Communicatie Handboek PowerPoint presentatie. Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie

 • View
  214

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of Communicatie Handboek PowerPoint presentatie. Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie

 • Dia 1
 • Communicatie Handboek PowerPoint presentatie
 • Dia 2
 • Hoofdstuk 7 Concerncommunicatie
 • Dia 3
 • 7. Concerncommunicatie Concerncommunicatie heeft vijf kerntaken: 1. Dichten van de kloof tussen: identiteit - gewenste identiteit imago - gewenst imago. 2. Lading geven aan de organisatie als merk. 3. Organiseren van de communicatie van de organisatie. 4. Bepalen van de rode draad en de boodschap. 5. Bepalen van de visuele identiteit.
 • Dia 4
 • 7. Concerncommunicatie Figuur 7.1Opbouw concerncommunicatieplan
 • Dia 5
 • 7. Concerncommunicatie Financile communicatie Figuur 7.2Financile communicatie
 • Dia 6
 • 7. Concerncommunicatie Middelen financile communicatie Figuur 7.3Veelgebruikte middelen voor financile communicatie
 • Dia 7
 • 7. Concerncommunicatie Taken communicatieafdeling bij jaarverslag: Adviseren over te behandelen onderwerpen Bewaken van budget Redigeren van teksten Selecteren van illustraties en foto's Aansturen van ontwerper, copywriter en fotograaf Bewaken van huisstijl Verspreiden van jaarverslag Verzorgen van publiciteit
 • Dia 8
 • 7. Concerncommunicatie Belangrijke actoren Figuur 7.4 Mogelijke actoren van een organisatie
 • Dia 9
 • 7. Concerncommunicatie Stappenplan public affairs Stap 1Actoren in kaart brengen en hun belangen/ posities bepalen Stap 2Strategische allianties onderzoeken Stap 3Tegenstellingen vaststellen, medestanders vinden Stap 4Zoeken naar het optimaal haalbare, naar compromissen Stap 5Strategie implementeren
 • Dia 10
 • 7. Concerncommunicatie Middelen bij public affairs Figuur 7.7Veelgebruikte middelen bij public affairs
 • Dia 11
 • 7. Concerncommunicatie Publieksgroepen community relations Figuur 7.9Publieksgroepen community relations
 • Dia 12
 • 7. Concerncommunicatie Externe doelgroepen reageren negatiever op uitspraken van een organisatie als: De crisis ongewoon van aard is. De crisis te voorkomen is. Er geen duidelijkheid is over de beslissingen. De beslissingen als unfair worden gezien. Er te weinig aandacht is voor de slachtoffers.
 • Dia 13
 • 7. Concerncommunicatie Aandachtspunten crisisplan: Zorg voor n communicatiepunt en communicatielijnen. Maak duidelijk wie de woordvoerder is. Bepaal wie lid is van het crisisteam. Stel vast wie de belangrijkste doelgroepen zijn. Bepaal hoe u de doelgroep het snelst kunt benaderen. Zorg dat de woordvoerder altijd bereikbaar is. Zorg voor goede adreslijsten. Zorg voor een centrale persruimte. Zorg voor een call-center voor telefonische vragen. Zorg dat er checklists klaar liggen.
 • Dia 14
 • 7. Concerncommunicatie Taak van de communicatiemedewerkers bij het in kaart brengen van een conflict is het vaststellen van: De belangrijkste actoren Het issue De context
 • Dia 15
 • 7. Concerncommunicatie Middelen arbeidsmarktcommunicatie Figuur 7.10Middelen arbeidsmarktcommunicatie
 • Dia 16
 • 7. Concerncommunicatie Corporate advertising Issue advertising Vorm van adverteren waarbij de organisatie zich richt op het bevorderen van een (openbare) discussie met overheid en publiek over actuele zaken die het functioneren van de organisatie be nvloeden. Advocacy advertising Hierbij richt de organisatie zich op een actueel onderwerp dat negatieve gevolgen voor een organisatie kan hebben. Als de organisatie passief blijft, is de kans op imagobeschadiging groot.
 • Dia 17
 • 7. Concerncommunicatie Soorten bijeenkomsten: Congres Conferentie Seminar Symposium Workshop
 • Dia 18
 • 7. Concerncommunicatie Verschillende soorten bladen Huisorgaan Sponsored magazine E-zine
 • Dia 19
 • 7. Concerncommunicatie Voorlichting Wet Openbaarheid van Bestuur omvat: Passieve informatieplicht Actieve informatieplicht Steeds gezien vanuit de zender.
 • Dia 20
 • Hoofdstuk 8 Marketingcommunicatie
 • Dia 21
 • 8. Marketingcommunicatie Marketingmix bestaat uit: Product Prijs Plaats Promotie Personeel
 • Dia 22
 • 8. Marketingcommunicatie Groeistrategien van Ansoff Bestaand productNieuw product Bestaande marktMarktpenetratieProductontwikkeling Nieuwe marktMarktontwikkelingDiversificatie
 • Dia 23
 • 8. Marketingcommunicatie Productlevenscyclus 1. Introductiefase 2. Groeifase 3. Volwassenheidsfase 4. Eindfase
 • Dia 24
