of 82 /82
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, Anexa nr.3/60 COMERT SI ANTREPRENORIAT Nr. formular 01 02 22 23 26 27 28 29 CUPRINS Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021 Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Proiecte cu finantare nerambursabila Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare pag.2

COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

  • Upload
    lenhi

  • View
    226

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, Anexa nr.3/60

COMERT SI ANTREPRENORIAT

Nr.

formular

01

02

22

23

26

27

28

29

CUPRINS

Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale

ordonatorilor principali de credite pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Sume alocate de la bugetul de stat

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

Proiecte cu finantare nerambursabila

Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

Bugetul pe programe

Sinteza finantarii programelor

Fisele programelor

Programe de investitii publice

Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare

Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente

Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor

facilitati si instrumente postaderare

Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de

Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si

instrumente postaderare

pag.2

Page 2: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND POLITICILE SI PROGRAMELE BUGETARE pentru anul 2018 si perspectiva 2019-2021 1. TITULAR: MINISTERUL PENTRU MEDIU DE AFACERI, COMERT SI

ANTREPRENORIAT COD TITULAR: 60

2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE

Ministerul pentru Mediu de Afaceri Comert si Antreprenoriat functionează ca organ

de specialitate al administratiei publice centrale, in subordinea Guvernului, infiintat potrivit prevederilor art.5 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.1/2017 pentru stabilirea unor masuri in domeniul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative, prin preluarea activitatilor si a structurilor din domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor straine de la Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri. In activitatea sa ministerul aplica politici stabilite in conformitate cu Programul de guvernare, aplica strategia si Programul de guvernare in domeniile intreprinderilor mici si mijlocii, mediului de afaceri, comertului, antreprenoriatului si investitiilor straine, in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici. 3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU ALE ORDONATORULUI. A EFICIENTIZAREA EXPORTURILOR Programul: Stimularea exporturilor Obiective:Dezvoltarea capacitatii administrative a factorilor din sectorul public implicati in dezvoltarea Romaniei prin cresterea exportului, precum si a investitiilor firmelor romanesti in afara UE. Masuri: - Acordarea de consultanta pentru operatorii economici cu activitate de export in

scopul elaborarii si implementarii strategiilor de export si prezentarii celor mai bune practici in domeniul promovarii ofertei de export in vederea identificarii de oportuniti de export.

- - Dezvoltarea portalului de comert exterior; - - Consultanta pentru elaborarea unei stategii de sustinere a formarii si dezvoltarii de

clustere in sectoare cu potential de crestere a exporturilor. - - Realizarea de programe si campanii de promovare a brandurilor/marcilor

romanesti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare si operatorii economici cu potential de export.

Rezultate: - Cresterea competitivitatii la export a firmelor din Romania; - Cresterea anuala a exportului

B. CREAREA CADRULUI INSTITUTIONAL, LEGISLATIV SI FINANCIAR FAVORABIL SUSTINERII IMM-URILOR – ROMANIA START UP NATION

pag.3

Page 3: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Program: Programul national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în răndul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii Obiective: Programul urmareste stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local. Masuri: Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de Afaceri depuse de femeile antreprenor. Rezultate:

¯ Promovarea unui sistem de informare si instruire care sa faciliteze accesul femeilor pe piata fortei de munca si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale acestora in scopul implicarii lor in structuri economice private in contextul problemelor legate de mentinerea echilibrului dintre obligatiile familiale si cele profesionale si al prejudecatilor existe la nivel local precum si stimulare autoangajarii, cresterea gradului de informare despre importanta antreprenoriatului in randul femeilor;

¯ Cresterea numarului de IMM conduse de catre femei; ¯ Crearea unei retele de antreprenoriat feminin in Romania in colaborare cu asociatii

ale femeilor de afaceri; ¯ Imbunatatirea performantelor economice ale intreprinderilor conduse de femei prin

cresterea gradului de pregatire a personalului acestora ca urmare a educatiei antreprenoriale;

¯ Crearea de noi locuri de munca in economie; Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului Obiective: - Stimularea dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a întăririi

clasei de mici meșteșugari și artizani, care își desfășoară activitatea individual sau organizat prin intermediul asociațiilor ori al altor organizații, în special în localitățile rurale, dar și în cele urbane, protejarea meseriilor care presupun un număr mare de operații executate manual în practicarea lor și relansarea serviciilor și a produselor realizate de aceștia, în special a celor cu specific tradițional, inclusiv obiecte de artă populară și artizanat, promovarea acestor produse și servicii pe piețele naționale și internaționale.Un alt obiectiv este acela de crestere a numarului de locuri de munca prin atragerea in astfel de activitati a generatiei tinere si a femeilor in toate zonele tarii;

Masuri: Programul constă în organizarea Târgului Național pentru Artizanat si Meșteșuguri Rezultate: - Castigarea de piete externe noi pentru acest tip de produse si servicii; - Stimularea cererii interne de servicii si produse care presupun un grad important de

prelucrare manuala;

pag.4

Page 4: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

- Cresterea vizibilitatii pe piata a mestesugarilor si a produselor si serviciilor furnizate de acestia;

- Imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor informatii, inclusiv prin comertul electronic;

- Promovarea serviciilor si produselor realizate apelandu-se la tehnologii simple si avand o componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizandu-se tehnologii traditionale.

Programul de dezvoltare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata Obiective:Programul urmareste sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale acestora, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare. Masuri:Facilitarea accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, tehnica IT, masini transport marfa. Rezultate: - Intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si servicilor

de piata; - Cresterea nivelului de competitivitate; - Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie; - Dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de

piata; Programul UNCTAD/EMPRETEC - Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii Obiective: Susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor. Masuri: Prin Program se finanţează workshop-urile UNCTAD EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în domenii de interes pentru dezvoltarea capacităţilor antreprenoriale, în scopul dobândirii cunoştinţelor teoretice şi cu aplicabilitate practică, necesare începerii şi dezvoltării unei afaceri. Rezultate: a) identificarea întreprinzătorilor de succes; b) dezvoltarea competenţelor personale antreprenoriale şi a capacităţii manageriale; c) dezvoltarea comportamentului antreprenorial cu scopul creării de noi afaceri cu carcter inovativ; d) dezvoltarea metodelor moderne de afaceri precum și generarea de idei noi de afaceri și de produse noi;

pag.5

Page 5: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

e) mobilizarea resurselor antreprenoriale româneşti şi întărirea dinamismului antreprenorial al întreprinderilor mici şi mijlocii din România; f) încurajarea schimbului de experienţă şi a dezvoltării relaţiilor pe plan local dar şi la nivel internaţional; g) dezvoltarea capacităţii întreprinderilor mici şi mijlocii de a elabora şi implementa strategii de afaceri competitive; h) sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii pentru extinderea pieţelor de desfacere şi creşterea exporturilor; i) dezvoltarea contactelor şi reţelelor de afaceri în afara României şi iniţierea de cooperări transfrontaliere. Programul pentru organizarea Targului Intreprinderilor Mici Si Mijlocii Obiective: Promovarea spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor româneşti, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM. Masuri: Organizarea unei expozitii structurată pe sectiuni concomitente dedicate: - institutiilor si agentilor economici care furnizează facilităti, produse si servicii de asistenta pentru IMM; - promovării produselor si serviciilor realizate de către întreprinderile mici si mijlocii românesti; - promovării debutantilor în afaceri; - promovării IT, inventică si creatie stiintifică; - promovării educatiei antreprenoriale; - promovării produselor si serviciilor realizate de către alte persoane juridice de drept public sau privat pentru întreprinderile mici si mijlocii din România;

Organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde, workshop-uri si prezentări în scopul cresterii numărului întreprinzătorilor de succes si a competentelor antreprenoriale, îmbunătătirii performantelor economice si tehnice ale IMM, stimulării întreprinderilor inovative, promovării produselor si serviciilor românesti, precum si stimulării si sustinerii internationalizării IMM;

Rezultate:

- dezvoltarea contactelor de afaceri şi stabilirea unor legături parteneriale între IMM, bănci şi fonduri de garantare;

- dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial prin organizarea de workshop-uri în cadrul evenimentului;

- dezvoltarea abilităţilor inovative şi consolidarea unui mediu economic competitiv; - creşterea numărului de noi locuri de muncă şi a beneficiilor aduse economiei

naţionale de către aplicanţi; Programul national multianual de microindustrializare Obiectiv: Obiectivul Programului national multianual de microindustrializare îl constituie sustinerea investitiilor în sectoarele economice prioritare stabilite de procedura programului, cresterea volumului de activitate si a competitivitătii IMM din aceste sectoare.

pag.6

Page 6: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Masuri : Acordare ajutoare de minimis in vederea facilitarii accesului la achizitionarea de echipamente, masini, utilaje, instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, tehnica IT, masini transport marfa. Rezultate: - Intarirea capacitatii operatorilor economici din domeniile de productie; - Cresterea nivelului de competitivitate al operatorilor economici din domeniile de

productie ; - Cresterea numarului de noi locuri de munca in economie; - Dezvoltarea si modernizarea activitatii producatorilor autohtoni.

