Puneţi bielele pe arbore, apoi puneţi un

capac (partea 5) şi fixaţi cu două şuruburi.

Repetaţi pentru celelalte ansambluri de

piston/biele.

5 Verificaţi întregul ansamblu răsucind

arborele cotit. Ansamblurile piston/biele ar

trebui să se rotească liber.

Assembling Your Engine

Montarea băii de ulei

6 Puneţi baia de ulei (part 6) peste bolţi la

fundul arborelui cotit de jos (part 7), şi fixaţi

cu 4 şuruburi. N u u i t a ţ i c ă s e v a m o n t a

î n t r - o s i n g u r ă p o z i ţ i e .

7 Întoarceţi ansamblul, şi montaţi-l pe blocul

motorului (part 8). Fixaţi cu 4 şuruburi.

10 11

Page 8: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit

Montarea ansamblului piston/arborele cotit pe bloc motor Montarea arcurilor

de tijele de supape

Assembling Your Engine

8 Puneţi bloc motorul (partea 9) cu fundul în sus.

9 Ţineţi ansamblul piston/ arbore cotit cu

capătul mai lung al arborelui cotit poziţionat

la capătul cilindrului cu un singur bolţ, ca în

imagine. Cei 4 pistoni trebuie să alunece

uşor în cilindri. Dacă nu, va trebui să răzuiţi

orice surplus de plastic din interiorul

cilindrilor. Coborâţi arborele până jos

Montarea ansamblului bloc motor pe carterul inferior

10 Întoarceţi blocul motor în sus, astfel încât

carterul să fie dedesubt. Ţ i n e ţ i

c a p e t e l e a n s a m b l u l u i c a s ă

m e n ţ i n e ţ i c a r t e r u l f i x .

M o n t a ţ i a c e s t a n s a m b l u d e

c a r t e r u l d e j o s , a s i g u r â n d u -

v ă c ă c a p ă t u l m a i l u n g a l

a r b o r e l u i e s t e p o z i ţ i o n a t

d e a s u p r a c a p ă t u l u i c a r t e r u l u i

c u d o i b o l ţ i ( c a î n i m a g i n e ) .

Fixaţi blocul motor de carter folosind 6

şuruburi.

11 Întoarceţi uşor cu mâna carterul,

asigurându-vă că se suceşte uşor, şi că

pistoanele se mişcă uşor în cilindri.

12 Scoateţi 8 tije de supape (part 12) din

cutie, şi puneţi un arc pe fiecare.

Montarea tije de supape pe chiulasa inferioară

13 Puneţi cele două plăcuţe de plastic de

chiulasă (6a şi 6b) pe chiulasa inferioară

(partea 11). Fiecare plăcuţă are 4 bolţi

rotunzi cu faţa în jos, în chiulasa

inferioară. Plăcuţa cea mai

îngustă(6a) se montează pe partea cu

găuri mici în chiulasa inferioară, plăcuţa

mai mare (6b) pe partea cu găurile mai

mari. Plăcuţele t rebuie împinse

jos fe rm până se pr ind pe poz i ţ ie .

14 Bolţii din plăcuţa mai îngustă poartă

supape de eşapament. Ridicaţi chiulasa

inferioară, apoi puneţi o tijă de supapă într-

una din găuri. Împingeţi tijele uşor, presând

arcul până la capăt. Împingeţi cu grijă

supapa de eşapament (part 13) pe suport.

Capătul supapei de eşpament are un prag–

împingeţi supapa până la capătul

pragului. N u f o r ţ a ţ i s u p a p a –d a c ă

e s t e n e v o i e , r ă z u i ţ i o r i c e

s u r p l u s d e p l a s t i c d e p e

s u p a p ă . Repetaţi pentru celelalte trei

supape de eşapament.

15 Bolţurile din plăcuţa mai mare poartă

supapa de eşapament (part 14). Montaţi-le

aşa cum este descris mai sus pentru

supapele de eşapament.

16 Verificaţi ca supapele să funcţioneze

corect-f i e c a r e t r e b u i e s ă s e m i ş t e

u ş o r s u s - j o s f ă r ă s ă s e l i p e a s c ă .

12 13

Page 9: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit Assembling Your Engine

Montarea cubultorilor pe axul cubultor Montarea garniturii de chiulasă pe bloc motor

17 Scoateţi cei 8 cubultori (partea 24)d in

cu t ie . Puneţi cubultorii pe axul de metal

(3mm diametru/156mm lungime). Axul

trebuie montat ca în diagramă. Fiecare ax

cubultor succesiv este montat în sens opus

faţă de precedentul său. De asemenea,

observaţi cu atenţie poziţia cubultorilor

faţă de chiulasa superioară- folosiţi

bolţurile de pe fiecare capăt al capului ca

punct de referinţă.

20 Puneţi garnitura de chiulasă (part 10) pe

blocul motor, folosind orificiile din

garnitură pentru a alinia corect.

Montarea ansamblului de cubultori pe chiulasa

superioară

18 Coborâţi ansamblul de cubultori pe

chiulasa superioară(part 23). C u d e g e t e l e

s e p a r a ţ i c u b u l t o r i i p e a x , c a s ă

i n t r e î n 4 o r i f i c i i r e c t a n g u l a r e d i n

c h i u l a s ă . Braţele mai lungi ale

cubultorilor trebuie puse peste tija

supapei.

19 Puneţi capacele (partea 25) ca în

imagine folosind 10 şuruburi şi verificaţi ca

toţi cubultorii să se mişte uşor.

