Breviar de Calcul

Embed Size (px)

Text of Breviar de Calcul

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  1/17

  \

  BREVIAR DE CALCUL

  Expertiza tehnica cladire CTA Darabani, jud. Botosani

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  2/17

  I.INTRODUCERE

  Prezenta documentatie are drept scop expertizarea cladirii CTA Darabani curegimul de inaltime S+P+M1+M2+1E. In urma expertizei tehnice se a incadra cladireain clasa de risc seismic corescpunzator.Pentru incadrarea structurii in clasa de risc

  corespunzator s!a realizat analiza modala cu ajutorul programului de calcul automat.

  II.DESCRIEREA MODELULUI

  Cladire S+P+M1+M2+1Eare un sistem structural mixt" cadre si stalpi de beton

  armat intre axele # si $ si zidarie portanta intre axele % si #, respecti $ si &.

  Fig.1 Vedere 3D cladire CTA

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  3/17

  Partea de structura alcatuita din cadre este 'ormata din"! stalpi de dimensiunea ()x&) si grinzi principale cu dimensiuni de *)x($

  perimetrale si #$x()+grinda din axul B! grinzi secundare cu dimensiunea #)x().! Planseu de beton armat cu grosimea de %) cm.

  Partea de structura realizata cu zidarie portanta este 'ormata "! panouri de zidarie portanta de *) cm grosime,! samburei cu dimensiuni de *)x*) si #$x*)! centrui cu dimensiunea de *)x#).! planseu de beton armat de %) cm.

  Fig.2 Plan cladire CTA

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  4/17

  Fig.3 Elevatie cladire CTA

  Materiale:

  Beton" -talpi !C%) E/#0.)))1mm#, 2c/%#.$1mm#3rinzi! C%) E/#0.)))1mm#, 2c/%#.$1mm#Plnasee! C%#%$, E/#(.)))1mm#, 2c/4.$1mm#-amburi si centuri! C%#%$, E/#(.)))1mm#, 2c/4.$1mm#

  Armatura" -talpi 5 6B*0, 2a/#%)1mm# PC$#, 2a/*))1mm#3rinzi 5 6B*0, 2a/#%)1mm#

  PC$#, 2a/*))1mm#Plansee 5 6B*0, 2a/#%)1mm# PC$#, 2a/*))1mm#

  7aterialel 'olosite in modelarea cladirii sutn con'orm testelor, dar si a proiectuluide rezistenta existent.

  8idarie de caramida plina cu rezistenta medie 'med/$1mm# si mortar cu rezistentamedie la compresiune 7% +%1mm#

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  5/17

  III.Descrierea icarcariil!r

  %.Etajul 1, mezanin 1 si mezanin 2:

  I.Incarcari pemanente

  1.Greutate proprie elemente structurale

  2.Incarcare din pardosea 1.1 kN/mp

  3.pereti despartitori 0.7 kN/mp

  3.Finisaj 0.27 kN/mp

  4.Incarcare din pereti de inchidere exteriori 11.7 kN/m

  !."a#an $als 0.!0 kN/mp

  Total pe mp 2.57 kN/mp

  #.Etajul 2:

  I.Incarcari pemanente ultimul nivel

  1.Greutate proprie elementestructurale

  2%eton de panta&sapa e'ali(are 2.2 kN/mp

  3.Finisaj 0.27 kN/mp

  4.)arpanta 1.!3 kN/mp

  !."a#an $als 0.!0 kN/mp

  *."ermoi(olatie 0.! kN/mp

  Total pe mp 5 kN/mp

  II.Incarcari variabile

  1.Greutate utila +irouri 2 kN/mp

  2.Greutate utila terasa necircula+ila 1 kN/mp

  3.,oridor 3 kN/mp

  4.Incarcare din (apada 1.*2 kN/mp

  III.Incarcari accidentale

  )eism

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  6/17

  III.2.".Icarcari #e $a%a#a

  %. 8apada normala " s / 9i : Ce : Ct : s; +$.%%. 8apada exceptionala " s / 9i : Ce : Ct : sAd +$.#

  9i ! Coe'icientul de 'orma a incarcarii de zapadas; ! +C2 %!%!* ! i/),?), Ce/%,), Ct/%,), s),;/#!),?)x%,)x%,)x#,)

  III.& Icarcari acci#etale ' ac(i)ea seis*ic ' N!ra*ati, P1--'12--/

  @b,;/ I-d+T;m; 7;/ I-d+T;;

  ! accelera=ia terenului pentru proiectare ! ag/ ),%&g , pentru cutremure andinteralul mediu de recuren=> I72 / %)) ani 5 Botosani.