Programul: Programul de susţinere a internaţionalizării operatorilor economici români Obiective: Crerea unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilităţilor actuale de dezvoltare economică a ROMÂNIEI şi a stimulării internationalizarii mediului de afaceri autohton. Masuri: Prin Program se finanţează, prin alocaţie financiară nerambursabilă, următoarele tipuri de activităţi în vederea internaţionalizării operatorilor economici români: participări individuale la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate, cu stand propriu; participări individuale la misiuni economice organizate în străinătate; crearea identităţii vizuale a unui operator economic român (marcă, siglă, slogan); realizarea unui site pe Internet/aplicaţie pentru mobil, pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor promovate, în limba română şi cel puţin într-o limbă de circulaţie internaţională; participări la cursuri de pregătire, în ţară şi/sau în străinătate, în domeniul tehnicilor de promovare a produselor/serviciilor pe noi pieţe; documentare de piaţă şi alte tipuri de activităţi de promovare şi susţinere a internaţionalizării. Rezultate: Dezvoltarea de noi politici publice necesare relansării economice, reducerea şomajului prin crearea de noi locuri de muncă;

Programul pentru stimularea înfiinţării întreprinderilor mici șșșși mijlocii “Start-up Nation - ROMANIA” Obiectiv: Obiectivul principal al programului îl constituie stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale start-up-urilor, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului acestora la creditare. Masuri: Finantarea IMM-urilor noi infiintate si facilitarea accesului acestora la creditare. Rezultate: Cresterea numarului de întreprinderi mici și mijlocii, cresterea numarului de locuri de munca in economie, cresterea gradului de tehnologizare a societatilor nou infiintate prin achizitionarea de tehnologii noi, innovative. C PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA

pag.7

Page 7: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Programul National de Dezvoltare a Antreprenoriatului Obiectiv: Dezvoltarea infrastructurii antreprenoriale la nivel local. Măsuri: Finanțează infrastructura antreprenorială la nivelul comunităților locale, respectiv: înființarea a cel puțin un incubator/parc industrial/parc tehnologic. Rezultate: - creșterea atractivității comunităților marginalizate pentru realizarea de investiții; - dezvoltarea infrastructurii de afaceri din România; - creșterea atractivității României ca destinație de investiții. Programul “ROMANIA PROFESIONALA” Obiectiv: Oferirea de forță de muncă adecvată nevoilor venite din partea mediului de afaceri prin susținerea dezvoltării învățământului tehnic și profesional. Măsuri: Program de susținere în parteneriat public-privat a școlilor profesionale și de meserii, program care să susțină formarea tinerilor în meserii necesare economiei, în acest moment una dintre problemele cele mai stringente ale economiei reprezentând-o lipsa forței de muncă adecvată. Rezultate: - minimum 1 școală profesională dezvoltată/susținută per județ; - susținerea mediului de afaceri prin oferirea de forță de muncă adecvată. 4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate astfel:

Surse de finantare: Pondere in total - % -

Buget de stat 100

Total surse 100,00

5. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE Pentru anul 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri si Antreprenoriat are prevazute cheltuieli de capital reprezentând dotari independente necesare intretinerii securitatii cibernetice a sistemelor de operare IT in domeniul investitiilor.

pag.8

Page 8: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

S

INT

EZ

A P

OL

ITIC

ILO

R S

I A

PR

OG

RA

ME

LO

R B

UG

ET

AR

E

FIN

AN

TA

TE

PR

IN B

UG

ET

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t II.

Cre

dite

bug

etar

e -m

ii le

i-

Cap

itolu

l bu

geta

r fin

anta

t pr

in

proi

ectu

l de

bu

get/p

rogr

ame

buge

tare

Cod

C

od

CA

/ C

B

Rea

lizar

i 20

16

Exe

cutie

pr

elim

inat

a 20

17

Pro

pune

ri 20

18

Est

imar

i 20

19

Est

imar

i 20

20

Est

imar

i 20

21

Ca

pit

ole

bu

ge

tare

fi

nan

tate

to

tal

1 2

3 4

5 6

7 8

Cap

itol 1

50

01

I II 40

3.16

9 40

3.16

9 1.

932.

177

839.

201

883.

141

1.14

6.93

9 10

0.71

3 80

0.71

3 20

0.71

3 20

0.71

3 20

0.71

3 20

0.71

3 d

in c

are

: 8

00

1

I II 40

3.16

9 40

3.16

9 1.

932.

177

839.

201

883.

141

1.14

6.93

9 10

0.71

3 80

0.71

3 20

0.71

3 20

0.71

3 20

0.71

3 20

0.71

3 P

rog

ram

ul

1

647

I

206.

834

8

5.01

0

25.0

00

20

.011

18.0

11

42

.011

S

timul

area

exp

ortu

rilor

II

206.

834

25.0

00

25.0

00

20.0

11

18.0

11

42.0

11

Pro

gra

mu

l 2

1785

I II

0

5.

010

5.01

0

10

.000

10

.000

22

.000

22

.000

24

.000

24

.000

0 P

rogr

amul

de

su

stin

ere

a in

tern

atio

naliz

arii

oper

ator

ilor

econ

omic

i rom

ani,

pent

ru p

erio

ada

2017

-202

0

Pro

gra

mu

l 3

342

I II 10

.472

10

.472

89

0 89

0 89

0 89

0 89

0 89

0 89

0 89

0 89

0 89

0 P

rogr

amul

na

tiona

l m

utia

nual

pent

ru

sust

iner

ea m

este

sugu

rilor

si a

rtiz

anat

ului

Pro

gra

mu

l 4

344

I II

4.22

5 4.

225

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

Pro

gram

U

MC

TA

D

EM

PR

ET

EC

R

oman

ia

pent

ru s

priji

nire

a de

zvol

tarii

IMM

Pro

gra

mu

l 5

441

I II

5.1

38

5.13

8

1.

000

1.00

0

1.

000

1.00

0

1.

000

1.00

0

1.

000

1.00

0

1.

000

1.00

0 P

rogr

amul

na

tiona

l m

utia

nual

pe

ntru

de

zvol

tare

a an

trep

reno

riatu

lui

in

rand

ul

fem

eilo

r di

n se

ctor

ul

intr

eprin

deril

or

mic

i si

m

ijloc

ii

Pro

gra

m 7

518

I II

12

8.77

6 12

8.77

6

49

.949

49

.949

49

.949

49

.949

14

.949

14

.949

49

.949

49

.949

49

.949

49

.949

P

rogr

amul

de

de

zvol

tare

a

activ

itatil

or

de

com

erci

aliz

are

a se

rvic

iilor

de

piat

a

pag.9

Page 9: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pro

gra

mu

l 8

1426

I II

53

53

5.

000

5.00

0

5.

000

5.00

0

5.

000

5.00

0

5.

000

5.00

0

5.

000

5.00

0

Pro

gram

ul

pent

ru

orga

niza

rea

Tar

gulu

i In

trep

rinde

rilor

Mic

i si M

ijloc

ii

Pro

gra

mu

l 9

14

25

I

II 47

.671

47

.671

65

.848

65

.848

74

.359

74

.359

24

.359

24

.359

74

.359

74

.359

74

.359

74

.359

P

rogr

amul

na

tiona

l m

ultia

nual

de

m

ocro

indu

stria

lizar

e

Pro

gra

m 1

0

1786

I II

0

1.

713.

798

680.

832

70

0.00

0 96

3.79

8

0 70

0.00

0

0 0

Pro

gram

ul

natio

nal

pent

ru

infii

ntar

ea

si

dezv

olta

rea

intr

eprin

deril

or

mic

i si

m

ijloc

ii in

m

ediu

l rur

al S

TA

RT

-UP

NA

TIO

N R

OM

AN

IA

Pro

gra

m 1

1

Pro

gram

pe

ntru

st

imul

area

in

ființ

ării

și

dezv

oltă

rii

mic

roin

trep

rinde

rilor

ap

artin

ănd

intr

eprin

zăto

rilor

tine

ri

926

I II 5.

000

5.00

0 5.

000

5.00

0 11

.882

11

.882

12

.000

12

.000

27

.000

27

.000

27.0

00

27.0

00

Pro

gra

m 1

2

1877

I II

0

16

8 16

8

4.

557

4.55

7

0 0

0 C

rest

erea

cap

acită

ții a

dmin

istr

ativ

e M

MA

CA

de

dezv

olta

re

și

impl

emen

tare

a

sist

emul

ui

de

polit

ici p

ublic

e ba

zate

pe

dove

zi

pag.10

Page 10: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

pe anii 2016-2021

Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5000

5100

01

10

20

40

55

56

58

70

71

01

10

20

55

56

TOTAL GENERAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

934.676

931.797

33.224

15.200

30.010

381.491

40.872

431.000

2.879

2.879

526.475

523.596

33.224

15.200

3.300

973.330

1.237.128

972.830

1.236.628

56.389

56.389

20.000

20.000

35.000

35.000

846.884

1.110.682

10.000

10.000

4.557

4.557

500

500

500

500

94.746

94.746

94.246

94.246

56.389

56.389

20.000

20.000

3.300

3.300

32,36

32,71

69,72

31,58

16,63

191,14

-75,53

-98,94

-82,63

-82,63

-82,00

-82,00

69,72

31,58

0,00

260.554

860.554

259.812

859.812

38.208

38.208

17.391

17.391

42.011

42.011

162.202

762.202

742

742

742

742

59.841

59.841

59.099

59.099

38.208

38.208

17.391

17.391

3.500

3.500

262.845

262.845

262.103

262.103

40.118

40.118

17.772

17.772

42.011

42.011

162.202

162.202

742

742

742

742

62.132

62.132

61.390

61.390

40.118

40.118

17.772

17.772

3.500

3.500

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

265.209

265.209

264.467

264.467

42.124

42.124

18.130

18.130

42.011

42.011

162.202

162.202

742

742

742

742

64.496

64.496

63.754

63.754

42.124

42.124

18.130

18.130

3.500

3.500

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.11

Page 11: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

5001

58

70

71

01

40

55

01

10

20

40

55

56

58

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

40.872

431.000

2.879

2.879

408.201

408.201

30.010

378.191

934.676

931.797

33.224

15.200

30.010

381.491

40.872

431.000

10.000

10.000

4.557

4.557

500

500

500

500

878.584

1.142.382

878.584

1.142.382

35.000

35.000

843.584

1.107.382

973.330

1.237.128

972.830

1.236.628

56.389

56.389

20.000

20.000

35.000

35.000

846.884

1.110.682

10.000

10.000

4.557

4.557

-75,53

-98,94

-82,63

-82,63

179,86

179,86

16,63

192,81

32,36

32,71

69,72

31,58

16,63

191,14

-75,53

-98,94

742

742

742

742

200.713

800.713

200.713

800.713

42.011

42.011

158.702

758.702

260.554

860.554

259.812

859.812

38.208

38.208

17.391

17.391

42.011

42.011

162.202

762.202

742

742

742

742

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

262.845

262.845

262.103

262.103

40.118

40.118

17.772

17.772

42.011

42.011

162.202

162.202

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

742

742

742

742

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

265.209

265.209

264.467

264.467

42.124

42.124

18.130

18.130

42.011

42.011

162.202

162.202

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.12

Page 12: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100

5101

01

70

71

01

10

20

55

56

58

70

71

01

10

20

55

56

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2.879

2.879

526.475

523.596

33.224

15.200

3.300

40.872

431.000

2.879

2.879

526.475

523.596

33.224

15.200

3.300

500

500

500

500

94.746

94.746

94.246

94.246

56.389

56.389

20.000

20.000

3.300

3.300

10.000

10.000

4.557

4.557

500

500

500

500

94.746

94.746

94.246

94.246

56.389

56.389

20.000

20.000

3.300

3.300

-82,63

-82,63

-82,00

-82,00

69,72

31,58

0,00

-75,53

-98,94

-82,63

-82,63

-82,00

-82,00

69,72

31,58

0,00

742

742

742

742

59.841

59.841

59.099

59.099

38.208

38.208

17.391

17.391

3.500

3.500

742

742

742

742

59.841

59.841

59.099

59.099

38.208

38.208

17.391

17.391

3.500

3.500

742

742

742

742

62.132

62.132

61.390

61.390

40.118

40.118

17.772

17.772

3.500

3.500

742

742

742

742

62.132

62.132

61.390

61.390

40.118

40.118

17.772

17.772

3.500

3.500

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

742

742

742

742

64.496

64.496

63.754

63.754

42.124

42.124

18.130

18.130

3.500

3.500

742

742

742

742

64.496

64.496

63.754

63.754

42.124

42.124

18.130

18.130

3.500

3.500

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.13

Page 13: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 01 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8001

