Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  1/25

  Blocante ale canalelor deBlocante ale canalelor de

  calciu (BCC)calc

  iu (BCC)

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  2/25

  BCC folosite in cardiologieBCC folosite in cardiologie

  DIHIDROPIRIDINEDIHIDROPIRIDINEnifedipina (Adalat)nifedipina (Adalat)

  amlodipina (Norvasc)amlodipina (Norvasc)

  felodipina (Plendil)felodipina (Plendil)

  nimodipina, nicardipina, lacidipinanimodipina, nicardipina, lacidipina

  lecarnidipina (eridip)lecarnidipina (eridip)

  BEN!O"IA!EPINEBEN!O"IA!EPINEdiltia#em (Cardil, Diacordin, Dil#em)diltia#em (Cardil, Diacordin, Dil#em)

  $ENIACHIA%INE$ENIACHIA%INE

  verapamil (I#optin)verapamil (I#optin)

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  3/25

  %ecanismul de actiune si consecintele%ecanismul de actiune si consecintele

  &emodinamice si cardiace ale BCC&emodinamice si cardiace ale BCC

  BCC actionea#a peBCC actionea#a

  pe::

  '' cordcord

  vasevase

  ** alt nivel decat sistemul cardiovascularalt nivel decat sistemul cardiovascular

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  4/25

  ''Actiunea BCC la nivelul corduluiActiunea BCC la nivelul cordului

  actiune intensa + verapamilactiune intensa + verapamil

  actiuneactiune moderatmoderataa+ diltia#em+ diltia#em

  actiune foarte slaa + nactiune foarte slaa + nifedipinaifedipina

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  5/25

  ''Actiunea BCCActiunea BCClla nivelul corduluia nivelul cordului

  a) la nivelul tesutuluia) la nivelul tesutului

  e-citoconductore-citoconductor

  ) la nivelul miocardului) la nivelul miocardului

  c) la nivelul focarelorc) la nivelul focarelor

  ectopiceectopice

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  6/25

  ''Actiunea BCC la nivelul corduluiActiunea BCC la nivelul cordului

  a)a) ActiuneaActiunea la nivelul tesutului e-citoconductorla nivelul tesutului e-citoconductor

  ././ radicardieradicardie0 prin in&iitia0 prin in&iitia noduluinodului

  sinusalsinusal((cronotrop negativ)cronotrop negativ)

  ././ intar#ierea conduceriiintar#ierea conducerii

  atrioventriculareatrioventriculare0 prin actiunea pe0 prin actiunea pe nodulnodulatrioventricularatrioventricular(dromotrop negativ(dromotrop negativ))

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  7/25

  ''Actiunea BCC la nivelul corduluiActiunea BCC la nivelul cordului

  )) ActiuneaActiunea la nivelul miocarduluila nivelul miocardului

  scadere a fortei de contractiescadere a fortei de contractie(efect(efect

  inotrop negativinotrop negativ))

  ameliorare a rela-arii distoliceameliorare a rela-arii distolice

  c)c) ActiuneaActiunea la nivelul focarelor ectopicela nivelul focarelor ectopice

  deprimaredeprimare (batmotrop negativ(batmotrop negativ))

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  8/25

  Actiunea BCC nivelul vaselor Actiunea BCC nivelul vaselor

  actiuneactiune moderatmoderataa+ diltia#em+ diltia#em

  actiune intensa 0 verapamilactiune intensa 0 verapamil

  actiuneactiune foartefoarte intensa + di&idropiridineintensa + di&idropiridine

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  9/25

  Actiunea BCC nivelul vaselor Actiunea BCC nivelul vaselor

  RRela-are si vasodilatatieela-are si vasodilatatie

  a) la nivelula) la nivelul vaselor sistemicevaselor sistemice=> scade r.v.p si TA=> scade r.v.p si TA

  b) la nivelulb) la nivelul coronarelorcoronarelor epicardiceepicardice

  c) la nivelulc) la nivelul vaselor cereralevaselor cererale

  Vasodilatate slabaVasodilatate slaba

  pulmonarapulmonara

  renala pe arteriola aferenta => efect natriuretic:renala pe arteriola aferenta => efect natriuretic:nifedipina si celelalte dihidropiridinenifedipina si celelalte dihidropiridine

  EEfect antiateriscleroticfect antiateriscleroticimpiedicarea intarariiimpiedicarea intarariiCa2 inCa2 inperetelpereteleevascular ! lacidipinvascular ! lacidipin

