of 67 /67
UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI ȘCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂŢII DE ȘTIINȚA ȘI INGINERIA MATERIALELOR TEZĂ DE DOCTORAT CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE Conducător de doctorat : Prof. univ.dr.ing. Ioan Carcea Doctorand: Gheorghe Buluc IAŞI, 2017

Cercetări asupra unor aliaje cu entropie ridicată …...Finalizarea tezei de doctorat intitulată “Cercetări asupra unor aliaje cu entropie ridicată rezistente la uzare” a

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Cercetări asupra unor aliaje cu entropie ridicată …...Finalizarea tezei de doctorat intitulată...

 • UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE ASACHI” DIN IAŞI ȘCOALA DOCTORALĂ A FACULTĂŢII DE ȘTIINȚA ȘI

  INGINERIA MATERIALELOR

  TEZĂ DE DOCTORAT

  CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  Conducător de doctorat : Prof. univ.dr.ing. Ioan Carcea

  Doctorand: Gheorghe Buluc

  IAŞI, 2017

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  Teza de doctorat a fost realizată cu sprijinul financiar al proiectului „ Sistem integrat

  de îmbunătățire a calității cercetării doctorale și postdoctorale din România și de

  promovare a rolului științei în societate”, POSDRU/159/1.5/S/133652.

  Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea calității programelor de

  cercetare doctorală și postdoctorală din România, printr-o abordare integrată și inovativă

  (care include sprijin financiar sub forme de burse, pachete de finanțare pentru participarea

  la conferințe internationale, subvenții pentru derularea de mobilități transnaționale,

  furnizarea de workshop-uri, conferințe și module de formare care să dezvolte competențe de

  cercetare și diseminare compatibile cu un mediu academic european și international tot mai

  competitiv și mai concentrat pe transferul de cunoștințe în economie).

  Finalizarea tezei de doctorat intitulată “Cercetări asupra unor aliaje cu entropie ridicată

  rezistente la uzare” a fost posibilă și cu ajutorul proiectului cu titlu “ Noi aliaje/compozite

  cu entropie înaltă, cu proprietăți mecanice și anticorosive superioare pentru aplicații la

  temperaturi ridicate” CNCS-UEFISCDI prin programul PN-II-PT-PCCA-2013-4-1048.

  Obiectivul principal al acestui proiect l-a reprezentat obținerea unor component/probe

  pentru deformarea plastică a metalelor (role și lagare laminor) fabricate dintr-un nou

  material metalic, respectiv aliaje cu entropie ridicată (HEA) și compozite cu matrice HEA.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  Mulțumiri

  Adresez respectuase mulțumiri domnului prof. dr.ing. Ioan CARCEA, conducătorul

  științific al lucrării, pentru profesionalismul cu care m-a ghidat pe drumul către obținerea

  titlului de doctor în științe, pentru competența și permanenta îndrumare științifică, pentru

  sprijinul real acordat pe întreaga perioadă de desfășurare a doctoratului și a elaborării tezei de

  doctorat, observațiile critice extrem de prețioase oferite pe tot parcursul acestei lucrări.

  Mulțumesc în mod special membrilor comisiei de doctorat pentru bunăvoința de a-mi

  analiza și aprecia conținutul tezei de doctorat și din partea cărora am beneficiat de

  recomandări profesionale și anume prof. univ. dr. ing. Gabriela POPESCU, C.S.I Vasile

  SOARE și prof. univ. dr. ing. Corneliu MUNTEANU.

  Alese mulțumiri adresez și domnului profesor univ.dr.ing Romeu CHELARIU

  pentru perioada în care m-a ghidat și pentru sfaturile de înaltă calitate științifică în finalizarea

  acestei lucrări.

  Îmi exprim recunoștința față de conducerea facultății de Știința și Ingineria

  Materialelor pentru sprijinul acordat incă de la începutul acestui drum.

  Doresc de asemenea să mulțumesc tuturor colegilor din Departamentul de Știința și

  Ingineria Materialelor, special domnului conf.univ. dr.ing. Nicanor CIMPOESU și dl. dr.

  ing. Alexandru ENACHE.

  O importanță deosebită în realizarea încercărilor experimentale a avut și stagiul de

  pregătire de o luna, care s-a desfăsurat în cadrul Institutului de Metale și Tehnologie din

  Ljubljana, Slovenia. Doresc să aduc sincere mulțumiri echipei de profesori și cercetători din

  cadrul laboratorului de Încercări Mecanice, prof. univ. Bojan PODGORNIK, și dr.ing.

  Borut ZUZEK.

  Adresez totodată recunoștinta mea către colaboratorii care au făcut posibilă această

  reușită: C.S.III, Dumitru MITRICĂ (INCDMNR – IMNR din București), colectivului S.C.

  RANCON S.R.L din Iași.

  Pentru sprijinul acordat în realizarea unor experimente, mulţumiri alese aduc și asist.

  univ. dr. Bogdan ISTRATE din cadrul Facultății de Mecanică

  Sincere mulțumiri aduc și colegilor mei care m-au susținut moral și sprijinit

  necondiționat: Iulia, Ion, Raluca, Oana și Laura.

  Închei prin a adresa mulţumiri din tot sufletul familiei mele pentru sprijinul acordat și

  că au fost alături de mine necondiționat.

  Totodată, multumesc prietenilor mei care m-au încurajat și m-au susținut pe întreg parcursul

  acestei etape: Maria, Alexandra, Manu și Coca.

  Acestă reușită este dedicată în memoria surorei mele,

  Cu deosebită considerație,

  Drd. ing. Gheorghe Buluc

  Cristina.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  CUPRINS Introducere 1

  1. Stadiul actual al cercetărilor în domeniul aliajelor cu entropie ridicată 1

  1.1 Evoluția aliajelor cu entropie ridicată 1

  1.2 Metode de obținere a aliajelor cu entropie ridicată 2

  1.3 Proprietăți mecanice, magnetice, chimice și biologice ale aliajelor cu entropie

  ridicată 3

  1.3.1 Rezistența la oxidare a aliajelor HEA 3

  1.3.2 Proprietăți magnetice a aliajelor HEA 3

  1.3.3 Proprietăți chimice și biomedicale ale aliajelor HEA 4

  1.3.4 Rezistența la uzare a aliajelor HEA 4

  1.4 Aplicații ale aliajelor cu entropie ridicată rezistente la uzare 4

  2. Considerații termodinamice asupra aliajelor cu entropie ridicată 5

  2.1 Definiția aliajelor cu entropie ridicată 5

  2.2 Conceptul aliajelor cu entropie ridicată 6

  2.3 Influența unor efecte în aliajele HEA 6

  2.3.1 Efectul entropiei ridicate 7

  2.3.2 Efectul distorsionării severe a rețelei cristaline 7

  2.3.3 Efectul împiedicării difuziei 7

  2.3.4 Efectul cocktail 7

  3. Cercetări experimentale pentru obținerea în laborator a aliajelor cu entropie

  ridicată 8

  3.1 Obiectivele și metodologia cercetării experimentale a aliajelor HEA 8

  3.2 Principii de alegere a compoziției chimice ale aliajelor HEA 9

  3.3 Proiectarea compoziției chimice a aliajelor HEA 10

  3.4 Elaborarea și turnarea aliajelor HEA 11

  3.4.1 Descrierea procesului de topire prin inducție 11

  3.4.2 Cuptorul cu inducție de frecvență înaltă 11

  3.4.3 Cuptorul cu inducție de tip Linn MFG – 30 cu atmosferă inertă (Ar) 12

  4. Cercetări experimentale asupra microstructurii aliajelor cu entropie ridicată 12 4.1 Caracterizarea microstructurală a aliajelor HEA turnate, studiate prin microscopie

  optică 13

  4.2 Caracterizarea microstructurală a aliajelor HEA turnate, studiate prin microscopie

  electronică – SEM 14

  4.3 Considerații asupra determinărilor prin difracție cu raze X a aliajelor cu entropie

  ridicată investigate 18

  5. Cercetări experimentale asupra proprietăților fizico-mecanice ale aliajelor cu

  entropie ridicată elaborate 21

  5.1 Determinarea experimentală a durității aliajelor cu entropie ridicată investigate 21

  5.2 Determinarea experimentală a microdurității aliajelor cu entropie ridicată

  investigate 22

  5.3 Analiza comportării la compresiune a aliajelor HEA investigate 24

  6. Cercetări experimentale asupra proprietăților tribologice ale aliajelor cu entropie

  ridicată elaborate 25

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  6.1 Considerații generale tribologice 25

  6.2 Determinarea rezistenței la uzare a aliajelor cu entropie ridicată 25

  6.3 Pierderea de material și evoluția coeficientului de frecare 26

  6.4 Analiza SEM a probelor HEA după uzare 28

  7. Cercetări experimentale asupra transformărilor fizico-chimice la temperaturi înalte

  a aliajelor cu entropie ridicată elaborate 29

  7.1 Proceseul de oxidare a aliajelor HEA 30

  7.2 Analiza SEM și EDX la temperatura de 900⁰C, timp de 3h 31 7.3 Analiza SEM și EDX la temperatura de 900⁰C, timp de 6h 35 7.4 Analiza XRD a aliajelor HEA oxidate la temperatura de 900⁰C, timp de 3h 40 7.5 Analiza XRD a aliajelor HEA oxidate la temperatura de 900⁰C, timp de 6h 43 7.6 Metoda de analize “ micro-scratch” a aliajelor HEA 44

  8. Implementarea tehnologiei de elaborare-turnare la nivel industrial pentru fabricația

  unor repere din aliaje cu entropie ridicată 46 8.1 Considerații generale privind utilizarea aliajelor HEA în industrie 46

  8.2 Stabilirea compozițiilor chimice 47

  8.3 Agregatul de elaborare 47

  8.4 Interacțiunea topiturilor cu creuzetul 47

  8.5 Calculul încărcăturii metalice 48

  8.6 Elaborarea aliajelor HEA în cuptorul cu inducție 49

  8.7 Tehnologia de formare - turnare 49

  8.8 Etapele fluxului tehnologic de formare 49

  8.9 Turnarea rolelor în forme coji 52

  8.10 Răcirea, dezbaterea și curățirea 53

  9. Concluzii, contribuții personale și direcții de cercetare 55

  Articole științifice publicate în perioada de pregătire pentru doctorat

  Bibliografie

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  1

  INTRODUCERE

  Aliajele cu entropie ridicată (HEA) constituie o clasă nouă de materiale care se

  caracterizează prin proprietăți mecanice, magnetice și chimice deosebite. Cercetările privind

  producerea și caracterizarea aliajelor multicomponente cu entropie mare s-au bucurat în

  ultimii ani de un interes major atât pe plan internațional cât și național. Aplicațiile practice ale

  acestor noi tipuri de materiale, obținute în laborator și la nivel de pilot industrial, sunt

  determinate de proprietățile fizico-mecanice și chimice, precum și de costurile de fabricație

  sau dificultățile de procesare.

  Lucrarea de față abordează un domeniu nou al ingineriei materialelor atât pe plan

  național cât și internațional. Tema propusă spre cercetare necesită ample cunoștințe de

  chimie, fizică, termodinamică și ingineria materialelor.

