of 10 /10
INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU EXECUTAREA DRENURILOR ORIZONTALE PRIN VIBROFORARE Indicativ C 178-76 1. GENERALITĂŢI 1.1. Drenurile orizontale vibroforate sunt drenuri de adâncime forate, orizontale sau puţin înclinate faţă de orizontală, la care forarea se execută cu ajutorul unor instalaţii vibratoare de for aj. 1.2. Drenurile orizontale executate prin vibroforare se pot folosi la următoarele categorii de lucrări: a) Lucrări de drenare a apei subterane, în scopul combaterii alunecărilor de teren, a stabilizării şi consolidării terenurilor afectate de instabilitate. b) Captări de apă cu drenuri orizontale radiale, folosite ca surse locale de apă pentru diverse scopuri (alimentare, irigaţii etc.). c) Lucrări de coborâre a nivelului apei subterane, pentru executarea în condiţii de uscat a săpăturilor şi a fundaţiilor unor construcţii, atunci când adâncimea şi dimensiunile în plan ale gropii de fundaţie sunt mari, iar baza acesteia se apropie mult sau chiar intră într-un strat acvifer sub presiune. 1.3. Alegerea soluţiei de drenare sau captare de adâncime cu ajutorul drenurilor orizontale cu diametru redus executate prin vibroforare, se va face pe baza unui calcul de eficienţa economică, comparativ cu soluţiile clasice. [top ] 2. PRINCIPII DE ALCĂTUIRE CONSTRUCTIVĂ 2.1. Constructiv un sistem de captare sau de drenare a apei subterane cu ajutorul drenurilor orizontale executate prin vibroforare, se compune dintr-un puţ colector (cheson circular din beton armat) şi elemente filtrante pozate orizontal-radial în teren (fig. 1 ). 2.2. Elementele filtrante ale drenurilor constau din tuburi filtrante cu diametrul de 40...110 mm şi lungime de 20...25 m, introduse în foraje executate prin vibroforare. Tuburile filtrante sunt alcătuite din tronsoane cu lungimi de 1...3 m, care se îmbină între ele prin mufare în timpul pozării în teren. Acestea se pot confecţiona din ţeavă metalică sau din material plastic (ţeavă PVC tip mediu sau greu), în pereţii căreia sunt executate orificii circulare sau fante. 2.3. Mărimea diametrului orificiilor sau a lăţimii fantelor este funcţie de compoziţia granulometrică a terenului din stratul în care se pozează tubul filtrant, recomandându-se să fie egală cu dublul diametrului particulelor care intră în proporţie de 50% în compoziţia granulometrică, a terenului respectiv.

C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

  • Author
    ovidiu

  • View
    58

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

Page 1: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

INSTRUCŢIUNI TEHNICE PENTRU EXECUTAREA DRENURILOR ORIZONTALE PRIN VIBROFORARE

Indicativ C 178-76

1. GENERALITĂŢI

1.1. Drenurile orizontale vibroforate sunt drenuri de adâncime forate, orizontale sau puţin înclinate faţă de orizontală, la care forarea se execută cu ajutorul unor instalaţii vibratoare de foraj.

1.2. Drenurile orizontale executate prin vibroforare se pot folosi la următoarele categorii de lucrări:

a) Lucrări de drenare a apei subterane, în scopul combaterii alunecărilor de teren, a stabilizării şi consolidării terenurilor afectate de instabilitate.

b) Captări de apă cu drenuri orizontale radiale, folosite ca surse locale de apă pentru diverse scopuri (alimentare, irigaţii etc.).

c) Lucrări de coborâre a nivelului apei subterane, pentru executarea în condiţii de uscat a săpăturilor şi a fundaţiilor unor construcţii, atunci când adâncimea şi dimensiunile în plan ale gropii de fundaţie sunt mari, iar baza acesteia se apropie mult sau chiar intră într-un strat acvifer sub presiune.

1.3. Alegerea soluţiei de drenare sau captare de adâncime cu ajutorul drenurilor orizontale cu diametru redus executate prin vibroforare, se va face pe baza unui calcul de eficienţa economică, comparativ cu soluţiile clasice.

