cene sipova

  • View
    50

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cene šipova

Text of cene sipova

Sheet1 Drveni ipovI od etinara duine do 5 metara(bor, smreka) pobijeni makarom na runo potezanje, teine malja 150 do 400 kg, prenika 30 cmCena radne snageR. B.PozicijaRadniciNormativi vremenaCena /hKoliina komUkupno po pozicijamaUkupno kom1Seenje, skidanje kore, obrada i zailjavanjePK1.682.514.29.24162.14KV1.68315.042Okivanje vrhaKV0.35311.051.053Osiguranje glave ipa elinim prstenomKV0.3310.90.94Pobijanje makarom na runo potezanjeNK29.652159.3148.25KV29.653188.955Podrezivanje ipaKV0.9312.72.7Cena materijalaR. B.PozicijaJedinica mereUtroak materijalaCena /JMKoliina komUkupno po pozicijamaUkupno kom1Graa za ip m30.385112.5143.31389.312Gvozdena poluga kg91911713Gvozdeni obru kg7251175Cena radnika kom162.14Cena materijala kom389.31Ukupno kom551.453 katSeenje, skidanje kore, obrada i zailjavanje9.24Okivanje vrha1.05Osiguranje glave ipa elinim prstenom0.9Pobijanje makarom na runo potezanje148.25Podrezivanje ipa2.7Ukupno162.14

Cene materijala /kom

Graa za ip Gvozdena poluga Gvozdeni obru 43.3125171175

Odnos cena radne snage i materijala /kom

Cena radnika komCena materijala kom162.13999999999999389.3125

Cene radne snage /kom

Seenje, skidanje kore, obrada i zailjavanjeOkivanje vrhaOsiguranje glave ipa elinim prstenomPobijanje makarom na runo potezanjePodrezivanje ipa9.241.04999999999999980.89999999999999991148.252.7
Sheet5Betonski i AB ipovi po sistemu Franki-teina malja 2500-3500 kg pobijeni do 8 m prenika 420 mmCene radne snageR.B.PozicijaRadniciNormativi vremenaCene u /hKoliina u mUkupno po pozicijamaUkupno po mIzrada betonskog epa i pobijanje cevi do 8 m6.831Izrada betonskog epa i pobijanje cevi do 8 mVK0.91413.646.8315.75Vaenje cevi sa armiranjem i betoniranjem8.93KV0.913.513.185Ukupno po m15.752Vaenje cevi sa armiranjem i betoniranjemVK1.19414.768.93KV1.193.514.165Cene materijalaR.B.MaterijalJ.M.Utroak materijalaCena materijalaKoliinaUkupno po pozicijamaUkupno po m1Naftal3.21.2113.876.582Motorno uljel0.053.3310.173Mast za podmazivanje kg0.052.5010.134Graam30.003108.3310.335elino uekg1.13.3313.676Gotov betonm30.1990.00117.10Cena radne snage po m15.75Cena materijala po m6.58Ukupno po m22.33

Cene materijala /m

NaftaMotorno uljeMast za podmazivanje Graaelino ueGotov beton3.86666666666666670.166666666666666690.1250.325000000000000013.66666666666666717.100000000000001

Odnos cena radne snage i materijala /m

Cena radne snage po mCena materijala po m15.756.5805208333333338

Cene radne snage /m

Izrada betonskog epa i pobijanje cevi do 8 mVaenje cevi sa armiranjem i betoniranjem6.82500000000000028.9250000000000007
Sheet2Drveni ip od hrastovine do 5 m pobijen makaromna runo potezanje maljem teine 150-400 kg prenika 30 cmCene radne snageR. B.PozicijaRadniciNormativi vremenaCena /hKoliina komUkupno po pozicijamaUkupno kom1Seenje, skidanje kore, obrada i zailjavanjePK3.302.518.2518.15173KV3.30319.902Okivanje vrhaKV0.50311.501.503Osiguranje glave ipa elinim prstenomKV0.42311.261.264Pobijanje makarom na runo potezanjeNK29.652159.30148.25KV29.653188.955Podrezivanje ipaKV1.28313.843.84Cene materijalaR. B.PozicijaJedinica mereUtroak materijalaCena /JMKoliina komUkupno po pozicijamaUkupno kom1Graa za ip m30.385112.5143.31389.31252Gvozdena poluga kg91911713Gvozdeni obru kg7251175Cena radnika kom173.00Cena materijala kom389.31Ukupno kom562.31Seenje, skidanje kore, obrada i zailjavanje18.15Okivanje vrha1.50Osiguranje glave ipa elinim prstenom1.26Pobijanje makarom na runo potezanje148.25Podrezivanje ipa3.84Ukupno173

Cene radne snage /kom

Seenje, skidanje kore, obrada i zailjavanjeOkivanje vrhaOsiguranje glave ipa elinim prstenomPobijanje makarom na runo potezanjePodrezivanje ipa18.1499999999999991.51.26148.253.84