  1. STADIUL ACTUAL AL CERCETĂRILOR ÎN DOMENIUL

  ALIAJELOR CU ENTROPIE RIDICATĂ (HEA)

  1.1 Evoluția aliajelor cu entropie ridicată

  Din punct de vedere istoric privind evoluția dezvoltării de noi materiale și designului

  aliajelor, producerea aliajelor și selectarea acestora se baza pe un concept al unui singur

  element principal în componența acestora. Acest concept al aliajului a dus la apariţia a

  numeroase aliaje practice care au contribuit la dezvoltarea vieţii cotidiene și a civilizaţiei

  umane. În consecință, știința materialelor și ingineria aliajelor nu a fost pe deplin explorată

  deoarece aliajele din afara schemei convenționale nu au fost incluse [1-3].

  Figura 1.1 Numărul de publicații privind cercetarea aliajelor cu entropie ridicată (HEA)

  raportate în perioada 2004 – 2015 [1].

  Un alt cercetător internațional în explorarea acestui domeniu a fost Cantor și studentul

  său, Alain Vincent. Aceștia au realizat mai multe aliaje cu mai multe elemente metalice dar în

  proporții egale.

  Recordul privind realizarea aliajelor multicomponente constă în amestecarea a 20 de

  elemente diferite, fiecare cu 5 procente, în urma căruia s-a format o singură soluție solidă cu

  o structură cubică cu fețe centrate (CFC) [4]. Bazându-se pe această compoziție alți

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  2

  cercetători au dezvoltat o gamă largă de aliaje formate din șase până la nouă componente

  prin adăugarea unor altor elemente cum ar fi: cupru (Cu), titan (Ti), vanadium (V), wolfram

  (W), molibden (Mo), taliu (Ta) și germanium (Ge). Acestea au prezentat dentrite primare în

  structura lor cubică cu fețe centrate (CFC). Aliajele care au conţinut 20 de elemente metalice,

  mangan, crom, fier, cobalt, cupru, argint, wolfram, molibden, rubidiu, aluminiu, cadmiu,

  staniu, plumb, bismuth, zinc, germaniu, siliciu, stibiu, magneziu cu concentraţia de 5%

  fiecare, a avut o structură multifazică, cristalină şi casantă după prima turnare dar şi după un

  număr de n turnări a aceluiaşi aliaj [4-6]. În funcţie de compoziţia chimică şi de procedeul de

  elaborare se dovedeşte că aceste aliaje au un spectru larg de microstructuri şi proprietăţi ( în

  special mecanice ), unele mult mai bune decât aliajele tradiționale .

  1.2 Metode de obținere a aliajelor cu entropie ridicată

  Literatura de specialitate arată că metodele cele mai des întalnite în obținerea aliajelor

  cu entropie ridicată sunt [1-5]:

  Metoda topirii și turnării Metoda depunerilor Metoda sinterizării

  Metoda turnării și topirii

  Cea mai folosită metodă pentru obținerea aliajelor cu entropie ridicată (HEA) este

  metoda topirii și turnării. Figura 2 ne oferă o idee a numărului de publicații privind aliajele cu

  entropie ridicată (HEA), grupate în funcție de metoda de obținere.

  Figura 1.2 Gruparea aliajelor HEA în funcție de metodele de obținere raportate în

  publicațiile de specialitate [1].

  Se poate observa că aproximativ 75% din publicații au prezentat metoda topirii și

  turnării ca metodă principală de obținere a acestor aliaje HEA. Probe din aliaje cu entropie

  ridicată sub formă de bare și tăblițe au fost obținute pentru investigarea proprietăților

  acestora.

  1.3 Proprietățile mecanice, magnetice, chimice și biologice ale

  aliajelor cu entropie ridicată

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  3

  Literatura de specialitate arată că aliajele HEA au unele proprietăţi mecanice

  excelente în comparație cu aliajele convenționale.

  Figura 1.3. Valori ale durității unor aliaje HEA în comparație cu ale aliajelor convenționale

  cu baza Al, Co, Cr, Cu, FeNi, Ti, V

  Duritatea reprezintă o proprietate mecanică importantă a materialelor metalice. În

  figura 1.3 sunt redate valorile durității celor mai studiate aliaje HEA în comparație cu valorile

  durității aliajelor convenționale.

  1.3.1 Rezistența la oxidare a aliajelor HEA În aliajele convenționale, rezistența la oxidare poate fi îmbunătățită în mare măsură

  prin adăugarea unor cantități adecvate de Al, Cr, și Si deoarece aceste elemente formează un

  strat de oxid dens și stabil pe suprafața aliajului investigat la temperaturi ridicate. [2-4].

  1.3.2 Proprietăți magnetice a aliajelor HEA Suprimarea interferenţelor electromagnetice (EMI) este o nouă provocare a cercetării

  din domeniul electronicii aflat în plină expansiune. S-a constatat că termoizolarea cu aliaje cu

  entropie ridicată (HEA) poate elimina în mod eficient interferenţele electromagnetice, aşa

  cum se arată în figura 1.4 [8].

  Figura 1.4. Eficacitatea izolării electromagnetice în funcție de frecvența termoizolării

  aliajelor cu entropie ridicată [8]

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  4

  Studiile efectuate au prezentat posibilitatea de a crea un aliaj cu entropie ridicată

  capabil de a fi superconductor la temperaturi scăzute.

  1.3.3 Proprietăți chimice și biomedicale ale aliajelor cu entropie ridicată Testele de viabilitate celulară au arătat că celulele osteoblaste au aderat la suprafața

  probei din aliajul cu entropie ridicată și un procent ridicat (80%) din celulele vitale au fost

  observate pe această suprafață după 72 de ore de incubare

  1.3.4 Rezistența la uzare a aliajelor cu entropie ridicată

  Figura 1.5. Variația rezistenței la uzare a aliajului cu entropie ridicată Al0.5BxCoCrCuFeNi

  funcție de conținutul de bor și de duritate [1]

  Rezistența la uzare a fost studiată încă din stadiul incipient al dezvoltării și explorării

  lumii aliajelor cu entropie ridicată, cu toate acestea datele experimentale referitoare la aceste

  rezultate sunt limitate. Figura 1.5 compară rezultatele rezistenței la uzare a aliajului cu

  entropie ridicată Al0.5BxCoCrCuFeNi cu aliajele tradiționale.

  1.4 Aplicații ale aliajelor cu entropie ridicată rezistente la uzare Posibilităţile largi de variație a compoziției chimice ale unui aliaj cu entropie ridicată

  (HEA) permit satisfacerea oricărei solicitări de proprietate mecanică, chimică sau biologică a

  acestor noi materiale

  Figura 1.6. Rolă obținută prin laminare la rece din aliajul HEA, Al5Cr12Fe35Mn28Ni28 [2]

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  5

  Aceste materiale pot fi folosite pentru forarea unor puțuri de mare adâncime cât și

  pentru componente complexe care necesită o duritate mărită și o bună rezistență la uzare. În

  general materialele dure (lubrifiate), stabile termic, non-reactive din punct de vedere chimice

  sunt ideale pentru astfel de aplicații.

  2. CONSIDERAȚII TERMODINAMICE ASUPRA ALIAJELOR CU

  ENTROPIE RIDICATĂ (HEA)

  Știința care studiază efectele energetice, transformările cantitative de energie și

  posibilitățile de desfășurare a proceselor chimice sau fizice se numește termodinamică.

  Pentru o bună întelegere a termenului de termodinamică trebuie avute în vedere câteva

  noțiuni fundamentale [10-12]:

  sistem termodinamic – este definit ca fiind o porțiune din universal material unde au loc fenomene de schimb de căldură și lucru mecanic.

  sistem material – este definit ca fiind o porțiune din spațiu alcătuit din mai multe corpuri, delimitată de o suprafață bine conturată.

  S=kB·lnΩ, (2.1)

  kB = 1,3806488 × 10-23

  m2 kg s

  -2 K

  -1 ,constanta lui Boltzmann.

  2.1 Definiția aliajului cu entropie ridicată Un aliaj numit ”cu entropie ridicată” este un aliaj constituit din cel puțin cinci

  elemente metalice în proporții echiatomice sau non-echiatomice.

  Altfel spus, echilibrul sistemului va fi atins atunci când G va atinge valoarea minimă.

  Astfel, există relația următoare pentru definirea energiei libere a sistemului:

  G= H-TS (2.2)

  ΔGmix=ΔHmix-TΔSmix (2.3)

  Urmând ipoteza lui Boltzmann, entropia amestecului unui aliaj în proporție total

  echiatomică de n – elemente trecând de la o stare de soluție elementară la o stare de soluție

  aleatorie (stare ideală), poate fi calculată cu ajutorul ecuației următoare:

  ΔSmix=R·ln(n) (2.4)

  Cu R = 8,314J.mol-1.

  K-1

  - constanta gazului ideal.

  2.2 Conceptul aliajelor cu entropie ridicată Figura 2.1 arată entropia de amestec calculată cu ecuația 2.4, în funcție de numărul de

  elemente din aliaj. Astfel, un aliaj binar și un aliaj de cinci elemente echimolare au entropii

  de amestec între 5,76 și 13,37 J.mol-1

  . [2]

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  6

  Figura 2.1 Evoluția entropiei de amestecare în funcție de numărul de elemente într-un aliaj

  echiatomic [2].

  Pe baza caracteristicilor din figura 2.1, aliajul HEA trebuie să fie compus, de preferat,

  de la 5 până la 13 elemente metalice.

  După definiția de mai sus,aliajele au fost regrupate în trei categorii în funcție de

  entropia lor de amestec a stării de soluție aleatoare, după cum urmează:

  aliaje cu entropie scăzută ( aliaje convenționale), cu unul sau două elemente majore; aliaje cu entropie medie cu două sau patru elemente majore; aliaje cu entropie ridicata cu cel puțin cinci elemente majore, cum este reprezentat în

  figura 2.1 [2].

  Figura 2.2. Aliajele divizate după entropia de amestec a stării de soluție aleatorie [2]

  2.3 Influența unor efecte în aliajele HEA Pe baza cercetărilor efectuate asupra literaturii de specialitate pot afirma că

  principalele efecte asupra structurii aliajelor cu entropie ridicată (HEA) sunt [1]:

  Efectul entropiei ridicate Efectul împiedicării difuziei Efectul distorsionării severe a rețelei cristaline Efectul de „cocktail”, care indică obținerea unor proprietăți deosebite din

  amestecarea unui număr suficient de mare de elemente de aliere.

  2.3.1 Efectul entropiei ridicate Numărul de faze este mult mai mic decât numărul maxim permis de către legea lui

  Gibbs. Acest lucru implică faptul că în aliajul cu entropie ridicată, crește solubilitatea de

  elemente în cadrul aceleași faze şi împiedică formarea de compuşi intermetalici multipli.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  7

  2.3.2 Efectul distorsionării severe a rețelei cristaline Deoarece fazele soluţiilor solide cu elementele principale sunt de obicei găsite în

  aliajele cu entropie ridicată, conceptul structurii cristaline clasice este astfel extins pornind de

  la o bază de unul sau două elemente la una multielementară. Figura 2.4 arată exemple de

  structuri cristaline CVC şi CFC care încorporează cinci elemente principale.