01

58

70

71

01

40

55

01

40

55

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

40.872

431.000

2.879

2.879

408.201

408.201

30.010

378.191

408.201

408.201

30.010

378.191

10.000

10.000

4.557

4.557

500

500

500

500

878.584

1.142.382

878.584

1.142.382

35.000

35.000

843.584

1.107.382

878.584

1.142.382

878.584

1.142.382

35.000

35.000

843.584

1.107.382

-75,53

-98,94

-82,63

-82,63

179,86

179,86

16,63

192,81

179,86

179,86

16,63

192,81

742

742

742

742

200.713

800.713

200.713

800.713

42.011

42.011

158.702

758.702

200.713

800.713

200.713

800.713

42.011

42.011

158.702

758.702

742

742

742

742

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

742

742

742

742

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.14

Page 14: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2016-2021

(sume alocate din bugetul de stat)

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. - mii lei -1

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5001

01

10

20

01

03

01

01

12

13

14

30

01

02

03

04

06

01

02

03

04

05

06

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

934.676

931.797

33.224

30.632

30.325

2

232

73

2.592

1.856

61

586

29

60

15.200

4.310

161

117

1.019

272

373

973.330

1.237.128

972.830

1.236.628

56.389

56.389

46.698

45.295

276

916

10

201

9.691

7.984

127

1.312

54

214

20.000

20.000

4.749

155

143

1.201

347

395

32,36

32,71

69,72

52,45

49,37

13.700,00

294,83

175,34

273,88

330,17

108,20

123,89

86,21

256,67

31,58

10,19

-3,73

22,22

17,86

27,57

5,90

260.554

860.554

259.812

859.812

38.208

38.208

17.391

17.391

262.845

262.845

262.103

262.103

40.118

40.118

17.772

17.772

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

265.209

265.209

264.467

264.467

42.124

42.124

18.130

18.130

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.15

Page 15: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. - mii lei -2

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

40

55

02

05

06

11

12

13

14

30

13

01

08

09

30

30

01

02

02

04

07

09

30

16

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publiceII.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationaleII.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlociiII.Credite bugetare

112

563

120

1.573

134

195

195

1.165

330

835

11

11

114

3

9.257

1.152

7.264

10

101

730

30.010

30.010

381.491

378.191

378.191

128

694

284

1.402

105

558

558

2.110

727

1.383

4

9

265

145

12.055

147

9.773

250

1.885

35.000

35.000

35.000

846.884

1.110.682

1.107.382

1.107.382

14,29

23,27

136,67

-10,87

-21,64

186,15

186,15

81,12

120,30

65,63

-63,64

-18,18

132,46

4.733,33

30,23

-87,24

34,54

147,52

158,22

16,63

16,63

191,14

192,81

192,81

42.011

42.011

162.202

762.202

42.011

42.011

162.202

162.202

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

42.011

42.011

162.202

162.202

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.16

Page 16: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. - mii lei -3

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5100 01

56

58

70

71

01

02

20

25

02

01

01

01

02

01

02

01

02

02

03

30

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaII.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseII.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

3.300

3.300

40.872

164

30

134

40.708

540

40.168

431.000

431.000

75.000

356.000

2.879

2.879

2.879

986

1.368

525

526.475

523.596

3.300

3.300

10.000

10.000

164

30

134

9.836

350

9.486

4.557

4.557

4.557

729

3.828

500

500

500

500

500

249

151

100

94.746

94.746

94.246

94.246

0,00

0,00

-75,53

0,00

0,00

0,00

-75,84

-35,19

-76,38

-98,94

-98,94

-99,03

-98,92

-82,63

-82,63

-82,63

-74,75

-88,96

-80,95

-82,00

-82,00

742

742

742

742

59.841

59.841

59.099

59.099

742

742

742

742

62.132

62.132

61.390

61.390

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

742

742

742

742

64.496

64.496

63.754

63.754

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.17

Page 17: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. - mii lei -4

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

5101

10

20

55

56

58

70

71

01

10

01

03

01

12

13

14

30

01

02

03

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNEI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Cheltuieli salariale in bani

II.Credite bugetare

Salarii de baza

II.Credite bugetare

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatiiII.Credite bugetare

Indemnizatii de delegare

II.Credite bugetare

Indemnizatii de detasare

II.Credite bugetare

Alte drepturi salariale in bani

II.Credite bugetare

Contributii

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de stat

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari de somaj

II.Credite bugetare

Contributii de asigurari sociale de sanatate

II.Credite bugetare

33.224

15.200

3.300

40.872

431.000

2.879

2.879

526.475

523.596

33.224

30.632

30.325

2

232

73

2.592

1.856

61

586

56.389

56.389

20.000

20.000

3.300

3.300

10.000

10.000

4.557

4.557

500

500

500

500

94.746

94.746

94.246

94.246

56.389

56.389

46.698

45.295

276

916

10

201

9.691

7.984

127

1.312

69,72

31,58

0,00

-75,53

-98,94

-82,63

-82,63

-82,00

-82,00

69,72

52,45

49,37

13.700,00

294,83

175,34

273,88

330,17

108,20

123,89

38.208

38.208

17.391

17.391

3.500

3.500

742

742

742

742

59.841

59.841

59.099

59.099

38.208

38.208

40.118

40.118

17.772

17.772

3.500

3.500

742

742

742

742

62.132

62.132

61.390

61.390

40.118

40.118

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

42.124

42.124

18.130

18.130

3.500

3.500

742

742

742

742

64.496

64.496

63.754

63.754

42.124

42.124

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.18

Page 18: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. - mii lei -5

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

20

01

02

05

06

11

12

13

14

30

04

06

01

02

03

04

05

06

08

09

30

30

01

02

02

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionaleII.Credite bugetare

Contributii pentru concedii si indemnizatii

II.Credite bugetare

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Bunuri si servicii

II.Credite bugetare

Furnituri de birou

II.Credite bugetare

Materiale pentru curatenie

II.Credite bugetare

Incalzit, iluminat si forta motrica

II.Credite bugetare

Apa, canal si salubritate

II.Credite bugetare

Carburanti si lubrifianti

II.Credite bugetare

Piese de schimb

II.Credite bugetare

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

II.Credite bugetare

Materiale si prestari de servicii cu caracter functionalII.Credite bugetare

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareII.Credite bugetare

Reparatii curente

II.Credite bugetare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

II.Credite bugetare

Alte obiecte de inventar

II.Credite bugetare

Deplasari, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari interne, detasari, transferari

II.Credite bugetare

Deplasari in strainatate

II.Credite bugetare

Carti, publicatii si materiale documentare

II.Credite bugetare

Consultanta si expertiza

II.Credite bugetare

Pregatire profesionala

II.Credite bugetare

Protectia muncii

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli

II.Credite bugetare

Protocol si reprezentare

II.Credite bugetare

Chirii

II.Credite bugetare

29

60

15.200

4.310

161

117

1.019

272

373

112

563

120

1.573

134

195

195

1.165

330

835

11

11

114

3

9.257

1.152

7.264

54

214

20.000

20.000

4.749

155

143

1.201

347

395

128

694

284

1.402

105

558

558

2.110

727

1.383

4

9

265

145

12.055

147

9.773

86,21

256,67

31,58

10,19

-3,73

22,22

17,86

27,57

5,90

14,29

23,27

136,67

-10,87

-21,64

186,15

186,15

81,12

120,30

65,63

-63,64

-18,18

132,46

4.733,33

30,23

-87,24

34,54

17.391

17.391

17.772

17.772

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

18.130

18.130

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.19

Page 19: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. - mii lei -6

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

55

56

58

70

71

02

20

25

02

01

07

09

30

01

01

02

01

02

01

02

02

Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publiceII.Credite bugetare

Executarea silita a creantelor bugetare

II.Credite bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale)II.Credite bugetare

Contributii si cotizatii la organisme internationale

II.Credite bugetare

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta TehnicaII.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseII.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Programe din Fondul Social European (FSE)

II.Credite bugetare

Finantarea nationala

II.Credite bugetare

Finantarea externa nerambursabila

II.Credite bugetare

CHELTUIELI DE CAPITAL

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Active fixe

II.Credite bugetare

Masini, echipamente si mijloace de transport

II.Credite bugetare

10

101

730

3.300

3.300

3.300

40.872

164

30

134

40.708

540

40.168

431.000

431.000

75.000

356.000

2.879

2.879

2.879

986

250

1.885

3.300

3.300

3.300

3.300

10.000

10.000

164

30

134

9.836

350

9.486

4.557

4.557

4.557

729

3.828

500

500

500

500

500

249

147,52

158,22

0,00

0,00

0,00

-75,53

0,00

0,00

0,00

-75,84

-35,19

-76,38

-98,94

-98,94

-99,03

-98,92

-82,63

-82,63

-82,63

-74,75

3.500

3.500

742

742

742

742

3.500

3.500

742

742

742

742

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

3.500

3.500

742

742

742

742

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.20

Page 20: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Denumire indicator

Anexa nr. 3 / 60 / 02 Pag. - mii lei -7

Capi-tol

Sub-capi-

tol

Pa-ra-graf

Gru-pa/

Titlu

Ar-ti-col

Ali-ne-at

8000

8001

01

01

01

03

07

30

01

40

55

01

40

55

13

01

03

30

16

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

II.Credite bugetare

Alte active fixe

II.Credite bugetare

Autoritati executive si legislative

II.Credite bugetare

Autoritati executive

II.Credite bugetare

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCAI.Credite de angajament

II.Credite bugetare

CHELTUIELI CURENTE

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

TITLUL IV SUBVENTII

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationaleII.Credite bugetare

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

I.Credite de angajament

II.Credite bugetare

A. Transferuri interne

II.Credite bugetare

Sprijinirea infiintarii de noi intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlociiII.Credite bugetare

