20
GHID P POSTUTILIREA SAMBLURILOR, SUBANSAMBLURILOR �I ELEMENTEEOR COMPONENTE ALE CONSTRUCTIILOR. INTERVENTII LA iNCHIDERI EXTERIOARE INDICATIV NE 007 - 97 99

PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii

GHID

PRIVIND

POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, SUBANSAMBLURILOR �I ELEMENTEEOR

COMPONENTE ALE CONSTRUCTIILOR. INTERVENTII LA iNCHIDERI EXTERIOARE

INDICATIV NE 007 - 97

99

Page 2: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii

GHIO PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR �I ELEMENTELOR

CQMPONENTE, INTERVENTII LA INCHIDERILE EXTERIOARE

lndicativ: NE 007 - 97

CAP 1. GENERALIT A. TI

1.1. Scop - Prevederile acestui ghid stau la baza documentatiei tehnico - economice de executie a lucrarilor de postutilizare la mchide­rile exterioare.

1.2. Domeniu de aplicare - Prezentul ghid se aplica lucrarilor care fac obiectul AUTORIZATIEI DE INTERVENTIE pentru demontarea partiala sau totala a fatadelor constructiilor f'ara afectarea structurii de rezistenta cu respectarea legilor �i regulamentelor in vigoare:

1. Legea Nr. 10/18.01.1995 privind calitatea in constructii;2. Hotararea Ouvernului Romaniei Nr. 261/08.06.1994:

a) anexa 2 - Regulament privind stabilirea categoriei deimportanta a constructiilor;

b) anexa 3 - Rygulament privind urmarirea comportarii inexploatare, interventiile in timp l?i postutilizarea construqiilor.

3. Legea nr. 50/29.06.91 privind autorizarea executarii con­structiilor;

4. Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice l?i AmenajariiTeritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii

.de autorizare �i a continutului documentaiiiior prevazut� de Legea nr. 50/1991;

100

. 5. Instructiuni cadru privind postutilizarea constructiilor (nor-

mativ elaborat de !PCT �i aprobat de MLPAT, iulie 1995) 6. Legea mediului nr. 137/1996.

1.2.1. Prezentul ghid se aplica la execuµa demontarii _partiale sau totale a inchiderilor exterioare a constructiilor, fara afectarea structurii de rezistenta a urmatoarelor categorii de constructii:

- Constructii de locuit, social - cultm:ale, administra.tive, spatiicomerciale, industriale, agrozootehnice, depozite etc.

Ghidul nu se aplica Ia constructii de importanta redusa, cladiri locuinte parter sau cu un etaj, dependinte gospodare�ti l?i constructii ���-

. 1.2.2. Succesiunea activitatilor lucrarilor privind postutilizar�a inchiderilor exterioare este:

a) Deschiderea finantarii lucrarilor;b) Releveul - eel putin al partii de construcµe care urmeaza a

fi demolata sau demontata l?i, daca estre cazul, a spatiilor limitrofe care ar putea fi afectate de lucrarile respective;

niu; c) Expertizarea constructiei de catre un expert atestat in dome-

d) Proiectul de executie a demolarii care va cuprinde: 1. Memoriu justificativ privind:

- motivul interventiei;- masurile ce se..impun pentru izolarea partii neafectate de

restul cladirii care face obiectul transformarilor· .

,

- asigurarea continuitatiitinstalaf:i.ei edilitare pe zonele ra­mase in functiune;

- suspendarea utilitatilor in zonele care fac obiectul demo­larilor sau demontarilor.

2. Eventuale masuri de consolidare (l?praituiri);3. Piese desenate - noua arhitectura a fatadei; ,, •

101

'

Page 3: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 4: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 5: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 6: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 7: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 8: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 9: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 10: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 11: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 12: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 13: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 14: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 15: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 16: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 17: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 18: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 19: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii
Page 20: PRIVIND POSTUTILIZAREA ANSAMBLURILOR, …old.mlpda.ro/userfiles/reglementari/Domeniul_XXII/22_8... · 2016. 5. 10. · Teritoriului Nr. 91/1991 privind aprobarea formularelor, a procedurii