Click here to load reader

ČERNOBÍLÝ SVĚT

 • View
  36

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ČERNOBÍLÝ SVĚT. FOTOGRAFOVÁNÍ A PRÁCE VE FOTOKOMOŘE. FOTOGRAFOVÁNÍ. Co dnes uslyšíte…. Zrození fotografie Záznam obrazu z pozice fotografa Co fotografovat? Slavní fotografové. Zrození fotografie. 1839 Daugerotypie Obrovský rozmach, populární jsou portréty - PowerPoint PPT Presentation

Text of ČERNOBÍLÝ SVĚT

 • ERNOBL SVTFOTOGRAFOVN A PRCE VE FOTOKOMOE

 • FOTOGRAFOVN

 • Co dnes uslyteZrozen fotografieZznam obrazu z pozice fotografaCo fotografovat?Slavn fotografov

 • Zrozen fotografie1839 DaugerotypieObrovsk rozmach, populrn jsou portrtyWilliam Henry Fox Talbot: vymyslel princip negativ-positivSlavn mali pouvali fotografii jako pomcku pi kreslen (Alfons Mucha)dnes: fotografie klasick a digitln

 • Daugerotypie

 • Zznam obrazu zpozice fotografaZvrkaClonaasHledekExpoziceCitlivost filmu

 • Zvrka Pomoc zvrky se d mnostv svtla dopadajc na film, mal otvor potebuje del as, vt otvor potebuje krat as. Pstroje pouvaj zvrku pomoc n se uzavr a otevr otvor a d doba, kterou pronik svtlo dovnit pstroje.

 • ZvrkaZvrka centrln pouv se u fotoapart s vestavnmi objektivy. Vypad podobn jako clona. Zvrka trbinov pouv se u fotoapart s vmnnmi objektivy. Je umstna mezi objektiv a film, aby chrnila film ped svtlem a prachem pi vmn objektiv.

 • Clona Jsou to pohybliv lamely v objektivu, kter nm umouj regulovat mnostv svtla dopadajc na film. Zmnme-li clonov slo o jeden clonov interval, otvor clony bude polovin (resp. dvojnsobn). To znamen, e na film bude dopadat dvakrt mn (resp. vce) svtla. Velikost otvoru clony tak ovlivuje hloubku ostrosti.Clona je udvna velikost clonovho sla na pstroji: od f2 f4 f5,6 f8 f11 f16.

 • Hledekukazuje, co se pesn zobraz na vaem snmkuPrhledov hledek Hranolov hledek Dvouok zrcadlovka

 • Expozice je kombinace clony a asu, kterm psob paprsky na citliv film. Expozici m expozimetr. bu je nainstalovn pmo vpstroji, nebo si ho lze koupit zvlas se obvykle udv jako zlomek 1/15 1/30 1/90 1/125 1/500 Clona a as se kombinuje podle svtelnch podmnek a citlivosti filmuExpozice, as a clona

 • Voda v pohybuPi fotografovn vody v pohybu mme dv monosti nastaven asu zvrky. Zaneme s krtkm asem (alespo 1/500 s). Dojde ke "zmrazen" vody a na vsledn fotografii jsou vidt jednotliv kapky vody. Nastavme-li as zvrky na del as (minimln 1/15 s - budeme potebovat stativ), pohybliv voda se "d do pohybu". Takto vyfotografovan voda je na snmku rozmazan a mk.

 • Pravidla1) Jednoduchosti co nejmn objekt vhledku

  2) Zlatho ezu hlavn objekt vjedn tetin obrazu

  3) Ruivch prvk vobraze vyvarovat se rostoucho stromu zhlavy, ernho pozad za ernmi vlasy, stny, kter hyzd obliejHlavn fotit a fotit a fotit!!!