Montarea chiulasei inferioare pe blocul motor

21 Puneţi chiulasa inferioară pe blocul

motor. Verificaţi ca marginea chiulasei cu

bolt rotund să fie montat pe capătul blocului

unde sunt 5 bolţuri.

22 Fixaţi chiulasa pe bloc folosind 6

şuruburi.

14 15

Page 10: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit Assembling Your Engine

Asamblarea arborelui cu came

23 Scoateţi 8 came (de la A la H) din cutie.

Puneţi camele pe arbore (3mm

diametru/206 mm lungime), în ordinea

următoare-A,B,C,D,E,F,G şi H. Fiecare

camă se potriveşte într-o singură poziţie. In

interiorul fiecăreia este o suprafaţă plană

(uitaţi-vă la partea mărită a imaginii), care se

potriveşte cu suprafaţa plană a arborelui.

Observaţi şi striaţiile de pe fiecare camă.

Camele trebuie puse astfel încât părţile cu

striaţii să fie îndreptate într-o singură

direcţie (în imagine spre stânga)

Montarea chiulasa superioară de chiulasa inferioară

26 Montaţi ansamblul chiulasei superioare

(de la pasul 19) pe motor. Capătul cu

bolţuri mai mari trebuie poziţionat la

capătul blocului motor cu 3 bolţuri în relief.

Verificaţi ca toţi cubultorii să fie poziţionaţi

deasupra tijei supapei. Împingeţi fiecare

cubultor pentru a vă asigura că se

mişcă în supapa corespunzătoare.

Fixaţi chiulasa superioară cu patru

şuruburi.

Montarea arborelui de came pe chiulasa inferioară

24 Poziţionaţi motorul astfel încât capătul

mai lung, (striat) al arborelui cotit să fie la

stânga.

25 Ţineţi arborele de came cu cama H spre

stânga, apoi lăsaţi-l în jos pe chiulasă.

Folosiţi degetele pentru a separa camele în

perechi, astfel încât fiecare pereche să între

în pivoţii din cap. Arborele de came trebuie

să stea în fiecare dintre cele 5 suprafeţe. Din

nou, verificaţi ca parţile cu striaţii de pe

came sunt îndreptate toate către capătul mai

lung al arborelui cotit.

Montarea capacului de bielă

27 Montaţi capacul de bielă deasupra

chiulasei şi fixaţi cu şase şuruburi. Montarea pinionului de arbore cotit

28 Împingeţi pinionul de arbore cotit (part

27) p e c ap ă tu l m a i l u n g , canelat al

arborelui cotit, cu dinţii departe de motor

Există un slot pe pinion care se potriveşte

cu o striaţie de pe arborele cotit. Răsuciţi

pinionul până când alunecă uşor.

16 17

Page 11: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit Assembling Your Engine

Montarea pinionului de arbore cu came

29 Împingeţi pinionul de arbore (partea 28) pe arbore de came, asigurându-vă că partea dinţată este îndreptată opus motorului. Par tea p lană d in gaura p in ionulu i se a l in iază cu par tea p lană de pe arbore .

Montarea instrumentului de aliniere

30 Instrumentul de aliniere este folosit

pentru a bloca arborele cotit şi arborele cu

came în poziţie în timp ce se montează

cureaua de distribuţie. Răsuciţi cu grijă

pinionii până ajung în poziţia din imagine.

Potriviţi instrumental pe pinioniul de arbore

cotit şi apoi de pinionul de arbore cu came.

Montarea curelei de distribuţie şi a roţii de distribuţie

31 Este mai uşor să realizaţi acest pas

ţinând motorul între picioare, astfel încât

pinionii să fie orientaţi în sus. Puneţi cu

grijă cureaua de distribuţie pe pinioni,

asigurându-vă că dinţii de pe curea se potrivesc

cu cei de pe pinioni. Cureaua trebuie să fie

strânsă între pinioni pe partea dreaptă a

motorului, cu partea intinsă pe partea stângă.

Partea întinsă se ridică atunci când se

montează roata de distribuţie. Împingeţi

roata de curea liberă pe partea netedă a

curelei de distribuţie, apoi pe bolţul de la

capătul blocului, ca în imagine. După ce

aţi fixat cureaua de distribuţie şi roata de

distribuţie, îndepărtaţi instrumentul de

aliniere, fără a demonta părţile proaspăt

fixate.

Montarea capacului curelei de distribuţie

32 Puneţi capacul curelei de distribuţie (partea 31) peste cureaua de distribuţie şi pinioni şi fixaţi cu

patru şuruburi.

18 19

Page 12: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit Assembling Your Engine

Montarea pompei de apă

33 Asamblaţi jumătatea din faţă şi din spate

a pompei de apă ( partea 33 şi 32). Puneţi-

o pe aceasta pe cei 3 bolţuri de pe faţa

capacului curelei de distribuţie, apoi

fixaţi cu 3 şuruburi. Folosiţi ilustraţiile

pentru ghidare.

34 Montaţi roata de arbore cotit pe arbore.

Slotul din roată trebuie să fie aliniat cu

bosajul de pe arborele cotit pentru a se pune

în poziţie. Fixaţi roata cu un şurub şi o

şaibă, ca în imagine.

Montarea roţii de ventilator, a ventilatorului şi a curelei ventilatorului

35 Montaţi roata de ventilator (partea 34) pe ax în faţa

pompei de apă. Fixaţi roata pe pompă folosind un şurub şi

o şaibă.

36 Fixaţi ventilatorul (partea 35) p e r o a t a d e

v e n t i l a t o r f o l o s i n d 2 ş u r u b u r i . Bosajul

de pe palete este orientat în afară.