Cene materijala /kom

Graa za ip Gvozdena poluga Gvozdeni obru 43.3125171175

Odnos cena radne snage imaterijala /kom

Cena radnika komCena materijala kom173389.3125
Sheet3400Cene radne snageR.B.PozicijaRadniciNormativi vremenaCena po hKoliina komUkupno po pozicijamaUkupno po komadu1Zavarivanje vrhova armatureKV0.29310.870.87135.052Montaa gvozdenih polugaKV 0.15310.450.453Montaa zatitnih kapaKV 0.15310.450.454Pobijanje ipaKV 17.773153.31133.28PK 17.772.5144.43NK17.772135.54AB ipovi izraeni u kalupima pobijeni na runi ekrk maljem od 500 kg preseka 400 cm2Cene materijalaR.B.MaterijalJedinica mereUtroak materijalaCena po J. M.Koliina komUkupno po pozicijamaUkupno /kom1Elektroda za zavarivanjekg0.4016.5816.63150.662Elektrina energijaKV1.200.0310.033Gvozdene papuekg6.50181117.004Zatitna kapakom1.0027127.00Zavarivanje vrhova armature0.87Cena materijala /kom150.66Montaa gvozdenih poluga0.45Cena radne snage /kom135.05Montaa zatitnih kapa0.45Ukupno /kom285.71Pobijanje ipa133.28Ukupno135.05

Cena radne snage /kom

Zavarivanje vrhova armatureMontaa gvozdenih polugaMontaa zatitnih kapaPobijanje ipa0.869999999999999880.449999999999999960.44999999999999996133.27500000000001

Cene materijala /kom

Elektroda za zavarivanjeElektrina energijaGvozdene papueZatitna kapa6.63333333333333290.0311727

Odnos cena radne snage i materijala /kom

Cena materijala /komCena radne snage /kom150.66333333333333135.04500000000002
Sheet4Betonski i AB ipovi sistema Simplex pobijeni do 8 m prenika 30 cmCene radne snageR.B.PozicijaRadniciNormativi vremenaCena /hKoliina h/mUkupno po pozicijamaUkupno po h/mR.B.PozicijeUkupno po pozicijama1Pobijanje ceviKV2.333.7018.6216.7848.311Pobijanje cevi 16.78KV2.333.5018.162Postavljanje armature8.072Postavljanje armatureKV2.693.0018.078.073Vaenje cevi sa betoniranjem23.463Vaenje cevi sa betoniranjemKV2.303.7018.5123.46Ukupno48.31KV2.303.5018.05KV2.303.0016.90Cen radne snage po h /m48.31Cene materijalaCena materijala po h /m7.50R.B.MaterijalJ.M.Utroak materijalaCena po jedinici mereKoliina h/mUkupno po pozicijamaUkupno po h/mUkupno po h/m55.811Ugalj za rad makarekg/h500.115.007.502Mazivo za rad makarel/h0.23.3310.673Krpe za odravanje makarekg/h0.016.6710.074Betona MB po projektum3/m0.0750.6710.055Armatura po projektukg2.170.7911.72

Cene radne snage /h/m

Pobijanje cevi Postavljanje armatureVaenje cevi sa betoniranjem16.7760000000000038.0723.459999999999997

Cene materijala /h/m

Ugalj za rad makareMazivo za rad makareKrpe za odravanje makareBetona MB po projektuArmatura po projektu50.666666666666666746.6666666666666666E-24.9999999999999996E-21.7179166666666665

Odnos cena radne snage i matrijala /h/m

Cen radne snage po h /mCena materijala po h /m48.3059999999999977.5012499999999998
Sheet8R.B.Vrsta ipa/kom1Drveni ipovI od etinara duine do 5 metara, pobijeni makarom na runo potezanje, teine malja 150 do 400 kg, prenika 30 cm pobijeni do 6 m551.452Drveni ip od hrastovine do 5 m pobijen makarom na runo potezanje maljem teine 150-400 kg prenika 30 cm pobijeni do 6 m562.313AB ipovi izraeni u kalupima pobijeni na runi ekrk maljem od 500 kg preseka 400 cm2 pobijenih do 6 m285.71Drveni ipovI od etinara duine do 5 metara, pobijeni makarom na runo potezanje, teine malja 150 do 400 kg, prenika 30 cm pobijeni do 6 mDrveni ip od hrastovine do 5 m pobijen makarom na runo potezanje maljem teine 150-400 kg prenika 30 cm pobijeni do 6 mAB ipovi izraeni u kalupima pobijeni na runi ekrk maljem od 500 kg preseka 400 cm2 pobijenih do 6 m551.45249999999999562.3125285.70833333333337
Sheet9R.B.Vrsta ipa/m1Betonski i AB ipovi po sistemu Franki-teina malja 2500-3500 kg pobijeni do 8 m prenika 420 mm22.332Betonski i AB ipovi sistema Simplex pobijeni do 8 m prenika 30 cm55.81Betonski i AB ipovi po sistemu Franki-teina malja 2500-3500 kg pobijeni do 8 m prenika 420 mmBetonski i AB ipovi sistema Simplex pobijeni do 8 m prenika 30 cm22.33052083333333555.807249999999996