Actiuni generale economice si comerciale

II.Credite bugetare

Sustinerea exportului, a mediului de afaceri si a tranzactiilor internationaleII.Credite bugetare

Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comercialeII.Credite bugetare

1.368

525

526.475

526.475

408.201

408.201

30.010

378.191

408.201

408.201

30.010

30.010

378.191

378.191

378.191

408.201

30.010

378.191

151

100

94.746

94.746

878.584

1.142.382

878.584

1.142.382

35.000

35.000

843.584

1.107.382

878.584

1.142.382

878.584

1.142.382

35.000

35.000

35.000

843.584

1.107.382

1.107.382

1.107.382

1.142.382

35.000

1.107.382

-88,96

-80,95

-82,00

-82,00

179,86

179,86

16,63

192,81

179,86

179,86

16,63

16,63

192,81

192,81

192,81

179,86

16,63

192,81

200.713

800.713

200.713

800.713

42.011

42.011

158.702

758.702

200.713

800.713

200.713

800.713

42.011

42.011

158.702

758.702

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

A B

MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERT SIANTREPRENORIAT

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

200.713

200.713

200.713

200.713

42.011

42.011

158.702

158.702

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Propuneri 2018

Crestere / descrestere2018/2017

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

1 2 3 4 5 6 7

pag.21

Page 21: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /60 22

3

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5000

51015620

51015620

5101562001

5101562002

51015625

51015625

51015625

TOTAL GENERAL

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

12115

11496

12116

Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar aferent ariilor de concentrare 5 si 7 din cadrul Programului de cooperare Elvetiano ?Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor , aria de concentrare 5 din cadrul Programului de cooperare Elvetiano –Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania din cadrul Programului de cooperare Elvetiano ?Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

564.909

495.577

476

476

476

476

97

97

379

379

59.708

59.544

53.528

53.364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.859

9.148

148

148

148

148

37

37

111

111

10.711

9.000

10.711

9.000

532.731

471.872

164

164

164

164

30

30

134

134

32.399

40.708

29.309

37.618

21.319

14.557

164

164

164

164

30

30

134

134

16.598

9.836

13.508

6.746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51015620

51015620

- mii lei -

pag.22

Page 22: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /60 22

3

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

5101562501

5101562502

51015802

51015802

51015802

5101580201

5101580202

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

12098

12117

Cresterea capacitatii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de dezvoltare si implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5

Start-up Nation Romania

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

6.180

6.180

890

890

58.818

58.654

504.725

435.557

4.725

4.725

500.000

430.832

75.751

75.729

428.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.711

9.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.090

3.090

540

540

31.859

40.168

500.168

431.000

168

168

500.000

430.832

75.022

75.000

425.146

3.090

3.090

350

350

16.248

9.486

4.557

4.557

4.557

4.557

0

0

729

729

3.828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cod Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51015625

51015625

51015802

51015802

- mii lei -

pag.23

Page 23: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Anexa nr. 03

3Pag. din

/ /60 22

3

Denumirea program / instrument / facilitate

Valoareatotala

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

SINTEZAproiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor

Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

II. Credite bugetare 359.828 0 0 356.000 3.828 0 0 0

Cod Realizari pana in anul 2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

- mii lei -

pag.24

Page 24: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

23Anexa nr. 03

1Pag. din

/ /60

5

Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.711

9.000

10.711

9.000

10.711

9.000

10.711

9.000

10.711

9.000

29.309

37.618

29.309

37.618

29.309

37.618

29.309

37.618

29.309

37.618

13.508

6.746

13.508

6.746

13.508

6.746

13.508

6.746

13.508

6.746

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

5101

510156

51015625

5101562502

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

10.711

9.000

29.309

37.618

13.508

6.746

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Imbunatatirea mediului de afaceri si a accesului la finantare al IMM-urilor , aria de concentrare 5 din cadrul Programului de cooperare Elvetiano –Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

11496

25

53.528

53.364

53.528

53.364

53.528

53.364

53.528

53.364

53.528

53.364

53.528

53.364

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si AntreprenoriatProgram/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

pag.25

Page 25: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

23Anexa nr. 03

2Pag. din

/ /60

5

Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148

148

148

148

148

148

148

148

37

37

111

111

164

164

164

164

164

164

164

164

30

30

134

134

164

164

164

164

164

164

164

164

30

30

134

134

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

5101

510156

51015620

5101562001

5101562002

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

148

148

164

164

164

164

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Asistenta tehnica pentru Organismul Intermediar aferent ariilor de concentrare 5 si 7 din cadrul Programului de cooperare Elvetiano ?Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12115

25

476

476

476

476

476

476

476

476

476

476

97

97

379

379

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si AntreprenoriatProgram/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

pag.26

Page 26: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

23Anexa nr. 03

3Pag. din

/ /60

5

Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul UE extinse

Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

540

540

2.550

2.550

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

3.090

350

350

2.740

2.740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

5101

510156

51015625

5101562501

5101562502

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

3.090

3.090

3.090

3.090

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Servicii integrate de export pentru IMM-urile din Romania din cadrul Programului de cooperare Elvetiano ?Roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12116

25

6.180

6.180

6.180

6.180

6.180

6.180

6.180

6.180

6.180

6.180

890

890

5.290

5.290

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si AntreprenoriatProgram/ facilitate/ instrument: 55 Programul pentru Cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor

economice si sociale in cadrul UE extinse

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

pag.27

Page 27: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

23Anexa nr. 03

4Pag. din

/ /60

5

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

168

168

168

168

168

168

168

168

22

22

146

146

4.557

4.557

4.557

4.557

4.557

4.557

4.557

4.557

729

729

3.828

3.828

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

5101

510158

51015802

5101580201

5101580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

168

168

4.557

4.557

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Cresterea capacitatii administrative a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat de dezvoltare si implementare a sistemului de politici publice bazate pe dovezi – Cod SIPOCA 5

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12098

02

4.725

4.725

4.725

4.725

4.725

4.725

4.725

4.725

4.725

4.725

751

751

3.974

3.974

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si AntreprenoriatProgram/ facilitate/ instrument: 71 Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 (POCA)

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

pag.28

Page 28: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

23Anexa nr. 03

5Pag. din

/ /60

5

Fondul Social European (FSE)Fond de finantare:

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

Programe din Fondul Social European (FSE)

Finantarea nationala

Finantarea externa nerambursabila

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500.000

430.832

500.000

430.832

500.000

430.832

500.000

430.832

75.000

74.978

425.000

355.854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5001

5101

510158

51015802

5101580201

5101580202

5000 TOTAL GENERAL

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

0

0

0

0

500.000

430.832

0

0

0

0

0

0

0

0

Proiectul: Start-up Nation Romania

Denumirea si codul proiectului/ surse

de finantare

Valoareatotala

12117

02

500.000

430.832

500.000

430.832

500.000

430.832

500.000

430.832

500.000

430.832

75.000

74.978

425.000

355.854

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si AntreprenoriatProgram/ facilitate/ instrument: 81 Programul Operational Capital Uman

I. Credite de angajamentII. Credit bugetar

FISA PROIECTULUIfinantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de

Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare

Realizari pana in anul

2015

Realizari 2016

Executie preliminata

2017

Program 2018

Estimari 2019

Estimari 2020

Estimari 2021

Anii urmatori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- mii lei -

pag.29

Page 29: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 1 d

in 9

60

3690

4021

338

338

338

338

338

338

338

338Pro

g.

Min

iste

rul

pen

tru

Med

iul

de

Afa

ceri

, Com

ert

si A

ntr

epre

nor

iat

TO

TA

L C

HE

LT

UIE

LI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

nat

ion

al m

ult

ian

ual

de

infi

inta

re s

i d

ezvo

ltar

e d

e in

cub

atoa

re t

ehn

olog

ice

si d

e af

acer

i

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

877

.385

863

.502

877

.385

863

.502

22.

717

22.

717

22.

717

22.

717

1.9

32.1

77

839

.201

1.9

32.1

77

839

.201

883

.141

1.1

46.9

39

883

.141

1.1

46.9

39

100

.713

800

.713

100

.713

800

.713

200

.713

200

.713

200

.713

200

.713

200

.713

200

.713

200

.713

200

.713

4.1

94.8

42

4.0

51.7

81

4.1

94.8

42

4.0

51.7

81

22.

717

22.

717

22.

717

22.

717

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.30

Page 30: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 2 d

in 9

60

3690

4021

342

342

342

342

342

342

342

342

344

344

344

344

344

344

344Pro

g.

PR

OG

RA

M

Pro

gram

nat

ion

al m

ult

ian

ual

pen

tru

su

stin

erea

mes

tegu

rilo

r si

art

izan

atu

lui

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

UN

CT

AD

EM

PR

ET

EC

Rom

ania

pen

tru

sp

riji

nir

ea d

ezvo

ltar

ii I

MM

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

10.

472

10.

472

10.

472

10.

472

4.2

25

4.2

25

4.2

25

890

890

890

890

504

504

504

890

890

890

890

504

504

504

890

890

890

890

504

504

504

890

890

890

890

504

504

504

890

890

890

890

504

504

504

14.

922

14.

922

14.

922

14.

