110
1 Sectie Pozitie Nume Prenume Func܊ie 1 1 BO܇TINĂ RĂZVAN-VIRGIL Pre܈edinte 1 2 GRECU AMELIA-DANIELA Loc܊iitor 1 3 FIRULOVIC JELENA PNL 1 4 MUSTAŢĂ ILEANA MARIA PSD 1 5 IENEA RODICA-FLORENTINA USR 1 6 ERCEANU GEANINA UDMR 1 7 COSTREIE ROXANA ROMANI܉A ALIANTA UN OM 1 8 HAIDUCU ILEANA PMP 1 9 LUPU DUMITRU NEAMUL ROMANESC 2 Sectie Pozitie Nume Prenume Func܊ie 2 1 CIUTUREANU COSMIN Pre܈edinte 2 2 BĂLOI CONSTANTIN IONUŢ Loc܊iitor 2 3 RAEVSCHI EMIL PNL 2 4 DUNĂRINŢU MARIA PSD 2 5 BALACI DAMIANA USR 2 6 PASCU PETRE UDMR 2 7 BODEA NECULINA ALIANTA UN OM 2 8 POPESCU ION PMP BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI pentru alegerea Pre܈edintelui României din data de 10 Noiembrie 2019 Strada Traian, nr. 89, Drobeta Turnu Severin Tel: 0252 391530, Fax: 0252 391531 E-mail: [email protected]; Web:https://mh.prefectura.mai.gov.ro/media/presedinte-2019 PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚII DE VOTARE Având în vedere prevederile art. 22 alin.3 din legea nr. 370/2004, potrivit cărora ” Completarea birourilor electorale ale sectiilor de votare se face in prima etapa cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, care au propus candidati, iar in etapa a doua , prin tragere la sor܊i, pentru fiecare sectie de votare cu reprezentantii celelalte formatiuni politice neparlamentare care au propus candida܊i , Pre܈edintele BIROULUI ELECTORAL JUDETEAN Nr. 27 procedează în prima etapă la completarea fiecărei sec܊ii de votare cu câte un reprezentant al fiecăreia din cele 6 forma܊iuni parlamentare, iar in cea de-a doua etapa la completarea cu un reprezentant al urmatoarelor formatiuni politice : PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social - liberal), PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, PARTIDUL DREAPTA LIBERALĂ , conform rezultatului ob܊ínut in urma tragerii la sor܊i. PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_ BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

1

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie1 1 BO TIN R ZVAN-VIRGIL Pre edinte1 2 GRECU AMELIA-DANIELA Loc iitor1 3 FIRULOVIC JELENA PNL1 4 MUSTAŢ ILEANA MARIA PSD1 5 IENEA RODICA-FLORENTINA USR1 6 ERCEANU GEANINA UDMR1 7 COSTREIE ROXANAăROMANI A ALIANTA UN OM1 8 HAIDUCU ILEANA PMP1 9 LUPU DUMITRU NEAMUL ROMANESC

2

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

2 1 CIUTUREANU COSMIN Pre edinte2 2 B LOI CONSTANTINăIONUŢ Loc iitor2 3 RAEVSCHI EMIL PNL2 4 DUN RINŢU MARIA PSD2 5 BALACI DAMIANA USR2 6 PASCU PETRE UDMR2 7 BODEA NECULINA ALIANTA UN OM2 8 POPESCU ION PMP

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI pentruăalegereaăPre edinteluiăRomânieiădinădataădeă10ăNoiembrieă2019

Strada Traian, nr. 89, Drobeta Turnu SeverinTel: 0252 391530, Fax: 0252 391531

E-mail: [email protected];Web:https://mh.prefectura.mai.gov.ro/media/presedinte-2019

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚII DE VOTARE

ăăăăăăăAvândăînăvedereăprevederileăart.ă22ăalin.3ădinălegeaănr.ă370/2004,ăpotrivităc roraă”ăCompletareaăbirourilorăelectorale ale sectiilor de votare se face in prima etapa cu reprezentantii partidelor politice parlamentare, care au propus candidati,ăiarăinăetapaăaădouaă,ăprinătragereălaăsor i,ăpentruăfiecareăsectieădeăvotareăcuăreprezentantiiăcelelalteăformatiuniăă

politiceăneparlamentareăcareăauăpropusăcandida iă,ăPre edinteleăBIROULUIăăELECTORALăJUDETEANăNr.ă27ăăprocedeaz ăînăprimaăetap ălaăcompletareaăfiec reiăsec iiădeăvotareăcuăcâteăunăăreprezentantăalăfiec reiaădinăceleă6ăforma iuniăparlamentare,ăiarăinăceaăde-aădouaăetapaălaăcompletareaăcuăunăăreprezentantăalăurmatoarelorăformatiuniă

politice : PARTIDUL PUTERII UMANISTE (social - liberal), PARTIDUL NEAMUL ROMÂNESC, PARTIDUL DREAPTAăLIBERAL ă,ăconformărezultatuluiăob ínutăinăurmaătrageriiălaăsor iă.

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 2: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

2 9 TELEGUTA EMILIA NEAMUL ROMANESC

3

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

3 1 FLOREA IONUŢ-LIVIU Pre edinte3 2 MIREA VICTOR Loc iitor3 3 ALDEA VIRGINIA PNL3 4 VASILAN IONELAăM D LINA PSD3 5 HALANGA ELENA- GABRIELA USR3 6 ENEA DOINA UDMR3 7 OICHEA DRAGO -ION ALIANTA UN OM

3 8DORDEVIC-DULGHERU MIHAELA PMP

3 9 ULARIU FLAVIU MARIO NEAMUL ROMANESC

4

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

4 1 PÎRV NESCU CAMELIA Pre edinte4 2 T N SESCU CONSTANTIN Loc iitor4 3 NEDELA NICULINA PNL4 4 CHEROIU ADELA PSD4 5 BOBIA SILVIU IONICA USR4 6 ENEA GABI UDMR4 7 DOSCAN MARIA ALIANTA UN OM4 8 PÎZDÎRC NICOLAE PMP4 9 CHIRITA STELIANA DREAPTA LIBERALA

5

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

5 1 GHIDAN ILEANA-DANIELA Pre edinte

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 3: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

5 2 ANDRU ION Loc iitor5 3 EPURAN M D LINA-SIMONA PNL5 4 GRECU VICTOR PSD5 5 BRÎNZAN PAULA- TEFANIA USR5 6 BALOTEANU ELENA UDMR5 7 IZVERCEANU EMILIA MARINELA ALIANTA UN OM5 8 CAPEZAN ION PMP5 9 GHRMUTA GIGI DREAPTA LIBERALA

6

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

6 1 ANGHELESCU ALIN-IOAN Pre edinte6 2 PÎRV NESCU MARIUS Loc iitor6 3 PÎR AN DANIELA PNL6 4 ROMAN MIHAELA PSD6 5 PÎRVULESCU MONICA-DELIA USR6 6 ROLEA CERASELA UDMR6 7 STELESCU SORIN ALIANTA UN OM6 8 ACHIM CORNELIA PMP6 9 MANEANU FLORIN ION NEAMUL ROMANESC

7

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

7 1 DRAGOTONIU ANEMONA-BIANCA Pre edinte7 2 IACOB SIMONA Loc iitor7 3 COJOCARU SORINA PNL7 4 DUTONIU CRISTINA MIHAELA PSD7 5 GHENCIU CRISTINA USR7 6 ROLEA MARIAN UDMR7 7 RACEANU ADRIAN VALENTIN ALIANTA UN OM7 8 DOBRE FLORIANA PMP7 9 LALU VICTOR IANOARIE NEAMUL ROMANESC

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 4: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

8

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

8 1 CHIOSA CAMELIA Pre edinte8 2 IORDACHE SIMONA Loc iitor8 3 CIONTU CONSTANTIN PNL8 4 NEGRESCU LUCIA PSD8 5 PAU DORINA USR8 6 STEFANESCU RODICA UDMR8 7 BALU DIANA ALIANTA UN OM8 8 DOBRE GHEORGHE PMP8 9 MANTOG MARIA NEAMUL ROMANESC

9

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

9 1 MÂNDRUŢESCU MARIANA-LIDIA Pre edinte9 2 GHIGHILICEA ANGHEL-LUCIAN Loc iitor9 3 LECA DANIELA PNL9 4 NIŞULESCU NORICA RAMONA PSD9 5 B Z VAN VIOREL DUMITRU USR9 6 HINOVEANU GEORGE UDMR9 7 ENCULESCU DOREL ALIANTA UN OM9 8 CORAVU FLORINA-ALINA PMP9 9 PLOSCARU VALENTINA NEAMUL ROMANESC

10

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

10 1 CIMPOCA ILEANA-RAMONA Pre edinte10 2 M RCULESCU MARILENA Loc iitor10 3 RUSU DOMNICA PNL10 4 V DUVA NICOLAE PSD10 5 EPURE ANA MARIA ROXANA USR10 6 TUICA PUIU UDMR10 7 ENCULESCU ADELA ALIANTA UN OM10 8 PUP Z ă CONSTAN A-LILIANA PMP10 9 BOLOCAN MARIUS MIHAIL NEAMUL ROMANESC

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 5: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

11

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

11 1 IVA CU CLAUDIU-COSMIN Pre edinte11 2 M RCULESCU ROXANA-MIHAELA Loc iitor11 3 PÎRV NESCUăă CRISTIANA-ELVIRA PNL11 4 P TRULESCU ALEXANDRA EUGENIA PSD11 5 DEDIU AURELIA MARIA USR11 6 BORDEA GHEORGHE UDMR11 7 TRUSCA EUGENIA ALIANTA UN OM11 8 VLADUTI IONICA PMP11 9 LUPU FIRULEASA MARIA NEAMUL ROMANESC

12

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

12 1 BRÎNZAN VICA Pre edinte12 2 UNGUREANU DUMITRU Loc iitor12 3 Z roniu Ionel-Cristian PNL12 4 MITRAN MARIANA PSD12 5 SANDOR VIORICA USR12 6 CAPRIORU SILVIA UDMR12 7 TROC MIHAELA RODICA ALIANTA UN OM12 8 MIHART VALENTINA PMP12 9 COPOERU SORINA GABRIELA ALINA NEAMUL ROMANESC

13

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

13 1 ROMAN CONSTANTIN Pre edinte13 2 SÎRBULESCU DANIEL Loc iitor13 3 RAICU IOAN PNL13 4 ROLEA MIHAELA PSD

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 6: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

13 5 URUCU AUREL USR13 6 RACHITAN PETRIA UDMR13 7 CUREA GHEORGHE VASILE ALIANTA UN OM13 8 BURTEA ANDREI-NICOLAE PMP13 9 COPOERU IONEL NEAMUL ROMANESC

14

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

14 1 NEBEJA DOMNICA Pre edinte14 2 ANUŢA GRETI-CAMELIA Loc iitor14 3 BARITZ LAURA PNL14 4 POPA MARINELA IONICA PSD14 5 FILIP IONELA-LAVINIA USR14 6 UNGUREANU MARIANA UDMR14 7 NEAGOE VALENTINA MARILENA ALIANTA UN OM14 8 RADOI MARIN PMP14 9 GHELBERAU DOINA NEAMUL ROMANESC

15

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

15 1 P UNA NICOLAE-ADELIN Pre edinte15 2 CERGAN IULIANA-MARINELA Loc iitor15 3 PAN IR DOINI A-VERONICA PNL15 4 IONIŢ NICOLIŢA PSD15 5 FILIP VIRGIL-LAUREN IU USR15 6 UNGUREANU ION UDMR15 7 MORARU VICTORIA ALIANTA UN OM15 8 ILIESCU LUIZA MIHAELA PMP15 9 ANGHEL GHEORGHE DREAPTA LIBERALA

16

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 7: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

16 1 PETCU DANDU Pre edinte16 2 EREMIA ALINA-MARIA Loc iitor16 3 B LU VIOREL-OVIDIU PNL16 4 BLOTU MARIA PSD16 5 CIUREL ADRIAN VIOREL USR16 6 ALDESCU AURORA UDMR16 7 DUPLEA BOGDAN MIHAI ALIANTA UN OM16 8 BALICA LEONID-IONUT PMP16 9 ZANFIR LIVIU-FLORENTIN DREAPTA LIBERALA

17

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

17 1 CAIAN ANCA Pre edinte17 2 SLAPCIU LIVIU Loc iitor17 3 NU U ARCADIA MARIANA PNL17 4 POPESCU LAURA RAMONA PSD17 5 TEODORESCU IOANA-EMANUELA USR17 6 BRAGAU LEONTINA UDMR17 7 PRIC CONSTANTIN ALIANTA UN OM17 8 POPESCU CONSTANTIN PMP17 9 RECE AUREL DREAPTA LIBERALA

18

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

18 1 DAMIRCHELI NELA Pre edinte18 2 ZORIL CLAUDIU-ADRIAN Loc iitor18 3 STRINOIU ANETA ANGELICA PNL18 4 MANAFU TANIA SALVINA PSD18 5 STROE CLAUDIA USR18 6 EPURE NICOLAE UDMR18 7 ACHIMESCU LUCICA ALIANTA UN OM18 8 GEANOVU VIOREL EMANUEL OLIVIU PMP18 9 LEHADUS VANDA-LEOCADIA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 8: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

19

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

19 1 FANEA CRISTINA Pre edinte19 2 MARCOCI ANDRA Loc iitor19 3 TEODOR FELICIA-ROXANA PNL19 4 NEGOESCU ELENA MONICA PSD19 5 STROE DENISA-ELENA USR19 6 BENGA CRISTIAN UDMR19 7 SANDA CARMEN LOREDANA ALIANTA UN OM19 8 SOCEANU IONELIA PMP19 9 LAZAR MARIA NEAMUL ROMANESC

20

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

20 1 ENACHE IOANA Pre edinte20 2 NEAGOE ROBERT-BOGDAN Loc iitor20 3 CIORBAN C T LIN-ALIN PNL20 4 MOTORGA ECATERINA PSD20 5 ALBEI MIHAI USR20 6 TARANU MIOARA UDMR20 7 VL DOIU-ăPREDI LUCRE IA ALIANTA UN OM20 8 EFTIMIE-ARIF MARIA-MAGDALENA PMP20 9 DEATCU RODICA DREAPTA LIBERALA

21

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

21 1 PRODAN CLAUDIA Pre edinte21 2 POPESCU ION Loc iitor21 3 V C RESCU FLOAREA PNL21 4 TR ISTARU CLAUDIA PSD21 5 C PR RIN ION USR21 6 BENGULESCU FILARETA UDMR21 7 VRATEANU ANA-MARIA ALIANTA UN OM

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 9: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

21 8 COSTULEASA EUGEN PMP21 9 CIOCA ECATERINA NEAMUL ROMANESC

22

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

22 1 TĂEREL CLAUDIA-ANDREEA Pre edinte22 2 VIDAN ELISABETA Loc iitor22 3 ISTODOR LILIANA PNL22 4 PI IG MARIA PSD

22 5CIMPOERU-STREH IANU VIOLETA USR

22 6 VELESCU DANIELA UDMR22 7 VRATEANU ELENA-EMILIA ALIANTA UN OM22 8 COSTULEASA LAVINIA PMP22 9 BURCA ELENA NEAMUL ROMANESC

23

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

23 1 NIŢ ADRIAN Pre edinte23 2 GRECU MARIANA Loc iitor23 3 FLORESCU DOINI Aăă PNL23 4 CIOPLEA DUMITRU PSD23 5 C LIN FLORICA USR23 6 IOVANESCU DOREL UDMR23 7 GHIATA ANA-MARIA ALIANTA UN OM23 8 BOBOC AURORA ADELINA PMP23 9 NICULESCU TIBERIU ZAHARIA NEAMUL ROMANESC

24

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 10: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

24 1 VELA ILIE Pre edinte24 2 FILIMON GABRIELA Loc iitor24 3 ENAICHE ADRIANăDRAGO PNL24 4 CODIŢ RAMONA ALINA PSD24 5 PIRLEA ALINA- IONARIA USR24 6 IOVANESCU MARIA UDMR24 7 VANVU LORENA-TAMARA ALIANTA UN OM24 8 BORONTI GABRIELA PMP24 9 DRAGHICI ILENA DREAPTA LIBERALA

25

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

25 1 PETRESCU LOREDANA-GEORGETA Pre edinte25 2 ILINA GEORGE Loc iitor25 3 JIEANU ADINA PNL25 4 COVLEA ION PSD25 5 SAFTA ROXANA-RODICA-LAVINIA USR25 6 SARBU MARIANA UDMR25 7 STAN ION ALIANTA UN OM25 8 R DESCU CONSTANTIN-MARIUS PMP25 9 BURETEA CLAUDIA NEAMUL ROMANESC

26

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

26 1 SÎRBU MARIA Pre edinte26 2 COTEA ION Loc iitor26 3 GIURC LILIANA-VICTORI A PNL26 4 CIOAB CORNELIA MADALINA PSD26 5 SAFTA STEFANIA- FILDIA USR26 6 STANCU CRISTIAN UDMR26 7 NEAGOE MIHAELA ALIANTA UN OM26 8 BIBU VASILE PMP26 9 MOCOFAN IONUT DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 11: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

27

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

27 1 OLARU-R DULESCU MARINA Pre edinte

27 2 MITROI LUCIAN-VIRGIL Loc iitor27 3 PAPA JANA PNL27 4 IONIŢOIU MARIA PSD27 5 BEDREAG ELVIRA USR27 6 MITRAN GEORGINEL UDMR27 7 BOJNEAG ILEANA ALIANTA UN OM27 8 BEJINARU BIANCA-ALISA PMP27 9 LAZAR ALEXANDRU NEAMUL ROMANESC

28

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

28 1 ROŞCA-GHIŢOAICA GHEORGHE Pre edinte

28 2 BOCEANU ANGELICA Loc iitor28 3 LUPU FLORIN-COSMIN PNL28 4 PAVEL ELENA PSD28 5 MIHALACHE VICTORIA USR28 6 CIOABA VALENTIN UDMR28 7 METELEAUC FLORIN MARIAN ALIANTA UN OM28 8 IANCU OANA PMP28 9 BOJNEAGU VIRGIL DREAPTA LIBERALA

29

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

29 1 BOHOR SCU NICOLAE Pre edinte29 2 NEBLEA MARCELA Loc iitor29 3 VÂLSAN CONSTAN A PNL29 4 STRINOIU ADRIANăIONUŢ PSD29 5 P UN MARIANA USR29 6 ATANASIE STEFAN UDMR29 7 CALOMFIRESCU LOREDANA-MADALINA ALIANTA UN OM

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 12: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