 • FotokomoraFilm

  Papr

  Vyvoln filmu

  Zvtovn

 • FilmFilm je prouek plastick hmoty potaen elatinou (vrstva vkter jsou rozptleny drobn krystalky AgBr. Dopadne-li na n svtlo, vyvol vnich zmny: m vce svtla tm vt zmny. Kdy takto neexponovan film vyjmeme zkamery a vlome do vyvolvac kapaliny, veker krystalky, na kter dopadlo svtlo se pemn na kovov stbro mlo svtla, mlo stbra, hodn svtla hodn stbra negativ! nsleduj citlivosti film

 • MLO CITLIV FILM - citlivost filmu ISO 100 a mnIdeln pro dobr osvtlen nebo pokud se poaduje urit rozosten nebo pohybov neostrost. Pouv se tedy za slunenho poas. asto se pouv pro zti, kter se mus zvtovat, a pitom se m zachovat mnostv podrobnost a jemn zrno.

  STEDN CITLIV FILM - citlivost filmu ISO 200Vyhovuje pro irok rozpt rznch objekt a svtelnch podmnek. Film lze pout za niho osvtlen, rno nebo veer, kdy je slunce ne nad obzorem. Zrno je hrub ne u mlo citlivho filmu, ale kvalita je stle dobr.

  VYSOCE CITLIV FILM - citlivost filmu ISO 400Umouje fotografovat objekty i pi nepznivch svtelnch podmnkch (podveer, v he osvtlen mstnosti atd.). U zvtenin fotografi bude ji zrno patrn a me psobit ruiv.

  FILM NEJVY CITLIVOSTI - citlivost filmu ISO 1000 a vceZvolte film nejvy citlivosti, pokud je opravdu velmi nzk rove osvtlen, napklad v temnch interirech nebo venku za era. Tento typ filmu je tak citliv, e poskytne pijateln vsledek i pi svtle zpalky. Zrnitost vslednho obrazu me pispt k dramatickmu inku a atmosfe snmku. Zrno filmu bude nejzetelnj.

 • PaprStejn jako film je potaen citlivou vrstvou halogenid stbra. Kvytvoen obrazu na papr je poteba ve zvtovacm pstroji prosvtlit negativ negativ m dky rzn hustot stbra prhledn a mn prhledn plochy a tak papr je vystaven rzn intenzit svtla vznik polotn odstn edi!

 • exponovan film navinut filmu na cvku do vvojnicenalit vvojky do vvojnice ustalovnpromyt vodouustlen ustalovaempromyt vodou 20C asi kolem 20-30minutvythnut filmu z vvojnicesuen filmu na kovovch kolcch Vyvoln filmuvvojka na negativ Fomadon R09 (1+40)as vyvolvn filmu (Foma 100): 6-7 minutas promvn vodou (Foma 100): 1 minutaas ustlen (Foma 100): 3-5 minut Fomafix (1+5)as promvn vodou(Foma 100): 30 minut as suen: 40 minut-1,5 hodiny

 • oitn negativu a zvtovacho sklazasunut negativu do zvovkuzvten a zaosten obrazu na maskovac rm na poadovanou velikostudln expozin zkouky na prouek fotografickho papruzvtovn na papr po uren sprvn exposice svtlavyvoln papru ve vvojcepromyt papru ve vod (asi 1min.)ustlen papru v ustalovaipromyt papru ve vod (asi 5-15min.)suen papru Zvtovn

 • Co budu fotografovat? LidNejt a nejoblbenj objekt fotografa (mnoho vrazovch variac)

  Portrty Zamit se na nestylizovan prosted, nejlpe vypadaj lid pi njak innosti, nebo jsou na ni soustedni a fotografovn je neuvd do rozpak!Zkusit autoportrty!Skupinov portrty (skupina mus njakm zpsobem patit ksob!)

 • Co budu fotografovat?ZvataNron motiv, leckdy je je tk udret vklidu! nejsnadnji fotografovateln zvata jsou domc milci upoutejte pozornost zvete fotografujte zve smajitelem

  Dovolen***

  Vesnice a mstaFotit atmosfru danho msta

 • Co budu fotografovat?Poas

  mrakybleskymlha a mrholendsnhzpad slunce

 • Slavn fotografovSudekDrtikolSalgadoKoudelkaKratochvil

 • Sudek

 • Sudek

 • Drtikol

 • Drtikol

 • S. Salgado

 • S. Salgado

 • J. Koudelka

 • J. Koudelka

 • A. Kratochvil

 • A. Kratochvil

 • KONENKONECTEN JE UKECANEJ JAK MRAKY

Search related