195
Buletinul Cărţilor Noi : martie-aprilie 2015

Buletinul Cărţilor Noi : martie-aprilie 2015 · 001.1(031) 082.1 Prima mea enciclopedie-Larousse ENCICLOPEDIE ENCICLOPEDIE(pentru copii) ENCICLOPEDIE(ştiinţă) FIZICĂ(enciclopedie)

  • Upload
    others

  • View
    73

  • Download
    7

Embed Size (px)

Citation preview

Buletinul Cărţilor Noi : martie-aprilie 2015

1 - BĂNESCU, CLAUDIANoţiuni de genetică şi implicaţii genetice în patologia cu interesare cranio-maxilo-facială /

Bănescu Claudia ; Coautori : Dr. Duicu Carmen, dr.Todoran Anamaria, drd. Moldovan G. Valeriu.... - Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.156 p. : il.,fig.,tab.ISBN 978-973-169-330-9616-056.7MEDICINĂ(genetică) BOLI GENETICE ANOMALII DENTO-MAXILAREIII 32891 61/B26

001 - Ştiinţă şi cunoaştere

2 - RESEIGH, BARBARAŞtiinţa / Barbara Reseigh ; [Traducere din limba franceză de Anca Volceanov]. - Ediţie coordonată

de Camilla Hallinan şi Odette Dénommée. - Bucureşti : RAO, 2007.120 p. : fig., il. color.. - (Prima mea enciclopedie Larousse).Index p. 117-120.ISBN 978-973-717-149-8001.1(031) 082.1 Prima mea enciclopedie-LarousseENCICLOPEDIE ENCICLOPEDIE(pentru copii) ENCICLOPEDIE(ştiinţă)

FIZICĂ(enciclopedie) LAROUSSE ŞTIINŢĂ ŞTIINŢĂ(enciclopedie) ŞTIINŢĂ(Noţiuni fundamentale)L-001/S85

0 - Generalităţi

3 - BUZOGÁNY ÁRPÁD, P.A Székely Útkereső Kiadványok műhelyében : Hagyomány és helyismeret közelképben / P.

Buzogány Árpád. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ; Székely Útkereső Kiadványok, 2007.52 p. : il.Note p. 48-49.ISBN 978-973-8320-51-2050(=511.141)(498.4) 017.4(498) Székely ÚtkeresőSzékely ÚtkeresőPUBLICAŢII PERIODICE REVISTĂ DE CULTURĂ(Székely Útkereső) REVISTE LITERARE

CATALOAGE(edituri)TransilvaniaII 94690 050/B98

001 - Ştiinţă şi cunoaştere

4 - IELTS Exam Secrets : Study Guide : Your Key to Exam Success. - s.l. : Mometrix Media, [2014].107 p. : tab.ISBN 978-1-61403-579-4001.81 811.111(73)LIMBA ENGLEZĂ LIMBA ENGLEZĂ(ghid) LIMBA ENGLEZĂ(lingvistică) STRATEGII DE

ȚÎNVĂ ARE STRATEGII DE COMUNICARE METODOLOGIE TEHNICA MUNCII INTELECTUALE METODOLOGII DE EVALUARE001/I-35

5 - FARNDON, JOHNBine că eşti tu deştept! : Cea mai scurtă cale de la impostură la valoare / John Farndon ;

Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. - Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Nemira, [2014].211 p.. - (Bonton).Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-606-579-849-6001.811(076.3) 082.1 BontonCUNOAŞTERE CULTURĂ GENERALĂ ŞTIINŢĂ FILOSOFIEII 94815 001/F23

6 - KÖTHE, RAINERÎntrebări şi răspunsuri : Ştiinţa în viaţa cotidiană / de Dr. Rainer Köthe ; Ilustraţii de Gaia

Bellettini ; Traducere din limba germană de Gabriela Muntean. - Bucureşti : RAO, 2008.128 p. : il. în parte color.Index p. 127-128.ISBN 978-973-717-266-2001(076.3) 008(076.3)ŞTIINŢĂ ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE ÎNTREBĂRI DE CULTURĂ GENERALĂ

FIZICĂ(întrebări şi răspunsuri)II 94728 001/K76

7 - PRIWER, SHANA101 lucruri inedite despre Da Vinci : Secretele celui mai excentric şi mai creator geniu al

omenirii! / Shana Priwer, Cynthia Phillips ; Traducere din limba engleză de Caterina Radu. - [Bucureşti] : Meteor Press, [2009].236 p.Index p. 231-236.Opere citate p. 229.ISBN 978-973-728-348-1001.894(450) Leonardo da Vinci 929 Leonardo da VinciLeonardo da VinciINVENŢII ŞI DESCOPERIRI INVENŢII ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE(Renaştera italiană)

ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE OAMENI DE ŞTIINTĂ PICTORI(Leonardo da Vinci) BIOGRAFIE(Leonardo da Vinci) INVENTATORI(Leonardo da Vinci) INVENTATORIII 94820 001/L46P

004 - Calculatoare

8 - CĂLIN, AVRAMBaze de date : [e-book] / Avram Călin. - Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.1 CD-ROM.ISBN 978-973-169-332-3004.65(076.5) 004.438 SQL(076.5)BAZE DE DATE(informatică) CALCULATOARE(baze de date) INFORMATICĂ(probleme)

LUCRĂRI DE LABORATOR LIMBAJE DE PROGRAMARE(SQL)MAV-1031

9 - KIRKPATRICK, DAVIDEfectul Facebook : Din culisele reţelei de socializare care uneşte lumea / David Kirkpatrick ;

Traducere din limba engleză de Bogdan Odăgescu. - [Bucureşti] : Philobia, [2011].342 p. : foto.. - (Portrete).Note de subsol.Bibliografie p. 335-336.ISBN 978-606-93046-3-1004.738.5:316.472.4 316:472.4:004.738.5 082.1 PortreteREŢELE DE SOCIALIZARE INTERNET INTERNET(afaceri online) FACEBOOKIII 32922 004/K47

008 - Civilizaţie. Cultură. Progres

10 - MIHÁLY MÁRTAPapago indiánok az óriáskaktusz országában / Mihály Márta. - [s.l.] : [Scada Publishing],

[2013].104 p. : il., h.Bibliografie p. 80-81.ISBN 978-1466282421, ISBN 1466282428008(=87)(79) 930.85(=87)(79)INDIENI AMERICANI ISTORIA CULTURII(S.U.A.) CIVILIZAŢIE INDIANĂ CULTURA

INDIENILORArizona, SUA008/M70

11 - OKADA, AMINAIndia clasică [Univers] / Amina Okada şi Thierry Zéphir ; Traducere de Livia Iacob. - s.l. :

Univers Publishing House, [2007].128 p. : il. în parte color.. - (Découvertes-Istorie ; Seria a IV-a. Volumul III).ISBN 978-1-60257-070-2008(540)"-03/+05" 930.85(540)"-03/+05" 082.1 Découvertes-IstorieINDIA INDIA(istorie) INDIA(cultură) CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE CULTURĂ ŞI

CIVILIZAŢIE(India antică) CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(India) CULTURĂ INDIANĂ CIVILIZAŢIE INDIANĂ RELIGIE INDIANĂ ISTORIA INDIEII 20046 008/O-37

02 - Biblioteconomie

12 - A szatmári római katolikus egyházmegye műemlékkönyvtárának régi állománya : Katalógus. 1701 előtti külföldi nyomtatványok. Régi Magyar Könyvtár = Altbücherbestand der Bibliothek der Diözese in Sathmar = Fondul de carte veche al bibliotecii eparhiale din Satu Mare / Összeállította / Zusammengestellt von / Lucrare întocmită de Emődi András. - Nagyvárad : Szatmári Római Katolikus Püspökség ; Varadinum Script Kiadó, 2010.237 p.. - (\A \\Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei ; 5).Rezumat în lb. română şi germană p. 13-14.Index p. 201-237.Bibliografie p. 17-19.ISBN 978-606-92421-2-4027:282(498.4 Satu-Mare) 282(498.4 Satu-Mare):027 082.1 A Kárpát-medence magyar

könyvtárainak régi könyvei 017.1:094 094:017.1BIBLIOTECI(cataloage) CATALOG CĂRŢI VECHI BISERICA ROMANO-

CATOLICĂ(Transilvania) BIBLIOTECI(Transilvania)Satu Mare0-52317 III 32880 02/S99

06 - Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

13 - IONESCU, ADRIAN-SILVANMişcarea artistică oficială în România secolului al XIX-lea : [studiu] / Adrian - Silvan Ionescu.

- [Bucureşti] : NOI Media Print, [2008].288 p. : il. color.Anexe p. 266-280.Index p. 284-287.Bibliografie selectivă p. 281-283.ISBN 978-973-1805-18-47(498)''18'' 069.51:75ARTĂ CURENTE ARTISTICE PICTURĂ(album) PICTURĂ(curente) PICTURĂ(România)

EXPOZIŢIE DE ARTĂIII 32921 069/I61

14 - SÖPTEI ISTVÁNA sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum ötven éve : 1951-2001 / Söptei István. - Sárvár : Nádasdy

Ferenc Múzeum, 2001.85 p. : il.. - (Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványai ; 6).Note p. 33-35.ISBN 963 7206 86 8069(091) 069(439 Sárvár)(091) 082.1 Nádasdy Ferenc Múzeum kiadványaiMUZEE MUZEE(Ungaria) NÁDASDY FERENC MÚZEUMSárváro-55368 III 32876 06/S68

070 - Ziaristică. Presă

15 - Presa Primului Război Mondial : O perspectivă istorică / Coordonatori : Cătălin Negoiţă, Zanfir Ilie. - Bucureşti ; [Galaţi] : Tritonic ; Axis Libri, 2015.596 p. : il.. - (Comunicare. Media).Cuvânt înainte p. 9-35.Note de subsol.Bibliografie la sfârşitul capitolelor.ISBN 978-606-749-016-9, ISBN 978-606-8324-98-2070(498):355.48(100)"1914/1918" 082.1 Comunicare. Media 355.48(100)/"1914/1918":070(498)MASS-MEDIA COMUNICARE ZIARISTICĂ JURNALISM SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

PRESĂ PRESĂ ROMÂNEASCĂ ZIARE ZIARISTICĂ(România) PRIMUL RĂZBOI MONDIAL PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (în presă)II 95082 070/P91

16 - BEKE SÁNDORAz Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján : Beszélgetés

írókkal, költőkkel, irodalomtörténészekkel, egyetemi tanárokkal és szerkesztőkkel XXI. századi erdélyi könyvkiadásról, sajtókiadványokról, irodalomról, könyvterjesztésről / Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ; Székely Útkereső Kiadványok ; Erdélyi Toll, 2012.183 p. ; [8] p. il. color.. - (Írók és művek).ISBN 978-606-534-058-9070(=511.141)(498.4)(047.53) 082.1 Írók és művek 050(=511.141)(498.4)PUBLICAŢII PERIODICE REVISTE CĂRŢI(editare) CARTE MAGHIARĂ(România)

ZIARISTICĂ(istoria)(Transilvania) INTERVIURI PRESĂ MAGHIARĂ(România)TransilvaniaII 94689 070/B41

17 - BEKE SÁNDORA Székely Útkereső levelezés és dokumentumok tükrében / Beke Sándor. - Székelyudvarhely :

Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ; Székely Útkereső Kiadványok, 2011.180 p. ; [118] p. il.Note p. 157-172.Bibliografie p. 174-177.ISBN 978-606-534-035-0070(=511.141)(498.4) 821.511.141(498)-6 050(=511.141)(498.4)Székely ÚtkeresőPUBLICAŢII PERIODICE REVISTĂ DE CULTURĂ(Székely Útkereső) REVISTE LITERARE

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori)Transilvania. Odorheiu SecuiescII 94686 070/B41

087.5 - Publicaţii pentru copii

18 - Barza şi vulpea. - [Bucureşti] : Unicart, [2011].12 p. : il. color.. - (Poveşti cu tâlc).ISBN 978-606-576-035-6087.5(0:82-93-1) 82-93-1=135.1 082.1 Poveşti cu tâlcCARTE PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU

COPII(fabule)087.5/B35

19 - ABRAMSON, JILLPuppy Parade : A Puppy Diares Book / Jill Abramson and Jane O' Connor ; Illustrated by

Deborah Melmon. - [New York] : Penguin Young Readers ; Penguin Group, [2013].32 p. : il. color.. - (Penguin Young Readers).ISBN 978-0-448-46574-6087.5 082.1 Peguin Young ReadersLITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ AMERICANĂ(poezii)087.5/A13

20 - ABRAMSON, JILLHoliday Helper : A Puppy Diares Book / Jill Abramson and Jane O' Connor ; Illustrated by

Deborah Melmon. - [New York] : Penguin Young Readers ; Penguin Group, [2014].32 p. : il. color.. - (Penguin Young Readers).ISBN 978-0-448-45677-5087.5 082.1 Peguin Young ReadersLITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ AMERICANĂ(poezii)087.5/A13

21 - WHYBROW, IANHarry şi dinozaurii salvează animalele / Ian Whybrow, Adrian Reynolds ; [Traducere din limba

engleză Silviu Nicolae] ; [Ilustraţii Adrian Reynolds]. - [Bucureşti] : RAO, [2008].[28] p. : il. color.ISBN 978-973-103-569-7087.5CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)087.5/W64

22 - WHYBROW, IANHarry şi găletuşa cu dinozauri / Ian Whybrow, Adrian Reynolds ; [Traducere : Silviu Nicolae] ;

[Ilustraţii : Adrian Reynolds]. - Bucureşti : RAO, 2008.[28] p. : il. color.ISBN 978-973-103-566-6087.5CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ ENGLEZĂ(pt. copii)087.5/W64

23 - WHYBROW, IANHarry şi dinozaurii merg la şcoală / Ian Whybrow, Adrian Reynolds ; [Traducere din limba

engleză Silviu Nicolae] ; [Ilustraţii Adrian Reynolds]. - [Bucureşti] : RAO, [2008].[28] p. : il. color.ISBN 978-973-103-567-3087.5 CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti) 087.5/W64

24 - WHYBROW, IANHarry şi dinozaurii se bălăcesc / Ian Whybrow, Adrian Reynolds ; [Traducere din limba engleză

Silviu Nicolae] ; [Ilustraţii Adrian Reynolds]. - [Bucureşti] : RAO, [2008].[28] p. : il. color.ISBN 978-973-103-568-0087.5CARTE PENTRU COPII LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)087.5/W64

09 - Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

25 - CRIŞAN, SORINArta, fizionomia şi circulaţia cărţii în Transilvania secolelor XV-XVI : (cu o scurtă introducere

la tiparul european) / Sorin Crişan. - Cluj-Napoca : Avalon, 2014.329 p. : il.Prefaţă p. 5-7.Note de subsol.Bibliografie p. 311-325.ISBN 978-606-92563-7-409(498.4)"14/15" 002.2(498.4)"14/15"ISTORIA CĂRŢII CARTE BIBLIOFILIE ISTORIA TIPARULUI CARTE VECHE CARTE

VECHE(Transilvania)TransilvaniaII 94666 09/C86 0-56490

1 - Filosofie

26 - CARPIUC, ALEXANDRUMistica numerelor cosmice în cultura Sighişoara Wietenberg / Carpiuc Alexandru. - Sighişoara

: s. n., 2014.52 p. : il. color.Cuvânt înainte p. 4-6.Bibliografie p. 52.ISBN 978-973-0-17864-7133.3 133.522 391.984(=135.1)(498.4)SIMBOLURI SIMBOLISTICĂ SIMBOLURI ŞI MITURI SIMBOLURI RELIGIOASE ARTĂ

POPULARĂ(Transilvania) CULTURA SIGHIŞOARA(simboluri) CULTURA WIETENBERG(simboluri) SIMBOLURI COSMICE SIMBOLURI NUMERICE NUMEROLOGIE ORNAMENTE OCULTISM(astrologie)Transilvania. România. SighişoaraIII 32865 133/C21

27 - CASTANEDA, CARLOSPase magice / Carlos Castaneda ; [ traducere de Irina Horea]. - [Bucureşti] : Rao International

Publishing Company, [2003].248 p. : il.Note de subsol.ISBN 978-973-103-614-4133.4 615.825OCULTISM YOGA INIŢIERE SPIRITUALĂ DISCIPLINĂ MENTALĂ KINETOTERAPIE133/C28

28 - HUME, DAVIDDespre idei / David Hume ; [Traducere de Ovidiu G. Grama şi Mona Mamulea]. - Bucureşti :

ALL, 2012.119 p. : 1 portr.. - (In nuce [ALL]).Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1].ISBN 978-606-587-070-3141.132(410)Hume, David 165.63(410)Hume, David 082.1 In nuceSISTEME FILOZOFICE CUNOAŞTERE EMPIRISM EPISTEMOLOGIE

FILOZOFIE(sisteme)II 94868 1/H94

29 - NICOLS, GEORGIATu şi viitorul tău : Zodia ta. Trăsăturile definitorii ale personalităţii tale. Horoscopul tău pe 40 de

ani / Georgia Nicols ; [Traducere din limba engleză Tatiana Radu, Ioana Mitea]. - [Bucureşti] : Litera, [2012].640 p.Prefaţă p. 11-12.ISBN 978-606-600-616-3133.522.2ASTROLOGIE ASTROLOGIE(zodiac) ZODIAC ZODIIIII 32936 133/N66

30 - SAM, MARTINA MARIAExerciţii sufleteşti pentru voinţă : Retrospectivă şi autoeducaţie pe calea iniţierii antroposofice /

Martina Maria Sam ; Traducere de Diana Sălăjanu. - Bucureşti ; Cluj-Napoca : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2012.103 p.. - (Meditaţii).Note p. 99-103.ISBN 978-606-8358-56-7, ISBN 978-973-633-066-7141.333 082.1 MeditaţiiANTROPOSOFIE FILOZOFIE SISTEME FILOZOFICE(bazate pe judecata de valoare asupra

lumii) SISTEME FILOZOFICE MISTICISM FILOZOFIC MISTICISM VOINŢĂ MEDITAŢIIII 94747 1/S18

31 - SMITH, ROBERT ROWLANDMic dejun cu Socrate : Mari filosofi explicându-ţi viaţa de zi cu zi / Robert Rowland Smith ;

[Traducere din limba engleză Patricia Neculae]. - [Bucureşti] : Litera, [2013].219 p.. - (Colecţia IQ230).Index p. 216-219.Sugestii de lectură p. 213-215.ISBN 978-606-686-329-2101.3(0:82-4) 082.1 Colecţia IQ230FILOZOFIE FILOZOFIE(existenţialism) EXISTENŢIALISM ESEURI FILOZOFIE(eseuri)II 94884 1/S64

32 - STEINER, RUDOLFDespre enigmele sufletului : Antropologie şi antroposofie : Max Dessoir despre antroposofie :

Franz Brentano / Rudolf Steiner ; Traducere din limba germană de Diana Sălăjanu. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2010.152 p.. - (Iniţieri).Note de subsol.Note p. 143-147.ISBN 978-606-8162-20-1, ISBN 978-973-633-024-7141.333 159.923.2 159.961 289.957 082.1 IniţieriANTROPOSOFIE SUFLET MISTICISM FILOZOFIC CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

PARAPSIHOLOGIE(spiritism) CREŞTINISM(filozofie) PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ FILOZOFIE RELIGIOASĂII 94879 1/S83

159.9 - Psihologie

33 - The Girls' Book of Secrets. - New York : Scholastic INC., [2010].127 p. : il.ISBN 978-0-545-37356-2316.612 159.922.8 177.6-055.25 159.922.7-055.25ADOLESCENŢI ADOLESCENŢA PSIHOLOGIE(fete) DRAGOSTE159.9/G58

34 - BEYLOUNEH, CLOTILDEAveţi un copil precoce? / Clotilde Beylouneh ; Traducere de Maria - Catrina Perianu. - Bucureşti :

Teora, 2010.206 p.Bibliografie p. 205-206.ISBN 978-973-20-1089-1159.922.765PSIHOLOGIE DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI PSIHICĂ A COPILULUI DEZVOLTAREA

MENTALĂ A COPILULUIII 94741 159.9/B50

35 - BRAZELTON, BERRY TNevoile esenţiale ale copiilor / T. Berry Brazelton, Stanley I. Greenspan ; Traducere din engleză

de Mihaela Negrilă. - Editori: Silviu Dragomir şi Vasile Dem. Zamfirescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2013.334 p.ISBN 978-973-707-709-7159.922.7PSIHOLOGIA COPILULUI DEZVOLTARE UMANĂ COPII EDUCAŢIA COPILULUI

PSIHOLOGIE PSIHOPATOLOGIEII 94745 159.9/B81

36 - EWEN, ROBERT B.O introducere în teoriile personalităţii / Robert B. Ewen ; Traducere din engleză : Sofia Manuela

Nicolae. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2012].575 p. : il., portr.. - (Psihologie.Psihoterapie).Prefaţă p. 15-17.Glosar p. 550-554.Bibliografie p. 555-575.ISBN 978-973-707-585-7159.923.2PSIHOLOGIE(teorii) PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii) PSIHOTERAPIE

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII PSIHOPATOLOGIE STRUCTURA PERSONALITĂŢII PSIHANALIZĂIII 32928 159.9/E96

37 - GAY, PETERSigmund Freud : O viaţă pentru timpul nostru / Peter Gay ; Traducere din engleză de Florin

Vlădoi. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2012].694 p. : foto.Note 607-392 p. Cuvânt înainte p. 9-10. Prefaţă p. 11-15. ISBN 978-973-707-621-2159.964.2 929 Freud, Sigmund FREUD, SIGMUND(despre) BIOGRAFIE(Freud, Sigmund)

PSIHANALIZĂ PSIHOLOGIE III 32923 159.9/F89G

38 - KOHN, ALFIEThe Myth of the Spoiled Child : Challenging the Conventional Wisdom about Children and

Parenting / Alfie Kohn. - s.l. : [Da Capo Press], s.a.VIII; 268 p.Note p. 195-232.Index p. 261-268.

țIndica ii bibliografice p. 233-259.ISBN 978-0-7382-1724-6159.922.7 159.923.2 159.922.8 173.5/.7PSIHOLOGIE(comunicare) PSIHOLOGIE(asumarea rolului) PSIHOLOGIE PSIHOLOGIA

COPILULUI PSIHOLOGIA FAMILIEI PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI RELAŢIE PĂRINŢI-COPII PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII SFATURI EDUCATIVE(pentru părinţi) SFATURI EDUCATIVE PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ159.9/K68

39 - KOHN, ALFIEUnconditional Parenting : Moving from Rewards and Punishments to Love and Reason / Alfie

Kohn. - New York : Atria Paperback, [2006].264 p.. - (Family & Relationships).Anexe p. 212-221.Note p. 222-242.Index p. 257-264.

țIndica ii bibliografice p. 243-256.ISBN 978-0-7434-8748-1159.922.7 159.923.2 159.922.8 173.5/.7 082.1 Family & RelationshipsPSIHOLOGIE(comunicare) PSIHOLOGIE(asumarea rolului) PSIHOLOGIE PSIHOLOGIA

COPILULUI PSIHOLOGIA FAMILIEI PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI RELAŢIE PĂRINŢI-COPII PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII SFATURI EDUCATIVE(pentru părinţi) SFATURI EDUCATIVE PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ159.9/K68

40 - KOHN, ALFIEPunished by Rewards : The Trouble with Gold Stars, Incentive Plans, A's, Praise, and Other

Bribes / Alfie Kohn ; With a New Afterword by the Author. - New York ; Boston : Houghton Mifflin Company, [1999].XVI; 431 p.. - (Psychology/ Education/ Business).

țPrefa ă p. XI-XIV.Note de subsol.

țPostfa ă p. 257-275.Anexe p. 279-304.Note p. 305-376.Index p. 412-430.Date despre autor p. 431.

țIndica ii bibliografice p. 377-411.ISBN 978-0-618-00181-1, ISBN 0-618-00181-6159.922.7 159.923.2 159.922.8 173.5/.7 082.1 Psychology/ Education/ BusinessPSIHOLOGIE(comunicare) PSIHOLOGIE(asumarea rolului) PSIHOLOGIE PSIHOLOGIA

COPILULUI PSIHOLOGIA FAMILIEI PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI RELAŢIE PĂRINŢI-COPII PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII SFATURI EDUCATIVE(pentru părinţi) SFATURI EDUCATIVE PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ159.9/K68

41 - SELIGMAN, MARTIN E.P.Learned Optimism : How to Change Your Mind and Your Life / Martin E. P. Seligman. - New

York : Vintage Books, [2006].XII; 319 p.. - (Psychology/Self-Help).

țPrefa ă p. III-IV.Note p. 293-303.Index p.311-319.ISBN 978-1-400-07839-4159.942.53 159.923.2 082.1 Psychology/Self-HelpPSIHOLOGIA SUCCESULUI DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR PSIHOLOGIE(personalitate) AUTOCUNOAŞTERE159.9/S43

42 - SIEGEL, DANIEL J.No-Drama Discipline : The whole-brain way to calm the chaos and nurture your child's

developing mind / Daniel J. Siegel, Tina Payne Bryson. - New York : Bantam Books, [2014].XXVIII; 259 p. : il.ISBN 978-0-345-54804-7159.922.7 159.923.2PSIHOLOGIE(dezvoltarea personalităţii) PSIHOLOGIE(comunicare) PSIHOLOGIE

PSIHOLOGIE(teorii) DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii) DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI DEZVOLTAREA INTELECTUALĂ A COPILULUI DEZVOLTAREA FIZICĂ ŞI PSIHICĂ A COPILULUI159.9/S54

43 - STEINER, RUDOLFPsihologie spirituală : Noţiuni fundamentale de psihologie antroposofică / Rudolf Steiner ;

Conferinţe selectate şi editate de Markus Treichler ; Postfaţă şi indice al surselor bibliografice de Markus Treichler ; Traducere de Ligia Sălăgeanu. - Bucureşti ; [Cluj-Napoca] : Univers Enciclopedic Gold ; Triade, 2010.318 p.. - (Iniţieri).Postfaţă p. 277-315.Note p. 269-276.ISBN 978-606-8162-72-0, ISBN 978-973-8313-75-0159.961 289.957 082.1 Iniţieri 141.333 159.923.2PARAPSIHOLOGIE(spiritism) CREŞTINISM(filozofie) CUNOAŞTERE(iniţiere)

PSIHOLOGIE SPIRITUALĂ FILOZOFIE RELIGIOASĂ ANTROPOSOFIE SUFLET GÂNDIRE GÂNDIRE POZITIVĂ MISTICISM FILOZOFIC CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)II 94896 159.9/S83

17 - Morală. Etică

44 - GRAY, CHARLOTTEÎţi mulţumesc pentru faptele bune / [Texte de Charlotte Gray] ; [Traducere Marilena Iovu]. -

[Bucureşti] : Helen Expey Com., [2009].28 p. : il.. - (Forever Friends).ISBN 978-973-7607-84-3177.77 082.1 Forever FriendsMORALĂ MORALĂ(respect) RECUNOŞTIINŢÃ17/G77

2 - Religie

45 - Dragomirna şi ctitorii ei : Actele colocviului din 20-23 iulie 2009. - Putna : Editura Mitropolit Iacov Putneanu, [2014].466 p. : il. în parte color, tab., [2] pl. : sch.Note de subsol.Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor.Abrevieri p. 463-464.Cuvânt înainte [1] p..Prefaţă p. 7-10.ISBN 978-606-92292-9-3281.95 271(498.3) Mănăstirea DragomirnaMĂNĂSTIRI RELIGIE BISERICA CREŞTINĂ BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

MĂNĂSTIREA DRAGOMIRNA MĂNĂSTIRI ORTODOXEMoldovaIII 32871 2/D78

46 - Simboluri sacre : Popoare, religii, mistere / Volum coordonat de Robert Adkinson. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Art, [2012].792 p. : il.Cu peste 770 de ilustraţii, dintre care 595 color.Sursele ilustraţiilor şi menţiuni p. 788-792.ISBN 978-973-124-648-2291.37 003.62 398.341CEREMONII RELIGIOASE SIMBOLURI ŞI MITURI SIMBOLURI RELIGIOASE RELIGIE

SUPRANATURALII 94726 2/S56

47 - Dicţionar de imagini şi simboluri biblice : [O explorare enciclopedică a imaginilor, a simbolurilor, a motivelor, a metaforelor, a figurilor de stil şi a tiparelor literare din Biblie] / Editori generali Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremer Longman III. - Oradea : Casa Cărţii, 2014.1215 p.Index de subiecte p. 1136-1167.Index de referinţe biblice p. 1168-1211.Index de articole p. 1212-1215.ISBN 978-606-8282-22-0291.37 81'374:2DICŢIONAR TEMATIC DICŢIONAR TERMINOLOGIC DICŢIONAR BIBLIC DICŢIONAR

DE SIMBOLURI DICŢIONARE(simboluri) RELIGIE(dicţionar)L-2/D39

48 - ANASTASESCU, OCTAVIANLângă Valeriu Gafencu, sfântul închisorilor : Mărturia unui fost socialist / Octav Anastasescu ;

Volum coordonat de Danion Vasile. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Areopag ; Editura Meditaţii, 2014.160 p.. - (Din temniţe spre Sinaxare).Carte apărută cu binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Arhiepiscop Justinian Chira al Episcopiei

Maramureşului şi Sătmarului.Acatistul noului mucenic Valeriu Gafencu, sfântul închisorilor p. 131-159.ISBN 978-606-8451-57-2, ISBN 978-606-8392-13-4235.3 Gafencu, Valeriu 244 821.135.1-94 323.281(498)(0:82-94) 343.819.7(498)(0:82-94)Gafencu, ValeriuRELIGIE ORTODOXĂ LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) LITERATURĂ RELIGIOASĂ

LITERATURĂ RELIGIOASĂ(memorii) RELIGIE(credinţă) RELIGIE(literatură) RELIGIE(sfinţi) COMUNISM COMUNISM(România) COMUNISM(persecuţii politice) ÎNCHISORI COMUNISTE ÎNCHISORI(amintiri) SFINŢII 20014 2/G12A

49 - ASLAN, REZAZelotul : Viaţa şi epoca lui Isus din Nazaret / Reza Aslan ; Traducere de Mihnea Columbeanu şi

Filip-Iosif Columbeanu. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2013].382 p. : h.. - (New York Times Bestseller).Tabel cronologic p. 33-35.Note p. 291-367.Bibliografie p. 369-382.ISBN 978-973-707-883-4232.9 082.1 New York Times BestsellerIISUS IISUS HRISTOS IISUS HRISTOS(viaţa) ISTORIE ANTICĂII 94802 2/I-40A

50 - BENGEAN, FLORINSfântul Ioan Gură de Aur predicator social / Florin Bengean. - Tîrgu-Mureş : Casa de editură

"Mureş", 2015.118 p.Prefaţă p. 7-9.Note de subsol.ISBN 9973-9087-80-9235.3:929 Ioan Gură de AurIoan Gură de Aur, SfântRELIGIE CREŞTINĂ TEOLOGIE SFINŢI(vieţile) CARTE CU DEDICAŢIEII 94718d 2/B44

51 - BENGEAN, FLORINDe la suferinţă la desăvârşire / Florin Bengean. - Tîrgu-Mureş : Casa de editură "Mureş", 2015.128 p.Note de subsol.Prefaţă p. 7-8.ISBN 9973-9087-82-5248.145 248.151 248.218RELIGIE CREŞTINĂ TEOLOGIE ASCETICĂ ÎNDRUMARE SPIRITUALĂ CARTE CU

DEDICAŢIE CARTE CU DEDICAŢIEII 94719d 2/B44

52 - BENGEAN, FLORINSuferinţa umană din perspectiva interreligioasă. Referiri generale la creştinism, iudaism şi

islam / Florin Bengean. - Tîrgu-Mureş : [Casa de editură " Mureş "], 2015.114 p.Note de subsol.Prefată p. 7-8.ISBN 973-9087-81-7217 233.1RELIGIE RELIGIE CREŞTINĂ RELIGIE IUDAICĂ RELIGIE ISLAMICĂ TERAPIE PRIN

RUGĂCIUNE CARTE CU DEDICAŢIEII 94717d 2/B44

53 - DAVID-NÉEL, ALEXANDRAMistici şi magicieni în Tibet / Alexandra David - Néel ; Traducere de Mihnea Columbeanu. -

[Iaşi] : Polirom, 2014.296 p.. - (Hexagon).Prefaţă p. 5.Note de subsol.Notă bio-bibliografică p. 2.ISBN 978-973-46-4097-3294.321 082.1 HexagonBUDISM BUDISM TIBETAN CIVILIZAŢIE ORIENTALĂ LAMAISM MISTICISM

FILOZOFIE ORIENTALĂ RELIGIE ORIENTALĂII 94872 2/D22

54 – FRANCISC (Papă)Papa Francisc : Convorbiri cu Jorge Bergoglio / Papa Francisc, Francesca Ambrogetti, Sergio

Rubin ; Traducere din limba spaniolă de Ana-Maria Tamaş. - [Bucureşti] : Publica, [2013].196 p. : foto.. - (Victoria Books).Monseniorul Jorge Bergoglio este actualmente Papa Francisc.ISBN 978-606-8360-65-2262.13 Francisc, Papă 261.7 082.1 Victoria BooksFranciscRELIGIE CATOLICĂ PAPI INTERVIURI PAPALITATE BIOGRAFIE(Papa Francisc)

RELIGIE CATOLICĂII 94812 2/F86A

55 - OSHOAmintiri dintr-o copilărie de aur : [Copilăria rebelă a unui iluminat] / Osho ; Traducere Larisa

Andrei. - Braşov : Mix, 2012.566 p.ISBN 978-973-8471-99-3294.3 159.923.2BUDISM DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII MEDITAŢII AMINTIRIII 94841 2/O-83

56 - PORTER, STANLEY E.How We Got the New Testament : Text, Transmission, Translation / Stabley E. Porter. - Grand

Rapids, Michigan : Baker Academic, [2013].XVIII; 222 p.. - (Acadia Studies in Bible and Theology).

țPrefa ă p. IX-XI.Index p. 214-222.Note de subsol.ISBN 978-0-8010-4871-5225 22.01 801.73:22 22:801.73 082.1 Acadia Studies in Bible and TheologyNOUL TESTAMENT RELIGIE CREŞTINĂ RELIGIE TRADUCERE(interpretare)

LINGVISTICĂ(traduceri) INTERPRETAREA TEXTELOR BIBLIA(interpretare) BIBLIA2/P85

57 - VARGA MÁRIAÚtszéli keresztek : A sárvári útmenti keresztek története / Varga Mária. - Sárvár : s. n., 2007.70 p. : il.Carte editată de : Sárvári Szent László Plébánia.Bibliografie p. 66-67.ISBN 978-963-06-4024-4246.6 247.9(439 Sárvár) 726.825(439 Sárvár)SIMBOLURI RELIGIOASE(crucea) CRUCEA(semn şi simbol) RELIGIE(simboluri)

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(Ungaria) MONOGRAFIE LOCALĂSárvárII 94698 2/V27

58 - VARGA MÁRIAA szeretet leányai : A sárvári Páli Szent Vince Szerzetesrend irgalmas nővéreinek története 1865-

1950 / Varga Mária. - Sárvár : s. n., 2006.137 p. : il. în parte color.Carte editată de : Sárvár Város Önkormányzata.Bibliografie p. 131-136.ISBN 963-86821-4-0271(439 Sárvár)"18/19" 373.3(439 Sávár)"18/19" 94(439 Sárvár)"18/19"Páli Szent Vince Szerzetesrend (Sárvár). - Sárvári Általános LeányiskolaMONOGRAFIE ŞCOLI CONFESIONALE(Ungaria) CĂLUGĂRIŢE ÎNVĂŢĂMÂNT

PRIMAR(Ungaria)(istorie) ORDINE CĂLUGĂREŞTISárvárII 94699 2/V27

59 - WHITE, MICHAELÎnfruntînd Inchiziţia : Procesul şi sfîrşitul lui Giordano Bruno / Michael White ; Traducere Anca

Irina Ionescu. - [Bucureşti] : Editura Lider, [2006].248 p.. - (Biografii celebre ; 21).Note de subsol.Prefaţă p. 11-15.Anexe p. 238-245.Bibliografie p. 246-248.ISBN 973-629-097-2262.9(450) Bruno, Giordano 348.5(450) Bruno, Giordano 14(450) Bruno, Giordano

234.272.1(450) Bruno, Giordano 929 Bruno, Giordano 082.1 Biografii celebreBruno, GiordanoFILOZOFIE PROCESE CELEBRE DREPT(procese celebre) ITALIA FILOZOFIE

RELIGIOASĂ INCHIZIŢIE PROCESE ECLEZIASTICE RENAŞTERE(Italia) RENAŞTERE(filozofie) BISERICA CATOLICĂ(Inchiziţie) BISERICA CATOLICĂ FILOZOFI EREZII BIOGRAFIE(Bruno, Giordano) INCHIZIŢIE(Bruno, Giordano) FILOZOFI ITALIENI(Bruno, Giordano) RELIGIE CREŞTINĂ RELIGIE RELIGIE CATOLICĂ(tribunale)ItaliaII 94905 2/B85W

303/308 - Probleme sociale

60 - Magyarok az Istenszéke lábánál / Szerkesztő : Szucher Ervin. - Marosvásárhely : M.Ú.R.E., 2014.172 p. : il.Prefaţă p. 5-7.ISBN 978-606-8045-11-5308(=511.141)(498.4) 316.728(=511.141)(498.4) 304.4(=511.141)(498.4)SOCIOGRAFIE(Tansilvania) MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) MAGHIARI

MAGHIARI(România) MOD DE VIAŢĂ(maghiari)TransilvaniaIII 32852 303/308/M15

61 - KAMMEN, MICHAELAmerican Culture. American Tastes : Social Change and the 20th Century / Michael Kammen. -

[New York] : Basic Books, Inc., [2000].XXX; 322 p. : tab., fig., il.. - (History).Cronologie selectivă p. XXI-XXVII.Anexă p. 261-262.Note p. 263-303.Index p. 307-320.Notă despre autor p. 321.ISBN 0-465-03729-1008(73) 316(73) 304.5 304.3(73) 082.1 HistoryCIVILIZAŢIE AMERICANĂ VIAŢĂ SOCIALĂ(S.U.A.) CULTURĂ AMERICANĂ

SOCIOLOGIE OBICEIURI(SUA) MOD DE VIAŢĂ(americanii)303/308/K19

311/314 - Statistică. Demografie

62 - ALBA, RICHARDRemaking the American Mainstream : Assimilation and Contemporary Immigration / Richard

Alba & Victor Nee. - s.l. : Harvard University Press, [2003].XVI; 359 p.