37 Trageţi uşor cureaua ventilatorului peste palete papa

pe roata ventilatorului. Trageţi celălalt capăt peste roata de

arbore cotit. Partea zimţată a curelei trebuie orientată spre

roţi.

20 21

Page 13: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

3 1 2

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit Assembling Your Engine

Montarea volantului

38 Montaţi volantul (partea 37 – roata

zimţată) pe capătul opus al arborelui cotit

spre roata de arbore cotit. Partea zimţată a

volantului trebuie poziţionată cât mai

departe de motor.

Poziţionarea pistonilor şi a arborelui cu came

39 Rotiţi arborele cu came cu manual pentru 4

ca pistonul nr 4 (de la capătul cu pompa

de apă al motorului, marcat pe partea

capului de cilindru) s ă s e r i d i c e

c â t m a i s u s – poziţia TDC.

Verificaţi ca partea plană a arborelui cotit

să fie orientată în jos; dacă este orientată

în sus, rotiţi arborele până când pistonul

nr 4 ajunge la urmatoarea poziţie TDC.

Montarea bateriilor

40 Puneţi 2 baterii AA/LR6 în cutia de

baterii, asigurându-vă că sunt

poziţionate în concordanţă cu

marcajul din compartiment .

Montarea distribuitorului

41 Montaţi distribuitorul la capătul

arborelui cu came ca în imagine, cu firele

poziţionate în sus. Puneţi 3 şuruburi în

pe capul de cilindru, dar nu le fixaţi

încă. Nu răsuciţi arborele cu came.

Conectaţi distribuitorul la cutia de baterii

Siguranţa bateriilor

• Bateriile care nu sunt reîncărcabile nu trebuie reîncărcate

• Bateriile reîncărcabile pot fi încărcate doar sub supraveghierea unui adult

• Bateriile reîncărcabile trebuie înlăturate din jucărie înainte să fie reîncărcate

• Nu folosiţi baterii diferite sau noi şi folosite

• Bateriile trebuie inserate cu polaritatea corectă

• Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate

• Nu aruncaţi bateriile în foc

• Închideţi dispozitivul când schimbaţi bateriile

22 23

Page 14: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

3

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit Assembling Your Engine

4

4 1

2 3 4 1

2

Ajustarea timpului de aprindere Montarea bujiilor

42 Urmăriţi firul de la “4” marcat pe

distribuitor catre bec (care reprezintă bujia

nr 4). Ţ i n e ţ i b e c u l a p o i a j u s t a ţ i

t i m p u l d e a p r i n d e r e d u p ă c u m

u r m e a z ă : apăsaţi butonul roşu de pe cutia

de baterii şi răsuciţi uşor de distribuitor

până se aprinde becul. Strângeţi cu grijă

cele 3 şuruburi de siguranţă. Verificaţi

aprinderea din nou pentru a vă

asigura că becul nr 4 încă se aprinde .

43 Puneţi becul nr 4 în orificiul nr 4 de

pe capul de cilindru. Urmăriţi alte 3 fire

de la marcajele 1, 2 şi 3 pe distribuitor

către becurile care le corespund, şi puneţi-

le în orificiile corespunzătoare din

chiulasă

24 25

Page 15: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit

Montarea unităţii motorului electric Montarea capacului

de ambreiaj

Assembling Your Engine

44 Fixaţi unitatea motorului în poziţie

peste volant, asigurându-vă că transmisia

de pe motor şi volantul pornesc. Cele 3

găuri de pe unitatea motorului trebuie să

se alinieze cu bolţurile de pe motor, ca în

imagine. Fixaţi motorul cu 3 şuruburi.

45 Alimentaţi firul de la unitatea de motor

prin gaură în capacul de ambreiaj (partea

38). Puneţi capacul de ambreiaj pe motor,

folosind 3 şuruburi pentru a-l fixa.

26 27

Page 16: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit Assembling Your Engine

Montarea jojei Montarea colectorului

de evacuare

Montarea colectorului de admisie/ambreiajul

48 Introduceţi joja (partea 43) în orificiul

din motor (mai jos de colectorul de admisie,

lângă capacul de ambreiaj).

49 Împingeţi colectorul de evacuare (partea

42) în poziţie pe partea cu bujii a

motorului, ca în imagine.

46 Montaţi ambreiajul în colectorul de

admisie (partea 40). Fiţ i a tenţi la p inul

din par tea de jos a ambreiaju lui ş i

or if iciu l correspondent d in co lector,

ca în imagine. Fixaţi cu un şurub.

47 Împingeţi colectorul- ambreiajul spre

motor, pe partea opusă a celei cu bujii.

28 29

Page 17: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit CUM FUNCŢIONEAZĂ UN MOTOR PE BENZINĂ

Pornirea motorului

50 Conectaţi cablurile distribuitorului şi

unitatea motorului electric de cutia de

baterii. Apăsaţi butonul Start- motorul va

funcţiona timp de aproximativ 5 secunde.

Aţi construit un model functional al unui motor de maşină real, şi aţi obţinut

Certificatul de Inginer Haynes, pe care îl puteţi descărca şi printa de pe

www.haynes.co.uk/engine

Principii de bază

Pentru a explica cum funcţionează un motor al unei

maşini de dimensiuni normale, vom folosi o versiune

simplificată a unui motor real

- de fapt modelul nostru de motor. Pe măsură

ce citiţi această explicaţie puteţi porni modelul

pe care l-aţi terminat şi vă va ajuta să înţelegeţi

cum funcţionează un motor adevărat.