[top]

2. PRINCIPII DE ALCĂTUIRE CONSTRUCTIVĂ

2.1. Constructiv un sistem de captare sau de drenare a apei subterane cu ajutorul drenurilor orizontale executate prin vibroforare, se compune dintr-un puţ colector (cheson circular din beton armat) şi elemente filtrante pozate orizontal-radial în teren (fig. 1).

2.2. Elementele filtrante ale drenurilor constau din tuburi filtrante cu diametrul de 40...110 mm şi lungime de 20...25 m, introduse în foraje executate prin vibroforare.

Tuburile filtrante sunt alcătuite din tronsoane cu lungimi de 1...3 m, care se îmbină între ele prin mufare în timpul pozării în teren. Acestea se pot confecţiona din ţeavă metalică sau din material plastic (ţeavă PVC tip mediu sau greu), în pereţii căreia sunt executate orificii circulare sau fante.

2.3. Mărimea diametrului orificiilor sau a lăţimii fantelor este funcţie de compoziţia granulometrică a terenului din stratul în care se pozează tubul filtrant, recomandându-se să fie egală cu dublul diametrului particulelor care intră în proporţie de 50% în compoziţia granulometrică, a terenului respectiv.

Page 2: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

Distanţa dintre orificii sau fante se alege astfel, încât suprafaţa filtrantă să reprezinte 15...20% din suprafaţa laterală totală a tubului filtrant.

2.4. Diametrul minim al puţului colector se determină în funcţie de gabaritul instalaţiei de forare şi de creerea condiţiilor de forare din interiorul puţului către exterior, iar grosimea pereţilor din condiţii de rezistenţă a materialului.

2.5. La execuţia şi lansarea puţului colector (a chesonului circular din beton armat), în peretele acestuia se lasă barbacane etanşate provizoriu (cu flanşe metalice şi garnituri de cauciuc), prin care urmează să se execute forarea, respectiv să se pozeze tuburile filtrante ale drenurilor orizontale radiale.

Sisteme de drenare a apei folosite la lucrări de stabilizare şi consolidare a terenurilor afectate de instabilitate

2.6. Sistemele de drenare a apei pentru această categorie de lucrări sunt alcătuite din mai multe puţuri colectoare, amplasate la distanţă de 30...35 m unul de altul, după unul sau mai multe profile paralele cu axa longitudinală a alunecării (fig. 2 a şi b).

Puţurile colectoare de pe un profil sunt legate între ele prin conducte (metalice sau din material plastic), cu diametru de 100...150 mm, pozate tot prin vibroforare, care asigură scurgerea apei colectate înspre aval. Din puţul colector situat în punctul cel mai din aval de pe un profil, scurgerea apei colectate este asigurată tot printr-o conductă, până la un ranfort cap de dren (emisar de evacuare), iar mai departe apa poate fi condusă într-un recipient natural (pârâu, vale, depresiune), printr-un şanţ deschis.

2.7. Adâncimea puţurilor colectoare este condiţionată de încastrarea acestora cu 1,50...2,00 m în stratul rezistent şi stabil situat sub suprafaţa de alunecare.

2.8. Dispunerea în plan a drenurilor orizontale este radială şi nesimetrică, acestea dispunându-se sub formă de spic, numai de o parte a puţului colector (partea dinspre amontele alunecării fig. 2).

2.9. Funcţie de adâncimea puţului colector, de condiţiile hidrogeologice şi stratigrafice ale terenului din zona de amplasare a acestuia, drenurile orizontale radiale pot fi dispuse la un singur nivel sau etajat (la mai multe niveluri de adâncime - fig. 2 a).

Dispunerea etajată a drenurilor orizontale radiale se impune în special atunci, când pe adâncimea puţului colector stratificaţia terenului este constituită din două sau mai multe straturi permeabile separate între ele de straturi cu permeabilitate mai redusă.

Pentru asigurarea unei bune funcţionări gravitaţionale a drenurilor, acestea în plan vertical se dispun înclinat faţă de orizontală cu o pantă de minim 10

o.

2.10. În situaţiile în care în frontul de amplasare a drenurilor orizontale sau al puţurilor colectoare apar presiuni din împingerea pământului care necesită sprijiniri, puţurile colectoare se pot înlocui cu ranforţi drenanţi, sau alte construcţii de sprijin, prevăzute cu drenuri orizontale vibroforate.