922

6.7

45

6.7

45

6.7

45

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.31

Page 31: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 3 d

in 9

60

3690

4021

344

441

441

441

441

441

441

441

441

454

454

454

454

454

454Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

nat

ion

al m

ult

ian

ual

pen

tru

dez

volt

area

cu

ltu

rii

antr

epre

nor

iale

in

ran

du

l fe

mei

lor

man

ager

din

sec

toru

l IM

M

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

pen

tru

dez

volt

area

ab

ilit

atil

or a

ntr

epre

nor

iale

in

ran

du

l ti

ner

ilor

si

faci

lita

rea

acce

sulu

i ac

esto

ra l

a fi

nan

tare

-ST

AR

T

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

Den

um

ire

4.2

25

5.1

38

5.1

38

5.1

38

5.1

38

114

.741

114

.741

504

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

504

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

504

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

504

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

504

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

6.7

45

10.

138

10.

138

10.

138

10.

138

114

.741

114

.741

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.32

Page 32: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 4 d

in 9

60

3690

4021

454

454

518

518

518

518

518

518

518

518

647

647

647

647

647Pro

g.

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

de

dez

volt

are

si m

oder

niz

are

a ac

tivi

tati

lor

de

com

erci

aliz

are

a p

rod

use

lor

si s

ervi

ciil

or d

e p

iata

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Sti

mu

lare

a ex

por

turi

lor

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

114

.741

114

.741

128

.776

128

.776

128

.776

128

.776

206

.834

206

.834

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

85.

010

25.

000

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

25.

000

25.

000

14.

949

14.

949

14.

949

14.

949

20.

011

20.

011

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

18.

011

18.

011

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

42.

011

42.

011

114

.741

114

.741

343

.521

343

.521

343

.521

343

.521

396

.877

336

.867

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.33

Page 33: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 5 d

in 9

60

3690

4021

647

647

647

926

926

926

926

926

926

926

926

1325

1325

1325

1325Pro

g.

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

pen

tru

sti

mu

lare

a In

fiin

tari

i si

dez

volt

arii

mic

roin

trep

rin

der

ilor

ap

arti

nan

d i

ntr

epri

nza

tori

lor

tin

eri

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

nat

ion

al p

entr

u a

juto

arel

e d

e m

inim

is p

entr

u i

nve

stit

iile

rea

liza

te d

e in

trep

rin

der

ile

mic

i si

mij

loci

i

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

Den

um

ire

206

.834

206

.834

40.

758

96.

875

40.

758

96.

875

287

.562

85.

010

25.

000

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

25.

000

25.

000

11.

882

11.

882

11.

882

11.

882

20.

011

20.

011

12.

000

12.

000

12.

000

12.

000

18.

011

18.

011

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

42.

011

42.

011

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

396

.877

336

.867

123

.640

179

.757

123

.640

179

.757

287

.562

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.34

Page 34: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 6 d

in 9

60

3690

4021

1325

1325

1325

1325

1424

1424

1424

1424

1424

1424

1424

1424

1425

1425

1425Pro

g.

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

nat

ion

al m

ult

ian

ual

pen

tru

in

fiin

tare

a si

dez

volt

area

in

trep

rin

der

ilor

mic

i si

mij

loci

i in

med

iul

rura

l

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

nat

ion

al m

ult

ian

ual

de

mic

roin

du

stri

aliz

are

TO

TA

L P

RO

GR

AM

Den

um

ire

217

.562

287

.562

217

.562

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

217

.562

287

.562

217

.562

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.35

Page 35: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 7 d

in 9

60

3690

4021

1425

1425

1425

1425

1425

1426

1426

1426

1426

1426

1426

1426

1426

1785

1785Pro

g.

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

pen

tru

org

aniz

area

Tir

gulu

i IM

M-u

rilo

r

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

de

sust

iner

e a

inte

rnat

ion

aliz

arii

op

erat

oril

or e

con

omic

i ro

man

i, p

entr

u p

erio

ada

2017

-202

0

Den

um

ire

47.

671

47.

671

47.

671

47.

671

53

53

53

53

65.

848

65.

848

65.

848

65.

848

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

24.

359

24.

359

24.

359

24.

359

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

360

.955

360

.955

360

.955

360

.955

25.

053

25.

053

25.

053

25.

053

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.36

Page 36: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 8 d

in 9

60

3690

4021

1785

1785

1785

1785

1785

1785

1786

1786

1786

1786

1786

1786

1786

1786

1877Pro

g.

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Pro

gram

ul

pen

tru

sti

mu

lare

a în

fiin

tari

i in

trep

rin

der

ilor

mic

i si

mij

loci

i “S

tart

-up

Nat

ion

- R

OM

AN

IA”

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

PR

OG

RA

M

Den

um

ire

5.0

10

5.0

10

5.0

10

5.0

10

1.7

13.7

98

680

.832

1.7

13.7

98

680

.832

10.

000

10.

000

10.

000

10.

000

700

.000

963

.798

700

.000

963

.798

22.

000

22.

000

22.

000

22.

000

700

.000

700

.000

24.

000

24.

000

24.

000

24.

000

61.

010

61.

010

61.

010

61.

010

2.4

13.7

98

2.3

44.6

30

2.4

13.7

98

2.3

44.6

30

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.37

Page 37: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Cod

ord

onat

or

SIN

TE

ZA

FIN

AN

TA

RII

PR

OG

RA

ME

LO

R

- m

ii l

ei -

60/

26A

nex

a n

r.3

/

Pag

. 9 d

in 9

60

3690

4021

1877

1877

1877

1877

1877

1877

1877Pro

g.

Cre

ster

ea c

apac

itat

ii a

dm

inis

tati

ve M

MA

CA

de

dez

volt

are

si i

mp

lem

enta

re a

sis

item

ulu

i d

e p

olit

ici

pu

bli

ce b

azat

e p

e d

ovez

i

TO

TA

L P

RO

GR

AM

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Bu

get

de

stat

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Den

um

ire

168

168

168

168

4.5

57

4.5

57

4.5

57

4.5

57

4.7

25

4.7

25

4.7

25

4.7

25

TO

TA

LR

eali

zari

pan

a 20

16E

xecu

tie

pre

lim

inat

a20

17P

rop

un

eri

2018

Est

imar

i 20

19E

stim

ari

2020

Est

imar

i 20

21

pag.38

Page 38: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

33

8

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Min

iste

rul

pen

tru

Med

iul

de

Afa

ceri

, Com

ert

si A

ntr

epre

nor

iat

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

nat

ion

al m

ult

ian

ual

de

infi

inta

re s

i d

ezvo

ltar

e d

e in

cub

atoa

re t

ehn

olog

ice

si d

e af

acer

i

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Con

trib

uti

a la

cre

ster

ea c

omp

etit

ivit

atii

eco

nom

ice

in R

oman

ia, p

rin

dez

volt

area

IM

M s

i cr

eare

a d

e n

oi l

ocu

ri d

e m

un

ca

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2002

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2020

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

22.

717

22.

717

22.

717

22.

717

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.39

Page 39: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

33

8

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

51

8001

51

8001

51

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

22.

717

22.

717

22.

717

22.

717

11.

050

11.

050

11.

667

11.

667

22.

717

22.

717

22.

717

22.

717

11.

050

11.

050

11.

667

11.

667

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.40

Page 40: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

33

8

34

2

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

infi

inta

rea

a 5

noi

in

cub

atoa

re d

e af

acer

i, i

nfi

inta

rea

a 50

noi

IM

M, c

rear

ea a

450

noi

loc

uri

de

mu

nca

, in

cub

area

a 1

00 I

MM

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

nat

ion

al m

ult

ian

ual

pen

tru

su

stin

erea

mes

tegu

rilo

r si

art

izan

atu

lui

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Sti

mu

lare

a p

ract

icar

ii m

este

sugu

rilo

r si

a m

eser

iilo

r ti

pic

e m

icii

in

du

stri

i, p

rom

ovar

ea s

ervi

ciil

or s

i p

rod

use

lor

real

izat

e

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2002

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.41

Page 41: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 4

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

34

2

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

51

8001

51

8001

51

Cod

in

dic

ator

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

10.

472

10.

472

10.

472

10.

472

10.

472

10.

472

3.6

81

3.6

81

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

890

14.

922

14.

922

14.

922

14.

922

14.

922

14.

922

3.6

81

3.6

81

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.42

Page 42: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 5

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

34

2

Cod

p

rogr

am

8001

55

8001

55

8001

55

1800Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

sust

iner

ea m

este

sugu

rilo

r

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

RE

ZU

LT

AT

Num

ar d

e be

nefi

ciar

i el

igib

ili

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

6.7

91

6.7

91

100

100 77

890

890

100

100

140

890

890

100

100

140

890

890

100

100

140

890

890

100

100

140

890

890

100

100

11.

241

11.

241

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.43

Page 43: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 6

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

34

4

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

UN

CT

AD

EM

PR

ET

EC

Rom

ania

pen

tru

sp

riji

nir

ea d

ezvo

ltar

ii I

MM

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Inst

ruir

ea i

ntr

epri

nza

tori

lor

in v

eder

ea u

nei

mai

bu

ne

gest

ion

ari

a af

acer

ilor

si

stab

ilit

atii

eco

nom

ice

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2002

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat 4

.225

4.2

25

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

6.7

45

6.7

45

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.44

Page 44: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 7

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

34

4

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

51

8001

51

8001

51

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

4.2

25

4.2

25

4.2

25

4.2

25

694

694

3.5

31

3.5

31

100

504

504

504

504

504

504

100

504

504

504

504

504

504

100

504

504

504

504

504

504

100

504

504

504

504

504

504

100

504

504

504

504

504

504

100

6.7

45

6.7

45

6.7

45

6.7

45

694

694

6.0

51

6.0

51

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.45

Page 45: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 8

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

34

4

44

1

Cod

p

rogr

am

2957Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

stab

ilir

ea a

4 c

entr

e re

gion

ale

Em

pre

tec,

org

aniz

area

a 6

wor

ksh

op-u

ri, i

nst

ruir

ea a

150

an

trep

ren

ori,

cre

area

ret

elei

ab

solv

enti

lor

Em

pre

tec

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

RE

ZU

LT

AT

num

ar d

e an

trep

reno

ri i

nstr

uiti

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

ul

nat

ion

al m

ult

ian

ual

pen

tru

dez

volt

area

cu

ltu

rii

antr

epre

nor

iale

in

ran

du

l fe

mei

lor

man

ager

din

sec

toru

l IM

M

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

100

100

120

100

120

100

120

100

120

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.46

Page 46: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 9

din

38

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

44

1

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001Cod

in

dic

ator

DE

SC

RIE

RE

:

Dez

volt

area

cu

ltu

rii

antr

epre

nor

iale

in

ran

du

l fe

mei

lor

man

ager

din

sec

toru

l IM

M, p

rom

ovar

ea u

nu

i si

stem

in

form

ativ

car

e sa

fa

cili

teze

mob

ilit

atea

fem

eilo

r p

e p

iata

for

tei

de

mu

nca

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2005

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

5.1

38

5.1

38

5.1

38

5.1

38

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

10.