  Figura 2.4. Structură cubică cu volum centrat (CVC) (a) și cubică cu fețe centrate (CFC) (b),

  cu 5 elemente principale [30]

  2.3.3 Efectul împiedicării difuziei Transformările de fază depinzând de difuzia atomică necesită împrăștierea de

  elemente omogene pentru a realiza echilibrul între faze [13]. Acest lucru, în combinaţie cu o

  denaturare a rețelei care împiedică mişcarea atomică, limitează o difuzie eficientă.

  2.3.4 Efectul cocktail Aliajele cu entropie ridicată (HEA) pot fi considerate ca fiind aliaje de tip compozit.

  Figura 2.6. Proprietățile mecanice ale aliajelor cu entropie ridicată (HEA) comparate cu

  proprietățile unor materiale utiliate în industria aeronautică [13]

  Aliajele cu entropie ridicată oferă proprietăţi mecanice mai interesante decât aliajele

  tradiționale. În figura 2.6 este comparată rezistența la curgere a superaliajelor INCONEL718

  și HAYNESS230 cu rezistența la curgere a aliajului cu entropie ridicată

  V20Nb20Mo20Ta20W20.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  8

  3. CERCETĂRI EXPERIMENTALE PENTRU OBȚINEREA ÎN

  LABORATOR A ALIAJELOR CU ENTROPIE RIDICATĂ

  Nevoia de dezvoltare și de obținere de noi materiale metalice cu proprietăți deosebite

  este într-o continuă arie de cercetare. Pe plan internațional, interesul cercetării asupra alaijelor

  cu entropie ridicată a crescut de la an la an, incepând cu anul 1995.

  3.1 Obiectivele și metodologia cercetării experimentale a unor aliaje cu

  entropie ridicată

  Metodologia cercetărilor realizate a urmărit o planificare a experimentelor în ceea ce

  privește caracterizarea structurală și investigarea proprietăților mecanice ale acestora. Scopul

  principal al tezei de doctorat îl reprezintă obținerea de aliaje cu entropie ridicată (HEA) și

  investigarea proprietăților mecanice ale acestora, cu posibile aplicații industriale.

  Pentru îndeplinirea acestui obiectiv s-au parcurs urmatoarele etape:

  1. Elaborarea și turnarea unui număr de șapte aliaje cu entropie ridicată (HEA). 2. Caracterizarea microstructurală a aliajelor HEA obținute prin diferite metode de

  investigare: microscopie electronică (SEM), microscopie optică, XRD.

  3. Testarea proprietătilor mecanice ale aliajelor HEA investigate. 4. Testarea proprietăților tribologice ale aliajelor HEA obținute. 5. Testarea rezistenței la oxidare a aliajelor HEA investigate. 6. Testarea aliajelor HEA prin aplicații industriale.

  Tabelul 3.2 Cercetări efectuate și laboratoarele implicate în realizarea tezei de doctorat.

  Cercetări experimentale

  Laboratoarele implicate

  Obținerea de aliaje cu entropie

  ridicată (HEA)

  - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

  Facultatea S.I.M, Laboratorul de turnare a aliajelor

  neferoase.

  - Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru

  Metale Neferoase și Rare București, Departamentul

  Echipamente și Tehnologii Noi.

  Caracterizarea structurală a

  aliajelor HEA prin microscopie

  optică

  - Institutul de Metale și Tehnologie din Ljubljana,

  Slovenia.

  Caracterizarea structurală a

  aliajelor HEA prin microscopie

  electronică

  - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

  Facultatea SIM, Laboratorul de microscopie electronică.

  Analiza XRD a aliajelor HEA

  - Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

  Facultatea de Mecanică, Laboratorul de Nanomateriale

  Analiza privind rezistența la

  uzare a aliajelor HEA

  - Institutul de Metale și Tehnologie din Ljubljana, Slovenia

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  9

  Analiza privind aliajelor HEA

  investigate

  - Institutul de Metale și Tehnologie din Ljubljana, Slovenia

  Analiza privind microduritatea

  aliajelor HEA investigate

  - Institutul Național pentru Tribologie Avansată,

  Laboratorul de Nanometrologie, Universitatea din

  Southampton, Anglia

  Analiza privind rezistența la

  compresiune a aliajelor HEA

  investigate

  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

  Facultatea de Mecanică, Laboratorul de Încercări mecanice

  Analize privind rezistenta la

  oxidare a aliajelor HEA

  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași,

  Facultatea S.I.M, Laboratorul de Aliaje Neferoase

  Facultatea de Mecanică, Iași

  Turnarea rolelor de laminor din

  aliaje HEA

  S.C RANCON IAȘI

  3.2 Principii de alegere a compoziției chimice a aliajelor cu entropie

  ridicată investigate. Principiul care fundamentează existența aliajelor cu entropie ridicată (HEA) este

  următorul: soluțiile solide formate prin dizolvarea mai multor elemente principale de aliere

  sunt mult mai stabile la temperaturi ridicate:

  stabilirea aplicației pentru care vor fi folosite (uzare, coroziune, temperatură ridicată, automobile etc.),

  calculul entropiei configuraționale, care în cazul aliajelor HEA trebuie să fie cel puțin egală cu 1,5R,

  calculul diferenței razelor atomice, care trebuie să fie cel mult egală cu 6%, pentru formarea soluțiilor solide,

  concentrația electronilor de valență (VEC-Valence Electron Concentration), care oferă indicații asupra tipului de soluție solidă care se poate forma, VEC < 7,55 soluție

  solidă cub cu volum centrat, VEC > 7,80 soluție solidă cub cu fețe centrate.

  diferența de electronegativitate, Δγ, care trebuie să fie cuprinsă între 3 și 6 % pentru a se forma doar soluții solide.

  3.3 Proiectarea compoziției chimice a aliajelor cu entropie ridicată

  investigate Pentru calculul mărimilor utile în proiectarea compoziției chimice s-au utilizat

  următoarele relații [15-18]:

  ∆𝑺𝒎𝒊𝒙 = −𝑹 ∙ 𝒄𝒊 ∙ 𝒍𝒏𝒄𝒊 (3.6)

  în care ΔSmix (J/mol K) este entropia de amestecare, R (8.134 J/mol K) este constanta

  universală a gazului ideal, ci este procentul atomic, iar ln este logaritmul natural.

  𝜹 = 𝟏𝟎𝟎 ∙ 𝒄𝒊 ∙ 𝟏 −𝒓𝒊

  𝒓 𝟐

  (3.7)

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  10

  Având în vedere aceste cerințe am ales să elaborez următoarele aliaje HEA

  simbolizate în lucrare, sub următoarele coduri:

  Pentru cercetările efectuate în actuala lucrare de doctorat au fost propuse șapte aliaje

  HEA a căror compoziții chimice sunt indicate în tabelul 3.4.

  Tabelul 3.4 Compozițiile chimice ale aliajelor HEA investigate

  Metal/

  Aliaj

  HEA1 HEA2 HEA3 HEA4 HEA5 HEA6 HEA7

  %a %m %a %m %a %m %a %m %a %m %a %m %a %m

  Fe 20 22,4 20 21,9 20 22,5 30 32,3 20 19,6 31 32,5 25 26,5

  Ni 20 23,5 20 22,0 20 23,6 10 11,3 20 20,6 12 13,2 17 19,0

  Cr 20 20,8 20 19,5 20 20,9 30 30,0 20 18,2 32 31,2 33 32,6

  Mn 20 22,0 6,67 6,9 20 22,1 20 21,2 20 19,3 20 20,6 17 17,8

  Cu - 20 23,8 - - - - 20 22,3 - - - -

  Al - 6,67 3,4 20 10,9 10 5,2 - - 5 2,5 8 4,1

  Si 20 11,3 6,66 3,5 - - - - - - - - - -

  Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  3.4. Elaborarea și turnarea aliajelor cu entropie ridicată (HEA)

  Obținerea aliajelor cu entropie ridicată se poate realiza prin trei mari metode așa cum

  este ilustrat în figura 3.1.

  Aliaj HEA Standardizare

  FeNiCrMnSi HEA1

  FeNiCrCuMnSiAl HEA2

  FeNiCrMnAl HEA3

  FeNiCrMnAl HEA4

  FeNiCrMnCu HEA5

  FeNiCrMnAl HEA6

  FeNiCrMnAl HEA7

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  11

  Figura 3.1 Metode de obținere a aliajelor HEA [2]

  Pentru elaborarea și obținerea aliajelor HEA am folosit metoda topirii și turnării

  utilizându-se trei cuptoare cu inducție:

  1. Cuptorul electric cu încălzire prin inducție de înaltă frecvență; 2. Cuptorul electric cu încălzire prin inducție de tip Linn MFG – 30 cu funcționare în vid

  și atmosferă inertă de argon;

  3. Cuptorul electric cu încălzire prin inducție de medie frecvență.

  3.4.1. Descrierea procesului și topirea prin inducție Gradul de agitare electromagnetică este proporţional cu puterea indusă şi raportul d0 hi

  şi invers proporţional cu frecvenţa curentului. Vitezele de topire și amestecare pot fi

  controlate printr-o atentă selecţie a frecvenței și puterii [18].

  Cuptoarele de topire cu inducţie sunt de trei tipuri:

  de frecvență joasă (60 Hz) de frecvență medie (200 – 1.200 Hz) de frecvență înaltă ( > 1.200 Hz)

  3.4.2 Cuptorul cu inducție de frecvență înaltă

  Elaborarea și obținerea aliajelor HEA din gama FeNiCrMnSi, FeNiCrCuMnSiAl,

  FeNiCrMnAl, FeNiCrMnCu, respectiv, HEA1, HEA2, HEA4, HEA5, HEA6 s-a realizat cu

  ajutorul cuptorului cu inducție la frecvență înaltă și atmosferă normal din cadrul Facultății de

  Știința și Ingineria Materialelor din Iași. În continuare este prezentat fluxul tehnologic de

  obținere a aliajelor HEA prin metoda si turnării cu ajutorul cuptorului cu inducție de

  frecvență înaltă.

  Pulverizare,

  PLD,ALD,

  MBE, Depunere

  chimică

  Aliaje cu entropie ridicată (HEA)

  Procesare aliaje

  HEA în stare

  stare solidă

  Topirea cu arc în vid, topirea cu arc

  electric, topirea prin inducție, topirea cu

  laser, depuneri cu laser și metoda LENS

  Procesare aliaje

  HEA în stare

  lichidă

  Procesare aliaje

  HEA în stare de

  vapori Aliere mecanică

  Elemente componente

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  12

  Figura 3.4 Schema fluxului

  tehnologic de obținere a aliajelor cu

  entropie ridicată (HEA) cu ajutorul

  cuptorului cu inducție de frecvență

  înaltă

  Figura 3.5 Fluxul tehnologic de obținere

  a aliajelor HEA cu ajutorul cuptorului cu

  inducție Lin MFG – 30

  3.4.3. Cuptorul cu inducție de tip Linn MFG – 30 cu atmosferă inertă (Ar)

  Elaborarea aliajelor HEA din sistemul FeNiCrMnAl, respectiv, HEA3 si HEA7, s-a realizat

  într-un cuptor cu inducţie de tip Linn MFG – 30 (figura 3.5 ) cu atmosferă controlată (Ar).