Captări de apă cu drenuri orizontale radiale folosite ca surse sau ca mijloc de coborâre a nivelului apei subterane

2.11. Datorită faptului că în aceste cazuri eficienţa captărilor de apă cu drenuri orizontale radiale este condiţionată de obţinerea unui debit, respectiv de crearea unei depresiuni locale cât mai mari, se recomandă ca drenurile orizontale vibroforate să fie pozate numai în straturi acvifere cu compoziţie granulometrică grosieră (fără sau cu un conţinut foarte redus de particule fine), cum ar fi: nisip cu pietriş, nisipuri mari şi mijlocii cât mai uniforme (Un < 5) etc.

Page 3: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

De asemenea, eficienţa lor este mult sporită dacă stratul acvifer în care se pozează drenurile este sub presiune.

2.12. La captări de apă radiale, dispunerea în plan a drenurilor orizontale este radială şi simetrică faţă de axa puţului colector după 4...12 raze (fig. 1).

În cazul când pe adâncimea puţului colector se găseşte un singur strat acvifer, drenurile orizontale radiale se dispun la un singur nivel, situat în apropierea bazei stratului acvifer.

Dacă pe adâncimea puţului colector există mai multe straturi acvifere, se aplică dispunerea etajată a drenurilor orizontale.

2.13. Captările de apă cu drenuri orizontale radiale pot fi constituite din puţuri de captare singulare, situate la distanţa la care sferele de afluenţă nu se interferează, sau sisteme de puţuri la care sferele de influenţă se suprapun (în cazul când se urmăreşte creerea unei depresiuni a nivelului apei subterane).

2.14. Tuburile filtrante ale drenurilor orizontale de la captările folosite ca surse de apă, se pot echipa cu robinete-vană, cu ajutorul cărora drenurile se pot închide, atunci când este necesar acest lucru (în perioada de execuţie a celorlalte drenuri, pentru curăţire, pentru anumite reparaţii în puţul colector etc.).

[top]

3. EXECUTAREA DRENURILOR PRIN VIBROFORARE

Lucrări pregătitoare

3.1. Executarea drenurilor orizontale prin vibroforare este precedată de următoarele lucrări pregătitoare:

- executarea puţurilor colectoare (a chesoanelor circulare din beton armat) sau a săpăturilor pentru anumite construcţii de sprijin prevăzute în proiect (ranforţi, drenanţi, ziduri de sprijin etc.), din care urmează să se execute forarea orizontală şi pozarea tuburilor filtrante ale drenurilor;

- executarea platformei de lucru pentru vibroinstalaţia de forare;

- instalarea pe platforma de lucru a vibroinstalaţiei de forare, axarea pe direcţia drenului şi asigurarea stabilităţii ei pe timpul lucrului;

- pregătirea instrumentelor de forare (conuri, carotiere, tije de foraj sau coloană de foraj);

- pregătirea tronsoanelor de tuburi filtrante şi a elementelor de îmbinare a acestora;

- amenajarea evacuării apei din puţul colector pe timpul executării drenurilor;

- asigurarea alimentării cu energie electrică a vibroinstalaţiei de forare şi a pompelor de evacuare a apei;

- asigurarea posibilităţii de acoperire a puţului colector şi de iluminare a acestuia, pentru a se putea lucra în orice condiţii atmosferice şi dacă e cazul şi pe timp de noapte.

Utilaje folosite

Page 4: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

3.2. Descrierea tehnică a utilajului şi a instrumentelor de forare folosite la executarea drenurilor orizontale prin vibroforare, precum şi tehnologia de execuţie, sunt redate în anexa 1.

Procedee de execuţie

3.3. În funcţie de natura terenului (compoziţie granulometrică, consistenţă etc.) în care se execută şi de specificul lucrărilor la care se folosesc, drenurile orizontale vibroforare se pot realiza prin următoarele procedee de execuţie:

a) Executarea forajului orizontal prin vibroforare (vibrostrăpungere) cu con, în care, după extragerea coloanei de foraj împreună cu conul, se montează tubul filtrant al drenului.

Acest procedeu se poate aplica la executarea drenurilor orizontale prin vibroforare în terenuri nispio-argiloase şi nisipos-prăfoase de consistenţă mai redusă (Ic < 0,5), la care stabilitatea pereţilor forajului se menţine până la montarea tubului filtrant (aceste condiţii de stratificaţie se întâlnesc de regulă la lucrări de stabilizare şi de consolidare a terenurilor afectate de instabilitate). Diametrul maxim al forajului, executat prin procedeul vibrostrăpungerii cu con, este de 150 mm.