țPrefa ă p. IX-XIV.Note p. 295-349.Index p. 350-359.ISBN 0-674-01813-3314.7(73) 314.742(73)MIGRAŢIE INTERNAŢIONALĂ MIGRAŢIE IMIGRAŢIE(S.U.A) IMIGRANŢI311/314/A32

316 - Sociologie

63 - Jurnalismul tradiţional şi New Media / Ilie Rad (coordonator). - [Bucureşti] : Tritonic, [2013].376 p. : fig.. - (Comunicare. Media).Volumul reuneşte 17 studii şi eseuri prezentate în cadrul Media Convergence International

Conference din 23-26 octombrie 2013.Note de subsol.ISBN 978-606-8571-18-8316.77 082.1 Comunicare. MediaJURNALISM MASS-MEDIA REPORTAJE INTERNET ERA DIGITALĂ JURNALISM

ONLINE PRESĂ ROMÂNEASCĂ FOTOJURNALISM SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE(mass-media) SOCIOLOGIA PRESEI SOCIOLOGIA COMUNICĂRII SOCIOLOGIA CUNOAŞTERII SOCIOLOGIA MASS MEDIA INFORMARE COMUNICARE VIRTUALĂ COMUNICARE(blog) COMUNICARE SOCIALĂ COMUNICAREA INFORMAŢIILOR COMUNICARE(metode, tehnici)II 94826 316/J93

64 - BRUCKNER, PASCALTirania penitenţei : Eseu despre masochismul occidental / Pascal Bruckner ; Traducere din limba

franceză şi note de Vasile Zincenco. - Bucureşti : Editura Trei, 2006.246 p.Note de subsol.ISBN 978-973-707-133-0316.75 159.922.4 304.4SOCIOLOGIE IDEOLOGIE PSIHOLOGIA POPOARELOR MENTALITATE LITERATURĂ

FRANCEZĂ(eseuri)II 94736 316/B85

65 - CONOLLY-SMITH, PETERTranslating America : An Immigrant Press Visualizes American Popular Culture 1895-1918 /

Peter Conolly-Smith. - Washington, D.C. : Smithsonian Books, [2010].X; 414 p. : il., fig.. - (Sociology/ Cultural Studies).Note p. 287-388.Index p. 403-414.Bibliografie p. 389-402.ISBN 978-1-58834-287-4304.3(73) 304.4(73)"19/20" 316.72(73)"19/20" 316.74 082.1 Sociology/ Cultural StudiesMOD DE VIAŢĂ(S.U.A.) PROBLEME SOCIALE(S.U.A.) MOD DE VIAŢĂ PROBLEME

SOCIALE ŞI CULTURALE PRACTICĂ CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ SOCIETATE(dezvoltare) SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII SOCIOLOGIA CULTURII SOCIOLOGIE CULTURALĂ IDENTITATE SOCIOCULTURALĂ RELAŢII INTERCULTURALE IMIGRAŢIE(S.U.A)New York (N.Y.)316/C65

66 - DOMSCHEIT-BERG, DANIELWikiLeaks : Mărturisirile purtătorului de cuvânt al celui mai periculos website din lume / Daniel

Domscheit-Berg împreună cu Tina Klopp ; Traducere din limba germană de Laura Fota Karsch. - [Bucureşti] : Pandora M, [2011].312 p.. - (Reality Shock).Postfaţă p. 289-291.Note p. 299-310.Cronologia WikiLeaks p. 295-298.ISBN 978-973-1989-09-9316.774:004.738.5 004.738.5:316.77 004.738.52 WikiLeaks 821.112.2-94=135.1 082.1 Reality

ShockWIKILEAKS COMUNICARE SOCIALĂ COMUNICARE PRIN INTERNET LITERATURĂ

GERMANĂ(amintiri) LITERATURĂ GERMANĂ(jurnal)II 94729 316/D65

67 - LE BON, GUSTAVEPsihologia mulţimilor / Gustave Le Bon ; Traducător: Mariana Tabacu. - s.l. : Antet XX Press, s.a.110 p.Note de subsol.ISBN 978-973-636-539-3316.6PSIHOLOGIE PSIHOLOGIA MULŢIMII MANIPULARE(influenţare) PSIHOLOGIE

SOCIALĂII 94772 316/L36

68 - RUBIN, RACHELImmigration and American Popular Culture : An Introduction / Rachel Rubin and Jeffrey

Melnick. - New York : New York University Press, [2007].X; 302 p. : il., fig.. - (Culture Studies/ History).Anexe p. 256-266.Index p. 285-301.Date despre autor p. 302.Bibliografie p. 267-284.ISBN 978-0-8147-7553-0304.3(73) 316.74 316.72(73) 316.7 082.1 Cultural Studies/ HistoryMOD DE VIAŢĂ(S.U.A.) PROBLEME SOCIALE(S.U.A.) MOD DE VIAŢĂ PROBLEME

SOCIALE ŞI CULTURALE PRACTICĂ CULTURALĂ ŞI SOCIALĂ SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII SOCIOLOGIA CULTURII SOCIOLOGIE CULTURALĂ IDENTITATE SOCIOCULTURALĂ RELAŢII INTERCULTURALE IMIGRAŢIE(S.U.A) SOCIETATE(dezvoltare) ISTORIA S.U.A. MULTICULTURALITATE316/R88

69 - SZAMBOLICS JULIA

PR versus jurnalism : Influenţe bilaterale / Julia Szambolics ; Prefaţă Delia Cristina Balaban. - [Bucureşti] : Tritonic, [2014].257 p. : fig., tab.. - (Comunicare. Media).Prefaţă p. 13-14.Anexe p. 253-257.Bibliografie p. 237-251.ISBN 978-606-8571-37-9316.77 082.1 Comunicare. MediaSOCIOLOGIA COMUNICĂRII SOCIOLOGIE SOCIOLOGIA PRESEI SOCIOLOGIE(relaţii

sociale) RELAŢII PUBLICE JURNALISM INFORMARE COMUNICARE COMUNICAREA INFORMAŢIILOR COMUNICARE ÎN MASĂ COMUNICAREA CU PUBLICUL COMUNICAREA CU PRESA COMUNICARE VIRTUALĂ COMUNICARE LINGVISTICĂ MASS-MEDIA SOCIOLOGIA MASS MEDIA COMUNICARE PRIN INTERNET COMUNICARE(metode, tehnici) COMUNICARE SOCIALĂ JURNALIŞTI SPECIALIŞTI ÎN RELAŢII PUBLICEII 94901 316/S99

70 - VOLKOFF, VLADIMIRTratat de dezinformare : De la Calul Troian la Internet / Vladimir Volkoff ; Traducerea Mihnea

Columbeanu. - s.l. : Antet, s.a.254 p. : tab.Postfaţă p. 249-254.Note de subsol.Bibliografie selectivă p. 247-248.ISBN 978-973-636-362-7316.776.23 316.658SOCIOLOGIE SOCIOLOGIE(mass-media) SOCIOLOGIE(manipulare) SOCIOLOGIA

COMUNICĂRII INFORMARE DEZINFORMARE INFORMAŢII PĂRTINITOARE COMUNICARE COMUNICAREA INFORMAŢIILOR COMUNICARE ÎN MASĂ OPINIE PUBLICĂ INFORMAŢII MINCINOASE MANIPULARE(influenţare) MANIPULARE POLITICĂII 94908 316/V87

32 - Politică

71 - Condiţia intelectualului disident în România comunistă : Colocviile revistrei ''Mozaicul'', ediţia a XV-a, 26-27 octombrie 2012, Craiova / Coordonatori Daniela Micu, Petrişor Militaru. - Craiova : Aius, 2012.244 p. ; [8] p. il.Note de subsol.Autori p. 238-244.Fiecare eseu conţine un rezumat în limba engleză şi bibliografie.Bibliografie la sfârşitul fiecărui eseu.ISBN 978-606-562-268-5323.281(498)"19" 316.343.652(498)''19'' 316.343.652:929 929:316.343.652Goma, Paul Calciu-Dumitreasa, Gheorghe Şerb, Ion Botez, Mihai Marino, Adrian Buzura,

AugustinCOMUNISM COMUNISM(România) COMUNISM(persecuţii politice) INTELECTUALI

INTELECTUALI(români) PERSECUŢII POLITICE ROMÂNIA(comunism) PERSONALITĂŢI BIOGRAFII COLECTIVE BIOGRAFII COLECTIVE(intelectuali)II 94731 32/C64

72 - România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : Comunicări, articole, studii / Coordonator Ambasador Nicolae Ecobescu. - Bucureşti : Fundaţia Europeană Titulescu, 2013-vol.ISBN 978-606-8091-19-8Vol. 2: [România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii războiului rece]. - România.

Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : Comunicări, articole, studii. - 2013. - 752 p.. - Date despre autori p. 725-735. - Indice p. 737-748. - Scurt rezumat în limba engleză la începutul fiecărui capitol. - Note de subsol. - ISBN 978-606-8091-21-1.Vol. 1: [România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii războiului rece]. - România.

Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : Comunicări, articole, studii. - 2013. - 592 p.. - Cuvânt înainte p. 11-34. - Notă asupra ediţie p. 35-36. - Notă asupra ediţie în limba engleză p. 37-38. - Notă asupra ediţie în limba franceză p. 39-40. - Scurt rezumat în limba engleză la începutul fiecărui capitol. - Date despre autori p. 571-576. - Indice p. 577-586. - Note de subsol. - ISBN 978-606-8091-20-4.Vol. 4 : [România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece: Comunicări,

articole, studii]. - România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : Comunicări, articole, studii. - 2014. - 784 p.. - Note de subsol. - Indice p. 779-783. - ISBN 978-606-8091-23-5.Vol. 6 : Trei decenii de relaţii româno-americane 1955-1985: Documente II 1973-1978. -

România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : Comunicări, articole, studii. - Editori: Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru, Nicolae Ropotean. - 2015. - 746 p.. - Note de subsol. - Indice p. 735-741. - ISBN 978-606-8091-25-9.Vol. 5 : Trei decenii de relaţii româno-americane 1955-1985: Documente I 1955-1972. - România.

Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : Comunicări, articole, studii. - Editori: Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru, Nicolae Ropotean. - 2015. - 816 p.. - Note de subsol. - Indice p. 806-813. - Notă asupra ediţiei p. 59-64. - ISBN 978-606-8091-24-2.Vol. 7 : Trei decenii de relaţii româno-americane 1955-1985: Documente III 1979-1985. -

România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : Comunicări, articole, studii. - Editori: Nicolae Ecobescu, Constantin Moraru, Nicolae Ropotean. - 2015. - 624 p.. - Note de subsol. - Indice p. 617-623. - ISBN 978-606-8091-26-6.Vol. 8 : România şi negocierea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare : Documente. -

România. Supravieţuire şi afirmare prin diplomaţie în anii Războiului Rece : [Comunicări,

articole, studii]. - Editor Nicolae Ecobescu. - 2016. - 880 p.. - Anexă în limba engleză p. 851-870. - Indice p. 876-880. - Note de subsol. - ISBN 978-606-8091-27-3.327(498:100)”1940/1989”DIPLOMAŢIE ROMÂNEASCĂ DIPLOMAŢIE RELAŢII INTERNAŢIONALE RĂZBOIUL

RECE ISTORIA ROMÂNIEI(1940/1970) POLITICA EXTERNĂ(România) POLITICĂ EXTERNĂ STRATEGII POLITICE COMUNISM(România)III 32203(v.1-2) III 32894(4) III 33910(v.8) 327/R70

73 - The International Relations of the Contemporary Middle East : Subordination and after / Edited by Tareq Y. Ismael and Glenn E. Perry ; [Karen Aboul Kheir, Tozun Bahcheli, Fran Cetti, ...]. - Edited by Tareq Y. Ismael and Glenn E. Perry. - New York : Routledge, [2014].XIV; 276 p.. - (Politics/ International Relations/ Middle East Studies).Date despre contribuitori p. IX-XI.

țPrefa ă p. XII-XIII.șConcluzii la sfâr itul fiecărui capitol.

șNote la sfâr itul fiecărui capitol.Index p. 263-276.ISBN 978-0-415-66135-5327(5-15) 327(73) 082.1 Politics/ International Relations/ Middle East StudiesPOLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(S.U.A) POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ POLITICĂ

INTERNAŢIONALĂ(Orientul Mijlociu) POLITICĂ POLITICĂ EXTERNĂ IMPERIALISM RELAŢII INTERNAŢIONALE POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(conflicte)327/I-58

74 - GALA, MARILENAJohn Fitzgerald Kennedy : un preşedinte devenit mit al noilor generaţii / Marilena Gala ; Prefaţă

de Carlo Rosella. - [Bucureşti] : Litera, [2013].191 p. : il.. - (Bestseller).Prefaţă p. 7-9.Credite fotografice p. 191.Cronologie p.188-189.Bibliografie p. 190.ISBN 978-606-8494-12-8323/327(73) Kenedy, John Fitzgerald 94(73) Kenedy, John Fitzgerald 929 Kennedy, John

Fitzgerald 082.1 Bestseller. BiografiiKennedy, John FitzgeraldKENNEDY, JOHN FITZGERALD ISTORIA S.U.A (preşedinţi) PREŞEDINŢI(S.U.A)(Kennedy,

John Fitzgerald) BIOGRAFIE(Kennedy, John Fitzgerald) POLITICĂ(S.U.A.)Statele Unite ale AmericiiII 94813 32/K34G

75 - HEALE, M. J.Contemporary America : Power, dependency, and globalization since 1980 / M.J. Heale. - First

Edition. - s.l. : Wiley-Blackwell, [2011].XIV; 312 p.. - (History of the Contemporary World).ISBN 978-1-4051-3641-9327(73)"20-" 082.1 History of the Contemporary WorldRELAŢII INTERNAŢIONALE POSTBELICE RELAŢII INTERNAŢIONALE POLITICĂ

INTERNAŢIONALĂ(S.U.A) POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ CRIZĂ POLITICĂ GLOBALIZARE CRIZĂ ECONOMICĂ327/H42

76 - PAINE, THOMASSimţul comun / Thomas Paine ; [Traducere Oana-Marina Badea]. - [Bucureşti] : All, [2013].117 p.. - (In nuce [ALL] ; 15).Notă despre autor [1] p..ISBN 978-606-587-223-3321.01 082.1 In nucePOLITICĂ FILOZOFIE POLITICĂ POLITICĂ(filozofie) POLITICĂ(monarhie)

GUVERNARE MONARHIE FILOZOFIA PUTERIII 20025 32/P13

77 - PAP, FRANCISCEvreimea clujeană. O succintă istorie / Francisc Pap. - Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru

Studii Europene, 2011.82 p. : il.Note de subsol.Indice de nume p. 79-82.Bibliografie selectivă p. 75-78.ISBN 978-606-526-070-2323.12(=411.16)(498) 323.15(=411.16)(498.4) 94(=411.16)(498 Cluj-Napoca)EVREI(Transilvania) EVREI(istorie) ISTORIA EVREILOR(Transilvania) HOLOCAUST

ANTISEMITISM(Transilvania) MINORITĂŢI NAŢIONALE(Transilvania)(evrei) POLITICĂ NAZISTĂ TRANSILVANIA(evrei)32/P28

33 - Economie. Ştiinţe economice

78 - IONESCU CRUŢAN, NICOLAEDicţionar economic : German - Român, Român - German / Nicolae Ionescu - Cruţan. -

[Bucureşti] : Teora, [2003].583 p.Bibliografie p. 4.ISBN 973-601-939-281'374.822=112.2=135.1 81'374.822=135.1=112.2 81'374.822:33 33:81'374.822DICŢIONAR ECONOMIC DICŢIONAR EXPLICATIV DICŢIONAR GERMAN-ROMÂN

DICŢIONAR ROMÂN-GERMAN DICŢIONAR TERMINOLOGICL-33/I-68

339 - Comerţ. Economie mondială

79 - SHENKAR, ODEDSecolul chinezesc : [Economia în ascensiune a Chinei şi impactul său asupra economiei globale,

asupra echilibrului de forţe şi a locurilor de muncă] / Oded Shenkar ; Traducere de Oana Maria Dan. - [Bucureşti] : Teora, [2008].203 p. : fig.Notă despre autor [1] p..Note de final p. 185-194.Index p. 195-203.ISBN 1-59496-108-5, ISBN 978-1-59496-108-3339 330.34(510) 908(510)ECONOMIE ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ ECONOMIE(China) CHINA(economie)

ECONOMIE MONDIALĂ MONOGRAFIE(China)ChinaIII 32951 339/S52

34 - Drept

80 - DJUVARA, MIRCEAFundamentul fenomenului juridic : Reflecţii asupra principiilor logice ale cunoaşterii juridice /

Mircea Djuvara ; Traducere de Roxana Albăstroiu ; Ediţie critică, cuvânt înainte şi studiu introductiv Dan Sfîrnă. - Craiova : Aius, 2014.195 p.Note de subsol.Bibliografie p. 189-191.ISBN 978-606-562-396-5340.12DREPT ISTORIA DREPTULUI DREPT CIVIL DREPT CIVIL(teoria generală)

DREPT(istorie) DREPT(teoria generală) FILOZOFIE(drept) DREPT(filozofie) FILOZOFIA DREPTULUI34/D54

81 - MOCIULSKI, FEODORŞef în Gulag : Amintirile unui ofiţer sovietic / Feodor Mociulski, Deborah Kaple ; Traducere de

Cristina Ispas ; Cuvânt-înainte de Laurenţiu Constantiniu ; Postfaţă de Doru Dumitrescu. - [Bucureşti] : Corint, [2013].352 p. : il., h.Cuvânt înainte p. 7-12.Prefaţă p. 45-48.Postfaţă la ediţia în limba engleză p. 281-294.Anexe p. 295-306.Glosar (anexa III) p. 305-306.Note p. 309-335.Index p. 345-346.Postfaţă p. 347-350.Bibliografie selectivă p. 337-344.ISBN 978-973-135-807-9343.819(47)"1940/1946"(0:82-94) 323.282(47)"1940/1946"(0:82-94) 821.161.1-94=135.1LAGĂRE(deţinuţi politici) LAGĂRE SOVIETICE DEŢINUŢI POLITICI GULAG ISTORIA

U.R.S.S. NAZISM DEŢINUŢI PERSECUŢII POLITICE LITERATURĂ RUSĂ(memorii)URSSII 94746 34/M84

82 - SCHIRACH, FERDINAND VONCrime / Ferdinand von Schirach ; Traducere din germană de Gabriella Eftimie. - [Bucureşti] :

Pandora-M, [2010].192 p.. - (Reality Shock).Note de subsol.ISBN 978-973-88901-5-2343.9(498)(0:82-32) 821.112.2-32=135.1 082.1 Reality ShockCRIMINALISTICĂ CRIMINALI CRIME POVESTIRI REALE LITERATURĂ

GERMANĂ(povestiri)II 94887 34/S33

35.0/354 - Administraţie publică

83 - LIS, ELENA CARMENOrientarea socială şi managementul social în acţiune / Elena Carmen Lis. - [Bucureşti] :

Tritonic, [2012].125 p. : fig., tab.. - (Administraţie publică).Prefaţă p. 5-6.Note la sf. capitolelor.Bibliografie p. 119-125.ISBN 978-606-8320-75-5352(498 Piteşti):65.012.4 65.012.4:352(498 Piteşti) 082.1 Administraţie publicăMANAGEMENT(România) MANAGEMENT(administraţie publică) MANAGEMENT

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ADMINISTRAŢIE(primărie)(organizare) ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ADMINISTRAŢIE(primărie) ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România) PRIMĂRII PRIMARI(România)PiteştiII 94759 35/L65

84 - TIŞE, CLAUDIAAdministraţie şi politică în regiunea autonomă maghiară : (1952-1968) / Claudia Tişe. -

[Oradea] : Editura Universităţii din Oradea, 2014.390 p. : il., h., tab.Lista cu abrevieri p. 9-10.Cuvânt înainte p. 11-12.Note de subsol.Anexe p. 296-386.Indice de nume p. 387-390.Bibliografie p. 269-294.ISBN 978-606-10-1312-8353(498.4)"1952/1968" 94(498)"1952/1968" 323/327(498)"1952/1968"ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ REGIUNEA AUTONOMĂ MAGHIARĂ POLITICĂ

INTERNĂ(România) POLITICĂ INTERNĂ(România)(minorităţi) ISTORIA ROMÂNIEI(1952-1968) COMUNISM(România) SOCIALISM(România)RomâniaIII 32870 35/T64

37 - Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

85 - Olvasásra nevelés és pedagógusképzés : HUNRA konferenciák előadásai / Szerkesztette : Nagy Attila. - Budapest : OSZK, 1994.132 p. : sch.. - (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei ; 7).Bibliografie la sf. capitolelor.ISBN 963-200-344-6028.6(063) 371.13(063) 082.1 Az Országos Széchényi Könyvtár füzeteiCITITUL LECTURĂ ÎNVĂŢAREA CITITULUI PEDAGOGIE(pedagogi)

ÎNVĂŢĂMÂNT(formarea învăţătorilor) CONFERINŢEIII 32844 37/O-51

86 - Szatmárnémeti Református Gimnázium : Jubileumi emlékkönyv 1991-2011 / Szerkesztették : Varga-Bressel Christiane, Szilágyi Éva, Póti Eduárd,.... - [Szatmárnémeti] : s. n., 2011.308 p. : il., tab.373.5(=511.141)(498.4 Satu Mare)(091)ANIVERSĂRI ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL(Transilvania) ŞCOALĂ(Transilvania)

ÎNVĂŢĂMÂNT MAGHIAR(România)Satu MareII 94696 37/S99

87 - Success with Beginning Vocabulary. - New York : [Scholastic INC.], [2010].48 p. : il., tab.. - (Teaching Resources).ISBN 978-0-545-20092-9371.3 082.1 Teaching ResourcesPEDAGOGIE ŞCOLARĂ PREDAREA LIMBII ENGLEZE PEDAGOGIE

țPEDAGOGIE(activită i didactice) PEDAGOGIE INTERACTIVĂ ACTIVITĂŢI LUDICO-DIDACTICE MATERIALE DIDACTICE37/S94

88 - Carte de activităţi : Enigme şi jocuri absolut uluitoare / [Text Lisa Regan] ; [Ilustraţii Beccy Blake] ; [Traducere din limba engleză şi adaptare Mirella Acsente]. - [Bucureşti] : Corint Junior, [2013].208 p. : il., fig.ISBN 978-973-128-451-4371.382:372.4(072)JOCURI JOCURI DE COPII JOCURI DIDACTICE JOCURI INSTRUCTIVE JOCURI

LOGICE JOCURI ŞI AMUZAMENTE MATEMATICE37/C27

89 - CAMPBELL, ROSSEducaţia prin iubire / Dr. Ross Campbell ; traducere de Irina-Margareta Nistor. - Bucureşti :

Curtea Veche, 2011.253 p.. - (Familia la Curtea Veche ; 8).Note de subsol.ISBN 978-606-588-187-7159.922.7 173.5 37.013.77 37.018.1 082.1 Familia la Curtea VecheEDUCAŢIA ÎN FAMILIE MORALA FAMILIEI PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ PSIHOLOGIA

COPILULUIII 78852 37/C17

90 - CHARLES, C. M.Today's Best Classroom Management Strategies : Paths to Positive Discipline / C. M. Charles. -

Boston : Pearson, [2008].XX; 188 p. : il.Date despre autor p. III.

țPrefa ă p. XI-XX.Index p. 184-188.

ț șIndica ii bibliografice la sfâr itul capitolelorBibliografie p. 177-183.ISBN 978-0-205-51070-2, ISBN 0-205-51070-1371.5

ȚPEDAGOGIE(principii)(studii) PEDAGOGIE DISCIPLINĂ ŞCOLARĂ EDUCA IE (S.U.A.) ȚEDUCAŢIE ŞCOLARĂ EDUCAŢIE STRATEGII DE ÎNVĂ ARE

37/C39

91 - LAPOHOS ANDRÁSIskoláim, drága iskoláim / Lapohos András. - Kolozsvár : Grafycolor Kiadó, s.a.93 p. : il.ISBN 978-973-606-8197-02-5373.1(498.4)(0:82-94)ÎNVĂŢĂMÂNT MAGHIAR(România) AMINTIRI MEMORII ŞCOALĂ(Transilvania)37/L21

92 - NADEAU, MICHELINE40 de jocuri de relaxare : Pentru copiii de la 5 la 12 ani : Metoda Rejoue / Micheline Nadeau ;

Traducere de Teodora Tomeş. - [Bucureşti] : Aramis, [2013].138 p. : fig.. - (Tu şi copilul tău).Bibliografie p.137-138.ISBN 978-973-679-988-4371.382-053.4 796.077JOCURI(copii) JOCURI SPORTIVE PEDAGOGIE PRACTICĂ JOCURI DE COPII

JOCURI(creative) EDUCAŢIE ŞCOLARĂ EDUCAŢIE FIZICĂ EDUCAŢIE PEDAGOGIE(sport) PEDAGOGIE SPORTIVĂ37/N15

39 - Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

93 - Megsúgta a kisujjam : Krasznai szólások és közmondások, kurjantások, találós kérdések / Gyűjtötte, sajtó alá rendezte, előszóval és jegyzetekkel ellátta Mitruly Miklós. - Székelyudvarhely : Székelykapu Könyvkiadó, 2005.119 p.Note p. 94-96.Glosar p. 97-99.Index p. 100-117.Bibliografie p. 93.ISBN 973-85701-2-3398.6(=511.141)(498.4) 398.9(=511.141)(498.4)FOLCLOR MAGHIAR FOLCLOR LITERAR MAGHIAR ETNOGRAFIE(maghiari)Crasna, SălajII 94705 39/M54

94 - BRYSON, BILLAcasă : O istorie a vieţii private / Bill Bryson ; Traducere de Ciprian Şiulea. - Iaşi : Polirom, 2012.406 p.Note de subsol.Bibliografie p. 357-374.ISBN 978-973-46-2583-3398.34 304.3 643:316.74 316.76:643VIAŢĂ PRIVATĂ LOCUINŢĂ CLĂDIRI PSIHOLOGIE MEDIU DE VIAŢĂIII 32911 39/B85

95 - RÁDULY JÁNOSHozzád fohászkodom imában : Kibédi ráolvasások, népi imák, legendaballadák, kántálóénekek /

Ráduly János. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2009.144 p.Glosar p. 137-138.Bibliografie p. 139-140.ISBN 978-606-534-008-4398(=511.141)(498.4)FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania) ETNOGRAFIE MAGHIARĂChibed. TransilvaniaII 94703 39/R18

96 - ROOP, PETER... If You Lived with the Cherokee / by Peter and Connie Roop ; illustrated by Kevin Smith. -

New York : Scholastic INC., s.a.80 p. : il. color, tab.ISBN 978-0-590-95606-2, ISBN 0-590-95606-X39(73)(0:82-32)CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(America) INDIENI AMERICANI AMERINDIENI

LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii) MOD DE VIAŢĂ39/R72

97 - ROŞU, GEORGETACostumul tradiţional în România = The traditional costume in Romania / Text dr. Georgeta

Roşu, dr. Maria Magiru, dr. Mihai Dăncuş ; Versiunea engleză=English version Ana Maria Palcu ; Cuvânt înainte=Foreward dr. Ioan Opriş ; Fotografii de=Photos by Cori Simona Ion, Viorel Simionescu. - Bucureşti : Alcor Edimpex, 2011.168 p. : il. color, 1 h.Note în limba engleză p. 162-165.Bibliografie p. 166.ISBN 978-973-8160-39-2391 391:63 391(100)(091) 687 745.52ETNOGRAFIE(costume populare) COSTUME POPULARE COSTUME NAŢIONALE

ÎMBRĂCĂMINTE BRODERII ARTĂ DECORATIVĂIV 7306 39/R81

50 - Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

98 - MERIAN, MARIA SIBYLLADas kleine Buch der Tropenwunder : Kolorierte Stiche : [24 farbige Tafeln] / Maria Sibylla

Merian ; Geleitwort von Friedrich Schnack. - [Frankfurt am Main] : Insel Verlag, [1999].61 p. : il. color.. - (Insel-Bücherei ; 351).ISBN 978-3-458-08351-1502.2:595.7(084) 595.7:502.2(084) 58:502.2(084) 502.2:58(084) 929 Merian, Maria Sibylla

082.1 Insel-BüchereiMerian, Maria SibyllaSTUDIUL NATURII ZOOLOGIE(insecte) ZOOLOGIE BOTANICĂ(păduri tropicale)

BOTANICĂ INSECTE FLUTURI STUDIUL INSECTELOR MODUL DE VIAŢĂ AL INSECTELOR FLORI ENTOMOLOGIE BIOGRAFIE(Merian, Maria Sibylla) CARTE PENTRU COPII50/M60

5 - Matematică şi ştiinţe naturale

99 - Info natura 2000 în România / Mihai Proca ; Coordonator editorial Tudor Brînzan. - Bucureşti : Editura Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, 2012.256 p. : il. color, h.Introducere p. 5-6.Index fotografii p. 254-256.ISBN 978-606-752-009-1502.2(498) 504.73/.74(498)(084)FAUNĂ(România) FLORĂ(România) MEDIU ÎNCONJURĂTOR(faună) MEDIU

ÎNCONJURĂTOR(floră) ROMÂNIA(faună) ROMÂNIA(floră) BIOGEOGRAFIE HABITAT PROTECŢIA MEDIULUI ZOOGEOGRAFIE BOTANICĂ Natura 2000 (proiect european)RomâniaV 2107 50/P93

100 - Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor : natura 2000 în România / Alexandru Sabin Bădărău, Dumitru Murariu, Cristina Staicu... ; Coordonator editorial Tudor Brînzan. - Bucureşti : Editura Fundaţia Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, 2013.784 p. : il. color, h.Cuvânt înainte p. 5.Index fotografii p. 781-784.ISBN 978-606-8534-17-6502.2(498) 504.73/.74(498)(084)FAUNĂ(România) FLORĂ(România) MEDIU ÎNCONJURĂTOR(faună) MEDIU

ÎNCONJURĂTOR(floră) ROMÂNIA(faună) ROMÂNIA(floră) BIOGEOGRAFIE HABITAT PROTECŢIA MEDIULUI ZOOGEOGRAFIE BOTANICĂ Natura 2000 (proiect european)RomâniaV 2106 50/C29

51 - Matematică

101 - RAISCHI, VICTORMatematică : probleme şi teste : clasa a VIII-a / Victor Raischi. - s.l. : Sigma, 1998.232 p.ISBN 9975-942-03-2511/512(079) 517(079.1)MATEMATICĂ(analiză matematică) MATEMATICĂ(algebră) MATEMATICĂ(culegere de

probleme) MATEMATICĂ(culegere) MATEMATICĂ(aritmetică) PROBLEME(matematică) TESTE(matematică) TESTE51/R21

102 - UDREA, TATIANAMatematică pentru examenul de capacitate : exerciţii, probleme, teste, subiecte / Tatiana Udrea,

Viorel George Dumitru. - [Bucureşti] : Maxim Press, [2002].226 p. : fig., tab.Cuvânt înainte p. 5.Bibliografie p. 225-226.ISBN 973-85752-2-251(079.1)MATEMATICĂ(teste de evaluare) MATEMATICĂ(teste) MATEMATICĂ

EXERCIŢII(matematică) PROBLEME(matematică) TESTE(matematică) TESTE GRILĂ TESTE DE EVALUARE TESTE EXAMENE DE CAPACITATE51/U17

53 - Fizică

103 - Fizica : Personajele lumii invizibile / [Traducere din limba engleză Laura Perşoiu]. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2008.128 p. : il.Indice p. 124-125.Glosar p. 126-128.ISBN 978-973-717-232-753(031)(02.053.2)FIZICĂ ENCICLOPEDIE PENTRU COPII53/F47

104 - TOMA, IONOlimpiade bucureştene de fizică : Gimnaziu / Ion Toma, Victor Stoica. - [Bucureşti] : Grupul

Editorial ART, [2010].269 p. : fig., tab.Prefaţă p. 3.ISBN 978-973-124-500-353(079)FIZICĂ(probleme rezolvate) FIZICĂ(probleme) FIZICĂ FIZICĂ(olimpiade)

PROBLEME(fizică)53/T71

54 - Chimie. Cristalografie. Mineralogie

105 - DOICIN, LUMINIŢA IRINELChimie anorganică : Olimpiade şi concursuri: subiecte, probe practice, rezolvări şi bareme:

Clasele a Vii-a, a VIII-a şi a IX -a / Doicin Luminiţa Irinel, Gîrtan Silvia, Anghel Adriana.... - [Bucureşti] : Art, s.a.299 p. : il. tab.. - (Art Grup Editorial).ISBN 978-973-124-881-354(075.3)CHIMIE ANORGANICĂ CHIMIE ANORGANICĂ(probleme) CHIMIE(teste)III 32929 54/C42

106 - DOICIN, LUMINIŢA IRINELExerciţii, probleme şi jocuri de chimie pentru gimnaziu / Luminiţa Irinel Doicin, Adriana

Mihaela Anghel, Silvia Gîrtan. - [Bucureşti] : Art, [2014].389 p. : il.. - (Art Educational).ISBN 978-606-710-096-954(079.1) 082.1 Art EducaţionalCHIMIE CHIMIE(probleme) CHIMIE GENERALĂ(manual)54/D61

55 - Geologie şi ştiinţe înrudite

107 - CHÉMERY, LAURECum este vremea / [Laure Chémery] ; Traducere din limba franceză Georgiana Vătăjelu. -

Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2006.88 p. : il. color.. - (Prima mea enciclopedie Larousse).Index p. 85-88.ISBN 973-717-097-0, ISBN 978-973-717-097-2551.58(038) 551.5(031) 082.1 Prima mea enciclopedie LarousseCLIMA ENCICLOPEDIE ENCICLOPEDIE(pentru copii) METEOROLOGIEL-55/C94

108 - THÉRY, YVANPlaneta Terra : [Relieful, vulcanii, apa, clima...] / [Text Yvan Théry] ; [Ilustraţii Marc Boutavant,

Luc Favreau, Jean-François Pénichoux...] ; [Traducere din limba franceză Mihai-Dan Pavelescu]. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, [2008].77 p. : il. color.. - (Enciclopedia pentru copii).Glosar p. 73-74.Indice selectiv p. 75-76.ISBN 978-973-717-255-6551.11(038) 911.2(038) 03:551.11 082.1 Enciclopedia pentru copiiENCICLOPEDIE PĂMÂNT(proprietate) TERRA PĂMÂNTUL(generalităţi)55/T55

57 - Biologie

109 - CSÉP KATALINElemente de genetică, nutrigenetică şi nutrigenomică / Katalin Csép. - Tîrgu-Mureş : University

Press, 2014.195 p. : il., tab.Prefaţă p. 3-6.Bibliografie p. 193-194.ISBN 978-973-169-315-6575:61(075.8)GENETICĂ GENOMUL UMAN MEDICINĂIII 32892 57/C92

59 - Zoologie

110 - GAVA, RADUEcologia miriapodelor din pădurile Făget, Zăvoi şi Trivale - Piteşti / Radu Gava. - Bucureşti :

Editur Academiei Române, 2009.211 p. : fig., tab.ISBN 978-973-27-1807-0595.7ECOLOGIE INSECTE ENTOMOLOGIEIII 32896 59/G25

61 - Medicină

111 - Harrison's Principles of Internal Medicine / [James L. Abbruzzese, Jamil Aboulhosn, John C. Achermann, ...]. - 18th Edition; Editors Dan L. Longo, Dennis L. Kasper, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo. - New York : MC Graw Hill Medical, [2012].2 vol.ISBN 978-0-07174889-6Vol. 1: [Harrison's Principles of Internal Medicine]. - Harrison's Principles of Internal Medicine /

[James L. Abbruzzese, Jamil Aboulhosn, John C. Achermann, ...]. - 18th Edition; Editors Dan L. Longo, Dennis L. Kasper, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo.

ț- [2012]. - XLIV; 1796; I-1- I-158.. - Prefa ă p. XLIII. - Index p. I-1- I-158. - ISBN 978-0-07-163244-7.Vol. 2: [Harrison's Principles of Internal Medicine]. - Harrison's Principles of Internal Medicine /

[James L. Abbruzzese, Jamil Aboulhosn, John C. Achermann, ...]. - 18th Edition; Editors Dan L. Longo, Dennis L. Kasper, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo.

ț- [2012]. - XLIV; 1797-3610; I-1- I158.. - Rezumat la capitolele e1- e57 p. XX-XXIV. - Prefa ă p. XLIII. - Anexe p. 3585-3610. - Index p. I-1- I-158. - ISBN 978-0-07-174887-2.616.1/.9 616MEDICINĂ CLINICĂ(tratament) MEDICINĂ CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ MEDICINĂ61/H31

112 - Terapia cognitivă şi medicamentoasă a personalităţii obsesionale / Cosmin Popa, Gabriela Buicu, Mihai Ardelean.... - Tîrgu-Mureş : [University Press], 2014.239 p. : tab.Bibliografie p. 225-239.ISBN 978-973-169-316-3615:616:891MEDICINĂ TERAPIE COGNITIVĂ TULBURĂRI DEPRESIVE PSIHOPATOLOGIE

PSIHIATRIEIII 32893 61/T45

113 - Rudolph's Pediatrics / [Thomas G. DeWitt, Neal Halfon, Suresh Nagappan,..]. - 22nd Edition; Editor-in-Chief Colin D. Rudolph; Editors Abraham M. Rudolph, George E. Lister, Lewis R. First, Anne A. Gershon. - New York : MC Graw Hill Medical, [2011].LVI; 2488 : il. în parte color, fig., tab.

țPrefa ă p. LIII.Index p. 2331-2488.ISBN 978-0-07-149723-7616-053.2 613.95MEDICINĂ PEDIATRIE(nutriţie) PEDIATRIE(ghid) PEDIATRIE(diagnostic)

PEDIATRIE(alimentaţie) PEDIATRIE MEDICINĂ INFANTILĂ MEDICINĂ GENERALĂ MEDICINĂ INTERNĂ61/R89

114 - Aspecte practice de tehnologie farmaceutică / Adriana Ciurba, Nicoleta Todoran, Rédai Emőke Margit.... - Tîrgu-Mureş : University Press, 2015.4 vol.ISBN 978-973-169-339-2Vol. 2 : Prepararea şi calitatea formelor farmaceutice sterile, prepararea şi calitatea formelor

farmaceutice lichide cu structuri eterogene, forme farmaceutice aerodisperse şi consilierea la administrare. - Aspecte practice de tehnologie farmaceutică / Adriana Ciurba, Nicoleta Todoran, Rédai Emőke Margit.... - 2015. - 294 ; XXXII p.. - Bibliografie p. I-XXXII. - ISBN 978-973-169-339-2.615.014(075.8)FARMACOLOGIE TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ MEDICAMENTE TÂRGU-

MUREŞ(autori)III 32854 61/A88

115 - Harrison's Neurology in Clinical Medicine / [Daniel H. Lowenstein, Joseph B. Martin, Stephen L. Hauser, ...]. - 3rd Edition; Editor Stephen l. Hauser; Associate Editor S. Andrew Josephson. - New York : McGraw-Hill Education, [2013].XVI; 879 p. : il. în parte color; fig.. - (Clinical Medicine/ Neurology).

țPrefa ă p. XIII-XIV.Anexe p. 775-850.Index p. 851-879.ISBN 978-0-07-181500-0616.8 082.1 Clinical Medicine/NeurologyMEDICINĂ NEUROLOGIE MEDICINĂ(neurologie) MEDICINĂ CLINICĂ SISTEMUL

NERVOS(fiziologie) SISTEMUL NERVOS SISTEMUL NERVOS(tumori)61/H31

116 - Aspecte practice de tehnologie farmaceutică / Adriana Ciurba, Nicoleta Todoran, Rédai Emőke Margit.... - Tîrgu-Mureş : University Press, 2015.294 ; XXXII p. : tab., il. în parte color.Bibliografie p. I-XXXII.ISBN 978-973-169-339-2Vol. 2 : Prepararea şi calitatea formelor farmaceutice sterile, prepararea şi calitatea formelor

farmaceutice lichide cu structuri eterogene, forme farmaceutice aerodisperse şi consilierea la administrare. - Aspecte practice de tehnologie farmaceutică / Adriana Ciurba, Nicoleta Todoran, Rédai Emőke Margit.... - 2015. - 4 vol. - ISBN 978-973-169-339-2.615.014(075.8)FARMACOLOGIE TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ MEDICAMENTE TÂRGU-

MUREŞ(autori)III 32854 61/A88

117 - Harrison's Principles of Internal Medicine / [James L. Abbruzzese, Jamil Aboulhosn, John C. Achermann, ...]. - 18th Edition; Editors Dan L. Longo, Dennis L. Kasper, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo. - New York : MC Graw Hill Medical, [2012].XLIV; 1797-3610; I-1- I158 : il. în parte color, fig., tab.Rezumat la capitolele e1- e57 p. XX-XXIV.

țPrefa ă p. XLIII.Anexe p. 3585-3610.Index p. I-1- I-158.ISBN 978-0-07-174887-2Vol. 2: [Harrison's Principles of Internal Medicine]. - Harrison's Principles of Internal Medicine /

[James L. Abbruzzese, Jamil Aboulhosn, John C. Achermann, ...]. - 18th Edition; Editors Dan L. Longo, Dennis L. Kasper, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo. - [2012]. - 2 vol. - ISBN 978-0-07174889-6.616.1/.9 616MEDICINĂ CLINICĂ(tratament) MEDICINĂ CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ MEDICINĂ61/H31

118 - Intervenţii preprotetice chirurgicale în reabilitarea orală convenţională / Jánosi Kinga, Sorin Popşor, Cerghizan Diana, Berneanu Florentin.... - Tîrgu-Mureş : "Petru Maior" University Press, 2014.168 p. : il. color.Bibliografie p. 109-117.ISBN 978-606-581-165-2616.314STOMATOLOGIE ORTODONŢIE TRATAMENTE STOMATOLOGICE DINŢI TÂRGU-

MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(autori) PATOLOGIE DENTARĂIII 32869 61/I-58

119 - Harrison's Principles of Internal Medicine / [James L. Abbruzzese, Jamil Aboulhosn, John C. Achermann, ...]. - 18th Edition; Editors Dan L. Longo, Dennis L. Kasper, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo. - New York : MC Graw Hill Medical, [2012].XLIV; 1796; I-1- I-158 : il. în parte color, fig., tab.

țPrefa ă p. XLIII.Index p. I-1- I-158.ISBN 978-0-07-163244-7Vol. 1: [Harrison's Principles of Internal Medicine]. - Harrison's Principles of Internal Medicine /

[James L. Abbruzzese, Jamil Aboulhosn, John C. Achermann, ...]. - 18th Edition; Editors Dan L. Longo, Dennis L. Kasper, J. Larry Jameson, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Joseph Loscalzo. - [2012]. - 2 vol. - ISBN 978-0-07174889-6.616.1/.9 616MEDICINĂ CLINICĂ(tratament) MEDICINĂ CLINICĂ MEDICINĂ INTERNĂ MEDICINĂ61/H31

120 - Exerciţii de meditaţie pentru depăşirea depresiei : Eliberarea de nefericirea cronică / Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal... ; Traducere din limba engleză de Alexandru Macovescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2013.248 p.. - (Psihologie practică).Introducere p. 9-14.Note p. 325-329.Bibliografie p. 296-297.ISBN 978-973-707-688-5615.851 615.214 159.97 616.895.4/.5 082.1 Psihologie practicăBOLI PSIHICE PSIHIATRIE PSIHOPATOLOGIE PSIHOTERAPIE DEPRESIA GÂNDIRE

POZITIVĂII 94768 61/E97

121 - Anxietatea dentară / Cerghizan Diana, Popşor Sorin Claudiu, Jánosi Kinga Maria.... - Tîrgu-Mureş : "Petru Maior" University Press, 2014.124 p. : il. color.Bibliografie p. 114-124.ISBN 978-606-581-164-5616.314:616.89-008.441 616.89-008.441:316.314STOMATOLOGIE ORTODONŢIE TRATAMENTE STOMATOLOGICE DINŢI TÂRGU-

MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(autori) PATOLOGIE DENTARĂIII 32868 61/A64

122 - Tumori hepatice : Etiopatogeneză, aspecte clinicopatologice şi imunohistochimice / Editor coordonator : Turdean Sabin. - Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.130 p. : tab., il.Lista cu abrevieri p. 1.Bibliografie p. 104-130.ISBN 978-973-169-317-0616.36-006MEDICINĂ MEDICINĂ(chirurgie) CHIRURGIE CHIRURGIE HEPATICĂ MEDICINĂ(boli)

BOLI BOLI HEPATICE TUMORI HEPATICEIII 32859 61/T93

123 - Puterea vindecătoare a picturii şi muzicii / Werner Kraus (editor) ; Traducere din limba germană de Martin Mueller, Carmen Coptil, Elena Kronberger. - Ediţie îngrijită de Martin Mueller. - Cluj-Napoca : Limes, s.a.171 p. : il.. - (Cartea medicală).ISBN 978-973-726-848-8615.851 082.1 Cartea medicalăTERAPIE PRIN ARTĂ MUZICOTERAPIEII 94779 61/P99

124 - BĂLAŞA, ADRIAN FLORIANCurs de neurochirurgie / Autor : Adrian Florian Bălaşa ; Coautori : Dr. Rareş Chinezu, Dr.