  -e recomada considerarea a trei niele de per'ormanta ale cladirii"

  %.1ielul de per'ormanta de limitare a degradariilor, asociat starii limita de

  sericiu#.1ielul de per'ormanta de siguranta a ietii, asociat starii limita ultime*.1ielul de per'ormanta de preenire a prabusirii,asociat starii limita de pre!

  colaps.Considerentele primelor doua nieluri de per'ormanta sunt obligatorii.Aand in

  edere ca structura este din anul %404 , se considera ca si!a consumat o parte din iata,pentru a respecta cele doua nieluri de per'ormanta acceleratia graitationala se recuce cu0)+ interalul mediu de recurenta considerat este de () de ani +con'orm Tabel A.%!Cod de proiectare seismica!partea a III!a

  !acceleratia terenului luata in considerare in expertizare ag/ ),%&g).0/).%%#g

  ! alori ale perioadelor de control +col= ! TB/ ),)0 s, Tc/ ),0 s, TD/ *,) s 5Botosani

  ! 'actorul de ampli'icare dinamic> maxim> a accelera=iei orizontale a terenului dec>tre structur> )/ #,0$ 5 Botosani

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  7/17

  ! 'actor de comportare"! F / #.$, con'orm P%))!*#))?, Tabelul B.(, structuri de beton armat. In

  ederea eri'icarii intregii structuri s!a optat pentru un 'actor global decomportare al structurii.

  -tructura s!a eri'icat in toate cele trei tipuri de ipoteze cu priire la clasade importanta"

  ! clasa de importan=> Gi de expunere la cutremur 5 III, 'actorul de importantaH/%,)).

  ! clasa de importan=> Gi de expunere la cutremur 5 II, 'actorul de importantaH/%,#).

  ! clasa de importan=> Gi de expunere la cutremur 5 I, 'actorul de importantaH/%,().

  ! spectrul de r>spuns elastic

  ( ) ( ) TT

  TT

  B

  B%%T) )

  +=

  ( ) 0,% """" =

  ( )T

  TTTT CDC )T =

  ( )#)

  TT

  TTTT DCD =#,i/ ),(

  Stri limit de "erviciu !"l"#

  a 3ruparea caracteristic> de e'ecte structurale ale ac=iunilor"

  ====

  ++=++m

  2i

  i-k1-k

  n

  1j

  kj

  m

  2i

  i-ki-01-k

  n

  1j

  kj .7-0.G..G

  ),i/ ),0b 3ruparea 'recent> de e'ecte structurale ale ac=iunilor"

  ====

  ++=++m

  2i

  i-k1-k

  n

  1j

  kj

  m

  2i

  i-ki-21-k1-1

  n

  1j

  kj .4-0.!-0G..G

  %,%/ ),$#,i/ ),(

  c 3ruparea casipermanent> de e'ecte structurale ale ac=iunilor"

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  9/17

  ====

  +=+m

  1i

  i-k

  n

  1j

  kj

  m

  1i

  i-ki-2

  n

  1j

  kj .4-0G.G ! e'ectele de lung> durat>

  #,i/ ),(n cazul ac=iunii seismice"

  ==== ++=++m

  1i

  i-k/k

  n

  1j

  kj

  m

  1i

  i-ki-2/kI

  n

  1j

  kj .4-0*-0G.*-0G

  I/ in 'unctie de clasa de importan=>#,i/ ),(

  SLU:

  SLS

  ,om+inatie,a(incarcare Factor

  "ipincarcare

  GF G 1.3! )tatic

  ,F 1.3! )tatic

  "I 1.! )tatic

  G) G 1 )tatic

  ,F 1 )tatic

  "I 0.! )tatic

  G) G) 1 ,om+o

  )," 1 )pectrum

  G)N G) 1 ,om+o

  )," 51 )pectrum

  G)6 G) 1 ,om+o

  ),"6 1 )pectrum

  G)6N G) 1 ,om+o

  ),"6 51 )pectrum

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  10/17

  Jnde"3P!greutatea proprie a [email protected]!inacrcari casipermanente

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  11/17

  04

  4 0.1077 10.1 0.001 0 7.!07 0.7*! 0 0.000 0.004 0.0077 .*! .2

  ! 0.027 1.23*504 0 .74* 0.7** 0 0.0001 0.007 0.0031 .*! .

