54
4 ANEXA Nr. 1 I. Camera Notarilor Publici Alba Iulia Nr. crt. Judeul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul locurilor vacante destinate examenului de definitivat Numrul notarilor publici suspendai 1. Alba Alba Iulia Alba Iulia 17 17 - - Zlatna - - (2) - - Cugir 2 2 - - Aiud Aiud 3 3 (2) - - Ocna Mure 1 1 - - Teiu 1 1 - - Blaj Blaj 3 3 (2) - - Câmpeni Câmpeni 4 4 - - Sebe Sebe 6 (1) 5 (2) - 1.Brînza Elena Mihaela Total jude 37 (1) 36 (2) - 1 2. Hunedoara Hunedoara Hunedoara 7 (1) 6 - 1.Aioanei Lavinia Clan 1 1 - - Brad Brad 3 3 (2) - - Deva Deva 15 15 - - Ilia - - (2) - - Simeria - - (2) - - Ortie Ortie 3 3 - - Petroani Petroani 7 6 1 - Petrila 1 1 - - Lupeni 1 1 - - Vulcan 1 1 - - Haeg Haeg 3 3 - - Total jude 42 (1) 40 (2) 1 1 3. Sibiu Sibiu Sibiu 46 (1) 43 (2) - 1.Le Ioan 2.Vetemean Alina 3.Echim Simion Cisndie 2 2 - - Ocna Sibiului - - (2) - - Agnita Agnita 2 2 - -

Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

4

ANEXA Nr. 1

I. Camera Notarilor Publici Alba Iulia

Nr. crt.

Jude�ul

Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea

Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul

notarilor publici suspenda�i

1. Alba Alba Iulia Alba Iulia 17 17 - - Zlatna - -(2) - - Cugir 2 2 - - Aiud Aiud 3 3(2) - - Ocna Mure� 1 1 - - Teiu� 1 1 - - Blaj Blaj 3 3(2) - - Câmpeni Câmpeni 4 4 - -

Sebe� Sebe� 6(1) 5(2) - 1.Brînza� Elena Mihaela

Total jude� 37(1) 36(2) - 1 2. Hunedoara Hunedoara Hunedoara 7(1) 6 - 1.Aioanei Lavinia C�lan 1 1 - - Brad Brad 3 3(2) - - Deva Deva 15 15 - - Ilia - -(2) - - Simeria - -(2) - - Or��tie Or��tie 3 3 - - Petro�ani Petro�ani 7 6 1 - Petrila 1 1 - - Lupeni 1 1 - - Vulcan 1 1 - - Ha�eg Ha�eg 3 3 - - Total jude� 42(1) 40(2) 1 1

3. Sibiu Sibiu Sibiu 46(1) 43(2) -

1.Le� Ioan 2.Ve�temean Alina 3.Echim Simion

Cisn�die 2 2 - - Ocna Sibiului - -(2) - - Agnita Agnita 2 2 - -

Page 2: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

5

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

Avrig Avrig 2 2(2) - - Media� Media� 7 7(2) - - S�li�te S�li�te 3 3 - -

Miercurea Sibiului 1 1(2) - - Total jude� 63(1) 60(2) - 3 TOTAL CAMER� 142(1) 136(2) 1 5

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Zlatna asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 21.01.2015

1 notar public numit în Zlatna �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Cetinturk Adela din 08.01.2013 1 notar public numit în Zlatna �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Alba Iulia: En�chescu Mihai din 08.05.2015 -

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 13/05.03.2015 1 notar public numit în Ocna Sibiului asociat pe durat� nedeterminat� în Sebe�: Beldean Violeta din 27.05.2014 1 notar public numit în Ocna Sibiului asociat pe durat� nedeterminat� în Sibiu: Bexa Mircea din 24.11.2014 - conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Alba Iulia nr. 86/10.10.2014 1 notar public numit în Miercurea Sibiului asociat pe 5 ani în Sibiu: Cr�ciun Mihaela din 13.10.2014

1 notar public numit în Aiud �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 07.05.20121 notar public numit în Simeria asociat pe durat� nedeterminat� în Deva: Hotoiu Alexandra din 13.10.2014 - conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Alba Iulia nr. 71/05.09.2014 1 notar public numit în Media� asociat pe 10 ani în Sibiu: Nistor Ana Corina din 13.10.2014 1 notar public numit în Brad asociat pe durat� nedeterminat� în Deva: Petruica Maria Cristina din 12.12.2014 1 notar public numit în Sebe� asociat pe durat� nedeterminat� în Alba Iulia: Teodorescu Dan din 07.04.2015 1 notar public numit în Blaj asociat pe durat� nedeterminat� în Alba Iulia: Teodorescu R�zvan din 07.04.2015. 1 notar public numit în Avrig �i asociat pân� la 08.06.2017 în Sibiu: Toma Ionela Laura din 17.05.2016. 1 notar public numit în Sibiu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Toma Mihai din 18.02.2016. 1 notar public numit în Ilia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Petro�ani: Daj Larisa Maria din 07.06.2016.

e

Page 3: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

6

ANEXA Nr. 2

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �II. Camera Notarilor Publici Bac�u

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notari publici suspenda�i

1. Bac�u Bac�u Bac�u 38(1) 31(2) 2

1.Ionescu Mircea2.Bl�gan Alexandru Iosif3.Hodorogea CristinaEmilia 4.Umbr�rescu �tefanSorin 5.Cristudor Ligia Oana

Nicolae B�lcescu - - - -

R�c�ciuni 1 1 - -Sascut - - - -

Buhu�i Buhu�i 1 1 - -Filipe�ti - - - -

Moine�ti Moine�ti 4 4 - -Balcani 1(1) - - 1.Spiridon CristinaCom�ne�ti 2 2 - -D�rm�ne�ti - -(2) - -

One�ti One�ti 10 10 - -Sl�nic Moldova 1 1 - -Târgu Ocna - - -

Podu Turcului Podu Turcului 1 1 - -R�chitoasa 1 - 1 -

Total jude� 60(1) 51(2) 3 6 2. Neam� Bicaz Bicaz 2 2 - -

Bicazu Ardelean - - - -

Poiana Teiului 1 1 - -Piatra Neam� Piatra Neam� 21(1) 20(2) - 1.Harbuz Irina

Borle�ti 1(1) - - 1.Grigora� MihaelaRoznov 2 2 - -

Page 4: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

7�

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notari publici suspenda�i

Roman Roman 12 12(2) - -Târgu Neam� Târgu Neam� 5 5 - -

Dr�g�ne�ti 1 1 - - Total jude� 45(1) 43(2) - 2

TOTAL CAMER� 105(1) 94(2) 3 8

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Piatra Neam� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Neam�: David Radu Constantin din 28.03.2016

1 notar public numit în Roman �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Ia�i: Vlad Cerasela din 12.12.2014 1 notar public numit în Bac�u �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Ploie�ti: Ioni�� Gheorghe din 19.02.2015 1 notar public numit în Bac�u �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012 1 notar public numit în D�rm�ne�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bac�u: Bîrg�oanu Adina Beatrice din 28.03.2014

Page 5: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

8

ANEXA Nr. 3

III. Camera Notarilor Publici Bra�ov

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Nr. locuri actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Bra�ov Bra�ov Bra�ov 64 64 - -Budila - -(2) - - Codlea 3 3 - -Cristian - -(2) - - Feldioara - -(2) - - S�cele 3 3(2) - - T�rlungeni 1 1 - -Teliu - -(2) - -

Prejmer 3(1) - 1 1.Bobb Camelia2.Dobrescu Iulia Nicoleta

Predeal 3 3(2) - - Sânpetru 1 1 - - Ghimbav 1 1(2) - - H�lchiu - -(2) - - H�rman - -(2) - - Vama Buz�ului - -(2) - -

F�g�ra� F�g�ra� 7 7 - - Beclean 1 - 1 - Mândra 1 - 1 - �inca Veche 1 1 - -

�ercaia 1(1) - - 1.AioaneiGenoveva

Ucea - -(2) - - Victoria 2 2 - -Voila 1 1 - -

Rupea Rupea 2 1(2) 1 - Com�na 1 - 1 -Ticu� - -(2) - -

Page 6: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

9

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Nr. locuri actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Z�rne�ti Râ�nov 1 1(2) - - Fundata - -(2) - - Holbav - -(2) - - Moeciu - -(2) - - Z�rne�ti 3 3(2) - - Vulcan - -(2) - - Bran 1 1 - -

Total jude� 101(1) 93(2) 5 3

2. Covasna Întorsura Buz�ului ÎntorsuraBuz�ului 3(1) 2 - 1.Barbu Silviu

Gabriel Sita Buz�ului 1(1) - - 1.Tama� Alina

Sfântu Gheorghe Sfântu Gheorghe 9(1) 8 - 1.Mu�ina IuliaBixad 1(1) - - 1.Harasciuc CeciliaOzun - -(2) - -

Baraolt 3(1) 2 - 1. Filip AlithaSorana

Târgu Secuiesc Târgu Secuiesc 4 4 - - Bre�cu - -(2) - - Covasna 2 2(2) - - Zagon - -(2) - -

Total jude� 23(1) 18(2) - 5 TOTAL CAMER� 124(1) 111(2) 5 8

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Predeal �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bra�ov: Isb��oiu Florentina Daniela din 22.05.2015 - conform

Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 29/19.05.2015 1 notar public numit în S�cele �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 13.03.20151 notar public numit în Ghimbav �i asociat pe 5 ani în Bra�ov: Gon�ea Ionu� Dan Mircea din 01.08.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 19/18.06.2013

1 notar public numit în Covasna �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bra�ov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013 1 notar public numit în Covasna �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

Page 7: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

10

1 notar public numit în Ucea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bra�ov: Sârbu Adrian Ioan din 06.02.2015 1 notar public numit în Bre�cu �i asociat pân� la 27.03.2021 în Întorsura Buz�ului: Iag�r Mihaela din 12.03.2015 1 notar public numit în Bre�cu �i asociat pe 5 ani în Bra�ov: Roth Jeno din 03.11.2014 1 notar public numit în Teliu �i asociat pe 5 ani în Bra�ov: Csorik Ioan Christian din 03.11.2014 1 notar public numit în Z�rne�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 02.07.2013

1 notar public numit în H�rman �i asociat pe 7 ani în Bra�ov: B�lan Mihai din 08.01.2013 1 notar public numit în Rupea �i asociat pân� la 31.12.2025 în Bra�ov: Oancea R�zvan din 09.12.2015 1 notar public numit în Ozun �i asociat pân� la 31.12.2025 în Bra�ov: Ungureanu Bogdan Ilie din 09.12.2015 1 notar public numit în Rupea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bra�ov: Vrabie Mircea din 23.09.2014 1 notar public numit în Fundata �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bra�ov: Vl�sceanu Horia din 15.02.2013 1 notar public numit în Cristian �i asociat pân� la 31.12.2016 în Bra�ov: Petrescu Manuela Ada din 18.05.2015- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 53/16.12.2015 1 notar public numit în Vama Buz�ului �i asociat pe 3 ani în Bra�ov: Cobelschi Ana Mihaela din 10.03.2014- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 11/24.02.2014 1 notar public numit în Holbav �i asociat, pe durat� nedeterminat�, în Z�rne�ti: B�l�u Ioan Marian din 25.03.2013- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 7/20.02.2013 1 notar public numit în Feldioara �i asociat pe 3 ani în Bra�ov: Ion C�t�lin din 08.01.2014- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 30/26.09.2013 1 notar public numit în Ticu� �i asociat pe 15 ani în Bra�ov: Hot�ran Violeta din 01.08.2014 1 notar public numit în Budila �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bra�ov: Cristolovean Alexandra din 15.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 23/28.04.2015 1 notar public numit în Zagon �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Secuiesc: Papp Reka din 13.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 12/02.03.2015

1 notar public numit în Râ�nov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Bârl�deanu Adriana din 29.04.2015

1 notar public numit în Ozun �i asociat, pe durat� nedeterminat�, în Sfântu Gheorghe: Profiroiu Toth Anca din 25.03.2013- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bra�ov nr. 8/20.02.2013 1 notar public numit în Vulcan �i asociat pe 49 ani în Bra�ov: Mija C�t�lina din 23.03.2016 1 notar public numit în Moeciu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bra�ov: Burlan Ioana Suzana din 12.04.2013

1 notar public numit în H�lchiu �i asociat pe 5 ani în Bra�ov: Ro�u Ramona Elena din 02.03.2012

