of 89 /89

Catalogul clasei

Embed Size (px)

Text of Catalogul clasei

Page 1: Catalogul clasei
Page 2: Catalogul clasei

Catalogul clasei

Nr.crt.

Numele elevului Iniţiala tatălui

Prenumele elevului Observaţii

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.

Page 3: Catalogul clasei

Colectivul de conducere

al clasei a VIII -a B

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Funcţia Observaţii

1.2.3.4.5.

Page 4: Catalogul clasei
Page 5: Catalogul clasei

Consiliul profesorilor clasei

Nr.crt.

Numele şi prenumelecadrului didactic

Disciplina Observaţii

1. Limba şi literatura română2. Limba franceză3. Limba engleză4. Limba latină5. Matematică6. Fizică7. Chimie8. Biologie9. Geografie10. Istorie11. C. civică12. Ed. muzicală13. Ed. plastică14. Ed. tehnologică15. Ed. fizică16. Religie17. Opţional18. Opţional

Page 6: Catalogul clasei

Structura anului ş colar

Anul şcolar 2011 – 2012 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrătoare. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are 36 de săptămâni din care durata cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfăşurării evaluării naţionale. Cursurile claselor a VIII- a se încheie în data de 15 iunie 2012.

Anul şcolar 2011 – 2012 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

SEMESTRUL I: 15 săptămâni Cursuri : 12 septembrie 2011 – 23 decembrie 2011 Vacanţă: 24 decembrie 2011 – 15 ianuarie 2012

SEMESTRUL II: 21săptămâni Cursuri : 16 ianuarie 2012 – 6 aprilie 2012Vacanţă: 7 aprilie 2012 – 22 iaprilie 2012Cursuri : 23 aprilie 2012 – 22 iunie 2012Vacanţă: 23 iunie 2012 – 9 septembrie 2012

Page 7: Catalogul clasei

Orarul clasei

LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

Page 8: Catalogul clasei

Planificarea tezelor

Semestrul I Semestrul al II-leaLimba şi literatura românăMatematicăIstorieGeografie

Page 9: Catalogul clasei

Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a V - a

Nr.crt.

Numele şi

prenumele

Mediagenerală

Media la

purtare

Absenţe Situaţia şcolarăTotal Nemotivate

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Page 10: Catalogul clasei

Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a VI –

a

Nr.crt.

Numele şi

prenumele

Mediagenerală

Media la

purtare

Absenţe Situaţia şcolarăTotal Nemotivate

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Page 11: Catalogul clasei

Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a VII -

a

Nr.crt.

Numele şi

prenumele

Mediagenerală

Media la

purtare

Absenţe Situaţia şcolarăTotal Nemotivate

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.

Page 12: Catalogul clasei

19.

Situaţia la învăţătură a elevilor clasei a VIII -

a

Nr.crt.

Numele şi

prenumele

Mediagenerală

Media la

purtare

Absenţe Situaţia şcolarăTotal Nemotivate

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Page 13: Catalogul clasei

Rezultate obţinute la evaluarea naţională

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Media Situaţia şcolară

Menţiuni

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Page 14: Catalogul clasei

Nivelul de pregătire şcolară al clasei

Clasa/An

şcolar

Mediageneralăa clasei

Media maximă

Media minimă

Număr elevi CorigenţiSituaţie

neîncheiatăîntre5-699

între7-899

între9-10

la o disciplină

la douădiscipline

la trei sau maimulte discipline

Elevi cu rezultate deosebite la

învăţătură/disciplină/olimpiade şi

concursuri/activităţi extraşcolare

Nr. Numele şi prenumele Activitatea la care s-au Performanţa An şcolar

Page 15: Catalogul clasei

crt. obţinut rezultatele Premii/menţiuni1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Activităţi de colaborare

cu profesorii clasei

Nr.crt.

Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii

1. Şedinţe în cadrul consiliului clasei/în comisia diriginţilor

(anexe: procese verbale de şedinţă)

2. Informare individuală (discuţii diriginte- profesor)(se menţionează problema discutată şi modalităţi de rezolvare identificate)

Page 16: Catalogul clasei

3. Asistenţela clasă

4. Pregătirea în colaborare a unor activităţi ştiinţifice/cultural-artistice/sportive)

(anexe: programele/proiectele activităţilor organizate)

5. Vizite/excursii(profesori organizatori/însoţitori ai elevilor; anexe: documentaţia necesară avizată de conducerea şcolii/IŞJ)

