Clostridium difficile Epidemiyoloji, Tan± ve ?zlem-guzel-   Clostridium difficile -Tarih§e

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Clostridium difficile Epidemiyoloji, Tan± ve ?zlem-guzel-   Clostridium difficile...

 • Clostridium difficile Epidemiyoloji, Tan ve Tedavisi

  Dr. zlem Gzel Tuncan Gazi niversitesi Tp Fakltesi

  Enfeksiyon Hastalklar ve Klinik Mikrobiyoloji AD

 • Donald EF: Clostridium difficile infection: Emerging Pathogens: Implications for the Future, 2000 Thielman NM, Wilson KH: Antibiotic-associated colitis. In Principles and Practice of Infectious Diseases. Yedinci bask. Benett (ed) Mandell GL, JE Dolin R.(eds), Churchill Livingstone, New York 2010

  Clostridium difficile -Tarihe

  1893 Finney mide operasyonu sonras postmortem olarak difteritik psdomembranlar tanmlam (S. aureus dnlm)

  1935 Yenidoanlarda Bacillus difficilis ad ile gram pozitif anaerobik basiller. Salkl infantlarn %50sinin fekal florasnda bulunduu saptanm

  1950-1970 Antibiyotiklerin yaygn kullanm ile antibiyotik ilikili ishal/ kolit daha ok gzlenmeye balam

  1978 ilk olarak Pseudomembranz kolit ve antibiyotik ilikili ishal tanmlanm, vakalarn ounda C. difficile etken olarak saptanm. Klindamisin kullanm ile semptomlarn daha erken ortaya kt gsterilmitir.

 • Clostridium difficile -Tarihe

  1979da C. difficileye bal PMKin ilk basamak tedavisi olan vankomisin uygulanmtr. ngiltere Salk Gvenlii Komitesi, PMKin en sk nedeni olarak belirlenen klindamisin ve linkomisinin kullanmn kstlamlar

  1980lerden itibaren,

  ABD en nemli nozokomiyal ishal etkeni olarak tanmlanm

  1989-1992 yllarnda

  klindamisin youn kullanlmas ile klindamisin direnli ( J suu) ABD hastanelerin de salgnlar yapmtr.

  2003-2006 yllarna gelindiinde

  daha iddetli, standart tedaviye direnli relapslar yksek olan C. difficile infeksiyonlar tanmlanmtr.

  Ppin J et al. Mortality attributable to nosocomial Clostridium difficile-associated disease during an epidemic caused by a hypervirulent strain in Quebec. CMAJ 2005

 • Antibiyotik ilikili ishal - Tanm

  Cohen SH et al. IDSA Guidelines 2010

  ounlukla antibiyotik kullanm srasnda veya sonrasnda gelien ve baka bir nedenle aklanamayan ishaller olarak adlandrlr

  Bu ishallerin nemli bir ksmndan C. difficile sorumlu

  olmaktadr. Antibiyotik ilikili ishal nedeni olabilen nadir etkenler Toksijenik C. perfiringens, S.aureus, Toksin reten K. oxytoca, Penisiline bal akut semental hemorajik kolit, Kandida

 • Clostridium difficile- Patogenez C. difficile diyaresinin gelimesi iin hastalarn

  enfeksiyona duyarl olmalarnn yan sra; ya C. difficile ile kolonize olmalar ya da ekzojen yoldan etkeni edinmeleri gerekir.

  Patogenezde ilk art kolon florasnn basklanmasdr.

  (antibiyotik veya antineoplastikler ile)

  Bunu takiben fekal-oral yolla bulaan C. difficile ile

  gelien kolonizasyon, bakterinin oalmas ve toksin salglanmas izler.

  Thielman NM, Wilson KH: Antibiotic-associated colitis. In Principles and Practice of Infectious Diseases. Benett (ed) Mandell GL, JE Dolin R.(eds), 2010

 • Poutanen SM. Clostridium difficile-associated diarrhea in adults. CMAJ 2004.

 • Toksin A: intestinal sv sekresyonlarn indkleyen, mukus permeabilitesinde arta ve mukozal enflamasyona neden olan bir enterotoksindir.