Page 8: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

11

ANEXA Nr. 4

IV. Camera Notarilor Publici Bucure�ti

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Bucure�ti Bucure�ti Bucure�ti 535(1) 519(2) 3

1.Mateescu AdelaideNicolet 2.Teodorescu Margareta 3.Popa Alina Felicia4.Jidovu Nicu 5.Buta Gheorghe6.Trestianu Viorica7. Ni�� MarinaElisabeta 8. B�rbulescu VoicaIoana 9. Popa Octavian10.Pu�catu IonLeonard 11.Galperin�aimovici Marinela Natalia 12.D�nil� AlexandraIrina 13.Popa IrinelDaniela

Total 535(1) 519(2) 3 132. C�l�ra�i C�l�ra�i C�l�ra�i 7 6(2) 1 -

Alexandru Odobescu - -(2) - -

Doroban�u - -(2) - -Dragalina 1(1) -(2) - 1. B�lan Diana IuliaIndependen�a - -(2) - -

�tefan cel Mare 2(1) - - 1.Boro� Alexandra2.Gheorghe IoanaAndreea

Page 9: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

12

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Ulmu - -(2) - - Vlad �epe� 1(1) - - 1.Marcu ManuelaVâlcelele - -(2) - -

Lehliu Gar� Lehliu Gar� 2(1) 1 - 1.Iv�nic� MagdalenaBelciugatele - -(2) - - Dor M�runt 2 1(2) 1 - Drago� Vod� 1 -(2) 1 - Fr�sinet - -(2) - - Fundulea 1 1 - -Gurb�ne�ti - -(2) - - Ileana - -(2) - -

Nicolae B�lcescu 1(1) -(2) - 1.Tr�il� Victoria Alina

S�rule�ti 1 1 - -Olteni�a Olteni�a 6 6(2) - -

Bude�ti - -(2) - - C�scioarele - -(2) - - Frumu�ani - -(2) - - Nana - -(2) - - Ulmeni - -(2) - - Radovanu - -(2) - -

Total jude� 25(1) 16(2) 3 6 3. Giurgiu Bolintin Vale Bolintin Vale 4 4 - -

G�iseni 1(1) -(2) - 1.Mihalache CristinaMihaela

Letca Nou� - -(2) - - Mih�ile�ti 2 2 - -Roata de Jos - -(2) - - Ulmi - -(2) - - Vân�torii Mici - -(2) - -

Giurgiu Giurgiu 9(1) 8(2) - 1.Costan IrinaB�neasa - -(2) - - C�lug�reni 1 1(2) - -

Page 10: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

13

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Coliba�i - -(2) - - Comana 1 -(2) 1 - G�ujani - -(2) - - Ghimpa�i - -(2) - -

Go�tinu 1(1) - - 1. KernveiszM�d�lina

Greaca - -(2) - - Hotarele 1 1 - -

Iepure�ti 2(1) 1 - 1.Chivorchian MariaAr�aluis

Toporu - -(2) - - Vedea - -(2) - -

Total jude� 22(1) 17(2) 1 4 4. Ialomi�a Fete�ti Fete�ti 3 3(2) - -

Bordu�ani - -(2) - - F�c�eni - -(2) - - Giurgeni - -(2) - - ��nd�rei 1 1(2) - - Mihail Kog�lniceanu - -(2) - -

S�veni - -(2) - - Slobozia Slobozia 6 5(2) 1 -

Amara 1 1(2) - - Ciulni�a - -(2) - - Ciochina - -(2) - -

C�z�ne�ti 1(1) -(2) - 1.Ianovici SorigrenLumini�a

Colelia - -(2) - - Traian - -(2) - -

Urziceni Urziceni 4 4(2) - - Adâncata - -(2) - - Axintele 1 - 1 -Co�ereni - -(2) - -

Page 11: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

14

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Fierbin�i 1 1(2) - - Grindu - -(2) - - Movili�a 1 1 - -

Total jude� 19(1) 16(2) 2 1 5. Ilfov Buftea Afuma�i 3(1) 1(2) 1 1.M�lureanu Doru

Balote�ti 1 1 - -

Buftea 6(1) 5 - 1.St�nescuAlexandra Gabriela

Chiajna 2 1(2) 1 - Chitila 3 2 1 - Corbeanca 1 1(2) - - Gruiu - -(2) - - Moara Vl�siei 1 1 - - Mogo�oaia 2 2 - - Nuci - -(2) - - Otopeni 2 2 - - Peri� 2 2 - - Petr�chioaia - -(2) - - Snagov 2 2 - - �tef�ne�tii de Jos 2 1(2) 1 - Tunari 1 1 - - Voluntari 8 8(2) - -

Cornetu 1 Decembrie 3 3(2) - - Berceni - -(2) - - Bragadiru 1 1(2) - - Br�ne�ti 2 2 - -Cernica 1 1 - -Ciorogârla 1 1 - -Clinceni 1 1 - -Cornetu 3 2(2) 1 - D�r��ti Ilfov - -(2) - -

Domne�ti 1(1) -(2) - 1. Chiuzbaian MariaLuiza

Page 12: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

15

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Glina - -(2) - - Jilava 2 2(2) - - M�gurele 2 2 - -Pantelimon 2 2 - -Pope�ti Leordeni 4 4(2) - - Vidra 1 1 - -

Total jude� 60(1) 52(2) 5 3 6. Teleorman Alexandria Alexandria 8 8 - -

Dr�g�ne�ti Vla�ca - -(2) - - Nanov 2 1(2) 1 - Orbeasca - -(2) - -

Ro�iori de Vede Dobrote�ti - -(2) - - Balaci 1 1 - - Ro�iori de Vede 3 3(2) - -

Turnu M�gurele Islaz - -(2) - - Salcia - -(2) - - Turnu M�gurele 3(1) 2 - 1.P�un Picu

Videle Videle 3(1) 2(2) - 1.Istvan RoxanaBotoroaga - -(2) - - Poeni - -(2) - - Sârbeni - -(2) - -

Zimnicea Zimnicea 2 2(2) - - Pietro�ani - -(2) - - Smârdioasa - -(2) - -

Total jude� 22(1) 19(2) 1 2 TOTAL CAMER�

683(1) 639(2) 15 29

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2)1 notar public numit în Bucure�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Buftea: Dan Georgeta din 03.02.2016 1 notar public numit în Bucure�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Otopeni: Moise Alin Adrian din 06.02.2015 1 notar public numit în Bucure�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Fete�ti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013 1 notar public numit în Bucure�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Olteni�a: Bucur Veronica din 14.04.2015

Page 13: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

16

� �

2 notari publici numi�i în C�l�ra�i �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ion Marian din 09.04.2013 �i Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 18.02.2016 1 notar public numit în Bordu�ani �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ion Adrian Alin din 09.04.2013 1 notar public numit în Dragalina �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Stan Mirela din 21.03.2016 1 notar public numit în Dragalina �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Cocea Stila din 04.11.2014 1 notar public numit în Independen�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Gagiu Meda din 11.06.2013 2 notari publici numi�i în Olteni�a �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Gr�dinaru Carmen Aurora �i Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013 1 notar public numit în Bude�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Mo�atu Simona din 08.01.2014 1 notar public numit în Frumu�ani �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Dumitrescu Lumini�a din 28.07.2015 1 notar public numit în Nana �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Moldoveanu Bogdan din 08.01.2014 1 notar public numit în Nana �i asociat pe durat� nedeterminat� în Olteni�a: C�u� M�lina Veronica din 14.04.2015 1 notar public numit în C�lug�reni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Te�u Simona Diana din 24.03.2014 1 notar public numit în C�lug�reni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Mihail Cristian din 28.01.2013 1 notar public numit în Toporu �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: St�nil� Liliana Ioana din 24.06.2015 1 notar public numit în Toporu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Tric� Constan�a Claudia din 08.12.2014 1 notar public numit în Amara �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Palaghia Eduard Filip din 02.08.2013 1 notar public numit în Jilava �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Florea Brându�a Zoica din 29.09.2015 1 notar public numit în Pope�ti Leordeni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Sassu Raluca Iulia din 07.10.2014 1 notar public numit în Cornetu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Bunea Raluca din 17.06.2015 1 notar public numit în Dobrote�ti �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012 2 notari publici numi�i în Dobrote�ti �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Racol�a Georgian din 22.01.2013 �i �tef�nescu Alina Rozalia din 26.11.2013 1 notar public numit în Dobrote�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Peri�: Dr�ghici Elena Marylen din 05.03.2015 1 notar public numit în Ploie�ti, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Feig Sali�en din 25.03.2014 1 notar public numit în Gurb�ne�ti �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: R�dulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011 1 notar public numit în Dor M�runt �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 14.01.2015 1 notar public numit în Dor M�runt �i asociat, pân� la 01.12.2016, în Bucure�ti: Cristea Drago� Cristian din 02.12.2014 1 notar public numit în Ileana �i asociat pân� la 01.09.2019 în Bucure�ti: Ionescu Olivia din 20.05.2016 1 notar public numit în Ileana �i asociat pân� la 28.10.2016 în Bucure�ti: Harangu� Bianca Teodora �tefania din 22.09.2011 1 notar public numit în Ghimpa�i �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Bo�ca Oana Teodora din 20.12.2011 4 notari publici numi�i în Ghimpa�i �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013, Teodosiu Ana din 08.01.2014, Cosma Aurel din 04.11.2014 �i Stanciu Alina Mihaela din 04.02.2016 1 notar public numit în Ghimpa�i �i asociat, pân� la 08.06.2023, în Bucure�ti: Morcov Alexandru din 28.10.2013 1 notari public numit în Videle �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Bivolaru Florin din 05.01.2012, 1 notari public numit în Videle �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Rasovan Ivana din 22.03.2016

Page 14: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

17�

1 notar public numit în Zimnicea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: M�l�ianu Ana Teodora din 04.11.2014 1 notar public numit în Fitione�ti Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Totis Eduard Anton din 08.01.2014 1 notar public numit în Giurgiu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Iv�nescu Adina din 08.01.2014 2 notari publici numi�i în Comana �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Nechifor Ana Maria din 25.02.2016 �i Bârl�deanu Alexandru din 30.03.2015 1 notar public numit în Comana �i asociat pe 2 ani în Bucure�ti: Sili�teanu Silvana Alexandra din 13.05.2015 1 notar public numit în Vân�torii Mici �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Radu Ioana din 22.01.2016 1 notar public numit în Slobozia �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013 1 notar public numit în Slobozia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Tatu Vasile Daniel din 24.03.2014 1 notar public numit în Slobozia �i asociat pe 5 ani în Mogo�oaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013 1 notar public numit în Slobozia �i asociat pe durat� nedetreminat� în Giurgiu: Naidin Ana Maria din 20.04.2016 1 notar public numit în C�z�ne�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Beuran Oana Roxana din 08.01.2014 1 notar public numit în C�z�ne�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Guli Adrian din 30.05.2016 1 notar public numit în Doroban�u �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Neagu Dana Andreea din 21.03.2012 2 notari publici numi�i în Doroban�u �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ivan Andrei Cosmin din 04.02.2013 �i T�nase Ionela Corina din 14.01.2015 1 notar public numit în Urziceni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Barbu Alina Andreea din 19.02.2015 1 notar public numit în Smârdioasa �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: L�ncr�njan Mihail Marius din 03.03.2016 1 notar public numit în Smârdioasa �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Albu R�zvan Marian începând din 22.11.2013 1 notar public numit în Vintileasca, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe 4 ani în Bucure�ti: Gur�u Laura Adriana din 24.03.2016 1 notar public numit în Topli�a, Camera Notarilor Publici Târgu Mure� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Popescu Ana Maria din 12.07.2016 1 notar public numit în S�rule�ti, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Nicolae Bala� Didina din 20.09.2011 1 notar public numit în Lie�ti, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Munteanu Laura Mirela din 04.06.2013 1 notar public numit în G�ujani �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Ionescu Ovidia Janina din 14.07.2014 1 notar public numit în Fr�sinet �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Tr�istaru Andreea din 23.12.2013 1 notar public numit în Ulmeni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Chira� Bianca Octavia din 22.01.2013 1 notar public numit în Amara asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Mihalache Cristina din 27.03.2013 1 notar public numit în Azuga, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Polihovici Daniela din 29.06.2016 1 notar public numit în D�buleni, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Mocanu Ilinca din 19.02.2015 1 notar public numit în Baia de Aram�, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.08.2014 1 notar public numit în Slatina, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pân� la 01.09.2019 în Bucure�ti: Bura Vasilica Mihaela din 20.05.2016