138

10.

138

10.

138

10.

138

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.47

Page 47: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

0 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

44

1

Cod

p

rogr

am

8001

8001

8001

51

8001

51

8001

51

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

stim

ula

rea

auto

-an

gaja

rii,

cre

ster

ea g

rad

ulu

i d

e in

form

are

des

pre

im

por

tan

ta a

ntr

epre

nor

iatu

lui

in r

and

ul

fem

eilo

r

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

5.1

38

5.1

38

1.4

80

1.4

80

3.6

58

3.6

58

100

100

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

100

100

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

100

100

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

100

100

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

100

100

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

100

100

10.

138

10.

138

1.4

80

1.4

80

8.6

58

8.6

58

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.48

Page 48: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

1 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

44

1

45

4

Cod

p

rogr

am

2543

2261

2544Cod

in

dic

ator

EF

ICIE

NT

A

Dez

volt

area

cul

turi

i an

trep

reno

rial

e in

ran

dul

fem

eilo

r (n

r.)

RE

ZU

LT

AT

Num

ar d

e in

trep

rinz

ator

i (n

r.)

Num

ar p

arti

cipa

nte

(nr.

)

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

ul

pen

tru

dez

volt

area

ab

ilit

atil

or a

ntr

epre

nor

iale

in

ran

du

l ti

ner

ilor

si

faci

lita

rea

acce

sulu

i ac

esto

ra l

a fi

nan

tare

-S

TA

RT

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

mov

area

un

ui

sist

em f

orm

ativ

car

e sa

fac

ilit

eze

mob

ilit

atea

tin

eril

or i

n s

iste

mu

l d

e in

vata

man

t si

pia

ta f

orte

i d

e m

un

ca

pre

cum

si

dez

volt

area

ap

titu

din

ilor

an

trep

ren

oria

le a

le t

iner

ilor

in

sco

pu

l im

pli

cari

i ac

esto

ra i

n s

tru

ctu

ri e

con

omic

e p

riva

te

9

1.0

00

1.2

00

10.

500

1.2

00

10.

500

1.2

00

10.

500

1.2

00

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.49

Page 49: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

2 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

45

4

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

51

Cod

in

dic

ator

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2004

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2020

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

114

.741

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.50

Page 50: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

3 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

45

4

Cod

p

rogr

am

8001

51

8001

51

8001

55

8001

55

8001

55

2902Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

dez

volt

area

ap

titu

din

ilor

an

trep

ren

oria

le s

i ge

stio

nar

ea o

pti

ma

a re

surs

elor

, sp

riji

nir

ea d

emar

arii

si

dez

volt

arii

in

trep

rin

der

ilor

n

ou-i

nfi

inta

te s

i fa

cili

tare

a ac

cesu

lui

aces

tora

la

fin

anta

re

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

num

ar d

e pl

anur

i de

afa

ceri

ela

bora

te

44.

602

44.

602

70.

139

70.

139

100

100

131

180

44.

602

44.

602

70.

139

70.

139

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.51

Page 51: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

4 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

45

4

51

8

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

RE

ZU

LT

AT

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

de

dez

volt

are

si m

oder

niz

are

a ac

tivi

tati

lor

de

com

erci

aliz

are

a p

rod

use

lor

si s

ervi

ciil

or d

e p

iata

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

se a

dre

seaz

a m

oder

niz

arii

act

ivit

atii

de

com

erci

aliz

are

a p

rod

use

lor

si s

ervi

ciil

or p

e p

iata

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2006

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

128

.776

49.

949

49.

949

14.

949

49.

949

49.

949

343

.521

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.52

Page 52: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

5 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

51

8

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

51

8001

51

8001

51

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

128

.776

128

.776

128

.776

128

.776

128

.776

33.

777

33.

777

94.

999

94.

999

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

14.

949

14.

949

14.

949

14.

949

14.

949

14.

949

14.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

49.

949

343

.521

343

.521

343

.521

343

.521

343

.521

33.

777

33.

777

309

.744

309

.744

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.53

Page 53: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

6 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

51

8

64

7

Cod

p

rogr

am

2926Cod

in

dic

ator

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

cres

trea

nu

mar

ulu

i d

e co

mer

cian

ti c

are

isi

imb

un

atat

esc

acti

vita

tile

de

com

ert

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

num

ar d

e be

nefi

ciar

i

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M :

Sti

mu

lare

a ex

por

turi

lor

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

100

100

151

100

100

200

100

100

200

100

100

200

100

100

200

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.54

Page 54: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

7 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

64

7

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001Cod

in

dic

ator

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

urm

ares

te p

rom

ovar

ea p

rod

use

lor

si s

ervi

ciil

or i

ntr

epri

nd

eril

or m

ici

si m

ijlo

cii

pe

pie

tele

ext

ern

e, s

tim

ula

rea

com

un

icar

ii s

i a

par

ten

eria

tulu

i in

afa

ceri

, pre

gati

rea

intr

epri

nza

tori

lor

in d

omen

iul

teh

nic

ilor

de

pro

mov

are

a ex

por

tulu

i

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2009

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

206

.834

206

.834

206

.834

206

.834

85.

010

25.

000

85.

010

25.

000

25.

000

25.

000

25.

000

25.

000

20.

011

20.

011

20.

011

20.

011

18.

011

18.

011

18.

011

18.

011

42.

011

42.

011

42.

011

42.

011

396

.877

336

.867

396

.877

336

.867

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.55

Page 55: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

8 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

64

7

92

6

Cod

p

rogr

am

8001

8001

8001

8001

40

8001

40

8001

40

Cod

in

dic

ator

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

V S

UB

VE

NT

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Fac

ilit

area

acc

esu

lui

intr

epri

nd

eril

or m

ici

si m

ijlo

cii

pe

pie

tele

ext

ern

e, v

alor

ific

area

pot

enti

alu

lui

de

exp

ort

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

206

.834

206

.834

206

.834

206

.834

100

100

85.

010

25.

000

85.

010

25.

000

100

100

25.

000

25.

000

25.

000

25.

000

100

100

20.

011

20.

011

20.

011

20.

011

100

100

18.

011

18.

011

18.

011

18.

011

100

100

42.

011

42.

011

42.

011

42.

011

100

100

396

.877

336

.867

396

.877

336

.867

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.56

Page 56: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 1

9 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

92

6

Cod

p

rogr

am

5001Cod

in

dic

ator

Pro

gram

ul

pen

tru

sti

mu

lare

a In

fiin

tari

i si

dez

volt

arii

mic

roin

trep

rin

der

ilor

ap

arti

nan

d i

ntr

epri

nza

tori

lor

tin

eri

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Dat

a in

cep

erii

:01

-11-

2010

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2020

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

40.

758

96.

875

5.0

00

5.0

00

11.

882

11.

882

12.

000

12.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

123

.640

179

.757

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.57

Page 57: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

0 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

92

6

Cod

p

rogr

am

5001

5001

8001

8001

8001

8001

51

8001

51

8001

51

8001

55

8001

55

8001

55

8001

85

8001

85

8001

85

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

I T

RA

NS

FE

RU

RI

INT

RE

UN

ITA

TI

AL

E A

DM

INIS

TR

AT

IEI

PU

BL

ICE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

IX P

LA

TI

EF

EC

TU

AT

E I

N A

NII

PR

EC

ED

EN

TI

SI

RE

CU

PE

RA

TE

IN

AN

UL

CU

RE

NT

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

40.

758

96.

875

40.

758

96.

875

52.

000

52.

000

56.

117

-11.

242

-11.

242

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

11.

882

11.

882

11.

882

11.

882

11.

882

11.

882

12.

000

12.

000

12.

000

12.

000

12.

000

12.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

27.

000

123

.640

179

.757

123

.640

179

.757

52.

000

52.

000

82.

882

138

.999

-11.

242

-11.

242

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.58

Page 58: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

1 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

92

6

132

5

Cod

p

rogr

am

4246Cod

in

dic

ator

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Num

ar d

e be

nefi

ciar

i el

igib

ili

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

are

ca s

cop

sti

mu

lare

a in

fiin

tari

i d

e n

oi m

icro

intr

epri

nd

eri,

cre

ster

ea p

oten

tial

ulu

i d

e ac

cesa

re a

su

rsel

or d

e fi

nan

tare

si

dez

volt

area

ap

titu

din

ilor

an

trep

ren

oria

le a

le t

iner

ilor

in

sco

pu

l im

pli

cari

i ac

esto

ra i

n s

tru

ctu

ri e

con

omic

e p

riva

te

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

ul

nat

ion

al p

entr

u a

juto

arel

e d

e m

inim

is p

entr

u i

nve

stit

iile

rea

liza

te d

e in

trep

rin

der

ile

mic

i si

mij

loci

i

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

100

100

145

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.59

Page 59: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

2 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

132

5

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001Cod

in

dic

ator

DE

SC

RIE

RE

:

Ob

iect

ivu

l P

rogr

amu

lui

este

sti

mu

lare

a re

aliz

arii

de

inve

stit

ii d

e ca

tre

intr

epri

nd

eril

e m

ici

si m

ijlo

cii

si c

rear

ea d

e n

oi l

ocu

ri d

e m

un

ca

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2014

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2015

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

287

.562

217

.562

287

.562

217

.562

287

.562

217

.562

287

.562

217

.562

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.60

Page 60: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

3 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

132

5

Cod

p

rogr

am

8001

8001

8001

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Cre

ster

e lo

curi

lor

de

mu

nca

si

dez

volt

area

eco

nom

ica

pe

regi

un

i si

sti

mu

lare

a re

aliz

arii

de

inve

stit

ii d

e ca

tre

intr

epri

nd

eri

mic

i si

mij

loci

i

CO

ME

NT

AR

II :

.