Procedeul se poate aplica şi la pozarea conductelor de evacuare respectiv de legătură dintre puţurile colectoare.

b) Executarea forajului orizontal prin vibroforare (vibrostrăpungere) cu con, coloana de foraj servind şi de coloană de tubaj, în care se montează tubul filtrant al drenului; coloana de tubaj se extrage, iar conul şi tubul filtrant rămân în teren.

Procedeul se aplică la executarea drenurilor orizontale prin vibroforare folosite la captări de apă radiale, care se pozează în straturi acvifere necoezive (nisipuri), unde stabilitatea pereţilor forajului orizontal nu este asigurată.

c) Introducerea direct în teren a tubului filtrant al drenului prin vibropresare (vibrostrăpungere cu con), procedeu aplicabil tot în cazul captărilor radiale de apă (atât cu rol de surse de apă cât şi ca mijloc de coborâre a nivelului apei subterane), mai ales atunci când drenurile sunt pozate în straturi acvifere sub presiune şi cu compoziţie granulometrică grosieră.

Tuburile filtrante ale drenurilor executate prin acest procedeu se execută numai din ţeavă metalică cu pereţi groşi (minim 5 mm).

d) Executarea forajului orizontal prin vibroforare cu carotieră (cu extragerea pământului), în care apoi se montează tubul filtrant al drenului.

Acest procedeu se aplică la executarea drenurilor orizontale vibroforate folosite la lucrări de stabilizare şi consolidare a terenurilor afectate de instabilitate, atunci când drenurile sunt pozate în straturi nisipo-argiloase şi nisipos-prăfoase de rezistenţă şi consistenţă mai ridicate (Ic > 0,5).

3.4. Dacă pe lungimea drenului se întâlnesc straturi de teren cu consistenţă şi coeziune diferite, pentru fiecare strat se va aplica procedeul şi de vibroforare adecvat, în funcţie de caracteristicile terenului şi de condiţiile de asigurare a continuităţii forării şi pozării tubului filtrant.

3.5. La toate procedeele de execuţie menţionate anterior, cu excepţia celui care prevede introducerea direct în teren a tubului filtrant prin vibrostrăpungere cu con (punctul 3.3. c), diametrul tubului filtrant este mai mic decât diametrul forajului cu 40...50%, astfel că, după montarea acestuia, există posibilitatea de prăbuşire şi de afânare a pământului din jurul lui (la cele necoezive imediat, iar la cele cu o oarecare coeziune în timp).

Page 5: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

3.6. În procesul de vibroforare gaura forată are tendinţa de curbare în jos, datorită greutăţii proprii a coloanei de foraj, de aceea, se recomandă ca executarea forajului să înceapă după o direcţie înclinată în sus cu 2

o...3

o, faţă de axa proiectată a drenului.

3.7. După execuţia fiecărui dren orizontal vibroforat, spaţiul barbacanei, rămas neocupat de tubul filtrant al drenului, se etanşează cu mortar de ciment, conform detaliului prezentat în fig. 3.

3.8. În perioada de început a funcţionării drenurilor, în mod obligatoriu trebuie să se efectueze spălări repetate ale acestora cu apă sub presiune, pentru a grăbi procesul de formare a unui filtru invers natural în jurul tuburilor filtrante.

Debitul şi presiunea de spălare trebuie evaluate în funcţie de diametrul şi rezistenţa pereţilor tubului filtrant, diametrul orificiilor sau dimensiunilor fantelor şi compoziţia granulometrică a terenului.

3.9. În cazul unor terenuri susceptibile fenomenului de lichifiere sub acţiunea vibraţiilor, nu este indicată executarea prin vibroforare a drenurilor orizontale, folosite la lucrări de stabilizare şi consolidare a terenurilor afectate de instabilitate.

[top]

4. MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

4.1. În procesul de execuţie al drenurilor orizontale se vor respecta prevederile din "Normele republicane de protecţie a muncii", aprobate de Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii cu ordinele nr. 34/1975 şi 60/1975, precum şi din "Normele de protecţia muncii (construcţii-montaj)", aprobate de Ministerul Construcţiilor Industriale cu ordinul nr. 7 N/1970.