Page 15: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

18�

1 notar public numit în Scornice�ti, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Trofin Iulia din 03.11.2015 1 notar public numit în Foc�ani, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ionescu Cristi �tefania din 25.03.2014 1 notar public numit în Fierbin�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Leonte Alexandru din 29.04.2013 2 notari publici numi�i în Afuma�i �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Busuioc Iulia din 30.03.2015 �i Aron Mihai Florin din 01.10.2015 1 notar public numit în G�iseni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Gvinda Ariadna Iulia din 17.03.2014 1 notar public numit în Vedea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: R�u�� Alina Ruxanda din 16.04.2015 1 notar public numit în Vedea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Marinca Alexandra Magdalena din 04.03.2014 1 notar public numit în Dr�g�ne�ti Vla�ca �i asociat, pân� la 26.01.2024, în Jilava: Mocanu �tefan C�lin din 08.01.2014 1 notar public numit în Dr�g�ne�ti Vla�ca �i asociat pân� la 31.12.2017 în Bucure�ti: Costache Mihaela Camelia din 19.05.2014 1 notar public numit în Glina �i asociat pe 3 ani în Bucure�ti: Simionescu Iuliana din 20.05.2016 1 notar public numit în Glina �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012 1 notar public numit în Glina �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Pr�janu Ioan Claudiu din 08.04.2015 1 notar public numit în Ulmu �i asociat pân� la 31.12.2018 în Bucure�ti: Duminic� Aniela din 03.11.2015 1 notar public numit în Ulmu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Schuster Cristina Hanelore din 24.03.2016 1 notar public numit în Alexandru Odobescu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Dobre Virginia Stelu�a din 04.03.2014 1 notar public numit în Alexandru Odobescu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Br�ne�ti: Nicolae Leonardo Gabriel din 16.12.2014

1 notar public numit în Gruiu �i asociat, pân� la 31.12.2019, în Voluntari: D�escu Andrei Radu din 30.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucure�ti nr. 7/15.01.2014 1 notar public numit în Gruiu �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Laz�r Daniela din 04.02.2013 1 notar public numit în Nanov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Alexandria: Todireanu Mircea din 21.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucure�ti nr. 36/12.02.2014 1 notar public numit în Nanov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Zimnicea: Chiri�� Alin Claudiu din 04.11.2014 1 notar public numit în Nanov �i asociat pe 1 an în Bucure�ti: �tefan Ana Maria Cristina din 15.06.2016 1 notar public numit în Orbeasca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 24.03.2014 1 notar public numit în Ciochina �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Buje Alexandru din 09.04.2015 1 notar public numit în Fete�ti �i asociat pe 3 ani în Bucure�ti: Niculae Cristina Mihaela din 02.12.2014 1 notar public numit în Borsec, Camera Notarilor Publici Târgu Mure� �i asociat pe 25 ani în Bucure�ti: Munteanu Ovidiu Laz�r din 28.01.2013 1 notar public numit în M�xineni, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: N�molo�anu Mihaela din 27.03.2013 1 notar public numit în Slobozia, Camera Notarilor Publici Pite�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Costache Oana Cristina din 17.03.2014 1 notar public numit în Hu�i, Camera Notarilor Publici Ia�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Paveliu Ileana din 13.03.2015 1 notar public numit în Ulmi �i asociat, pân� la 31.12.2016, în Bucure�ti: Mirea Drago� Iulian din 30.12.2015 1 notar public numit în Ulmi �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Florovici Maria Magdalena din 29.09.2015 1 notar public numit în M�r�cineni, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe 1 an în Bucure�ti: Vi�inoiu Bogdan din 14.04.2016

Page 16: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

19�

1 notar public numit în Petr�chiaoia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Trifoi Aranca Arabela din 13.03.2015 1 notar public numit în Petr�chiaoia �i asociat pân� la 18.04.2017 în Bucure�ti: Cichirdan Alexandra din 20.05.2016 1 notar public numit în Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava �i asociat pân� la 18.04.2017 în Bucure�ti: �tefan Loredana Anca din 20.05.2016 1 notar public numit în Boto�ani, Camera Notarilor Publici Suceava �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Marcu Alexandra din 15.06.2016 2 notari publici numi�i în Roata de Jos �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: �tefan Iulia Silvia din 11.06.2013 �i Bunda Andrei din 13.03.2015 1 notar public numit în Roata de Jos �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Gur�u Adriana Lucia din 19.05.2016 1 notar public numit în Roata de Jos �i asociat pe 3 ani în Bucure�ti: Haraga Cristina din 20.05.2016 2 notari publici numi�i în Ro�iori de Vede �i asocia�i pe 5 ani în Bucure�ti: Grigore Cristian din 05.03.2012 �i C�rbunaru Andreea Daniela din 02.12.2014

3 notari publici numi�i în Ro�iori de Vede �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Boroi Maria din 08.01.2013 , Popovici Alexandra din 11.06.2015 �i Melente Adrian din 30.03.2015 1 notar public numit în Salcia �i asociat pe 25 ani în Urziceni: Dan George din 07.03.2014 1 notar public numit în Letca Nou� �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Nica Sanda din 02.04.2012 1 notar public numit în Letca Nou� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Agavriloaei Damira Ioana din 02.08.2013 1 notar public numit în Mihail Kog�lniceanu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: N�stase Ana Maria din 19.02.2015

2 notari publici numi�i în Nuci �i asocia�i pe 5 ani în Bucure�ti: Anghelache Geanina M�d�lina din 08.02.2012 �i Diaconescu Remus �tefan din 25.05.2012 1 notar public numit în Giurgeni �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Caragea Nicolae din 11.07.2016 1 notar public numit în Giurgeni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 24.03.2014 1 notar public numit în Amara �i asociat, pân� la 31.12.2018, în Bucure�ti: Richi�eanu Roxana Camelia din 20.03.2014 1 notar public numit în Bac�u, Camera Notarilor Publici Bac�u �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Antoniu Irina din 16.04.2015 1 notar public numit în 1 Decembrie �i asociat pe 5 ani în Buftea: Dobrican Oana Maria din 03.02.2016 1 notar public numit în Islaz �i asociat pe 2 ani în Bucure�ti: Chiri�� Angela Roxana din 06.10.2015 1 notar public numit în B�neasa �i asociat pe durat� nedeterminat� în Buftea: Coad� Florin Adrian din 25.03.2014 1 notar public numit în C�l�ra�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ciobanu Alin Constantin din 17.10.2013 1 notar public numit în Colelia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012 2 notari publici numi�i în Berceni �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: �ulea Alexandru din 03.11.2015 �i Grigore Marius din 22.01.2016 1 notar public numit în Pietro�ani �i asociat pe durat� nedeterminat� în Voluntari: Crângureanu Steriana �tefania din 18.03.2016 1 notar public numit în Coliba�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Nica Oana Raluca din 05.03.2013 1 notar public numit în Coliba�i �i asociat, pân� la 31.12.2015, în Bucure�ti: Bon� Marinela din 30.05.2016 1 notar public numit în S�veni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bolintin Vale: Mitescu Simona Elena din 09.10.2013 1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Cetinturk Adela din 08.01.2013

1 notar public numit în Poeni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Mihai Cristina din 15.06.2015

Page 17: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

20

�� 1 notar public numit în Valea lui Mihai, Camera Notarilor Publici Oradea �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Pene� Ioana Cristina din 25.07.2012 1 notar public numit în Nicolae B�lcescu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Mermeze Speran�a Catrinel din 27.03.2013 1 notar public numit în Covasna, Camera Notarilor Publici Bra�ov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014 1 notar public numit în Constan�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ene Claudiu din 27.05.2014 1 notar public numit în Chiajna �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Cojocaru Diana din 10.05.2016 1 notar public numit în Drago� Vod� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Niculescu Andreea Maria din 25.03.2014 1 notar public numit în Ciulni�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: V�duva Nec�oiu Carla Elena din 18.05.2016 1 notar public numit în B�neasa �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Schally Mubera Valentine Elena din 20.09.2013 1 notar public numit în Radovanu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Solacolu Raluca Ioana din 11.06.2015 1 notar public numit în D�r��ti Ilfov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Cazan Maria Petronela din 16.12.2014 1 notar public numit în Traian �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Dragomir Tudor Radu din 17.06.2015

1 notar public numit în Târgovi�te, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ni�u Cristina Georgeta din 29.07.2014 1 notar public numit în Târgovi�te, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012 1 notar public numit în ��nd�rei �i asociat pân� la 01.09.2019 în Bucure�ti: Ion Andreea Elena din 20.05.2016 1 notar public numit în ��nd�rei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ro�iori de Vede: Barbu Mircea R�zvan din 04.11.2014 1 notar public numit în Botoroaga �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013 1 notar public numit în Belciugatele �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ianachievici Andra Mihaela din 08.04.2015 1 notar public numit în Sârbeni �i asociat, pân� la 01.12.2016, în Bucure�ti: Popescu Mihai Costin din 02.12.2014 1 notar public numit în Bragadiru �i asociat, pân� la 01.12.2016, în Bucure�ti: Georgescu M�d�lina Elena din 02.12.2014 1 notar public numit în Greaca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: C�r�u�u Diana Teodora din 18.04.2014 1 notar public numit în Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: �int� Alina Mihaela din 29.04.2015 1 notar public numit în Drobeta Turnu-Severin, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pe 2 ani în Bucure�ti: Gheorghe Alisa Anda din 13.05.2015 1 notar public numit în Bac�u, Camera Notarilor Publici Bac�u �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Chiparc� Francesca Beatrice din 26.03.2015 1 notar public numit în P�une�ti, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pân� la 01.09.2019 în Bucure�ti: Lina Daniela din 20.05.2016 1 notar public numit în Câmpina, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Curpene Roxana din 10.05.2013 1 notar public numit în Co�ereni �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012 1 notar public numit în Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Surdescu Oana din 10.05.2013 1 notar public numit în Ia�i, Camera Notarilor Publici Ia�i �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Turcu Doina din 29.04.2013 1 notar public numit în �tef�ne�tii de Jos �i asociat pe 25 ani în Bucure�ti: Anghel Andrei din 11.07.2016 1 notar public numit în Homocea, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe 3 ani în Bucure�ti: Burloi Cristinel din 06.05.2016

Page 18: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

21 1 notar public numit în G�e�ti, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Dinc� Andreia Georgiana din 29.05.2013 1 notar public numit în Breaza, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: B�rbulescu Andreea din 29.05.2013 1 notar public numit în S�h�teni, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Tr�istaru Ionel din 23.05.2013 1 notar public numit în Craiova, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: M�r�cine Ramona Poliana din 25.03.2014 1 notar public numit în Corne�ti, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013 1 notar public numit în Mizil, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013 1 notar public numit în Gropeni, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Doloiu Maria Roberta din 02.08.2013 1 notar public numit în Vâlcelele �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: �urlea Alexandru Valeriu din 10.05.2013 1 notar public numit în Matca, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat, pe 3 ani, în Bucure�ti: Luca Viorel din 04.07.2014 1 notar public numit în Pite�ti, Camera Notarilor Publici Pite�ti �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Brum� Sorana Cristina din 05.06.2014 1 notar public numit în Pite�ti, Camera Notarilor Publici Pite�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: St�ni�or Dumitru Emilian din 27.05.2014 1 notar public numit în Câmpulung, Camera Notarilor Publici Pite�ti �i asociat pe 2 ani în Bucure�ti: Zipi�i Andreea Bianca din 07.06.2016 1 notar public numit în �tef�ne�ti, Camera Notarilor Publici Pite�ti �i asociat pe 3 ani în Bucure�ti: Vorniceanu Cristina din 12.07.2016 1 notar public numit în Adâncata �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Corici Maria Cristina Theodora din 24.04.2013 1 notar public numit în C�scioarele �i asociat pe durat� nedeterminat� în Mih�ile�ti: Lixandru Iulian Tiberiu Eugen din 09.04.2015 1 notar public numit în Br�ila, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Popa Andra Astrid din 20.05.2016 1 notar public numit în Râ�nov, Camera Notarilor Publici Bra�ov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Bârl�deanu Adriana din 29.04.2015

