Brak u islamu

  • View
    292

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Brak u islamu

1. BRAK U ISLAMU 2. I od svega smo Mi po parstvorili dabiste se viopomenuli. (Kuran ) 3. Jedan od dokaza Njegovih jeste to to za vas, od vae vrste stvara enu da se uz njih smirite i toizmeu vas uspostavlja, ljubav i samilost, to suzaista pouke za ljude koji razmiljaju.(Kuran) 4. "One su (zene), uistinu, druga polovicamuskarcima." (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi, Ed-Daremi) 5. Brak je moja praksa.Ko god zanemarimoju praksu, nije od mene. (Muslim) 6. enu udaju etiri stvari: njeno bogatstvo,njen status, njena ljepota injena vjera.Odlui se za onu s vjerom i uspjet e.(El-Buhari i Muslim ) 7. "Omladino, ko je od vassposobanza brak, neka se eni, jer brakodvraa od pogleda i titi od bluda... (Hadis) 8. Ako vam doe neko s ijom ste vjerom i moralom zadovoljni, udajte zanjega svoju k erku,jer ako tako ne postupite, na zemlji e se proiriti smutnja i razdor" (Tirmizi, hasen, Ibn Madze) 9. ena je neto najbolje to ovjek moedobiti i ovjek je neto najbolje to ena moe dobiti. (Ahmed ibn Hanbel ) 10. Neete ui u dennet dok ne budete vjerovali, a neete vjerovati dok se nebudete voljeli.Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa e Onaj Kojije na nebesima biti milostiv prema vama. (El-Buhari) 11. Poslije islama musliman ne moe imati veublagodat od supruge muslimanke koja ga inisretnim kad u nju pogleda, koja ga poslua kad jojtogod naredi, i koja uva svoju ednost i njegovimetak kada je odsutan. (En-Nesai) 12. enite se, jer vamene doista donoseblagoslov u kue." (Bezzar) 13. " Objelodanite stupanje u brak, a vjeridbu drite u tajnosti." (Dejlemi)"Jedan dan gozbe na svadbi jesunnet, dva dana su dobro djelo, a tri dana su vec znakhvalisanjai elje za prestiom."(Taberani) 14. Najbolji vjernik je onaj s najboljimkarakterom i koji je najljubazniji premasvojoj supruzi. (Et-Tirmizi i En-Nesai) 15. Savjetujem vam da budete ljubazniprema svojim enama jer one su te kojevam pomau. Bog vam ih je dao kaoemanet i Svojom rijeju dozvolio vamnjihove intimne dijelove tijela." Jednogadana Omer ibn el-Hattab je pitao:"Boiji poslanie, ta da uzmem odovoga svijeta"` Odgovorio mu je: "Nekasvako od vas ima jezik koji se sjeaAllaha, srce koje Mu zahvaljuje i enukoja vjeruje. 16. Allah za vas stvara ene od vaevrste, a od ena vaih daje vam sinovei unuke. (En-Nahl, 72.) 17. Tri stvari od ovog vaeg dunjaluka su mi drage:ene i mirisi, a srea moga oka je u namazu. (En- Nesai i Ibn Hanbel) 18. Izreke nekih ashaba u vezi braka Halifa Omer je kazao: "Nakon vjere u Boga ovjekne moe imati bolje blagodati od kreposne ene. " A Ibn Mesud je govorio: "Ako bi imao samodeset dana ivota, volio bih se oeniti da ne biBoga sreo kao neoenjen.Ebu Derda r.a. je jednom kazao: Troje su loipomagai vjere: straljivo srce, prodrljiv stomaki nezadovoljena strast! 19. Omer r.a. je rekao: Od braka ne sprjeava nitaosim nemo ili grijeenje. abi r.a. je rekao: Ko uda svoju kerku zagrjenika odrekao se je! Hazreti Husejn r.a. je rekao: Ne udaji svojukerku osim za bogobojaznog ovjeka! Ako je budevolio init e joj dobroinstvo, a ako je ne budevolio (u braku) nee joj uiniti zulum-nasilje. 