29 8 LAZAR TEODORA PMP29 9 MATEI FLORIN- DORINEL DREAPTA LIBERALA

30

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

30 1 MAXIM ADELINA Pre edinte30 2 ULARU HORA IUăR ZVAN Loc iitor30 3 RÂPE GEORGETA-RAMONA PNL30 4 S VESCU FLORIN SEBASTIAN PSD30 5 LAPADAT AXENIA-CAMELIA USR30 6 BEBEC FLORIANA UDMR30 7 NICA CLAUDIA ALIANTA UN OM30 8 CIOCLOV ELENA PMP30 9 MITRAN IOANA DREAPTA LIBERALA

31

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

31 1 MEDREGONIU IULIA-PETRUŢA Pre edinte31 2 BALICA LOREDANA-ANDREEA Loc iitor31 3 DUN RIN U GEORGETA-ROXANA PNL31 4 BONDOC CLAUDIU COSTINEL PSD31 5 ZAHARIA ROXANA-NICOLETA USR31 6 MANESCU GEORGETA UDMR31 7 C RUNTUă GHEORGHE ALIANTA UN OM31 8 COTET NICOLAE PMP31 9 SEVERINEANU MARIANA DREAPTA LIBERALA

32

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

32 1 BOIERU EUGEN-GABRIEL Pre edinte

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 13: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

32 2 MÎNDRECI GHEORGHE-DANIEL Loc iitor32 3 PUP Z EUGEN-CONSTANTIN PNL32 4 NAE ANICUŢA PSD32 5 DOBRE-MIREA MIHAELA USR32 6 REMESCU ELENA UDMR32 7 ISP OIU MARINEL ALIANTA UN OM32 8 BUCSA PETRE IONUT PMP32 9 DIRMON MIREL IONUT NEAMUL ROMANESC

33

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

33 1 UNGUREANU M D LINA-NICOLETA Pre edinte33 2 RO CA BOGDAN-C LIN Loc iitor33 3 GOGEA MIHAI PNL33 4 MLADINESCU CORNELIA PSD33 5 CIOAB R ZVAN-NICOLAE USR33 6 MEDRAGONIU ROZALIA UDMR33 7 GRANGORE ELENA ALIANTA UN OM33 8 PALOS CONSTANTIN-FLORIN PMP33 9 MATEI FLOAREA DREAPTA LIBERALA

34

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

34 1 POPESCU DUMITRU Pre edinte34 2 MIHAI TALIDA Loc iitor34 3 PL VI U TATIANA PNL34 4 EHLING ELENA PSD34 5 IACOB BOGDAN-NICU OR USR34 6 SAFTOIU MARIA UDMR34 7 TALPA CRISTIANA ALIANTA UN OM34 8 POPESCU CRISTIANA-OTILIA PMP34 9 PLESCA CARMEN NEAMUL ROMANESC

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 14: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

35

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

35 1 DRAGOMIR RALUCA-CLAUDIA Pre edinte35 2 NEGRESCU OANA-LOREDANA Loc iitor35 3 ALBU ALEXANDRA PNL35 4 CIULPAN IOANA PSD35 5 SERACOVAN ELISABETA-NICOLETA USR35 6 PISLEAGA GHEORGHITA UDMR35 7 NEGOI LORENA SABINA ALIANTA UN OM35 8 BONTEANU R ZVANăGABRIEL PMP35 9 SAMAC GABRIELA MIRELA DREAPTA LIBERALA

36

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

36 1 HERŢA CELIN-MIRCEA Pre edinte36 2 HERŢA CONSTANTIN Loc iitor36 3 ROBU CONSTANTIN-MARIUS PNL36 4 BIR U CONSTANTIN PSD36 5 ST NCULETE IONICA USR36 6 GHINEA AURELIA UDMR36 7 STANCU MARIANA FLORENTINA ALIANTA UN OM36 8 GALBENU VIOLETA-IONELA PMP36 9 JIANU ANDREEA MARIA NEAMUL ROMANESC

37

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

37 1 MUFTUREL MARIANA Pre edinte37 2 NI ULESCU NICOLAE Loc iitor37 3 BORCIL PAULINA PNL37 4 CHILOM CARMEN GABRIELA PSD37 5 IORDACHE VERONICA USR37 6 COLCEAG ION UDMR37 7 LUCA LOREDANA ALIANTA UN OM37 8 EPURAN ILEANA-PAULINA PMP37 9 NODEA ANA-JULIETA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 15: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

38

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

38 1 BE IU NICOLAE Pre edinte38 2 MARINESCU LAURA-ANDREEA Loc iitor

38 3 Z VOIANU-NEAGOE CONSTANTIN PNL

38 4 OPRIŢESCU-ăVIAŞU ANCA DANIELA PSD38 5 MANOFU CRISTINA USR38 6 BURTEA ELENA UDMR38 7 D NCAU GABRIELA ALIANTA UN OM38 8 BALEANU MIHAELA-CRISTINA PMP38 9 DIRMON NICOLETA IULIANA NEAMUL ROMANESC

39

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

39 1 POV ŢANU VASILE Pre edinte39 2 S R CIN VALENTIN-EUGEN Loc iitor39 3 GRECU NICOLETA-LENU A PNL39 4 VL DICAă PETRU PSD39 5 TEODORESCU MIHAELA- LAVINIA USR39 6 SERBAN AUREL UDMR39 7 TALPA DUMITRU ALIANTA UN OM39 8 VISAN CORNELIA PMP39 9 MEUTA AUGUSTINA-ELENA DREAPTA LIBERALA

40

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

40 1 PESCARU DANIEL Pre edinte40 2 C PRARU PETRONELA-MELANIA Loc iitor

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 16: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

40 3 VRAPCEA ION-SORIN PNL40 4 BUDIC MARIUS IULIAN PSD40 5 CENUSE DOINA USR40 6 VLADUTI VIRGIL UDMR40 7 BOJIN ILEANA-MIHAELA ALIANTA UN OM40 8 BALACI VALICA PMP40 9 CRAINICEANU FLORIAN DREAPTA LIBERALA

41

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

41 1 GHICIU NU A Pre edinte41 2 POPESCU ELENA-DANIELA Loc iitor41 3 CHELARIU DANA-GEORGETA PNL41 4 POPESCU LORENA PSD41 5 LUCA ELENA USR41 6 VLADUTI MARIA UDMR41 7 ROVEN A CRISTIAN IOAN ALIANTA UN OM41 8 FIROIU DANIELA PMP41 9 TERESCU CAMELIA MARIANA DREAPTA LIBERALA

42

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

42 1 BU U ANA Pre edinte42 2 MODOAC FLORENTINA-CLAUDIA Loc iitor42 3 LIMBAN MI U PNL42 4 PANŢ OLGA PSD42 5 CHELU IONUT- VALENTIN USR42 6 FIRULESCU GABRIEL UDMR42 7 P TRA CU CONSTANTIN ALIANTA UN OM42 8 CALEA ADRIANA-ALINA PMP42 9 OPRISAN SANDA NEAMUL ROMANESC

43

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 17: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

43 1 IANO EMILIA-LUCIA-ANCA Pre edinte43 2 OPRI A ANGELICA Loc iitor43 3 HARC U GHEORGHE PNL43 4 COSTACHE DANIELA PSD43 5 MOGOSANU ALEXANDRU USR43 6 FIRULESCU RODICA UDMR43 7 CIMPOCA ALEANDRU ALIANTA UN OM43 8 CRE U FLORIN-OCTAVIAN PMP43 9 MEDRAGONIU GABI-DAMIAN DREAPTA LIBERALA

44

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

44 1 BÎRL LIDIA-BEATRICE Pre edinte44 2 VÎLCEANU JENIC Loc iitor44 3 BURCU VIORICA PNL44 4 BALAMAT CORNELIA MIHAELA PSD44 5 BUDULAN ADRIANA USR44 6 GHEORGHIOSU ANGELA UDMR44 7 PALOS ADRIAN-VALENI ALIANTA UN OM44 8 CIOBOTEA EUGENIA PMP44 9 DUTA AURELIA NEAMUL ROMANESC

45

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

45 1 IONIC POMPILIU-CONSTANTIN Pre edinte45 2 MIULESCU ANDREEA-SORINA Loc iitor45 3 NEAM U DORU PNL45 4 G RG LIE ELISA NAUSICA PSD45 5 Marin Irina-M d lina USR45 6 IOVANESCU DOREL UDMR45 7 URSACHE- UC MIHAELA ALIANTA UN OM45 8 SIRBU CLAUDIA PMP45 9 CRAINICEANU ADRIANA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 18: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

46

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

46 1 HÎR OVESCU SORINEL-DANIEL Pre edinte46 2 DR GAN MARINA Loc iitor46 3 CASAPU IONICA PNL46 4 MITRACHE OFELIA LIANA PSD46 5 B LEANU CONSTANTIN-CRISTIAN USR46 6 IOVANESCU MARIA UDMR46 7 LAUX NICOLI A-IOANA ALIANTA UN OM46 8 GIURCA LIDIA MARIANA PMP46 9 NUTU GEORGE MARIUS NEAMUL ROMANESC

47

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

47 1 EFTINOIU VASILE Pre edinte47 2 FLOREA MARIUS Loc iitor47 3 GIURCA ELISABETA-RALUCA PNL47 4 PL VE CLAUDIA PSD47 5 ANTONIE LAUREN IU-PETRI OR USR47 6 CIUPAGEA SILVIA UDMR47 7 FLORESCU LUCIAN MARINEL ALIANTA UN OM47 8 POPESCU MIHAELA PMP47 9 ZEGOICEA SIMONA DREAPTA LIBERALA

48

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

48 1 N VLIGU IONEL-COSTINEL Pre edinte48 2 PA OLEA EMIL-MIHAI Loc iitor48 3 IORDAICHE MARIANA-MIRELA PNL48 4 SECU CORNELIA- JANA PSD48 5 CIVITU CRISTIAN USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 19: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

48 6 ROBU LILIANA UDMR48 7 STELESCU MIOARA ALIANTA UN OM48 8 ILENA ION PMP48 9 DIRPES LEONICA NEAMUL ROMANESC

49

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

49 1 TIRIBENTEA AURELIA Pre edinte49 2 C R BA-MEI NELA-LOREDANA Loc iitor49 3 TOB GABRIELA PNL49 4 BALANG LUISăFLORIC PSD49 5 ERENA CONSTAN A USR49 6 CIOABA VICTORITA UDMR49 7 BLÎNDU CORNELIA ALIANTA UN OM49 8 BALICA SIMONA PMP49 9 ERBAN MIRABELA CLAUDIA SIMONA DREAPTA LIBERALA

50

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

50 1 FLEANCU LILIANA Pre edinte50 2 VOICU EMIL Loc iitor50 3 PALCU CRISTINA-VALENTINA PNL50 4 PÎRVULESCU FLORINA ROXANA PSD50 5 TOMA IONELA-PETRONELA USR50 6 ROLEA ALEXANDRA UDMR50 7 FLOAREA CONSTANTIN ALIANTA UN OM50 8 SGIRCEA FLORIN PMP50 9 BADAI MIHAELA DANA NEAMUL ROMANESC

51

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 20: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

51 1PETRESCU-G LETU E TEFAN-DANIEL Pre edinte

51 2 OCHEA MARIAN-OPRAN Loc iitor51 3 BORCEAN MIOARA-ELVIRA PNL51 4 DUN RINŢU LOREDANA NINA PSD51 5 Ciutacu Constantin-Gabriel USR51 6 CARPEANU ANISOARA UDMR51 7 VEBER VIORELA ALIANTA UN OM

51 8IVANOIU (fosta SCHINTEE) LEONTINA-CORINA PMP

51 9 ARBANAS EMIL MARIAN NEAMUL ROMANESC

52

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

52 1 CHIT MARIANA Pre edinte52 2 CHEIA FLORIN Loc iitor52 3 CIOAR ANA-MARIA PNL52 4 PANTEA CONSTANŢAăSTELIANA PSD52 5 SANDU ADELIN-IUSTIN USR52 6 BUCUR NICOLAE UDMR52 7 HARCAU BODINESCU MIHAELA ALIANTA UN OM52 8 SCHINTEE ALBERT ANDREI PMP52 9 TRASCA EMIL DREAPTA LIBERALA

53

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

53 1 GIUVARA MARIUS-C T LIN Pre edinte53 2 BOŞTIN MARIA Loc iitor53 3 MIREA FLOAREA-MIHAELA PNL53 4 MATEI CRISTIAN PSD53 5 MARTIN STELIAN USR53 6 OLTEANU COSTEL UDMR53 7 GRECU MARIA ALIANTA UN OM53 8 PÎRVULESCU CORNELIA PMP53 9 BALU MARIA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 21: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

54

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

54 1 S NDESCU FLOAREA Pre edinte54 2 PEREŞI LUCIAN-ALIN Loc iitor54 3 CÎRSTESCU LOUIS-CLAUDIU-MARIAN PNL54 4 R DUCAN CAMELIA PSD54 5 B RBULESCU ROMEO-ADRIAN USR54 6 BIDILICI IONEL UDMR54 7 TALIANUăNU GHEORGHE ALIANTA UN OM54 8 PÎRVULESCU ROBERT-LIVIU PMP54 9 TUDOR CECILIA-OANA DREAPTA LIBERALA

55

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

55 1 TUDOR GHEORGHE-CLAUDIU Pre edinte55 2 POPESCU MARIUS SCARLAT Loc iitor55 3 FRÎNCU VERGILIA PNL55 4 BÎRDAC MARCEL PSD55 5 HALÂNG ANDREEA MIHAELA USR55 6 BOBILCA VASILICA UDMR55 7 AL-BADI LAURA ALIANTA UN OM55 8 OR SCU IONEL PMP55 9 CIOUCA COSMIN EUGEN NEAMUL ROMANESC

56

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

56 1 GHI AN MARIANA Pre edinte56 2 IOVESCU MIRELA-CRISTINA Loc iitor56 3 DR GOLICI IORGU- TEFAN PNL56 4 GULI MILIC PSD56 5 FILIP GEORGETA USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 22: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

56 6 POPESCU TEODOR UDMR56 7 MAROIU VALERIA ALIANTA UN OM56 8 GHELASA ANAMARIA PMP56 9 TRASCA EMIL DREAPTA LIBERALA

57

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

57 1 SMEU R DIŢA Pre edinte57 2 ŞTIRBU ADRIAN-GIGI Loc iitor57 3 B LULESCU MARIANA PNL57 4 BREBENEL ALEXANDRU PSD57 5 CIUCA SERGIU FLORIAN USR57 6 SARBULESCU STELICA UDMR57 7 U TEFANIA ALIANTA UN OM57 8 MIHART ION-MARIUS PMP57 9 PIRCALABRESCU CONSTANTA DREAPTA LIBERALA

58

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

58 1 TUDORIC AMALIA-MARIANA Pre edinte58 2 UDREA ŞTEFAN Loc iitor58 3 GHINDOC LAVINIA-IRAIDA PNL58 4 BOBOCEA GEORGEăC T LIN PSD58 5 URTILA MIHAI USR58 6 MITRESCU CAMELIA UDMR58 7 VILCEANU NARCIS GABRIEL ALIANTA UN OM58 8 SC UERU ELENA PMP58 9 LAZAR VASILICA NEAMUL ROMANESC

59

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 23: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

59 1 BUZATU MARIAN Pre edinte59 2 NEGRESCU ELISABETA-LUMINIŢA Loc iitor59 3 B LUă MARIA- CAMELIA PNL59 4 PLOIA EUGEN PSD59 5 BIROVESCU DUMITRU PUIU USR59 6 MITRESCU CLAUDIU UDMR59 7 BORUGA ANTONIO ALIANTA UN OM59 8 PREDESCU PETRONELA SANDITA PMP59 9 VADUVA ANTONICA NEAMUL ROMANESC

60

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

60 1 ROŞOGA ANCA-MARIA Pre edinte60 2 ROŞOGA CRISTIAN-NICOLAE Loc iitor60 3 BABAN MIHAELA-ANCA PNL60 4 SLATE MARIANA PSD60 5 POPESCU MARIA USR60 6 RIZA ION UDMR60 7 FILIMON MARA DIANA ALIANTA UN OM60 8 BADET DESPINA PMP60 9 TUDORAN ILEANA-DORINA DREAPTA LIBERALA

61

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

61 1 IACOBESCU RALUCA ANDREEA Pre edinte61 2 BÎZU RADU-LUCIAN Loc iitor61 3 CIUPITU TEODORA PNL61 4 IACOB LUCIANA DANIELA PSD61 5 TOMA FLORENTIN USR61 6 STOICA CORNELIA UDMR61 7 CARAGEA DANIELA ALIANTA UN OM61 8 POPESCU DANIELA-MILENA PMP61 9 CORACI ALINA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 24: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

62

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

62 1 V C RESCU ADRIANA-MAGDALENA Pre edinte62 2 DASC LU ADRIANA-FLORENTINA Loc iitor62 3 CRE AN MARCELA-MARI PNL62 4 L C TU U ILEANA PSD62 5 BULAI VASILE USR62 6 ARISTOTEL ALEXANDRA UDMR62 7 MIHART MARIA ALIANTA UN OM62 8 ZGÂRDAN IULIANA PMP62 9 GIURA MARIANA-COSMINA DREAPTA LIBERALA

63

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

63 1 POPESCU DANIEL Pre edinte63 2 STANOMIR ANDREI-FLORIN Loc iitor63 3 CHIRI ELENA PNL63 4 CISMARU DUMITRU PSD63 5 TOMA MIHAI-C T LIN USR63 6 STROIE VIOREL UDMR63 7 COCO AUGUSTIN ALIANTA UN OM63 8 ZGÂRDAN SORIN-CRISTIAN PMP63 9 CARBUNARU GEANINA-CODRUTA DREAPTA LIBERALA

64

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

64 1 OLTEANU ELEONORA-MONICA Pre edinte64 2 DR GHICI IOANA Loc iitor64 3 NEGREA GEORGIANA-VIOLETA PNL64 4 ARPE MARIA PSD64 5 BO TIOCA ROZALIA-LUCIA USR64 6 LAZARESCU RAMONA UDMR64 7 TRUSCULOIU MARIA NICOLETA ALIANTA UN OM

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 25: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

64 8 BÎLV NESCU ELENA-LOREDANA PMP64 9 BORUGA STEFAN DREAPTA LIBERALA

65

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

65 1 TRA C CRISTIAN-C T LIN-ION Pre edinte65 2 SALAVAT-ECOBICI IRINA Loc iitor65 3 ZAMFIR EMILIA-DENISA PNL65 4 RAPCEA ELENA ADRIANA PSD65 5 CHIOPU MARIA USR65 6 CRING NISTOREL UDMR65 7 USURELU ION ALIANTA UN OM65 8 VIOR DANIELA-CAMELIA PMP65 9 BAZAVAN ALEXANDRU DANIEL NEAMUL ROMANESC