  4. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ASUPRA MICROSTRUCTURII

  ALIAJELOR CU ENTROPIE RIDICATĂ (HEA) ELABORATE.

  Pentru caracterizarea aliajelor HEA obţinute, probele metalografice au fost realizate și

  pregatite conform STAS 420 –74. Probele cilindrice cu diametrul de 20 mm și o grosime de

  12 mm au fost obţinute şi investigate microstructural.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  13

  4.1 Caracterizarea microstructurală a aliajelor HEA studiate prin

  microscopie optică

  Echipamentul utilizat în vederea analizelor microsctructurale prin microscopie optică a fost un Microscop Optic Microphot FXA, cu o cameră foto Hitachi HV-

  C20A 3CCD, prezentat în figura 4.1.În figurile 4.2.- 4.8. sunt prezentate microstructurile

  optice ale aliajelor HEA investigate la o scară de 50 microni și 200 microni.

  Figura 4.2. Microstructuri optice ale aliajului cu entropie ridicată HEA1, FeNiCrMnSi.

  Figura 4.3. Microstructuri optice ale aliajului cu entropie ridicată HEA2, FeNiCrCuMnSiAl.

  Figura 4.4. Microstructuri reprezentative ale aliajului cu entropie ridicată HEA3,

  FeNiCrMnAl.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  14

  Figura 4.5. Microstructuri reprezentative ale aliajului cu entropie ridicată HEA4,

  FeNiCrMnAl

  Figura 4.6. Microstructuri reprezentative ale aliajului cu entropie ridicată HEA5,

  FeNiCrMnCu

  Analiza microstructurilor aliajelor HEA indică faptul că toate aliajele au o structură

  dendritică. Limitele de graunte primar sunt dificil de vizualizat, cu excepția aliajului HEA3 și

  HEA7

  4.2 Caracterizarea microstructurală a aliajelor HEA turnate,

  studiate prin microscopie electronică – SEM, în stare turnată.

  Microscopia electronică este o metodă importantă de caracterizare micro

  structurală și de studiu a materialelor metalice. Probele obținute din aliajele HEA avute în

  vedereacercetării microstructurale au fost curațate și atacate chimic timp de 20 de secunde cu

  soluție de NITAL 2%.

  a)

  b)

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  15

  Figura 4.10. Analiza SEM a aliajului HEA1

  a) Imagine de microscopie elctronică pentru aliajul HEA – FeNiCrMnSi; b) distribuția tuturor

  elementelor, c) distribuția fierului; d) distribuția cromului; e) distribuția nichelului;

  f) distribuția manganului; g) distribuția siliciului;

  În urma analizelor SEM efectuate asupra aliajului HEA FeNiCrMnSi se poate spune

  că aliajul investigat are o structură omogenă, elementele chimice componente găsindu-se

  distribuite în toată structura aliajului.

  a)

  Figura 4.11. Analiza SEM a aliajului HEA2

  a) distribuția tuturor elementelor în aliajul HEA– FeNiCrMnCuAlSi

  Studile efectuate asupra microstructurii aliajului HEA2, FeNiCrMnCuAlSi, au arătat

  o structură dentritică cu un conținut mare de mangan și cupru. De asemenea, se pot vizualiza

  mici separari de aluminiu.

  Spectrul energiilor din figura 4.10 - b ne oferă prezența a cinci peak-uri de energii

  corespunzătoare elementelor metalice crom, mangan, fier, cupru și nichel ceea ce sugerează

  că participă la mai multe legături în formarea aliajelor.

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)

  g)

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  16

  c)

  d)

  e)

  f)

  g)

  Figura 4.12. Analiza SEM a aliajului HEA3

  a) Imagine de microscopie elctronică pentru aliajul HEA – FeNiCrMnAl

  b) distribuția tuturor elementelor în aliajul HEA c) distribuția fierului d) distribuția nichelului

  e) distribuția cromului f) distribuția manganului g) distribuția aluminiului

  Figura 4.13. Analiza SEM a aliajului HEA4

  a) Imagine SEM a aliajului HEA FeNiCrMnAl

  b) distibuția tuturor elementelor c) distribuția fierului d) distribuția nichelului e) distribuția

  cromului f) distribuția manganului g) distribuția aluminiului

  În microstructura aliajului HEA4 se observă formațiuni dentritice de crom și fier în

  toată suprafața aliajului. De asemenea, sunt vizibile separări de aluminiu și nichel. Manganul

  este distribuit uniform în toată suprafața aliajului HEA4.

  a)

  b)

  c)

  d) e)

  f) g)

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  17

  Figura 4.14. Analiza SEM a aliajului HEA5

  a) Imagine SEM a aliajului FeNiCrMnCu

  b) distribuția tuturor elementelor c) distribuția fierului d) distribuția nichelului e) distribuția

  cromului f) distribuția manganului g) distribuția cuprului

  În urma analizei SEM a aliajului HEA5, FeNiCrMnCu, se pot observa separări de

  crom în structură. De asemenea, nichelul este distribuit uniform în suprafața aliajului. Fierul

  formează compuși intermetalici cu cromul.

  Figura4.15.Analiza SEM a aliajului HEA6

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)

  g)

  a)

  b)

  c)

  d)

  e)

  f)

  g)

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  18

  a) Imagine SEM a aliajului HEA FeNiCrMnAl

  b) distribuția tuturor elementelor c) distribuția fierului d) distribuția nichelului e) distribuția

  cromului f) distribuția manganului g) distribuția aluminiului

  Analiza SEM a aliajului HEA6, FeNiCrMnAl, arată o separare a aluminiului. De

  asemenea, se poate observa o distribuție uniformă în toată suprafața a manganului și fierului

  4.3 Considerații asupra determinărilor prin difracție X a aliajelor HEA

  studiate.

  Difractometria cu radiații X reprezintă o tehnică non - distructivă utilizată la

  identificarea şi determinarea calitativă și cantitativă a compuşilor chimici metalici şi

  nemetalici numiţi și faze.

  Figura 4.17. Difractometrul cu raze X – X’PERT PRO MRD [Munteanu și colab.,2010]

  În continuare sunt prezentate difractogramele XRD investigate în prezenta lucrare de

  doctorat:

  Figura 4.18 Difractograma aliajului HEA1

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Counts

  0

  5000

  10000

  15000

  0 1

  0; N

  i Fe

  0 0

  2 0 1

  2; M

  n3 N

  i2 S

  i

  0 1

  -1; F

  e2 M

  n Si

  ; Mn6

  Ni1

  6 Si

  7; M

  n4 F

  e Si

  3; F

  e1.6

  0 M

  n8.4

  0 Si

  6

  1 0

  1; N

  i Fe;

  Mn6

  Ni1

  6 Si

  7

  1 -1

  -1; N

  i Fe;

  Mn3

  Ni2

  Si

  1 1

  1; M

  n6 N

  i16

  Si7;

  Mn4

  Fe

  Si3;

  Fe1

  .60

  Mn8

  .40

  Si6

  1 1

  3; M

  n6 N

  i16

  Si7;

  Mn4

  Fe

  Si3;

  Fe1

  .60

  Mn8

  .40

  Si6

  0 1

  -3; M

  n4 F

  e Si

  3; F

  e1.6

  0 M

  n8.4

  0 Si

  6

  0 1

  5; N

  i Fe

  1 2

  1; M

  n6 N

  i16

  Si7

  2 -1

  2; M

  n3 N

  i2 S

  i; M

  n6 N

  i16

  Si7

  2 -1

  0; M

  n6 N

  i16

  Si7

  2 -1

  3; N

  i Fe;

  Mn4

  Fe

  Si3;

  Fe1

  .60

  Mn8

  .40

  Si6

  2 -1

  -1; M

  n4 F

  e Si

  3; F

  e1.6

  0 M

  n8.4

  0 Si

  62

  1 2;

  Mn3

  Ni2

  Si;

  Mn4

  Fe

  Si3;

  Fe1

  .60

  Mn8

  .40

  Si6

  0 0

  6; N

  i Fe;

  Mn6

  Ni1

  6 Si

  7; M

  n4 F

  e Si

  3; F

  e1.6

  0 M

  n8.4

  0 Si

  6

  1 -3

  22

  -2 3

  ; Fe1

  .60

  Mn8

  .40

  Si6

  1 0

  -5; N

  i Fe;

  Fe1

  .60

  Mn8

  .40

  Si6

  0 3

  -2; F

  e1.6

  0 M

  n8.4

  0 Si

  62

  1 6;

  Fe1

  .60

  Mn8

  .40

  Si6

  2 -3

  0; F

  e1.6

  0 M

  n8.4

  0 Si

  6

  HEA1

  Search Unit Cell Result 1

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  19

  Figura 4.19 Difractograma aliajului HEA5

  Figura 4.20 Difractograma aliajului HEA2

  Figura 4.21 Difractograma aliajului HEA4

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Counts

  0

  10000

  20000

  30000

  40000

  1 0

  1; A

  l7 C

  u4 N

  i

  1 0

  2; (

  Fe0

  .9 N

  i0.1

  )0

  0 2;

  ( F

  e0.9

  Ni0

  .1 )

  ; Fe

  3 N

  i21

  1 1;

  Fe3

  Ni2

  0 1

  -1;

  Al7

  Cu4

  Ni

  1 1

  0; F

  e3 N

  i2;

  Al7

  Cu4

  Ni

  0 1

  1; A

  l7 C

  u4 N

  i

  2 1

  2; A

  l7 C

  u4 N

  i1

  0 4;

  Fe3

  Ni2

  1 2

  2; A

  l7 C

  u4 N

  i1

  2 0;

  Fe3

  Ni2

  2 0

  4; (

  Fe0

  .9 N

  i0.1

  )2

  1 0;

  ( F

  e0.9

  Ni0

  .1 )

  ; Fe

  3 N

  i2

  HEA5

  Search Unit Cell Result 1

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Counts

  0

  2000

  4000

  6000

  8000

  0 2

  0; A

  l65

  Cu20

  Fe1

  5

  1 0

  0; A

  l5 F

  e Ni

  1 0

  -5; A

  l5 F

  e Ni

  ; Al6

  5 Cu

  20 F

  e15

  1 2

  1; (

  Fe0.

  5 M

  n0.2

  Ni0

  .3 );

  Al9

  Mn3

  Si

  1 -1

  -1; F

  e Ni

  ; Al5

  Fe

  Ni; A

  l9 M

  n3 S

  i1

  2 -1

  ; Fe2

  Mn

  Si1

  -3 -4

  ; Al5

  Fe

  Ni0

  0 4;

  Al6

  5 Cu

  20 F

  e15;

  Al9

  Mn3

  Si

  0 2

  -1; (

  Fe0

  .5 M

  n0.2

  Ni0

  .3 );

  Al5

  Fe

  Ni; A

  l9 M

  n3 S

  i

  2 -1

  -3; A

  l9 M

  n3 S

  i2

  0 -8

  ; ( F

  e0.5

  Mn0

  .2 N

  i0.3

  )0

  0 6;

  Al9

  Mn3

  Si;

  ( Al0

  .6 S

  i0.4

  ) Ni

  32

  -4 -7

  ; Al6

  5 Cu

  20 F

  e15

  0 6

  12

  0 8

  111

  0 4;

  ( Fe

  0.5

  Mn0

  .2 N

  i0.3

  ); A

  l9 M

  n3 S

  i

  2 0

  0; A

  l9 M

  n3 S

  i

  2 4

  2; (

  Fe0.

