of 12 /12

CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

  • Author
    morse

  • View
    221

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

CARACTERIZAREA GEOGRAFICA. A UNITATII DE RELIEF. CAMPIA DE VEST. Pozitia geografica si limite:. - PowerPoint PPT Presentation

Text of CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Page 1: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA
Page 2: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Pozitia geografica si limite:Pozitia geografica si limite:

Este situata in Este situata in vestul Romaniei. Se vestul Romaniei. Se întinde pe o întinde pe o lungime de peste lungime de peste 375 km si este 375 km si este delimitata in vest delimitata in vest de granita cu de granita cu Ungaria, in est de Ungaria, in est de Carpatii Carpatii Occidentali,in nord Occidentali,in nord Dealurile de Vest si Dealurile de Vest si in sud granita cu in sud granita cu Serbia.Serbia.

Page 3: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Relieful:Relieful: Relieful este alcătuit din Relieful este alcătuit din

trei trepte: trei trepte: -campii inalte: de peste -campii inalte: de peste

100 m, mai veche și în 100 m, mai veche și în general situate spre deal general situate spre deal

-campii orizontale: sunt -campii orizontale: sunt netede și prezintă netede și prezintă acumulari de nisip acumulari de nisip

-campii joase: în care -campii joase: în care râurile au tendință de râurile au tendință de înmlăștinire înmlăștinire

-In zona de munte -In zona de munte patrunde sub forma patrunde sub forma depresiunilor Golf.depresiunilor Golf.

Page 4: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Clima:Clima:

Campia de Vest are un climat de campie, moderat, cu influente oceanice.

Temperaturile medii anuale se încadrează în intervalul 10-12°C. Se observă diferențe între partea nordică (9-10°C) și partea sudică (10-11°C). Precipitațiile medii anuale sunt între 500-700 mm/an.

Page 5: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Hidrografia:Hidrografia:

  Principalele rauri sunt: Principalele rauri sunt: Somes, Crasna, Barcau, Somes, Crasna, Barcau, Crisul Repede, Crisul Crisul Repede, Crisul Negru, Crisul Alb, Mures, Negru, Crisul Alb, Mures, Bega, Timis.Bega, Timis.

   Exista lacuri cu apa Exista lacuri cu apa dulce sau sarata (in dulce sau sarata (in Campia Careilor si Campia Careilor si Campia Timisului.)Campia Timisului.)

Page 6: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Fauna ,vegetatia si Fauna ,vegetatia si solurile:solurile: Zona de vegetaţie specifică Zona de vegetaţie specifică

Câmpiei de Vest este cea a Câmpiei de Vest este cea a stepei, compusă din ierburi stepei, compusă din ierburi xerofile şi puţin înalte. Spre xerofile şi puţin înalte. Spre est apare etajul silvostepei cu est apare etajul silvostepei cu specii ale stejarului: cer, specii ale stejarului: cer, gorun. Stepa cuprinde gorun. Stepa cuprinde numeroase rozătoare numeroase rozătoare precum ,harciogul,popandaul,precum ,harciogul,popandaul,şoareceleşoarecele de câmp, de câmp, pasari:ciocarlia,dropia; pasari:ciocarlia,dropia; numeroase insecte si numeroase insecte si reptile.Partea superficiala reptile.Partea superficiala terestra se compune din clasa terestra se compune din clasa molisolurilor.molisolurilor.

Page 7: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Populatia si asezarile:Populatia si asezarile: Etnii: Etnii:

români,maghiari,romi,bulgariromâni,maghiari,romi,bulgari, sarbi,nemti. Densitatea , sarbi,nemti. Densitatea medie este de75-100 medie este de75-100 loc/km2, mai ridicata (peste loc/km2, mai ridicata (peste 150 loc./km2) in jurul 150 loc./km2) in jurul oraselor mari. Sporul natural oraselor mari. Sporul natural este redus in partea de sud este redus in partea de sud (judetele Arad, Timis, Caras-(judetele Arad, Timis, Caras-Severin) si mai ridicat in nord Severin) si mai ridicat in nord (judetele Bihor, Satu Mare).  (judetele Bihor, Satu Mare). 

Asezarile rurale sunt Asezarile rurale sunt predominant de tipul adunat.predominant de tipul adunat.