66

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

66 1 BOŢIL ELENA Pre edinte66 2 POPA VASILE Loc iitor66 3 PLAVE IU-DINA DUMITRU-CONSTANTIN PNL66 4 PALAŞC LIVIA DANIELA PSD66 5 GROZ VESCU VIOREL USR66 6 COARD CARMEN-CAMELIA UDMR66 7 L C TUŞ PETRU ALIANTA UN OM66 8 SERBAN RODICA-CORNELIA PMP66 9 BABA ION DREAPTA LIBERALA

67

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 26: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

67 1 PALO VIRGIL Pre edinte67 2 GUTULEANU CARMEN-LAVINIA Loc iitor67 3 RI CU ANI PNL67 4 CERGAN SEVER PSD67 5 ALBEI FLORIN-ADRIAN USR67 6 VASILAS GEORGETA UDMR67 7 ORBULESCU ION-CORNEL ALIANTA UN OM67 8 DINA ROMONA-SORINA PMP67 9 DINA MARIUS- ROBERT DREAPTA LIBERALA

68

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

68 1 LICHI FLORIN-MARIAN Pre edinte68 2 L UTARU ELISABETA Loc iitor68 3 MIH ILESCU MIHAELA PNL68 4 CÎRSTI BARBU PSD68 5 ALBEI ALINA- LACRAMIOARA USR68 6 CARA VICHENTE UDMR68 7 DINULESCU SIMONA-RODICA ALIANTA UN OM68 8 DUICA MARIOARA PMP68 9 DUICA MARIOARA DREAPTA LIBERALA

69

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

69 1 PE TENARU DIANA-OTILIA Pre edinte69 2 POPA CONSTANŢA Loc iitor69 3 POPESCU ION PNL69 4 CALOT PAVEL PSD69 5 PIRVU ANA VALENTINA USR69 6 CONSTANTIN GEORGE UDMR69 7 NEGREA EMIL ALIANTA UN OM69 8 GHELMEGEANU GEORGETA-VICTORIA PMP69 9 GHELMEGEANU GEORGETA-VICTORIA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 27: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

70

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

70 1 P T ŞANU CONSTANTIN Pre edinte70 2 STUPARU ELENA Loc iitor70 3 NEDELA ION PNL70 4 MOESCU PAVEL PSD70 5 BOLDICI ELENA USR70 6 CAMPEANU MARIANA UDMR70 7 LAPADATESCU FLORIAN ALIANTA UN OM70 8 NICHESCU VASILE-NELU PMP70 9 NISIP NICOLAE DREAPTA LIBERALA

71

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

71 1 PETRACHE DORU Pre edinte71 2 ILICI ANI MARIANA Loc iitor71 3 R ESCU DORINăCOSTIC PNL71 4 DASCHIEVICI ANETA PSD71 5 DRAGHIA ANA MARIA USR71 6 ARTINESCU PAULA-ROXANA UDMR71 7 MOSUT CONSTANTIN ALIANTA UN OM71 8 BABA ION PMP71 9 TUDOR NINA NEAMUL ROMANESC

72

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

72 1 TUF CLAUDIU IULIAN Pre edinte72 2 ONIGA ANA-SOFIA Loc iitor72 3 TRANDAFIR D NU ăă PNL72 4 STOLOJESCU NICOLAIE PSD72 5 GIURESCU BEBE IONEL USR72 6 UDRESCU MARIAN UDMR72 7 HORNOIU ADRIAN CONSTANTIN ALIANTA UN OM

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 28: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

72 8 CANTARAGIU MIHAI PMP72 9 NEGREA GHEORGHE DREAPTA LIBERALA

73

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

73 1 PLAVEŢIU-DINA GRAŢIELA-MARIA Pre edinte73 2 CICAN CAMELIA Loc iitor73 3 DOBRE ELENA OLIMPIA PNL73 4 MIHUŢ RADION PSD73 5 DRAGOMIR MARCEL USR73 6 PAPAV ADRIAN-IULIAN UDMR73 7 IACOBICI ADRIAN MIHAI ALIANTA UN OM73 8 GOMAN CONSTANTIN PMP73 9 TARALA IOAN DREAPTA LIBERALA

74

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

74 1 GR MESCU DUMITRU Pre edinte74 2 B L NESCU RODICA-DELIA Loc iitor74 3 NEDELA MALVINA- VICTORIA PNL74 4 IAN Ş GHEORGHE PSD74 5 BARDAC ELENA USR74 6 ROSTESCU IONELA-MINODORA UDMR74 7 BUZATU PETRE ALIANTA UN OM74 8 TEFAN-JURJ ROMULUS GHEORGHE PMP74 9 CARA VENTEL DREAPTA LIBERALA

75

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 29: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

75 1 TUDORESCU LAVINIA-VERONICA Pre edinte75 2 ŞALAPA ION Loc iitor75 3 TIRBU-MITREA NARCISA-ILEANA PNL

75 4 BADEA TU A PSD75 5 TOARG NICOLETA-DANIELE USR75 6 VILTI IULICA UDMR75 7 CORLAN CAMELIA-LOREDANA ALIANTA UN OM75 8 STANESCU MIHAELA PMP75 9 PICIORU CLAUDIA PPU

76

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

76 1 IONESCU ATENA Pre edinte76 2 DOMAN MARILENA Loc iitor76 3 ALBI ORU ELENA-ADRIANA PNL76 4 T N SOIU NICOLETA GABRIELA PSD76 5 BRATILOVEANU ION USR76 6 TUDORA MARIA UDMR76 7 ACHIM ADRIAN-ILIE ALIANTA UN OM76 8 CHIOPU AUGUSTINA-NATALIA PMP76 9 DRAGHICI BEJAT IOAN CLAUDIU NEAMUL ROMANESC

77

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

77 1 PÎRVAN VERGINICA-TATIANA Pre edinte77 2 ARDELEANU MIOARA-SIMONA Loc iitor77 3 ALAPAă VASILE PNL77 4 CIOCHIN DORIN PSD77 5 SAMFIRESCU NICOLAE USR77 6 VILTI LIVIU UDMR77 7 CR CEAăJIANU ILIE ALIANTA UN OM77 8 STANESCU PETRE PMP77 9 PAULESCU VERONICA-NETI DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 30: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

78

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

78 1 POPESCU PANTELIMON-C T LIN Pre edinte78 2 CORLAN DUMITRU Loc iitor

78 3 ALBESCU -NEGREA DUMITRU PNL78 4 TRANDAFIR MARIUS PSD78 5 TOARG DOREL USR78 6 SERBAN IONEL UDMR78 7 MUSTA LISA-MARIA ALIANTA UN OM78 8 CIORANU VALENTIN PMP78 9 PLOSCARU ILIE DREAPTA LIBERALA

79

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

79 1 BÎRSAN IOAN Pre edinte79 2 VÎRLAN ANA-MARIA Loc iitor79 3 CR CIUN FLOAREAăLUMINI A PNL79 4 VÎRLAN ION PSD79 5 HALAICU IONELA FLORENTINA USR79 6 DINCULESCU OVIDIU UDMR79 7 CR CIUNESCU PANTILIE ALIANTA UN OM79 8 BALICA CAMELIA PMP79 9 BARBUTI ELENA DREAPTA LIBERALA

80

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

80 1 BOLOGA AURELIAN Pre edinte80 2 ARIF AHMED-LIVIU Loc iitor80 3 URL U MIHAIL PNL80 4 COPACI LOREDANA PSD80 5 LASCU MIRCEA MIHAI USR80 6 VÎR OG IONEL UDMR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 31: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

80 7 P SAT ANA ALIANTA UN OM80 8 SALAM ANDREEA-MARIA PMP80 9 CIOCAN MIHAIL-GHEORGHE DREAPTA LIBERALA

81

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

81 1 PAGUB C T LIN Pre edinte81 2 CIOIC ADINA-ANDREEA Loc iitor81 3 BOLOGA LIDIA LILIANA PNL81 4 TUDOR ANIŞOARA PSD81 5 EPURE GEORGIANA USR81 6 PASAT ANA UDMR81 7 R CEANU ELENA ALIANTA UN OM81 8 MOHORA COSMIN PMP81 9 BALAN NICOLAE NEAMUL ROMANESC

82

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

82 1 BIR U LUIGINA Pre edinte82 2 IBULEAC AMELIA-CLAUDIA Loc iitor82 3 BORU OLIMPIA SIMONA PNL82 4 HINOVEANU LIVIU PSD82 5 MERCIONIU CLAUDIA-VIOLETA USR82 6 CUCU MIHAELA UDMR82 7 PATRASCU IOANA ALIANTA UN OM82 8 SALAM ION PMP82 9 DANACICA ALIN-CATALIN DREAPTA LIBERALA

83

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 32: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

83 1 IONESCU NICOLETA-MIHAELA Pre edinte83 2 BURICEA VICTOR Loc iitor83 3 TOPAL VALERIU-CONSTANTIN PNL83 4 B LT CESCU ION PSD83 5 DAN ILIUŢ ăSABIN USR83 6 USURELU VALERIU UDMR83 7 COJOCARU GEORGIAN ALIANTA UN OM83 8 CUCU ANDREI-CATALIN PMP83 9 COJOCARU GEORGE DANIEL DREAPTA LIBERALA

84

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

84 1 IONECI LUCIAN Pre edinte84 2 CHELU OANA Loc iitor84 3 BRICEAG EUGENIA-GABRIELA PNL84 4 M RGINEANU TANŢI-ISABELA PSD84 5 C LIN GHEORGHE USR84 6 FIRA VALERICA UDMR84 7 CORCOA PETRIA ALIANTA UN OM84 8 MATEI VALENTIN-COSMIN PMP84 9 MOTOI DENISIA-ADELINA DREAPTA LIBERALA

85

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

85 1 PREDOI M D LINA-GABRIELA Pre edinte85 2 PEN ANGELA-EMANUELA Loc iitor85 3 DAN ELENA-RALUCA PNL85 4 C LUG RU DUMITRU PSD85 5 MUSCALU ANCA AURORA USR85 6 MUSCALU EMANUELA-GEORGETA UDMR85 7 DUMITRA CU IOANA ALIANTA UN OM85 8 IACOB GINA-FLORINA PMP85 9 GIRNITA MARINELA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 33: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

86

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

86 1 JIROVIEANU RUXANDRA-MIHAELA Pre edinte86 2 MARGHESCU LAURA Loc iitor86 3 ANDREI-POPESCU IULIANA-VIOLETA PNL86 4 BOLOGA VIRGINIA PSD86 5 BÎLTAC ION USR86 6 T NASIE GHEORGHIŢAăCARMEN UDMR86 7 B R ITARU LARISA-BIANCA ALIANTA UN OM86 8 DRAGANUS LEONTIN PMP86 9 BILTAC ION DREAPTA LIBERALA

87

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

87 1 POPESCU OFELIA-ADRIANA Pre edinte87 2 SFREJA CRISTINA-AURELIA Loc iitor87 3 IONESCU VIRGIL-DAN PNL87 4 ENACHE RALUCA ADELINA PSD87 5 VULPAŞU VASILE USR87 6 POPESCU CONSTANTIN-C T LIN UDMR87 7 POPESCU FLORENTINA-NICOLETA ALIANTA UN OM87 8 HOARC VASILE-SORIN PMP87 9 BALAN ANETA NEAMUL ROMANESC

88

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

88 1 CIOLACU CONSTANTIN Pre edinte88 2 V CARU LUMINIŢA-ANDREEA Loc iitor88 3 BALUT LOREDANA ALINA PNL88 4 ANGHEL NICOLETA FLORENTINA PSD88 5 CIUCIUC GHEORGHITA-LILIANA USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 34: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

88 6 B LUŢI MIHAIL UDMR88 7 ERB NOIUă NICOLAE ALIANTA UN OM88 8 RADUCANITA MARIA PMP88 9 BRUJAN ELENA-BIANCA DREAPTA LIBERALA

89

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

89 1 IONECI LUMINI A-ANCA Pre edinte89 2 DUPLEA VASILICA Loc iitor89 3 ALMAJANU SABIN PNL89 4 TIRIBENTEA GENIA CARMINA PSD89 5 DUPLEA VIRGIL MARIUS USR89 6 NOROCEA VALENTIN-PUIU UDMR89 7 BORUG EMANOIL ALIANTA UN OM89 8 RADULESCU NICOLETA-CLAUDIA PMP89 9 STIRBULESCU MARIA-MIRABELA DREAPTA LIBERALA

90

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

90 1 MURGU ILEANA Pre edinte90 2 ILIE TEODOR Loc iitor90 3 CORÎCI NICOLAE PNL90 4 VESELU NELUŢU PSD90 5 TARABUTA MARCEL FLORIN USR90 6 DRAGHIA CONSTANTIN UDMR90 7 CONSTANTINESCU VICTORIA ALIANTA UN OM

90 8BRANISTEANU ALBULESCU GRIGORE PMP

90 9 EPURE GEORGETA MARIANA PPU

91

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 35: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

91 1 NEDELCU MARIANA Pre edinte91 2 DR GHIA CRISTIAN Loc iitor91 3 CRE U DUMITRU PNL91 4 VLADU DAN PSD91 5 Tudose-Alecu Mioara USR91 6 EPURE LUMINITA UDMR91 7 MUTU VERGIL ALIANTA UN OM91 8 COSTEA MARIOARA-CORNELIA PMP91 9 OJIC MIHAI PPU

92

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

92 1 ALFIRI CORNELIA Pre edinte92 2 BU OI JAN Loc iitor92 3 ENACHE ION PNL92 4 GURAN GHEORGHE PSD92 5 CO OVEANU GHEORGHE USR92 6 MITROI LUMINITA UDMR92 7 OLARU GRIGORE ALIANTA UN OM92 8 CRACEA CRISTIAN PMP92 9 BUDULAN ION PPU

93

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

93 1 MARINCHESCU SEBASTIAN-VALTER Pre edinte93 2 DUMITRELE DUMITRU Loc iitor93 3 PREDOI DANIELA-ANIELA PNL93 4 R DOI GHEORGHE PSD93 5 COVACIU MARIUS USR93 6 ANINOIU CONSTANTIN UDMR93 7 EPURE ALEXANDRA ALIANTA UN OM93 8 PESCARU GHEORGHE PMP93 9 OLARU LIVIU BOGDAN NEAMUL ROMANESC

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 36: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

94

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

94 1 ANDRIŢA LILIANA Pre edinte94 2 TUCE RAUL-GEORGE Loc iitor94 3 EGHIU ION PNL94 4 CINC ELENA PSD94 5 PÎRJAN GRETI-DANIELA USR94 6 RAPCEA MARIA UDMR94 7 TERMEGAN LIVIU ALIANTA UN OM94 8 BUBOIU VALENTIN PMP94 9 GASPAR MONICA RAMONA PPU

95

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

95 1 SÎRBU ELENA Pre edinte95 2 V CARU JAN Loc iitor95 3 IONI OIU VIOLETA-CAMELIA PNL95 4 DRINCEANU ANDREEA-FLORIANA PSD95 5 Tiutiuc Daniel-Cosmin USR95 6 PIRVU ELENA UDMR95 7 COJOCARU EUGENIU ALIANTA UN OM95 8 NAVLIGU CONSTANTIN PMP95 9 DAESCU ION DREAPTA LIBERALA

96

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

96 1 CA OT DANIEL Pre edinte96 2 CR CIUNESCU GHEORGHE Loc iitor96 3 PÎRVULESCU ANI OARA PNL96 4 MILEA CONSTANTIN PSD

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 37: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

96 5 GR DINARU ANY RAMONA USR96 6 IVAN RODICA UDMR96 7 DOCHIU SILVIA ALIANTA UN OM96 8 POPESCU NICOLETA PMP96 9 GEAN VICTOR PPU

97

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

97 1 CAŞOT DANIELA Pre edinte97 2 ORZESCU ELENA Loc iitor97 3 POPESCU ROMEO-SILVIU PNL97 4 GURGU MARIAN PSD97 5 CR INICEANU DORINA USR97 6 MARIN VIORICA UDMR97 7 DIACONU ELENA ALIANTA UN OM97 8 IVAN GHEORGHE PMP97 9 GHICA PETRE DREAPTA LIBERALA

98

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

98 1 VL DUŢ LORENA Pre edinte98 2 ALMARIEI CONSTANTIN Loc iitor98 3 POPESCU DAN PNL98 4 VÎNJAN LARISA EUGENIA PSD98 5 SIMA NICOLAE USR98 6 BIRLAN MISU UDMR98 7 TEAC IONELA-SIMONA ALIANTA UN OM98 8 SCURTU NICOLETA-DANIELA PMP98 9 VANJAN DORIN DREAPTA LIBERALA

99

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 38: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

99 1 TEF NESCU MARCELA Pre edinte99 2 ŞOTEA CONSTANTIN Loc iitor99 3 D NOIU DAN PNL99 4 COTOARB MARIANA PSD99 5 DR GOTOIU CRISTINA USR99 6 CHITIMIA MIHAI UDMR99 7 UNGUREANU DUMITRU ALIANTA UN OM99 8 BOBIC MARIA VIVIANA PMP99 9 IVAN COSTINEL-VALENTIN DREAPTA LIBERALA

100

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

100 1 POPESCU GHEORGHE Pre edinte100 2 COJOCARU NICOLAE Loc iitor100 3 B DÎRC ă DENISA-RAMONA PNL100 4 ALFLOARI GERARD GEORGE PSD100 5 VÎJAIC ELVIUSăD NU USR100 6 GEANA ION UDMR100 7 PATRUTESCU ROMULUS ALIANTA UN OM100 8 MARIN OVIDIU-MARIAN PMP100 9 ERBAN MAECELA PPU

101

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

101 1 IVAN DUMITRU Pre edinte101 2 SCURTU ALEXANDRU Loc iitor101 3 DR GHICI VICTOR PNL101 4 EN ŞEŞCU DANIELA PSD101 5 SCURTU MIHAELA-LOREDANA USR101 6 CRACIUNESCU ION UDMR101 7 CR CIUNESCU NICOLAE ALIANTA UN OM101 8 BOBIC NICOLAE PMP101 9 ALFLOARI GERARD-GEORGE DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 39: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