  Ayrca epitel hcrelerinin sk balantlarn zerek toksin Bnin girmesine yardm eder.

  Toksin B: toksin Adan 1000 kat daha sitotoksiktir. Makrofaj kkenli TNF-alfa ve lipoksijenaz aracl ntrofillerin

  youn ekilde toplanmasnn stimule eder

  Sonuta hemoraji-nekroz-enflamasyon ile barsak lmenine sv ile birlikte protein szmas olay geliir.

 • C. difficile ishaline neden olan antibiyotik ve antineoplastik ilalar

  Sklkla

  Klindamisin, Ampisilin, Amoksisilin,

  Sefalosporinler(2. ve 3. kuak)

  Daha az sklkla

  Kinolon, Tetrasiklin, Slfonamid, Makrolid, Kloramfenikol,

  Trimetoprim, 5 FU, metotreksat, doksorubisin,siklofosfomit

  ok nadir

  Parenteral aminoglikozit, Metronidazol, Basitrasin,

  Vankomisin

  Thielman NM, Wilson KH: Antibiotic-associated colitis. Benett, Mandell GL, JE Dolin R.(eds), 2010

 • Loo VG, et al. Host and pathogen factors for C difficile infection and colonization. N Engl J Med 2011 Anand A, Glatt AE. C. difficile infection associated with antineoplastic chemotherapy: a review. CID 1993

  leri ya >65 ya

  Hastanede yat sresi

  Antibiyotiklere maruziyet

  Kanser tedavisi

  remi

  Nazogastrik veya endotrakeal tp varl

  GIS operasyonu

  Alta yatan hastaln iddeti

  Mide asiditesini azaltan ilalar (1.4-2.7 kat arasnda riski artryor)

  C. difficile- Risk faktrleri

 • C. difficile ishal ile kolonizasyon, ishal ve ishal tekrarlamasna katkda bulunan faktrler

  Poutanen SM, Simor AE. Clostridium difficile-associated diarrhea in adults. CMAJ, 2004.

 • C. difficile- Klinik

  Sulu ishal

  10-15 zeri barsak hareketi

  Ate

  Karn arlar kramplar,

  Aklanamam lkositoz

  Ate Karn ars ve distansiyonu Lkositoz

  >30 000hcre/mm3 >%50 transplant hastalarnda

  CT: iddetli kolit

  Cohen SH et al. IDSA Guidelines 2010 Dubberke ER et al. AJT 2009

  Tipik bulgular Atipik bulgular

 • C. difficile- Klinik

  C.difficile ishali (hafif, orta form kolonoskopi normal)

  C.difficile koliti (iddetli form koloskopide eritematz kolit)

  Psdomembranz enterokolit (PME) (sistemik hastalk , lkositoz >20.000hcre/ml,hipoalbuminemi 3g/dl,

  kolonda sarms plaklar

  Fulminan kolit (ileus, toksik megakolon, kolonik perforasyon)

  Kachrimananidou M, Malisiovas N. C.difficile infection: a comprehensive Review, Critical Rev Microbiol 2011

 • C. difficile-Komplikasyon Dehidratasyon

  Elektrolit bozukluklar

  Hipoalbuminemi

  Hipotansiyon

  Bbrek yetmezlii

  leus

  Toksik dilatasyon

  Toksik megakolon

  Barsak perforasyonu

  SIRS

  Sepsis ve lm

  Bartlett JG. Management of C difficile infection and other antibiotic-associated diarrhoeas. Eur J Gastroenterol Hepatol 1996. Thielman NM, Wilson KH: Antibiotic-associated colitis. Benett (ed) Mandell GL, JE Dolin R.(eds), 2010

 • ounlukla ishal semptomu varl ile ya C. difficile toksinin ya da toksijenik C. difficilenin dk testinde pozitif saptanmas ya da pseudomembranz kolitin kolonoskopik ve histopatolojik olarak saptanmas olarak tanmlanm Hastalarn ounluunda, son 8 hafta iinde antibiyotik kullanm yks olmasna ramen ok nadir antibiyotik yks olmamas nedeniyle, antibiyotik kullanm kriter olarak tanmlamann iine koyulmamtr.