1 notar public numit în Grindu �i asociat pe 5 ani în Mangalia, Camera Notarilor Publici Constan�a: Matei Iulia Raluca din 08.04.2015 1 notar public numit în Ro�iori de Vede �i asociat pân� la 21.01.2019 în Bucure�ti: Chiri�� Daniela Florentina din 08.01.2014 1 notar public numit în Deleni, Camera Notarilor Publici Ia�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Marinescu Florentina din 04.02.2016

1 notar public numit în Bor�a, Camera Notarilor Publici Cluj �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Balaci Mihai Alexandru din 30.05.2016

1 notar public numit în Timi�oara �i asociat pe 5 ani în Bucure�ti: Gorun Larisa Claudia Oana din 23.05.2016 1 notar public numit în Ro�iori de Vede �i asociat pe durat� nedeterminat� în Chitila: Zamfir Mihail din 25.03.2014 1 notar public numit în Ianca, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asocia�i pe 7 ani în Bucure�ti: Clo�c� Aurelian Daniel din 23.05.2016

1 notar public numit în F�c�eni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: P�duraru Larissa Andrada din 15.06.2016 1 notar public numit în Valea C�lug�reasc�, Camera Notarilor Publici Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucuer�ti: Ciuhan Tudor Lucian din 15.06.2016 1 notar public numit în Corbeanca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Popescu Daniela din 19.05.2016

Page 19: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

22

ANEXA Nr. 5

V. Camera Notarilor Publici Cluj

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Cluj Cluj Napoca Cluj Napoca 88(1) 87(2) - 1. Petrean IoanaApahida 1 1 - -Baciu 1 1(2) - -

Dej Dej 6 6(2) - - Gherla Gherla 5 4 1 -Huedin Huedin 4 4(2) - -

Gil�u 1 1 - -Turda Câmpia Turzii 2 2 - -

Mihai Viteazu 1 1 - - Turda 7 7 - -

Total jude� 116(1) 114(2) 1 1 2. Bistri�a N�s�ud Bistri�a Bistri�a 15 15(2) - -

N�s�ud N�s�ud 4 4(2) - - Sângeorz B�i - -(2) - -

Beclean Beclean 5 4(2) 1 - Total jude� 24 23(2) 1 -

3. Maramure� Baia Mare Baia Mare 23 23(2) - - Seini 1 1 - -�omcuta Mare 2 2 - -

Sighetu Marma�iei Sighetu Marma�iei 6 5(2) 1 - Târgu L�pu� Târgu L�pu� 3 3 - -Vi�eu de Sus Vi�eu de Sus 2 2 - -

Bor�a 2 2(2) - -

Dragomire�ti Dragomire�ti 2 2(2) - -

Total jude� 41 40(2) 1 -

4. S�laj Zal�u Zal�u 10 10 - -

Jibou Jibou 4 4(2) - - Cehu Silvaniei 1 -(2) 1 -

�imleu Silvaniei �imleu Silvaniei 3 3(2) - -

Page 20: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

23� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Total jude� 18 17(2) 1 - TOTAL CAMER�

199(1) 194(2) 4 1

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i(2) 1 notar public numit în S�cele, Camera Notarilor Publici Bra�ov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Cosma Laura

Ioana din 13.03.2015 1 notar public numit în Cluj Napoca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Turda: Vasilescu Paul Dinu din 27.05.2014

1 notar public numit în Cluj Napoca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Baia Mare: Cardo� Laura Codru�a din 04.05.2016 1 notar public numit în Cluj Napoca �i asociat pân� la 01.03.2017 în Jibou: Axinte Ana din 26.03.2015 1 notar public numit în Beclean �i asociat pe durat� nedeterminat� în Baia Mare: Cardo� Bogdan din 04.05.2016

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Fornade Teodora Maria din 21.01.2015 1 notar public numit în Baia Mare �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Ciugudean George Maximilian din 13.03.2015

1 notar public numit în Baia Mare �i asociat pe 1 an în Cluj Napoca: Roman Anca Ioana din 18.02.2016 1 notar public numit în Cehu Silvaniei �i asociat pe 5 ani în Baia Mare: Stoica Ioan Alin din 13.02.2012 1 notar public numit în Sighetu Marma�iei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Baia Mare: Mure�an Georgeta Marcela din 08.01.20141 notar public numit în �imleu Silvaniei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Doroban�u Simona Iustina din 18.09.2012 1 notar public numit în Miercurea Ciuc, Camera Notarilor Publici Târgu Mure� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Pop

Sergiu Mircea din 27.03.2013 1 notar public numit în N�s�ud �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bistri�a: Pop Cristina Monica din 04.11.2015 1 notar public numit în Olcea, Camera Notarilor Publici Oradea �i asociat pe 5 ani în Cluj Napoca: Pop Smaranda Ramona din

09.04.2014 1 notar public numit în Vadu Cri�ului, Camera Notarilor Publici Oradea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: P�durean

C�lin Cristian din 12.04.2013 1 notar public numit în Br�ila, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Chi� Mihaela Liliana

din 02.07.2013 1 notar public numit în Lie�ti, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe nedeterminat� în Turda: One� Ion Anghelu� din 24.03.2014 1 notar public numit în Z�rne�ti, Camera Notarilor Publici Bra�ov �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Bejan Cristina din

02.07.2013 1 notar public numit în Dragomire�ti, �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Buda Liliana din 12.04.2013 1 notar public numit în �imleu Silvaniei �i asociat pân� la 01.06.2021 în Cluj Napoca: Mure�an Corneliu Lucian din 10.05.2016

Page 21: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

24

� �

1 notar public numit în Jibou, �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Handra C�lug�r Diana din 02.07.2013 1 notar public numit în Aiud, Camera Notarilor Publici Alba Iulia �i asociat pe 5 ani în Cluj Napoca: Nyari Faur Andreea Mihaela din

07.05.2012 1 notar public numit în Sângeorz B�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Budiu Alina Dorina din 02.07.2013 1 notar public numit în Glodeni, Camera Notarilor Publici Târgu Mure� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Ilca� Laura Mihaela din 02.07.2013 1 notar public numit în Huedin �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Oprea Simona din 02.07.2013 1 notar public numit în Bistri�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Tofeni Alina Teodora din 27.03.2013 1 notar public numit în Bistri�a �i asociat pân� la 01.01.2018 în Cluj Napoca: T�tar Alina Sabina din 26.01.2015 1 notar public numit în Baciu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Pop Gabriela din 10.04.2013- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Cluj nr. 74/16.03.2013 1 notar public numit în Cluj Napoca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Dej: Racol�a Oana din 12.04.2013 1 notar public numit în Dej �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Mesaro� Raluca Ileana din 28.05.2013 1 notar public numit în Sânsimion, Camera Notarilor Publici Târgu Mure� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Cluj Napoca: Buteanu Andra Ioana din 02.07.2013 1 notar public numit în �uletea, Camera Notarilor Publici Ia�i �i asociat, pân� la 12.07.2018, în Cluj Napoca: Ielciu Doina Alexandrina din 01.10.2013 1 notar public numit în Beclean �i asociat pe 1 an în Baia Mare: Cardo� Bogdan din 26.01.2015 1 notar public numit în Cluj Napoca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Baia Mare: M�gurean Ecaterina Andreea din 16.12.2014 1 notar public numit în Baia Mare �i asociat pe durat� nedeterminat� în Beclean: Suliman Nawal din 28.01.2015 1 notar public numit în Bor�a, �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Balaci Mihai Alexandru din 30.05.2016

�������������������������������

�������������������������������

Page 22: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

25

ANEXA Nr. 6

VI. Camera Notarilor Publici Constan�a

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

1. Constan�a Constan�a Constan�a 75(1) 72(2) -

1.Iordan Gheorghe 2.Tatu Elena3. Ghimpe�eanuAlina

Agigea 1 1 - -Corbu 1 1(2) - - Murfatlar 1 1 - -Cogealac 1 1(2) - - Cump�na 1 1 - -Eforie 2 2 - -Istria - -(2) - -

Lumina 2(1) - 1 1.C�liminteGabriela

N�vodari 5 5 - -Mihail Kog�lniceanu 1 1 - -Mihai Viteazu - -(2) - - Nicolae B�lcescu 1 1(2) - - Ovidiu 4 4(2) - - S�cele - -(2) - - Techirghiol 1 1 - -Valu lui Traian 2 2 - -

Mangalia Mangalia 11(1) 10 - 1.Vonica Adrian Mereni 1 1 - - Albe�ti - -(2) - - Costine�ti 1 1 - -Amzacea - -(2) - -

Page 23: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

26�

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

Chirnogeni 1 1 - -Independen�a - -(2) - - Negru Vod� - - - -Topraisar - -(2) - - Tuzla 1 1 - -

Medgidia Medgidia 7(1) 6 - 1.Vasiliev Daniel�tefan

Adamclisi 1 -(2) 1 - Oltina 1 - 1 -B�neasa 1 1(2) - - Castelu 1 1 - -

Ciocârlia 1(1) - - 1.Paris BratuClaudia

Cobadin 1 1 - -Cernavod� 2 2 - -Deleni - - - -Ostrov - - - -Mircea Vod� 1 1 - -Poarta Alb� 1 1 - -

Hâr�ova Hâr�ova 1 1 - - Crucea 1 1 - - Topalu 1 1 - -

Total jude� 133(1) 123(2) 3 7

2. Tulcea Tulcea Tulcea 14(1) 13(2) - 1.PetrescuTraian

Murighiol - -(2) - - Babadag Babadag 3 3 - -

Topolog - -(2) - -

Page 24: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

27�

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

M�cin M�cin 3 3 - -Peceneaga 1 - 1 -

Total jude� 21(1) 19(2) 1 1 TOTAL

CAMER� 154(1) 142(2) 4 8

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2 ) 1 notar public numit în Ovidiu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Cri�an Carastoian Delia din 05.11.2014 –

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 62/24.10.2014 1 notar public numit în B�neasa �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Manea Magdalena din 07.08.2014

1 notar public numit în S�cele �i asociat pe 5 ani în Constan�a: Botezatu Horia din 23.04.2012 1 notar public numit în S�cele �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Badea Roxana Daniela din 13.01.2013 –

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 58/06.12.2013 1 notar public numit în S�cele �i asociat pe durat� nedeterminat� în N�vodari: Toncu Georgiana din 26.05.2015 –

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 26/17.04.2015 1 notar public numit în Vânju Mare, Camera Notarilor Publici Craiova �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ovidiu: Ioni�� Mihai

din 22.01.2013 1 notar public numit în Tulcea �i asociat pe 5 ani în Constan�a: Bogdan Mihaela din 23.04.2012 1 notar public numit în Mihai Viteazu �i asociat pe durat� nedeterminat� în N�vodari: S�c�leanu Alexandru din 13.01.2013 -

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 60/06.12.2013 1 notar public numit în Mihai Viteazu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Dragomir Laura din 19.05.2015 -

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 27/17.04.2015 1 notar public numit în Albe�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Niculescu Bogdan Alexandru din 24.03.20151 notar public numit în Istria �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Andrei Lavinia Antoaneta din 16.03.2015 -

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 21/06.03.2015 1 notar public numit în Istria �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Roman Petre Cristian din 19.11.2014 -

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 56/10.10.2014 1 notar public numit în Cogealac �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: B�ni�� Luana din 13.01.2013 - conform

Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 59/06.12.2013

Page 25: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

28�

1 notar public numit în Topraisar �i asociat pân� la 02.02.2019 în Constan�a: Man�u Laura din 25.03.2014 1 notar public numit în Viziru, Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe 5 ani în Constan�a: Dumitra Cristina din 21.03.2012 1 notar public numit în Nicolae B�lcescu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: �treang� Ioana din 25.03.2013 -

conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 6/22.02.2013 1 notar public numit în Drago� Vod�, Camera Notarilor Publici Bucure�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Pavlicu

Cornelia din 02.12.2014 1 notar public numit în Constan�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bucure�ti: Ene Claudiu din 27.05.2014

1 notar public numit în Corbu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Petcu Elisabeta din 02.12.2014 1 notar public numit în Murighiol �i asociat pe durat� nedeterminat� în Tulcea: Gâlc� Andra Claudia din 26.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Constan�a nr. 57/10.10.2014 1 notar public numit în Independen�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Mih�escu Monica din 12.05.2016 1 notar public numit în Topolog �i asociat pân� la 24.09.2017 în Constan�a: Deliorga Maria Cristina din 02.12.2014 1 notar public numit în Grindu, Camera Notarilor Publici Bucure�ti �i asociat pe 5 ani în Mangalia: Matei Iulia Raluca din 08.04.2015.