287

.562

217

.562

287

.562

217

.562

100

100

287

.562

217

.562

287

.562

217

.562

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.61

Page 61: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

4 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

142

4

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

ul

nat

ion

al m

ult

ian

ual

pen

tru

in

fiin

tare

a si

dez

volt

area

in

trep

rin

der

ilor

mic

i si

mij

loci

i in

med

iul

rura

l

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Se

urm

ares

te d

ezvo

ltar

ea i

ntr

epri

nd

eril

or a

gric

ole

si n

onag

rico

le a

van

d c

a sc

op p

rom

ovar

ea f

orte

i d

e m

nca

si

crea

rea

de

locu

ri

de

mu

nca

de

cali

tate

in

zon

ele

rura

le, m

enti

ner

ea l

ocu

rilo

r d

e m

un

ca e

xist

ente

si

red

uce

rea

flu

ctu

atii

lor

sezo

nie

re i

n d

omen

iul

ocu

par

ii f

orte

i d

e m

un

ca

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2016

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2020

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.62

Page 62: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

5 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

142

4

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

100

100

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

8.4

38

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.63

Page 63: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

6 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

142

4

142

5

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

. CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

ul

nat

ion

al m

ult

ian

ual

de

mic

roin

du

stri

aliz

are

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Cre

area

un

ui

cad

ru f

avor

abil

pen

tru

val

orif

icar

ea p

osib

ilit

atil

or a

ctu

ale

de

dez

volt

are

econ

omic

a a

Rom

anie

isi

de

stim

ula

re

amed

iulu

i d

e af

acer

i, i

n v

eder

ea m

enti

ner

ii a

ctiv

itat

ii s

i a

locu

rilo

r d

e m

un

ca i

n r

and

ul

IMM

-uri

lor

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2016

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.64

Page 64: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

7 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

142

5

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

47.

671

47.

671

47.

671

47.

671

47.

671

47.

671

47.

671

47.

671

65.

848

65.

848

65.

848

65.

848

65.

848

65.

848

65.

848

65.

848

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

24.

359

24.

359

24.

359

24.

359

24.

359

24.

359

24.

359

24.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

74.

359

360

.955

360

.955

360

.955

360

.955

360

.955

360

.955

360

.955

360

.955

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.65

Page 65: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

8 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

142

5

142

6

Cod

p

rogr

am

4927Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

. Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Num

ar d

e b

enef

icia

ri e

ligi

bili

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M :

Pro

gram

pen

tru

org

aniz

area

Tir

gulu

i IM

M-u

rilo

r

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Aso

ciat

iile

pro

fesi

onal

e, a

gen

ti e

con

omic

i d

in t

ara

si d

in s

trai

nat

ate

DE

SC

RIE

RE

:

100

100

100

100

400

100

100

400

100

100

400

100

100

400

100

100

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.66

Page 66: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 2

9 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

142

6

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001Cod

in

dic

ator

Org

aniz

area

tar

gulu

i b

ian

ual

(p

rim

avar

a si

toa

mn

a) p

entr

u p

rom

ovar

ea p

rod

use

lor

aute

nti

ce r

oman

esti

Dat

a in

cep

erii

:01

-01-

2016

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are 5

3

53

53

53

53

53

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

5.0

00

25.

053

25.

053

25.

053

25.

053

25.

053

25.

053

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.67

Page 67: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

0 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

142

6

178

5

Cod

p

rogr

am

8001

55

8001

55

8001

55

4946Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

. Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

Num

ar d

e pa

rtic

ipan

ti l

a ce

le 2

edi

tii

ale

tirg

ului

CO

ME

NT

AR

II :

Pro

gram

ul

intr

un

este

sco

pu

l si

ob

iect

ivel

e d

in P

rogr

amu

l d

e G

uve

rnar

e

PR

OG

RA

M : 5

3

53

100

100

5.0

00

5.0

00

100

100

450

5.0

00

5.0

00

100

100

450

5.0

00

5.0

00

100

100

450

5.0

00

5.0

00

100

100

450

5.0

00

5.0

00

100

100

25.

053

25.

053

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.68

Page 68: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

1 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

178

5

Cod

p

rogr

amC

od i

nd

icat

or

Pro

gram

ul

de

sust

iner

e a

inte

rnat

ion

aliz

arii

op

erat

oril

or e

con

omic

i ro

man

i, p

entr

u p

erio

ada

2017

-202

0

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

urm

ares

te, p

rin

aco

rdar

ea d

e aj

uto

are

de

min

imis

urm

atoa

rele

: a)

pro

mov

area

pro

du

selo

r si

ser

vici

ilor

în

trep

rin

der

ilor

mic

i si

mij

loci

i ro

man

esti

pe

noi

pie

te e

xter

ne;

b)

stim

ula

rea

com

un

icăr

ii s

i a

par

ten

eria

tulu

i in

afa

ceri

; c)

p

rega

tire

a in

trep

rin

zato

rilo

r in

dom

eniu

l te

hn

icil

or d

e p

rom

ovar

e a

pro

du

selo

r si

ser

vici

ilor

pe

noi

pie

te

Dat

a in

cep

erii

:30

-01-

2017

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

5.0

10

5.0

10

10.

000

10.

000

22.

000

22.

000

24.

000

24.

000

61.

010

61.

010

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.69

Page 69: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

2 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

178

5

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

8001

8001

8001

8001

40

8001

40

8001

40

Cod

in

dic

ator

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L I

V S

UB

VE

NT

II

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

.

5.0

10

5.0

10

5.0

10

5.0

10

5.0

10

5.0

10

100

100

10.

000

10.

000

10.

000

10.

000

10.

000

10.

000

100

100

22.

000

22.

000

22.

000

22.

000

22.

000

22.

000

100

100

24.

000

24.

000

24.

000

24.

000

24.

000

24.

000

100

100

61.

010

61.

010

61.

010

61.

010

61.

010

61.

010

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.70

Page 70: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

3 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

178

5

178

6

Cod

p

rogr

am

5506Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

RE

ZU

LT

AT

num

ar f

irm

e pa

rtic

ipan

te

CO

ME

NT

AR

II :

. PR

OG

RA

M :

Pro

gram

ul

pen

tru

sti

mu

lare

a în

fiin

tari

i in

trep

rin

der

ilor

mic

i si

mij

loci

i “S

tart

-up

Nat

ion

- R

OM

AN

IA”

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

DE

SC

RIE

RE

:

Pro

gram

ul

pen

tru

sti

mu

lare

a in

fiin

tari

i in

trep

rin

der

ilor

mic

i si

mij

loci

i “S

tart

-up

Nat

ion

- R

OM

AN

IA”

este

un

pro

gram

m

ult

ian

ual

de

incu

raja

re s

i d

e s

tim

ula

re a

dez

volt

ării

in

trep

rin

der

ilor

mic

i şi

mij

loci

i, i

mp

lem

enta

t d

e ca

tre

Min

iste

rul

pen

tru

Med

iul

de

Afa

ceri

, Com

ert

si A

ntr

epre

nor

iat

(MM

AC

A),

pri

n D

irec

tia

de

An

trep

ren

oria

t si

Pro

gram

e IM

M s

i O

fici

ile

teri

tori

ale

pen

tru

IM

M s

i C

oop

erat

ie, i

n c

onfo

rmit

ate

cu p

reve

der

ile

Leg

ii n

r. 3

46/2

004

pri

vin

d s

tim

ula

rea

înfi

inţă

rii

şi

dez

volt

ării

în

trep

rin

der

ilor

mic

i si

mij

loci

i, c

u m

odif

icar

ile

si c

omp

leta

rile

ult

erio

are.

Pri

n p

rogr

am s

e in

stit

uie

o s

chem

ă d

e aj

uto

r d

e m

inim

is. A

cord

area

aju

toar

elor

de

min

imis

in

cad

rul

Pro

gram

ulu

i se

va

face

nu

mai

cu

res

pec

tare

a cr

iter

iilo

r p

rivi

nd

aj

uto

rul

de

min

imis

pre

văzu

te d

e R

egu

lam

entu

l C

E n

r. 1

.407

/201

3 p

rivi

nd

ap

lica

rea

art.

107

şi 1

08 d

in T

rata

tul

pri

vin

d

fun

ctio

nar

ea U

niu

nii

Eu

rop

ene

a aj

uto

arel

or d

e m

inim

is, p

ub

lica

t în

Ju

rnal

ul

Ofi

cial

al

Un

iun

ii E

uro

pen

e n

r.

L35

2/24

.12.

2013

.

100

500

500

500

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.71

Page 71: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

4 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

178

6

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

5101

5101

5101Cod

in

dic

ator

Dat

a in

cep

erii

:15

-07-

2017

Dat

a in

chid

erii

:31

-12-

2022

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

1.7

13.7

98

680

.832

1.7

13.7

98

680

.832

500

.000

430

.832

700

.000

963

.798

700

.000

963

.798

700

.000

700

.000

2.4

13.7

98

2.3

44.6

30

2.4

13.7

98

2.3

44.6

30

500

.000

430

.832

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.72

Page 72: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

5 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

178

6

Cod

p

rogr

am

5101

58

5101

58

5101

58

8001

8001

8001

8001

55

8001

55

8001

55

Cod

in

dic

ator

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AC

TIU

NI

GE

NE

RA

LE

EC

ON

OM

ICE

, CO

ME

RC

IAL

E S

I D

E M

UN

CA

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L V

II A

LT

E T

RA

NS

FE

RU

RI

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

500

.000

430

.832

1.2

13.7

98

250

.000

1.2

13.7

98

250

.000

100

100

700

.000

963

.798

700

.000

963

.798

100

100

700

.000

700

.000

100

500

.000

430

.832

1.9

13.7

98

1.9

13.7

98

1.9

13.7

98

1.9

13.7

98

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.73

Page 73: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

6 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

178

6

187

7

Cod

p

rogr

am

5511Cod

in

dic

ator

Ind

icat

ori

de

fun

dam

enta

re

EF

ICIE

NT

A

RE

ZU

LT

AT

num

ar I

MM

fin

anta

te

CO

ME

NT

AR

II :

PR

OG

RA

M :

Cre

ster

ea c

apac

itat

ii a

dm

inis

tati

ve M

MA

CA

de

dez

volt

are

si i

mp

lem

enta

re a

sis

item

ulu

i d

e p

olit

ici

pu

bli

ce b

azat

e p

e d

ovez

i

PR

IOR

ITA

TE

A :

1

PA

RT

EN

ER

I :

Aca

dem

ia R

oman

a

DE

SC

RIE

RE

:

Org

aniz

are

si d

esfa

sura

re s

esiu

ni

de

inst

ruir

e

Dat

a in

cep

erii

:01

-06-

2017

10.