4.2. Unitatea executantă va adapta normele generale de protecţie a muncii la condiţiile specifice fiecărei lucrări care se execută, folosind pentru aceasta şi fişele tehnologice, respectiv cărţile tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor folosite.

Atenţie sporită se va acorda unor operaţii ca:

- realizarea legăturilor electrice dintre sursa de energie electrică şi instalaţia de vibroforare;

- realizarea împământării instalaţiei de vibroforare;

- evacuarea apei din puţul cheson în timpul execuţiei drenurilor orizontale prin vibroforare.

[top]

ANEXA 1

FISA TEHNOLOGICA

PENTRU EXECUTAREA DRENURILOR ORIZONTALE PRIN VIBROFORARE

Page 6: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

1. Utilajul de lucru si instrumentele de vibroforare

Ca utilaj de lucru pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare, se poate folosi instalatia de vibroforare pe orizontala tip IVO – I, a carui prototip a fost executat de “Uzina 6 Martie” din Timisoara si omologat în anul 1973

1.1. Elementele componente

Partile componente principale ale instalatiei de vibroforare pe orizontala tip ivo – i (fig. 4), sunt urmatoarele:

- cadrul de baza al instalatiei;

- generatorul de vibratii;

- motorul electric de antrenare a generatorului de vibratii;

- instalatia hidraulica pentru realizarea presiunii statice;

- instrumente de vibroforare si accesorii.

1.2. Caracteristici tehnice si dimensiuni de gabarit

Instalatia de vibroforare pe orizontala tip IVO – I are urmatoarele caracteristici tehnice principale si dimensiuni de gabarit:

- forta perturbatoare a generatorului de vibrati: 10 KN;

- momentul static al excentricilor generatorului de vibratii: 250 daNcm;

- turatia excentricilor: 1000-2000 rot/min;

- amplitudinea vibratiilor: 5,5 mm;

- viteza de înaintare a caruciorului generatorului de vibratii: 0,2-1,0 m/min;

- puterea motorului electric d antrenare a generatorului de vibratii: 13 kW;

- tensiunea motorului electricde antrenare a generatorului de vibratii: 220/380 V;

- presiunea de lucru a instalatiei hidraulice: 115 daN/cm2;

- masa instalatiei: 2037 kg;

- lungimea instalatiei: 3335 mm;

- latimea instalatiei: 1300 mm;

- înaltimea instalatiei: 1350 mm;

- distanta de la sol la nivelul axei forajului: 650 mm;

Page 7: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

1.3. Instrumente de vibroforare

Instrumentele de vibroforare cu care este echipata instalatia IVO – 1 sunt:

- conuri metalice de vibroforare cu diametrul de: 100; 120; 130; 140; 150; 170; 180; 190 si 200 mm;

- carotiere de vibroforare cu diametrul de: 159; 200; 250; 300; 350 si 375 mm si cu lungimea de 1000 mm, prevazute cu fante longitudinale si cutit taietor la un capat (fig. 5);

- coloana de foraj alcatuita din tronsoane cu lungime de 1000 mm, confectionate din teava metalica cu diametru exterior de 114 mm si cel interior de 86 mm.

1.4. Dimensiunile forajelor

Cu ajutorul instalatiei de vibroforare pe orizontal tip IVO – 1 se pot executa drenuri orizontale prin toate cele patru procedee mentionate la punctul 3.3. al prezentelor instructiuni tehnice. Dimensiunile forajelor care se pot executa cu aceasta instalatie sunt:

- diametrul de 100…200 mm si lungimea de 20…25 m, în cazul vibroforarii cu con;

- diametrul de 150…375 mm si lungimea de 15…25 m, în cazul vibroforarii cu carotiera.