1 notar public numit în Amzacea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Vasiliev Mircea Andrei din 13.01.2014 1 notar public numit în Adamclisi �i asociat pe durat� nedeterminat� în Constan�a: Marin Camelia din 05.04.2016

Page 26: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

29

ANEXA Nr. 7

VII. Camera Notarilor Publici Craiova

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Dolj B�ile�ti B�ile�ti 3 3(2) - - Calafat Calafat 2 2(2) - - Craiova Bechet 1 1 - -

D�buleni - -(2) - -

Craiova 58(1) 57(2) - 1.Ivanovici LauraMihaela

Segarcea Segarcea 3 2(2) 1 - Filia�i Filia�i 2 2(2) - -

Total jude� 69(1) 67(2) 1 1 2. Gorj Novaci Novaci 2 2 - -

Târgu C�rbune�ti Târgu C�rbune�ti 2 2(2) - - Motru Motru 3 3 - -

Târgu Jiu Târgu Jiu 19(1) 17 - 1.Cercel Cosmin Sebastian 2.Iona�cu Gabriela

Turceni 1 - 1 - Rovinari 1 1 - -

Total jude� 28(1) 25(2) 1 2

3. Mehedin�i Drobeta-TurnuSeverin

Drobeta-Turnu Severin 17 17(2) -

Or�ova Or�ova 2 2(2) - - Strehaia Strehaia 1 1(2) - - Baia de Aram� Baia de Aram� 1 1(2) - - Vânju Mare Vânju Mare 2 2(2) - -

Total jude� 23 23(2) - - 4. Olt Bal� Bal� 3 3(2) - -

Caracal Caracal 6 6 - -Dr�g�ne�ti Olt - -(2) - -

Corabia Corabia 2 2(2) - - Slatina Slatina 13 13(2) - -

Page 27: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

30�

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Piatra Olt - -(2) - - Scornice�ti - -(2) - -

Total jude� 24 24(2) - - TOTAL CAMER� 144(1) 139(2) 2 3

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Calafat �i asociat pe 5 ani în Craiova: Dr�gu�in D�nu� Florin din 02.11.2011

1 notar public numi�i în Calafat �i asociat pe durat� nedeterminat� în Craiova: Florescu Maria Magdalena din 15.04.2014 1 notar public numit în Calafat �i asociat pe durat� nedeterminat� în Slatina: Nicolescu Oana Luiza cu 12.08.2014 1 notar public numit în B�ile�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Craiova: Glig� Laura din 27.05.2015 2 notari publici numi�i în B�ile�ti �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Craiova: Ga�par Monica Ortansa din 14.07.2014 �i Tone Gabriela din 27.05.2015 1 notar public numit în Segarcea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Craiova: Diaconu Laura din 16.11.2015 1 notar public numit în Târgu C�rbune�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Craiova: Cârstea Caba Mihai Dan din 20.05.2016 1 notar public numit în Or�ova �i asociat pe durat� nedeterminat� în Craiova: Dinc� Flavius din 26.01.2016

1 notar public numit în Piatra Olt �i asociat pe 5 ani în Craiova: Mladin Preoteasa Alina Corina din 23.05.2012 2 notari publici numi�i în Piatra Olt �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Craiova: Floricel Mihai Marian din 04.02.2014 �i Defta

Florentin Leonard din 17.12.2014 1 notar public numit în Vânju Mare �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Constan�a: Ioni�� Mihai din 22.01.2013 1 notar public numit în D�buleni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Mocanu Ilinca din 19.02.2015

1 notar public numit în D�buleni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Craiova: Curea Ionel din 17.12.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Craiova nr.68/05.12.2015

1 notar public numit în D�buleni �i asociat pân� în 18.05.2021 în Craiova: Ungureanu Duval Anamaria Andra din 23.06.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Craiova nr.24/18.05.2016

1 notar public numit în Baia de Aram� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Gherghinoiu Emanuel Theodor din 25.08.2014 1 notar public numit în Craiova �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: M�r�cine Ramona Poliana din 25.03.2014 1 notar public numit în Slatina �i asociat pân� la 01.09.2019 în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Bura Vasilica Mihaela din 20.05.2016 1 notar public numit în Scornice�ti �i asociat pân� la 29.10.2018 în Craiova: Dinc� Alina Camelia din 18.09.2014 1 notar public numit în Scornice�ti �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Trofin Iulia din 03.11.2015

Page 28: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

31

2 notari publici numi�i în Strehaia �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Craiova: G�geatu Ileana M�d�lina din 28.03.2016 �i F�urar Virgil Claudiu din 15.04.2014 1 notar public numit în Strehaia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Jiu: Nistorescu Constantin din 12.03.2015 1 notar public numit în Bal� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Craiova: Tomi�� Sebastian Dan din 17.12.2014 1 notar public numit în Filia�i �i asociat pe 5 ani în Craiova: Diaconescu Gelu Emilian din 23.05.2012 1 notar public numit în Corabia �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: �int� Alina Mihaela din 29.04.2015 1 notar public numit în Drobeta Turnu Severin �i asociat pe 2 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Gheorghe Alisa Anda din 13.05.2015

�������������������������������������

Page 29: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

32

ANEXA Nr. 8

VIII. Camera Notarilor Publici Gala�i

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

1. Gala�i Gala�i Gala�i 44 44 - -

Frumu�i�a 3(1) 1 1 1.Irimia Petri�orGabriel

Pechea 2 2 - -

Slobozia Conachii 1(1) - - 1. TulcanM�d�lina

Tuluce�ti 1 - 1 -Tecuci Tecuci 6 6 - -

Cudalbi 1 1 - -Corod - -(2) - - Matca - -(2) - - Pripone�ti 1 1 - -

Lie�ti Lie�ti 4(1) 2(2) 1 1.Nicoar� MirceaIndependen�a 1 - 1 -

N�moloasa 2(1) - 1 1. Tudorie AncaGeorgeta

Târgu Bujor Târgu Bujor 2 2 - - Bere�ti 1 -(2) 1 -

Total jude� 69(1) 59(2) 6 4

2. Br�ila Br�ila Br�ila 27(1) 25(2) 1 1. Pan� IvanElena Adelina

Însur��ei 2 2(2) - - M�xineni 1 -(2) 1 - Movila Miresii - -(2) - -

Gropeni 2(1) -(2) 1 1.BrumaruRuxandra Iulia

M�ra�u 1 - 1 - Viziru 1 - 1 -

F�urei F�urei 2 1 1 -Ianca 2 1(2) 1 -

Total jude� 38(1) 29(2) 7 2 3. Vrancea Foc�ani Foc�ani 23 23(2) - -

Page 30: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

33

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

Dumbr�veni 1 - 1 - Dumitre�ti 1 - 1 - Guge�ti 1 1 - -Mera 1 - 1 - Negrile�ti 1 - 1 - Odobe�ti 1 1 - -Paltin 1 - 1 -Suraia 1 1(2) - - Spulber 1 - 1 -Tulnici - -(2) - - Vintileasca 2 -(2) 2 - Vulturu 1 1 - -

Adjud Adjud 8(1) 6 -

1.ApostolescuIrina Cristina 2.Lupu IulianaSilvia

P�une�ti - -(2) - - Homocea - -(2) - -

Panciu Panciu 4(1) 2(2) - 1.Bl�gan Andra2.Stoica LuanaIrina

M�r��e�ti 1 1 - - Fitione�ti - -(2) - - Soveja - - - -

Total jude� 48(1) 36(2) 8 4

TOTAL CAMER� 155(1) 124(2) 21 10

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Fitione�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Totis Eduard Anton din

08.01.2014 1 notar public numit în Vintileasca �i asociat pe 4 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Gur�u Laura Adriana din 24.03.2014

Page 31: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

34

� �

1 notar public numit în Vintileasca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Gala�i: De Smet Crina Alina din 07.06.2016 1 notar public numit în Lie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Munteanu Laura Mirela din 04.06.2013 1 notar public numit în Lie�ti �i asociat pe nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: One� Ion Anghelu� din 24.03.2014 1 notar public numit în Foc�ani �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Ionescu Cristi �tefania din 25.03.2014 1 notar public numit în Foc�ani �i asociat pe durat� nedeterminat� în Gala�i: Nica Nicolae Ciprian din 08.04.2013 1 notar public numit în Gropeni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Br�ila: Loi Paul Mircea din 18.02.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Gala�i nr. 1/04.01.2016 1 notar public numit în M�xineni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: N�molo�anu Mihaela din 27.03.2013 1 notar public numit în M�xineni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Br�ila: Istrate Viorica din 01.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Gala�i nr. 1/15.02.2013 1 notar public numit în Br�ila �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: Chi� Mihaela Liliana din 02.07.2013 1 notar public numit în Br�ila �i asociat pe 5 ani în Gala�i: Todera�cu Dan din 11.07.2011 1 notar public numit în Br�ila �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Popa Andra Astrid din 20.05.2016 1 notar public numit în Ianca �i asociat pe 5 ani în Gala�i: Cr�ciun R�zvan din 29.02.2012 1 notar public numit în Ianca �i asociat pe 7 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Clo�c� Aurelian Daniel din 23.05.2016 1 notar public numit în Viziru �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Constan�a: Dumitra Cristina din 21.03.2012 1 notar public numit în Homocea �i asociat pe 5 ani în Br�ila: Pan� Cosmin din 23.04.2012 1 notar public numit în Homocea �i asociat pe 3 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Burloi Cristinel din 06.05.2016 1 notar public numit în Panciu �i asociat pe 5 ani în Foc�ani: Dragomir Maria Daniela din 05.05.2012 1 notar public numit în Panciu �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Chiparc� Francesca Beatrice din 26.03.2015 1 notar public numit în P�une�ti �i asociat pân� la 01.09.2019 în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Lina Daniela din 20.05.2016 1 notar public numit în Bere�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Gala�i: Bar�u Zîna din 13.08.2012 1 notar public numit în Bere�ti �i asociat pân� în 11.07.2016 în Gala�i: Ba�a Oana Andreea din 15.09.2015 1 notar public numit în Gropeni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Doloiu Maria Roberta din 02.08.2013 1 notar public numit în Matca �i asociat, pe 3 ani, în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Luca Viorel din 04.07.2014 1 notar public numit în Însur��ei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Br�ila: Rustem Renan din 25.08.2014 1 notar public numit în Movila Miresii �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Ia�i: Ciolpan Doru Constantin din 02.12.2014 1 notar public numit în Tulnici �i asociat pe durat� nedeterminat� în Foc�ani: Ivan Ana Maria din 19.05.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Gala�i nr. 17/11.05.2015 1 notar public numit în Suraia �i asociat pân� în 01.01.2031 în Foc�ani: Ple�can Florin Ciprian din 21.03.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Gala�i nr. 17/14.03.2016

1 notar public numit în Corod �i asociat pân� în 01.01.2017 în Br�ila: Popper Monica din 29.01.2016

Page 32: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

35

ANEXA Nr. 9

IX. Camera Notarilor Publici Ia�i

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

1. Ia�i Ia�i Ia�i 63 63(2) - - Andrie�eni - -(2) - - Aroneanu - -(2) - - Bârnova - - - -Bivolari - -(2) - - Bosia - -(2) - - Dagâ�a - -(2) - - Dobrov�� - -(2) - - Holboca 1 1 - -Horle�ti - - - -Le�cani 2 2 - -Lunca Cet��uii-Ciurea 1 1 - -Miroslava 1 1 - -Mogo�e�ti - -(2) - - Popricani 1 1 - -Rediu - - - -Române�ti - -(2) - - Scânteia - - - -

Schitu Duca 2(1) -(2) 1 1.Grigora� Ioan Nicolae

�cheia 1 - 1 -Tome�ti 1 1 - -Tansa - -(2) - - �ib�ne�ti 1 1 - -Valea Lupului - -(2) - - Victoria - -(2) - - Vl�deni - -(2) - -

Hârl�u Hârl�u 3 3 - -Deleni - -(2) - - Focuri - -(2) - -

Page 33: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

36

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

Pa�cani Pa�cani 7 7 - -B�l�a�i - -(2) - - Ciohorani - -(2) - - Criste�ti - -(2) - - Lespezi 1 1 - -Mirce�ti - -(2) - - R�chiteni - -(2) - - Ruginoasa 1 1 - -Târgu Frumos 3 3 - -