 • 8. Marketingcommunicatie Positionering Informationele positionering Transformationele positionering Tweezijdige positionering Uitvoeringspositionering
 • Dia 25
 • 8. Marketingcommunicatie Soorten marketing communicatie ThemacommunicatieActiecommunicatie LangdurigThematische reclame sponsoring Winkelinrichting Verpakking Direct mail KortdurendBeursdeelname Events Direct marketing Sales promotie Displays
 • Dia 26
 • 8. Marketingcommunicatie Business-to-business communicatie Consumentenmarkt Reclame Sales promotion Persoonlijke verkoop Public relations B-to-B markt Persoonlijke verkoop Sales promotion Reclame Public relations Belangrijk Minder belangrijk
 • Dia 27
 • 8. Marketingcommunicatie Marketingcommunicatiemix Figuur 8.3Marketingcommunicatiemix
 • Dia 28
 • 8. Marketingcommunicatie Reclame VoordelenNadelen oBereikt veel mensen in korte tijd oKosten per contact zijn laag oSnelle naams- en merkbekendheid oContactduur is kort oOverdaad leidt tot irritatie en zapgedrag oVeel herhaling nodig om effectief te zijn
 • Dia 29
 • 8. Marketingcommunicatie Reclameplan: Onderzoek Reclamedoelgroep Reclamedoelstellingen Budget Strategie Campagneontwikkeling en mediakeuze Uitvoering en evaluatie
 • Dia 30
 • 8. Marketingcommunicatie Reclamestrategien: Globale strategie Adaptiestrategie Differentiatiestrategie
 • Dia 31
 • 8. Marketingcommunicatie Soorten reclame: Collectieve reclame Combinatiereclame Idele reclame
 • Dia 32
 • 8. Marketingcommunicatie Internet VoordelenNadelen oInitiatief ligt bij gebruiker oTweezijdige uitwisseling van informatie oTe raadplegen in eigen tempo o24 uur per dag oCombinatie van informatie opvragen, bestellen en betalen oSpecifieke informatie voor specifieke doelgroepen oGoed actueel te houden oKosten voor onderhoud oZender is afhankelijk van zoekgedrag ontvanger oOpvragen van foto's en illustraties vraagt veel tijd
 • Dia 33
 • 8. Marketingcommunicatie Functies van internet 1. Informatie-uitwisseling 2. Consultatieve informatie 3. Verkooptransacties 4. Distributie informatieproducten
 • Dia 34
 • 8. Marketingcommunicatie Takenpakket internet Figuur 8.8 Takenpakket internet
 • Dia 35
 • 8. Marketingcommunicatie Links op sites Link Hyperlink Logo Banner IcoonGrafisch Tekstueel
 • Dia 36
 • 8. Marketingcommunicatie Direct marketing: Direct mail Telefonische verkoop E-mail of SMS
 • Dia 37
 • 8. Marketingcommunicatie Stappenplan Direct Marketing Figuur 8.9 Stappenplan direct marketing
 • Dia 38
 • 8. Marketingcommunicatie DM-communicatie VoordelenNadelen oRechtstreekse benadering bespaart kosten van tussenpersonen en advertentiecampagnes. oAanbod kan goed op wensen en voorkeuren van individuele klant worden afgestemd. oKleine doelgroepen kunnen met gerichte boodschap benaderd worden. o Kwaliteit van adressenbestand bepaalt het succes. o Opzetten en bijhouden databestand is arbeidsintensief. o Verwerken van respons en geven van follow up dienen zorgvuldig te gebeuren. o Kost veel tijd. o Inbreuk op privacy wordt soms als negatief ervaren.
 • Dia 39
 • 8. Marketingcommunicatie Customer Relationship Management (CRM) Figuur 8.10 Klantenpiramide
 • Dia 40
 • 8. Marketingcommunicatie CRM is een samenspel tussen Figuur 8.11 Kernelementen customer relationship management
 • Dia 41
 • 8. Marketingcommunicatie Redenen om voor CRM te kiezen: oSneller zien welke acties succesvol zijn. oMinder geld uitgeven aan onrendabele klanten. oAanbod beter afstemmen op de klanten. oSnel reageren veranderingen van de klant. oKlanten gerichter en persoonlijker aanspreken. oBestaande klanten vasthouden en verwennen.
 • Dia 42
 • 8. Marketingcommunicatie Persoonlijke verkoop VoordelenNadelen oInformatie wordt afgestemd op individuele afnemer oDirecte benadering waarmee u weerstanden wegneemt oGrote mogelijkheid tot benvloeding oHoge kosten per contact oErg arbeidsintensief oEffect wordt erg bepaald door kwaliteit van de buitendienstmedewerkers
 • Dia 43
 • 8. Marketingcommunicatie Sales promotie VoordelenNadelen oVerhoogt snel de naamsbekendheid oResultaat is nauwkeurig te berekenen oEffect op de afzet is meteen te zien oVeel stunten, tast de status van het merk aan oMinder marge op producten
 • Dia 44
 • 8. Marketingcommunicatie Aanpak sales promotie Prijsacties Cash refund Alternatieve prijsacties Bonusverpakkingen Sampling/premiums Cross-selling
 • Dia 45
 • 8. Marketingcommunicatie Beurzen VoordelenNadelen oBeursbezoekers komen op eigen initiatief en staan open voor informatie. oDirect co