Arborele cotit se numeşte aşa pentru că

este un arbore cotit- arborele are 4 secţiuni

cotite şi pistonul /bielele sunt legate de

aceste secţiuni. În timp ce arborele cotit se

răsuceşte, secţiunile cotite se rotesc în jurul

liniei centrale a arborelui, permiţând astfel

pistoanelor să se mişte în sus şi jos pe

măsură ce arborele se răsuceşte.

Când pistonul se mişcă în jos, impinge

bielele în jos, împingînd părţile cotite ale

arborelui, făcând arborele să se rotească

Mişcarea sus-jos a pistonului este astfel

transformată în mişcarea de rotaţie a

arborelui.

Arborele cotit al motorului conduce

transmisiile, ceea ce include componente

diferite conectate unele de altele ale căror

funcţie este să pornească roţile maşinii,

făcând maşina să se mişte.

Acum să ne uităm mai în detaliu cum

funcţionează un motor. Ne vom uita la un

cilindru al motorului. Un cilindru este un

cilindru din motor în care un piston se mişcă

în sus şi jos. Pistonul are izolări pe margine,

numite inele de piston, care nu sunt arătate

în modelul nostrum, aceste izolări opresc

gazele să treacă în jurul pistonului. Modelul

nostru are 4 cilindri, ca majoritatea

motoarelor. Când porniţi motorul pentru a

porni maşina, starterul (un motor electric

puternic, alimentat de bacteria maşinii)

răsuceşte arborele cotit, mişcând pistoanele

în sus şi jos.În timp ce pistonul se mişcă în

jos de la cea mai înaltă poziţie din cilindru,

(numita ‘Top Dead Centre’ sau ‘TDC’),

un amestec de benzină şi aer este aspirat în

spatial din cilindru deasupra pistonului. Acest

lucru se numeşte cursă de admisie.

Butonul de pornire continua să răsucească

arborele cotit şi pe măsură ce pistonul se

mişcă înapoi în sus către partea de sus a

cilindrului, amestecul de benzină /aer este

comprimat în spatiul deasupra pistonului.

Aceasta se numeşte cursă de compresie.

Când pistonul ajunge în cea mai înaltă

poziţie, o bujie creează o scânteie deasupra

pistonului şi această scânteie aprinde

amestecul de benzină/aer, provocând o

explozie mica şi controlată deasupra

pistonului. Exploz ia impinge

pis tonu l î n jos ş i a ceas ta se

numeşte cu rsă ac t ivă .

Odată ce pistonul a atins cea mai joasă

poziţie, începe să se mişte înapoi către

cilindrul său, împingând gazele arse afară

prin capul cilindrului. Aceasta se numeşte

cursa de eşapament. Aşadar, motorul are 4

curse, de admisie, de compresie, activă şi de

eşapament, sau ‘aspirare, ‘comprimare’,

‘pocnitură’ şi ‘explozie’ mai pe scurt.

Aceste 4 curse alcătuiesc ciclul de 4 curse.

Amestecul de benzină şi aer intră în spatial

deasupra pistonului, numit camera de ardere.

Amestecul intră printr-o gaură mica care este

deschisă şi închisă de supapa de admisie.

Gazul ars iese din cilindru prin altă gaură

care se deschide şi se închide de supapa de

eşapament. S u p a p e l e s u n t ţ i n u t e

î m p r e u n ă d e a r c u r i , d a r p e

m ă s u r ă c e m o t o r u l s e

r ă s u c e ş t e , v a l v e l e s e d e s c h i d

î n o r d i n e a c o r e c t ă

d e cubultori,care sunt mişcaţi de arborele cu

came. Cubultorul impinge supapa în arc, şi

pe măsură c e c u b u l t o r u l s e m i ş c ă î n

s u s , a r c u l î n c h i d e s u p a p e l e .

Page 18: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit How a petrol engine works

Ciclul de 4 curse

Supapă de admisie deschisă Supape închise Supape închise

Supapă de eşapament deschisă Supapă

de

eşapam

ent închisă

Canal de admisie

Bielă

Rotaţia

arborelui

c o t i t

Pistonul se mişcă

în jos

absorbând

amestecul de

benzină /aer

Pistonul se

ridică,

comprimând

amestecul de

benzină /aer

Amestec

ul de

benzin

ă /aer se

aprinde

Pistonul

împins în

jos de

gazele care

se dilată

Pistonul se

mişcă în sus

scoţând

gazele d i n

c i l i n d r u

Prima cursă (admisie)

Pistonul porneşte din partea de sus a

cilindrului. Supapa de evacuare este închisă

şi supapa de admisie e deschisă pe măsură ce

arborele se roteşte şi pistonul se deplasează

în interiorul cilindrului, amestecul de este

absorbit în valve de admisie. Când pistonul

ajunge la baza cilindrului, cilindrul este

umplut cu amestecul de benzină şi aer şi

valve de admisie se închide. Acesta este

sfârşitul cursei de admisie.

A doua cursă (Compresia)

La începutul cursei de compresie, pistonul se

află în poziţia cea mai joasă în interiorul

cilindrului si supapele de admisie şi

eşapament sunt închise. Arborele cotit

continua să se rotească şi pistonul se mişcă

în sus. În timp ce pistonul se mişcă în sus

comprimă amestecul de

benzină/aer, c r e s c â n d t e m p e a t u r a

a m e s t e c u l u i f o a r t e r e p e d e .

C â n d p i s t o n u l a t i n g e p o z i ţ i a

c e a m a i d e s u s , a m e s t e c u l

e s t e c o m p r i m a t î n î n t r e g i m e

ş i a c e s t a e s t e s f â r ş i t u l

c u r s e i d e c o m p r e s i e .

