404
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska SUMARNI INVENTAR SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE 1945 - 1982 Broj fonda: HR HDA 1081 Izradio: Nenad Bukvić Zagreb, 2012.

bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV Marulićev trg 21, 10000 Zagreb, Hrvatska

SUMARNI INVENTAR

SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE

1945 - 1982

Broj fonda: HR HDA 1081 Izradio: Nenad Bukvić

Zagreb, 2012.

Page 2: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

2

Sadržaj

POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

I. OPIS FONDA .......................................................................................................................................6 Identifikacija ...............................................................................................................................7 Kontekst ......................................................................................................................................7

Povijest stvaratelja .........................................................................................................8 Funkcije/djelatnost .........................................................................................................9 Unutarnji ustroj ............................................................................................................11 Odnosi/veze ..................................................................................................................12 Povijest arhivskog fonda ..............................................................................................14

Način preuzimanja ili predaje gradiva .........................................................................15 Sadržaj i ustroj ..........................................................................................................................15 Sadržaj .........................................................................................................................15 Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja .....................................................................16 Dopune .........................................................................................................................16 Plan sređivanja .............................................................................................................17 Uvjeti dostupnosti i korištenja ..................................................................................................20 Uvjeti dostupnosti ........................................................................................................20 Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja ...........................................................................21 Jezik/pismo u gradivu ..................................................................................................21 Tvarne značajke i tehnički uvjeti .................................................................................21 Obavijesna pomagala ...................................................................................................21 Dopunski izvori .........................................................................................................................21 Dopunski izvori ............................................................................................................21 Bibliografija .................................................................................................................22 Napomene .................................................................................................................................22 Kontrola opisa ...........................................................................................................................22 II. OPIS SERIJA I PODSERIJA ............................................................................................................23

1. REGISTRATURNA POMAGALA ...................................................................................24 1. Urudžbeni zapisnici i popisi akata ...........................................................................24 2. Kazala ......................................................................................................................27

2. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1945-1946 .........................................30 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske ..............................................................30 2. Zapisnici sjednica ....................................................................................................30 3. Dokumentacija o organizaciji Sabora ......................................................................30

3. USTAVOTVORNI SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1946-1947 ..........31 1. Akti Ustavotvornog Sabora Narodne Republike Hrvatske ......................................31 2. Zapisnici sjednica ....................................................................................................32 3. Opća korespondencija ..............................................................................................32 4. Radna tijela Ustavotvornog sabora Narodne Republike Hrvatske ...........................33

4. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1947-1950 .............................35 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske ...............................................................35 2. Zapisnici sjednica .....................................................................................................36 3. Ukazi Prezidijuma Sabora Narodne Republike Hrvatske i ostavke .........................37 4. Odborski izvještaji ...................................................................................................37 5. Dokumentacija o organizaciji Sabora ......................................................................38 6. Opća korespondencija ..............................................................................................38 7. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske ...................................................38

5. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1950-1953 .............................43 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske ...............................................................43 2. Zapisnici sjednica .....................................................................................................44 3. Ukazi i izvještaji Prezidijuma Sabora Narodne Republike Hrvatske ......................45

http://arhinet.arhiv.hr

Page 3: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

3

4. Odborski izvještaji ...................................................................................................45 5. Dokumentacija o organizaciji Sabora ......................................................................47 6. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske ...................................................47

6. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1953-1958 .............................50 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske ...............................................................50 2. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske ...................................................51 3. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača ................................53 4. Republičko vijeće .....................................................................................................53 5. Vijeće proizvođača ...................................................................................................60 6. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača ...........64

7. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1958-1963 .............................66 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske ...............................................................66 2. Kabinet predsjednika Sabora Narodne Republike Hrvatske ....................................67 3. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske ...................................................67 4. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača ................................71 5. Republičko vijeće .....................................................................................................72 6. Vijeće proizvođača ...................................................................................................76 7. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača ...........80 8. Klub narodnih zastupnika ........................................................................................80

8. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1963-1965 .................81 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .......................................................81 2. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .......................................82 3. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ...........................................82 4. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ............84 5. Republičko vijeće .....................................................................................................85 6. Privredno vijeće .......................................................................................................90 7. Prosvjetno-kulturno vijeće .......................................................................................92 8. Socijalno-zdravstveno vijeće ...................................................................................94 9. Organizaciono-političko vijeće ................................................................................97 10.Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća........................................................................................................................99

9. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1965-1967 ..............101 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske......................................................101 2. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske......................................102 3. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske..........................................103 4. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske...........106 5. Republičko vijeće....................................................................................................106 6. Privredno vijeće......................................................................................................112 7. Prosvjetno-kulturno vijeće......................................................................................114 8. Socijalno-zdravstveno vijeće..................................................................................116 9. Organizaciono-političko vijeće...............................................................................119 10.Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća..........................................................................................................123

10. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1967-1969 ...............125 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske......................................................125 2. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske...........................126 3. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske......................................127 4. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske..........................................127 5. Republičko vijeće....................................................................................................131 6. Privredno vijeće......................................................................................................138 7. Prosvjetno-kulturno vijeće......................................................................................140 8. Socijalno-zdravstveno vijeće..................................................................................142 9. Organizaciono-političko vijeće...............................................................................144 10.Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća .........................................................................................................148

http://arhinet.arhiv.hr

Page 4: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

4

11. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1969-1974 ...............150 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .....................................................151 2. Dokumentacija s oznakom tajnosti ........................................................................151 3. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ..........................153 4. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .....................................153 5. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .........................................154 6. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ..........162 7. Republičko vijeće ...................................................................................................162 8. Privredno vijeće .....................................................................................................168 9. Prosvjetno-kulturno vijeće .....................................................................................172 10. Socijalno-zdravstveno vijeće ...............................................................................174 11. Organizaciono-političko vijeće ............................................................................177 12. Klubovi zastupnika ..............................................................................................180

12. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1974-1978 ...............181 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .....................................................182 2. Dokumentacija s oznakom tajnosti ........................................................................183 3. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ..........................184 4. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ....................................185 5. Delegacija Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ ..............186 6. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .........................................186 7. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ..........195 8. Vijeće udruženog rada ...........................................................................................195 9. Vijeće općina ..........................................................................................................201

10. Društveno-političko vijeće ...................................................................................205 13. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1978-1982 ...............209

1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .....................................................210 2. Dokumentacija s oznakom tajnosti ........................................................................212 3. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ..........................213 4. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ....................................213 5. Delegacije Sabora SRH u vijećima Skupštine SFRJ .............................................214 6. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske .........................................215 7. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske ..........227 8. Vijeće udruženog rada ...........................................................................................228 9. Vijeće općina ..........................................................................................................233

10. Društveno-političko vijeće ...................................................................................237 11. Klubovi zastupnika ..............................................................................................241

14. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1982-1986. (nakon preuzimanja) 15. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1986-1990. (nakon preuzimanja) 16. ADMINISTRATIVNI I KADROVSKI POSLOVI SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE 1945-1982 ............................................................................242

1. Tajništvo..................................................................................................................243 2. Personalni poslovi...................................................................................................248

17. ZBIRKA FOTOGRAFIJA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE .251 18. ZBIRKA ČLANAKA IZ JUGOSLAVENSKOG TISKA (HEMEROTEKA) ...……….253 III. POPIS PO TEHNIČKIM JEDINICAMA ...……………………………………………………...256

http://arhinet.arhiv.hr

Page 5: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

5

POPIS KRATICA

b.g. bez godine

DPV Društveno-političko vijeće

fotoalb. Foto album

IK CK SKJ Izvršni komitet Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije

IVS Izvršno vijeće Sabora

kut. kutija

knj. knjiga

NN Narodne novine

NO Narodni odbor

NOB Narodnooslobodilačka borba

NRH Narodna Republika Hrvatska

OPV Organizaciono-političko vijeće

OUR Organizacija udruženog rada

PKV Prosvjetno-kulturno vijeće

PV Privredno vijeće

RK SSRNH Republička konferencija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske

RSPKFK Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu

RV Republičko vijeće

SFRJ Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija

SIV Savezno izvršno vijeće

SIZ Samoupravna interesna zajednica

SRH Socijalistička Republika Hrvatska

SSOH Savez socijalističke omladine Hrvatske

SSRNH Socijalistički savez radnog naroda Hrvatske

SUBNOR Savez udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata

SZV Socijalno-zdravstveno vijeće

VOS Vijeće općina

VP Vijeće proizvođača

VUR Vijeće udruženog rada

ZAVNOH Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske

http://arhinet.arhiv.hr

Page 6: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

6

I. OPIS FONDA

http://arhinet.arhiv.hr

Page 7: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

7

IDENTIFIKACIJA Signatura: HR-HDA-1081 Naslov: Sabor Socijalističke Republike Hrvatske Skraćeni naslov: SSRH (hrvatski) Klasifikacija: A.5.1.-Središnja državna tijela Vrijeme nastanka gradiva: 1945-1982. Razina opisa: fond Količina: 98 knjiga, 2 029 kutija, 14 fotoalbuma;

258 d/m KONTEKST Naziv stvaratelja: Sabor Socijalističke Republike Hrvatske Vrsta entiteta: pravna osoba Razdoblje djelovanja: 1945-1990. Sjedište djelatnosti: Zagreb Normativni nazivi: SR Hrvatska. Sabor Povijesni nazivi: Narodni sabor Hrvatske (1945-1946)

Sabor Narodne Republike Hrvatske (1946)

Ustavotvorni sabor Narodne Republike Hrvatske (1946-1947) Sabor Narodne Republike Hrvatske (1947-1963) Sabor Socijalističke Republike Hrvatske (1963-1990)

http://arhinet.arhiv.hr

Page 8: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

8

Povijest stvaratelja fonda

Sabor Socijalističke Republike Hrvatske (dalje: Sabor SRH), uz nekoliko promjena naziva, djeluje kontinuirano od 1945. do 1990. godine. Njegovi temelji kao središnjeg državnog zakonodavnog tijela postavljeni su u radu Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske, koje se na III. zasjedanju, 9. svibnja 1944. godine konstituira u vrhovno zakonodavno i izvršno narodno – predstavničko tijelo Hrvatske (NN 2/1945). Djelovanje započinje kao Narodni sabor Hrvatske, temeljem Zakona o promjeni naziva Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (NN 3/1945), usvojenog 25. srpnja 1945. godine na četvrtom, posljednjem zasjedanju ZAVNOH-a. Zakonom o imenu Narodne Republike Hrvatske od 26. veljače 1946. godine (NN 34/1946), mijenja naziv u Sabor Narodne Republike Hrvatske, a Predsjedništvo Narodnog sabora Hrvatske mijenja naziv u Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske. S obzirom na potrebu donošenja određenih zakona kao preduvjeta za donošenje republičkog Ustava, zasjedanje Sabora Narodne Republike Hrvatske (dalje: Sabor NRH) sazvano je Ukazom saborskog Predsjedništva (NN 109/1946) za 26. kolovoza 1946. godine kao V. redovito zasjedanje Sabora, čime se naglašava kontinuitet s prva četiri zasjedanja ZAVNOH-a. Nakon njegova raspuštanja Ukazom Prezidijuma Sabora NRH od 26. rujna 1946. godine (NN 122/1946), do sazivanja Ustavotvornog sabora Narodne Republike Hrvatske (dalje: Ustavotvorni sabor NRH), funkcije Sabora NRH preuzima Prezidijum Sabora NRH. Ustavotvorni sabor NRH, izabran temeljem Zakona o Ustavotvornom saboru NRH (NN 116/1946) konstituiran je 28. studenoga 1946. godine. Nakon proglašenja Ustava NRH, 18. siječnja 1947. godine pretvara se u redovno predstavništvo NR Hrvatske i nastavlja rad u istom sastavu kao Sabor Narodne Republike Hrvatske (NN 8/1947). Prema odredbama Ustava NRH iz 1947. godine (NN 7/1947) i Ustavnog zakona NRH o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim organima vlasti iz 1953. godine (NN 9/1953), Sabor NRH bira se na četiri godine. U dva saziva od 1947. do 1953. godine djeluje kao jednodomno tijelo. Ustavnim zakonom iz 1953. godine omogućeno je produženje trajanja mandata u slučaju rata ili drugih izvanrednih prilika za vrijeme dok to stanje traje odnosno, donošenje odluke o raspuštanju i prije isteka vremena za koje je izabran. Tako je Sabor NRH, izabran 5. studenoga 1950. godine, raspušten u trećoj godini svojeg mandata, odlukom o raspuštanju od 16. rujna 1953. godine, zbog provođenja izbora i konstituiranja Sabora u skladu s odredbama novog Ustavnog zakona. U dva saziva od 1953. do 1963. godine, Sabor NRH ustrojen je kao dvodomno tijelo. Od 1961. godine, usporedno s radom na pripremi novog saveznog Ustava, tekao je i rad na pripremi novih republičkih Ustava. S obzirom na to, mandat četvrtog saziva Sabora NRH, izabranog u ožujku 1958. godine, produžen je Odlukom o produženju trajanja mandata Sabora NRH (NN 15/1962) od 9. travnja 1962. godine, radi donošenja novog Ustava NRH, a najduže za godinu dana. Donošenjem novog Ustava (NN 15/1963), 9. travnja 1963. godine dolazi do promjene imena republike te se riječ „Narodna“ zamjenjuje riječju „Socijalistička“. Člankom 1 Ustava izmijenjena je definicija Hrvatske kao države te se navodi da je Socijalistička Republika Hrvatska državna socijalistička demokratska zajednica naroda Hrvatske, zasnovana na vlasti radnog naroda i samoupravljanju. Sukladno ovim ustavnim promjenama, Sabor Narodne Republike Hrvatske mijenja naziv u Sabor Socijalističke Republike Hrvatske i određuje se kao najviši organ vlasti i organ društvenog samoupravljanja u okviru prava i dužnosti Republike. Člankom 172 Ustava, Sabor SRH ustrojen je kao peterodomno tijelo. Ustavnim zakonom o provođenju Ustava SRH (NN 15/1963) od 9. travnja 1963. godine, uvode se izbori za polovicu zastupnika svih vijeća Sabora SRH svake dvije godine. Sukladno toj odredbi, provedeni su u travnju 1965. i u travnju 1967. godine izbori za polovicu članova svih vijeća Sabora SRH. Zastupnicima kojima mandat ističe prestaje funkcija 15. svibnja one godine u kojoj su izbori.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 9: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

9

Ustavnim zakonom o promjenama Ustava SRH (NN 6/1969) od 7. veljače 1969. godine, ponovno je uveden jedinstveni četverogodišnji mandat za zastupnike u svim vijećima Sabora SRH, s time da građanin ne može više od dva puta uzastopce biti izabran za člana iste skupštine. Na sjednici Republičkog vijeća 16. veljače 1972. godine prihvaćeni su Amandmani I.–XXXVI. na Ustav SRH. Tijekom 1973. godine nastavljen je rad na dopunama saveznog i republičkog Ustava. S obzirom na potrebu rada na dopunama i izmjenama Ustava SRH, Ustavnim zakonom o produženju mandata zastupnika Sabora SRH i odbornika općinskih skupština u SRH (NN 5/1973), zastupnicima Sabora SRH izabranima za razdoblje od 1969. do 1973. godine, produžen je mandat do prvog sastanka novoizabranog Sabora SRH, a najduže za godinu dana. Novi Ustav SRH donesen je 22. veljače 1974. godine. Sabor SRH određuje se kao organ društvenog samoupravljanja i najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti Republike, a ustrojen je kao trodomno tijelo. Na sjednici saborskih vijeća, održanoj 14. veljače 1990. godine, usvojeni su Amandmani LIV. do LXIII. na Ustav SRH (NN 7/1990). Amandmanom LVI. legaliziran je politički pluralizam u Hrvatskoj: jamči se sloboda političkog i drugog udruživanja, sloboda govora i javnog istupanja, sloboda zbora i drugog javnog okupljanja. Prvi višestranački izbori održani su 22. travnja 1990. godine, a 30. svibnja 1990. godine konstituiran je prvi višestranački Sabor. Amandmanima LXIV. do LXXV. na Ustav SRH (NN 31/1990) i Ustavnim zakonom za provođenje Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav SRH (NN 31/1990) od 25. srpnja 1990. godine, provedena je „deideologizacija“ postojećeg Ustava izostavljanjem riječi „socijalistička“. Sukladno članku 4 Ustavnog zakona, Sabor Socijalističke Republike Hrvatske nastavlja s radom kao Sabor Republike Hrvatske.

Funkcije, zanimanja, djelatnost

Do raspuštanja 26. rujna 1946. godine, Narodni sabor Hrvatske odnosno Sabor NRH, vrhovni je organ državne vlasti, vrhovno zakonodavno narodno predstavničko tijelo i predstavnik narodnog suvereniteta NRH. Prema Zakonu o Ustavotvornom saboru NRH (NN 116/1946), Ustavotvorni sabor NRH najviši je organ državne vlasti NRH. Osnovni je zadatak Ustavotvornog sabora donošenje Ustava NRH, te odluka o svim aktima koje su donijeli ZAVNOH, Narodni sabor Hrvatske i Sabor NRH. Ustav NRH iz 1947. godine (NN 7/1947) određuje Sabor NRH kao predstavnika narodnog suvereniteta i vrhovni organ državne vlasti NRH. Sabor NRH izvršava sva prava koja pripadaju NRH, osim onih koja su Ustavom dana u nadležnost Prezidijuma Sabora ili Vlade NRH. Ima isključivu nadležnost za obavljanje zakonodavne vlasti u NRH, donošenje proračuna i završnog računa NRH, te za promjene i dopune republičkog Ustava. Imenuje i razrješuje Vladu NRH koja mu odgovara za svoj rad. Zasjedanja Sabora su redovna i izvanredna, a sazivaju se ukazom Prezidijuma Sabora NRH. Redovna zasjedanja održavaju se dva puta godišnje, u proljeće i jesen. Sabor bira svoje dužnosnike, donosi svoj poslovnik i osniva svoja radna tijela. Sjednice Sabora 'u pravilu su javne'. Ustavnim Zakonom Narodne Republike Hrvatske o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim organima vlasti (NN 9/1953), prestao je vrijediti dio VII. Ustava od 18. siječnja 1947. godine, koji se odnosi na Sabor i saborski Prezidijum kao najviše organe državne vlasti u NRH, te je zamijenjen novim ustavnim rješenjima, koja definiraju djelokrug i ovlasti Sabora. Sabor NRH predstavnik je narodnog suvereniteta i najviši organ vlasti NRH. Prava i dužnosti obavlja na temelju i u okviru saveznog Ustava, Ustava NRH i saveznih zakona. Prava koja pripadaju republičkim organima vlasti, Sabor NRH obavlja neposredno i preko Izvršnog vijeća kao svog izvršnoga organa.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 10: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

10

U isključivu nadležnost Sabora pripada: promjena Ustava, donošenje republičkih zakona, republičkog društvenog plana i proračuna, biranje i razrješavanje predsjednika i članova Izvršnog vijeća i sudaca Vrhovnog suda NRH, biranje i opozivanje saveznim Ustavom određenog broja narodnih zastupnika za Savezno vijeće Savezne narodne skupštine, odlučivanje o promjeni granica između NRH i drugih narodnih republika uz njihovu suglasnost i uz potvrdu Savezne narodne skupštine, odlučivanje o smjernicama rada Izvršnog vijeća, osnivanje samoupravnih ustanova i specijaliziranih škola od interesa za cijelu Republiku i osnivanje visokih škola, amnestija za krivična djela određena zakonom NRH, odlučivanje o produženju trajanja mandata narodnim odborima općina, gradova i kotara najviše za godinu dana, kao i o raspisivanju općih izbora za narodne odbore i prije isteka vremena za koje su izabrani, te rješavanje o prigovorima narodnih odbora za zaštitu samoupravnih prava podnijetih protiv akata Izvršnog vijeća. Sabor NRH donosi deklaracije i rezolucije o pitanjima iz nadležnosti republičkih organa vlasti i o drugim pitanjima od općeg interesa, te daje preporuke za rad državnih organa, samoupravnih ustanova i privrednih organizacija. Sabor NRH zakonom uređuje sljedeća pitanja: organizaciju vlasti i javnih službi od općeg značaja, republičko državljanstvo, podjelu teritorija Republike na općine, gradove i kotare, izbor i opoziv narodnih predstavnika, amnestije i pomilovanja, plansko upravljanje privredom, promet, veze i putove od općeg značaja, proračun, društveni doprinos, porez i druga davanja, iskorištavanje prirodnih bogatstava, sveučilišta i visoke škole, škole općeg obrazovanja, stručne i osnovne škole, rad, obitelj, brak i starateljstvo, mjere suzbijanja zaraznih bolesti i zaštitu narodnog zdravlja, te službenike državne administracije. Ustavom SRH (NN 15/1963) iz 1963. godine, Sabor SRH definiran je kao najviši organ vlasti i organ društvenog samoupravljanja u okviru prava i dužnosti Republike. U odnosu na Ustavni zakon iz 1953. godine, ovim Ustavom proširena je nadležnost Sabora SRH, a uključuje i sljedeće: raspisivanje republičkog referenduma, razmatranje i odlučivanje o svim osnovnim pitanjima od značenja za politički, privredni, kulturni i društveni život i razvitak u Republici, utvrđivanje obaveza republičkih organa i organizacija za izvršavanje zakona i drugih akata i politike Sabora, biranje i razrješavanje predsjednika i potpredsjednika Sabora, predsjednika i članova Ustavnog suda Hrvatske i Višeg privrednog suda, imenovanje i razrješavanje republičkih sekretara i drugih funkcionara i članova organa upravljanja organizacija za koje je to određeno Ustavom, zakonom ili drugim aktom Sabora, obavljanje političke kontrole nad radom političko–izvršnih i upravnih organa Republike, obavljanje društvenog nadzora, razmatranje izvještaja republičkih sudova o primjeni zakona i o općim problemima pravosuđa i razmatranje izvještaja samoupravnih organizacija za koje je to određeno zakonom, odlučivanje o raspisivanju javnih zajmova, te obavljanje i drugih poslova određenih Ustavom. Sabor može raspravljati o svim pitanjima od zajedničkog interesa za Republiku i u vezi s tim donositi deklaracije i rezolucije u kojima se utvrđuju stavovi o politici u određenoj oblasti i načinu njena ostvarivanja. Također, može davati preporuke organima, radnim i drugim organizacijama, kojima se izražava mišljenje o pitanjima od općeg interesa za Republiku. Ustavom SRH od 22. veljače 1974. godine (NN 8/1974), Sabor SRH definiran je kao organ društvenog samoupravljanja i najviši organ vlasti u okviru prava i dužnosti Republike. Istim Ustavom potvrđena je nadležnost Sabora SRH definirana Ustavom iz 1963. godine, te proširena na sudjelovanje u odlučivanju o saveznim zakonima i međunarodnim ugovorima. Sukladno tome, Sabor SRH na osnovi i u okviru Ustava: daje suglasnost za donošenje saveznog društvenog plana i saveznih zakona koji se donose uz suglasnost republika i autonomnih pokrajina te za utvrđivanje ukupnog iznosa rashoda u proračunu federacije, daje suglasnost na međunarodne ugovore koje sklapa SFRJ, a koji zahtijevaju donošenje novih ili izmjenu važećih zakona Republike ili iz kojih proistječu posebne obveze za SRH, ratificira ugovore koje SRH zaključuje s organima i organizacijama drugih država i s međunarodnim organizacijama, te razmatra opća pitanja o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti. Sabor raspravlja o svim važnim pitanjima od zajedničkog interesa za Republiku i radi osiguravanja njihova uspješnog rješavanja daje inicijativu za zaključivanje, sudjeluje u zaključivanju društvenih

http://arhinet.arhiv.hr

Page 11: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

11

dogovora i preuzima odgovarajuće obveze u skladu s Ustavom i zakonom utvrđenim pravima i dužnostima Republike i Sabora. Sabor može donositi deklaracije i rezolucije kojima se utvrđuju stavovi Sabora u određenoj oblasti i način njihova ostvarivanja, te davati preporuke organima, organizacijama i zajednicama, kojima izražava mišljenje o pojedinim pitanjima od općeg interesa za Republiku i načinu rješavanja pojedinih problema.

Unutarnji ustroj

Ustavne promjene 1947, 1953, 1963. i 1974. godine pratila je promjena parlamentarnog sustava. Sukladno ustavnim promjenama mijenjao se broj domova Sabora SRH. Osim ustavnim odredbama, unutarnji ustroj Sabora SRH i njegovih domova (vijeća), određen je poslovnicima Sabora SRH i poslovnicima saborskih vijeća, koji se u pravilu donose na početku svakog saziva Sabora SRH, te posebnim odlukama Sabora SRH i saborskih vijeća donesenim tijekom trajanja pojedinog saziva. Od 1953. godine, kada prestaje biti jednodomno tijelo, cjelina regulacije rada i unutarnjeg ustroja Sabora SRH i njegovih vijeća može se sagledati samo ako se imaju u vidu i poslovnik Sabora i poslovnici vijeća. Poslovnikom Sabora SRH regulira se rad vijeća na zajedničkoj sjednici svih vijeća, organizacija, zadaci i način rada zajedničkih organa Sabora SRH, postupak za razgraničenje djelokruga između vijeća, postupak vijeća u donošenju akata iz ravnopravnog djelokruga vijeća te priroda i naziv akata koje donose vijeća. Vijeća donose svoje poslovnike samostalno, a njima se propisuju unutrašnja organizacija i rad vijeća, ostvarivanje prava i dužnosti zastupnika u vijeću i način na koji radna tijela iz djelokruga vijeća sudjeluju u radu vijeća. Na početku svakog saziva, a za čitavo razdoblje trajanja saziva, za proučavanje zakonskih prijedloga i prijedloga o drugim pitanjima i zadacima iz njegove nadležnosti, Sabor SRH bira stalna radna tijela. Tijekom saziva osnivaju se i „naročita“ (povremena) radna tijela koja prestaju s radom nakon izvršenja povjerenih zadataka i podnošenja izvještaja o radu, te anketna radna tijela koja provode ankete u pitanjima koja su od interesa za Republiku. Do 1953. godine kao radna tijela osnivaju se odbori, a od 1953. godine odbori i komisije, te koordinacioni odbori i radne grupe. Od iste godine, kada Sabor prestaje djelovati kao jednodomno tijelo, pored radnih tijela Sabora osnivaju se stalni, povremeni odnosno anketni odbori i komisije svakog doma (vijeća) Sabora. Dva ili više vijeća Sabora za raspravu i proučavanje određenog pitanja, kao i za izradu nacrta ili prijedloga zakona ili drugog akta Sabora osnivaju zajedničke komisije kao privremena radna tijela. Također, u pojedinim sazivima, osnivaju se i zajedničke komisije Sabora i Izvršnog vijeća Sabora. Na početku svakog saziva bira se Predsjedništvo Sabora SRH odnosno dužnosnici Sabora SRH (predsjednik, potpredsjednici, tajnici), te dužnosnici saborskih vijeća i radnih tijela Sabora SRH i radnih tijela vijeća. Sabor ima stručne službe, svoj arhiv i knjižnicu. Sabor NRH 1945-1946. i Ustavotvorni sabor NRH 1946-1947. djeluju kao jednodomna tijela. Sukladno Ustavu NRH iz siječnja 1947. godine (NN 7/1947), u dva saziva od 1947. do 1953. godine, Sabor NRH ustrojen je također kao jednodomno vrhovno tijelo državne vlasti. Ustavnim zakonom NRH o osnovama društvenog i političkog uređenja i republičkim organima vlasti iz veljače 1953. godine (NN 9/1953), Sabor NRH, u svojem trećem sazivu, ustrojen je kao dvodomno tijelo. Čine ga:

1. Republičko vijeće 2. Vijeće proizvođača.

Sabor radi u posebnim sjednicama domova, u zajedničkim sjednicama oba doma i u posebnim i zajedničkim sjednicama odbora i komisija pojedinih domova i Sabora, na kojima se rješavaju pitanja iz njihove nadležnosti.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 12: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

12

Ustavom SRH iz 1963. godine (NN 15/1963), Sabor SRH ustrojen je kao peterodomno tijelo. Čini ga 5 domova (vijeća):

1. Republičko vijeće 2. Privredno vijeće 3. Prosvjetno-kulturno vijeće 4. Socijalno-zdravstveno vijeće 5. Organizaciono-političko vijeće.

Zakone i druge akte donosi Republičko vijeće ravnopravno s onim vijećem Sabora iz područja čije nadležnosti se konkretni zakon ili drugi akt donosi. Republičko vijeće obavlja i druge poslove iz nadležnosti Sabora, osim kad je Ustavom predviđeno da određene poslove obavlja pojedino vijeće samostalno. Pojedini poslovi iz nadležnosti Sabora obavljaju se na zajedničkim sjednicama svih vijeća, posebnim sjednicama vijeća, te u odborima, komisijama i drugim tijelima vijeća i Sabora. Složena struktura i veliki broj radnih tijela Sabora i vijeća Sabora, obilježje je unutarnjeg ustroja Sabora u razdoblju od 1963. do 1974. godine, a u kojem djeluje kao peterodomno tijelo. Potrebno je naglasiti da Ustav iz 1963. godine ne predviđa Predsjedništvo Sabora SRH kao poseban organ Sabora SRH, već kao vid koordinacije predsjednika s potpredsjednicima Sabora SRH i s predsjednicima vijeća. Sukladno tome, niti poslovnicima Sabora SRH Predsjedništvo Sabora SRH nije institucionalizirano kao poseban organ, već su samo predviđeni slučajevi u kojima se pojavljuje potreba njegove koordinirajuće funkcije. Ustavnim amandmanom XXXIII. iz veljače 1972. godine (NN 9/1972) Predsjedništvo Sabora SRH uvodi se kao organ Sabora SRH koji obavlja Ustavom utvrđena prava i dužnosti, a čine ga predsjednik i potpredsjednici Sabora SRH, predsjednici vijeća Sabora SRH, predsjednik Izvršnog vijeća Sabora i predsjednici saborskih odbora i komisija koje odredi Sabor SRH. Ustavom SRH iz veljače 1974. godine (NN 8/1974), Sabor SRH ustrojen je kao trodomno tijelo. Čine ga:

1. Vijeće udruženog rada 2. Vijeće općina 3. Društveno-političko vijeće.

Ustavom, Odlukom o privremenoj organizaciji Sabora SRH iz svibnja 1974. godine (NN 21/1974) i Poslovnikom Sabora SRH iz svibnja 1975. godine (NN 22/1975), definira se da poslove iz nadležnosti Sabora SRH obavljaju vijeća Sabora SRH i skupštine samoupravnih interesnih zajednica, koje po Ustavu ravnopravno sudjeluju u odlučivanju s nadležnim vijećem Sabora SRH o pitanjima iz nadležnosti Sabora, u skladu s odredbama Ustava i Poslovnika Sabora SRH i poslovnika vijeća odnosno skupštine odgovarajuće samoupravne interesne zajednice. Vijeća Sabora SRH odlučuju o pitanjima iz nadležnosti Sabora SRH samostalno, ravnopravno ili na zajedničkoj sjednici svih vijeća. Od 1980. godine u Saboru SRH djeluje Savjet za pravna pitanja Sabora SRH (NN 48/1980), kao savjetodavno stručno tijelo za razmatranje pitanja ostvarivanja i daljnje izgradnje pravnog sustava. Kao trodomno tijelo Sabor SRH ustrojen je u svim sazivima do 1990. godine.

Odnosi / veze

Prednik Sabora SRH je Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske, koje prestaje s radom 25. srpnja 1945. godine, promjenom naziva u Narodni sabor Hrvatske. Sljednik Sabora SRH je prvi višestranački Sabor konstituiran 30. svibnja 1990. godine, koji sukladno Ustavnom zakonu za provođenje Amandmana LXIV. do LXXV. na Ustav SRH (NN 31/1990) od 25. srpnja 1990. godine, nastavlja s radom kao Sabor Republike Hrvatske.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 13: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

13

Sabor SRH, kao zakonodavno tijelo i najviši organ vlasti, u ostvarivanju funkcija iz republičke ustavnim odredbama definirane nadležnosti, ostvaruje suradnju sa Saveznom skupštinom i skupštinama drugih republika i autonomnih pokrajina, republičkim tijelima izvršne i sudbene vlasti, republičkim organima uprave, skupštinama zajednica gradova i općina, društveno-političkim organizacijama, organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim interesnim zajednicama. Dio poslova koji su prema Ustavnom zakonu iz 1953. godine i Ustavu iz 1963. godine u isključivoj nadležnosti Sabora SRH (pomilovanja, raspisivanje referenduma, proglašavanje zakona, raspisivanje izbora za zastupnike i dr.), u razdoblju od 1946. do 1953. godine pripada u nadležnost Prezidijuma Sabora NRH. Sabor NRH imenuje i razrješava Vladu NRH koja mu odgovara za svoj rad. Prema Ustavnom zakonu iz 1953. godine (NN 9/1953), iz reda članova Republičkog vijeća Sabora bira se Izvršno vijeće Sabora, koje kao izvršni organ Sabora NRH, odgovara za svoj rad Saboru SRH. Prema poslovnicima saborskih vijeća iz 1958. godine (NN 58/1958, NN 59/1958), vijeća mogu tražiti od Vrhovnog suda NRH i Višeg privrednog suda, okružnih i okružnih privrednih sudova izvještaje o stanju pravosuđa, te podnositi interpelacije o radu republičke uprave. Ustav iz 1963. godine (NN 15/1963) također obvezuje Izvršno vijeće Sabora, da kao organ Sabora SRH kome se povjerava političko-izvršna funkcija u okviru prava i dužnosti Republike, izvještava Sabor SRH o svom radu. Republički sekretari i drugi funkcionari koji rukovode radom republičkih organa uprave, dužni su izvještavati Sabor SRH i Izvršno vijeće o radu organa uprave. Poslovnikom Sabora SRH iz 1965. godine (NN 22/1965) uređuje se njegov odnos prema društveno-političkim organizacijama, Izvršnom vijeću i republičkim organima uprave. U izvršavanju svojih zadataka od zajedničkog interesa za Republiku, Sabor SRH surađuje s općinama, kotarima, društveno-političkim organizacijama, samoupravnim ustanovama, te radnim i drugim organizacijama i neposredno se povezuje u svome radu s njihovim organima samoupravljanja. Izvršno vijeće podnosi svake godine izvještaj Saboru SRH o svom radu. Izvršno vijeće predstavlja u Saboru SRH, njegovim vijećima i drugim tijelima predsjednik Izvršnog vijeća ili član vijeća kojeg ono odredi. Vijeća Sabora SRH u okviru svojeg djelokruga daju inicijativu za rad republičkih organa uprave, utvrđuju njihove obaveze za izvršavanje i provođenje zakona i drugih akata i politike koju je utvrdila Savezna skupština i Sabor SRH, te obavljaju političku kontrolu nad njihovim radom i izvršavanjem zadataka i poslova iz njihove nadležnosti. Republički sekretari i drugi funkcionari dužni su svake godine dostavljati Saboru SRH izvještaje o radu republičkih organa uprave. Poslovnikom Sabora SRH iz 1970. godine (NN 36/1970) određuje se da Vrhovni sud Hrvatske i Viši privredni sud u Zagrebu obavještavaju Sabor SRH o primjeni zakona i problemima u radu sudova. O pitanjima od općeg interesa za Republiku Sabor SRH raspravlja s predstavnicima društveno–političkih organizacija kao Opći Sabor SRH, a koji organiziraju sporazumno Predsjedništvo Sabora SRH i najviši organi društveno-političkih organizacija. U okviru svog djelokruga, Sabor SRH ostvaruje suradnju sa Saveznom skupštinom. U pitanjima od zajedničkog interesa za republiku i pitanjima značajnim za utvrđivanje politike federacije Sabor SRH surađuje sa skupštinama drugih republika. U zakonodavnoj djelatnosti federacije Sabor SRH surađuje sa Saveznom skupštinom u toku cijelog postupka donošenja zakona. Sukladno odredbama Ustava iz 1974. godine (NN 8/1974) i poslovnicima Sabora SRH iz 1975. godine (NN 22/1975), 1982. godine (NN 23/1982) i 1986. godine (NN 25/1986), Sabor SRH surađuje s Predsjedništvom SRH, Savjetom Republike, Izvršnim vijećem Sabora i Ustavnim sudom. Predsjedništvo SRH prati provođenje politike i izvršavanje zakona i drugih općih akata Sabora SRH. Izvršno vijeće Sabora odgovorno je Saboru SRH za stanje u Republici, za provođenje politike i izvršavanje propisa i drugih općih akata Sabora SRH te za usmjeravanje i usklađivanje rada republičkih organa uprave. Vijeća Sabora SRH provode političku kontrolu nad radom republičkih organa uprave, republičkih savjeta i drugih republičkih organa i organizacija koje obavljaju javne ovlasti, te obavljaju nadzor nad izvršavanjem zadataka i poslova iz njihove nadležnosti. U ostvarivanju

http://arhinet.arhiv.hr

Page 14: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

14

svojih zadataka Sabor SRH surađuje i sa skupštinama općina, gradskih zajednica općina i zajednica općina, te s radnicima u organizacijama udruženog rada i u drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama. U obavljanju funkcija Sabora SRH, vijeća Sabora SRH i druga tijela Sabora SRH i vijeća osiguravaju ostvarivanje ustavnih prava društveno-političkih organizacija: Saveza komunista Hrvatske, Socijalističkog Saveza radnog naroda Hrvatske, Saveza sindikata Hrvatske, Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske i Saveza socijalističke omladine Hrvatske. Zastupnička pitanja mogu se uputiti i organima pravosuđa, koji su po zakonu dužni o svom radu podnositi izvještaj Saboru. Sabor SRH surađuje sa Skupštinom SFRJ i sa skupštinama drugih republika i autonomnih pokrajina u poslovima od zajedničkog interesa. Neposrednu suradnju Sabora SRH i Skupštine SFRJ ostvaruju u okviru svoga djelokruga vijeća i druga tijela Sabora SRH i vijeća, predsjednik i Predsjedništvo Sabora SRH, delegacija Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina i delegati samoupravnih organizacija i zajednica te društveno-političkih organizacija iz SRH u Saveznom vijeću. Sabor SRH surađuje sa skupštinama drugih republika i autonomnih pokrajina osnivanjem zajedničkih međurepubličkih tijela i organizacija, izmjenom iskustava, međusobnim razmjenama programa rada te dokumentacijskog i informativnog materijala i službenih glasila, uzajamnim sastancima zastupnika i razmjenom delegacija te sastancima pojedinih funkcionara.

Povijest arhivskog fonda Nakon ukidanja saborskoga arhiva 1963. godine, uredsko poslovanje za Sabor SRH, Izvršno vijeće Sabora i niz drugih republičkih tijela organizira i vodi zajednička administrativno-tehnička služba, Ured za opće poslove Sabora i Vlade (ranije Direkcija zajedničkih službi, Sekretarijat općih poslova, Ured za opće poslove i protokol). U dva arhivska spremišta u zgradi Sabora odlagane su mape sa spisima različitih stvaratelja (Sabora SRH, Izvršnog vijeća Sabora, Republičkog protokola i dr.) i iz različitih razdoblja. Godine 1995. obavljeno je identificiranje i fizičko razdvajanje gradiva prema stvarateljima. Tijekom 1996. godine gradivo je iz zgrade Sabora preseljeno u novu pismohranu Ureda za opće poslove Vlade RH i Hrvatskog državnog sabora. Iste godine u potpunosti je dovršeno razdvajanje pismohrane Sabora od pismohrane Vlade RH. Prilikom smještaja gradiva u novouređena spremišta u zgradi Sabora 1998. godine, gradivo je podijeljeno u dva fonda prema graničnoj 1990. godini. Fond Sabor Narodne/Socijalističke Republike Hrvatske podijeljen je dalje na podfondove pri čemu su granične bile godine donošenja triju Ustava (1947, 1963, 1974) i jednog Ustavnog zakona (1953), gdje je svaku ustavnu promjenu slijedila i preobrazba političkoga i parlamentarnoga sustava. U idućoj fazi pristupilo se razdvajanju gradiva svakog pojedinog saziva i radnih tijela Sabora SRH unutar saziva. Pri tome je utvrđen vanjski red u spremištima i izrađena kartoteka gradiva. Po tako uspostavljenoj strukturi, gradivo fonda Sabor Socijalističke Republike Hrvatske preuzimano je u Hrvatski državni arhiv u nekoliko navrata. Uz svaki od primopredajnih zapisnika, priložen je popis preuzetog gradiva po strukturi gradiva uspostavljenoj u pismohrani. Pojedine cjeline preuzetog gradiva, tematski vezane uz rad Sabora SRH, izdvojene su prilikom preuzimanja i formirane u posebne fondove i zbirke. Godine 1965. preuzet je dio gradiva Ustavotvornog sabora NRH iz 1946. i 1947. godine, te gradivo Komisije za statute općina i kotara Republičkog vijeća Sabora NRH iz 1956. i 1957. godine. U nekoliko navrata 1994, 1995. i 1996. godine, Ured za opće poslove Vlade i Sabora Republike Hrvatske predao je Hrvatskom državnom arhivu bibliotečno gradivo iz Biblioteke Sabora RH. Između ostalog, riječ je o Stenografskim zapisnicima zasjedanja Sabora SRH od 1963. do 1981. godine, te Biltenima Sabora SRH za razdoblje od 1967. do 1973. godine. Godine 1998. Hrvatski državni arhiv preuzeo je od istog Ureda dio gradiva nastalog radom Ustavotvornog sabora NRH, te gradivo Sabora NRH od 1946. do 1953. godine. Istom akvizicijom preuzeto gradivo Prezidijuma Sabora NRH od 1947. do 1950. godine, pridruženo je fondu HR-HDA-278 Prezidijum Sabora NRH.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 15: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

15

Godine 2000. Hrvatski državni arhiv preuzeo je od Hrvatskog državnog sabora preostalo gradivo nastalo radom Sabora NRH i njegovih radnih tijela od 1945. do 1953. godine, zatim hemeroteku, te bibliotečno i drugo gradivo. Hemeroteka, koja sadrži tematski složene novinske isječke iz jugoslavenskog tiska od 1945. do 1974. godine izdvojena je nakon preuzimanja u zasebni fond HR-HDA-1109 Hemeroteka Sabora Socijalističke Republike Hrvatske. Prilikom revizije i sređivanja cjelokupnog fonda HDA-1081 Sabor Socijalističke Republike Hrvatske, hemeroteka je ukinuta kao zaseban fond, te je oblikovana kao posebna serija unutar fonda HDA-1081 Sabor Socijalističke Republike Hrvatske. Pri tome je zadržana struktura hemeroteke po tematskim cjelinama, na način kako je postavljena u pismohrani Sabora. Kao posebna serija unutar fonda HDA-1081 Sabor Socijalističke Republike Hrvatske oblikovana je i zbirka fotografija Sabora SRH. Fonoteka, koja sadrži 94 gramofonske ploče nastale u produkciji Radio Beograda (Iz tonskog arhiva RTB-a: značajni događaji iz jugoslavenske prošlosti 1946-1959), a koju je Sabor SRH primio 16. rujna 1959. godine, pridružena je nakon preuzimanja u HDA Zbirci fono gradiva HR HDA 1397, koja se čuva u Hrvatskoj kinoteci (Hrvatski filmski arhiv). U evidencijama Hrvatske kinoteke, navedene gramofonske ploče evidentirane su pod rednim brojem 26 i dostupne su za korištenje. Preostalo gradivo koje je preuzeto 2000. godine - bibliotečno gradivo, zemljopisne karte i urbanističke studije također je pridruženo odgovarajućim zbirkama. Godine 2004. od Hrvatskog sabora preuzeto je gradivo nastalo radom Sabora NRH / Sabora SRH i njegovih radnih tijela od 1953. do 1974. godine, a 2010. godine gradivo nastalo radom Sabora SRH i njegovih radnih tijela u sazivima od 1974. do 1982. godine.

Način preuzimanja ili predaje gradiva Gradivo fonda preuzimano je od Administrativnog odsjeka Sabora SRH, Ureda za opće poslove Vlade RH i Hrvatskog državnog sabora i Hrvatskog sabora. U Knjigu akvizicija gradivo je uvedeno pod brojevima 30/1965, 25/1998, 19/2000, 9/2004 i 37/2010. Predano je po službenoj dužnosti.

SADRŽAJ I USTROJ

Sadržaj

Fond sadrži zakone, odluke, preporuke, društvene planove, rezolucije, autentična tumačenja zakona i druge akte Sabora SRH, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Sabora, Predsjedništva Sabora SRH, saborskih vijeća i radnih tijela Sabora SRH i saborskih vijeća. Gradivo fonda čine i razni izvještaji i elaborati Savezne skupštine (Skupštine SFRJ), nacrti saveznih zakona, izvještaji, analize i elaborati Saveznog izvršnog vijeća i Izvršnog vijeća Sabora, izvještaji o radu i planovi rada, te razni materijali republičkih sekretarijata, republičkih savjeta, republičkih zavoda, samoupravnih interesnih zajednica, pravosudnih tijela, poduzeća, kulturnih i drugih javnih ustanova, izvještaji o radu i predstavke općinskih i kotarskih skupština, te molbe, predstavke i pritužbe građana.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 16: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

16

Dio gradiva fonda čini dokumentacija s oznakom tajnosti (povjerljivi i strogo povjerljivi spisi), nastala u razdoblju od 1962. do 1982. godine, a obuhvaća izvještaje i elaborate Savezne skupštine, Saveznog izvršnog vijeća, Izvršnog vijeća Sabora, Javnog tužilaštva Hrvatske, Deviznog inspektorata i drugih saveznih i republičkih tijela o značajnim političkim, ekonomskim, pravosudnim i sigurnosnim pitanjima. Među dokumentacijom s određenim stupnjem tajnosti nalaze se i izvještaji vezani uz posjete delegacija Sabora SRH inozemstvu, posjete inozemnih parlamentarnih delegacija Saboru SRH, te stenografske bilješke o razgovorima saborskih dužnosnika sa stranim delegatima i ambasadorima u SRH i SFRJ. Dio gradiva odnosi se na dokumentaciju vezanu uz održavanje i radove na saborskim objektima, te projektnu dokumentaciju vezanu uz uređenje spomen-područja i gradnju spomen-obilježja na području SRH. Posebnu cjelinu gradiva čine personalni dosjei saborskih zastupnika, te personalna dokumentacija službenika i tehničkog osoblja Sabora SRH. Fond sadrži i registraturna pomagala Sabora SRH i radnih tijela za sazive od 1945. do 1982. godine. Posebne cjeline fonda čine zbirka fotografija Sabora SRH (14 fotoalbuma, 750 fotografija) za razdoblje 1953-1970, te zbirka članaka iz jugoslavenskog tiska (hemeroteka) za razdoblje 1945-1974.

Odabiranje, izlučivanje i rokovi čuvanja

Izlučivanje gradiva provedeno je u nekoliko navrata, prije preuzimanja gradiva u Hrvatski državni arhiv. Godine 1981. odobreno je Izvršnom vijeću Sabora izlučivanje dijela računovodstvene dokumentacije Sabora SRH i Izvršnog vijeća Sabora, a izlučena je sljedeća računovodstvena dokumentacija Sabora nastala u razdoblju od 1947. do 1975. godine: izvodi računa depozita, izvodi fonda otpreme i fonda zajedničke potrošnje, evidencije kredita i stanja sredstava na žiro-računu, kontovnik kredita, likvidacioni kartoni putnog paušala, obračun troškova zasjedanja i pregledi troškova vijeća odbora i komisija, blagajna i blagajnički izvještaji, uplatnice, prilozi odvojeni od računa, temeljnice, obračun PTT troškova, financijski dnevnici te razni računi. U pismohrani Ureda za opće poslove Vlade i Sabora RH u dva navrata tijekom 1994. godine izlučene su dostavne knjige i računovodstvena dokumentacija kojoj je istekao rok čuvanja: izvodi sa žiro-računa, ulazni računi, blagajnički izvještaji, temeljnice, knjigovodstvene kartice, vanjske zarade, dnevni obračuni, doprinosi iz OD, evidencije kredita, odobrenja za isplate iz FZP, kopije prijenosa novčanih sredstava, obrasci IOS, izdatnice potrošnog materijala, čekovne knjižice, doznake za bolovanje, rješenja za prekovremeni rad, statistički izvještaji, sindikalni krediti, troškovi zasjedanja Sabora i slično. Izlučeno je oko 190 d/m dokumentacije nastale od 1964. do 1990. godine radom Sabora SRH, Izvršnog vijeća Sabora i drugih republičkih tijela za koje je Ured za opće poslove Sabora i Vlade, kao zajednička administrativno-tehnička služba, vodio uredsko poslovanje.

Dopune

Zaključno s primopredajom iz travnja 2010. godine, u Hrvatski državni arhiv preuzeto je gradivo nastalo radom Sabora SRH i njegovih radnih tijela od 1945. do 1982. godine. Gradivo nastalo radom Sabora SRH, njegovih vijeća i radnih tijela u sazivima od 1982. do 1990. godine nalazi se u pismohrani Hrvatskog sabora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 17: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

17

Plan sređivanja

Kao što je navedeno u povijesti arhivskog fonda, fond je za neke cjeline osnovno sređen (postavljen) već u pismohrani Sabora. S obzirom da je gradivo dospjelo u Hrvatski državni arhiv kroz nekoliko akvizicija, 2010. godine je najprije obavljena revizija, a zatim sređivanje cjelokupnog fonda. Tom prilikom gradivo je organizirano u serije prema mandatnim razdobljima, odnosno saborskim sazivima. S obzirom da je 1958. godine napuštena praksa vođenja urudžbenih zapisnika po sazivima i uvedena praksa njihovog vođenja po kalendarskim godinama, u većem dijelu registraturnih pomagala evidentirani su spisi različitih saziva, te su s obzirom na to sva registraturna pomagala Sabora SRH izdvojena u posebnu seriju. Iznimku u postavljanju i organizaciji gradiva po sazivima čini i gradivo vezano uz administrativne (spisi Tajništva) i kadrovske poslove, koji nisu vezani trajanjem pojedinog saziva, osim osobom tajnika kojeg kao dužnosnika imenuje Sabor SRH. Također se javlja problem razdvajanja pripadajućih spisa unutar graničnih godina u kojima dolazi do smjene dvaju saziva. S obzirom na navedeno, spisi vezani uz administrativne i kadrovske poslove oblikovani su kao posebna serija unutar fonda. Osim razlika u praksi evidentiranja spisa (po sazivima i po godinama), dva su osnovna sustava odlaganja (razvođenja) spisa. Kako Sabor SRH nije upravno državno tijelo, a njegov se rad ostvaruje isključivo kroz sjednice, na odlaganje spisa ne primjenjuju se načela propisanog uredskog poslovanja. Spisi evidentirani u urudžbenim zapisnicima Sabora do 1953. godine odlagani su u tematske cjeline (npr. uvjerenja i zakletve zastupnika, zapisnici, ukazi, zakoni, odborski izvještaji, razno...). Pri tome se za svaki spis u urudžbenom zapisniku navodi oznaka tematske cjeline (svežnja) i redni broj pod kojim je u toj cjelini spis odložen. Od 1953. godine uvodi se praksa odlaganja spisa po sjednicama (materijali za sjednice) i organizacijskim jedinicama (vijeća i radna tijela Sabora i saborskih vijeća). S obzirom na to, podserije unutar serija odnosno niže arhivske jedinice unutar podserija formirane su prema dva osnovna kriterija: prema sadržaju (npr. Akti Sabora), odnosno organizacijskom ustroju Sabora (vijeća, radna tijela Sabora i saborskih vijeća). Dokumentacija oblikovana u jedinice prema organizacijskom ustroju u načelu se dalje dijeli na tri osnovne sadržajne cjeline: zapisnici sjednica, materijali za sjednice i opća korespondencija. Zapisnici sjednica složeni su po rednom broju održavanja sjednica. Materijali za sjednice složeni su po rednom broju održavanja sjednica, a unutar svake sjednice svi su materijali složeni po utvrđenom dnevnom redu sjednice. Opća korespondencija obuhvaća sve ostale materijale koji nisu bili predmetom sjednica (predstavke građana, razna izvješća, elaborati, upiti, inicijative i drugo iz djelokruga vijeća i radnih tijela) složene po godinama, a unutar godina po urudžbenim brojevima spisa. Posljednja dva saziva (1982-1990) su tijekom izrade ovog inventara još bila kod stvaratelja, ali je u planu primopredaja, pa će se nakon toga i ti sazivi pridružiti fondu na temelju postojeće strukture. Temeljem navedenog, oblikovane su sljedeće serije s pripadajućim podserijama:

1. REGISTRATURNA POMAGALA 1. Urudžbeni zapisnici i popisi akata 2. Kazala

2. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1945-1946. 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske 2. Zapisnici sjednica 3. Dokumentacija o organizaciji Sabora

3. USTAVOTVORNI SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1946-1947.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 18: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

18

1. Akti Ustavotvornog Sabora Narodne Republike Hrvatske 2. Zapisnici sjednica 3. Opća korespondencija 4. Radna tijela Ustavotvornog sabora Narodne Republike Hrvatske

4. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1947-1950. 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske 2. Zapisnici sjednica 3.Ukazi Prezidijuma Sabora Narodne Republike Hrvatske i ostavke 4. Odborski izvještaji 5. Dokumentacija o organizaciji Sabora 6. Opća korespondencija 7. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske

5. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1950-1953. 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske 2. Zapisnici sjednica 3. Ukazi i izvještaji Prezidijuma Sabora Narodne Republike Hrvatske 4. Odborski izvještaji 5. Dokumentacija o organizaciji Sabora 6. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske

6. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1953-1958. 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske 2. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske 3. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača 4. Republičko vijeće 5. Vijeće proizvođača 6. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

7. SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1958-1963. 1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske 2. Kabinet predsjednika Sabora Narodne Republike Hrvatske 3. Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske 4. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača 5. Republičko vijeće 6. Vijeće proizvođača 7. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača 8. Klub narodnih zastupnika

8. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1963-1965. 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 2. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 3. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 4. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 5. Republičko vijeće 6. Privredno vijeće 7. Prosvjetno-kulturno vijeće 8. Socijalno-zdravstveno vijeće 9. Organizaciono-političko vijeće 10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća

9. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1965-1967. 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 2. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 3. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 4. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 5. Republičko vijeće 6. Privredno vijeće 7. Prosvjetno-kulturno vijeće 8. Socijalno-zdravstveno vijeće

http://arhinet.arhiv.hr

Page 19: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

19

9. Organizaciono-političko vijeće 10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća

10. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1967-1969. 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 2. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 3. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 4. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 5. Republičko vijeće 6. Privredno vijeće 7. Prosvjetno-kulturno vijeće 8. Socijalno-zdravstveno vijeće 9. Organizaciono-političko vijeće 10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća

11. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1969-1974. 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 2. Dokumentacija s oznakom tajnosti 3. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 4. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 5. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 6. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 7. Republičko vijeće 8. Privredno vijeće 9. Prosvjetno-kulturno vijeće 10. Socijalno-zdravstveno vijeće 11. Organizaciono-političko vijeće 12. Klubovi zastupnika

12. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1974-1978. 1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 2. Dokumentacija s oznakom tajnosti 3. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 4. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 5. Delegacija Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ 6. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 7. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 8. Vijeće udruženog rada 9. Vijeće općina

10. Društveno-političko vijeće 13. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1978-1982.

1. Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 2. Dokumentacija s oznakom tajnosti 3. Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 4. Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 5. Delegacije Sabora SRH u vijećima Skupštine SFRJ 6. Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 7. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske 8. Vijeće udruženog rada 9. Vijeće općina

10. Društveno-političko vijeće 11. Klubovi zastupnika

14. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1982-1986. (nakon preuzimanja)

15. SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1986-1990. (nakon preuzimanja)

16. ADMINISTRATIVNI I KADROVSKI POSLOVI SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE 1945-1982.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 20: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

20

1. Tajništvo 2. Personalni poslovi

17. ZBIRKA FOTOGRAFIJA SABORA SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE 18. ZBIRKA ČLANAKA IZ JUGOSLAVENSKOG TISKA (HEMEROTEKA)

UVJETI DOSTUPNOSTI I KORIŠTENJA

Uvjeti dostupnosti

Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, pa je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskog državnog arhiva. Javno arhivsko gradivo u pravilu je za korištenje dostupno 30 godina nakon nastanka. Fond sadrži osobne podatke čija je dostupnost ograničena sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), te dokumentaciju s oznakom tajnosti, čija je dostupnost ograničena i u postupanju s kojom se primjenjuju odredbe Zakona o tajnosti podataka (NN 79/2007) i Zakona o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007). Javno arhivsko gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon svoga nastanka, odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi. Isto gradivo može se koristiti i prije predviđenoga roka, ako je od nastanka namijenjeno javnosti ili ako na to pristane osoba na koju se ono odnosi, odnosno njezin bračni drug, djeca ili roditelji poslije njezine smrti. Arhivsko gradivo koje sadrži podatke koji se odnose na obranu, međunarodne odnose i na poslove nacionalne sigurnosti, uključujući one za održavanje reda i mira, te na gospodarske interese države, a čijim bi objavljivanjem nastupile štetne posljedice za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske, dostupno je za korištenje po isteku roka od 50 godina od njegova nastanka, ako posebnim propisom nije drukčije uređeno. Dokumentaciju s oznakom tajnosti (državna tajna, strogo povjerljivo, povjerljivo) sadrže sljedeće arhivske jedinice: 7.3.3. Odbor za društveni nadzor, 1962-1963. 8.3.3. Odbor za društveni nadzor, 1963-1965. 9.3.3. Komisija za društveni nadzor, 1965-1967. 9.9. Organizaciono-političko vijeće, 1966-1967. 10.4.3. Komisija za društveni nadzor, 1968-1969. 11.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti, 1969-1974. 11.5.3. Komisija za društveni nadzor, 1969-1973. 12.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti, 1974-1978. 12.6.2. Odbor za pitanja vanjske politike i odnosa s inozemstvom, 1974-1978. 13.1. Akti Sabora SRH, 1978-1982. 13.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti, 1978-1982. 13.6.2. Odbor za pitanja vanjske politike i odnosa s inozemstvom, 1978-1982. 13.11. Klubovi zastupnika, 1980. Ukoliko znanstveni razlozi zahtijevaju korištenje arhivskoga gradiva prije isteka predviđenih rokova, ravnatelj HDA može odobriti korištenje toga gradiva, na način i pod uvjetima koji jamče zaštitu javnih probitaka, odnosno privatnosti, prava i probitaka treće osobe, uz obvezno prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog arhivskog vijeća.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 21: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

21

Javno arhivsko gradivo mogu koristiti bez ograničenja stvaratelji čijom je djelatnošću i radom nastalo, u svrhe radi kojih je nastalo odnosno kojima je služilo. Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja određeni su Pravilnikom o radu Čitaonice Hrvatskog državnog arhiva, te Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999). Osnovne informacije o uvjetima objavljivanja ili umnožavanja gradiva dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva. O istima je potrebno konzultirati i djelatnike u Korisničkoj službi HDA.