R�duc�neni R�duc�neni 3(1) 2 - 1.UrziceanuRenata

Costuleni - -(2) - - Osoi 1 1 - -

Total jude� 93(1) 89(2) 2 2 2. Vaslui Bârlad Bârlad 7 7 - -

Alexandru Vlahu�� 1(1) - - 1.Ciobanu Ciprian Ionu�

Tutova - -(2) - - Murgeni 1 1 - - Pogone�ti - -(2) - - �uletea - -(2) - - Vinderei - -(2) - - Zorleni - -(2) - -

Vaslui Vaslui 12 12 - -B�ce�ti - -(2) - - Cod�e�ti - -(2) - - Coste�ti - -(2) - - Dragomire�ti - -(2) - - Dume�ti - -(2) - - Iv�ne�ti - -(2) - - Muntenii de Jos - -(2) - -

Page 34: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

37

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

Sole�ti - -(2) - - Negre�ti 3 3 - -

Hu�i Hu�i 5(1) 4(2) - 1.Cioroiu GeorgeLodovico

Arsura - -(2) - -

Bune�ti Avere�ti 1(1) - - 1.Gâlea RalucaElena

St�nile�ti 1 1 - -Total jude� 31(1) 28(2) - 3 TOTAL CAMER� 124(1) 117(2) 2 5

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i; (2) 1 notar public numit în Dragomire�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Vaslui: Chiri�� Simona Elena din 19.04.2013 – conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ia�i nr. 23/30.03.2013 1 notar public numit în Andrie�eni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Mahu Maria Cristina din 19.11.2015 – conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 72/10.11.2015 1 notar public numit în Dobrov�� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Topal� Daniel din 16.03.2016 – conform Deciziei Camerei Notarilor

Publici Ia�i nr. 15/10.03.2016 1 notar public numit în Coste�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Vaslui: Irimia Bogdan Constantin din 20.11.2014 – conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ia�i nr. 54/14.10.2014 1 notar public numit în Muntenii de Jos �i asociat pe durat� nedeterminat� în Vaslui: Irimia Gheorghe din 20.11.2014 – conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ia�i nr. 54/14.10.20141 notar public numit în Zorleni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Bârlad: Fînaru Alexandru Noru din 02.12.2014 – conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ia�i nr. 52/14.10.2014 1 notar public numit în Deleni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Hârl�u: Berzentu Roxana Alexandra din 11.05.2015 – conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ia�i nr. 23/14.03.2015 1 notar public numit în Roman, Camera Notarilor Publici Bac�u �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Vlad Cerasela din 12.12.2014; 1 notar public numit în Pogone�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Lungu Loredana din 12.12.2014 1 notar public numit în R�chiteni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Toader Ionu� Alexandru din 05.12.2014 1 notar public numit în B�l�a�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Pintilie L�cr�mioara din 24.04.2013

Page 35: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

381 notar public numit în Cod�e�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Vaslui: Simin Ionu� din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 22/30.03.2013

1 notar public numit în Sole�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Vaslui: Simin Eduard Constantin din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 22/30.03.2013

1 notar public numit în Valea Lupului �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Florea Bogdan Daniel din 19.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 21/12.03.2013

1 notar public numit în Române�ti �i asociat pân� la 11.03.2020 în Ia�i: Costin R�zvan Ionu� din 05.04.2016 1 notar public numit în Vl�deni �i asociat pân� la 11.03.2020 în Ia�i: Coste Alexandru Dan din 05.04.2016 1 notar public numit în Bivolari �i asociat pân� în 11.03.2020 în Ia�i: �urp�nelu Ilinca din 05.04.2016 1 notar public numit în Mirce�ti �i asociat pe 5 ani în Ia�i: Vieriu Mo�oc Ancu�a Petronela din 05.04.2016 1 notar public numit în Dagâ�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Udi�teanu Sabina Elena din 18.02.2014 - conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ia�i nr. 7/05.02.2014 1 notar public numit în Bivolari �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Andriescu Raluca conform certificatului Cur�ii Apel din 06.02.2001 1 notar public numit în Hu�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Paveliu Ileana din 13.03.2015 1 notar public numit în Iv�ne�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Vaslui: Bulumac C�t�lin Ovidiu din 18.08.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 47/23.07.2015 1 notar public numit în Tutova �i asociat pe 5 ani în Ia�i: Stoica Cristina Cremona din 23.04.2012 1 notar public numit în Schitu Duca �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Toma I. Ioan din 18.02.2016 1 notar public numit în Sibiu, Camera Notarilor Publici Alba Iulia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Toma Mihai din 18.02.2016 1 notar public numit în Aroneanu �i asociat pân� în 19.04.2021 în Ia�i: Dublea Andreea din 19.04.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 28/13.04.2016 1 notar public numit în Bosia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Cristia Avram Cerasela din 21.06.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 36/07.06.2016 1 notar public numit în Victoria �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Blaj Avram Evelina din 21.06.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 36/07.06.2016 1 notar public numit în Criste�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Isachi Drago� din 16.03.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 13/10.03.2016 1 notar public numit în Tansa �i asociat pe 5 ani în Ia�i: Avasiloae Claudia din 26.04.2012 1 notar public numit în Focuri �i asociat pe durat� nedeterminat� în Le�cani: Budurc� Magda Eugenia din 08.01.2013 1 notar public numit în Vinderei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Hu�i: Macovei �tefan Alexandru din 24.04.2013 1 notar public numit în Ia�i �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Turcu Doina din 29.04.2013 1 notar public numit în �uletea �i asociat, pân� la 12.07.2018, în Camera Notarilor Publici Cluj: Ielciu Doina Alexandrina din 01.10.2013; 1 notar public numit în Mogo�e�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Jescu Otilia Elena din 20.08.2012 1 notar public numit în Ciohorani �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Antohie R�zvan din 17.12.2014 1 notar public numit în B�ce�ti �i asociat pîn� la 01.01.2017 în Ia�i: Bârzu Alexandru din 03.11.2015 1 notar public numit în Movila Miresii Camera Notarilor Publici Gala�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Ciolpan Doru Constantin din 02.12.2014 1 notar public numit în Dume�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Negre�ti: Ioni�i Vlad din 15.04.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 18/26.02.2015

Page 36: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

391 notar public numit în Arsura �i asociat pe durat� nedeterminat� în Hu�i: Gheorghiu Mircea Raoul din 22.04.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 20/06.03.2015 1 notar public numit în Pope�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: Dasc�lu Alexandra din 17.02.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ia�i nr. 02/28.01.2016 1 notar public numit în Delani �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Marinescu Florentina din 04.02.2016 1 notar public numit în Costuleni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ia�i: P�tr��canu Mihail Radu din 12.05.2016

Page 37: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

40

ANEXA Nr. 10

X. Camera Notarilor Publici Oradea

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

1. Bihor Oradea Oradea 64(1) 58 1

1.Mihai Miriam2.Radziuk DeliaRoxana 3.Indrie� PatriciaTeodora 4.Iuhasz Csengele 5.Baciu LiviaNicoleta

Biharia - -(2) - - Dr�ge�ti - -(2) - - L�z�reni - -(2) - -

Salonta Salonta 3 3 - - Cefa - -(2) - - Olcea 1 1(2) - - Tinca 1 1 - -

Ale�d Ale�d 3 3 - -Vadu Cri�ului 1 1(2) - - Vârciorog - -(2) - -

Beiu� Beiu� 2 2 - -Dobre�ti - -(2) - - �tei 1 1 - -

Marghita Marghita 2 2(2) - - Derna 1 - 1 -S�cueni - -(2) - - Valea lui Mihai 1 1(2) - -

Total jude� 80(1) 73(2) 2 5 2. Satu Mare Satu Mare Satu Mare 16 16 - -

Cruci�or 1 - 1 - Livada 1 1 - -

Carei Carei 4 4 - -T��nad - - - -

Page 38: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

41

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilorpublici

suspenda�i

Negre�ti Oa� Negre�ti Oa� 3 3 - -

Total jude� 25(1) 24(2) 1 - TOTAL CAMER� 105(1) 97(2) 3 5

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Olcea �i asociat pe 5 ani Camera Notarilor Publici Cluj: Pop Smaranda Ramona din 09.04.2014 1 notar public numit în Vadu Cri�ului �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: P�durean C�lin Cristian din 12.04.2013 1 notar public numit în Dobre�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Oradea: Geamba�u Ionu� din 26.03.2015

1 notar public numit în Marghita �i asociat pân� la 12.01.2021 în Oradea: T�ma� Teodora Lidia din 13.04.2016 1 notar public numit în Cefa �i asociat pe durat� nedeterminat� în Oradea: Voinea Radu din 07.03.2014 1 notar public numit în Valea lui Mihai �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Pene� Ioana Cristina din 25.07.2012 1 notar public numit în Biharia �i asociat pe 5 ani în Oradea: Tomulescu Laurentiu Sebastian din 26.11.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Oradea nr. 46/02.10.2013 1 notar public numit în Dr�ge�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Oradea: Gabor Melinda din 07.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Oradea nr. 58/06.10.2014 1 notar public numit în L�z�reni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Oradea: �ara Vlad Gelu din 24.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Oradea nr. 59/06.10.2014 1 notar public numit în Vârciorog �i asociat pe durat� nedeterminat� în Oradea: Petri� Patricia din 04.11.2014 1 notar public numit în S�cueni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Oradea: Pan� Laura din 02.12.2014

Page 39: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

42

ANEXA Nr. 11

XI. Camera Notarilor Publici Pite�ti

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizate

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Arge� Pite�ti Pite�ti 43(1) 41(2) -

1.R�dulescu GaliaClaudia 2.CochinescuMihaela

Bascov 1 1 - -Mo�oaia 1 1 - -Mioveni 3(1) 2 - 1.Safta DoinaM�r�cineni 1 1 - - �tef�ne�ti - -(2) - -

Coste�ti Coste�ti 3 3 - -Slobozia - -(2) - -

Câmpulung Câmpulung 6(1) 5(2) - 1.Ionescu Imanuela

Ruc�r 1(1) - - 1.Minculescu Ioana M�d�lina

Curtea de Arge� Curtea de Arge� 5 5(2) - - Domne�ti 1 1 - -

Topoloveni Topoloveni 2 2 - -Leordeni 1 1 - -

Total jude� 68(1) 63(2) - 5

2. Vâlcea Dr�g��ani Dr�g��ani 3(1) 2 - 1.Pîrvu Cristian Virgiliu Nicolae

Râmnicu Vâlcea Râmnicu Vâlcea 29(1) 28 - 1.Poenaru AndreeaLorena

B�beni - -(2) - - Brezoi Brezoi 1 1 - -

C�lim�ne�ti 2(1) 1 - 1.Tatu IoanHorezu Horezu 2 2 - -B�lce�ti B�lce�ti 2 2 - -

Total jude� 39(1) 36(2) - 3 TOTAL CAMER� 107(1) 99(2) - 8

Page 40: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

43

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Slobozia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Costache Oana Cristina din

17.03.2014 1 notar public numit în Pite�ti �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Brum� Sorana Cristina din 05.06.2014 1 notar public numit în Pite�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: St�ni�or Dumitru Emilian din

27.05.2014 1 notar public numit în Câmpulung, Camera Notarilor Publici Pite�ti �i asociat pe 2 ani în Bucure�ti: Zipi�i Andreea Bianca din 07.07.2016

1 notar public numit în Curtea de Arge� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Pite�ti: Vasiliu Cezar Mihai din 07.06.2016 1 notar public numit în B�beni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Pite�ti: Dobrin Elena Cristina din 07.06.2016 1 notar public numit în �tef�ne�ti �i asociat pe 3 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Vorniceanu Cristina din 12.07.2016

Page 41: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

44

ANEXA Nr. 12

XII. Camera Notarilor Publici Ploie�ti

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Prahova Ploie�ti Ploie�ti 44(1) 43(2) - 1.Gâlea IonPlopeni 1 1 - -Bolde�ti Sc�eni - -(2) - - Sângeru 1 1 - -�irna 1 1 - -Dumbrava - -(2) - - Arice�tii Rahtivani - -(2) - - Valea C�lug�reasc� 1 1(2) - - Balta Doamnei - -(2) - - Gorgota - -(2) - - Apostolache - -(2) - - Vâlc�ne�ti 1 - 1 -Urla�i 1 1(2) - -