Rodica Bălaşa, Dr. Laura Chinezu. - Tîrgu-Mureş : University Press, [2014].143 p. : tab., il. color.Bibliografie p. 143.ISBN 978-973-169-201-2616.8-089(075.8)MEDICINĂ(chirurgie) MEDICINĂ(neurologie) CHIRURGIE NEUROLOGICĂIV 7280 61/B19

125 - BIRÓ ANNA-JULIANNAActualităţi în poliartrita reumatoidă / Biró Anna-Julianna, Copotoiu Monica, Popoviciu Horaţiu

Valeriu. - Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.157 p. : il.color , fig., tab.Abrevieri p. 5-6.Introducere p. 7-8.Bibliografie p. 123-157.ISBN 978-973-169-306-4616.72-002BOLI ALE ARTICULAŢIILOR MEDICINĂ ARTRITĂ POLIARTRITĂ REUMATICĂ

POLIARTRITĂ REUMATOIDĂII 94670 61/B54

126 - BOERIU, ALINANoţiuni de medicină internă : Curs asistente medicale / Dr. Boeriu Alina. - Tîrgu-Mureş :

University Press, 2014.192 p. : fig.Bibliografie p. 192.616(075.8)MEDICINĂ INTERNĂ NURSING ASISTENŢI MEDICALIIII 32861 61/B62

127 - BOERIU, ALINAStudiu clinic şi endoscopic al principalelor stări preneoplazice gastrice / Alina Boeriu. - Tîrgu-

Mureş : University Press, 2014.149 p. : fig., tab.Bibliografie p. 141-149.ISBN 978-973-169-321-7616.33MEDICINĂ INTERNĂ BOLI GASTRICE DIAGNOSTIC MEDICALIII 32856 61/B62

128 - BOERIU, CRISTIANInteroperabilitatea comunicaţiilor în managementul situaţiilor de criză : Model de centru

mobil de comandă / Cristian Boeriu. - [Tîrgu-Mureş] : [University Press], [2014].122 p. : il., fig. în parte color.Lucrare editată sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Medicină din Târgu

Mureş.Anexe p. 117-119.Bibliografie p. 121-126.ISBN 978-973-169-322-4614.8 616MEDICINĂ MEDICINĂ DE URGENŢĂ MEDICINĂ(urgenţă) MEDICINĂ CLINICĂ

TÂRGU-MUREŞ(universităţi) TÂRGU-MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(autori) MEDICINĂ(situaţii de criză)III 32862 61/B62

129 - BÖGÖZI BÁLINT-BOTONDHelyi érzéstelenítés a fogorvosi és szájsebészeti gyakorlatban : [e-book] / Dr. Bögözi Bálint-

Botond, Drd. Száva Dániel-Tamás, Dr. Kovács Dezső. - Tîrgu-Mureş : University Press, s.a.[1] CD-ROM.ISBN 978-973-169-349-1616.314MEDICINĂ STOMATOLOGIE SISTEMUL DIGESTIVMAV-1033 61/B69

130 - CROITORU, MIRCEA DUMITRUPrincipii generale ale toxicologiei / Mircea D. Croitoru, Fülöp Ibolya, Mária, Fogarasi Erzsébet. -

Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.174 p. : fig.Abrevieri p. 165-166.Index p. 167-168.Bibliografie p. 169-174. ISBN 978-973-169-350-7615.9TOXICOLOGIE MEDICINĂ(toxicologie) TÂRGU-MUREŞ(edituri)III 32855 61/C90

131 - GEORGESCU, ANCA MEDANutriţia în patologia hepatică / Anca Meda Georgescu, Cristina Oana Mărgiean, Monica Tarcea.

- [Tîrgu-Mureş] : [University Press], 2014.186 p. : tab.. - (Terapie nutriţională).Bibliografie la sf. capitolelor.641.563:616.36 616.36:641.563 082.1 Terapie nutriţionalăTÂRGU-MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(universităţi) NUTRIŢIE ALIMENTAŢIE

ALIMENTAŢIE DIETETICĂ ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ DIETĂ(boli hepatice) BOLI HEPATICE DIETOTERAPIEIII 32864 61/G32

132 - GOTWAY, MICHAEL B.Netter's Correlative Imaging: Cardiothoracic Anatomy / [Michael B. Gotway] ; Illustrations by

Frank H. Netter ; Contributing Illustrators Kristen Wienandt Marzejon, Carlos A. G. Machado. - Volume Editor Michael B. Gotway; Series editor Nancy M. Major. - [Philadelphia] : Saunders Elsevier, [2013].XII; 433 p. : il. în parte color.Date despre ilustratori p. V.Date despre autor p. VII.

țPrefa ă p. IX-X.ISBN 978-1-4377-0440-2616.12 616.27MEDICINĂ CARDIOLOGIE TORACE(chirurgie) ANATOMIE(torace) ANATOMIE(cardiacă)61/G74

133 - GRIGORESCU, BIANCA-LIANABazele fiziopatologice şi clinice ale leziunii ischemie-reperfuzie / Bianca-Liana Grigorescu,

Ovidiu Simion Cotoi. - Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.93 p. : fig., il. color.Listă cu abrevieri p. 1.Bibliografie selectivă p. 85-93.ISBN 978-973-169-328-6616-005.4MEDICINĂ MEDICINĂ CLINICĂ FIZIOPATOLOGIE FIZIOLOGIE PATOLOGICĂ BOLI

TÂRGU-MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(autori) BOLI ARTERIALE BOLI CARDIOVASCULAREIII 32857 61/G83

134 - GRIGORESCU, BIANCA-LIANAAplicaţii în fiziopatologie / Bianca-Liana Grigorescu, Ovidiu Simion Cotoi. - Tîrgu-Mureş :

University Press, 2014.141 p.Bibliografie selectivă p. 140-141.ISBN 978-973-169-336-1616-092(075.8)MEDICINĂ MEDICINĂ CLINICĂ FIZIOPATOLOGIE FIZIOLOGIE PATOLOGICĂ BOLI

TÂRGU-MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(autori)III 32858 61/G83

135 - GUERRAND, ROGER-HENRI

O istorie culturală a toaletelor / Roger-Henri Guerrand ; Traducere din limba franceză şi note de Maria Ioniţă ; Prefaţă de Thierry Paquot. - [Bucureşti] : Art, [2014].272 p. : tab.. - (Guerilla de pe noptieră).Note de subsol.ISBN 978-606-710-022-8614.78 628.4IGIENĂ IGIENĂ PUBLICĂ IGIENĂ URBANĂ SOCIETATE CIVILĂ Toalete publiceII 94861 61/G93

136 - GURZU, SIMONAPatologie specială pentru studenţii facultăţii de asistenţă medicală / Simona Gurzu, Ioan Jung.

- Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.80 p.Bibliografie selectivă p. 79-80.ISBN 978-973-169-312-5616-091(075.8)MEDICINĂ MEDICINĂ(patologie) PATOLOGIE MEDICALĂIII 32860 61/G96

137 - JOHNSON, RICHDezastre şi accidente : ghid practic de supravieţuire / Rich Johnson şi Robert F. James ;

[ Traducere de Georgiana Harghel ]. - [Bucureşti] : Litera, [2014].105 p. : il. color.Indice 101-105.ISBN 978-606-686-580-7614.8(036)SUPRAVIEŢUIRE SĂNĂTATE PERSONALĂ PROTECŢIE PERSONALĂ AUTOAPĂRAREIII 32920 61/J69

138 - LIEBERMAN, DANIEL E.The History of the Human Body : Evolution, Health, and Disease / Daniel E. Lieberman. - New

York : Vintage Books, [2013].XII; 460 p. : fig.

țPrefa ă p. IX-XII.Note p. 371-432.Index p. 433-460.ISBN 978-0-307-74180-6611MEDICINĂ GENERALĂ CORPUL UMAN MEDICINĂ ANATOMIE ISTORIA CORPULUI

UMAN61/L60

139 - MONASTRA, VINCENT J.Parenting Children With ADHD : 10 Lessons That Medicine Cannot Teach / Vincent J.

Monastra. - Second Edition. - Washington : American Psychological association, [2014].X; 252 p. : tab.. - (Parenting).

țPrefa ă p. IX-X.Index p. 241-249.Date despre autor p. 251-252.Resurse bibliografice p. 231-239.ISBN 978-1-4338-1571-3, ISBN 1-4338-1571-0616.89-008.481-053.2 615.851.1 082.1 ParentingTULBURĂRI DE ATENŢIE TRATAMENTE TERAPEUTICE HIPERACTIVITATEA LA

COPII COMPORTAMENT(copii) ADHD TULBURĂRI EMOŢIONALE ŞI DE COMPORTAMENT61/M88

140 - MONEA, ADRIANAHiperglicemia şi boala paradontală / Adriana Monea, Monica Monea. - Tîrgu-Mureş : "Petru

Maior" University Press, 2014.173 p. : il. color, fig., tab.Bibliografie p. 153-173.ISBN 978-606-122-5616.314STOMATOLOGIE TÂRGU-MUREŞ(edituri) TÂRGU-MUREŞ(autori) PATOLOGIE

DENTARĂ PARADONTOLOGIE DIABETUL ZAHARATIII 32867 61/M88

141 - NEAGOŞ, ADRIANAOtorinolaringologie : Îndrumător de lucrări practice pentru studenţi / Şef lucr. Dr. Adriana

Neagoş. - Tîrgu-Mureş : [University Press], 2013.162 p. : il.Bibliografie p. 162-163.611.85/.86(075.8)OTORINOLARINGOLOGIE MEDICINĂ O.R.L.IV 7288 61/N31

142 - NEAGOŞ, ADRIANAOtorhinolaringology : Course 5-th year general medicine / Lecturer Md.Ph.D. Adriana Neagoş. -

Tîrgu-Mureş : [University Press], 2013.268 p. : il.,tab.Bibliografie p. 267-268.611.85/.86(075.8)MEDICINĂ OTORINOLARINGOLOGIE O.R.L.IV 7289 61/N31

143 - NECHIFOR-BOILĂ, ADELADifficulties in the Morphological Diagnosis of Well-Differentiated Folicular-Drived Thyroid

Tumors : The place of immunohistochemistry and molecular biology : [e-book] / Adela Nechifor-Boilă, Angela Borda, Myriam Decaussin-Petrucci. - Tîrgu-Mureş : University Press, s.a.[1] CD-ROM.ISBN 978-973-356-9 614.44-006(075.8) 614.44-071(075.8)MEDICINĂ MEDICINĂ INTERNĂ TUMORI DIAGNOSTIC MEDICAL

ENDOCRINOLOGIE MAV-1032 61/N33

144 - POP, TUDOR SORIN

Traumatismele osteo-articulare / Tudor Sorin Pop. - Tîrgu-Mureş : Universsity Press, 2015.vol.Lucrare apărută sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie, disciplina de Ortopedie-

Traumologie.ISBN 978-973-169-363-7Vol. 1 : [Traumatismele osteo-articulare]. - Traumatismele osteo-articulare / Tudor Sorin Pop,

Remus Opriş. - 2015. - 248 p.. - Lucrare apărută sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie, disciplina de Ortopedie-Traumologie. - ISBN 978-973-169-364-4.Vol. 1 : [Traumatismele osteo-articulare]. - Traumatismele osteo-articulare / Tudor Sorin Pop,

Octav Marius Russu, Ancuţa Zazgyva. - 2015. - 272 p.. - Lucrare apărută sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie, disciplina de Ortopedie-Traumologie. - ISBN 978-973-169-426-9.617.3 616.71MEDICINĂ MEDICINĂ(ortopedie) ORTOPEDIEIII 32863 III 33293(v. 2) 61/P78

145 - POP, TUDOR SORINTraumatismele osteo-articulare / Tudor Sorin Pop, Remus Opriş. - Tîrgu-Mureş : Universsity

Press, 2015.248 p. : il.Lucrare apărută sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie, disciplina de Ortopedie-

Traumologie.Bibliografie generală p. 247.ISBN 978-973-169-364-4Vol. 1 : [Traumatismele osteo-articulare]. - Traumatismele osteo-articulare / Tudor Sorin Pop. -

2015. - vol.. - Lucrare apărută sub egida Universităţii de Medicină şi Farmacie, disciplina de Ortopedie-Traumologie. - ISBN 978-973-169-363-7.617.3 616.71MEDICINĂ MEDICINĂ(ortopedie) ORTOPEDIEIII 32863 61/P78

146 - RUŢA, FLORINA DANIELAMini ghid pentru sănătatea viitoarei mame : Sfaturi pentru sarcină / Florina Daniela Ruţa,

Victoria Rus. - Tîrgu-Mureş : University Press, 2014.52 p. : il., tab.Bibliografie p. 52.ISBN 978-973-169-303-3618.2-083SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ SARCINA PATOLOGIE PRENATALĂII 94716 61/R97

147 - SACKS, OLIVERMuzicofilia / Oliver Sacks ; Traducere din engleză de Anca Bărbulescu. - Bucureşti : Humanitas,

[2009].384 p.. - (Paşi peste graniţe).Note de subsol. Prefaţă p. 7-12.Bibliografie p. 367-382.ISBN 978-973-50-2392-8615.851 159.964.2 616.89-008 616.8-085.851PSIHANALIZĂ APLICATĂ PSIHOTERAPIE TULBURĂRI MINTALE ŞI SIMPTOMELE

LOR MUZICOTERAPIE NEUROLOGIE EPILEPSIE AMNEZIE TERAPIE PRIN MUNCĂII 94883 61/S12

148 - SKLOOT, REBECCAViaţa nemuritoare a Henriettei Lacks : Povestea femeii care a revoluţionat medicina secolului

XX / Rebecca Skloot ; Traducere din engleză de Silvia Dumitrache. - [Bucureşti] : Pandora M, [2012].536 p. ; [8] p. il.. - (Reality Shock).Note p. 489-519.Index p. 521-532.ISBN 978-973-1989-15-0616-006.6 618.146-006.6 611.018.1 082.1 Reality Shock 929 Lacks, HenriettaMEDICINĂ BIOLOGIE CELULARĂ CANCER CANCER GENITAL CANCERUL

MEDICINĂ(biochimie) CITOLOGIE BIOGRAFIE(Lacks, Henrietta)II 94889 61/L13S

149 - SOLOMON, ANDREWDemonul amiezii : o anatomie a depresiei / Andrew Solomon ; Traducere din engleză de Dana-

Ligia Ilin ; Prefaţă de Mircea Cărtărescu. - Bucureşti : Humanitas, [2014].622 p.Notă despre autor [1] p..Indice p.607-622.Note de subsol.Bibliografie p. 561-601.ISBN 978-973-50-4391-9616.895.4 616.89-008.454BOLI PSIHOSOMATICE BOLI PSIHICE PSIHOPATOLOGIE DEPRESIA

DEPRESIA(tratament) SINUCIDERE PSIHOLOGIA REACŢIILORIII 32950 61/S67

622 - Industrie minieră

150 - CRÂNGANU, CONSTANTINGazele de şist şi fracturarea hidraulică / Constantin Crânganu. - Bucureşti : Integral, 2014.287 p. : il.; tab., h.Prefaţă p. 911.Glosar de termeni p. 19-23.Anexă p. 221-224.Index p. 221-241.Lista figurilor p. 225-228.Bibliografie selectivă p. 218.ISBN 978-973-8209-22-0622.243.1 622.243.13 622.324INDUSTRIE MINIERĂ ZĂCĂMINTE DE GAZE GAZE NATURALE(zăcăminte) GAZE DE

ŞIST FORARE HIDRAULICĂ EXPLOZII CONTROLATE DIN INDUSTRIEIII 32946 622/C83

63 - Agricultură. Silvicultură

151 - MILLAN, CESARGhidul câinelui fericit : 98 de sfaturi şi de tehnici de bază / Cesar Millan ; [Traducere din limba

engleză Aurelia Ulici]. - [Bucureşti] : Litera, [2013].208 p. : il. în parte color, fig.Lucrare editată sub egida National Geographic.Surse online p. 206-207.ISBN 978-606-686-086-4636.7(036) 636.7.088DRESAJ DRESAJ CANIN CÂINI CREŞTEREA ANIMALELOR(câini) ÎNGRIJIREA

CÂINILOR COMPORTAMENT(animale) ANIMALE ANIMALE(creştere) ANIMALE(comportament) ANIMALE(obiceiuri) ANIMALE DOMESTICE ANIMALE DE COMPANIE636/M73

64 - Economie casnică. Îngrijirea casei

152 - Istoria gustului : Cu 238 de ilustraţii dintre care 97 color / Coordonată de Paul Freedman. - [Bucureşti] : Vellant, [2008].368 p. : il.in parte color.Cu 238 de ilustraţii, dintre care 97 color.Index p. 363-368.Bibliografie p. 358-362.ISBN 978-973-88758-1-4641.2(091):73.04 73.04:641.5(091)GASTRONOMIE ARTĂ CULINARĂ REŢETE CULINAREIII 32931 64/A84

153 - D'AMICO, JOANThe U.S. History Cookbook : Delicious Recipes and Exciting Events from the Past / John

D'Amico and Karen Eich Drummond ; Illustrations by Jeff Cline and Tina Cash-Walsh. - San Francisco : Jossey-Bass, [2003].XII; 180 p. : il.Cronologie p.163-166.Glosar p. 167-168.Index p. 169-180.ISBN 0-471-13602-6641.568(73)(083.12) 087.5S.U.A. PREPARAREA ALIMENTELOR MÂNCARE(SUA)64/D13

154 - HA, CHRISTINERecipes from My Home Kitchen : Asian and American Comfort Food from the Winner of

MasterChef Season 3 / Christine Ha. - [New York] : Rodale, [2013].XIV; 206 p. : il. color.Glosar p. 183-189.Index p. 195-206.ISBN 978-1-62336-094-8641.8(73) 641.5REŢETE CULINARE MÂNCĂRURI MÂNCARE(SUA) GĂTIT GASTRONOMIE

PREPARAREA ALIMENTELOR64/H11

155 - IBURG, ANNECondimente : Origine, gust, întrebuinţare, reţete / Anne Iburg ; Traducere din limba engleză

Daniela Mişcov. - [Bucureşti] : ALLFA, [2008].301 p. : il. color, h.Index p. 296-298.ISBN 978-973-724-079-8641.88 664.5 635.7.078 633.82 581.6 581.192:547.913PLANTE AROMATICE BOTANICĂ FARMACEUTICĂ REŢETE CULINARE

CONDIMENTE NATURALEI 20015 64/I-32

156 - OLEXIUC COLEA, NICOLAEGhid culinar turistic : Util şi practic oriunde ai fi! / Nicolae Olexiuc Colea. - Bucureşti : Teora,

[2008].190 p.Index p. 185-190.ISBN 973-20-1101-7, ISBN 978-973-20-1101-0641.55(083.12)PREPARAREA ALIMENTELOR REŢETE CULINARE CARTE DE BUCATEIII 32937 64/O-42

157 - ORCUTT, GEORGIACooking USA : 50 Favorite Recipes from Across America / Georgia Orcutt, John Margolies. - San

Francisco : Chronicle Books, [2004].128 p. : il. color.Index p. 126-127.Anexă p. 128.ISBN 0-8118-3960-5641.5 641.8(73)REŢETE CULINARE MÂNCARE(SUA) GASTRONOMIE GĂTIT64/O-71

66/68 - Industrii

158 - Enciclopedia alimentelor / Traducere de Doina Lascu. - [Bucureşti] : All, [2008].606 p. : il., tab.Lucrarea conţine 2500 de termeni, 1700 de alimente, 400 de tabele cu date despre compoziţia

chimică, 30 de tabele despre conservare şi preparare, 400 de desene.ISBN 978-973-571-723-0664(038)ALIMENTE ALIMENTE(compoziţie chimică) ALIMENTE(păstrare) ALIMENTE(fabricarea şi

producerea) INDUSTRIE ALIMENTARĂ DICŢIONAR TEMATIC DICŢIONAR TERMINOLOGICIII 32907 664/E52

159 - PEDEVILLA, PIAOuă de Paşti cu motive florale / Pia Pedevilla ; [Traducerea în limba română Bökös Emese]. -

Oradea : Editura Casa, 2014.32 p. : il. color.. - (Idei creative ; 89).ISBN 978-963-8527-37-6689 398.332.12 082.1 Idei creativeLUCRU MANUAL OBICEIURI DE PAŞTI OBICEIURI POPULARE PAŞTE(obiceiuri)III 32938 689/P48

7 - Artă. Arhitectură. Distracţii. Sport

160 - Sinteze contemporane : Arta românească = Contemporary syntheses : Romanian Art / [Traducere=Translation Mălina Ionescu] ; [Texte critice=Theoretical essays Alexandra Titu, Constantin Prut]. - [Timişoara] : Brumar, [2011].161 p. : il., repr.ISBN 978-973--602-680-57(498)ARTĂ ROMÂNEASCĂIV 7312 7(498)/S59

161 - Arta de tradiţie bizantină în România : [album]. - [Bucureşti] : [Noi Media Print], [2008].118 p. : il. color.Bibliografie p. 116-118.ISBN 978-973-1805-24-57.033.2(498)(084)ARTĂ BIZANTINĂ TRADIŢII ROMÂNEŞTI BIZANŢ ARTĂ BIZANTINĂ(România) ARTĂ

ROMÂNEASCĂ CURENTE ARTISTICEIV 7297 7.03/.04/A70

162 - Barocul românesc : Gesturi de autoritate, replici şi ecouri. - [Bucureşti] : [Noi Media Print], 2008.128 p. : il., fasc.color.Bibliografie p. 124-126.ISBN 978-973-1805-19-17.034(498)ARHITECTURĂ BAROCĂ ARTA BAROCĂ BAROC(arhitectură) CURENTE ARTISTICEIV 7302 7.03/.04/B11

163 - CHIHAIA, PAVELDespre prietenii artişti şi înfăptuirile lor / Pavel Chihaia. - Cluj-Napoca : Eikon, 2011.200 p. : il.Listă ilustraţii p. 197-198.ISBN 978-973-757-459-67.071.1(498)(092) 7.071.1(498)(084)ARTIŞTI PLASTICI(România) ARTĂ PLASTICĂ(desen) ARTIŞTI PLASTICI(biografii)

ALBUM(desene, picturi)III 32945 76/C34

164 - GOMBRICH, ERNST H.Istoria artei [Ernst H. Gombrich] / Ernst H. Gombrich ; Traducere de Nicolae Constantinescu. -

Bucureşti : Art, [2012].688 p. : il. color.Prefaţă p. 7-13.ISBN 978-973-124-723-67(100)(091)ISTORIA ARTEI ARTĂ(istoria) ISTORIA PICTURII ISTORIA SCULPTURII ISTORIA

ARHITECTURII ARTE PLASTICE(istorie) PICTURĂ(istorie) SCULPTURĂ(istorie) ARHITECTURĂ(istorie)7(100)/G69

165 - THEODORESCU, RĂZVANConstantin Brâncoveanu între "Casa Cărţilor" şi "Ievropa" [RAO] [2012] / Răzvan

Theodorescu ; [Fotografii Ioan Oprea]. - [Bucureşti] : RAO, [2012].128 p. : il. color.Note p. 122-128.ISBN 978-606-93184-4-77.035(498.1)1 Stilul Brâncovenesc 94(498.1)"17"Brâncoveanu, Constantin 929 Brâncoveanu,

ConstantinBrâncoveanu, ConstantinARTĂ(curente) ARTĂ(critică) ARTĂ(România) ARTĂ ROMÂNEASCĂ ARTĂ ARTĂ(stiluri)

ARTĂ(istoria) ARTĂ(curente artistice) ISTORIA ARTEI ISTORIA ARTEI(România) CURENTE ARTISTICE STILUL BRÂNCOVENESC ISTORIA ŢĂRII ROMÂNEŞTI BIOGRAFIE(Brâncoveanu, Constantin)IV 7318 7(498)/B78T

7.01/.08 - Teoria şi filosofia artei

166 - Arta gotică / Prejban Levi. - Oradea : Aquila, [2010].199 p. : il. color.Lista ilustraţiilor p. 195-196.Bibliografie p. 194.ISBN 978-973-714-445-47.033.5 75.052 72.033.5ARTĂ GOTICĂ SCULPTURĂ ARHITECTURĂ GOTICĂ ARHITECTURĂ GOTICĂIV 7330 7.03/.04/A70

167 - GIBSON, CLARECum să citim simbolurile : Introducere în semnificaţia simbolurilor în artă / Clare Gibson ;

[Ilustraţii John Fowler]. - [Bucureşti] : Litera, [2010].256 p. : il. color, fig.Glosar p. 246-249.Indice p. 252-255.Bibliografie p. 250-251.ISBN 978-973-675-716-77.04(100)SIMBOLURI SIMBOLURI ARTISTICE ARTĂ(simboluri) ARTĂ SIMBOLISM7.03/.04/G56

168 - MUNTEAN, MARCEL GH.Tipologia artei bizantine / Marcel Gh. Muntean ; Cuvânt înainte de acad. Ioan-Aurel Pop ;

Prefaţă de pr. prof. dr. Ioan Chirilă. - Cluj-Napoca : Renaşterea, 2012.322 p. : il.. - (Artă creştină ; 2).Note de subsol.Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi

Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi sălajului.Glosar p. 301-310.Bibliografie selectivă p. 311-317.ISBN 978-606-607-032-47.033.2 7.04 082.1 Artă creştinăARTĂ CREŞTINĂ ARTĂ BIZANTINĂ ARTĂ RELIGIOASĂ PICTURĂ RELIGIOASĂ

RELIGIE(artă) CURENTE ARTISTICE ARTĂ(curente) ICONOGRAFIEII 94842 7.03/.04/M95

169 - NILSEN, ANNADetectivi de falsuri în artă / Anna Nilson ; [Traducere din limba engleză Carmen Racovitză]. -

[Bucureşti] : RAO, [2007].48 p. : il., repr.Glosar p. 48.ISBN 978-973-717-148-17.061:75 75:7.061 7.026 343.533ARTĂ FALSURI FALSURI ÎN ARTĂ PICTURĂ PICTURĂ(falsuri) CONTRAFACERI

PLAGIATIV 7311 7.06/N74

73/76 - Arte plastice

170 - 30 de milenii de pictură : 1000 de picturi celebre / [Victoria Charles, Klaus H. Carl, Jose Manca...]. - [Bucureşti] : Litera, [2013].544 p. : il., tab.Note de subsol.Glosar p. 535--536.Indice de artişti p. 543-544.Indice de ilustraţii p. 537-542.ISBN 978-606-686-374-275(100)(091)PICTURĂ ISTORIA PICTURII PICTURĂ(album) PICTURĂ(curente) PICTORI ISTORIA

PICTURIIIII 32899 75/T83

171 - Şcoala de desen anatomic / Desene de András Szunyoghy ; Text György Féher ; [Traducători Simona Sînza, Raluca Juhasz, Cristina Barabaş]. - [Oradea] : [Aquila'93], [2011].602 p. : fig.ISBN 978-973-714-608-3743DESEN DESEN ANATOMIC ANATOMIE ARTISTICĂV 2113 741/743/S38

172 - 1000 de capodopere ale artei erotice : [album] / Traducere de Simona Chişvasi. - [Oradea] : Aquila, 2008.543 p. : il. color.index p. 542-543.ISBN 978-973-714-369-375(100)(084)ARTĂ PICTURĂ(estetică) ARTĂ EROTICĂ CORPUL UMANIII 32897 75/O52

173 - Totem : Expoziţie internaţională de artă plastică, Ediţia a VII-a, Târgu Mureş, 2012 = Intenational Exhibition of Fine Arts. 7th Edition, Târgu Mureş, 2012 / [Texte critice Cora Fodor, Corneliu Antim] ; [Traducerea textelor Oana Chirulescu-Bertolon]. - Tîrgu-Mureş : s. n., 2012.64 p. : il. color.Ediţie bilingvă româno-engleză.ISBN 978-973-7698-07-073:061.43(498-21 Târgu Mureş) 061.43(498-21 Târgu Mureş):73EXPOZIŢIE DE ARTĂ EXPOZIŢIE ARTE PLASTICE(album) PICTURĂ(album)

SCULPTURĂ(album) ARTIŞTI PLASTICIIII 32853 73/76/T78

174 - Székely Miklós : 1965-2010 / [Colaboratori] Erőss István, Bob József, Mana Bucur...... - s.l. : KorkéP Könyvek, 2014.70 p. : repr. în parte color. Lucrare realizată cu ajutorul familiei Székely.Text redactat în limbile maghiară, română şi engleză.75(498.4 Târgu Mureş) Székely Miklós(084) 929 Székely MiklósSzékely MiklósTÂRGU-MUREŞ(pictori) PICTORI(Transilvania) PICTORI(Mureş)(Székely Miklós)

BIOGRAFIE(Székely Miklós) PICTORI MUREŞENI PICTORI(maghiari)(România) PICTURĂ(album) ARTĂ(Transilvania) 75/S99

175 - Ion Pacea : O posibilă retrospectivă : [album]. - s.l. : [Noi Media Print], s.a.231 p. : il. color.Bibliografie p. 230.75(498)(084)Pacea,IonPacea, IonARTĂ PICTURĂ(Pacea,Ion) ALBUM DE ARTĂIV 7301 75/P11

176 - Comorile muzeelor ruse : Enciclopedie ilustrată de artă. - s.l. : Roossa, [2012].336 p. : il. color.ISBN 978-5-91926-019-6069.02(47):73/76(084) 73/76(084):069.02(47)MUZEE DE ARTĂ MUZEE DE ARTĂ(Rusia) ENCICLOPEDIE ARTĂ PLASTICĂ(colecţii)

PICTURĂ PICTORIRusiaV 2111 73/76/C63

177 - AYRES, CHARLIEViaţa marilor artişti / Charlie Ayres ; [Traducere din limba engleză de Delia Ungureanu]. -

[Bucureşti] : Art, [2008].96 p. : il. color.ISBN 978-973-124-216-375(100)ARTIŞTI PICTORI PICTURĂ(Van Gogh, Vincent) PICTURĂ PICTURĂ(biografii)

PICTURĂ(pictori) PICTURĂ(subiecte)IV 7303 75/A98

178 - BRÁDA TIBORPeisaje în acuarelă / Bráda Tibor. - [Oradea] : Editura Casa, 2013.72 p. : il.. - (Micul atelier).Bibliografie p. 72.ISBN 978-606-8527-18-575.01 75.021.32 082.1 Micul atelierPICTURĂ PICTURĂ(acuarelă) PICTURĂ(istorie)IV 7305 75/B75

179 - CARP, MIHAELAMihaela Carp : Painting, colage, quilting, textile, panel, fashion / Mihaela Carp ; Redactor Aurel

Ştefanachi. - Iaşi : Tipo Moldova, 2012.189 p. : il.. - (Opera Omnia Collection).Bibliografie p. 5--18.ISBN 978-606-676-009-6745.52(084)Carp, MihaelaARTĂ PICTURĂ MATERIALE TEXTILE MODĂ DESIGN745/C26

180 - CÉZANNE, PAULCézanne : 1839-1906 : [album] / Paul Cézanne ; Traducere din limba engleză Anca Ferche. -

Oradea : Aquila, 2010.255 p. : il. color.Index p. 248-255.Bibliografie p. 5-7.ISBN 978-973-714-439-375(084)Cézanne, Paul 929 Cézanne, PaulCézanne, PaulARTĂ PICTURĂ CÉZANNE,PAUL IMPRESIONISM PICTORI PICTORI(Cézanne, Paul)

BIOGRAFIE(Cézanne, Paul)75/C37

181 - CIHODARU, LIVIUPeisajul / Liviu Cihodaru. - Braşov : Editura Artfilco, 2003.[14] p.; 160 p.; [28] p. : il. în parte color.. - (Artişti Contemporani ; 10).Editat sub egida Muzeului de Artă Braşov.Conţine text în limbile engleză, franceză şi germană.Bibliografie selectivă în limbile engleză, franceză şi germană [8]p..ISBN 973-85799-5-375(498) 082.1 Artişti ContemporaniCihodaru, LiviuARTĂ PLASTICĂ PICTURĂ ALBUM DE ARTĂ PEISAJE EXPOZIŢIE DE ARTĂIII 32947 75/C51

182 - CIHODARU, LIVIUPortretul / Liviu Cihodaru. - Braşov : Editura Artfilco, 2007.[20] p.; 150 p. ; [32] ; 54 p. : foto.; il. în parte color.. - (Artişti Contemporani ; 38).Editat sub egida Muzeului de Artă Braşov.Conţine text în limbile engleză, franceză şi germană.Bibliografie selectivă în limbile engleză, franceză şi germană p. 21-34.ISBN 978-973-7844-14-975(498) 75.041.5(084) 082.1 Artişti ContemporaniCihodaru, LiviuARTĂ PLASTICĂ PICTURĂ ALBUM DE ARTĂ PEISAJE EXPOZIŢIE DE ARTĂIII 32947 75/C51

183 - DEAC, MIRCEANudul în pictura românească = Le nu dans la peinture roumaine / Mircea Deac. - Bucureşti :

Monitorul Oficial, 2010.74 p.; [144] p. repr.Text biblingv in limba română şi franceză.ISBN 978-973-567-717-675.041.3(498)(084)PICTURĂ ROMÂNEASCĂ PICTURĂ(album) PICTURĂ ROMÂNEASCĂ

PICTURĂ(estetică) PICTURĂ(subiecte)IV 7308 75/D26

184 - FARAGÓ, KRISZTINAPitici şi îngeraşi de Crăciun / Faragó Krisztina ; Traducere în limba română Bökös Emése. -

Oradea : Editura Casa, 2013.32 p.; [4] p. fig. : il. color.. - (Idei creative ; 85).Prefaţă p. 3.ISBN 978-606-8527-27-7745.5 082.1 Idei creativeLUCRU MANUAL(preşcolari şi şcolari mici) ARTIZANAT ARTĂ DECORATIVĂ745/F20

185 - FRIGYES, KŐNIGBazele anatomiei artistice / Kőnig Frigyes ; [Traducător : Pàl-Antal Judith]. - [Oradea] : Editura

Casa, 2013.124 p. : il. în parte color.. - (Micul atelier).Mic dicţionar de termeni p. 121-124.ISBN 978-606-8527-20-8743 082.1 Micul atelierDESEN ANATOMIC DESEN ANATOMIE ARTISTICĂIV 7307 741/743/F90

186 - GANZ, NICHOLASGraffiti : Arta străzii pe cinci continente : [album] / Nicholas Ganz ; Traducere Andra Matzal. -

Editor Tristan Manco. - [Bucureşti] : Vellant, [2008].375 p. : il. color.Glosar p. 374.Lista ilustraţiilor p. 375.Anexe p. 368-374.Despre autor p. 375.Bibliografie p. 374.ISBN 978-973-88758-2-175.021.346(084)GRAFFITI DESEN ARTISTIC ARTĂ CONTEMPORANĂ PICTURĂ(clădiri)III 32927 75/G18

187 - GAUGUIN, PAULGauguin : 1848-1903 : [album] / Gauguin ; Traducere din limba engleză Anca Ferche. - Oradea :

Aquila, 2010.255 p. : il. color.Index p. 248-255.Bibliografie p. 5-7.ISBN 978-973-714-443-075(084)Gauguin, Paul 929 Gauguin, PaulGauguin, PaulGAUGUIN, PAUL PICTURĂ(album) ARTĂ PLASTICĂ PICTORI(Gaugin, Paul)

BIOGRAFIE(Gauguin, Paul) IMPRESIONISM PICTURĂ(impresionismul francez)75/G24

188 - GRIGORE, IONIon Grigore : [Album de artă] / Ion Grigore. - Bucureşti : Nemira, 2011.158 p. : il. color.ISBN 978-606-579-190-975(498)(084)Grigore, IonGrigore, IonGRIGORE, ION ALBUM DE ARTĂ PICTORI(Grigore,Ion) BIBLIOGRAFIEIII 32901 75/G83

189 - HOUPT, SIMONMuzeul operelor dispărute : Miza infracţiunilor din lumea artei / Simon Houpt ; Cuvânt înainte

de Julian Radcliffe ; [ Traducere din limba engleză de Ioana Maria Novac ]. - [Bucureşti] : Vellant, [ 2009 ].192 p. : il. color.Lista ilustraţiilor p. 178-189.Bibliografie p. 190.ISBN 978-973-1984-37-77.061:75 75:7.061ARTĂ PICTURĂ MUZEE DE ARTĂ INFRACŢIUNI ARTĂ(muzee) ARTĂ(infracţiuni)

FALSURI ÎN ARTĂIV 7316 75/H85

190 - JULIUS, ANTHONYTransgresiuni : Ofensele artei / Anthony Julius ; [ Traducere de Tania Siperco ]. - [Bucureşti] :

Vellant, [ 2008 ].272 p. : il.Index p. 270-272.Cu 174 de ilustraţii, din care 41 color.Eseu bibliografic p. 236-264.ISBN 978-973-88759-8-275.01 75.036ARTĂ PICTURĂ(curente) CURENTE ARTISTICE PICTURĂ(tehnici)III 32924 75/J88

191 - MORAS, INGRIDBijuterii în stil romantic / Ingrid Moras ; [Traducător Bökös Emese]. - Oradea : Editura Casa,

2010.32 p. : il. color, fig.. - (Idei creative ; 47).Prefaţă p. 4.ISBN 978-606-8189-13-0746.5 082.1 Idei creativeLUCRU DE MÂNĂ BIJUTERII(din mărgele) BIJUTERII LUCRU MANUAL(bijuterii)II 94732 746/M89

192 - MORAS, INGRIDBrăţările prieteniei / Ingrid Moras ; [Traducerea în limba română Bökös Emese]. - Ediţia a 2-a. -

Oradea : Editura Casa, 2012.32 p. : fig., il. color.. - (Idei creative ; 41).Prefaţă p. 3.ISBN 978-606-8189-63-5 746.5 082.1 Idei creativeLUCRU MANUAL(bijuterii) LUCRU MANUAL LUCRU DE MÂNĂ BIJUTERIIIII 32915 746/M89

193 - NĂSUI, COSMINFrancisc Chiuariu : [album] / Cosmin Năsui ; [Traducere în limba engleză de Adrian Guţă]. -

Bucureşti : Vellant, 2012.168 p. : il. color.Cronologie p. 167.ISBN 978-973-1984-83-475(498)(084) Chiuariu, FranciscChiuariu, FranciscARTĂ ALBUM DE ARTĂ PICTURĂ ARTE PLASTICE(album)75/C46N

194 - NĂSUI, COSMINColorând griul : Artişti contemporani români la a patra ediţie a Bienalei Internaţionale de artă

contemporană de la Moscova: Dragoş Burlacu, Francisc Chiuariu, Ana Maria Micu... / Cosmin Năsui. - [Bucureşti] : Vellant, [2011].240 p. : il. in parte color.. - (Cărţi însemnate).Text în limbile română, engleză şi rusă.Biografie p. 236-240.ISBN 978-973-1984-71-173/76ARTIŞTI PLASTICI(România) ARTĂ PLASTICĂ ARTĂ FOTOGRAFICĂ ALBUM(desene,

picturi)73/76/N23

195 - NIŢĂ, DODOIstoria benzilor desenate româneşti : 1891-2010 / Dodo Niţă, Alexandru Ciubotariu. -

[Bucureşti] : Vellant, [2010].268 p. : il.. - (Cărţi însemnate).Index p. 266-267.Bibliografie selectivă p. 265.ISBN 978-973-1984-64-3741.5.071.1(100)(038) 082.1 Cărţi însemnateDESEN DESEN ARTISTIC ARTIŞTI CARICATURI BENZI DESENATEIV 7309 741/743/D61

196 - PARIZESCU, VASILEViaţa ca o pasiune : Pictorul Vasile Parizescu : [album] / Vasile Parizescu. - Bucureşti : s. n.,

2012.304 p. : il. color.Text paralel în limbile română, franceză şi engleză.Bibliografie p. 293-295.ISBN 978-973-567-789-375(498)(084)Parizescu, Vasile 929Parizescu, VasileParizescu, VasilePICTURĂ ALBUM DE ARTĂ BIBLIOGRAFIE75/P32

197 - PARS, HANS H.Noch leuchten die Bilder : Schicksale von Meisterwerken der Kunst / Hans H. Pars. - Stuttgart :

Europäischer Buchklub, s.a.424 p. ; [46] p. il.Index p. 406-421.73/76(100)ARTE PLASTICE ARTĂ ARTE PLASTICE(istorie) ARTĂ UNIVERSALĂ73/76/P35

198 - PEDEVILLA, PIAFigurine din roadele toamnei / Pia Pedevilla ; [Traducere în limba română Bökös Emése]. -

Oradea : Editura Casa, 2013.32 p. : il. color.. - (Idei creative ; 82).Prefaţă p. 4.ISBN 978-606-8527-22-2745.5 082.1 Idei creativeARTIZANAT ARTĂ DECORATIVĂ LUCRU MANUAL LUCRU MANUAL(preşcolari şi

şcolari mici)745/P48

199 - PERECZES ORSOLYABroşe din materiale textile / Pereczes Orsolya ; Traducerea în limba română Bökös Emese. -

Oradea : Editura Casa, 2013.32 p. : il. color, fig.. - (Idei creative ; 81).ISBN 978-606-8527-21-5746 082.1 Idei creativeBIJUTERII MATERIALE TEXTILE PRELUCRAREA TEXTILELOR LUCRU

MANUAL(bijuterii) LUCRU MANUALIII 32933 746/P51

200 - PONCE DE LEÓN, PAZ GARCÍAIstoria picturii / Paz García Ponce de León ; Traducere de Cristina Luţă. - [Bucureşti] : Teora,

[2009].256 p. : il. color.Index al imaginilor p. 254-256.ISBN 1-59496-800-4, ISBN 978-1-59496-800-675(100)(091)PICTURĂ ISTORIA PICTURII PICTURĂ(album) PICTURĂ(curente) PICTORI ISTORIA

PICTURIIIV 7299 75/P77

201 - SCHMITT, GUDRUNQuilling pentru copii / Gudrun Schmitt ; [Traducerea în limba română Bökös Emese]. - Oradea :

Editura Casa, 2014.32 p. : il. color.. - (Idei creative ; 90).Prefaţă p. 3.ISBN 978-606-8527-42-0745.54 082.1 Idei creativeARTE DECORATIVE PRELUCRAREA ARTISTICĂ A HÂRTIEI DECORAŢIUNI

QUILLING745/S33

202 - SEVERIN, CONSTANTINConstantin Severin : Painting, digital art, photography , installations : [album] / Constantin

Severin ; Redactor Aurel Ştefanachi ; Traducere text Roxana Alexandra Costinescu. - Iaşi : Tipo Moldova, 2013.281 p. : il. color.. - (Opera Omnia Collection).Bibliografie p. 9-13.ISBN 978-606-676-131-4745.52(084)Severin, ConstantinARTĂ ALBUM DE ARTĂ FOTOGRAFII ARTISTICE ARTĂ DIGITALĂ PICTURĂ ARTE

PLASTICE(album)I 19995 73/76/S50

203 - TAKÁCS GÁBORBarcelonától a Távol-Keletig szóban-képben / Takács Gábor. - Kolozsvár : Stúdium, 2013.155 p. : fig. color.Bibliografie p. 155.ISBN 978-973-643-212-5741(084) 911.375(100)ALBUM(desene, picturi) DESEN ARTISTIC ARTĂ(desen) GEOGRAFIA ORAŞELOR

MONUMENTE ISTORIA CULTURIII 19993 741/743/T13

204 - THOMSON, LAURASuprarealiştii / Laura Thomson ; [Traducere din limba engleză de Simina Lazăr]. - [Bucureşti] :

Editura Vellant, [2009].128 p. : il. color, fig.. - (Arta în detalii).Index p. 128.ISBN 978-973-1984-08-775.037.5(100) 75.072.3 082.1 Arta în detaliiARTĂ(curente) ARTĂ(critică) ARTĂ(pictură) ARTĂ ARTĂ(stiluri) ARTĂ(curente artistice)

PICTURĂ(curente) PICTURĂ PICTURĂ(suprarealism) SUPRAREALISM MIŞCĂRI ARTISTICE CRITICĂ DE ARTĂ(pictură) CURENTE ARTISTICEIII 32957 75/T57

205 - VIRÁG ÉVAScrapbooking - minunăţii din hârtie / Virág Éva ; Traducerea în limba română Bökös Emese. -

Oradea : Editura Casa, 2014.32 p. : il. color, fig.. - (Idei creative ; 91).Prefaţă p. 5.ISBN 978-606-8527-38-3745.542 082.1 Idei creativeARTE DECORATIVE PRELUCRAREA ARTISTICĂ A HÂRTIEI OBIECTE DIN HÂRTIEIII 32953 745/V66

77 - Artă şi tehnică foto

206 - RICE, CHRISAudrey Hepburn : Level 2 / Chris Rice. - Series Editors: Andy Hopkins and Jocelyn Potter. - s.

l. : [Penguin Books], [2000].IV; 28 p. : il. în parte color.. - (Penguin Readers).