  5 M

  n0.2

  Ni0

  .3 );

  Al9

  Mn3

  Si

  ( Al0

  .6 S

  i0.4

  ) Ni

  3

  HEA2

  Search Unit Cell Result 1

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Counts

  0

  2000

  4000

  44,3

  33 [

  °];

  0,2

  33 [

  °]

  64,3

  43 [

  °];

  0,6

  20 [

  °]

  81,5

  47 [

  °];

  0,4

  41 [

  °]

  HEA4

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  20 30 40 50 60 70 80 90 100

  Counts

  0

  2000

  4000

  Ni3

  Fe

  Ni3

  Fe

  Ni3

  Fe

  Al Fe

  Al Fe

  Ni3

  Fe

  Al Fe

  Ni3

  Fe

  HEA4

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  20

  Figura 4.22 Spectrele difracţiei de raze X pentru aliajele HEA3 - (a) și

  HEA7 – (b)

  Aliajele din sistemul Fe-Cr-Ni-Mn-Al prezintă o structură formată majoritar din

  soluția solidă CVC de tip A2 (figura 4.22), conținând în procente reduse faze D03 (tabelul

  4.4). Conform datelor din literatura de specialitate, fazele D03 și A12 se formează in urma

  descompunerii fazei A2.

  Tabelul 4.3 Parametrii compuşilor identificaţi în urma analizei XRD

  Compus

  Grup

  Spațial

  Sistem de

  cristalizare

  a

  (Å)

  b

  (Å)

  C

  (Å)

  α

  (⁰)

  β

  (⁰)

  γ

  (⁰)

  Volumul

  celulei

  106pm

  3

  Aliajul

  HEA1

  Fe1.6Mn8.4Si6 P63/mcm Hexagonal 6,88 6,88 4,7861 90 90 120 196,48

  Fe2MnSi Fm-3m Cubic 5.59 5.59 5.59 90 90 90 174,68

  FeMn4Si3 P63/mcm Hexagonal 6,88 6,88 4,78 90 90 120 196,40

  FeNi Pm Monoclinic 3,58 3,58 3,58 90 90 90 46,01

  Mn3Ni2Si Fd-3m Cubic 10,7 10,7 10,7 90 90 90 1244,7

  Mn6Ni1.6Si7 Fm-3m Cubic 11,1 11,1 11,1 90 90 90 1363,9

  Aliajul

  HEA2

  Al0.6Ni3Si0.4 Pm-3m Cubic 3,54 3,54 3,54 90 90 90 44,63

  Al5FeNi P63/mmc Hexagonal 7,69 7,69 7,69 90 90 120 392,45

  Al9Mn3Si P63/mmc Hexagonal 7,51 7,51 7,51 90 90 120 378,60

  Al65Cu20Fe15 Pmmm Ortorombic 14,86 16,8 16 90 90 90 4012,04

  Fe0.5Mn0.2Ni0.3 Fm-3m Cubic 3,59 3,59 3,59 90 90 90 40,35

  Fe2MnSi Fm-3m Cubic 5,59 5,59 5,59 90 90 90 174,68

  FeNi Cubic 3,51 3,51 3,51 90 90 90 43,81

  Aliajul AlFe Pm-3m Cubic 2,91 2,91 2,91 90 90 90 24,64

  ss type D03ss type A2 HEA-R1X - Start: 13.909 °

  In

  ten

  sit

  y (

  cp

  s)

  0

  100

  200

  300

  400

  2Theta (deg)

  25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  a

  ss type A2

  ss type A12 (alpha-Mn)

  ss type D03

  Es_421_1 HEA4_XIn

  ten

  sit

  y (

  CP

  S)

  0

  100

  200

  300

  400

  500

  600

  700

  800

  900

  1000

  1100

  1200

  1300

  1400

  1500

  1600

  1700

  2-Theta - Scale

  34 40 50 60 70 80 90 100 110

  b

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  21

  HEA4 FeNi3 Pm-3m Cubic 3,54 3,54 3,54 90 90 90 44,55

  Aliajul

  HEA5

  Al7Cu4Ni R-3m Romboedric 4,1 4,1 39,7 90 90 120 583,30

  Fe0.9Ni0.1 P63/mmc Hexagonal 2,45 2,45 3,96 90 90 120 20,64

  Fe3Ni2 Fm-3m Cubic 3,59 3,59 3,59 90 90 90 46,58

  Analiza XRD a arătat că faza predominantă a aliajului HEA1 este Fe1.6Mn8.4Si6 având

  o structură cristalografică de tip hxagonală. Fazele identificate în componența aliajului HEA1

  au fost de tipul: Fe2MnSi cu o structură cristalografică de tip cubică, FeMn4Si3 cu o structură

  cristalografică de tip hexagonal, FeNi cu o structură cristalografică de tip monoclinic și

  Mn3Ni2Si cu o structură cristalografică de tip cubică.

  Tabelul 4.4. Parametrii compuşilor identificaţi în urma analizei XRD pentru aliajele HEA3 și

  HEA7

  Tip faza Baza S-Q(%ms.) Bibliografie

  HEA3

  Soluţie solidă CVC tip A2 Ni,Cr,Fe ~ 80 01-071-3763 (A)

  Soluţie solidă cubică complexă tip D03 AlFe3 ~ 20 03-065-4682 (A)

  HEA7

  Soluţie solidă cubică complexă tip D03 AlFe3 ~ 4,7 03-065-4682 (A)

  Soluţie solidă cubică complexă tip A12 α-Mn ~ 1,2 01-071-7541 (A)

  5. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ASUPRA PROPRIETĂȚILOR

  FIZICO-MECANICE ALE ALIAJELOR CU ENTROPIE RIDICATĂ

  ELABORATE

  Investigarea proprietăților mecanice ale aliajelor HEA a reprezentat o mare parte din

  publicațiile în acest domeniu mai ales privind duritatea, microduritatea și comportamentul la

  compresiune. Aplicațiile tehnice ale aliajelor HEA necesită o mare atenție privind aceste

  proprietăți.

  5.1 Determinarea experimentală a durității aliajelor HEA investigate

  Având în vedere faptul că aceste aliaje sunt destinate unor aplicații unde rezistența la

  uzare este o proprietate critică au fost făcute încercări de duritate și microduritate pentru toate

  aliajele HEA și încercări de compresiune pentru trei aliaje HEA cu compoziții chimice

  diferite semnificativ și pentru care au putut fi realizate epruvete corespunzătoare .

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  22

  Tabelul 5.2 Valorile durității aliajelor HEA investigate

  Valorile din tabelul 5.2 arată că siliciul, ca element principal de aliere, determină creșterea

  durității aliajului HEA1 la valori semnificativ mai mari decât duritatea celorlalte aliaje, de

  circa 2 ori mai mare în comparație cu valoarea aliajului HEA4.

  Figura 5.2 Valori ale durității ale aliajelor HEA investigate

  5.2 Determinarea experimentală a microdurității a aliajelor HEA

  investigate

  S-au efectuat mai multe încercări pe probă, în linie, pe toată suprafața probelor

  examinate. Determinările s-au făcut cu ajutorul unui penetrator de tip piramidă, greutatea de

  apăsare pe probă a fost de 100 g, timp de 30 de secunde iar distanța dintre amprente de 200

  µm pentru a nu periclita microstructura. În continuare sunt redate analizele microdurității

  realizate cu dispozitvul Alicona Optical 3D Surface Metrology.

  Marca materialului

  Condițiile

  încercării Duritatea

  HV

  Duritatea

  Rockwell

  Duritatea

  Brinell F

  [kgf]

  t

  [s]

  1. HEA1 – FeNiCrMnSi 1 15 948 68 -

  2. HEA2 - FeNiCrCuMnSiAl 1 15 441 44 415

  3. HEA3 – FeNiCrMnAl 1 15 475 47 450

  4. HEA4 – FeNiCrMnAl 1 15 412 42 390

  5. HEA5 – FeNiCrMnCu 1 15 184 - 175

  6. HEA6 – FeNiCrMnAl 1 15 420 43 394

  7. HEA7 – FeNiCrMnAl 1 15 465 46 444

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  23

  Figura 5.4 Determinarea microdurității aliajului HEA2

  Figura 5.5 Determinarea microdurității aliajului HEA3

  Figura 5.8 Determinarea microdurității aliajului HEA6.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  24

  Valorile microdurității Vickers au fost determinate cu ajutorul relaţiei:

  HV = 20000 · P/N2 [daN/mm

  2], unde:

  P= forța de apăsare,

  N2

  = numarul de diviziuni

  Rezultatele privind valorile microdurităţii sunt prezentate în tabelul 5.3

  Tabelul 5.3 Valori ale microdurităţii pentru aliajele HEA investigate

  Aliaj HEA P

  [g]

  T

  [s]

  HV

  [daN/mm2]

  HEA2 100 30 473,37

  HEA3 100 30 408,16

  HEA4 100 30 459,13

  HEA5 100 30 236,29

  HEA6 100 30 555

  HEA7 100 30 470,18

  În urma determinării microdurității aliajelor HEA s-au putut observa diferențe mari

  ale valorilor urmelor lasate pe suprafața lor pentru fiecare încercare efectuată.

  5.3 Analiza comportării la compresiune a aliajelor HEA investigate

  Investigarea rezistenței la compresiune a aliajelor HEA s-a realizat pe epruvete scurte

  cu formă cilindrică (l0 ≤5⋅d0) pentu evitarea apariției fenomenului de flambaj. Dimensiunile probelor aliajelor HEA au fost următoarele: d0=10 mm, l0=20 mm.

  Probele cilindrice au fost așezate între platourile echipamentului utilizat cu o centrare a

  acestora cât mai corectă.

  În figura 5.12 este reprezentat graficul tensiune-deformație obținut în urma

  comprimării aliajelor HEA2, HEA3 și HEA5.

  Figura 5.12 Curbe de compresiune caracteristice aliajelor HEA2, HEA3 și HEA5

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  25

  Tabelul 5.4 Proprietățile mecanice ale aliajelor HEA investigate.

  Aliaj/

  Proprietate mecanică

  HEA5

  FeNiCrMnCu

  HEA2

  FeNiCrCu(MnSiAl)

  HEA3

  FeNiCrMnAl

  E, [GPa] 56 96 142

  Rezistența la

  curgere, [MPa] 150 435 539

  Rezistența la rupere,

  [MPa] 508 600 895

  Deformația relativă

  la rupere, [%] 20 8 14

  Valorile proprietăților mecanice sunt în concordanță cu microstructura și duritatea

  aliajelor investigate. Aliajul care are doar cuprul ca element principal de aliere, pe lângă fier,

  nichel, crom și mangan, are cele mai mici valori ale rezistenței mecanice, însă și cea mai

  mare deformație relativă la rupere.

  6. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ASUPRA PROPRIETĂȚILOR

  TRIBOLOGICE ALE ALIAJELOR CU ENTROPIE RIDICATĂ

  ELABORATE

  6.1 Considerații generale tribologice Tribologia este o ramură a științei care studiază procesele de uzare și frecare.

  Uzarea este un proces important în studierea aliajelor HEA. În general, tribocoroziunea este

  definită ca o degradare a materialelor care rezultă dintr-o combinație de procese tribologice și

  electrochimice.