Jezik / pismo u gradivu Gradivo je na hrvatskom jeziku. Pismo u fondu je latinica.

Tvarne značajke i tehnički uvjeti Papir. Nema znatnijih mehaničkih oštećenja.

Obavijesna pomagala Kao obavijesna pomagala mogu poslužiti urudžbeni zapisnici i kazala Sabora SRH i saborskih radnih tijela nastali u Saboru SRH.

DOPUNSKI IZVORI

Dopunski izvori Dopunski izvori, dostupni u Hrvatskom državnom arhivu, sljedeći su fondovi i zbirke: HR-HDA-207 Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske HR-HDA-278 Prezidijum Sabora Narodne Republike Hrvatske HR-HDA-280 Izvršno vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske HR-HDA-1397 Zbirka fono gradiva HR-HDA-1655 Republička izborna komisija

Kao dopunski izvor dostupan u Hrvatskome državnom arhivu valja navesti i bibliotečno gradivo, posebno Stenografske zapisnike zasjedanja Sabora SRH i Biltene Sabora SRH, dostupne za korištenje u Knjižnici HDA.

Dopunski izvor izvan Hrvatskog državnog arhiva je gradivo dvaju saziva Sabora SRH od 1982. do 1990. godine, te gradivo nastalo radom Hrvatskog sabora (Sabora Republike Hrvatske, Hrvatskog državnog sabora) od 1990. godine, a koje se nalazi u Pismohrani Hrvatskog sabora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 22: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

22

Bibliografija: Narodne novine, 1945-1990. Perić, Ivo. Hrvatski državni sabor 1848.-2000. Treći svezak: 1918.-2000. Hrvatski institut za povijest, Hrvatski državni sabor, Dom i svijet, Zagreb 2000. Štambuk-Škalić, Marina. Kako je organizirana pismohrana Hrvatskoga sabora (1999-2004). Arhivski vjesnik, 48 (2005), str. 29-44 Štambuk-Škalić, Marina. Prilog poznavanju institucija: Sabor Narodne Republike Hrvatske: saziv 1953-1963. Arhivski vjesnik, 45 (2002), str. 83-102

NAPOMENE

Prilikom citiranja gradiva fonda, navodi se oznaka zemlje, kratica ustanove, broj fonda, naziv fonda, potpuna signatura i naziv arhivske jedinice: Npr. HR-HDA-1081, Sabor SRH, 8.3.3. Odbor za društveni nadzor Prilikom citiranja zapisnika sjednice, uz potpunu signaturu i naziv arhivske jedinice, navodi se redni broj i datum sjednice: Npr. HR-HDA-1081, Sabor SRH, 7.6.2.3.1. Zapisnici sjednica, zapisnik 31. sjednice, 26.3.1963. Prilikom citiranja materijala za sjednice, uz potpunu signaturu i naziv arhivske jedinice, navodi se redni broj i datum sjednice, te naziv spisa: Npr. HR-HDA-1081, Sabor SRH, 3.4.1.2. Materijali za sjednice, 1. sjednica 29.11.1946, Izvještaj Republičke izborne komisije. Prilikom citiranja opće korespondencije, uz potpunu signaturu i naziv arhivske jedinice, navodi se naziv i urudžbeni broj spisa: Npr. HR-HDA-1081, Sabor SRH, 13.3. Kabinet predsjednika Sabora SRH, Otvoreno pismo Vlade Gotovca predsjedniku Sabora SRH, 2140/1981. KONTROLA OPISA

Pravila ili propisi:

Inventar je izrađen prema međunarodnim normama: ISAAR (CPF): Međunarodna norma arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji, 2. izd., Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006. ISAD (G): Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva, 2. izd., Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2001.

Nadnevak izrade opisa:

Inventar je izrađen 2012. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 23: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

23

II. OPIS SERIJA I PODSERIJA

http://arhinet.arhiv.hr

Page 24: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

24

Signatura: HR-HDA-1081-1 Naslov: REGISTRATURNA POMAGALA Vrijeme nastanka: 1945-1981. Razina opisa: serija Količina: 69 knjiga; 3 d/m knj. br. 1-69 Sadržaj Seriju čine urudžbeni zapisnici, popisi akata i kazala koja su osnovne evidencije poslovanja Sabora u razdoblju od 1945. do 1982. godine. Do 1958. godine urudžbeni zapisnici i kazala vođeni su po mandatnim razdobljima odnosno sazivima. Sukladno tome, svi spisi pojedinog saziva evidentirani su u neprekidnom nizu tekućih brojeva od broja 1. Od 1958. godine (s početkom mandatnog razdoblja 1958-1963) urudžbeni zapisnici i kazala vode se po kalendarskim godinama. Od iste godine kao prilog urudžbenim zapisnicima vode se popisi akata. U urudžbenim zapisnicima za svaku kalendarsku godinu spisi se evidentiraju u novom nizu od tekućeg broja 1. Ista je praksa evidentiranja spisa i u graničnim godinama, u kojima dolazi do smjene dvaju saziva (1963, 1965, 1967, 1969, 1974, 1978). Spisi su evidentirani u neprekinutom nizu brojeva od početka do kraja godine i nema naznake o početku novog saziva. Poslovanje radnih tijela Sabora u sazivima do 1953. godine evidentirano je u posebnim registraturnim pomagalima koja su razvrstana uz pripadajuće arhivske jedinice. Od saziva 1953-1958. dokumentacija vezana uz rad Sabora, saborskih vijeća, radnih tijela Sabora i radnih tijela saborskih vijeća evidentirana je u zajedničkim registraturnim pomagalima. Plan sređivanja Serija je podijeljena na dvije podserije: 1.1 Urudžbeni zapisnici i popisi akata 1.2 Kazala. Signatura: HR-HDA-1081-1.1 Naslov: Urudžbeni zapisnici i popisi akata Vrijeme nastanka: 1945-1981. Razina opisa: podserija Količina: 37 knjiga; 1,7 d/m knj. br. 1-37 HR-HDA-1081-1.1. Urudžbeni zapisnici i popisi akata Knjiga

1. Urudžbeni zapisnik 1945-1947. U urudžbenom zapisniku evidentirani su spisi Sabora NRH 1945-1946. i Ustavotvornog sabora NRH 1946-1947. U istom urudžbenom zapisniku evidentirani su i spisi Predsjedništva Narodnog sabora Hrvatske/Prezidijuma Sabora NRH/Prezidijuma Ustavotvornog sabora NRH koji posebni urudžbeni zapisnik počinje voditi od 16. prosinca 1946. godine.

knj. 1

2. Urudžbeni zapisnik 1947-1950.

knj. 2-4

3. Urudžbeni zapisnik 1950-1953.

knj. 5

4. Urudžbeni zapisnik 1953-1958. knj. 6 -7

http://arhinet.arhiv.hr

Page 25: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

25

HR-HDA-1081-1.1. Urudžbeni zapisnici i popisi akata Knjiga 5. Urudžbeni zapisnik 1958.

Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije (putni nalozi, poštanski troškovi, računi nabava, radova i usluga, novčana primanja zastupnika, budžet, administrativne zabrane, dječji dodaci, plaće službenika i tehničkog osoblja), natječaja za radna mjesta, te uvjerenja o izboru i svečane izjave zastupnika Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača.

knj. 8

6. Urudžbeni zapisnik 1959. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije i spisa Tajništva (dopisivanje s objektima i jahtama Sabora: Vila Boninovo Dubrovnik, Odmaralište „Saborska“ Mali Lošinj, zapovjedništvo m/y „Jadran“, Jedrilica „Dalmacija“, m/y „Kraljevica“).

knj. 9

7. Urudžbeni zapisnik 1960. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije i spisa Tajništva (dopisivanje s objektima i jahtama Sabora).

knj. 10

8. Popisi akata 1958-1960. Popisi akata prilog su urudžbenim zapisnicima za 1958, 1959. i 1960. godinu. Sadrže popise saziva i zapisnika zajedničkih sjednica Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača, samostalnih sjednica vijeća i njihovih radnih tijela, te sjednica radnih tijela Sabora NRH.

knj. 11

9. Urudžbeni zapisnik 1961. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, dopisivanja s objektima Sabora, te saziva i zapisnika sjednica vijeća i radnih tijela Sabora i vijeća.

knj. 12

10. Urudžbeni zapisnik 1962. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, dopisivanja s objektima Sabora NRH i zapisnika sjednica, te urudžbeni zapisnik Odbora za društveni nadzor Sabora NRH (osnovni broj 8).

knj. 13

11. Urudžbeni zapisnik 1963. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, dopisivanja s objektima Sabora NRH, saziva i zapisnika sjednica do donošenja Ustava 1963. i po donošenju Ustava, te urudžbeni zapisnik spisa Odbora za društveni nadzor Sabora SRH.

knj. 14

12. Urudžbeni zapisnik 1964. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva i zapisnika sjednica, te urudžbeni zapisnik Odbora za društveni nadzor Sabora SRH.

knj. 15

13. Urudžbeni zapisnik 1965. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva i zapisnika sjednica vijeća, komisija i odbora, urudžbeni zapisnik i urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor Sabora SRH.

knj. 16

14. Urudžbeni zapisnik 1966. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva i zapisnika sjednica vijeća, odbora i komisija, urudžbeni zapisnik i urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor Sabora SRH, dopisivanje Biblioteke Sabora SRH, te rješenja Administrativne komisije Sabora (rješenja o naknadama funkcionara).

knj. 17

http://arhinet.arhiv.hr

Page 26: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

26

HR-HDA-1081-1.1. Urudžbeni zapisnici i popisi akata Knjiga 15. Urudžbeni zapisnik 1967.

Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva i zapisnika sjednica vijeća, odbora i komisija, urudžbeni zapisnik i urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor Sabora SRH, dopisivanje Biblioteke Sabora SRH, rješenja Administrativne komisije Sabora (rješenja o naknadama funkcionara, te predstavki za Izvršno vijeće Sabora).

knj. 18

16. Urudžbeni zapisnik 1968. Sadrži urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Sabora za 1968. godinu, popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva sjednica vijeća, odbora i komisija, rješenja Administrativne komisije, spisa Biblioteke Sabora, te urudžbeni zapisnik i urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor Sabora.

knj. 19

17. Urudžbeni zapisnik 1969. Sadrži urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Sabora za 1969. godinu, popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva sjednica vijeća, odbora i komisija, rješenja Administrativne komisije, spisa Biblioteke Sabora, te urudžbeni zapisnik i urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor Sabora.

knj. 20

18. Urudžbeni zapisnik 1970. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva i Zapisnika sjednica vijeća, odbora i komisija, rješenja Administrativne komisije, dopisivanja Biblioteke Sabora SRH, te urudžbeni zapisnik Komisije za reviziju zakona iz oblasti kreditno-monetarnog i bankarskog sistema i imovinskog osiguranja za 1970. godinu.

knj. 21

19. Urudžbeni zapisnik 1971. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva i zapisnika sjednica vijeća, Predsjedništva Sabora SRH i odbora i komisija vijeća i Sabora, urudžbeni zapisnik Komisije za reviziju zakona iz oblasti kreditno-monetarnog i bankarskog sistema, te imovinskog osiguranja za 1971. godinu.

knj. 22

20. Urudžbeni zapisnik 1972. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije, saziva i zapisnika sjednica vijeća, Predsjedništva Sabora SRH, radnih tijela vijeća i stalnih odbora i komisija Sabora SRH, te urudžbeni zapisnik Komisije za društveni nadzor Sabora.

knj. 23

21. Urudžbeni zapisnik 1973. Sadrži popise akata računovdstvene dokumentacije, te urudžbeni zapisnik i urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor Sabora.

knj. 24

22. Urudžbeni zapisnik 1974. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije i poslovanja Biblioteke Sabora.

knj. 25

23. Urudžbeni zapisnik 1975. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije.

knj. 26

http://arhinet.arhiv.hr

Page 27: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

27

HR-HDA-1081-1.1. Urudžbeni zapisnici i popisi akata Knjiga 24. Urudžbeni zapisnik 1976.

Knjiga br. 28 sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije i saziva sjednica vijeća, radnih tijela vijeća i stalnih odbora i komisija Sabora.

knj. 27-28

25. Urudžbeni zapisnik 1977.

knj. 29

26. Urudžbeni zapisnik 1978. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije.

knj. 30

27. Popisi akata 1977-1978. Popisi akata prilog su urudžbenim zapisnicima za 1977. i 1978. godinu. Sadrži popise akata saziva sjednica vijeća, radnih tijela vijeća i stalnih odbora i komisija Sabora.

knj. 31

28. Urudžbeni zapisnik 1979. Knjiga br. 33 sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije i saziva sjednica vijeća, radnih tijela vijeća i odbora i komisija Sabora.

knj. 32-33

29. Urudžbeni zapisnik 1980. Knjiga 35 sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije.

knj. 34-35

30. Popisi akata 1980. Popisi akata prilog su urudžbenom zapisniku za 1980. godinu. Sadrži popise akata saziva zajedničkih sjednica svih vijeća, saziva sjednica vijeća, radnih tijela vijeća i stalnih odbora i komisija Sabora.

knj. 36

31. Urudžbeni zapisnik 1981. Sadrži popise akata računovodstvene dokumentacije.

knj. 37

Signatura: HR-HDA-1081-1.2 Naslov: Kazala Vrijeme nastanka: 1945-1981. Razina opisa: podserija Količina: 32 knjige; 1,3 d/m knj. br. 38-69 HR-HDA-1081-1.2. Kazala Knjiga

1. Kazalo 1947-1950. Imenično i predmetno kazalo A-Ž spisa evidentiranih u urudžbenom zapisniku Ustavotvornog sabora NRH i urudžbenom zapisniku saziva 1947.-1950. Uz evidencijski broj urudžbenog zapisnika Ustavotvornog sabora NRH navodi se slovo „u“ (npr. 1327u).

knj. 38

2. Kazalo 1950-1953. Imenično i predmetno kazalo A-Ž.

knj. 39

3. Kazalo 1953-1958. Imenično i predmetno kazalo A-Ž.

knj. 40

http://arhinet.arhiv.hr

Page 28: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

28

HR-HDA-1081-1.2. Kazala Knjiga 4. Kazalo 1958. Po pošiljaocu A-Ž. Kazalo za spise saziva 1958-1963. iz 1958. godine.

knj. 41

5. Kazalo 1959. Po pošiljaocu A-Ž.

knj. 42

6. Kazalo 1960. Po pošiljaocu A-Ž.

knj. 43

7. Kazalo 1961. Po pošiljaocu A-Ž.

knj. 44

8. Kazalo 1962. Po pošiljaocu A-Ž.

knj. 45

9. Kazalo 1963. Po pošiljaocu A-Ž.

knj. 46

10. Kazalo 1964. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 47

11. Kazalo 1965. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 48

12. Kazalo 1966. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 49

13. Kazalo 1967. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 50

14. Kazalo 1968. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 51

15. Kazalo 1969. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 52

16. Kazalo 1970. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 53

17. Kazalo 1971. Po pošiljocu i predmetno A-Ž.

knj. 54

18. Kazalo 1972. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 55

19. Kazalo 1973. Po pošiljaocu i predmetno A-Ž.

knj. 56

20. Kazalo 1974. Imenično i predmetno A-Ž.

knj. 57

21. Kazalo 1975. Imenično i predmetno A-Ž.

knj. 58

http://arhinet.arhiv.hr

Page 29: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

29

HR-HDA-1081-1.2. Kazala Knjiga 22. Kazalo 1976. Imenično i predmetno A-Ž.

knj. 59

23. Kazalo 1977. Imenično i predmetno A-LJ, M-Ž.

knj. 60-61

24. Kazalo 1978. Imenično i predmetno A-K, L-Ž.

knj. 62-63

25. Kazalo 1979. Imenično i predmetno A-M, N-Ž.

knj. 64-65

26. Kazalo 1980. Imenično i predmetno A-LJ, M-Ž.

knj. 66-67

27. Kazalo 1981. Imenično i predmetno A-M, N-Ž.

knj. 68-69

http://arhinet.arhiv.hr

Page 30: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

30

Signatura: HR-HDA-1081-2 Naslov: SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1945-1946. Vrijeme nastanka: 1945 -1946. Razina opisa: serija Količina: 1 kutija; 0,1 d/m kut. br. 1 Sadržaj Serija sadrži zakone usvojene na sjednicama Predsjedništva Narodnog sabora Hrvatske / Prezidijuma Sabora NR Hrvatske u razdoblju od 13.7.1945. do 20.11.1946, zakone usvojene na sjednicama petog zasjedanja Sabora NRH održanog 26-29. kolovoza 1946, zapisnike sjednica petog zasjedanja Sabora NRH, te spise vezane uz organizaciju Sabora NRH. Plan sređivanja Serija je podijeljena na tri podserije: 2.1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske

2.2. Zapisnici sjednica 2.3. Dokumentacija o organizaciji Sabora Narodne Republike Hrvatske

HR-HDA-1081-2. Sabor Narodne Republike Hrvatske 1945-1946. Količina/

Kutija 1. Akti Sabora NRH, 13.7.1945.-20.11.1946.

Podserija sadrži zakone usvojene na sjednici Predsjedništva Narodnog sabora Hrvatske 13.7.1945, IV. zasjedanju ZAVNOH-a 24. i 25.7.1945, sjednicama Predsjedništva Sabora 8.9.1945, 2.10.1945, 16.10.1945, 24.11.1945, 9.2.1946, 26.2.1946, 19.3.1946, 14.5.1946, 4.7.1946, 25.7.1946. i 20.11.1946. te na sjednici Sabora NRH 29.8.1946. godine. Materijali vezani uz postupak donošenja pojedinog zakona povezani su u predmete te je uz usvojeni tekst zakona priložen prijedlog zakona (prijedlozi zakona Zakonodavne komisije pri Predsjedništvu Narodne vlade, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva prosvjete, Ministarstva narodnog zdravlja i dr.), prijedlozi izmjena i dopuna, te amandmani na prijedloge zakona. Podserija sadrži i prijedloge zakona povučene iz postupka donošenja (primjerice Zakon o privremenoj upravi i reorganizaciji JAZU u Zagrebu, Zakon o privremenom stavljanju pojednih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Visoke ekonomsko-komercijalne škole u Zagrebu pod vrhovni nadzor stručnih ministarstava). Zakoni su složeni kronološki, prema redoslijedu donošenja, odnosno rednom broju predmeta. Uz materijale vezane za donošenje zakona u urudžbenom zapisniku Sabora navodi se oznaka FZ i redni broj predmeta (zakona) u koji je spis uložen. Popis svih usvojenih zakona nalazi se u kutiji sa spisima.

0,9 kutija kut. 1

2. Zapisnici sjednica, 26.8.-30.8.1946. Podserija sadrži zapisnike 1-5. sjednice V. zasjedanja Sabora NRH.

0,1 kutija kut. 1

3. Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH, 25.7.1945. i b.g. Podserija sadrži ostavku na dužnost potpredsjednika Narodnog sabora Hrvatske Andrije Hebranga, Franje Gažija i Rade Pribićevića, te po nalogu

tajnika sastavljeni naputak o privremenoj organizaciji i raspodjeli dužnosti u Narodnom saboru Hrvatske.

kut. 1

http://arhinet.arhiv.hr

Page 31: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

31

Signatura: HR-HDA-1081-3 Naslov: USTAVOTVORNI SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE 1946-1947. Vrijeme nastanka: 1946-1947. Razina opisa: serija Količina: 1 knjiga, 1 kutija; 0,1 d/m knj. br. 70 kut. br. 2 Sadržaj Serija sadrži akte usvojene na sjednicama Ustavotvornog sabora NRH, zapisnike sjednica Ustavotvornog sabora NRH i zapisnike sjednica saborskih odbora, materijale za raspravu Nacrta Ustava NRH dostavljene u sklopu „općenarodne“ diskusije o Nacrtu Ustava i druge materijale, razne molbe i predstavke dostavljene radnim tijelima, te izvještaje odbora o radu na sjednicama. Plan sređivanja Spisi Ustavotvornog sabora NRH evidentirani su u Urudžbenom zapisniku 1945-1947. (sign. 1.1.1) i nastavljaju niz tekućih brojeva spisa Sabora NRH u 1946. godini (28.11.1946.-19.1.1947). Spisi su odlagani u nekoliko tematskih cjelina. U urudžbenom zapisniku u polju „oznaka registrature“ za svaki spis navodi se oznaka tematske cjeline i redni broj pod kojim je spis u toj cjelini odložen. Isti broj upisan je na poleđini spisa. Poslovanje radnih tijela evidentirano je u posebnim urudžbenim zapisnicima. S obzirom na navedeno, serija je podijeljena u četiri podserije: 3.1. Akti Ustavotvornog sabora Narodne Republike Hrvatske 3.2. Zapisnici sjednica 3.3. Opća korespondencija 3.4. Radna tijela Ustavotvornog sabora NRH Prve tri podserije obuhvaćaju sačuvane spise Ustavotvornog sabora evidentirane u urudžbenom zapisniku Ustavotvornog sabora NRH, a četvrta podserija obuhvaća dokumentaciju radnih tijela. Signatura: HR-HDA-1081-3.1 Naslov: Akti Ustavotvornog sabora Narodne Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1946-1947. Razina opisa: podserija Količina: 0,3 kutije kut. br. 2 Podserija sadrži Ustav iz 1947. godine, Poslovnik Ustavotvornog sabora NRH i odluke usvojene na sjednicama Ustavotvornog sabora NRH. Materijali vezani uz postupak donošenja pojedinog akta povezani su u predmete. U urudžbenom zapisniku imaju oznake FZ i F6. Akti su složeni tematski, prema vrsti akata. HR-HDA-1081-3.1. Akti Ustavotvornog Sabora NRH Količina/

Kutija 1. Ustav Narodne Republike Hrvatske, 18.1.1947.

Uz konačni tekst Ustava priložen je prijedlog Ustava NRH Narodne vlade Hrvatske, izvještaj Ustavotvornog odbora o razmatranom prijedlogu Nacrta ustava i prijedlozima izmjena i dopuna dostavljenih odboru u sklopu opće diskusije o Nacrtu ustava, te tekst odluke o proglašenju Ustava NRH koja se dostavlja Prezidijumu Ustavotvornog sabora na daljnji postupak.

0,2 kutije kut. 2

http://arhinet.arhiv.hr

Page 32: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

32

HR-HDA-1081-3.1. Akti Ustavotvornog Sabora NRH Količina/ Kutija

2. Odluke, 30.11.1946, 18.1.1947. Jedinica sadrži Odluku o primanju izvještaja o radu ZAVNOH-a, Narodnog sabora Hrvatske, Predsjedništva Narodnog sabora Hrvatske, Sabora NRH i Prezidijuma Sabora NRH i Odluku o pretvaranju Ustavotvornog sabora u Sabor NRH.

0,1 kutija kut. 2

3. Poslovnik Ustavotvornog sabora NRH, 30.11.1946. kut. 2 Signatura: HR-HDA-1081-3.2 Naslov: Zapisnici sjednica Vrijeme nastanka: 28.11.1946.-18.1.1947. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 2

U urudžbenom zapisniku Ustavotvornog sabora NRH zapisnici sjednica imaju oznaku F8 (F8/1-F8/10). Podserija sadrži zapisnike 1-9. sjednice Ustavotvornog sabora: 1. sjednica 28.11.1946, 2. sjednica 29.11.1946, 3. sjednica 30.11.1946, 4. sjednica 13.1.1947, 5. sjednica 14.1.1947, 6. sjednica 15.1.1947, 7. sjednica 16.1.1947, 8. sjednica 17.1.1947, 9. sjednica 18.1.1947, te zapisnik svečane sjednice održane 18.1.1947. godine povodom proglašenja Ustava NRH.

Signatura: HR-HDA-1081-3.3 Naslov: Opća korespondencija Vrijeme nastanka: 28.11.1946.-18.1.1947. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutije kut. br. 2

U urudžbenom zapisniku spisi podserije imaju oznaku FE. Sačuvana je manja količina spisa s oznakama u rasponu FE/11-FE/154. Podserija sadrži dopis Ustavotvornog sabora Odboru za podizanje spomenika narodnom heroju Marku Oreškoviću o prikupljenim novčanim prilozima narodnih zastupnika, obavijest predsjednika Narodne vlade Hrvatske o ostavci Vlade, izvještaje saborskih odbora o konstituiranju (Ustavotvorni odbor, Administrativni odbor, Privredno-planski i financijski odbor, Mandatno-imunitetski odbor, Odbor za molbe i žalbe, Verifikacioni odbor) i izvještaje o radu na sjednicama (donošenje pravilnika o organizaciji administrativne službe i odluke o visini prinadležnosti članova Predsjedništva, izvještaji Administrativnog odbora o pregledu računsko-blagajničkog poslovanja). Podserija sadrži i brzojave o nemogućnosti zastupnika da prisustvuju sjednicama Ustavotvornog sabora, ukaz Prezidijuma o zaključenju zasjedanja Ustavotvornog sabora, te pozdravne brzojave Ustavotvornog sabora predsjedniku Vlade FNRJ Josipu Brozu, Prezidijumu Narodne skupštine FNRJ, Prezidijumu Narodnog sobranja NR Makedonije, Narodnoj skupštini NR Slovenije, Narodnoj skupštini NR Srbije, Narodnoj skupštini NR BiH, te Prezidijumu Narodne skupštine NR Crne Gore povodom donošenja i proglašenja Ustava NRH.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 33: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

33

Signatura: HR-HDA-1081-3.4 Naslov: Radna tijela Ustavotvornog sabora NRH Vrijeme nastanka: 1946-1947. Razina opisa: podserija Količina: 1 knjiga, 0,5 kutije knj. br. 70 kut. br. 2

Podserija sadrži dokumentaciju stalnih odbora Ustavotvornog sabora NRH. Odbor za molbe i žalbe i Verifikacioni odbor vodili su posebne urudžbene zapisnike. Za ostala radna tijela urudžbeni zapisnici nisu sačuvani, ali spisi imaju urudžbeni broj odbora. Stalni odbori Ustavotvornog sabora NRH, njihova nadležnost i sastav definirani su Poslovnikom Ustavotvornog sabora NRH (NN 143/1946) od 30. studenoga 1946. godine. HR-HDA-1081-3.4. Radna tijela Ustavotvornog sabora NRH Količina/

Knjiga/Kutija 1. Verifikacioni odbor

Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja, sve izborne akte i sve žalbe protiv izbora, te o tome podnosi izvještaj Ustavotvornom saboru. Spisi Odbora evidentirani su u zajedničkom urudžbenom zapisniku sa spisima Verifikacionih odbora saziva 1947-1950. i 1950-1953. (vidi sign. 5.6.1.1.) 1.1. Zapisnik sjednice, 29.11.1946.

Jedinica sadrži zapisnik i stenografski zapisnik 1. sjednice Odbora.

1.2. Materijali za sjednice, 18.11.1946. Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije Hrvatske o izborima za zastupnike Ustavotvornog sabora s popisom izabranih zastupnika.

kut. 2

2. Ustavotvorni odbor Ustavotvorni odbor razmatra i podnosi izvještaj o podnijetim prijedlozima Ustava, te primjedbama i prijedlozima izmjena i dopuna prijedloga Ustava. 2.1. Zapisnici sjednica, 30.11.1946.-18.1.1947.

Jedinica sadrži zapisnike 1-9. sjednice Odbora: 1. sjednica 30.11.1946, 2. sjednica 14.12.1946, 3. sjednica 16.12.1946, 4. sjednica 17.12.1946, 5. sjednica 2.1.1947, 6. sjednica 3.1.1947, 7. sjednica 4.1.1947, 8. sjednica 6.1.1947. i 9. sjednica 18.1.1947.

2.2. Odborski izvještaji Ustavotvornom saboru NRH, 30.11.1946. Izvještaj o konstituiranju Ustavotvornog odbora.

2.3. Materijali za raspravu nacrta Ustava NRH, 10.12.1946.-17.1.1947.

Spisi su odlagani u cjelinu s oznakom F1 (F1/1-F1/32). Jedinica sadrži primjedbe, prijedloge izmjena i dopuna nacrta Ustava dostavljene Ustavotvornom odboru u sklopu javne rasprave nacrta Ustava, od strane građana, sindikalnih podružnica Saveza prosvjetnih radnika i namještenika Jugoslavije, narodnih zastupnika, tiskarskog poduzeća Blaž Turčin - Zagreb, profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu i drugih. Sadrži i izvještaj sa sjednice odborske Komisije za pregled i ocjenu prijedloga stiglih iz naroda održane 3.1.1947. godine, te izvještaj o radu Redakcionog odbora u vezi s nacrtom Ustava NRH.

0.3 kutije kut. 2

http://arhinet.arhiv.hr

Page 34: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

34

HR-HDA-1081-3.4. Radna tijela Ustavotvornog sabora NRH Količina/ Knjiga/Kutija

3. Administrativni odbor Administrativni odbor donosi pravilnik o službama i službenicima Sabora, jednom mjesečno pregledava račune o poslovanju Sabora, te podnosi izvještaj predsjedniku odnosno Saboru. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Odbora: 1. sjednica 30.11.1946, 2. sjednica 30.12.1946. i 3. sjednica 10.1.1947.

kut. 2

4. Odbor za molbe i žalbe

Odbor razmatra molbe i žalbe dostavljene Ustavotvornom saboru, te o radu na sjednicama i razmatranim molbama i žalbama podnosi izvještaje i prijedloge Ustavotvornom saboru. Sve molbe i žalbe dostavljene Ustavotvornom saboru evidentirane su u urudžbenom zapisniku Ustavotvornog sabora. Molbe i žalbe za čije rješavanje Odbor za molbe i žalbe nije bio nadležan upućivane su na nadležnost Prezidijumu Ustavotvornog sabora (molbe za pomilovanja), Predsjedništvu vlade, Ministarstvu pravosuđa, te okružnim i kotarskim sudovima. Molbe i žalbe iz nadležnosti odbora upućivane su odboru i evidentirane u urudžbenom zapisniku odbora. 4.1. Urudžbeni zapisnik, 1946-1947.

U urudžbenom zapisniku evidentirano je poslovanje Odbora za molbe i žalbe od 30.11.1946. do 17.1.1947. godine (broj 1-42). Uz podatak o podnositelju molbe ili žalbe u urudžbenom zapisniku Odbora navodi se broj pod kojim je ista molba ili žalba prethodno evidentirana u urudžbenom zapisniku Ustavotvornog sabora.

4.2. Zapisnik sjednice, 17.1.1947. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora. 4.3. Odborski izvještaji i prijedlozi Ustavotvornom saboru NRH,

17.1.1947. Jedinica sadrži izvještaj o radu Odbora na sjednici održanoj 17.1.1947. godine, te prijedlog nacrta zakona o dodjeljivanju izvanredne stalne mjesečne pomoći Grguru Hečimoviću, Nikoli Miliću i Antici Kurelić. Uz prijedlog nacrta zakona priložene su molbe navedenih osoba sa svim dostavljenim prilozima.

1 knjiga 0,2 kutije; knj. br. 70 kut. br. 2

http://arhinet.arhiv.hr

Page 35: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

35

Signatura: HR-HDA-1081-4 Naslov: SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1947-1950. Vrijeme nastanka: 1947-1950. Razina opisa: serija Količina: 4 knjige, 8 kutija; 0,9 d/m knj. br. 71-74 kut. br. 3-10

Sadržaj Serija sadrži akte Sabora usvojene na redovnim i izvanrednim saborskim zasjedanjima, zapisnike sjednica Sabora i stalnih saborskih odbora, ukaze Prezidijuma Sabora NRH dostavljene Saboru, ostavke funkcionara Sabora i drugih republičkih organa, dokumentaciju o organizaciji Sabora, izvještaje o radu na sjednicama stalnih saborskih odbora, te razne predstavke i materijale dostavljene radnim tijelima. Plan sređivanja Poslovanje Sabora NRH u ovom mandatnom razdoblju (18.1.1947.-11.9.1950) evidentirano je u Urudžbenom zapisniku 1947-1950. (vidi sign. 1.1.2). Spisi su odlagani u tematske cjeline, pri čemu se uz svaki spis navodi oznaka tematske cjeline i redni broj pod kojim je spis odložen. S obzirom na način odlaganja spisa kod stvaratelja, sačuvana dokumentacija evidentirana u Urudžbenom zapisniku 1947-1950. oblikovana je u šest podserija. Dokumentacija radnih tijela evidentirana u posebnim urudžbenim zapisnicima tih tijela, čini posebnu podseriju. Sukladno tome, podserija je podijeljena na sedam podserija: 4.1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske 4.2. Zapisnici sjednica 4.3. Ukazi i ostavke 4.4. Odborski izvještaji 4.5. Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH 4.6. Opća korespondencija 4.7. Radna tijela Sabora NRH Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-4.1 Naslov: Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1947-1950. Razina opisa: podserija Količina: 4,5 kutije; 0,45 d/m kut. br. 3-7

Podserija sadrži zakone, odluke i rezolucije, proračune NRH, završne račune o izvršenju proračuna NRH, te Poslovnik Sabora NRH, usvojene na sjednicama redovnih i izvanrednih saborskih zasjedanja od 1947. do 1950. godine.. Svi spisi s prilozima vezani uz donošenje pojedinog akta povezani su u predmete. Spisi vezani uz donošenje zakona, proračuna i poslovnika u urudžbenom zapisniku Sabora imaju oznake F6 i F7, a spisi vezani uz postupak donošenja odluka i rezolucija oznaku F12. Uz svaki spis navodi se oznaka cjeline (F6, F7, F12) i redni broj predmeta (akta Sabora) u koji je spis uložen. Akti su složeni prema vrsti akata, a unutar svake vrste po rednom broju predmeta (akta).

http://arhinet.arhiv.hr

Page 36: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

36

HR-HDA-1081-4.1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske Količina/ Kutija

1. Zakoni, 20.1.1947.-11.9.1950. Uz konačan tekst usvojenog zakona, svaki predmet sadrži prijedlog Vlade za donošenje zakona, dopis kojim se prijedlog zakona dostavlja na rješavanje Zakonodavnom odboru, izvještaj Zakonodavnog odbora o razmatranom prijedlogu, te dopis kojim se konačni tekst zakona dostavlja na daljnji postupak Prezidijumu Sabora NRH.

2 kutije kut. 3-4

2. Odluke i rezolucije, 10.3.1947.-11.9.1950. Jedinica sadrži odluke o dodjeljivanju stalne mjesečne pomoći, odluke o razrješenju odnosno imenovanju sudaca Vrhovnog suda, te rezoluciju o izmjeni stava 1, čl. 13 Poslovnika Sabora. Uz konačan tekst odluke, predmeti sadrže izvještaje i prijedloge odluka o dodjeljivanju pomoći Odbora za molbe i žalbe, prijedloge Prezidijuma Sabora NRH za razrješenje ili imenovanje sudaca Vrhovnog suda, te konačne tekstove odluka dostavljene Prezidijumu Sabora NRH na daljnji postupak.

0,5 kutije kut. 5

3. Proračuni i završni računi NRH, 11.4.1947.-18.1.1950. Jedinica sadrži državni budžet i financijski zakon za državni budžet NRH za 1947. godinu, državne budžete NRH za 1948, 1949. i 1950. godinu, te završne račune prema državnom budžetu. Uz konačan tekst usvojenog budžeta, predmeti sadrže prijedloge državnog budžeta Predsjedništva Vlade NRH, dopise kojima se prijedlog dostavlja na razmatranje Privredno-planskom i financijskom odboru, izvještaj tog odbora o podnesenim prijedlozima, te dopise kojima se konačni tekst usvojenog budžeta, dostavlja Prezidijumu Sabora NRH na daljnji postupak.

2 kutije kut. 5-7

4. Poslovnik Sabora NRH, 10.3.1947. kutija 7 Signatura: HR-HDA-1081-4.2 Naslov: Zapisnici sjednica Vrijeme nastanka: 20.1.1947.-11.9.1950. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 7

Podserija sadrži zapisnike sjednica evidentirane u glavnom urudžbenom zapisniku i odložene u cjelinu s oznakom F4 (F4/1-F4/36). Zapisnici sjednica složeni su kronološkim redom po zasjedanjima i rednim brojevima sjednica za svako zasjedanje. HR-HDA-1081-4.2. Zapisnici sjednica Količina/

Kutija 1. Prvo izvanredno zasjedanje, 20.1.1947.-10.3.1947. Zapisnici 1-3. sjednice.

0,1 kutija kut. 7

2. Prvo redovno zasjedanje, 10.4.1947.-26.6.1947. Zapisnici 1-6. sjednice. 3. Drugo redovno zasjedanje, 8.12.1947.- 9.12.1947. Zapisnici 1-3. sjednice.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 37: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

37

HR-HDA-1081-4.2. Zapisnici sjednica Količina/ Kutija

4. Treće redovno zasjedanje, 17.5.1948.-19.5.1948. Zapisnici 1-4. sjednice.

kut. 7

5. Četvrto redovno zasjedanje, 16.12. i 17.12.1948. Zapisnici 1. i 2. sjednice. 6. Drugo izvanredno zasjedanje, 19.1.1949.-22.1.1949. Zapisnici 1-7. sjednice. 7. Peto redovno zasjedanje, 7.4.1949. Zapisnik 1. sjednice. 8. Šesto redovno zasjedanje, 15.10.1949. Zapisnici 1. i 2. sjednice. 9. Treće izvanredno zasjedanje, 16.1.1950.-18.1.1950. Zapisnici 1-5. sjednice. 10. Sedmo redovno zasjedanje 16.5.-17.5.1950. Zapisnici 1. i 2. sjednice. 11. Osmo redovno zasjedanje, 11.9.1950. Zapisnik 1. sjednice. Signatura: HR-HDA-1081-4.3 Naslov: Ukazi i ostavke Vrijeme nastanka: 1947-1950. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutije kut. br. 7

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi podserije imaju oznaku F5. Složeni su po rednim brojevima F5/1-F5/52. Podserija sadrži ukaze Prezidijuma Sabora NRH o sazivanju i zaključenju redovnih i izvanrednih saborskih zasjedanja, ukaze o rekonstrukciji ministarstava, imenovanju odnosno razrješenju ministara i predsjednika republičkih komisija, pismenu ostavku Vlade, ostavke funkcionara ministarstava i republičkih komisija, te ostavke saborskih zastupnika na mjesto članova u saborskim odborima. Signatura: HR-HDA-1081-4.4 Naslov: Odborski izvještaji Vrijeme nastanka: 17.1.1947.-9.9.1950. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutije kut. br. 7

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi podserije imaju oznaku F8. Podserija sadrži izvještaje o konstituiranju i popise članova Odbora za molbe i žalbe, Zakonodavnog odbora, Privredno-planskog i financijskog odbora, Mandatno-imunitetskog odbora, Administrativnog

http://arhinet.arhiv.hr

Page 38: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

38

odbora i Verifikacionog odbora, te izvještaje odbora o radu na sjednicama i donesenim zaključcima. Odborski izvještaji dostavljeni Saboru NRH evidentirani su i u urudžbenim zapisnicima radnih tijela te su prema urudžbenim brojevima radnih tijela odlagani uz njihove spise, tako da se pojedini odborski izvještaji sadržani u ovoj podseriji, nalaze i među dokumentacijom radnih tijela. Signatura: HR-HDA-1081-4.5 Naslov: Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH Vrijeme nastanka: 3.9.1947.-17.5.1950. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutije kut. br. 7

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi podserije imaju oznaku F13. Podserija sadrži prijedlog pravilnika i pravilnik o organizaciji administrativne službe Sabora Administrativnog odbora, odluke o visini prinadležnosti članova Sabora i Predsjedništva Sabora, odluku Sabora NRH o imenovanju predsjednika i članova disciplinskog suda za službenike Sabora, odluke o prinadležnostima potpredsjednika Sabora, visini dnevnica narodnih zastupnika, isplati stalnih dnevnica, stavljanju na raspolaganje stana u zgradi Sabora Milki Poboj (šefica Personalnog odsjeka Sabora NRH) i slično. Signatura: HR-HDA-1081-4.6 Naslov: Opća korespondencija Vrijeme nastanka: 21.3.1947.-31.12.1947. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutije kut. br. 7

Podserija sadrži prepisku s Odjelom za agrarnu reformu i kolonizaciju Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u vezi s uređenjem Zemljišne zajednice Plemenite općine Turopolje, zahtjev Pane Zobenica iz Putinaca za obračunavanje zajma podignutog od ZAVNOH-a i povrat dionica Srpsko-amerikanske banke predanih kao polog, te prijedlog Sindikalne podružnice Zagreb članova Disciplinskog suda za službenike Sabora NRH. Signatura: HR-HDA-1081-4.7 Naslov: Radna tijela Sabora NRH Vrijeme nastanka: 1947-1950. Razina opisa: podserija Količina: 4 knjige, 3 kutije; 0,4 d/m knj. br. 71-74 kut. br. 8-10 Podserija sadrži dokumentaciju radnih tijela evidentiranu u posebnim urudžbenim zapisnicima radnih tijela. Radna tijela Sabora NRH, njihova nadležnost i sastav u mandatnom razdoblju 1947-1950. definirani su Poslovnikom Sabora NRH od 13. ožujka 1947. godine (NN 25/1947). Dokumentacija svakog radnog tijela oblikovana je u posebnu arhivsku jedinicu.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 39: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

39

HR-HDA-1081-4.7. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Kutija

1.Verifikacioni odbor Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne akte te žalbe upućene Saboru protiv nepravilnosti u toku izbora i protiv rješenja izbornih komisija. Spisi odbora evidentirani su u zajedničkom urudžbenom zapisniku sa spisima Verifikacionog odbora saziva 1950-1953. (vidi sign. 5.6.1.1.)

0,1 kutija kut. 8

1.1. Sjednice odbora 1.1.1. Zapisnik sjednice, 8.12.1947. Zapisnik 1. sjednice Odbora. 1.1.2. Materijali za sjednice, 8.12.1947.

Izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za Sabor održanima 30. 11. 1947. godine na području Istre, Rijeke, Zadra i Lastova.

1.2. Odborski izvještaji Saboru NRH, 8.12.1947. Izvještaj o radu na punomoćima narodnih zastupnika izabranih na izborima za Sabor NRH održanima 30.11.1947. na području Istre, Rijeke, Zadra i Lastova. 2. Zakonodavni odbor, 20.1.1947.- 9.9.1950.

Zakonodavni odbor raspravlja i priprema prijedloge zakona i drugih akata Sabora NRH. Poslovanje Odbora od 1947. do 1950. evidentirano je u zajedničkom urudžbenom zapisniku sa Zakonodavnim odborom saziva 1950-1953. (sign. 5.6.2.1.). Jedinica sadrži zapisnike 1-15. sjednice Odbora, održane od 20.1.1947. do 9.9.1950. godine.

0,1 kutija kut. 8

3. Privredno-planski i financijski odbor, 8.4.1947.-16.1.1950. Privredno-planski i financijski odbor raspravlja i priprema prijedloge privrednog plana, budžeta i završnog računa NRH. Poslovanje Odbora evidentirano je u zajedničkom urudžbenom zapisniku sa Odborom za privredni plan i financije saziva 1950-1953. (sign. 5.6.3.1.). Jedinica sadrži zapisnike 1-13. sjednice Odbora, održane u razdoblju 8.4.1947.-16.1.1950.

0,1 kutija kut. 8

4. Mandatno-imunitetski odbor Mandatno-imunitetski odbor raspravlja i podnosi Saboru izvještaj o slučajevima primjene imunitetnog prava zastupnika, prestanka mandata te popunjenja upražnjenih zastupničkih mjesta. Poslovanje Odbora evidentirano je u zajedničkom urudžbenom zapisniku s Mandatno-imunitetskim odborom saziva 1950-1953. (sign. 5.6.5.1).

4.1. Sjednice odbora 4.1.1. Zapisnici sjednica, 19.5.1948, 15.10.1949. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Odbora. 4.1.2. Materijali za sjednice, 19.5.1948, 15.10.1949. Materijali za 1. i 2. sjednicu Odbora (materijali Sabora o ostavkama ili smrti zastupnika dostavljeni na razmatranje).

0,1 kutija kut. 8

http://arhinet.arhiv.hr

Page 40: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

40

HR-HDA-1081-4.7. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Knjiga/Kutija

4.2. Odborski izvještaji Saboru NRH, 20.1.1947.-15.10.1949. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju Odbora, te izvještaje o ostavci zastupnika Josipa Vojačeka, te popunjenju upražnjenih zastupničkih mjesta nakon smrti zastupnika Stjepana Novosela i Vladimira Nazora.

kut. 8

5. Administrativni odbor Administrativni odbor donosi pravilnik o organizaciji administrativne službe Sabora, ispituje najmanje svaka tri mjeseca pravilnost izvršenja proračuna rashoda Sabora te o tome podnosi izvještaj Saboru odnosno predsjedniku. Poslovanje Odbora evidentirano je u zajedničkom urudžbenom zapisniku s Administrativnim odborom saziva 1950-1953. (sign. 5.6.6.1.).

0,1 kutija kut. 8

5.1. Sjednice odbora

5.1.1. Zapisnici sjednica, 30.1.1947.-18.1.1950. Jedinica sadrži zapisnike 1-8. sjednice Odbora. 5.1.2. Materijali za sjednice, 23.9.1947, 18.1.1950. Jedinica sadrži materijale za 4. sjednicu 23.9.1947. i 8. sjednicu Odbora održanu 18.1.1950. godine.

5.2. Odborski izvještaji Saboru NRH, 30.1.1947. -26.9.1949. Izvještaj o konstituiranju Odbora, izvještaji o radu Odbora na sjednicama i donesenim zaključcima, konačni tekstovi odluka prihvaćenih na sjednicama Odbora o organizaciji računovodstveno-blagajničke službe u Saboru, prinadležnostima saborskih dužnosnika, pravilnik o organizaciji administrativne službe, te izvještaji o pregledu računsko-blagajničkog poslovanja Sabora.

6. Odbor za molbe i žalbe

Odbor za molbe i žalbe ispituje molbe, žalbe i predstavke građana, organizacija i ustanova i podnosi o njima izvještaj i svoje prijedloge Saboru. Sve molbe i žalbe dostavljene Saboru NRH evidentirane su u glavnom urudžbenom zapisniku. Molbe i žalbe iz nadležnosti Odbora upućivane su u originalu Odboru na razmatranje te su evidentirane u urudžbenom zapisniku Odbora. Uz podatak o podnositelju molbe ili žalbe u urudžbenom zapisniku Odbora navodi se broj pod kojim je ta molba ili žalba prethodno evidentirana u središnjem urudžbenom zapisniku. Spisi Odbora odlagani su u tematske cjeline pri čemu se u urudžbenom zapisniku navodi oznaka cjeline i redni broj pod kojim je spis u toj cjelini odložen. Sukladno tome, spisi Odbora podijeljeni su u 4 arhivske jedinice, unutar kojih su složeni po tekućim brojevima pod kojima su izvorno odloženi. Spisi koji se odnose na rješavanje pojedine molbe ili žalbe grupirani su u predmete.

3 knjige 2,5 kutije; knj. 71-73 kut. 8-10

6.1. Registraturna pomagala

6.1.1. Urudžbeni zapisnik 1947-1950. 6.1.2. Kazalo

Kazalo A-Ž svih spisa evidentiranih u urudžbenom zapisniku. Kazalo upućuje na broj spisa u urudžbenom zapisniku Odbora gdje je vidljiva oznaka cjeline i redni broj pod kojim je spis odložen.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 41: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

41

HR-HDA-1081-4.7. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Knjiga/Kutija

6.2. Zapisnici sjednica, 24.2.1947.-9.9.1950. U urudžbenom zapisniku Odbora zapisnici sjednica imaju oznaku FZ (FZ/1-FZ/20). Jedinica sadrži zapisnike 1-20. sjednice Odbora.

6.3. Odborski izvještaji Saboru NRH, 20.1.1947.-9.9.1950. U urudžbenom zapisniku Odbora spisi imaju oznaku Fi (Fi/1-Fi/9). Jedinica sadrži izvještaje Saboru NRH o radu na sjednicama te zaključcima u vezi s razmatranim molbama i žalbama.

6.4. Prijedlozi odluka, 25.2.1947.-9.9.1950. U urudžbenom zapisniku Odbora predmeti imaju oznaku F III (F III/2- F III/11). Jedinica sadrži prijedloge odluka Saboru NRH o pozitivno riješenim molbama u vezi s dodjeljivanjem stalne ili izvanredne novčane naknade. Uz prijedlog odluke, predmet sadrži materijale svih molbi na koje se se prijedlog odluke odnosi. 6.5. Molbe i žalbe, 1947-1950.

U urudžbenom zapisniku predmeti imaju oznaku F II (F II/1-F II/344). Jedinica sadrži sve negativno riješene Odboru dostavljene molbe i žalbe. Najvećim dijelom to su molbe za dodjelu izvanredne i stalne novčane pomoći, dodjelu izvanrednih mirovina, priznavanje prava na obiteljsku mirovinu te reguliranje prava iz socijalnog osiguranja. Sadrži i žalbe upućene odboru u vezi s nepriznavanjem godina (staža) provedenih u službi, žalbe na oduzimanje zemlje zemljišnih zajednica, žalbe na odluke nadležnih komisija o proglašenju ratnim dobitnikom, te žalbe zbog oduzimanja biračkog prava i oduzimanje imovine. U urudžbenim zapisnicima Sabora NRH i Odbora evidentiran je također veliki broj molbi odnosno žalbi na rješenja Predsjedništva vlade u vezi s opcijama za talijansko državljanstvo koje nisu sačuvane u gradivu odbora.

7. Anketni odbor za ispitivanje otkupnog sistema u Narodno Republici Hrvatskoj

Odbor je osnovan Odlukom Sabora NRH (NN 32/1950) od 17. svibnja 1950. godine. Odbor ispituje propise o otkupu poljoprivrednih proizvoda, funkcioniranje otkupnog sistema, utjecaj dotadašnjeg otkupnog sistema na poljoprivrednu proizvodnju, sistem trgovine po vezanim cijenama, te organizaciju i poslovanje otkupnih organa.

1 knjiga 0,1 kutija; knj. 74 kut. 10

7.1. Urudžbeni zapisnik, 25.5.1950.-25.11.1950. U urudžbenom zapisniku evidentirano je poslovanje Odbora u 1950. godini (broj 1-32). Urudžbeni zapisnik nalazi se u kutiji sa spisima. 7.2. Opća korespondencija, 1950.

Jedinica sadrži žalbe građana na rješenja mjesnih odbora o razrezu za otkup žitarica, molbu za poništenje kazne (Kotarski sud u Novoj Gradiški, Ivan Masnica) zbog neizvršenja isporuke žitarica u obveznom otkupu, te izvještaj tajnika NO Kotara Pazin o planu i realizaciji otkupa u 1949. i 1950. godini za Oblast Rijeku.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 42: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

42

HR-HDA-1081-4.7. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Kutija

8. Anketni odbor za ispitivanje sistema i stanja snabdijevanja FNRJ Odbor je konstituiran na svojoj 1. sjednici 28. rujna 1950. godine. Komisijskim pregledima, pismenim anketiranjem i elaboratima Odbor obavlja anketiranje u vezi sa sustavom i stanjem snabdijevanja, u svrhu prikupljanja materijala i davanja sugestija Narodnoj skupštini FNRJ za poduzimanje potrebnih mjera.

0,1 kutija kut. 10

8.1. Zapisnici sjednica, 28.9.1950. i 13.10.1950. Zapisnici 1. i 2. sjednice Odbora. 8.2. Opća korespondencija, 6.6.1950.-5.12.1950.

Jedinica sadrži informacije Saveznom vijeću Narodne skupštine FNRJ o izboru i članovima Odbora, odluka Sabora o nastanku rada Odbora i nakon raspuštanja Sabora, te primjer obrasca dostavljenog poduzećima s uputama za popunjavanje.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 43: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

43

Signatura: HR-HDA-1081-5 Naslov: SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1950-1953. Vrijeme nastanka: 1950-1953. Razina opisa: serija Količina: 9 knjiga, 6 kutija; 0,8 d/m knj. br. 75-83 kut. br. 11-16 Sadržaj Serija sadrži akte Sabora usvojene na redovnim i izvanrednim zasjedanjima od prosinca 1950. do rujna 1953. godine, zapisnike sjednica redovnih i izvanrednih saborskih zasjedanja, ukaze Prezidijuma Sabora o sazivanju i zaključenju zasjedanja Sabora, zapisnike sjednica stalnih saborskih odbora, odborske izvještaje o radu i zaključcima donesenim na sjednicama, te razne molbe, predstavke i žalbe upućene najvećim dijelom Odboru za molbe i žalbe. Plan sređivanja Poslovanje Sabora NRH u mandatnom razdoblju 2.12.1950.-16.9.1953. evidentirano je u Urudžbenom zapisniku 1950-1953. (signatura 1.1.3.). Spisi su odlagani u tematske cjeline pri čemu se za svaki spis navodi oznaka cjeline (F1-F6) i redni broj pod kojim je spis u toj cjelini odložen. Svi spisi koji se odnose na isto pitanje ili zadatak grupirani su u predmete i odloženi pod istim brojem. Sačuvani spisi evidentirani u urudžbenom zapisniku Sabora oblikovani su u 6 podserija, unutar kojih su složeni po rednim brojevima pod kojima su razvedeni u urudžbenom zapisniku. Poslovanje radnih tijela Sabora NRH evidentirano je u posebnim urudžbenim zapisnicima, a dokumentacija tih radnih tijela čini posebnu podseriju. Korespondencija između Sabora i saborskih radnih tijela odvijala se izvornicima dokumenata. Sukladno tome, isti spisi evidentirani su i u urudžbenom zapisniku Sabora i u urudžbenim zapisnicima radnih tijela, ali su odloženi samo na jednom mjestu, kao dio predmeta uz čije su rješavanje vezani. S obzirom na navedeno serija je podijeljena na šest podserija: 5.1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske 5.2. Zapisnici sjednica 5.3. Ukazi i izvještaji Prezidijuma Sabora NRH 5.4. Odborski izvještaji 5.5. Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH 5.6. Radna tijela Sabora NRH Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-5.1 Naslov: Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1950-1953. Razina opisa: podserija Količina: 4 kutije; 0,4 d/m kut. br. 11-14 Podserija sadrži zakone, odluke, rezolucije, proračune NRH i Poslovnik Sabora, usvojene na sjednicama redovnih i izvanrednih saborskih zasjedanja te materijale vezane uz njihovo donošenje. Konačan tekst svakog usvojenog akta i svi materijali vezani uz njegovo donošenje čine jedan predmet. Uz svaki spis u urudžbenom zapisniku se navodi oznaka F4 i redni broj predmeta (akta Sabora) u koji je spis uložen. Akti su podijeljeni u 4 jedinice prema vrsti akata, unutar kojih su složeni po rednom broju predmeta.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 44: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

44

HR-HDA-1081-5.1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske Količina/

Kutija 1. Zakoni, 4.12.1950.-15.9.1953.

Jedinica sadrži usvojene konačne tekstove zakona, uz koje su kao dio predmeta priloženi prijedlozi zakona Predsjedništva vlade, izvještaji Zakonodavnog odbora o razmatranim prijedlozima zakona, te amandmani zastupnika, građana i drugih na prijedlog zakona.

2 kutije kut. 11-12

2. Odluke i rezolucije, 4.12.1950.-16.9.1953. Jedinica sadrži odluke o razrješenju i imenovanju Vlade NR Hrvatske, izboru Prezidijuma Sabora NRH, razrješenju i imenovanju sudaca Vrhovnog suda NRH, odluke o poslovnom redu i izboru predsjednika i članova Izvršnog vijeća Sabora, odluke o dodjeljivanju stalne mjesečne pomoći i slično. Uz konačni tekst odluke, kao dio predmeta priloženi su prijedlozi odluka te izvještaji nadležnih saborskih odbora.

1 kutija kut. 13

3. Proračuni NRH, 16.1.1951.-4.2.1953.

1 kutija kut. 14

4. Poslovnik Sabora NRH, 4.12.1950.

kut. 14

Signatura: HR-HDA-1081-5.2 Naslov: Zapisnici sjednica Vrijeme nastanka: 2.12.1950.-16.9.1953. Razina opisa: podserija Količina: 0,2 kutije kut. br. 15 Podserija sadrži dnevni red sjednica i zapisnike sjednica složene kronološkim redom po zasjedanjima i rednim brojevima sjednica.U urudžbenom zapisniku Sabora zapisnici sjednica imaju oznaku F3 (F3/1-F3/67). HR-HDA-1081-5.2. Zapisnici sjednica Količina/

Kutija 1. Prvo redovno zasjedanje, 2.12.-4.12.1950. Zapisnici 1-3. sjednice.

0,2 kutije kut. 15

2. Prvo izvanredno zasjedanje, 15.1.-16.1.1951. Zapisnici 1-3. sjednice. Nedostaje zapisnik 4. sjednice.

3. Drugo redovno zasjedanje, 27.4.1951. Zapisnik 1. sjednice. Nedostaje zapisnik 2. sjednice 4. Treće redovno zasjedanje, 26.-27.11.1951. Zapisnici 1-3. sjednice. 5. Četvrto redovno zasjedanje, 17.-18.3.1952. Zapisnici 1. i 2. sjednice.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 45: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

45

HR-HDA-1081-5.2. Zapisnici sjednica Količina/ Kutija

6. Drugo izvanredno zasjedanje, 14.4.-29.4.1952. Zapisnici 1-5. sjednice.

kut. 15

7. Treće izvanredno zasjedanje, 14.7.-15.7.1952. Zapisnici 1-3. sjednice. 8. Peto redovno zasjedanje, 2.2.-16.9.1953. Zapisnici 1-11. sjednice. Signatura: HR-HDA-1081-5.3 Naslov: Ukazi i izvještaji Prezidijuma Sabora NRH Vrijeme nastanka: 23.11.1950.-22.1.1953. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 15 Podserija sadrži ukaze Prezidijuma Sabora NR Hrvatske o sazivanju i raspuštanju redovnih i izvanrednih saborskih zasjedanja, ukaze o ukidanju državnih komisija i ministarstava, ukaze o razrješenju i imenovanju ministara i drugih republičkih funkcionara dostavljene s molbom na daljnju potvrdu Sabora, te izvještaje Prezidijuma o ukazima donesenim između dva saborska saziva. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi podserije imaju oznaku F2 (F2/1-F2/20). Signatura: HR-HDA-1081-5.4 Naslov: Odborski izvještaji Vrijeme nastanka: 1950-1953. Razina opisa: podserija Količina: 0,2 kutije kut. br. 15 Podserija sadrži izvještaje o konstituiranju i radu stalnih saborskih odbora i komisija dostavljene Saboru. Odborski izvještaji vezani uz razmatranje prijedloga zakona, odluka i drugih akata odloženi su uz pripadajući akt (podserija 5.1.). U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5. Isti spisi evidentirani su i u urudžbenim zapisnicima radnih tijela, s naznakom da su izvorno upućeni Saboru. Podserija je podijeljena na jedinice prema radnim tijelima - pošiljateljima izvještaja. HR-HDA-1081.5.4. Odborski izvještaji Količina/

Kutija 1. Izvještaji Verifikacionog odbora, 2.12.-4.12.1950. U glavnom urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/V. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju i izvještaje o radu Odbora na sjednicama.