20. Vjernik nikada ne smije mrziti vjernicu. Ako nevoli jednu osobinu kod nje, nai drugu asobinu s kojom e biti zadovojan. (Muslim) 21. Meu mojim sljedbenicima najboljimukarci su oni koji su najbolji premasvojim suprugama, a najbolje ene su onekoje su najbolje prema svojim muevima. Svaka takva ena ima nagradu jednaku nagradi hiljadu ehida. Meu mojimsljedbenicirna, ponovo, najbolje ene su one koje pomau svojim muevima u njihovomposlu, i vole ih zbog svega, osim kada grijee prema Allahu. (Citirano u Doi, Women in Sharia, 9) 22. Mukarci su zatitnici ena,jer Allah je jedne iznad drugih odikovao, i zato jer mukarcitroe svoje imetke! Aestite ene su poslune,i prema onome to je Allahnaredio da se paziuvarne i tad kad je muodsutan od kue. (Kuran) 23. Ono to ovjek potroi na svoju porodicu je sadakai ovjek e biti nagraen ak i za zalogaj koji stavisupruzi u usta. (El-Buhari i Muslim) 24. ena koja redovito klanja pet vakatanamaza, posti mjesec Ramazana, uva svoju ast i potenje i bude pokrnasvome muu, ui e u Dennet."(Bezzar) 25. "Nije dozvoljeno insanu da uini seddu drugom insanu, a da je to dozvoljenonaredio bi eni da uiniseddu svome muu, zbog veliine njegovogprava nad njom." (Hadis) 26. enite se dragim rotkinjama da bi ste sebrojano uveavali. (Ebu Dvud, Nesi i Hkim) 27. - Uzvieni Allah ne gleda u enu koja nezahvaljuje svome muu, a ne moe beznjega." (Nesai) -"Hazreti Aia pria: "Pitala sam AllahovaPoslanika kome ena najvie duguje svojuposlunost, a on mi ree:Muu. A kome ovjek najvise duguje? Majci- odgovori mi Allahov Poslanik."(Ahmed, Nesai) 28. Trazite nafakustupanjemu brak. (Hadis) 29. Nijedna ena nee netopomjeriti da bi gapostavila na njegovopravo mjesto u ciljudotjerivanja kue svogasupruga a da joj Allahnee to ubiljeiti kaodobro djelo. Niti e ijedanmukarac proetati sasvojom suprugom drei jeza ruku a da mu to Allahne upie kao dobro djelo,a ako je zagrli iz ljubavi,njegova e se nagradadeseterostrukopoveati. (Doi, Women inSharia, 10) 30. Supruzi koja vjeruje u Allaha nije dozvoljeno dapusti u kuu svoga mua onog s kim on nijezadovoljan... niti joj je dozvoljeno da ga odbije upostelji, niti da mu tetu nanese. Ako je on vie ukrivu od nje, ona treba pokuati da gaodobrovolji, pa ako on pristane, dobro i jeste iAllah e prihvatiti njeno nastojanje... A ako onodbije njene pokuaje, pa Allah svakako zna zanjeno nastojanje. (Hadis zabiljeio El Hakim) 31. Allahov Poslanik, s.a.v.s, kae:Dunjaluk je mjesto prolaznoguivanja, a njegovo najvee blago jeestita supruga. 32. ovjek ce biti nagraen i za intimni ivot sa svojom enom.Jedan od sluatelja, koga jeova rijec Allahova Poslanikane malo iznenadila, zacuenoupita: Zar ce ovjek biti nagraen i za to to zadovoljava svojustrast? na sto mu AllahovPoslanik odgovori:Zar ne zna da bi ucinio haramako bi svoju strast zadovoljavao na nedozvoljen nacin, zato, ako je zadovoljava na dozvoljen nacin, bice nagraen." (Muslim) 33. nasljeujete preko njihovevolje,i da im tekoepriinjavate, s namjerom daneto od toga to ste imdarovali pristvojite,osim ako budu oitozgrijeile.S njima lijepo ivite!A ako prema njimaodvratnostosjetite, mogue je da je bauonome prema emuodvratnost osjeate Allah 34. Ono to cini brak je ljubav ne naivnosentimentalna vrsta romanticnog sanjarenja vecona vrsta ljubavi koja ce zasukati rukave iuhvatiti se u kotac s problemima; ljubav koja ceostati uz tebe kada se svi okrenu protiv tebe ipocnu o tebi runo govoriti, dok ti vjeruje da cetvoj partner (koji te poznaje bolje nego iko drugi)opravdati to povjerenje i priteci u tvoju odbranu. 35. Ako je va brak sretan i uspjean, onda bezobzira na nevolje koje vas mogu snai, bezobzira na potekoe koje ete susretati na svomivotnom putu, bez obzira na bolesti i nesretneokolnosti, uvijek ete ih doekivati kao da vamje iza lea sigurna tvrava unutar ijih zidovamoete na trenutak ostaviti postrani svestrahove i traume i biti voljeni. 36. Bojte se Allaha u pogledu zena! Vikod njih imate svoja prava, a i one kodvas imaju "svoja prava."(Muslim) 37. By: Azra G. / Nejra T.