Câmpina Câmpina 6 6(2) - -

B�icoi 3(1) 1 1 1.Panait AureliaElena

Breaza 1 1(2) - - Filipe�tii de P�dure 1 1(2) - -

Mizil Mizil 2 2(2) - - Sinaia Bu�teni 2 2 - -

Sinaia 3 3 - -Azuga 2 1(2) 1 - Comarnic 1 1 - -

V�lenii de Munte V�lenii de Munte 4 4 - -

B�l�e�ti 1(1) - - 1.Bratu GheorgheC�t�lina Mihaela

Sl�nic 1 1 - -M�neciu - -(2) - - Starchiojd - -(2) - -

Total jude� 77(1) 71(2) 3 3

Page 42: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

45

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

2. Buz�u Buz�u Buz�u 17(1) 16 - 1.Vergu Mihaela Ecaterina

Beceni 1(1) - - 1.Dimancea AndaDenisa

Coste�ti - -(2) - - M�r�cineni 1 -(2) 1 - Po�ta Câln�u 1 1 - -S�rule�ti 1 -(2) 1 - S�h�teni - -(2) - - Tis�u 1 1 - -Verne�ti 1 1 - -

P�târlagele P�târlagele 3 2 1 -Nehoiu 1 1 - -Bozioru 1 - 1 -

Pogoanele Pogoanele 3 3 - - Br�deanu - -(2) - -

Râmnicu S�rat Râmnicu S�rat 4 4 - -Buda 1 1 - -

Total jude� 36(1) 30(2) 4 2

3. Dâmbovi�a Târgovi�te Târgovi�te 23(1) 22(2) - 1.Albu Aurelia Madis

Cojasca 2(1) - 1 1.Iliescu DanaRaluca

Finta - -(2) - - Bilciure�ti 1 - 1 -Corne�ti - -(2) - - Dragomire�ti 1 1 - -Pucheni - -(2) - - Nicule�ti 1 1 - -V�leni Dâmbovi�a - -(2) - - Voine�ti - -(2) - - Malu cu Flori - -(2) - -

R�cari R�cari 2 2 - -

Page 43: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

46

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Crevedia 3(1) 2 - 1.Voicu MariaLaura

Titu 1 1(2) - - Pucioasa Pucioasa 2 2 - -

Fieni 2 2 - -Moroieni - -(2) - -

G�e�ti G�e�ti 3 3(2) - - Corbii Mari - -(2) - - Petre�ti 2 2 - -Lude�ti 1 - 1 -

Moreni Moreni 4 4 - -Ocni�a 1 - 1 -D�rm�ne�ti - -(2) - -

Total jude� 49(1) 42(2) 4 3 TOTAL CAMER� 162(1) 143(2) 11 8

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Ploie�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Feig Sali�en din 25.03.2014 1 notar public numit în Apostolache �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: David Livia din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor

Publici Ploie�ti nr. 14/22.02.2013 1 notar public numit în Bolde�ti Sc�ieni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: M�nescu Emilian Costin din 17.06.2015 - conform Deciziei

Camerei Notarilor Publici Ploie�ti nr. 61/15.05.2015 1 notar public numit în S�rule�ti �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Nicolae Bala� Didina din 20.09.2011 1 notar public numit în Breaza �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: B�rbulescu Andreea din 29.05.2013 1 notar public numit în G�e�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Dinc� Andreia Georgiana din 29.05.2013 1 notar public numit în Azuga �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Polihovici Daniela din 29.06.2016 1 notar public numit în V�leni Dâmbovi�a �i asociat pe 5 ani în Târgovi�te: Neac�u Anca Nicoleta din 08.10.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor

Publici Ploie�ti nr. 56/30.09.2014 1 notar public numit în Voine�ti �i asociat pe 5 ani în Târgovi�te: Haralambie Bogdan din 08.10.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici

Ploie�ti nr. 56/30.09.2014 1 notar public numit în Corbii Mari �i asociat pe durat� nedeterminat� în Petre�ti: Neagu Mihaela din 18.09.2012 1 notar public numit în M�r�cineni �i asociat pe 1 an în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Vi�inoiu Bogdan din 14.04.2016 1 notar public numit în Finta �i asociat pe 5 ani în Târgovi�te: Stoicescu Elena Cristina din 08.02.2012

Page 44: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

47

1 notar public numit în Br�deanu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: Dobre Stelorian Daniel din 30.12.2014 1 notar public numit în Bac�u, Camera Notarilor Publici Bac�u �i asociat pe 5 ani în Buz�u: Ioni�� Gheorghe din 19.02.2015 2 notari publici numi�i în Târgovi�te �i asocia�i pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: C�lin Magdalena din 11.04.2013 �i Neculae Diana din 26.03.2015 1 notar public numit în Târgovi�te �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Ni�u Cristina Georgeta din 29.07.2014 1 notar public numit în Târgovi�te �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012

1 notar public numit în D�rm�ne�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Moreni: Fieraru Romulus Mihai din 23.05.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploie�ti nr. 38/20.05.2016

1 notar public numit în Titu �i asociat pe 5 ani în Ploie�ti: Dan Oliviu Vasilic� din 12.12.2011 1 notar public numit în Arice�tii Rahtivani �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: Popescu Delia Elena din 27.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Ploie�ti nr. 63/14.11.2014 1 notar public numit în Coste�ti �i asociat pe 5 ani în Buz�u: Vergu Elena din 23.04.2012 1 notar public numit în Dumbrava �i asociat pe 5 ani în Ploie�ti: Tudose George Radu din 23.04.2012 1 notar public numit în Câmpina �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Curpene Roxana din 10.05.2013 1 notar public numit în Starghiojd �i asociat pe durat� nedeterminat� în V�lenii de Munte: Fra�ian Eugen Iuliu din 18.03.2013 - conform Deciziei

Camerei Notarilor Publici Ploie�ti nr. 19/22.02.2013 1 notar public numit în Pucheni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgovi�te: Tudor Vlad Pompiliu Lucian din 20.03.2013 - conform Deciziei

Camerei Notarilor Publici Ploie�ti nr. 17/22.02.2013 1 notar public numit în Gorgota �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: Belea Paula din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici

Ploie�ti nr. 15/22.02.2013 1 notar public numit în Malu cu Flori �i asociat pe 20 ani în Târgovi�te: C�r�mid� Irina Georgiana din 27.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor

Publici Ploie�ti nr. 13/22.02.2013 1 notar public numit în Câmpina �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: Cursaru Nicolae Radu din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ploie�ti nr. 16/22.02.2013 1 notar public numit în Balta Doamnei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Surdescu Oana din 10.05.2013 1 notar public numit în S�h�teni �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Tr�istaru Ionel din 23.05.2013 1 notar public numit în Corne�ti �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013 1 notar public numit în Mizil �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013 1 notar public numit în M�neciu �i asociat pe 5 ani în V�lenii de Munte: Codescu Ana Gabriela din 23.04.2012 1 notar public numit în Urla�i �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: Mânzicu Corina Mihaela din 16.01.2014- conform Deciziei Camerei

Notarilor Publici Ploie�ti nr. 79/13.12.2013 1 notar public numit în Valea C�lug�reasc� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Ciuhan Tudor Lucian din

15.06.2016 1 notar public numit în Filipe�tii de P�dure �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: Barbu Maria M�d�lina din 15.06.2016 1 notar public numit în Moroieni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ploie�ti: Ivan �tefan din 25.05.2016

Page 45: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

48

ANEXA Nr. 13

XIII. Camera Notarilor Publici Suceava

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici

suspenda�i

1. Suceava Suceava Suceava 16(1) 15 - 1.Perju Pavel Vere�ti 1 1 - -

Câmpulung Moldovenesc

Câmpulung Moldovenesc 8 8 - -

F�lticeni F�lticeni 7 7 - -Dolhasca 1 1 - -

R�d�u�i R�d�u�i 11 11 - -

Mili��u�i 2(1) - 1 1.CozgareaBogdan Ionu�

Siret 2 2 - -Vatra Dornei Vatra Dornei 4(1) 3(2) - 1.Nechifor Nadina

Bro�teni 1 1 - - Gura Humorului Gura Humorului 2 2 - -

Total jude� 55(1) 51(2) 1 3

2. Boto�ani Boto�ani Boto�ani 16(1) 15(2) - 1.PopoviciCristian Dan

Tru�e�ti 2 1 1 -Darabani Darabani 2(1) 1 - 1.Laz�r DanielaDorohoi Dorohoi 5 5 - -S�veni S�veni 2 2 - -

Total jude� 27(1) 24(2) 1 2 TOTAL CAMER� 82(1) 75(2) 2 5

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Vatra Dornei �i asociat pân� în 18.04.2017 în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: �tefan Loredana Anca din

20.05.2016 1 notar public numit în Boto�ani �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Marcu Alexandra din 15.06.2016

Page 46: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

49

ANEXA Nr. 14

XIV. Camera Notarilor Publici Târgu Mure�

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip. Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizat

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Mure� Târgu Mure� Târgu Mure� 38 38 - - Ac��ari - -(2) - - Ceua�u de Câmpie - -(2) - - Gorne�ti - -(2) - - Glodeni - -(2) - - Miercurea Nirajului 1 1 - -Band - -(2) - - Ernei - -(2) - -

Cr�ciune�ti 1 - 1 - Ogra - -(2) - - Râciu 1 1 - -Sâncraiu de Mure� - -(2) - - Sângeorgiu de Mure� - - - -Sântana de Mure� - -(2) - -

��ulia de Câmpie 1(1) - - 1. Ciocea VeronicaMaria

Ungheni 2 2 - -

Târn�veni Târn�veni 6(1) 5(2) - 1.Grigore DanielaMaria

Ludu� Ludu� 4 4(2) - - Iernut 2 2 - -

S�rma�u 2(1) -(2) -

1.OproiescuC�t�lin Florin 2.Costin Anca Angela

Sighi�oara Sighi�oara 7 7 - -Dane� 2(1) 1 - 1. C�lborean AlinaSângeorgiu de P�dure 1 1 - -

Sovata 1 1(2) - -

Page 47: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

50

� �

Nr. crt.

Jude�ul Circumscrip. Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor actualizat

în anul 2016

Num�rul locurilor ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Reghin Deda 1 1 - -Gurghiu 1(1) - - 1.Pop Oana AlinaReghin 7 7 - -

Total jude� 78(1) 71(2) 1 6 2. Harghita Miercurea Ciuc Miercurea Ciuc 15(1) 14(2) - 1.Vargha �tefan

B�lan - -(2) - - Lunca de Jos 1 1 - -Sânsimion - -(2) - -

Odorheiu Secuiesc Corund - -(2) - - Cristuru Secuiesc 1 1 - -Odorheiu Secuiesc 8 8(2) - -

Br�de�ti 1 1 - - Vl�hi�a - -(2) - -

Gheorgheni Gheorgheni 5 5(2) - - Ditr�u - -(2) - -

Topli�a Topli�a 5 5(2) - - Borsec - -(2) - -

Total jude� 36(1) 35(2) - 1 TOTAL CAMER� 114(1) 106(2) 1 7

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc �i asociat pe 25 ani în Târgu Mure�: Rozsa Balasz din 24.04.2013 1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc �i asociat pe 5 ani în Gheorgheni: Dobrean Anca din 06.01.2012

1 notar public numit în Sântana de Mure� �i asociat pe 25 ani în Târgu Mure�: Holbach Anna Maria din 24.04.2013 1 notar public numit în Topli�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Popescu Ana Maria din 12.07.2016 1 notar public numit în Miercurea Ciuc �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: Pop Sergiu Mircea din 27.03.2013 1 notar public numit în Miercurea Ciuc �i asociat pe durat� nedeterminat� în Odorheiu Secuiesc: Ferencz Palhegyi Tamas din 11.03.2013 1 notar public numit în Ludu� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Tinca Maria din 23.12.2013 1 notar public numit în Sovata �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ungheni: Chi�iu Adria Ioana din 20.03.2013 1 notar public numit în Sovata �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Nagy Szilard Istvan din 18.03.2016

Page 48: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

51�

1 notar public numit în Ernei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Iv�nu� Suceava Daniela Florina din 03.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mure� nr. 5/25.01.2014

1 notar public numit în Band �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Ben�a Andrea Loredana din 17.09.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mure� nr. 37/03.09.2015

1 notar public numit în Târn�veni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Iernut: �tefan Corina din 07.07.2014 1 notar public numit în Ogra �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târn�veni: Micl�u� Marcela Cristina din 04.11.2014 1 notar public numit în Borsec �i asociat pe 25 ani în Camera Notarilor Publici Bucure�ti: Munteanu Ovidiu Laz�r din 28.01.2013