  * 0.0777 1.0*42504 0 .1 0.7** 0 0.0001 0.00 0.013 .*! .7

  7 0.071 0.121 0.002 0 .31 0.7* 0 0.000! 0.002 0.0107 .** . 0.0*!7 0.001 0.20 0 .32 0.7* 0 0.022 0 0.1!*! .*3 .

  0.0*2* 0 0.0*7 0 .32 1.043 0 0.00!7 0 0.0077 .* .

  10 0.0*14 0 3.032 0 .32 4.074 0 0.13 0 0.20!7 .7 .

  11 0.0!72504 0.!14 0 .33 4.! 0 0.01!

  1504 0.0213 .02 100

  12 0.0!31504 3.33 0 .33 .422 0 0.023 0 1.1234 .! 100

  Forte "ei"mice glo$ale de eta&%

  Nivel Incarcare "oc P#kN$ %X#kN$%Y#kN

  $ T#kN&m$ MX#kN&m$ MY#kN&m

  'T( )," "op 0 2070.1 3!.*! 1430.!1 0

  'T( )," %ottom 0 2070.1 3!.*! 1430.!1 11.11 10!!7.

  'T( ),"6 "op 0 33.17 2037.47 1247.32 0

  'T( ),"6 %ottom 0 33.17 2037.47 1247.32 1031.07 1*.1!

  P)!T'! )," "op 0 304*. !3.7 270*.43 11.11 10!!7.

  P)!T'! )," %ottom 0 304*. !3.7 270*.43 407.1 23141.!

  P)!T'! ),"6 "op 0 !3.7 3141.42 2!43.1* 1031.07 1*.1!

  P)!T'! ),"6 %ottom 0 !3.7 3141.42 2!43.1* 23!0!.4 32.73

 • 5/24/2018 Breviar de Calcul

  12/17

  V.VERI0ICAREA DEPLASARIILOR RELATIVE

  De%lasare relati,e #e i,el a#*isiila la starea li*it #e ser,ici) SLS3

  re))r :dd =

  / ),$ ! clasa III de importan=>/ ),( ! clasa II de importan=> si clasa I de importan=>

  De%lasare relati,e #e i,el a#*isiila la starea li*it )lti* ULS3

  re

  )

  r c:dd =

  Veri4icari #e%lasari relati,e clasa #e i*%!rtata III'!r*ala"

  Ni#el ,om+inatie unct 6 8

  9eplasarerelati#ade ni#el

  pe

  9eplasarerelati#a deni#el pe 6

  "1 G) 2*53 21 13.7 !.73 0.000317

  "1 G) 7 0 1 .3 0.00001

  "1 G)N 2*53 21 13.7 !.73 0.000317

  "1 G)N 7 0 1 .3 0.00001

  "1 G)6 20* 0 1*.2 .3 0.000024

  "1 G)6 2!53 1*. 0 !.73 0.0000!"1 G)6N 20* 0 1*.2 .3 0.000024

  "1 G)6N 2!53 1*. 0 !.73 0.0000!

  ;"; G) 1 0 12.0!! 4.2 0.000341

  ;"; G) 1 0 0 4.2 0.00003

  ;"; G)N 1 0 12.0!! 4.2 0.000341

  ;"; G)N 1 0 0 4.2 0.00003

  ;"; G)6 124 0 0.4! 4.2 0.00003

  ;"; G)6 1.* 0 4.2 0.00011

  ;"; G)6N 124 0 0.4! 4.2 0.00003

  ;"; G)6N 1.* 0 4.2 0.00011

  max depl

  x

  max depl