Orasele mari,  Oradea,  Arad, Orasele mari,  Oradea,  Arad, Carei,SatuMare,Timisoara, Carei,SatuMare,Timisoara,

Lugoj.Lugoj.

Page 8: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Economia:Economia: Cultura plantelor cuprinde: Cultura plantelor cuprinde:

cereale1/5 din productia cereale1/5 din productia tarii, plante tehnice, cartofi, tarii, plante tehnice, cartofi, legume, leguminoase legume, leguminoase pentru boabe (cu mari sere pentru boabe (cu mari sere la Arad si Oradea). la Arad si Oradea). Principalele specii de Principalele specii de animale sunt porcinele, animale sunt porcinele, ovinele, pasarile de curte la ovinele, pasarile de curte la care se adauga cresterea care se adauga cresterea viermilor de matase.viermilor de matase.

Page 9: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Industria:Industria: Industria energetica cuprinde Industria energetica cuprinde

exploatarea petrolului si exploatarea petrolului si prelucrarea prelucrarea acestuia ,exploatarea unor acestuia ,exploatarea unor gaze asociate si producerea gaze asociate si producerea energiei electrice. Metalurgia energiei electrice. Metalurgia neferoasa,industria neferoasa,industria constructiilor de masini. constructiilor de masini.     Industria chimica ,a     Industria chimica ,a materialelor de materialelor de constructii,industria textila…constructii,industria textila…

Page 10: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Arad,Satu Mare,Oradea si Arad,Satu Mare,Oradea si TimisoaraTimisoara

Transporturile:Transporturile:

  Transporturile feroviare dispun de Transporturile feroviare dispun de o retea foarte deasa: teritoriul o retea foarte deasa: teritoriul Campiei de Vest este traversat de Campiei de Vest este traversat de 4 magistrale feroviare, care ajung 4 magistrale feroviare, care ajung la Timisoara, Arad, Oradea, Satu la Timisoara, Arad, Oradea, Satu Mare, cu iesiri mai importante prin Mare, cu iesiri mai importante prin punctele de frontiera Curtici, punctele de frontiera Curtici, Episcopia Bihor, Jimbolia, Episcopia Bihor, Jimbolia, Moravita.Moravita.

Orasele mari sunt si noduri Orasele mari sunt si noduri feroviare.  feroviare. 

Orasele Timisoara, Arad, Oradea si Orasele Timisoara, Arad, Oradea si Satu Mare dispun de aeroporturi. Satu Mare dispun de aeroporturi.

Page 11: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

TurismulTurismul Orasele mari, cu traditie Orasele mari, cu traditie

istorica si culturala istorica si culturala (Timisoara, Arad, Ora-(Timisoara, Arad, Ora-dea, Satu Mare, Carei, dea, Satu Mare, Carei, Lugoj), au o serie de Lugoj), au o serie de obiective turistice obiective turistice notabile. Un mare notabile. Un mare interes turistic si interes turistic si terapeutic il reprezinta terapeutic il reprezinta statiunile balneare Felix, statiunile balneare Felix, Baile 1 Mai,recente Baile 1 Mai,recente dotari pentru utilizarea dotari pentru utilizarea apelor geotermale s-au apelor geotermale s-au realizat si la Arad, realizat si la Arad, Curtici, Oradea, Satu Curtici, Oradea, Satu Mare etc.Mare etc.  

Page 12: CARACTERIZAREA GEOGRAFICA

Hirian LarisaHirian Larisa

Bibliografie:Bibliografie: http://ro.wikipedia.orghttp://ro.wikipedia.org http://regiuni.famouswhy.ro/clima_si_apele_camhttp://regiuni.famouswhy.ro/clima_si_apele_cam

piei_de_vest/piei_de_vest/

http://www.ordogborda.hu/foldrajz/RO/geo_fiz.phttp://www.ordogborda.hu/foldrajz/RO/geo_fiz.php?old=Relief&alold=Campii&domborzat=Camhp?old=Relief&alold=Campii&domborzat=Campia_de_Vestpia_de_Vest

Manual pentru clasa a VIII-a Octavian MandrutManual pentru clasa a VIII-a Octavian Mandrut