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  10/25

  Actiunea BCC nivelul vaselor Actiunea BCC nivelul vaselor

  Vasodilatatia arteriala > vasodilatatiaVasodilatatia arteriala > vasodilatatiavenoasavenoasa

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  11/25

  Consecintele actiunii pe cord si peConsecintele actiunii pe cord si pe

  vase a "CCvase a "CC

  vd coronarianavd coronariana ././ 1aportul de O1aportul de O

  22inotropismuluiinotropismului ././2cererii de O2cererii de O

  . /. /efect cardioprotectorefect cardioprotector

  sscaderea brusca acaderea brusca a TATA

  => reactie simpatica =>=> reactie simpatica => elierarea de catecolamineelierarea de catecolamine=>=>vasoconstrictie#vasoconstrictie#inotropismului#inotropismului# cronotropismului =cronotropismului =

  efecte secundare nefavoraileefecte secundare nefavoraile

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  12/25

  * Actiunea BCC la alt nivel decat sistemul* Actiunea BCC la alt nivel decat sistemul

  cardiovascularcardiovascular

  pe firele musculaturii netede nonvascularepe firele musculaturii netede nonvasculare

  ././rela-arerela-aremebeverina $Colaspasmin)mebeverina $Colaspasmin)= "CC la nivelul colonului =>= "CC la nivelul colonului =>

  antispasticantispastic

  la nivel neuronalla nivel neuronaleto%usimida $&u%ilepeto%usimida $&u%ilep) s) scadecadeCa2 intraneuronal =>Ca2 intraneuronal =>

  scadescade e%citabilitateae%citabilitatea=>=> antiepilepticantiepileptic

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  13/25

  Efectele farmacologice si hemodinamiceEfectele farmacologice si hemodinamicesi cardiacesi cardiace

  ale BCCale BCC

  Blocanti de Ca2+Blocanti de Ca2+

  Miocard Tesut nodalMiocard Tesut nodal Artere Artere

  3cade $C3cade $C BradicardieBradicardie vd coronaravd coronara vd perifericavd periferica

  &cade TA&cade TA tahicardietahicardie

  &cade 'C&cade 'C refle%arefle%a

  Scade consum O2 Creste oferta O2Scade consum O2 Creste oferta O2

  Economie O2Economie O2

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  14/25

  IndicatiileIndicatiileBCCBCC

  (.(. TATA== anti&ipertensiveanti&ipertensive2.2. Tulburari de ritmTulburari de ritm== antiaritmiceantiaritmice

  *.*. C+'C+'== antian4inoaseantian4inoase

  (.(. cronicacronica2.2. spasticaspastica

  ,.,. &indrom -anaud&indrom -anaud

  55 ', , *', , *,6,6 una din urmatoarele boli la care una din urmatoarele boli la care

  alte clase terapeutice sunt contraindicate:alte clase terapeutice sunt contraindicate:(.(. astmastm

  2.2. arteriopatie obliteranta membru inferiorarteriopatie obliteranta membru inferior

  *.*. diabet /aharatdiabet /aharat

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  15/25

  Indicatiile BCCIndicatiile BCC

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  16/25

  BCC folosite in cardiologieBCC folosite in cardiologie

  DIHIDRPIRIDINEDIHIDRPIRIDINEnifedipina (Adalat)nifedipina (Adalat)

  amlodipina (Norvasc)amlodipina (Norvasc)

  felodipina (Plendil)felodipina (Plendil)

  nimodipina, nicardipina, lacidipinanimodipina, nicardipina, lacidipinalecarnidipina (eridip)lecarnidipina (eridip)

  BEN!O"IA!EPINEBEN!O"IA!EPINEdiltia#em (Cardil, Diacordin, Dil#em)diltia#em (Cardil, Diacordin, Dil#em)

  $ENIACHIA%INE$ENIACHIA%INE

  verapamil (I#optin)verapamil (I#optin)

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  17/25

  DIHIDRPIRIDINEDIHIDRPIRIDINE

  BCCBCCcu ecu efecte predominant vascularefecte predominant vasculare

  Actiune pe canale lente 0Actiune pe canale lente 0

  1fecte farmacoloice1fecte farmacoloice aproape inactive pe inima = nu deprima inimaaproape inactive pe inima = nu deprima inima

  actiune predominant pe vaseactiune predominant pe vasevdvd==>>scade rvpscade rvp==>>

  scade TAscade TA actiune natriuretica intrinsecaactiune natriuretica intrinseca

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  18/25

  DIHIDRPIRIDINEDIHIDRPIRIDINE

  Nifedipina (Adalat, Corinfar)Nifedipina (Adalat, Corinfar)folosita limitat in formele nonretard pentru ca determina reactiefolosita limitat in formele nonretard pentru ca determina reactie

  simpaticasimpatica

  ndicatiindicatii

  a) unele forme de an4or (Print#metal . an4ina spastica )a) unele forme de an4or (Print#metal . an4ina spastica )