  6.2 Determinarea rezistenței la uzare a aliajelor HEA Echipamentul utilizat în vederea investigării rezistenței la uzare și a determinării

  coeficientului de frecare a fost un tribometru de tip „ pin-on-disk ” prezentat în figura 6.1.

  Bila utilizată este din Al2O3 de dimensiune 6 mm diametru. Încercările privind rezistența la

  uzare s-au realizat în regim de frecare uscată folosindu-se parametrii din tabelul 6.1.

  După realizarea încercărilor la uzare aliajele HEA investigate au fost analizate cu

  ajutorul microscopului confocal ALICONA G4 cu care s-a calculat pierderea de material dar

  și cu ajutorul microscopului electronic. Pe baza volumului de material pierdut în timpul

  testelor, se calculează coeficienții de frecare a mai multor materiale în stare solidă, prin

  modificarea anumitor parametri de lucru: timp, viteză, sarcină, temperatură și umiditate.

  Figura 6.2 Schema de principiu a tribometrului de tip pin-on-disc

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  26

  Coeficientul de frecare a fost monitorizat pe întreaga durată a testării aliajelor HEA

  privind rezistența la uzare, după care s-a măsurat pierderea de volum cu ajutorul

  microscopului ALICONA G4 ilustrat în figura 6.2

  Figura 6.2. Echipamentul Alicona Infinty Focus G4

  Probe ale aliajelor investigate au fost debitate și pregătite metalografic cu pânze

  abrazive de diferite dimensiuni ale granulației. Înainte de a fi supuse procesului de uzare

  probele s-au cântărit cu ajutorul unei balanțe analitice de tipul ALT 250 - 4B.

  6.3 Pierderea de material și evoluția coeficientului de frecare

  Coeficientul de frecare ( µ ) reprezintă un parametru important în analiza rezistenței la

  uzare a aliajelor HEA. Valorile coeficientului de frecare pentru aliajele HEA studiate sunt

  prezentate în figurile de mai jos.

  Figura 6.18. Coeficientul de frecare pentru aliajele HEA1-HEA7, în primele 20 s.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  27

  Figura 6.19. Coeficientul de frecare pentru aliajul HEA1- HEA7 pentru 1667 s.

  S-a observat că în primele 20 de secunde ale analizei privind comportamentul

  tribologic al aliajelor HEA apar mari fluctuații ale coeficientului de frecare. În intervalul 20

  sec - 1667 sec, coeficientul de frecare a înregistrat o mișcare constantă.

  Creșterea bruscă a coeficientului de frecare dupa 20 de secunde este pusă pe seama

  abraziunii iniţiale la trecerea bilei de alumină pe suprafața materialului.

  Particulele ceramice sunt aruncate de pe suprafaţă în condițiile mișcării de alunecare

  alternativă a bilei de alumină.

  Valoarea cea mai mare a coficientului de frecare în primele 20 sec a fost de 0.6655 a

  aliajului HEA1 dar apropiată cu cea a aliajelor HEA4 care a avut o valoare de 0,6063 dar și

  cu cea aliajului HEA6 cu o valoare de 0.59.

  Rezultatele privind coeficientul de frecare și duritatea aliajelor HEA investigate sunt

  în strânsă concordanță de unde se poate concluziona că testele au fost efectuate corect din

  punct de vedere tehnic.

  Tabelul 6.3. Valori ale greutății aliajelor HEA înainte de a fi supuse procesului de uzare

  Materialul Valoarea greutății (g) Valoarea medie a greutății (g)

  HEA1 21, 323

  21,323 21,323

  21,323

  HEA2 43,457

  43,457 43,457

  43,457

  HEA3 32,599

  32,599 32,599

  32,599

  HEA4 19,224

  19,224 19,224

  19,224

  HEA5 19,392

  19,392 19,392

  19,392

  HEA6 23,061

  23,061 23,061

  23,06134

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  28

  Analiza privind pierderea de volum a aliajelor HEA în urma procesului de uzare a fost

  efectuată cu microscopul confocal ALICONA G4 . Valorile privind pierderea de material

  sunt ilustrate în figura 5.20.

  Figura 6.20. Pierderea de material a aliajelor HEA investigate în urma procesului de uzare

  Cercetările efectuate au relevat faptul că în urma procesului de uzare cea mai mică

  valoare a pierderii de volum o are aliajul HEA1, respectiv 0.05 mm3 iar cele mai mari valori

  le-au înregistrat HEA5 și HEA4 cu valori apropiate, 0,3846 mm3 , respectiv 0.3623 mm

  3.

  Aliajul HEA1, acolo unde conținutul de siliciu este de 20% a mărit considerabil

  duritatea dar au scăzut considerabil proprietățile mecanice, aliajul devenind casant.

  Profilograme 3D ale aliajului HEA1

  Profilograme 3D ale aliajului HEA2

  HEA7 52,933

  52,933 52,933

  52,933

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  29

  6.4 Analiza SEM a probelor HEA după uzare

  Imaginile SEM ale urmelor de uzare asupra aliajelor HEA1-HEA7 sunt redate în

  figurile 6.22-6.28. Asupra acestor aliaje HEA, procesul de uzare se manifestă prin canale

  aliniate de-a lungul urmei de uzură. Pe suprafața urmei de uzare se pot vizualiza aglomerări

  de material ca o consecință a transferului de material de pe probă pe contramaterial în timpul

  procesului de alunecare.

  Figura 6.22. Micrografii reprezentative ale aliajelor HEA1 după procesul de uzare

  Figura 6.23. Micrografii reprezentative ale aliajelor HEA2 după procesul de uzare

  Figura 6.24. Micrografii reprezentative ale aliajelor HEA3 după procesul de uzare

  Imaginile SEM prezentate în figurile 6.22 - 6.28 asupra urmei lăsate în urma

  procesului de uzare, indică prezența fenomenului de uzare prin cojire (exfoliere). Acest

  proces se datorează forței tangențiale de frecare și deformării plastice. Astfel, s-au produs

  unele dislocații și goluri pe suprafața aliajelor HEA investigate. Prezența golurilor pe

  suprafața aliajelor HEA indică prezența unor particule dure în structura aliajelor. Analizele

  EDS asupra aliajelor HEA au indicat pe suprafața probelor și microfisuri în urma procesului

  de uzare ceea ce confirmă prezența unei uzări prin exfoliere.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  30

  7. CERCETĂRI EXPERIMENTALE ASUPRA TRANSFORMĂRILOR

  FIZICO-CHIMICE LA TEMPERATURI RIDICATE A ALIAJELOR CU

  ENTROPIE RIDICATĂ ELABORATE

  Odată cu creșterea temperaturii asupra materialelor metalice are loc și degradarea

  acestora diminuând considerabil proprietățile mecanice.

  Procesul de degradare are loc și din cauza interacțiunii chimice dintre metal cu mediul

  înconjurător. Această interacţiune chimică poate fi: oxidare, sulfitare şi coroziune la

  temperaturi înalte.

  De exemplu, reacția:

  M(s) + O2(g) = MO2(s)

  ∆G◦ trebuie sa aiba valoare negativă, M – metal;

  ∆G◦ - energia liberă standard pentru formarea oxidului MO2.

  Energia liberă poate face referire la presiunea parţială a oxigenului folosind o stare de

  echilibru standard, unde: pO2(g) este presiunea parțială a oxigenului la temperatura T si R

  este constanta gazului universal.

  În continuare, folosind acest tabel, se poate citi presiunea de disociere a diferitelor

  metale la temperaturi diferite şi, de asemenea, se poate afla presiunea minimă parțială,

  necesară pentru ca un metal sa oxideze la diferite temperaturi, oxidarea având loc la scară

  nomo-grafică în jurul graficului ∆G◦ /T .

  Figura 7.1. Diagrama Ellingham/Richardon

  Diagrama din figura 7.1 este cunoscută ca diagrama Ellingham sau diagrama

  Richardson. Exista trei scale nomo-grafice, una în care se poate citi direct pO2(g) in functie de p(H2/H2O) și de p(CO/CO2) care sunt în stransă legătură cu pO2(g).

  Detaliile privind această diagramă pot fi observate în diagrama Ellingham unde se

  defineşte procesul de oxidare pe baza criteriilor termodinamice.

  De asemenea, această diagramă precizeaza dacă un metal poate fi oxidat sau nu la o

  anumită temperatură şi la o anumită presiune. Cea mai mare limitare a diagramei Ellingham

  este că aceasta nu poate prezice cat de rapid sau lent este procesul de oxidare

  7.1 Procesul de oxidare a aliajelor HEA

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  31

  În continuarea investigării aliajelor HEA mi-am propus să cercetez rezistența la

  oxidare a aliajelor obținute și investigate în prezenta teză de doctorat. Probele necesare

  cercetării rezistenței la oxidare au fost debitate și tăiate corespunzător dispozitivelor folosite

  cercetării. Acestea au avut un diametru de 10 mm și o grosime de 7 mm.

  Figura 7.2. Probe HEA supuse procesului de oxidare la temperatura de 900⁰C timp de 3h,

  respectiv 6h.

  Un lot de șapte aliaje HEA a fost menținut timp de 3h la o temperatură de 900 ⁰C, respectiv 6h la o temperatură de 900 ⁰C într-un cuptor de calcinare de tipul LBS 6/04 aflat în dotarea laboratorului de Aliaje Neferoase din cadrul Facultății de Știința și Ingineria

  Materialelor din Iași, apoi răcit în aer, la temperatura camerei.

  Aliajele HEA supuse procesului și investigării rezistenței la oxidare vor fi

  standardizate conform tabelului 7.1.

  Tabelul 7.1. Standardizarea aliajelor HEA oxidate

  Oxidare

  3h, 900⁰C Oxidare

  6h, 900⁰C Aliaj HEA

  1.1 2.1 FeNiCrMnAl

  1.2 2.2 FeNiCrMnCu

  1.3 2.3 FeNiCrMnCuAlSi

  1.4 2.4 FeNiCrMnSi

  1.5 2.5 FeNiCrMnCuAlSi

  1.6 2.6 FeNiCrMnAl

  1.7 2.7 FeNiCrMnAl

  Aliajele HEA investigate au fost cântărite înainte și după procesul de oxidare, la 3h și

  respectiv 6h, cu ajutorul unei balanțe electronice aflată în dotarea laboratorului de Aliaje

  Neferoase din cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor din Iasi. Valorile privind

  greutatea aliajelor sunt redate în tabelul 6.2.