0,2 kutije kut. 15

2. Izvještaji Zakonodavnog odbora, 4.12.1950, 26.4.1951. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/Z. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju i izvještaj o zaključku 3. sjednice Odbora održane 26.4.1951. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 46: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

46

HR-HDA-1081.5.4. Odborski izvještaji Količina/ Kutija

3. Izvještaji Odbora za privredni plan i financije, 4.12.1950, 17.3.1952. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/PF. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju Odbora i izvještaj o izboru predsjednika Odbora na 4. sjednici 15.3.1952. godine.

kut. 15

4. Izvještaj Odbora za narodnu vlast, 4.12.1950. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/N. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju Odbora. 5. Izvještaji Mandatno-imunitetskog odbora, 4.12.1950.-14.9.1953.

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/MI. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju Odbora i izvještaje o radu Odbora u vezi s popunjenjem ispražnjenih zastupničkih mjesta (nakon smrti zastupnika Franje Žmegača, Josipa Broznića, Parvla Horvatića, Rade Pribićevića i Ivana Granđe) i pokretanja krivičnih postupaka protiv pojedinih zastupnika (Josipa Salopeka, Ivana Anzulovića, Mate Marića).

6. Izvještaji Administrativnog odbora, 4.12.1950.-15.9.1953.

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/A. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju Odbora i izvještaje sa sjednica Odbora o pregledu računsko- blagajničkog poslovanja Sabora, te izvještaje o donesenim odlukama o visini dnevnica narodnih zastupnika.

7. Izvještaji Odbora za molbe i žalbe, 4.12.1950.-12.7.1952.

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/MŽ. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju, izvještaje o radu Odbora, te izvještaje o zaključcima Odbora u vezi s dostavljenim molbama, žalbama i predstavkama.

8. Izvještaji Anketnog odbora za ispitivanje otkupnog sistema u NRH 4.12.1950, 7.12.1950.

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/Ao. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju Odbora i izvještaj Narodnoj skupštini FNRJ o konstituiranju i članovima Odbora.

9. Izvještaji Odbora za otkrivanje spomenika ZAVNOH-u u Topuskom, 14.4.1952, 1.7.1952.

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/O. Jedinica sadrži prijedlog Kluba narodno-frontovskih zastupnika o izboru posebnog odbora za otkrivanje spomenika ZAVNOH-u u Topuskom, te izvještaj o radu Odbora i otkrivanju spomenika.

10. Izvještaj Komisije za narodne odbore, 13.9.1953.

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku F5/KNO. Jedinica sadrži izvještaj o konstituiranju Komisije.

11. Izvještaji Komisije za tumačenje zakona, 13.9.-14.9.1953. Jedinica sadrži izvještaje o konstituiranju i izboru članova Komisije, te poslovnik Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 47: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

47

Signatura: HR-HDA-1081-5.5 Naslov: Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH Vrijeme nastanka: 2.6.1952. Razina opisa: podserija Količina: 1 spis kut. br. 15 Jedinica sadrži prijedlog Hrvatskog stenografskog društva o organizaciji stenografske službe u Saboru. Signatura: HR-HDA-1081-5.6 Naslov: Radna tijela Sabora Narodne Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: (1946) 1950-1953. Razina opisa: podserija Količina: 9 knjiga, 1,5 kutija; 0,3 d/m knj. br. 75-83 kut. br. 15-16 Podserija sadrži urudžbene zapisnike, zapisnike sjednica i korespondenciju stalnih odbora i komisija Sabora NRH. Radna tijela, njihova nadležnost i sastav, razgraničenje nadležnosti i rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Sabora NRH od 4. prosinca 1950. godine (NN 4/1951). Dokumentacija svakog radnog tijela oblikovana je u posebnu arhivsku jedinicu. HR-HDA-1081.5.6. Radna tijela Sabora NRH Količina/

Knjiga/Kutija 1. Verifikacioni odbor (1946-1947), 1950. Verifikacioni odbor ispituje uvjerenja o izboru narodnih zastupnika, izborne spise dostavljene od Izborne komisije NRH te sve žalbe protiv izbora i o tome podnosi izvještaj Saboru.

knj. 75 kut. 15

1.1. Urudžbeni zapisnik (1946-1947), 1950. Urudžbeni zapisnik evidencija je spisa Verifikacionog odbora Ustavotvornog sabora NRH, Verifikacionog odbora saziva Sabora NRH 1947-1950. i Verifikacionog odbora saziva 1950-1953.

1.2. Zapisnik sjednice, 2.12.1950. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora. 2. Zakonodavni odbor (1947-1950), 1950-1953. Zakonodavni odbor raspravlja i priprema prijedloge zakona i drugih akata Sabora NRH.

knj. 76 kut. 15

2.1. Urudžbeni zapisnik (1947-1950), 1950-1953. Urudžbeni zapisnik evidencija je spisa Zakonodavnog odbora saziva 1947-1950. i Zakonodavnog odbora saziva Sabora 1950-1953.

2.2. Zapisnici sjednica, 4.12.1950.-15.9.1953. U urudžbenom zapisniku Odbora zapisnici sjednica imaju oznaku FZ. Jedinica sadrži zapisnike 1-12. sjednice Odbora.

2.3. Zajedničke sjednice Zakonodavnog odbora i Odbora za narodnu vlast, 10.4.1952.-12.9.1953.

U urudžbenom zapisniku Odbora zapisnici zajedničkih sjednica imaju oznaku FZ/II. Jedinica sadrži zapisnike 1-20. zajedničke sjednice.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 48: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

48

HR-HDA-1081.5.6. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Knjiga/Kutija

2.4. Poslovnički pododbor Zakonodavnog odbora, 24.12.1951. Jedinica sadrži prijedlog poslovnika Zakonodavnog odbora izglasan na sjednici pododbora 24.12.1951. godine.

3. Odbor za privredni plan i financije (1947-1950) 1950-1953. Odbor raspravlja i priprema prijedloge privrednog plana, proračuna i završnog računa NRH.

knj. 77 kut. 15

3.1. Urudžbeni zapisnik (1947-1950), 1950-1953. Urudžbeni zapisnik evidencija je spisa Privredno- planskog i financijskog odbora saziva Sabora 1947-1950. i Odbora za privredi plan i financije saziva 1950-1953. 3.2. Zapisnici sjednica, 4.12.1950.-4.2.1953.

Jedinica sadrži zapisnike 1-15. sjednice Odbora.

4. Odbor za narodnu vlast, 1950-1953. Odbor raspravlja i proučava pitanja, te daje mišljenja i prijedloge u vezi sa svim dostavljenim prijedlozima zakona koji se odnose na organizaciju i djelatnost narodnih odbora.

knj. 78 kut. 15

4.1. Urudžbeni zapisnik, 1950-1953. Urudžbeni zapisnik evidencija je poslovanja Odbora u razdoblju 4.12.1950.-12.9.1953. Evidentirane su i zajedničke sjednice sa Zakonodavnim odborom uz napomenu da su odložene u dokumentaciji Zakonodavnog odbora (vidi sign. 5.6.2.3).

4.2. Zapisnik sjednice, 4.12.1950.

Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora.

5. Mandatno-imunitetski odbor (1947-1950) 1950-1953. Odbor raspravlja i podnosi Saboru izvještaj o slučajevima primjene imunitetnog prava zastupnika, pravovaljanosti i prestanka mandata te popunjenju upražnjenih zastupničkih mjesta.

knj. 79 kut. 15

5.1. Urudžbeni zapisnik (1947-1950), 1950-1953. Urudžbeni zapisnik evidencija je spisa Mandatno-imunitetskog odbora saziva 1947-1950. i Mandatno-imunitetskog odbora saziva 1950-1953.

5.2. Zapisnici sjednica, 4.12.1950.-14.9.1953.

Jedinica sadrži zapisnike 1-6. sjednice Odbora (oznaka FZ). Uz zapisnik 3, 4. i 6. sjednice priložen je poziv za sjednicu.

6. Administrativni odbor (1947-1950) 1950-1953. Odbor najmanje svaka tri mjeseca, ispituje pravilnost izvršenja proračuna rashoda Sabora i podnosi o tome izvještaj Saboru odnosno predsjedniku, te donosi pravilnik o organizaciji administrativne službe Sabora.

knj. 80 kut. 15

6.1. Urudžbeni zapisnik (1947-1950), 1950-1953. Urudžbeni zapisnik evidencija je spisa Administrativnog odbora saziva 1947-1950. i Administrativnog odbora saziva 1950-1953.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 49: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

49

HR-HDA-1081.5.6. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Knjiga/Kutija

6.2. Zapisnici sjednica, 4.12.1950.-7.12.1953. Jedinica sadrži zapisnike 1-10. sjednice Odbora (oznaka FZ).

kut. 15

6.3. Opća korespondencija, 24.4.1952. Jedinica sadrži obavijest Sabora NRH o privremenom povlačenju zaključaka donijetih na 6. sjednici Administrativnog odbora.

7. Odbor za molbe i žalbe, 1950-1953.

Odbor ispituje molbe, žalbe i predstavke građana, društvenih organizacija i ustanova i podnosi o njima izvještaj i svoje prijedloge Saboru. Sve molbe i žalbe dostavljene Saboru NRH evidentirane su u glavnom urudžbenom zapisniku. Molbe i žalbe iz nadležnosti Odbora upućivane su u izvorniku Odboru na razmatranje te su evidentirane u urudžbenom zapisniku Odbora. Uz podatak o podnositelju molbe ili žalbe u urudžbenom zapisniku Odbora navodi se, ali ne uvijek, broj pod kojim je ista molba ili žalba prethodno evidentirana u glavnom urudžbenom zapisniku.

knj. 81-82 kut. 15-16

7.1. Urudžbeni zapisnik, 1951-1953.

7.2. Zapisnici sjednica, 4.12.1950.-14.9.1953. Jedinica sadrži zapisnike 1-23. sjednice Odbora. 7.3. Molbe i žalbe, 1951-1953.

Jedinica najvećim dijelom sadrži molbe građana za dodjelu stalne i izvanredne novčane pomoći, molbe za povrat nacionalizirane imovine, isplatu akontacije za nacionaliziranu imovinu, molbe za priznavanje invalidnine, žalbe zbog nepriznavanja prava na mirovinu, neizdavanja putnih isprava, žalbe na postupak narodne vlasti. U urudžbenom zapisniku odbora molbe i žalbe imaju oznaku F II, te su odložene po tekućim brojevima urudžbenog zapisnika odbora F II/105-F II/2490. Navedenim rasponom urudžbenih brojeva obuhvaćen je veliki broj molbi i žalbi u vezi s opcijama za talijansko državljanstvo, za koje se u urudžbenom navodi da su u izvorniku dostavljane Ministarstvu unutrašnjih poslova. Pozitivno riješene molbe dostavljane su Saboru kao prilog prijedlogu odluke o dodjeljivanju novčane pomoći, te su odložene u odluke Sabora kao sastavni dio predmeta (sign. 5.1.2.)

8. Komisija za tumačenje zakona, 1953. Komisija je osnovana u skladu s odredbama Ustavnog zakona iz 1953. godine Odlukom Sabora (NN 9/1953) od 6. veljače 1953. godine. Komisija daje obvezna tumačenja republičkih zakona.

knj. 83 kut. 16

8.1. Urudžbeni zapisnik, 6.2.1953.-17.12.1953. Urudžbeni zapisnik nalazi se u kutiji zajedno sa spisima. 8.2. Zapisnici sjednica, 8.4.1953., 13.9.1953., 17.12.1953.

Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije. 8.3. Opća korespondencija

Jedinica sadrži odluku o izboru Komisije za tumačenje zakona i Komisije za narodne odbore, te obvezna tumačenja pojedinih republičkih zakona.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 50: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

50

Signatura: HR-HDA-1081-6 Naslov: SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1953-1958. Vrijeme nastanka: 1953-1958. Razina opisa: serija Količina: 7 knjiga, 32 kutije; 3,3 d/m knj. br. 84-90 kut. br.17-22

Sadržaj Serija sadrži zakone, odluke i druge akte Sabora usvojene na sjednicama saborskih vijeća u mandatnom razdoblju 16.12.1953.-18.1.1958, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača, zapisnike i materijale za zajedničke sjednice oba vijeća, zapisnike sjednica i materijale za sjednice radnih tijela Sabora i saborskih vijeća. Serija sadrži i razne materijale koji nisu bili predmetom sjednica (predstavke građana, razna izvješća, elaborati, upiti, inicijative i drugi materijali republičkih savjeta, fondova, udruženja, tijela općinske i kotarske vlasti, poduzeća i dr.), upućene vijećima i radnim tijelima prema njihovoj nadležnosti. Plan sređivanja Poslovanje Sabora, Republičkog vijeća, Vijeća proizvođača te radnih tijela Sabora i saborskih vijeća evidentirano je u urudžbenom zapisniku cijelog saziva. Spisi se razvode prema sjednicama vijeća i organizacijskim jedinicama Sabora (vijeća, radna tijela Sabora, radna tijela vijeća). Republičko vijeće i pojedina radna tijela vode pomoćne urudžbene zapisnike spisa evidentiranih u urudžbenom zapisniku Sabora. Prema sadržajnom načelu, te poštujući unutarnji ustroj Sabora NRH po vijećima i radnim tijelima, dokumentacija je oblikovana u šest podserija: 6.1. Akti Sabora NRH 6.2. Radna tijela Sabora NRH 6.3. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača 6.4. Republičko vijeće 6.5. Vijeće proizvođača 6.6. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača Daljnja podjela na niže arhivske jedinice razvidna je iz opisa podserija. Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-6.1 Naslov: Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1953-1958. Razina opisa: podserija Količina: 4 kutije; 0,4 d/m kut. br.17-20 Podserija sadrži pečatom Sabora ovjerene izvornike zakona, odluka, poslovnika, zaključaka, preporuka i društvenih planova usvojenih na sjednicama saborskih vijeća u skladu s procedurom propisanom Poslovnikom Sabora (NN 5/1954). Akti su složeni po vrstama, a unutar svake vrste kronološki po datumu donošenja.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 51: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

51

HR-HDA-1081-6.1. Akti Sabora NRH Količina/Kutija 1. Zakoni, 26.3.1954.-18.1.1958.

1,8 kutija kut. 17-18

2. Odluke, 21.1.1954.-18.1.1958.

1,4 kutije kut 18-20

3. Poslovnici, 21.1.1954. i 22.1.1954. Poslovnik Sabora NRH i Poslovnik Republičkog vijeća Sabora NRH.

0,1 kutja kut. 20

4. Zaključci, 12.7.1955. i 2.7.1956. Zaključak o razrješenju dužnosti člana fakultetskog savjeta i zaključak o odobravanju izmjena i dopuna Statuta Poljoprivredno-šumarske komore NRH.

0,1 kutija kut. 20

5. Preporuke, 30.6.1954.-17.12.1957.

0,2 kutije kut. 20

6. Društveni planovi, 26.3.1954.-17.1.1957. Društveni planovi NR Hrvatske za 1954, 1955, 1956, 1957. i 1958. godinu, izmjene i dopune te ukazi o proglašenju društvenih planova, društveni plan privrednog razvoja NRH za razdoblje od 1957. do 1961. godine.

0,4 kutije kut. 20

Signatura: HR-HDA-1081-6.2 Naslov: Radna tijela Sabora NRH Vrijeme nastanka: 1953-1958. Razina opisa: podserija Količina: 1 knjiga,1 kutija; 0,1 d/m knj. br. 84 kut. br. 21

Podserija sadrži zapisnike sjednica, materijale za sjednice i razne materijale i predstavke dostavljene na rješavanje radnim tijelima Sabora NRH. Stalni odbori i komisije Sabora, njihova nadležnost, sastav i način rada na sjednicama definirani su Poslovnikom Sabora NRH od 22. siječnja 1954. godine (NN 5/1954). Spisi stalnih radnih tijela evidentirani su u urudžbenom zapisniku Sabora nakon čega su dostavljani na rad nadležnom radnom tijelu. Dokumentacija svakog radnog tijela oblikovana je u posebnu arhivsku jedinicu. HR-HDA-1081-6.2. Radna tijela Sabora NRH Količina/

Knjiga/ Kutija 1. Komisija za izradu prijedloga poslovnika Sabora, 1954.

1 knjiga 0,1 kutija; knj. 84 kut. 21

1.1. Urudžbeni zapisnik, 1953-1954. U urudžbenom zapisniku Komisije evidentirani su zapisnici sjednica, stenografski zapisnici sjednica i zapisnici zajedničkih sjednica Komisije od 28.12.1953. do 17.1.1954. godine (broj 1-30). Isti spisi evidentirani su u urudžbenom zapisniku Sabora, pri čemu je na spisima poništen tekući broj spisa iz urudžbenog zapisnika Komisije i upisan tekući broj iz urudžbenog zapisnika Sabora (oznaka spisa S/1). Urudžbeni zapisnik Komisije nalazi se u kutiji sa spisima.

1.2. Zapisnici sjednica, 7.1.1954.-15.1.1954. Zapisnici 1-9. sjednice Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 52: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

52

HR-HDA-1081-6.2. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Kutija

2. Administrativni odbor, 1954-1958. Administrativni odbor obavlja nadzor nad izvršenjem predračuna rashoda i prihoda Sabora, svaka tri mjeseca pregledava financijsko poslovanje Sabora i o tome podnosi izvještaje Saboru. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku S/2. Jedinica sadrži zapisnike 1-16. sjednice Odbora održane od 22.1.1954. do 18.1.1958. godine. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za pojedine točke dnevnog reda sjednica.

0,3 kutije kut. 21

3. Odbor za izbore, 1954-1957. Odbor za izbore razmatra prijedloge za izbor i razrješenje sudaca Vrhovnog suda NR Hrvatske, postojanje zakonskih i ostalih uvjeta za izbor i razrješenje i o tome podnosi izvještaj Saboru. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku S/3. Jedinica sadrži zapisnike 1-12. sjednice Odbora, održane od 22.1.1954. do 21.11.1957. godine. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za pojedine točke dnevnog reda sjednica.

0,3 kutije kut. 21

4. Komisija za tumačenje zakona, 22.1.1954. Komisija za tumačenje zakona daje obvezna tumačenja republičkih zakona. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije održane 22.1.1954. godine.

kut. 21

5. Komisija za narodne odbore, 1954-1957. Komisija za narodne odbore raspravlja o sporovima između kotarskih, odnosno gradskih vijeća i vijeća proizvođača narodnih odbora kotara, odnosno gradova, ispituje prigovore narodnih odbora za zaštitu njihovih samoupravnih prava i žalbe protiv rješenja Izvršnog vijeća o poništenju i ukidanju akata narodnih odbora, te o tome podnosi izvještaj Republičkom vijeću. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku S/5.

0,3 kutije kut. 21

5.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 22.1.1954.-6.11.1957. Jedinica sadrži zapisnike 1-5. sjednice, održane od 22.1.1954. do 6.11.1957. godine. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za pojedine točke dnevnog reda sjednica.

5.2. Opća korespondencija, 1954-1957.

Jedinica sadrži predstavke i materijale vezane uz sporove i nesuglasice između narodnih odbora općina i narodnih odbora kotara, odnosno nesuglasnosti između općinskih vijeća i vijeća proizvođača narodnih odbora općina.

6. Komisija za izradu prijedloga odluke o nagradama i naknadama narodnim zastupnicima

Kao privremenom radnom tijelu, zadatak komisije je izrada prijedloga odluke o stalnim mjesečnim nagradama narodnih zastupnika. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije održane 20.1.1954. godine.

kut. 21

http://arhinet.arhiv.hr

Page 53: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

53

Signatura: HR-HDA-1081-6.3 Naslov: Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača Vrijeme nastanka: 18.12.1953.-18.1.1958. Razina opisa: podserija Količina: 0,2 kutije kut. br. 22 U urudžbenom zapisniku Sabora spisi podserije imaju oznaku RV/VP. Podserija sadrži zapisnike i materijale za 1-22. zajedničku sjednicu Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača. Materijali su priloženi uz zapisnike sjednica po točkama dnevnog reda. Na zajedničkoj sjednici oba doma Sabor bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika i tajnika Sabora, predsjednika i članove Izvršnog vijeća, članove odbora i komisija Sabora, suce Vrhovnog suda, proglašava promjenu Ustava, donosi poslovnik Sabora NRH, potvrđuje poslovnike odbora i komisija Sabora, raspravlja o izvještajima odbora i komisija Sabora, te rješava sporove o nadležnosti između domova Sabora. Signatura: HR-HDA-1081-6.4 Naslov: Republičko vijeće Vrijeme nastanka: 1953-1958. Razina opisa: podserija Količina: 5 knjiga, 22 kutije; 2,5 d/m knj. br. 85-89 kut. br. 22-43 Sadržaj Podserija sadrži urudžbene zapisnike Republičkog vijeća, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća, te odbora i komisija Vijeća. Pored navedenog sadrži razne predstavke i molbe građana i poduzeća dostavljene na rješavanje radnim tijelima, te izvještaje, informacije i elaborate republičkih savjeta, fondova i drugih organizacija. Veća količina spisa odnosi se na razne predstavke narodnih odbora općina i kotara te statute, prijedloge izmjena i dopuna statuta kotara i općina dostavljenih na potvrdu Republičkom vijeću. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na 3 jedinice: 6.4.1. Urudžbeni zapisnici 6.4.2. Sjednice Republičkog vijeća 6.4.3. Radna tijela Republičkog vijeća HR-HDA-1081-6.4. Republičko vijeće Količina/

Knjiga/ Kutija 1. Urudžbeni zapisnici, 1953-1957.

2 knjige knj. 85-86

1.1. Urudžbeni zapisnik 1953-1954. U urudžbenom zapisniku evidentirani su zapisnici sjednica, stenografski zapisnici, molbe građana, te najvećim dijelom uvjerenja o izboru zastupnika u Savezno vijeće Savezne narodne skupštine (imenovanja uručena izvorno izabranim delegatima), zakletve zastupnika Republičkog vijeća odložene u dosjee zastupnika, te prijedlozi za izbor članova odbora Republičkog vijeća. Urudžbeni zapisnik vođen je od 5.12.1954. do 2.2.1954. godine (broj 1-221).

http://arhinet.arhiv.hr

Page 54: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

54

HR-HDA-1081-6.4. Republičko vijeće Količina/ Knjiga/ Kutija

1.2. Urudžbeni zapisnik 1954-1957. Od 16.3.1954. započet je novi urudžbeni zapisnik Republičkog vijeća u kojem su spisi evidentirani od broja 1. U urudžbenom zapisniku evidentirani su spisi Sabora NRH dostavljeni na nadležnost Republičkom vijeću. Uz tekući broj svakog spisa navodi se broj pod kojim je isti spis prethodno evidentiran u urudžbenom zapisniku Sabora. Urudžbeni zapisnik vođen je do 23.9.1957. godine (broj 1-1293).

2. Sjednice Republičkog vijeća, 16.12.1953.-18.1.1958. Republičko vijeće na svojim sjednicama, ravnopravno s Vijećem proizvođača, odlučuje o promjeni Ustava, utvrđuje republički društveni plan i republički proračun, potvrđuje završnu bilancu o izvršenju republičkog društvenog plana i završni račun o izvršenju republičkoga proračuna, donosi zakone iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o raspisivanju referenduma u pitanjima iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o produženju mandata Sabora, odlučuje o nagradama narodnih zastupnika i prinadležnostima predsjednika, potpredsjednika i tajnika Sabora te predsjednika i drugih članova Izvršnog vijeća, rješava predstavke narodnih odbora za zaštitu njihovih samoupravnih prava u području privrede, rada i socijalnog osiguranja, te donosi deklaracije i rezolucije o pitanjima iz tih područja. Vijeće samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-iimunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika potpredsjednika i zapisničare Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, te donosi poslovnik Vijeća.

2.1. Zapisnici sjednica, 16.12.1953.-18.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-47. sjednice Republičkog vijeća.

4 kutije kut. 22-25

2.2. Materijali za sjednice, 16.12.1953.-18.1.1958. Jedinica sadrži materijale 1-47. sjednice Republičkog vijeća. 3. Radna tijela Republičkog vijeća

Radna tijela Republičkog vijeća, njihova nadležnost, sastav i rad na sjednicama, definirani su Poslovnikom Republičkog vijeća od 21. siječnja 1954. godine (NN 6/1954). Dokumentacija svakog radnog tijela čini posebnu jedinicu.

3 knjige, 18 kutija; knj. 87-89 kut. 26-43

3.1.Verifikacioni odbor Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti o čemu podnosi izvještaj Republičkom vijeću. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku RV/1.

1 knjiga, 0,1 kutija; knj. 87 kut. 26

3.1.1. Urudžbeni zapisnik, 16.12.1953. U urudžbenom zapisniku evidentirana su abecednim redom (broj 1 do 157) uvjerenja kotarskih izbornih komisija o izboru zastupnika Republičkog vijeća. U istom urudžbenom evidentirana su (broja 1 do 106) i uvjerenja kotarskih izbornih komisija o izboru zastupnika Vijeća proizvođača. Uvjerenja zastupnika uložena su u personalne dosjee zastupnika.

3.1.2. Zapisnici sjednica, 16.12. i 17.12.1953.

Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 55: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

55

HR-HDA-1081-6.4. Republičko vijeće Količina/ Knjiga/ Kutija

3.2. Komisija za izradu prijedloga poslovnika Republičkog vijeća

1 knjiga 0,1 kutija; knj. 88 kut. 26

3.2.1. Urudžbeni zapisnik, 18.12.1953.-16.1.1954. U urudžbenom zapisniku evidentirani su spisi Komisije od 18.12.1953. do 16.1.1954. godine (broj 1-20). Urudžbeni zapisnik nalazi se u kutiji sa spisima.

3.2.2. Zapisnici sjednica, 6.1.1954.-16.1.1954. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice Komisije.

3.3. Zakonodavni odbor, 21.1.1954.-16.1.1958. Zakonodavni odbor raspravlja o prijedlozima svih zakona koje mu, nakon što ih usvoje, dostavljaju nadležni odbori Republičkog vijeća, podnosi prijedloge za sadržajne izmjene zakonskih prijedloga, priprema zakonske nacrte, prati pitanja procedure Republičkog vijeća i zajedničkih sjednica domova, te raspravlja i sastavlja prijedloge za izmjenu i dopunu poslovnika Republičkog vijeća i Sabora. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imanju oznaku RV/3. Jedinica sadrži zapisnike 1-27. sjednice Odbora, održane od 21.1.1954. do 16.1.1958. godine.

0,1 kutija kut. 26

3.4. Odbor za organizaciju vlasti i uprave Odbor raspravlja pitanja sustava samoupravljanja u privredi, općinama, gradovima, kotarima i ustanovama, pitanja zaštite nacionalne ravnopravnosti, pitanja iz područja sustava organizacije vlasti, sudova i uprave, te pitanja rada organa unutrašnjih poslova, sudova, javnog tužilaštva i samoupravnih ustanova koje nisu u djelokrugu drugih odbora. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku RV/4.

1,2 kutije kut. 26-27

3.4.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-25.12.1957. Jedinica sadrži zapisnike 1-30. sjednice Odbora.

3.4.2. Nacrt poslovnika odbora, 16.3.1954. Nacrt poslovnika Odbora predložen za raspravu na sjednicama Odbora.

3.4.3. Konferencije o pitanjima komuna i razvoja organizacije vlasti, 12.7.-2.10.1954.

Jedinica sadrži stenografske zapisnike konferencija (savjetovanja) predstavnika gradskih i kotarskih narodnih odbora, uz prisutnost delegata Sabora NRH i članova Odbora za organizaciju vlasti i uprave, u vezi pitanja izgradnje i razvoja općina i odnosa između općina i kotara, održanih u Rijeci 12.7.1954, Dubrovniku 24.7.1954, Slavonskom Brodu 30.7.1954, Šibeniku i Zadru 31.7.1954, Bjelovaru 2.8.1954, Sisku 28.8.1954, Zaboku 30.8.1954, Osijeku 6.9.1954, Varaždinu 8.9.1954, Poreču 11.9.1954, Vinkovcima 17.9.1954, Karlovcu 18.9.1954, Gospiću 24.9.1954. i Splitu 2.10.1954. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 56: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

56

HR-HDA-1081-6.4. Republičko vijeće Količina/ Knjiga/ Kutija

3.4.4. Opća korespondencija Najveći dio spisa odnosi se na različite predstavke, prijedloge i žalbe narodnih odbora općina, gradova i kotara (primjerice prijedlozi za odgodu izbora za vijeća proizvođača, nacrti statuta kotara Rijeke, općine Opatija i kotara Glina, prijedlog sela Bokšić i Bokšić Lug za izdvajanje iz sastava kotara Orahovica i pripajanje kotaru Našice, prijedlog za spajanje općina Bartolovec i Varaždin Vanjski s općinom Varaždin, prijedlog NO općine Maće o ukidanju općine, ukidanje općine Belec /kotar Zlatar/, zapisnik NO grada Osijeka sa savjetovanja 3.1.1955. u vezi s organiziranjem i formiranjem komuna i zajednica u dijelu Slavonije, izvještaj o pregledu poslovanja administracije NO kotara Slavonska Požega, predstavka i elaborat NO općine Lovreč o prijenosu sjedišta i naziva općine Lovreč u Cista-Provo i drugo). Jedinica sadrži i žalbu Biskupskog ordinarijata iz Rijeke na Uputstvo IVS-a od 31.8.1954. za izvršenje Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, te zbirni republički izvještaj o izborima za vijeća proizvođača narodnih odbora kotara i gradova održanih 23. i 24.10.1954. godine.

3.5. Odbor za narodnu privredu Odbor raspravlja i priprema prijedloge zakona iz područja privrede i financijskog sustava, prijedlog društvenog plana i bilance o njegovu izvršenju, pitanja privrednog sustava i planskog razvoja privrede, pitanja iz područja privredne djelatnosti narodnih odbora, privrednih upravnih organa, privrednih organizacija i samoupravnih ustanova. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku RV/5.

1,1 kutija kut. 27-28

3.5.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-15.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-63. sjednice Odbora.

3.5.2. Opća korespondencija, 17.2.1954.-27.1.1958.

Najveći dio spisa odnosi se na razne predstavke i molbe narodnih odbora općina, gradova i kotara za dodjelu sredstava za podmirenje rashoda i financiranje infrastrukturnih radova (primjerice predstavka NO grada Zadra za dodjelu sredstava za obnovu grada, financiranje završetka Vranskog vodovoda, restauracija sabornice u Poreču, predstavka NO općine Lobor za sredstva za cestu Lobor-Stari Golubovec, financiranje željezničkog čvora u Vinkovcima, Memorandum NO kotara Korčula o decentralizaciji obalne plovidbe i povratak motornih jedrenjaka narodnim odborima i slično). Dio spisa odnosi se i na razne predstavke, prijedloge i molbe privrednih poduzeća (primjerice prijedlozi za sniženje stope AF za 1953. godinu za Tvornicu kože „Psunj“ Nova Gradiška i Tvornicu kože Partizan u Poznanovcu, obrazloženje Rafinerije nafte Sisak u vezi s izgradnjom tvornice dušičnih gnojiva, predstavka i prijedlog Poduzeća PTT saobraćaja u Zagrebu u vezi s modernizacijom telefonskih linija Zagreb-Osijek, molbe za dotacije sredstava Jugoslavenskoj linijskoj plovidbi i slično). Jedinica sadrži i predstavku Udruženja pomorskog brodarstva o ustupanju republičkog učešća u dohotku brodarskih poduzeća, završni račun Fonda za kreditiranje investicija NRH za 1953. godinu, prijedlog zastupnika Bogde Jandrešina za ustupanje zgrade duševne bolnice u Zemuniku Poljoprivrednom dobru Ravni kotari i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 57: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

57

HR-HDA-1081-6.4. Republičko vijeće Količina/ Knjiga/ Kutija

3.6. Odbor za budžet Odbor raspravlja prijedloge proračuna i završnog računa NRH, daje suglasnost na odredbe zakonskih prijedloga i prijedloga rješenja o predstavkama i žalbama koji povlače novčane izdatke, raspravlja pitanja iz područja djelovanja financijskih upravnih organa, te pitanja u vezi s trošenjem javnih i financijskih sredstava. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku RV/6.

0,2 kutije kut. 28

3.6.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-15.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-37. sjednice Odbora.

3.6.2. Opća korespondencija, 1954, 1957. Jedinica sadrži amandmane zastupnika Petra Škarice i Marina Kršula na Društveni plan NRH za 1955. godinu, preporuku Odbora IVS-u o zbrinjavanju djece poginulih boraca, te prijedlog proračuna Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti za 1957. godinu.

3.7. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu Odbor razmatra pitanja predškolskog odgoja i školstva, pitanja upravljanja i djelovanja prosvjetnih, znanstvenih i kulturnih ustanova, daje mišljenje o financijskim sredstvima za prosvjetnu, znanstvenu i kulturnu djelatnost i fizički odgoj, te raspravlja o pitanjima osnivanja samoupravnih znanstvenih i kulturnih ustanova od interesa za cijelu republiku i visokih ili specijaliziranih škola. Spisi Odbora u urudžbenom zapisniku Sabora imaju oznaku RV/7.

3 kutije kut. 28-31

3.7.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-16.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-36. sjednice Odbora.

3.7.2. Poslovnik odbora, 1.3.1954. Poslovnik odbora usvojen na 2. sjednici Odbora.

3.7.3. Opća korespondencija, 1954-1958. Najveći dio spisa odnosi se na razne materijale i izvještaje Savjeta za prosvjetu, nauku i kulturu NRH (npr. materijali o razvoju školstva u razdoblju 1945-1953, osnivanju novih narodnih osmogodišnjih škola, načela društvenog upravljanja u školama), pozive i materijale za sjednice te zapisnike sa sjednica istog Savjeta. Jedinica sadrži i predstavke i molbe za otvaranje novih gimnazija i viših razreda gimnazija, predstavke zastupnika o problemima školstva na pojedinim područjima, te predstavke NO kotara za dotacije za poboljšanje materijalnog stanja škola. Dio spisa odnosi se na izvještaje o stanju na fakultetima, te materijale i izvještaje u vezi s raspravom statuta pojedinih fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu.

3.8. Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku Odbor raspravlja prijedloge zakona iz područja zaštite zdravlja, rada, socijalnog osiguranja i socijalne skrbi i prati njihovu primjenu, raspravlja pitanja zdravstvene i socijalne politike, upravljanja i djelovanja te financiranja ustanova za zaštitu zdravlja, socijalnog osiguranja i socijalne skrbi. Spisi Odbora u urudžbenom zapisniku Sabora imaju oznaku RV/8.

0,2 kutije kut. 31

http://arhinet.arhiv.hr

Page 58: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

58

HR-HDA-1081-6.4. Republičko vijeće Količina/ Knjiga/ Kutija

3.8.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-14.12.1957. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Odbora.

3.8.2. Materijali za sjednice, 26.3.1954.-11.7.1957. Jedinica sadrži materijale za 3. sjednicu 26.3.1955, 5. sjednicu 17.7.1954, 7. sjednicu 3.11.1955, 9. sjednicu 30.6.1956. i 11. sjednicu Odbora 11.7.1957. godine.

3.8.3. Opća korespondencija

Jedinica sadrži prijedlog zastupnika Zlatana Sremca, Dragutina Žanića i Jove Teofilovića za osiguravanje sredstava u budžetu NRH za 1954. godinu za izgradnju nove bolnice u Vinkovcima.

3.9. Mandatno-imunitetski odbor Odbor brine o zaštiti imunitetskih prava zastupnika i raspravlja slučajeve povrede imuniteta, podnosi izvještaj o prestanku mandata i raspisivanju dopunskih izbora, u slučaju da vijeće nije na okupu daje uz suglasnost predsjednika Sabora odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje krivičnog postupka protiv člana Republičkog vijeća, te raspravlja prigovore u vezi s prekoračenjem zakonskih prava narodnih zastupnika. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku RV/9. Jedinica sadrži zapisnike 1-11. sjednice Odbora održane od 21.1.1954. do 14.5.1957. godine. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za pojedine točke dnevnog reda sjednica.

0,3 kutije kut. 32

3.10. Odbor za predstavke i žalbe Odbor razmatra i raspravlja predstavke i žalbe, koje Saboru upućuju građani, organizacije i ustanove, osim onih koje su u nadležnosti Odbora za predstavke i žalbe Vijeća proizvođača. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku RV/10.

1 knjiga 3 kutije; knj. 89 kut. 32-35

3.10.1. Urudžbeni zapisnik, 1954-1957. Urudžbeni zapisnik Odbora pomoćna je evidencija predstavki i žalbi koje je Sabor nakon evidentiranja u urudžbenom zapisniku Sabora dostavio na nadležnost Odboru za predstavke i žalbe Republičkog vijeća. Uz tekući broj spisa u urudžbenom zapisniku Odbora (broj 1-876) navodi se i broj istog spisa u urudžbenom zapisniku Sabora.

3.10.2. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-16.1.1958.

Jedinica sadrži zapisnike 1-24. sjednice Odbora.

3.10.3. Molbe, predstavke i žalbe, 1954-1958. Jedinica sadrži molbe, predstavke i žalbe vezane uz povrat imovine, konfiskaciju, denacionalizaciju, eksproprijaciju, poništenje odluka agrarnih komisija i povrat zemlje unijete u agrarni fond, dodjelu agrarne zemlje, žalbe na rješenja sudova, molbe za izdavanje putovnica, naknadu štete, dodjelu počasnih mirovina i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 59: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

59

HR-HDA-1081-6.4. Republičko vijeće Količina/ Knjiga/ Kutija

3.11. Komisija za statute općina i kotara Komisija razmatra izmjene i dopune statuta kotara koje potvrđuje Sabor NR Hrvatske i podnosi o njima izvještaj Republičkom vijeću, te daje suglasnosti narodnim odborima kotara za potvrđivanje statuta općina. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Komisije imaju oznaku RV/11.

8,6 kutija kut. 35-43

3.11.1. Zapisnici sjednica, 4.11.1955.-13.5.1957. Jedinica sadrži zapisnike 1-4. sjednice Komisije.

0,1 kutija kut. 35

3.11.2. Statuti kotara Jedinica sadrži prijedloge statuta, izmjene statuta, te statute kotara dostavljene Komisiji na potvrdu u skladu sa Zakonom o organima uprave NR Hrvatske. Materijali vezani uz statut pojedinog kotara grupirani su u predmete, složene abecednim redom po kotarima: Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina, Makarska, Našice, Nova Gradiška, Ogulin, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Vinkovci, Virovitica, Zadar i Zagreb.

2,5 kutije kut. 35-37

3.11.3. Statuti općina Jedinica sadrži statute općina, te prijedloge izmjena i dopuna statuta općina dostavljene Komisiji na potvrdu. Materijali vezani uz statute pojedinih općina grupirani su u predmete, složene abecednim redom po kotarima i po općinama unutar svakog kotara.

Kotar Općine Bjelovar Bjelovar, Bulinac, Čazma, Hercegovac,

Ivanska, Kapela, Rovišće, Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo

Dubrovnik Blato, Dubrovnik, Janjina, Lastovo, Ston, Trpanj

Gospić Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Otočac, Perušić, Plitvička jezera, Srb, Titova Korenica, Udbina, Vrhovine

Karlovac Bosiljevo, Cetingrad, Draganići, Duga Resa, Jastrebarsko, Karlovac, Krnjak, Krstinja, Netretić, Ozalj, Pisarovina, Radatovići, Rakovica, Rečica, Ribnik, Skakavac, Slunj, Topusko, Vojnić, Vrginmost, Žumberak

Križevci Dubrava, Gornja Rijeka, Križevci, Orehovec, Vrbovec, Žabno

Kutina Banova Jaruga, Križ, Kutina, Popovača Makarska Imotski, Lovreć, Makarska, Metković,

Opuzen, Ploče, Vrgorac, Zagvozd Nova Gradiška

Jasenovac, Nova Gradiška, Nova Kapela, Novska, Okučani, Staro Petrovo Selo

Ogulin Brinje, Drežnica, Ogulin, Plaški, Vrbovsko Osijek Batina, Beli Manastir, Bizovac, Čepin, Dalj,

Darda, Drenje, Đakovo, Ernestinovo, Gorjani, Kneževi Vinogradi, Osijek, Semeljci, Valpovo

6 kutija kut. 38-43

http://arhinet.arhiv.hr

Page 60: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

60

Pula Buje, Buzet, Labin, Motovun, Novigrad, Pazin, Podpićan, Poreč, Pula, Rovinj, Umag, Višnjan, Vodnjan, Žminj

Rijeka Bakar, Cres, Crikvenica, Čabar, Delnice, Jurdani, Kraljevica, Krk, Mali Lošinj, Novalja, Novi, Opataija, Rab, Senj, Skrad, Stari Grad, Sušak, Zamet

Sisak Dubica, Dvor, Glina, Gora, Gušće, Jabukovac, Kostajnica, Petrinja, Pokupsko, Sisak, Sunja, Žažina

Slavonski Brod

Babina Greda, Brodski Stupnik, Donji Andrijevci, Levanjska Varoš, Lužani, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Trnjani, Vrpolje

Split Brač, Hvar, Kaštela, Muć, Omiš, Sinj, Solin, Split, Šolta, Trilj, Trogir, Vis, Vrlika, Zrnovnica

Šibenik Drniš, Kistanje, Knin, Oklaj, Primošten, Stankovci, Šibenik, Tijesno, Vodice

Vinkovci Bobota, Cerna, Gunja, Ilok, Ivankovo, Markušica, Nijemci, Orolik, Otok, Stari Mikanovci, Tovarnik, Vinkovci, Vrbanja, Vukovar, Županja

Virovitica Čađavica, Gradina, Nova Bukovica, Pitomača, Podravska Slatina, Suhopolje, Špišić Bukovica, Virovitica, Voćin

Signatura: HR-HDA-1081-6.5 Naslov: Vijeće proizvođača Vrijeme nastanka: 1953-1958. Razina opisa: podserija Količina: 1 knjiga, 5 kutija; 0,5 d/m knj. br. 90 kut. br. 44-48 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća proizvođača i radnih tijela Vijeća. Veću cjelinu gradiva čine razne predstavke poduzeća i narodnih odbora općina za dodjelu financijskih sredstava i sanaciju proračunskih i poslovnih gubitaka, izvještaji o poslovanju poduzeća, te izvještaji i materijali republičkih sekretarijata, savjeta, fondova i drugih organizacija upućeni Vijeću i radnim tijelima prema njihovoj nadležnosti, a koji nisu bili predmetom sjednica Plan sređivanja Podserija je podijeljena na 2 jedinice: 6.5.1. Sjednice Vijeća prozvođača 6.5.2. Radna tijela Vijeća proizvođača

http://arhinet.arhiv.hr

Page 61: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

61

HR-HDA-1081.6.5. Vijeće proizvođača Količina/ Knjiga/ Kutija

1. Sjednice Vijeća proizvođača Vijeće proizvođača na svojim sjednicama raspravlja o pitanjima iz ravnopravnog djelokruga s Republičkim vijećem, te o pitanjima iz samostalnog djelokruga. Vijeće odlučuje o promjeni Ustava, utvrđuje republički društveni plan i republički proračun, potvrđuje završnu bilancu o izvršenju republičkog društvenog plana i završni račun o izvršenju republičkoga proračuna, donosi zakone iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o raspisivanju referenduma u pitanjima iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o produženju mandata Sabora, odlučuje o nagradama narodnih zastupnika i prinadležnostima predsjednika, potpredsjednika i tajnika Sabora te predsjednika i drugih članova Izvršnog vijeća, rješava predstavke narodnih odbora za zaštitu njihovih samoupravnih prava u području privrede, rada i socijalnog osiguranja, te donosi deklaracije i rezolucije o pitanjima iz tih područja. Vijeće samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno- imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika potpredsjednika i zapisničare Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, te donosi poslovnik Vijeća.

2 kutije kut. 44-45

1.1. Zapisnici sjednica, 16.12.1953.-18.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-47. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 16.12.1953.-18.1.1958. Jedinica sadrži materijale 1-47. sjednice Vijeća po točkama dnevnog reda. 2. Radna tijela Vijeća proizvođača, 1953-1958.

Radna tijela Vijeća proizvođača, njihova nadležnost, razgraničenje nadležnosti, sastav, te rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Vijeća proizvođača (NN 7/1954). Spisi svih radnih tijela Vijeća evidentirani su u glavnom urudžbenom zapisniku Sabora, pri čemu se za spise svakog radnog tijela koristi posebna brojčana oznaka. Uz sadržaj gradiva svakog radnog tijela ukratko se navodi njegova poslovnikom definirana nadležnost, s obzirom da ukazuje na sadržaj zapisnika i materijala za sjednice.

3 kutije kut. 46-48

2.1.Verifikacioni odbor, 16.12.-17.12.1953. Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja zastupnika Vijeća proizvođača, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti, te o tome podnosi izvještaj Vijeću proizvođača. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku VP/1. Uvjerenja zastupnika Vijeća proizvođača evidentirana su u urudžbenom zapisniku Verifikacionog odbora Republičkog vijeća (sign. 6.4.3.1.1), a nalaze se u personalnim dosjeima zastupnika Vijeća proizvođača. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 46

2.2. Komisija za izradu prijedloga poslovnika Vijeća proizvođača U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Komisije imaju oznaku VP/2.

1 knjiga 0,1 kutija; knj. 90 kut. 46

2.2.1. Urudžbeni zapisnik, 18.12.1953.-16.1.1954. Urudžbeni zapisnik nalazi se u kutiji sa spisima.

2.2.2. Zapisnici sjednica, 13.1.1954.-16.1.1954.

Jedinica sadrži zapisnike 1-6. sjednice Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 62: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

62

HR-HDA-1081.6.5. Vijeće proizvođača Količina/ Knjiga/ Kutija

2.3. Zakonodavni odbor, 21.1.1954.-14.12.1957. Zakonodavni odbor raspravlja prijedloge svih zakona koje mu, nakon što ih usvoje, dostavljaju nadležni odbori Vijeća proizvođača, podnosi prijedloge za sadržajne izmjene zakonskih prijedloga, priprema zakonske nacrte, prati pitanja procedure Vijeća proizvođača i zajedničkih sjednica domova, raspravlja i sastavlja prijedloge za izmjenu i dopunu poslovnika Vijeća proizvođača i Sabora. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku VP/3.

Jedinica sadrži zapisnike 1-14. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 46

2.4. Odbor za narodnu privredu, 1954-1958. Odbor raspravlja i priprema prijedloge republičkih zakona iz područja privrede i financijskog sustava, prijedlog društvenog plana NR Hrvatske, razmatra pitanja privredne politike te pitanja obavljanja privrednih poslova i djelatnosti narodnih odbora i privrednih upravnih organa, privrednih organizacija i samoupravnih ustanova. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku VP/4.

0,7 kutija kut. 46

2.4.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-15.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-63. sjednice Odbora.

2.4.2. Opća korespondencija, 1954.-1958. Jedinica sadrži molbe privrednih poduzeća za smanjenje stope poreza, predstavke narodnih odbora općina za osiguranje novčanih sredstava za investicijske radove, predstavke o potrebi održavanja optantskih objekata, te molbe za dotacije za pokriće proračunskih rashoda narodnih odbora općina i kotara.

2.5. Odbor za privredne organizacije, 1954-1957.

Odbor raspravlja i priprema prijedloge republičkih zakona, preporuka i odluka o organizaciji, pravima i obvezama privrednih organizacija i samoupravnih ustanova, prati primjenu zakona u čijem donošenju sudjeluje, te raspravlja o udruživanju privrednih organizacija i o samoupravljanju proizvođača u privredi. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku VP/5.

0,3 kutije kut. 47

2.5.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-26.12.1957. Jedinica sadrži zapisnike 1-22. sjednice Odbora.

2.5.2. Opća korespondencija, 1954-1957. Najveći dio spisa odnosi se na predstavke, molbe, žalbe i izvještaje privrednih poduzeća (npr. žalba zbog ukidanja poduzeća „Gorivo“ Rijeka, žalba poduzeća Dunavski Lloyd Sisak protiv odluke NO Vukovar o osamostaljenju pogona Dunavski Lloyd Vukovar, žalbe ugostiteljskih radnji na odluke narodnih odbora općina o prestanku njihovog rada, materijali o osnivanju Udruženja mašinogradnje i metaloprerađivačke industrije Hrvatske), zatim podatke o radu i popisima članova republičkih i lokalnih komora (Trgovinska komora NRH Zagreb, Zanatska komora NRH, Poljoprivredno-šumarska komora NRH, te predstavke narodnih odbora općina u vezi s dodjelom sredstava (npr. predstavka NO Našice o sanaciji Poljoprivrednog dobra Našice).

http://arhinet.arhiv.hr

Page 63: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

63

HR-HDA-1081.6.5. Vijeće proizvođača Količina/ Knjiga/ Kutija

2.6. Odbor za budžet, 1954-1958. Odbor raspravlja prijedloge proračuna i završnog računa NRH, daje suglasnost na odredbe zakonskih prijedloga i prijedloga rješenja o predstavkama i žalbama koje povlače novčane izdatke, raspravlja pitanja iz područja djelovanja financijskih upravnih organa, te pitanja u vezi s trošenjem javnih i financijskih sredstava. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku VP/6.

0,3 kutije kut. 47

2.6.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-15.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-40. sjednice Odbora.

2.6.2. Opća korespondencija Najveći dio spisa odnosi se na prijedloge amandmana na društveni plan i molbe za dotacije iz državnog proračuna. Jedinica sadrži i prijedlog Savjeta za narodno zdravlje i socijalnu politiku NRH o naknadnom uvrštenju u republički budžet stavki prema predračunu rashoda, te izvještaj Državnog sekretarijata za poslove opće uprave i budžet o izvršenju republičkog budžeta za 1955. godinu.

2.7. Odbor za pitanja rada i socijalnog osiguranja, 1954-1957. Odbor raspravlja i proučava prijedloge zakona iz oblasti rada i socijalnog osiguranja, načela upravljanja, rada i financiranja u ustanovama socijalnog osiguranja, te prati primjenu zakona u oblasti zaštite rada i socijalnog osiguranja. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku VP/7.

0,4 kutije kut. 47

2.7.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-7.12.1957. Jedinica sadrži zapisnike 1-17. sjednice Odbora.

2.7.2. Opća korespondencija, 1954-1956.

Najveći dio spisa odnosi se na izvještaje i podatke kotarskih zavoda za socijalno osiguranje o radu zavoda i samoupravnih organa zavoda. Jedinica sadrži i teze Odbora za socijalnu politiku i narodno zdravlje SIV-a u vezi s bolesničkim osiguranjem, te proračun Zavoda za socijalno osiguranje NRH za 1954. godinu.

2.8. Mandatno-imunitetski odbor, 21.1.1954.-4.2.1957.

Odbor brine o zaštiti imunitetskih prava zastupnika, podnosi Vijeću izvještaj o slučajevima prestanka mandata i raspisivanja dopunskih izbora, a u slučaju da Vijeće nije na okupu daje uz suglasnost predsjednika Sabora odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje krivičnog postupka protiv člana Vijeća, te raspravlja prigovore u vezi s prekoračenjem prava zastupnika. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku VP/8. Jedinica sadrži zapisnike 1-13. sjednice Odbora. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za pojedine točke dnevnog reda sjednica.

0,2 kutije kut. 48

2.9. Odbor za predstavke i žalbe, 1954-1958. Odbor proučava i raspravlja o predstavkama i žalbama koje Vijeću proizvođača upućuju građani, organizacije i ustanove. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku VP/9.

0,6 kutije kut. 48

http://arhinet.arhiv.hr

Page 64: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

64

HR-HDA-1081.6.5. Vijeće proizvođača Količina/ Knjiga/ Kutija

2.9.1. Zapisnici sjednica, 21.1.1954.-16.1.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-13. sjednice Odbora.

2.9.2. Molbe, predstavke i žalbe Jedinica sadrži žalbe u vezi s mirovinama, molbe za ispravak mirovinskog razreda i priznavanje radnog staža, predstavke povodom otkaza ugovora o radu, žalbe protiv likvidacije poduzeća, žalbe trgovačkih poduzeća protiv rješenja o određivanju postotka za platni fond, žalbe ugostiteljskih radnji i zadruga na odluke narodnih odbora kotara o prestanku poslovanja radnji i zadruga i slično.

2.10. Zajedničke sjednice Odbora za narodnu privredu i Odbora za privredne organizacije, 17.10.-18.10.1955. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. zajedničke sjednice.

0,2 kutije kut. 48

Signatura: HR-HDA-1081-6.6 Naslov: Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača Vrijeme nastanka: 1953-1958. Razina opisa: podserija Količina: 0,2 kutije kut. br. 48 Odbori Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača održavaju zajedničke sjednice kada se na njihovom dnevnom redu nalaze ista pitanja ili radi saslušavanja izvještaja ili ekspozea predstavnika Izvršnog vijeća. Zajedničku sjednicu tih odbora sazivaju predsjednici odbora, predsjednik Sabora ili predsjednici oba doma Sabora. HR-HDA-1081.6.6. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

Količina/ Kutija

1. Komisija za izradu prijedloga poslovnika Sabora SRH, Komisija za izradu prijedloga poslovnika RV i Komisija za izradu prijedloga poslovnika VP

5. i 6.1.1954. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku RV/VP/1. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. zajedničke sjednice.

0,2 kutije kut. 48

2. Zakonodavni odbor RV i Zakonodavni odbor VP, 11.11.1954.-20.11.1957. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku RV/VP/2. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. zajedničke sjednice odbora. 3. Odbor za narodnu privredu RV i Odbor za narodnu privredu VP 17.3.1954.-18.12.1957. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku RV/VP/3. Jedinica sadrži zapisnike 1-24. zajedničke sjednice odbora. 4. Odbori za narodnu privredu RV i VP i Odbori za budžet RV i VP 17.3.1954.-14.1.1958. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku RV/VP/4. Jedinica sadrži zapisnike 1-5. zajedničke sjednice odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 65: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

65

HR-HDA-1081.6.6. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

Količina/ Kutija

5. Odbor za budžet RV i Odbor za budžet VP, 17.3.1954.-25.12.1957. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku RV/VP/5. Jedinica sadrži zapisnike 1-25. zajedničke sjednice odbora.

kut. 48

6. Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku RV i Odbor za pitanja rada i socijalnog osiguranja VP, 26.6.1954.-6.12.1957.

Jedinica sadrži zapisnike 1-4. zajedničke sjednice odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 66: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

66

Signatura: HR-HDA-1081-7 Naslov: SABOR NARODNE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1958-1963. Vrijeme nastanka: 1958-1963. Razina opisa: serija Količina: 2 knjige, 45 kutija; 4,5 d/m knj. br. 91-92 kut. br. 49-93

Sadržaj Serija sadrži akte Sabora NRH usvojene na sjednicama vijeća tijekom mandatnog razdoblja 10.4.1958.-9.4.1963, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača, zapisnike zajedničkih sjednica obaju vijeća, te zapisnike sjednica radnih tijela Sabora i saborskih vijeća. Serija sadrži i razne materijale koji nisu bili predmetom sjednica (predstavke građana, razna izvješća, elaborate, upite, inicijative i druge materijale Savezne skupštine i saveznih tijela, te republičkih sekretarijata, savjeta, fondova, udruženja, tijela općinske i kotarske vlasti, poduzeća i dr.) upućene vijećima i radnim tijelima prema njihovoj nadležnosti. Plan sređivanja Dokumentacija svih vijeća i radnih tijela Sabora i vijeća evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora. Nakon evidentiranja u urudžbenom zapisniku spisi se dostavljaju u rad nadležnom vijeću ili radnom tijelu, te se razvode prema sjednicama vijeća i radnim tijelima. S obzirom na navedeno, a prema sadržajnom načelu i poštujući unutarnju organizaciju Sabora po vijećima i radnim tijelima, serija je podijeljena u osam podserija: 7.1. Akti Sabora NRH 7.2. Kabinet prdsjednika Sabora NRH 7.3. Radna tijela Sabora NRH 7.4. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača 7.5. Republičko vijeće 7.6. Vijeće proizvođača 7.7. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača 7.8. Klub narodnih zastupnika Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-7.1 Naslov: Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1958-1963. Razina opisa: podserija Količina: 5 kutija; 0,5 d/m kut. br. 49-53 Podserija sadrži pečatom Sabora ovjerene izvornike Ustava i Ustavnog zakona iz 1963. godine, zakona, odluka, preporuka, društvenih planova, te poslovnika Sabora i saborskih vijeća donesenih prema proceduri propisanoj Poslovnikom Sabora (NN 57/1958) i Poslovnicima Republičkog vijeća (NN 58/1958) i Vijeća proizvođača (NN 59/1958) od 18. studenoga 1958. godine. Akti su složeni po redoslijedu iz Poslovnika Sabora i unutar svake vrste prema redoslijedu donošenja.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 67: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

67

HR-HDA-1081-7.1. Akti Sabora Narodne Republike Hrvatske Količina/ Kutija

1. Ustav i Ustavni zakon, 9.4.1963.

kut. 49

2. Zakoni, 13.6.1958.-9.4.1963. 1,8 kutija kut. 49-51

3. Odluke, 13.6.1958.-9.4.1963. 1,4 kutije kut. 52

4. Preporuke, 10.7.1958.-24.1.1963.

kut. 53

5. Društveni planovi, 13.6.1958.-25.1.1963.

kut. 53

6. Poslovnici, 18.11.1958.-30.5.1960.

kut. 53

Signatura: HR-HDA-1081-7.2 Naslov: Kabinet predsjednika Sabora Narodne Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 4.11.1959.-22.9.1961. Razina opisa: podserija Količina: 0,2 kutije kut. br. 53 Kabinet predsjednika Sabora obavlja stručne, tehničke i druge poslove vezane za rad i ovlaštenja predsjednika Sabora. Radom Kabineta rukovodi šef Kabineta, koji za svoj rad odgovara predsjedniku Sabora. Podserija sadrži nekoliko predstavki građana upućenih predsjedniku Sabora: predstavka mještana iz Oštarija, Otoka i Tounja u predmetu opskrbe vodom, zahtjev Roze Kristić iz Drenja u vezi sa sudskim sporom o vlasničkom pravu nad nekretninom koju je dobila kao kolonist, te spisi u vezi s potraživanjem Stanka Feratovića za naknadu konfiscirane imovine. Signatura: HR-HDA-1081-7.3 Naslov: Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1958-1963. Razina opisa: podserija Količina: 2 knjige, 22 kutije; 2,2 d/m knj. br. 91-92 kut. br. 54-75 Radna tijela Sabora NRH, njihova nadležnost, razgraničenje nadležnosti, sastav, te rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Sabora NRH od 18. studenoga 1958. godine (NN 57/1958). Dokumentacija svakog radnog tijela čini posebnu arhivsku jedinicu, s daljnjom podjelom na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju. HR-HDA-1081-7.3. Radna tijela Sabora NRH Količina/

Kutija 1. Administrativni odbor, 1958-1963.