A treia cursă (Cursa activă)

Presiunea înaltă şi temperature din camera

de ardere determina transformarea

amestecului de benzină şi aer în, particule

foarte fine, ca o pâclă. Acestea sunt

condiţiile perfecte pentru arderea unui

combustibil. E nevoie doar de o scânteie

pentru a începe arderea (sau ‘combustia’-un

fel de explozie controlată). Un voltaj electric

înalt furnizat bujiilor face ca o scânteie să

sară prin spatial de la capătul bujiei. Acest

lucru aprinde amestecul de benzină şi aer şi

porneşte combustia. Forţa exploziei

controlate şi gazele în expansiune împing

pistonul în jos, ceea ce roteşte arborele cotit.

În timpul cursei active, se întâmplă 3 lucruri

cu amestecul de benzină şi aer.

- Se aprinde, a r d e ş i s e d i l a t ă .

Dilatarea combustibilului impinge pistonul

în jos, transferând puterea la arborele cotit.

Când pistonul atinge cel mai jos punct din

cilindru este sfârşitul cursei active.

A patra cursă (Eşapament)

În timp ce pistonul începe să se mişte în

cilindru din nou, supapa de eşapament se

deschide pentru a permite combustibilului

ars să iasă din cilindru şi în timp ce pistonul

se mişcă în sus impinge combustibilul afară

prin supapa de eşapament. Când pistonul

ajunge în partea de sus a cilindrului, supapa

de eşapament se închide şi a patra cursă

începe iar cu o altă cursă de admisie.

32 33

Page 19: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit How a petrol engine works

Motoare cu mai mulţi cilindri

Până acum am explicat cum funcţionează un

motor descriind ce se întâmplă într-un

cilindru. Motorul unei maşini are mai mult

de un cilindru- de la 2(mai rar) până la 16 (la

cele mai scumpe maşini), dar cel mai comun

număr este 4. Dacă un motor ar avea doar un

cilindru ar vibra mult şi ar fi foarte

incomfortabil. Pentru a face motorul să

funcţioneze lin, bujiile se aprind într-o

ordine precisă numită ordinea de aprindere şi

pentru majoritatea motoarelor cu 4 cilindri

ordinea este 1-3-4-2. Puteţi vedea acest lucru pe

motorul model urmărind bujiile cum se aprind-Nr 1

este cel mai aproape de distribuitor.

Modelul de motor

Puteţi vedea cum funcţionează ciclul de 4 curse

pornind motorul model şi privind cum se misşcă

componentele din interior. Urmăriţi cum arborele

cu came şi cubultorii mişcă supapele pe măsură ce

fiecare piston se mişcă în sus şi jos în interiorul

cilindrului. Dacă urmăriţi pistonul dintr-un

cilindru, ar trebui să recunoaşteţi cele 4 curse-

urmăriţi supapele şi încercaţi să vedeţi dacă

identificaţi cursele.

Nu uitaţi:

La cursa de admisie pistonul se mişcă în

jos, supapa de admisie este deschisă şi

supapa de eşapament e închisă.

La cursa de compresie, pistonul se mişcă

în sus şi supapele de admisie şi eşapament

sunt închise.

La cursa activă pistonul se mişcă în jos şi

supapele de admisie şi eşapament sunt

închise..

La cursa de eşapament, pistonul se mişcă

în sus, admisia este închisă şi supapa de

eşapament este deschisă.

Supapele de eşapament sunt pe partea cu

colectorul de evacuare şi supapele de admisie

sunt pe partea cu colectorul de

admisie/ambreiaj.

Veţi observa că toţi cei 4 cilindri din motorul

model sunt pe “curse” diferite- urmăriţi cum

se mişcă pistoanele se mişcă în timp arborele

cotit se răsuceşte şi veţi vedea că pistoanele

se mişcă în perechi ş i , când două pistoane

sunt în poziţia de sus a cilindrilor lor,

celelalte doua sunt jos. Chiar dacă 2 pistoane

pot fi în poziţia de sus a cilindrilor lor,

pistoanele sunt în curse diferite- unul pe cale

să se mişte în jos la începutul cursei de

admisie şi celălalt gata să se mişte în sus la

începutul cursei active. Puteţi să vă daţi

seama că pistonul e gata să-şi înceapă cursa

activă pentru că bujia se va aprinde (şi becul)

în chiulasa de deasupra pistonului care a

ajuns la capătul cursei sale de compresie şi

este gata să înceapă cursa activă.

Ce face sistemul de aprindere?

Sistemul de aprindere produce scânteile care

sunt folosite pentru a aprinde amestecul de

benzină şi aer la un motor pe benzină

(motoarele pe motorina nu au sistem de

aprindere). Bobina de aprindere

modifică electricitatea cu voltaj

scăzut din baterie în electricitate cu

voltaj înalt care este tr imisă

împreună cu firele de înaltă tensiune

la bujii. Bujiile sunt fixate cu

şuruburi de capul de cilindru şi

produc scântei în camera de ardere.

Ce face sistemul de injecţie?

Toate motoarele modern pe benzină au

sistem de injecţie. Sunt două tipuri de bază

de sisteme de injecţie monopunct şi

multipunct. Sistemul monopunct are un

singur injector care împrăştie benzină în

colectorul de admisie unde se amestecă cu

aerul înainte să treacă prin supape în

cilindru. Un sistem multipunct funcţionează

în acelaşi fel, doar că pentru fiecare cilindru se

foloseşte un alt injector.

Ce face sistemul de control al

emisiilor?

Când amestecul de benzină şi aer arde în

motor, se produc gaze de eşapament.