2. Tehnologia de executie a drenurilor orizontale prin procedeul vibroforarii cu con.

Tehnologia de executie corespunzatoare acestui procedeu cuprinde urmatoarele operatii de lucru:

- se monteaza conul de vibroforare la primul tronson al coloanei de foraj, care se prinde rigid de vibrator (generatorul de vibratii); caruciorul împreuna cu vibratorul este deplasat înspre înainte (în directia forajului), cu ajutorul fortei statice, pâna când conul patrunde în teren 10…15 cm (fig. 6 a);

- se porneste vibratorul si cu ajutorul fortei statice, dezvoltata de instalatia hidraulica, respectiv prin reducerea fortelor de frecare sub efectul vibratiilor, se înfige în teren, pe toata lungimea sa, primul tronson al coloanei de foraj (fig. 6 b);

- se opreste vibratorul si se detaseaza de el tronsonul de coloana introdus în teren, deplasând înapoi pâna la refuz vibratorul; în spatiul ramas liber se intercaleaza un nou tronson al coloanei de foraj, care se îmbina prin însurubare cu cel introdus si se fixeaza rigid de vibrator (fig. 6 c);

- se porneste vibratorul din nou, continuându-se înfigerea pe lungimea celui de al doilea tronson al coloanei de foraj.

Acest ciclu de operatii se repeta pâna l atingerea lungimii necesare a forajului orizontal, dupa care începe extragerea coloanei de foraj.

Dupa extragerea coloanei de foraj, pe lungimea ultimului tronson introdus în teren la vibratoare, se demonteaza acest tronson, iar vibratorul se deplaseaza din nou înspre fata, pentru extragerea în continuare a urmatorului tronson, repetând aceste operatii pâna la extragerea completa a coloanei de foraj si a conului de vibroforare.

Dupa executarea forajului, se procedeaza la montarea tubului filtrant (metalic sau din masa plastica) în foraj. Tubul filtrant este tronsonat (lungimea tronsoanelor fiind de 1000 mm), iar în capatul primului tronson se monteaza un con (din lemn sau metalic).

Page 8: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

Introducerea tubului filtrant se face prin presiune statica, iar îmbinarea tronsoanelor se realizeaza prin mufare.

În cazul când, pentru executarea drenurilor orizontale (sau pozarea conductelor de evacuare), instalatia de vibroforare este montata pe o platforma în chesonul putului colector (fig. 7), tehnologia de lucru este identica cu cea descrisa mai sus.

3. Tehnologia de executie a drenurilor orizontale prin procedeul vibroforarii cu con si coloana de tubaj.

Tehnologia de executie în acest caz cuprinde ciclul de operatii descris la punctul 2.

Apar unele deosebiri în sensul ca, între coloana de foraj (care are rol si de tubaj) si conul de vibroforare montat în capatul ei, nu exista o legatura rigida, ci numai o simpla împanare a conului în primul tronson al coloanei de foraj. Datorita acestui lucru este necesar ca, la vibroforare, generatorul de vibratii al instalatiei sa lucreze ca vibropercutor.

Pe de alta parte, deoarece la acest procedeu coloana de foraj serveste si ca tubaj, aceasta este alcatuita numai din tronsoane de tevi metalice cu pereti grosi (10…15 mm). Diametrul interior al coloanei de foraj (de tubaj) trebuie sa fie cu 20…30 mm mai mare decât diametrul exterior al tubului filtrant, care este prevazut a se folosi pentru dren.

Dupa executarea forajului prin vibroforare, respectiv introducerea coloanei de foraj (de tubaj) în teren, în interiorul acesteia se introduce tubul filtrant din material plastic, alcatuit din tronsoane cu lungimea de 1…3 m, care se îmbina între ele prin mufare.

Dupa introducerea tubului filtrant în interiorul coloanei de foraj, acesta se fixeaza prin împanare (proptire) în peretele putului colector, din partea opusa forajului si apoi se extrage coloana de foraj (de tubaj) prin forta statica însotita la nevoie de vibratii. Datorita faptului ca între coloana de foraj (de tubaj) si conul de vibroforare nu exista legatura rigida, la extragere coloana de foraj se detaseaza de con, acesta ramânând pierdut în teren împreuna cu tubul filtrant.

4. Tehnologia de executie a drenurilor orizontale cu procedeul introducerii în teren a tubului filtrant prin vibropresare.

Operatiile pe care le comporta tehnologia de executie în acest caz sunt identice cu cele corespunzatoare procedeului de vibroforare cu con (punctul 2).

Deosebirea consta doar în faptul ca la acest procedeu coloana de foraj este chiar tubul filtrant al drenului, care dupa introducere ramâne în teren împreuna cu conul de vibroforare.

Tubul filtrant (cu rol si de coloana de foraj) este alcatuit din tronsoane de tevi metalice (cu lungime de 1000 mm), a caror îmbinare se face prin mufare sau însurubare.