ș țLa sfâr itul volumul se găsesc activită i legate de text p. 24-27.Vocabular p. 28.ISBN 978-1-4058-7698-8778.5 082.1 Penguin ReadersACTORI BIOGRAFIE BIOGRAFIE(actori) FILM TEATRU CINEMATOGRAFIE(actori)

CINEMATOGRAFIE778.5/H49R

78 - Muzică

207 - Mari interpreţi de folclor / Colecţie - tezaur realizată de Marioara Murărescu. - [Bucureşti] : Litera, [2013].vol.ISBN 978-606-686-036-9Vol. 1 : Maria Lătăreţu. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine piese

selectate de Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-031-4.Vol. 2: Ioana Radu. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine piese selectate de

Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-032-1.Vol. 3 : Drăgan Muntean. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine piese

selectate de Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-033-8.Vol. 4 : Roizen Elena. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine piese selectate

de Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-034-5.Vol. 5 : Peter Predescu Valeria. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine piese

selectate de Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-035-2.Vol. 6 : Ungur Florica. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine piese

selectate de Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-101-4.Vol. 7 : Răchiteanu Voicescu Maria. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine

piese selectate de Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-102-1.Vol. 8 : Cristoreanu Ion. - Mari interpreţi de folclor. - [2013]. - 39 p.. - Cd-ul conţine piese

selectate de Marioara Murărescu. - ISBN 978-606-686-103-8.784.4(498) 78.071.1(498)MUZICĂ POPULARĂ ROMÂNEASCĂ INTERPREŢI(România)I 20031(v.1-8) 78(498)/M38

208 - Regele muzicii pop Michael Jackson : O viaţă în imagini / Traducere Ioana Grecu. - Oradea : Aquila, 2009.144 p. : foto.ISBN 978-973-714-468-378(73)Jackson, Michael 929 Jackson, Michael 78.071.2(73)Jackson, MichaelJACKSON, MICHAEL BIOGRAFIE(Jackson, Michael) ISTORIA MUZICII MUZICA

CONTEMPORANĂIV 7298 78.071.2/J21

209 - Cântecele copilăriei în cinci limbi / [Ilustrator : Anca Adăscăliţei] ; [Redactor : Diana Soare]. - Editor Diana Mocanu. - s.l. : Gama, 2013.27 p. : il.CD-ul conţine cântece pentru copii interpretate de Corul de copii "Luceafărul" al Palatului copiilor

din Iaşi.ISBN 978-973-149-381-7784.67CÂNTECE(copii) CÂNTECE CORURI MUZICĂ PENTRU COPII LITERATURĂ

UNIVERSALĂ(cîntece)III 32900 784/C19

210 - Cântul inimii : Puterea cuvântului şi a muzicii / Sfântul Grigorie Teologul, Părintele Serafim Rose, Arvo Pärt... ; Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de L.S. Desartovici ; Traducere din limbile engleză şi franceză Laura Mărcean ; Traducere din limba rusă Olga Nemeş. - [Bucureşti] ; [Alexandria] : Sophia ; Editura Cartea Ortodoxă, [2012].144 p. : il.Apare cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Galaction Episcopul Alexandriei şi al

Teleormanului.Note de subsol.ISBN 978-973-136-287-8783 78.071.1 Bach, Johann Sebastian 78.071.1 Pärt, ArvoIlarion Alfeiev Bach, Johann Sebastian Pärt, ArvoMUZICĂ MUZICĂ RELIGIOASĂ COMPOZITORI MUZICĂ BISERICEASCĂ

COMPOZITORI(germani) MUZICĂ(critică) MUZICĂ(compozitori)783/C19

211 - Culegere de piese pentru violă şi pian / Întocmită de profesor Nicolae Varga. - [Bucureşti] : Grafoart, [2013].76 p. : note muz. (32 p.).. - (Colecţia Facsimil [Grafoart]).Lucrarea are o anexă detaşabilă de 32 de pagini ce conţin o partitură pentru vioară.ISBN 978-606-8486-52-978.089.6 786.2 787.2 082.1 Colecţia FacsimilMUZICĂ(partitură) MUZICĂ MUZICĂ ROMÂNEASCĂ MUZICĂ PENTRU PIAN

MUZICĂ INSTRUMENTALĂ PARTITURĂ MUZICALĂ MUZICĂ PENTRU VIOLĂ78.089/C94

212 - BACH, CARL PHILIPP EMANUELSolfeggietto / Carl Philipp Emanuel Bach. - Bucureşti : Grafoart, 2013.6 p. : note muz.Prefaţă p. 3.ISBN 978-606-8486-15-4786.2 78.089.6MUZICĂ MUZICĂ INSTRUMENTALĂ MUZICĂ PENTRU PIAN PIAN786/B13

213 - BACH, CARL PHILIPP EMANUELSolfeggietto : H 220, Wq. 117:2 : Pian solo / Carl Philipp Emanuel Bach. - Bucureşti : Grafoart,

2013.6 p. : note muz.Prefaţă p. 3.ISBN 978-606-8486-15-4786.2 78.089.6MUZICĂ MUZICĂ INSTRUMENTALĂ MUZICĂ PENTRU PIAN PIAN786/B13

214 - BOTA, JOHNNYGlosar al termenilor de jazz / Johnny Bota. - Timişoara : Brumar, [2008].78 p. : note muz.ISBN 978-973-602-361-3785.161(038)MUZICĂ JAZZ MUZICĂ(dicţionar)L-78.08/B72

215 - CĂLIN, ANAMARIA ESTELA MIHAELAClaude Debussy / Anamaria Călin. - [Bucureşti] : Editura Didactică şi Pedagogică, [2013].110 p.. - (Colecţia Muzica Viva ; 20).Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..Bibliografie p. 104-109.ISBN 978-973-30-3287-878.071.1 929 Debussy, ClaudeDebussy, ClaudeMUZICĂ(Franţa) COMPOZITORI BIOGRAFIE(Debussy, Claude)II 94874 78.071.1/D66C

216 - CLAYDERMAN, RICHARDThe Piano Solos of Richard Clayderman : Music of Love [Partituri] / Richard Clayderman. - s.l.

: s. n., s.a.64 p. : note muz.Volum editat de Hal Leonard Corporation.ISBN 0-7935-5095-5786.2MUZICĂ PENTRU PIAN PIANIŞTI MUZICĂ(partitură)78.089/C56

217 - CLAYDERMAN, RICHARDThe Best of Richard Clayderman : [Partituri] : Easy Piano / Richard Clayderman. - s.l. : s. n.,

s.a.47 p. : note muz.Volum editat de Hal Leonard Corporation.786.2MUZICĂ PENTRU PIAN PIANIŞTI MUZICĂ(partitură)78.089/C56

218 - CONSTANTINESCU, GRIGOREGaetano Donizetti / Grigore Constantinescu. - [Bucureşti] : Editura Didactică şi Pedagogică,

[2013].240 p.. - (Colecţia Muzica Viva ; 21).Prolog p. 7-18.Bibliografie p. 237-238.ISBN 978-973-30-3358-578.071.1 929 Donizetti, Gaetano 082.1 Muzica VivaDonizetti, GaetanoMUZICĂ MUZICĂ CLASICĂ COMPOZITORI INTERPREŢI

BIOGRAFIE(Donizetti,Gaetano) DONIZETTI, GAETANOII 94870 78.071.1/D66C

219 - CRAWFORD, RICHARDAmerica's Musical Life : A History / Richard Crawford. - New York : W. W. Norton & Company

Inc., [2001].XVI; 976 p. : il., note muz.Note p. 861-895.Index p. 931-976.Bibliografie p. 897-923.ISBN 978-0-393-32726-778.03(73)"17/21:(091) 78(73) 78.01(73)ISTORIA MUZICII MUZICĂ MUZICĂ(istorie) FILOZOFIA MUZICII78(100)/C83

220 - CROSS, MARYMadonna : O biografie / Mary Cross ; Traducere din limba engleză de Marius Chitoşcă. -

Bucureşti : Curtea Veche, 2009.160 p.Numele întreg al cântăreţei este Madonna Louise Ciccone.Note la sf. fiecărui capitol.Cronologie p. 11-25.Note de subsol.Bibliografie selectivă p. 157-158.ISBN 978-973-669-824-8784.3(73) Madonna 929 MadonnaMadonnaMUZICĂ MUZICĂ(pop) MUZICĂ VOCALĂ INTERPREŢI(muzicieni) INTERPREŢI

INTERPREŢI(S.U.A.) BIOGRAFIE(Madonna)78(100)/M14C

221 - DEDIU, DANCei 9 ''i'' sau cum compunem : Posibil ghid de compoziţie după metoda ficţionalistă / Dan

Dediu. - [Bucureşti] : Editura Didactică şi Pedagogică, [2012].111 p. : il. note muz.. - (Colecţia Muzica Viva ; 19).Listă lucrări reprezentative p. 93-110.ISBN 978-973-30-3269-4781.6 082.1 Colecţia Muzica VivaMUZICĂ COMPOZITORI TEORIA MUZICII GHID MUZICĂ CLASICĂ TEORIA

MUZICIIII 94817 78.01/D27

222 - DIACONESCU, IOANAVasile Moldoveanu : Un tenor român pe patru continente. Pasiune şi credinţă / Ioana Diaconescu.

- [Bucureşti] : Editura Muzicală, [2011].172 ; [31] p. : facsim., il.ISBN 978-973-42-0645-278.071.2(498) Moldoveanu, Vasile 929 Moldoveanu, VasileMoldoveanu, VasileMUZICĂ INTERPREŢI(România) TENORI BIOGRAFIE(Moldoveanu,Vasile) MUZICĂ DE

OPERĂIII 32930 78.071.2/M87D

223 - EKKER, ERNST A.W: A: Mozart : Un album muzical / Ernst A. Ekker, Doris Eisenburger ; în româneşte de Doina

Sandu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Corint Junior, [2007].28 p. : il. color.CD-ul însoţitor conţine piese selectate anume pentru copii şi care, din punct de vedere tematic, pot

fi raportate la câte o pereche de pagini contrapuse din album.Tab. cronologic [1] p..ISBN 978-973-128-110-078.071.1(436)Mozart, W.A. 929 Mozart, Wolfgang Amadeus(0:82-32)Mozart, Wolfgang AmadeusCOMPOZITORI COMPOZITORI(austrieci) BIOGRAFIE(Mozart, Wolfgang Amadeus)78.071.1/M92E

224 - EKKER, ERNST A.Johann Strauss : Un album muzical / Ernst A. Ekker, Doris Eisenburger ; În româneşte de Doina

Sandu. - Bucureşti : Corint Junior, [2007].28 p. : il. color.CD-ul însoţitor conţine piese selectate anume pentru copii şi care, din punct de vedere tematic, pot

fi raportate la câte o pereche de pagini contrapuse din album.Tab. cronologic [1] p..ISBN 978-973-128-048-6781.071.1(436)Strauss, Johann 929 Strauss, JohannStrauss, JohannCOMPOZITORI COMPOZITORI(austrieci) BIOGRAFIE(Mozart, Wolfgang Amadeus)78.071/E92S

225 - EMANOIL, ALEXANDRUVerismul : [Opera italiană în capodopere] / Alexandru Emanoil. - Bucureşti : Semne, 2012.736 p. : portr.Biografie la începutul capitolelor.Note de subsol.Bibliografie p. 731-736.ISBN 978-606-15-0139-7782(450)MUZICĂ MUZICĂ DE OPERĂ OPERĂ MUZICĂ DE TEATRUIII 32873 782/E46

226 - GERSHWIN, GEORGEOpere pianistice complete / G. Gershwin. - [Bucureşti] : Grafoart, [2013].134 p. : note muz.Indicaţii p. 3-4.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-606-8486-46-8786.2MUZICĂ COMPOZIŢIE(muzică) MUZICĂ CLASICĂ MUZICĂ DE OPERĂ782/G34

227 - GLANCZ, ERNADicteuri muzicale / Erna Glancz, Elena Tudorie. - Bucureşti : Grafoart, 2013.140 p. : note muz.. - (Colecţia facsimil).Introducere p. 3-11.ISBN 978-606-8486-20-878:372.4 78.089.6 082.1 Colecţia fascimil 372.4:78MUZICĂ DICTEURI MUZICALE MUZICĂ(lecţii) MUZICĂ(metodică)

METODICĂ(muzică)78.08/G61 78.089/G61

228 - HANNON, CHARLES LOIUSPianistul virtuoz : [exerciţii pentru pian] / C. L. Hannon. - Bucureşti : Grafoart, 2009.108 p. : note muz.Despre autor [1] p..ISBN 978-973-9054-33-1786.2MUZICĂ MUZICĂ INSTRUMENTALĂ MUZICĂ PENTRU PIAN PIAN786/H23

229 - IUŞCEANU, VICTOR M.Solfegii / Victor M. Iuşceanu. - [Bucureşti] : Grafoart, [2013].vol.ISBN 978-606-8486-61-1Vol. 2 : [Solfegii]. - Solfegii / Victor M. Iuşceanu. - [2013]. - 150 p. - ISBN 978-606-8486-63-5.Vol. 3 : [Solfegii]. - Solfegii / Victor M. Iuşceanu. - [2013]. - 127 p. - ISBN 978-606-8486-64-2.784.9MUZICĂ MUZICĂ(solfegii)II 94781(v. 2-3) 784/I-94

230 - LEIBOVITZ, LIELHallelujah : Rock & Roll, izbăvire şi viaţa lui Leonard Cohen / Liel Leibovitz ; Traducere din

engleză de Louis Ulrich şi Tudor Ulrich. - [Bucureşti] : Victoria Books, [2014].240 p. ; [8] p. il.Prefaţă p. 9-13.Note p. 216-235.Note de subsol.ISBN 978-606-8360-86-778.071.2(71) Cohen, Leonard 784.13(71) Cohen, Leonard 929 Cohen, LeonardCohen, LeonardMUZICIENI MUZICĂ MUZICĂ VOCALĂ INTERPREŢI(muzicieni) ROCK & ROLL

MUZICĂ(Canada) BIOGRAFIE(Cohen, Leonard)II 94757 784/C61L

231 - LISZT, FRANZStudii de execuţie transcendentală : S. 139 : Pian solo / Franz Liszt. - [Bucureşti] : Grafoart,

[2013].120 p. : note muz.. - (Lucrări pentru pian).Prefaţă p. 4.ISBN 978-606-8486-32-1786.2.087.5 786.2(439) Listz, Franz 082.1 Lucrări pentru pianMUZICĂ PENTRU PIAN MUZICĂ INSTRUMENTALĂ(pian) MUZICĂ(partitură) MUZICĂ

INSTRUMENTALĂ MUZICĂ PARTITURĂ MUZICALĂ 786/L65

232 - MASON, NICKInside Out : O istorie personală a Pink Floyd / Nick Mason ; Traducere din engleză de Louis

Ulrich. - [Bucureşti] : Victoria Books, [2013].368 p. ; [24] p. il.Cronologie p. 339-365.Note de subsol.ISBN 978-606-8360-41-678.071(410) Pink Floyd, formaţia 784.3(410) Pink Floyd, formaţia 929 Pink Floyd, formaţiaMUZICĂ(formaţii) MUZICĂ MUZICIENI(Marea Britanie) MUZICĂ(rock)(formaţii)

MUZICĂ(rock) MUZICIENI FORMAŢII ROCK PINK FLOYD(formaţie rock) BIOGRAFIE(formaţii)II 94751 78.071/M45

233 - MOSZKOWSKI, MORITZ20 de studii mici : Op. 91 : Pian solo / Moritz Moszkowski. - [Bucureşti] : Grafoart, [2013].55 p. : note muz.ISBN 978-606-8486-41-3786.2.089.6MUZICĂ MUZICĂ INSTRUMENTALĂ MUZICĂ PENTRU PIAN MUZICĂ PENTRU COPII

MUZICĂ(partitură)786/M91

234 - MUREŞANU, CRISTIANMuzica electronică şi electronica audio : Modalităţi practice de audiţie performantă / Cristian

Mureşanu. - [Ediţie revizuită şi adăugită]. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2013.139 p. : il., fig.. - (Ştiinţă şi tehnică).Bibliografie orientativă p. 139.ISBN 978-973-8099-27-278.04 789.983 621.375:78 78:621.375 082.1 Ştiinţă şi tehnicăMUZICĂ MUZICA CONTEMPORANĂ MUZICĂ(prin computer) MUZICĂ ELECTRONICĂ

ELECTRONICĂ ELECTRONICĂ APLICATĂ AMPLIFICATOARE AUDIOMETRIEIV 7310 78.02/.06/M96

235 - NEGREA, MARŢIANTratat de contrapunct şi fugă / Marţian Negrea. - [Bucureşti] : Grafoart, [2013].295 p. : note muz.. - (Facsimil).Postfaţă p. 291-293.ISBN 978-606-8486-22-2781.4 78.083.2 082.1 FacsimilMUZICĂ MUZICĂ(teorie) TEORIA MUZICIIII 94836 781/N40

236 - PAŞCANU, ALEXANDRUArmonia / Alexandru Paşcanu. - [Bucureşti] : Grafoart, [2013].vol.. - (Facsimil).ISBN 978-606-8486-24-6Vol. 2 : [Armonia]. - Armonia / Alexandru Paşcanu. - [2013]. - 371 p. - (Facsimil). - Bibliografie

p. 368-370. - ISBN 978-606-8486-26-0.781.4 082.1 FacsimilMUZICĂ MUZICĂ(armonia) TEORIA MUZICIIII 94837(v. 2) 781/P39

237 - PORUMBESCU, CIPRIANBalada şi dorul : pentru violoncel cu acompaniament de pian / Ciprian Porumbescu. -

[Bucureşti] : Grafoart, [2013].16 p. : note muz. (8 p.).. - (Lucrări pentru violă şi violoncel).Lucrarea are o anexă detaşabilă de 8 pagini ce conţin o partitură pentru violoncel.ISBN 978-606-8486-18-5787.3 786.2 78.089.6 082.1 Lucrări pentru violă şi violoncelMUZICĂ(partitură) MUZICĂ MUZICĂ PENTRU VIOLONCEL MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

MUZICĂ PENTRU PIAN MUZICĂ INSTRUMENTALĂ PARTITURĂ MUZICALĂ78.089/P85

238 - RĂDULESCU, ANTIGONAJohann Sebastian Bach / Antigona Rădulescu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,

[2010].134 p.. - (Muzica Viva ; 8).Note de subsol.Notă despre autoare [1] p..Cronologie p. 7-21.Index p. 159-160.Bibliografie p. 131-133.ISBN 978-973-30-2711-978.071.1 Bach, Johann Sebastian 929 Bach, Johann Sebastian 082.1 Muzica VivaBach, Johann SebastianBIOGRAFIE(Bach, Johann Sebastian) MUZICĂ SIMFONICĂ MUZICĂ(compozitori)

COMPOZITORI COMPOZITORI(germani)II 94895 78.071.1/B13R

239 - ROGOVSCHI, ADRIANA LILIANAJohann Strauss-fiul / Adriana Liliana Rogovschi, Andrea Bettina Rost. - [Bucureşti] : Editura

Didactică şi Pedagogică, [2012].176 p.. - (Muzica Viva ; 18).Note de subsol.Bibliografie p. 173-174.ISBN 978-973-30-3137-678.071.1(436) Strauss, Johann, fiul 929 Strauss, Johann, fiul 082.1 Muzica VivaStrauss, JohannMUZICĂ(compozitori) MUZICIENI MUZICĂ(dirijori) MUZICĂ MUZICĂ CLASICĂ

MUZICĂ SIMFONICĂ COMPOZITORI MUZICIENI(Austria) COMPOZITORI(austrieci) BIOGRAFIE(Strauss, Johann, fiul)II 94828 78.071.1/S90R

240 - ROGOVSCHI, ADRIANA LILIANAHector-Louis Berlioz / Adriana Liliana Rogovschi. - [Bucureşti] : Editura Didactică şi

Pedagogică, [2010].167 p.. - (Muzica Viva ; 10).Note biobibliografice depre autoare [1] p. Note de subsol. Bibliografie p. 164.ISBN 978-973-30-2835-278.071.1(44) Berlioz, Hector-Louis 929 Berlioz, Hector-Louis 082.1 Muzica VivaBerlioz, Hector-LouisMUZICĂ(compozitori) MUZICĂ(Franţa) MUZICIENI MUZICĂ(dirijori) MUZICĂ MUZICĂ

CLASICĂ MUZICĂ SIMFONICĂ BIOGRAFIE(Berlioz, Hector-Louis) COMPOZITORI(francezi) COMPOZITORI II 94829 78.071.1/B48R

241 - SHEPPARD, ROYThe DJ's Handbook : From Scratch to Stardom / Roy Sheppard. - Poole : Javelin Books, [1986].190 p. ; [8] p. il. : fig.Prefaţă p. 9-10.Glosar p. 180-185.Index p. 187-190.ISBN 0-7137-1814-578.083.82(100)MUZICĂ MUZICĂ(forme) FORME ŞI GENURI MUZICALE78(100)/S52

242 - STOICA, ANDREEAI Love LaLa Band : [Idolii generaţiei mele!] / [Andreea Stoica]. - [Bucureşti] : Litera, [2013].60 p. : foto .color.Lucrare editată sub egida MediaPro Pictures.ISBN 978-606-686-440-478.071.2 LaLa Band 784.13 LaLa BandMUZICIENI(români) MUZICĂ(formaţii) MUZICĂ VOCALĂ MUZICĂ ROMÂNEASCĂ

MUZICIENI INTERPREŢI(România) INTERPREŢI(muzicieni) INTERPREŢI(muzică uşoară) INTERPREŢI(muzică pop) INTERPREŢI LALA BAND(formaţii)III 32954 78.071.2/S88

243 - TIBERIAN, MIRCEASunetul de referinţă şi arca muzicii occidentale / Mircea Tiberian. - [Bucureşti] : Nemira,

[2013].150 p. : il.. - (Porta magica).Cuvânt înainte p. 5-7.Note de subsol.ISBN 978-606-579-713-0781 782/785 082.1 Porta magicaMUZICĂ(estetica) MUZICĂ(forme) MUZICĂ(armonia) MUZICĂ(teorie) MUZICĂ

MUZICĂ(critică) CRITICĂ MUZICALĂ FORME ŞI GENURI MUZICALE TEORIA MUZICII ISTORIA MUZICIIII 94900 781/T58

79 - Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport

244 - Călătoriile sau orizontul teatrului : Omagiu lui George Banu / Volum coordonat de Catherine Naugrette ; Sub îndrumarea lui Alisonne Sinard ; Traducere din limba franceză Ileana Cantuniari ; Prefaţă Constantin Chiriac, Catherine Naugrette ; Postfaţă Beorge Banu. - [Bucureşti] : Nemira, [2013].500 p. : fig.Note de subsol.Prefaţă p.7-18.Biobibliografie p. 483-496.ISBN 978-606-579-625-6792.072.3 82.09-2Banu, GeorgeTEATRU(critică) CRITICĂ LITERARĂ(teatru)II 94839 792/B27C

245 - Noi practici în artele spectacolului din Europa de Est = New Performing Arts Practices in Eastern Europe. - Editor : Iulia Popovici. - [Chişinău] : Cartier, [2014].436 p. ; il.. - (Colecţia Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu = Sibiu International Theatre

Festival Book Collection).Postfaţă p. 428-436.Note biografice la începutul fiecărui capitol.Note de subsol.ISBN 978-9975-79-882-2792.072.3 082.1 Colecţia Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu = Sibiu International

Theatre Festival Book CollectionTEATRU(teorie) TEATRU(cronici) TEATRU(actori) SPECTACOLE DE TEATRU

ACTORI(biografii) CRITICĂ TEATRALĂII 94727 792/N84

246 - ANDERSON, LEIGHMarea carte a jocurilor : Peste 200 de jocuri pentru toate vârstele / Leigh Anderson ; [Traducere

din limba engleză Teodora Murariu]. - [Bucureşti] : Litera [Bucureşti], [2013].352 p. : il., fig.ISBN 978-606-21-0010-0793.7 794 371.382JOCURI JOCURI DE CĂRŢI JOCURI DE COPII JOCURI DE EŞICHIER JOCURI DE

SOCIETATE JOCURI INSTRUCTIVE JOCURI LOGICE JOCURI SPORTIVE JOCURI(creative)III 32925 793/794/A51

247 - BEKE SÁNDORA Sors vezetett Pozsonytól Kassáig, Kassától Egerig / Beke Sándor ; Lejegyezte és szerkesztette

: Pásztó András. - Budapest : s. n., 2014.180 p. : il. parţial color.Carte editată de autor.Bibliografie p. 179.ISBN 978-963-08-8988-9792.027(=511.141)(437.6)Beke Sándor (0:82-94) 929 Beke SándorARTĂ TEATRALĂ TEATRU MAGHIAR(regizori) REGIZORI(teatru) TEATRU(Ungaria)

MINORITATEA MAGHIARĂ(Slovcia) MEMORII BIOGRAFIESlovaciam IV 7282 792/B41

248 - BOSTAN, RALUCA-MIRUNADrama expresionistă de la Strindberg la Zografi / Raluca-Miruna Bostan. - [Iaşi] : Institutul

European, 2005.240 p.. - (Texte de frontieră ; 33).Cuvânt înainte p. 5-7.Indice de nume p. 231-233.Note de subsol.Bibliografie p. 225-229.ISBN 973-611-348-5792(100) Expresionism 82.02 Expresionism 082.1 Texte de frontierăEXPRESIONISM TEATRU(critică) TEATRU TEATRU(drame) CURENTE LITERARE

ARTĂ ARTĂ TEATRALĂ SCENOGRAFIE792/B71

249 - CARANFIL, TUDORDicţionar universal de lungmetraje cinematografice : Filme de ficţiune / Tudor Caranfil. - ediţia

a 3-a revăzută şi adăugită. - [Bucureşti] : Litera, 2008.1151 p.Prefaţă p. 5-6.indice de realizatori p. 1001-1053.indice de actori p.1055-1111.ISBN 978-973-675-416-6030:791.44(100) 791.44(100):030FILME DICŢIONAR DE FILMEL-791.43/C23

250 - FERGUSON, ALEXAutobiografia mea / Alex Ferguson ; Traducere din limba engleză de Dan Crăciun. - [Bucureşti] :

Publica, [2014].456 p. : foto.. - (Victoria Books).Note de subsol.ISBN 978-606-8360-87-4796.332(410)(0:82-94) 821.111-94=135.1 929 Ferguson, Alex 082.1 Victoria BooksFerguson, AlexFOTBAL(antrenor) FOTBAL(echipe) LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman autobiografic)

AUTOBIOGRAFIE(Ferguson, Alex)II 94805 796/F39

251 - FLOREA, ANCA DANALa început a fost gestul... : Teatrul Masca / Anca Dana Florea, Mihai Mălaimare. - [Bucureşti] :

Tracus Arte, 2010. vol. Lucrare editată sub egida Teatrului Masca.ISBN 978-606-8126-14-2Vol. 2 : Scenariile noastre. - La început a fost gestul... : Teatrul Masca / Anca Dana Florea, Mihai

Mălaimare. - 2010. - 414 p.. - Lucrare editată sub egida Teatrului Masca. - ISBN 978-606-8126-15-9.Vol. 1 : O iubire de-o viaţă. - La început a fost gestul... : Teatrul Masca / Anca Dana Florea,

Mihai Mălaimare. - 2010. - 168 p.. - Lucrare editată sub egida Teatrului Masca. - ISBN 978-606-8126-14-2.792.053(498) Teatrul MascaTEATRU(România) TEATRUL ROMÂNESC(actori) TEATRUL ROMÂNESC TEATRU

ISTORIA TEATRULUI(România) TEATRUL MASCA SPECTACOLE DE TEATRUIII 32916(v.1-2) 792/F67

252 - GRÜNDGENS, GUSTAFFaust : Meine Begegnung mit Faust : Faust für uns : [Über Gustaf Gründgens' Hamburger

Inszenierung] : Bilder der Hamburger Aufführung / Gustaf Gründgens, Siegfried Melchinger ; [Fotograf] Rosemarie Clausen. - Frankfurt am Main : Büchergilde Gutenberg, 1961.94 p. : foto. alb-negru.792(430) 792.071.2/.3(430) 792.028 Gründgens, Gustaf 792.21 FaustGründgens, GustafTEATRU TEATRU(Germania) PIESE DE TEATRU FAUST ARTĂ TEATRALĂ

TEATRU(drame) TEATRU(actori) TEATRU(eseuri) ACTORI TEATRU(critică) CRITICĂ TEATRALĂ PERSONAJE DRAMATICE INTERPRETARE ARTA ACTORULUI792/G92

253 - MORARU, MARINSuntem ce sunt amintirile noastre : Maria Capelos într-o discuţie amicală cu Marin Moraru /

Marin Moraru, Maria Capelos. - [Bucureşti] : ALLFA, [2014].232 p. ; [13] p. il.ISBN 978-973-724-665-3792(498) Moraru, Marin (0:82-94) 821.135.1-94 Moraru, MarinMoraru, MarinTEATRUL ROMÂNESC(actori) TEATRU TEATRUL ROMÂNESC TEATRU(actori) ACTORI

ACTORI(România) LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri) AMINTIRIII 94750 792/M89

254 - OPREA, ŞTEFANCartea premiilor Oscar : date, comentarii, profiluri şi 1822 de ilustraţii / Ştefan Oprea, Anca-

Maria Rusu. - Ediţia a 3-a, revăzută şi actualizată. - Iaşi : Vasiliana '98, [2012].590 p. : il.Notă despre autori [1] p..ISBN 978-973-116-261-4791.43.079:06.068 Premiul Oscar 06.068 Premiul Oscar:791.43.079CINEMATOGRAFIE CINEMATOGRAFIE(critică) CINEMATOGRAFIE(istoric)

CINEMATOGRAFIE(actori) CINEMATOGRAFIE(regizori) ACTORI REGIZORI(cinema) FILM FILME(critică) FILME(premii Oscar) CRITICĂ DE FILM PREMIUL OSCAR(cinematografie)III 32935 791.43/O-63

255 - RUSSO, PAOLOIstoria cinematografului italian / Paolo Russo ; Traducere din limba italiană de Julia Kretsch. -

[Bucureşti] : IBU Publishing, [2011].334 p.. - (Arta 007).Note de subsol.Index de nume proprii p. 317-332.Bibliografie p. 309-316.ISBN 978-606-92284-9-4791.43 082.1 Arta 007CINEMATOGRAFIE CINEMATOGRAFIE(istoric) CINEMATOGRAFIE(critică) ARTĂ

CINEMATOGRAFICĂ FILME CINEMA(istoric)I 20041 791.43/R95

256 - STANISLAVSKI, KONSTANTIN SERGHEEVICIMunca actorului cu sine însuşi / Konstantin Sergheevici Stanislavski ; Traducere din limba rusă

Raluca Rădulescu. - [Bucureşti] : Nemira, [2013].2 vol.. - (Yorick).ISBN 978-606-579-712-3Vol. 1 : Munca actorului cu sine însuşi în procesul de trăire. Jurnalul unui elev. - Munca actorului

cu sine însuşi / Konstantin Sergheevici Stanislavski. - [2013]. - 624 p. - (Yorick). - Notă despre autor [1] p. - ISBN 978-606-579-712-3.Vol. 2 : Munca actorului cu sine însuşi în procesul de întrupare. Jurnalul unui elev. - Munca

actorului cu sine însuşi / Konstantin Sergheevici Stanislavski. - [2014]. - 719 p. - (Yorick). - Notă despre autor [1] p. - ISBN 978-606-579-878-6.792 792.071.2.028 082.1 YorickTEATRU TEATRU(actori) TEATRU(critică) ACTORIII 94885(1-2) 792/S78

257 - STOIANOVICI, LUMINIŢALibertate şi constrângere în arta actorului / Luminiţa Stoianovici. - Iaşi : Opera Magna, 2004.213 p.. - (Epidaur).Bibliografie p.204-207.ISBN 973-86794-1-0792.071.2.028 792(100) 082.1 EpidaurTEATRU TEATRU(actori) ACTORI ARTĂ TEATRALĂ792/S87

258 - VILA, THIERRYParoles de Corps : La chorégraphie au XXe siècle / Thierry Villa. - Éditions du Chêne. - s.l. :

Hachette Livre, 1998.202 p. : il.Anexe (indici) p. 199.Anexe (bibliografie) p.198.ISBN 2-84277-114-1793.3(100)"19" 792.8(100)"19"DANS ARTISTIC DANS COREGRAFIE(dansuri) COREGRAFI ARTA MIŞCĂRII

ARTĂ(dans) ARTĂ FORME DE DANS793.3/V60

8 - Limbă. Lingvistică. Literatură

259 - MUNTEANU, NINAManual de scriere creativă : Scriitorul de ficţiune : Fă-te publicat! Apucă-te de scris! / Nina

Munteanu ; Traducere din limba engleză de Costi Gurgu. - [Piteşti] : [Paralela 45], [2011].192 p.. - (Compact).Index p. 185-188.Referinţe la sfârşit de capitol.ISBN 978-973-47-1313-482.0/.02 082.1 CompactTEHNICĂ LITERARĂ TEORIE LITERARĂII 94840 82.0/.02/M95

80/81 - Lingvistică şi limbi

260 - CHIODELLI-MCCAVANA, ALESSANDRAItaliana rapidă / Alessandra Chiodelli - McCavana ; Traducere: Nicoleta Petuhov, Doina Popa-

Scurtu. - Ediţie revizuită şi îmbunătăţită. - [Bucureşti] : Niculescu, [2013].167 p.. - (Citim. Ştim).Note de subsol.Vocabular român-italian p. 146-157.Vocabular italian-român p. 158-167.ISBN 978-973-748-671-4811.131(075.4) 082.1 Citim. ŞtimLIMBA ITALIANĂ LIMBA ITALIANĂ(învăţare) LIMBA ITALIANĂ(manual) LIMBA

ITALIANĂ(gramatică)811/C42

261 - FELECAN, DAIANAAspecte ale polifoniei lingvistice : Teorie şi construcţie / Daiana Felecan. - Ediţia a 2-a, revizuită.

- Cluj-Napoca : Mega, 2011.170 p.. - (Universitas [Ed. Mega]).Note de subsol.Rezumatz în limba engleză p. 166.Bibliografie p. 152-153.ISBN 978-606-543-172-081-11 082.1 UniversitasLINGVISTICĂ POLIFONIE LINGVISTICĂ LINGVISTICĂ(şcoli)80/81/F35

811 - Limbi individuale

262 - Italiana : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2012].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-92819-9-4811.131.1(036) 81'374=135.1=131.1LIMBA ITALIANĂ LIMBA ITALIANĂ(ghid de conversaţie) GHID DE CONVERSAŢIEI 20000 811/I-89

263 - Olandeza : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2014].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-8491-08-0811.112.5(036) 81'374.82=112.5=135.1GHID DE CONVERSAŢIE LIMBA OLANDEZĂ LIMBA OLANDEZĂ(ghid) LIMBA

OLANDEZĂ(dicţionar)I 20002 811/O-39

264 - Japoneza : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2014].320 p. : fig., h. color, tab.Index p. 319-320.ISBN 978-606-8491-16-581'374.822=135.1=521 811.521(036)LIMBA JAPONEZĂ LIMBA JAPONEZĂ(ghid de conversaţie) GHID DE CONVERSAŢIE

GRAMATICĂ DICŢIONAR ROMÂN-JAPONEZ DICŢIONAR JAPONEZ-ROMÂNI 20004 811/J26

265 - Araba : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2014].352 p.Index p. 351-352.ISBN 978-606-8491-09-781'374.822=135.1=411.21 811.411.21(075)GHID DE CONVERSAŢIE LIMBA ARABĂ LIMBA ARABĂ(ghid de conversaţie) LIMBA

ARABĂ(dicţionar) LIMBA ARABĂ(gramatică) DICŢIONAR ROMÂN-ARABI 20013 811/A70

266 - Chineza : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2012].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-93130-0-8811.581(036) 81'374.822=135.1=581LIMBA CHINEZĂ LIMBA CHINEZĂ(gramatică) LIMBA CHINEZĂ(ghid de conversaţie)

GHID DE CONVERSAŢIEI 19999 811/C42

267 - Finlandeza : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Ediţia 1]. - [Timişoara] : Linghea, [2015].320 p. : fig., h. color, tab.Index p. 319-320.ISBN 978-606-8491-59-281'374.822=135.1=511.111 811.511.111'36 811.511.111(036)LIMBA FINLANDEZĂ GHID DE CONVERSAŢIE GRAMATICĂ GRAMATICA LIMBII

FINLANDEZE DICŢIONAR ROMÂN-FINLANDEZ DICŢIONAR FINLANDEZ-ROMÂNI 20274 811/F56

268 - Spaniola : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2012].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-92819-8-7811.134.2(036) 81'374.822=135.1=134.2LIMBA SPANIOLĂ LIMBA SPANIOLĂ(ghid de conversaţie) GHID DE CONVERSAŢIEI 19997 811/S72

269 - Turca : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2014].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-8491-24-0811.512.161(036) 81'374.822=135.1=512.161LIMBA TURCĂ(ghid de conversaţie) LIMBA TURCĂ GHID DE CONVERSAŢIEI 19998 811/T94

270 - Germana : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2015].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-8491-56-1811.112.2(036) 81'374.82=135.1=112.2LIMBA GERMANĂ LIMBA GERMANĂ(ghid de conversaţie) LIMBA GERMANĂ(ghid)

GHID DE CONVERSAŢIEI 20001 811/G34

271 - Bulgara : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2010].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-92358-7-4811.163.2(036) 81'374.822=135.1=163.2GHID DE CONVERSAŢIE LIMBA BULGARÃ(ghid de conversaţie) LIMBA BULGARĂ

LIMBA BULGARĂ(dicţionar)I 20012 811/B91

272 - Norvegiana : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Ediţia 1]. - [Timişoara] : Linghea, [2013].320 p. : fig., h. color, tab.Index p. 319-320. ISBN 978-606-8491-02-881'374.822=135.1=113.5 811.113.5'36 811.113.5(036)LIMBA NORVEGIANĂ GHID DE CONVERSAŢIE GRAMATICĂ GRAMATICA LIMBII

NORVEGIENE DICŢIONAR ROMÂN-NORVEGIAN DICŢIONAR NORVEGIAN-ROMÂNI 20275 811/N86

273 - Ebraica : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Ediţia 1]. - [Timişoara] : Linghea, [2015].320 p. : fig., h. color, tab.Index p. 319-320.ISBN 978-606-8491-61-581'374.822=135.1=411.16'08 811.411.16'08'36 811.411.16'08(036)LIMBA EBRAICĂ GHID DE CONVERSAŢIE GRAMATICĂ GRAMATICA LIMBII

EBRAICE DICŢIONAR ROMÂN-EBRAIC DICŢIONAR EBRAIC-ROMÂNI 20276 811/E12

274 - Croata : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2010].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-92358-6-7811.163.42(036) 81'374=135.1=163.42LIMBA CROATĂ LIMBA CROATĂ(ghid de conversaţie) GHID DE CONVERSAŢIEI 20003 811/C90

275 - Rusa : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Ediţia a 2-a]. - [Timişoara] : Linghea, [2013].320 p. : fig., h. color, tab.Index p. 319-320.ISBN 978-606-93130-4-681'374.822=135.1=161.1 811.161.1'36 811.161.1(036)LIMBA RUSĂ LIMBA RUSĂ(ghid de conversaţie) GHID DE CONVERSAŢIE GRAMATICĂ

GRAMATICA LIMBII RUSE DICŢIONAR ROMÂN-RUS DICŢIONAR RUS-ROMÂNI 20006 811/R94

276 - Franceza : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2012].320 p.Index p. 319-320.ISBN 978-606-92819-7-081'374.822=135.1=133.1 811.133.1(038)GHID DE CONVERSAŢIE LIMBA FRANCEZĂ LIMBA FRANCEZĂ(ghid de conversaţie)

LIMBA FRANCEZĂ(dicţionar) LIMBA FRANCEZĂ(gramatică) DICŢIONAR ROMÂN-FRANCEZI 20011 811/F86

277 - Sârba : ghid de conversaţie : [cu dicţionar şi gramatică]. - [Timişoara] : Linghea, [2011].320 p. : fig., h. color, tab.Index p. 319-320.ISBN 978-606-92819-3-281'374.822=135.1=163.41 811.163.41(036) 811.163.41'36LIMBA SÂRBĂ LIMBA SÂRBĂ(ghid de conversaţie) GRAMATICA LIMBII SÂRBE GHID

DE CONVERSAŢIE GRAMATICĂ DICŢIONAR ROMÂN-SÂRB DICŢIONAR SÂRB-ROMÂNI 20005 811/S23

278 - BLADON, RACHELLimba engleză. Reguli, excepţii, dificultăţi : Peste 100 de jocuri şi exerciţii de gramatică,

punctuaţie şi ortografie / Bladon Rachel, Nicole Irving, Victoria Parker ; Traducere de Luiza Gervescu. - [Bucureşti] : Corint, 2012.103 p. : il. color.Index p. 102-103.811.111'36LIMBA ENGLEZĂ(exerciţii) LIMBA ENGLEZĂ(didactică) LIMBA ENGLEZĂ(gramatică)

GRAMATICA LIMBII ENGLEZEV 2112 811/B56

279 - BRĂESCU, MARIALimba franceză fără profesor / Maria Brăescu, Mariana Perişanu. - Ediţie revizuită. - Bucureşti :

Niculescu, [2014].496 p.. - (Citim. Ştim).ISBN 978-973-748-571-7811.133.1(075.4)LIMBA FRANCEZĂ(curs) LIMBA FRANCEZĂ(exerciţii) LIMBA FRANCEZĂ(manual)III 32913 811/B77