6. Alte activităţi

Page 17: Catalogul clasei
Page 18: Catalogul clasei

Date personale ale elevilor

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Page 19: Catalogul clasei

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Page 20: Catalogul clasei

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNP

Page 21: Catalogul clasei

Telefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personal

Page 22: Catalogul clasei

Data naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşterii

Page 23: Catalogul clasei

Locul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşterii

Page 24: Catalogul clasei

Numele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatălui

Page 25: Catalogul clasei

Telefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatălui

Page 26: Catalogul clasei

Numele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mamei

Page 27: Catalogul clasei

Telefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Numele şi prenumeleSeria şi numărul CICNPTelefon personalData naşteriiLocul naşteriiNumele şi prenumele tatăluiLocul de muncă al tatăluiTelefonul tatăluiNumele şi prenumele mameiLocul de muncă al mameiTelefonul mameiDomiciliulTelefon domiciliuReligiaObservaţii

Fi şă psihopedagogic ă

Numele şi prenumele elevului ……………………………………..……………Născut/ă la ………………….. localitatea ………………. Judeţul …………….

I. DATE ASUPRA FAMILIEITatăl: Numele ………………………………….. Studii ……………………..

Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………..

Foto

Page 28: Catalogul clasei

Mama: Numele ………………………………….. Studii …………………….

Profesia ……………………… Locul de muncă ……………………………..

În familie sunt …… copii. Tipul de familie ……………….Climatul educativ ……………………

Condiţii materiale ……………………………………. Apartenenţă religioasă ……………………

II. DATE ASUPRA SĂNĂTĂŢII

Antecedente ale sănătăţii …………………………………………………………………………….

Starea actuală a sănătăţii …………………………………………………………………………….

III. DATE COMPORTAMENTALE

Comportarea în şcoală: a) conduita la lecţii ………………….. b) disciplina la lecţii …...…………

Participarea la viaţa colectivului …………………………………………………………………….

Comportarea în familie ………………………………………………………………………………

Comportarea în societate ……………………………………………………………………………

IV. REZULTATE ÎN ACTIVITĂŢILE ELEVULUI

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi

Clasa a …………... Media generală ……..……… Clasificat al ……..-lea din …..….. de elevi

Performanţe extraşcolare …………………………………………………………………………….

V. CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII

Gândirea ………………….. Memoria ……………………. Echilibrul emotiv ……………………

Interesele ………………….. Atenţia ……………………… Aptitudini …………………………...

Inteligenţa ………………… Voinţa ………………………... Temperamentul ……………………

Obiecte la care a avut: a) rezultatele cele mai bune …………………………………………………

……………………….b) rezultate mai slabe ……………………………………………………….

Rezultate la concursuri şi olimpiade …………………………………………………………………

Page 29: Catalogul clasei

Caracterul ………………….. Observaţii generale …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Diriginte: …………………………… Semnătura ………………….

Fi şă privind traseul educa ţ ional

Nume .................................. Prenume ............................................... Vârsta .............Şcoala ..........................................................................................Clasa ......................Adresa .........................................................................................................................Promovat: da/nu

Programe educaţionale la vârsta preşcolară (grădiniţă, centre de zi cu componentă educaţională ş.a.). Se vor preciza: denumirea instituţiei, tipul programului, rezultatele obţinute ş.a. ................................................................................................

VI. APRECIERI DE ANSAMBLU

a) Pregătirea elevului raportată la aptitudini, sănătate, condiţii ……………………………….........

……………………………………………………………………………………………………….

b) Gradul de maturitate intelectuală, afectivă, temperamentală …………………………………….

VII. ORIENTAREA ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

Opţiunea elevului ……………………. Opţiunea părinţilor …………………… Motivaţie ……….

…………………………. Diagnostic de orientare şcolară şi profesională dat de şcoală …………...

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Page 30: Catalogul clasei

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Pregătirea şcolară. Se vor preciza: denumirea instituţiei/instituţiilor, tipul sau tipurile de şcolarizare, rezultatele obţinute ş.a. .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Particularităţi de adaptare a copilului la programa şcolară şi colectivitate (caracterizare psihopedagogică) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Elevi cu rezultate deosebite la

învăţătură/disciplină/olimpiade şi

Page 31: Catalogul clasei

concursuri/activităţi extraşcolare

Nr.crt.

Numele şi prenumele Activitatea la care s-au obţinut rezultatele

PerformanţaPremii/menţiuni

An şcolar

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Page 32: Catalogul clasei

Tabel cu elevi cu rezultate foarte slabe

la învăţătură

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Rezultate obţinute

Observaţii

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

Page 33: Catalogul clasei

Tabel cu elevi cu părinţii plecaţi

la muncă în străinătate

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Părinte plecat Observaţii

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.

Page 34: Catalogul clasei

Tabel cu elevi care sufer ă

de boli incurabile

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Tipul afecţiunii

Tratament Observaţii

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.