Gazele de eşapament trec prin sistemul de

eşapament al malinii în atmosferă,

poluând. Aceste gaze sunt cunoscute ca

emisii de eşapament şi toate motoarele au

sisteme de control ale emisiilor pentru a

reduce poluarea.

Ce face sistemul de

management al unui motor?

Sistemul de management al motorului este

controlat de o unitate de control

electronică (ECU) care este conectată la

diverşi senzori şi dispositive de comandă

montate în jurul motorului. Senozorii

monitorizează condiţiile de operare ale

motorului şi produc semnale electrice care

sunt trimise către ECU. Unitatea procesează

toate informaţiile de la senzori şi poate

spune imediat în ce condiţii funcţionează

motorul. Unitatea trimite apoi semnale

sistemelor de aprindere, injecţie şi emisie

pentru a controla motorul.

Un sistem de management al unui motor

permite un control amănunţit al motorului şi

unitatea se asigură că motorul funcţionează

eficient şi lin, folosing cât mai puţin

combustibil şi poluând mai puţin.

De ce are nevoie motorul de

ulei?

Uleiul este sângele motorului. Motorul are

nevoie de ulei din două motive- pentru a

reduce fricţiunea dintre părţile mobile şi

pentru a menţine motorul rece.

Unele dintre componentele de metal din

interiorul motorului se mişcă foarte repede

şi aproape unele de altele, având un strat

subţire de ulei între ele pentru a preveni

frecarea. Dacă componentele se freacă

unele de altele se vor supraîncălzi si se vor

gripa, ceea ce poate distruge motorul.

Când motorul este oprit, uleiul este socat

într-o tavă numită baie, prinsă de fundul

blocului de cilindru. Când motorul

funcţionează, uleiul este pompat din baie

către toate părţile mobile ale motorului prin

pasaje mici din blocul cilindru şi capul de

cilindru. Pomparea uleiului este controlată

de motor, de obicei din arborele cotit. În

timp ce uleiul circulă prin motor, preia

particule mici de mizerie, şi pe măsură ce

motorul se uzează, particule mici de metal,

care vor dăuna părţilor mobile ale motorului.

Uleiul trece printr-un filtru de ulei care

reţine aceste particule mici; filtrul de ulei

este una dintre principalele component ale

motorului. Filtrul de ulei se va îmbâcsi şi

uleiul nu va curge atât de uşor, aşa că trebuie

schimbat când se schimbă şi uleiul la

intervalele recomandate de service.

Cantitatea de ulei din motor poat fi măsurată

folosind o jojă- dacă nivelul de ulei este

scăzut motorul se poate strica foarte repede.

Dacă nivelul de ulei e verificat şi filtrele sunt

schimbate la intervalele recomandate,

motorul va rămâne functional.

De ce are motorul sistem de

racire?

De ce are motorul sistem de racirw? Sistemul

de răcire este vital pentru că împiedică

supraîncălzirea motorului. Menţine motorul

la temperature ideală pentru a funcţiona

efficient, adică va folosi mai puţină benzină

şi va produce mai puţine emisii poluante.

Lichidul de răcire este pompat în

pasajele din motor de către pompa de

răcire, adunând căldura din component pe

măsură ce curge.

Page 20: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit CUM SĂ PĂSTREZI FUNCŢIONALE MAŞINA ŞI MOTORUL

Lichidul de răcire încălzit trece apoi din

motor în radiator (montat în faţa maşinii

sub capotă), unde aerul intra în maşină în

mers şi îl răceşte. Ventilatorul răceşte

radiatorul când viteza maşinii e prea mica

(sau dac maşina staţionează), sau dacă

temperature aerului este prea mare pentru

a răci sufficient. Pompa de răcire este

acţionată de obicei de o curea, uneori de

cureaua de transmisie, alteori de o curea

auxiliară.

Care este diferenţa dintre un motor pe benzină şi unul pe motorină?

Majoritatea maşinilor au opţiunea benzină

sau motorină.

Motoarele Diesel folosesc motorină în loc

de benzină şi principal diferenţă este modul

în care arde combustibilul. Un motor pe

benzină are nevoie de o bujie pentru a

aprinde benzina cu o scânteie, dar la motorul

diesel nu este nici o bujie şi combustibilul se

aprinde singur datorită presiunii înalte şi a

temperaturii din camera de ardere. Pentru că

motoarele diesel au nevoie de o temperatură

înaltă pentru a aprinde combustibilul, când

sunt pornite prima data folosesc bujii pentru

a încălzi amestecul de combustibil şi aer la o

temperatură suficient de mare pentru a se

aprinde. In general, motoarele diesel

folosesc mai puţin combustibil decât cele pe

benzină şi produc mai puţină poluare.

Aşadar, acum aveţi o imagine de ansamblu

despre cum funcţionează un motor.

Iată câteva verificări simple care pot fi

făcute o data pe săptămână pentru a

menţine maşina şi motorul în condiţii bune.

Aceste verificări vor dura doar 10 minute şi

cartea care vine cu maşina, sau manualul de

service Haynes al maşinii,vor explica cum

să faceţi aceste verificări. De asemenea, le

puteţi vedea pe site-ul Haynes

www.haynes.co.uk

De verificat săptămânal:

Verificaţi nivelul de ulei

Verificaţi nivelul de lichid de răcire

Verificaţi nivelul de lichidului de frână

Verificaţi nivelul de lichid de parbriz, şi

verificaţi dacă funcţionează ştergătoarele şi

şaibele

Verificaţi ca lamele ştergătoarelor să fie

funcţionale

Verificaţi presiunea roţilor şi ca acestea să

nu fie stricate sau uzate

Verificaţi nivelul lichidului de servodirecţie,

dacă maşina are servodirecţie

REDUCEREA POLUĂRII ŞI

ECONOMISIREA COMBUSTIBILULUI

Folosirea de mai puţin combustibil

economiseşte bani şi reducea poluarea. este

uşor să le faceţi pe amândouă ţinând cont de

câteva lucruri. Toate punctele următoare

cresc cantitatea de combustibil folosit şi

astfel cresc poluarea.