280 - CONDREA DERER, DOINALimba italiană : Dialoguri, texte, exerciţii / Doina Condrea Derer. - [Bucureşti] : Teora, [2007].319 p. : il.ISBN 973-601-489-4, ISBN 978-973-601-489-5811.131.1:37=135.1LIMBA ITALIANĂ LIMBA ITALIANĂ(exerciţii) LIMBA ITALIANĂ(gramatică) LIMBA

ITALIANĂ(învăţare)III 32949 811/C64

281 - CRAIG, STEPHENFranceza rapidă / Stephen Craig, Jean - Michel Ravier ; Traducere : Mariana Gâscă, Nicoleta

Petuhov. - Ediţie revizuită şi îmbunătăţită. - [Bucureşti] : Niculescu, [2014].160 p.. - (Citim. Ştim).Indice gramatical p. 159.Indice tematic p. 160.ISBN 978-973-748-673-8811.133.1 082.1 Citim. ŞtimLIMBA FRANCEZĂ LIMBA FRANCEZĂ(gramatică) LIMBA FRANCEZĂ(manual) LIMBA

FRANCEZĂ(pentru începători)II 94875 811/C82

282 - HARRISON, LOUISAchieve IELTS 2 : English for International Education : Upper Intermediate-Advanced : Band

5.5.-7+ CEFR B2-C1 / Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison. - Second Edition. - s.l. : National Geographic Learning ; CENGAGE Learning, [2013].176 p. : il. color.ISBN 978-1-133-31387-8811.111'36(079)LIMBA ENGLEZĂ(gramatică) TESTE DE EVALUARE EXAMEN(IELTS) LIMBA

ENGLEZĂ(conversaţie)811/H31

283 - HAWTHORNE, NATHANIELPoveste de dragoste în Blithedale / Nathaniel Hawthorne ; Traducere şi tabel cronologic Carmen

Paţac. - Bucureşti : Editura Minerva, 2005.312 p.. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 32 (1562)).Note de subsol.ISBN 973-21-0750-2821.111(73)-31=135.1 082.1 Biblioteca pentru toţiLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)I 20030 821.111/H40

284 - LOUGHEED, LINBarron's IELTS : Strategies and Tips / Lin Lougheed. - [New York] : Barron's, [2013].VIII; 268 p.; [1] f. anexă cuprins CD : il.ISBN 978-1-4380-7365-1811.111'36(079)LIMBA ENGLEZĂ(gramatică) TESTE DE EVALUARE EXAMEN(IELTS)811/L80

285 - TĂNASE, ILEANAGhid de conversaţie român-italian [Booklet] / Ileana Tănase. - [Bucureşti] : Booklet, 2013.96 p.ISBN 973-7752-21-X811.133.1(036) 81'374=135.1=131.1LIMBA ITALIANĂ LIMBA ITALIANĂ(ghid de conversaţie) GHID DE CONVERSAŢIE

LIMBA ROMÂNĂ(ghid) LIMBA ROMÂNĂI 20010 811/T16

286 - TĂNASE, ILEANAGramatica limbii italiene [Booklet] / Autor prof. Ileana Tănase. - [Bucureşti] : Booklet, [2003],

[2007], [2011].64 p. : tab.Text bilingv italian-român.ISBN 973-86518-4-0811.131.1'36LIMBA ITALIANĂ LIMBA ITALIANĂ(gramatică) GRAMATICA LIMBII ITALIENE

GRAMATICĂ(limba italiană)I 20045 811/T16

287 - TEODORESCU, PAULLimba italiană fără profesor / Dr. Paul Teodorescu. - Ediţia a 4-a reelaborată şi modernizată. -

[Bucureşti] : Editura Niculescu, [2014].413 p. : il., tab.. - (Citim. Ştim).Text bilingv italian-român.Note de subsol.ISBN 978-973-748-550-2811.131.1(075.4) 082.1 Citim. ŞtimLIMBA ITALIANĂ LIMBA ITALIANĂ(manual) LIMBA ITALIANĂ(gramatică) LIMBA

ITALIANĂ(exerciţii)III 32955 811/T38

288 - ŢURCANU, ROXANAGhid de conversaţie român-spaniol [Booklet] / Autor Roxana Ţurcanu. - [Bucureşti] : Booklet,

[2007].96 p.Text bilingv român-spaniol.ISBN 973-7752-22-8811.134.2(036) 81'374.822=134.2=135.1LIMBA SPANIOLĂ LIMBA SPANIOLĂ(ghid de conversaţie) GHID DE CONVERSAŢIEI 20044 811/T94

289 - WITTNER, LIVIAGramatica limbii germane : Ediţie cu noua ortografie germana / Livia Wittner. - [Bucureşti] :

Booklet, [2014].128 p. : tab.. - (BBC).Index p. 181-191.ISBN 978-606-590-038-7811.112.2'36LIMBA GERMANĂ LIMBA GERMANĂ(gramatică) GRAMATICA LIMBII GERMANE

GRAMATICĂ(limba germană)I 20009 811/W72

811.135.1 - Limba română

290 - Dicţionarul explicativ al limbii române [Ediţie revăzută şi adăugită] / Conducătorii lucrării:acad.Ion Coteanu, dr.Luiza Seche, dr. Mircea Seche. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Univers Enciclopedic Gold, 2012.XVI,1230 p.Abrevieri p. XIII-XVI.Prefeţe la ediţia 1, ediţia a 2-a, ediţia a 2-a revăzută p. VII-IX.ISBN 978-606-8358-20-8811.135.1(03) 811.135.1'374.4 801.321.1=590DICŢIONAR DICŢIONAR EXPLICATIV DICŢIONAR LINGVISTIC DICŢIONAR(limba

română)L-811.135.1/D39

291 - POP, IRIMIE POMPEIZâna vară şi Tiri Biri / Pop Irimie Pompei, Anna Gal ; Simona Rad. - Tîrgu-Mureş : s. n., 2013.10 p. : il.Lucrare publicată sub egidaAsociaţiei Culturale Actus Dramatikus.ISBN 978-973-0-14959-3821.135.1-93-32LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) CARTE DE COLORAT087.5/P78

82 - Literatură

292 - Timp al inimii : Ingeborg Bachmann - Paul Celan. Corespondenţă : Cuprinde şi copespondenţa dintre Paul Celan şi Max Frisch, precum şi cea dintre Ingeborg Bachmann şi Gisèle Celan-Lestrange / Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Max Frisch... ; Traducere din limba germană de Iulia Dondorici ; Ediţie îngrijită şi comentată de Bertrand Badiou, Hans Höller, Andrea Stoll.... - [Bucureşti] : Art, [2010].392 p.. - (Ocheanul întors).Tabel cronologic p. 351-363.Indice p. 375-387.Bibliografie p. 369-373.ISBN 978-973-124-486-082-82-6=135.1 082.1 Ochenul întorsCelan, Paul Bachmann, Ingeborg Frisch, Max Celan-Lastrange, GisèleLITERATURĂ UNIVERSALĂ(corespondenţă) CORESPONDENŢĂ(gen literar)

LITERATURĂ GERMANĂ(corespondenţă) LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(corespondenţă) LITERATURĂ(antologie)II 94733 82-82/T61

293 - Şoimul şi cioara plus alte poveşti : Fabulele lui Esop repovestite. - [Bucureşti] : Unicart, [2013].16 p. : il. color.. - (12 poveşti cu tâlc ; 8).ISBN 978-606-576-182-782-93-34=135.1 082.1 12 poveşti cu tâlcLITERATURĂ PENTRU COPII(fabule)82-3/S66

294 - Iepurele şi broasca ţestoasă plus alte poveşti : Fabulele lui Esop repovestite. - [Bucureşti] : Unicart, [2013].16 p. : il. color.. - (12 poveşti cu tâlc ; 5).ISBN 978-606-576-179-782-93-34=135.1 082.1 12 poveşti cu tâlcLITERATURĂ PENTRU COPII(fabule)82-3/I-35

295 - Leul, cocoşul şi măgarul plus alte poveşti : Fabulele lui Esop repovestite. - [Bucureşti] : Unicart, [2012].16 p. : il. color.. - (12 poveşti cu tâlc ; 3).ISBN 978-606-576-143-882-93-34=135.1 082.1 12 poveşti cu tâlcLITERATURĂ PENTRU COPII(fabule)82-3/L54

296 - Poveşti şi jocuri pentru alungat plictiseala / [Ilustraţii Mélanie Grandgirard] ; [Traducere din limba franceză Iuliana Ionescu]. - [Bucureşti] : Litera [Bucureşti], [2012].112 p. : il.ISBN 978-606-600-748-182-93-34=135.1 82-82-34=135.1LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)82-3/P88

297 - Le jeunesse et ses visages / Volume coordonné par Simona Jişa et Yvonne Goga. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2013.208 p.. - (Romanul francez actual ; 18).Note de subsol.ISBN 978-606-17-0424-8821.133.1.09-31 082.1 Romanul francez actualLITERATURĂ FRANCEZĂ(critică) CRITICĂ LITERARĂ82-82/J51

298 - Primele poveşti, cântece şi poezii, pentru cei mai mici copii : sau primele cântece, poezii şi poveşti ale copilăriei, cu jocuri, exerciţii şi puzzle-uri / Ilustraţii Adrian Barbu ; Redactor Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea, [2008].76 p. : il.CArtea poate fi folosită ca material didactic pentru grădiniţă şi clasele I şi II.ISBN 978-973-1948-00-382-82-93=135.1 82-93-32=135.1 82-93-1=135.1LITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) LITERATURĂ

PENTRU COPII(povestiri) LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii)82-3/P92

299 - GREEN, JOHNFulgi de iubire : Trei poveşti romantice de Crăciun / John Green, Maureen Johnson, Lauren

Myracle ; Traducere din engleză şi note de Shauki Al-Gareeb. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2014].328 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-606-719-188-2821.111-82-32=135.1 821.111(73)-32=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ AMERICANĂ(antologie) LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)II 94914 82-82/G79

300 - RILKE, RAINER MARIARoman epistolar 1926 / Rilke, Ţvetaieva, Pasternak ; Traducere din germană şi rusă de Janina

Ianoşi ; Adaptarea comentariilor şi note de Ion Ianoşi. - [Bucureşti] : Ideea Europeană, [2006].366 p. : il., facsim.. - (Jurnal & Corespondenţă & Memorii).Note de subsol.Notă asupra ediţiei p. 7-11.Cronologii despre autori p. 16-34.ISBN 973-7691-16-482-82-6=135.1 821.112.2-6=135.1 821.161.1-6=135.1 082.1 Jurnal & Corespondnţă & MemoriiLITERATURĂ UNIVERSALĂ(corespondenţă) LITERATURĂ GERMANĂ(corespondenţă)

LITERATURĂ RUSĂ(corespondenţă)II 94734 82-82/R54

301 - SCHULLERUS, ADOLFTipologia basmelor româneşti şi a variantelor lor : Conform sistemului tipologiei basmului

întocmit de Antti Aarne / Adolf Schullerus ; Traducere din limba germană de Magda Petculescu ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de I. Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2006.175 p.. - (Mythos).Note de subsol. Prefaţă p. 13-14.ISBN 973-642-108-2821.135.1-91 082.1 MythosFOLCLOR LITERAR FOLCLOR LITERAR(basme) FOLCLOR LITERAR(România) BASMEII 94890 82-91/S35

302 - SÎRBULECU, EMILCartea care vorbeşte : Introducere în romanul afro-american / Emil Sîrbulescu. - Craiova :

Fundaţia Scrisul Românesc, 1999.322 p.Note de subsol.Rezumat în limba engleză p. 294-319.Bibliografie p. 302-319.ISBN 978-973-99013-3821.111(73).09-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(critică) ISTORIA LITERATURII AMERICANE82-82/S60

82.09 - Critică literară

303 - Taras Şevcenko - un apostol al neamului ucrainean = Taras Şevcenko - apostol ukrainskoho narodu. - Bucureşti : RCR Editorial, 2013.229 p. : foto.Ediţie dedicată aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Taras Şevcenko.Ediţie bilingvă româno-ucrainiană.ISBN 978-606-8300-44-3821.161.1.09 82.09Şevcenko, TarasLITERATURĂ RUSĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ(Şevcenko, Taras)IV 7295 82.09/S40

304 - ILIE, RODICAFernando Pessoa : poetică şi autenticitate / Rodica Ilie. - Bucureşti : Tracus Arte, 2011.168 p. : tab.Note de subsol.Bibliografie p. 163-166.ISBN 978-606-8361-02-4821.134.3.09 Pessoa, FernandoPessoa, FernandoLITERATURĂ PORTUGHEZĂ(critică) CRITICĂ LITERARĂ(Pessoa, Fernando)III 32944 82.09/P53-I

305 - MARINO, ADRIANExerciţii de disciplină a creaţiei : Studii, cronici, interviuri şi anchete din revistele craiovene

(1967-2005) / Adrian Marino ; Ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Maria Dinu. - [Craiova] : Aius, [2013].383 p.. - (Exegesis).ISBN 978-606-562-363-782.09 821.135.1-92 082.1 ExegesisCRITICĂ LITERARĂ HERMENEUTICĂ RECENZII INTERVIURI CENZURĂ ARTICOLE

LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)II 94754 82.09/M41

306 - WELLS, STANLEYShakespeare pentru eternitate / Stanley Wells ; Traducere Ioana Grojdea. - Ediţie coordonată şi

îngrijită de prof. dr. Anca Irina Ionescu. - [Bucureşti] : Editura Lider, [2008].355 p. ; [16] p. il color : il.Cuvânt înainte p. 9-10.Despre autor p. 11-14.Prefaţă p. 15-18.Note p. 340-355.Note de subsol.ISBN 978-973-629-171-5821.111.09-2 Shakespeare, William 929 Shakespeare, WilliamShakespeare, WilliamCRITICĂ LITERARĂ(Shakespeare, William) LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

DRAMATURGIE TEATRU(critică) BIOGRAFIE(Shakespeare, William) LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)III 32956 82.09/S52W

821 - Literaturi individuale

307 - SANIEE, PARINOUSHA sors könyve / Parinoush Saniee ; Fordította : Balázs Laura. - [Budapest] : Tericum, 2013.516 p.ISBN 978-615-5285-13-4821.22-31=511.141LITERATURĂ IRANIANĂ(roman)II 94789 821.21/.22/S21

821.11 - Literaturi germanice

308 - FUNKE, CORNELIASânge de cerneală / Cornelia Funke ; Traducere din germană de Viorica Nişcov. - [Bucureşti] :

Arthur, [2014].639 p. : il.. - (Capodopere Fantasy).Continuarea romanului ''Inimă de cerneală''.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-606-8044-92-7821.112.2-31=135.1 082.1 Capodopere FantasyLITERATURĂ GERMANĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.112.2/F97

309 - INDRIDASON, ARNALDURLiniştea mormântului / Arnaldur Indridason ; Traducere şi note de Monica Vlad ; Postfaţă de

Bogdan Suceavă. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2011].335 p. : h.. - (Fiction Connection).Note de subsol.Este al doilea roman al seriei Crimele din Reykjavik.ISBN 978-973-707-455-3821.113.3-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ ISLANDEZĂ(roman poliţist)II 94778 821.11/I-50

310 - LINDGREN, ASTRIDKarlsson de-pe-acoperiş / Astrid Lindgren ; Ilustraţii de Ilon Wikland ; Traducere din suedeză de

Andreea Caleman. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2014].151 p. : il.ISBN 978-606-8044-82-8821.113.6-93-31=135.1LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.11/L63

311 - NESSER, HÅKANPunctul lui Borkmann : Un roman poliţist cu inspectorul Van Veeteren / Håkan Nesser ;

Traducere şi note de Lorena Lupu. - Bucureşti : Editura Trei, 2011.256 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-973-707-642-1821.113.6-312.4=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ SUEDEZĂ(roman poliţist)II 94838 821.11/N51

312 - OHLSSON, KRISTINANedoriţi / Kristina Ohlsson ; Traducere de Petru Iamandi. - s.l. : [Univers], [2012].319 p.. - (Enigme).ISBN 978-99931-13-58-4821.113.6-31=135.1 082.1 EnigmeLITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)II 94843 821.11/O-34

313 - ROSLUND, ANDERSRăzbunarea lui Finnigan / Roslund & Hellström ; Traducere din suedeză şi note de Gabriella

Eftimie. - [Bucureşti] : Editura Trei, 2011.357 p.. - (Fiction Connection ; 3).ISBN 978-973-707-516-1821.113.6-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)821.11/R77

821.111- Literatură engleză şi de limbă engleză

314 - BURNETT, FRANCES ELIZA HODGSONA kis lord / F. H. Burnett ; Fordította : Kopácsy Margit ; Matheika Gábor rajzaival. - [Budapest] :

Ciceró, [2010].232 p. : il.. - (Klasszikusok fiataloknak).ISBN 978-963-539-724-2821.111(73)-93-31=511.141 082.1 Klasszikusok fiataloknakLITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/B95

315 - FOWLES, JOHNIubita locotenentului francez [2008] / John Fowles ; Traducere din limba engleză şi note de

Mioara Tapalagă. - [Iaşi] : Polirom, 2008.543 p.Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-1130-0821.111-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)821.111/F84

316 - SACHAR, LOUISCarla nem adja fel / Louis Sachar ; [Fordította : Pálfalvi Ilona]. - Budapest : Animus Kiadó,

2007.207 p.ISBN 978-963-9715-15-8821.111(73)-93-31=511.141LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/S12

821.111 - Literatură engleză şi de limbă engleză

317 - ADICHIE, CHIMAMANDA NGOZIJumătate de soare galben / Chimamanda Ngozi Adichie ; Traducere din limba engleză Justina

Bandol. - Bucureşti : RAO, [2008].512 p.. - (Rao Contemporan).Note de subsol.ISBN 978-973-103-793-6821.111(669)-31=135.1 082.1 Rao ContemporanLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ ENGLEZĂ(Nigeria)(roman)II 94794 821.111/A21

318 - ALLEY, ZOËThere's a Wolf at the Door : [Five Classic Tales] / by Zoë B. Alley ; Pictures by R. W. Alley. -

New York : A Neal Porter Book, [2010].VI; 34 p. : il. color.ISBN 978-1-59643-275-8821.111(73)-93-34 741.5LITERATURĂ AMERICANĂ(fabulă) LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)

LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) BENZI DESENATE821.111/A42

319 - BARNES, JULIANNiveluri de viaţă / Julian Barnes ; Traducere din limba engleză Radu Paraschivescu. - Bucureşti :

Nemira, [2014].115 p.. - (Babel).ISBN 978-606-579-709-3821.111-31=135.1 082.1 BabelLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)III 32926 821.111/B33

320 - BATEMAN, TERESARed, White, Blue and Uncle Who? : The Stories behind Some of America's Patriotic Symbols /

by Teresa Bateman ; Illustrated by John O'Brien. - New York : Holiday House, [2011].64 p. : il.ISBN 0-8234-1784-0, ISBN 978-0-8234-1784-1821.111(73)-32LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii) S.U.A.(cultură)821.111/B37

321 - BATEMAN, TERESAGus, the Pilgrim Turkey / Written by Teresa Bateman ; Illustrated by Ellen Joy Sasaki. - Illinois :

Albert Whitman & Company, [2008].32 p. : il. color.ISBN 978-0-8075-1266-1821.111(73)-93-32LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii) SĂRBĂTORI(S.U.A)821.111/B37

322 - BATEMAN, TERESAFiona's Luck / Teresa Bateman ; Illustrated by Kelly Murphy. - s.l. : Charlesbridge, [2009].32 p. : il. color.ISBN 978-1-57091-643-4821.111(73)-93-32LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)821.111/B37

323 - BAUM, LYMAN FRANKPoveşti americane / L. Frank Baum ; Traducere de Ioana Aneci ; Ilustraţii Serghei Samsonov. -

s.l. : [Arc], [2012].112 p. ; [12] p. il. color.ISBN 978-9975-61-686-7821.111(73)-93-34=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.111/B38

324 - BECK, IANTisztaszívű Tamás titkos története / Ian Beck ; [Merényi Ágnes fordítása] ; [A szerző

grafikáival]. - [Budapest] : Móra Könyvkiadó, [2011].280 p. : il.ISBN 978-963-11-8951-3821.111-93-31=511.141LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/B39

325 - BENNETT, KIMBERLYAlături de Edward : [roman] / Kimberly Bennett ; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti

: Orizonturi256 p.ISBN 978-973-736-197-4821.111-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)II 94743 821.111/B44

326 - BLOCK, FRANCESCA LIAFrenezia : [roman] / Francesca Lia Block ; Traducere din limba engleză şi note de Carmen

Botoşaru. - Bucureşti : Corint, [2012].224 p.Note de subsol.ISBN 978-973-128-372-2821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)III 32910 821.111/B58

327 - BLUME, JUDYPovestea unui omuleţ din clasa a IV-a / Judy Blume ; Ilustraţii de Roy Doty ; Traducere din

engleză de Diana Marin-Caea. - Bucureşti : Arthur, [2012].176 p. : il.. - (Cărţile despre Colţunaş ; 1).ISBN 978-606-8044-23-1821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Cărţile despre ColţunaşLITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) 821.111/B59

328 - BLUME, JUDYSupercolţunaş / Judy Blume ; Traducere din engleză şi note de Diana Marin-Caea. - Bucureşti :

Arthur, [2013].215 p.. - (Cărţile despre Colţunaş ; 2).Note de subsol.ISBN 978-606-8044-52-1821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Cărţile despre ColţunaşLITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/B59

329 - BOWEN, JACKFascinaţia ideilor : Călătoria unui băiat pe tărâmul realităţii / Jack Bowen ; Traducere de Ramona

Elena Lupu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All, 2011.420 p.Index p. 413-420.ISBN 978-973-571-840-4821.111(73)-96=135.1 1(0:82-31)FILOSOFIE LITERATURĂ AMERICANĂ(filozofică)III 32909 821.111/B74

330 - BOWEN, JAMESUn motan pe nume Bob / James Bowen ; Traducere din limba engleză de Ana-Maria Man. - Iaşi :

Polirom, 2014.247 p.ISBN 978-973-46-4198-7821.111-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman autobiografic)II 94744 821.111/B74

331 - BOYNE, JOHNBarnaby Brocket és a szörnyű dolog, ami vele megesett / John Boyne ; [Fordította Gázsity

Mila] ; [Illusztrálta Oliver Jeffers]. - [Budapest] : Ciceró Könyvstúdió, [2013].270 p. : il.ISBN 978-963-539-813-3821.111(417)-93-31=511.141LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman pentru

copii)821.111/B74

332 - BRUSSOLO, SERGENoaptea lupului : [roman] / Serge Brussolo ; Traducere din limba franceză de Nicolae

Constantinescu. - Piteşti : Paralela 45, 2011.316 p.ISBN 978-973-47-1193-2821.133.1-31=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)III 32908 821.133.1/B85

333 - CANFIELD, JACKSupă de pui pentru suflet îndoliat : Poveşti despre viaţă, moarte şi cum treci peste pierderea unei

persoane dragi / Jack Canfield şi Mark Victor Hansen ; Traducerea din limba engleză de Laura Cristiana. - Braşov : Adevăr Divin, 2012.242 p.ISBN 978-606-8420-00-4821.111(73)-32=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)821.111/C18

334 - CANFIELD, JACKSupă de pui pentru suflet : Gândeşte pozitiv: 101 poveşti inspiraţionale despre recunoaşterea

binecuvântărilor din viaţa ta şi despre atitudinea pozitivă / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Amy Newmark ; Cuvânt înainte de Deborah Norville. - Braşov : Adevăr Divin, 2013.478 p.Note de subsol.ISBN 978-606-8420-14-1821.111(73)-32=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)821.111/C18

335 - CASS, KIERAAlegerea : [roman] / Kiera Cass ; Traducere din limba engleză de Shauki Al-Gareeb. - Bucureşti :

Leda, 2014.367 p.ISBN 978-973-102-562-9821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)821.111/C28

336 - CASTANEDA, CARLOSCealaltă realitate / Carlos Castaneda ; Traducere din limba engleză de Gabriel Florentin Popa. -

Bucureşti : RAO, 2005.314 p.ISBN 973-576-335-4821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)I 18322 821.111/C28

337 - CASTANEDA, CARLOSAl doilea cerc de putere / Carlos Castaneda ; Traducere din limba engleză Gabriel Florentin Popa.

- Bucureşti : RAO, 2007.318 p.ISBN 978-973-103-168-2821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/C28

338 - CASTANEDA, CARLOSDarul vulturului / Carlos Castaneda ; Traducere din limba engleză de Gabriel Florentin Popa. -

Bucureşti : RAO, 2008.320 p.ISBN 978-973-103-690-8821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman biografic) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/C28

339 - CASTLE, JAYNEComoara de ametist / Jayne Castle ; Traducere Nicoleta Ştefănescu Popescu Inoteşti. -

[Bucureşti] : Orizonturi, [2009].282 p.. - (Bestselleruri internaţionale).Jayne Castle este numele de fată al autoarei cunoscută sub pseudonimul Amanda Quick.ISBN 978-973-736-129-5821.111(73)-31=135.1 082.1 Bestselleruri internaţionaleLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/C28

340 - CAVE, NICHOLAS EDWARDŞi a văzut asina pe înger / Nick Cave ; Traducere din limba engleză şi note de Alexandra Coliban.

- [Iaşi] : Polirom, 2010.373 p.. - (Biblioteca Polirom).Note de subsol.Prolog p. 11-14.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-1746-3821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)II 94873 821.111/C31

341 - CHBOSKY, STEPHENJurnalul unui adoleşcent timid / Stephen Chbosky ; Traducere din engleză de Constantin

Dumitru - Palcus. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2013].255 p.. - (Young ; 12+).ISBN 978-973-707-738-7821.111(73)-31=135.1 082.1 YoungLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94877 821.111/C38

342 - CHRISTIE, AGATHACătre zero : [roman] / Ahatha Christie ; [Traducere din limba engleză Roxana Ghiţă prin Lingua

Connexion]. - [Bucureşti] : RAO, [2013].215 p. : h.. - (Top 10 romane favorite ; 6).ISBN 978-606-609-531-0821.111-312.4=135.1 082.1 Top 10 romane favoriteLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)I 20038 821.111/C48

343 - CHRISTIE, AGATHANoapte nesfârşită : [roman] / Agatha Christie ; [Traducere din limba engleză de Cristina Teodora

Brait]. - [Bucureşti] : RAO, [2013].257 p.. - (Top 10 romane favorite ; 7).ISBN 978-606-609-441-2821.111-312.4=135.1 082.1 Top 10 romane favoriteLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)I 20037 821.111/C48

344 - CHRISTIE, AGATHACasa strâmbă : [roman] / Agatha Christie. - [Bucureşti] : RAO, [2013].224 p.. - (Top 10 romane favorite ; 8).ISBN 978-606-609-420-7821.111-312.4=135.1 082.1 Top 10 romane favoriteLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)I 20036 821.111/C48

345 - CICCONE, CHRISTOPHERViaţa cu sora mea Madonna / Christopher Ciccone în colaborare cu Wendy Leigh ; Traducere din

engleză de Anca Bărbulescu. - [Bucureşti] : Humanitas, [2009].327 p.. - (Memorii. Jurnale).Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-50-2514-4821.111(73)-94=135.1 929 Madonna 082.1 Jurnal de MemoriiMadonnaLITERATURĂ AMERICANĂ(biografii) BIOGRAFIE(Madonna) MADONNA(cântăreaţă)II 94876 821.111/C49

346 - COOK, ROBINKromoszóma / Robin Cook ; [Fordította Morcsányi Géza]. - [Budapest] : I.P.C. Könyvek, [1997].479 p.Glosar p. 471-473.ISBN 963-635-084-1821.111(73)-31=511.141LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/C70

347 - CORMIER, ROBERTRăzboiul ciocolatei : [roman] / Robert Cormier ; Traducere din limba engleză şi note de Tatiana

Dragomir. - [Bucureşti] : Youngart, [2014].261 p.Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-606-93631-1-9821.111(73)=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)821.111/C71

348 - DAHL, ROALDMatilda [Editura Arthur] / Roald Dahl ; Traducere din engleză şi note de Christina Anghelina ;

Ilustraţii de Quentin Blake. - s.l. : Arthur, s.a.260 p. : il.. - (Serie de autor Roald Dahl).Note de subsol.ISBN 978-606-8044-78-1821.111-93-31=135.1 082.1 Seria de autor Roald DahlLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII821.111/D12

349 - DAVIES, JOCELYNA Beautiful Dark / Jocelyn Davies. - [New York] : HarperTeen, [2011].392 p.ISBN 978-0-06-199065-6821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)821.111/D24

350 - DAY, SYLVIAReflected in You : [A Crossfire Novel] : [The sweet, sharp, edge of obsession...] / Sylvia Day. -

New York : Berkley Books, [2012].338 p.. - (The Crossfire Novels).ISBN 978-0-425-26391-4821.111(73)-31 082.1 The Crossfire NovelsLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/D25

351 - DAY, SYLVIABared to You : [A Crossfire Novel] / Sylvia Day. - New York : Berkley Books, [2014].338 p.. - (The Crossfire Novels).ISBN 978-0-425-27676-1821.111(73)-31 082.1 The Crossfire NovelsLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/D25

352 - DAY, SYLVIAEntwined with You : [A Crossfire Novel] : [The dark and exquisite power of possession...] /

Sylvia Day. - New York : Berkley Books, [2013].357 p.. - (The Crossfire Novels).ISBN 978-0-425-26392-1821.111(73)-31 082.1 The Crossfire NovelsLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/D25

353 - DAY, SYLVIACaptivated by You : [A Crossfire Novel] / Sylvia Day. - New York : Berkley Books, [2014].357 p.. - (The Crossfire Novels).ISBN 978-0-425-27386-9821.111(73)-31 082.1 The Crossfire NovelsLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/D25

354 - DYER, WAYNE W.Incredible You! : 10 Ways to let your greatness shine through / Dr. Wayne W. Dyer with Kristina

Tracy ; Illustrated by Melanie Siegel. - s.l. : Hay House, [2005].32 p. : il. color.ISBN 978-1-4019-0782-2, ISBN 1-4019-0782-2821.111(73)-93-32LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)821.111/D98

355 - DYER, WAYNE W.Unstoppable Me! : 10 Ways to Soar Through Life / Dr. Wayne W. Dyer with Kristina Tracy ;

Illustrated by Stacy Haller Budnick. - s.l. : Hay House, [2006].32 p. : il. color.ISBN 978-1-4019-1186-7, ISBN 1-4019-1186-2821.111(73)-93-32LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)821.111/D98

356 - ENGELHARD, JACKPropunere indecentă / Jack Engelhard ; Traducere: Simiorina Tomulescu, Cosmin Tomulescu. -

[Bucureşti] : Orizonturi, [2012].272 p.Note de subsol.ISBN 978-973-736-174-5821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94809 821.111/E56

357 - FORESTER, VICTORIAA lány, aki tud repülni / Victoria Forester ; [Fordította : Pásztor Judit]. - Szeged :

Könyvmolyképző Kiadó, 2011.296 p.. - (Vörös pöttyös könyvek).ISBN 978-963-245-407-8821.111(71)-93-31=511.141 082.1 Vörös pöttyös könyvekLITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/F79

358 - FORMAN, GAYLECsak egy nap / Gayle Forman ; [Fordította Sóvágó Katalin]. - [Budapest] : Ciceró Könyvstúdió,

[2014].391 p.ISBN 978-963-539-886-7821.111(73)-31=511.141LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)II 94762 821.111/F79

359 - FOWLES, JOHNJurnale / John Fowles ; Selecţie de Anca Băicoianu ; Traducere din limba engleză şi note de Radu

Pavel Gheo. - [Iaşi] : Polirom, 2014.735 p.. - (Seria de autor John Fowles).Notă asupra ediţiei p. 5.Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-4085-0821.111-94=135.1 082.1 Seria de autor John FowlesLITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal) JURNALII 94814 821.111/F84

360 - GABALDON, DIANADragonfly in Amber : [A Novel] / Diana Gabaldon. - [New York] : [Bantam Dell], [2002].950 p.. - (A Dell Book).ISBN 978-0-440-21562-2821.111(73)-31 082.1 A Dell BookLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/G11

361 - GABALDON, DIANAOutlander : [A Novel] / Diana Gabaldon. - [New York] : [Bantam Dell], [2008].851 p.. - (A Dell Book).ISBN 978-0-440-21256-0821.111(73)-31 082.1 A Dell BookLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/G11

362 - GALBRAITH, ROBERTChemarea cucului / Robert Galbraith ; Traducere din engleză de Constantin Dumitru - Palcus. -

[Bucureşti] : Editura Trei, [2013].613 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-973-707-880-3821.111-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)II 94810 821.111/G15

363 - GANNETT, RUTH STILESDragonul tatălui meu : [Cele trei cărţi cu Elmer şi dragonul] / Ruth Stiles Gannett ; Ilustraţii de

Ruth Chrisman Gannett ; Traducere din limba engleză de Lavinia Branişte. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2014].226 p. : il.ISBN 978-606-8044-76-7821.111(73)-93-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/G18

364 - GREEN, JOHNCăutând-o pe Alaska / John Green ; Traducere din engleză şi note de Shauki Al-Gareeb. -

[Bucureşti] : Editura Trei, [2014].312 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-973-707-928-2821.111(73)-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94897 821.111/G79

365 - GREEN, JOHNLet it Snow : Three Holiday Romances / John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle. - [New

York] : Speak, [2012].352 p.ISBN 978-0-14-241214-5821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/G79

366 - GREEN, JOHNSub aceeaşi stea / John Green ; Traducere din engleză şi note de Shauki Al-Gareeb. - [Bucureşti] :

Editura Trei, [2013].312 p.. - (Fiction Connection).Nota autorului [1] p..ISBN 978-973-707-743-1821.111(73)-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94725 821.111/G79

367 - GREEN, JOHNCsillagainkban a hiba / John Green ; [Fordította : Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, [2014].296 p.ISBN 978-963-689-917-2821.111(73)-31=511.141LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)II 94790 821.111/G79

368 - GREEN, JOHNCsillagainkban a hiba / John Green ; [Fordította : Bihari György]. - [Budapest] : Gabo, [2014].296 p.ISBN 978-963-689-916-5821.111(73)-31=511.141LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)821.111/G79

369 - GREEN, JOHNDe 19 ori Katherine / John Green ; Traducere din engleză şi note de Shauki Al-Gareeb. -

[Bucureşti] : Editura Trei, [2014].304 p.. - (Fiction Connection).Note de subsol.ISBN 978-606-719-018-2821.111(73)-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ AMERICANĂ(roman) II 94725 821.111/G79

370 - HAIRE-SARGEANT, LINÎntoarcerea lui Heathcliff : [continuarea romanului "La Răscruce de Vânturi"] / Lin Haire-

Sargeant ; Traducere în limba română de Irina Horea. - [Bucureşti] : Orizonturi, [2013].352 p.. - (Romane celebre continuate ; 3).Rezumat "La Răscruce de vânturi" p. 5-7.ISBN 978-973-736-196-7821.111(73)-31=135.1 082.1 Romane celebre continuateLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94860 821.111/H16

371 - HAWKING, JANEDragostea are 11 dimensiuni : Viaţa mea cu Stephen Hawking / Jane Hawking ; Traducere din

engleză de Alexandru Macovescu. - Bucureşti : Humanitas, [2014].480 p. : il.. - (Memorii. Jurnale).ISBN 978-973-50-4185-4821.111-31=135.1 082.1 Memorii. JurnaleHawking, Stephen W.LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman biografic) LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman autobiografic)II 94867 821.111/H40

372 - HEMINGWAY, ERNESTPuhoaiele primăverii : O scriere romantică în onoarea stingerii unei rase măreţe / Ernest

Hemingway ; Traducere din limba engleză de Dan Sociu. - [Iaşi] : Polirom, 2014.128 p.. - (Biblioteca Polirom).Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-5435-0821.111(73)-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94865 821.111/H47

373 - HEMMINGS, KAUI HARTDescendenţii : [roman] / Kaui Hart Hemmings ; Traducere din engleză şi note de Nadine

Vlădescu. - [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2012].304 p.. - (Raftul Denisei).ISBN 978-973-689-254-1821.111(71)-31=135.1 082.1 Raftul DeniseiLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94859 821.111/H46

374 - HOOVER, COLLEENSLAM : din dragoste pentru Layken / Colleen Hoover ; Traducere din limba engleză şi note de

Cristina Buzoianu. - Bucureşti : Epica, 2014.272 p.Glosar p. 246-249.Index p. 250-255.ISBN 978-606-93565-7-9821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/H77

375 - IVEY, EOWYNA hóleány / Eowyn Ivey ; [Fordította : Bori Erzsébet]. - [Budapest] : Gabo Kiadó, [2013].343 p.ISBN 978-963-689-639-3821.111(73)-31=511.141LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)III 32918 821.111/I-98

376 - JOHNSON, MAUREEN13 plicuri albastre / Maureen Johnson ; [Traducere din limba engleză de Monica Vlad]. -

[Bucureşti] : RAO, [2008].256 p.Note de subsol.ISBN 978-973-103-600-7821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)I 19994 821.111/J69

377 - JOHNSON, MAUREENA Scarlett lakosztály / Maureen Johnson ; [Fordította Varsányi Anna]. - [Budapest] : Ciceró

Könyvstúdió, [2012].408 p.ISBN 978-963-539-746-4821.111(73)-31=511.141LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)821.111/J69

378 - KING, STEPHENJFK 11.22.63 / Stephen King ; Traducere din limba engleză de Ruxandra Toma. - Ediţia a 2-a. -

[Bucureşti] : [Nemira Publishing House], [2014].815 p.Notă biobibliografică [1] p..ISBN 978-606-579-679-9821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94777 821.111/K44

379 - KINNEY, JEFFJurnalul unui puşti / de Jeff Kinney ; Traducere din limba engleză de Andra Matzal. - [Bucureşti]

: Editura Arthur, [2010] -vol.. - (Cărţi cu haz).vol. 8: Ghinion cu carul. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2014]. - 218 p. - (Cărţi cu haz) -

ISBN 978-606-8044-91-0.vol. 7: A cincea roată la căruţă. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2013]. - 218 p. - (Cărţi cu

haz) - ISBN 978-606-8044-62-0.vol. 3: Ultima picătură. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2011]. - 218 p. - (Cărţi cu haz) -

ISBN 978-606-8044-00-2.vol. 1 : Jurnalul lui Greg Heffley. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2010]. - 218 p. - (Cărţi

cu haz) - ISBN 978-973-88988-4-4.vol. 2: Rodrick e cel mai tare. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - 2010. - 218 p. - (Cărţi cu

haz) - ISBN 978-973-88988-7-5.vol. 1 : Jurnalul lui Greg Heffley. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2010]. - 218 p. - (Cărţi

cu haz) - ISBN 978-973-88988-4-4.Vol. 9: La drum lung. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2014]. - 218 p. - (Cărţi cu haz) -

ISBN 978-606-8620-04-6.vol. 5: Adevărul gol-goluţ. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2013]. - 218 p. - (Cărţi cu haz)

- ISBN 978-606-8044-12-5.vol. 6: Arest la domiciliu. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2013]. - 218 p. - (Cărţi cu haz) -

ISBN 978-606-8044-32-3.vol. 4: Căldură mare. - Jurnalul unui puşti / de Jeff Kinney. - [2011]. - 218 p. - ISBN 978-606-

8044-01-9.821.111(73)-93-31=135.1 082.1 Cărţi cu hazLITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/K44

380 - KLEYPAS, LISAChristmas Eve at Friday Harbor / Lisa Kleypas. - [New York] : St. Martin's Paperbacks, [2010].232 p.. - (St. Martin's Paperbacks Novel).ISBN 978-0-312-60587-2821.111(73)-31 082.1 St. Martin's Paperbacks NovelLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/K55

381 - KLEYPAS, LISASuddenly You / Lisa Kleypas. - [New York] : Avon Books, [2001].375 p.. - (Avon Historical Romance).ISBN 978-0-380-80232-6, ISBN 0-380-80232-5821.111(73)-31 082.1 Avon Historical RomanceLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/K55

382 - KONIGSBURG, ELAINE LOBLSecretul doamnei Frankweiler / E. L. Konigsburg. - [Bucureşti] : Editura Arthur, 2014.163 p. : fig.Note biobibliografice [1] p..ISBN 978-606-8044-75-0821.111(73)-93-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)II 94774 821.111/K71

383 - KOONTZ, DEANUnicul supravieţuitor / Dean Koontz ; [Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu]. -

[Bucureşti] : Rao International Publishing Company, [2000].384 p.ISBN 973-576-592-6821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)I 20018 821.111/K72

384 - LOCKHART, EMILYMincinoşii / E. Lockhart ; Traducere din engleză Ana-Maria Man. - [Bucureşti] : Editura Trei,

2014.263 p. : h., fig.. - (Fiction Connection).Numele real al autorei este Emily Jenkins.ISBN 978-606-719-089-2821.111(73)-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94724 821.111/L72

385 - MANSELL, JILLCel pe care ţi-l doreşti : [...e mai aproape decât crezi] / Jill Mansell ; Traducere din limba engleză

de Liliana Andronache. - [Bucureşti] : Leda, [2009].496 p.. - (Love & Life).Note de subsol.ISBN 978-973-102-194-2821.111-31=135.1 082.1 Love & LifeLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)II 94753 821.111/M28

386 - MAYLE, PETERHoţul de vinuri / Peter Mayle ; [Traducere din limba engleză Monica Laura Cibotariu]. -

[Bucureşti] : RAO, [2013].249 p.Note de subsol.ISBN 978-606-609-409-2821.111-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)I 20008 821.111/M52

387 - MAYLE, PETERViaţă de câine [2014] / Peter Mayle ; Desene de Edward Koren ; [Traducere din limba engleză

Alexandra Popescu]. - [Bucureşti] : RAO, [2014].185 p. : il.Note de subsol.ISBN 978-606-609-592-1821.111-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)821.111/M52

388 - MAYLE, PETERDin nou în Marsilia / Peter Mayle ; [Traducere din limba engleză Monica Laura Cibotariu]. -

[Bucureşti] : RAO, [2014].217 p.Volumul este continuarea romanului "Hoţul de vinuri" al autorului Peter Mayle.Note de subsol.ISBN 978-606-609-599-0821.111-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)I 20007 821.111/M52

389 - MCFADDEN, DEANNAMarile speranţe / Repovestire de Deanna McFadden după romanul lui Charles Dickens ; Ilustraţii

de Eric Freeberg ; Traducere din limba engleză de Mihnea Gafiţa. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Curtea Veche, [2014].159 p. : il.. - (Cărţile copilăriei [Editura Curtea Veche]).ISBN 978-606-588-672-8821.111-93-31=135.1 082.1 Cărţile copilărieiLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/M11