  Tabelul 7.2. Valori ale greutății aliajelor HEA înregistrate înainte și după procesul de oxidare

  900⁰C – 3h 900⁰C – 6h

  Înaintea

  procesului

  de oxidare

  [g]

  După

  procesul

  de

  oxidare

  [g]

  Diferența de

  greutate

  după

  oxidare

  [g]

  Înaintea

  procesului de

  oxidare

  [g]

  După procesul

  de oxidare

  [g]

  Diferența

  de greutate

  după

  oxidare

  [g]

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  32

  1.1 11.4088 11.4108 0.002 2.1 10.5821 10.6723 0.0902

  1.2 10.5464 10.5905 0.0441 2.2 11.0403 11.0883 0.048

  1.3 11.0631 11.1010 0.0379 2.3 11.7325 11.7485 0.016

  1.4 13.1490 13.15 0.001 2.4 11.9219 11.9769 0.055

  1.5 12.2543 12.3050 0.0507 2.5 12.3115 12.3645 0.053

  1.6 10.6896 10.7148 0.0252 2.6 14.6861 14.6961 0.01

  1.7 12.6063 12.6085 0.0022 2.7 11.4672 11.4962 0.029

  7.2 Analiza SEM și EDX la temperatura de 900⁰C, timp de 3h a aliajelor HEA investigate

  În continuare sunt prezentate micrografiile aliajelor HEA după procesul de oxidare

  realizate la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3h. Aliajul HEA 1.1

  Figura 7.4. Analiza EDX a aliajului HEA 1.1, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3h În figura 7.4 este redată micrografia aliajului HEA1.1. Se poate observa că în urma

  procesului de oxidare, pe suprafața aliajului s-a format o peliculă densă de oxizi sub formă de

  sfere, oxizi de tipul Mn2O (oxid de mangan) și Fe2O3 (oxid de fier). Reacțiile chimice

  corespunzătoarea oxizilor formați sunt de tipul:

  2Mn+O2=2MnO (7.1)

  Tabelul 7.3. Compoziția chimică a aliajului HEA 1.1

  Rezultatele compoziției chimice indică faptul că elementele componente aliajului

  HEA investigat se încadrează în parametrii specifici aliajelor HEA și că oxigenul se găseste

  în aliaj cu o valoare aproximativ de 20%.

  Element AN series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in %

  Al 13 K-series 26207 23.61057 21.99415 26.36037 1.228223

  O 8 K-series 20714 20.68153 19.26563 38.93953 3.193005

  Cr 24 K-series 44995 19.20241 17.88778 11.12494 0.579218

  Mn 25 K-series 38385 18.6322 17.3566 10.21652 0.539416

  Fe 26 K-series 27869 15.80058 14.71885 8.522855 0.438313

  Ni 28 K-series 13251 9.422032 8.776983 4.835786 0.274203

  Sum: 107.3493 100 100

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  33

  Aliajul HEA 1.2

  Figura 7.6. Analiza EDX a aliajului HEA 1.2, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3h

  Figura 7.6 redă micrografia suprafeței oxidate a aliajului HEA 1.2. Se poate observa

  că în urma procesului de oxidare se formează oxizi de tipul FeOși Cr2O3.

  Reacțiile chimice corespunzătoare oxizilor formați sunt de tipul:

  2Fe+O2=2FeO (7.2)

  Tabelul 7.4. Compoziția chimică a aliajului HEA1.2 Element AN Series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in

  %

  Mn 25 K-series 106894 63.40549 57.3806 38.79765 1.683924

  O 8 K-series 25122 22.15377 20.04868 46.54739 3.3204

  Cu 29 K-series 8306 8.54425 7.732362 4.519986 0.258105

  Cr 24 K-series 15618 7.957161 7.201059 5.144458 0.610526

  Fe 26 K-series 8165 5.377942 4.866921 3.237186 0.181835

  Ni 28 K-series 3418 3.061265 2.770379 1.753328 0.119776

  Sum: 110.4999 100 100

  Compoziția chimică a aliajului HEA1.2 oxidat relevă faptul că oxigenul a aderat într-

  cantitate importantă pe suprafața aliajului HEA, aproximativ 22%.

  Aliajul HEA 1.3

  Figura 7.8. Analiza EDX a aliajului HEA1.3, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3h

  Analiza microstructurală a aliajului HEA1.3 indică faptul că pe suprafața oxidată

  s-au format oxizi de tipul MnO. Reacțiile chimice corespunzătoare oxizilor formați sunt de

  tipul:

  2Mn + O2 = 2MnO (7.3)

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  34

  Tabelul 7.5 Compoziția chimică a aliajului HEA1.3

  Element AN Series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in

  %

  O 8 K-series 23914 21.96715 20.0232 42.82517 3.326592

  Mn 25 K-series 39301 20.59978 18.77684 11.69551 0.591773

  Cr 24 K-series 40316 18.67264 17.02023 11.20121 0.578121

  Fe 26 K-series 23262 14.14376 12.89213 7.899403 0.397811

  Al 13 K-series 13056 12.3489 11.25611 14.27549 0.665414

  Ni 28 K-series 14517 11.26428 10.26747 5.986092 0.321223

  Cu 29 K-series 10330 9.325436 8.500197 4.577308 0.27454

  Si 14 K-series 1778 1.386512 1.263815 1.539823 0.101863

  Sum: 109.7085 100 100

  Compoziția chimică a aliajului HEA1.3 oxidat la temperatura de 900⁰C, timp de 3h relevă faptul că 22 procente de oxigen au aderat și format oxizi la suprafața aliajului.

  Aliajul HEA1.4

  Spectrul de energii prezentat în figura 7.10 redă prezența elementelor componente a

  aliajului HEA1.4, respectiv, crom, mangan, siliciu, fier, nichel și oxigen.

  Figura 7.11. Analiza EDX a aliajului HEA 1.4, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, 3h

  Aliajul HEA 1.5

  Figura 7.12. Analiza EDX a aliajului HEA 1.5, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3 ore

  Tabelul 7.6. Compoziția chimică a aliajului HEA1.5 Element AN series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in

  %

  Mn 25 K-series 49865 26.774 25.08239 15.78655 0.759202

  O 8 K-series 22043 20.74697 19.43615 42.0047 4.022679

  Cr 24 K-series 40903 19.38669 18.16181 12.0776 0.651935

  Fe 26 K-series 18550 11.60621 10.87292 6.731897 0.335759

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  35

  Ni 28 K-series 13714 10.97972 10.28601 6.059667 0.31476

  Al 13 K-series 11937 10.66834 9.994305 12.80788 0.580008

  Cu 29 K-series 5129 4.754518 4.454121 2.423623 0.162225

  Si 14 K-series 2514 1.827781 1.712299 2.108088 0.121253

  Sum: 106.7442 100 100

  Aliajul HEA 1.6

  Figura 7.14. Analiza EDX a aliajului HEA1.6, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3h Tabelul 7.7. Compoziția chimică a aliajului HEA1.6

  Element AN Series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in

  %

  Mn 25 K-series 104684 60.15578 55.06799 36.08881 1.59959

  O 8 K-series 26310 23.21343 21.25011 47.81936 3.457274

  Cu 29 K-series 9222 9.23121 8.450463 4.787828 0.274413

  Cr 24 K-series 13532 6.662894 6.099367 4.223389 0.561699

  Fe 26 K-series 7748 4.932464 4.515291 2.910933 0.16995

  Ni 28 K-series 3424 2.969187 2.718062 1.66731 0.1169

  Al 13 K-series 1330 1.423594 1.303191 1.738952 0.116065

  Si 14 K-series 845 0.650545 0.595524 0.76342 0.066772

  Sum: 109.2391 100 100

  Aliajul HEA 1.7

  Figura 7.16. Analiza EDX a aliajului HEA1.7, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, 3 ore

  Tabelul 7.8 Compoziția chimică a aliajului HEA1.7 Element AN Series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in

  %

  Mn 25 K-series 57084 29.30823 27.14875 16.4012 0.809847

  O 8 K-series 25858 22.79848 21.11865 43.80877 3.37708

  Al 13 K-series 14887 14.07595 13.03881 16.03872 0.751927

  Cr 24 K-series 31263 14.05037 13.01511 8.307618 0.51019

  Fe 26 K-series 20339 11.92027 11.04196 6.56213 0.341646

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  36

  Ni 28 K-series 10466 7.910032 7.327208 4.143313 0.237818

  Cu 29 K-series 7284 6.383854 5.913481 3.088542 0.201509

  Si 14 K-series 1871 1.507061 1.396018 1.64971 0.107863

  Sum: 107.9542 100 100

  7.3 Analiza SEM și EDX la temperatura de 900⁰C, timp de 6h a aliajelor HEA investigate Aliajul HEA 2.1

  Figura 7.18. Analiza EDX a aliajului HEA2.1, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6h

  Aliajul HEA 2.2

  Figura 7.20. Analiza EDX a aliajului HEA2.2, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6h

  Figura 7.20 prezintă microstructura aliajului 2.2, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6 ore. Se observă o peliculă densă de oxid de fier pe toată suprafața probei aliajului

  investigat, formată în urma procesului de oxidare.

  Se observă faptul că elementele chimice, crom, nichel, mangam și cupru participă la formarea

  de legături în aliaj.

  Aliajul HEA 2.3

  Figura 7.22. Analiza EDX a aliajului HEA2.3, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6h

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  37

  Microstructura aliajului HEA2.3 prezentată în figura 7.22, redă faptul că în urma

  procesului de oxidare, un strat considerabil de oxid de mangan s-a format pe întreaga

  suprafață a probei martor a aliajului investigat.

  Tabelul 7.9 Compoziția chimică a aliajului HEA2.3 Element AN series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in

  %

  Mn 25 K-series 74970 38.82371 36.777 19.82543 1.051586

  O 8 K-series 35370 28.05868 26.57948 49.19965 3.973797

  Al 13 K-series 29225 20.88394 19.78298 21.71421 1.0873

  Cr 24 K-series 21049 9.525006 9.022866 5.139179 0.506989

  Fe 26 K-series 11793 6.846642 6.485701 3.439349 0.214721

  Ni 28 K-series 1935 1.427211 1.351971 0.682178 0.074845

  Sum: 105.5652 100 100

  Aliajul HEA 2.4.

  Figura 7.24 Analiza EDX a aliajului HEA2.4, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6h

  În figura 7.24 se poate observa microstructura aliajului 2.4 oxidat la temperatura de

  900 ⁰C, timp de 6 ore. Pelicula de ozixi formată în urma procesului de oxidare este densă pe toată suprafața aliajului investigat.

  Tabelul 7.10 Compoziția chimică a aliajului HEA 2.4 Element AN series Net [wt.%] [norm.

  wt.%]

  [norm.

  at.%]

  Error in

  %

  Mn 25 K-series 113942 63.57656 59.44308 38.89165 1.68493

  O 8 K-series 26443 24.00419 22.44353 50.42146 3.558182

  Cu 29 K-series 15224 14.85912 13.89304 7.858453 0.412075

  Cr 24 K-series 6909 3.306637 3.091653 2.137217 0.355772

  Ni 28 K-series 1438 1.207183 1.128697 0.691219 0.070562

  Sum: 106.9537 100 100

  Aliajul HEA 2.5

  Figura 7.26 Analiza EDX a aliajului HEA2.5, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6h

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  38

  Figura 7.26 prezintă microstructura aliajului 2.5 oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6h. Se poate observa că în urma procesului de oxidare s-a format o peliculă densă de oxizi

  pe suprafața aliajului.

  Aliajul HEA 2.6.

  Figura 7.28. Analiza EDX a aliajului HEA2.6, oxidat la temperatura de 900 ⁰C, timp de 6h Figura 7.28 prezintă microstructura aliajului HEA2.6, oxidat la temperatura de 900

  ⁰C, timp de 6 ore. În urma procesului de oxidare, o pelicula densă de oxizi de tipul MnO, NiO și FeO s-a format pe suprafața probei martor.