Tractarea unui trailer sau a unei caravane şi

transportarea unor încărcături mari

Conducerea maşinii cu un portbagaj

montat

Călătorii scurte multe

Condusul cu presiunea joasă la roţi

Dacă şoferul se gândeşte la toate aceste

lucruri este uşor să reducă poluarea şi să

economisească bani! Pentru mai multe

informaţii cu privire la ce puteţi face

pentru a reduce poluarea, accesaţi site-ul

Haynes l a www.haynes.co.uk

36 37

Page 21: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

VOCABULAR DE BAZĂ Basic engine terms

Iată o listă a termenilor uzuali din sfera motorului

unei maşini, cu explicaţii succinte

Filtru de aer– Un filtru de hârtie sau spumă care

îndepărtează mizeria din aerul care este absorbit

în motor.

Alternator – Un generator electric acţionat de

motor. Produce electricitate pentru sistemul

electric al maşinii atunci când motorul e pornit, şi

pentru încărcarea bateriei.

Antigel – Un lichid care se toarnă în apă

pentru a produce lichidul de răcire. Antigelul

previne îngheţarea lichidului de răcire când e

frig şi previne coroziunea în interiorul

motorului.

Baterie – Un ‘rezervor’ c a r e s t o c h e a z ă

e l e c t r i c i t a t e . F u r n i z e a z ă

e n e r g i e p e n t r u a p o r n i

m o t o r u l ş i p e n t r u s i s t e m e l e

e l e c t r i c e c â n d m o t o r u l e

o p r i t , e î n c ă r c a t ă d e

a l t e r n a t o r c â n d m o t o r u l

f u n c ţ i o n e a z ă .

Pivot–U n metal sau o altă suprafaţă dură de care

se loveşte o altă parte. Pivotul are rolul de a

reduce fricţiunea şi uzura şi de obicei este uns cu

ulei sau grăsime.

Cap de bielă – capătul de jos al unei biele

ataşat arborelui cotit. Are un pivot şi transmite

mişcarea bielei către arborele cotit.

Alezaj – Termen utilizat să descrie diametrul

cilindrului într-un motor.

Supapă de aerisire – Un orificiu sau o supapă

care permite aerului sau fumului să iasă din

motor, sau aerului curat să intre.

Curea de distribuţie –.

Tachet – un component montat între arborele de

came şi o supapă pentru a acţionează supapele.

Arbore cu came – Un arbore rotativ acţionat de

arborele cotit, cu came care deschid valvele.

.

Convertor catalitic– Un dispozitiv montat în

s istemul de eşapament care reduce cantitatea de

gaze poluante eliberate în atmosferă.

Ambreiaj – O componentă care permite altor două

componente rotative separate să se cupleze lin, fără să fie

nevoie să se oprească din mişcare.

Camera de ardere – O zonă în care amestecul

de combustibil şi aer este comprimat de piston şi

aprins. Camera de ardere se poate afla în chiulasă

sau în partea de sus a pistonului.

Rata de compresie (CR) –Un te rmen ca re

desc r ie can t i ta tea p r in ca r e ames tecu l

de combus t ib i l e s te c o mp r im at pe

mă su ră ce p is to nu l se m i şc ă de s us î n

jo s .

Bielă (con rod) – Un ax de metal din motor, care

leagă un piston de arborele cotit. Biela transfer

mişcarea sus-jos a pistonului către arborele cotit.

Lichid de răcire –Un amestec de apă şi antigel

folosit în sisteul de răcire al unui motor

Pompă de apă– Pompă acţionată de motor

care pompează lichidul de răcire în sistemul

de răcire.

Ventilator– Ventilator electric sau acţionat de motor

montat în faţa motorului şi care răceşte radiatorul.

Carter –Zona din blocul motor de sub pistoane, unde

se află arborele cotit.

Arborele cotit – Un arbore de metal cotit care modifică

mişcarea sus-jos a pistoanelor şi a bielelor într-o mişcare

rotativă.

Cilindru – Un tub de metal din motor în care se

mişcă un piston.

Bloc motor –Cadrul principal al motorului, în

care se află cilindri, arborele cotit, pistoanele şi

bielele.

Chiulasă– Cadrul de deasupra motorului unde se

află supapele şi mecanismul de supape

Chiulasa este prinsă de blocul motor.

Garnitura de etanşare a capului cilindru–

Garnitura care etanşează chiulasa de blocul

motor.

Jojă – Un ax de metal sau plastic folosit pentru

a verifica nivelul de ulei din motor.

Distribuitor –Un dispozitiv folosit pentru a

distribui circuitul HT de aprindere b u j i i l o r

i n d i v i d u a l e .

DOHC – Double Overhead Camshafts. Un

motor cu doi arbori cu came, unde unul

acţionează supapa de admisie şi celălalt

supapa de eşapament .

Curea de transmisie – O curea, de obicei din

cauciuc, folosită pentru a transmite acţiunea

dintre două roti de transmisie sau pinioane

de lanţ. Folosită pentru a acţiona arborii cu

came şi auxiliarele motorului.

Emisii– Substanţe poluante (gaze sau particule)

eliberate de motorul unei maşini în atmosferă.

Controlul emisiilor– O modalitate de a reduce

emisiile eliberate în armosferă.