Page 35: Catalogul clasei

11.12.13.14.15.

Tabel cu elevi cu o situaţie materială

precară

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului

Cauze Observaţii

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.

Page 36: Catalogul clasei

12.13.14.15.

Page 37: Catalogul clasei
Page 38: Catalogul clasei

Programa de consiliere şi orientare

-clasa a VIII-a –

Page 39: Catalogul clasei

Tematica orelor de dirigenţie

în anul şcolar 2011-2012

Page 40: Catalogul clasei
Page 41: Catalogul clasei
Page 42: Catalogul clasei

Activităţi de orientare şcolară

şi profesională în anul şcolar

2011 - 2012

Nr.crt.

Tema de orientare şcolară şi profesională Luna

1. Septembrie2. Octombrie3. Noiembrie4. Decembrie5. Ianuarie6. Februarie7. Martie8. Aprilie9. Mai10. Iunie

Page 43: Catalogul clasei
Page 44: Catalogul clasei
Page 45: Catalogul clasei

Participarea la activităţile

extracurriculare organizate de şcoală în anul şcolar 2009-

2010

Nr.crt.

Activitatea extracurriculară organizată de şcoală

Luna

1. Septembrie2. Octombrie3. Noiembrie4. Decembrie5. Ianuarie6. Februarie7. Martie8. Aprilie9. Mai10. Iunie

Page 46: Catalogul clasei

Participarea la activităţile

extracurriculare organizate de şcoală în anul şcolar 2010-

2011

Nr.crt.

Activitatea extracurriculară organizată de şcoală

Luna

1. Septembrie2. Octombrie3. Noiembrie4. Decembrie5. Ianuarie6. Februarie

Page 47: Catalogul clasei

7. Martie8. Aprilie9. Mai10. Iunie

Participarea la activităţile

extracurriculare organizate de şcoală în anul şcolar 2011-

2012

Page 48: Catalogul clasei

Nr.crt.

Activitatea extracurriculară organizată de şcoală

Luna

1. Septembrie2. Octombrie3. Noiembrie4. Decembrie5. Ianuarie6. Februarie7. Martie8. Aprilie9. Mai10. Iunie

Tematica activităţilor extracurriculare în

anul şcolar

Page 49: Catalogul clasei

2011-2012

Nr.crt.

Tema activităţii extracurriculare propuse Luna

1. Septembrie2. Octombrie3. Noiembrie4. Decembrie5. Ianuarie6. Februarie7. Martie8. Aprilie9. Mai10. Iunie

Page 50: Catalogul clasei
Page 51: Catalogul clasei

Planificarea şedinţelor cu părinţii

în anul şcolar 2011-2012

Nr.crt.

Ordinea de zi Data

1. - Probleme organizatorice- Alegerea comitetului de părinţi pe clasă- Prelucrarea Regulamentului de ordine interioară- Analiza testelor iniţiale- Diverse

Septembrie

2. - Analiza situaţiei la învăţătură- Analiza frecvenţei- Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune- Diverse

Decembrie

3. - Analiza situaţiei la învăţătură- Analiza frecvenţei- Măsuri pentru obţinerea unei situaţii şcolare mai bune- Discuţii

Martie

4. - Analiza situaţiei la învăţătură- Analiza frecvenţei- Realizarea unui plan de măsuri pentru îmbunătăţirea

rezultatelor şcolare- Informarea părinţilor despre susţinerea evaluării naţionale- Diverse

Iunie

Page 52: Catalogul clasei

Discuţii individuale şi vizite la domiciliu în

anul şcolar 2011-2012

Nr. crt.

Numele şi prenumele elevului

Numele şi prenumele părintelui

Temadiscuţiei

Locul Data

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Page 53: Catalogul clasei

Activităţi de colaborare

cu părinţii elevilor

Nr. crt.

Forma de organizare a activităţii Data Observaţii şi concluzii

1. Şedinţe în cadrul comitetului de părinţi al clasei/consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală/asociaţiei de părinţi

(anexe: procese-verbale de şedinţă)

2. Lectorate cu părinţii

(anexe: proiectul activităţii)

3. Informare individuală (consultaţii diriginte-părinţi)

4. Participarea părinţilor la activităţi cultural-artistice, la serbări şcolare, evenimente din viaţa clasei

Page 54: Catalogul clasei

5. Vizite la domiciliul elevilor

(anexe: procese-verbale de şedinţă)

6. Sponsorizări

7. Corespondenţa cu părinţii

(anexe: înştiinţare în legătură cu situaţia şcolară, preaviz/aviz de exmatriculare, felicitări în scris pentru rezultate deosebite)

Page 55: Catalogul clasei
Page 56: Catalogul clasei

Procese - verbale şi tabele nominale de predare-primire a

manualelor şcolare

Proces-verbal

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia primirii manualelor şcolare de către dirigintele clasei a VIII-a.