102

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

102 1ALEXANDRU-TROTEA

MARIA-GABRIELA Pre edinte

102 2 ZEGOICEA GHEORGHE Loc iitor102 3 COVRIG ALEXANDRU PNL102 4 SCURTU PAULINA PSD102 5 MITROI BENIAMIN SAMUEL USR102 6 MITICI MITU UDMR102 7 BODEANU VIORELA-RAMONA ALIANTA UN OM102 8 BOBIC EUGENIA PMP102 9 DUMITRA CU ALEXANDRU DORINEL PPU

103

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

103 1 R DUICA CLAUDIA Pre edinte103 2 BÎRLAN-VUCESCU DUMITRU Loc iitor103 3 PL VE I ION PNL103 4 ANTONIE GHEORGHE PSD103 5 ANTONIE TATIANA USR103 6 BREAZU NICOLAE UDMR103 7 M RGEANU ILEANA ALIANTA UN OM103 8 SCURTU ELISAVETA PMP103 9 MIH IL CONSTANTIN-VIOREL PPU

104

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

104 1 CROITORU ADRIAN Pre edinte104 2 IMO ANU FLORILENA Loc iitor104 3 MOGO ANUă VASILE PNL

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 40: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

104 4 GHIGA GHEORGHE CLAUDIU PSD104 5 BOLBOTIN ILIE ALEXANDRU USR104 6 SISU VALERIU UDMR104 7 MILOSESCU RODICA VERGINICA ALIANTA UN OM104 8 VIJAICA DUMITRU PMP104 9 GHIGA GHEORGHE-CLAUDIU DREAPTA LIBERALA

105

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

105 1 MARGEANU GELU Pre edinte105 2 DINU SORIN-DANIEL Loc iitor105 3 CHIOPANă GHEORGHE PNL105 4 VR TEANU DUMITRU PSD105 5 CRINA ELENA USR105 6 PRUNDEANU CONSTANTIN UDMR105 7 DRAGOTA ILIE ALIANTA UN OM105 8 DINU CORNELIA-MARILENA PMP105 9 LEUSTEAN-STATE IONELA DREAPTA LIBERALA

106

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

106 1 SAFTA CONSTANŢA Pre edinte106 2 GURAN ION Loc iitor106 3 CRAFCIC CAMELIA PNL106 4 EN ŞESCU NELAăăPETRUŢA PSD106 5 CHIRCULESCU ANA-MARIA USR106 6 TRONCUTA ELENA UDMR106 7 VIJAICA AUREL ALIANTA UN OM106 8 PRUN ă MARIA-ARISTI A PMP106 9 ZOICAN MIHAI DREAPTA LIBERALA

107

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 41: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

107 1 DIDEA GHEORGHE Pre edinte107 2 CRISTESCU LENUŢA Loc iitor107 3 VINTILESCU MARIOARA PNL107 4 LOLEA VASILE PSD107 5 DANIEL MOTÂNT U USR107 6 TRONCUTA CRISTIAN UDMR107 7 PALOS GHEORGHE ALIANTA UN OM107 8 POPESCU ELENA-MIOARA PMP107 9 CHELCEA GHIORGHITA-NICUSOR DREAPTA LIBERALA

108

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

108 1 EN ŞESCU VASILE Pre edinte108 2 GIURGIC VASILE Loc iitor108 3 DR GULESCU VERGINICA PNL108 4 DRAGU ZOICAN PSD108 5 PAULESCU PETRE USR108 6 VINTILESCU GHEORGHE UDMR108 7 ANI ESCU PETRACHE ALIANTA UN OM108 8 TURTUREA GHEORGHE PMP108 9 FRANCULESCU DORINA-MARINELA DREAPTA LIBERALA

109

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

109 1 ANI ESCU PETRACHE Pre edinte109 2 PÂRV NESCU ION Loc iitor109 3 GOGÎLTAN MARIA PNL109 4 BASARAB NICOLAE PSD109 5 OPRI ESCU TUDOR USR109 6 ANITESCU NICOLAE UDMR109 7 NEGOI ESCU MIH I ALIANTA UN OM109 8 L Z RESCU GHEORGHE PMP109 9 VRABETE ELISABETA NEAMUL ROMANESC

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 42: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

110

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

110 1 V LEANU VIOREL Pre edinte110 2 CIOREI-GHEALDÎR GINA-GABRIELA Loc iitor110 3 DI A NICOLAE PNL110 4 BÂCLEŞANU EUGENIA PSD110 5 FOTA IULIAN USR110 6 BUGA MARIN UDMR110 7 P TRU MIRCEA ALIANTA UN OM110 8 BLEHUIU ROZALIA-TITIANA PMP110 9 OPREA CRISTINA DREAPTA LIBERALA

111

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

111 1 STANCIU ADELA LAVINIA Pre edinte111 2 NICOLA NELA Loc iitor111 3 VASILOIU MARIAN-COSMIN PNL111 4 B DICA MARIAN PSD111 5 EANA GHEORGHE USR111 6 ZDANU MARINELA UDMR111 7 OPREA VIRGIL ALIANTA UN OM111 8 BADEA MARIA PMP111 9 MINCU IONEL-FANEL DREAPTA LIBERALA

112

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

112 1 VL DU I MIHAELA Pre edinte112 2 ENACHE OVIDIU-LUCIAN Loc iitor112 3 GOLICIU STELU PNL

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 43: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

112 4 ROCHIAN LENUŢA PSD112 5 GRAURE CONSTANTIN USR112 6 STANCU ALEXANDRU UDMR112 7 OCNEANU CONSTANTIN ALIANTA UN OM112 8 COTEA ELENA PMP112 9 BOGASIERU IULIAN DREAPTA LIBERALA

113

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

113 1 BOURU MARIANA Pre edinte113 2 SAIZU EMILIA Loc iitor113 3 BOTEA MIHAELA PNL113 4 ANDREI CONSTANTINA PSD113 5 DIMA MARIANA USR113 6 ALBEI ALEXANDRU UDMR113 7 MARINCA NICUŞOR ALIANTA UN OM113 8 GHEORGHEOSU ALEXANDRA PMP113 9 DOANDES ALINA ILEANA NEAMUL ROMANESC

114

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

114 1 VASILU MINEL NARCIS Pre edinte114 2 IP CONSTANTIN Loc iitor114 3 Ghi Victoria Vasilica PNL114 4 C LUG RU GEORGETA PSD114 5 MUSTATA VICTORIA USR114 6 BECHEANU DANA UDMR114 7 GHEORGHEOSU CONSTANTIN ALIANTA UN OM114 8 STETA DANIELA PMP114 9 ANDREI GHEORGHE DREAPTA LIBERALA

115

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 44: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

115 1 BOBOC AURORA Pre edinte115 2 VL DUŢI VALENTINA-DANIELA Loc iitor115 3 BADEA IONELA PNL115 4 POPESCU ANA PSD

115 5 LASCU IONEL USR115 6 GHEORGHIOSU GEORGE UDMR115 7 WEBER MARIEA ALIANTA UN OM

115 8 TUDOSIE MIRELA-MIRABELA PMP115 9 TUICA MARIAN NEAMUL ROMANESC

116

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

116 1 BOURU ALECXANDRU Pre edinte116 2 GHENEA LAUREN IU-CRISTIAN Loc iitor116 3 TETEA NORICA PNL116 4 LIC PAULA PSD116 5 TIPA AURELIA STEFANIA USR116 6 SAFTA FLORICA UDMR116 7 DIMA ALEXANDRA ALIANTA UN OM116 8 DIMA MARIANA-SABINA PMP116 9 BLIDARU VALERIU NEAMUL ROMANESC

117

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

117 1 SANDU CRISTIANA Pre edinte117 2 GIUROESCU LIVIU Loc iitor117 3 LUPU CAMELIA PNL117 4 GIURC MARIA SIMONA PSD

117 5 BRÎNDU OIU M RIOARA USR117 6 PUICA EMANUELA UDMR117 7 MARACINE AUREL ALIANTA UN OM117 8 STANCIULESCU LILIANA PMP117 9 CAPRA PETRICA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 45: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

118

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

118 1 LASCU IULU Pre edinte118 2 BUFANU MARCELA Loc iitor118 3 BÎRLIBA ARISTIC PNL118 4 DUMITRESCU DUMITRU PSD118 5 Antonie Claudiu-Cosmin USR118 6 DRAGOMIROIU OANA-MIRELA UDMR118 7 GHERGHINESCU ILARIE ALIANTA UN OM118 8 MIREA ALEXANDRU PMP118 9 NEDELCU FLORIN-STEFAN DREAPTA LIBERALA

119

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

119 1 ROŞCA MARIA Pre edinte119 2 RO CA VALENTINA Loc iitor119 3 LITR MARIA PNL119 4 BUDU MARIAN PSD119 5 MARIN VIOLETA USR119 6 TICAN OANA-RALUCA UDMR119 7 AL-BADI STEFAN FLORIN ALIANTA UN OM119 8 BACIU DUMITRU PMP119 9 AL-BADI STEFAN-FLORIN DREAPTA LIBERALA

120

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

120 1 BE LIU CODRU A Pre edinte120 2 RO CA CONSTANTIN Loc iitor120 3 LUPU SERGIU-CELUS PNL

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 46: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

120 4 TICAN CONSTANTIN DANIEL PSD120 5 MARIN ION USR120 6 SANDU RELU UDMR120 7 MOCOFAN ION ALIANTA UN OM120 8 BACIU CARMEN-GABRIELA PMP120 9 MIHART CRISTIAN-CONSTANTIN DREAPTA LIBERALA

121

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

121 1 GU MAN ALEXANDRU Pre edinte121 2 B LEANU ADRIAN-COSTINEL Loc iitor121 3 FLUERA U VICTOR PNL121 4 FLUERAŞU LUMINIŢAăVIORICA PSD121 5 SCULEANU NICOLAE USR121 6 MACIUCA DUMITRU UDMR121 7 NOROCEA CRINA-GABRIELA ALIANTA UN OM121 8 NAZDRAVAN CLAUDIA-ANDREEA PMP121 9 GUSMAN IULIAN DANIEL DREAPTA LIBERALA

122

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

122 1 SÂRBU VASILICA Pre edinte122 2 FILIP MARIUS-GEORGEL Loc iitor122 3 SÎRBU CONSTANTIN PNL122 4 Z V LAŞ ADRIANA PETRONELA PSD122 5 MIRULESCU CORNEL USR122 6 MANOLEA CONSTANTIN UDMR122 7 R DULESCU LOREDANA ALIANTA UN OM122 8 MANOLESCU DUMITRU PMP122 9 FIRESCU CORNELIU DREAPTA LIBERALA

123

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 47: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

123 1 MUSCHICI VALERIA-NICOLETA Pre edinte123 2 C RUNTU NELA Loc iitor123 3 P CESIL ANA PNL123 4 C RBUNARU LUCIAN ADRIAN PSD

123 5 Dumbrav Nelu-Adi USR123 6 PASERE CICI UDMR123 7 RU INARU AURORA ALIANTA UN OM123 8 CIUCA ANDREEA-CATALINA PMP123 9 TOMESCU ELENA-ADRIANA DREAPTA LIBERALA

124

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

124 1 DUDAŞU ELENA Pre edinte124 2 DUMITR ŞCONIU IONELA-LARISA Loc iitor124 3 DUMITR CONIU GEORGIANA PNL124 4 ŢIU VIOREL PSD124 5 Ru inaru Vasile USR124 6 PASERE DUMITRU UDMR124 7 LUPU CRISTIAN ALIANTA UN OM124 8 RALACHE STEFANIA PMP124 9 SELEVARDEANU GEROGE COSMIN NEAMUL ROMANESC

125

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

125 1 OFIŢERU ŞTEFAN-ADRIAN Pre edinte125 2 D ESCU ADELU A Loc iitor125 3 VÎLCEANU NORICA-NICOLETA PNL125 4 MILAN DRAGOŞăRUDI PSD125 5 Dumbrav Amalia-Raluca USR125 6 MARTINESCU MADALINA UDMR125 7 LOLEA ION ALIANTA UN OM125 8 OLEI RODICA PMP125 9 MLADIN LAVINIA-ADELAIDA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 48: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

126

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

126 1 CA AN GHEORGHE-FLORIN Pre edinte126 2 CERCEL VIOLETA Loc iitor126 3 R CESCUă MARIA-LOREDANA PNL126 4 BUNOIU ARETIA PSD126 5 C P ÎN MIRCEA USR126 6 ALDEA CORINA UDMR126 7 CAPATINA TUDOR ALIANTA UN OM126 8 USTUROI MARIA-VIORICA PMP126 9 GIRJOABA MARIOARA DREAPTA LIBERALA

127

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

127 1 ANTOFIE MIHAELA-MARIA Pre edinte127 2 C P ŢÎN ALEXANDRA Loc iitor127 3 TRU CONIU MARIA PNL

127 4 MERGEA-C P ŢÎN RODICA PSD127 5 C P ÎN MARIAN USR127 6 AMON CARMEN UDMR127 7 GONCIULEA VASILE-C T LIN ALIANTA UN OM127 8 USTUROI COSTINEL-VALENTIN PMP127 9 PUNIC DUMITRU DREAPTA LIBERALA

128

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

128 1 ŢÎR I MIRCEA Pre edinte128 2 BOANC NICUŞOR Loc iitor

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 49: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

128 3 BUGIC CONSTANTIN PNL128 4 T NASIE MARIANA PSD128 5 Z BAV SILVIU - MARCEL USR128 6 GAVRILESCU STELIANA UDMR128 7 DRAGOLEA MIRELA ALIANTA UN OM128 8 BODA SILVIA LUMINITA PMP128 9 BORA STEFANIA DREAPTA LIBERALA

129

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

129 1 GOLICI NICOLETA Pre edinte129 2 MATEI S NDICA Loc iitor129 3 G MANă VIOREL PNL129 4 CUTEANU CONSTANTIN PSD129 5 BR ICAN MARIAN USR129 6 CIRJOI MARINELA UDMR129 7 BELCIUG MARIOARA-GEORGIANA ALIANTA UN OM129 8 STAMATE MITRUTA PMP129 9 ROTARU ECATERINA DREAPTA LIBERALA

130

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

130 1 P NESCU MARIANA-SILVIA Pre edinte130 2 VANCU IOANA Loc iitor130 3 NEAGOIE ION PNL130 4 CRETEANU DUMITRU PSD130 5 HALÂNGA CONSTANTIN USR130 6 BAGONIU RALUCA UDMR130 7 NEAGOE CATALIN-MIHAI ALIANTA UN OM130 8 BUTOI NICULINA PMP130 9 ROTARU ECATERINA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 50: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

131

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

131 1 ŢÎR I EMANUELA-RODICA Pre edinte131 2 POPESCU DUMITRU Loc iitor131 3 COCOROIU GHEORGHE PNL131 4 F LCEA GHEORGHE PSD131 5 C PRARUă GHEOEGHE USR131 6 BIRCE ELENA UDMR131 7 DRAGOLEA NICOLAE ALIANTA UN OM131 8 GIRLEANU CONSTANTIN PMP131 9 BOANCA MIHAELA FIMA NEAMUL ROMANESC

132

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

132 1 SÎRBU AURELIA Pre edinte132 2 BUGIC ECATERINA Loc iitor132 3 T NASIE ION PNL

132 4 ANGHEL ELISABETA PSD132 5 G n oi Ionela-Gabriela USR132 6 PAPA MARIA UDMR132 7 TUDOSIE EMIL-CRISTI ALIANTA UN OM132 8 VANCU STEFAN PMP132 9 TUDOSIE EMIL-CRISTI DREAPTA LIBERALA

133

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

133 1 POPESCU ELENA Pre edinte133 2 FRIMU CRISTINA-M D LINA Loc iitor133 3 Andrei Rodica PNL133 4 B DESCU AUREL PSD133 5 CHEOPU GHEORGHE USR133 6 DRAGOTESC SABINA UDMR133 7 B DOAICA TEF NI -IRINEL ALIANTA UN OM133 8 MARA RALPH-COSMIN PMP133 9 GRIGORESCU MIOARA PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 51: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

134

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

134 1 DR GHICI MANUELA- TEFANIA Pre edinte134 2 UNGUREANU ELISABETA Loc iitor134 3 POPESCU SORINEL-ADRIAN PNL134 4 ULUCEANU PETRE PSD134 5 OM NESCU ADELINA BIANCA USR134 6 MILITARIU NUTU UDMR134 7 TRU C NICOLAE ALIANTA UN OM134 8 DORITA ION PMP134 9 NICA VASILE NEAMUL ROMANESC

135

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

135 1 EPURE CAMELIA Pre edinte135 2 GIURA MARIA Loc iitor135 3 B doaica Gabriela-Mariana PNL135 4 CIUREL LIVIU PSD135 5 MORENCIU GHEORGHE USR135 6 GORONESCU MARIAN UDMR135 7 BUTA ADRIAN ALIANTA UN OM135 8 DONTETE DANIEL VALERIU PMP135 9 SLAPCIU ROMIC -NICOLAE PPU

136

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

136 1 DINCULESCU MARIA-DANIELA Pre edinte136 2 VASILE ELENA MINODORA Loc iitor

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 52: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

136 3 POV ANU SORIN PNL136 4 GRIGORESCU MINEL PSD136 5 ALBEANU MARIA ALEXANDRA USR136 6 POVATANU AURELIA UDMR136 7 B DOAICA ION ALIANTA UN OM136 8 MARA VIRGILIU PMP136 9 MILITARU CONSTANTIN-ROMEO DREAPTA LIBERALA

137

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

137 1 DINCULESCU SORIN Pre edinte137 2 DR GHICI AURORA Loc iitor137 3 B L EANU CONSTANTIN PNL137 4 ACHIM VASILE PSD

137 5 TERECHE D NU -FLORIANă USR137 6 BASOLEA SILVIU UDMR137 7 BUCIU PETRE- TEFAN ALIANTA UN OM137 8 MACIUCA ARISTIDE PMP137 9 TRUSCHECI CONSTANTIN DREAPTA LIBERALA

138

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

138 1 P TRAŞCU-SMEU MIHAELA-NICOLETA Pre edinte138 2 CIORTEA OLIMPIA VICTORIA Loc iitor138 3 BRESNICEANU DANIEL PNL138 4 BALACI NICOLAE PSD138 5 Z V LA I MARIA ERIKA USR138 6 CIUREZU IONUT UDMR138 7 IANO I ION-AURELIAN ALIANTA UN OM138 8 BOATA NICU PMP138 9 DUMITRESCU IOAN DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 53: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

139

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

139 1 POPESCU TITU Pre edinte139 2 PUP Z PETRE Loc iitor139 3 ENCULESCU VICTOR PNL139 4 ALEXANDRU ROXANA SORINA PSD139 5 TURCITU PAUL USR