Sistem de management al motorului– Un sistem

care foloseşte o unitate de control electronica pentru a

controla sistemul de aprindere şi sistemul de injecţie,

îmbunătăţind eficienţa motorului şi reducând

emisiile.

Colectorul de evacuare– O conductă folosită

pentru a direcţiona gazele de eşapament din

chiulasă în sistemul de eşapament.

Cod eroare–Un cod electronic stocat în memoria

unei unităţi electrice de control care dă detalii cu

privire la o eroare detectată de sistemul de

autodiagnosticare. O lumină de diagnostic de pe

panou va indica de obicei o eroare.

Ordinea de aprindere – Ordinea în care pistoanele din

cilindrii unui motor ating punctul de aprindere.

Punctul de aprindere – Momentul în care

amestecul de combustibil şi aer se aprinde în

camera de ardere.

Volant- Un disc de metal greu ataşat de un capăt al

arborelui cotit din motor, folosit pentru a uniformiza

impulsurile din pistoane..

4 curse – Termen folosit pentru a descrie cele 4

curse ale unui piston într-un motor.

Injecţie – O metodă de injectare a unei

cantităţi măsurate de combustibil în motor.

Injector – Instrument folosit pentru a injecta

combustibil în motor. Unele motoare folosesc un

singur injector, altele folosesc un injector pentru

fiecare cilindru.

Garnitură – Material folosit între două suprafeţe

pentru a asigura o suprafaţă ermetică.

Bujie incandescantă – Dispozitiv electric de

încălzire montat într-un motor diesel, care ajută

motorul să pornească la frig.

Garnitura (garniture chiulasă) – Garnitură care

crează o zonă ermetică între bloc motor şi

chiulasă.

Bobină de inducţie – O bobină electrică care

generează voltajul înalt necesar pentru ca

sistemul de aprindele al unui motor pe benzină

să pornească bujiile.

Sistem de aprindere – Sistemul electric care

controlează scânteia folosită pentru a aprinde

amestecul de benzină şi aer într-un motor pe

benzină.

Timp de aprindere– O măsură a momentului

din ciclul de aprindere la care are loc

scânteia de aprindere (furnizată de bujie)

într-un motor pe benzină.

Colectorul de admisie – Un tub, de obicei din

metal sau plastic care direcţionează aerul sau

amestecul de combustibil şi aer în chiulasă.

Amestec –Amestec de combustibil şi aer ars de

motor pentru a porni.

Filtru de ulei – Un filtru înlocuibil care

îndepărtează mizeria din ulei.

38 39

Page 22: Construieşte UK Combustio… · 3 Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru celelalte 3ansambluri de pistoni/biele. Montarea ansamblurilor de piston/biele pe arborele cotit 4 cele 4 biele

Build Your Own Internal Combustion Engine Kit

Senzor de oxigen (sonda lambda) – Furnizează

informaţii despre cantitatea de oxigen din gazele de

eşapament. Folosit pentru a permite sistemului de

management pentru a controla amestecul de benzină

şi aer.

Piston – Component în formă de cilindru care

intră într-un cilindru. Pistoanele dintr’un motor

comprimă amestecul de combustibil si aer,

transmit puterea către arborele cotit prin biele,

şi scot afară gazele arse prin supapele de

eşapament.

Inel de piston – Un inel dur de metal din

jurul unui piston. Inelul asigură o zonă ermetică la

gaz între piston şi cilindru.

Radiator – Un dispozitiv de răcire, poziţionat

de obicei în faţa maşinii, prin care trece lichidul

de răcire încălzit. Pe măsură ce maşina se

deplasează, aerul răceşte lichidul din radiator.

Cubultor – Un braţ folosit în mecanismul de

acţionare a supapelor care se balansează pe

un pivor, cu un capăt mişcându-se sus şi jos

de către arborele cu came şi celălalt acţionând

o supapă .

Bujie – Dispozitiv ce determină ca scânteia

din camera de combustie a unui motor pe

benzină să aprindă amestecul de benzină şi aer.

Buton de pornire – Motor electric folosit

pentru a porni motorul,

Cursă – Distanţa totală de mişcare a unui singur

piston în cilindru de la un capăt la altul.

Baie de ulei – Rezervorul principal pentru

uleiul din motor. Prins de partea de jos a

motorului.

Tachet

Curea de distribuţie – Curea zimţată, folosită

pentru a transmite acţiunea de la arborele cotit la

arborele cu came.

Termostat – Dispozitiv care ajută motorul să

se încălzească oprind lichidul de răcire din

radiator până se atinge o anumită temperatură.

Top Dead Centre (TDC) Punctul mort –

Momentul exact când un piston este la cel mai

înalt punct al cursei sale.

Grup de turbosupraalimentare – Dispozitiv ce

introduce aer în motor. Acesta pompează mai

mult amestec de combustibil şi aer în motor şi

creşte puterea acestuia.

Două axe cu came – Abreviere pentru doi arbori

cu came vezi DOHC.

Supapă – Un dispozitiv care se deschide şi se

închide pentru a opri sau a permite gazelor sau

lichidelor să curgă.

Interval de supapă – Intervalul dintre partea

de sus a unei supape şi arborele cu came.

Tachet de supapă – Vezi tachet.

16-supape – Termen folosit pentru a descrie un

motor cu 4 cilindri cu 4 supape în fiecare cilindru,

de obicei două de admisie şi două de eşapament.

Motor in V – Un model de motor în care

cilindri sunt aranjaţi în două rânduri,

formând un “V” vizibil de la un capăt.

De exemplu, un V8 are două rânduri a

câte patru cilindri fiecare .