 • Cohen SH et al. IDSA Guidelines 2010

  Klavuzda, vakalarn, toplum kkenli veya hastane kkenli olarak ayrlmas ve srveyans iin standart tanmlarn belirlenmesi nerilmekte C. difficile ilikili infeksiyon iin maruziyetinin srveyans tanmlar

  Toplum balangl salk bakm ilikili infeksiyon Nozokomiyal balangl salk bakm ilikili infeksiyon Toplum ilikili C. difficile infeksiyonu

  Hastanede ortaya kan veya salk bakm ilikili CD srveyansnn vaka/10 000 hasta gn olarak yaplmas nerilmektedir.

 • Nozokomiyal antibiyotik ilikili ishallerin %15-25inden

  sorumludur

  ABD 1996-2003 yllar arasnda bu sklk ikiye katlanmtr

  ABDde1999-2007 yllar arasnda en sk gastroenterit ilikili lmlere nemli bir katks olduu gsterilmi

  Kanada hastanelerinde ise

  1997-2005 yllar arasnda 10000 hasta gnnde 3,8den 9,5a ve

  Her 1000 yatta 3,4den 8,4 art gsterilmitir

  Cohen SH et al. IDSA Guidelines 2010 Hall Aj, et al. The roles of C. difficile and norovirus among gastroenteritis-associated deaths in the United States, 1999-2007. CID 2012

  C. difficile ilikili ishal

 • C.difficile infeksiyonu-bula evrede yllarca kalabilmektedir

  C. difficile tayan hasta ile ayn odada kalan kiilerin C. difficile kazanmas (3.2 gne kar 18.9 gn)olduka ksa srede olmaktadr

  zellikle asemptomatik tayclarn evre kontaminasyonu,

  salk alanlarnn elleri,

  steteskop,

  nlk,

  hastaya yakn eyalarn

  C. difficilenin canl formlar ile kontaminasyonu sonucu bula daha da artmaktadr

  McFarland LV, et al. Nosocomial acquisition of Clostridium difficile nfection. N Engl J Med 1989.

 • Kanada hastanelerinde yatan hastalar arasndaki insidans 1991-2002 her 1000 kiide 3ten 12ye 2003-2004 her 1000 kiide 25ten 43 artt Toksik megakolon ve kolektomi gereksinimi olan iddetli ve direnli vakalar oranlarnda belirgin art saptanm. Vakalarn

  %10unda youn bakm ihtiyac %2,5unda acil kolektomi ve %18 mortalite olduu gsterilmitir.

 • 1991 ile 2003 yllar Kanada da iddetli C. difficile ilikili ishal sklnda 4 kat

  artt gsterilmi

  Quebec blgesinde (Kanada) yaanan iddetli C. difficile salgnndan sonra ABDde 8 hastane, 6 eyalette de salgnlarn grlmesi zerine

  CDC tarafndan C. difficile infeksiyonun iddetinin ve sklnn artt bildirilmitir.

 • Nozokomiyal infeksiyonlar 2000li yllardan sonra iddeti ve insidans dramatik olarak artm

  1721 vakann retrospektif deerlendirilmesi sonucunda 1991-2003 yllar arasnda her 100 000 de 4 kat art (35.6/156.3)

  65 ya zeri olanlarda 10 kat art olduu belirtilmitir.

 • C. difficile: Yeni epidemiyolojisi?

  CDC 2005te 4 eyalette aratrmasnda 23 toplum kaynakl C. difficile vakas 10 peripartum vaka 4 yakn temasl gei %24nde antibiyotik temas olmayan vaka

  Sonuta deien epidemiyolojik zellikler olarak

  yakn temasl gei, gen ya, antibiyotik maruziyet yokluu

  MMWR 2005;54:1201-1205

 • zellikle Kuzey Amerika, Japonya ve Avrupa da 2002 2006 yllarnda C .difficileye bal salgnlarda ciddi bir art grlm