  ) fen Re7nod) fen Re7nod

  c) cri#ele H"A 0 sulin4ualc) cri#ele H"A 0 sulin4ual

  d) H"A formele retard .d) H"A formele retard . reactie simpaticareactie simpatica

  Efecte secundare si reactii adverseEfecte secundare si reactii adverseeritem facial, cefalee, verti8 0 prin vderitem facial, cefalee, verti8 0 prin vd

  edeme perifericeedeme periferice

  &iperpla#ie 4in4ivala&iperpla#ie 4in4ivala

  elierare refle-a catecolamine ./contraindicata in I%Aelierare refle-a catecolamine ./contraindicata in I%A

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  19/25

  BEN!O"IA!EPINEBEN!O"IA!EPINE

  Diltia#emDiltia#em(Cardil, Diacordil, Dil#em)(Cardil, Diacordil, Dil#em)(cp = 34m(cp = 34m

  Efectele farmacologiceEfectele farmacologice

  vasodilatatorvasodilatator

  coronarodilatatorcoronarodilatator

  radicardi#antradicardi#ant

  Actiunea vascularaActiunea vasculara99nifedipinanifedipina/ diltia#em / verapamil/ diltia#em / verapamil

  Actiunea pe cordActiunea pe cord99

  nifedipina : diltia#emnifedipina : diltia#em : verapamil: verapamil

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  20/25

  BEN!O"IA!EPINEBEN!O"IA!EPINE

  Diltia#emDiltia#em(Cardil, Diacordil, Dil#em)(Cardil, Diacordil, Dil#em) ndicatiindicatii

  prevenire si tratamentprevenire si tratamentcri#e an4ina pectoralacri#e an4ina pectorala

  ta&icardii par-istice 0 in8ectailta&icardii par-istice 0 in8ectail

  H"AH"A0 formule cu elierare prelun4ita0 formule cu elierare prelun4ita00 administrareaadministrareaoralaorala

  C%HOC%HO

  Efecte secundareEfecte secundare!erti"# cefalee# tulb$ vi%uale!erti"# cefalee# tulb$ vi%uale

  EruptiiEruptii

  Edeme perifericeEdeme periferice

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  21/25

  $ENIACHIA%INE$ENIACHIA%INE

  BCC cu eBCC cu efecte predominantfecte predominant pe cordpe cord

  ;erapamilul (Isoptin, Cordilo-);erapamilul (Isoptin, Cordilo-)

  Efecte farmacologiceEfecte farmacologice

  scade activitatea 5&scade activitatea 5&= bradicardie= bradicardie

  scade activitatea 5AVscade activitatea 5AV= scade conducere AV= scade conducere AV

  scade 6C a miocardului = scade consumul 72scade 6C a miocardului = scade consumul 72

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  22/25

  $ENIACHIA%INE$ENIACHIA%INE

  ;erapamilul (Isoptin, Cordilo-;erapamilul (Isoptin, Cordilo- ndicatiindicatii

  T8&V preventiv si curativT8&V preventiv si curativ!! antiaritmicantiaritmic! clasa a +V! clasa a +V

  aanina pectoralanina pectorala

  TA formele cu eliberare lentaTA formele cu eliberare lenta

  C97C97

  Efecte secundareEfecte secundare

  constipatie, blocuri A-V, bradicardie, ICconstipatie, blocuri A-V, bradicardie, IC ContraindicatiiContraindicatii

  insuficienta cardiacainsuficienta cardiaca

  bloc AVbloc AV

  +9A+9A

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  23/25

  BCCBCC3electivitate de3electivitate de

  or4an in functie deor4an in functie de4rupa c&imica4rupa c&imica

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  24/25

  BCC cu eBCC cu efecte predominafectepredominant pe vaselent pe vasele

  cereralecererale

  Nimodipina (Nimodip)Nimodipina (Nimodip)ndicatiindicatii0 vasospasm cereral0 vasospasm cereral

  $lunari#ina (3ielium)$lunari#ina (3ielium)

  Efectele farmacologiceEfectele farmacologiceBCCBCC

  anti H' . sedare si somnolentaanti H' . sedare si somnolenta

  anti D' . disc

 • 7/26/2019 Blocante ale canalelor de calciu (BCC).ppt

  25/25

  AntihipertensiveAntihipertensive