of 35 /35
BRODOGRADNJA Danijela Živanović 151/11 Dragomir Zec 164/11 Miroslav Stanišić 471/11 Uroš Subašić 505/11 Aleksa Suvačarov 507/11 Boško Surdučki 508/11 Miloš Siđak 613/11 Profesor: Marko Miloš

Brodogradnja prezentacija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Istorija brodogradnje

Citation preview

Page 1: Brodogradnja prezentacija

BRODOGRADNJADanijela Živanović 151/11

Dragomir Zec 164/11Miroslav Stanišić 471/11

Uroš Subašić 505/11Aleksa Suvačarov 507/11Boško Surdučki 508/11

Miloš Siđak 613/11Profesor: Marko Miloš

Page 2: Brodogradnja prezentacija

Brodogradnja je grana transportne industrije, tj. mašinske industrije koja obuhvata izgradnju i remontovanje morskih, jezerskih i rečnih brodova, čamaca, jahti, podmornica, kao i pontona i u novije vreme naftnih platformi.

Prvi poznati brodovi potiču iz neolita, od pre oko 10.000 godina. Ova rana plovila su imala ograničenja. Korišćeni su uglavnom za lov i ribolov. Najstariji kanui koje su pronašli arheolozi su često izrezivani iz stabala pomoću jednostavnih kamenih alata.

Page 3: Brodogradnja prezentacija

Dokazi iz drevnog Egipta pokazuju da su rani Egipćani znali od dasaka da naprave brodski trup još 3000 godina pre Nove ere. Gradili su ih od drvenih dasaka koje su bile medusobno "ušivene". Brodovi drevnog Egipta u 2. milenijumu pre Nove ere bili su najčešće dužine 25 metara, i imali su jedan jarbol koji se ponekad sastojao od dve daske medusobno vezane u oblik slova "A". Imali su jedno kvadratno jedro, a mogli su biti pogonjeni i veslima.

Pre oko 3800 godina, došlo se do saznanja o gradnji broda približno današnje konfiguracije tj. odnosa glavnih razmera: dužina/širina=6 i dužina/visina=10

Page 4: Brodogradnja prezentacija

Rekonstrukcija Keopsovog broda

Page 5: Brodogradnja prezentacija

Oko 340 godina pre Hrista, grčki moreplovac Piteas brodom je prešao put od Grčke do Velike Britanije. Pre uvođenja kompasa, navigacija prema zvezdama je bila glavni način za navigaciju na moru. U Kini su napravljeni prvi magnetni kompasi koji su korišćeni za navigaciju izmedju 1040. i 1120. godine. Prvi pisani trag o upotrebi kompasa na Evropskim brodovima nalazi se u nekim francuskim zapisima iz sredine XII veka. U XIV veku pojavljuje se kompas s nalepljenom ružom kompasa ispod igle kakav se u nešto modernizovanijem obliku upotrebljava i danas.

Page 6: Brodogradnja prezentacija

Poprečni presek trireme

Page 7: Brodogradnja prezentacija

Drakar, vikinški brod

Page 8: Brodogradnja prezentacija

Džunka

Page 9: Brodogradnja prezentacija

Sve do 15. veka Evropljani su bili ograničeni na priobalnu plovidbu u manjim i krhkijim plovilima sa samo jednim jarbolom i kvadratnim jedrom. Ova plovila su imala masu od 50 do 200 tona i nisu mogla sigurno ploviti otvorenim okeanima gde su duvali jaki vetrovi i vladale jake morske struje.

Razvoj karavele, zasnovan na postojećim ribarskim brodovima, pomogao je Henrik Pomorac negde oko 1450. godine i ubrzo su postale omiljeno plovilo skoro svih istraživača.

Karavela je omogućila Evropljanima da kolonijalizuju svet i otvorila vrata razvoju pomorske tehnologije i brodogradnje.