139 6 VISAN MARIA UDMR139 7 ENCULESCU CONSTANTIN-ALIN ALIANTA UN OM

139 8 COJMAN VASILICA PMP139 9 ROSU FLORENTINA DREAPTA LIBERALA

140

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

140 1 ZAHARIA TITU Pre edinte140 2 STERNAT PAFNUTIA Loc iitor140 3 BOLBOA E CONSTANTIN PNL140 4 STELESCU MARIANA PSD140 5 TURCITU NICOLETA USR140 6 VISAN ELENA UDMR140 7 GÎRNOD ELVIRA ALIANTA UN OM140 8 CÎRNECI CARMEN-FLORICA PMP140 9 POP VERONICA PPU

141

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

141 1 BORDEA STELIC Pre edinte141 2 BORDEA MARIANA Loc iitor141 3 GEORGESCU VIOREL PNL141 4 PAPAV CONSTANTIN PSD141 5 SEMEN DANIEL USR141 6 GIUMANCA IONELA UDMR141 7 POPESCU CONSTANTIN ALIANTA UN OM141 8 BADESCU PETRE PMP141 9 RU I JENICA-VALI PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 54: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

142

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

142 1 TUDORONIU ILEANA Pre edinte142 2 ISTODORONIU IONELA-DIANA Loc iitor

142 3 JOAVIN ăCIORTAN MIHAI PNL142 4 MEDRAGONIU MARCEL PSD142 5 RO OGAă CONSTANTIN USR142 6 CERNAIANU IONUT UDMR142 7 PREOTEASA GEORGE - LAURIAN ALIANTA UN OM142 8 FAGET NATA AăALINA PMP142 9 ROSU DINU-CONSTANTIN DREAPTA LIBERALA

143

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

143 1 ENESCU CAMELIA-ELENA Pre edinte143 2 COARD DANIELA Loc iitor143 3 GRECU NICOLI A-GHEORGHI A PNL143 4 MATEI ŞTEFANăSORIN PSD143 5 DEGERATU DAN USR143 6 EPURE SORIN UDMR143 7 GRECU MARIN-NICU OR ALIANTA UN OM143 8 BADAI ION PMP143 9 VILCEANU CONSTANTIN-CRISTIAN DREAPTA LIBERALA

144

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

144 1 ROŞU EMANOIL Pre edinte

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 55: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

144 2 CIOBANU DORINA Loc iitor144 3 COCO IL CONSTAN A PNL144 4 PIŢIGOI DANIELA PSD144 5 HARCA VICTOR USR144 6 BURETEA ELENA UDMR144 7 GOMOI ELEODOR VASILE ALIANTA UN OM144 8 CIOBANU VASILE PMP144 9 VULPIE SANDEL ELIADOR NEAMUL ROMANESC

145

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

145 1 BURU EUGEN Pre edinte145 2 VLAD VICTORIA Loc iitor145 3 TRANC DANIELA PNL145 4 DRUL ION PSD145 5 BÂTEA IOAN USR145 6 BOLDICI NICOLAE UDMR145 7 TURBATU NICOLAE ALIANTA UN OM145 8 BUSOI LARISA-LOREDANA PMP145 9 ADAM GABI-VICENTIU DREAPTA LIBERALA

146

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

146 1 D ESCU CONSTANTIN-ALEXANDRU Pre edinte146 2 ŞERBAN ANA Loc iitor146 3 GOLOGAN NICOLETA-EMILIA PNL146 4 CHIRCULESCU ELISABETA PSD146 5 GOLOGAN ALINA CRISTIANA USR146 6 BOLDICI ILEANA UDMR146 7 B D I IONU - TEFAN ALIANTA UN OM146 8 TATARU ALEXANDRU PMP146 9 CHIRCULESCU OTTILIA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 56: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

147

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

147 1 FIRAN ALEXANDRU Pre edinte147 2 FIRAN EUGENIA Loc iitor147 3 CANTEMIR MIHAELA PNL147 4 FLORICA MARCEL PSD147 5 VISAN EUGENIA PUICA USR147 6 BOLDICI IONUT UDMR147 7 NI ULESCU EMIL ALIANTA UN OM

147 8 MINDRUT MARIETA PMP147 9 DUMITRANA MARIUS DREAPTA LIBERALA

148

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

148 1 CIOBANU ANA CORNELIA Pre edinte148 2 POPESCU FLORICA Loc iitor148 3 D N CIC RODICA PNL148 4 STOICA ALINA PSD148 5 CIOBOTEA SANDA USR148 6 MARGINEANU DAVID UDMR148 7 CONSTANTINESCU LUCIAN-NARCIS ALIANTA UN OM148 8 CEBUC GEORGETA PMP148 9 VISAN VALENTIN-FLORIN DREAPTA LIBERALA

149

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

149 1 CĂPĂŢÎNĂ MARCELA Pre edinte149 2 ISTODORONIU VIOREL Loc iitor149 3 Z VOIANU DINU PNL149 4 PIŢIGOI ELENA SILVIA PSD149 5 CIOBOTEA ION USR149 6 SPERLEA ION UDMR149 7 DINUIC JENIC -ILIE ALIANTA UN OM149 8 SANDULESCU LELIOARA-MARILENA PMP

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 57: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

149 9 DRULA ION DREAPTA LIBERALA

150

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

150 1 VOICHI A ANA Pre edinte150 2 BU TEAN IANUARE Loc iitor150 3 CEBUC ELENA PNL150 4 N VLIGU CONSTANTIN PSD150 5 ANDRONIE IULIAN USR150 6 MORJAN SEVER UDMR150 7 OLARU NELA-RALUCA ALIANTA UN OM150 8 PLESA VIRGIL PMP150 9 OLARU VALI ADRIAN NEAMUL ROMANESC

151

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

151 1 COJOCARU GABRIEL Pre edinte151 2 MILITARU IOANA-LILIANA Loc iitor151 3 P SAT ANGHEL-VICTOR PNL151 4 IOVAN SANDU PSD151 5 ANDRONIE IONEL USR151 6 MORJAN GABRIELA UDMR151 7 MAZILU GAROFITA-IRINA ALIANTA UN OM151 8 PLESA NORICA-GABRIELA PMP151 9 MAZILU COSMINA NEAMUL ROMANESC

152

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

152 1 FUNIERU IONIC -ROBERT Pre edinte

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 58: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

152 2 IONIC NICOLETA-ELENA Loc iitor152 3 CERG ă TEFAN PNL152 4 ŞOŞEA RIŞARD PSD152 5 BOEANGIU ILIE USR152 6 SPERLEA ION UDMR152 7 GEORGESCU MARIAN-C T LIN ALIANTA UN OM152 8 CURIGUT CONSTANTA PMP152 9 HOESCU DOREL PPU

153

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

153 1 MIHU VIOREL-CLAUDIU Pre edinte153 2 RAICU IULIAN Loc iitor153 3 POPESCU ALEXANDRU PNL153 4 SÎRBU VICA PSD153 5 BIR U EUGEN USR153 6 PAVEL ANDREEA UDMR153 7 ROGOJIN FLORIAN ALIANTA UN OM153 8 CURIGUT DOINA PMP153 9 T B CEL LOREDANA-CONSTAN A PPU

154

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

154 1 IONIC GHEORGHE Pre edinte154 2 CAZACU MARIOARA Loc iitor154 3 RADU CONSTANTIN PNL154 4 BADI ELENA PSD154 5 BOEANGIU AIDA RAMONA USR154 6 PAVEL NICOLAE UDMR154 7 CANCIOVICI ION ALIANTA UN OM154 8 CURIGUT AURELIA PMP154 9 PANTALIR ION PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 59: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

155

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

155 1 BÎSC DORU Pre edinte155 2 DRINCEANU RAMONA-ANDA Loc iitor155 3 B DOIU PETRIC -VALENTIN PNL155 4 DINCULEASA MARIA PSD155 5 BOGDAN CONSTANTA USR155 6 T NASIE MARIN UDMR155 7 DUMITRU RINEL ALIANTA UN OM155 8 BADITA CRISTINA RAMONA PMP155 9 AVRAM MARIUS DREAPTA LIBERALA

156

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

156 1 VLAICU GHEORGHE Pre edinte156 2 CIUREA IONELIA Loc iitor156 3 FULG PETRIC ăă PNL156 4 TRUŞC ION PSD156 5 T R BU COSTEL-VIRGIL USR156 6 SPRINCENATU FLORIAN UDMR156 7 BOCHIZU NICOLAE ALIANTA UN OM156 8 VLADUTI AURELIAN PMP156 9 SECRET ANISOARA DREAPTA LIBERALA

157

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

157 1 ANGHEL IONEL-VALENTIN Pre edinte157 2 V CARU LUCICA Loc iitor157 3 PLIG NICU-MARIUS PNL157 4 OLOGU ALINA ILEANA PSD157 5 GAI VERONICA USR157 6 GORNOVICEANU LAURA UDMR157 7 SPRÂNCENATU DUMITRU ALIANTA UN OM157 8 CHELU LIVIU-SILVIU PMP

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 60: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

157 9 GIURA-DUMITRASCU MARCEL-PETRISOR DREAPTA LIBERALA

158

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

158 1 N S RÎMB CONSTANTIN Pre edinte158 2 NECIU NICOLETA Loc iitor158 3 M TU OIU VIOLETA PNL158 4 CHIOSA IOANA PSD158 5 FILIP ILINCA USR158 6 CIUREL MARIA UDMR158 7 BUMBEA MARIA ALIANTA UN OM158 8 PUICAN FLORIANA PMP158 9 DROCAN LIVIU PPU

159

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

159 1 PITULICU MIHAELA Pre edinte159 2 ŢIG NELE TUDOR Loc iitor159 3 VÎLCU DUMITRU PNL159 4 RADU GHEORGHE PSD159 5 MAXIM ANGI USR159 6 PENA MIRELA UDMR159 7 CIOCNITU MIHAELA RUXANDRA ALIANTA UN OM159 8 CIRCIUMARU BIANCA-MIHAELA PMP159 9 CRASOVEANU AUREL NEAMUL ROMANESC

160

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 61: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

160 1 TIULAC GEORGE Pre edinte160 2 SÂRBESCU MARIA Loc iitor160 3 PÂNDICI ION PNL160 4 CHIOSA GHEORGHE NICOLAE PSD160 5 VIDOE LORENA- TEFANIA USR160 6 IORGA ELENA UDMR160 7 CIOCNITU GEORGETA FLORENTINA ALIANTA UN OM160 8 FUSU CONSTANTIN PMP160 9 SERGHIE FANEL CRISTIAN DREAPTA LIBERALA

161

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

161 1 PI LEAG VASILE Pre edinte161 2 GA P R SORIN Loc iitor161 3 GHEORGHI MARINA ARIANA PNL161 4 TEAC GEORGIANA RUXANDRA PSD161 5 ROCHIAN JANIRA-LILIANA USR161 6 PENA MIHAI UDMR161 7 VEZUREANU ICA MARIA ALIANTA UN OM161 8 TIGANELE OFELIA PMP161 9 PORCARU ION PPU

162

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

162 1 ŢERESCU MARIA Pre edinte162 2 URSU DAN-ADRIAN Loc iitor162 3 PARASCHIVAN MIRELA-ANA PNL162 4 MILOŞEŞCU P TRU-ăCOSMIN PSD162 5 CIURU VALENTINA ZENOVIA USR162 6 MAGA ELENA UDMR162 7 BALOI ION ALIANTA UN OM162 8 ERESCU ANA PMP162 9 SPATARELU IRINA-MARIANA DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 62: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

163

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

163 1 POSPIŞIL TIBERIU-IOSIF Pre edinte163 2 VIAŞU DORINA Loc iitor163 3 POSPI IL TOMA -ALEX PNL163 4 HALACEC VENTEL PSD163 5 CIURU MUGUREL ION USR163 6 HAVLICEC VEN EL UDMR163 7 MAXIMOVICI IRINA ELENA MILI ALIANTA UN OM163 8 COJOCARU CORINA PMP

163 9 MILEZIVA ANTON CRISTIAN PPU

164

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

164 1 POSPIŞIL BARBARA-ŞTEFANIA Pre edinte164 2 BOROICA CLAUDIU Loc iitor164 3 HAVLICEC BOZENA PNL164 4 KOBAU VERONICA PSD164 5 HORNEA MILENA USR164 6 REICH FRANTZ-EMIL UDMR164 7 BALOI FLORIN ALIANTA UN OM164 8 PANA GABRIELA-LIUTA PMP164 9 MLEZIVA VIROEL AURORA DREAPTA LIBERALA

165

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

165 1 BUSANU ADRIAN Pre edinte165 2 BOC NEL MARIA-STELIANA Loc iitor165 3 MITRU LAUREN IU PNL165 4 P TROAICA HARALAMBIE PSD165 5 VADUVA MARIANA USR165 6 MARINESCU TITU UDMR165 7 CIOC FLORIAN CONSTANTIN ALIANTA UN OM

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 63: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

165 8 SARBU AURELIAN PMP165 9 V RZARU CONSTANTIN DREAPTA LIBERALA

166

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

166 1 VÎRD RUŞ LIVIU Pre edinte166 2 NI U LIVIU-MARIUS Loc iitor166 3 DUMITREL MARILENA PNL166 4 LIC VIOREL PSD166 5 DOLEA ANGELA USR166 6 VLADUT ELENA UDMR166 7 GORICI ILIE ALIANTA UN OM166 8 MARINESCU ELVIS-IULIAN PMP166 9 BU EA DANIELA PPU

167

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

167 1 NIŢULESCU CLAUDIA-FLORENTINA Pre edinte167 2 ENACHE CARMEN-LILIANA Loc iitor167 3 STOICA VALER-ȘTEFAN PNL167 4 C PIT NESCU SEVER MIHAI PSD167 5 VADUVA MARCELA-GABRIELA USR167 6 DOSANU VASILE UDMR167 7 CURIGAN DUMITRU ALIANTA UN OM167 8 MATEI SABIN PMP167 9 C PIT NESCU ILIE PPU

168

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 64: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

168 1 L P DAT ADRIAN SANDU Pre edinte168 2 COTÂRŢ DANIEL Loc iitor168 3 V DUVA MARCEL PNL168 4 MAZILU VASILICA PSD168 5 IONICA GETA USR168 6 TUDOR VICTORINA UDMR168 7 BUSANU COSMIN VICTOR ALIANTA UN OM168 8 ANTONIE ALEXANDRU PMP168 9 BUSANU ROUTA DREAPTA LIBERALA

169

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

169 1 PAULE CONSTANTIN Pre edinte169 2 BOCĂNEL ŞTEFAN-RODICĂ Loc iitor169 3 BODIN VIOLETA PNL169 4 COTARCEA MIRCEA PSD169 5 BOLOGA VALENTIN USR169 6 GEACA AUGUSTIN UDMR169 7 CIOANA DANIEL ALIANTA UN OM169 8 DUMITRASCU CONSTANTA PMP169 9 COTIRTA CONSTANTIN DREAPTA LIBERALA

170

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

170 1 BELGUN ION Pre edinte170 2 MOAC GHEORGHE Loc iitor170 3 ARTINESCU SELFIDA PNL170 4 ŢERESCU ISABELA LIDIA PSD170 5 COSTACHE MARIUS LUCIAN PAUL USR170 6 DUMBRAV MIRELA-FLORENTINA UDMR170 7 CHIRICA FLORIN SORIN ALIANTA UN OM170 8 JIANU DARIUS-DRAGOS PMP170 9 P CURARU RAMONA-FILOFTEIA PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 65: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

171

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

171 1 VEIN LOREDANA-MARI Pre edinte171 2 WOLF SELFIDA Loc iitor171 3 GEAM NU RAMONA-GINA PNL171 4 DRAGOMIR PAULINAăC T LINA PSD171 5 BURGHELIA DAN USR171 6 LIMBAN FLORIN UDMR171 7 CIUCULESCU IONEL ALIANTA UN OM171 8 JIANU DORU-IONUT PMP171 9 ORBULESCU ALEXANDRU-DANIEL DREAPTA LIBERALA

172

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

172 1 MARIN DANIELA-SIMONA Pre edinte172 2 GORUN STELIAN Loc iitor172 3 JUNCU MARIAN PNL

172 4 MERLEANU CONSTANŢAăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăCRISTINA PSD172 5 UNGUREANU VICTORA -ALIN USR172 6 BURETEA AURELIAN UDMR172 7 MALESCU MIREL ALIANTA UN OM172 8 CARIGA VASILE PMP172 9 CIORA ION DREAPTA LIBERALA

173

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

173 1 ROŞIANU CARMEN-AURA Pre edinte173 2 DR GHICI ION-DORIAN Loc iitor173 3 MIHART ANA MARIA PNL173 4 DRAGOT CORINA VALERIA PSD173 5 PIU GABRIELA-VALENTINA USR173 6 CIOBANU TATIANA UDMR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 66: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

173 7 GHICA DUMITRU ALIANTA UN OM173 8 CARIGA JENIC PMP173 9 CIOABA CONSTANTIN DREAPTA LIBERALA

174

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

174 1 PRODAN SEVASTIAN Pre edinte174 2 MARINA I MARIANA Loc iitor174 3 ALBU MARIA PNL174 4 PANAIT ANA-VICTORIA PSD174 5 SURDEA FLORENTINA USR174 6 BUZATU MARIAN UDMR174 7 POPESCU EUGENIA ALIANTA UN OM174 8 RADOI ELISABETA PMP174 9 DINULESCU MARCEL DREAPTA LIBERALA

175

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

175 1 POPA CRISTIAN Pre edinte175 2 STOIANOVICI DAN Loc iitor175 3 N R M ZOIU ION PNL175 4 B CAN ION PSD175 5 B R ITARU FLORIANA USR175 6 TAMBLAC MARIAN UDMR175 7 B CAN IOANA ALIANTA UN OM175 8 POPESCU GHEORGHITA PMP175 9 DINULESCU VIORICA DREAPTA LIBERALA

176

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 67: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

176 1 ML DINESCU ROZALIA Pre edinte176 2 BUZATU MARINELA Loc iitor176 3 ARMULESCU NICOLAE PPUSL176 4 PAULESCU GRIGORE PNL176 5 BOGDAN NICOLAE PSD176 6 BRATU MARIANA USR176 7 NICOL ESCU DIDA UDMR176 8 BADEA ANGELICA ALIANTA UN OM

176 9 ACHIMESCU DANIELA PMP

177

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

177 1 GAŞP R VIRGINA Pre edinte177 2 PAPUCEA DANIEL-BENONIE Loc iitor177 3 MÎTVAN IOANA PNL177 4 BORDEAŞU ŞTEFANIA PSD177 5 LUPU VICTOR USR177 6 BIRBORA AURICA UDMR177 7 ENEA SORINEL-VOITA ALIANTA UN OM177 8 POPESCU VICTOR PMP177 9 FLOREA GHOERGHE PPU