Nr.crt.

Denumirea manualului Nr. bucăţi Observaţii

1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.

Am predat, Am primit,

Page 57: Catalogul clasei

Responsabil şcoală Diriginte

Proces-verbal

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia primirii manualelor şcolare de către elevii clasei a VIII-a. Am predat, Diriginte Am primit,

Nr.crt.

Numele şi

prenumele1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Semnătura

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.TOTAL

Am predat, Am primit,Responsabil şcoală Diriginte

Page 58: Catalogul clasei

Proces-verbal

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia predării manualelor şcolare de către dirigintele clasei a VIII-a.

Nr.crt.

Denumirea manualului Nr. bucăţi Observaţii

1.2.3.4.5.6.7.9.10.11.12.13.14.

Am predat, Am primit, Diriginte Responsabil şcoală

Page 59: Catalogul clasei

Proces-verbal

Încheiat astăzi, .................., cu ocazia predării manualelor şcolare de către elevii clasei a VIII-a.

Am predat,

Nr.crt.

Numele şi

prenumele1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Semnătura

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.TOTAL

Am primit, Diriginte

Page 60: Catalogul clasei

Proces verbal de prelucrare a NTSM şi

PSI în semestrul I

PROCES-VERBAL,încheiat astăzi, .................................

Subsemnatul/a, ..............................................., în calitate de profesor diriginte al clasei ...................... am procedat la prelucrarea regulamentelorşcolare în vigoare pentru acest an şcolar şi a normelor de securitate în şcoală. Instruirea elevilor a cuprins următoarele aspecte:

1. Cunoaşterea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR:

- Dispoziţii generale: Organizarea unităţilor de învăţământ;- Dobândirea calităţii de elev.Exercitarea şi încheierea calităţii de elev;- Drepturile elevilor;- Recompensarea elevilor;- Sancţiunile aplicate elevilor;- Transferul elevilor.2. Cunoaşterea REGULAMENTULUI DE ORDINE INTERIOARĂ A

UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT (Capitolul: Elevi)3. Cunoaşterea METODOLOGIILOR DE ORGANIZARE ŞI

DESFĂŞURARE A EXAMENELOR NAŢIONALE şi a

Page 61: Catalogul clasei

concursurilor/olimpiadelor şcolare şi a altor prevederi/notificări emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului pentru anul şcolar în curs.

4. Cunoaşterea normelor generale de securitate a muncii în şcoală, în sălile de clasă/cabinete, laboratoare.

5. Cunoaşterea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, a măsurilor de protecţie în caz de dezastre (planul de evacuare al clădirii).

Am luat la cunoştinţă:

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului Semnătura

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

Profesor diriginte: ............................................

Page 62: Catalogul clasei

Procese verbale şi tabele nominale de

prelucrare a NTSM şi PSI în semestrul al II-

lea

Proces-verbal

Încheiat astăzi, .................., în urma instruirii elevilor clasei a VIII-a B cu privire la normele P.S.I. şi situaţiilor de urgenţă.

Elevii au luat la cunoştinţă normele de protecţie şi siguranţă a muncii:- în sala de clasă;- în laboratoarele din şcoală;- în sala de educaţie fizică;- în cursul deplasării spre/dinspre laboratoare, sala de educaţie fizică,

alte săli de clasă, etc;- în curtea şcolii;- în pauze;- în cursul deplasării de acasă spre instituţia de învăţământ şi

reciproc, precum şi normele;

Page 63: Catalogul clasei

de prevenire a incendiilor de comportare/evacuare în caz de incendiu

Nr.crt.

Numele şi prenumele elevului Semnătura

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.

Page 64: Catalogul clasei

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal.

Diriginte,

Procese verbale şi tabele nominale de prezenţă a

părinţilor la şedinţele cu părinţii în semestrul I

Page 65: Catalogul clasei

Procese verbale şi tabele nominale de prezenţă a

părinţilor la şedinţele cu părinţii în

semestrul al II-lea

Page 66: Catalogul clasei

Procese verbale şi tabele nominale

Page 67: Catalogul clasei

de participare la diferite activităţi

Page 68: Catalogul clasei

Procese verbale şi tabele nominale

de aducere la cunoştinţă a unor regulamente, acte

normative, etc.

Page 69: Catalogul clasei
Page 70: Catalogul clasei
Page 71: Catalogul clasei