Administrativni odbor svaka tri mjeseca pregledava dokumentaciju o izvršenju proračuna rashoda i prihoda Sabora i o tome podnosi izvještaj Saboru, predlaže Saboru propise o nagradama i naknadama narodnih zastupnika u Saboru, donosi pravilnik o uređenju administracije Sabora, te utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta u administraciji Sabora.

0,4 kutije kut. 54

http://arhinet.arhiv.hr

Page 68: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

68

HR-HDA-1081-7.3. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Knjiga/Kutija

1.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-9.4.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-25. sjednice Odbora.

kut. 54

1.2. Materijali za sjednice, 11.6.1958.-9.4.1963. Jedinica sadrži materijale za 3-5, 7-13. i 15-25. sjednicu Odbora. Kronološki, po rednom broju sjednice složeni su materijali o kojima se raspravljalo na sjednicama, zajedno s odlukama i zaključcima odbora o raspravljanim pitanjima (naknade i plaće zastupnika Sabora, položajne plaće službenika u administraciji, proračun Sabora, rashodi saborskog proračuna, novogodišnje nagrade zastupnika, korištenje putničkih automobila Sabora, tromjesečni i završni računi, izvještaji o stanju kredita po proračunu rashoda Sabora, tromjesečni izvještaji tajnika Sabora o financijskom poslovanju Sabora i slično)

2. Odbor za izbore, 1958-1963.

Odbor za izbore raspravlja prijedloge za izbor i razrješenje predsjednika i sudaca Vrhovnog suda NRH, okružnih sudova NRH, predsjednika, sudaca i povremenih sudaca Višeg privrednog suda NRH te predsjednika i sudaca okružnih privrednih sudova NRH.

0,6 kutije kut. 54

2.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-28.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-20. sjednice Odbora.

2.2. Materijali za sjednice, 1958-1963.

Jedinica sadrži materijali za 2-20. sjednicu Odbora, složene po rednom broju sjednice i točkama dnevnog reda sjednice.

3. Odbor za društveni nadzor Od 1958. godine djeluje kao Odbor za društvena sredstva. Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Sabora NRH od 30. svibnja 1960. godine (NN 24/1960), mijenja naziv u Odbor za društveni nadzor. Odbor razmatra raspodjelu, raspolaganje i korištenje društvenih sredstava od strane svih državnih organa, organa društvenog upravljanja, ustanova, privrednih i drugih organizacija na području NRH, te politiku raspodjele društvenih sredstava u privredi.

2 knjige 14 kutija; knj. 91-92 kut. 55-68

3.1. Zapisnici sjednica, 12.3.1959.-6.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-13. sjednice Odbora. Za 2-7. sjednicu priloženi su i stenografski zapisnici sjednica Odbora.

1 kutija kut. 55

3.2. Povjerljiva korespondencija

2 knjige 2 kutije; knj. 91-92 kut. 56-57

3.2.1. Urudžbeni zapisnici, 1962-1963. Spisi s oznakom povjerljivo upućeni Odboru za društveni nadzor evidentirani su u posebnim urudžbenim zapisnicima za 1962. i 1963. godinu. Urudžbeni zapisnici nalaze se u kutiji s povjerljivim spisima.

3.2.1.1. Urudžbeni zapisnik 1962. 3.2.1.2. Urudžbeni zapisnik 1963.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 69: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

69

HR-HDA-1081-7.3. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Kutija

3.2.2. Povjerljivi spisi, 1962-1963. Povjerljivi spisi složeni su po godinama i po urudžbenim brojevima povjerljivih spisa unutar godina. Jedinica sadrži informacije Devizne inspekcije o poslovanju Brodogradilišta „3. Maj“, elaborate Državnog sekretarijata unutrašnjih poslova i Odbora za unutarnju politiku IVS-a o kriminalitetu i negativnim pojavama u privredi te radu na suzbijanju kriminaliteta, biltene o deformacijama deviznog i vanjskotrgovinskog sistema i godišnje izvještaje o radu Deviznog inspektorata Odjeljenja za NR Hrvatsku, informacije o radu kontrolnih organa Službe državnog knjigovodstva, izvještaje i elaborate Javnog tužilaštva NRH o kriminalitetu i radu krivične službe Javnog tužilaštva, informacije Republičkog sekretarijata za rad o upućivanju radnika na rad u inozemstvo i slično.

3.3. Opća korespondencija Spisi Odbora evidentirani su u urudžbenim zapisnicima Odbora za 1962. i 1963. godinu koji su vođeni kao sastavni dio glavnih urudžbenih zapisnika Sabora NRH. Spisi su složeni po godinama i po urudžbenim brojevima. Najveći dio spisa odnosi se na izvještaje i bilješke o inspekcijskim nadzorima u poduzećima, anonimne prijave protiv nepravilnosti u radu poduzeća, godišnje izvještaje Financijske inspekcije o radu i zapisnike o pregledu materijalno-financijskog poslovanja poduzeća i republičkih zavoda, te mjesečne informacije Sektora kontrole Službe društvenog knjigovodstva o nepravilnostima i pojavama kod korisnika društvene imovine. Jedinica sadrži i razne izvještaje republičkih sekretarijata (npr. izvještaj o korištenju sredstava fondova za stambenu izgradnju, izvještaji o negativnim pojavama na tržištu, izvještaji o stanju prometa poljoprivrednim proizvodima u NRH), te zapisnike i materijale za sjednice kotarskih Komisija za društveni nadzor.

9 kutija kut. 58-66

3.4. Radna tijela odbora Za razmatranje određenih pitanja iz svog djelokruga Odbor za društveni nadzor osnivao je tijekom saziva više posebnih pododbora i komisija.

2 kutije kut. 67-68

3.4.1. Komisija za kontrahažu Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije od 13.4.1960, 2. sjednice od 6.6.1960, izvještaj o radu Komisije upućen Odboru za društveni nadzor, te materijale vezane uz pitanja kontrahaže (pred-ugovaranje, prijevremeno zaključivanje ugovora) u poljoprivredi (analiza uzroka i posljedica utroška obrtnih sredstava u investicije kod poljoprivrednih i zadružnih organizacija, izvještaj Jugoslavenske Poljoprivredne banke o zadružnim štedionicama i drugo).

3.4.2. Komisija za rad servisa za vršenje transportnih usluga

Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije održane 28.6.1960. godine, te materijale Sekretarijata za opću upravu IVS-a o radu servisnih ustanova na području NRH.

3.4.3. Komisija za ispitivanje ulaganja sredstava u pomorski putnički saobraćaj

Jedinica sadrži zapisnike 1-5. sjednice Komisije održane od 17.9.1960. do 5.5.1961. te izvještaj komisije u vezi s ispitivanjem ulaganja investicijskih sredstava u brodogradnji.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 70: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

70

HR-HDA-1081-7.3. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Kutija

3.4.4. Pododbor za razmatranje nepravilnih pojava u proizvodnji

Jedinica sadrži zapisnike i stenografske zapisnike 1. i 2. sjednice Pododbora, održane 20.11.1961. i 17.4.1962. godine.

kut. 67-68

3.4.5. Pododbor za razmatranje negativnih pojava na tržištu Jedinica sadrži zapisnike i stenografske zapisnike 1. i 2. sjednice Pododbora, održane 22.11.1961. i 24.4.1962. godine. 3.4.6. Pododbor za razmatranje negativnih pojava u korištenju društvenih sredstava, pojava zloupotrebe i ograničenja prava građana

Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Pododbora, održane 21.11.1961. i 19.1.1962. godine.

3.4.7. Pododbor za razmatranje nepravilnosti u poduzeću „Robni magazin“

Jedinica sadrži zapisnik i stenografski zapisnik sjednice održane 17.12.1962. godine i stenografski zapisnik sjednice održane 8.4.1963. godine.

3.4.8. Pododbor za razmatranje nepravilnosti u „Poljoinvestu“ Jedinica sadrži zapisnik i stenografski zapisnik sjednice održane 22.10.1962. godine. Uz zapisnik sjednice priložen je izvještaj Financijske inspekcije o nepravilnostima u poduzeću „Poljoinvest“ Zagreb i izvještaj Radničkog savjeta „Poljoinvesta“ o stavovima prema izvještaju i poduzetim mjerama.

3.4.9. Pododbor za razmatranje problema Interpetrola Jedinica sadrži stenografske bilješke sjednice Pododbora održane 27.9.1962. godine, pododborski izvještaj Odboru, te izvještaj Financijske inspekcije o nepravilnostima u poslovanju poduzeća Interpetrol.

3.4.10. Pododbor za razmatranje problema efikasnosti investicionog ulaganja

Jedinica sadrži zapisnik i stenografski zapisnik sjednice Pododbora održane 22.10.1962. godine, te izvještaje o investicijskim programima poduzeća Tekstilne industrije Slunj, Hotela Zapadna obala Split, Pamučne predionice Glina, Konjšćinskih ugljenokopa i Toplane u Zagrebu.

3.4.11. Komisija za analizu financijsko-materijalnog poslovanja i uzroka gubitaka u PPK Vinkovci, PD Našice i PD Valpovo

Jedinica sadrži materijale vezane uz pregled i analizu poslovanja poljoprivrednih dobara Vinkovci, Valpovo i Našice za 1961. i 1962. godinu, te izvještaj komisije odboru o izvršenom pregledu poslovanja.

4. Odbor za predstavke i žalbe, 1958-1963.

Odbor proučava i raspravlja predstavke i žalbe koje Saboru upućuju građani, organizacije i ustanove. Predstavke i žalbe upućuju se Saboru preko predsjednika Sabora, koji sve predstavke i žalbe upućuje Odboru za predstavke i žalbe.

7 kutija kut. 69-75

http://arhinet.arhiv.hr

Page 71: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

71

HR-HDA-1081-7.3. Radna tijela Sabora NRH Količina/ Kutija

4.1. Zapisnici sjednica, 27.12.1958.-19.2.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Odbora.

4.2. Molbe i žalbe, 1958-1963. Jedinica sadrži molbe građana za dodjelu izvanredne i počasne mirovine, dodjelu stalne državne pomoći, dozvole za odlazak u inozemstvo, molbe za posredovanje u vezi s dodjelom stanova, molbe za dekonfiskaciju imovine, molbe za poništenje odluka agrarne komisije u vezi s oduzimanjem zemlje, žalbe na odluke o administrativnim zabranama, predstavke u vezi s eksproprijacijom, visinom poreza, nepriznavanjem radnog staža i slično.

5. Komisija za tumačenje zakona, 10.4.1958.

Komisija za tumačenje zakona daje obvezna tumačenja republičkih zakona, razmatra pitanja razmimoilaženja propisa narodnih odbora i republičkih organa i o tome podnosi izvještaj Saboru. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 75

6. Komisija za narodne odbore Komisija za narodne odbore rješava o sporovima između općinskih, odnosno kotarskih vijeća i vijeća proizvođača narodnih odbora općina, odnosno kotara, ispituje prigovore narodnih odbora za zaštitu njihovih samoupravnih prava podnesene protiv akata Izvršnog vijeća Sabora, ispituje žalbe narodnih odbora protiv rješenja Izvršnog vijeća Sabora o poništenju i ukidanju akata narodnih odbora i ispituje prigovore članova raspuštenog narodnog odbora te o tome podnosi izvještaj Republičkom vijeću.

0,1 kutija kut. 75

6.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958. i 28.3.1962. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Komisije.

6.2. Opća korespondencija, 1960, 1962. Jedinica sadrži materijale vezane uz žalbu NO općine Križ protiv rješenja NO kotara Kutina kojim je poništeno rješenje općinskog odbora o oslobođenju poduzeća „Elektra“ iz Križa plaćanja doprinosa od privredne djelatnosti, te materijale vezane uz spor između općinskog vijeća i Vijeća proizvođača NOO Solin.

7. Komisija za pripremu nacrta novog Ustava NRH

Osnovana je kao privremena komisija Odlukom Sabora od 31. listopada 1961. godine (NN 44/1961). Zadatak komisije je priprema nacrta novog Ustava koji će podnijeti Saboru NRH. Jedinica sadrži Prijedlog Ustava SRH (tiskano izdanje, Zagreb 1963).

0,1 kutija kut. 75

Signatura: HR-HDA-1081-7.4 Naslov: Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača Vrijeme nastanka: 1958-1963. Razina opisa: podserija Količina: 1,3 kutije; 0,13 d/m kut. br. 76-77 Sukladno odredbama Poslovnika Sabora NRH od 18. studenoga 1958. godine (NN 57/1958), na zajedničkim sjednicama Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača Sabor bira i razrješava predsjednika,

http://arhinet.arhiv.hr

Page 72: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

72

potpredsjednika i tajnika Sabora, predsjednika i članove Izvršnog vijeća Sabora, članove odbora i komisija Sabora, te članove zajedničkih komisija Sabora i Izvršnog vijeća Sabora, predsjednika i suce Vrhovnog suda NRH, predsjednika i suce okružnih sudova u NRH, predsjednika, suce i povremene suce Višeg privrednog suda NRH, predsjednika i suce okružnih privrednih sudova u NRH, proglašava promjenu Ustava, donosi poslovnik Sabora NRH, potvrđuje poslovnike odbora i komisija Sabora, raspravlja o izvještajima odbora i komisija Sabora, rješava sporove o nadležnosti između Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača Sabora, te rješava sporove o nadležnosti između odbora ili komisija Sabora i odbora pojedinih vijeća. HR-HDA.1081-7.4. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

Količina/ Kutija

1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-9.4.1963. Zapisnici 1-27. zajedničke sjednice.

1,3 kutije kut. 76-77

2. Materijali za sjednice, 10.4.1958.-9.4.1963. Materijali 1-27. zajedničke sjednice po točkama dnevnog reda.

Signatura: HR-HDA-1081-7.5 Naslov: Republičko vijeće Vrijeme nastanka: 1958-1963. Razina opisa: podserija Količina: 7,7 kutija; 0,77 d/m kut. br. 77-84 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike i materijale za sjednice Republičkog vijeća i odbora i komisija vijeća. Podserija sadrži i razne predstavke građana, poduzeća i organizacija, te razna izvješća, elaborate, upite, inicijative i druge materijale republičkih sekretarijata, savjeta, fondova, udruženja, tijela općinske i kotarske vlasti, koji nisu bili predmetom sjednica, a vezani su uz organizaciju uprave, rad općinskih i kotarskih organa uprave, gospodarstvo i poslovanje poduzeća, financije, školstvo, kulturu, zdravstvenu i socijalnu politiku i slično. HR-HDA-1081-7.5. Republičko vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Republičkog vijeća, 9.4.1958.-9.4.1963.

Republičko vijeće na svojim sjednicama razmatra pitanja iz ravnopravnog djelokruga s Vijećem proizvođača te sukladno tome odlučuje o promjeni Ustava, utvrđuje republički društveni plan i republički proračun, potvrđuje završnu bilancu o izvršenju republičkog društvenog plana i završni račun o izvršenju republičkoga proračuna, donosi zakone iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o raspisivanju referenduma u pitanjima iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o produženju mandata Sabora, odlučuje o nagradama narodnih zastupnika i prinadležnostima predsjednika, potpredsjednika i tajnika Sabora te predsjednika i drugih članova Izvršnog vijeća, rješava predstavke narodnih odbora za zaštitu njihovih samoupravnih prava u području privrede, rada i socijalnog osiguranja, te donosi deklaracije i rezolucije o pitanjima iz tih područja. Vijeće samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika potpredsjednika i zapisničare Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, te donosi poslovnik Vijeća.

3,8 kutije kut. 77-81

http://arhinet.arhiv.hr

Page 73: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

73

HR-HDA-1081-7.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

1.1. Prethodni sastanci Republičkog vijeća, 9. i 10.4.1958. Jedinica sadrži zapisnike i materijale po točkama dnevnog reda 1. prethodnog sastanka održanog 9.4.1958. i 2. prethodnog sastanka Republičkog vijeća održanog 10.4.1958. godine.

kut. 77-81

1.2. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-9.4.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-9, te 11-30. sjednice Vijeća. 1.3. Materijali za sjednice, 10.4.1958.-9.4.1963.

Jedinica sadrži materijale 1-30. sjednice Vijeća. Uz materijale za svaku sjednica priložen je popis akata, tj. popis svih spisa (materijala) koji su razmatrani na sjednici s podacima o tekućem broju spisa u urudžbenom zapisniku Sabora, pošiljatelju i točki dnevnog reda pod kojom je materijal raspravljan.

2. Radna tijela Republičkog vijeća, 1958-1963. Radna tijela Republičkog vijeća, njihov ustroj i nadležnost, razgraničenje nadležnosti i rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Republičkog vijeća od 18. studenoga 1958. godine (NN58/1958). Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu arhivsku jedinicu, uz daljnju podjelu na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju.

3,9 kutije kut. 81-84

2.1. Verifikacioni odbor, 9.4.1958. Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti, te podnosi izvještaj Republičkom vijeću, temeljem kojeg Vijeće potvrđuje ili poništava izbor narodnog zastupnika. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 81

2.2. Zakonodavni odbor Zakonodavni odbor raspravlja o prijedlozima svih zakona koje mu obavezno dostavljaju nadležni odbori Republičkog vijeća, priprema zakonske nacrte na traženje drugih odbora ili prijedloge zakona na traženje Izvršnog vijeća, prati pitanja procedure Republičkog vijeća i zajedničkih sjednica domova, te raspravlja i sastavlja prijedloge za izmjenu i dopunu poslovnika Republičkog vijeća i Sabora.

0,1 kutija kut. 81

2.2.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-27.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-34. sjednice Odbora. 2.2.2. Opća korespondencija, 1958.

Jedinica sadrži dopis narodnog odbora općine Zadar o suprotnostima u odredbama Zakonu o braku i Pravilnika o sastavu i vođenju državnih matičnih knjiga.

2.3. Odbor za organizaciju vlasti i uprave

Odbor za organizaciju vlasti i uprave raspravlja pitanja sistema samoupravljanja u privredi, općini, gradu, kotaru i u ustanovama, pitanja zaštite zakonitosti i nacionalne ravnopravnosti, pitanja iz područja organizacije vlasti, sudova i uprave, rada organa unutrašnjih poslova, sudova, javnog tužilaštva i samoupravnih ustanova, prati primjenu zakona u čijem donošenju sudjeluje, te raspravlja o političkom stanju u pojedinim izbornim kotarima.

0,1 kutija kut. 81

http://arhinet.arhiv.hr

Page 74: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

74

HR-HDA-1081-7.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

2.3.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-27.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-29. sjednice Odbora.

2.3.2. Opća korespondencija, 1962. Jedinica sadrži predstavku birača Novigrada Podravskog protiv prijedloga ukidanja istoimene općine. 2.4. Odbor za narodnu privredu

Odbor za narodnu privredu raspravlja i priprema prijedloge zakona NRH iz područja privrede i financijskog sistema, raspravlja prijedlog društvenog plana NRH i bilance o njegovom izvršenju, pitanja privredne politike, djelovanja privrednih organizacija i privredne djelatnosti samoupravnih ustanova, raspravlja proračune komora, stručnih udruženja i općedruštvenih fondova, te završne račune privrednih organizacija za koje je propisima predviđeno da svoje proračune podnose Saboru.

0,6 kutije kut. 81

2.4.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-26.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-28. sjednice Odbora.

2.4.2. Opća korespondencija, 1958-1963. Najveći dio spisa odnosi se na predstavke i molbe narodnih odbora općina za dodjelu sredstava za sanaciju kredita i financiranje infrastrukturnih projekata (npr. vodovod u Doljanima, kredit NO općine Vrlika), te godišnje izvještaje o radu komora u 1957. godini (Ugostiteljska komora NRH, Zanatska komora NRH, Poljoprivredno-šumarska komora NRH, izvještaj Republičkog odbora sindikata komunalno-zanatskih radnika o komunalnoj problematici razmatranoj na II. plenumu 23.12.1959). Jedinica sadrži i molbe pojedinih poduzeća za osiguravanje sredstava i oslobođenje financijskih obveza (npr. zahtjev za sanacijska sredstva za PD „Posavina“ Sisak, molba Tvornice parnih kotlova za oslobođenje od obveze davanja doprinosa za društvene fondove, molba za osiguranje investicijskih sredstava PD „Borinci“).

2.5. Odbor za budžet, 10.4.1958.-27.3.1963.

Odbor za budžet raspravlja prijedloge proračuna i završnog računa NRH, daje suglasnost na odredbe zakonskih prijedloga i na propise Izvršnog vijeća o osnivanju i organizacionim promjenama organa republičke uprave koji povlače novčane izdatke koji nisu predviđeni proračunom, te raspravlja pitanja u vezi s izvršavanjem proračuna na osnovi izvještaja i podataka republičkih državnih organa, ustanova i organizacija, koje se financiraju iz republičkog proračuna. Jedinica sadrži zapisnike 1-22. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 82

2.6. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu raspravlja pitanja sustava predškolskog odgoja i sustava školstva, pitanja upravljanja prosvjetnim, znanstvenim i kulturnim ustanovama, unapređivanja školstva, znanstvenog i kulturnog rada te fizičkog odgoja, daje mišljenje o financijskim sredstvima za prosvjetnu, znanstvenu i kulturnu djelatnost, raspravlja o osnivanju samoupravnih znanstvenih i kulturnih ustanova te visokih i specijaliziranih škola od interesa za cijelu Republiku.

0,4 kutije kut. 82

http://arhinet.arhiv.hr

Page 75: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

75

HR-HDA-1081-7.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

2.6.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-26.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-26. sjednice Odbora.

2.6.2. Opća korespondencija, 1960-1962. Jedinica sadrži izvještaje i materijale Savjeta za prosvjetu NRH o problematici udžbenika u osnovnoj školi, te o stanju i problemima nastavničkog kadra, o natječajima za nastavno i odgojno osoblje i fizičkom i zdravstvenom odgoju u osnovnim školama.

2.7. Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku

Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku raspravlja prijedloge zakona, pitanja zdravstvene i socijalne politike, pitanja upravljanja, rada i financiranja ustanova, te primjene zakona iz područja zaštite narodnog zdravlja, socijalnog osiguranja i socijalne skrbi.

0,1 kutija kut. 82

2.7.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-27.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-17. sjednice Odbora.

2.7.2. Nacrt poslovnika Odbora, b.g. 2.7.3. Opća korespondencija, 1958-1962.

Jedinica sadrži prijedlog plana investicija za zdravstveni centar za 1959. godinu NO kotara Daruvar, otvoreno pismo Društva sanitarnih tehničara NRH u vezi sa sistemom školovanja zdravstvenih radnika, te primjedbe saborskih odbora u vezi s izvještajem o radu IVS-a i organa uprave u 1961. godini.

2.8. Mandatno-imunitetski odbor, 10.4.1958.-18.5.1962.

Mandatno-imunitetski odbor brine o zaštiti imunitetskih prava zastupnika i raspravlja slučajeve povrede imuniteta, podnosi izvještaj o prestanku mandata i raspisivanju dopunskih izbora, ispituje zastupnička uvjerenja, izborne akte i prispjele žalbe, daje uz suglasnost predsjednika Sabora odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje krivičnog postupka protiv zastupnika, te raspravlja o prigovorima u vezi s prekoračivanjem zakonskih prava zastupnika. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za sjednice.

0,1 kutija kut. 82

2.9. Odbor za predstavke i žalbe Odbor za predstavke i žalbe razmatra i raspravlja predstavke i žalbe, koje Saboru upućuju građani, organizacije i ustanove, osim onih koje su u nadležnosti Odbora za predstavke i žalbe Vijeća proizvođača. Poslovnik vijeća od 18.11.1958. godine ne predviđa Odbor za predstavke i žalbe kao stalno radno tijelo vijeća, pa odbor prestaje s radom.

1,3 kutije kut. 82-83

2.9.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-17.11.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-5. sjednice Odbora. 2.9.2. Molbe, predstavke i žalbe, 1958.

Jedinica sadrži predstavke, molbe i žalbe u vezi s dodjelom stalne novčane pomoći, razrezom poreza na dohodak, naknadom štete na poljoprivrednim dobrima, povratom sekvestriranih pokretnina, dekonfiskacijom imovine, eksproprijacijom, denacionalizacijom i sl.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 76: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

76

HR-HDA-1081-7.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

2.10. Komisija za statute općina i kotara Odlukom Republičkog vijeća osnovana je 13. lipnja 1958. godine (NN 26/1958) kao privremeno radno tijelo Komisija za statute narodnih odbora. Od 1959. godine djeluje kao Komisija za statute općina i kotara. Komisija razmatra izmjene i dopune statuta kotara koje potvrđuje Sabor NRH i podnosi o njima izvještaj Republičkom vijeću, te daje suglasnost narodnim odborima kotara za potvrđivanje prvih statuta općina u smislu odredbe iz člana 62 Općeg zakona o uređenju općina i kotara.

1 kutija kut. 84

2.10.1. Zapisnici sjednica, 13.6.1958.-22.6.1961. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije za statute narodnih odbora (13.6.1958) i zapisnike 2-5. sjednice Komisije za statute općina i kotara (16.4.1959.-22.6.1961).

2.10.2. Statuti kotara, 1958-1962.

Jedinica sadrži materijale vezane uz izmjene i dopune statuta kotara Bjelovar, Čakovec, Daruvar, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Križevci, Kutina, Našice, Nova Gradiška, Ogulin, Osijek, Pula, Rijeka, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Split, Šibenik i Zagreb.

2.10.3. Statuti općina, 1958-1959.

Jedinica sadrži statute, te prijedloge izmjena i dopuna statuta općina s područja kotara Križevci, Kutina, Pula, Sisak, Slavonski Brod, Šibenik, Varaždin i Vinkovci.

Signatura: HR-HDA-1081-7.6 Naslov: Vijeće proizvođača Vrijeme nastanka: 1958-1963. Razina opisa: podserija Količina: 8,8 kutije; 0,88 d/m kut. br. 85-93 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike i materijale za sjednice Vijeća proizvođača, te zapisnike i materijale za sjednice stalnih odbora i komisija Vijeća. Sadrži i veću cjelinu materijala dostavljenih radnim tijelima Vijeća prema njihovoj nadležnosti, koji nisu bili predmetom sjednica, a najvećim se dijelom odnose na prijedloge i predstavke građana u vezi s privrednom djelatnošću, izvještaje o poslovanju i završne račune poduzeća i privrednih organizacija, te predstavke i žalbe građana u vezi s povredom prava dostavljene Odboru za predstavke i žalbe. Podserija je podijeljena na dvije jedinice: 7.6.1. Sjednice Vijeća proizvođača 7.6.2. Radna tijela Vijeća proizvođača

http://arhinet.arhiv.hr

Page 77: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

77

HR-HDA-1081-7.6. Vijeće proizvođača Količina/ Kutija

1. Sjednice Vijeća proizvođača Vijeće proizvođača na svojim sjednicama raspravlja o pitanjima iz ravnopravnog djelokruga s Republičkim vijećem, te o pitanjima iz samostalnog djelokruga. Vijeće odlučuje o promjeni Ustava, utvrđuje republički društveni plan i republički proračun, potvrđuje završnu bilancu o izvršenju republičkog društvenog plana i završni račun o izvršenju republičkoga proračuna, donosi zakone iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o raspisivanju referenduma u pitanjima iz područja privrede, rada i socijalnog osiguranja, odlučuje o produženju mandata Sabora, odlučuje o nagradama narodnih zastupnika i prinadležnostima predsjednika, potpredsjednika i tajnika Sabora te predsjednika i drugih članova Izvršnog vijeća, rješava predstavke narodnih odbora za zaštitu njihovih samoupravnih prava u području privrede, rada i socijalnog osiguranja, te donosi deklaracije i rezolucije o pitanjima iz tih područja. Vijeće samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika potpredsjednika i zapisničare Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, te donosi poslovnik Vijeća.

5 kutija kut. 85-89

1.1. Prethodni sastanci Vijeća proizvođača, 9.4.1958.-10.4.1958. Jedinica sadrži zapisnike i materijale po točkama dnevnog reda 1. prethodnog sastanka održanog 9.4.1958. godine i 2. prethodnog sastanka Vijeća održanog 10.4.1958. godine.

1.2. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-9.4.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-30. sjednice Vijeća.

1.3. Materijali za sjednice, 10.4.1958.-9.4.1963. Jedinica sadrži materijale 1-30. sjednice po točkama dnevnog reda sjednica.

2. Radna tijela Vijeća proizvođača kutije, 1958-1963. Radna tijela Vijeća proizvođača, njihov ustroj i nadležnost, razgraničenje nadležnosti i rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Vijeća proizvođača (NN 59/1958) od 18. studenog 1958. godine. Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu arhivsku jedinicu, uz daljnju podjelu na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju.

3,8 kutije kut. 90-93

2.1. Verifikacioni odbor, 9. i 10.4.1958. Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti, te podnosi izvještaj Vijeću proizvođača. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 90

2.2. Zakonodavni odbor, 10.4.1958.-27.3.1963. Zakonodavni odbor raspravlja prijedloge svih zakona koje mu obavezno dostavljaju nadležni odbori Vijeća proizvođača, priprema zakonske nacrte na traženje drugih odbora ili prijedloge zakona na traženje Izvršnog vijeća, prati pitanja procedure Vijeća proizvođača i zajedničkih sjednica domova, te raspravlja i sastavlja prijedloge za izmjenu i dopunu poslovnika Vijeća proizvođača i Sabora. Jedinica sadrži zapisnike 1-26. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 90

http://arhinet.arhiv.hr

Page 78: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

78

HR-HDA-1081-7.6. Vijeće proizvođača Količina/ Kutija

2.3. Odbor za narodnu privredu Odbor za narodnu privredu raspravlja i priprema prijedloge zakona NR Hrvatske iz područja privredne i financijskog sistema, raspravlja prijedlog društvenog plana NRH i bilance o njegovom izvršenju, pitanja privrednog sistema i privredne politike, privrednog djelovanja narodnih odbora, privrednih upravnih organa, privrednih organizacija i samoupravnih ustanova, te pitanja u vezi s izvršenjem društvenog plana i primjenom privrednih zakona i zakona o privrednom sistemu.

0,1 kutija kut. 90

2.3.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-26.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-31. sjednice Odbora. 2.3.2. Opća korespondencija, 1961-1962.

Jedinica sadrži predstavke i prijedloge građana i poduzeća u vezi s privrednom djelatnošću (predstavka za odobrenje kupnje brodova Jugoslavenskoj slobodnoj plovidbi Ploče, prijedlozi Termoelektrane Zagreb o priključenju Organsko kemijske industrije na Toplanu i izgradnji toplinske mreže u Zagrebu, prijedlog Ivana Bereša-Tota iz Novog Sada za proizvodnju motocikala i malolitražnih automobila).

2.4. Odbor za privredne organizacije

Odbor raspravlja i priprema prijedloge republičkih zakona, preporuka i odluka o organizaciji, pravima i obvezama privrednih organizacija i samoupravnih ustanova, prati primjenu zakona u čijem donošenju sudjeluje, raspravlja o udruživanju privrednih organizacija i o samoupravljanju proizvođača u privredi, raspravlja proračune komora, stručnih udruženja, općedruštvenih fondova i drugih samostalnih ustanova i organizacija u oblasti privrede, te završne račune privrednih organizacija.

3 kutije kut. 90-93

2.4.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-27.11.1962. Jedinica sadrži zapisnike 1-20. sjednice Odbora.

2.4.2. Opća korespondencija, 1958-1961. Najveći dio spisa odnosi se na završne račune, zapisnike o pregledu završnih računa, analize završnih računa, godišnje i tromjesečne izvještaje o poslovanju, zapisnike zasjedanja radničkih savjeta i slične materijale i izvještaje o poslovanju Poduzeća PTT saobraćaja Zagreb, Poduzeća PTT saobraćaja Split, Poduzeća PTT saobraćaja Rijeka, Željezničkog transportnog poduzeća Zagreb. Jedinica sadrži i izvještaj Financijske inspekcije Službe društvenog knjigovodstva o pregledu završnih računa privrednih organizacija, banaka i štedionica na području NRH za 1959. godinu, financijski plan Zanatsko-komunalne komore NRH za 1961. godinu i slično.

2.5. Odbor za budžet

Odbor za budžet raspravlja prijedlog proračuna i završnog računa NRH, daje suglasnost na odredbe zakonskih prijedloga, prijedloge rješenja o predstavkama i žalbama Odbora za predstavke i žalbe i propise Izvršnog vijeća o osnivanju i organizacionim promjenama organa republičke uprave koji povlače novčane izdatke koji nisu predviđeni budžetom, te raspravlja pitanja u vezi s radom financijskih upravnih organa i izvršenjem proračuna.

0,1 kutija kut. 93

http://arhinet.arhiv.hr

Page 79: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

79

HR-HDA-1081-7.6. Vijeće proizvođača Količina/ Kutija

2.5.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-27.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-22. sjednice Odbora.

2.5.2. Opća korespondencija, 1960. Jedinica sadrži materijale NO općine Poreč, IVS-a i Državnog sekretarijata za poslove financija vezane uz žalbu NO općine Poreč na kotarsku raspodjelu prihoda za 1960. godinu.

2.6. Odbor za pitanja rada i socijalnog osiguranja Odbor za pitanja rada i socijalnog osiguranja raspravlja prijedloge republičkih zakona, pitanja u vezi s radom i upravljanjem u ustanovama i s radom narodnih odbora i organa državne uprave iz područja rada i socijalnog osiguranja. Odbor raspravlja i o financijskim sredstvima za zaštitu rada i socijalnog osiguranja, te dostavlja Odboru za narodno zdravlje i socijalnu politiku Republičkog vijeća zapažanja i prijedloge u vezi sa zdravstvenom zaštitom u privredi.

0,1 kutija kut. 93

2.6.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-27.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-11. sjednice Odbora. 2.6.2. Opća korespondencija, 1960. Jedinica sadrži materijale Sekretarijata za rad IVS-a o problematici nezaposlenosti u SRH. 2.7. Mandatno-imunitetski odbor, 10.4.1958.-27.11.1962.

Mandatno-imunitetski odbor brine o zaštiti imunitetskih prava zastupnika, raspravlja o povredi imuniteta, podnosi izvještaj o slučajevima prestanka mandata i raspisivanju dopunskih izbora, ispituje zastupnička uvjerenja, izborne akte i prispjele žalbe, daje prijedloge za verifikaciju mandata zastupnika izabranih na naknadnim i dopunskim izborima, u slučaju da vijeće nije na okupu daje uz suglasnost predsjednika Sabora odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje krivičnog postupka, te raspravlja prigovore u vezi s prekoračivanjem zakonskih prava zastupnika Vijeća proizvođača. Jedinica sadrži zapisnike 1-4. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 93

2.8. Odbor za predstavke i žalbe Odbor za predstavke i žalbe proučava i raspravlja na sjednicama o predstavkama i žalbama koje Vijeću proizvođača upućuju građani, organizacije i ustanove. Poslovnik vijeća od 18.11.1958. godine ne predviđa Odbor za predstavke i žalbe kao stalno radno tijelo vijeća, pa Odbor prestaje s radom.

0,2 kutije kut. 93

2.8.1. Zapisnici sjednica, 10.4.1958.-28.6.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Odbora. 2.8.2. Molbe, predstavke i žalbe, 1958.

Jedinica sadrži predstavke, molbe i žalbe građana u vezi s prestankom radnog odnosa (otkaza ugovora o radu), priznavanjem radnog staža, priznavanjem prava na obiteljske i invalidske mirovine, povišenjem invalidnine, žalbama radnika protiv direktora poduzeća zbog oduzimanja zarade, žalbama na disciplinske postupke i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 80: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

80

Signatura: HR-HDA-1081-7.7 Naslov: Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača Vrijeme nastanka: 1958-1963. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 93 Radna tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača održavaju zajedničke sjednice kada se na njihovom dnevnom redu nalaze ista pitanja ili radi saslušavanja izvještaja ili izlaganja predstavnika Izvršnog vijeća. Zajedničku sjednicu tih odbora sazivaju predsjednici odbora, predsjednik Sabora ili predsjednici oba doma Sabora. HR-HDA-1081-7.7. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

Količina/ Kutija

1. Zakonodavni odbor RV i Zakonodavni odbor VP, 12.6.1958. i 7.11.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. zajedničke sjednice odbora.

0,1 kutija kut. 93

2. Odbor za narodnu privredu RV i Odbor za narodnu privredu VP, 5.6.1958.-26.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-24. zajedničke sjednice odbora. 3. Odbori za narodnu privredu RV i VP i Odbor za privredne organizacije VP, 7.6. i 7.11.1958. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. zajedničke sjednice odbora. 4. Odbor za budžet RV i Odbor za budžet VP, 11.6.1958.-27.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. zajedničke sjednice odbora. 5. Odbori za narodnu privredu RV i VP i Odbori za budžet RV i VP, 20.12.1958. Jedinica sadrži zapisnik 1. zajedničke sjednice odbora. 6. Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku RV i Odbor za pitanja rada i socijalnog osiguranja VP, 22.5.1959.-26.3.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-8. zajedničke sjednice odbora. Signatura: HR-HDA-1081-7.8 Naslov: Klub narodnih zastupnika Vrijeme nastanka: 1958-1962. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 93 Podserija sadrži stenografske zapisnike sjednica Kluba narodnih zastupnika održanih 10.7.1958, 28.5.1959, 7.7.1959, 24.11.1959. i 27.11.1962. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 81: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

81

Signatura: HR-HDA-1081-8 Naslov: SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1963-1965. Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: serija Količina: 40 kutija; 4 d/m kut. br. 94-133 Sadržaj Serija sadrži akte Sabora SRH usvojene na sjednicama saborskih vijeća u mandatnom razdoblju 1963-1965, zapisnike sjednica Predsjedništva Sabora SRH, zapisnike zajedničkih sjednica svih vijeća Sabora, zapisnike i materijale za sjednice radnih tijela Sabora SRH, Republičkog vijeća, Privrednog vijeća, Prosvjetno-kulturnog vijeća, Socijalno-zdravstvenog vijeća, Organizaciono-političkog vijeća i njihovih radnih tijela. Serija sadrži i razne izvještaje, informacije, predstavke, inicijative, analize, elaborate i druge materijale IVS-a, republičkih sekretarijata, zavoda, udruženja, pravosudnih organa i inspekcijskih službi, općinskih skupština, poduzeća te građana koji nisu bili predmetom sjednice, a vezani su uz društveni nadzor nad radom poduzeća i organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa, proračun i financije te razvoj gospodarstva u cjelini, obrazovanje, znanost i kulturu, zdravstvenu i socijalnu politiku, organizaciju i rad republičke uprave i pravosuđa i slično. Plan sređivanja Prema sadržajnom načelu te poštujući unutarnju organizaciju Sabora po vijećima i radnim tijelima, gradivo serije podijeljeno je i oblikovano u deset podserija: 8.1. Akti Sabora SRH 8.2. Predsjedništvo Sabora SRH 8.3. Radna tijela Sabora SRH 8.4. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora SRH 8.5. Republičko vijeće 8.6. Privredno vijeće 8.7. Prosvjetno-kulturno vijeće 8.8. Socijalno-zdravstveno vijeće 8.9. Organizaciono-političko vijeće 8.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-8.1 Naslov: Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 6 kutija; 0,6 d/m kut. br. 94-99 Podserija sadrži pečatom Sabora ovjerene izvornike zakona, odluka, zaključaka, rezolucija, preporuka i društvenih planova, usvojenih od lipnja 1963. do svibnja 1965. godine na sjednicama saborskih vijeća. Akti su složeni po vrsti akata i unutar svake vrste prema redoslijedu donošenja.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 82: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

82

HR-HDA-1081-8.1. Akti Sabora SRH Količina/ Kutija

1. Zakoni, 1.10.1963.-13.5.1965. 3,5 kutije kut. 94-97

2. Odluke, 27.6.1963.-25.3.1965. 1,5 kutija kut. 97-99

3. Zaključci, 22.1.1964. 0,1 kutija kut. 99

4. Rezolucije 17.11.1964. 0,1 kutija kut. 99

5. Preporuke, 10.10.1963. i 13.5.1965. 0,2 kutije kut. 99

6. Društveni planovi, 12.11.1963. i 11.2.1965.

0,3 kutije kut. 99

Signatura: HR-HDA-1081-8.2 Naslov: Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 1 kutija; 0,1 d/m kut. br. 100 Ustav iz 1963. godine ne predviđa Predsjedništvo kao poseban organ Sabora, već kao vid koordinacije predsjednika s potpredsjednicima Sabora i s predsjednicima vijeća, u pogledu tumačenja odredbi poslovnika glede nadležnosti vijeća i zauzimanja stavova o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za rad saborskih vijeća. HR-HDA-1081-8.2. Predsjedništvo Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Zapisnici sjednica, 29.8.1963.-5.5.1965.

Jedinica sadrži zapisnike 1-43. sjednice Predsjedništva Sabora. Za pojedine sjednice priložen je i stenografski zapisnik sjednice.

1 kutija kut. 100

2. Opća korespondencija, 1963-1965. Jedinica sadrži zapisnike o davanju svečane izjave izabranih sudaca Vrhovnog suda i predsjednika Višeg privrednog suda, te informacije o radu i problemima iz rada Ustavnog suda Hrvatske u 1964. godini.

Signatura: HR-HDA-1081-8.3 Naslov: Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 18 kutija; 1,8 d/m kut. br. 101-118 Radna tijela Sabora SRH u mandatnom razdoblju 1963-1965, njihova nadležnost i sastav, razgraničenje nadležnosti i rad u sjednicama definirani su Odlukom o poslovnom redu Sabora SRH iz 1963. godine (NN 30/1963) i posebnim odlukama o osnivanju pojedinih saborskih odbora i komisija.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 83: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

83

U radu stalnih odbora i komisija Sabora SRH, kao njihovi članovi, sudjeluju zastupnici izabrani iz svih saborskih vijeća. Sazivi sjednica i zapisnici sjednica odbora i komisija evidentirani su u popisima akata, a spisi u urudžbenim zapisnicima Sabora. Dokumentacija svakog radnog tijela čini posebnu jedinicu uz daljnju podjelu na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju. HR-HDA-1081.8.3. Radna tijela Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Komisija za pripremu poslovnika Sabora SRH, 26.6.1963.-12.5.1965.

Komisija je osnovana 27.6.1963. godine Odlukom o poslovnom redu Sabora SRH (NN 30/1963.). Zadatak Komisije je priprema prijedloga poslovnika Sabora. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice Komisije.

0,1 kutija kut. 101

2. Komisija za izbor i imenovanja Komisija za izbor i imenovanja, osnovana je posebnom Odlukom Sabora (NN 30/1963) od 27.6.1963. godine. Komisija priprema i podnosi Saboru i nadležnim vijećima prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje organa i funkcionara predviđenih Ustavom i poslovnicima te razmatra opća pitanja kadrovske politike Sabora i republike.

1,5 kutija kut. 101-102

2.1. Zapisnici sjednica, 27.6.1963.-11.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-17. sjednice Komisije.

2.2. Opća korespondencija, 1963. Jedinica sadrži informacije o radu, programima rada i popunjavanju obrazaca općinskih Komisija za izbor i imenovanja (komisije općina s područja Zagreba, Varaždina, Splita, Siska, Bjelovara, Karlovca, Osijeka, Pule i Rijeke).

3. Odbor za društveni nadzor Odbor za društveni nadzor osnovan je posebnom Odlukom Sabora od 27.6.1963. godine (NN 30/1963). U svrhu osiguranja javnosti i društvene odgovornosti u radu državnih organa, organa društvenog samoupravljanja i organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa, odbor obavlja nadzor u pogledu raspolaganja društvenim sredstvima i raspodjele dohotka, kao i načina izvršavanja prava i dužnosti tih organa i organizacija.

15,4 kutije kut. 102-117

3.1. Sjednice odbora, 18.9.1963.-16.4.1965. Jedinica sadrži zapisnike i stenografske zapisnike 2-16. sjednice Odbora. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali po točkama dnevnog reda sjednica.

2,4 kutije kut. 102-104

3.2. Povjerljiva korespondencija, 1963-1965. Spisi s oznakom povjerljivo upućeni Odboru za društveni nadzor, evidentirani su u posebnim urudžbenim zapisnicima povjerljivih spisa. Urudžbeni zapisnik iz 1963. godine nalazi se u kutiji s povjerljivim spisima odbora saziva 1958-1963. (signatura 7.3.2.1.1.1). Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa odbora za 1964. i 1965. godinu sastavni su dio urudžbenih zapisnika Sabora. Povjerljivi spisi složeni su po godinama i po urudžbenim brojevima povjerljivih spisa po godinama. Jedinica sadrži informacije Odjela za kriminalističku službu Zagreb o krivičnim djelima u privredi, analize Višeg privrednog suda Zagreb o stanju i problemima privrednih prijestupa kod privrednih sudova u SRH, te Biltene društveno-

3 kutije kut. 105-107

http://arhinet.arhiv.hr

Page 84: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

84

HR-HDA-1081.8.3. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

ekonomske problematike istog suda, elaborate Komisije za društveni nadzor Savezne skupštine o nepravilnostima u poslovanju vanjskotrgovinskih radnih organizacija, o inozemnim investicijama i slično.

3.3. Opća korespondencija, 1963-1965. Spisi dostavljeni Odboru evidentirani su u posebnim urudžbenim zapisnicima Odbora za društveni nadzor koji su vođeni u sklopu urudžbenih zapisnika Sabora. Spisi su složeni po godinama, po tekućim brojevima spisa u urudžbenom zapisniku odbora. Jedinica sadrži informacije Službe društvenog knjigovodstva Centrale za Hrvatsku o nepravilnostima utvrđenim pri pregledu poslovanja korisnika društvene imovine, analize završnih računa privrednih organizacija s područja NRH, zapisnike sa savjetovanja s kotarskim i općinskim tržišnim inspektorima, anonimne prijave o nepravilnostima u poslovanju poduzeća, povredama prava iz radnog odnosa i slično.

10 kutija kut. 108-117

4. Komisija za usklađivanje postojećih propisa s Ustavom Komisija je osnovana Odlukom od 27. lipnja 1963. godine (NN 30/1963). Zadatak komisije je priprema i podnošenje prijedloga o usklađivanju s Ustavom zakona i drugih republičkih propisa koji su doneseni prije stupanja na snagu Ustava SFRJ i Ustava SRH. Komisija utvrđuje plan rada na usklađivanju zakona i drugih republičkih propisa s Ustavom i utvrđuje hitnost reguliranja pojedinih oblasti u skladu s Ustavom.

0,3 kutije kut. 118

4.1. Zapisnici sjednica, 2.7.1963.-17.4.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-13, te 16-25. sjednice Komisije.

4.2. Opća korespondencija, 1963-1964. Jedinica sadrži materijale Republičkog sekretarijata za školstvo i obrazovanje o društvenom upravljanju u školama, program usklađivanja republičkih propisa s Ustavom, te nacrt Zakona o ugostiteljskim radnjama samostalnih ugostitelja.

5. Komisija za dodjelu spomen-povelja, 1963-1964.

Jedinica sadrži prijedloge općinskih skupština za dodjelu spomen-povelja mjesnim narodnooslobodilačkim odborima s njihovog područja, te popise i podatke o predloženim odborima.

0,7 kutije kut. 118

Signatura: HR-HDA-1081-8.4 Naslov: Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 27.6.1963. Razina opisa: podserija Količina: 1 spis kut. br. 119 Na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabor SRH bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Sabora, odlučuje o produženju mandata zastupnicima i utvrđuje prestanak okolnosti zbog kojih je mandat produžen. Predsjednik Sabora saziva zajedničku sjednicu svih vijeća radi rasprave o pitanjima čiji opći politički značaj to zahtijeva ili radi rasprave pitanja od zajedničkog interesa za sva vijeća. Jedinica sadrži zapisnik 1. zajedničke sjednice svih vijeća održane 27.6.1963. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 85: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

85

Signatura: HR-HDA-1081-8.5 Naslov: Republičko vijeće Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 8 kutija; 0,8 d/m kut. br. 119-126 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike i materijale za sjednice Republičkog vijeća i odbora i komisija Vijeća. Sadrži i razne materijale: analize, elaborate, izvještaje o radu i informacije Izvršnog vijeća Sabora, republičkih sekretarijata, zavoda, službi i udruženja koji nisu bili predmetom sjednica, a odnose se na pitanja stambeno-komunalne politike, zdravstvene zaštite, mirovinskog i socijalnog osiguranja, financiranje projekata općinskih i kotarskih skupština i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 8.5.1. Sjednice Republičkog vijeća 8.5.2. Opća korespondencija 8.5.3. Radna tijela Republičkog vijeća HR-HDA-1081-8.5. Republičko vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Republičkog vijeća Republičko vijeće samostalno bira i opoziva zastupnike u Vijeće naroda Savezne skupštine, bira i razrješava predsjednika i članove Izvršnog vijeća, republičke sekretare i druge funkcionare i članove organa upravljanja, predsjednika i članove Ustavnog suda, predsjednika i suce Vrhovnog suda Hrvatske i Višeg privrednog suda, odlučuje o amnestiji za krivična djela, o produženju trajanja mandata članova općinskih skupština, o promjeni granica SRH, donosi odluku o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara. Ravnopravno s Privrednim vijećem raspravlja o pitanjima iz oblasti privrede, financija, komunalnih poslova i urbanizma, donosi zakone i druge akte u tim oblastima, te republičke društvene planove. Ravnopravno s Prosvjetno-kulturnim vijećem raspravlja o pitanjima iz oblasti prosvjete, znanosti, umjetnosti i drugih područja kulture i fizičke kulture. Ravnopravno sa Socijalno-zdravstvenim vijeće raspravlja o pitanjima iz oblasti zdravstva, socijalnog osiguranja, radnih odnosa i socijalne zaštite. Ravnopravno s Organizaciono-političkim vijećem raspravlja o pitanjima iz oblasti društveno-političkog sustava, donosi zakone i druge akte u tim oblastima, donosi republički proračun i republički završni račun.

4 kutije kut. 119-122

1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963.-13.5.1965. Zapisnici 1-23. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 26.6.1963.-13.5.1965.

Jedinica sadrži materijale za 1-23. sjednicu Vijeća. Svi materijali o kojima se raspravljalo na sjednicama, evidentirani su u urudžbenom zapisniku

http://arhinet.arhiv.hr

Page 86: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

86

HR-HDA-1081-8.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

Sabora, gdje se navodi oznaka RV i redni broj sjednice uz koju je spis odložen. Uz materijale svake sjednice priložen je popis akata (materijala) te sjednice, s informacijom o pošiljatelju, tekućem broju urudžbenog zapisnika i točki dnevnog reda na kojoj je razmatran.

2. Opća korespondencija, 1963-1965. Najveći dio spisa odnosi se na razne analize, elaborate, izvještaje o radu i informacije Izvršnog vijeća Sabora, republičkih sekretarijata, zavoda, službi i udruženja (npr. informacije IVS-a o financiranju visokog školstva, izvještaj o poslovanju Zajednice osiguranja SRH za 1962. godinu, informacije Republičkog sekretarijata za urbanizam, stambene i komunalne poslove o provođenju programa rješavanja stambeno-komunalne problematike u SRH, godišnji izvještaji o radu Službe društvenog knjigovodstva, stavovi Udruženja penzionera SRH o tezama o novom mirovinskom osiguranju, teze Republičkog sekretarijata za budžet i opću upravu za nacrt propisa o samoupravljanju u državnim organizacijama te elaborat o službama pravne pomoći, prijemnim kancelarijama i radnom vremenu općinske uprave, financijski izvještaj Republičkog zavoda za socijalno osiguranje o poslovanju kotarskih fondova zdravstvenog osiguranja poljoprivrednih proizvođača, materijali Republičkog zavoda za planiranje u vezi s energetikom u SRH i drugo). Dio spisa odnosi se na predstavke i izvještaje kotarskih i općinskih skupština (npr. predstavka NOO općine Krk u vezi s modernizacijom cesta, materijali skupštine Kotara Pula o privredno nerazvijenim predjelima kotara, predstavka skupštine općine Split u vezi s financiranjem stručnih škola, materijali skupštine kotara Sisak u vezi s konceptom dugoročnog razvoja Banije, predstavka skupštine općine Duga Resa o stanju cesta i drugo). Manji dio spisa odnosi se na predstavke građana, te molbe i izvještaje poduzeća (npr. molba poduzeća Tvornica željezničkih vozila „Janko Gredelj“ Zagreb za oslobođenje dijela doprinosa za društveno-investicijske fondove te izvještaj o poslovanju za 1964. godinu, predstavka skupine građana iz Drežnice u vezi s pripajanjem iste općinskoj skupštini Ogulin i drugo).

1 kutija kut. 123

3. Radna tijela Republičkog vijeća Stalna radna tijela Republičkog vijeća, njihov sastav i nadležnost, te rad na sjednicama definirani su Odlukom o stalnim odborima i komisijama Republičkog vijeća Sabora SRH (NN 20/1963) od 27. lipnja 1963. godine. Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu jedinicu, uz daljnju podjelu na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju.

3 kutije kut. 124-126

3.1. Verifikacioni odbor Odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti. Podnosi izvještaj Republičkom vijeću, temeljem kojeg Republičko vijeće potvrđuje ili poništava izbor zastupnika.

0,1 kutija kut. 124

3.1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora.

3.1.2. Materijali za sjednice Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za zastupnike Republičkog vijeća 1963. godine, te uvjerenja općinskih izbornih komisija o izboru zastupnika.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 87: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

87

HR-HDA-1081-8.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.2. Zakonodavno-pravna komisija Komisija razmatra usklađenost prijedloga zakona i drugih akata koje donosi Sabor s Ustavom i pravnim sustavom, daje mišljenje o prijedlozima građana i organizacija za donošenje i izmjenu zakona i drugih akata iz nadležnosti Sabora, te ukazuje na potrebu donošenja ili izmjene zakona i drugih općih akata.

0,2 kutije kut. 124

3.2.1. Zapisnici sjednica, 13.3.1964.-10.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-18. sjednice Komisije. 3.2.2. Opća korespondencija, 1964-1965.

Jedinica sadrži prijedloge i primjedbe građana i organizacija u vezi s izmjenom zakona, te molbe građana za pravne savjete i tumačenje zakonskih odredbi.

3.3. Komisija za pripremu poslovnika Republičkog vijeća 26.6.1963, 21.11.1963. godine Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Komisije.

kut. 124

3.4. Odbor za društveni plan i financije Odbor razmatra pitanja u vezi s društvenim planiranjem, sistemom poreza, taksa i drugih doprinosa, kreditnim i bankarskim sustavom, osiguranjem, javnim zajmovima, sustavom financijskog poslovanja radnih organizacija, funkcioniranja službe društvenog knjigovodstva, te drugim pitanjima iz područja financija.

0,2 kutije kut. 124

3.4.1. Zapisnici sjednica, 19.9.1963.-18.11.1964. Jedinica sadrži zapisnike 1-16. sjednice Odbora.

3.4.2. Opća korespondencija, 1964-1965. Jedinica sadrži primjedbe općine Korčula na plan prihoda općine za 1965. godinu, informacije Republičkog sekretarijata za šumarstvo o financijskom položaju šumarstva, te projekt ankete Državnog zavoda za statistiku o stanovništvu i domaćinstvima Jugoslavije za 1966. godinu.

3.5. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti

Odbor razmatra pitanja vezana uz organizaciju i unapređivanje proizvodnje i produktivnosti rada u industriji, rudarstvu, građevinarstvu, elektroprivredi, poljoprivredi i šumarstvu.

0,1 kutija kut. 124

3.5.1. Zapisnici sjednica, 4.10.1963.-13.4.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-27. sjednice Odbora.

3.5.2. Opća korespondencija, 1964. Izvještaj o akcijama na novom sustavu prometnog povezivanja otoka s kopnom.

3.6. Odbor za robni promet, usluge i turizam

Odbor razmatra pitanja vezana uz organizaciju i unapređenje trgovine, ugostiteljstva, uslužnog zanatstva, komunalne djelatnosti i drugih neproizvodnih privrednih djelatnosti.

0,1 kutija kut. 124

http://arhinet.arhiv.hr

Page 88: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

88

HR-HDA-1081-8.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.6.1. Zapisnici sjednica, 3.10.1963.-16.4.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-18. sjednice Odbora.

3.6.2. Opća korespondencija, 1965. Jedinica sadrži materijale o problematici cesta u SRH.

3.7. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu, 3.10.1963.-21.4.1965. Odbor razmatra pitanja vezana uz prosvjetu, znanost, umjetnost i druga područja kulture, te fizičku kulturu. Jedinica sadrži zapisnike 1-20. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 124

3.8. Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku, 2.10.1963.-22.4.1965. Odbor obavlja poslove i razmatra pitanja iz područja zdravstva, radnih odnosa, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite. Jedinica sadrži zapisnike 1-18. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 124

3.9. Odbor za republički budžet i fondove, 12.9.1963.-22.4.1965. Odbor obavlja poslove u vezi s donošenjem republičkog proračuna i osnivanjem fondova, te u vezi s republičkim završnim računom. Jedinica sadrži zapisnike 1-18. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 124

3.10. Odbor za unutrašnju politiku Odbor obavlja poslove vezane uz organizaciju vlasti i društvenog samoupravljanja, pravosuđa, osiguranja slobode i prava građana, osobnog statusa građana, državne uprave i drugih pitanja unutrašnje politike koja ne spadaju u djelokrug drugih odbora.