178

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

178 1 R CHITEANU COSTEL Pre edinte178 2 BRÎNDUŞOIU MIMI Loc iitor178 3 DU ESCU CONSTANTIN PNL178 4 LAZ R RALUCA DANIELA PSD178 5 ENACHE MIHAI USR178 6 DUTESCU MARIOARA UDMR178 7 ENEA GHEORGHE ALIANTA UN OM178 8 GIRTOI DUMITRU PMP178 9 ISTRATE AURELIAN-COSTEL DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 68: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

179

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

179 1 COSTEA TRAIAN-CONSTANTIN Pre edinte179 2 BALICA VIOREL-ALEXANDRU Loc iitor179 3 IONECI MARIANA-SIMONA PNL179 4 SURDU RAMONA CRISTINA PSD179 5 SANDU EUGEN USR179 6 DUMITRELE ION UDMR179 7 ASAN ANTON ALIANTA UN OM179 8 SAMA EFTEMIE PMP179 9 GRANGURE MARIANA-MANUELA PPU

180

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

180 1 DRAGOMIR ALIN Pre edinte180 2 MANOFU ALINA MARGARETA Loc iitor180 3 MANOFU ADRIANA PNL180 4 CORNEA ILEANA PSD180 5 BO OAC CORINA-HELGA USR180 6 MANOFU GEORGEL UDMR180 7 STAICOVICI ION ALIANTA UN OM180 8 ALEXANDRU GHEORGHE PMP180 9 PARASCHIV TONY-MUGUREL DREAPTA LIBERALA

181

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

181 1 MODREA AURORA Pre edinte181 2 IAN ŞI IONICA Loc iitor181 3 MATEI DUMITRU PNL181 4 FÂRDEA VERONICA PSD181 5 VASILE IOANA USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 69: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

181 6 MATEI MARINELA UDMR181 7 TANASESCU GHIORGHITA ALIANTA UN OM181 8 BRIHAC CONSTANTIN PMP181 9 STAICOVICI IONELIA DREAPTA LIBERALA

182

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

182 1 BORA NELA Pre edinte182 2 PISTRIŢU DUMITRU Loc iitor182 3 BOGDAN MARIAN-VALENTIN PNL182 4 MOGOŞEANU LIVIU PSD182 5 VULP IN ION USR182 6 BOLOGA ANDREI UDMR182 7 DUIC MIHAELA-LAVINIA ALIANTA UN OM182 8 BODIN VIORICA PMP182 9 CIOCA GHEORGHITA NEAMUL ROMANESC

183

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

183 1 N ZDR VAN AURELIA Pre edinte183 2 BORA NICOLAE Loc iitor183 3 POPESCU DANIELA-DORINA PNL183 4 ŞURC ION PSD183 5 CIUCUREL CEZARINA VIOLETA USR183 6 IVASCU GHEORGHITA UDMR183 7 V RGATU IOANA-SIMONA ALIANTA UN OM183 8 MANESCU GEORGETA PMP183 9 CAPARITA CRISTIAN NEAMUL ROMANESC

184

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 70: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

184 1 COPACI EMILIA Pre edinte184 2 DELOREANU LENU A-MIHAELA Loc iitor184 3 POPESCU ION-DANIEL PNL184 4 DIACONU SABIN PSD184 5 IANCU DRAGAN AURAS USR184 6 VADULESCU ROBERT UDMR184 7 B LAN EUGENIA - DANIELA ALIANTA UN OM184 8 POPESCU CONSTANTIN PMP184 9 MIHAILA MARIUS DREAPTA LIBERALA

185

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

185 1 CROITORU CARMEN Pre edinte185 2 LAC CONSTANTINA Loc iitor185 3 GIONEA LIVIU-DUMITRU PNL185 4 POPESCU ION PSD185 5 GIUMANCA FLOAREA ELENA USR185 6 ANGHEL LAURENTIU UDMR185 7 PALOŞ ION ALIANTA UN OM185 8 IRIZOIU LILIANA PMP185 9 UDREA CARMEN NICOLETA NEAMUL ROMANESC

186

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

186 1 COMAN IULIANA Pre edinte186 2 BO IL CONSTANTIN Loc iitor186 3 BO IL SABINA-SEVASTI A PNL186 4 GHERGHE M D LINAăECATERINA PSD186 5 POPESCU DUMITRU USR186 6 BATAIOSU CRISTIAN UDMR186 7 C L P REANU FLORENTINA ALIANTA UN OM186 8 LAMBU NICOLETA PMP186 9 SCORUSANU TUDOR DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 71: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

187

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

187 1 GODEANU IULIAN Pre edinte187 2 ANGHEL MARIANA Loc iitor187 3 UVEC DRAGO -ANDREI PNL187 4 ŞERB NOIU ILEANA PSD187 5 UNTARU MARIAN USR187 6 LUNGU PAUL UDMR187 7 SCORUŞANU ION ALIANTA UN OM187 8 FAGET VALERIU-MARIAN PMP187 9 COMAN IULIANA-ELENA PPU

188

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

188 1 POPESCU ANA Pre edinte188 2 STRECHE GABRIEL Loc iitor188 3 BUTARU CATINELA-LAURA PNL188 4 LUŢ VERONICA PSD188 5 Popescu C t linăDumitru USR188 6 LUŢ VERONICA UDMR188 7 PAUNEL NICOLAE ALIANTA UN OM188 8 POPA IULIAN PMP188 9 ENEA ION DREAPTA LIBERALA

189

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

189 1 MANGU NINA-CRISTINA Pre edinte189 2 BUDIRINC MIHAI Loc iitor189 3 ASPROIU NICU OR-IONU PNL189 4 B NIC FLAVIA PSD189 5 BÎRDAC MARIUS USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 72: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

189 6 POPA VALENTIN UDMR189 7 LUPU IANCU ALIANTA UN OM189 8 VILCU MARIAN PMP189 9 FIRAN NEAGOE VALI DREAPTA LIBERALA

190

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

190 1 CURUERU MARIANA Pre edinte190 2 NICOLICI EMA-MIHAELA Loc iitor190 3 CENU E MARIN PNL190 4 PETRIŞ NICOLAE PSD190 5 NICOLAESCU FLORIN SORIN USR190 6 FIRULEASA ELIDA-RAMONA UDMR190 7 VINJANU GHEORGHE ALIANTA UN OM190 8 DUMITRIU ION PMP190 9 FIRAN NEAGOE VALI DREAPTA LIBERALA

191

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

191 1 MAGHERU CONSTANTIN Pre edinte191 2 MIRIGEL VASILIC -LAURENŢIU Loc iitor191 3 RÎCU ION PNL191 4 LOT LUCIAN COSTINEL PSD191 5 STRÎMBEANU ALEXANDRU USR191 6 IMBREA DUMITRU UDMR191 7 STEFAN GHEORGHE ALIANTA UN OM191 8 SIMA DANILA PMP191 9 STEFAN GHEORGHITA DREAPTA LIBERALA

192

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 73: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

192 1 PÎL U ADRIANA Pre edinte192 2 BEŢIU GEORGIANA Loc iitor192 3 P P L IONU -CLAUDIU PNL192 4 SURDU SIMONA PSD192 5 PUTAN ELENA FELICIA USR192 6 FILIP IOANA UDMR192 7 IANCULESCU LUCIAN ALIANTA UN OM192 8 PLESA GABI-SAMUIEL PMP192 9 GASCAN OANA DREAPTA LIBERALA

193

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

193 1 MÎNJINĂ MARINEL Pre edinte193 2 B L ŞOIU ANAMARIA-CORINA Loc iitor193 3 STANCIU NICOLAE-MIRCEA PNL193 4 BEŢIU NICOLETA MIRELA PSD193 5 STAICULESCU SORINEL USR193 6 IEFCIUC EMIL UDMR193 7 BEZE GHEORGHE DUMITRU ALIANTA UN OM193 8 DAESCU VASILE PMP193 9 SURDU EMIL NEAMUL ROMANESC

194

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

194 1 DASC LU ŞTEFAN Pre edinte194 2 BRAN COSMINA-ECATERINA Loc iitor194 3 TURAICHE IRINEL PNL194 4 GRECU CRISTINA PSD194 5 MODOACA GEORGETA USR194 6 BOGATI SIMONA UDMR194 7 TURAICHE COSTINELA-LENU A ALIANTA UN OM194 8 AMBRUS DANIELA PMP194 9 BOGATI CLAUDIA MELANIA PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 74: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

195

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

195 1 AVRAM M D LINA Pre edinte195 2 S FTOIU LOREDANA-LIZETA Loc iitor195 3 RO CA MIHAELA PNL195 4 D NEŢ DORIN PSD195 5 OPREA GEORGE ADRIAN USR195 6 TUFIS IONUT UDMR195 7 C RBUNARU ELENA-CLAUDIA ALIANTA UN OM195 8 SANDULESCU LIGIA PMP195 9 ENCULESCU MIHAIL NEAMUL ROMANESC

196

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

196 1 VL DAIA RODICA Pre edinte196 2 B RBULESCU MARIUS-DANIEL Loc iitor196 3 IANCU GHEORGHI A PNL196 4 MAZILU ADRIAN CLAUDIU PSD196 5 Burtic Cristina-Georgiana USR196 6 SOIMARU DAN UDMR196 7 DULAM CONSTANTIN ALIANTA UN OM196 8 NICOLA GENI-DORINA PMP196 9 MERLEANU IRINA-LILIANA DREAPTA LIBERALA

197

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

197 1 CUREA GHEORGHE Pre edinte197 2 RAICU LIVIA-IULIANA Loc iitor197 3 OTEA VERGINIA PNL197 4 SACAR SILVIA PSD197 5 OPREA AURORA ILEANA USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 75: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

197 6 VIZIRU DIANA UDMR197 7 SAFTOIU GRIGORE ALIANTA UN OM197 8 LEUSTEAN RODICA PMP197 9 BERDEA ION DREAPTA LIBERALA

198

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

198 1 MODOAC MIHAELA Pre edinte198 2 VOLINTIRU GEORGETA Loc iitor198 3 R DULESCU GHEORGHE PNL198 4 ANDRONIE GRIGORE PSD198 5 MIREA VIOREL USR198 6 MANESCU SEVASTITA UDMR198 7 MOGOŞANU EMIDIA ALIANTA UN OM198 8 PASCALONIU RADU-GEORGE PMP198 9 IONICA ION DREAPTA LIBERALA

199

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

199 1 MILCU VICTORIA-CAMELIA Pre edinte199 2 PIŢIG MARIANA Loc iitor199 3 BALABAN IOANA PNL199 4 LUNGU ŞTEFAN PSD199 5 CALIN FLORIAN USR199 6 TOMESCU ILIE UDMR199 7 TINICA LENUTA MIRELA ALIANTA UN OM199 8 DELURINTU ZANFIR PMP199 9 CRING ALEXANDRU DREAPTA LIBERALA

200

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 76: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

200 1 MIUŢESCU ADELINA-DENISA Pre edinte200 2 VI EL SIMONA-LUMINIŢA Loc iitor200 3 B RAN CONSTANTIN-ANGHEL PNL200 4 R CHITAN NICOLAE PSD200 5 BECHET DUMITRU USR200 6 DRAGU GHEORGHE UDMR200 7 PREJNEANU ROMULUS CATALIN ALIANTA UN OM200 8 PATASANU ION PMP200 9 CIOABA VIRGIL DREAPTA LIBERALA

201

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

201 1 CEBEL GHEORGHE-DOREL Pre edinte201 2 POPESCU CRISTINA-IULIANA Loc iitor201 3 STOIANOVICI GHEORGHE PNL201 4 BIVOLARU IOANA MIRELA PSD201 5 MISCHIE-BOJIN OANA-LARISA USR201 6 VACARESCU PETRISOR UDMR201 7 VUESCU MARINA ALIANTA UN OM201 8 TRITA-RAESCU SILVIA-BERTA PMP201 9 SUTU CALINA DREAPTA LIBERALA

202

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

202 1 R IESCU ELISABETA Pre edinte202 2 ZOICAN DOMNICA Loc iitor202 3 T TUCU NICOLETA-VIORICA PNL

202 4 GÎRMENCEA MARIA VALENTINA PSD202 5 NETEDU GHEORGHE USR202 6 STOICAN PETRICA UDMR202 7 BRÎNDU OIU DORINA ALIANTA UN OM202 8 ISVERCEANU ION PMP202 9 PIRVANEL DANUT-SORIN DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 77: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

203

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

203 1 C P STRARU IULIAN-NICOLAE Pre edinte203 2 BUZATU ANA Loc iitor203 3 B L NESCU ADRIANA PNL203 4 NICOLICESCU DORIN PSD203 5 ILEANA IONUT-HARALAMBIE USR203 6 STOIAN IONELA UDMR203 7 R DUIC DUMITRU ALIANTA UN OM203 8 VLADU TATIANA PMP203 9 D ESCU IONIC PPU

204

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

204 1 SFETCU DANIEL-COSMIN Pre edinte204 2 DURBABA ALINA-NICOLETA Loc iitor204 3 CISMARU FLORINA MARIANA PNL204 4 FLUERAŞU EMILIA PSD204 5 Gârbovan Alexandru-Mihai USR204 6 COJOCARU ION UDMR204 7 LAZARONIU ALEXANDRU-IONUT ALIANTA UN OM204 8 SIRBU NICOLETA-MIHAELA PMP204 9 PASCA GHEORGHE NEAMUL ROMANESC

205

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

205 1 SFETCU MARICICA-MIRELA Pre edinte205 2 SFETCU GIORGIANA-MIOARA Loc iitor205 3 TROC ANA PNL205 4 TROC GABRIELA MARIANA PSD205 5 Turturea Vasile USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 78: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

205 6 DURBABA ION-DANIEL UDMR205 7 HIRSOVU TUDOREL ALIANTA UN OM205 8 TRANDAFIR ANICA PMP205 9 PLOSTINARU LENUTA DREAPTA LIBERALA

206

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

206 1 FARMATU CRISTINEL Pre edinte206 2 TUDOR VIORICA Loc iitor206 3 Turturea Daniela PNL206 4 POPESCU MARIUS ALBERTO ANGEL PSD

206 5 Chelu Gheorghe USR206 6 LILA CONSTANTIN UDMR206 7 POPESCU MINODORA-NICOLETA ALIANTA UN OM206 8 TARABAC CRISTINA-IONELA PMP206 9 COVLEA MIHAI VICTOR NEAMUL ROMANESC

207

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

207 1 POPESCU ION Pre edinte207 2 SIMINIC MARIAN Loc iitor207 3 GURAN DUMITRU PNL207 4 VL D ŞEL DANIEL PSD

207 5 Coman Anton USR207 6 ROATES BOGDAN JEAN UDMR207 7 B LOI DORIN VALTER ALIANTA UN OM207 8 PRISTOLEANU MARIUS PMP207 9 TRUIC ION PPU

208

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 79: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

208 1 BAN EUGENIA Pre edinte208 2 GRAFU EUGEN Loc iitor208 3 SÎMA MARIAN PNL208 4 PESCARU DUMITRU PSD208 5 S raru Ionu -Cornel USR208 6 BONDOC MIHAI UDMR208 7 CIOBANU GHEORGHE ALIANTA UN OM208 8 GHITOIU DUMITRU PMP208 9 ALDEA TEFAN PPU

209

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

209 1 ROGOVEANU NICOLAE Pre edinte209 2 OAE ION Loc iitor209 3 CANU DUMITRU PNL209 4 ALDEA ULISE PSD209 5 Cr cea George USR209 6 D NIL ION UDMR209 7 VARZARU MARIANA ALIANTA UN OM209 8 DUMITRU NAE PMP209 9 TINTE RADU-CRISTIAN DREAPTA LIBERALA

210

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

210 1 CALEA AURELIANA Pre edinte210 2 CHIMIREA VIOREL-GHEORGHE Loc iitor210 3 CIUNGU JANA PNL210 4 R DUCAN ŞTEFAN PSD210 5 CIMPOERU ION USR210 6 BUCUREANU MIHAI UDMR210 7 SIRBU GHEORGHE VICA ALIANTA UN OM210 8 DUICA IONUT CRISTIAN PMP210 9 ERBAN VICTOR PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 80: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

211

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

211 1 GOLEA IONU Pre edinte211 2 ASPROIU CONSTANTIN Loc iitor211 3 ARGETOIANU VIOREL PNL211 4 R DUCAN NICOLAE GABRIEL PSD

211 5 Budulan Dan USR211 6 HORNOIU DUMITRU UDMR211 7 DRAGUT MARIAN ALIANTA UN OM211 8 TEFAN IULIANA MAGDALENA PMP211 9 HORNOIU NICU CLAUDIU DREAPTA LIBERALA

212

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

212 1 STEGARU GHEORGHE-ADELIN Pre edinte212 2 POPESCU OANA-ANDREIA Loc iitor212 3 ALU I GHEORGHE-VIRGIL PNL212 4 NEGOIŢ M D LINăŞTEFAN PSD212 5 IANASI MIHAI USR212 6 BUBOIU SORIN UDMR212 7 POPESCU GHEORGHE ALIANTA UN OM212 8 SEITAN VALENTINA PMP212 9 GRECU GHEORGHE DREAPTA LIBERALA

213

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

213 1 CÎRSTENA VASILICA Pre edinte213 2 CRAINA IOANA Loc iitor213 3 PALICI ION PNL213 4 R DUIC CONSTANTIN PSD213 5 Pl vi u Dumitru-Daniel USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 81: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

213 6 PITURNEA IOAN UDMR213 7 DOANA AURELIA VIOLETA ALIANTA UN OM213 8 GURAN GHEORGHE PMP213 9 MINEA NICU FLORIN NEAMUL ROMANESC

214

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

214 1 DR GHICI VICTOR Pre edinte214 2 UDREA DANIELA Loc iitor214 3 LAZ R VASILE PNL214 4 VLADU GHEORGHE PSD214 5 CHIRIAC EUFROSINA USR214 6 CROITORU ALEXANDRA UDMR214 7 UDREA ANGELA ALIANTA UN OM214 8 TEGHIU STEFANIA PMP214 9 VULPE COSTEL DUMITRU NEAMUL ROMANESC

215

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

215 1 CIUREL IOANA Pre edinte215 2 P NESCU DAN Loc iitor215 3 B Z VAN ANDREI-FLORENTIN PNL215 4 MICHESCU NICOLAE PSD215 5 NICULESCU VIRGILIU USR215 6 CRUMPEI VASILE UDMR215 7 DRAGOTA ALEXANDRU ALIANTA UN OM215 8 CRUMPEI PETRONELA PMP215 9 PEREANU VIOREL NEAMUL ROMANESC