Îmbinarea tronsoanelor tubului filtrant în acest caz se poate face si prin sudura, dar trebuie asigurata o axialitate perfecta a acestora si o foarte buna calitate a sudurilor de îmbinare executate.

5. Tehnologia de executie a drenurilor orizontale prin procedeul vibroforarii cu carotiera.

Tehnologia de executie a drenurilor orizontale prin acest procedeu cuprinde urmatoarele operatii de lucru:

- se fixeaza rigid carotiera la generatorul de vibratii al instalatiei, deplasând apoi caruciorul acestuia înspre înainte, pâna când cutitul taietor al carotierei se înfige în teren;

Page 9: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

- se porneste generatorul de vibratii si prin forta statica aplicata în prezenta vibratiilor sau vibropercutiilor se introduce carotiera în teren pe toata lungimea ei;

- se opreste generatorul de vibratii si se schimba sensul de actiune al fortei statice a instalatiei pentru deplasarea înspre înapoi a caruciorului, extragând carotiera din teren, împreuna cu pamântul din ea;

- se demonteaza carotiera de la generatorul de vibratii si se curata de pamântul extras;

- se introduce carotiera prin presare statica în gaura forata, iar în spatiul dintre capatul ei si generatorul de vibratii se monteaza primul tronson al coloanei de foraj;

- se porneste generatorul de vibratii, introducând carotiera în terenului neforat, pe o noua distanta egala cu lungimea ei;

- se opreste din nou generatorul de vibratii si se extrage carotiera pentru curatire de pamântul forat;

- se prelungeste coloana de foraj cu înca un tronson si se continua vibroforarea.

Operatiile se repeta în aceasta ordine pâna la atingerea lungimii proiectate a forajului orizontal.

Dupa terminarea forajului, respectiv dupa ultima extragere a coloanei de foraj si a carotierei, se introduce tubul filtrant al drenului. Introducerea tubului filtrant se face în acelasi mod ca si la procedeul vibroforarii cu con (punctul 2).

6. Date informative privind viteza de executie a forajelor orizontale cu instalatia IVO – 1.

Viteza de executie a forajelor orizontale cu instalatia de vibroforare IVO – 1 este functie de o serie de parametri ca; natura si rezistenta terenului, dimensiuni geometrice ale forajului, procedeul de vibroforare aplicat (cu con sau cu carotiera), presiunea statica exercitata etc.

Cu caracter informativ, în tabelul 1 se prezinta unele date privind durata si viteza de executie, obtinute la executarea forajelor orizontale cu instalatia IVO – 1, atât în cadrul unor lucrari de productie cât si experimentale.

La executarea unor drenuri orizontale prin procedeul vibroforarii cu con si coloana de tubaj (tub filtrant din PVC cu R 76 mm pozat într-un strat acvifer alcatuit din nisip prafos), durata totala de executie a unui dren cu lungime medie de 20 m a fost de cca. 24 h, ceea ce corespunde unei viteze de executie de 0,83 m/h.

La toate lucrarile de forare executate cu instalatia IVO – 1 aceasta a fost deservita de o formatie de lucru alcatuita dintr-un muncitor (mecanicul care asigura functionarea instalatiei) si 3…4 muncitori necalificati, dar instruiti în prealabil.

Tabelul 1

Nr. crt.

Lung. foraj (mm)

Diam. foraj (mm) Timp vibrof. (min.)

Timp operatii anexe (min.)

Timp total exec. (min)

Viteza exec. (m/h)

Natura terenului Con. Carot.

1. 6,50 160 - 90 170 260 1,50 Argila nisip

2. 6,50 - 159 105 270 375 1,04 Argila

Page 10: C 178 76 Drenuri Orizontale Prin Vibroforare

nisip

3. 13,00 - 375 470 915 1385 0,56 Argila nisip

compacta

4. 15,50 - 375 255 780 1035 0,90 Argila

5. 12,00 160 - 180 325 505 1,43 Nisip

argilos

6. 26,00 - 159 445 1090 1535 1,02 Nisip

argilos

Nota:

- pozitiile 1…4 din tabel corespund unor lucrari de productie executate, iar pozitiile 5 si 6 unor lucrari experimentale;

- coloana de foraj folosita a avut diametrul exterior de 114 mm.

[top]