0,5 kutije kut. 125

3.10.1. Zapisnici sjednica, 2.10.1963.-12.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-16. sjednice Odbora.

3.10.2. Opća korespondencija, 1965. Jedinica sadrži elaborat o međuopćinskim službama i informacije o ekspeditivnosti i ažurnosti u organima uprave Republičkog sekretarijata za budžet i opću upravu.

3.11. Komisija za predstavke i pritužbe

Komisija proučava i razmatra predstavke i pritužbe koje Saboru upućuju radne i društvene organizacije i građani.

0,5 kutije kut. 125

3.11.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 1.4.1964.-22.12.1964. Jedinica sadrži zapisnik proširene sjednice Komisije održane 1.4.1964. i zapisnik 3. sjednice održane 21. i 22.12.1964. godine. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za sjednice Komisije (godišnji izvještaj Biroa za predstavke i pritužbe IVS-a za 1963. godinu, informacije o stanju i problemima komisija i službi za predstavke i pritužbe u općinama i kotarevima, prednacrt osnovnog zakona o predstavkama i prijedlozima i slično).

http://arhinet.arhiv.hr

Page 89: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

89

HR-HDA-1081-8.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.11.2. Predstavke i pritužbe Jedinica sadrži molbe građana za povrat imovine poklonjene općenarodnom fondu, zahtjeve za povrat konfiscirane imovine, molbe za dodjelu obiteljske mirovine, žalbe zbog odbijanja zahtjeva za izdavanje putnih isprava za inozemstvo, molbe za oslobađanje od poreza i slično.

3.12. Administrativna komisija Komisija obavlja pregled izvršenja proračuna prihoda i rashoda Sabora, predlaže vijeću propise o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara te obavlja druge poslove predviđene poslovnicima i drugim propisima.

0,5 kutije kut. 126

3.12.1. Zapisnici sjednica, 27.6.1963.-6.3.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-18. sjednice Komisije.

3.12.2. Materijali za sjednice, 27.6.1963.-6.3.1965. Jedinica sadrži materijale za 1-18. sjednicu Komisije (među materijalima se nalaze rješenja o naknadama zastupnika, članova IVS-a i drugih funkcionara, korištenju osobnih i službenih automobila, obračunavanju dnevnica zastupnika, povećanju naknada zastupnika, naknadama zbog odvojenog života od obitelji i slično.

3.13. Komisija za stručno obrazovanje, 19.3.1964.-1.2.1965.

Komisija za stručno obrazovanje osnovana je kao privremeno radno tijelo posebnom Odlukom Republičkog vijeća od 28. siječnja 1964. godine (NN 5/1964). Zadatak je Komisije priprema rasprave o sustavu i organizaciji stručnog obrazovanja. U tu svrhu Komisija razmatra i proučava teze o sistemu i organizaciji stručnog obrazovanja i odgovarajuću dokumentaciju Republičkog sekretarijata za školstvo i obrazovanje i Zavoda za unapređenje stručnog obrazovanja. Jedinica sadrži stenografske zapisnike 1-8. sjednice Komisije.

0,4 kutije kut. 126

3.14. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća

0,1 kutija kut. 126

3.14.1. Odbor za društveni plan i financije i Odbor za robni promet, usluge i turizam, 22.10.1964. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 22.10.1964. godine. 3.14.2. Odbor za društveni plan i financije i Odbor za proizvodno privredne djelatnosti, 15.5.1964. Jedinica sadrži zapisnik 3. zajedničke sjednice održane 15.5.1964. godine. 3.14.3. Odbor za proizvodno privredne djelatnosti i Odbor za robni promet, usluge i turizam, 27.1.1964, 25.9.1964. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 27.1.1964. i zapisnik i stenografski zapisnik 3. sjednice održane 25.9.1964. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 90: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

90

Signatura: HR-HDA-1081-8.6 Naslov: Privredno vijeće Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 1,2 kutije; 0,12 d/m kut. br. 127-128 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Privrednog vijeća, zapisnike i materijale za sjednice odbora i komisija Vijeća, te razne izvještaje, informacije i elaborate vezane uz rad poduzeća i privredu, organizaciju znanstvenog i istraživačkog rada i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 8.6.1. Sjednice Privrednog vijeća 8.6.2. Opća korespondencija 8.6.2. Radna tijela Privrednog vijeća HR-HDA-1081-8.6. Privredno vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Privrednog vijeća Privredno vijeće raspravlja na sjednicama o stanju, ostvarivanju zakona i drugih akata Sabora, prijedlozima zakona i drugih akata, te suradnji radnih i drugih organizacija, općina i kotara u području privrede, financija, komunalnih poslova i urbanizma. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: obavlja verifikaciju mandata svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga radna tijela, utvrđuje djelokrug njihovog rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, te utvrđuje program svog rada.

0,6 kutije kut. 127

1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-21. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 26.6.1963.-13.5.1965.

Jedinica sadrži materijale za 1-21. sjednicu Vijeća.

2. Opća korespondencija, 11.7.1963.-6.2.1965. Jedinica sadrži razne izvještaje, informacije i elaborate vezane uz rad poduzeća i gospodarstvo općenito (npr. izvještaj o poslovanju Cementare Našice, izvještaj o radu Zavoda za tehničku pomoć za 1963. godinu, ekspertiza o funkciji i ekonomskoj opravdanosti kanala Sava - Dunav, izvještaj o problemima i radu Višeg privrednog suda u Zagrebu i slično.

0,4 kutije kut. 127

3. Radna tijela Privrednog vijeća Stalna radna tijela Privrednog vijeća, njihov sastav i nadležnost, te rad na sjednicama definirani su Odlukom o poslovnom redu Privrednog vijeća Sabora SRH, Odlukom o stalnim odborima Privrednog vijeća od 27. lipnja 1963. godine (NN 30/1963), te Odlukom o izmjeni Odluke o stalnim odborima Privrednog vijeća Sabora SRH od 28. prosinca 1963. godine (NN 1/1964).

Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu jedinicu, uz daljnju podjelu na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju.

0,2 kutije kut. 128

http://arhinet.arhiv.hr

Page 91: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

91

HR-HDA-1081-8.6. Privredno vijeće

Količina/ Kutija

3.1. Verifikacioni odbor, 26.6.1963. Odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti. Podnosi izvještaj Privrednom vijeću, temeljem kojeg vijeće potvrđuje ili poništava izbor narodnog zastupnika.

Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora.

kut. 128

3.2. Komisija za pripremu poslovnika Privrednog vijeća, 20.11.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-4. sjednice Komisije.

kut. 128

3.3. Mandatno-imunitetska komisija, 1.10.1963.-15.1.1965. Komisija raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravima zastupnika Privrednog vijeća, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, te ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća.

Jedinica sadrži zapisnike 1-4. sjednice Komisije.

kut. 128

3.4. Odbor za opće-privredna pitanja, 1.10.1963.-17.3.1965. Odbor razmatra opće uvjete privređivanja i djelovanja privrednog sistema i s tim u vezi predlaže Vijeću odgovarajuće mjere. Jedinica sadrži zapisnike 1-11. sjednice Odbora.

kut. 128

3.5. Odbor za društveni plan, 1.10.1963.-13.5.1965. Odbor sudjeluje u pripremanju i praćenju izvršavanja društvenih planova, raspravlja o pitanjima poreza, taksa i drugih doprinosa, kreditnog i bankarskog sistema, osiguranja, financijskog poslovanja radnih organizacija, funkcioniranja službe društvenog knjigovodstva, te drugim pitanjima iz područja financija. Jedinica sadrži zapisnike 1-15. sjednice Odbora.

3.6. Komisija za naučno-istraživački rad, 1964. Komisija je osnovana kao privremeno radno tijelo posebnom Odlukom Privrednog vijeća od 13. prosinca 1963. godine (NN 1/1964). Komisija raspravlja o pitanjima organizacije i unapređenja znanosti i istraživačkog rada.

kut. 128

3.6.1. Zapisnik sjednice, 25.1.1964. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije. 3.6.2. Opća korespondencija, 1964.

Jedinica sadrži materijale Sveučilišta u Zagrebu, JAZU Zagreb, Savjeta za naučni rad, Republičkog zavoda za planiranje i drugih o problematici organizacije znanstvenog i istraživačkog rada.

3.7. Komisija za stručno obrazovanje, 25.1.1964.-6.1.1965. Komisija je osnovana kao privremeno radno tijelo posebnom Odlukom Privrednog vijeća od 13. prosinca 1963. godine (NN 1/1964). Komisija raspravlja o pitanjima organizacije i unapređenja stručnog obrazovanja. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije.

kut. 128

http://arhinet.arhiv.hr

Page 92: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

92

Signatura: HR-HDA-1081-8.7 Naslov: Prosvjetno-kulturno vijeće Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 1,2 kutije; 0,12 d/m kut. br. 128-129 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća Sabora, te zapisnike sjednica odbora i komisija vijeća. Manju cjelinu čine izvještaji i informacije republičkih fondova i savjeta u vezi s prosvjetom, znanošću i kulturom. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 8.7.1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća 8.7.2. Opća korespondencija 8.7.3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća HR-HDA-1081-8.7. Prosvjetno-kulturno vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća Prosvjetno-kulturno vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora koji su mu stavljeni u djelokrug, ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće samostalno raspravlja o stanju, ostvarivanju zakona i drugih akata Sabora, pitanjima usklađivanja odnosa i razvijanja međusobne suradnje radnih i drugih organizacija, općina i kotara, te druga pitanja iz područja prosvjete, znanosti, umjetnosti i dugih oblasti kulture, te fizičke kulture. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: obavlja verifikaciju mandata svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, te utvrđuje program svoga rada.

0,6 kutije kut. 128

1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-16. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži materijale za 1-16. sjednicu po točkama dnevnog reda sjednica. 2. Opća korespondencija, 1963-1965.

Jedinica sadrži informacije Sekretarijata za kulturu o problemima kulturne djelatnosti, informacije o radu Savjeta za naučni rad i Republičkog fonda za naučni rad, materijale vezane uz probleme samoupravljanja u području kulture, zaštiti kulturne baštine i slično.

0,2 kutije kut. 128

3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća, njihova nadležnost, sastav i rad na sjednicama definirani su Odlukom o poslovnom redu Prosvjetno-kulturnog vijeća Sabora SRH od 27. lipnja 1963. godine (NN 30/1963) i posebnim odlukama o osnivanju pojedinih radnih tijela. Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu arhivsku jedinicu.

0,4 kutije kut. 129

http://arhinet.arhiv.hr

Page 93: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

93

HR-HDA-1081-8.7. Prosvjetno-kulturno vijeće

Količina/ Kutija

3.1. Verifikacioni odbor Odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti. Podnosi izvještaj Prosvjetno-kulturnom vijeću, temeljem kojeg vijeće potvrđuje ili poništava izbor narodnog zastupnika.

kut. 129

3.1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora.

3.1.2. Materijali za sjednice, 1963. Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za zastupnike Prosvjetno-kulturnog vijeća održanim u lipnju 1963. godine, te uvjerenja o izboru zastupnika vijeća.

3.2. Komisija za pripremu Poslovnika Prosvjetno-kulturnog vijeća 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije.

kut. 129

3.3. Komisija za razmatranje organizacije prosvjetno-pedagoške službe, 23.1.1964.

Komisija je osnovana Odlukom vijeća od 23. prosinca 1963. godine (NN 56/1963). Razmatra organizaciju, ulogu i zadatke prosvjetno-pedagoške službe, te u vezi s tim priprema prijedlog za raspravu u Prosvjetno-kulturnom vijeću Sabora. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 129

3.4. Mandatno-imunitetska komisija, 24.3.1965. Komisija raspravlja sva pitanja u vezi sa imunitetskim pravima zastupnika vijeća, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, te ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća.

Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 129

3.5. Komisija za stručno školstvo, 22.1.1964. Komisija je osnovana posebnom Odlukom vijeća od 27. lipnja 1963. godine (NN 30/1963). Komisija raspravlja o pitanjima organizacije i unapređenja stručnog školstva. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 129

3.6. Komisija za kinematografiju, 22.1.1965. Komisija je osnovana posebnom Odlukom vijeća od 15. siječnja 1965. godine (NN 3/1965). Zadatak je Komisije da pripremi prijedlog dokumenta kojim bi se predvidjela opća orijentacija daljnjeg razvoja kinematografije i određena rješenja na svim područjima kinematografije. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 129

3.7. Komisija za sistem financiranja kulturno-umjetničkih i naučnih ustanova, 23.3.1965. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 129

http://arhinet.arhiv.hr

Page 94: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

94

HR-HDA-1081-8.7. Prosvjetno-kulturno vijeće

Količina/ Kutija

3.8. Komisija za društveno samoupravljanje u školstvu, 1963-1964.

kut. 129

3.8.1. Zapisnici sjednica, 21.10.1963.-24.12.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije. 3.8.2. Opća korespondencija, 1964.

Jedinica sadrži stavove, mišljenja i sugestije općinskih skupština u SRH u vezi s elaboratom „Društveno samoupravljanje u školama I. i II. stupnja.“

3.9. Komisija za društveno samoupravljanje u kulturno – umjetničkim i naučnim ustanovama, 3.12.1963. i 30.6.1964.

Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Komisije.

kut. 129

3.10. Komisija za društveni plan i budžet, 1.11.1963.-6.2.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-8. sjednice Komisije.

kut. 129

Signatura: HR-HDA-1081-8.8 Naslov: Socijalno-zdravstveno vijeće Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 2,1 kutija; 0,21 d/m kut. br. 129-131 Sadržaj Podserija najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća, te zapisnike sjednica odbora i komisija vijeća. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 8.8.1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća 8.8.2. Opća korespondencija 8.8.3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća. HR-HDA-1081-8.8. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća

Socijalno-zdravstveno vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće na sjednicama samostalno raspravlja o stanju, pitanjima u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora, usklađivanja odnosa i razvijanja međusobne suradnje radnih i drugih organizacija, općina i kotara iz područja narodnog zdravlja, socijalne zaštite, socijalnog osiguranja i radnih odnosa. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: obavlja verifikaciju mandata svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, te utvrđuje program svoga rada.

1 kutija kut. 129-130

http://arhinet.arhiv.hr

Page 95: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

95

HR-HDA-1081-8.8. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/ Kutija

1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Vijeća.

1.2. Materijali za sjednice, 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži materijale 1-19. sjednice Vijeća. 2. Opća korespondencija

Jedinica sadrži izvještaje o poslovanju zajednica zdravstvenih ustanova u SRH, izvještaj o troškovima sanacije trbušnog tifusa u Garešnici program rada Zbora liječnika Hrvatske, predstavku u vezi s izgradnjom specijalne škole u Varaždinu i slično.

0,1 kutija kut. 130

3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća, njihova nadležnost, sastav i rad na sjednicama definirani su Odlukom o poslovnom redu Socijalno-zdravstvenog vijeća Sabora SRH od 27. lipnja 1963. godine (NN 30/1963) i posebnim odlukama o osnivanju pojedinih radnih tijela. Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu jedinicu.

1 kutija kut. 130-131

3.1. Verifikacioni odbor Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti. Podnosi izvještaj Socijalno-zdravstvenom vijeću, temeljem kojeg vijeće potvrđuje ili poništava izbor narodnog zastupnika.

kut. 130

3.1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Odbora. 3.1.2. Materijali za sjednice

Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za zastupnike Socijalno-zdravstvenog vijeća održanima u lipnju 1963. godine, te uvjerenja o izboru zastupnika vijeća.

3.2. Komisija za pripremu Poslovnika Socijalno-zdravstvenog vijeća 26.6.1963. i 27.10.1964. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Komisije.

kut. 130

3.3. Komisija za društveni plan 1964. godine i sedmogodišnji plan 23.10.1963.-6.2.1965.

Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice komisije održane 23.10.1963. i zapisnike 4-6. sjednice održane 11.9.1964.-6.2.1965.

kut. 130

3.4. Komisija za društveno upravljanje i statute, 1964. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice komisije održane 14.3.1964. godine i informacije o društvenom upravljanju u zdravstvenim i socijalnim ustanovama u SRH.

kut. 130

3.5. Komisija za pitanja financiranja socijalne zaštite 8.4.1964.-6.2.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-4. sjednice Komisije.

kut. 130

http://arhinet.arhiv.hr

Page 96: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

96

HR-HDA-1081-8.8. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/ Kutija

3.6. Komisija za socijalno-zdravstvenu zaštitu majke i djeteta 13.3.1964.-1.7.1964. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije.

kut. 130

3.7. Komisija za kadrovska pitanja u zdravstvu i socijalnoj zaštiti 1. i 2. 9. 1964. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 130

3.8. Komisija za pitanja kompleksne rehabilitacije invalida, 6.3.1964. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 130

3.9. Komisija za pitanja zaštite zdravlja, 24.3.1964.-26.11.1964. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije. Uz zapisnike su priloženi materijali za sjednice.

kut. 130

3.10. Komisija za pitanja bivših boraca i ratnih invalida, 9.3.1964. i 2.11.1964. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Komisije.

kut. 131

3.11. Komisija za pitanja financiranja zdravstva i zdravstvenog osiguranja, 1.6.1964.-18.1.1965. Jedinica sadrži zapisnike i materijale za 4-7. sjednicu Komisije.

kut. 131

3.12. Komisija za tuberkulozu, 1964. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije održane 19.3.1964. godine i izvještaj o stanju u vezi s tuberkulozom u SRH.

kut. 131

3.13. Komisija za pitanja iz područja socijalnog osiguranja, 1964. Jedinica sadrži zapisnik 3. sjednice komisije održane 27.6.1964. godine, godišnji izvještaj, te statističke i financijske podatke Republičkog zavoda za socijalno osiguranje za 1963. godinu.

kut. 131

3.14. Zajedničke sjednice radnih tijela Socijalno- zdravstvenog vijeća 1. i 2.9.1964, 18.1.1965.

Jedinica sadrži stenografski zapisnik zajedničke sjednice Komisije za pitanja financiranja socijalne zaštite, Komisije za pitanja financiranja zdravstva i zdravstveno osiguranje, Komisije za kadrovska pitanja u zdravstvu i socijalnoj zaštiti i Komisije za pitanja zaštite zdravlja održane 1. i 2.9.1964. godine, te zapisnik i stenografski zapisnik zajedničke sjednice Komisije za pitanja financiranja socijalne zaštite i Komisije za pitanja financiranja zdravstva i zdravstveno osiguranje održane 18.1.1965. godine.

kut. 131

http://arhinet.arhiv.hr

Page 97: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

97

Signatura: HR-HDA-1081-8.9 Naslov: Organizaciono-političko vijeće Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 2,1 kutija; 0,21 d/m kut. br. 131-133 Sadržaj Podserija najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Organizaciono- političkog vijeća, te zapisnike sjednica odbora i komisija vijeća. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 8.9.1. Sjednice Organizaciono-političkog vijeća 8.9.2. Opća korespondencija 8.9.3. Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća HR-HDA-1081.8.9. Organizaciono-političko vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Organizaciono-političkog vijeća Organizaciono-političko vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. U okviru ustavnih ovlasti radi na izgradnji ustavnog sustava, posebno sustava društvenog samoupravljanja, proračunskog sustava i proračunske kontrole, te pravosuđa i državne uprave. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: obavlja verifikaciju mandata i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima svojih članova, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, odlučuje o osnivanju i o djelokrugu svojih odbora, komisija i drugih tijela Vijeća, donosi poslovnik o svom radu, te utvrđuje program svoga rada.

1,5 kutija kut. 131-132

1.1. Zapisnici sjednica, 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 26.6.1963.-13.5.1965. Jedinica sadrži materijale 1-19. sjednice Vijeća. 2. Opća korespondencija, 1963-1965.

Jedinica sadrži izvještaje republičkih sekretarijata i Upravnog suda SRH u vezi s društvenim samoupravljanjem u radnim organizacijama, te problemima položaja i uloge kotara i funkcija kotarske uprave.

0,2 kutije kut. 133

3. Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća, njihova nadležnost, sastav i rad na sjednicama definirani su Odlukom o poslovnom redu Organizaciono-političkog vijeća Sabora SRH od 27. lipnja 1963. godine (NN 30/1963) i posebnim odlukama o osnivanju pojedinih radnih tijela.

0,4 kutije kut. 133

3.1. Verifikacioni odbor Verifikacioni odbor ispituje zastupnička uvjerenja, izborne spise i podnesene žalbe protiv izbornih nepravilnosti. Podnosi izvještaj vijeću, temeljem kojeg vijeće potvrđuje ili poništava izbor narodnog zastupnika.

kut. 133

http://arhinet.arhiv.hr

Page 98: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

98

HR-HDA-1081.8.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

3.1.1. Zapisnik sjednice, 26.6.1963. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Odbora.

kut. 133

3.1.2. Materijali za sjednice, 1963. Jedinica sadrži uvjerenja o izboru zastupnika Organizaciono- političkog vijeća izabranih na izborima u lipnju 1963. godine.

3.2. Komisija za pripremu poslovnika Organizaciono-političkog Vijeća, 26.6.1963.-21.11.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije.

kut. 133

3.3. Mandatno-imunitetska komisija, 27.6.1963. Komisija raspravlja sva pitanja u vezi sa imunitetskim pravima zastupnika vijeća, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, te ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća.

Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

kut. 133

3.4. Komisija za statute općina i kotara, 27.6.1963.-26.3.1964. Komisija za statute općina i kotara osnovana je Odlukom vijeća od 27. lipnja 1963. godine (NN 30/1963), kao privremeno radno tijelo. Komisija prati rad na izradi statuta, pruža neposrednu pomoć općinama i predlaže donošenje mjera koje će omogućiti općinama i kotarima donošenje statuta u skladu s Ustavom. Jedinica sadrži zapisnike 1-6. sjednice Komisije.

kut. 133

3.5. Komisija za upravu, 9.10.1963.-13.4.1965. Komisija razmatra probleme funkcioniranja i organizacije te unapređenja rada državne uprave, organizacijske, materijalne, političke i pravne uvjete ostvarenja prava građana pred državnim organima, te probleme samoupravljanja radnih zajednica u organima uprave. Jedinica sadrži zapisnike 1-12. sjednice Komisije.

kut. 133

3.6. Komisija za budžetski sistem, 9.10.1963.-24.3.1965. Komisija razmatra pitanja izgradnje proračunskog sustava u skladu s Ustavom, razmatra prijedloge zakona i drugih akata koji se odnose na proračun, financiranje društveno-političkih zajednica i fondove. Jedinica sadrži zapisnike 1-16. sjednice Komisije.

kut. 133

3.7. Komisija za društveno upravljanje, 9.10.1963.-23.9.1964. Komisija u koordinaciji s drugim organima Sabora prati razvitak i probleme društvenog upravljanja. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice Komisije.

kut. 133

3.8. Komisija za pravosuđe i probleme društvene obrane 9.10.1963.-13.4.1965.

Komisija razmatra pitanja pravosuđa, tužilaštva, probleme društvene obrane, te samoupravljanja radnih zajednica u organima pravosuđa. Jedinica sadrži zapisnike 1-9. sjednice Komisije.

kut. 133

http://arhinet.arhiv.hr

Page 99: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

99

HR-HDA-1081.8.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

3.9. Komisija za prava građana, 9.10.1963.-24.12.1964. Komisija razmatra organizacijske, materijalne, političke i pravne uvjete ostvarivanja prava građana pred državnim organima. Jedinica sadrži zapisnike 1-8. sjednice Komisije.

kut. 133

3.10. Komisija za pripremu materijala za narednu sjednicu 27.6.1963.-9.9.1963. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije.

kut. 133

Signatura: HR-HDA-1081-8.10 Naslov: Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća Vrijeme nastanka: 1963-1965. Razina opisa: podserija Količina: 0,4 kutije kut. br. 133 HR-HDA-1081-8.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća

Količina/ Kutija

1. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Privrednog vijeća

0,4 kutije kut. 133

1.1. Odbor za društveni plan i financije RV i Odbor za opće privredna pitanja PV Zapisnici zajedničkih sjednica 15. i 16. 10. 1963. te 22.9.1964. 1.2. Odbor za društveni plan i financije RV i Odbor za društveni plan PV Zapisnik 2. sjednice 25. i 26.12.1963. te 4. sjednice 25.2.1965. 1.3. Odbor za društveni plan i financije RV, Odbor za proizvodne privredne djelatnosti RV i Odbor za opće privredna pitanja PV Zapisnik 1. zajedničke sjednice 3.6.1964. i 4. zajedničke sjednice 11.6.1964. 2. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Prosvjetno- kulturnog vijeća 2.1. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu RV i Komisija za društveno samoupravljanje u školstvu PKV Zapisnici zajedničkih sjednica 30.3.1964. i 1.6.1964. godine. 2.2. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu RV i Komisija za društveni plan i budžet PKV Zapisnici zajedničkih sjednica 2.6.1964. i 30.9.1964. 2.3. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu RV i Komisija za razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnoj školi Zapisnik zajedničke sjednice održane 4.9.1964. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 100: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

100

HR-HDA-1081-8.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća

Količina/ Kutija

3. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Socijalno- zdravstvenog vijeća

kut. 133

3.1. Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku RV i Komisija za društveno upravljanje i statute SZV Zapisnik zajedničke sjednice održane 14.3.1964. godine. 3.2. Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku RV, Komisija za pitanja financiranja zdravstva i zdravstvenog osiguranja SZV i Komisija za pitanja iz područja osiguranja SZV Zapisnici zajedničkih sjednica 1.6.1964. i 3.11.1964. godine. 3.3. Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku RV i Komisija za pitanja financiranja zdravstva i zdravstvenog osiguranja SZV Zapisnici zajedničkih sjednica održanih 11.12.1964. i 11.1.1965. 4. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Organizaciono- političkog vijeća 4.1. Komisija RV i OPV za usuglašavanje prijedloga Zakona o doprinosima i porezima građana Zapisnik sjednice održane 4.12.1964. godine. 4.2. Odbor za budžet i fondove RV i Komisija za budžetski sistem OPV, 29.10.1963.-16. i 17.2.1965. Zapisnici 1-10. zajedničke sjednice. 5. Odbor za proizvodno privredne djelatnosti RV, Odbor za društveni plan i financije RV, Odbor za društveni plan PV i Odbor za društveno planiranje IVS-a Zapisnik zajedničke sjednice održane 14.10.1964. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 101: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

101

Signatura: HR-HDA-1081-9 Naslov: SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1965-1967. Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: serija Količina: 75 kutija; 7,5 d/m kut. br. 134-208 Sadržaj Serija sadrži akte Sabora SRH usvojene na sjednicama saborskih vijeća u mandatnom razdoblju 1966-1967, zapisnike sjednica Predsjedništva Sabora SRH, zapisnike zajedničkih sjednica svih vijeća Sabora, zapisnike i materijale za sjednice radnih tijela Sabora SRH, Republičkog vijeća, Privrednog vijeća, Prosvjetno-kulturnog vijeća, Socijalno-zdravstvenog vijeća, Organizaciono-političkog vijeća i njihovih radnih tijela. Serija sadrži i razne izvještaje, informacije, predstavke, inicijative, analize, elaborate i druge materijale IVS-a, republičkih sekretarijata, zavoda, udruženja, pravosudnih organa i inspekcijskih službi, općinskih skupština, poduzeća te građana koji nisu razmatrani na sjednicama, a vezani su uz društveni nadzor nad radom poduzeća i organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa, financiranje općina i republičkih organizacija vlasti, prosvjetni, znanstveni i kulturni rad, pitanja zdravstvene i socijalne politike, te organizaciju i rad republičke uprave i pravosuđa. Plan sređivanja Prema sadržajnom načelu te poštivajući unutarnju organizaciju Sabora po vijećima i radnim tijelima, gradivo serije podijeljeno je i oblikovano u deset podserija: 9.1. Akti Sabora SRH 9.2. Predsjedništvo Sabora SRH 9.3. Radna tijela Sabora SRH 9.4. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora SRH 9.5. Republičko vijeće 9.6. Privredno vijeće 9.7. Prosvjetno-kulturno vijeće 9.8. Socijalno-zdravstveno vijeće 9.9. Organizaciono-političko vijeće 9.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-9.1 Naslov: Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 9 kutija; 0,9 d/m kut. br. 134-141 Sadržaj Podserija sadrži pečatom Sabora ovjerene izvornike ustavnih zakona, zakona, odluka, zaključaka, rezolucija, preporuka, društvenih planova i proračuna SRH usvojenih na sjednicama saborskih vijeća od lipnja 1965. do svibnja 1967. godine. Akti su složeni po vrstama akata i unutar svake vrste prema redoslijedu donošenja.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 102: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

102

HR-HDA-1081-9.1. Akti Sabora SRH Količina/ Kutija

1. Ustavni zakon, 1967.

kut. 134

2. Zakoni, 2.6.1965.-10.5.1967. 4,5 kutije kut. 134-138

3. Autentična tumačenja zakona, 1967.

kut. 138

4. Odluke, 14.5.1965.-10.5.1967. 2,5 kutije kut. 138-140

5. Zaključci, 28.10.1965.-13.4.1967. 0,2 kutije kut. 141

6. Rezolucije, 12.7.1965.-3.2.1967. 0,1 kutija kut. 141

7. Preporuke, 30.7.1965.-31.1.1967. 0,1 kutija kut. 141

8. Društveni plan, 13.7.1966.

0,2 kutije kut. 141

9. Proračun SRH, 24.6.1966.-10.5.1967.

0,3 kutije kut. 141

Signatura: HR-HDA-1081-9.2 Naslov: Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 0,8 kutije kut. br. 142 Predsjedništvo Sabora SRH ne djeluje kao poseban organ Sabora, već kao vid koordinacije predsjednika s potpredsjednicima Sabora i s predsjednicima vijeća, u pogledu tumačenja odredbi poslovnika glede nadležnosti vijeća i zauzimanja stavova o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za rad saborskih vijeća. HR-HDA-1081-9.2. Predsjedništvo Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Zapisnici sjednica, 20.5.1965.-18.4.1967.

Jedinica sadrži zapisnike 1-49. sjednice Predsjedništva Sabora SRH.

0,2 kutije kut. 142

2. Opća korespondencija, 1965-1967. Jedinica sadrži izvještaje sa sjednica komisija Sabora (Komisija za društveni nadzor, Zakonodavno-pravna komisija), referat Radne grupe i zaključke Predsjedništva Sabora SRH o položaju i ulozi kotara upućeni skupštinama kotara, prijedlog Prosvjetno-kulturnog vijeća o osnivanju Republičke komisije za kulturne veze s inozemstvom, te mišljenja i prijedloge općinskih i kotarskih skupština o programima rada saborskih vijeća za 1967. godinu.

0,6 kutije kut. 142

http://arhinet.arhiv.hr

Page 103: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

103

Signatura: HR-HDA-1081-9.3 Naslov: Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 22,2 kutije; 2,22 d/m kut. br. 142-164 Radna tijela Sabora SRH, njihova nadležnost, razgraničenje nadležnosti, sastav i rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Sabora SRH od 13. svibnja 1965. godine (NN 22/1965). Istim Poslovnikom osnovano je 5 stalnih komisija Sabora. Posebnim odlukama tijekom saziva osnovane su još 3 komisije i 1 radna grupa Sabora. Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu arhivsku jedinicu. HR-HDA-1081-9.3. Radna tijela Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Komisija za izbor i imenovanja, 1965-1967.

Komisija raspravlja o provođenju ustavnih načela i društvenih normi koje se odnose na kadrovsku politiku, analizira sastav tijela Sabora te priprema i podnosi vijećima Sabora prijedloge za izbor odnosno imenovanje i razrješenje funkcionara Sabora i njegovih vijeća, komisija Sabora i odbora vijeća, te razmatra i predlaže kriterije za izbor i imenovanja, odnosno prijedloge koji se podnose Saboru za izbor odnosno imenovanje i razrješenje funkcionara iz njegove nadležnosti.

0,3 kutije kut. 142-143

1.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 31.5.1965.-8.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-25. sjednice Komisije. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali za sjednice po točkama dnevnog reda.

1.2. Opća korespondencija, 28.6.1965.-28.4.1967.

Jedinica sadrži program rada Komisije, materijale vezane uz imenovanje članova Fonda federacije za kreditiranje privrednog razvoja nedovoljno razvijenih republika i krajeva, zapisnik sjednice Grupe za praćenje provođenja Zaključaka o mjerama unapređivanja rada kadrovskih organa i službi održane 28.6.1966. godine i slično.

2. Komisija za društveni nadzor

Komisija prati i proučava politiku upotrebe društvenih sredstava u radnim organizacijama, fondovima i proračunima i provjerava suglasnost te politike s općom društvenom politikom izraženom u planovima, zakonima i drugim aktima Savezne skupštine i Sabora, te ukazuje na propuste i nepravilnosti u radu državnih organa, radnih organizacija i organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa.

12,9 kutija kut. 143-155

2.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 15.6.1965.-28.3.1967. Jedinica sadrži zapisnike, stenografske zapisnike i materijale po točkama dnevnog reda 1-12. sjednice Komisije.

2,9 kutije kut. 143-145

2.2. Povjerljiva korespondencija, 1965-1967. U urudžbenim zapisnicima Sabora za 1965, 1966. i 1967. godinu vođene su posebne evidencije povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor. Povjerljivi spisi složeni su po godinama, po urudžbenim brojevima pov. spisa.

1 kutija kut. 146

http://arhinet.arhiv.hr

Page 104: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

104

HR-HDA-1081-9.3. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

Najveći dio povjerljivih spisa odnosi se na izvještaje republičkih pravosudnih i inspekcijskih tijela o njihovom radu i o obilježjima gospodarskog kriminala u SRH (npr. izvještaji o radu Odjeljenja deviznog inspektorata za SRH, Javnog tužilaštva SRH o radu te obilježjima i kretanju kriminaliteta u SRH, Višeg privrednog suda Zagreb o kretanju kriminaliteta i krivičnih djela u privredi, Bilteni društveno-ekonomske problematike istog suda i slično).

2.3. Opća korespondencija Spisi dostavljeni Komisiji evidentirani su u posebnim urudžbenim zapisnicima Komisije za društveni nadzor, vođenim u sklopu urudžbenh zapisnika Sabora. Spisi su složeni po tekućim brojevima urudžbenih zapisnika komisije. Najveći dio spisa odnosi se na različite izvještaje i materijale Službe društvenog knjigovodstva (zapisnici Sektora kontrole o pregledima financijskog poslovanja poduzeća, izvještaji o nepravilnostima u radu korisnika društvene imovine, analize završnih računa privrednih organizacija u SRH, godišnji izvještaji o radu Službe). Pored navedenog, jedinica sadrži i anonimne predstavke o nepravilnostima o radu poduzeća, materijale Komisije za društveni nadzor Savezne skupštine, te materijale i zapisnike sjednica općinskih Komisija za društveni nadzor i slično.

9 kutija kut. 147-155

3. Komisija za predstavke i pritužbe Komisija proučava predstavke i pritužbe koje građani i organizacije podnose Saboru, te obavještava tijela Sabora o uočenim problemima i predlaže im poduzimanje odgovarajućih mjera. U pitanjima iz svoga djelokruga Komisija surađuje s Komisijom za predstavke i pritužbe Savezne skupštine te s odgovarajućim organima općinskih i kotarskih skupština.

0,2 kutije kut. 156

3.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 14.7.1965.-26.4.1967. Jedinica sadrži zapisnike i materijale 2-9. sjednice Komisije.

3.2. Opća korespondencija, 8.7.1965.-14.4.1967. Jedinica sadrži predstavke građana vezane uz stambene sporove, rad sudskih organa, ukidanje željezničkih pruga, eksproprijaciju nekretnina, žalbe na presude i slično.

4. Zakonodavno-pravna komisija

Komisija razmatra usklađenost prijedloga zakona i drugih akata koje donosi Sabor i njegova vijeća s Ustavom i pravnim sistemom, redakcijski usklađuje tekstove akata prije njihovog objavljivanja, razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja akata Sabora, izdaje prečišćene tekstove akata Sabora, ako je za to ovlaštena, daje mišljenje povodom postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata Sabora, ukazuje na potrebu donošenja ili izmjene akata, te razmatra predstavke i prijedloge građana, radnih i drugih organizacija za donošenje ili izmjenu zakona ili drugog općeg akta.

0,5 kutije kut. 156

4.1. Zapisnici sjednica, 26.5.1965.-8.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-30. sjednice Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 105: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

105

HR-HDA-1081-9.3. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

4.2. Opća korespondencija, 24.7.1965.-11.4.1967. Jedinica sadrži predstavke i prijedloge građana i organizacija za donošenje zakona, mišljenja o nesuglasnosti između zakona i propisa s Ustavom, zahtjeve za ocjenjivanje zakonitosti odluka i tumačenje zakonskih članaka, odluke Ustavnog suda o ustavnosti zakona i slično.

5. Administrativna komisija Administrativna komisija podnosi Republičkom vijeću prijedloge propisa o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara, prati primjenu propisa u ostvarivanju prava na mirovine funkcionara koje bira ili imenuje Sabor, obavlja tromjesečni pregled izvršenja proračuna prihoda i rashoda Sabora, te druge poslove predviđene poslovnikom Sabora, poslovnicima vijeća i drugim propisima.

1,3 kutije kut. 156-157

5.1. Sjednice komisije 5.1.1. Zapisnici sjednica, 14.5.1965.-26.4.1967.

Jedinica sadrži zapisnike 1-26. sjednice Komisije.

5.1.2. Materijali za sjednice, 14.5.1965.-26.4.1967. Jedinica sadrži materijale za 1-26. sjednicu Komisije.

5.2. Opća korespondencija, 1966-1967. Jedinica sadrži molbe za povećanje naknade osobnog dohotka sudaca Vrhovnog suda, pregled naknada republičkih funkcionara, te materijale vezane uz paušal zastupnika Republičkog vijeća.

6. Komisija za statute visokoškolskih ustanova, 1966-1967.

Komisija je osnovana posebnom Odlukom Sabora SRH od 1. travnja 1966. godine (NN 14/1966), radi pripreme za raspravu u nadležnim vijećima Sabora statuta visokoškolskih ustanova prilikom njihovog potvrđivanja. Izvještaje sa svojim stavovima i prijedlozima u odnosu na statut svake visokoškolske ustanove komisija podnosi Republičkom i Prosvjetno-kulturnom vijeću Sabora.

6,3 kutije kut. 158-164

6.1. Zapisnici sjednica, 11.4.1966.-27.12.1966. Jedinica sadrži zapisnike 1-8. sjednice Komisije. 6-8. sjednica Komisije održane su zajedno s Komisijom skupštine grada Zagreba za statute visokoškolskih ustanova.

6.2. Opća korespondencija, 1966-1967.

Jedinica najvećim dijelom sadrži statute fakulteta, viših škola, pedagoških akademija i drugih visokoškolskih ustanova s područja SRH dostavljene na razmatranje i potvrdu.

7. Komisija za pitanja zdravstvenog osiguranja radnika, 14.9.1966.-21.2.1967.

Komisija je osnovana posebnom Odlukom od 24. lipnja 1966. godine (NN 25/1966), radi razmatranja stanja i problema zdravstvenog osiguranja radnika u SRH. Jedinica sadrži stenografske zapisnike 2-4. sjednice Komisije, održane 14.9.1966, 10.11.1966. i 21.2.1967. godine.

0,3 kutije kut. 164

http://arhinet.arhiv.hr

Page 106: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

106

HR-HDA-1081-9.3. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

8. Komisija za pitanja razvoja nedovoljno razvijenih područja u SRH 4.2.1966.

Komisija je osnovana posebnom Odlukom od 28. listopada 1965. godine (NN 47/1965), radi utvrđivanja razvijenosti pojedinih područja SRH i mjera koje bi trebalo poduzeti za ravnomjerniji i skladniji razvoj svih područja u Republici. Jedinica sadrži stenografski zapisnik sjednice Komisije održane 4.2.1966. godine.

0,1 kutija kut. 164

9. Radna grupa za proučavanje problematike, uloge i funkcioniranja kotara, 1966-1967.

Radna grupa osnovana je odlukom Predsjedništva Sabora 15.2.1966. godine sa zadaćom da prouči problem uloge i funkcioniranja kotara, te predloži osnove za raspravu o tom pitanju u Saboru. Jedinica sadrži razne materijale za raspravu o ulozi, funkciji i teritorijalnoj organizaciji kotara (popisi stanovništva po kotarevima, pregled kotara s brojem općina i stanovnika na dan 1.3.1962, informacije o aktualnim pitanjima političko-teritorijalne podjele u SRH, elaborat o izvršenom ispitivanju organizacije i metoda rada općina Osijek, Valpovo i Darda te kotara Osijek, podaci o radu kotarskih skupština u razdoblju 1.1.1964.-31.12.1965, programi rada kotarskih skupština za1966. godinu, podaci o financijskim sredstvima kotara u 1965. i 1966. godini i slično).

0,3 kutije kut. 164

Signatura: HR-HDA-1081-9.4 Naslov: Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1965. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 165 Na zajedničkim sjednicama svih vijeća Sabor bira i razrješava predsjednika Sabora i potpredsjednike, odlučuje o produženju mandata zastupnika, raspravlja pitanja koja su od zajedničkog interesa za vijeća, donosi Poslovnik Sabora, odlučuje o osnivanju komisija Sabora te obavlja druge poslove određene Poslovnikom. Podserija sadrži stenografske zapisnike 1. i 2. zajedničke sjednice svih vijeća, održane 13. i 14.5.1965. godine. Signatura: HR-HDA-1081-9.5 Naslov: Republičko vijeće Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 22,9 kutije; 2,29 d/m kut. br. 165-187 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Republičkog vijeća i odbora i komisija Vijeća. Također sadrži i razne predstavke građana, poduzeća i organizacija, te razna izvješća, elaborate, upite, inicijative analize i druge materijale IVS-a, republičkih sekretarijata, savjeta, fondova, udruženja, općinskih skupština i drugih, koji nisu razmatrani na sjednicama Vijeća i radnih tijela, a

http://arhinet.arhiv.hr

Page 107: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

107

odnose se na financiranje društveno-političkih zajednica, razvoj nedovoljno razvijenih krajeva, završne račune privrednih organizacija, pitanja prosvjete, znanosti i kulture, razvoj prometa, socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu, zdravstvo i radne odnose, programe rada i zahtjeve za financiranje republičkih organizacija, organizaciju republičke uprave, rad općinskih skupština i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 9.5.1. Sjednice Republičkog vijeća 9.5.2. Opća korespondencija 9.5.3. Radna tijela Republičkog vijeća HR-HDA-1081.9.5. Republičko vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Republičkog vijeća Republičko vijeće samostalno odlučuje o promjeni i proglašava promjenu Ustava, bira i opoziva zastupnike u Vijeću naroda Savezne skupštine, bira i razrješava predsjednika i članove IVS-a, republičke sekretare i druge funkcionare i članove organa upravljanja organizacija za koje je to određeno Ustavom, zakonom ili drugim aktom Sabora, predsjednika i članove Ustavnog suda, predsjednika i suce Vrhovnog suda Hrvatske i Višeg privrednog suda, donosi zakon o amnestiji za krivična djela utvrđena republičkim zakonima, odlučuje o produženju trajanja mandata članova općinskih skupština, odlučuje o promjeni granica SRH, donosi odluku o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara, donosi svoj poslovnik, verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, ostvaruje prava Sabora u pogledu odgovornosti IVS-a i pojedinih njegovih članova, republičkih sekretara i drugih funkcionara koje bira ili imenuje Sabor, ukida propise i druge opće akte Izvršnog vijeća koji nisu u skladu s Ustavom ili zakonom, daje preporuke radnim i drugim organizacijama i državnim organima o pitanjima iz svoga samostalnog djelokruga, odlučuje o osnivanju i o djelokrugu svojih odbora i komisija, utvrđuje program svog rada, obavlja kontrolu izvršavanja proračuna prihoda i rashoda Sabora i druge poslove iz nadležnosti Sabora koji nisu u ravnopravnom ili samostalnom djelokrugu drugih vijeća.

8,9 kutija kut. 165-173

1.1. Zapisnici sjednica, 14.5.1965.-10.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-26. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 14.5.1965.-10.5.1967. Jedinica sadrži materijale 1-26. sjednice Vijeća. 2. Opća korespondencija, 1965-1967.

Jedinica sadrži razne informacije Izvršnog vijeća Sabora (informacije o zakonu o elektroprivredi, o sredstvima za budžetsku potrošnju, informacije o osnivanju škola u nedovoljno razvijenim krajevima, informacije o organizacijskim problemima kulturnih veza s inozemstvom i drugo), informacije i materijale Republičkog zavoda za planiranje (informacije o privrednim kretanjima, prijedlog privredne regionalizacije SRH), izvještaj o radu Sveučilišta u Zagrebu za 1964/1965. godinu, informacije Službe društvenog knjigovodstva o kontroli osiguranja sredstava za investicije, analizu Narodne banke Jugoslavije o kretanju kratkoročnih kredita i problemima kreditiranja, izvještaje sa sjednica odbora i komisija Republičkog vijeća, zastupnička pitanja, predstavke i prijedloge nacrta i izmjena zakona, molbe općinskih skupština za investicijska sredstva i slično.

2 kutije kut. 174-175

http://arhinet.arhiv.hr

Page 108: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

108

HR-HDA-1081.9.5. Republičko vijeće

Količina/ Kutija

3. Radna tijela Republičkog vijeća Stalna radna tijela Republičkog vijeća, njihov sastav i nadležnost te rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Republičkog vijeća od 13. svibnja 1965. godine (NN 36/1965). Istim Poslovnikom osnovano je 7 stalnih odbora i 1 jedna stalna komisija. Posebnom odlukom osnovana je još jedna komisija vijeća.

12 kutija kut. 176-187

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija ispituje pravilnost izbora, razmatra i podnosi izvještaje Vijeću u vezi s prestankom zastupničkog mandata, ostavkama ili prestankom mandata temeljem opoziva. Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izboru zastupnika u Republičko vijeće na izborima 4. i 18. travnja 1965. godine, uvjerenja zastupnika o izboru i zapisnike općinskih izbornih komisija o utvrđivanju rezultata izbora za zastupnike Republičkog vijeća.

0,5 kutije kut. 176

3.2. Odbor za društveni plan i financije Odbor razmatra pitanja iz područja društvenog planiranja, poreza, taksa i drugih doprinosa, kreditnog i bankarskog sustava, osiguranja, javnih zajmova, financijskog poslovanja radnih organizacija, funkcioniranja službe društvenog knjigovodstva, te drugim pitanjima u oblasti financija.

0,5 kutije kut. 176

3.2.1. Zapisnici sjednica, 15.9.1965.-9.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 7-8, 10, 12, 14-26. sjednice Odbora.

3.2.2. Opća korespondencija, 1966-1967. Jedinica sadrži mišljenja i stavove o Zakonu o financiranju društveno-političkih zajednica, materijale vezane uz raspravu o društvenom planu razvoja SRH 1966-1970, analizu kretanja osobnih dohodaka s posebnim osvrtom na uvođenje dohotka u radnim jedinicama Republičkog sekretarijata za rad SRH i slično.

3.3. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti

Odbor obavlja zadatke iz područja proizvodnje, poljoprivredne proizvodnje i proizvodnog zanatstva. Obavlja poslove u pitanjima organizacije i unapređivanja proizvodnje i produktivnosti rada u industriji, rudarstvu, građevinarstvu, elektroprivredi, poljoprivredi i šumarstvu.

1 kutija kut. 177

3.3.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 21.6.1965.-7.4.1967. Jedinica sadrži zapisnike 3-34. sjednice Odbora. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali po točkama dnevnog reda sjednica.

3.3.2. Opća korespondencija, 1965-1967.

Jedinica sadrži teze za izradu analize o razvoju nedovoljno razvijenih područja, planove razvoja nedovoljno razvijenih područja, analize završnih računa privrednih organizacija Službe državnog knjigovodstva, statistički bilten o radu carinske službe, prijedloge zakona (npr. nacrt zakona o šumama, zakon o inspekciji parnih kotlova), materijale vezane uz probleme ugljenokopa, poplave rijeka i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 109: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

109

HR-HDA-1081.9.5. Republičko vijeće

Količina/ Kutija

3.4. Odbor za robni promet, saobraćaj i turizam Odbor obavlja poslove u pitanjima organizacije i unapređenja robnog prometa, turizma, ugostiteljstva, uslužnog zanatstva, stambene i komunalne djelatnosti, prometa i pomorstva.

1 kutija kut. 178

3.4.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 11.6.1965.-5.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-37. sjednice Odbora. Uz zapisnike sjednica priloženi su materijali po točkama dnevnog reda sjednice.

3.4.2. Opća korespondencija, 1966-1967.

Jedinica sadrži Izvještaj o radu službe tržišne inspekcije, predstavke općina u vezi s radom Republičkog fonda za ceste i prometne infrastrukture, elaborat Republičkog sekretarijata za privredu o ekonomskom položaju i organizaciji poduzeća za ceste u SRH, podatke o nepravilnostima u radu poduzeća za prijevoz putnika i roba Autosaobraćaj, elaborat s molbom za financiranje asfaltiranja prometnica na Lastovu i slično.

3.5. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu

Odbor obavlja poslove u svim pitanjima iz područja prosvjete, znanosti, umjetnosti i drugih područja kulture i fizičke kulture.

0,8 kutije kut. 179

3.5.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 25.5.1965.-20.4.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-24. sjednice Odbora, te sjednice odbora s Grupom zastupnika Prosvjetno-kulturnog vijeća za razmatranje problematike upisa u škole II. stupnja održane 22.6.1965. godine. Uz zapisnike sjednica nalaze se i materijali za sjednice po točkama dnevnog reda sjednica.

3.5.2. Opća korespondencija, 1965-1967.

Najveći dio spisa odnosi se na izvještaje i elaborate Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu (npr. elaborat o pedagoškim akademijama i njihovom financiranju, informacije o natječajima za nastavno i odgojno osoblje u školskoj godini 1965/1966, informacije o udžbenicima za osnovne škole i škole II. stupnja). Jedinica sadrži i Statut Republičkog fonda za kreditiranje studenata dostavljen na potvrdu, teze Zavoda za unapređenje stručnog obrazovanja u vezi s nacrtom Zakona o stručnom obrazovanju u SRH i slično.

3.6. Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku

Odbor obavlja poslove u svim pitanjima u području zdravstva, radnih odnosa, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite.

1 kutija kut. 179-180

3.6.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 1.6.1965.-10.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike i materijale za 1-27. sjednicu Odbora. 3.6.2. Opća korespondencija, 1965-1967.

Najveći dio spisa odnosi se na predstavke u vezi s financiranjem zdravstvenih ustanova (npr. financiranje zgrade Zavoda za ispitivanje lijekova, izgradnja Doma zdravlja u Dvoru), izvještaje o financijskom poslovanju ustanova iz područja socijalnog osiguranja

http://arhinet.arhiv.hr

Page 110: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

110

HR-HDA-1081.9.5. Republičko vijeće

Količina/ Kutija

(npr. financijsko poslovanje fondova socijalnog osiguranja radnika, godišnji izvještaj Republičke zajednice socijalnog osiguranja radnika SRH, godišnji izvještaj Republičkog zavoda za socijalno osiguranje u Zagrebu), te prijedloge zakona (zakoni o provođenju socijalnog osiguranja samostalnih ugostitelja te umjetnika) i slično.

3.7. Odbor za republički budžet i fondove Odbor razmatra pitanja proračunskog sustava, republičkog budžeta, završnog računa o izvršenju republičkog proračuna i fondova, te druga pitanja financiranja društvenih potreba kroz proračun i fondove.

2,2 kutije kut. 180-182

3.7.1. Sjednice odbora

3.7.1.1. Zapisnici sjednica, 8.6.1965.-4.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1, 9-13, 15-16, 18-24. sjednice Odbora.

3.7.1.2. Materijali za sjednice, 26.9.1965.-4.5.1967. Jedinica sadrži materijale za 5-9, 12-18, te 20-24. sjednicu Odbora.

3.7.2. Opća korespondencija, 1.11.1965.-28.3.1967. Najveći dio spisa odnosi se na molbe općinskih skupština za otpis dugovanja, za dopunska sredstva i prolongiranje kredita, te programe rada i zahtjeve za financijska sredstva republičkih sekretarijata, zavoda, fondova i ustanova iz područja kulture (npr. zahtjevi Prosvjetnog sabora Hrvatske, Saveza amaterskih kazališta i kazališnih društava Hrvatske, Saveza muzičkih društava i organizacija Hrvatske, Republičkog fonda za ceste, Republičkog fonda za unapređenje kulturnih djelatnosti i drugih institucija, nacrti programa rada za 1967. godinu Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu, Zavoda za unapređenje osnovnog obrazovanja, Zavoda za unapređenje stručnog obrazovanja, Memorijalnog muzeja Maršal Tito Kumrovec, Spomen-objekta Petrova Gora (Vojnić), Nacionalne i sveučilišne knjižnice Zagreb, Arhiva Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Konzervatorskih zavoda u Zagrebu, Splitu i Rijeci, Arhiva Hrvatske, Republičkog sekretarijata za financije i drugih).

3.8. Odbor za organizaciono-politička pitanja Odbor obavlja poslove iz područja društveno-političkog sistema, društvenog samoupravljanja, organizacije vlasti i komunalnog sistema, organizacije državne uprave, unutrašnjih poslova, pravosuđa, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva.

4,8 kutija kut. 183-187

3.8.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 1.6.1965.-27.4.1967. Jedinica sadrži zapisnike, stenografske zapisnike i materijale za 1-39. sjednicu Odbora.

3.8.2. Opća korespondencija, 1966-1967. Jedinica sadrži razne izvještaje i informacije Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu (smjernice za programiranje

http://arhinet.arhiv.hr

Page 111: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

111

HR-HDA-1081.9.5. Republičko vijeće

Količina / Kutija

rada u republičkim organima uprave, informacije o provođenju Zakona o općem upravnom postupku u organima kotarskih i općinskih uprava, informacije o provođenju Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica, izvještaji o radu sekretarijata), zatim predstavke u vezi s teritorijalnom reorganizacijom općina (izdvajanje mjesta iz područja jedne i uključivanje u područje druge općine), izvještaje o funkcioniranju općinskih skupština, te informacije o zaključcima i stavovima općinskih skupština s područja kotara Bjelovar, Karlovac, Osijek, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin i Zagreb u vezi s položajem i ulogom kotara.

3.9. Komisija za pitanja zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika Komisija je osnovana posebnom Odlukom Republičkog vijeća od 28. listopada 1965. godine (NN 47/1965), radi razmatranja stanja zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika u SRH, utvrđivanja načina provođenja Zakona o zdravstvenom osiguranju poljoprivrednika te podnošenja nadležnim vijećima Sabora izvještaja o problemima zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika i odgovarajućih prijedloga za njihovo rješenje.

0,1 kutija kut. 187

3.9.1. Zapisnici sjednica, 18.11.1965.-12.11.1966. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice Komisije. 3.9.2. Opća korespondencija, 1966. god.

Jedinica sadrži teze i prijedloge za Zakon o zdravstvenom osiguranju poljoprivrednika.

3.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća

0,1 kutija kut. 187

3.10.1. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti i Odbor za društveni plan i financije, 8.7.1965. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 8.7.1965. 3.10.2. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti i Odbor za robni promet, saobraćaj i turizam, 21.10.1965. i 4.11.1965.

Jedinica sadrži zapisnike zajedničkih sjednica održanih 21.10.1965. i 4.11.1965. godine.

3.10.3. Odbor za robni promet, saobraćaj i turizam, Odbor za društveni plan i financije i Odbor za proizvodne privredne djelatnosti, 25.5.1965.-12. i 13.7.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1-4. zajedničke sjednice odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 112: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

112

Signatura: HR-HDA-1081-9.6 Naslov: Privredno vijeće Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 2,8 kutije; 0,28 d/m kut. br. 188-190 Sadržaj Podserija najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Privrednog vijeća, te zapisnike sjednica i materijale za sjednice odbora i komisija Vijeća. Manju cjelinu čine predstavke poduzeća, izvještaji s međunarodnih sajmova i drugi materijali koji nisu bili razmatrani na sjednicama Vijeća i radnih tijela. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 9.6.1. Sjednice Privrednog vijeća 9.6.2. Opća korespondencija 9.6.3. Radna tijela Privrednog vijeća HR-HDA-1081-9.6. Privredno vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Privrednog vijeća, 14.5.1965.-10.5.1967. Vijeće samostalno raspravlja o stanju u oblasti privrede, financija, komunalnih poslova i urbanizma, raspravlja pitanja u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima kao i druga pitanja od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovog odnosa i razvijanja međusobne suradnje u tim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihovog rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, utvrđuje program svog rada. Vijeće raspravlja o prijedlogu republičkog budžeta i o njemu daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna. Vijeće samostalno raspravlja o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnosi mu amandmane i daje mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju ako se odnose i na problematiku iz djelokruga Vijeća.

1,9 kutija kut. 188-189

1.1. Zapisnici sjednica, 14.5.1965.-10.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-23. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 14.5.1965.-10.5.1967. Jedinica sadrži materijali za 1-23. sjednicu po točkama dnevnog reda sjednica. 2. Opća korespondencija, 9.9.1965.-18.2.1967.

Jedinica sadrži više izvještaja o proljetnim i jesenskim međunarodnim sajmovima i izložbama održanim tijekom 1966. godine, razne predstavke i prijedloge poduzeća (npr. prijedlog o spajanju poduzeća proizvodnje i prijenosa električne energije u Združeno poduzeće za područje SRH), materijale vezane uz probleme i organizaciju prelaska na 42-satni radni tjedan i slično.

0,6 kutije kut. 189-190

http://arhinet.arhiv.hr

Page 113: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

113

HR-HDA-1081-9.6. Privredno vijeće

Količina/ Kutija

3. Radna tijela Privrednog vijeća Stalna radna tijela Privrednog vijeća, njihov sastav i nadležnost te rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Privrednog vijeća od 13. svibnja 1965. godine (NN 36/1965). Istim Poslovnikom osnovana su 2 stalna odbora i 1 stalna komisija. Posebnom odlukom osnovana je još jedna komisija vijeća.

0,3 kutije kut. 190

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Mandatno-imunitetska komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. 3.1.1. Zapisnici sjednica, 14.5. i 2.6.1945. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Komisije. 3.1.2. Materijali za sjednice, 1965.

Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima zastupnika u Privredno vijeće održanima 4.4.1965. godine, te uvjerenja općinskih izbornih komisija o izboru zastupnika u Privredno vijeće.