216

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 82: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

216 1 ALDESCU EUGEN-MIHAI Pre edinte216 2 BIR U ELENA-MAGDALENA Loc iitor216 3 GHIA ELISABETA PNL216 4 SCURTU TITIANA MINODORA PSD

216 5 DRUTA- NICULESCU IANA USR216 6 MANOLEA ELISABETA UDMR216 7 GÎRBOVAN GABRIELA-ADRIANA ALIANTA UN OM216 8 BIRLAN ELENA-MIOARA PMP216 9 PANA VIOREL DREAPTA LIBERALA

217

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

217 1 BÎZ MARIOARA Pre edinte217 2 P NESCU ANCA-MIHAELA Loc iitor217 3 P TRA CU IONU -ALEXANDRU PNL217 4 BUTOI ALEXANDRU PSD217 5 DUTONIU VALTER-ANDRONICA USR217 6 BADESCU MARIOARA UDMR217 7 BELEGA GHEORGHE ALIANTA UN OM217 8 STEFU ION PMP217 9 ANGHEL NICOLETA NEAMUL ROMANESC

218

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

218 1 PAICU EUGENIA Pre edinte218 2 VIŞAN CLAUDIA Loc iitor218 3 MOGO ANU MARIANA PNL218 4 ZGÎRCEA GEORGETA ALINA PSD218 5 POPESCU ION USR218 6 DINU IULIAN UDMR218 7 B LOI TRAIAN ALIANTA UN OM218 8 PANA SORIN PMP218 9 BADEA CONSTANTIN DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 83: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

219

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

219 1 MELEANC RODICA Pre edinte219 2 NEAGOE ELENA Loc iitor219 3 ZAR FABIAN PNL219 4 DOBRE AUREL GHEORGHE PSD219 5 GAITA ANDREEA PATRICIA USR219 6 IORDACHE MIHAELA UDMR219 7 BUZATU SEVERIC ALIANTA UN OM219 8 ROMAN AURELIA-LOREDANA PMP219 9 TRUSCA MARINICA DREAPTA LIBERALA

220

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

220 1 POPESCU CONSTANTA Pre edinte220 2 VINTIL FLORENTINA-ADRIANA Loc iitor220 3 Dina Dorin PNL220 4 CEPOI MARIA PSD220 5 GAI VIRGILăS NDEL USR220 6 LUNGULEASA MARINELA UDMR220 7 ROBU CRISTIAN - COSTINEL ALIANTA UN OM

220 8 CÎRJAN DORIN PMP220 9 AMZA MELANIA DREAPTA LIBERALA

221

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

221 1 GRIGORE ELENA-LOREDANA Pre edinte221 2 ARJOC ION Loc iitor221 3 FIRAN NICOLAE PNL221 4 BUNCIANU PETRE PSD

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 84: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

221 5 DANCIULESCU LUCIA USR221 6 POPESCU VETUTA UDMR221 7 COCOAR ă VICA ALIANTA UN OM221 8 BUNCIANU ILIE PMP221 9 MIHAIESCU AURELIA DREAPTA LIBERALA

222

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

222 1 ALBU IONELIA Pre edinte222 2 BOBOCEL VIOREL Loc iitor222 3 STROE DORU PNL222 4 DRUG LICUŢ PSD222 5 OBRET ROXANA- FLORENTINA USR222 6 FLORI CONSTANTA UDMR222 7 FUIOR ELENA ALIANTA UN OM222 8 ALBU CONSTANTIN PMP222 9 BALACI ELENA DREAPTA LIBERALA

223

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

223 1 GĂINĂ DORINA-FLORINA Pre edinte223 2 NICOLAE ALINA Loc iitor223 3 V T ESCU RAMONA-CRISTINA PNL223 4 TUTURIG EUGEN PSD223 5 OBRET NUTU USR223 6 ZIMTA IONELA UDMR223 7 PRODAN COSTEL - CRISTINEL ALIANTA UN OM223 8 TRASCA ION PMP223 9 MITROAICA STEFANIA-ROZICA DREAPTA LIBERALA

224

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 85: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

224 1 STROE IONEL Pre edinte224 2 PREDA OVIDIU Loc iitor224 3 ALBU VIRGINEL-CRISTINEL PNL224 4 STROE ŞTEFAN PSD224 5 STOENICA NICOLAE USR224 6 STAN DOREL UDMR224 7 CERGAN TEFAN ALIANTA UN OM224 8 ROAUA STEFAN PMP224 9 STAN TUDOREL DREAPTA LIBERALA

225

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

225 1 MIHAI MARIAN Pre edinte225 2 LAZ R ION Loc iitor225 3 MOISE ELENA PNL225 4 CRUCERU COSTINELA MIRELA PSD225 5 CATANA IONUT- GABRIEL USR225 6 NICOLAE GHEORGHE UDMR225 7 SIMION VIRGIL ALIANTA UN OM225 8 CRETU ION PMP225 9 ANDRONIE NICU OR PPU

226

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

226 1 TODERĂU ADELINA-JANA Pre edinte226 2 PALCU VALI-MIHAELA Loc iitor226 3 ULARIU IONIC PNL226 4 UNGUREANU VALENTIN PSD226 5 TODERAU ALIN MARINEL USR226 6 ILIESCU ILIE UDMR226 7 GHIDEL MIŞU ALIANTA UN OM226 8 PASAT VASILE PMP226 9 LAZ R PAULINA PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 86: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

227

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

227 1 ANDRI OIU NATALIA Pre edinte227 2 EPURIN GENOVEVA Loc iitor227 3 COTOLAN ENACHE PNL227 4 S MAN VERGINICA PSD227 5 PALCU ION USR227 6 STANUSOIU FLOREA UDMR227 7 COTOLAN TRAIAN ALIANTA UN OM227 8 UDROAICA IOAN PMP227 9 UDROAICA VIRGIL PPU

228

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

228 1 BAROS GIGI Pre edinte228 2 CROITORU EMILIA-MARINELA Loc iitor228 3 DAN NICU PNL228 4 IONETE NICOLIŢA PSD228 5 CATANA RAMONA-ALINA USR228 6 CALIN MARIUS UDMR228 7 COLICE ALEXANDRU ALIANTA UN OM228 8 DAN STEFAN PMP228 9 DRINCEANU ALBERTO DORINEL NEAMUL ROMANESC

229

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

229 1 BUŞE ANA-GEORGETA Pre edinte229 2 BALINT VIORICA Loc iitor229 3 MARINCA FLORIAN PNL229 4 GURAN MILIC PSD

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 87: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

229 5 NAFIRU IRINA USR229 6 OPRI OREANU CONSTANTIN UDMR229 7 GAVRILA EUGEN ALIANTA UN OM229 8 PAUN SABIN PMP229 9 POROJAN CORNEL DREAPTA LIBERALA

230

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

230 1 CALEA VALI Pre edinte230 2 VL D IANU NICOLAE Loc iitor230 3 BR G U ALEXANDRU PNL230 4 GAVRIL IONEL ALIN PSD230 5 DRAGUT GHEORGHE ION USR230 6 ÎN ARU LILIANA UDMR230 7 DRIGA DUMITRU ALIANTA UN OM230 8 PAUN DUMITRU PMP230 9 SCHIOPU VIOREL-LUCIAN DREAPTA LIBERALA

231

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

231 1 POPESCU IONELA-MARIANA Pre edinte231 2 B D LAN CONSTANTIN-ELEODOR Loc iitor231 3 ROMAN VALI-MARIANA PNL231 4 BUSNER NICOLAE PSD231 5 MARGULESCU MIHAI IONUT USR231 6 SPÎRLEA ION UDMR

231 7 SPARLEA DAN ALIANTA UN OM231 8 PAUN VICA PMP231 9 SPARLEA MARIN DREAPTA LIBERALA

232

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 88: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

232 1 TRU C SILVIA Pre edinte232 2 CERN IANU MIHAI Loc iitor232 3 BACIU MIRCEA PNL232 4 C PRARU DANIEL PSD232 5 LAZAR ANGELA COSMINA USR232 6 PETRI IONEL UDMR232 7 MOSNEANU VASILE ALIANTA UN OM232 8 BACIU SEVERICA-GABRIEL PMP232 9 POPOVICI MITICA DREAPTA LIBERALA

233

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

233 1 TR ISTARU PETRIŞOR-ADRIAN Pre edinte233 2 SIMA JAN Loc iitor233 3 PAPAV -POPESCU ION PNL233 4 IANCULESCU ANTON GABRIEL PSD

233 5 P trulescu Ionel USR233 6 SERAFIN NICOLAE UDMR233 7 PAPAVA GHEORGHE ALIANTA UN OM233 8 LUPULESCU SOFIA PMP233 9 TURLUI ION DREAPTA LIBERALA

234

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

234 1 PAPAV PETRE Pre edinte234 2 P TRULESCU IULIANA Loc iitor234 3 DÎRPE MIREL PNL234 4 BARBU R ZVANăSEBASTIAN PSD234 5 SITARU NELU USR234 6 RAESCU NICOLETA UDMR234 7 POPESCU EMIL ALIANTA UN OM234 8 LUPULESCU NICOLAE PMP234 9 TIRLUI GHEORGHE DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 89: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

235

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

235 1 PAULESCU PANTELE Pre edinte235 2 MARTINESCU VALENTINA Loc iitor235 3 TICU CRISTIAN PNL

235 4 TICUŞI ADINA PSD

235 5MORJAN MARTINESCU ADELIN VICTORAS USR

235 6 POPESCU DORINA UDMR235 7 DOMAN TIHOI ELENA MARIA ALIANTA UN OM235 8 RAICU-TICUSI PANTELIE PMP

235 9 BUZATU ADELA PPU

236

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

236 1 MAROGEL MONICA Pre edinte

236 2 BALEANU-DOANDEŞ NICOLAE Loc iitor

236 3 MATEI DORINA PNL236 4 BUICAN DUMITRU PSD236 5 PAULESCU IONU -PANTILIE USR236 6 RADULESCU MELANIA UDMR236 7 DOANDES GHEORGHE ALIANTA UN OM236 8 TUDORESCU VIORICA PMP236 9 VLADU FLORENTINA DREAPTA LIBERALA

237

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

237 1 MAIMU ADRIAN Pre edinte237 2 TICU I IONELA-ROXANA Loc iitor

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 90: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

237 3 TICU I DORU PNL237 4 PEPTAN NICOLAE PSD

237 5MORJAN-MARTINESCU R DUCUăLUCIAN USR

237 6 VUCEA GABRIELA UDMR237 7 MAIMUT IACOB ALIANTA UN OM237 8 PL INICEANU VASILE PMP237 9 B RBULESCU SORIN PPU

238

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

238 1 MARTINESCU LENU A Pre edinte

238 2L P D TESCU-DUMITRESCU

LUCIAN Loc iitor

238 3 R DUIC CAMELIA PNL238 4 CIORB VASILE PSD238 5 POPESCU NICOLAE USR238 6 POPESCU DORU UDMR238 7 SIPOTEANU GHEORGHE ALIANTA UN OM

238 8 DAOGARIU-ENESCU ION PMP238 9 VÎRZOB GHEORGHE PPU

239

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

239 1 FRUMOSU LUMINIŢA-LILIANA Pre edinte239 2 DRAGHI FELICIA Loc iitor239 3 BÎR MARIANA PNL239 4 BUŞU DANIEL PSD239 5 MARGHESCU NELU USR239 6 INT MARIANA UDMR239 7 DEGERATU MIHAI ALIANTA UN OM

239 8 FITA VICA PMP239 9 GROSU MARIUS DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 91: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

240

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

240 1 RU I DUMITRU Pre edinte240 2 CONSTANTIN VIOLETA-MONICA Loc iitor240 3 T NASIE GABRIELA PNL240 4 MIREA MIOARA PSD240 5 MARGHESCU VICTOR USR240 6 CIOCLOV ROBERT-EUGEN UDMR240 7 TANASIE EMILIA AURELIA ALIANTA UN OM240 8 CRETAN ADRIAN PMP240 9 ÎNT ANGHEL-GIGI PPU

241

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

241 1 C LINESCU IVONA NINA Pre edinte241 2 PACIOAG VIORICA Loc iitor241 3 GURAN VALENTIN PNL241 4 C RNARU EMIL PSD241 5 ARB NA GHEORGHE USR241 6 PENA VIOREL UDMR241 7 GRIGORIE ION ALIANTA UN OM241 8 CRETAN CLAUDIA-CRISTINA PMP241 9 MARCU ALINA DREAPTA LIBERALA

242

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

242 1 TOTOROANŢ DANIEL-LILIAN Pre edinte242 2 CIOAB GHEORGHE Loc iitor242 3 NAIMAER ELENA PNL242 4 TÎLVAN IULIAN FLORIN PSD242 5 NEAGOE IONELA FABIANA USR242 6 TOTOROAN CORINA UDMR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 92: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

242 7 IANCU DANIEL-C T LIN ALIANTA UN OM242 8 TONTOIU CORNEL PMP242 9 BADEA ANISOARA DREAPTA LIBERALA

243

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

243 1 TUTUNARU CRINA-ELENA Pre edinte243 2 TRUŞC GHEORGHE Loc iitor243 3 SÎRBU NICOLINA PNL243 4 TUTUNARU ELENA PSD243 5 ZAHAN VIOLETA USR243 6 API OAIEI MARIANA UDMR243 7 ROTARU CONSTANTIN ALIANTA UN OM243 8 IANCU MIHAI PMP243 9 LICIU ION NEAMUL ROMANESC

244

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

244 1 BOANC MARIA Pre edinte244 2 NICA ANA Loc iitor244 3 DUMITRU MIRELA GEORGETA PNL244 4 CHIRCULESCU ILEANA ADRIANA PSD244 5 BOSIOC ELENA USR244 6 POPESCU NICOLETA UDMR244 7 BRUJAN CARMEN VASILICA ALIANTA UN OM244 8 OBSTIOIU IOANA-DANIELA PMP244 9 TRUSCULESCU EMILIA DREAPTA LIBERALA

245

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 93: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

245 1 CEAU Uă OCTAVIAN Pre edinte245 2 C M R AN GILIA-IRINEL Loc iitor245 3 FUERU ADRIAN PNL

245 4 PERPELEA TEFAN PSD245 5 CEAU U DAN USR245 6 IORDACHE TEODORA UDMR245 7 CEAUSU ALEXANDRU ALIANTA UN OM245 8 MURESAN ROMULUS PMP245 9 MIHART CONSTANTIN-CRISTINEL PPU

246

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

246 1 BEN A VIOREL-CONSTANTIN Pre edinte246 2 ANDREI ELENA Loc iitor246 3 MINCIU CONSTANTIN-AUGUSTIN PNL246 4 N VLIGU VALENTINA PSD246 5 TR ILEANU COSTEL DANIEL USR246 6 MARGINE PETRE UDMR246 7 BURILEANU MARIUS-ALEXANDRU ALIANTA UN OM246 8 IOV NIC DAN MARCEL PMP246 9 TR IL ION PPU

247

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

247 1 VINTIL ELENA Pre edinte247 2 M NESCU MARIA-EUGENIA Loc iitor247 3 IOV NESCU NICOLAE PNL247 4 MOANG ELENA PSD

247 5 Gîdea Emanoil USR247 6 DRAGU CONSTANTIN UDMR247 7 DRAGU LUMINITA STEFANIA ALIANTA UN OM247 8 CRISTA FLORENTINA PMP247 9 STIGNICEANU ORTAN A PPU

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 94: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

248

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

248 1 FUERU PAULA-DELIA Pre edinte248 2 TRUŞC ELENA Loc iitor248 3 B LULESCU MIHAELA PNL248 4 MUCLEA GABRIELA PSD248 5 CHIAZNA NELU IOAN USR248 6 GUTULEANU BEBE UDMR248 7 D NC U ŞTEFAN ALIANTA UN OM248 8 CARSTESCU ION PMP248 9 BALULESCU GEORGICA DREAPTA LIBERALA

249

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

249 1 B DESCU-P V LAN EUGEN Pre edinte

249 2 ISPASOIU CONSTANTIN Loc iitor249 3 PÎRVULUI NICOLAE-DANIEL PNL249 4 BALAŞI NICU LIVIU PSD249 5 ROUA CRISTIAN USR249 6 SÎRBU MARIAN UDMR249 7 STOCHITA IONEL ALIANTA UN OM249 8 DRINCEANU RODICA PMP249 9 DINCA PAUL DREAPTA LIBERALA

250

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

250 1 DOBRIC CONSTANTIN-ALIN Pre edinte250 2 BECHET OLIVIAN Loc iitor250 3 LUGOJ ECATERINA PNL250 4 MATEI MIHAELA MARIANA PSD250 5 OBRET MARIAN USR250 6 BIDILICI GHEORGHE UDMR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 95: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

250 7 TUDOR IONICA ALIANTA UN OM250 8 GHEORGHE ION PMP250 9 MATEESCU ADRIAN-COSMIN DREAPTA LIBERALA

251

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

251 1 BECHEANU FRÎSÎNA-DANIELA Pre edinte251 2 C PRI MARIA Loc iitor251 3 PÎRVULUI NICOLAE-DANIEL PNL251 4 MOŢA IONELA PSD251 5 MUSTETA NICOLITA USR251 6 BREBENEL MARIOARA UDMR251 7 BLINDU NICUTA ALIANTA UN OM251 8 C IANU DELIA PMP251 9 DIMA MARINEL-DAN DREAPTA LIBERALA

252

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

252 1 LUCULESCU DORINA MARILENA Pre edinte252 2 UIC DUMITRU Loc iitor252 3 LUGOJ CECILIA PNL252 4 LIMBAN CONSTANTIN PSD252 5 DUNEA IONEL USR252 6 BREBENEL CONSTANTIN UDMR252 7 PAUN IONEL ADRIAN ALIANTA UN OM252 8 COSOVEANU NICUSOR PMP252 9 DIMA GEORGETA DREAPTA LIBERALA

253

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 96: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

253 1 POPESCU JEAN Pre edinte253 2 B LESCU ELENA-PAULA Loc iitor253 3 MUFTUREL NICOLETA-RAMONA PNL253 4 UNTARU GHEORGHIŢA PSD253 5 CORICI EUGEN USR253 6 CIOARA ILEANA UDMR253 7 TEFAN MARIAN-CLAUDIU ALIANTA UN OM253 8 GHITAN MIHAI PMP253 9 UNGUREANU IOM NEAMUL ROMANESC