390 - MCFADDEN, DEANNARobinson Crusoe / Repovestire de Deanna McFadden după romanul lui Daniel Defoe ; Ilustraţii

de Jamel Akib ; Traducere din limba engleză de Răzvan Năstase. - Bucureşti : Curtea Veche, [2014].159 p. : il.. - (Cărţile copilăriei [Editura Curtea Veche] ; 12).ISBN 978-606-588-645-2821.111-93-31=135.1 082.1 Cărţile copilărieiLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/M11

391 - MEDEIROS, TERESAThief of Hearts / Teresa Medeiros. - New York : Bantam Books, [2008].425 p.ISBN 978-0553-59014-2821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/M54

392 - MIÉVILLE, CHINARegele Şobolan / China Miéville ; Traducere din limba engleză şi note de Mircea Pricăjan. -

[Bucureşti] : Editura Paladin, [2013].336 p.. - (Serie de autor Miéville ; 1).Note de subsol.ISBN 978-973-124-896-7821.111-31=135.1 082.1 Serie de autor MiévilleLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru adolescenţi)821.111/M67

393 - MIÉVILLE, CHINAOraşul ambasadei / China Miéville ; Traducere din limba engleză şi note de Liviu Radu. -

[Bucureşti] : Editura Paladin, [2014].472 p.. - (Serie de autor Miéville ; 2).Note de subsol.ISBN 978-606-93846-2-6821.111-31=135.1 082.1 Serie de autor MiévilleLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru adolescenţi)III 33273 821.111/M67

394 - MORIARTY, LIANESecretul soţului / Liane Moriarty ; Traducere din engleză de Luminiţa Gavrilă. - [Bucureşti] :

Editura Trei, [2014].480 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-973-707-939-8

821.111(94)-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)II 94833 821.111/M89

395 - NOVIK, NAOMIRăzboiul pulberii negre / Naomi Novik ; Traducere din limba engleză Laura Bocancios. - Ediţia a

2-a. - Bucureşti : Nemira, [2014].383 p.Notă despre autor [1] p..ISBN 978-606-579-723-9821.111(73)-93-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/N91

396 - Ó CEALLAIGH, PHILIPŞi dulce e lumina / Philip Ó Ceallaigh ; Traducere din limba engleză şi note de Ana-Maria

Lişman. - [Iaşi] : Polirom, 2008.318 p.. - (Biblioteca Polirom).Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-1541-4821.111(415)-32=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(proză) LITERATURĂ IRLANDEZĂ(nuvele)I 20039 821.111/O-17

397 - PALACIO, R.J.Csodácska / R. J. Palacio ; [Fordította : Sándor Alexandra Valéria]. - Szeged : Könyvmolyképző

Kiadó, 2014.368 p.. - (Bíbor pöttyös könyvek).ISBN 978-963-373-667-8821.111(73)-93-31=511.141 082.1 Bíbor pöttyös könyvekLITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/P14

398 - PARSONS, JULIEInimă vinovată : [roman] / Julie Parsons ; Traducere de Ana Andreescu. - Bucureşti : Editura

Minerva, 2008.394 p.. - (Succese Contemporane).ISBN 978-973-21-0968-7821.111(417)-31=135.1LITERATURĂ IRLANDEZĂ(roman)821.111/P35

399 - PATTERSON, JAMESCasa de pe plajă / James Patterson şi Peter de Jonge ; [Traducere din limba engleză Adrian

Moşoianu]. - [Bucureşti] : RAO, [2008].352 p.ISBN 978-973-103-669-4821.111(73)-312.4=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist)I 20024 821.111/P44

400 - PAULSEN, GARYToporişca / Gary Paulsen ; Traducere din engleză şi note de Andreea Caleman ; Ilustraţii de

Ciprian Udrescu. - Bucureşti : Editura Arthur, 2013.184 p. : il.Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-606-8044-48-4821.111(73)-31-93=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru

tineret) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/P45

401 - PITTACUS LOREEu sunt Numărul Patru [2013] / Pittacus Lore ; Traducere din limba engleză Ana-Veronica

Mircea. - Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Nemira, [2013].374 p.Pseudonimul Pittacus Lore este folosit de doi scriitori: James Frey şi Jobie Hughes.ISBN 978-606-579-490-0821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94748 821.111/P69

402 - PITTACUS LOREPuterea celor şase [2013] / Pittacus Lore ; Traducere din limba engleză Ana-Veronica Mircea. -

Ediţia a 2-a. - [Bucureşti] : Nemira, [2013].344 p.Pseudonimul Pittacus Lore este folosit de doi scriitori: James Frey şi Jobie Hughes.ISBN 978-606-579-498-6821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94749 821.111/P69

403 - PRELUTSKY, JACKIt's Thanksgiving! / Jack Prelutsky ; Pictures by Marylin Hafner. - [New York] : HarperCollins

Publishers, [2007].45 p. : il. color.. - (I Can Read).ISBN 978-0-06-053711-1821.111(73)-93-1 082.1 I Can ReadLITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ AMERICANĂ(poezii)821.111/P90

404 - PRELUTSKY, JACKIt's Christmas! / Jack Prelutsky ; Pictures by Marylin Hafner. - [New York] : HarperCollins

Publishers, [2008].48 p. : il. color.. - (I Can Read).ISBN 978-0-06-053706-7821.111(73)-93-1 082.1 I Can ReadLITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ AMERICANĂ(poezii)821.111/P90

405 - PRELUTSKY, JACKIt's Valentine's day / Jack Prelutsky ; Pictures by Marylin Hafner. - s.l. : Greenwillow Books,

[2013].48 p. : il. color.. - (I Can Read).ISBN 978-0-06-053714-2821.111(73)-93-1 082.1 I Can ReadLITERATURĂ PENTRU COPII LITERATURĂ AMERICANĂ(poezii)821.111/P90

406 - PUTNEY, MARY JOAventurile unei lady / Mary Jo Putney ; Traducere din limba engleză Ciprian Prundeanu. -

[Bucureşti] : Lira, [2013].347 p.. - (Cărţi romantice).Este al cincilea roman din seria autoarei intitulată "Lost Lords".ISBN 978-606-686-355-1821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţi romanticeLITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)821.111/P99

407 - PUTNEY, MARY JODaruri periculoase / Mary Jo Putney ; Traducere din limba engleză Manuela Bulat. - [Bucureşti] :

Lira, [2013].137 p.. - (Cărţi romantice).ISBN 978-606-686-425-1821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţi romanticeLITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)821.111/P99

408 - PUTNEY, MARY JORâul de foc / Mary Jo Putney ; Traducere din limba engleză Ecaterina Râmboi. - [Bucureşti] :

Lira, [2013].393 p.. - (Cărţi romantice).Este al şaselea roman din seria autoarei intitulată "Fallen Angels" ("Îngerii căzuţi").ISBN 978-606-686-163-2821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţi romanticeLITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)821.111/P99

409 - PUTNEY, MARY JOCând dragostea te schimbă / Mary Jo Putney ; Traducere din limba engleză Claudia

Asănăchescu. - [Bucureşti] : Lira, [2013].363 p.. - (Cărţi romantice).Este al patrulea roman din seria autoarei intitulată "Lost Lords".ISBN 978-606-8494-10-4821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţi romanticeLITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)821.111/P99

410 - PUTNEY, MARY JOCurcubeie sfărâmate / Mary Jo Putney ; Traducere din limba engleză Cristina Tache, Gabriel

Drăghici. - [Bucureşti] : Lira, [2013].411 p.. - (Cărţi romantice).Este al cincilea roman din seria autoarei intitulată "Fallen Angels" ("Îngerii căzuţi").ISBN 978-606-686-122-9821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţi romanticeLITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)821.111/P99

411 - QUICK, AMANDADama de companie / Amanda Quick ; Traducere de Doru Mărculescu. - [Bucureşti] : Star ;

Orizonturi, [2004].345 p.. - (Romantica ; 18).Note de subsol.ISBN 973-85918-2-1821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/Q55

412 - QUICK, AMANDALegământul iubirii / Amanda Quick ; Traducere din limba engleză Simona Luncaşu. - [Bucureşti]

: Lira, [2013].315 p.. - (Cărţi romantice).ISBN 978-606-8481-80-7821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţi romanticeLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/Q55

413 - QUICK, AMANDACapcanele iubirii / Amanda Quick ; Traducere din limba engleză Adela Crăciun. - [Bucureşti] :

Lira, [2013].315 p.. - (Cărţi romantice).ISBN 978-606-686-335-3821.111(73)-31=135.1 082.1 Cărţi romanticeLITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste)821.111/Q55

414 - RABIN, STATONBetsy şi Napoleon / Staton Rabin ; [Traducere din limba engleză Cristian Emilian Ghiţă]. -

[Bucureşti] : RAO, [2006].256 p. : il., h.Note de subsol.ISBN 973-576-913-1, ISBN 978-973-576-913-0821.111(73)-31=135.1 929 (0:82-31) Napoleon I, BonaparteNapoleon I, BonaparteLITERATURĂ AMERICANĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman istoric)821.111/R11

415 - REES, MATT BEYNONSecretul samariteanului : [Un caz Omar Yussef] / Matt Beynon Rees ; Traducere din limba

engleză şi note de Mihaela-Magdalena Dumitru. - [Bucureşti] : Editura Niculescu, [2011].330 p.. - (Citim. Ştim.).Este al treilea dintr-o serie de patru romane al căror personaj principal este Omar Yussef.ISBN 978-973-748-509-0821.111(569.4)-31=135.1 082.1 Citim. Ştim.LITERATURĂ ENGLEZĂ(Israel)(roman)821.111/R38

416 - RIORDAN, RICKCronicile familiei Kane / Rick Riordan. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2014]-vol.. - (Excalibur).ISBN 978-606-8044-88-0Vol. 1 : Piramida roşie. - Cronicile familiei Kane / Rick Riordan. - [2014]. - 542 p. - (Excalibur) -

ISBN 978-606-8044-87-3.Vol. 2 : Tronul de foc. - Cronicile familiei Kane / Rick Riordan. - [2015]. - 488 p. - (Excalibur). -

Notă bio-bibliografică [1] p. - ISBN 978-606-8044-88-0.821.111(73)-93-31=135.1 082.1 ExcaliburLITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/R56

417 - RIORDAN, RICKPercy Jackson şi Olimpienii / Rick Riordan ; Traducere din limba engleză şi note de Alex

Moldovan. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2013]-vol.. - (Excalibur).ISBN 978-606-8044-42-2Vol. 3 : Blestemul titanului. - Percy Jackson şi Olimpienii / Rick Riordan. - [2013]. - 316 p. -

(Excalibur). - Note de subsol. - ISBN 978-606-8044-90-3.Vol. 2 : Marea Monştrilor. - Percy Jackson şi Olimpienii / Rick Riordan. - [2013]. - 280 p. -

(Excalibur). - Note de subsol. - ISBN 978-606-8044-57-6.Vol. 1 : Hoţul fulgerului. - Percy Jackson şi Olimpienii / Rick Riordan. - [2013]. - 376 p. -

(Excalibur). - Note de subsol. - ISBN 978-606-8044-42-2.Vol. 4 : Bătălia din Labirint. - Percy Jackson şi Olimpienii / Rick Riordan. - [2013]. - 367 p. -

(Excalibur). - Note de subsol. - ISBN 978-606-8620-15-2.821.111(73)-93-31=135.1 082.1 ExcaliburLITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/R56

418 - ROBOTHAM, MICHAELSuspectul : [un thriller psihologic de excepţie] / Michael Robotham. - [Bucureşti] : RAO, [2012].505 p.ISBN 978-606-609-300-2821.111(94)-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)I 20020 821.111/R62

419 - ROTH, VERONICA[Trilogia Divergent] / Veronica Roth. - [Bucureşti] : Leda, [2014-].3 vol.ISBN 978-606-93685-2-7Vol. 1 : Divergent. - [Trilogia Divergent] / Veronica Roth. - [2014]. - 448 p. - ISBN 978-606-

93685-3-4.Vol. 3 : Experiment. - [Trilogia Divergent] / Veronica Roth. - [2014]. - 480 p. - ISBN 978-606-

8623-53-5.Vol. 2 : Insurgent. - [Trilogia Divergent] / Veronica Roth. - [2014]. - 448 p.. - Note de subsol. -

ISBN 978-606-8623-14-6.821.111(73)-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 95230 II 95280 II 95281 821.111/R83

420 - RUSSELL, RACHEL RENÉEÎnsemnările unei puştoaice / Rachel Renée Russell. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2011]-vol.ISBN 978-606-8044-05-7Vol. 1 Povestiri dintr-o viaţă nu chiar atât de fabuloasă. - Însemnările unei puştoaice / Rachel

Renée Russell. - [2011]. - 282 p. - ISBN 978-606-8044-05-7.Vol. 2: Povestirile unei tipe de gaşcă nu chiar atât de populare. - Însemnările unei puştoaice /

Rachel Renée Russell. - [2012]. - 280 p. - ISBN 978-606-8044-06-4.Vol. 5: Povestirile unei Domnişoare Atotştiutoare nu chiar atât de isteţe. - Însemnările unei

puştoaice / Rachel Renée Russell. - [2013]. - 326 p. - (Cărţi cu haz) - ISBN 978-606-8044-61-3.Vol. 6 : Povestirile unei cuceritoare nu chiar atât de fericite. - Însemnările unei puştoaice / Rachel

Renée Russell. - [2014]. - 345 p. - (Cărţi cu haz) - ISBN 978-606-8044-89-7.Vol. 7 : Povestirile unei dive TV nu chiar atât de strălucitoare. - Însemnările unei puştoaice /

Rachel Renée Russell. - [2014]. - 322 p. - (Cărţi cu haz) - ISBN 978-606-8620-13-8.Vol. 8 : Povestiri cu un final nu chiar atât de fericit. - Însemnările unei puştoaice / Rachel Renée

Russell cu Nikki Russell şi Erin Russell. - [2014]. - 296 p. - (Cărţi cu haz) - ISBN 978-606-8620-34-3.Vol. 3: Povestirile unui pop star nu chiar atât de talentat. - Însemnările unei puştoaice / Rachel

Renée Russell. - [2012]. - 312 p. - (Cărţi cu haz) - ISBN 978-606-8044-13-2.Vol. 4: Povestirile unei Prinţese a Gheţii nu chiar atât de graţioase. - Însemnările unei puştoaice /

Rachel Renée Russell. - [2013]. - 349 p. - (Cărţi cu haz) - ISBN 978-606-8044-33-0.821.111(73)-93-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/R95

421 - SEGAL, ERICHLove story ; Singura iubire / Erich Segal ; [Traducere de Andrei Brezianu, Monica Sabin]. -

Bucureşti : Orizonturi, [2012].374 p.. - (Romane celebre).Două romane într-o carte.ISBN 978-973-736-171-4821.111(73)-31=135.1 082.1 Romane celebreLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/S41

422 - SELF, WILLMăreţele maimuţe / Will Self ; Traducere din limba engleză şi note de Ciprian Şiulea. - [Iaşi] :

Polirom, 2009.472 p.. - (Biblioteca Polirom).Notă despre autor [1] p..ISBN 978-973-46-0617-7821.111-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)II 94881 821.111/S43

423 - SELF, WILLCum văd eu distracţia : O poveste cu tîlc / Will Self ; Traducere din limba engleză şi note de

Daniela Rogobete. - [Iaşi] : Polirom, 2010.336 p.. - (Biblioteca Polirom).Notă despre autor [1] p..ISBN 978-973-46-1795-1821.111-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)II 94880 821.111/S43

424 - SELF, WILLCartea lui Dave : O revelaţie a trecutului apropiat şi a viitorului îndepărtat / Will Self ; Traducere

din limba engleză şi note de Daniela Rogobete. - [Iaşi] : Polirom, 2010.511 p. : [2] h.. - (Biblioteca Polirom).Notă despre autor [1] p..ISBN 978-973-46-1469-1821.111-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)II 94882 821.111/S43

425 - SHEINKIN, STEVEThe Notorious Benedict Arnold : A True Story of Adventure, Heroism & Treachery / Steve

Sheinkin. - New York : Roaring Brook Press, [2010].[8] p.; 344 p. : h., il.Note p. 319-337.Index p. 339-344.Note bibliografice p. 309-317.ISBN 978-1-59643-486-8821.111(73)-32LITERATURĂ PENTRU ADOLESCENŢI LITERATURĂ AMERICANĂ(istorie)

LITERATURĂ AMERICANĂ(biografii) LITERATURĂ AMERICANĂ(proză) LITERATURĂ AMERICANĂ(literatură istorică) LITERATURĂ AMERICANĂ(legende)

426 - SHER, ABBYBreaking Free : True Stories of Girls who Escaped Modern Slavery / Abby Sher. - [New York] :

Barron's, [2014].XII; 226 p. : il.

țPrefa ă p. VII-XII.ISBN 978-1-4380-0453-2821.111(73)-32LITERATURĂ PENTRU ADOLESCENŢI LITERATURĂ AMERICANĂ(proză)

427 - SINCLAIR, UPTONVa curge sânge / Upton Sinclair ; Traducere din limba engleză şi note de Liviu Cotrău. - Iaşi :

Polirom, 2010.560 p.. - (Biblioteca Polirom).ISBN 978-973-46-1741-8821.111(73)-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94893 821.111/S59

428 - STEAD, REBECCAMire eljutsz hozzám / Rebecca Stead ; [Fordította Borbás Mária]. - [Budapest] : Ciceró

Könyvstúdió, [2011].240 p.ISBN 978-963-539-753-2821.111(73)-93-31=511.141LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)821.111/S81

429 - STEAD, REBECCACând mă vei întâlni : [roman pentru copii] / Rebeca Stead ; Traducere din limba engleză şi note

de Iulia Arsintescu. - [Bucureşti] : Editura Arthur, [2013].184 p.Notă biografică [1] p..Note de subsol.ISBN 978-606-8044-70-5821.111(73)-93-31=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/S81

430 - STRATTON, ALLANChanda's Secrets / Allan Stratton. - Edinburgh : Pearson Longman, [2006].245 p.ISBN 1-405-82977-X821.111(73)-31LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU ADOLESCENŢI LITERATURĂ

ENGLEZĂ(roman pentru adolescenţi)821.111/S90

431 - TAMMET, DANIELM-am născut într-o zi albastră : În mintea extraordinară a unui geniu autist / Daniel Tammet ;

Traducere din limba engleză de Cristina Rusu. - [Bucureşti] : Philobia, [2012].240 p. : fig.. - (Portrete).Numele adevărat al autorului este Daniel Paul Corney, numele Tammet fiind un pseudonim.Note de subsol.ISBN 978-606-93275-9-3821.111-94=135.1 082.1 PortreteLITERATURĂ ENGLEZĂ(memorii) AUTISMII 94899 821.111/T15

432 - TARTT, DONNAThe Secret History : [A Novel] / Donna Tartt. - New York : Vintage Books, s.a.559 p.ISBN 978-1-4000-3170-2821.111(73)-31LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)821.111/T24

433 - TURNER, MEGAN WHALENHoţul / Megan Whalen Turner ; Traducere din engleză de Tatiana Dragomir. - [Bucureşti] : Editura

Arthur, [2014].303 p.. - (Excalibur).Este primul roman din seria autoarei "The Queen's Thief".ISBN 978-606-8044-95-8821.111(73)-31=135.1 082.1 ExcaliburLITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)821.111/T95

434 - TWAIN, MARKAutobiografie [Twain, Mark] [2008] / Mark Twain ; Traducere din limba engleză şi note de Petre

Solomon. - [Bucureşti] : Grupul Editorial ART, [2008].296 p.. - (Ocheanul întors).Note de subsol.ISBN 978-973-124-190-6821.111(73)-94=135.1 082.1 Ocheanul întorsLITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie) AUTOBIOGRAFIE(Twain, Mark)II 94906 821.111/T97

435 - TWAIN, MARKFaimoasa broască săltăreaţă din ţinutul Calaveras şi alte povestiri / Mark Twain ; Traducere

Victor M. Popescu. - [Bucureşti] : Editura Andreas, [2014].125 p. : fig.. - (Colecţia Moby Dick ; 9).Numele adevărat al lui Mark Twain este Samuel Langhorne Clemens.Note biobibliografice despre autor [1] p..Note de subsol.ISBN 978-606-8271-55-2821.111(73)-34=135.1 082.1 Colecţia Moby DickLITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.111/T97

436 - TWAIN, MARKTaming the Bicycle = Cum să îmblânzeşti o bicicletă / Mark Twain ; Traducere în limba română

de Irina Petraş ; Ilustraţii de Done Stan. - [Piteşti] : Paralela 45, [2011].48 p. : il .color.. - (Bufniţa).Text bilingv englez-român.Exerciţii p. 40-42.Mic dicţionar englez-român p. 43-45.ISBN 978-973-47-1316-5821.111(73)-93-34 821.111(73)-93-34=135.1 082.1 BufniţaLITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.111/T97

437 - VAN ALLSBURG, CHRISExpresul Polar / Scris de Chris Van Allsburg ; Ilustrat de Chris Van Allsburg ; Traducere din

engleză de Radu Paraschivescu. - [Bucureşti] : [Editura Arthur], [2014].[32] p. : il. color.ISBN 978-606-8044-74-3821.111(73)-93-34=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri)821.111/V24

438 - WILLIAMS, TENNESSEEMemoriile unui bătrân crocodil / Tennessee Williams ; Traducere din limba engleză de

Antoaneta Ralian. - [Bcureşti] : Editura ART, [2011].344 p.Note de subsol.Cuvânt înainte al autorului p. 5-10.ISBN 978-973-124-683-3821.111-94=135.1LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii) LITERATURĂ AMERICANĂ(teatru)II 94770 821.111/W69

439 - WILSON, JACQUELINEPovestea lui Tracy Wilson / Jacqueline Wilson ; Ilustraţii de Nick Sharratt ; Traducere din engleză

şi note de Ecaterina Godeanu. - Bucureşti : Arthur, [2009].167 p. : il.ISBN 978-606-8044-55-2821.111-93-31=135.1LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.111/W70

440 - WOLITZER, MEGBelzhar / Meg Wolitzer ; Traducere din engleză de Ciprian Şiulea. - [Bucureşti] : Editura Trei,

2014.301 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-606-719-131-8821.111(73)-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94723 821.111/W81

441 - WRIGHT, JOHANNAThe Orchestra Pit / Johanna Wright. - New York : A Neal Porter Book, [2014].32 p. : il. color.ISBN 978-1-59643-769-2821.111(73)-93-32LITERATURĂ AMERICANĂ(povestire pentru copii)821.111/W88

442 - ZUSAK, MARKUS

Hoţul de cărţi / Markus Zusak ; Cu ilustraţii de Trudy White ; Traducere din limba engleză Adelina Vasiliu. - [Bucureşti] : RAO, [2014].576 p. : il.. - (Biblioteca Rao).Note de subsol.ISBN 978-606-609-613-3821.111(94)-31=135.1 082.1 Biblioteca RaoLITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)821.111/Z96

821.112.2 - Literatură germană

443 - DÜRRENMATT, FRIEDERICHJudecătorul şi călăul său / Friedrich Dürrenmatt ; Traducere din limba germană de Ioana Cristina

Pop. - [Bucureşti] : Univers, s.a.143 p.. - (Globus).Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-99931-13-22-5821.112.2=135.1 082.1 GlobusLITERATURĂ GERMANĂ(roman)I 20019 821.112.2/D95

444 - GIER, KERSTINBărbaţi şi alte catastrofe / Kerstin Gier ; Traducere din limba germană Ioana Dinulescu. -

[Bucureşti] : ALLFA, [2010].320 p.. - (Biblioteca de buzunar ; 26).ISBN 978-973-724-234-1821.112.2-31=135.1 082.1 Biblioteca de buzunarLITERATURĂ GERMANĂ(roman)I 20029 821.112.2/G56

445 - GÜNDISCH, KARINGeschichten über Astrid : Erzählung / Karin Gündisch ; Bilder und Umschlagentwurf von Călin

Negoţiu. - [2. Auflage]. - Bukarest : ADZ Verlag, 2003.96 p. : il.Date despre autoare p. 95.ISBN 973-8384-10-9821.112.2(498)-93-34LITERATURĂ GERMANĂ(România)(poveste) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.112.2/G95

446 - HERZOG, PETERDespăgubirea : Povestea unui supravieţuitor / Peter Herzog ; Traducere din limba germană

Valentina Georgescu. - [Bucureşti] : [Litera], [2014].320 p. : il.. - (Premium).Cuvântul autorului p. 7-8.Prefaţă p. 9-18.ISBN 978-606-686-606-4821.112.1-31=135.1 082.1 PremiumLITERATURĂ GERMANĂ(roman autobiografic)II 94866 821.112.2/H57

447 - KÄSTNER, ERICHEmil şi cei trei gemeni / Erich Kästner ; Ilustraţii de Walter Trier ; Traducere din limba germană

de Ana Canarache. - Ediţie revizuită. - [Bucreşti] : Arthur, [2013].216 p. : il.Continuarea romanului Emil şi detectivii.Note de subsol.Notă biobibliografică [1] p..ISBN 978-606-8044-43-9821.112.2-93-31=135.1LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. Copii) 821.112.2/K23

448 - PUVAK, JOSEFErzählungen : von kleinen und großen Tieren für kleine und große Kinder / Josef Puvak. -

Temeswar : Mirton Verlag, 1998.124 p.ISBN 973-578-397-5821.112.2-93-34LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.112.2/P99

449 - SCHUSTER, ELSE VONHeddas Flegeljahre / Else von Schuster ; Zeichnungen Călina Brădean ; Umschlag Eugenia

Bartalis. - s.l. : Artpress Verlag, 2002.148 p. : il.ISBN 973-86020-2-5821.112.2(498)-93-34LITERATURĂ GERMANĂ(România)(poveste) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.112.2/S35

450 - SUDERMANN, HERMANNPuntea pisicilor [Editura Minerva] [2005] : roman / Hermann Sudermann ; Traducere de

Teodora Popa-Mazilu. - Bucureşti : Editura Minerva, 2005.VI, 281 p.. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 33 (1563)).ISBN 973-21-0752-9821.112.2-31=135.1 082.1 Biblioteca pentru toţiLITERATURĂ GERMANĂ(roman)I 20043 821.112.2/S94

451 - WEIBEL, KURTKleine Pferdegeschichten / Erzählt von Kurt Weibel ; Mit 31 Fotos von Martina Weibel. -

[Bern] : Stiftung für das Pferd, [1985].vol.Vol. 25 : [Kleine Pferdegeschichten]. - Kleine Pferdegeschichten / Erzählt von Kurt Weibel. -

[1985]. - 64 p. ; [36] p. foto. color.821.112.2-93-34LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.112.2/W42

452 - ZEH, JULISchilf / Juli Zeh ; Traducere din limba germană şi note de Gabriella Eftimie. - [Iaşi] : Polirom,

[2008].376 p.. - (Biblioteca Polirom).Note de subsol.ISBN 978-973-46-1163-8821.112.2-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ GERMANĂ(roman)II 94907 821.112.2/Z43

821.131.1 - Literatură italiană

453 - CULICCHIA, GIUSEPPEŢara minunilor / Giuseppe Culicchia ; Traducere din limba italiană: Şerban Stati, Filofteia Stati. -

[Bucureşti] : ALLFA, [2009].372 p.. - (Literatură universală).Note de subsol.ISBN 978-973-724-212-9821.131.1-31=135.1 082.1 Literatura universalăLITERATURĂ ITALIANĂ(roman)I 20034 821.131.1/C94

454 - FALLACI, ORIANAMânia şi orgoliu / Oriana Fallaci ; Traducere de Mariana Adameşteanu. - [Bucureşti] : Corint,

[2011].255 p. : fig.Note de subsol.Nota editorului italian p. 229-235.ISBN 978-973-135-642-6821.131.1-4=135.1 821.131.1-92=135.1LITERATURĂ ITALIANĂ(eseuri) LITERATURĂ ITALIANĂ(povestiri)II 94811 821.131.1/F17

455 - RUSSELL, GORDONNoaptea gladiatorului / Gordon Russell ; Traducere din limba italiană de Vasile Mitu. - [Iaşi] :

Polirom, 2010.503 p.. - (Thriller [Polirom]).Gordon Russell este pseudonimul comun al lui Dario Battaglia şi al Vannei de Angelis.Este al doilea volum al unei trilogii.Glosar şi note istorice p. 477-497.Note bio-bibliografice [1] p..ISBN 978-973-46-1610-7821.131.1-31=135.1 082.1 ThrillerLITERATURĂ ITALIANĂ(roman)I 20021 821.131.1/R95

456 - STILTON, TEANagy zűr New Yorkban / Tea Stilton ; [Serena Bellani közreműködésével] ; [Fordította : Túri

Zsuzsanna]. - 2. kiadás. - [Pécs] : Alexandra Kiadó, [2013].217 p. : il. color.. - (Tea angyalai).ISBN 978-963-297-744-7821.131.1-93-31=511.141 082.1 Tea angyalaiLITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.131.1/S85

457 - STILTON, TEAA jéghercegnő / Tea Stilton ; [Serena Bellani közreműködésével] ; [Fordította : Kotsis Orsolya] ;

[Illusztráció : Silvia Bigolin]. - [Pécs] : Alexandra Kiadó, [2014].279 p. : il.. - (\\Fantázia Birodalmának hercegnői\\A Fantázia Birodalmának hercegnői\\ ; 1).ISBN 978-963-297-238-1821.131.1-93-31=511.141 082.1 A Fantázia Birodalmának hercegnőiLITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)

821.131.1/S85

821.133.1 - Literatură franceză

458 - BRUCKNER, PASCALIubito, eu mă micşorez : [roman] / Pascal Bruckner ; Traducere din limba franceză de Doru

Mareş. - Editori: Silviu Dragomir, Vasile Dem. Zamfirescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2007.164 p.Notă p. 161-162.ISBN 978-973-707-208-5821.133.1-31=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)II 94739 821.133.1/B85

459 - BRUCKNER, PASCALFiul cel bun / Pascal Bruckner ; Traducere din limba franceză de Doru Mareş. - Editori: Silviu

Dragomir, Vasile Dem. Zamfirescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2014.183 p.ISBN 978-606-719-030-4821.133.1=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)II 94737 821.133.1/B85

460 - BRUCKNER, PASCALFanaticii apocalipsei : Salvaţi pământul, pedepsiţi omul! / Pascal Bruckner ; Traducere din

franceză de Daniel Nicolescu. - Editori: Silviu Dragomir, Vasile Dem. Zamfirescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2012.254 p.ISBN 978-973-707-715-8821.133.1-4=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseu)III 32912 821.133.1/B85

461 - BRUCKNER, PASCALCăpcăunii anonimi urmată de Ştergătorul : Două poveşti / Pascal Bruckner ; Traducere din

limba franceză şi cuvânt înainte de Muguraş Constantinescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Editura Trei, 2013.151 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-973-707-885-8821.133.1-32=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri)II 94760 821.133.1/B85

462 - BURUMA, IANDe partea Chinei : [roman] / Ian Buruma ; Traducere din limba engleză şi note de Irina Iacob. -

[Bucureşti] : Univers, 2008.382 p.Note de subsol.ISBN 978-999931-13-15-7821.133.1-31=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)II 94740 821.133.1/B95

463 - COULEVAIN, PIERRE DEAristocraţie americană : Roman distins cu Premiul Academiei Franceze / Pierre de Coulevain ;

Traducere de Teodora Popa-Mazilu. - Bucureşti : Editura Minerva, 2006.383 p.. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 41).Prefaţă p. 3-7.ISBN 973-21-0783-9821.133.1-31=135.1 082.1 Biblioteca pentru toţiLITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)I 20033 821.133.1/C80

464 - DION, CÉLINEVisul meu, povestea mea / Céline Dion ; în colaborare cu Georges - Hébert Germain. -

[Bucureşti] : Business Tech International Press, [2001].270 p.. - (Lifetech).ISBN 978-973-8495-55-5821.133.1(71)-31=135.1 929 Dion, Céline 082.1 LifetechDion, CélineLITERATURĂ FRANCEZĂ(Canada) INTERPREŢI(muzică pop)

AUTOBIOGRAFIE(Dion,Céline)II 94818 821.133.1/D51

465 - FRÈCHES, JOSÉCele zece mii de dorinţe ale împăratului / José Frèches ; Traducere din limba franceză de Diana

Morăraşu. - [Bucureşti] : ALLFA, [2010].285 p. : portr.Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-724-296-9821.133.1=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)II 94806 821.133.1/F89

466 - GUDUELBibliotecara : [roman pentru copii] / Gudule ; Traducere din limba franceză de Ianina Marinescu ;

Ilustraţii de Anca Smărăndache. - [Piteşti] : Paralela 45, [2013].128 p. : il.. - (Cercul de lectură & scriere creativă).Notă bio-bibliografică [1] p..Numele real al autoarei : Anne Liger-Belair.Alte pseudonime : Anne Guduël, Anne Carali.ISBN 978-973-47-1831-3821.133.1(493)-93-31=135.1 082.1 Cercul de lectură & scriere creativăLITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman pentru copii) LITERATURĂ PENTRU

COPII(roman)821.133.1/G93

467 - JARRY, ALFREDZile şi nopţi : Romanul unui dezertor / Alfred Jarry ; Traducere şi note de Irinel Antoniu. -

[Bucureşti] : Univers, [2014].214 p.Note de subsol.ISBN 978-606-8543-04-8821.133.1-31=135.1LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)I 20017 821.133.1/J28

468 - KAAS, PATRICIAUmbra din vocea mea : Autobiografie / Patricia Kaas în colaborare cu Sophie Blandinères. -

[Bucureşti] : Litera, [2011].272 p.. - (Story).Note de subsol.ISBN 978-606-600-388-9821.133.1-94=135.1 929 Kass, PatriciaKaas, PatriciaLITERATURĂ FRANCEZĂ(autobiografie) AUTOBIOGRAFIE(Kass, Patricia)

INTERPREŢI(muzică pop)II 94784 821.133.1/K23

469 - KERVIEL, JÉRÔMEAngrenajul : Memoriile unui trader / Jérôme Kerviel ; Traducere din franceză de Doru Mareş. -

[Bucureşti] : Pandora-M, 2010.236 p.Documente p. 215-235.ISBN 978-973-1989-00-6821.133.1-94=135.1 343.541(0:82-94)LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii) AUTOBIOGRAFIEII 94785 821.133.1/K36

470 - LEFÈVRE, A.M.Hänsel şi Gretel / [Creaţie şi text A. M. Lefévre, M. Loiuseaux] ; Ilustraţii de Van Gool ;

[Traducere din limba engleză Alexandra Reocov]. - [Bucureşti] : RAO, [2007].60 p. : il. color.. - (Basmele copilăriei).ISBN 978-973-103-302-0821.133.1-93-34=135.1 082.1 Basmele copilărieiLITERATURĂ FRANCEZĂ LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)821.133.1/L39

471 - LEFÈVRE, A.M.Motanul - Încălţat / [Creaţie şi text A. M. Lefévre, M. Loiuseaux, M. Nathan-Deiller] ; Ilustraţii

de Van Gool ; [Traducere din limba engleză Alexandra Reocov]. - [Bucureşti] : RAO, [2007].60 p. : il. color.. - (Basmele copilăriei).ISBN 978-973-103-304-4821.133.1-93-34=135.1 082.1 Basmele copilărieiLITERATURĂ FRANCEZĂ LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)821.133.1/L39

472 - LEMAITRE, PIERRELa revedere acolo sus / Pierre Lemaitre ; Traducere din franceză de Tristana Ir. - [Bucureşti] :

Editura Trei, [2014].547 p.. - (Fiction Connection).ISBN 978-973-707-947-3821.133.1-31=135.1 082.1 Fiction ConnectionLITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)II 94758 821.133.1/L44

473 - MALZIEU, MATHIASCel mai mic sărut pomenit vreodată / Mathias Malzieu ; Traducere din limba franceză Mihaela

Stan. - [Bucureşti] : Nemira, [2014].118 p.. - (Babel).Note de subsol.ISBN 978-606-579-817-5821.133.1-31=135.1 082.1 BabelLITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)III 32898 821.133.1/M19

474 - MAUPASSANT, GUY DELe papa de Simon = Tatăl lui Simon / Guy de Maupassant ; Traducere în limba română de Irina

Petraş ; Ilustraţii de Silvia Mitrea. - [Piteşti] : Paralela 45, [2011].40 p. : il. color.. - (Bufniţa).Text bilingv francez-român.Exerciţii p. 32-34.Mic dicţionar francez-român p. 35-37.ISBN 978-973-47-1324-0821.133.1-93-34 821.133.1-93-34=135.1 082.1 BufniţaLITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)821.133.1/M49

475 - MEUNIER, CHARLIECartea junglei [RAO] / [Text Charlie Meunier] ; Ilustraţii de Van Gool ; [Traducere din limba

engleză Mariana Petcu]. - [Bucureşti] : RAO, [2007].60 p. : il. color.. - (Basmele copilăriei).ISBN 978-973-103-324-2821.133.1-93-34=135.1 082.1 Basmele copilărieiLITERATURĂ FRANCEZĂ LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)821.133.1/M62

476 - MOLIÈREBolnavul închipuit ; Şcoala femeilor : Comedie / Molière ; Traducere de Haralamb Lecca,

George Filip Gesticone. - Bucureşti : Editura MondoRo, [2014].236 p.. - (Teatru [Editura MondoRo]).Lucrare apărută cu sprijinul editurii Gramar.ISBN 978-606-8395-81-4821.133.1-22=135.1 082.1 TeatruLITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru) LITERATURĂ FRANCEZĂ(comedie)II 94756 821.133.1/M87

477 - PIETRI, ANNIEA Napkirály kémnője / Annie Pietri ; [Fordította : Burján Monika]. - [Budapest] : Móra

Könyvkiadó, [2010].360 p.ISBN 978-963-11-8763-2821.133.1-31=511.141LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)II 94763 821.133.1/P64

478 - PROULX, MONIQUEŢinutul sălbatic / Monique Proulx ; Traducere de Diana Crupenschi. - s.l. : Univers, [2013].270 p.. - (Romanul secolului XXI).ISBN 978-99931-866-0-1821.133.1(71)-31=135.1 082.1 Romanul secolului XXILITERATURĂ FRANCEZĂ(Canada)(roman)II 94819 821.133.1/P95

479 - VERNE, JULESO fantezie a doctorului Ox [Ed. Adevărul Holding ; 2010] / Jules Verne ; Traducere de Aurelia-

Mihaela Hapaleţi. - [Bucureşti] : Adevărul Holding, [2010].320 p. : il.. - (Biblioteca Adevărul ; 7).Note de subsol.ISBN 978-606-539-145-1821.133.1-32=135.1 082.1 Biblioteca AdevărulLITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvele) LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri)821.133.1/V48

480 - VITOUX, FRÉDÉRICClarisse : [roman] / Frédéric Vitoux ; Traducere Cristina Balmuş. - [Bucureşti] : Spandugino,

[2011].302 p.. - (Cărţi din buzunarul dinspre inimă).Note de subsol.ISBN 978-606-92895-0-1821.133.1-31=135.1 082.1 Cărţi din buzunarul dinspre inimăLITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)II 94904 821.133.1/V70

821.134.2/.3- Literatură spaniolă şi portugheză

481 - DI FULVIO, LUCAFata care a atins cerul / Luca Di Fulvio. - Bucureşti : RAO, 2015.892 p.. - (Biblioteca Rao).Nota autorului p. 888-890.ISBN 978-606-609-751-2821.131.1-31=135.1 082.1 Bibliotaca RAOLITERATURĂ ITALIANĂ(roman)821.131.1/D36

821.134.2/.3 - Literatură spaniolă şi portugheză

482 - AMADO, JORGEMorţile lui QuincasBerro Dágua ; Bătrânii marinari / Jorge Amado ; Traducere din limba

portugheză şi note de Georgiana Bărbulescu. - s.l. : Univers, [2014].335 p.. - (Romanul secolului XX).ISBN 978-606-8543-92-5821.134.3(81)-31=135.1 082.1 Romanul secolului XXLITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman)II 94797 821.134.2/.3/A45

483 - AMADO, JORGECăpitanii nisipului / Jorge Amado ; Traducere de Laura Bădescu. - s.l. : Univers, [2011].256 p.. - (Romanul secolului XX).ISBN 978-99931-13-36-2821.134.3(81)-31=135.1 082.1 Romanul secolului XXLITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman)II 94799 821.134.2/.3/A45

484 - AMADO, JORGECizme, robă, cămaşă de noapte : (Bătălia de la micul Trianon) : fabulă pentru aprinderea unei

speranţe / Jorge Amado ; Traducere din limba portugheză şi note de Georgiana Bărbulescu. - s.l. : Univers, [2014].248 p.. - (Globus ; 507).Note de subsol.ISBN 978-99931-867-9-3821.134.3(81)-31=135.1 082.1 GlobusLITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman)II 94791 821.134.2/.3/A45

485 - CALDERÓN, EMILIOHarta creatorului : roman / Emilio Calderón ; Traducere din limba spaniolă şi note de Alexandra

Oprea. - Bucueşti : Niculescu, 2008.366 p.Note p. 363-366.Note de subsol.ISBN 978-973-748-362-1821.134.2-31=135.1LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)II 94738 821.134.2/.3/C13

486 - FERRER ZORRILLA, CARLOS CALICADevenirea lui Che : Cea de-a doua şi ultima călătorie a lui Guevara prin Ameica Latină / Carlos

''Calica'' Ferrer ; Prolog de Alberto Granado ; Traducere de Monica Conţolencu. - Bucureşti : Editura Minerva, 2008.254 p. : foto.. - (Politice [Editura Minerva]).Note de subsol.ISBN 978-973-21-0906-9821.134.2(82)-31=135.1 082.1 Politice Editura MinervaGuevara, Ernesto (Che)LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman)II 94807 821.134.2/F39

487 - GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIELDragostea în vremea holerei / Gabriel García Márquez ; Traducere din limba spaniolă de Sarmiza

Leahu. - [Bucureşti] : RAO, [2014].480 p.. - (Rao Clasic).Note de subsol.ISBN 978-606-609-615-7821.134.2(861)-31=135.1 082.1 Rao ClasicLITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)821.134.2/.3/G19

488 - GUEVARA, ERNESTO (CHE)Jurnal pe motocicletă : Însemnări dintr-o călătorie prin America Latină / Ernesto Che Guevara ;

Prefaţă de Aleida Guevara ; Introducere de Cintio Vitier ; Traducere şi note de Ana Chiriţoiu şi Gruia Dragomir. - [ Ediţia a2-a]. - [Iaşi] : Polirom, 2012.262 p. ; [22] p. foto : h.Note de subsol.Prefaţă p. 5-7.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-2930-5821.134.2(729.1)-992=135.1 082.1 Eseuri şi confesiuniLITERATURĂ CUBANEZĂ(jurnal de călătorie) JURNAL DE CĂLĂTORIE

BIOGRAFIE(Guevara, Ernesto)I 20035 821.134.2/.3/G93

489 - HARRIS, PETERCercul octogonus : [roman] / Peter Harris ; Traducere de Gabriela Banu. - [Bucureşti] : Editura

Minerva, 2008.455 p.. - (Succese Contemporane).ISBN 978-973-21-0926-7821.134.2-31=135.1 082.1 Succese ContemporaneLITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)821.134.2/.3/H31

490 - MASOT, NÚRIAUmbra templierului / Núria Masot ; Traducere din limba spaniolă de Monica-Mihaela Tarău. -

[Bucureşti] : Editura Niculescu, [2009].344 p.. - (Citim. Ştim).Romanul este primul volum din tetralogia al cărei protagonist este spionul templier Guillem de

Montclar.ISBN 978-973-748-373-7821.134.2-31=135.1 082.1 Citim. ŞtimLITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)821.134.2/.3/M45

491 - NAVARRO DURÁN, ROSACântecul Cidului povestit pentru copii / Adaptare de Rosa Navarro Durán ; Ilustraţii de Francesc

Rovira ; Traducere de Carmen Spânu. - [Bucureşti] : Corint Junior, [2010].192 p. : il.ISBN 978-973-128-323-4821.134.2-93-32=135.1LITERATURĂ SPANIOLĂ(povestiri) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri)821.134.2/.3/N28

492 - PEIXOTO, JOSÉ LUÍSNici o privire / José Luís Peixoto ; Traducere din limba portugheză de Clarisa Lima. - [Iaşi] :

Polirom, 2009.263 p.. - (Biblioteca Polirom).Note bio-bibliografice [1] p..ISBN 978-973-46-1540-7821.134.3-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)I 20023 821.134.2/.3/P48

493 - PEIXOTO, JOSÉ LUÍSCimitirul de piane / José Luís Peixoto ; Traducere din limba portugheză de Clarisa Lima. - [Iaşi] :

Polirom, 2010.288 p.. - (Biblioteca Polirom).Note bio-bibliografice [1] p..ISBN 978-973-46-1750-0821.134.3-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)I 20022 821.134.2/.3/P48

494 - SCLIAR, MOACYRCentaurul din grădină / Moacyr Scliar ; Traducere şi note de Laura Bădescu. - [Bucureşti] :

Univers, [2014].238 p.. - (Romanul secolului XX).ISBN 978-606-8543-90-1821.134.3(81)-31=125.1 082.1 Romanul secolului XXLITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman)II 94894 821.134.2/.3/S37

821.135.1 - Literatură română

495 - Buzăul înainte de toate : Despre Alex. Oproescu şi cărţile sale / O antologie de referinţe publicistice alcătuită de Nistor Tănăsescu. - Buzău : Editura Alpha MDN, 2014.241 p. : foto., il.Notă asupra ediţiei p. 5-6.Repere bibliografice p. 8-16.ISBN 978-973-139-276-9821.135.1-92 929 Oproescu, Alex.Oproescu, AlexLITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) ANTOLOGIE LITERARĂ INTERVIU (jurnalism)II 94720 821.135.1.09/O-67

496 - Mărturii despre Eminescu : Povestea unei vieţi spusă de contemporani / Selecţie, note, cronologie şi prefaţă de Cătălin Cioabă. - Bucureşti : Humanitas, [2014].581 p. : il.. - (Convorbiri. Corespondenţă. Portrete).Imagini p. 509-542.Despre autorii mărturiilor p. 543-561.Bibliografie p. 563-574.ISBN 978-973-50-4361-2821.135.1.09 Eminescu, Mihai 929 Eminescu, Mihai 082.1 Convorbiri. Corespondenţă. PortreteEminescu, MateiCRITICĂ LITERARĂ(Eminescu, Mihai) BIOGRAFIE(Eminescu, Mihai) LITERATURĂ

ROMÂNĂ(amintiri)III 32902 821.135.1.09/E48M

497 - Dea Munera : Reprezentări asupra corupţiei în modernitatea literară şi intelectuală românească / Coordonatori : Caius Dobrescu, Ovidiu Moceanu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", [2006].198 p.Note de subsol.Bibliografie la sf. capitolelor.ISBN 973-635-636-1821.135.1.09 821.09 328.185 343.352CORUPŢIE LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ LITERATURĂ

UNIVERSALĂ(critică literară)821.135.1.09/D26

498 - N. Steinhardt în interviuri / Ediţie critică, prefaţă, cronobiografie şi note de Florian Roatiş. - Craiova : Aius, 2014.258 p.Note de subsol.ISBN 978-606-562-394-1821.135.1.09 Steinhardt, Nicolae 821.135.1.09(047.53)Steinhardt, NicolaeLITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂ(Steinhardt, Nicolae)

BIOGRAFIE(Steinhardt, Nicolae) INTERVIURI LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)II 94730 821.135.1.09/S83

499 - AGOPIAN, ŞTEFANScriitor în comunism : (nişte amintiri) / Ştefan Agopian. - Iaşi : Polirom, 2013.383 p.. - (Egografii).Notă biobibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-4238-0821.135.1-94 082.1 EgografiiLITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) AMINTIRIII 94803 821.135.1/A27

500 - ALMAŞ, DUMITRUPovestiri istorice [Almaş, Dumitru] / Dumitru Almaş ; Ilustraţii Şerban Andreescu ; Copertă

Valentin Tănase. - [Bucureşti] : Editura Nicol, 2005.vol.Vol. 2 : Scântei de peste veacuri. - Povestiri istorice [Almaş, Dumitru] / Dumitru Almaş. - [2005].