3.2. Odbor za opće-privredna pitanja, 16.12.1965.-5.5.1967.

Odbor razmatra opće uvjete privređivanja i djelovanja privrednog sustava i s tim u vezi predlaže Vijeću odgovarajuće mjere. Jedinica sadrži zapisnike 3-11. sjednice Odbora.

3.3. Odbor za društveni plan i financije, 15.6.1965.-24.3.1967. Odbor sudjeluje u pripremanju i praćenju izvršavanja društvenih planova, raspravlja o pitanjima poreza, taksa i drugih doprinosa, kreditnog i bankarskog sustava, osiguranja, sistema financijskog poslovanja radnih organizacija, funkcioniranja službe društvenog knjigovodstva te drugim pitanjima iz područja financija. Odbor raspravlja i priprema za Vijeće mišljenje o republičkom proračunu, završnom računu o izvršenju republičkog proračuna i fondova, te drugim pitanjima financiranja društvenih potreba kroz proračun i fondove. Jedinica sadrži zapisnike 1, 3, 7, 10-14, 16-17. sjednice Odbora.

3.4. Komisija za razmatranje problema samoupravljanja 5.10.1966. i 4.11.1966.

Komisija razmatra pitanja samoupravljanja u organizacijama iz djelokruga Vijeća. Jedinica sadrži zapisnike 2. i 3. sjednice Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 114: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

114

Signatura: HR-HDA-1081-9.7 Naslov: Prosvjetno – kulturno vijeće Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 3,2 kutije; 0,32 d/m kut. br. 190-193 Sadržaj Podserija najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća, te zapisnike i materijale za sjednice odbora i komisija Vijeća. Manja cjelina spisa odnosi se na razne izvještaje Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu te statute visokoškolskih ustanova. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 9.7.1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća 9.7.2. Opća korespondencija 9.7.3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća HR-HDA-1081-9.7. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća, 14.5.1965.-10.5.1967.

Vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora, koji su mu stavljeni u djelokrug, ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće samostalno raspravlja o stanju u prosvjeti, znanosti, umjetnosti i drugim područjima kulture i fizičke kulture, raspravlja o pitanjima u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim područjima, te o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovih odnosa i razvijanja međusobne suradnje. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, te utvrđuje program svoga rada. Vijeće raspravlja o prijedlogu republičkog budžeta i društvenog plana i o njima daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna. Vijeće samostalno raspravlja o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnosi mu amandmane i daje mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju, ako se prijedlog ili pitanje odnosi i na područje iz djelokruga Vijeća.

1,5 kutija kut. 190-192

1.1. Zapisnici sjednica, 14.5.1965.-14.4.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-14. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 14.5.1965.-10.5.1967. Jedinica sadrži materijale za 1-15. sjednicu Vijeća. 2. Opća korespondencija, 16.11.1965.-25.4.1967.

Jedinica sadrži razne izvještaje i elaborate Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu (izvještaji o problemima učeničkih domova, izvještaji o pitanjima fizičke kulture, o položaju osnovnog školstva u nedovoljno razvijenim krajevima, elaborat o obrazovanju uz rad i slično). Pored navedenog, sadrži statute odgojno-obrazovnih i kulturnih ustanova (npr. Statut zajednice domova za djecu i omladinu SRH, statuti viših škola i

1,2 kutije kut. 192-193

http://arhinet.arhiv.hr

Page 115: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

115

HR-HDA-1081-9.7. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/ Kutija

fakulteta, Statut Memorijalnog muzeja Maršala Tita u Kumrovcu, Statut Školske knjige Zagreb), zatim stavove Zavoda za unapređenje osnovnog obrazovanja o položaju osnovnih škola i predškolskih ustanova u uvjetima provođenja privredne reforme, izvještaj Sveučilišta u Zagrebu o financijskom stanju visokih škola i fakulteta u sastavu Sveučilišta u 1966. godini, predstavke i prijedloge u vezi sa zakonom o osnovnom školstvu i slično.

3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća Stalna radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća, njihov sastav i nadležnost te rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Prosvjetno-kulturnog vijeća od 13. svibnja 1965. godine (NN 37/1965). Istim Poslovnikom osnovana su 3 stalna odbora i 1 stalna komisija. Posebnom odlukom osnovane su još dvije komisije vijeća.

0,5 kutije kut. 193

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Mandatno-imunitetska komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatima izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća.

3.1.1. Zapisnik sjednice, 14.5.1965. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije.

3.1.2. Materijali za sjednice, 1965.

Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatima izbora, te uvjerenja o izboru zastupnika u Prosvjetno-kulturno vijeće.

3.2. Odbor za školstvo, 6.7.1965.-30.3.1967.

Odbor za školstvo obavlja poslove u vezi s organizacijom i unapređivanjem odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školama II. stupnja i visokoškolskim ustanovama te obrazovanjem kadrova. Jedinica sadrži zapisnike, stenografski zapisnike i materijale za 1-17. sjednicu Odbora.

3.3. Odbor za kulturu, 12.7.1965.-31.3.1967. Odbor za kulturu obavlja poslove u vezi s organizacijom i unapređenjem kulturno-umjetničkog rada. Jedinica sadrži zapisnike 1-13. sjednice Odbora.

3.4. Odbor za fizičku kulturu, 12.7.1965.-23.3.1967. Odbor za fizičku kulturu obavlja poslove u vezi s organizacijom i unapređenjem fizičke kulture u školama, te fizičke kulture mladih i odraslih. Jedinica sadrži zapisnike i materijale za 1-6. sjednicu Odbora.

3.5. Komisija za sistem financiranja školstva, 13.9.-16.12.1966. Komisija razmatra pitanja u vezi s financiranjem predškolskih ustanova, osnovnih škola, škola II. stupnja i visokoškolskih ustanova, te školstva općenito.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 116: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

116

HR-HDA-1081-9.7. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/ Kutija

Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije, održane 13.9.1966, 24.9.1966. i 16.12.1966. godine.

kut. 193

3.6. Komisija za naučni rad, 22.4.1966.-13.4.1967. Komisija za naučni rad osnovana je posebnom Odlukom Prosvjetno-kulturnog vijeća od 22. veljače 1966. godine (NN 8/1966). Zadatak je Komisije praćenje realizacije Rezolucije Sabora SRH o naučnoistraživačkom radu i Zaključaka Prosvjetno-kulturnog vijeća Sabora o ulozi i zadacima naučnog rada u provođenju privredne reforme. Pored ovih zadataka, Komisija priprema prijedloge zakona i tema iz područja naučnog rada predviđenih za raspravu u Prosvjetno-kulturnom vijeću. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice Komisije, održane 22.4.1966, 5.5.1966. i 13.4.1967. godine.

Signatura: HR-HDA-1081-9.8 Naslov: Socijalno-zdravstveno vijeće Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 2,5 kutije; 0,25 d/m kut. br. 194-196 Sadržaj Podserija najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća, te zapisnike sjednica odbora i komisija Vijeća. Manju cjelinu spisa čine razne informacije i izvještaji o problematici zdravstvenog i socijalnog osiguranja, koji nisu razmatrani na sjednicama. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 9.8.1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća 9.8.2. Opća korespondencija 9.8.3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća HR-HDA-1081-9.8. Socijalno-zdravstveno Vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća, 14.5.1965.-13.4.1967.

Vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće samostalno raspravlja o stanju u području narodnog zdravlja, socijalne zaštite, socijalnog osiguranja i radnih odnosa, raspravlja o pitanjima u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovih odnosa i razvijanja međusobne suradnje u navedenim društvenim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu i utvrđuje program rada. Vijeće raspravlja o prijedlogu republičkog budžeta i društvenog plana i o njima

1 kutija kut. 194

http://arhinet.arhiv.hr

Page 117: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

117

HR-HDA-1081-9.8. Socijalno-zdravstveno Vijeće Količina/ Kutija

daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge izmjena i dopuna. Vijeće samostalno raspravlja o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnosi mu amandmane i daje mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju, ako se odnose na oblasti iz djelokruga Vijeća. Vijeće samostalno raspravlja o izvještaju Izvršnog vijeća i odgovarajućih republičkih organa uprave.

kut. 194

1.1. Zapisnici sjednica, 14.5.1965.-31.1.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-12. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 14.5.1965.-13.4.1967. Jedinica sadrži materijale za 1-15. sjednicu Vijeća. 2. Opća korespondencija, 24.5.1965.-4.5.1967.

Jedinica sadrži razne izvještaje vezane uz socijalno i zdravstveno osiguranje, izvještaje o pravima slijepih osoba, informacije o savjetovanjima u centrima za socijalni rad, kotarske izvještaje o problematici i brojnom stanju dječjih jaslica na području SRH, teze za zakon o zdravstvenom osiguranju u Sloveniji, molbe građana za socijalnu pomoć, žalbe i predstavke građana u vezi s radom zdravstvenih ustanova i domova za starije i nemoćne osobe i slično.

0,5 kutije kut. 195

3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća Stalna radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća, njihov sastav i nadležnost te rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Socijalno-zdravstvenog vijeća od 13. svibnja 1965. godine (NN 37/1965). Istim Poslovnikom osnovano je 6 stalnih odbora i 1 stalna komisija. Posebnom odlukom osnovana je Komisija za praćenje primjene Poslovnika Socijalno-zdravstvenog vijeća.

1 kutija kut. 195-196

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Mandatno-imunitetska komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća.

0,2 kutije kut. 195

3.1.1. Zapisnik sjednice, 14.5.1965. Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice Komisije. 3.1.2. Materijali za sjednice, 1965.

Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za zastupnike Socijalno-zdravstvenog vijeća održanim 4. travnja 1965. godine, te uvjerenja o izboru zastupnika Vijeća.

3.2. Odbor za pitanja zdravstvene zaštite i zdravstvene službe 2.7.1965.-27. i 28.3.1967.

Odbor obavlja zadatke u vezi s programiranjem i financiranjem zdravstvene zaštite, organizacijom i unapređenjem zdravstvene službe, praćenjem stanja i potreba kadrova u zdravstvenoj službi te razvojem mreže zdravstvenih ustanova. Jedinica sadrži zapisnike i materijale za 1-9. sjednicu Odbora.

0,2 kutije kut. 195

http://arhinet.arhiv.hr

Page 118: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

118

HR-HDA-1081-9.8. Socijalno-zdravstveno Vijeće Količina/ Kutija

3.3. Odbor za pitanja socijalne zaštite i socijalne službe Odbor prati stanje socijalne zaštite, te razmatra pitanja organizacije i unapređenja socijalne službe, financiranja socijalne zaštite, stanja i potreba kadrova u socijalnoj službi i razvoja mreže socijalnih ustanova.

kut. 196

3.3.1. Zapisnici sjednica, 25.6.1965.-28.3.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-10. sjednice Odbora.

3.3.2. Opća korespondencija, 1965-1966. Najvećim dijelom jedinica sadrži razne informacije i podatke Republičkog sekretarijata za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu (npr. podaci o utrošku sredstava općinskih fondova za socijalne ustanove, informacije o materijalnoj zaštiti neosiguranih revolucionara i sudionika NOB-a), materijale o ukidanju Centra za socijalni rad i slično.

3.4. Odbor za pitanja socijalnog i zdravstvenog osiguranja i rada

Odbor obavlja zadatke u vezi s financiranjem socijalnog osiguranja, prati stanje fondova zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja radnika, zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika, razmatra pitanja organizacije i sistema socijalnog osiguranja, odnosa između zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova, te zaštite radnika na adu i higijensko-tehničke zaštite. 3.4.1. Zapisnici sjednica, 30.6.1965.-16.2.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-15. sjednice Odbora. 3.4.2. Opća korespondencija, 1966.

Jedinica sadrži prednacrt zakona o minimalnom osobnom dohotku radnika, te mišljenja i prijedloge Grupe za razmatranje problematike odnosa između osiguranika, zajednica zdravstvenog osiguranja i zdravstvene službe.

3.5. Odbor za pitanja socijalno-zdravstvene zaštite djece i omladine

Odbor razmatra pitanja zdravstvene zaštite, prehrane, organizacije zdravstvene službe za potrebe djece i mladih određenih kategorija (djeca i mladi bez roditeljske skrbi), edukacije kadrova, te razvoja mreže ustanova namijenjenih potrebama socijalne ili zdravstvene zaštite djece i mladih. 3.5.1. Zapisnici sjednica, 23.6.1965.-19.11.1966. Jedinica sadrži zapisnike 1-6. sjednice Odbora. 3.5.2. Opća korespondencija, 1966-1967.

Jedinica sadrži primjedbe na prednacrt Zakona o prekidu trudnoće, te zaključke Odbora o primjedbama na isti prednacrt zakona.

3.6. Odbor za samoupravljanje i društveno-ekonomske odnose u radnim organizacijama iz oblasti rada, 28.6.1965.-30.01.1967.

Odbor razmatra pitanja samoupravljanja u zdravstvenim ustanovama, socijalnim ustanovama, ustanovama iz djelokruga rada Republičkog sekretarijata za rad, zajednicama socijalnog osiguranja, pitanja odnosa zdravstvenih radnika i građana, te donošenje statuta i drugih općih akata

http://arhinet.arhiv.hr

Page 119: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

119

HR-HDA-1081-9.8. Socijalno-zdravstveno Vijeće Količina/ Kutija

radnih zajednica iz oblasti rada Vijeća. Jedinica sadrži zapisnike 1-5. sjednice Odbora.

kut. 196

3.7. Odbor za pitanja kompleksne rehabilitacije invalidnih osoba 21.6.1965.-26.1.1967.

Odbor razmatra pitanja medicinske, profesionalne i socijalne rehabilitacije odraslih invalidnih osoba svih kategorija invalidnosti, djece i mladih s poteškoćama u razvoju, osnivanja mreže i kategorizacije ustanova, te financiranja rehabilitacije i koordiniranja djelatnosti svih organa, ustanova i organizacija koje se bave rehabilitacijom. Jedinica sadrži zapisnike i materijale 1.-4. sjednice Odbora.

3.8. Komisija za praćenje primjene Poslovnika Socijalno-zdravstvenog vijeća, 14.5.1965. i 24.6.1965. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Komisije. Signatura: HR-HDA-1081-9.9 Naslov: Organizaciono-političko vijeće Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 11,5 kutije; 1,15 d/m kut. br. 196-207 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Organizaciono-političkog vijeća te zapisnike sjednica i materijale za sjednice odbora i komisija Vijeća. Podserija sadrži i razne izvještaje informacije i druge materijale, uglavnom Republičkog sekretarijata za pravosuđe i javnu upravu i Republičkog zavoda za javnu upravu u vezi s organizacijom i radom pravosuđa i uprave, te informacije općinskih skupština u vezi s formiranjem mjesnih zajednica na području općina i slične materijale koji nisu bili razmatrani na sjednicama Vijeća i njegovih odbora i komisija. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 9.9.1. Sjednice Organizaciono-političkog vijeća 9.9.2. Opća korespondencija 9.9.3. Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća HR-HDA-1081.9.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Organizaciono-političkog vijeća, 14.5.1965.-10.5.1967.

Organizaciono-političko vijeće u okviru ustavnih ovlasti radi na izgradnji ustavnog sistema, posebno društvenog samoupravljanja (ostvarivanje samoupravljanja u radnim i drugim organizacijama, općini i kotaru), budžetskog sistema i budžetske kontrole, sistema pravosuđa i državne uprave. Vijeće obavlja poslove koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate i odlučuje o mandatno- imunitetskim pitanjima svojih članova, bira predsjednika i potpredsjednika

2,5 kutije kut. 196-198

http://arhinet.arhiv.hr

Page 120: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

120

HR-HDA-1081.9.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, odlučuje o osnivanju i djelokrugu svojih odbora, komisija i drugih tijela Vijeća, donosi poslovnik o svom radu te utvrđuje program rada. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili o pitanju iz djelokruga drugih vijeća Sabora i podnositi im amandmane te davati mišljenja o tim prijedlozima ili pitanjima ako su od interesa za radne zajednice iz oblasti rada koja je u njegovom djelokrugu.

1.1. Zapisnici sjednica, 14.5.1965.-23.2.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Vijeća.

0,2 kutije kut. 196

1.2. Materijali za sjednice, 14.5.1965.-10.5.1967. Jedinica sadrži materijale za 1-22. sjednicu Vijeća.

2,3 kutije kut. 196-198

2. Povjerljiva korespondencija, 1966-1967. Jedinica sadrži izvještaj Javnog tužilaštva Hrvatske o kretanju kriminaliteta i radu u 1965. godini (pov. 1/1966) i izvještaj Javnog tužilaštva Hrvatske dostavljen SIV-u, poslan Vijeću na informaciju (pov. 2/1967).

0,2 kutije kut. 199

3. Opća korespondencija, 8.10.1965.-28.3.1967. Jedinica sadrži izvještaje o radu odbora i komisija Organizaciono-političkog vijeća, razne materijale o organizaciji i radu pravosuđa i javne uprave (stavovi i smjernice za razvoj Višeg privrednog suda, problematika integracije pravosudnih ustanova, izvještaji Republičkog sekretarijata za pravosuđe i javnu upravu o radu sekretarijata te o poslovanju općinskih i kotarskih organa uprave, bilteni društveno-ekonomske problematike Višeg privrednog suda, izvještaj o problemima u radu Vrhovnog suda, reorganizacija inspekcijskih službi, problematika samoupravljanja u organima uprave i drugo), predstavke za dodjelu sredstava (npr. molba za sredstva za rad Lučke kapetanije Ploče za 1966. godinu), materijale u vezi s komunalnim sustavom u Zagrebu, zapisnike sjednica općinskih skupština i slično.

2 kutije kut. 199-201

4. Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća Stalna radna tijela Organizaciono-političkog vijeća, njihov sastav i nadležnost te rad na sjednicama definirani su Poslovnikom Vijeća od 13. svibnja 1965. godine (NN 29/1965). Istim Poslovnikom osnovano je 6 stalnih odbora i 1 stalna komisija. Posebnim odlukama osnovane su Komisija za razmatranje prednacrta društvenog plana SRH u razdoblju 1966-1970. i Komisija za razmatranje problema financiranja društveno-političkih zajednica.

6,8 kutija kut. 201-207

4.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija razmatra izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi sa imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za zastupnike vijeća, te zahtjeve za pokretanje krivičnih postupaka protiv pojedinih zastupnika Vijeća (materijali za sjednicu komisije održanu 12.10.1966).

0,1 kutija kut. 201

http://arhinet.arhiv.hr

Page 121: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

121

HR-HDA-1081.9.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

4.2. Odbor za politički sistem, 8.10.1965.-9.5.1967. Odbor prati razvoj političkih odnosa i ostvarenje Ustava u političkim odnosima, ostvarenje prava građana, radnih organizacija, razvoj organa društvenog samoupravljanja, odgovornosti javnih funkcionara, te ostvarenje i razvoj izbornog sistema. Jedinica sadrži zapisnike 1-10. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 201

4.3. Odbor za komunalni sistem Odbor prati rad općinskih i kotarskih skupština, mjesnih zajednica, ostvarivanje ustavnih načela kroz statute općina i statute mjesnih zajednica, te druga pitanja od interesa za razvoj komunalnog sustava u skladu s odredbama Ustava.

3,6 kutija kut. 201-204

4.3.1. Zapisnici sjednica, 14.7.1965.-5.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-13. sjednice Odbora. 4.3.2. Opća korespondencija, 1965-1966.

Jedinica sadrži izvještaje o formiranju mjesnih zajednica u općinama s područja kotara Bjelovar, Karlovac, Osijek, Pula, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin i Zagreb (broj 1013/1965), te poslovnike općinskih skupština s područja kotara Bjelovar, Karlovac, Osijek, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin i Zagreb (broj 369/1966).

4.4. Odbor za društveno-ekonomski i budžetski sistem

Odbor razmatra pitanja izgradnje društveno-ekonomskog i proračunskog sistema u skladu s Ustavom, prijedloge zakona i drugih akata koji se odnose na proračun, financiranje društveno-političkih zajednica i na fondove.

0,3 kutije kut. 205

4.4.1. Zapisnici sjednica, 13.7.1965.-25.4.1967. Jedinica sadrži zapisnike 2, 4-5, 10-12, 14-15, 17, 19, 23-24. sjednice Odbora.

4.4.2. Opća korespondencija, 1965.-1967.

Jedinica sadrži Rebalans proračuna općine Delnice za 1965. godinu, te programe rada Saveza narodnih sveučilišta i SKD Prosvjeta.

4.5. Odbor za upravu Odbor razmatra probleme funkcioniranja i organizacije državne uprave, unapređenje njenog rada i druga upravna pitanja koja nisu u djelokrugu drugog vijeća Sabora, zatim organizacijske, materijalne, političke i pravne uvjete ostvarivanja prava građana pred državnim organima, te probleme samoupravljanja radnih zajednica u organima uprave.

1,2 kutije kut. 205-206

4.5.1. Zapisnici sjednica, 14.7.1965.-6.2.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-17. sjednice Odbora. Uz zapisnike pojedinih sjednica nalaze se i stenografski zapisnici.

4.5.2. Opća korespondencija, 9.2.1966.-19.4.1967.

Jedinica najvećim dijelom sadrži razne izvještaje i elaborate Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu i Zavoda za javnu upravu vezane uz rad javne uprave (elaborat o obavljanju nadzora nad zakonitošću rada radnih organizacija, program rada

http://arhinet.arhiv.hr

Page 122: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

122

HR-HDA-1081.9.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

sekretarijata, smjernice za programiranje rada u republičkim organima uprave, informacije o organizaciji uprave u uvjetima ukidanja kotara, materijali o položaju matičarske službe u organizaciji općinske uprave, elaborat o djelatnosti organa uprave u osiguravanju provođenja propisa i slično).

4.6. Odbor za pravosuđe i društvenu obranu Odbor razmatra pitanja pravosuđa, tužilaštva, probleme društvene obrane te probleme samoupravljanja radnih zajednica u organima pravosuđa.

1 kutija kut. 206-207

4.6.1. Zapisnici sjednica, 9.7.1965.-5.5.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-18. sjednice Odbora. Uz zapisnike pojedinih sjednica nalaze se i stenografski zapisnici.

4.6.2. Opća korespondencija, 24.2.1966.-22.3.1967. Jedinica sadrži razne izvještaje i elaborate Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu (elaborat o mjesnoj nadležnosti i sjedištima sudova u SRH, materijali vezani uz osiguravanje sredstava za rad okružnih privrednih sudova i javnog tužiteljstva, financiranje sudova, javno pravobranilaštvo, probleme u radu općinskih sudova), stavove Višeg privrednog suda Zagreb o unapređenju pravosuđa i slično.

4.7. Odbor za samoupravljanje u radnim organizacijama

U koordinaciji s drugim organima Sabora, odbor prati razvitak i probleme samoupravljanja i probleme statuta radnih organizacija.

0,2 kutije kut. 207

4.7.1. Zapisnici sjednica, 11.6.1965.-13.10.1966. Jedinica sadrži zapisnike 1-5. sjednice Odbora. 4.7.2. Opća korespondencija, 1965.

Jedinica sadrže materijale o problemima u primjeni osnovnog zakona o radnim odnosima u kotaru Sisak.

4.8. Komisija za razmatranje prednacrta Društvenog plana SRH u razdoblju 1966-1970, 25.5.1966.

Jedinica sadrži stenografski zapisnik sjednice Komisije održane 25.5.1966. godine.

0,1 kutija kut. 207

4.9. Komisija za razmatranje problema financiranja društveno-političkih zajednica, 6.10.1966. i 4.11.1966.

Jedinica sadrži stenografske zapisnike sjednica Komisije održanih 6.10.1966. i 4.11.1966. godine.

0,2 kutije kut. 207

http://arhinet.arhiv.hr

Page 123: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

123

Signatura: HR-HDA-1081-9.10 Naslov: Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela drugih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1965-1967. Razina opisa: podserija Količina: 1 kutija; 0,1 d/m kut. br. 208 HR-HDA-1081-9.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća Sabora SRH

Količina/ Kutija

1. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Privrednog vijeća

1 kutija kut. 208

1.1. Odbor za robni promet, saobraćaj i turizam RV i Komisija za razmatranje stanja Jadranske magistrale PV, 29.9.1966. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 29.9.1966. godine. 1.2. Odbor za robni promet, saobraćaj i turizam RV i Grupa zastupnika PV, 7.12.1965. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 7.12.1965. godine. 1.3. Odbor za društveni plan i financije RV i Odbor za društveni plan i financije PV, 29.7.1965.-27.1.1967. Jedinica sadrži zapisnike zajedničkih sjednica održanih 29.7.1965, 27.10.1965, 23.11.1965, 21.12.1965, 20.1.1966, 21.2.1966, 15.4.1966. i 27.1.1967. godine.

1.4. Odbor za društveni plan i financije RV, Odbor za proizvodne

privredne djelatnosti RV, Odbor za robni promet, saobraćaj i turizam RV i Odbor za društveni plan i financije PV, 25.3.1966.

Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 25.3.1966. godine. 1.5. Odbor za društveni plan i financije RV, Odbor za robni promet RV i Odbor za društveni plan i financije PV, 21.12.1965. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 21.12.1965. godine. 1.6. Odbor za društveni plan i financije RV, Odbor za proizvodne privredne djelatnosti RV i Grupa zastupnika PV, 1.7.1965. i 2.7.1965. Jedinica sadrži zapisnici zajedničkih sjednica održanih 1.7.1965. i 2.7.1965. godine. 1.7. Odbor za robni promet, saobraćaj i turizam RV i Odbor za opće-privredna pitanja PV, 19.10.1965. – 24.5.1966. Jedinica sadrži zapisnike zajedničkih sjednica održanih 19.10.1965. i 24.5.1966. godine.

1.8. Komisija za proučavanje problema vodoprivrede RV i VP, 7.11.1966. Jedinica sadrži zapisnik sjednice održane 7.11.1966. godine. 1.9. Odbor za robni promet RV i Komisija za razmatranje problema saobraćaja PV, 15.12.1965. i 26.1.1967. Jedinica sadrži zapisnike zajedničkih sjednica održanih 15.12.1965. i 26.1.1967. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 124: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

124

HR-HDA-1081-9.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća Sabora SRH

Količina/ Kutija

2. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Organizaciono- političkog vijeća

kut. 208

2.1. Odbor za organizaciono-politička pitanja RV i Odbor za upravu OPV, 17.6.1966. i 8.10.1966. Jedinica sadrži stenografske zapisnike zajedničkih sjednica održanih 17.6.1966. i 8.10.1966. godine. 2.2. Odbor za organizaciono-politička pitanja RV i Odbor za komunalni sistem OPV, 20.1.1966.-27.12.1966.

Jedinica sadrži stenografske zapisnike zajedničkih sjednica održanih 20.1.1966, 18. i 19.4.1966, 7.12.1966. i 27.12.1966. godine.

2.3. Odbor za organizaciono-politička pitanja RV i Odbor za pravosuđe i društvenu obranu OPV, 1.12.1966,1.2.1967.

Jedinica sadrži stenografski zapisnik zajedničke sjednice održane 1.12.1966. godine i zapisnik zajedničke sjednice održane 1.2.1967. godine.

2.4. Odbor za republički budžet i fondove RV, Odbor za organizaciono- politička pitanja RV, Odbor za društveno-ekonomski sistem OPV i Odbor za upravu OPV Jedinica sadrži stenografski zapisnik zajedničke sjednice održane 11.12.1965. godine. 2.5. Odbor za republički budžet i fondove RV i Odbor za društveno- ekonomski sistem OPV, 8.6.1965.-23.2.1967. Jedinica sadrži zapisnike 12 zajedničkih sjednica održanih u razdoblju 8.6.1965.-23.2.1967. 2.6. Odbor za organizaciono-politička pitanja RV, Odbor za upravu OPV i Komisija IVS-a za reorganizaciju uprave Jedinica sadrži stenografski zapisnik zajedničke sjednice održane 19.10.1965. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 125: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

125

Signatura: HR-HDA-1081-10 Naslov: SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1967-1969. Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: serija Količina: 124 kutije; 12,4 d/m kut. br. 209-332 Sadržaj: Serija sadrži akte Sabora SRH usvojene u mandatnom razdoblju 1967-1969, korespondenciju predsjednika Sabora, zapisnike sjednica i korespondenciju Predsjedništva Sabora SRH, zapisnike i materijale za sjednice radnih tijela Sabora, te zapisnike sjednica i materijale za sjednice Republičkog vijeća, Privrednog vijeća, Prosvjetno-kulturnog vijeća, Socijalno-zdravstvenog vijeća i Organizaciono-političkog vijeća i njihovih radnih tijela. Serija sadrži i veću cjelinu raznih izvještaja, informacija, inicijativa, predstavki, elaborata, analiza i drugih materijala Skupštine SFRJ i saveznih tijela, te IVS-a, republičkih sekretarijata, fondova, savjeta, poduzeća i građana koji nisu razmatrani na sjednicama, a odnose se na prijedloge za donošenje i izmjenu zakona, duštveni plan, izvršenje proračuna, informacije o poslovanju poduzeća, potvrdu statuta fondova iz područja prosvjete i kulture, predstavke u vezi sa zdravstvenom i socijalnom zaštitom, radom pravosuđa i uprave i slično. Plan sređivanja Po sadržajnom načelu, te poštujući unutarnju organizaciju Sabora, serija je podijeljena u 10 podserija: 10.1. Akti Sabora SRH 10.2. Kabinet predsjednika Sabora SRH 10.3. Predsjedništvo Sabora SRH 10.4. Radna tijela Sabora SRH 10.5. Republičko vijeće 10.6. Privredno vijeće 10.7. Prosvjetno-kulturno vijeće 10.8. Socijalno-zdravstveno vijeće 10.9. Organizaciono-političko vijeće 10.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća Sabora SRH Signatura: HR-HDA-1081-10.1 Naslov: Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 6 kutija; 0,6 d/m kut. br. 209-214 Sadržaj Podserija sadrži pečatom Sabora ovjerene izvornike ustavnih zakona, zakona, odluka, preporuka, zaključaka, rezolucija, proračuna SRH, završnih računa o izvršenju proračuna, te autentičnih tumačenja zakona donesenih na sjednicama saborskih vijeća. Akti su složeni po vrstama, a unutar svake vrste prema redoslijedu donošenja.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 126: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

126

HR-HDA-1081-10.1. Akti Sabor SRH Količina/ Kutija

1. Ustavni zakon, 21.1.1969.

kut. 209

2. Zakoni, 15.6.1967.-17.4.1969. 4 kutije kut. 209-212

3. Odluke, 11.5.1967.-21.3.1969. 1 kutija kut. 213

4. Preporuke, 15.6.1967.-21.3.1969.

1 kutija kut. 214

5. Zaključci, 7.11.1968.-17.4.1969.

6. Rezolucije, 22.2.1968. i 27.12.1968. 7. Proračun SRH, 8.12.1967. i 19.3.1968. 8. Završni računi, 16.5.1968.-18.6.1968.

9. Autentična tumačenja zakona, 27.11.1968. Signatura: HR-HDA-1081-10.2 Naslov: Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1.11.1967.-17.4.1969. Razina opisa: podserija Količina: 0,3 kutije kut. 215 Kabinet predsjednika Sabora obavlja stručne, tehničke i druge poslove vezane za rad i ovlaštenja predsjednika Sabora. Radom Kabineta rukovodi šef Kabineta, koji za svoj rad odgovara predsjedniku Sabora. Podserija sadrži razne izvještaje, informacije i predstavke dostavljene predsjedniku Sabora: informacija skupštine općine Vrginmost o proslavi XIII proleterske brigade u Kiselici, primjedbe i prijedlozi općinskih skupština na program rada Sabora u 1968. godini, izvještaji grupe za proučavanje odnosa saveznog i republičkog zakonodavstva Vijeća naroda Savezne skupštine, elaborat Osnovne privredne komore Split (Ispostava Zadar) o mogućnostima razvoja poljoprivredno-prehrambenog kompleksa zadarske regije, izvještaj poduzeća „Janko Gredelj Zagreb“ o sporu sa ŽTP Zagreb, program rada Vrhovnog suda Hrvatske za 1969. godinu, dopis Poljoprivredno-industrijskog kombinata Neretva o formiranju komisije u vezi sa zemljišno-pravnim odnosima u dolini Neretve, predstavka općine Ploče u vezi sa izgradnjom ceste Ploče - Veliki Prolog - Metković, predstavka mjesne zajednice Staševica – Ploče o zaštiti od poplava i odvodnji Vrgorskog jezera i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 127: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

127

Signatura: HR-HDA-1081-10.3 Naslov: Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 0,7 kutije kut. br. 215 Predsjedništvo Sabora SRH ne djeluje kao poseban organ Sabora, već kao vrsta koordinacije predsjednika s potpredsjednicima Sabora i s predsjednicima vijeća, u pogledu tumačenja odredbi poslovnika glede nadležnosti vijeća i zauzimanja stavova o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za rad saborskih vijeća. HR-HDA-1081-10.3. Predsjedništvo Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Zapisnici sjednica, 23.5.1967.-12.12.1967. Jedinica sadrži zapisnike 1-16. sjednice Predsjedništva Sabora SRH.

0,2 kutije kut. 215

2. Opća korespondencija, 11.5.1967.-17.12.1968. Jedinica sadrži izvještaje Komisije za izbor i imenovanja o potpredsjednicima Sabora i izboru saveznih delegata, program rada Savezne skupštine za 1967. i 1968. godinu, analizu Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu o razvojnim mogućnostima SRH u 1968. godini, izvještaj IVS-a o problematici Istre, program rada Republičke konferencije Socijalističkog Saveza radnog naroda Hrvatske, program rada skupštine općine Velika Gorica i slično.

0,5 kutije kut. 215

Signatura: HR-HDA-1081-10.4 Naslov: Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 22 kutije, 2,2 d/m kut. br. 216-236 Na radna tijela Sabora SRH u mandatnom razdoblju 1967-1969, po pitanju njihove nadležnosti, razgraničenja nadležnosti, sastava i rada na sjednicama, primjenjuju se odredbe Poslovnika Sabora SRH od 13. svibnja 1965. godine (NN 22/1965). Tijekom mandatnog razdoblja djelovalo je ukupno 11 komisija Sabora SRH. Dokumentacija svake od komisija čini jednu arhivsku jedinicu. HR-HDA-1081-10.4. Radna tijela Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Komisija za izbor i imenovanja

Komisija raspravlja o provođenju ustavnih načela i društvenih normi koje se odnose na kadrovsku politiku i predlaže mjere za njihovo unapređivanje, analizira sastav tijela Sabora te priprema i podnosi vijećima Sabora prijedloge za izbor odnosno imenovanje i razrješenje funkcionara Sabora i njegovih vijeća, prijedloge za sastav komisija Sabora i odbora vijeća, razmatra i predlaže kriterije za izbor i imenovanja, odnosno prijedloge koji se podnose Saboru za izbor odnosno imenovanje i razrješenje funkcionara iz njegove nadležnosti.

3,1 kutija kut. 216-219

1.1. Sjednice komisije, 11.5.1967.-29.4.1969.

1.1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967.-29.4.1969. Jedinica sadrži zapisnike 1-25. sjednice Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 128: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

128

HR-HDA-1081-10.4. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

1.1.2. Materijali za sjednice, 8.6.1967.-31.3.1969. Jedinica sadrži materijale za 2-14. te 16-24. sjednicu Komisije.

1.2. Opća korespondencija, 8.5.1967.-9.5.1969. Jedinica sadrži zapisnike sjednica Komisija za izbor, imenovanja i kadrovska pitanja skupština općina, izvještaje o članovima odbora i komisija Sabora, prijedloge kandidata za suce okružnih i privrednih sudova, informacije o imenovanju direktora radnih organizacija, podatke općinskih skupština o reizbornosti direktora radnih organizacija s područja bivših kotara Bjelovar, Karlovac, Osijek, Rijeka, Sisak, Split, Varaždin, Zagreb, podatke o imenovanju članova republičkih sekretarijata i slično.

2. Zakonodavno-pravna komisija Komisija razmatra pitanja usklađenosti akata koje donosi Sabor SRH i njegova vijeća s Ustavom i s pravnim sistemom, redakcijski usklađuje tekstove akata prije njihovog objavljivanja, razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja akata Sabora, izdaje prečišćene tekstove akata Sabora, daje u ime Sabora mišljenje povodom postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti akata Sabora, predlaže donošenje odluke o pokretanju postupka za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti pred Ustavnim sudom Jugoslavije ili Ustavnim sudom Hrvatske, ukazuje na potrebu donošenja ili izmjene zakona i drugih općih akata, te razmatra predstavke i prijedloge građana, radnih i drugih organizacija za donošenje ili izmjenu akata Sabora.

1,1 kutija kut. 219-220

2.1. Zapisnici sjednica, 12.6.1967.-6.5.1969. Jedinica sadrži zapisnike 1-31. sjednice Komisije. 2.2. Opća korespondencija, 29.5.1967.-21.3.1969.

Jedinica sadrži predstavke građana i organizacija za tumačenje članaka pojedinih zakona, zahtjeve za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona, te prijedloge izmjena i dopuna zakona.

3. Komisija za društveni nadzor Komisija prati i proučava politiku upotrebe društvenih sredstava u radnim organizacijama, fondovima i proračunima i provjerava suglasnost te politike s općom društvenom politikom izraženom u planovima, zakonima i drugim aktima Savezne skupštine i Sabora, te ukazuje na propuste i nepravilnosti u radu državnih organa, radnih organizacija i organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa.

8,6 kutija kut. 220-228

3.1. Sjednice komisije

1 kutija kut. 220-221

3.1.1. Zapisnici sjednica, 27.6.1967.-26.3.1969. Jedinica sadrži zapisnike 1-11. sjednice Komisije. 3.1.2. Materijali za sjednice, 27.6.1967.-26.3.1969. Jedinica sadrži materijale za 1-11. sjednicu Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 129: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

129

HR-HDA-1081-10.4. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

3.2. Povjerljiva korespondencija, 1.2.1968.-4.4.1969. U urudžbenim zapisnicima Sabora za 1968. i 1969. godinu vođene su posebne evidencije povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor. Povjerljivi spisi složeni su po godinama, po urudžbenim brojevima povjerljivih spisa. Jedinica sadrži godišnje izvještaje o radu Deviznog inspektorata Odjeljenja SRH za 1967. i 1968. godinu, te izvještaj o radu u razdoblju od 1953. do 1968, izvještaj o problemima iz rada Javno-tužilačke organizacije Hrvatske, izvještaj Javnog tužilaštva Hrvatske o kretanju kriminaliteta i provođenju smjernica Predsjedništva IK CK SKJ u 1968. godini, te izvještaj o radu Saveznog deviznog inspektorata.

0,8 kutija kut. 221

3.3. Opća korespondencija, 1967-1969. Spisi Komisije za društveni nadzor evidentirani su u posebnim urudžbenim zapisnicima Komisije za društveni nadzor, koji su vođeni u urudžbenim zapisnicima Sabora za 1967, 1968. i 1969. godinu. Spisi su složeni po godinama, po urudžbenim brojevima spisa unutar godina. Jedinica sadrži razne izvještaje, informacije, analize i materijale Službe društvenog knjigovodstva Centrale u Zagrebu (analize završnih računa privrednih organizacija za 1967. i 1968. godinu, analize završnih računa poslovnih banaka, informacije o kretanju investicijske potrošnje, informacije o kontroli osiguranja sredstava za investicijske projekte, analize periodičnih obračuna radnih organizacija, podaci o nepravilnostima u radu poduzeća, materijali o položaju i problemima pravnih službi u radnim organizacijama, podaci o platežnoj sposobnost privrednih organizacija, informacije o problemima ugovornih obveza u privredi, izvještaji o radu i programi rada Službe i slično), zatim informacije o stambenoj reformi u BiH, informacije o izvorima dijela financijskih sredstava NK Hajduk Split i Dinamo Zagreb, informacije o stanju i problemima saveznih inspekcijskih službi, izvještaje o radu i rezultatima rada Službe tržišne inspekcije u SRH, informacije Komisije za društveni nadzor Skupštine općine Split o stanju u Općoj bolnici Split, informacije Saveznog javnog tužilaštva o pojavama korupcije i zloupotrebama, anonimne predstavke o nepravilnostima u radu poduzeća i slično.

6,8 kutija kut. 222-228

4. Komisija za predstavke i pritužbe, 1967-1969. Sukladno Pravilniku o službama Sabora iz 1966. godine (NN 3/1966), Biro za predstavke i pritužbe IVS-a, kao zajednička služba Sabora i IVS-a, ispituje predstavke i pritužbe koje građani i organizacije podnose Saboru u pojedinačnim predmetima i o tome izvještava na sjednici Komisiju Sabora za predstavke i pritužbe. Jedinica sadrži pozive i materijale za sjednice Komisije za predstavke i pritužbe Savezne skupštine, te nacrt Poslovnika Komisije Savezne skupštine.

0,2 kutije kut. 228

5. Komisija za ustavna pitanja, 22.3.1968.-21.1.1969. Komisija je osnovana posebnom Odlukom Sabora u veljači 1968. godine (NN 9/1968). Komisija prati, proučava i razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Ustava i razvoj ustavnog sistema, te priprema materijale potrebne za raspravu o tim pitanjima u vijećima Sabora. Jedinica sadrži elaborat Uprave za pomorstvo o kapetanijama, te prepisku sa Saveznom skupštinom u vezi sa sastavom radnih grupa zajedničke komisije svih vijeća Savezne skupštine za ustavna pitanja.

0,2 kutije kut. 229

http://arhinet.arhiv.hr

Page 130: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

130

HR-HDA-1081-10.4. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

6. Administrativna komisija Komisija podnosi Republičkom vijeću prijedloge propisa o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara i izvršava te propise, prati primjenu propisa u ostvarivanju prava na mirovine funkcionara koje bira ili imenuje Sabor, obavlja pregled izvršenja proračuna prihoda i rashoda Sabora i o tome podnosi izvještaj Republičkom vijeću, te druge poslove predviđene poslovnikom Sabora, poslovnicima vijeća i drugim propisima.

0,3 kutije kut. 229

6.1. Zapisnici sjednica, 31.5.1967.-25.4.1969. Jedinica sadrži zapisnike 1-38. sjednice Komisije.

6.2. Opća korespondencija, 1967-1968. Jedinica sadrži podatke o zastupničkom paušalu novoizabranih zastupnika od 16.5.1967. te materijale o naknadama zastupnika i funkcionara SR Slovenije koje bira ili imenuje Skupština SR Slovenije i materijale o naknadama Administrativne komisije Skupštine Crne Gore.

7. Komisija za izučavanje materijalnog položaja i sistema financiranja općina

Komisija je osnovana Odlukom Sabora SRH od 23. veljače 1968. godine (NN 9/1968), radi izučavanja materijalnog položaja općine i njenog financiranja te radi pripreme i predlaganja odgovarajućih propisa.

1,5 kutija kut. 229-230

7.1. Zapisnici sjednica, 21.3.1968.-27.2.1969. Jedinica sadrži zapisnike i stenografske zapisnike 1-7. sjednice Komisije. 7.2. Materijali za sjednice, 21.3.1968.-27.2.1969. Jedinica sadrži materijale za 1-7. sjednicu Komisije.

8. Komisija za statute visokoškolskih ustanova Komisija priprema za raspravu u nadležnim vijećima Sabora statute visokoškolskih ustanova u postupku njihovog potvrđivanja. Izvještaje sa svojim stavovima i prijedlozima u odnosu na statut svake visokoškolske ustanove komisija podnosi Republičkom i Prosvjetno-kulturnom vijeću Sabora.

4,2 kutije kut. 231-235

8.1. Zapisnici sjednica, 8.1.1969. Jedinica sadrži zapisnik 4. sjednice Komisije. 8.2. Statuti visokoškolskih ustanova, 22.5.1967.-17.3.1969.

Jedinica sadrži statute fakulteta, viših i visokih škola, pedagoških akademija i drugih visokoškolskih ustanova dostavljene Saboru na razmatranje i potvrdu.

9. Komisija za sistem financiranja odgoja i obrazovanja

Komisija je osnovana Odlukom Sabora od 31. ožujka 1967. godine (NN 105/1967), radi pripreme dokumenata i odgovarajućih propisa o sistemu financiranja odgoja i obrazovanja u SRH. Jedinica sadrži primjedbe i prijedloge na nacrt Zakona o financiranju odgoja i obrazovanja u SRH.

0,2 kutije kut. 235

http://arhinet.arhiv.hr

Page 131: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

131

HR-HDA-1081-10.4. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

10. Komisija za pitanja zdravstvenog osiguranja radnika Komisija razmatra stanje i probleme zdravstvenog osiguranja radnika u SRH i daje odgovarajuće prijedloge nadležnim organima.

0,3 kutije kut. 235

10.1. Zapisnici sjednica, 19.6.1967.-18.2.1969. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice Komisije. Uz zapisnike pojedinih sjednica priloženi su i stenografski zapisnici sjednica.

10.2. Opća korespondencija, 15.3.1968.-2.12.1968. Jedinica sadrži stavove Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske o rezultatima javne rasprave o Prijedlogu sistema za osiguranje osnovne zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja stanovništva.

11. Komisija za praćenje i izučavanje problema boraca narodnooslobodilačkog rata i ratnih vojnih invalida

Komisija je osnovana Odlukom Sabora SRH na sjednicama svih vijeća u listopadu 1967. godine (NN 46/1967). Komisija prati stanje i proučava probleme boraca, ratnih vojnih invalida i obitelji stradalih boraca u cilju unapređenja njihovog materijalnog položaja, zdravstvene zaštite, odgoja i obrazovanja kao i pitanja iz stambene problematike boraca i podnosi prijedloge nadležnim organima Sabora radi donošenja propisa i poduzimanja drugih mjera.

1,3 kutije kut. 235-236

11.1. Zapisnici sjednica, 4.3.1968.-22.10.1968. Jedinica sadrži zapisnike 1-6. sjednice Komisije. 11.2. Opća korespondencija, 10.4.1968.-12.3.1969.

Jedinica sadrži izvještaje općinskih skupština o formiranju općinskih Komisija za praćenje i izučavanje problema boraca NOR-a i njihovom radu, te stanju i aktualnim problemima invalidsko-boračke zaštite, materijale općinskih odbora SUBNOR-a, prijedloge i nacrte zakona o pojedinim pravima boraca, ratnih vojnih invalida i korisnika obiteljske invalidnine, izvještaje o radu iste skupštine Savezne skupštine i slično.

Signatura: HR-HDA-1081-10.5 Naslov: Republičko vijeće Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 69,4 kutije, 6,94 d/m kut. br. 237-306 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Republičkog vijeća te odbora i komisija Vijeća. Veću cjelinu čine izvještaji, informacije, analize, elaborati, predstavke i drugi materijali Skupštine SFRJ, SIV-a, saveznih sekretarijata, zavoda, fondova federacije i drugih saveznih organa, te IVS-a, republičkih sekretarijata, savjeta, zavoda, fondova, udruženja, poduzeća te građana koji nisu razmatrani na sjednicama Vijeća i radnih tijela, a odnose se na razna pitanja društvenog plana i financija, proizvodnje, privrede, turizma, trgovine, prometa, stambeno-komunalnu djelatnost,

http://arhinet.arhiv.hr

Page 132: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

132

prosvjetni, znanstveni i kulturni rad, zdravstvenu i socijalnu politiku, republički budžet i financiranje kroz fondove, pitanja državne uprave, unutrašnjih poslova, pravosuđa, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 10.5.1. Sjednice Republičkog vijeća 10.5.2. Opća korespondencija 10.5.3. Radna tijela Republičkog vijeća HR-HDA-1081-10.5. Republičko vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Republičkog vijeća, 11.5.1967.-8. i 9.4.1969. Republičko vijeće samostalno odlučuje o promjeni i proglašava promjenu Ustava, bira i opoziva zastupnike u Vijeću naroda Savezne skupštine, bira i razrješava predsjednika i članove IVS-a, republičke sekretare i druge funkcionare i članove organa upravljanja organizacija za koje je to određeno Ustavom, zakonom ili drugim aktom Sabora, predsjednika i članove Ustavnog suda, predsjednika i suce Vrhovnog suda Hrvatske i Višeg privrednog suda, donosi zakon o amnestiji za krivična djela utvrđena republičkim zakonima, odlučuje o produženju trajanja mandata članova općinskih skupština, odlučuje o promjeni granica SRH, donosi odluku o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara, donosi svoj poslovnik, verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, ostvaruje prava Sabora u pogledu odgovornosti IVS-a i pojedinih njegovih članova, republičkih sekretara i drugih funkcionara koje bira ili imenuje Sabor, ukida propise i druge opće akte Izvršnog vijeća koji nisu u skladu s Ustavom ili zakonom, daje preporuke radnim i drugim organizacijama i državnim organima o pitanjima iz svoga samostalnog djelokruga, odlučuje o osnivanju i o djelokrugu svojih odbora i komisija, utvrđuje program svog rada, obavlja kontrolu izvršavanja proračuna prihoda i rashoda Sabora i druge poslove iz nadležnosti Sabora koji nisu u ravnopravnom ili samostalnom djelokrugu drugih vijeća.

22,2 kutije kut. 237-259

1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967.-8. i 9.4.1969. Jedinica sadrži zapisnike 1-21. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 11.5.1967.-8. i 9.4.1969.

Jedinica sadrži materijale za 1-21. sjednicu Vijeća.

2. Opća korespondencija, 24.7.1967.-7.5.1969. Jedinica sadrži razne izvještaje i materijale Savezne skupštine i Saveznog zavoda za privredno planiranje (prijedlog programa statističkih istraživanja u razdoblju 1968-1972, operativni planovi i planovi rada saveznih vijeća, materijali o privrednim kretanjima u 1968. godini i razvojnim mogućnostima u 1969. godini i slično), zatim izvještaje i analize Službe društvenog knjigovodstva (izvještaj o radu privrednih poduzeća i stanju privrede, analiza periodičnih obračuna radnih organizacija u SRH za razdoblje siječanj – rujan 1967), izvještaje republičkih sekretarijata, predstavke i prijedloge za izmjene i donošenje zakona i slično.

3,1 kutija kut. 259-262

http://arhinet.arhiv.hr

Page 133: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

133

HR-HDA-1081-10.5. Republičko vijeće

Količina/ Kutija

3. Radna tijela Republičkog vijeća U mandatnom razdoblju 1967-1969. djeluje 8 odbora i 2 komisije Republičkog vijeća. Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu arhivsku jedinicu.

44,1 kutija kut. 262-306

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. Jedinica sadrži uvjerenja općinskih izbornih komisija o izboru zastupnika u Republičko vijeće, te zapisnike o radu biračkih odbora za biračka mjesta.

0,2 kutije kut. 262

3.2. Odbor za društveni plan i financije Odbor razmatra pitanja iz područja društvenog planiranja, poreza, taksa i drugih doprinosa, kreditnog i bankarskog sistema, osiguranja, javnih zajmova, sistema financijskog poslovanja radnih organizacija, funkcioniranja službe društvenog knjigovodstva, te druga pitanja iz područja financija.

5,6 kutija kut. 262-267

3.2.1. Zapisnici sjednica, 15.9.1967.-26.12.1968. Jedinica sadrži zapisnike 2-20. sjednice Odbora.

3.2.2. Opća korespondencija, 7.7.1967.-28.4.1969.

Jedinica sadrži razne analize i izvještaje Saveznog zavoda za privredno planiranje i Saveznog sekretarijata za financije (izvještaj o izvršenju društvenog plana razvoja Jugoslavije za razdoblje 1966- 1970, izvještaj o razvoju privrednih djelatnosti, izvještaj o životnom standardu, izvještaj o elementima bilance Federacije), informacije Savezne skupštine o privrednim kretanjima, prijedloge zakona o ratifikaciji izmjena Statuta MMF-a, zakona o kamatnim stopama, zakona o sredstvima privrednih organizacija te prijedloge i primjedbe na druge zakone iz područja financija. Pored navedenog sadrži i izvještaj Republičkog fonda za razvitak privredno nedovoljno razvijenih krajeva o programu razvoja infrastrukture u nedovoljno razvijenim područjima i slično.

3.3. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti

Odbor obavlja poslove u vezi s organizacijom i unapređivanjem proizvodnje i produktivnosti rada u industriji, rudarstvu, građevinarstvu, elektroprivredi, poljoprivredi i šumarstvu.

3 kutije kut. 268-270

3.3.1. Zapisnici sjednica, 15.9.1967.-7.4.1969. Zapisnici 1-24. sjednice Odbora.

3.3.2. Opća korespondencija, 14.7.1967.-9.4.1969. Jedinica sadrži prijedloge zakona o poduzećima i knjigovodstvu, materijale o problematici elektroprivrede i elektroenergetike, teze Savezne skupštine o statusu radnih organizacija i njihovom udruživanju i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 134: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

134

HR-HDA-1081-10.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.4. Odbor za turizam i robni promet Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređenjem robnog prometa, turizma, ugostiteljstva i uslužnog zanatstva, te drugih pitanjima od interesa za te djelatnosti.

3,3 kutije kut. 271-274

3.4.1. Sjednice odbora

3.4.1.1. Zapisnici sjednica, 6.7.1967.-1.4.1969. Zapisnici 1-24. sjednice Odbora.

3.4.1.2. Materijali za sjednice, 6.7.1967.-1.4.1969. Materijali za 1-24. sjednicu Odbora.

3.4.2. Opća korespondencija, 14.7.1967.-28.2.1969. Jedinica sadrži prijedloge zakona o društvenim rezervama, zakona o porezu na promet i prijedloge drugih zakona Savezne skupštine, te razne izvještaje Saveznog zavoda za cijene (izvještaji o kretanju cijena u provođenju reforme, izvještaji o deviznom režimu i vanjskotrgovinskom sistemu i slično).

3.5. Odbor za saobraćaj i stambeno-komunalnu djelatnost Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređenjem prometa, stambeno-komunalne djelatnosti i urbanizma, te drugim pitanjima od interesa za te djelatnosti.

5,7 kutija kut. 274-279

3.5.1. Sjednice odbora, 1.7.1967.-1.4.1969. 3.5.1.1. Zapisnici sjednica, 1.7.1967.-1.4.1969. Zapisnici 1-24. sjednice Odbora. 3.5.1.2. Materijali za sjednice, 1.7.1967.-3.3.1969. Materijali za 1-23. sjednicu Odbora. 3.5.2. Opća korespondencija, 20.7.1967.-25.4.1969.

Jedinica sadrži razne predstavke u vezi sa sredstvima za financiranje prometne i druge infrastrukture (izgradnja i modernizacija prometnica općine Vrbovec, problematika modernizacija cesta, osiguravanje sredstava za ceste, izgradnja vodovoda), te razne materijale Savezne skupštine: teze o osnovama politike urbanizacije i prostornog uređenja, prijedloge zakona o organizaciji prijevoza u cestovnom prometu, zakona o vodi za piće, zakona o javnim cestama, zakona o određivanju građevinskog zemljišta u gradovima i naseljima gradskog tipa, zakona o izgradnji željeznica i sigurnosti na željeznicama, zakona o ugovorima i iskorištavanju pomorskih brodova i drugih.

3.6. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu Odbor obavlja poslove i razmatra sva pitanja vezana uz prosvjetu, znanost, umjetnost i druga područja kulture i fizičke kulture.

1,9 kutija kut. 280-281

http://arhinet.arhiv.hr

Page 135: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

135

HR-HDA-1081-10.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.6.1. Sjednice odbora

3.6.1.1. Zapisnici sjednica, 14.6.1967.-1.4.1969. Zapisnici 1-30. sjednice Odbora. 3.6.1.2. Materijali za sjednice Materijali za 1, 6, 10-11, 15-16, 18, 20, 22-23. sjednicu Odbora.

3.6.2. Opća korespondencija, 19.6.1967.-9.4.1969. Jedinica sadrži informacije Saveznog komiteta za fizičku kulturu o fizičkim sposobnostima odraslih zaposlenih građana SFRJ i financiranju društvene zaštite djece, informacije Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu o kretanju studenata i mreži visokoškolskih ustanova u SRH, strukturi visokoškolskih ustanova, popise škola po vrstama i regijama, nacrte zakona o autorskom pravu, te informacije Saveznog zavoda za privredno planiranje o kretanjima na području obrazovanja i znanstvene djelatnosti, zdravstvene zaštite, socijalnog osiguranja, dječje zaštite, socijalne zaštite, kulture i fizičke kulture i slično.

3.7. Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku

Odbor obavlja poslove i razmatra pitanja iz područja zdravstva, radnih odnosa, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite.

6,6 kutija kut. 281-288

3.7.1. Sjednice odbora 3.7.1.1. Zapisnici sjednica, 29.6.1967.-2.4.1969. Zapisnici 1-29. sjednice Odbora. 3.7.1.2. Materijali za sjednice, 29.6.1967.-2.4.1969. Materijali za 1-29. sjednicu Odbora. 3.7.2. Opća korespondencija, 10.7.1967.-15.5.1969.

Jedinica sadrži razne prijedloge zakona iz područja zdravstva, radnih odnosa, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite (prijedlog zakona o ratnim vojnim invalidima, financiranju zapošljavanja, osnovnim doprinosima za zdravstveno osiguranje, zdravstvenom i invalidskom osiguranju, utvrđivanje radnih mjesta na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, zakon o radnim odnosima, socijalnoj zaštiti), analizu zaposlenosti i zapošljavanja Saveznog savjeta za rad, teze za sistem socijalne zaštite i slično.

3.8. Odbor za republički budžet i fondove Odbor razmatra pitanja proračunskog sistema, republičkog proračuna, završnog računa o izvršenju republičkog proračuna i fondova, te druga pitanja financiranja društvenih potreba kroz proračun i fondove.

8,5 kutija kut. 288-296

3.8.1. Sjednice odbora 3.8.1.1. Zapisnici sjednica, 27.6.1967.-7.4.1969. Zapisnici 1-27. sjednice Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 136: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

136

HR-HDA-1081-10.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.8.1.2. Materijali za sjednice, 27.6.1967.-7.4.1969. Materijali za 1-27. sjednicu Odbora.

3.8.2. Opća korespondencija, 28.4.1967.-15.4.1969. Jedinica sadrži materijale SIV-a o izvršenju saveznog budžeta i prijedloge saveznog budžeta, izvještaje Službe društvenog knjigovodstva o izvršenju republičkog budžeta i financijskih planova republičkih fondova, godišnje programe rada i proračune sredstava republičkih sekretarijata, predstavke općina za dodjelu financijskih sredstava i otpis zajmova i slično.

3.9. Odbor za organizaciono-politička pitanja

Odbor obavlja poslove u vezi s društveno-političkim sustavom, društvenim samoupravljanjem, organizacijom vlasti i komunalnog sustava, organizacijom državne uprave, unutrašnjih poslova, pravosuđa, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva, te drugim pitanjima unutarnje politike.