  În continuarea cercetărilor s-au realizat determinări privind stratul de oxizi format la

  suprafața aliajelor. S-au efectuat determinări pentru aliajele HEA1.2, HEA 1.1, HEA1.3 și

  HEA2.6.

  Figura 7.30. Stratul de oxizi format la suprafața aliajului HEA1.2

  În figura 7.30 se poate observa mărimea stratului de oxizi format la suprafața aliajului

  HEA1.2, la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3 ore. Valoarea medie a stratului de oxizi este de 6.46 µm.

  Figura 7.32. prezintă distibuția elementelor a aliajului HEA1.2. S-a pus în evidență faptul că

  oxigenul este distribuit uniform pe toată suprafața aliajului și că formează o peliculă densă de

  oxizi cu scopul de a îmbunătăți proprietățile mecanice și proprietățile tribologice.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  39

  Aliajul HEA 1.1

  Figura 7.33. Analiza SEM efectuată asupra aliajului HEA1.1 la suprafața peliculei de oxizi

  formate

  Figura 7.33 prezintă analiza SEM a aliajului HEA1.1 oxidat la temperatura de 900

  ⁰C, timp de 3h.

  Figura 7.34 Analiza EDX a aliajului HEA 1.1 efectuată asupra peliculei de oxizi

  Figura 7.34 prezintă analiza EDX în linie a aliajului HEA1.1. Aceasta pune în

  evidență stratul de oxizi format. Oxizii formați sunt de tipul Al2O3.

  Figura 7.35 Distribuția elementelor aliajului HEA1.1 pe stratul de oxizi format

  Distribuția elementelor a aliajului HEA1.1 este prezentată în figura 7.35. Se poate

  observa prezența oxigenului uniform distribuit pe toată suprafața aliajului. Acest fapt

  confirmă faptul că în urma procesului de oxidare s-a format o peliculă densă de oxizi.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  40

  Aliajul HEA 1.3

  Figura 7.36 Dimensiunea stratului de oxizi format la suprafața aliajului HEA1.2

  Figura 7.36 prezintă mărimea stratului de oxizi a aliajului HEA1.2 format în urma

  pocesului de oxidare la temperatura de 900 ⁰C, timp de 3 ore și are o valoare medie de 14.74 µm.

  Figura 7.37 Analiza EDX a aliajului HEA 1.2 asupra stratului de oxizi

  Figura 7.37 prezintă analiza EDX în linie a aliajului HEA1.2. Aceasta pune în

  evidență stratul de oxid format ,de tipul CuO (oxid de cupru).

  Figura 7.38 Distribuția elementelor în aliajul HEA 1.2 pe stratul de oxizi format

  Distribuția elementelor în aliajul HEA1.2 arată faptul că elementul chimc oxigen este

  prezent pe toată suprafața aliajului investigat, formându-se o peliculă densă de oxizi. Acest

  lucru îmbunătățește rezistența la coroziune a aliajului inevestigat.

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  41

  7.3 Analiza XRD a aliajelor HEA oxidate la temperatura de 900⁰C, timp de 3 ore.

  Analiza difractografică cu raze X a presupus utilizarea difractometrului X‟Pert Pro

  MRD cu raz X, din dotarea Facultății de Mecanică, Laboratorul de Materiale Avansate,

  Universitatea “Gheorghe Asachi” din Iași.

  Acest echipament are în dotarea sa un tub de raze X cu anod din Cu kα, λ=1.54 Å,

  echipament Panalytical, Olanda, căruia i-a fost aplicată o tensiune de 45kV, unghiul de

  difracție (2θ) variind între 20⁰ și 120⁰. Datele obținute au fost prelucrate cu ajutorul unui software X‟Pert Data Collector,

  X‟Pert High Score Plus și X‟Pert Data Viewer, fiind redate în final sub forma unor

  difractograme în coordonate unghi de difracție (2θ) și intensitatea absolută a maximului de

  difracție.

  Scopul acestor analize asupra aliajelor HEA îl reprezintă identificarea compușilor

  formați în urma procesului de oxidare. În continuare sunt prezentate difractogramele aliajelor

  HEA oxidate la temperatura de 900⁰C, timp de 3 h.

  Figura 7.39 Difractograma aliajului HEA1.1 oxidat la temperatura de 900⁰C, timp de 3 h

  Figura 7.40 Difractograma aliajului HEA1.2 oxidat la temperatura de 900⁰C, timp de 3 h

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  Counts

  0

  1000

  2000

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044;

  Al1

  3 Fe

  4

  Al13

  Fe4

  Ni3

  Fe;

  Fe

  Ni; A

  l13

  Fe4

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044;

  Al1

  3 Fe

  4

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044;

  Al1

  3 Fe

  4N

  i3 F

  e; A

  l13

  Fe4

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044;

  Fe

  Ni; A

  l13

  Fe4

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044;

  Al1

  3 Fe

  4Cr

  0.95

  6 Fe

  1.04

  4; A

  l13

  Fe4

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044

  Fe N

  i; A

  l13

  Fe4

  Ni3

  Fe;

  Cr0

  .956

  Fe1

  .044

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044

  Cr0.

  956

  Fe1.

  044

  1.1

  Search Unit Cell Result 1

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  Counts

  0

  2000

  4000

  ( M

  n2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4

  Ni Fe

  2 O

  4(

  Mn2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4

  ( M

  n2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4

  Fe2.9

  33 O

  4N

  i Fe

  2 O

  4(

  Mn2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4

  Fe2.9

  33 O

  4Cu0.3

  33 F

  e0.3

  33 N

  i0.3

  34

  ( M

  n2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4;

  ( Cr0

  .7 F

  e0.3

  )

  Cu0.3

  33 F

  e0.3

  33 N

  i0.3

  34

  Ni Fe

  2 O

  4;

  ( M

  n2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4

  ( M

  n2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4

  Ni Fe

  2 O

  4

  Fe2.9

  33 O

  4N

  i Fe

  2 O

  4(

  Mn2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4;

  ( Cr0

  .7 F

  e0.3

  )

  Ni Fe

  2 O

  4;

  Cu0.3

  33 F

  e0.3

  33 N

  i0.3

  34;

  Fe2.9

  33 O

  4

  Fe2.9

  33 O

  4

  Ni Fe

  2 O

  4;

  Cu0.3

  33 F

  e0.3

  33 N

  i0.3

  34;

  ( M

  n2.8

  8 F

  e0.1

  2 )

  O4

  Cu0.3

  33 F

  e0.3

  33 N

  i0.3

  34

  1.2

 • CERCETĂRI ASUPRA UNOR ALIAJE CU ENTROPIE RIDICATĂ REZISTENTE LA UZARE

  42

  Figura 7.41 Difractograma aliajului HEA1.3 oxidat la temperatura de 900⁰C, timp de 3 h

  Tabelul 7.11 Parametrii compușilor identificați în urma procesului de oxidare la temperatura

  de 900⁰C, timp de 3h. Compus

  Grup

  Spațial

  Sistem de

  cristalizare

  a

  (Å)

  b

  (Å)

  c

  (Å)

  α

  (⁰) β

  (⁰) γ

  (⁰) Volumul

  celulei

  106pm

  3

  Aliajul

  HEA1.1/

  2.1

  AlFeO3 Pc21m ortorombic 8.56 9.24 4.98 90 90 90 395.26

  Al3Fe4 Bmmm ortorombic 7.75 4.03 23.77 90 90 90 743.1

  Cr0.9Fe1.044 P42/mnm tetragonal 8.79 8.79 4.56 90 90 90 352.85

  Fe2O3 R-3c romboedric 5.03 5.03 13.73 90 90 120 301.15

  FeNi Pm monoclinic 3.58 3.58 3.38 90 90 90 43.45

  FeNi3 Pm-3m Cubic 3.54 3.54 3.54 90 90 90 44.55

  Fe0.62Ni0.38 Fm-3m Cubic 3.59 3.59 3.59 90 90 90 46.50

  Aliajul

  HEA1.2/

  2.2

  Cr0.7FeO3 Lm-3m cubic 2.87 2.87 2.87 90 90 90 23.69

  Cu0.3Fe0.3NiO Fm-3m cubic 3.58 3.58 3.58 90 90 90 46,19

  Fe0.1Mn1.8O4 L41/amd tetragonal 5.77 5.77 9.26 90 90 90 309,6

  Fe2.9O4 Fd-3m cubic 8.43 8.43 8.43 90 90 90 599,65

  Fe2Ni04 Fd-3m cubic 8.33 8.33 8.33 90 90 90 579.9

  Fe3O4 Fd-3m cubic 8.24 8.24 8.24 90 90 90 560.86

  Aliajul

  HEA1.3/

  2.3

  Cr0.95Fe1.04 P42/mnm Tetragonal 8.79 8.79 4.56 90 90 90 352.8

  Fe0.5Mn0.2NiO3 Fm-3m Cubic 3.59 3.59 3.59 90 90 90 40.35

  Fe3O4 R-3m Romboedric 5.92 5.92 14.56 90 90 120 443.3

  Fe4Mn77Si19 C2 monoedric 13.3 11.6 8.7 90 90 90 1358.9

  FeMnO3 La-3 cubic 9.4 9.4 9.4 90 90 90 830.5

  Aliajul

  HEA1.4/2.4

  Fe2O3 R-3c romboedric 4.98 4.98 13.5 90 90 120 290.7

  FeNi Pm Monoclinic 3.58 3.58 3.58 90 90 90 46.01

  Fe3O4 P2/c monoclinic 5.94 5.92 16.77 90 90 90 590.8

  Fe21.34O32 P41212 tetragonal 8.34 8.34 25.04 90 90 90 1744.9

  Fe3O3Si C2/c monoclinic 9.9 9.9 5.3 90 110 90 544.78

  Aliajul

  HEA1.5/2.5

  Fe0.64Ni0.36 Fm-3mE cubic 3.59 3.59 3.59 90 90 90 46.35

  Fe3O4 P2/C monoclinic 5.94 5.94 6.77 90 90 90 590.8

  Fe4Mn77Si19 C2 monoclinic 13.36 11.64 8.73 90 90 90 6.79

  Fe2O3 La-3 cubic 9.39 9.39 9.39 90 90 90 828.73

  FeAl2O4 Fd-3m cubic 8.15 8.15 8.15 90 90 90 542.50

  Position [°2Theta] (Copper (Cu))

  30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

  Counts

  0

  5000

  10000

  Fe M

  n O

  3

  Mn77 F

  e4 S

  i19

  Fe3 O

  4;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Mn77 F

  e4 S

  i19

  Fe M

  n O

  3

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Fe3 O

  4M

  n77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Fe M

  n O

  3

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Fe3 O

  4(

  Fe0.5

  Mn0.2

  Ni0

  .3 )

  ; M

  n77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Mn77 F

  e4 S

  i19

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Fe M

  n O

  3;

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Fe3 O

  4;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Fe M

  n O

  3;

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  Mn77 F

  e4 S

  i19;

  Cr0

  .956 F

  e1.0

  44

  ( Fe

  0.5

  Mn0.2