- 80 p. - ISBN 973-87562-5-1978-973-87562-5-0.821.135.1-93-32 94(498)(0:82-93-32)LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri istorice) LITERATURĂ PENTRU COPII(povestiri)821.135.1/A43

501 - BĂLĂCIOIU-LOVINESCU, ECATERINAScrisori către Monica / Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. - Bucureşti : Humanitas, [2012].vol.. - (Convorbiri. Corespondenţă. Portrete).Vol. 1 : 1947-1951. - Scrisori către Monica / Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu. - [2012]. - 376 p. ;

[8] p. il. şi facsim. - (Convorbiri. Corespondenţă. Portrete). - Note de subsol. - Prefaţă p. 5-30. - Notă asupra ediţiei p. 31-35. - Tabel cronologic p. 37-43. - Indice de nume p. 367-372. - ISBN 978-973-50-3610-2.821.135.1-6 821.133.1-6=135.1 082.1 Convorbiri. Corespondenţă. PortreteLovinescu, MonicaCORESPONDENŢĂ(gen literar) CORESPONDENŢĂ(Lovinescu, Monica) LITERATURĂ

FRANCEZĂ(corespondenţă) LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)II 94801(v. 1) 821.135.1/B19

502 - BANU, GEORGEParisul personal : autobiografie urbană / George Banu ; Fotografii de Mihaela Marin. -

[Bucureşti] : Nemira, [2013].144 p. : il. color.ISBN 978-606-579-720-8821.135.1-992 910.4(44-25 Paris)(0:82-992)LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) CĂLĂTORII GEOGRAFICE(Franţa)ParisII 94795 821.135.1/B27

503 - BOGDAN, FLOREAMemorii : 1876-1965 / Florea Bogdan ; Coordonatori : Conf. univ. dr. Bogdan Grămescu, Prof.

Marin Şara ; Prefaţă : Prof. univ. Cornel Sigmirean. - Reghin : Editura Asociaţiunii "Astra", 2014.248 p. : il., h.Lucrare editată sub asuspiciile Despărţământului Reghin al Astrei.Carte subvenţionată de Primăria Municipiului Reghin.Prefaţă p. 1-4.Anexă p. 232-248.ISBN 978-606-8482-11-8821.135.1-94LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) REGHIN(edituri)IV 7279 821.135.1/B64

504 - CARP, MIRCEAAici Mircea Carp, să auzim numai de bine! / Mircea Carp ; Cuvânt înainte de Dinu Zamfirescu ;

Volum îngrijit de Veronica Nanu şi Florica Dobre. - [Bucureşti] : Polirom, 2012.394 p.Note de subsol.Anexe p. 365-389.ISBN 978-973-46-3353-1821.135.1-94 929 Carp, MirceaCarp, MirceaLITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(autobiografie) MEMORII

LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)II 94767 821.135.1/C26

505 - CASSIAN, NINAPovestea a doi pui de tigrii numiţi Ninigra şi Aligru şi alte poezii / Nina Cassian ; Grafica :

Ionuţ Bănuţă. - [Bucureşti] : Cărţile Tango, [2010].61 p. : il. color.ISBN 978-606-92168-6-6821.135.1-93-1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) LITERATURĂ PENTRU COPII(poezii)821.135.1/C28

506 - CUBLEŞAN, CONSTANTINUrmuz în conştiinţa criticii / Constantin Cubleşan. - [Bucureşti] : Cartea Românească, 2014.271 p.Note de subsol.ISBN 978-973-23-3056-2821.135.1.09 Urmuz 929 UrmuzUrmuz (Demetrescu-Buzău, Demetru)LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) URMUZII 94871 821.135.1.09/U79C

507 - DIMISIANU, GABRIELOameni şi cărţi : Jurnal / Gabriel Dimisianu. - [Bucureşti] : Cartea Românească, 2008.382 p.. - (Jurnal de Memorii).Oameni şi cărţi este continuarea volumului ''Amintiri şi portrete literare''.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-23-1955-0821.135.1.09 082.1 Jurnal de MemoriiLITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) CRITICĂ LITERARĂII 94816 821.135.1.09/D42

508 - DOBRESCU, MARIUSComoara lui Mitana : Roman / Marius Dobrescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Privirea, 2013.167 p.ISBN 973-85900-5-1821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94651 821.135.1/D58

509 - ENEA, CIPRIANProfesorul de fericire : Cum să faci un milion de euro călătorind / Ciprian Enea. - [Bucureşti] :

RAO, [2014].288 p.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-606-609-604-1821.135.1-94LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie) JURNAL DE CĂLĂTORIEII 94808 821.135.1/E53

510 - FLORESCU, NICOLAEMihail Sadoveanu între realitate şi mit / Nicolae Florescu. - Bucureşti : Jurnalul Literar, 2011.384 p.. - (Critica ; 12).Note la sfârşitul capitolelor.Index p. 371-376.Bibliografie p. 377-379.ISBN 978-973-9365-87-1821.135.1.09 Sadoveanu, Mihail 929 Sadoveanu, Mihail 082.1 CriticaSadoveanu, MihailCRITICĂ LITERARĂ(Sadoveanu, Mihail) LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

BIOGRAFIE(Sadoveanu, Mihail)821.135.1.09/S13F

511 - GRUIA, CĂLINFetiţa din ploaie ; Luleaua bunicului şi alte povestiri / Călin Gruia. - s.l. : Agora, s.a.112 p.. - (Clasici români).ISBN 978-606-9391-14-4821.135.1-93-34 082.1 Clasici români [Agora]LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)821.135.1/G91

512 - GYR, RADUPragul de piatră / Radu Gyr. - [Bucureşti] : Lucman, 2012.224 p.Note de subsol.ISBN 978-973-723-335-6821.135.1-1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)II 94858 821.135.1/G99

513 - HAŞDEU, IULIAOeuvre poétique [Haşdeu, Iulia] = Opera poetică [Haşdeu, Iulia] / Julie (Iulia) Hasdeu ;

Traducerea de Augustin Cipeianu ; Prefaţă de Jenica Tabacu ; Ediţie îngrijită şi postfaţă de I. Oprişan. - Ediţie bilingvă. Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Saeculum Vizual, 2014.783 p. : 1 portr., fig.Volumul conţine texte în limbile franceză, română, poloneză, rusă.Addenda cu aparatul critic al ediţiei p. 541-775.Note de subsol.ISBN 978-973-8455-75-7821.133.1-1 821.135.1-1-82=133.1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(poezii)II 94869 821.135.1/H34

514 - HAŞDEU, IULIAJurnal fantezist / Iulia Hasdeu ; Postfaţă de I. Oprişan ; Ediţie, prefaţă şi traduceri de Crina

Decusară-Bocşan. - Ediţia a 2-a, augumentată şi corijată. - Bucureşti : Vestala, 2010.399 p. : il.Note de subsol.Conţine texte în limbile română şi franceză.ISBN 978-973-120-070-5821.135.1-94 821.133.1-94LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)II 94856 821.135.1/H34

515 - IRAVA, GEORGEAdrian Georgescu în zece cărţi / George Irava ; Editor : Veronica Anghelescu. - Bucureşti :

Sieben Publishing, 2007.99 p.Note de subsol.ISBN 978-973-88337-2-2821.135.1.09 Georgescu, AdrianGeorgescu, AdrianLITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)821.135.1.09/G32-I

516 - MANOLESCU, OANAPacea din noi / Oana Manolescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Privirea, 2009.Ediţie bilingvă româno-albaneză.ISBN 973-85900-7-8Vol. 1. - Pacea din noi / Oana Manolescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - 2009. - 287 p.. -

Ediţie bilingvă româno-albaneză. - ISBN 973-85900-7-8.Vol. 1. - Pacea din noi / Oana Manolescu. - 2015. - 271 p.. - Ediţie bilingvă româno-albaneză. -

ISBN 978-973-1936-24-6.821.135.1-92 821.18(498)-92LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole) LITERATURĂ ALBANEZĂ(articole) ARTICOLE

REVISTA "Prietenul albanezului"II 94654 821.135.1/M27

517 - MANOLESCU, OANAAmestec şi combinaţie : Studii, povestiri, articole, discursuri, schiţe umoristice, traduceri / Oana

Manolescu. - Bucureşti : Privirea, 2009.224 p.Note p. 36-37.Bibliografie p. 20-21.ISBN 978-973-1936-03-1821.135.1-82LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă) LITERATURĂ

ROMÂNĂ(articole) ARTICOLEII 94653 821.135.1/M27

518 - MĂRGINEAN, NELUPoveştile lui Buna Anica şi alte câteva proze scurte / Nelu Mărginean. - Zau de Câmpie : LitArt,

2014.116 p.Cuvânt înainte p. 5-7.ISBN 978-606-93554-8-0821.135.1-32LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)II 94667 821.135.1/M37

519 - MELINESCU, GABRIELAJurnal suedez [Polirom] / Gabriela Melinescu. - Iaşi : Polirom, 2002-vol.. - (Egografii).Vol.1 : 1976-1983. - Jurnal suedez [Polirom] / Gabriela Melinescu. - 2003. - 320 p. - (Egografii) -

ISBN 973-681-299-5.Vol. 2 : 1984-1989. - Jurnal suedez [Polirom] / Gabriela Melinescu. - 2002. - 304 p. - (Egografii)

- ISBN 973-681-110-7973-683-908-7.Vol. 3 : 1990-1996. - Jurnal suedez [Polirom] / Gabriela Melinescu. - 2004. - 328 p. - (Egografii)

- ISBN 973-681-554-4.Vol. 4 : 1997-2002. - Jurnal suedez [Polirom] / Gabriela Melinescu. - 2008. - 288 p. - (Egografii)

- ISBN 978-973-46-1101-0.Vol. 5 : 2003-2008. - Jurnal suedez [Polirom] / Gabriela Melinescu. - 2010. - 311 p. - (Egografii) -

ISBN 978-973-46-1752-4.821.135.1-94 082.1 EgografiiLITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)II 78927(1-3) II 88061(4) II 94752(5) 821.135.1/M56

520 - MOIŞ, VASILEÎn spatele uşilor deschise / Vasile Moiş. - Cluj-Napoca : Dacia XXI, 2010.vol.. - (Romanele istoriei).ISBN 978-606-8214-23-8Vol. 1 : Fatalitate şi blestem. - În spatele uşilor deschise / Vasile Moiş. - 2010. - 499 p. -

(Romanele istoriei) - ISBN 978-606-8214-26-9.Vol. 2 : Fatalitate şi credinţă. - În spatele uşilor deschise / Vasile Moiş. - 2010. - 552 p. -

(Romanele istoriei) - ISBN 978-606-8214-27-6.Vol. 3 : Fatalitate şi voinţă. - În spatele uşilor deschise / Vasile Moiş. - 2010. - 509 p. - (Romanele

istoriei) - ISBN 978-606-8214-28-3.821.135.1-311.6 94(498)(0:82-311.6) 0821.1 Romanele istorieiLITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) ISTORIEII 94721(1-4) 821.135.1/M86

521 - MOLDOVAN, LIVIUPaşi prin amintiri : [Versuri] / Liviu Moldovan. - Tîrgu-Mureş : s. n., 2015.210 p.ISBN 978-973-0-18379-5821.135.1-1TÂRGU-MUREŞ(autori) TÂRGU-MUREŞ(edituri) LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)II 94669 821.135.1/M87

522 - NICOLAIE, IOANAArik şi mercenarii / Ioana Nicolaie ; Ilustraţii de Walter Riess. - [Bucureşti] : Arthur, [2013].64 p. : il. color.ISBN 978-606-8044-47-7821.135.1-93-34LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)821.135.1/N62

523 - OŢOIU, ADRIANCoaja lucrurilor sau Dansînd cu Jupuita : roman / Adrian Oţoiu ; Prefaţă de Paul Cernat. -

Ediţia a 3-a. - Iaşi : Polirom, 2010.528 p.. - (Fiction Ltd.).Notă bio-bibliografică p. 509-510.Referinţe critice p. 511-523.ISBN 978-973-46-1457-8821.135.1-31 082.1 Fiction LtdLITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94834 821.135.1/O-90

524 - PAVEL, CĂTĂLINDoi oameni într-o poză : [versuri] / Cătălin Pavel ; Cu o postfaţă de Angelo Mitchievici. - Cluj-

Napoca : Limes, [2015].123 p.. - (Magister [Editura Limes]).Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-725-888-4821.135.1-1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)II 94672 821.135.1/P46

525 - PAVEL, CĂTĂLINTulburarea la fiinţele vii : [versuri] / Cătălin Pavel ; Cu o uvertură de Mircea Petean. - Cluj-

Napoca : Limes, [2014].130 p.. - (Magister [Editura Limes]).Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-973-725-833-4821.135.1-1LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)II 94671 821.135.1/P46

526 - PELLEA, OANAJurnal : 2003-2009 / Oana Pellea ; Cu o prefaţă de Ioana Pârvulescu. - Bucureşti : Humanitas,

[2009].220 p.. - (Memorii. Jurnale).Note biobibliografice [1] p..ISBN 978-973-50-2436-9821.135.1-94 082.1 Memorii. JurnaleLITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)II 94825 821.135.1/P49

527 - PETRESCU, RADUJurnal [Petrescu, Radu] / Radu Petrescu ; Prefaţă de Ion Bogdan Lefter. - Ediţie integrală

îngrijită de Adela Petrescu. - [Piteşti] : Paralela 45, [2014].1056 p.. - (Sinteze [Paralela 45]).Jurnalul a fost scris între anii 1946 şi 1982.ISBN 978-973-47-1819-1821.135.1-94 082.1 SintezeLITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)III 32934 821.135.1/P57

528 - PETREU, MARTAAcasă, pe Cîmpia Armaghedonului : roman / Marta Petreu. - [Iaşi] : Polirom, 2011.328 p.. - (Seria de autor Marta Petreu).Note bio-bibliografice [1] p..ISBN 978-973-46-1927-6821.135.1-31 082.1 Seria de autor Marta PetreuLITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94823 821.135.1/P57

529 - POPESCU KNOTH, RODICA MINODORACarpe diem : (roman) / R.M. Popescu Knoth ; Ilustraţia grafică a copertei : Carmen Laszlo. - Zau

de Câmpie : LitArt, 2014.140 p.ISBN 978-606-93554-6-6821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94664 821.135.1/P81

530 - POPESCU KNOTH, RODICA MINODORAPianul alb al îngerilor : (roman) / R.M. Popescu Knoth ; Ilustraţia grafică a copertei : Carmen

Laszlo. - Zau de Câmpie : LitArt, 2014.128 p. : il.ISBN 978-606-93554-6-6821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94665 821.135.1/P81

531 - RĂDULESCU, RĂZVANViaţa şi faptele lui Ilie Cazane / Răzvan Rădulescu. - [Iaşi] : Polirom, 2008.264 p.. - (Ego).ISBN 978-973-46-0889-8821.135.1-31 082.1 EgoLITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94822 821.135.1/R18

532 - RALIAN, ANTOANETAAmintirile unei nonagenare : Călătoriile mele, scriitorii mei / Antoaneta Ralian. - Bucureşti :

Humanitas, [2014].190 p.. - (Memorii. Jurnale).ISBN 978-973-50-4434-3821.135.1-94 082.1 Memorii. JurnaleLITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)II 94821 821.135.1/R22

533 - RUSE, ANDREIZaraza : roman / Andrei Ruse. - [Iaşi] : Polirom, 2014.383 p.. - (Ego).Note şi observaţii p. 375.ISBN 978-973-46-3941-0821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94830 821.135.1/R94

534 - SADOVEANU, MIHAILFraţii Jderi / Mihail Sadoveanu. - s.l. : Editura Mihail Sadoveanu, [2014].792 p.. - (Colecţia Sadoveanu).ISBN 978-606-93355-4-3821.135.1-31 082.1 Colecţia SadoveanuLITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)821.135.1/S13

535 - SERGHI, CELLAPe firul de păianjen al memoriei / Cella Serghi. - Iaşi : Polirom, 2013.407 p.. - (Eseuri & confesiuni).ISBN 978-973-46-4036-2821.135.1-94 082.1 Eseuri & confesiuniLITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)II 94891 821.135.1/S49

536 - SIMION, CHRISCe ne spunem când nu ne vorbim : [roman] / Chris Simion. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2011].256 p.ISBN 978-973-707-429-4821.135.1-31LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94888 821.135.1/S57

537 - SORESCU, MARINUnde fugim de-acasă? : Aproape teatru, aproape poeme, aproape poveşti / Marin Sorescu ;

Ilustraţii de Ágnes Keszeg ; Cuvânt-înainte de Liviu Papadima. - [Bucureşti] : Arthur, [2013].128 p. : il.ISBN 978-606-8044-58-3821.135.1-93-94LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt. copii)821.135.1/S69

538 - SPÎNU, STELIANNichifor Crainic - lumini şi umbre : O biografie / Stelian Spînu. - Bucureşti : Saeculum Vizual,

2013.287 p. ; [24] p. il.Note de subsol.Bibliografie p. 279-285.ISBN 978-973-8455-52-8821.135.1.09 Crainic, Nichifor 929 Crainic, NichiforCRITICĂ LITERARĂ(Crainic, Nichifor) BIOGRAFIE(Crainic, Nichifor)II 94892 821.135.1.09/C82S

539 - ŞTEFĂNESCU, ALEX.Un scriitor, doi scriitori / Alex. Ştefănescu ; Grafician Bogdan Petry. - [Bucureşti] : ALLFA,

[2014].126 p. : il. color.ISBN 978-973-724-860-2821.135.1-94LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)III 32952 821.135.1/S82

540 - ŞTEFĂNESCU, CECILIAIntrarea Soarelui : roman / Cecilia Ştefănescu. - [Iaşi] : Polirom, 2008.368 p.. - (Ego).ISBN 978-973-681-735-9821.135.1-31 082.1 EgoLITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94903 821.135.1/S82

541 - STEINHARDT, NICOLAEJurnalul fericirii : Manuscrisul de la Rohia / N. Steinhardt ; Îngrijirea ediţiei, compararea

variantelor, note, addenda şi indice de George Ardeleanu. - [Rohia] ; [Iaşi] : Mănăstirea Rohia ; Polirom, [2012].576 p.Note p. 495-534.Indice de nume p. 563-574.ISBN 978-973-46-2737-0821.135.1-94LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)II 94886 821.135.1/S83

542 - ZAMFIR, MIHAIScurtă istorie : Panorama alternativă a literaturii române / Mihai Zamfir. - Bucureşti : Cartea

Românească ; Polirom, 2012.2 vol.. - (Critică şi Istorie literară).ISBN 978-973-23-2996-2Vol.1 : [Scurtă istorie : Panorama alternativă a literaturii române]. - Scurtă istorie : Panorama

alternativă a literaturii române / Mihai Zamfir. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - 2012. - 527 p. - (Critică şi Istorie literară). - Prefaţă p. 5-6. - ISBN 978-973-46-3331-9978-973-23-2997-9.821.135.1.09 082.1 Critică & istorie literarăCRITICĂ LITERARĂ ISTORIE LITERARĂ LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)III 32919 821.135.1.09/Z24

543 - ZĂRNESCU, CONSTANTINŢara lui Urmuz : un roman colaj "picto-poetic", "istoric-musical" asupra tragediei umane înscrisă

în cuvânt / Constantin Zărnescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2014.288 p. : il.. - (Epica [Scrisul Românesc]).Colofon p. 283-286.ISBN 978-973-606-674-020-3821.135.1-31 082.1 EpicaLITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)II 94769 821.135.1/Z35

821.14 - Literatură greacă

544 - HOMERImnuri. Războiul şoarecilor cu broaştele : Poeme apocrife / Homer ; Traducere, prefaţă şi note

de Ion Acsan. - Bucureşti : Editura Minerva, 2007.334 p.. - (Biblioteca pentru toţi. Serie nouă ; 78 (1608)).Note de subsol.ISBN 978-973-21-0853-6821.14'02-1=135.1 082.1 Biblioteca pentru toţiLITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ LITERATURÃ GREACÃ CLASICÃ(poem epic)I 20031 821.14'02/H76

545 - KAZANTZAKIS, NIKOSJurnal de călătorie : Italia, Egipt, Sinai, Ierusalim, Cipru, Moreea / Nikos Kazantzakis ;

Traducere din gracă şi note de Ion Diaconescu. - Bucureşti : Humanitas, [2013].306 p. : il.. - (Memorii. Jurnale).Note de subsol.ISBN 978-973-50-4191-5821.14'06-992=135.1LITERATURĂ GREACĂ(jurnal de călătorii) JURNAL DE CĂLĂTORIE MEMORIIII 94776 821.14'06/K28

821.16 - Literaturi slave

546 - AHMETAJ, ARBËRRiva H. : Povestiri / Arbër Ahmetaj ; Traducere din limba albaneză de Marius Dobrescu. -

Bucureşti : Privirea, 2011.167 p.ISBN 978-973-1936-13-0821.18-32=135.1LITERATURĂ ALBANEZĂ(povestiri)II 94655 821.16/.19/A29

547 - GJINI, RAMIZPatria de zăpadă : Povestiri / Ramiz Gjini ; în limba română de Marius Dobrescu. - Bucureşti :

Privirea, 2009.103 p.ISBN 978-973-1936-04-8821.18-32=135.1LITERATURĂ ALBANEZĂ(povestiri)II 94650 821.16/.19/G55

548 - KIŠ, DANILOEnciclopedia morţilor / Danîlo Kiš ; Traducere din limba sârbă şi note de Mariana Ştefănescu. -

[Iaşi] : Polirom, 2008.239 p.. - (Seria de autor Danilo Kiš).Note de subsol.Autobiografie p. 9-11.Tabel bio-bibliografic p. 5-7.ISBN 978-973-46-0716-7821.163.41-32=135.1 082.1 Seria de autor Danilo KišLITERATURA SÂRBĂ(povestiri)II 94775 821.16/.19/K49

549 - KIŠ, DANILOSuferinţe timpurii : Pentru copii şi pentru rafinaţi / Danîlo Kiš ; Traducere din limba sârbă de

Mariana Ştefănescu. - [Iaşi] : Polirom, 2008.173 p.. - (Seria de autor Danilo Kiš).Note de subsol.Tabel bio-bibliografic p. 5-8.ISBN 978-973-46-0783-9821.163.41-32=135.1 082.1 Seria de autor Danilo KišLITERATURA SÂRBĂ(povestiri)II 94780 821.16/.19/K49

550 - KIŠ, DANILOGrădina, cenuşă / Danîlo Kiš ; Traducere din sărbă şi note de Ioan Radin Peianov. - [Bucureşti] :

Univers, [2010].175 p.Note de subsol.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-99931-13-20-1821.163.41-32=135.1 082.1 Romanul secolului XXLITERATURĂ SÂRBĂ(proză) II 94773 821.16/.19/K49

551 - KIŠ, DANILOCriptă pentru Boris Davidovici : Şapte capitole ale uneia şi aceleiaşi istorii / Danîlo Kiš ;

Traducere din limba sârbă de Simeon Lăzureanu ; Prefaţă de Adriana Babeţi. - [Iaşi] : Polirom, 2008.236 p.. - (Seria de autor Danilo Kiš).Note de subsol.Tabel bio-bibliografic p. 27-30.ISBN 978-973-46-0799-0821.163.41-31=135.1 082.1 Seria de autor Danilo KišLITERATURĂ SÂRBĂ(roman)II 94782 821.16/.19/K49

552 - MARINAJ, GJENKËPrizonierul absenţei : Poeme / Gjekë Marinaj ; Selecţia şi traducerea în limba română : Marius

Dobrescu ; Cuvânt înainte Radu Voinescu. - Bucureşti : Privirea, 2013.119 p.Prefaţă p. 5-10.ISBN 978-973-1936-15-4821.18-1=135.1LITERATURĂ ALBANEZĂ(poezii)II 94652 821.16/.19/M39

553 - NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICIFoc palid / Vladimir Nabokov ; Traducere din limba engleză şi note de Veronica D. Niculescu. -

Ediţie îngrijită de Anca Băicoianu. - Iaşi : Polirom, 2014.278 p.. - (Biblioteca Polirom ; 20).Notă biobibliografică [1] p..ISBN 978-973-46-4532-9821.161.1-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ RUSĂ(roman)II 94831 821.161.1/N11

554 - NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICIOriginalul Laurei : Muritul e amuzant / Vladimir Nabokov ; După o ediţie îngrijită şi cu o

introducere de Dmitri Nabokov ; Traducere din limba engleză şi note de Veronica D. Niculescu. - [Iaşi] : Polirom, 2010.272 p. : facsim.. - (Biblioteca Polirom ; 11).Note biobibliografice [1] p..Note de subsol.ISBN 978-973-46-1719-7821.161.1-31=135.1 821.111(73)-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ RUSĂ(roman) LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)II 94832 821.161.1/N11

555 - PETROVIĆ, UROŠAz ötödik pillangó / Uroš Petrović ; [Fordította : Solymosy-Kurunci Viktória] ; [Illusztrációk :

Zarko Drinčić]. - [Monor] ; [Topolya] : Pillangó Kiadó ; Solymosy Könyvesház, 2014.120 p. : il.Bibliografie p. 118. ISBN 978-615-80076-0-3, ISBN 978-86-87561-18-2821.163.41-93-31=511.141LITERATURĂ SÂRBĂ(roman) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)II 94766 821.16/.19/P60

556 - PIKUL, VALENTIN SAVVICICâinii Domnului : 6 miniaturi istorice : roman / Valentin Pikul ; Traducere din limba rusă şi note

de Antoaneta Olteanu. - [Bucureşti] : ALLFA, [2014].287 p.. - (Roman istoric [ALLFA]).Note de subsol.ISBN 978-973-724-587-8821.161.1-311.6=135.1 082.1 Roman istoricLITERATURĂ RUSĂ(roman istoric)II 94824 821.161.1/P65

557 - REJMER, MAŁGORZATABucureşti : Praf şi sânge / Małgorzata Rejmer ; Traducere de Luiza Săvescu. - Iaşi : Polirom,

[2014].256 p.. - (Egografii).821.162.1-94=135.1 082.1 EgografiiLITERATURĂ POLONEZĂ(memorii)II 94827 821.16/.19/R42

558 - SOLJENIŢÎN, ALEKSANDR ISAIEVICICasa Matrionei urmată de Incident la gara din Kocetovka : povestiri / Alexandr Soljeniţîn ;

Traducere de Ana Mihăilescu. - Bucureşti : Univers, 2010.184 p.ISBN 978-999-311-316-4821.161.1-32=135.1LITERATURĂ RUSĂ(povestiri)I 20042 821.161.1/S67

559 - SOLJENIŢÎN, ALEKSANDR ISAIEVICIPrimul cerc / Alexandr Soljeniţîn ; Traducere şi note de Iulia Bodnari. - Bucureşti : Univers, 2009.431 p.ISBN 978-999-311-309-6Vol. 2 : [Primul cerc]. - Primul cerc / Alexandr Soljeniţîn. - 2009. - 2 vol.821.161.1-31=135.1LITERATURĂ RUSĂ(roman)I 20040(1-2) 821.161.1/S67

560 - SOLJENIŢÎN, ALEKSANDR ISAIEVICIPrimul cerc / Alexandr Soljeniţîn ; Traducere şi note de Iulia Bodnari. - Bucureşti : Univers, 2009.431 p.ISBN 978-999-311-308-9Vol. 1 : [Primul cerc]. - Primul cerc / Alexandr Soljeniţîn. - 2009. - 2 vol.821.161.1-31=135.1LITERATURĂ RUSĂ(roman)I 20040(1-2) 821.161.1/S67

561 - SOLJENIŢÎN, ALEKSANDR ISAIEVICIPrimul cerc / Alexandr Soljeniţîn ; Traducere şi note de Iulia Bodnari. - Bucureşti : Univers, 2009.

2 vol.Vol. 1 : [Primul cerc]. - Primul cerc / Alexandr Soljeniţîn. - 2009. - 431 p. - ISBN 978-999-311-

308-9.Vol. 2 : [Primul cerc]. - Primul cerc / Alexandr Soljeniţîn. - 2009. - 431 p. - ISBN 978-999-311-

309-6.821.161.1-31=135.1LITERATURĂ RUSĂ(roman)I 20040(1-2) 821.161.1/S67

821.17/.9 - Alte literaturi

562 - AL-ASWANI, ALAAChicago / Alaa al-Aswani ; Traducere din limba arabă şi note de Nicolae Dobrişan. - Iaşi :

Polirom, 2010.360 p.. - (Biblioteca Polirom).ISBN 978-973-46-1786-9821.411.21(620)-31=135.1 082.1 Biblioteca PoliromLITERATURĂ ARABĂ(roman)II 94792 821.41/.45/A31

563 - ALTAYLI, HANDESuferinţă / Hande Altayli ; Traducere de Diana Crupenschi şi Emilia Diehl. - s.l. : Univers,

[2013].208 p.ISBN 978-99931-868-3-0821.512.161-31=135.1LITERATURĂ TURCĂ(roman)II 94796 821.512.1/A44

564 - YAN, GELINGFiica pierdută a fericirii : [roman] / Gelling Yan ; Traducere de Roxana Gheorghe. - [Bucureşti] :

Editura Minerva, 2008.249 p.. - (Succese Contemporane).Note de subsol.ISBN 978-973-21-0939-7821.581-31=135.1 082.1 Succese ContemporaneLITERATURĂ CHINEZĂ(roman)II 94878 821.51/.72/Y18

821.511.141 - Literatură maghiară

565 - BÖSZÖRMÉNYI GYULAA Bolhedor lovagjai / Böszörményi Gyula. - 2. kiadás. - Budapest : Beholder Kiadó, 2007.393 p.. - (Beholder Fantasy).Glosar p. 355-393.ISBN 978-963-8428-48-6821.511.141-93-31LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)II 94765 821.511.141/B71

566 - FEHÉR KLÁRAA földrengések szigete / Fehér Klára ; [Illusztrációk : Toncz Tibor]. - [Budapest] : Ciceró

Könyvstúdió, [2013].223 p. : il.. - (Klasszikusok fiataloknak).ISBN 978-963-539-828-7821.511.141-93-31 082.1 Klasszikusok fiataloknakLITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii) LITERATURĂ PENTRU COPII(roman)821.511.141/F31

821.511.141 - Literatură maghiară

567 - Magyar, székely és csángó örökség : A Székely Útkereső Kiadványok antológiája (1991-2006) / Összeállította, szerkesztette, az előhangot és az útmutatót írta, a sajtóvisszhang szemelvényeit válogatta Beke Sándor ; Az antológiáról és a sajtóvisszhangról szóló tanulmányt írta Dr. Brauch Magda. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ; Székely Útkereső Kiadványok, 2008.444 p.Bibliografie la sf. capitolelor.ISBN 978-973-8320-57-4894.511-8 821.511.141(498)-82 050(=511.141)(498.4)Székely ÚtkeresőLITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) ANTOLOGIE LITERARĂ PUBLICAŢII

PERIODICE REVISTĂ DE CULTURĂ(Székely Útkereső) REVISTE LITERARETransilvania0-53914 II 94700 821.511.141-82/M15

568 - Székely Útkereső antológia 1990-1999 : Válogatás a Székely Útkereső 1990-1999-es évfolyamaiból / Válogatta, összeállította, a bevezető tanulmányt írta Brauch Magda. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ; Székely Útkereső Kiadványok, 2008.415 p. ; [12] p. il.Index p. 401-405.Bibliografie p. 384-385.ISBN 978-973-8320-58-1821.511.141(498)-82 050(=511.141)(498.4)Székely ÚtkeresőLITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) ANTOLOGIE LITERARĂ PUBLICAŢII

PERIODICE REVISTĂ DE CULTURĂ(Székely Útkereső) REVISTE LITERARETransilvaniaII 94687 821.511.141-82/S99

569 - A Székely Útkereső levelesládája : 1990-2000 / Közzéteszi, [az előszót és a jegyzeteket írta, a levelek mutatóit összeállította] Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2010.474 p.Index p. 429-446.Note p. 326-427.Bibliografie p. 447-449.ISBN 978-606-534-028-2821.511.141(498)-6 070(=511.141)(498.4)Székely ÚtkeresőPUBLICAŢII PERIODICE REVISTĂ DE CULTURĂ(Székely Útkereső) REVISTE LITERARE

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori)Transilvania. Odorheiu SecuiescII 94679 821.511.141/S99

570 - Az élőszó dicsérete : Kritikák, recenziók, beszélgetések a Székely Útkereső hasábjain / Válogatta, szerkesztette,... összeállította Beke Sándor ; A bevezető tanulmányt írta P. Buzogány Árpád. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ; Székely Útkereső Kiadványok, 2008.183 p.ISBN 978-973-8320-60-4821.511.141-92 894.511 821.511.141.09 821.511.141-95 050(=511.141)(498.4)Székely ÚtkeresőLITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri) RECENZII

INTERVIURI CRITICĂ LITERARĂ LITERATURĂ MAGHIARĂ(recenzie) REVISTE LITERARE PUBLICAŢII PERIODICE0-54962 II 94707 821.511.141/E44

571 - BALOGH EDGÁRKéziratos hagyaték I. : Balogh Edgár, Benkő András, Imreh István kiadatlan leveleiből /

Közzéteszi, [az előszót és a jegyzeteket írta, a levelek mutatóját összeállította] Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2010.66 p. ; [18] p. il. : il.Note p. 49-57.Bibliografie p. 61-62.ISBN 978 606 534 020 6821.511.141(498.4)-6 894.511-6SCRISORI SCRIITORI MAGHIARI(TRANSILVANIA) ISTORICI MUZICOLOGI

ISTORIOGRAFIE LITERATURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori)Transilvania0-54555 II 94691 821.511.141/B23

572 - BEKE SÁNDORTekintetemmel megfésüllek : Versek / Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat,

2012.64 p.ISBN 978-606-534-046-6821.511.141(498)-1LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)II 94702 821.511.141/B41

573 - BEKE SÁNDORÁtölelt a lelked : Versek / Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 2010.71 p.ISBN 978-606-534-018-3821.511.141(498)-1LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie)821.511.141/B41

574 - BEKE SÁNDORSzerelem orgonája : Versek / Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 2008.78 p.ISBN 978-973-8320-71-0821.511.141(498)-1LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie)821.511.141/B41

575 - BEKE SÁNDORSzépirodalom, néprajz, rovásírás : Két íróbarát beszélgetése életpályájukról és munkásságukról /

Beke Sándor, Ráduly János. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2008.290 p.ISBN 978-973-8320-78-9821.511.141(498).09(047.53) 398(=511.141)(498.4)(047.53) 82(498)=945.11INTERVIURI LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) FOLCLOR

MAGHIAR(România) ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România) LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(interviuri)0-54950 II 94710 821.511.141.09/B41

576 - BEKE SÁNDORÁlom és értelem : Alliterációs verskísérlet / Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat,

2011.32 p.ISBN 978-606-534-042-8821.511.141(498)-1LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)II 94701 821.511.141/B41

577 - BEKE SÁNDORÁlom a Titanicon : Elbeszélő költemény / Beke Sándor. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat,

2007.44 p.ISBN 978-973-8320-49-9821.511.141(498)-1LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie)III 32878 821.511.141/B41

578 - BOD PÉTERBod Péter írásaiból, írásairól / [Bod Péter] ; Szerkesztő : Ugrin Gáborné ; [Bevezető : Monok

István]. - Budapest : Püski, 2000.159 p. : fig., h.Note de subsol.Carte editată de Bod Péter Társaság.ISBN 963-9188-55-7821.511.141-821 930.85(439.21)"17" 929 Bod Péter 821.511.141-94Bod PéterLITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) ISTORIA CULTURII(Transilvania) BIOGRAFIE(Bod

Péter) LITERATURĂ MAGHIARĂ(scrieri istorice)TransilvaniaII 94711 821.511.141/B61

579 - BRAUCH MAGDATéged kereslek : Beke Sándor istenes költészete / Brausch Magda. - Székelyudvarhely : Székely

Útkereső Kiadványok ; Erdélyi Pegazus Könyvkiadó, 2006.73 p.Date biografice Beke Sándor p. 70-71. ISBN 973-85700-8-5821.511.141(498).09-1 Beke SándorBeke SándorLITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) CRITICĂ LITERARĂ(poezie) CRITICĂ

LITERARĂ(Beke Sándor) II 94708 821.511.141.09/B41B

580 - GULÁCSI TIBOR-SÁNDORPaprika Jancsi : A legvitézebb szegedi / Gulácsi Tibor-Sándor. - [s.l.] : s. n., [s.a.].201 p. ; [1] portr. color.ISBN 978-963-08-6050-5821.511.141-32LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)III 32877 821.511.141/G95

581 - JÉKELY ZOLTÁNHajdani erdélyi tájakon : Jékely Zoltán kiadatlan leveleiből / Közzéteszi Ráduly János ;

Összeállította, az előszót és a jegyzeteket írta Ráduly János. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó, 2008.59 p. ; [14] p. il.ISBN 978-973-8320-76-5821.511.141(498)-6 894.511LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(scrisori)0-54960 II 94704 821.511.141/J43