9,2 kutije kut. 297-306

3.9.1. Sjednice odbora 3.9.1.1. Zapisnici sjednica, 8.6.1967.-7.4.1969. Zapisnici 1-51. sjednice Odbora. 3.9.1.2. Materijali za sjednice, 14.7.1967.-7.4.1969. Materijali za 4-51. sjednicu Odbora 3.9.2. Opća korespondencija, 4.10.1967.-15.4.1969.

Jedinica sadrži razne materijale Savezne skupštine (prijedlog za ratifikaciju međunarodne konvencije o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije, materijali o odnosima republičkog i saveznog zakonodavstva, prijedlozi zakona o vojnoj obvezi, izboru saveznih poslanika, narodnoj obrani i drugo), izvještaje o radu srednjih upravnih škola u SRH i Više upravne škole u Zagrebu, programe rada okružnih javnih tužilaštava, elaborat Zavoda za javnu upravu o ostvarivanju prava na upotrebu jezika narodnosti, materijale i poziv za konferenciju Saveza društava „Naša djeca“ SRH, predstavke građana i općina u vezi da izdvajanjem naselja iz područja jedne i priključenja u sastav druge općine i slično.

3.10. Komisija za financiranje socijalne zaštite, 27.3.1968.-27.2.1969.

Komisija je osnovana sa zadatkom proučavanja sustava financiranja i organizacije socijalne zaštite i socijalne službe i izrade prijedloga odgovarajućih propisa. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice Komisije.

0,1 kutija kut. 306

3.11. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća, 1967-1969.

0,1 kutija kut. 306 3.11.1. Odbor za društveni plan i financije i Odbor za republički

budžet i fondove, 27.6.1967. Zapisnik zajedničke sjednice održane 27.6.1967. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 137: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

137

HR-HDA-1081-10.5. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.11.2. Odbor za republički budžet i fondove, Odbor za društveni plan i financije i Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu, 28.9.1967. Zapisnik zajedničke sjednice održane 28.9.1967. godine

kut. 306

3.11.3. Odbor za organizaciono – politička pitanja i Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu, 3.11.1967. Zapisnik zajedničke sjednice održane 3.11.1967. 3.11.4. Odbor za društveni plan i financije i Odbor za proizvodne privredne djelatnosti, 21.11.1967.-18.12.1968. Zapisnici zajedničkih sjednica održanih 21.11.1967, 3.6.1968, te 17. i 18.12.1968. godine. 3.11.5. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti, Odbor za društveni plan i financije, Odbor za turizam i robni promet, Odbor za saobraćaj i stambeno -komunalnu djelatnost i Odbor za republički budžet i fondove, 20.12.1967. Zapisnik zajedničke sjednice održane 20.12.1967. godine. 3.11.6. Odbor za organizaciono-politička pitanja i Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku, 20.3.1968. Stenografski zapisnik zajedničke sjednice održane 20.3.1968. godine. 3.11.7. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti, Odbor za društveni plan i financije i Odbor za republički budžet i fondove, 29.3.1968. i 24.7.1968. Zapisnici zajedničkih sjednica održanih 29.3.1968. i 24.7.1968. godine. 3.11.8. Odbor za društveni plan i financije, Odbor za proizvodne privredne djelatnosti, Odbor za saobraćaj i stambeno- komunalnu djelatnost, Odbor za turizam i robni promet, Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku i Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu, 24.9.1968. Zapisnik zajedničke sjednice održane 24.9.1968. godine. 3.11.9. Odbor za robni promet i turizam i Odbor za saobraćaj i stambeno-komunalnu djelatnost, 25.12.1968. Zapisnik zajedničke sjednice održane 25.12.1968. godine. 3.11.10. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti i Odbor za robni promet i turizam, 30.1.1969. Zapisnik zajedničke sjednice održane 30.1.1969. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 138: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

138

Signatura: HR-HDA-1081-10.6 Naslov: Privredno vijeće Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 1,9 kutije, 0,19 d/m kut. br. 306-308 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Privrednog vijeća, te zapisnike sjednica odbora i komisija Vijeća. Manja cjelina spisa odnosi se na razne izvještaje, informacije, analize i druge materijale saveznih i republičkih tijela o radu poduzeća, cijenama, stanju tržišta, izvršenju saveznog budžeta i drugim pitanjima gospodarstva upućene Vijeću, a koji nisu raspravljani na sjednicama Vijeća. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 10.6.1. Sjednice Privrednog vijeća 10.6.2. Opća korespondencija 10.6.3. Radna tijela Privrednog vijeća HR-HDA-1081-10.6. Privredno vijeće

Količina/ Kutija

1. Sjednice Privrednog vijeća Vijeće samostalno raspravlja o stanju u oblasti privrede, financija, komunalnih poslova i urbanizma, raspravlja pitanja u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima kao i druga pitanja od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovog odnosa i razvijanja međusobne suradnje u tim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihovog rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, utvrđuje program svog rada. Vijeće raspravlja prijedlog republičkog budžeta i o njemu daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnositi mu amandmane i davati mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju ako se odnose i na oblasti iz djelokruga Vijeća.

1,1 kutija kut. 306-307

1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967.-21.3.1969. Zapisnici 1-20. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 11.5.1967.-1969. Materijali za 1-21. sjednicu Vijeća. 2. Opća korespondencija, 22.6.1967.-28.3.1969.

Jedinica sadrži analizu Privredne komore SRH o gubicima poduzeća metalne industrije, materijale o radu Skupštine SR Slovenije, zastupnička pitanja, informacije Saveznog tržišnog inspektorata o kontroli cijena i pojavama na tržištu, informacije Saveznog sekretarijata za financije o izvršenju saveznog budžeta, informacije IVS-a o problematici razvoja Istre, Zadra i Lastova, izvještaj o posjeti državne privredne delegacije zemljama Latinske Amerike i slično.

0,5 kutije kut. 307

http://arhinet.arhiv.hr

Page 139: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

139

HR-HDA-1081-10.6. Privredno vijeće

Količina/ Kutija

3. Radna tijela Privrednog vijeća U mandatnom razdoblju 1967-1969. djeluju 2 stalna odbora i 1 stalna komisija Privrednog vijeća. Posebnim odlukama osnovane su još 2 komisije. Dokumentacija svakog radnog tijela čini jednu arhivsku jedinicu.

0,3 kutije kut. 308

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća.

3.1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967. i 21.2.1968. Zapisnici 1. i 2. sjednice Komisije. 3.1.2. Materijali za sjednice

Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za zastupnike Privrednog vijeća održanima 9.4.1967. godine, te uvjerenja općinskih izbornih komisija o izboru zastupnika.

3.2. Odbor za opće-privredna pitanja, 26.6.1967.-16.1.1969.

Odbor razmatra opće uvjete privređivanja i djelovanja privrednog sistema i s tim u vezi predlaže Vijeću odgovarajuće mjere. Jedinica sadrži zapisnike 1-17. sjednice Odbora.

3.3. Odbor za društveni plan i financije, 11.6.1967.-31.1.1969.

Odbor sudjeluje u pripremanju i praćenju izvršavanja društvenih planova, raspravlja o pitanjima poreza, taksa i drugih doprinosa, kreditnog i bankarskog sistema, osiguranja, sistema financijskog poslovanja radnih organizacija, funkcioniranja službe društvenog knjigovodstva, kao i drugim pitanjima u oblasti financija. Odbor raspravlja i priprema za Vijeće mišljenje o republičkom proračunu, završnom računu o izvršenju republičkog proračuna i fondova, te o drugim pitanjima financiranja društvenih potreba kroz proračun i fondove. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Odbora.

3.4. Komisija za razmatranje problema proizvodnje i prometa tekstilne industrije, 18.9.1967.

Jedinica sadrži zapisnik i stenografski zapisnik sjednice Komisije održane 18.9.1967. godine.

3.5. Komisija za razmatranje problematike poljoprivrede, 7.10.1968.

Jedinica sadrži zapisnik sjednice Komisije održane 7.10.1968. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 140: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

140

Signatura: HR-HDA-1081-10.7 Naslov: Prosvjetno-kulturno vijeće Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 4,4 kutije, 0,44 d/m kut. br. 308-312 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike i materijale za sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća, te zapisnike samostalnih i zajedničkih sjednica odbora i komisija Vijeća. Sadrži i razne informacije, izvještaje i druge materijale republičkih sekretarijata, fondova, zavoda i drugih ustanova iz područja prosvjete i kulture o obilježjima odgoja i obrazovanja, radu škola, kadrovima u prosvjeti i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 10.7.1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća 10.7.2. Opća korespondencija 10.7.3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća HR-HDA-1081.10.7. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća, 11.5.1967.-9.4.1969.

Vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora, koji su mu stavljeni u djelokrug, ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće samostalno raspravlja o stanju u oblasti prosvjete, znanosti, umjetnosti i drugih oblasti kulture i fizičke kulture, raspravlja o pitanjima u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovih odnosa i razvijanja međusobne suradnje u tim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu te utvrđuje program rada. Vijeće raspravlja o prijedlogu republičkog budžeta i društvenog plana i o njima daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnositi mu amandmane i davati mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju, ako se odnose i na oblast iz djelokruga Vijeća.

3,2 kutije kut. 308-311

1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967.-9.4.1969. Zapisnici 1-18. sjednice Vijeća. Za pojedine sjednice sačuvani su i stenografski zapisnici sjednica. 1.2. Materijali za sjednice, 11.5.1967.-9.4.1969. Materijali za 1-18. sjednicu Vijeća. 2. Opća korespondencija, 15.5.1967.-7.5.1969.

Jedinica sadrži žalbe na ukidanje područnih škola, potvrde statuta republičkih fondova iz područja prosvjete i kulture (Republički fond za unapređenje kulturnih djelatnosti, Republički fond za kreditiranje studenata), te materijale Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu i Zavoda za unapređivanje stručnog obrazovanja SRH o nastavničkom kadru u školama II.

1 kutija kut. 311-312

http://arhinet.arhiv.hr

Page 141: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

141

HR-HDA-1081.10.7. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/ Kutija

stupnja i mreži škola II. stupnja, informacije o obrazovanju uz rad i drugim pitanjima obrazovanja.

3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća U mandatnom razdoblju 1967-1969. djeluju 3 stalna odbora i 1 stalna komisija Prosvjetno-kulturnog vijeća.

0,2 kutije kut. 312

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. 3.1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967.-6.12.1967.

Zapisnici 1-3. sjednice Komisije, održane 11.5.1967, 17.10.1967. i 6.12.1967. godine.

3.1.2. Materijali za sjednice Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima, te uvjerenja općinskih izbornih komisija o izboru zastupnika.

3.2. Odbor za školstvo, 22.9.1967.-8.4.1969. Odbor obavlja poslove u vezi s organizacijom i unapređivanjem odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školama II stupnja i visokoškolskim ustanovama te obrazovanjem kadrova. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Odbora.

3.3. Odbor za kulturu, 27.9.1967.-8.4.1969. Odbor obavlja poslove u vezi organizacije i unapređenja kulturno- umjetničkog rada. Jedinica sadrži zapisnike 1-14. sjednice Odbora.

3.4. Odbor za fizičku kulturu, 29.9.1967.-4.4.1969. Odbor obavlja poslove u vezi s organizacijom i unapređenjem fizičke kulture u školama, te fizičke kulture mladih i odraslih. Jedinica sadrži zapisnike 1-6. sjednice Odbora.

3.5. Zajedničke sjednice radnih tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća 3.5.1. Odbor za školstvo i Odbor za fizičku kulturu, 13.10.1967.

Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 13.10.1967. godine.

3.5.2. Odbor za školstvo, Odbor za kulturu i Odbor za fizičku Kulturu, 12.3.1968. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 12.3.1968. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 142: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

142

HR-HDA-1081.10.7. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/ Kutija

3.5.3. Odbor za školstvo i Odbor za kulturu, 25.12.1968. Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice održane 25.12.1968. godine.

kut. 312

Signatura: HR-HDA-1081-10.8 Naslov: Socijalno-zdravstveno vijeće Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 5,1 kutija, 0,51 d/m kut. 312-317 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća, te zapisnike sjednica odbora i komisija Vijeća. Manja cjelina spisa odnosi se na predstavke građana u vezi sa zdravstvenim i socijalnim osiguranjem, te predstavke za financiranje zdravstvenih ustanova i sličnu dokumentaciju koja nije razmatrana na sjednicama Vijeća. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 10.8.1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća 10.8.2. Opća korespondencija 10.8.3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća HR-HDA-1081-10.8. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća, 11.5.1967.-4.4.1969.

Vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće samostalno raspravlja o stanju u oblasti narodnog zdravlja, socijalne zaštite, socijalnog osiguranja i radnih odnosa, raspravlja o pitanjima u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovih odnosa i razvijanja međusobne suradnje u navedenim društvenim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu i utvrđuje program rada. Vijeće raspravlja o prijedlogu republičkog budžeta i društvenog plana i o njima daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnositi mu amandmane i davati mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju, ako se odnose i na oblasti iz djelokruga Vijeća. Vijeće samostalno raspravlja o izvještaju Izvršnog vijeća i odgovarajućih republičkih organa uprave.

3,4 kutije kut. 312-316

1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967.-3. i 4.4.1969. Zapisnici 1-18. sjednice Vijeća.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 143: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

143

HR-HDA-1081-10.8. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/ Kutija

1.2. Materijali za sjednice, 11.5.1967.-4.4.1969. Materijali za 1-18. sjednicu Vijeća.

2. Opća korespondencija, 5.5.1967.-7.5.1969. Jedinica sadrži predstavke građana u vezi sa zdravstvenim i socijalnim pravima, zakonom o socijalnoj zaštiti, informacijama o potrošnji lijekova, molbama medicinskih i zdravstvenih ustanova za financijsku pomoć i slično.

1,2 kutije kut. 316-317

3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća U mandatnom razdoblju 1967-1969. djeluje 5 stalnih odbora i 1 stalna komisija Socijalno-zdravstvenog vijeća.

0,5 kutije kut. 317

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. Jedinica sadrži uvjerenja općinskih izbornih komisija o izboru zastupnika, te izvještaje Republičke izborne komisije o dopunskim izborima u izbornim jedinicama Sesvete i Kutina.

3.2. Odbor za pitanja zdravstvene zaštite i zdravstvene službe 29.9.1967.-22.11.1968.

Odbor obavlja zadatke u vezi sa zdravstvenim stanjem naroda, programiranjem i financiranjem zdravstvene zaštite, organizacijom i unapređenjem zdravstvene službe, praćenjem stanja i potreba kadrova u zdravstvenoj službi i razvojem mreže zdravstvenih ustanova. Jedinica sadrži zapisnike 1-10. sjednice Odbora.

3.3. Odbor za pitanja socijalne zaštite i socijalne službe, 28.9.1967.-15.1.1969.

Odbor razmatra pitanja u vezi sa socijalnom zaštitom, organizacijom i unapređenjem socijalne službe, financiranjem socijalne zaštite, stanjem i potrebama kadrova u socijalnoj službi te razvojem mreže socijalnih ustanova. Jedinica sadrži zapisnike 1-12. sjednice Odbora.

3.4. Odbor za pitanja socijalnog i zdravstvenog osiguranja i rada 28.9.1967.-24.9.1968.

Odbor obavlja zadatke u vezi s financiranjem socijalnog osiguranja, praćenjem stanja fondova zdravstvenog, invalidskog i mirovinskog osiguranja radnika, zdravstvenim osiguranjem poljoprivrednika, organizacijom i sustavom socijalnog osiguranja, odnosom između zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova, zaštitom radnika na radu te higijensko-tehničkom zaštitom. Jedinica sadrži zapisnike 1-8. sjednice Odbora.

3.5. Odbor za pitanja socijalno-zdravstvene zaštite djece i omladine 26.12.1967.

Odbor razmatra pitanja u vezi sa zdravstvenom zaštitom, prehranom, organizacijom zdravstvene službe za potrebe djece i mladih određenih

http://arhinet.arhiv.hr

Page 144: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

144

HR-HDA-1081-10.8. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/ Kutija

kategorija (djeca i mladi bez roditeljske skrbi), edukacijom kadrova, te razvojem mreže ustanova namijenjenih potrebama socijalne ili zdravstvene zaštite djece i mladih. Jedinica sadrži zapisnik sjednice odbora održane 26.12.1967. godine

kut. 317

3.6. Odbor za pitanja kompleksne rehabilitacije invalidnih osoba 2.2.1968. i 19.6.1968.

Odbor razmatra pitanja medicinske, profesionalne i socijalne rehabilitacije odraslih invalidnih osoba svih kategorija invalidnosti, djece i mladih s poteškoćama u razvoju, osnivanja mreže i kategorizacije ustanova, te financiranja rehabilitacije i koordiniranja djelatnosti svih organa, ustanova i organizacija koje se bave rehabilitacijom. Jedinica sadrži zapisnike i materijale za 1. i 2.sjednicu Odbora.

Signatura: HR-HDA-1081-10.9 Naslov: Organizaciono-političko vijeće Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 15,1 kutija, 1,51 d/m kut. br. 317-332 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Oganizaciono-političkog vijeća, te zapisnike i materijale za sjednice odbora i komisija Vijeća. Veću cjelinu spisa čine materijali koji nisu raspravljani na sjednicama Vijeća i radnih tijela: izvještaji, informacije, elaborati, analize, inicijative, prijedlozi, predstavke i drugi materijali republičkih sekretarijata, zavoda, sudova, javnog tužiteljstva, općinskih skupština i drugih vezani uz suradnju općina, formiranje mjesnih zajednica, financiranje društveno-političkih zajednica, rad organa opće uprave i primjenu zakona o upravi, izvršenje programa rada republičkih sekretarijata, izvještaje i programe rada sudova, stanje kadrova u pravosuđu i slično. HR-HDA-1081-10.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Organizaciono-političkog vijeća, 11.5.1967.-17.4.1969.

Organizaciono-političko vijeće u okviru ustavnih ovlasti radi na izgradnji ustavnog sistema, posebno društvenog samoupravljanja (ostvarivanje samoupravljanja u radnim i drugim organizacijama, općini i kotaru), budžetskog sistema i budžetske kontrole, sistema pravosuđa i državne uprave. Vijeće obavlja poslove koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate i odlučuje o mandatno- imunitetskim pitanjima svojih članova, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, odlučuje o osnivanju i o djelokrugu svojih odbora, komisija i drugih tijela Vijeća, donosi poslovnik o svom radu te utvrđuje program rada. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili o pitanju iz djelokruga drugih vijeća Sabora i podnositi im amandmane te davati mišljenja o tim prijedlozima ili pitanjima ako su ona od interesa za radne zajednice iz oblasti rada koja je u njegovom djelokrugu.

2,7 kutije kut. 317-320

1.1. Zapisnici sjednica, 11.5.1967.-17.4.1969. Zapisnici 1-21. sjednice Vijeća.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 145: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

145

HR-HDA-1081-10.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

1.2. Materijali za sjednice, 11.5.1967.-17.4.1969. Materijali za 1-21. sjednicu Vijeća.

2. Opća korespondencija, 28.6.1967.-27.3.1969. Jedinica sadrži informacije o izvršenju budžeta za 1967. godinu ukinutih kotara, izvještaje Javnog tužilaštva Hrvatske, materijale o organizaciji i radu Republičkog sanitarnog inspektorata, izvještaje okružnih privrednih sudova, razne materijale Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu (izvještaj o osposobljavanju pravničkih kadrova, ankete o radnim organizacijama od posebnog društvenog interesa, informacije o stavovima u oblasti nacionalizacije i eksproprijacije, informacije o aktualnim problemima nedovoljno razvijenih krajeva), programe rada republičkih zavoda i sekretarijata (Republički zavod za statistiku, Republički sekretarijat za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu, Republički sekretarijat za vodoprivredu i drugi republički sekretarijati), zapisnike sjednica skupštine općine Velika Gorica, informacije o provođenju zakona o upravnom postupku, prijedloge zakona i prijedloge za izmjene pojedinih zakonskih članaka i slično.

5,6 kutija kut. 320-326

3. Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća U mandatnom razdoblju 1967-1969. djeluje 6 stalnih odbora i 1 stalna komisija Organizaciono-političkog vijeća. Posebnom Odlukom Vijeća od 22. veljače 1968. godine (NN 14/1968) osnovana je Komisija za mjesne zajednice.

6,8 kutija kut. 326-332

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima za zastupnike Organizaciono-političkog vijeća održanim 9.4.1967. godine, te uvjerenja općinskih izbornih komisija o izboru zastupnika.

0,1 kutija kut. 326

3.2. Odbor za politički sistem, 5.7.1967.-6.3.1969. Odbor prati razvoj političkih odnosa i ostvarenje Ustava u političkim odnosima, ostvarenje prava građana, radnih organizacija, razvoj organa društvenog samoupravljanja, odgovornosti javnih funkcionara i izbornog sistema. Jedinica sadrži zapisnike 1-8. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 326

3.3. Odbor za komunalni sistem Odbor prati rad općinskih i kotarskih skupština, mjesnih zajednica, ostvarivanje ustavnih načela kroz statute općina i statute mjesnih zajednica, te druga pitanja od interesa za razvoj komunalnog sistema u skladu s odredbama Ustava.

0,7 kutije kut. 326

3.3.1. Zapisnici sjednica, 6.7.1967.-20.3.1969. Zapisnici 1-10. sjednice Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 146: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

146

HR-HDA-1081-10.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

3.3.2. Opća korespondencija, 23.6.1967.-4.11.1967. Jedinica sadrži elaborat Zavoda za javnu upravu o međuopćinskoj suradnji te podatke o formiranju i djelovanju mjesnih zajednica u općinama na području SRH.

3.4. Odbor za društveno-ekonomski i budžetski sistem Odbor razmatra pitanja izgradnje društveno-ekonomskog i proračunskog sistema u skladu s Ustavom, prijedloge zakona i drugih akata koji se odnose na proračun, na financiranje društveno-političkih zajednica i na fondove.

0,7 kutije kut. 327

3.4.1. Zapisnici sjednica, 5.12.1967.-28.3.1969. Zapisnici 6-28. sjednice Odbora. 3.4.2. Opća korespondencija, 26.10.1967.-6.3.1969.

Jedinica sadrži izvještaje Republičkog sekretarijata za financije i Republičkog zavoda za planiranje o budžetskoj potrošnji, sistemu financiranja društveno-političkih zajednica s osvrtom na odnos Republika - općine, izvještaj o investicionoj potrošnji u razdoblju 1956-1967. i drugo, program rada Republičkog sekretarijata za financije za 1968. godinu i slično.

3.5. Odbor za upravu

Odbor razmatra probleme funkcioniranja, organizacije i unapređenja državne uprave, organizacijske, materijalne, političke i pravne uvjete ostvarivanja prava građana pred državnim organima, te probleme samoupravljanja radnih zajednica u organima uprave.

2,5 kutije kut. 327-330

3.5.1. Zapisnici sjednica, 15.6.1967.-17.4.1969. Zapisnici 1-30. sjednice Odbora. 3.5.2. Opća korespondencija, 26.5.1967.-9.4.1969.

Jedinica sadrži razne izvještaje Republičkog zavoda za javnu upravu (program rada zavoda, informacije o ažurnosti poslovanja u organima općinskih uprava, elaborat o samoupravljanju i raspodjeli sredstava u sudovima, podaci o sredstvima za rad organa uprave, elaborat o ostvarivanju prava građana kod općinskih organa uprave, provedba zakona o republičkoj upravi, materijali o položaju, ulozi i značaju lučkih kapetanija i kapetanija pristaništa kao organa uprave i slično), prijedloge za osiguravanje sredstava za rad republičkih zavoda i sekretarijata, izvještaje o izvršenju programa rada republičkih sekretarijata i stručnih službi IVS-a u 1968. godini, prijedlog Zakona o upravi Komisije za zakon o upravi, mišljenje Republičkog sekretarijata za privredu o prednacrtu zakona o lukama i pristaništima i slično.

3.6. Odbor za pravosuđe i društvenu obranu

Odbor razmatra pitanja pravosuđa, tužilaštva, probleme društvene obrane te probleme samoupravljanja radnih zajednica u organima pravosuđa.

1,5 kutija kut. 330-331

3.6.1. Zapisnici sjednica, 7.6.1967.-17.4.1969. Zapisnici 1-23. sjednice Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 147: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

147

HR-HDA-1081-10.9. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

3.6.2. Opća korespondencija, 4.10.1967.-31.3.1969. Jedinica sadrži programe rada Republičkog sekretarijata za narodnu obranu, Vrhovnog suda, Višeg privrednog suda, Javnog tužilaštva Hrvatske, Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova, predstavke za osiguravanje sredstava za rad okružnih sudova i javnih tužiteljstava, prijedloge zakona Savezne skupštine iz područja pravosuđa i narodne obrane, te razne informacije i izvještaje Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu (provođenje reizbornosti sudaca u SRH, unapređenje Službe pravne pomoći u SRH, informacije o ažurnosti i ekspeditivnosti rada sudova u SRH u 1967. godini, informacije o provođenju zakona o krivičnom postupku, pitanja funkcioniranja pravosudnih organa, informacije o stanju kadrova u sudovima i druge informacije).

3.7. Odbor za samoupravljanje u radnim organizacijama 12.10.1967. i 10.5.1968.

U koordinaciji s drugim organima Sabora, odbor prati razvitak i probleme samoupravljanja i statuta radnih organizacija. Jedinica sadrži zapisnike 1. i 2. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 331

3.8. Komisija za mjesne zajednice Komisija razmatra probleme rada mjesnih zajednica i predlaže mjere za njihovo unapređivanje, surađuje s općinskim skupštinama u pogledu utjecaja na rad mjesnih zajednica i s tim u vezi održava potrebna savjetovanja u općinama.

1 kutija kut. 331-332

3.8.1. Zapisnici sjednica, 26.3.1968.-10.10.1968. Zapisnici 2-6. sjednice Komisije. 3.8.2. Opća korespondencija, 5.1.1968.-2.9.1968.

Jedinica sadrži izvještaje skupština općina o analizi rada mjesnih zajednica, preporuke općinskih skupština o daljnjem razvoju mjesnih zajednica, informacije o financijskom poslovanju u mjesnim zajednicama, te podatke o formiranju i djelovanju mjesnih zajednica u općinama na području Bjelovara, Karlovca, Osijeka, Rijeke, Pule, Siska, Splita, Varaždina i Zagreba.

3.9. Zajedničke sjednice radnih tijela Organizaciono-političkog vijeća, 18.10.1967.

Jedinica sadrži zapisnik zajedničke sjednice Odbora za društveno-ekonomski i budžetski sistem i Odbora za politički sistem održane 18.10.1967. godine.

0,1 kutija kut. 332

http://arhinet.arhiv.hr

Page 148: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

148

Signatura: HR-HDA-1081-10.10 Naslov: Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća Sabora SRH Vrijeme nastanka: 1967-1969. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 332 HR-HDA-1081-10.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća

Količina/ Kutija

1. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Privrednog vijeća

0,1 kutija kut. 332

1.1. Odbor za saobraćaj i stambeno-komunalnu djelatnost RV i Komisija za razmatranje problema saobraćaja PV

Zapisnici zajedničkih sjednica održanih 1.7.1967. i 14.9.1967. 1.2. Odbor za robni promet i turizam RV i Komisija PV za razmatranje nacrta saveznih Zakona o ratnim rezervama Zapisnik zajedničke sjednice 20.9.1967. 1.3. Odbor za društveni plan i financije RV i Odbor za društveni plan PV Zapisnici zajedničkih sjednica 7.11.1968. i 6.3.1969. 1.4. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti RV i Odbor za društveni plan i financije PV Zapisnik zajedničke sjednice 26.4.1968. 1.5. Odbor za proizvodne privredne djelatnosti RV i Odbor za opće- privredna pitanja PV Zapisnik zajedničke sjednice 31.10.1968. 2. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Prosvjetno-kulturnog

vijeća 2.1. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu RV i Odbor za školstvo PKV Zapisnik zajedničke sjednice 10.9.1968. 2.2. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu RV i Odbor za kulturu PKV Zapisnici zajedničkih sjednica 26.4.1968, 15.11.1968. i 10.12.1968. 3. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Socijalno-zdravstvenog

vijeća Zapisnik zajedničke sjednice Odbora za zdravstvenu i socijalnu politiku RV, Odbora za prosvjetu, nauku i kulturu RV i Odbora za pitanja socijalne zaštite i socijalne službe SZV 20.12.1968. godine. 4. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Organizaciono- političkog vijeća 4.1. Odbor za organizaciono-politička pitanja RV i Odbor za upravu OPV Zapisnik zajedničke sjednice 25.10.1967.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 149: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

149

HR-HDA-1081-10.10. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i radnih tijela ostalih vijeća

Količina/ Kutija

4.2. Odbor za republički budžet i fondove RV i Odbor za društveno- ekonomski i budžetski sistem OPV Zapisnici zajedničkih sjednica održanih 15.11.1967. i 24.11.1967. godine

kut. 332

4.3. Odbor za republički budžet i fondove RV, Odbor za organizaciono- politička pitanja RV, Komisija Sabora za izučavanje materijalnog položaja i sistema financiranja općina i Odbor za društveno-ekonomski i budžetski sistem OPV Zapisnik zajedničke sjednice održane 16.9.1968. godine 4.4. Odbor za robni promet i turizam RV i Odbor za društveno-ekonomski i budžetski sistem OPV Zapisnik zajedničke sjednice održane 17.3.1969. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 150: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

150

Signatura: HR-HDA-1081-11 Naslov: SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE:

SAZIV 1969-1974. Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: serija Količina: 1 knjiga, 436 kutija; 43,6 d/m knj. br. 93 kut. br. 333-769 Sadržaj Serija sadrži akte Sabora SRH usvojene u razdoblju 1969-1974, strogo povjerljive i povjerljive spise upućene saborskim vijećima i njihovim radnim tijelima, korespondenciju predsjednika Sabora, zapisnike sjednica i korespondenciju Predsjedništva Sabora SRH, zapisnike i materijale za sjednice radnih tijela Sabora, zapisnike zajedničkih sjednica svih vijeća Sabora, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Republičkog vijeća, Privrednog vijeća, Prosvjetno-kulturnog vijeća, Socijalno -zdravstvenog vijeća, Organizaciono-političkog vijeća i njihovih radnih tijela, te spise Klubova zastupnika. Veću cjelinu čine predstavke građana i poduzeća, informacije, izvještaji, inicijative, analize, elaborati i drugi materijali Skupštine SFRJ, SIV-a i drugih saveznih organa vlasti, zatim IVS-a, republičkih sekretarijata, zavoda, fondova, udruženja, prosvjetnih, kulturnih i drugih ustanova u vezi donošenja saveznih i republičkih zakona i drugih propisa, pitanja društvenog plana i saveznih i republičkih proračuna, financiranja poduzeća, skupština općina i društveno-političkih zajednica, izbora i imenovanja republičkih funkcionara, društvenog nadzora nad korisnicima društvenih sredstava, međunarodne suradnje, pitanja narodnosti, razvoja privrede, prosvjete, znanosti i kulture, sistema mirovinskog i socijalnog osiguranja i zaštite, razvoja komunalnog i društveno-ekonomskog sistema, organizacije i rada uprave i pravosuđa i slično. Plan sređivanja Po sadržajnom načelu, te poštujući unutarnju organizaciju Sabora, serija je podijeljena u 12 podserija: 11.1. Akti Sabora SRH 11.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti 11.3. Kabinet predsjednika sabora SRH 11.4. Predsjedništvo Sabora SRH 11.5. Radna tijela Sabora SRH 11.6. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora SRH 11.7. Republičko vijeće 11.8. Privredno vijeće 11.9. Prosvjetno-kulturno vijeće 11.10. Socijalno-zdravstveno vijeće 11.11. Organizaciono-političko vijeće 11.12. Klubovi zastupnika

http://arhinet.arhiv.hr

Page 151: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

151

Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-11.1 Naslov: Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 23 kutije; 2,3 d/m kut. br. 333-355 Sadržaj Podserija sadrži pečatom Sabora ovjerene izvornike Ustava SRH proglašenog 22.2.1974, Ustavnog zakona o amandmanima i izmjenama na Ustav SRH iz 1963. godine, zakona i prečišćenih tekstova zakona, te odluka, preporuka, zaključaka, rezolucija, smjernica, proračuna SRH, planova, završnih računa o izvršenju proračuna, te programa i autentičnih tumačenja zakona usvojenih u razdoblju od travnja 1969. do travnja 1974. godine na zajedničkim i samostalnim sjednicama saborskih vijeća. Akti su složeni po vrstama, a unutar svake vrste po redoslijedu donošenja. HR-HDA-1081-11.1. Akti Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Ustav SRH i ustavni zakoni, 7.7.1971.-22.2.1974. 0,2 kutije

kut. 333 2. Zakoni, 11.6.1969.-24.4.1974. 10,1 kutija

kut. 333-343 3. Odluke, 28.4.1969.-24.4.1974. 10,2 kutije

kut. 343-353 4. Preporuke, 16.7.1969.-28.12.1972. 0,5 kutije

kut. 353 5. Zaključci, 26.12.1969.-24.4.1974. 0,3 kutije

kut. 354 6. Rezolucije, 29.1.1970.-28.12.1973. 0,4 kutije

kut. 354 7. Smjernice, 16.7.1969.-28.12.1973. 0,3 kutije

kut. 354 8. Proračuni SRH, 12.12.1969.-28.12.1973. 0,3 kutije

kut. 355 9. Planovi, 16.9.1971.-18.5.1972. 0,2 kutije

kut. 355 10. Završni računi, 17.7.1970.-20.7.1973. 0,2 kutije

kut. 355 11. Programi, 5.6.1970.-24.4.1974. 0,2 kutije

kut. 355 12. Autentična tumačenja zakona, 24.12.1969.-19.6.1971. 0,1 kutija

kut. 355 Signatura: HR-HDA-1081-11.2 Naslov: Dokumentacija s oznakom tajnosti Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 5 kutija; 0,5 d/m kut. br.356-360 Podserija sadrži spise s oznakom strogo povjerljivo i povjerljivo upućene Tajništvu, vijećima Sabora, Komisiji za izbor i imenovanja, Odboru za organizaciono-politička pitanja RV i drugim radnim

http://arhinet.arhiv.hr

Page 152: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

152

tijelima Sabora i saborskih vijeća. Strogo povjerljivi i povjerljivi spisi složeni su u dvije jedinice prema oznaci tajnosti. Unutar svake jedinice spisi su složeni po godinama, po urudžbenim brojevima spisa. HR-HDA-1081-11.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti Količina/

Kutija 1. Strogo povjerljivi spisi, 1969-1974.

Jedinica sadrži razne izvještaje i elaborate Savezne skupštine (završni računi i financijski planovi saveznih direkcija vezani za društvene robne rezerve i rezerve industrijskih proizvoda, elaborat o razvoju ekonomskih odnosa s inozemstvom, izvještaj o provođenju zakona o narodnoj obrani, prijedlozi za donošenje zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, izvještaj o stanju i problemima civilne zaštite na teritoriju SRH Odbora za narodnu obranu Savezne skupštine, izvještaji o radu saveznih direkcija, prijedlog zakona o ratifikaciji ugovora o garanciji između SFRJ i Međunarodne banke za obnovu i razvoj), zatim izvještaj o stanju obrambenih priprema i radu na realizaciji koncepcije općenarodne obrane Republičkog sekretarijata za narodnu obranu, zaključke Predsjedništva SFRJ o zapošljavanju u inozemstvu, informacije Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije o uočenim pojavama zloupotrebe u raspolaganju društvenim sredstvima, elaborat SIV-a o ekonomskim odnosima s inozemstvom, izvještaje Saveznog deviznog inspektorata Odjeljenja u Zagrebu o djelovanju nadležnih organa u suzbijanju kriminaliteta u privredi, materijale Odbora za narodnu obranu i državnu sigurnost IVS-a, Republičkog sekretarijata za narodnu obranu i SIV-a o stanju na pograničnim područjima sa stajališta zaštite granica i priprema za općenarodnu obranu, prijedlog odluke IVS-a o osiguranju sredstava za prostor za stalnu izložbu Zbirke umjetnina Ante i Weltrude Topić-Mimare i slično.

2,5 kutije kut. 356-358

2. Povjerljivi spisi, 1969-1974. Jedinica sadrži informacije Javnog tužilaštva Hrvatske o problemima praćenja kriminaliteta, izvještaj o kriminalitetu u vezi s turizmom Okružnog javnog tužilaštva Split, informacije IVS-a o zdravstveno-sanitarnim prilikama na priobalnom području SRH, razne izvještaje Savezne skupštine (o saveznom budžetu, financijskim planovima i završnim računima saveznih direkcija, korištenju deviza utvrđenih za potrebe federacije), elaborate Saveznog zavoda za društveno planiranje o planovima razvoja, izvještaje Saveznog sekretarijata za spoljnu trgovinu o vanjskotrgovinskoj razmjeni, zaključke SIV-a povodom razmatranja Izvještaja jugoslavenske delegacije na III. zasjedanju Konferencije UN-a o trgovini i razvoju, elaborat Saveznog sekretarijata za narodnu obranu „Organizacija i funkcioniranje civilne zaštite u miru i njene pripreme za ratne uslove“, izvještaj IVS-a o sastanku s predsjednicima izvršnih vijeća republika i autonomnih pokrajina, Konvenciju između Vlade SFRJ i Vlade Francuske o zaštiti investicija, prijedlog SIV-a za ratifikaciju Protokola između Vlade SFRJ i Vlade SR Njemačke o pomoći u kapitalu, predstavke Save Popovića i Save Brkljača, umirovljenih radnika Kazneno-popravnog doma Stara Gradiška Komisiji za predstavke i pritužbe i slično.

2,5 kutije kut. 358-360

http://arhinet.arhiv.hr

Page 153: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

153

Signatura: HR-HDA-1081-11.3 Naslov: Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 8.9.1969.-4.4.1974. Razina opisa: podserija Količina: 0,4 kutije kut. br. 361 Kabinet predsjednika Sabora obavlja stručne, tehničke i druge poslove vezane za rad i ovlaštenja predsjednika Sabora. Radom Kabineta rukovodi šef Kabineta, koji za svoj rad odgovara predsjedniku Sabora. Podserija sadrži razne izvještaje Savezne skupštine upućene predsjedniku Sabora, Zajedničke komisije svih vijeća Savezne skupštine za ustavna pitanja u vezi s objavljivanjem saveznih propisa i na jezicima narodnosti, tekst odluke o nagrađivanju naučnih radnika prvomajskim nagradama za naučni rad Republičkog savjeta za naučni rad, mišljenje Uprave za imovinsko-pravne poslove o pravu vlasništva građana na poslovnom prostoru, pritužbe građana na rad općinskih sudova i javnog tužilaštva, zapisnike o davanju svečanih izjava članova Ustavnog suda, Vrhovnog suda Hrvatske, Višeg privrednog suda, predsjednika i sudaca okružnih i okružnih privrednih sudova, te sudaca Republičkog vijeća za prekršaje, tekst Ustava SFRJ prihvaćen od Savezne skupštine, dopis potpredsjednika Sabora Čakavskom saboru o razmatranju pitanja osnivanja katedre u Cresu, te dopis Republičkom fondu za unapređenje kulturnih djelatnosti SRH o zaštiti Valunske ploče na Cresu i slično. Signatura: HR-HDA-1081-11.4 Naslov: Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 4,6 kutije; 0,46 d/m kut. br. 361-365 Do 1972. godine Predsjedništvo Sabora SRH ne djeluje kao poseban organ Sabora, već kao vrsta koordinacije predsjednika s potpredsjednicima Sabora i s predsjednicima vijeća. Ustavnim amandmanom XXXIII. iz veljače 1972. godine (NN 9/1972), Predsjedništvo Sabora uvodi se kao organ Sabora SRH koji obavlja Ustavom utvrđena prava i dužnosti, a čine ga predsjednik i potpredsjednici Sabora, predsjednici vijeća Sabora, predsjednik Izvršnog vijeća Sabora i predsjednici saborskih odbora i komisija koje odredi Sabor. Predsjedništvo Sabora SRH tumači odredbe Poslovnika Sabora SRH, razmatra programe rada vijeća i radnih tijela i osigurava njihovu suradnju, usklađuje odnos tijela Sabora s IVS-om u vezi s radom u Saboru, brine o suradnji sa Saveznom skupštinom, inicira suradnju s općinskim skupštinama, određuje sastav saborskih delegacija te daje inicijative za razmatranje pitanja od općeg interesa za Republiku s Republičkom konferencijom SSRNH i organima drugih društveno-političkih organizacija. HR-HDA-1081-11.4. Predsjedništvo Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Zapisnici i materijali za sjednice, 14.12.1970.-28.3.1974.

Jedinica sadrži zapisnike, stenografske zapisnike i materijale za sjednice Predsjedništva Sabora SRH održane u razdoblju od 14.12.1970. do 28.3.1974. godine. Zapisnici i materijali za sjednice složeni su kronološki po datumu održavanja sjednice.

3,8 kutija kut. 361-365

2. Opća korespondencija, 2.6.1969.-12.4.1974. Jedinica sadrži zaključke i predstavke općinskih skupština u vezi s razvojem općina, amandmane na društveni plan razvoja 1971-1975, informacije o zaključcima konferencije predsjednika okružnih sudova Hrvatske, informacije

0,8 kutija kut. 365

http://arhinet.arhiv.hr

Page 154: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

154

HR-HDA-1081-11.4. Predsjedništvo Sabora SRH Količina/ Kutija

Republičkog zavoda za javnu upravu, zaključke i informacije sa sjednica IVS-a, informacije o kadrovskoj politici, te izvještaje i materijale IVS-a o radu Međurepubličkog komiteta za oblast financija u Beogradu tijekom 1974. godine.

kut. 365

Signatura: HR-HDA-1081-11.5 Naslov: Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 89 kutija; 8,9 d/m kut. br. 366-454 U mandatnom razdoblju 1969-1974. djeluje 17 komisija i 4 odbora Sabora SRH. Njihova nadležnost i sastav definirani su Odlukom o odborima Sabora i o sastavu odbora i komisija Sabora od 8. svibnja 1969. godine (NN 23/1969), Poslovnikom Sabora SRH od 17. srpnja 1970. godine (NN 36/1970) i posebnim odlukama o osnivanju odbora i komisija Sabora. Dokumentacija svakog radnog tijela oblikovana je u jednu arhivsku jedinicu s daljnjom podjelom na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju. HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Komisija za izbor i imenovanja

Komisija analizira sastav tijela Sabora, priprema i podnosi vijećima Sabora prijedloge za izbor, imenovanje i razrješenje funkcionara Sabora i njegovih vijeća, sastav komisija i odbora Sabora, predlaže kriterije za izbor i imenovanje funkcionara koje bira, imenuje i razrješava Sabor, te po pribavljenom mišljenju Izvršnog vijeća podnosi nadležnim vijećima prijedloge imenovanja i razrješenja republičkih sekretara i drugih funkcionara koji rukovode republičkim organima uprave.

3,7 kutija kut. 366-369

1.1. Zapisnici sjednica, 8. i 9.5.1969.-11.4.1974. Zapisnici 1-52. sjednice Komisije.

1.2. Opća korespondencija, 1969-1974. Jedinica sadrži materijale vezane uz natječaje za izbor sudaca okružnih i okružnih privrednih sudova, delegiranje članova Sabora u fakultetske savjete, program rada i materijale o radu Komisije za izbor i imenovanja Savezne skupštine, materijale Savezne skupštine o kadrovskoj politici u federaciji, zahtjeve Višeg privrednog suda za razrješenje sudaca i slično.

2. Zakonodavno-pravna komisija

Komisija razmatra usklađenost prijedloga akata koje donose Sabor i njegova vijeća s Ustavom i pravnim sistemom, daje mišljenje o amandmanima na prijedlog zakona ili drugog akta, razmatra prijedloge za davanje autentičnih tumačenja zakona, razmatra opće akte samoupravnih organizacija koje potvrđuje Sabor, izdaje prečišćene tekstove akata Sabora, daje u ime Sabora mišljenje povodom postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti akata Sabora, prati izgrađivanje pravnog sistema te daje mišljenje o načelnim pitanjima njegovog izgrađivanja.

4,3 kutije kut. 369-373

http://arhinet.arhiv.hr

Page 155: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

155

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

2.1. Zapisnici sjednica, 30.6.1969.-15. i 16.4.1974. Zapisnici 1-25. sjednice održane 30.6.1969.-22.2.1971, 28-38. sjednice održane 13.4.1971.-22.12.1971. i 75-81. sjednice Komisije održane 8.2.1974.-15. i 16.4.1974. godine.

2.2. Opća korespondencija, 21.5.1969.-15.3.1974. Jedinica sadrži predstavke i prijedloge za donošenje zakona, dopune i izmjene postojećih zakona, tumačenje zakonskih članaka, te pokretanje postupka za ocjenu njihove ustavnosti.

3. Komisija za društveni nadzor

Komisija prati i proučava politiku korištenja društvenih sredstava u radnim i drugim organizacijama, fondovima i proračunima, razmatra pojave od općeg značenja u vezi s raspolaganjem društvenim sredstvima i raspodjelom dohotka od strane državnih organa, organizacija koje obavljaju poslove od javnog interesa i organa društvenog samoupravljanja, te način izvršavanja prava i dužnosti tih organa i organizacija.

27 kutija kut. 374-400

3.1. Sjednice komisije

4,5 kutije kut. 374-378

3.1.1. Zapisnici sjednica, 14.7.1969.-17.4.1974. Zapisnici 1-37. sjednice Komisije. 3.1.2. Materijali za sjednice, 14.7.1969.-17.4.1974. Materijali za 1-37. sjednicu Komisije.

3.2. Povjerljiva korespondencija, 1969-1973. U urudžbenim zapisnicima Sabora za 1969, 1972. i 1973. godinu vođene su posebne evidencije povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor. Povjerljivi spisi složeni su po godinama, po urudžbenim brojevima povjerljivih spisa (broj 4/1969, 1-3/1970, 1-8/1972 i 5-6/1973). Dokumentacija s oznakom tajnosti sadrži godišnje izvještaje o radu Deviznog inspektorata i Javnog tužilaštva Hrvatske, izvještaj o društvenoj i osobnoj odgovornosti u PIK-u „Sljeme“ Sesvete, analizu stanja i poslovanja u Investiciono-komercijalnoj banci Split, materijale sa sastanka javnog tužioca Hrvatske s okružnim i općinskim javnim tužiocima, izvještaj o radu Službe javne sigurnosti na obradi krivičnih djela u oblasti društveno-ekonomskog kriminaliteta, elaborat „Izvještaj o kontroli zakonitosti rada Matice hrvatske“ iz 1972. Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove.

1,5 kutija kut. 378-379

3.3. Opća korespondencija, 1969-1974. Spisi dostavljeni Komisiji evidentirani su u posebnim urudžbenim zapisnicima Komisije za društveni nadzor, koji su vođeni u urudžbenim zapisnicima Sabora za 1969, 1972. i 1973. godinu. Spisi su složeni po godinama, a unutar godina po urudžbenim brojevima spisa u urudžbenim zapisnicima Komisije. Jedinica sadrži predstavke o nepravilnostima u privrednim poduzećima, analize likvidnosti poduzeća, informacije Službe društvenog knjigovodstva o ostvarenim financijskim rezultatima privrednih organizacija, nacrt programa rada Komisije za društveni nadzor Sabora SRH, ekonomsko- financijske analize Elektroprivrede Zagreb, Elektroprivrede Rijeka, Elektre Zagreb, Elektre Rijeka i Elektroprimorja, materijale sa savjetovanja s

21 kutija kut. 380-400

http://arhinet.arhiv.hr

Page 156: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

156

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

općinskim Komisijama za društveni nadzor, izvještaje o radu Tržišne inspekcije i Inspekcije rada, godišnji izvještaj Republičkog vijeća za prekršaje, informacije o privrednom kriminalitetu, informacije o kontroli zakonitosti i pravilnosti korištenja društvenih sredstava kod korisnika društvene imovine PIK Belje, Agrokombinat i drugih, materijale o razrješenju dužnosti direktora stambenog poduzeća Zagreb I., informacije i zapisnike o izvršenoj kontroli korisnika društvenih sredstava na području općine Lastovo, mjesečne informacije Službe društvenog knjigovodstva o osnovnim privredno-financijskim kretanjima na području SRH i slično.

4. Komisija za predstavke i pritužbe Komisija proučava predstavke i pritužbe koje građani i organizacije podnose Saboru, obavještava tijela Sabora o uočenim problemima i predlaže im poduzimanje odgovarajućih mjera.

27,5 kutija kut. 401-428

4.1. Zapisnici sjednica, 8.7.1969.-12.6.1973. Zapisnici 1. sjednice 8.7.1969, 3. sjednice 12.12.1969, 6. sjednice 21.4.1970. i 21. sjednice održane 12.6.1973. godine.

4.2. Opća korespondencija, 1969-1974.

Jedinica sadrži predstavke poduzeća protiv rješenja privrednih sudova, predstavke u vezi s vraćanjem imovine, žalbe građana na rad općinskih sudova, žalbe na nezakonito postupanje poduzeća i republičkih organa uprave, predstavke u vezi s otkazom, pravom na mirovinu, poreznim olakšicama i slično, kolektivne predstavke za zaštitu samoupravnih prava radnih kolektiva poduzeća, te zaštitu i ostvarivanje prava iz radnog odnosa. Pored predstavki i žalbi, jedinica sadrži i podatke o članovima i radu, te pozive i materijale za sjednice komisija za predstavke i pritužbe općinskih skupština i slično.

5. Administrativna komisija

Komisija podnosi Republičkom vijeću prijedloge propisa o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara, prati primjenu propisa o ostvarivanju prava na naknadu republičkih funkcionara kojima je prestala funkcija i izvršava te propise, prati izvršenje proračuna prihoda i rashoda Sabora i o tome podnosi izvještaj vijećima najmanje jednom godišnje, daje mišljenje o propisima koje o organizaciji i radu službi u Saboru donosi predsjednik Sabora, te obavlja i druge poslove predviđene Poslovnikom Sabora, poslovnicima vijeća i drugim propisima.

5 kutija kut. 428-433

5.1. Zapisnici sjednica, 26.5.1969.-7.5.1974. Zapisnici 1-45. sjednice Komisije. 5.2. Materijali za sjednice, 26.5.1969.-7.5.1974. Materijali za 1-45. sjednicu Komisije.

6. Odbor za pitanja vanjske politike i odnosa s inozemstvom Odbor prati, proučava i raspravlja pitanja o vanjsko-političkim događajima i vanjsko-političkoj aktivnosti SFRJ, a posebno prati događaje i aktivnosti od posebnog interesa za SRH, priprema raspravu o vanjsko-političkim pitanjima u vijećima i drugim tijelima Sabora radi što bolje suradnje sa Saveznom skupštinom i time pridonosi učešću SRH u kreiranju vanjske politike

8,2 kutije kut. 433-441

http://arhinet.arhiv.hr

Page 157: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

157

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

Federacije, ostvaruje suradnju s organima i organizacijama u Republici i Federaciji koji djeluju na području vanjske politike i međunarodnih odnosa.

6.1. Sjednice odbora, 8.7.1969.-18.12.1973. 6.1.1. Zapisnici sjednica, 8.7.1969.-18.12.1973. Zapisnici i stenografski zapisnici 1-40. sjednice Odbora. 6.1.2. Materijali za sjednice, 8.7.1969.-18.12.1973. Materijali za 1-40. sjednicu Odbora.

6.2. Opća korespondencija, 19.5.1969.-14.11.1973. Jedinica sadrži prijedlog zakona Savezne skupštine o ratifikaciji Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima potpisanog u UN-u 19.12.1966. godine, dnevnik posjeta i aktivnosti članova odbora, te materijale o diplomatsko-konzularnoj i protokolarnoj djelatnosti odbora.

7. Komisija za ustavna pitanja, 1969-1974.

Komisija prati, proučava i razmatra pitanja značajna za ostvarivanje Ustava i razvoj ustavnog sistema, priprema materijale potrebne za raspravu o tim pitanjima u vijećima Sabora, razmatra mišljenja i prijedloge koje o pitanjima ustavnog značenja i ostvarivanja Ustava SRH daju republički organi, općinske skupštine i njihovi organi, te društveno-političke, samoupravne, radne i druge organizacije i građani. Jedinica sadrži materijale o radu Zajedničke komisije svih vijeća Savezne skupštine za ustavna pitanja, prednacrt teza Savezne skupštine o problematici daljnjeg ustavnog reguliranja sistema samoupravljanja, teze za Ustav SFRJ i SRH, materijale u vezi s provođenjem ustavnih amandmana u organizacijama udruženog rada, pregled prijedloga, stavova i mišljenja iz javne rasprave na nacrt I. do XXXIII. amandmana na Ustav SRH, te stenografske bilješke sa sastanaka predsjednika ustavnih komisija republika i autonomnih pokrajina.

1,5 kutija kut. 441-443

8. Komisija za izučavanje materijalnog položaja i sistema financiranja općina

Komisija razmatra pitanja materijalnog položaja općine i sustava njenog financiranja, te priprema i predlaže odgovarajuće propise.

0,8 kutija kut. 443

8.1. Zapisnici sjednica, 2.10.1969.-4.4.1972. Zapisnici 1. sjednice 2.10.1969, 2. sjednice 3.3.1970, 5. sjednice 12.10.1970, 6. sjednice 20.11.1970, 8. sjednice 13.4.1971. i 10. sjednice održane 4.4.1972. godine.

8.2. Materijali za sjednice, 2.10.1969.-14.4.1971.

Materijali za 1-2, 5-6. i 8. sjednicu Komisije.

9. Komisija za statute visokoškolskih ustanova, 1969-1970. Komisija priprema za raspravu u nadležnim vijećima Sabora statute visokoškolskih ustanova prilikom njihovog potvrđivanja. Komisija posebno razmatra odredbe statuta o nastavnim planovima i osnovnim sadržajima nastavnih disciplina, o režimu studija, o pravima i dužnostima studenata, te o sudjelovanju predstavnika društvene zajednice u organima upravljanja

0,5 kutije kut. 444

http://arhinet.arhiv.hr

Page 158: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

158

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

ustanovom. Izvještaje sa svojim stavovima i prijedlozima u odnosu na statut svake visokoškolske ustanove komisija podnosi Republičkom i Prosvjetno- kulturnom vijeću Sabora. Jedinica sadrži prijedloge statuta i statute visokoškolskih ustanova s područja SRH (prijedlozi Statuta Akademije likovnih umjetnosti i Akademije kazališne i filmske umjetnosti u Zagrebu, Statut Pomorskog školskog centra Dubrovnik, nastavni plan, izmjene i dopune Statuta Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu, izmjene i dopune Statuta Građevinskog fakulteta u Zagrebu).

10. Komisija za praćenje i izučavanje problema boraca narodnooslobodilačkog rata i ratnih vojnih invalida

Komisija inicira i razmatra prijedloge zakona i drugih akata iz područja materijalne i zdravstvene zaštite sudionika narodnooslobodilačkog rata, predlaže mjere za poboljšanje uvjeta života i rada sudionika narodnooslobodilačkog rata i ratnih vojnih invalida, obitelji poginulih i umrlih boraca, te roditelja i djece žrtava fašističkog terora, koordinira rad s drugim organima i društveno-političkim organizacijama koje se bave rješavanjem problema boraca narodnooslobodilačkog rata, te podnosi izvještaj o svom radu vijećima Sabora.

2,5 kutije kut. 444-446

10.1. Zapisnici sjednica, 23.9.1969.-26.12.1973. Zapisnici 1-4, 6-11, 13-14, 16-18, 20, 23-24. i 26. sjednice Komisije. 10.2. Opća korespondencija, 19.6.1969.-20.3.1974.

Jedinica sadrži rezultate ankete o nosiocima „Partizanske spomenice 1941“ Savjeta za boračka i invalidska pitanja SUBNOR-a grada Zagreba, program rada komisije, materijale Savezne skupštine za izradu Društvenog plana razvoja SRH 1971-1975. koji se odnosi na invalidsko-boračku zaštitu, izvještaj Saveznog savjeta za zdravstvenu i socijalnu politiku o zaštiti boraca ratnih vojnih invalida i njihovih obitelji po republičkim propisima, materijale o kadrovskoj politici iz nadležnosti Savezne skupštine i SIV-a, anketne listove općinskih skupština za savjetovanje o aktualnim problemima boračke zaštite, zakone o invalidskim i drugim pravima ratnih vojnih invalida, materijale Saveznog savjeta za zdravstvo i socijalnu politiku o razvoju sustava boračke i invalidske zaštite, nacrt zakona Savezne skupštine o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i slično.

11. Komisija za pitanja narodnosti

Komisija prati, proučava i razmatra pitanja vezana za ostvarivanje ustavom i zakonom utvrđenih prava narodnosti te predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, razmatra mišljenja i prijedloge koje o pitanjima o ostvarivanju prava narodnosti daju republički organi, općinske skupštine i njihovi organi, društveno-političke, samoupravne, radne i druge organizacije i građani. U svom radu Komisija posebno surađuje s udruženjima narodnosti u SRH.

1 kutija kut. 447

11.1. Sjednice komisije 11.1.1. Zapisnici sjednica, 13.2.1970.-1.3.1972.

Zapisnici 1-2, 4-12. sjednice Komisije. Za pojedine sjednice sačuvan je i stenografski zapisnik sjednice.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 159: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

159

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

11.1.2. Materijali za sjednice Materijali za 2, 4-6, 8, 10-12. sjednicu Komisije.

11.2. Opća korespondencija, 26.6.1970.-24.11.1971. Jedinica sadrži predstavke Saveza Mađara SRH Osijek o uvođenju dvojezične administracije u općini Beli Manastir, zahtjev Narodnog sveučilišta Daruvar za dodjelu sredstava za potrebe informiranja Čehoslovaka u SRH, primjedbe Republičkog sekretarijata za financije na prijedlog o financiranju potreba za realizaciju posebnih prava građana pojedinih narodnosti, predstavke za financiranje škola na jeziku narodnosti, radioemisija, knjižnica narodnosti i slično.

12. Komisija za pripremu Poslovnika Sabora SRH

Komisija je osnovana Odlukom Sabora SRH od 8. svibnja 1969. godine (NN 23/1969). Zadatak komisije je da pripremi Poslovnik Sabora SRH i da ga podnese zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora radi donošenja. Jedinica sadrži zapisnik sjednice komisije održane 3.10.1973. godine, te nacrt Poslovnika Sabora SRH.

0,1 kutija kut. 448

13. Odbor za razvoj i primjenu nauke Odbor prati i proučava pitanja razvitka znanstvenog rada i njegove primjene u privrednim i društvenim djelatnostima, te druga pitanja značajna za ulogu znanosti u društvu i društvenoj zajednici.

