Richtlijn - ProRail .Handboek MCN Handboek Machinist NS Reizigers,1-2-2014 Handboek MCN Na-slag Handboek

  • View
    324

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Richtlijn - ProRail .Handboek MCN Handboek Machinist NS Reizigers,1-2-2014 Handboek MCN Na-slag...

Datum van kracht: 01-04-2016

Versie: 002

Documentnummer: RLN60561-1

2016

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.

2016 Apart from the exceptions in or by virtue of the 1912 copyright law no part of this document may be reproduced or published by print, photocopying, microfilm or any other means without written permission from the author.

model versie 2012

Assetmanagement

Beherende instantie: AM Architectuur en Techniek Inhoud verantwoordelijke: Manager Treinbeveiligingssytemen Status: Definitief

Richtlijn

Gebruikersprocessen 'rijden met treinen' - A15-trac en Zevenaar Oost

RLN60561-1

Gebruikersprocessen 'rijden met treinen' - A15-trac en Zevenaar Oost

Richtlijn versie 002 pag. 2 / 137

INHOUD

1 Revisiehistorie .......................................................................................... 42 Algemeen .................................................................................................. 5

2.1 Scope ...................................................................................................................................62.2 Leeswijzer ............................................................................................................................82.3 Referenties ...........................................................................................................................92.4 Definities en afkortingen ....................................................................................................112.5 Noten die algemeen van toepassing zijn ...........................................................................13

3 Gebruikersprocessen ............................................................................. 153.1 Vertrek en aankomst ..........................................................................................................15

3.1.1 [1] Oprijden naar een normaal ingestelde rijweg met bekende treinpositie .......................153.1.2 [2] Oprijden naar een ROZ-rijweg met bekende treinpositie .............................................193.1.3 [3] Vertrek met onbekende treinpositie vanaf een SMB ....................................................223.1.4 [4] Vertrek met onbekende treinpositie buiten zicht van SMB of lichtsein .........................263.1.5 [5] Passage van een SMB zonder MA ...............................................................................303.1.6 [6] Korte stop ......................................................................................................................333.1.7 [7] Wegzetten van een trein ...............................................................................................353.1.8 [44] Combineren.................................................................................................................37

3.2 Rijden .................................................................................................................................393.2.1 [8] Rijden over een normaal ingestelde rijweg ...................................................................393.2.2 [9] Keren .............................................................................................................................413.2.3 [10] Overgang van 'normaal rijden' naar 'rijden op zicht' ...................................................453.2.4 [11] Overgang van 'rijden op zicht' naar 'normaal rijden' ...................................................473.2.5 [12] Aanpassing remgedrag in geval van gladde sporen ..................................................49

3.3 Transities ............................................................................................................................513.3.1 [13] Transitie van level STM ATB naar level 2 ...................................................................513.3.2 [14] Uitgestelde transitie van level STM ATB naar level 2 .................................................543.3.3 [15] Transitie van level 2 naar level STM ATB ..................................................................573.3.4 [42] Transitie van level STM ATB naar level 2 met CS-sein ..............................................603.3.5 [16] Transitie van level STM PZB naar level 2 ...................................................................643.3.6 [17] Transitie van level 2 naar level STM PZB ...................................................................673.3.7 [45] Transitie van level 2 naar level 1 ................................................................................703.3.8 [46] Transitie van level 1 naar level 2 ................................................................................713.3.9 [18] Inrijden permanent rangeergebied vanaf level 2-beveiligd gebied .............................733.3.10 [19] Inrijden level-2 gebied vanuit permanent rangeergebied ...........................................75

3.4 Bijzondere passages ..........................................................................................................783.4.1 [20] De passage van een fasescheiding ............................................................................783.4.2 [21] De passage van een spanningssluis ..........................................................................803.4.3 [22] ETCS-trein die langs een ERTMS level 2 gebied rijdt ................................................82

RLN60561-1

Gebruikersprocessen 'rijden met treinen' - A15-trac en Zevenaar Oost

Richtlijn versie 002 pag. 3 / 137

3.5 Vrijgave rangeren ...............................................................................................................843.5.1 [23] Het geven en nemen van een VR-gebied ...................................................................843.5.2 [24] De lokale bediening van een wissel in een VR-gebied ...............................................873.5.3 [25] Rangeren binnen een VR-gebied ...............................................................................893.5.4 [26] Teruggeven en terugnemen van een VR-gebied........................................................91

3.6 Bediening van bijzondere elementen .................................................................................933.6.1 [27] De bediening van een dienstoverpad .........................................................................933.6.2 [28] Planmatige bediening van beweegbare waterkeringen ..............................................96

3.7 Herroepen ..........................................................................................................................993.7.1 [29] Het herroepen van een rijweg die aan een trein is toegekend ...................................99

3.8 Verstoringen .................................................................................................................... 1033.8.1 [30] Gang van zaken bij te laat beschikbaar komen vervolgrijweg. ................................ 1033.8.2 [31] De afhandeling van de treinenloop bij een tunnelincident ....................................... 1063.8.3 [32] Herstel van de treinenloop na een tunnelincident ................................................... 1093.8.4 [33] Het wegslepen van gestrand materieel ................................................................... 1123.8.5 [34] Verder rijden met buiten bedrijf gesteld ETCS-systeem na treinstoring .................. 1183.8.6 [35] De afhandeling van een noodremingreep n.a.v. balise-inconsistentie of CES ........ 1193.8.7 [36] De afhandeling van het wegvallen van de radioverbinding met het RBC ............... 1223.8.8 [37] De afhandeling van een STS-passage .................................................................... 1253.8.9 [38] De afhandeling van een trein uit Duitsland met warme as of wiel ........................... 1283.8.10 [39] De afhandeling van een trein uit Duitsland met hete as of wiel ............................... 132

A. Regionale variabelen ............................................................................ 137

RLN60561-1

Gebruikersprocessen 'rijden met treinen' - A15-trac en Zevenaar Oost

Richtlijn versie 002 pag. 4 / 137

1 Revisiehistorie

Datum Versie Hoofdstuk/ paragraaf

Wijziging

01-03-16 002 3.8.7.2 Opmaak processchema aangepast. 002 3.3.2.3 Vervallen noot 153 002 Zie rf Tekstuele correcties en verbeteringen doorgevoerd.

RLN60561-1

Gebruikersprocessen 'rijden met treinen' - A15-trac en Zevenaar Oost

Richtlijn versie 002 pag. 5 / 137

2 Algemeen Dit document behandelt de gebruikersprocessen voor het rijden met treinen zoals die gelden voor het A15-trac van de Betuweroute en Zevenaar-Oost. Het toegepaste beveiligingssysteem betreft ERTMS Level 2. Er is geen conventioneel beveiligingssys-teem aanwezig; er staan geen seinen langs de baan maar SMB's. Het systeem voor Zevenaar Oost is gemplementeerd als uitbreiding van het systeem voor het A15-trac. Het bestaande systeem van het A15-trac is gepdatet conform het systeem toegepast op de Hanzelijn voor zover het puur ERTMS Level 2 functionaliteit betreft(*). Dit heeft aantal operationele consequenties waarvan de belangrijkste zijn:

Bij vertrek wordt geen 'Track Ahead Free' bevestigingsverzoek getoond maar wordt een OSMA voorgesteld.

De mogelijkheid om voor de treindienstleider om een rijweg 'tijdloos' te kunnen herroepen. Dit document vervangt [B&B-BR D0265] en is van toepa