Click here to load reader

CENOVNIK USLUGA SME‘TAJA COMPLEX-A Complex Vidikovac.pdf · PDF file DRU‘TVO ZA HOTELIJERSTVO, TURIZAM I ZDRAVSTVENU ZA‘TITU COMPLEX ˚VIDIKOVAC ˝ _____ CENOVNIK USLUGA SME‘TAJA

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of CENOVNIK USLUGA SME‘TAJA COMPLEX-A Complex Vidikovac.pdf · PDF file DRU‘TVO...

 • Mokranjčeva 70, 18000 Niš, Tel: +381 18 4592 532, Tel/Fax: +381 18 4592 533 E-mail: [email protected], [email protected]

  Web: www.complex-vidikovac.com, www.complex-vidikovac.rs PIB: 102128232, PDV: 131568203, Šifra delatnosti: 55110, Matični broj: 17443151

  Tekući račun: 170-8987-19 UniCredit Bank, 325-9500800001925-94 OTP banka Srbija a.d.

  DRUŠTVO ZA HOTELIJERSTVO, TURIZAM I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU COMPLEX „VIDIKOVAC“

  ____________________________________________________________________________________

  CENOVNIK USLUGA SMEŠTAJA COMPLEX-A VIDIKOVAC

  Naziv usluge Osnovica PDV 18% Bor.Taksa Ukupno Prenoćište sa doručkom u jednokrevetnoj sobi (1 osoba) 2.966.10 533.90 100,oo 3.600,oo Prenoćište sa dor. u jednokr. sobi sa franc lež. (1 osoba) 3.220,34 579,66 100,oo 3.900,oo Prenoćište sa doruč. u dvokrevetnoj sobi (2 osobe) 4.237,29 762,71 200,oo 5.200,oo Prenoćište sa doruč. u trokrevetnoj sobi (3 osobe) 5.762,71 1.037,29 300,oo 7.100,oo Prenoćište sa doručkom u apartmanu (1 osoba) 3.815,56 684,44 100,oo 4.600,oo Prenoćište sa doručkom u apartmanu (2 osobe) 4.576,27 823,73 200,oo 5.600,oo Prenoćište sa doručkom u apartmanu (3 osobe) 5.762,71 1.037,29 300,oo 7.100,oo Dnevni boravak – standardni ležaj 847,46 152,54 100,oo 1.100,oo Dnevni boravak u sobi sa francuskim ležajem 1.101,70 198,30 100,oo 1.400,oo Dnevni boravak u apartmanu 1.271,19 228,81 100,oo 1.600,oo Doplata za polupansion (po osobi) 677,97 122,03 / 800,oo Doplata za pun pansion (po osobi) 1.186,44 213,56 / 1.400,oo

  U Nišu, dana 15.05.2010. godine

  NAPOMENA: Cenovnik smeštaja se primenjuje od 17.05.2010. godine. Sve cene su izražene u dinarskoj protivvrednosti.

  Za «Complex Vidikovac d.o.o.» Direktor

  Dr. Ratko Miladinović s.r.

  mailto:[email protected] mailto:[email protected] www.complex-vidikovac.com www.complex-vidikovac.rs

Search related