582 - LÁSZLÓ BAKK ANIKÓCsimbum és a hangmánok / Kitalálta László Bakk Anikó ; Megrajzolta Szabó Zelmira. - [Cluj-

Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2001.118 p. : il., note muz.Carte cu dedicaţie pentru Secţia pentru Copii din cadrul Bibliotecii Judeţene Mureş.ISBN 973-26-0646-0821.511.141(498)-93-34 784.67(=511.141)LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti)

MUZICĂ PENTRU COPII CÂNTECE(copii) CÂNTECE(limba maghiară)821.511.141/L25

583 - MIHÁLY MÁRTACsíksomlyói zarándoklat / Mihály Márta. - [s.l.] : [Scada Publishing], [2011].51 p. : il.ISBN 978-1466317222, ISBN 1466317221821.511.141(71)-94LITERATURĂ MAGHIARĂ(Canada)(memorii)Şumuleu CiucII 94713 821.511.141/M70

584 - MIHÁLY MÁRTAVándorlások / Mihály Márta. - [s.l.] : [Scada Publishing], [2011].444 p. : il.Bibliografie p. 404-406.ISBN 978-1466344631, ISBN 1466344636821.511.141(71)-94LITERATURĂ MAGHIARĂ(Canada)(memorii)III 32887 821.511.141/M70

585 - NÉMETH MIHÁLYSárvártól Sárvárig : gyúrtam, írtam, faragtam / Németh Mihály. - [Budapest] : s. n., 2011.341 p. : il. color.ISBN 978-963-08-1655-7821.511.141-821 730(439)(092)Németh MihályNémeth MihályLITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) LITERATURĂ

MAGHIARĂ(povestiri) SCULPTURĂ(Ungaria) ARTĂ(sculptură)UngariaIII 32886 821.511.141/N46

586 - PÉTER ILONA V.Nincsen annak jó embere : Mezőcsávási szólások és közmondások / V. Péter Ilona. -

Marosvásárhely : Mentor, 2015.92 p. : il.ISBN 978-973-599-536-6821.511.141-84 373.51(498.4)LITERATURĂ MAGHIARĂ(aforisme) LITERATURĂ MAGHIARĂ(proverbe)

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL(Transilvania)III 32851 821.511.141/P55

587 - SIPOS ERZSÉBETSzékely Útkereső - A könyvekbe mentett folyóirat : Recenziók / Sipos Erzsébet. -

Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat Könyvkiadó ; Székely Útkereső Kiadványok, 2011.85 p. : il.. - (Írók és művek).ISBN 978-606-534-038-1821.511.141-95 082.1 Írók és művekSzékely ÚtkeresőLITERATURĂ MAGHIARĂ(recenzie) RECENZIIII 94688 821.511.141/S60

588 - WESTA, KAEA démon és a papnő / Kae Westa. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2014.454 p.. - (Vörös pöttyös könyvek).Numele real a autoarei : Barsiné Gál Erika.ISBN 978-963-399-244-9821.511.141-31 082.1 Vörös pöttyös könyvekLITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pentru tineret) LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)II 94764 821.511.141/W59

902/904 - Arheologie. Preistorie

589 - Archaeological Small Finds and their Significance. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2013.176 p. : il., tab., foto., h.Proceedings of the Symposion: Costume as an Identity Expression.ISBN 978-606-543-414-1902.2(498) 903.2ARHEOLOGIE SĂPĂTURI ARHEOLOGICE ARTEFACTEIV 7292 902/904/A70

590 - HERBAN, ADELAHunedoara în imagini : Din colecţia Secţiei de istorie a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane

Deva / Adela Herban, Cristina Ploscă. - [Timişoara] : Artpress, 2014.94 p. : il., foto.ISBN 978-973-108-603-3908(498-35Hunedoara)(084) 069.016(498)Muzeul Civilizaţiei dacice şi RomaneMONOGRAFIE LOCALĂ HUNEDOARA(jud.) ALBUM FOTOGRAFICjud. HunedoaraIV 7293 902/904/H42

908 - Monografii zonale

591 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben : Szent István koronája országainak VIII. kötete / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 574 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1901.ISBN 978-80-89286-80-5[9. kötet] : Szent István koronája országainak VIII. kötete : Horvát-Szlavonország. - Az Osztrák-

Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

592 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XI, 412 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1890.ISBN 978-80-89286-64-5[20. kötet] : Stiria. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös...

kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

593 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 444 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1898.ISBN 978-80-89286-74-4[15. kötet] : Felső-Magyarország (I. rész). - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

594 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 594 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1893.ISBN 978-80-89286-69-0[21. kötet] : Tirol és Vorarlberg. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

595 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XIV, 604 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1889.ISBN 978-80-89286-63-8[7. kötet] : Felső-Ausztria és Salzburg. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

596 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 680 p. : il., fig., n. muz.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1896.ISBN 978-80-89286-71-3[6. kötet] : Csehország (II. rész). - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

597 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 612 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1894.ISBN 978-80-89286-70-6[5. kötet] : Csehország (I. rész). - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439) MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA

AUSTRO-UNGARIEI AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria) IV 7281(1-21) 908/O-87

598 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XI, 528 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1899.ISBN 978-80-89286-76-8[4. kötet] : Bukovina. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös...

kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

599 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 512 p. ; [1] p. il. color : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1901.ISBN 978-80-89286-78-2[3. kötet] : Bosznia és Herczegovina. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

600 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XVI, 688 p. ; [1] p. il. color : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1888.ISBN 978-80-89286-61-4[2. kötet] : Bécs és Alsó-Ausztria. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

601 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.VIII, 595 p. ; [1] pl. : il., fig., h.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887.ISBN 978-80-89286-60-7[1. kötet] : Bevezető kötet. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439) MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA

AUSTRO-UNGARIEI AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria) IV 7281(1-21) 908/O-87

602 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.21 vol.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.[2. kötet] : Bécs és Alsó-Ausztria. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XVI, 688 p. ; [1] p. il. color.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1888. - ISBN 978-80-89286-61-4.[3. kötet] : Bosznia és Herczegovina. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 512 p. ; [1] p. il. color.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1901. - ISBN 978-80-89286-78-2.[4. kötet] : Bukovina. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös...

kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XI, 528 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1899. - ISBN 978-80-89286-76-8.[5. kötet] : Csehország (I. rész). - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 612 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1894. - ISBN 978-80-89286-70-6.[6. kötet] : Csehország (II. rész). - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 680 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1896. - ISBN 978-80-89286-71-3.[7. kötet] : Felső-Ausztria és Salzburg. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XIV, 604 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1889. - ISBN 978-80-89286-63-8.[8. kötet] : Galiczia. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös...

kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XVI, 886 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1898. - ISBN 978-80-89286-75-1.[9. kötet] : Szent István koronája országainak VIII. kötete : Horvát-Szlavonország. - Az Osztrák-

Magyar Monarchia irásban és képben : Szent István koronája országainak VIII. kötete / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 574 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1901. - ISBN 978-80-89286-80-5.[10. kötet] : Karinthia és Krajna. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 512 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1891. - ISBN 978-80-89286-65-2.[11. kötet] : Magyarország I. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XVI, 526 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1888. - ISBN 978-80-89286-62-1.[12. kötet] : Magyarország II. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XIV, 656 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1891. - ISBN 978-80-89286-66-9.[13. kötet] : Magyarország III. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 604 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1893. - ISBN 978-80-89286-68-3.[14. kötet] : Magyarország IV. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 600 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1896. - ISBN 978-80-89286-72-0.[15. kötet] : Felső-Magyarország (I. rész). - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és

képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014.

- XII, 444 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1898. - ISBN 978-80-89286-74-4.[16. kötet] : Magyarország VI. kötete. Felső-Magyarország (II. rész). - Az Osztrák-Magyar

Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 480 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1900. - ISBN 978-80-89286-77-5.[17. kötet] : Magyarország VII. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XIV, 604 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1901. - ISBN 978-80-89286-79-9.[18. kötet] : Morvaország és Szilézia. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XVI, 728 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1897. - ISBN 978-80-89286-73-7.[19. kötet] : Az osztrák tengermellék és Dalmáczia. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és

képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XVI, 732 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1892. - ISBN 978-80-89286-67-6.[20. kötet] : Stiria. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös...

kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XI, 412 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1890. - ISBN 978-80-89286-64-5.[21. kötet] : Tirol és Vorarlberg. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - XII, 594 p.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1893. - ISBN 978-80-89286-69-0.[1. kötet] : Bevezető kötet. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - VIII, 595 p. ; [1] pl.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887. - ISBN 978-80-89286-60-7.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

603 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XVI, 886 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1898.ISBN 978-80-89286-75-1[8. kötet] : Galiczia. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös...

kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

604 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 600 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1896.

ISBN 978-80-89286-72-0[14. kötet] : Magyarország IV. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

605 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 480 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1900.ISBN 978-80-89286-77-5[16. kötet] : Magyarország VI. kötete. Felső-Magyarország (II. rész). - Az Osztrák-Magyar

Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

606 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XIV, 604 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1901.ISBN 978-80-89286-79-9[17. kötet] : Magyarország VII. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben /

Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

607 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XVI, 728 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1897.ISBN 978-80-89286-73-7[18. kötet] : Morvaország és Szilézia. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

608 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XVI, 732 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1892.ISBN 978-80-89286-67-6[19. kötet] : Az osztrák tengermellék és Dalmáczia. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és

képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

609 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 604 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1893.ISBN 978-80-89286-68-3[13. kötet] : Magyarország III. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

610 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XIV, 656 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1891.ISBN 978-80-89286-66-9[12. kötet] : Magyarország II. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

611 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XVI, 526 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1888.ISBN 978-80-89286-62-1[11. kötet] : Magyarország I. kötete. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

612 - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / ...Rudolf trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - [Somorja] : Méry Ratio, 2014.XII, 512 p. : il., fig.Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1891.ISBN 978-80-89286-65-2[10. kötet] : Karinthia és Krajna. - Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben / Rudolf

trónörökös... kezdeményezéséből és közreműködésével. - [Reprint kiadás]. - 2014. - 21 vol.. - Reprint după ediţia : Budapest : Magyar Királyi Államnyomda, 1887-1901.908(436+439) 94(436+439)MONOGRAFIE(Ungaria) MONOGRAFIE(Austria) ISTORIA AUSTRO-UNGARIEI

AUSTRO-UNGARIA MONARHIE(Ungaria)Austro-UngariaIV 7281(1-21) 908/O-87

613 - Sárvári helytörténeti olvasókönyv / Összeállította : Dr. Naszádos István. - 2., javított kiadás. - Sárvár : Sylvester János Könyvtár, 1996.87 p. : h.ISBN 963-04-7434-4908(439 Sárvár)MONOGRAFIESárvárII 94695 908/S24

614 - BARANYAI GÁBORSárvár fejlődése a rendszerváltozástól napjainkig / [A kötet szerzői : Dr. Baranyai Gábor, Dr.

Csapó Tamás, Dr. Palkovits István] ; [Szerkesztette : Dr. Csapó Tamás] ; [Fordítások : Antal András]. - Sárvár : s. n., 2010.98 p. ; [42] p. il. parţial color : tab., il. color, sch., fig.Carte editată de : Sárvár Város Önkormányzata.Pe copertă titlul este : Sárvár polgári fejlődése (1990-2010).Bibliografie p. 98.ISBN 978-963-86821-7-8908(439 Sárvár)MONOGRAFIESárvárIV 7287 908/B28

615 - NAGY CSABA SÁNDORVajdaszentiványi pillanatképek / Nagy Csaba Sándor. - Marosvásárhely : s. n., 2015.347 p. : il. în parte color.ISBN 978-973-0-18863-9908(498.4 Voivodeni)MONOGRAFIE(Voivodeni) VOIVODENI MUREŞ(edituri) MONOGRAFIE LOCALĂVoivodeni. Mureş (judeţ)II 94804 908/N17

91 - Geografie

616 - Argentina : Ghid complet / [Traducere Călina Ruja]. - Oradea : Aquila'93, [2011].384 p. : il. color , h.. - (Ghid complet).Acest ghid cuprinde toate hărţile originale în limba engleză.Index p. 376-383.ISBN 978-973-714-521-5910.4(82)(036) 082.1 Ghid completARGENTINA(ghid turistic) GHID TURISTIC(Argentina) GHID TURISTIC CĂLĂTORII

GEOGRAFIE(ghid)ArgentinaIII 32904 910/A75

617 - Staţiuni de lux / [Traducere din limba germană Steliana Simu, Olivia Negrea, Cristina Szabo...]. - [Bucureşti] : Aquila, [2008].463 p. : il. color.ISBN 978-973-714-395-2910.4(100) 338.48(100)STAŢIUNI TURISTICE DESTINAŢII TURISTICE CĂLĂTORII TURISM TURISM

INTERNAŢIONAL TURISM(oferte)IV 7304 910/S79

618 - Polonia : Ghid complet / [Traducerea din limba engleză Simona Chişvasi]. - Oradea : Aquila'93, s.a.416 p. : il. color , h.. - (Ghid complet).Index p. 409-416.Acest ghid cuprinde toate hărţile originale în limba engleză.ISBN 978-973-714-435-5910.4(438)(036) 082.1 Ghid completPOLONIA(ghid turistic) GHID TURISTIC CĂLĂTORII GEOGRAFIE(ghid) POLONIA

GHID TURISTIC(Polonia)PoloniaIII 32903 910/P76

619 - MIHÁLY MÁRTAHawai'i : Emlékezéseim / Mihály Márta. - Kailua, Hawai'i : [Scada Publishing], [2013].324 p. : il., h.Bibliografie p. 284-288.ISBN 978-1482674842, ISBN 148267484X910.4(799)(0:82-992) 908(799)(0:82-992)JURNAL DE CĂLĂTORIE MONOGRAFIE(Hawai) DESCRIERI DE CĂLĂTORIE

GEOGRAFIE(călătorii) CĂLĂTORII GEOGRAFICEHawaiIII 32888 910/M70

620 - MIHÁLY MÁRTAKína a Selyemúton / Mihály Márta. - London, Canada : [Scada Publishing], 2012.248 p. : il., h.ISBN 978-1479163823, ISBN 1479163821908(510)(0:82-992) 910.4(510)JURNAL DE CĂLĂTORIE MONOGRAFIE(China) DESCRIERI DE CĂLĂTORIE

MONOGRAFIE(China) GEOGRAFIE(China) China III 32889 910/M70

621 - WASSNER FLYNN, SARAHNational Parks Guide U.S.A. : [The Most Amazing Sights, Scenes, & Cool Activities from Coast

to Coast] / Sarah Wassner Flynn. - Washington, D.C. : National Geographic, [2012].160 p. : il. color, h.. - (National Geographic Kids).Glosar p. 154-155.Index p. 156-158.ISBN 978-1-4263-0932-891(73) 910(73) 082.1 National Geographic KindsGEOGRAFIE FIZICĂ GEOGRAFIE(America) GEOGRAFIE PARCURI NAŢIONALE

REZERVAŢII NATURALE GHID TURISTIC(America) GHID TURISTIC CARTE PENTRU COPII CĂLĂTORII GEOGRAFICE(America de Sud) CĂLĂTORII GEOGRAFICE(America de Nord)910/W30

929 - Biografii. Genealogii. Heraldică

622 - Specialisták. Életpályák és élettörténetek / Szerkesztette Keszeg Vilmos. - Kolozsvár : Scientia, 2005.352 p. : tab.. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány ; 41).Bibliografie la sf. capitolelor.ISBN 973-7953-59-22733102 : 2733102 / 2733102. - 2733102. - 2733102. - 2733102. - (2733102 ; 2733102) - Timpul

de rulare/execuţie 2733102. - Note privind detaliile tehnice: 2733102.. - 2733102. - ISBN 2733102. : 2733102.1. kötet : [Specialisták. Életpályák és élettörténetek]. - Specialisták. Életpályák és élettörténetek /

Szerkesztette Keszeg Vilmos. - 2005. - 2 vol. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány) - ISBN 973-7953-59-2.929(=511.141)(498) 929 (=945.11) (498.4) 082.1 Sapientia könyvek. BölcsészettudományBIOGRAFII COLECTIVE MAGHIARI(România) BIOGRAFII COLECTIVE(maghiari)Transilvania. Erdélyo-56162 III 32881 929/S72

623 - Specialisták. Életpályák és élettörténetek / Szerkesztette Keszeg Vilmos. - Kolozsvár : Scientia, 2005.2 vol. ; 24 cm.. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány).ISBN 973-7953-59-22733102 : 2733102 / 2733102. - 2733102. - 2733102. - 2733102. - (2733102 ; 2733102) - Timpul

de rulare/execuţie 2733102. - Note privind detaliile tehnice: 2733102.. - 2733102. - ISBN 2733102. : 2733102.1. kötet : [Specialisták. Életpályák és élettörténetek]. - Specialisták. Életpályák és élettörténetek /

Szerkesztette Keszeg Vilmos. - 2005. - 352 p. - (Sapientia könyvek. Bölcsészettudomány ; 41). - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-7953-59-2.929(=511.141)(498) 929 (=945.11) (498.4) 082.1 Sapientia könyvek. BölcsészettudományBIOGRAFII COLECTIVE MAGHIARI(România) BIOGRAFII COLECTIVE(maghiari)Transilvania. Erdélyo-56162 III 32881 929/S72

624 - DENENBERG, DENNIS50 American Heroes Every Kid Should Meet / Dennis Denenberg & Lorraine Roscoe. - Revised

Edition. - Minneapolis : Millbrook Press, [2006].128 p. : il.

țPrefa ă p. 9.Index p. 121-125.Date despre autori p. 128.ISBN 978-0-7613-9548-5929(73):030 030:929(73)PERSONALITĂŢI ISTORICE PERSONALITĂŢI(S.U.A.) BIOGRAFII COLECTIVE

BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)929/D32

625 - GUDOR KUND BOTONDIstoricul Bod Péter (1712-1769) / Gudor Kund Botond ; Prefaţă de Iacob Mârza. - Cluj-Napoca :

Editura Mega, 2008.584 p. : il. în parte color, tab.Note de subsol.Rezumat în lb. maghiară şi engleză.Index p. 576-584.Bibliografie p. 451-490.ISBN 978 973 1868 40 0929 Bod Péter 284.2(439.21)"1712/1769"Bod Péter 930.85(439.21)"17" 94(439.21)"17"Bod PéterBIOGRAFIE(Bod Péter) ISTORIA CULTURII(Transilvania) BISERICA

REFORMATĂ(Transilvania) ISTORIA TRANSILVANIEI CULTURĂ MAGHIARĂ(Transilvania) PREOŢI RELIGIE(Transilvania)0-53275 III 32872 929/B61G

94(100) - Istorie universală

626 - ELLIS, JOSEPH J.American Sphinx : The Character of Thomas Jefferson / Joseph J. Ellis. - New York : Vintage

Books, [1998].XX; 440 p.

țPrefa ă p. XIII-XX.Anexe p. 363-367.Note p. 369-421.Index p. 423-440.ISBN 978-0-679-764441-094(73)"115/1826"(091) 321.013(73) 929 Jefferson, ThomasJefferson, ThomasBIOGRAFIE(Jefferson, Thomas) ISTORIA AMERICII ISTORIE POLITICĂ(S.U.A.)

PERSONALITĂŢI(politică) PERSONALITĂŢI(S.U.A.) DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ PREŞEDINŢI(S.U.A)S.U.A.94(100)/J40E

627 - GOMBRICH, ERNST H.O scurtă istorie a lumii / Ernst H. Gombrich ; Traducere din germană de Adriana Ionescu ;

Ilustrată de Kat Menschik. - Bucureşti : Art, 2014.296 p. : il.Cuvânt înainte p. 5-8.Notă bio-bibliografică [1] p..ISBN 978-606-710-029-794(100)".../2000"ISTORIA LUMII ISTORIE UNIVERSALĂ CARTE PENTRU COPII94(100)/G69

628 - KEMPKA, ERICHUltimele zile cu Adolf Hitler / Erich Kempka ; Completări şi explicaţii de Erich Kern ; Traducere

din limba germană de Catrina - Alexandra Ciornei. - [Bucureşti] : Meteor Press, [2013].286 p. : fig., foto.Note de subsol.Index de persoane p. 265-270.Bibliografie p. 263-264.ISBN 978-973-728-611-694(430)"1933/1945" Hitler, Adolf 929 Hitler, AdolfHitler, AdolfGERMANIA(istorie) BIOGRAFIE HITLER, ADOLF MEMORII ISTORIA GERMANIEIII 94783 94(100)/H66K

629 - MAESTRO, BETSYLiberty or Death : The American Revolution : 1763-1783 / by Betsy Maestro ; Illustrated by

Giulio Maestro. - [New York] : Harper Collins Publishers, [2005].64 p. : il. color, h.. - (The American Story Series).ISBN 978-0-688-08802-694(73)"1763/1783"(0:82-32) 082.1 The American Story SeriesISTORIA S.U.A. REVOLUŢIE(SUA) LITERATURĂ AMERICANĂ(istorie) LITERATURĂ

AMERICANĂ(povestire pentru copii)94(100)/M14

630 - NEMESKÜRTY ISTVÁNMeddig várjunk? : Számvetés az új évezred küszöbén / Nemeskürty István. - Budapest : Szabad

Tér, [1996].199 p.Bibliografie p. 195-196.ISBN 963-7810-84-694(439) 94(100) 821.511.141-4 323.1(=511.141)ISTORIA UNGARIEI NAŢIUNE(istoric)(Ungaria) LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseu)

POPORUL MAGHIARUngariaI 19992 94(100)/N46

631 - SANTELLA, ANDREWThomas Jefferson : Voice of Liberty / by Andrew Santella. - New York : Children's Press, [1999].48 p. : il. în parte color, h.. - (Community Builders).Index p. 47.Date despre autor p. 48.ISBN 0-516-21587-6, ISBN 0-516-26514-894(74/79)"1774/1865"(091) 082.1 Community BuildersJefferson, ThomasBIOGRAFIE(Jefferson, Thomas) ISTORIA AMERICII DE NORD BIOGRAFIE(politicieni)

ISTORIE(S.U.A) ISTORIA STATULUI VIRGINIA94(100)/J40S

632 - SCHANZER, ROSALYNGeorge vs. George : The American Revolution as Seen from Both Sides / by Rosalyn Schanzer. -

Washington, D.C. : National Geographic, [2004].60 p. : il. color.ISBN 978-0-7922-7349-394(73)"1763/1783"(0:82-32)ISTORIA S.U.A. REVOLUŢIE(SUA) LITERATURĂ AMERICANĂ(istorie) LITERATURĂ

AMERICANĂ(povestire pentru copii) PREŞEDINŢI(SUA)(Washington, George) PREŞEDINŢI(S.U.A)94(100)/S33

633 - SEBAG MONTEFIORE, SIMONIerusalim : Biografia unui oraş / Simon Sebag Montefiore ; Traducere din engleză de Luminiţa

Gavrilă Cioroianu, Smaranda Nistor, Constantin Dumitru Palcus ; Consultant de specialitate Adrian Cioroianu. - [Bucureşti] : Editura Trei, [2012].556 p. : h., sch.Prefaţă p. 13-20.Arbori genealogici p. 531-539.Hărţi p. 542-553.Bibliografie p. 509-530.ISBN 978-973-707-619-994(569.4 Ierusalim)".../21" 276(569.4 Ierusalim)ISTORIE ISTORIA ISRAELULUI ISTORIA PALESTINEI ISTORIA IERUSALIMULUI

MONOGRAFIE(Ierusalim) RELIGIE IUDAISM PĂGÂNISM CREŞTINISM ISLAM SIONISM CRUCIADELEIerusalim. IsraelIII 32914 94(100)/S40

94(498) - Istoria României

634 - Vajdahunyad vára és a Hunyadiak jeles története / Fazakas Tibor színes illusztrációival ; [Bevezető : Muhi Sándor]. - [Szombathely] : s. n., [2005].[21] p. : il. color.. - (Erdélyi várak).ISBN 963-217-551-494(498) 94(439.21)"14"(02.053.2) 728.81(498.4 Hunedoara)(02.053.2)

929.52(439.21)"14"Hunyadi(02.053.2) 082.1 Erdélyi várakISTORIA TRANSILVANIEI FAMILIA HUNYADI ISTORIA TRANSILVANIEI(Huniazii)

CETĂŢI MEDIEVALE CETATEA HUNEDOARA ISTORIA FAMILIILORTransilvania. HunedoaraII 94693 94(498)/V13

635 - CORNEANU, IOANRefugiaţii sătmăreni pe plaiurile hunedorene 1940-1945 / Ioan Corneanu, Lacrima Teocan

Istrăuan. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2013.vol.. - (Istorie. Documente. Mărturii).Vol.4 : [Refugiaţii sătmăreni pe plaiurile hunedorene 1940-1945]. - Refugiaţii sătmăreni pe

plaiurile hunedorene 1940-1945 / Ioan Corneanu, Lacrima Teocan Istrăuan. - 2013. - 424 p. - (Istorie. Documente. Mărturii). - Note de subsol. - ISBN 978-973-109-400-7.082.1 Istorie. Documente. Mărturii 94(498.4)"1941/1945" 94(=135.1)(498.4)

314.148(498)"1940/1948" 314.72(498)"1940/1948"ISTORIA TRANSILVANIEI TRANSILVANIA(istorie) ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA

ROMÂNILOR(Transilvania) DEMOGRAFIE ISTORICĂ(Transilvania) MIGRAŢIE(România) REFUGIAŢI DICTATUL DE LA VIENAIV 7291(4) 94(498)/C72

636 - JOSANU, VITALIEMonument al civilizaţiei medievale româneşti la Marea cea Mare : : Cetatea Albă -

Moncastro / Vitalie Josanu. - Ediţia 1. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Collegium XXI, 2014.777 p. : il. în parte color.Note de subsol.Abrevieri p. 4-5.Ilustraţii p. 705-747.Index p. 748-777.Bibliografie p. 658-704.94(498)"11/15" 94(478)"11/15" 725.182(498 Cetatea Albă)ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA MEDIEVALĂ A ROMÂNIEI ISTORIE MEDIEVALĂ(români)

ISTORIE MEDIEVALĂ(Moldova) CETATEA ALBĂ(istorie) CETĂŢI MEDIEVALE ISTORIA MOLDOVEI MOLDOVA(istorie) REPUBLICA MOLDOVA(istorie)România. Moldova. Republica MoldovaIII 32866 94(498)/J75

637 - MOIŞ, VASILEAutonomia "Ţinutului Secuiesc" : între himeră şi trădarea României / Vasile Moiş ; Postfaţă

de Dorin Suciu. - Cluj-Napoca : Eikon ; Editura Şcoala Ardeleană, 2014.440 p. : foto., il., h.Volum apărut cu sprijinul SC Castrum Corporation Negreşti-Oaş, Comuna Medieşu - Aurit- judeţu

Satu Mare.Bibliografie p. 432.ISBN 978-606-711179-8, ISBN 978-606-92575-7-994(498.4) 323.15(=511.141)(498) 323.17ISTORIE AUTONOMIE LOCALĂ ISTORIA ROMÂNIEI POLITICĂ INTERNĂ(România)

ŢINUTUL SECUIESC MINORITATEA MAGHIARĂ(România)III 32895 94(498)/M/84

638 - MOIŞ, VASILEIntoleranţă şi crimă / Vasile Moiş, Ioan Corneanu. - [Cluj-Napoca] : Editura Dacia XXI, 2012.vol.. - (Historica XXI).Vol. 3 : A uita înseamnă a repeta!. - Intoleranţă şi crimă / Vasile Moiş, Ioan Corneanu. - 2012. -

456 p. - (Historica XXI) - ISBN 978-606-604-566-7.94(498.4) 082.1 Historica XXIISTORIE ISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(Transilvania) TRANSILVANIA(istorie)

TRATATUL DE LA TRIANON AUTONOMIE LOCALĂ CARTE CU DEDICAŢIE CARTE CU DEDICAŢIEIV 7294(3)d 94(498)/M86

639 - RAŢ, GRIGOREOarba de Mureş : Pământ însângerat = Oarba de Mureş : Ratvalărdi huv / Prof. Grigore Raţ, Inst.

Gheorghe Cinca. - Reghin : Regsan, 2014.151 p.Ediţie bilingvă română-rromani.Fonduri arhivistice p. 83-85.Prefaţă.Note de subsol.Bibliografie p. 80-82.ISBN 978-606-92064-9-294(498Oarba de Mureş)ISTORIE ISTORIE LOCALĂOarba de MureşII 94715 94(498)/R94

640 - STANCU, EUGENIstoriile mele : Eugen Stancu în dialog cu Lucian Boia / Eugen Stancu, Lucian Boia. - Bucureşti :

Humanitas, [2012].211 p. ; [16] p. il.. - (Portrete în dialog).Bibliografia lui Lucian Boia p. 207-209.ISBN 978-973-50-3623-294(498)(047.53) 821.135.1-83(047.53) 929 Boia, Lucian 082.1 Portrete în dialogBoia, LucianISTORIA ROMÂNIEI ISTORIA ROMÂNIEI(interviuri) DIALOGURI BIOGRAFIE(istorici)

BIOGRAFIE(Boia, Lucian) ISTORICI LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)II 94735 94(100)/B65S

Index de autori

A

Abramson, Jill - 19-20Adichie, Chimamanda Ngozi - 317Agopian, Ştefan - 499Ahmetaj, Arbër - 546Al-Aswani, Alaa - 562Alba, Richard - 62Alley, Zoë - 318Almaş, Dumitru - 500Altayli, Hande - 563Amado, Jorge - 482-484Anastasescu, Octavian - 48Anderson, Leigh - 246Aslan, Reza - 49Ayres, Charlie - 177

B

Bach, Carl Philipp Emanuel - 212-213Bălăcioiu-Lovinescu, Ecaterina - 501Bălaşa, Adrian Florian - 124Balogh Edgár - 571Bănescu, Claudia - 1Banu, George - 502Baranyai Gábor - 614Barnes, Julian - 319Bateman, Teresa - 320-322Baum, Lyman Frank - 323Beck, Ian - 324Beke Sándor - 16-17,247,572-577Bengean, Florin - 50-52Bennett, Kimberly - 325Beylouneh, Clotilde - 34Biró Anna-Julianna - 125Bladon, Rachel - 278Block, Francesca Lia - 326Blume, Judy - 327-328Bod Péter - 578Boeriu, Alina - 126-127Boeriu, Cristian - 128Bogdan, Florea - 503Bögözi Bálint-Botond - 129Bostan, Raluca-Miruna - 248Böszörményi Gyula - 565Bota, Johnny - 214Bowen, Jack - 329Bowen, James - 330Boyne, John - 331Bráda Tibor - 178

Brăescu, Maria - 279Brauch Magda - 579Brazelton, Berry T - 35Bruckner, Pascal - 64,458-461Brussolo, Serge - 332Bryson, Bill - 94Burnett, Frances Eliza Hodgson - 314Buruma, Ian - 462Buzogány Árpád, P. - 3

C

Calderón, Emilio - 485Călin, Anamaria Estela Mihaela - 215Călin, Avram - 8Campbell, Ross - 89Canfield, Jack - 333-334Caranfil, Tudor - 249Carpiuc, Alexandru - 26Carp, Mihaela - 179Carp, Mircea - 504Cassian, Nina - 505Cass, Kiera - 335Castaneda, Carlos - 27,336-338Castle, Jayne - 339Cave, Nicholas Edward - 340Cézanne, Paul - 180Charles, C. M. - 90Chbosky, Stephen - 341Chémery, Laure - 107Chihaia, Pavel - 163Chiodelli-McCavana, Alessandra - 260Christie, Agatha - 342-344Ciccone, Christopher - 345Cihodaru, Liviu - 181-182Clayderman, Richard - 216-217Condrea Derer, Doina - 280Conolly-Smith, Peter - 65Constantinescu, Grigore - 218Cook, Robin - 346Cormier, Robert - 347Corneanu, Ioan - 635Coulevain, Pierre de - 463Craig, Stephen - 281Crânganu, Constantin - 150Crawford, Richard - 219Crişan, Sorin - 25Croitoru, Mircea Dumitru - 130Cross, Mary - 220Csép Katalin - 109Cubleşan, Constantin - 506Culicchia, Giuseppe - 453

D

Dahl, Roald - 348D'Amico, Joan - 153David-Néel, Alexandra - 53Davies, Jocelyn - 349Day, Sylvia - 350-353Deac, Mircea - 183Dediu, Dan - 221Denenberg, Dennis - 624Diaconescu, Ioana - 222Di Fulvio, Luca - 481Dimisianu, Gabriel - 507Dion, Céline - 464Djuvara, Mircea - 80Dobrescu, Marius - 508Doicin, Luminiţa Irinel - 105-106Domscheit-Berg, Daniel - 66Dürrenmatt, Friederich - 443Dyer, Wayne W. - 354-355

E

Ekker, Ernst A. - 223-224Ellis, Joseph J. - 626Emanoil, Alexandru - 225Enea, Ciprian - 509Engelhard, Jack - 356Ewen, Robert B. - 36

F

Fallaci, Oriana - 454Faragó, Krisztina - 184Farndon, John - 5Fehér Klára - 566Felecan, Daiana - 261Ferguson, Alex - 250Ferrer Zorrilla, Carlos Calica - 486Florea, Anca Dana - 251Florescu, Nicolae - 510Forester, Victoria - 357Forman, Gayle - 358Fowles, John - 315,359Francisc - 54Frèches, José - 465Frigyes, Kőnig - 185Funke, Cornelia - 308

G

Gabaldon, Diana - 360-361

Gala, Marilena - 74Galbraith, Robert - 362Gannett, Ruth Stiles - 363Ganz, Nicholas - 186García Márquez, Gabriel - 487Gauguin, Paul - 187Gava, Radu - 110Gay, Peter - 37Georgescu, Anca Meda - 131Gershwin, George - 226Gibson, Clare - 167Gier, Kerstin - 444Gjini, Ramiz - 547Glancz, Erna - 227Gombrich, Ernst H. - 164,627Gotway, Michael B. - 132Gray, Charlotte - 44Green, John - 299,364-369Grigore, Ion - 188Grigorescu, Bianca-Liana - 133-134Gruia, Călin - 511Gründgens, Gustaf - 252Gudor Kund Botond - 625Guduel - 466Guerrand, Roger-Henri - 135Guevara, Ernesto (Che) - 488Gulácsi Tibor-Sándor - 580Gündisch, Karin - 445Gurzu, Simona - 136Gyr, Radu - 512

H

Ha, Christine - 154Haire-Sargeant, Lin - 370Hannon, Charles Loius - 228Harrison, Louis - 282Harris, Peter - 489Haşdeu, Iulia - 513-514Hawking, Jane - 371Hawthorne, Nathaniel - 283Heale, M. J. - 75Hemingway, Ernest - 372Hemmings, Kaui Hart - 373Herban, Adela - 590Herzog, Peter - 446Homer - 544Hoover, Colleen - 374Houpt, Simon - 189Hume, David - 28

I

Iburg, Anne - 155Ilie, Rodica - 304Indridason, Arnaldur - 309Ionescu, Adrian-Silvan - 13Ionescu Cruţan, Nicolae - 78Irava, George - 515Iuşceanu, Victor M. - 229Ivey, Eowyn - 375

J

Jarry, Alfred - 467Jékely Zoltán - 581Johnson, Maureen - 376-377Johnson, Rich - 137Josanu, Vitalie - 636Julius, Anthony - 190

K

Kaas, Patricia - 468Kammen, Michael - 61Kästner, Erich - 447Kazantzakis, Nikos - 545Kempka, Erich - 628Kerviel, Jérôme - 469King, Stephen - 378Kinney, Jeff - 379Kirkpatrick, David - 9Kiš, Danilo - 548-551Kleypas, Lisa - 380-381Kohn, Alfie - 38-40Konigsburg, Elaine Lobl - 382Koontz, Dean - 383Köthe, Rainer - 6

L

Lapohos András - 91László Bakk Anikó - 582Le Bon, Gustave - 67Lefèvre, A.M. - 470-471Leibovitz, Liel - 230Lemaitre, Pierre - 472Lieberman, Daniel E. - 138Lindgren, Astrid - 310Lis, Elena Carmen - 83Liszt, Franz - 231Lockhart, Emily - 384Lougheed, Lin - 284

M

Maestro, Betsy - 629Malzieu, Mathias - 473Manolescu, Oana - 516-517Mansell, Jill - 385Mărginean, Nelu - 518Marinaj, Gjenkë - 552Marino, Adrian - 305Mason, Nick - 232Masot, Núria - 490Maupassant, Guy de - 474Mayle, Peter - 386-388McFadden, Deanna - 389-390Medeiros, Teresa - 391Melinescu, Gabriela - 519Merian, Maria Sibylla - 98Meunier, Charlie - 475Miéville, China - 392-393Mihály Márta - 10,583-584,619-620Millan, Cesar - 151Mociulski, Feodor - 81Moiş, Vasile - 520,637-638Moldovan, Liviu - 521Molière - 476Monastra, Vincent J. - 139Monea, Adriana - 140Moraru, Marin - 253Moras, Ingrid - 191-192Moriarty, Liane - 394Moszkowski, Moritz - 233Muntean, Marcel Gh. - 168Munteanu, Nina - 259Mureşanu, Cristian - 234

N

Nabokov, Vladimir Vladimirovici - 553-554Nadeau, Micheline - 92Nagy Csaba Sándor - 615Năsui, Cosmin - 193-194Navarro Durán, Rosa - 491Neagoş, Adriana - 141-142Nechifor-Boilă, Adela - 143Negrea, Marţian - 235Nemeskürty István - 630Németh Mihály - 585Nesser, Håkan - 311Nicolaie, Ioana - 522Nicols, Georgia - 29Nilsen, Anna - 169Niţă, Dodo - 195Novik, Naomi - 395

O

Ó Ceallaigh, Philip - 396Ohlsson, Kristina - 312Okada, Amina - 11Olexiuc Colea, Nicolae - 156Oprea, Ştefan - 254Orcutt, Georgia - 157Osho - 55Oţoiu, Adrian - 523

P

Paine, Thomas - 76Palacio, R.J. - 397Pap, Francisc - 77Parizescu, Vasile - 196Pars, Hans H. - 197Parsons, Julie - 398Paşcanu, Alexandru - 236Patterson, James - 399Paulsen, Gary - 400Pavel, Cătălin - 524-525Pedevilla, Pia - 159,198Peixoto, José Luís - 492-493Pellea, Oana - 526Pereczes Orsolya - 199Péter Ilona V. - 586Petrescu, Radu - 527Petreu, Marta - 528Petrović, Uroš - 555Pietri, Annie - 477Pikul, Valentin Savvici - 556Pittacus Lore - 401-402Ponce de León, Paz García - 200Popescu Knoth, Rodica Minodora - 529-530Pop, Irimie Pompei - 291Pop, Tudor Sorin - 144-145Porter, Stanley E. - 56Porumbescu, Ciprian - 237Prelutsky, Jack - 403-405Priwer, Shana - 7Proulx, Monique - 478Putney, Mary Jo - 406-410Puvak, Josef - 448

Q

Quick, Amanda - 411-413

R

Rabin, Staton - 414Rădulescu, Antigona - 238Rădulescu, Răzvan - 531Ráduly János - 95Raischi, Victor - 101Ralian, Antoaneta - 532Raţ, Grigore - 639Rees, Matt Beynon - 415Rejmer, Małgorzata - 557Reseigh, Barbara - 2Rice, Chris - 206Rilke, Rainer Maria - 300Riordan, Rick - 416-417Robotham, Michael - 418Rogovschi, Adriana Liliana - 239-240Roop, Peter - 96Roslund, Anders - 313Roşu, Georgeta - 97Roth, Veronica - 419Rubin, Rachel - 68Ruse, Andrei - 533Russell, Gordon - 455Russell, Rachel Renée - 420Russo, Paolo - 255Ruţa, Florina Daniela - 146

S

Sachar, Louis - 316Sacks, Oliver - 147Sadoveanu, Mihail - 534Sam, Martina Maria - 30Saniee, Parinoush - 307Santella, Andrew - 631Schanzer, Rosalyn - 632Schirach, Ferdinand von - 82Schmitt, Gudrun - 201Schullerus, Adolf - 301Schuster, Else von - 449Scliar, Moacyr - 494Sebag Montefiore, Simon - 633Segal, Erich - 421Self, Will - 422-424Seligman, Martin E.P. - 41Serghi, Cella - 535Severin, Constantin - 202Sheinkin, Steve - 425Shenkar, Oded - 79Sheppard, Roy - 241Sher, Abby - 426Siegel, Daniel J. - 42Simion, Chris - 536

Sinclair, Upton - 427Sipos Erzsébet - 587Sîrbulecu, Emil - 302Skloot, Rebecca - 148Smith, Robert Rowland - 31Soljeniţîn, Aleksandr Isaievici - 558-561Solomon, Andrew - 149Söptei István - 14Sorescu, Marin - 537Spînu, Stelian - 538Stancu, Eugen - 640Stanislavski, Konstantin Sergheevici - 256Stead, Rebecca - 428-429Ştefănescu, Alex. - 539Ştefănescu, Cecilia - 540Steiner, Rudolf - 32,43Steinhardt, Nicolae - 541Stilton, Tea - 456-457Stoianovici, Luminiţa - 257Stoica, Andreea - 242Stratton, Allan - 430Sudermann, Hermann - 450Szambolics Julia - 69

T

Takács Gábor - 203Tammet, Daniel - 431Tănase, Ileana - 285-286Tartt, Donna - 432Teodorescu, Paul - 287Theodorescu, Răzvan - 165Théry, Yvan - 108Thomson, Laura - 204Tiberian, Mircea - 243Tişe, Claudia - 84Toma, Ion - 104Ţurcanu, Roxana - 288Turner, Megan Whalen - 433Twain, Mark - 434-436

U

Udrea, Tatiana - 102

V

Van Allsburg, Chris - 437Varga Mária - 57-58Verne, Jules - 479Vila, Thierry - 258Virág Éva - 205

Vitoux, Frédéric - 480Volkoff, Vladimir - 70

W

Wassner Flynn, Sarah - 621Weibel, Kurt - 451Wells, Stanley - 306Westa, Kae - 588White, Michael - 59Whybrow, Ian - 21-24Williams, Tennessee - 438Wilson, Jacqueline - 439Wittner, Livia - 289Wolitzer, Meg - 440Wright, Johanna - 441

Y

Yan, Geling - 564

Z

Zamfir, Mihai - 542Zărnescu, Constantin - 543Zeh, Juli - 452Zusak, Markus – 442

© BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

Material elaborat în cadrul Biroului Evidenţa, dezvoltarea şi prelucrarea colecţiilor