Page 10: Brodogradnja prezentacija

Karavela-tip broda kojim je Kolumbo došao do Amerike

Page 11: Brodogradnja prezentacija

HMS Victory

Komandni brod admirala Nelsona sa kojim je pobedio na Trafalgarskoj bitci

Najstariji sačuvan brod koji je u plovnom stanju

Napravljen je 1765. godine

Trenutno se nalazi u suvom doku u Portsmutu

Page 12: Brodogradnja prezentacija

HMS Victory u Portsmutu

Page 13: Brodogradnja prezentacija
Page 14: Brodogradnja prezentacija

Prvi parobrod, konstruisao je Francuz Robert Fulton početkom XIX veka, a prva plovidba preko Atlantika bila je 1819. godine od grada Savana u SAD do Liverpula i trajala je 25 dana. Najveći uspon brodogradnja je dostigla pronalasakom motora sa unutrašnjim sagorevanjem, a pravi procvat bio je tokom 1980-ih, nakon čega beleži značajan pad u proizvodnji. Od ukupnog broja brodova na svetu čak 40% su tankeri koji prevoze naftu.

Page 15: Brodogradnja prezentacija

Rečni parobrod

Page 16: Brodogradnja prezentacija

Najveći proizvođač brodova do sredine 1950-ih godina bila je Velika Britanija, da bi već 1956. njeno mesto zauzeo Japan. Poslednjih godina primat u svetu drži Južna Koreja. Najveće brodogradilište na svetu je Daewoo, koji je između ostalog proizvodio i automobile. U SAD i Evropi brodogradnja je od 1975. godine u krizi. Novija proizvodnja koja se odnosi na naftne platforme, suvereno je u rukama Singapura, dok za evropske potrebe vodeću ulogu imaju brodogradilišta u Velikoj Britaniji.

Page 17: Brodogradnja prezentacija

Daewoo brodogradilište

Page 18: Brodogradnja prezentacija

1 TEU je jedan

standardni ISO

kontejner dužine 20

stopa (6.1m) i širine 8

stopa (2.44m). Što

se tiče dužine,

standardnamera ne postoji.

Page 19: Brodogradnja prezentacija

Brod Ema kompanije Maersk, trenutno najveći kontejnerski brod na svetu.Može da nosi do 15000 standardnih

kontejnera.

Page 20: Brodogradnja prezentacija

Količina transportovanog teretra u milionima tona 2010. godine.

Page 21: Brodogradnja prezentacija

Brodogradnja u Srbiji je slabije razvijena. Pravljenjem brodova se bave brodogradilišta u Bezdanu, Apatinu, Novom Sadu, Mačvanskoj Mitrovici, Zrenjaninu i Beogradu, a remontom se bavi brodogradilište u Kladovu.

Jugoslavija je svojevremeno proizvodila i podmornice.

Page 22: Brodogradnja prezentacija

KLASA 811 NEKAD

KLASA 911 NEKAD

Page 23: Brodogradnja prezentacija

KLASA 811 SADA

Page 24: Brodogradnja prezentacija

KLASA 911 SADA

Page 25: Brodogradnja prezentacija

Danas se u Srbiji najvise proizvode „brodovi“ovog tipa.

Page 26: Brodogradnja prezentacija

Brodogradilište Beograd

Page 27: Brodogradnja prezentacija

Proizvodnja u brodogradilištu Beograd

Page 28: Brodogradnja prezentacija

Sve u svemu brodogradnja u Srbiji je na nezavidnom nivou sa izgledom za dalji napredak u skorije vreme.

Proizvodnja brodova u Evropi opada zbog jake konkurencije sa istoka.

Inženjeri brodogradnje su veoma cenjeni i potrebni svuda u svetu.

Katedra za brodogradnju je akreditovana od RINA ( Royal Institution of Naval Architects).

Page 29: Brodogradnja prezentacija

Šematski prikaz tankera za naftu

Page 30: Brodogradnja prezentacija

Knock Nevis nekada najveci brod za prevoz nafte

Page 31: Brodogradnja prezentacija

Brod Blue Marlin prevozi američki vojni brod na popravke

Page 32: Brodogradnja prezentacija

Remorker gura tovar drva

Page 33: Brodogradnja prezentacija

Šematski prikaz broda za prevoz tečnog naftnog gasa

Page 34: Brodogradnja prezentacija

Nesreće se dešavaju

Page 35: Brodogradnja prezentacija