254

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

254 1 BAROGA MIRELA-RAMONA Pre edinte254 2 C LUŞERU VIOLETA-MIHAELA Loc iitor254 3 LU U CONSTANTIN PNL254 4 PANTALIR NICOLAE PSD254 5 CHIRI OIU D NU ăIONă USR254 6 TRUSCA CORNELIA UDMR254 7 SAVA ELENA ADELA ALIANTA UN OM254 8 SPIRIDON ION PMP254 9 POPA DOINI A PPU

255

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

255 1 POROJAN ION Pre edinte255 2 DINTE MIOARA Loc iitor255 3 COCOAN IONU -DANIEL PNL255 4 COCOAN ILEANA ADELINA PSD255 5 COTOI ION DANIEL USR255 6 SEICARU CLAUDIA UDMR255 7 POPESCU VERONICA ALIANTA UN OM255 8 ODOR IULICA PMP255 9 CONSTANTINESCU VIOREL DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 97: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

256

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

256 1 GRANGURE LIVIA-ANCA Pre edinte256 2 CR C CONSTANŢA Loc iitor256 3 COJOCARU CORNEL-DUMITRU PNL256 4 ACHIM CONSTANTIN PSD256 5 BOBOC PUIU USR256 6 BULATA NICOLETA UDMR256 7 ANGHEL ELENA ALIANTA UN OM256 8 SPATARU MARIN PMP256 9 TUDOR MANUELA DREAPTA LIBERALA

257

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

257 1 CHIŢIBEA STELIAN Pre edinte257 2 IRIZA NICOLAE Loc iitor257 3 CONSTANTIN DENISA-ELENA PNL257 4 MITRAN ADRIANA PSD257 5 BOBOC MIHAI ALEXANDRU USR257 6 BIZACHE SORIN UDMR257 7 AMZA MIRELA-ADRIANA ALIANTA UN OM257 8 IRIZA GABRIEL-MITICA PMP257 9 TUDOR ION DREAPTA LIBERALA

258

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

258 1 ANDREI CRISTIANA-NICOLETA Pre edinte258 2 BOAB PANTILIC Loc iitor258 3 ANGHEL GHEORGHE PNL258 4 PUIU TRAIAN- CRISTIAN PSD258 5 ILISEI FLORINEL OCTAVIAN USR

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 98: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

258 6 VASILEAN ROMELIA UDMR258 7 CEPOI ANCA ALIANTA UN OM258 8 BULATA ION PMP258 9 PENA ILEANA-VIRGINIA DREAPTA LIBERALA

259

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

259 1 IANCULOVICI-JAC BOJENA Pre edinte259 2 BIBESKOVIČ MILENA Loc iitor259 3 PETROVIC SVETOZAR PNL259 4 ILICI MILAN PSD259 5 FLORICOIU DOBRINA USR259 6 VELIMIROVICI BIANCA-DENISA UDMR259 7 NEDELCOVICI BRANISLAV GORAN ALIANTA UN OM259 8 GRUICI ANA PMP259 9 TOMA VIOREL DREAPTA LIBERALA

260

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

260 1 ZAHARIA NICOLAE Pre edinte260 2 PICU SANDA Loc iitor260 3 MOISIN ANA-VIORELA PNL260 4 TUNSOIU MARIA PSD260 5 COMBEI DAVID-GABRIEL USR260 6 BRAGAU CONSTANTIN UDMR260 7 SIRBU MARIA ALIANTA UN OM260 8 ARMEANU IOAN PMP260 9 BOTEA NELU NEAMUL ROMANESC

261

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 99: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

261 1 ROMAN GEORGIANA-VIOLETA-ALINA Pre edinte261 2 OLARU ELENA Loc iitor261 3 ALB STROIU SIMONA PNL261 4 MECHENICI MONICA PSD261 5 ROTARU LIVIA GEORGETA USR261 6 DINESCU MIHAI UDMR261 7 LAZAR VASILE ALIANTA UN OM261 8 ARMEANU STELIANA PMP261 9 CIOLAN DORU DREAPTA LIBERALA

262

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

262 1 VOICU ION Pre edinte262 2 SMADU IOANA Loc iitor262 3 CROITORU DELIA MADALINA PNL262 4 ZAHARIA LOREDANA ELENA PSD262 5 IORDACHE ALEXANDRU USR262 6 RACANEL AUREL UDMR262 7 R ULESCU CAMELIA ALIANTA UN OM262 8 STAMATE CRISTIAN-SORINEL PMP

262 9MATASAREANU-FIRU CLAUDIA-FLORENTINA DREAPTA LIBERALA

263

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

263 1 MAREŞI LAVINIA Pre edinte263 2 MUTU-GAROMFIL MIHAELA Loc iitor263 3 PETCU TEFANIA PNL263 4 B RBULESCU DANIEL MARINEL PSD

263 5 Combei Cristina USR263 6 IACOBESCU GHEORGHE UDMR

263 7 B RAN ALINA ALIANTA UN OM263 8 BERBECEL GRIGORE PMP263 9 ZARONIU NICOLITA ELENA NEAMUL ROMANESC

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 100: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

264

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

264 1 MIHAI OTTO Pre edinte264 2 DOGARU MIHAELA Loc iitor264 3 SCHINTEE EMILIA-VERONICA PNL

264 4 BOBORUŢ ELENA PSD264 5 Antonie Mircea USR264 6 PILSU ALEXANDRU UDMR264 7 CRAINEANU PETRE ALIANTA UN OM264 8 MIHAI LIXANDRU PMP264 9 BALEANU ALINA FLORICA NEAMUL ROMANESC

265

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

265 1 BUZATU FLORIN GABRIEL Pre edinte265 2 IA U VERONICA-NELI Loc iitor265 3 MOSORESCU COSMINA PNL265 4 MITROI CONSTANTIN PSD265 5 R ILEANUăă TEFAN USR265 6 MIDAN LORENA UDMR265 7 FLOREA ANISOARA ALIANTA UN OM265 8 RUSU MIRELA PMP265 9 FLOREA DORINA MARIA DREAPTA LIBERALA

266

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

266 1 PAN IOAN Pre edinte266 2 SÂRBU PETRE Loc iitor266 3 GORUNESCU MARIA PNL266 4 SIMULESCU VERONICA VIOLETA PSD

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 101: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

266 5 Al-Firi Ion USR266 6 PAULETU NICOLETA UDMR266 7 CROITORU DELIA MADALINA ALIANTA UN OM266 8 VL DU I SANDA-VALENTINA PMP266 9 TACOTA STEFANEL-FLORENTIN DREAPTA LIBERALA

267

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

267 1 LUGOJI VIRGINIA Pre edinte267 2 SIMIONESCU MIRELA Loc iitor267 3 NICHI ELEA CONSTANTIN PNL267 4 BOJINC TEODORăSEVERIC PSD

267 5 Brzozka Liliana USR267 6 CARIBA IOANA UDMR267 7 VARGATU STEFAN ALIANTA UN OM267 8 ILINCA ION PMP267 9 ANGHELESCU MARIA MAGDALENA DREAPTA LIBERALA

268

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

268 1 MUTU-GAROMFIL BOJIN Pre edinte268 2 SIMIONESCU MARIA-IRINA Loc iitor268 3 R DOI STANCA-MIOARA PNL268 4 VÎLCAN AURELIA PSD268 5 FARFARA PETRONELA -LUCIA USR268 6 MIDAN IULIAN UDMR268 7 PACIONEL COSMIN ALIN ALIANTA UN OM

268 8 COPCEA CRISTIANA PMP268 9 GRIGORIE NICUSOR DREAPTA LIBERALA

269

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 102: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

269 1 BULIG ELENA Pre edinte269 2 STRU I MARIUS Loc iitor269 3 PORA IOAN PNL269 4 PARASCHIVU DORINA PSD269 5 TRASCA ALEXANDRU ANDREI USR269 6 ANGHELESCU MARINELA-FLORENTINA UDMR269 7 NICOLCEA VIOREL ALIANTA UN OM269 8 ENASEL NICOLAE PMP269 9 FILIP MIHAELA NEAMUL ROMANESC

270

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

270 1 B LU DIANA Pre edinte270 2 GHI U ELENA-SIMONA Loc iitor270 3 BORUGA ALISA IONELA PNL270 4 BĂLU SABIN DANIEL PSD270 5 ROSTOGOLEA JAN CRISTIAN USR270 6 STRUȚI MARIUS UDMR270 7 IOSU VICTOR ALIANTA UN OM270 8 BRINDUSESCU MITICA PMP270 9 PORA IOAN DREAPTA LIBERALA

271

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

271 1 T NASE LIVIU-CRISTIAN Pre edinte271 2 STAICU VICTORIŢA Loc iitor271 3 TRA C POLINA-VALERIA PNL271 4 GORUN MARIANA-CLAUDIA PSD271 5 VÂLCEANU VICTOR USR271 6 GÎRBOVAN LIVIA UDMR271 7 IOSU DUMITRU ALIANTA UN OM

271 8 IOSU ION PMP271 9 CONDRUTI IONEL DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 103: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

272

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

272 1 DR GAN OANA-VICTORIA Pre edinte272 2 MARCU ERSILIA-MARGARETA Loc iitor272 3 DOBRESCU TRANDAFIR PNL

272 4 VREJA ANGELA PSD272 5 TRA C ă VELENTIN MARIAN USR272 6 MIHART MIHAI-ADI UDMR272 7 GUŢ EMILIA ALIANTA UN OM272 8 PARTENIE VALENTIN-RAZVAN PMP272 9 BONDOC MARIOARA NEAMUL ROMANESC

273

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

273 1 CERN IANU VIOREL Pre edinte273 2 POPESCU MARIUS Loc iitor273 3 STROESCU NICOLAE PNL

273 4 PL VIŢU CONSTANTIN PSD273 5 ANTONIE CRISTINA ADRIANA USR273 6 TIULESCU IRINA UDMR273 7 DOBRESCU MELANIA ALIANTA UN OM273 8 CHIOTAN BOBI-VICTOR PMP273 9 MOSTEORU GRIGORE DREAPTA LIBERALA

274

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

274 1 BÎZU ELENA-DANIELA Pre edinte274 2 POPESCU EMIL-CONSTANTIN Loc iitor274 3 BÂRLAN ALEXANDRU PNL274 4 CARABLASE AURELIA PSD

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 104: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

274 5 GIDEA EMANUEL RADU USR274 6 DEACONESCU CONSTANTIN UDMR274 7 DRAGOMIR MIRCEA ALIANTA UN OM274 8 TUICA IONICA PMP274 9 TARANU PETRE NEAMUL ROMANESC

275

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

275 1 CIOAN DUMITRU Pre edinte275 2 GUSTEA DANIEL-COSMIN Loc iitor275 3 IVAN CONSTANTIN PNL275 4 CREŢAN DUMITRU PSD275 5 TEFAN MUNTEANU USR275 6 VADUVA ION UDMR275 7 URL MIHAELA-CRISTINA ALIANTA UN OM275 8 GUSTEA ANISOARA PMP275 9 CILIBIA GHEORGHE NEAMUL ROMANESC

276

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

276 1 CILIBIA LUCICA-DANIELA Pre edinte276 2 BUNDUC ION Loc iitor276 3 BONCELE CRISTINA-VALENTINA PNL276 4 BADEA NICOLAE PSD276 5 HANTEA GHEORGHE-DANIEL USR276 6 BALDOVIN BOBU UDMR276 7 GÎRLEANU NU A ALIANTA UN OM276 8 STOICAN MARCELA PMP276 9 BALULESCU IULIAN DREAPTA LIBERALA

277

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 105: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

277 1 MUNTEANU CAMELIA Pre edinte277 2 STOICAN ALINA SIMONA Loc iitor277 3 DEATCU VIRGIL PNL277 4 BALDOVIN OCTAVIAN PSD277 5 CAPITANU EUGENIA USR277 6 VLADUT ION UDMR277 7 SCHINTIE DANIEL ALIANTA UN OM277 8 SANDU LAURA PMP277 9 MUSTATA MARINELA DREAPTA LIBERALA

278

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

278 1 GUSTEA ILIE Pre edinte278 2 UDREA FINETA Loc iitor278 3 CROITORU VICTORIA-VERONICA PNL278 4 MARICHESCU ANA PSD278 5 S NDU U GHEORGHI USR278 6 CARABLASE AURICA UDMR278 7 ROCSOREANU EMIL ALIANTA UN OM

278 8 STOICAN DRAGO ăSORINEL PMP278 9 BARLAN ELENA DREAPTA LIBERALA

279

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

279 1 LICIU IONICA Pre edinte279 2 ANDREI STELIANA Loc iitor279 3 TRU C MIOARA PNL279 4 BALICA D NUŢ PSD279 5 TEFAN MIRELA CLAUDIA USR

279 6 RUIU DOREL UDMR279 7 HATU IULIA PETRONELA ALIANTA UN OM279 8 VOICU VASILE-CELESTIN PMP279 9 ROSOGA CONSTANTIN NEAMUL ROMANESC

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 106: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

280

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

280 1 TICAN IONEL Pre edinte280 2 BL GNICEANU COSTINEL Loc iitor280 3 GOLICIU IOANA PNL280 4 BARBU VASILICA VERGINICA PSD

280 5 MATEESCU IONELIA USR280 6 VLADU MARIANA-CLAUDIA UDMR280 7 COCOANA CLARISSA MARIA ALIANTA UN OM280 8 VOICU CONSTANTIN PMP280 9 TUTA VIORICA NEAMUL ROMANESC

281

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

281 1 MILITARU MIHAI-OVIDIU Pre edinte281 2 HOMEAG ION Loc iitor281 3 DINU ELENA PNL

281 4 TÎRCOL EMIL PSD281 5 ZAHAN EDUARD VASILE USR281 6 MARIN BEBE UDMR281 7 COJOCARU CALISTITA DORINA ALIANTA UN OM281 8 CRAC COSTICA PMP281 9 ROSU MIHAI DREAPTA LIBERALA

282

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

282 1 DINIŞOAR ION Pre edinte282 2 NI U NICOLETA Loc iitor282 3 ISP OIU DENISA-ELENA PNL

282 4 ST NIC ă TITU PSD

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 107: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

282 5 SIMOIN VIOREL LUCIAN USR282 6 SERLAU VIANU UDMR282 7 P P L ION ALIANTA UN OM282 8 MILITARU TICU PMP282 9 PREDI ADRIAN-IONUT DREAPTA LIBERALA

283

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

283 1 OLARU MIHAELA Pre edinte283 2 DUMITRELE RAMONA-CLAUDIA Loc iitor283 3 TOADER ADRIANA PNL283 4 DRONDU NICUŞOR PSD283 5 CREANGA CRISTIAN-COSTIN USR283 6 SPUZ LIVIU UDMR283 7 MIH IŢ CRISTIANA ALIANTA UN OM283 8 CEAU U MARIOARA PMP283 9 SPUZA LIVIU DREAPTA LIBERALA

284

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

284 1 LUGOJ SIMION Pre edinte284 2 IONIŢ SIMONA-LOREDANA Loc iitor284 3 BREBENARU CONSTANTA RAMONA PNL284 4 NISIP PETRE PSD284 5 GOLFITA CRISTIAN USR

284 6 CIURIC ANA UDMR284 7 CIUNGU EMIL ALIANTA UN OM284 8 CREANGA GIGII PMP284 9 POPA MARIN-OVIDIU PPU

285PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

Page 108: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

285 1 DINC FLORENTINA Pre edinte285 2 MANDEA GEORGIC Loc iitor285 3 IPANU POMPILIC PNL285 4 BARAC VALENTIN PSD285 5 OLARU SERGIU USR285 6 BADEA GHEORGHE UDMR285 7 DR GU I FLORIN-CLAUDIU ALIANTA UN OM285 8 MILITARU CRISTIAN PMP285 9 PETRISI STEFANIA DREAPTA LIBERALA

286

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

286 1 MANOLEA RAMONA Pre edinte286 2 CUCU CONSTANTIN Loc iitor286 3 DABA LENU A PNL286 4 OVREIU ALEXANDRA PSD286 5 CINPEANU ION- SEVER USR286 6 DANCIULESCU ILEANA UDMR286 7 DOGARU MARIA ALIANTA UN OM286 8 CUCU ALEXANDRU PMP286 9 PEGULESCU IULIA PPU

287

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

287 1 POPESCU CONSTANTIN Pre edinte287 2 CERN IANU SORIN Loc iitor287 3 DR GHICI CONSTANTIN PNL287 4 CHIRCULESCU MARIA PSD287 5 EPURE ANTONIO USR287 6 VACARU ANTONIE UDMR287 7 TURCU REBECA ALIANTA UN OM287 8 LAES MARIANA-GIANINA PMP

287 9 CONDESCU RADU DREAPTA LIBERALA

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 109: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

288

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

288 1 CUCU CORNELIA Pre edinte288 2 PEGULESCU IULIA Loc iitor288 3 HURTUPAN MARIA PNL288 4 PEGULESCU GHEORGHIŢA PSD288 5 RACEANU PAUL USR288 6 TURCU ALEXANDRU UDMR288 7 LAEŞI ION ALIANTA UN OM288 8 POPESCU ALEXANDRU PMP288 9 ENESCU ALEXANDRU DREAPTA LIBERALA

289

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

289 1 TURCU ION Pre edinte289 2 PEGULESCU ALEXANDRU Loc iitor289 3 ENEA CONSTANTIN PNL289 4 CAMENI NICOLAE TRAIAN PSD289 5 CATANESCU RELU-EUGEN USR289 6 OVREIU ELVIS UDMR289 7 TURCU IULIAN ALIANTA UN OM289 8 TURCU LUCRETIA PMP289 9 PAUNA LUCRETIA-GEORGIANA-VASILICA DREAPTA LIBERALA

290

Sectie Pozitie Nume Prenume Func ie

290 1 MORARU DANIEL-ALEXANDRU Pre edinte290 2 NOAJB ŞTEFAN-DARIUS Loc iitor290 3 ROMÎNESCU DUMITRU PNL290 4 STOICHI OIU NICOLAE - ADRIAN PSD

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI

PROCES VERBAL COMPLETARE SECȚIA DE VOTARE NR_

Page 110: BIROUL ELECTORAL JUDEȚEAN nr. 27 MEHEDINȚI ...19 7 sanda carmen loredana alianta un om 19 8 soceanu ionelia pmp 19 9 lazar maria neamul romanesc 20 sectie pozitie nume prenume funcie

290 5 TINGIRICA SORIN MARIUS USR290 6 NEDELCU NICOLAE UDMR290 7 C P ŢÎN LIVIU ALIANTA UN OM290 8 BARAN STEFAN PMP290 9 NEAG CRISTINEL PPU