000

10.

000

10.

000

10.

000

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.74

Page 74: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

7 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

187

7

Cod

p

rogr

am

5001

5001

5001

5101

5101

5101

5101

58

Cod

in

dic

ator

Dat

a in

chid

erii

:30

-12-

2019

FIN

AN

TA

RE

:

TO

TA

L -

eli

gibi

l :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Ind

icat

ori

de

fin

anta

re

Bu

get

de

stat

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

TIT

LU

L X

PR

OIE

CT

E C

U F

INA

NT

AR

E D

IN F

ON

DU

RI

EX

TE

RN

E N

ER

AM

BU

RS

AB

ILE

AF

ER

EN

TE

CA

DR

UL

UI

FIN

AN

CIA

R 2

014-

2020

168

168

168

168

168

168

4.5

57

4.5

57

4.5

57

4.5

57

4.5

57

4.5

57

4.7

25

4.7

25

4.7

25

4.7

25

4.7

25

4.7

25

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.75

Page 75: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Fis

a P

rogr

amu

lui

- m

ii l

ei-

An

exa

nr.

603

//

27P

ag. 3

8 d

in 3

8

60

Cod

36

9040

21

o

rdon

ator

187

7

Cod

p

rogr

am

5101

58

5101

58

Cod

in

dic

ator

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

Rat

a d

e fi

nan

tare

din

:

Fon

duri

eli

gibi

le :

I. C

redi

te d

e an

gaja

men

t

II. C

redi

te b

uget

are

RE

ZU

LT

AT

E A

ST

EP

TA

TE

:

Ela

bor

are

de

pol

itic

i p

ub

lice

de

dez

volt

are

a im

m s

i im

bu

nat

atir

ea m

ediu

lui

de

afac

eri

CO

ME

NT

AR

II :

168

168

100

100

4.5

57

4.5

57

100

100

4.7

25

4.7

25

Tot

alE

xecu

tie

pre

lim

inat

a 20

17E

stim

ari

2019

Est

imar

i 20

20E

stim

ari

2021

Rea

liza

ri p

ana

2016

Pro

pu

ner

i 20

18

pag.76

Page 76: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pag

. 1

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

PE

NT

RU

ME

DIU

L D

E A

FA

CE

RI,

CO

ME

RT

SI

AN

TR

EP

RE

NO

RIA

TA

nexa

nr.

3 /

60

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.77

Page 77: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pag

. 2

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

PE

NT

RU

ME

DIU

L D

E A

FA

CE

RI,

CO

ME

RT

SI

AN

TR

EP

RE

NO

RIA

TA

nexa

nr.

3 /

60

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii50

00 T

OT

AL

GE

NE

RA

L

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.78

Page 78: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pag

. 3

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

PE

NT

RU

ME

DIU

L D

E A

FA

CE

RI,

CO

ME

RT

SI

AN

TR

EP

RE

NO

RIA

TA

nexa

nr.

3 /

60

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II I II

742

742

742

742

642

100

2.35

4

2.35

4

2.35

4

2.35

4

986

1.36

8

525

525

525

525

525

400

400

400

400

249

151

100

100

100

100

100

742

742

742

742

642

100

2.35

4

2.35

4

2.35

4

2.35

4

986

1.36

8

525

525

525

525

525

400

400

400

400

249

151

100

100

100

100

100

642

642

642

642

542

100

100

100

100

100

100

642

642

642

642

542

100

100

100

100

100

100

642

642

642

642

542

100

100

100

100

100

100

642

642

642

642

542

100

100

100

100

100

100

642

642

642

642

542

100

100

100

100

100

100

642

642

642

642

542

100

100

100

100

100

100

5.42

2

5.42

2

5.42

2

5.42

2

3.50

3

1.91

9

925

925

925

925

925

5.42

2

5.42

2

5.42

2

5.42

2

3.50

3

1.91

9

925

925

925

925

925

b.D

otar

i in

dep

end

ente

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

02 M

asin

i, e

chip

amen

te s

i m

ijlo

ace

de t

rans

port

5001

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5001

CH

EL

TU

IEL

I -

BU

GE

T D

E S

TA

T

5001

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5001

7101

Act

ive

fixe

5001

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.79

Page 79: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pag

. 4

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

PE

NT

RU

ME

DIU

L D

E A

FA

CE

RI,

CO

ME

RT

SI

AN

TR

EP

RE

NO

RIA

TA

nexa

nr.

3 /

60

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

TO

TA

L C

AP

ITO

L 5

1 --

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.80

Page 80: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pag

. 5

PR

OG

RA

MU

L D

E I

NV

ES

TIT

II P

UB

LIC

E

MIN

IST

ER

UL

PE

NT

RU

ME

DIU

L D

E A

FA

CE

RI,

CO

ME

RT

SI

AN

TR

EP

RE

NO

RIA

TA

nexa

nr.

3 /

60

/ 28

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

nala

31.

12.2

016

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

201

8

Est

imar

i

2

019

Est

imar

i

2

020

Est

imar

i

2

021

Est

imar

i

ani

i ul

teri

ori

01

34

56

78

9

TO

TA

L

2

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

eC

AP

ITO

L/G

RU

PA

/SU

RS

A

I II I II I II I II I II I II I II

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

642

100

2.87

9

2.87

9

2.87

9

2.87

9

986

1.36

8

525

500

500

500

500

249

151

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

742

742

742

742

542

100

100

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

6.34

7

6.34

7

6.34

7

6.34

7

3.50

3

1.91

9

925

C -

Alt

e ch

eltu

ieli

de

inve

stit

ii51

00 A

UT

OR

ITA

TI

PU

BL

ICE

SI

AC

TIU

NI

EX

TE

RN

E

BU

GE

T D

E S

TA

T

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E

5101

7101

Act

ive

fixe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt

5101

7101

03 M

obil

ier,

apa

ratu

ra b

irot

ica

sial

te a

ctiv

e co

rpor

ale

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

-mii

lei

-

pag.81

Page 81: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pag

. 1

b.D

otar

i in

dep

end

ente

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 2

MIN

IST

ER

UL

PE

NT

RU

ME

DIU

L D

E A

FA

CE

RI,

CO

ME

RT

SI

AN

TR

EP

RE

NO

RIA

TC

OD

OB

IEC

TIV

2A

nexa

nr.

3 /

60

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II I II

742

742

742

742

742

642

100

2.35

4

2.35

4

2.35

4

2.35

4

2.35

4

986

1.36

8

400

400

400

400

400

249

151

742

742

742

742

742

642

100

2.35

4

2.35

4

2.35

4

2.35

4

2.35

4

986

1.36

8

400

400

400

400

400

249

151

642

642

642

642

642

542

100

642

642

642

642

642

542

100

642

642

642

642

642

542

100

642

642

642

642

642

542

100

642

642

642

642

642

542

100

642

642

642

642

642

542

100

Tot

al 2

5.42

2

5.42

2

5.42

2

5.42

2

5.42

2

3.50

3

1.91

9

5.42

2

5.42

2

5.42

2

5.42

2

5.42

2

3.50

3

1.91

9

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

02

Mas

ini,

ech

ipam

ente

si

mij

loac

e de

tra

nspo

rt51

0171

0103

Mob

ilie

r, a

para

tura

bi

roti

ca s

i al

te a

ctiv

e co

rpor

ale

pag.82

Page 82: COMERT SI ANTREPRENORIAT - cdep.ro pentru Mediul de... · creterea potenţialului de accesare a surselor de f inanţare i facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de

Pag

. 2

e.A

lte

chel

tuie

li a

sim

ilat

e in

vest

itii

lor

FIS

AO

BIE

CT

IVU

LU

I/P

RO

IEC

TU

LU

I/C

AT

EG

OR

IEI

DE

IN

VE

ST

ITII

Tip

ul c

helt

uiel

ii :

C

- A

lte

chel

tuie

li d

e in

vest

itii

Che

ltui

eli

efec

tuat

e pa

na

la 3

1.12

.201

6

Che

ltui

eli

pr

elim

inat

e 20

17

P

ropu

neri

2018

Est

imar

i

2019

E

stim

ari

20

20

Est

imar

i

2021

E

stim

ari

an

ii u

lter

iori

I/

IIS

urse

de

fina

ntar

e si

cos

turi

de

fin

anta

re

D. E

SA

LO

NA

RE

A V

AL

OR

II R

AM

AS

E D

E F

INA

NT

AT

SI

SU

RS

EL

E D

E F

INA

NT

AR

E

I -

Cre

dite

de

anga

jam

ent

II -

Cre

dite

bug

etar

e

01

34

56

78

9

Cod

ob

iect

iv : 5

MIN

IST

ER

UL

PE

NT

RU

ME

DIU

L D

E A

FA

CE

RI,

CO

ME

RT

SI

AN

TR

EP

RE

NO

RIA

TC

OD

OB

IEC

TIV

5A

nexa

nr.

3 /

60

/ 29

- m

ii l

ei -

I II I II I II I II I II I II

525

525

525

525

525

525

100

100

100

100

100

100

525

525

525

525

525

525

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Tot

al 2

925

925

925

925

925

925

925

925

925

925

925

925

5000

TO

TA

L G

EN

ER

AL

5100

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

B

UG

ET

DE

ST

AT

5101

AU

TO

RIT

AT

I P

UB

LIC

E S

I A

CT

IUN

I E

XT

ER

NE

5101

71 T

ITL

UL

XII

I A

CT

IVE

N

EF

INA

NC

IAR

E51

0171

01 A

ctiv

e fi

xe

5101

7101

30

Alt

e ac

tive

fix

e

pag.83