1 notar public numit în Ac��ari �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Na�ca Dan Anca Teodora din 15.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mure� nr. 15/06.03.2013

1 notar public numit în Ceua�u de Câmpie �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Dan Alin Adrian din 15.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mure� nr. 15/06.03.2013

1 notar public numit în Vl�hi�a �i asociat pe 5 ani în Târgu Mure�: Danci Baziotis Petru Pavel din 13.02.2012 1 notar public numit în Gorne�ti �i asociat pe 3 ani în Târgu Mure�: Baciu Pop Diana Laura din 13.05.2015- conform Deciziei Camerei Notarilor

Publici Târgu Mure� nr. 12/20.03.2015 1 notar public numit în Ernei �i asociat pe 3 ani în Târgu Mure�: Mih�escu Ioana Laura din 13.05.2015- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mure� nr. 12/20.03.2015 1 notar public numit în Glodeni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: Ilca� Laura Mihaela din 02.07.2013 1 notar public numit în Ditr�u �i asociat pe durat� nedeterminat� în Miercurea Ciuc: Vîlcan Adrian Dan din 04.07.2012 1 notar public numit în Sânsimion �i asociat pe durat� nedeterminat� în Camera Notarilor Publici Cluj: Buteanu Andra Ioana din 02.07.2013 1 notar public numit în Sâncraiu de Mure� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Toma Valentina din 25.07.2012 1 notar public numit în S�rma�u �i asociat pe durat� nedeterminat� în Ludu�: Man Adriana din 08.04.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Târgu Mure� nr. 10/15.02.2014 1 notar public numit în Gheorgheni �i asociat pe 5 ani în Dumbr�vi�a, Camera Notarilor Publici Timi�oara: B�rda� Silviu Dan din 04.03.2014 1 notar public numit în B�lan �i asociat pe durat� nedeterminat� în Târgu Mure�: Boerescu Andreea din 20.05.2016

Page 49: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

52

ANEXA Nr. 15

XV. Camera Notarilor Publici Timi�oara

Nr crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

1. Timi� Timi�oara Timi�oara 91(1) 88(2) -

1.Graur Ioana Roxana2. Poenariu C�lin Daniel3.�uteu St�nciucCristina

Becicherecu Mic - -(2) - -Biled 1 1 - -Bucov�� - - - -Cenei - -(2) - -Jimbolia 2 2 - -Giarmata 1 1 - -Peciu Nou 1 1 - -Pi�chia - -(2) - -Reca� - -(2) - -Remetea Mare - -(2) - -Satchinez - -(2) - -Sânmihaiu Român - -(2) - -S�c�laz 1 1(2) - -Sânandrei 1 1 - -�ag 1 1 - -Ma�loc - -(2) - -Mo�ni�a Nou� - -(2) - -

Or�i�oara - -(2) - -Dumbr�vi�a 3 3 - -Giroc 1 1 - -Ghiroda 2 2(2) - -

Deta Deta 3 3(2) - -Ciacova 1 1 - -Jebel 1 1 - -

F�get F�get 2 2 - -

Page 50: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

53

� �

Nr crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Lugoj Lugoj 10 9(2) 1 -Buzia� 1 1(2) - -G�vojdia - - - -Topolov��u Mare - -(2) - -

Sânnicolau Mare Sânnicolau Mare 4 4 - -Lenauheim - -(2) - -

Total jude� 127(1) 123(2) 1 32. Arad Arad Arad 42 42 - -

Livada - -(2) - -Macea 1 1 - -Pecica 2 2 - -Curtici 2 2 - -Peregu Mare 1 - 1 -Vladimirescu 2 2 - -Vinga - -(2) - -N�dlac 1 1(2) - -�iria 1 1 - -�ofronea - -(2) - -

Zimandu Nou 1(1) - - 1.Cri�an Alexandra Dana

Fântânele 1 1(2) - -Felnac - -(2) - -Z�d�reni - -(2) - -�agu - -(2) - -Gal�a 1 1(2) - -Irato�u - -(2) - -Secusigiu - -(2) - -

Chi�ineu Cri� Chi�ineu Cri� 4(1) 3 - 1.Cioar� Mihaela�epreu� - -(2) - -�imand - -(2) - -Sântana 2 2 - -

Page 51: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

54� �

Nr crt.

Jude�ul Circumscrip�ia Judec�toriei

Localitatea Num�rul locurilor

actualizate în anul 2016

Num�rul locurilor

ocupate de notari publici

în func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor publici suspenda�i

Gurahon� Gurahon� 1(1) - - 1.Ciachir Adrian PetruSebi� 2 2 - -

Ineu Ineu 3 3(2) - -Beliu 1 - 1 -Pâncota 1 1 - -

Lipova Lipova 3 3 - -S�vâr�in 1 1 - -

Total jude� 73(1) 68(2) 2 3

3. Cara�Severin Re�i�a Re�i�a 8 8(2) - -

Boc�a 1 1 - -Fârliug 1 - 1 -Ramna 1(1) - - 1.Keller Wanda Kuky

Caransebe� Caransebe� 8(1) 7 - 1. Fiat NicoletaCornea - - - -O�elu Ro�u 1 1 - -B�ile Herculane 1 1 - -Slatina-Timi� - -(2) - -Teregova - -(2) - -

Oravi�a Oravi�a 2 2(2) - -Bozovici 2 2(2) - -Ciuchici - - - -

Moldova Nou� Moldova Nou� 3 2 1 - Total jude� 28(1) 24(2) 2 2

TOTAL CAMER� 228(1) 215(2) 5 8

(1) num�rul actualizat cuprinde �i notarii publici suspenda�i (2) 1 notar public numit în N�dlac �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Reisz Medre Nadia Monica din 09.12.2013 - conform

Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 58/12.11.2013 1 notar public numit în Pi�chia �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Cimpoe�u Simona Alina din 05.03.2013 - conform

Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 9/19.02.2013

Page 52: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

55

� 1 notar public numit în Buzia� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Albu Adrian Caius din 28.03.2014 1 notar public numit în �agu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Reisz Medre Attila din 09.12.2013 - conform Deciziei

Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 58/12.11.2013 1 notar public numit în Ineu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Costea Andrei Gabriel din 23.12.2013 1 notar public numit în Re�i�a �i asociat pe 5 ani în Arad: Iuga Cristinel din 02.05.2012 1 notar public numit în Sânmihaiu Român �i asociat pe 5 ani în Timi�oara: Miculescu D�nu� Dorin din 23.04.2012 1 notar public numit în Oravi�a �i asociat pe 5 ani în Bozovici: Cre�u Gheorghe din 04.02.2013 1 notar public numit în Reca� �i asociat pe 5 ani în Timi�oara: ��ran C�t�lina Rodica din 08.05.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 26/16.04.2013 1 notar public numit în Ma�loc �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Românu Claudiu Valentin din 19.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 63/23.09.2014 1 notar public numit în Ghiroda �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Românu Remus din 19.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 63/23.09.2014 1 notar public numit în Ghiroda �i asociat pe 5 ani în Timi�oara: Velciov R�zvan Lucian din 19.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 64/23.09.2014 1 notar public numit în Slatina-Timi� �i asociat pe 10 ani în Caransebe�: Schinteie Mariana din 19.11.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 65/23.09.2014

1 notar public numit în �ofronea �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Fildan Teodora Iulia din 03.09.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 54/26.08.2014

1 notar public numit în Mo�ni�a Nou� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Bucur Andreea Diana din 05.12.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 61/12.11.2013 1 notar public numit în Felnac �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Pop Fluera� Flavia Bianca din 25.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 22/18.03.2014 1 notar public numit în Lugoj �i asociat pe 5 ani în Timi�oara: St�nciuc Bogdan Alexandru din 05.03.2015 1 notar public numit în Lugoj �i asociat pe 5 ani în Ghiroda: Ploscaru Oana Daniela din 01.08.2014 1 notar public numit în Lugoj �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Boar Flavius Alexandru cu 09.04.2013 1 notar public numit în �imand �i asociat pân� în 01.01.2021 în Sântana: Cadariu Alexandru din 04.01.2015 - conform

Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 52/29.09.2015 1 notar public numit în Secusigiu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Fara Leahu Iuliana din 28.04.2016 1 notar public numit în Irato�u �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Radu Irina Ioana din 07.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 10/19.02.2013 1 notar public numit în Livada �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Câmpan Mihai din 07.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 10/19.02.2013 1 notar public numit în Livada �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Huplea Raul Andrei din 11.07.2016 - conform Deciziei

Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 25/25.05.2016 1 notar public numit în Z�d�reni �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Cri�an Alina Marcela din 25.03.2014 - conform Deciziei

Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 22/18.03.2014 1 notar public numit în Topolov��u Mare �i asociat pe 5 ani în Timi�oara: Opri�anu Ovidiu Adrian din 23.04.2012 1 notar public numit în �epreu� �i asociat pe durat� nedeterminat� în Chi�ineu Cri�: Cioar� Ciprian Mihai din 21.11.2012 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 54/31.10.2012

Page 53: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

56�

1 notar public numit în Vinga �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Oancea Adina Raluca din 25.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 22/18.03.2014

1 notar public numit în Ineu �i asociat pe durat� nedeterminat� în Sebi�: �ole Eulalia Daliana din 23.01.2015 1 notar public numit în Gal�a �i asociat pe durat� nedeterminat� în Arad: Morariu Camelia Monica din 23.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 3/16.01.2014 1 notar public numit în Bozovici �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Diaconu Tudor Daniel din 26.01.2016 1 notar public numit în Or�i�oara �i asociat pe 3 ani în Timi�oara: Catargiu Roxana din 13.05.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 23/10.05.2016 1 notar public numit în Gheorgheni, Camera Notarilor Publici Târgu Mure� �i asociat pe 5 ani în Dumbr�vi�a: B�rda� Silviu Dan din 04.03.2014 1 notar public numit în Becicherecu Mic �i asociat pe 2 ani în Timi�oara: Petri�or Anca Diana din 19.05.2015 - conform Deciziei

Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 17/24.03.2015 1 notar public numit în Teregova �i asociat pe 3 ani în Timi�oara: Melciu Ionu� Alexandru din 02.12.2015 1 notar public numit în Satchinez �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: D�nil� Mircea Liviu din 02.06.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 18/26.04.2016 1 notar public numit în Timi�oara �i asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Punblici Bucure�ti: Gorun Larisa Claudia Oana din 23.05.2016

1 notar public numit în Lenauhaim �i asociat pe 1 an în Sânnicolau Mare: Frunz� Alexandra Emilia din 05.07.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 26/25.05.2016 1 notar public numit în Sânmihaiu Român �i asociat pe 1 an în Timi�oara: �tef Cristina din 05.07.2015 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 27/25.05.2016 1 notar public numit în Cenei �i asociat pe durat� nedeterminat� în Timi�oara: Incze Timea din 05.07.2016 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Timi�oara nr. 28/25.05.2016 1 notar public numit în Becicherecu Mic �i asociat pe 2 ani în Lugoj: Heiman Anita din 25.05.2016 1 notar public numit în Fântânele �i asociat pe 5 ani în Timi�oara: Doro� Alexandru Victor din 16.06.2016

Page 54: Numrul - LegeAZ.net...5 Nr. crt. Jud eul Circumscripia Judectoriei Localitatea Numrul locurilor actualizate în anul 2016 Numrul locurilor ocupate de notari publici în funcie Numrul

57

ANEXA Nr. 16

SITUA�IE

privind actualizarea num�rului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2016

Nr. crt.

Camera Notarilor Publici Num�rul locurilor actualizate în anul

2016

Num�rul locurilor ocupate de notari în

func�ie

Num�rul locurilor vacante destinate

examenului de definitivat

Num�rul notarilor suspenda�i

1. Alba Iulia 142 136 1 52. Bac�u 105 94 3 8

3 Bra�ov 124 111 5 84 Bucure�ti 683 639 15 295 Cluj 199 194 4 16 Constan�a 154 142 4 87 Craiova 144 139 2 38 Gala�i 155 124 21 109 Ia�i 124 117 2 510 Oradea 105 97 3 511 Pite�ti 107 99 - 812 Ploie�ti 162 143 11 813 Suceava 82 75 2 514 Târgu Mure� 114 106 1 715 Timi�oara 228 215 5 8

Total 2628 2431 79 118