3,9 kutija kut. 448-451

13.1. Sjednice odbora

13.1.1. Zapisnici sjednica, 30.9.1969.-16.4.1974. Zapisnici 1-15. sjednice Odbora. 13.1.2. Materijali za sjednice, 30.9.1969.-1.6.1973. Materijali za 1-2, 4-11. sjednicu Odbora.

13.2. Opća korespondencija, 1969-1974. Jedinica sadrži mišljenja znanstvenih ustanova (Institut za povijest umjetnosti, Institut za narodnu umjetnost, Institut za jezik JAZU i druge) o zakonu o naučnom radu, prijedloge i primjedbe na prijedlog zakona o organiziranju znanstvenog rada u SRH i druge zakone. Najveći dio dokumentacije odnosi se na makroprojekte znanstvenih istraživanja dostavljene odboru od Saveznog savjeta za koordinaciju naučnih djelatnosti: makroprojekti istraživanja vezanih uz šumarstvo, proizvodne kapacitete domaćih životinja, industrijalizaciju građenja, političke, ekonomske i pravne aspekte međunarodnih odnosa u kontekstu suvremenih antagonističkih kretanja u svijetu, neurobiološka istraživanja, biosintezu i iskorištavanje proteina, kompleksno upravljanje vodama Jugoslavije, proizvodnju i primjenu pesticida, razvoj obradnih sistema za individualnu, maloserijsku i srednjoserijsku proizvodnju, imunološka istraživanja, prometni sustav Jugoslavije, razvoj materijala, kompleksno istraživanje Jadranskog mora, koncepcija dugoročnog razvoja Jugoslavije, privredni sistem SFRJ, studiju kompleksne energetike Jugoslavije, sustave informacija u upravljanju i druge makroprojekte.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 160: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

160

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

14. Komisija za dogradnju sistema mirovinskog i invalidskog osiguranja, 16.2.1970.-23.6.1972.

Komisija je osnovana Odlukom Sabora SRH u veljači 1970. godine (NN 5/1970). Komisija ima zadatak da prati i koordinira javnu raspravu o Prijedlogu za dogradnju sistema mirovinskog i invalidskog osiguranja u SRH, da sumira rezultate javne rasprave i na toj osnovi izradi prijedlog stavova o dogradnji sistema mirovinskog i invalidskog osiguranja i predloži ih nadležnim vijećima Sabora. Jedinica sadrži primjedbe i prijedloge skupština općina dostavljene komisiji u sklopu javne rasprave o Prijedlogu za dogradnju sistema mirovinskog i invalidskog osiguranja, te prijedlog donošenja zakona za penzijsko i invalidsko osiguranje Sobranja SR Makedonije.

0,3 kutije kut. 452

15. Komisija za praćenje i proučavanje društvenog položaja žene i porodice, 26.11.1970.-27.9.1972.

Komisija prati i proučava pitanja položaja i uloge žena u društvu i procese transformacije obitelji u uvjetima ekonomskog, tehnološkog i društvenog razvoja. U tom smislu komisija prati usmjerenost i mogućnost školovanja, zapošljavanje žena, odgoj i brigu za djecu i mlade, materinstvo žene, definiranje politike društva prema obitelji i pravno reguliranje pitanja iz područja obiteljskih odnosa. Jedinica sadrži zaključke Konferencije za društvenu aktivnost žena Hrvatske o društvenoj zaštiti djece, informacije Vijeća naroda Savezne skupštine o aktualnim pitanjima društvene zaštite djece, prikaz problema socijalne zaštite djece radnika zaposlenih u inozemstvu, materijale vezane uz problematika iz područja obiteljskog prava, predstavku Instituta za međunarodno pravo i međunarodne odnose u Zagrebu u vezi s izradom prijedloga za kodifikaciju međunarodnog porodičnog i procesnog prava, usporedni pregled Savezne skupštine o porodičnom pravu europskih zemalja, rezultate ankete o pitanjima odnosa roditelja i djece provedene 1967/1968. i slično.

1,3 kutije kut. 452-453

16. Komisija za reviziju zakona iz oblasti kreditno-monetarnog i bankarskog sistema, te imovinskog osiguranja, 20.3.1970.-15.6.1971. Jedinica sadrži zapisnike 2-5. sjednice Komisije.

0,2 kutije kut. 453

17. Komisija za reviziju zakona iz oblasti prosvjete, nauke i kulture

0,3 kutije kut. 453

17.1. Zapisnici sjednica, 18.11.1970. Zapisnik i stenografski zapisnik 1. sjednice Komisije. 17.2. Opća korespondencija, 27.1.1970.-4.12.1970.

Jedinica sadrži materijale Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu u vezi s revizijom zakona iz oblasti kulture, izmjenama i dopunama Zakona o bibliotekama, zakona o osnovnim školama, te revizijom zakona iz područja kulture.

18. Komisija za reviziju zakona iz oblasti socijalne politike 22.12.1969.-23.6.1971. Jedinica sadrži zapisnike 1-4. sjednice Komisije.

0,1 kutija kut. 454

http://arhinet.arhiv.hr

Page 161: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

161

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

19. Komisija za reviziju zakona iz oblasti pravosudnog sistema

0,6 kutije kut. 454

19.1. Zapisnici sjednica, 27.1.1971.-15.4.1971. Stenografski zapisnik 2. sjednice održane 27.1.1971, zapisnik 3. sjednice održane 16.2.1971. i stenografski zapisnik 4. sjednice održane 15.4.1971. godine.

19.2. Opća korespondencija, 1970-1971. Jedinica sadrži prijedlog zakona o odvjetništvu Odvjetničke komore Hrvatske, materijale u vezi s revizijom zakona iz oblasti unutrašnjih poslova, zapisnik sjednice i materijale Potkomisije za unutrašnje poslove, materijale vezane uz ulogu Javnog pravobranilaštva u pravosudnom sustavu SRH, teze za prednacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku i slično.

20. Odbor za podizanje spomenika Vladimiru Nazoru

Odbor je osnovan Odlukom Sabora SRH od 25. lipnja 1970. godine (NN 28/1970). Odbor organizira i koordinira rad svih sudionika u podizanju spomenika, raspisuje opći jugoslavenski anonimni natječaj za likovno rješenje spomenika na utvrđenoj lokaciji, imenuje posebnu komisiju za ocjenu natječajnih radova, te obavlja poslove investitora. Stručne, tehničke i administrativne poslove potrebne za rad Odbora obavljaju u okviru svog djelokruga Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu i Republički zavod za urbanizam, stambene i komunalne poslove.

0,1 kutija kut. 454

20.1. Zapisnici sjednica, 15.7.1970. i 24.12.1970. Zapisnici 1. i 2. sjednice Odbora. 20.2. Opća korespondencija, 1970-1971.

Jedinica sadrži program natječaja za izradu idejnog rješenja spomenika Vladimiru Nazoru na Tuškancu, ugovor o organizaciji i provedbi natječaja za izradu idejnog rješenja između Odbora i Društva arhitekata grada Zagreba, bilješke o radu odbora, izvještaj ocjenjivačkog suda za izradu idejnog rješenja, natječaj za idejno rješenje spomenika. Pored navedenog, sadrži nacrte parka Tuškanac Urbanističkog zavoda grada Zagreba, te fotografije Vladimira Nazora i parka Tuškanac.

21. Odbor za podizanje spomenika Augustu Cesarcu

Odbor je osnovan Odlukom Sabora u veljači 1973. godine (NN 7/1973). Zadatak je odbora organizacija podizanja spomenika Augustu Cesarcu. U tom smislu, odbor je ovlašten odlučiti o vrsti spomenika i utvrditi visinu troškova za njegovo podizanje, odabrati idejno-likovno rješenje spomenika i njegovu lokaciju, te obavljati poslove investitora. Stručne, tehničke i administrativne poslove za rad Odbora obavljaju Republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu i Republički sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove.

0,1 kutija kut. 454

21.1. Zapisnici sjednica, 20.4.1973. i 21.6.1973. Zapisnik 1. sjednice održane 20.4.1973. i stenografski zapisnik 2. sjednice održane 21.6.1973. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 162: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

162

HR-HDA-1081-11.5. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

21.2. Opća korespondencija, 1973-1974. Jedinica sadrži popis članova odbora, varijante lokacije spomenika, molbu odbora upućenu IVS-u za odobrenje financijskih sredstava za podizanje spomenika, izvještaj o radu odbora, idejno rješenje spomenika s tehničkim opisom, procjenom troškova i slično.

kut. 454

Signatura: HR-HDA-1081-11.6 Naslov: Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 17.7.1970.-8.2.1974. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 454 Na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabor bira i razrješava predsjednika Sabora i potpredsjednike, bira i opoziva zastupnike u Vijeće naroda, odlučuje u izvanrednim prilikama o produženju mandata zastupnika i utvrđuje da su prestale okolnosti zbog kojih je mandat bio produžen, raspravlja o pitanjima čije opće političko značenje to zahtijeva ili o pitanjima od zajedničkog interesa za sva vijeća, donosi poslovnik Sabora, te odlučuje o osnivanju komisija i odbora Sabora. Podserija sadrži zapisnike 3-9. zajedničke sjednice svih vijeća Sabora, održane u razdoblju od 17.7.1970. do 8.2.1974. godine. Signatura: HR-HDA-1081-11.7 Naslov: Republičko vijeće Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 157,8 kutija; 15,78 d/m kut. br. 455-612 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Republičkog vijeća i radnih tijela Vijeća. Sadrži i veću cjelinu raznih materijala dostavljenih Republičkom vijeću i odborima i komisijama Vijeća koji nisu razmatrani na sjednicama: izvještaje, informacije, elaborate, analize, inicijative, zaključke i druge materijale Skupštine SFRJ, SIV-a, saveznih sekretarijata, zavoda i fondova, IVS-a, republičkih sekretarijata, zavoda i fondova, društava, privrednih organizacija, poduzeća, općinskih skupština i građana u vezi s donošenjem saveznih i republičkih zakona, društvnog plana i financija, izvršenjem saveznog i republičkog proračuna, financiranjem organizacija i ustanova iz proračuna i fondova, razvojem industrije, elektroprivrede i građevinarstva, poljoprivrede i šumarstva, prometa i veza, prostornog uređenja i stambeno-komunalne politike, prosvjete, znanosti i kulture, zdravstvene i socijalne zaštite i politike, društveno-političkog sustava, društvenog samoupravljanja, organizacije vlasti i komunalnog sustava, organizacije državne uprave, unutrašnjih poslova, pravosuđa, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva, te drugih pitanja unutrašnje politike. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 11.7.1. Sjednice Republičkog vijeća 11.7.2. Opća korespondencija 11.7.3. Radna tijela Republičkog vijeća

http://arhinet.arhiv.hr

Page 163: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

163

HR-HDA-1081-11.7. Republičko vijeće Količina/ Kutija

1. Sjednice Republičkog vijeća Republičko vijeće samostalno odlučuje o promjeni i proglašava promjenu Ustava, bira i razrješava predsjednika i članove IVS-a, republičke sekretare i druge funkcionare i članove organa upravljanja organizacija za koje je to određeno Ustavom, zakonom ili drugim aktom Sabora, predsjednika i članove Ustavnog suda, predsjednika i suce Vrhovnog suda Hrvatske i Višeg privrednog suda, donosi zakon o amnestiji za krivična djela utvrđena republičkim zakonima, odlučuje o produženju trajanja mandata članova općinskih skupština, odlučuje o promjeni granica SRH, donosi odluku o naknadama za rad zastupnika u Saboru i drugih republičkih funkcionara, donosi svoj poslovnik, verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, ostvaruje prava Sabora u pogledu odgovornosti IVS-a i pojedinih njegovih članova, republičkih sekretara i drugih funkcionara koje bira ili imenuje Sabor, ukida propise i druge opće akte Izvršnog vijeća koji nisu u skladu s Ustavom ili zakonom, daje preporuke radnim i drugim organizacijama i državnim organima o pitanjima iz svoga samostalnog djelokruga, odlučuje o osnivanju i o djelokrugu svojih odbora i komisija, utvrđuje program svog rada, obavlja kontrolu izvršavanja proračuna prihoda i rashoda Sabora i druge poslove iz nadležnosti Sabora koji nisu u ravnopravnom ili samostalnom djelokrugu drugih vijeća.

70,5 kutija kut. 455-525

1.1. Zapisnici sjednica, 8. i 9.5.1969.-22. i 23.4.1974. Zapisnici 1-72. sjednice Vijeća. Uz zapisnike svake sjednice priložen je poziv na sjednicu i tijek sjednice.

2,2 kutije kut. 455-457

1.2. Materijali za sjednice, 8.2.1969.-23.4.1974. Materijali za 1-72. sjednicu Vijeća.

68,3 kutije kut. 457-525

2. Opća korespondencija, 22.4.1969.-23.4.1974. Jedinica sadrži prijedloge zakona Savezne skupštine, predstavke općina za financijska sredstva i kredite, izvještaj Saveznog zavoda za privredno planiranje o privrednim kretanjima i provođenju ekonomske politike, elaborat o problemima javne sigurnosti na moru Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova, program rada Vijeća naroda Savezne skupštine, izvještaj Saveznog sekretarijata za financije o problemima nelikvidnosti u jugoslavenskoj privredi, pregled zakonodavne djelatnosti SIV-a, prijedlog poslovnika Savezne skupštine, zaključke IK CK SKH o aktualnim problemima nedovoljno razvijenih krajeva, materijale u vezi s raspravom o poljoprivredi, materijale IVS-a i općinskih skupština o pedagoškom standardu obveznog osnovnog obrazovanja u SRH, pregled prijedloga i primjedbi na amandmane na Ustav, izmjene i dopune saveznog budžeta, rezultate ankete provedene 1967/1968. o pitanjima iz oblasti porodičnog prava, godišnje izvještaje Skupštine zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja u SRH, izvještaje radnih tijela Republičkog vijeća o provedenim raspravama o prijedlozima zakona, materijale Saveza društava „Naša djeca“ SRH o neposrednoj dječjoj zaštiti u SRH u 1971. godini, izvještaje o radu Vrhovnog suda, carinske službe, Saveznog tužiteljstva, Republičkog vijeća za prekršaje i drugih ustanova, prijedlog Savezne skupštine za utvrđivanje nacrta novog Ustava SFRJ, prijedlog završnog računa federacije, materijale Republičkog sekretarijata za vodoprivredu u vezi s regulacijom Save, godišnje izvještaje o radu okružnih sudova, zapisnike o davanju svečanih izjava novoizabranih sudaca Vrhovnog suda Hrvatske, okružnih sudova i okružnih privrednih sudova pred predsjednikom Republičkog vijeća slično.

18,2 kutije kut. 525-543

http://arhinet.arhiv.hr

Page 164: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

164

HR-HDA-1081-11.7. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3. Radna tijela Republičkog vijeća U mandatnom razdoblju 1969-1974. djeluje 1 stalna komisija i 10 stalnih odbora Republičkog vijeća. Njihova nadležnost i sastav te rad u sjednicama definirani su Odlukom o izmjeni i dopuni Poslovnika Republičkog vijeća Sabora SRH od 8. svibnja 1969. godine (NN 25/1969).

69,1 kutija kut. 543-612

3.1. Mandatno-imunitetska komisija, 1969. Mandatno-imunitetska komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatima izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. Jedinica sadrži uvjerenja izbornih komisija izbornih jedinica o izboru zastupnika Republičkog vijeća na izborima 13.4.1969. godine.

0,1 kutija kut. 543

3.2. Odbor za društveni plan i financije Odbor obavlja zadatke u vezi s društvenim planiranjem, porezom, taksama i drugim doprinosima, kreditnim i bankarskim sustavom, osiguranjem, javnim zajmovima, financijskim poslovanjem radnih organizacija, funkcioniranjem službe društvenog knjigovodstva, te drugim pitanjima iz područja financija.

18,2 kutije kut. 543 - 561

3.2.1. Sjednice odbora, 24.6.1969.-16.4.1974.

5 kutija kut. 543-548

3.2.1.1. Zapisnici sjednica, 24. i 25.6.1969.-16.4.1974. Zapisnici 1-77. sjednice Odbora. 3.2.1.2. Materijali za sjednice

Materijali za 1-3, 9, 12, 15-16, 20-22, 24-29, 31-32, 34, 36, 38-39, 43-46, 48-52, 55-56, 58-59, 64-65, 68, 73-76. sjednicu Odbora.

3.2.2. Opća korespondencija, 16.7.1969.-30.1.1974.

Jedinica sadrži prijedloge zakona iz područja financija, materijale vezane uz rad na planu razvoja Jugoslavije 1971-1975, izvještaje Republičkog zavoda za planiranje (analiza ostvarivanja planiranog razvoja za 1969. godinu, koncepcija Društvenog plana razvoja Jugoslavije 1971-1975), izvještaje o radu Službe društvenog knjigovodstva, te razne materijale Savezne skupštine (nacrt predračuna sredstava federacije za investicije u privredi, rashode saveznih organa i organizacija, programi statističkih istraživanja od interesa za cijelu zemlju i drugo).

13,2 kutije kut. 548-561

3.3. Odbor za privredu Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređenjem proizvodnje i produktivnosti rada u industriji, rudarstvu, građevinarstvu i elektroprivredi, u vezi s robnim prometom, te drugim pitanjima iz tih djelatnosti i proizvodnog zanatstva.

4,5 kutije kut. 562-566

http://arhinet.arhiv.hr

Page 165: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

165

HR-HDA-1081-11.7. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.3.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 5.3.1970.-18.4.1974. Jedinica sadrži zapisnike 1-2, 4-21, 23-25, 27-58 sjednice Odbora. Uz zapisnik pojedine sjednice priložen je dnevni red sjednice i materijali za pojedine točke dnevnog reda.

1 kutija kut. 562

3.3.2. Opća korespondencija, 11.7.1969.-21.4.1973. Jedinica sadrži prijedloge zakona, materijale o položaju međimurskih ugljenokopa, razvoju geoloških istraživanja, problemima tekstilne industrije, zatim analize poslovanja privrednih organizacija SRH Službe društvenog knjigovodstva, zastupnička pitanja, informacije o radu Saveznog tržišnog inspektorata, izvještaje sa sjednica Međurepubličkog komiteta za razvojnu politiku i slično.

3,5 kutije kut. 563-566

3.4. Odbor za agrarnu politiku Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređenjem proizvodnje i prometa u području poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, te u drugim pitanjima od interesa za te djelatnosti.

2,3 kutije kut. 566-568

3.4.1. Zapisnici sjednica,18.1.1971.-19.4.1974. Zapisnici 24-31, 33, 35-45, 52-56, 62-67. sjednice Odbora. Uz zapisnike sjednica priložen je dnevni red.

3.4.2. Opća korespondencija, 1969-1974. Jedinica sadrži prijedloge zakona o lovstvu, iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta, zakona o duhanu i drugih zakona iz područja poljoprivrede i šumarstva, informacije Republičkog sekretarijata za privredu o ekonomskom položaju morskog ribarstva, politici dugoročnog razvoja poljoprivrede i slično.

3.5. Odbor za turizam Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređenjem turizma, ugostiteljstva i uslužnog zanatstva, te drugih pitanja od interesa za djelatnosti.

2,9 kutije kut. 568-571

3.5.1. Sjednice odbora 3.5.1.1. Zapisnici sjednica, 16.6.1969.-17.4.1974. Zapisnici 1-56. sjednice Odbora. 3.5.1.2. Materijali za sjednice, 16.6.1969.-17.4.1974. Materijali za 1-56. sjednicu Odbora. 3.5.2. Opća korespondencija, 27.5.1969.-9.1.1974.

Jedinica sadrži prijedlog zakona o sudjelovanju Federacije u financiranju turističke propagandne koncepcije srednjoročnog plana razvoja turizma, izvještaj Higijensko-epidemiološke službe Zadar o komunalno-sanitarnim nedostacima na području Zadra, te materijale vezane uz problematiku izdavanja raznih dozvola stranim turistima (podvodno ronjenje i slično).

http://arhinet.arhiv.hr

Page 166: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

166

HR-HDA-1081-11.7. Republičko vijeće Količina/ Kutija

3.6. Odbor za saobraćaj i veze Odbor obavlja zadatke u vezi s cestovnim, željezničkim, pomorskim, zračnim i poštanskim prometom.

4,1 kutija kut. 571-575

3.6.1. Sjednice odbora 3.6.1.1. Zapisnici sjednica, 11.6.1969.-16.4.1974. Zapisnici 1-62. sjednice Odbora. 3.6.1.2. Materijali za sjednice, 11.6.1969.-29.1.1974. Materijali za 1-35, 39-58. sjednicu Odbora. 3.6.2. Opća korespondencija, 6.6.1969.-9.4.1974.

Jedinica sadrži zahtjeve općina za preuzimanje kredita za ceste, prijedlog zakona o obveznom udruživanju željezničkih transportnih poduzeća, nacrt zakona o prometu na cestama, zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi, zakon o osnovama sigurnosti u željezničkom prometu, zakon o zračnom prometu, prijedlog zakona o poštanskim, telegrafskim i telefonskim uslugama slično.

3.7. Odbor za prostorno uređenje i stambeno-komunalnu politiku Odbor obavlja zadatke u vezi s urbanizacijom i prostornim uređenjem, stambenom i komunalnom djelatnošću i vodoopskrbom.

2,7 kutija kut. 576-578

3.7.1. Sjednice odbora 3.7.1.1. Zapisnici sjednica, 10.7.1969.-18.4.1974. Zapisnici 1-54. sjednice Odbora. 3.7.1.2. Materijali za sjednice, 17.9.1969.-12.9.1973. Materijali za 2-46. sjednicu Odbora. 3.7.2. Opća korespondencija, 20.5.1969.-9.4.1974.

Jedinica sadrži materijale Saveznog zavoda za privredno planiranje o osnovnim elementima projekcije razvoja stambeno-komunalne privrede u razdoblju 1971-1975. te informacije Republičkog zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove o položaju i razvoju stambeno-komunalne privrede na području SRH.

3.8. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu Odbor obavlja zadatke vezane uz prosvjetu, nauku, umjetnost i druga područja kulture i fizičke kulture.

3,8 kutije kut. 578-582

3.8.1. Zapisnici sjednica, 20.6.1969.-26.12.1973. Zapisnici 1-71. sjednice Odbora.

3.8.2. Opća korespondencija, 25.6.1969.-11.2.1974. Najveći dio spisa odnosi se na razne materijale, izvještaje i informacije Savezne skupštine i saveznih sekretarijata, zavoda i fondova (rezolucija Savezne skupštine o fizičkoj kulturi, informacije Saveznog savjeta za obrazovanje i kulturu o materijalnoj osnovi obrazovanja u postojećem sustavu financiranja

http://arhinet.arhiv.hr

Page 167: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

167

HR-HDA-1081-11.7. Republičko vijeće Količina/ Kutija

obrazovanja i odgoja, te utjecaju poreza, doprinosa i carina na razvoj kulturnih djelatnosti, završni račun Saveznog fonda za financiranje naučnih djelatnosti, informacije o aktualnim pitanjima koordinacije naučnih djelatnosti, informacije Jugoslavenskog zavoda za proučavanje školskih i prosvjetnih pitanja o stanju i problemima obrazovanja djece radnika na privremenom radu u inozemstvu i slično). Pored navedenog, jedinica sadrži i materijale vezane uz izmjene i dopune statuta fakulteta, Statut Sveučilišta u Zagrebu, godišnje programe rada Prosvjetnog savjeta Hrvatske, te izvještaje o radu, završne račune i financijske planove i programe rada Republičke zajednice za financiranje osnovnog obrazovanja.

3.9. Odbor za zdravstvenu i socijalnu politiku Odbor obavlja zadatke vezane uz zdravstvo, radne odnose, socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu.

9,5 kutija kut. 582-591

3.9.1. Sjednice odbora 3.9.1.1. Zapisnici sjednica, 23.5.1969.-15.4.1974. Zapisnici 1-80. sjednice Odbora. 3.9.1.2. Materijali za sjednice, 20.6.1969.-15.4.1974. Materijali za 2-70. sjednicu Odbora. 3.9.2. Opća korespondencija, 5.5.1969.-4.2.1974.

Jedinica sadrži godišnji izvještaj Skupštine Republičke zajednice socijalnog osiguranja poljoprivrednika, financijski plan Republičkog odbora saveza slijepih, prijedloge Savezne skupštine zakona o boračkoj naknadi, zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika, zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, zakona o stavljanju lijekova u promet, zakona o socijalnom osiguranje i drugih zakona iz područja zdravstva, rada, socijalne zaštite i socijalnog osiguranja.

3.10. Odbor za republički budžet i fondove Odbor obavlja zadatke u vezi s proračunskim sustavom, republičkim proračunom, završnim računom o izvršenju republičkog proračuna i fondova, te drugim pitanja financiranja društvenih potreba kroz proračun i fondove.

7,5 kutija kut. 592-599

3.10.1. Sjednice odbora 3.10.1.1. Zapisnici sjednica, 22.5.1969.-22.4.1974. Zapisnici 1-93. sjednice Odbora. 3.10.1.2. Materijali za sjednice Materijali za 1-92. sjednicu Odbora. 3.10.2. Opća korespondencija, 18.6.1969.-31.1.1974.

Jedinica sadrži zahtjeve općinskih skupština za dodjelu financijskih sredstava, zahtjeve industrijskih poduzeća za sanacijske kredite, te prijedloge zakona i izvještaje Savezne skupštine u vezi sa saveznim

http://arhinet.arhiv.hr

Page 168: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

168

HR-HDA-1081-11.7. Republičko vijeće Količina/ Kutija

proračunom i financijama (izvještaji o izvršenju saveznog budžeta, nacrt saveznog budžeta, prijedlog zakona o administrativnim taksama, prijedlozi završnih računa saveznog budžeta i slično).

3.11. Odbor za organizaciono-politička pitanja Odbor obavlja zadatke u vezi s društveno-političkim sustavom, društvenim samoupravljanjem, organizacijom vlasti i komunalnog sustava, organizacijom državne uprave, unutrašnjih poslova, pravosuđa, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva, te drugim pitanjima unutarnje politike.

13,3 kutije kut. 599-612

3.11.1. Sjednice odbora 3.11.1.1. Zapisnici sjednica, 24.6.1969.-16.4.1974.

Zapisnici 1-81. sjednice Odbora. Za pojedine sjednice sačuvani su i stenografski zapisnici .

3.11.1.2. Materijali za sjednice Materijali po točkama dnevnog reda za 1-79. sjednicu Odbora. 3.11.2. Opća korespondencija, 22.11.1969.-14.3.1974.

Jedinica sadrži molbe i predstavke naselja za izdvajanje iz sastava jedne i priključenje drugoj općini, izvještaje Republičkog sekretarijata za pravosuđe i javnu upravu o radu organa uprave i organizacija s javnim ovlaštenjima, ažurnosti sudova u SRH, zatim informacije Odjela za izvršenje krivičnih sankcija istog sekretarijata o strukturi osuđenih lica u kazneno-popravnim domovima, godišnje izvještaje o radu republičkih sekretarijata i Zavoda za javnu upravu, materijale Savezne skupštine o odobravanju predračuna prihoda i rasporeda prihoda posebnih računa saveznih organa uprave, savjeta i saveznih organizacija za 1970. godinu, materijale Saveznog zavoda za statistiku o popisu stanovništva u 1978. godini (program, metodologija, organizacija i troškovi) i slično.

Signatura: HR-HDA-1081-11.8 Naslov: Privredno vijeće Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 48,5 kutija; 4,85 d/m kut. br. 612-661 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Privrednog vijeća te njegovih odbora i komisija. Sadrži i veću cjelinu raznih materijala dostavljenih Privrednom vijeću i odborima i komisijama vijeća koji nisu razmatrani na sjednicama: izvještaje, informacije, elaborate, analize i druge materijale Skupštine SFRJ, SIV-a, saveznih sekretarijata, zavoda i fondova, IVS-a, republičkih sekretarijata, zavoda, fondova i uprava iz područja privrede u vezi s privrednim kretanjima, društveno-ekonomskom politikom, izvršavanjem programa rada sekretarijata, zavoda i uprava iz područja privrede, društvenog plana i proračuna, razvoja industrije, građevinarstva i zanatstva, poljoprivrede i

http://arhinet.arhiv.hr

Page 169: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

169

šumarstva, pomorstva, prometa i veza, trgovine, ugostiteljstva i turizma te drugih gospodarskih pitanja. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na ti jedinice: 11.8.1. Sjednice Privrednog vijeća 11.8.2. Opća korespondencija 11.8.3. Radna tijela Privrednog vijeća HR-HDA-1081-11.8. Privredno vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Privrednog vijeća 8.5.1969.-23.4.1974.

Vijeće samostalno raspravlja o stanju u oblasti privrede, financija, komunalnih poslova i urbanizma, raspravlja pitanja u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima kao i druga pitanja od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovog odnosa i razvijanja međusobne suradnje u tim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihovog rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, utvrđuje program rada. Vijeće raspravlja prijedlog republičkog budžeta i o njemu daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća i podnositi mu amandmane i davati mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju ako se odnose i na oblasti iz djelokruga Vijeća.

35,2 kutije kut. 612-647

1.1. Zapisnici sjednica, 8. i 9.5.1969.-23.4.1974. Zapisnici 1-68. sjednice Vijeća. Za pojedine sjednice sačuvani su i stenografski zapisnici sjednica.

1.2. Materijali za sjednice Materijali za 1-67. sjednicu Vijeća. 2. Opća korespondencija, 14.4.1969.-12.4.1974.

Jedinica sadrži informacije Saveznog zavoda za planiranje o privrednim kretanjima u 1969. godini i elementima ekonomske politike u 1970. godini, statute vodoprivrednih poduzeća, stavove IVS-a o prijedlozima budžeta SRH, analizu Republičkog zavoda za planiranje razvojnih mogućnosti SRH 1971- 1975, godišnje izvještaje Inspektorata rada, materijale u vezi s dugoročnim razvojnim mogućnostima komune Labin, informacije Republičkog sekretarijata za privredu o aktualnoj problematici poljoprivredno- prehrambenog kompleksa, program rada Privrednog vijeća Savezne skupštine i ostalih vijeća, zaključke Saveza sindikata Jugoslavije o razvoju društvene zaštite djece, materijale o osnovama društveno-ekonomske politike Savezne skupštine i slično.

11 kutija kut. 648-658

3. Radna tijela Privrednog vijeća U mandatnom razdoblju 1969-1974. djeluje 1 stalna komisija i 6 stalnih odbora Privrednog vijeća. Njihova nadležnost i sastav te rad u sjednicama definirani su Odlukom o izmjeni i dopuni Poslovnika Privrednog vijeća Sabora SRH od 8. svibnja 1969. godine (NN 26/1969).

2,3 kutije kut. 659-661

http://arhinet.arhiv.hr

Page 170: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

170

HR-HDA-1081-11.8. Privredno vijeće Količina/ Kutija

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Mandatno-imunitetska komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća. Jedinica sadrži izvještaj Republičke izborne komisije o izborima održanim 24.2.1969. godine, uvjerenja izbornih komisija o izboru zastupnika Privrednog vijeća, te materijale vezane uz ukidanje zastupničkog imuniteta Anti Todoriću.

0,2 kutije kut. 659

3.2. Odbor za društveni plan i društveno-ekonomske odnose Odbor razmatra godišnje, srednjoročne i dugoročne planove i programe razvoja, tekuća privredna kretanja i mjere za ostvarivanje usvojenih planova i programa, pitanja porezne i proračunske politike i osiguranja, pitanja društveno-ekonomskog sustava u cjelini, a posebno raspodjele društvenog proizvoda, proširene reprodukcije, vanjskotrgovinskog i deviznog režima, kreditno-monetarnog i bankarskog sustava, cijena, funkcioniranja privrednog sustava i pojedinih njegovih dijelova i druga pitanja značajna za opće uvjete privređivanja, društveno-ekonomski položaj radnika i organizacije udruženog rada.

0,8 kutije kut. 659

3.2.1. Zapisnici sjednica, 20.6.1969.-19.4.1974. Zapisnici 1-66. sjednice Odbora. 3.2.2. Opća korespondencija, 1969-1971.

Jedinica sadrži godišnje programe rada republičkih sekretarijata, zavoda i uprava (program rada za 1970. godinu Republičkog sekretarijata za privredu, Republičkog sekretarijata za vodoprivredu, Republičke geodetske uprave, Republičkog zavoda za planiranje, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove, Republičkog zavoda za tehničku suradnju, Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dugih).

3.3. Odbor za industriju, građevinarstvo i zanatstvo

Odbor prati i razmatra pitanja razvoja industrije, rudarstva, građevinarstva i zanatstva, te tekuća i godišnja kretanja i probleme, perspektivne planove i programe razvoja ovih djelatnosti.

0,6 kutije kut. 660

3.3.1. Zapisnici sjednica, 24.6.1969.-3.4.1974. Zapisnici 1-49. sjednice Odbora. 3.3.2. Opća korespondencija, 3.12.1969.-14.6.1972.

Jedinica sadrži kvantitativnu analizu globalne stambene situacije u SRH Republičkog zavoda za urbanizam, stambene i komunalne poslove, materijale o problemima tekstilne industrije ČATEKS Čakovec, geološkoj djelatnosti, problematici ugljenokopa i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 171: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

171

HR-HDA-1081-11.8. Privredno vijeće Količina/ Kutija

3.4. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo, 27.11.1969.-5.11.1973. Odbor prati i razmatra pitanja razvoja poljoprivrede, prehrambene industrije, šumarstva, prerade drveta i vodoprivrede, tekuća kretanja i probleme izvoza, godišnje i perspektivne planove i programe razvoja ovih djelatnosti. Jedinica sadrži mišljenja Republičkog sekretarijata za privredu o zakonu o unapređenju stočarstva, materijale o organizaciji i radu ribarske inspekcije na moru, elaborat Poslovnog udruženja vodoprivredne organizacije Hrvatske o problematici naknada za održavanje i izgradnju vodoprivrednih sistema u SRH, pitanja zaštite poljoprivrednih proizvođača i slično.

0,4 kutije kut. 660

3.5. Odbor za pomorstvo, 1971. Odbor prati i razmatra pitanja organizacije i razvoja pomorstva, brodogradnje i luka, tekuća kretanja i probleme, te godišnje i perspektivne planove i programe razvoja. Jedinica sadrži materijale Radne grupe vezane uz strategiju i dinamiku izgradnje te financiranje objekata u sklopu valorizacije vodnih putova Podunavlje – Zagreb – Rijeka, valorizaciju vodnih putova u Hrvatskoj i izgradnju kombiniranog puta Podunavlje – Jadran.

0,1 kutija kut. 661

3.6. Odbor za saobraćaji veze, 16.6.1969.-19.2.1974. Odbor razmatra pitanja razvoja prometa u cjelini i pojedinih prometnih grana, tekuća kretanja i probleme, godišnje i perspektivne planove i programe razvoja ovih djelatnosti. Jedinica sadrži materijale vezane uz nadopunu sistema financiranja cesta, zakonodavstvo o cestama, procjenu štete na telefonskim linijama uslijed vremenskih nepogoda na području Radne PTT jedinice Gospić, informativne materijale o transportu rude kombiniranim putem Bakar – Dunav - Linz, analizu efikasnosti privređivanja PTT poduzeća u SRH, Izvještaje Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova o tehnološko- ekonomskoj problematici stanica za tehnički pregled vozila i slično.

0,1 kutija kut. 661

3.7. Odbor za robni promet, ugostiteljstvo i turizam Odbor razmatra pitanja organizacije i unapređivanja robnog prometa, turističke privrede, ugostiteljstva, te tekuća kretanja i probleme, godišnje i perspektivne planove i programe razvoja ovih djelatnosti.

0,1 kutija kut. 661

3.7.1. Zapisnik sjednice, 22.4.1974. Zapisnik sjednice održane 22.4.1974. godine 3.7.2. Opća korespondencija, 25.6.1969.-4.1.1974.

Jedinica sadrži informacije Tržišnog inspektorata o nedostacima u ugostiteljskim radnjama, materijale o konfekcioniranju svježeg mesa, te informacije Udruženja samostalnih zanatlija Pula o stanju zanatstva.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 172: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

172

Signatura: HR-HDA-1081-11.9 Naslov: Prosvjetno-kulturno vijeće Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 32,7 kutija; 3,27 d/m kut. br. 661-693 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća i njegovih odbora i komisija. Veću cjelinu čine materijali dostavljeni Prosvjetno-kulturnom vijeću i odborima i komisijama Vijeća koji nisu razmatrani na sjednicama: prijedlozi zakona iz područja prosvjete i kulture Skupštine SFRJ i IVS-a, izvještaji, informacije, analize i drugi materijali republičkih sekretarijata, zavoda, savjeta i fondova iz područja prosvjete i kulture u vezi s razvojem kulturnih djelatnosti (arhivi, biblioteke, glazba), financiranjem kulturnih manifestacija, zaštitom spomenika kulture, razvojem osnovnog, srednjeg i visokog školstva, znanosti, unapređenjem fizičke kulture i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 11.9.1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća 11.9.2. Opća korespondencija 11.9.3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća HR-HDA-1081-11.9. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Prosvjetno-kulturnog vijeća, 8.5.1969.-23.4.1974.

Vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora koji su mu stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće samostalno raspravlja o stanju u oblasti prosvjete, znanosti, umjetnosti i drugih oblasti kulture i fizičke kulture, raspravlja o pitanjima u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovih odnosa i razvijanja međusobne suradnje u tim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno- imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu, te utvrđuje program rada. Vijeće raspravlja o prijedlogu republičkog budžeta i društvenog plana i o njima daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnositi mu amandmane i davati mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju, ako se prijedlog ili pitanje odnosi i na oblast iz djelokruga Vijeća.

18,5 kutija kut. 661-679

1.1. Zapisnici sjednica, 8. i 9.5.1969.-21.2.1974. Zapisnici 1, 3-43. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 8.5.1969.-23.4.1974. Materijali za 1-44. sjednicu Vijeća.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 173: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

173

HR-HDA-1081-11.9. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/ Kutija

2. Opća korespondencija, 12.5.1969.-19.4.1974. Jedinica sadrži izvještaj Zavoda za unapređivanje osnovnog obrazovanja SRH, materijale vezane uz osnivanje fonda Kata Pejnović, predstavku u vezi s financiranjem Dubrovačkih ljetnih igara, informacije o stanju Kneževa dvora u Dubrovniku, memorandum za uvrštenje jezgre Labina u red najvišeg nacionalnog značaja, materijale Republičkog zavoda za planiranje u vezi s globalnom koncepcijom dugoročnog razvoja glazbenih i arhivske djelatnosti u SRH 1971-1975, prijedloge zakona iz područja prosvjete i kulture IVS-a i Savezne skupštine, izvještaje o radu Sveučilišta u Zagrebu i materijalnoj, financijskoj i kadrovskoj osnovi Sveučilišta u razdoblju 1966-1970, izvještaje o materijalnim rashodima fakulteta i visokih škola u sastavu Sveučilišta, pristupne osnove IVS-a glede izrade društvenog plana razvoja SRH za razdoblje 1976-1980, materijale o reguliranju izdavačkih prava i slično.

12,7 kutija kut. 679-692

3. Radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća Stalna radna tijela Prosvjetno-kulturnog vijeća, njihov sastav, nadležnost i rad na sjednicama definirani su Odlukom o osnivanju stalnih odbora i komisija Prosvjetno-kulturnog vijeća Sabora od 8. srpnja 1969. godine (NN 32/1969).

1,5 kutija kut. 692-693

3.1. Odbor za visoko školstvo i naučni rad Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređivanjem nastavnog i znanstvenog rada u visokoškolskim i znanstvenim ustanovama.

0,5 kutije kut. 692

3.1.1. Zapisnici sjednica, 9.10.1969.-17.4.1974. Zapisnici 1-27. sjednice Odbora. 3.1.2. Opća korespondencija, 12.9.1969.-11.2.1974.

Jedinica sadrži prijedlog Zavoda za unapređenje osnovnog obrazovanja glede organizacije studija za školske pedagoge osnovnih škola, primjedbe i mišljenja Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu, nacrt zakona o visokom školstvu i prijedlog zakona o srednjem obrazovanju, priopćenja Sindikata radnika društvenih djelatnosti SRH o samoupravnom organiziranju i financiranju Sveučilišta i slično.

3.2. Odbor za prosvjetu Odbor obavlja zadatke vezane uz organizaciju i unapređivanje odgoja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školama II. stupnja, te obrazovanje kadrova uopće.

0,5 kutije kut. 693

3.2.1. Zapisnici sjednica, 15.7.1969.-22.4.1974. Zapisnici 1-38. sjednice Odbora. 3.2.2. Opća korespondencija, 18.11.1969.-14.2.1972.

Jedinica sadrži zaključke općinskog sabora općine Ozalj o problemima društvenog razvoja općine Ozalj, program rada Pedagoškog savjeta Hrvatske, materijale Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu o stanju u Saobraćajnom školskom centru Zagreb i radu na obrazovanju odraslih, tumačenja zakonskih članaka o srednjem obrazovanju i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 174: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

174

HR-HDA-1081-11.9. Prosvjetno-kulturno vijeće Količina/ Kutija

3.3. Odbor za kulturu Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređivanjem kulturno- umjetničkog rada.

0,2 kutije kut. 693

3.3.1. Zapisnici sjednica, 30.10.1969.-16.4.1974. Zapisnici 1-24. sjednice Odbora. 3.3.2. Opća korespondencija, 3.3.1970.-14.6.1972.

Jedinica sadrži informacije o Republičkom fondu za unapređivanje kulturnih djelatnosti, teze Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu za izmjenu i dopunu zakona o bibliotekama, te materijale vezani uz podizanje spomenika Augustu Cesarcu.

3.4. Odbor za fizičku kulturu Odbor obavlja zadatke u vezi s organizacijom i unapređivanjem fizičke kulture u školama, fizičke kulture mladih i odraslih.

0,3 kutije kut. 693

3.4.1. Zapisnici sjednica, 11.11.1969.-25.12.1973. Zapisnici 1-17. sjednice Odbora. 3.4.2. Opća korespondencija, 25.2.1970.-9.11.1971.

Jedinica sadrži program istraživanja na području fizičke kulture Instituta za kineziologiju, projekt „Sportska aktivnost studenata u SRH“, te prijedlog za donošenje zakona o fizičkoj kulturi.

Signatura: HR-HDA-1081-11.10 Naslov: Socijalno-zdravstveno vijeće Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 27,7 kutija; 2,77 d/m kut. br. 694-721 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća i njegovih odbora i komisija. Veću cjelinu čine materijali dostavljeni Socijalno-zdravstvenom vijeću i njegovim odborima i komisijama koji nisu razmatrani na sjednicama: izvještaji, informacije, analize, elaborati i drugi materijali Skupštine SFRJ, SIV-a i saveznih zavoda, te republičkih sekretarijata, fondova, zavoda i zajednica iz područja zdravstva i socijalnog osiguranja u vezi s razvojem mreže zdravstvenih ustanova, zdravstvenog i socijalnog osiguranja i zaštite i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 11.10.1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća 11.10.2. Opća korespondencija 11.10.3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća

http://arhinet.arhiv.hr

Page 175: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

175

HR-HDA-1081-11.10. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/ Kutija

1. Sjednice Socijalno-zdravstvenog vijeća, 8.5.1969.-23.4.1974. Vijeće obavlja poslove iz nadležnosti Sabora koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Vijeće samostalno raspravlja o stanju u oblasti narodnog zdravlja, socijalne zaštite, socijalnog osiguranja i radnih odnosa, raspravlja o pitanjima u vezi s ostvarivanjem zakona i drugih akata Sabora u tim oblastima, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog interesa za radne i druge organizacije, općine i kotare radi usklađivanja njihovih odnosa i razvijanja međusobne suradnje u navedenim društvenim oblastima. Vijeće samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate svojih članova i odlučuje o njihovim mandatno-imunitetskim pitanjima, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva odbore, komisije i druga tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira članove tih tijela, donosi poslovnik o svom radu i utvrđuje program rada. Vijeće raspravlja o prijedlogu republičkog budžeta i društvenog plana i o njima daje nadležnim vijećima svoja mišljenja, primjedbe i prijedloge za izmjene i dopune. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili pitanju iz djelokruga drugog vijeća, podnositi mu amandmane i davati mišljenje o prijedlogu zakona ili pitanju, ako se odnose i na oblasti iz djelokruga Vijeća. Vijeće samostalno raspravlja o izvještaju Izvršnog vijeća i odgovarajućih republičkih organa uprave.

20,5 kutija kut. 694-714

1.1. Zapisnici sjednica, 8. i 9.5.1969.-23.4.1974. Zapisnici 1-50. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 8.5.1969.-23.4.1974. Materijali za 1-50. sjednicu Vijeća. 2. Opća korespondencija, 15.5.1969.-19.4.1974.

Jedinica sadrži razne materijale Savezne skupštine, SIV-a i saveznih zavoda (materijali SIV-a o realizaciji ekonomske politike, poslovnik SZV Savezne skupštine, materijali Savezne skupštine o zdravstvenom i fizičkom stanju omladine, djece i 18-godišnjaka SFRJ, informacije Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu o zdravstvenoj zaštiti školske djece i omladine i slično), zatim izvještaje i materijale republičkih fondova i zajednica iz područja zdravstva i socijalnog osiguranja (npr. financijski plan Republičkog fonda za socijalnu zaštitu, izvještaj o radu Zajednice invalidsko-mirovinskog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika SRH i drugo). Sadrži i materijale Republičkog sekretarijata za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove o prostornom planu SRH za razdoblje razvoja do 2000. godine, predstavke u vezi s naplatom potraživanja zdravstvenih organizacija i slično.

6 kutija kut. 714-720

3. Radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća Stalna radna tijela Socijalno-zdravstvenog vijeća, njihova nadležnost, sastav te rad na sjednicama, definirani su Odlukom o osnivanju stalnih odbora i komisija Socijalno-zdravstvenog vijeća Sabora od 8. svibnja 1969. godine (NN 26/1969).

1,2 kutije kut. 720-721

3.1. Mandatno-imunitetska komisija Komisija ispituje i provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o rezultatu izbora, daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku

0,1 kutija kut. 720

http://arhinet.arhiv.hr

Page 176: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

176

HR-HDA-1081-11.10. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/ Kutija

mandata članova Vijeća, raspravlja sva pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika, ako Vijeće nije na okupu, daje odobrenje za lišenje slobode i za pokretanje odnosno nastavljanje krivičnog postupka protiv zastupnika, uz naknadnu potvrdu Vijeća.

kut. 720

3.1.1. Zapisnici sjednica, 13.12.1972. i 27.12.1972. Zapisnici 4. i 5. sjednice Komisije. 3.1.2. Materijali za sjednice

Jedinica sadrži uvjerenja izbornih komisija o izboru zastupnika za Socijalno-zdravstveno vijeće na izborima održanim 11.4.1969. godine, po izbornim jedinicama.

3.2. Odbor za zdravstvenu zaštitu, 10.7.1969.-22.4.1974.

Odbor obavlja zadatke u vezi sa zdravstvenim stanjem građana, programiranjem i financiranjem zdravstvene zaštite, organizacijom i unapređenjem zdravstvene djelatnosti, stanjem i potrebama kadrova u zdravstvu, razvojem mreže zdravstvenih ustanova, samoupravljanjem u zdravstvenim radnim organizacijama te odnosima zdravstvenih radnika i građana. Jedinica sadrži zapisnike i materijale za 1-39. sjednicu Odbora.

0,4 kutije kut. 720

3.3. Odbor za socijalnu zaštitu Odbor obavlja zadatke i razmatra pitanja u vezi sa stanjem socijalne zaštite, organizacije i unapređenja socijalne službe, financiranjem socijalne zaštite, stanjem i potrebama kadrova u socijalnoj zaštiti, razvojem mreže socijalnih ustanova, socijalnom i profesionalnom rehabilitacijom djece i odraslih invalidnih osoba svih kategorija invalidnosti, usklađivanjem djelatnosti organa, ustanova i organizacija koje se bave rehabilitacijom, samoupravljanjem u socijalnim ustanovama i drugim ustanovama iz djelokruga rada odbora.

0,5 kutije kut. 721

3.3.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 6.11.1969.-23.4.1974. Zapisnici i materijali za 1-31. sjednicu Odbora.

3.3.2. Opća korespondencija, 16.12.1969.-21.2.1974. Jedinica sadrži izvještaj o radu i program rada Republičkog zavoda za socijalni rad, te program rada Republičkog sekretarijata za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu za 1970. godinu.

3.4. Odbor za zdravstveno i socijalno osiguranje i rad

Odbor obavlja zadatke i razmatra pitanja organizacije i financiranja socijalnog osiguranja, stanja fondova zdravstvenog i invalidsko-mirovinskog osiguranja radnika, socijalnog osiguranja poljoprivrednika, odnosa između organizacija socijalnog osiguranja i zdravstvenih radnih organizacija, samoupravljanja osiguranika, samoupravljanja u organizacijama socijalnog osiguranja i njihovim radnim organizacijama, zaštite radnika pri radu i higijensko-tehničke zaštite te samoupravljanja u ustanovama iz djelokruga Republičkog sekretarijata za rad.

0,2 kutije kut. 721

3.4.1. Zapisnici sjednica, 9.7.1969.-25.12.1973. Zapisnici 1-35. sjednice Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 177: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

177

HR-HDA-1081-11.10. Socijalno-zdravstveno vijeće Količina/ Kutija

3.4.2. Opća korespondencija, 29.11.1969.-6.7.1972. Jedinica sadrži primjedbe na Nacrt zakona o zdravstvenom osiguranju i obveznim oblicima zdravstvene zaštite stanovništva, prijedloge zakona o zdravstvu, izvještaj Republičkog zavoda za socijalno osiguranje o zadacima službe provođenja zdravstvenog osiguranja, program rada Republičkog sekretarijata za rad, analizu mogućnosti uvođenja mirovinskog osiguranja individualnih poljoprivrednih proizvođača na području općine Podravska Slatina i slično.

kut. 721

Signatura: HR-HDA-1081-11.11 Naslov: Organizaciono-političko vijeće Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 46,6 kutija; 4,66 d/m Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Organizaciono-političkog vijeća i njegovih odbora i komisija. Veću cjelinu čine materijali dostavljeni Organizaciono-političkom vijeću i odborima i komisijama Vijeća koji nisu razmatrani na sjednicama: izvještaji i informacije Skupštine SFRJ i SIV-a u vezi s rasporedom deviza za potrebe federacije, saveznim budžetom, saveznim zakonima i slično, izvještaji, informacije, analize, elaborati i drugi materijali republičkih sekretarijata i zavoda u vezi s radom okružnih i privrednih sudova, radom i financiranjem općinskih skupština, formiranjem mjesnih zajednica, funkcioniranjem i organizacijom državne uprave, sudova, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva, problemima javne sigurnosti, društvene obrane i sličnom problematikom. HR-HDA-1081-11.11. Organizaciono-političko vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Organizaciono-političkog vijeća 8.5.1969.-23.4.1974.

Organizaciono-političko vijeće u okviru ustavnih ovlasti radi na izgradnji ustavnog sistema, posebno sistema društvenog samoupravljanja (ostvarivanje samoupravljanja u radnim i drugim organizacijama, općini i kotaru), budžetskog sistema i budžetske kontrole, sistema pravosuđa i državne uprave. Vijeće obavlja poslove koji su mu Ustavom stavljeni u djelokrug ravnopravno s Republičkim vijećem ili samostalno. Samostalno obavlja poslove u vezi sa svojom organizacijom i konstituiranjem: verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima svojih članova, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, odlučuje o osnivanju i o djelokrugu svojih odbora, komisija i drugih tijela Vijeća, donosi poslovnik o svom radu te utvrđuje program rada. Vijeće može samostalno raspravljati o prijedlogu zakona ili o pitanju iz djelokruga drugih vijeća Sabora i podnositi im amandmane te davati mišljenja o tim prijedlozima ili pitanjima ako su od interesa za radne zajednice iz oblasti rada koja je u njegovom djelokrugu.

28,5 kutija kut. 721-750

1.1. Zapisnici sjednica, 8. i 9.5.1969.-23.4.1974. Zapisnici 1-56. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 8.5.1969.-23.4.1974. Materijali za 1-56. sjednicu Vijeća.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 178: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

178

HR-HDA-1081-11.11. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

2. Opća korespondencija, 21.5.1969.-23.4.1974. Jedinica sadrži prijedloge zakona Savezne skupštine, prijedloge odluka SIV-a o rasporedu deviza utvrđenih za potrebe Federacije, prijedloge budžeta Federacije, izvještaje o radu općinskih i okružnih sudova u SRH, izvještaje i informacije Republičkog zavoda za upravu o brojnom stanju i strukturi kadrova u općinskoj i republičkoj upravi te o ažurnosti sudova u SRH, program rada IVS-a, završne račune Narodne banke Jugoslavije, zapisnike i materijale sa sjednica općinskih skupština i slično.

14 kutija kut. 750-764

3. Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća Radna tijela Organizaciono-političkog vijeća, njihova nadležnost i sastav te rad na sjednicama definirani su Odlukom o osnivanju, djelokrugu i sastavu stalnih odbora i komisija Organizaciono-političkog vijeća Sabora od 19. lipnja 1969. godine (NN 30/1969).

4 kutije kut. 764-768

3.1. Odbor za komunalni sistem Odbor prati rad općinskih skupština i drugih zajednica građana, ostvarivanje ustavnih principa kroz statute tih zajednica, te druga pitanja od interesa za razvoj komunalnog sistema u skladu s odredbama Ustava.

0,2 kutije kut. 764

3.1.1. Zapisnici sjednica, 17.11.1969.-21.2.1974. Zapisnici 1-4. sjednice odbora održane u razdoblju 17.11.1969.-24.4.1970. i 16-22. sjednice Odbora održane u razdoblju 19.2.1973. -21.2.1974.

3.1.2. Opća korespondencija, 20.12.1971.-13.2.1974.

Jedinica sadrži elaborat Republičkog zavoda za javnu upravu o ostvarivanju političko-izvršne funkcije u općinama, materijale o položaju i ulozi vijeća radnih zajednica u općinskoj skupštini, te elaborat istog Zavoda o javnosti rada općinskih skupština.

3.2. Odbor za društveno-ekonomski i budžetski sistem

Odbor razmatra izgradnju društveno-ekonomskog i proračunskog sistema u skladu s Ustavom, razmatra prijedloge zakona i drugih akata koji se odnose na proračun, financiranje društveno-političkih zajednica i fondove.

0,6 kutija kut. 764

3.2.1. Zapisnici sjednica, 17.1.1973.-14.3.1974. Zapisnici 37-46. sjednice Odbora. 3.2.2. Opća korespondencija, 15.5.1969.-19.4.1973.

Jedinica sadrži predstavke općinskih skupština u vezi sa sanacijom općinskih proračuna i dodjelom financijskih sredstava, obrazloženja općinskih skupština neizvršenja općinskih proračuna, materijale o problematici društveno-ekonomskog razvoja općina i slično.

3.3. Odbor za pravosuđe i društvenu obranu

Odbor razmatra funkcioniranje i organizaciju sudova, javnog tužilaštva i javnog pravobranilaštva, probleme javne sigurnosti i društvene obrane, te probleme samoupravljanja radnih zajednica u tim djelatnostima.

0,9 kutija kut. 765

3.3.1. Zapisnici sjednica, 19.1.1973.-2.4.1974. Zapisnici 38-48. sjednice Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 179: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

179

HR-HDA-1081-11.11. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

3.3.2. Opća korespondencija, 24.10.1969.-9.4.1974. Najveći dio dokumentacije odnosi se na izvještaje Republičkog sekretarijata za pravosuđe i javnu upravu o radu mirovnih vijeća, aktualne probleme sudova i javnih tužilaštava u SRH, te informacije o rezultatima kandidata na pravosudnim ispitima. Jedinica sadrži i statističke izvještaje o radu sudova opće nadležnosti i privrednih sudova u SRH, godišnji izvještaj o radu Republičkog vijeća za prekršaje i slično.

kut. 765

3.4. Odbor za upravu Odbor razmatra i proučava probleme funkcioniranja i organizacije državne uprave, unapređenje njenog rada, organizacijske, materijalne, političke i pravne uvjete ostvarivanja prava građana pred organima uprave i organizacijama s javnim ovlastima, razmatra probleme samoupravljanja radnih zajednica u organima uprave, te predlaže Vijeću poduzimanje potrebnih mjera.

1,9 kutija kut. 765-767

3.4.1. Zapisnici sjednica, 7.7.1969.-29.3.1974. Zapisnici 1-9. sjednice održane u razdoblju 7.7.1969.-16.6.1970. te 34-47. sjednice, održane u razdoblju 17.1.1973.-29.3.1974.

3.4.2. Opća korespondencija, 8.7.1969.-29.1.1974.

Jedinca sadrži izvještaje o radu Republičkog zavoda za javnu upravu, te informacije o programiranju rada u republičkim organima uprave, zatim informacije Republičkog sekretarijata za pravosuđe i javnu upravu o radu organa uprave u SRH, o ostvarivanju intencija Zakona o upravi u pogledu organizacije općinske uprave i stručnih službi općinskih skupština, te materijale o ustavnom reguliranju uprave. Pored navedenog, sadrži i programe rada republičkih organa za 1974. godinu, zahtjeve okružnih javnih tužilaštava za osiguranje sredstava za posebne namjene u 1974. godini, programe rada okružnih sudova i zahtjeve za osiguranje sredstava za obavljanje redovite djelatnosti u 1974. godini, programe rada okružnih privrednih sudova i slično.

3.5. Komisija za mjesne zajednice, 1969-1973.

Komisija razmatra probleme rada mjesnih zajednica, predlaže Vijeću raspravljanje o pojedinim pitanjima njihovog rada i mjere za unapređenje rada mjesnih zajednica, te surađuje s općinskim skupštinama u pogledu utjecaja na rad mjesnih zajednica. Komisija usklađuje svoj rad s Odborom za komunalni sistem i određene prijedloge i mjere za unapređenje rada mjesnih zajednica razmatra zajedno s Odborom prije nego što ih podnese Vijeću. Jedinica sadrži podatke općinskih skupština o formiranju i djelovanju mjesnih zajednica u općinama s područja Bjelovara, Karlovca, Osijeka, Rijeke, Pule, Siska, Splita, Varaždina i Zagreba sa stanjem 1.9.1969. godine, zapisnik sa savjetovanja predsjednika mjesnih zajednica održanog 18. i 19. siječnja 1972. godine u Opatiji (Odbor za koordinaciju aktivnosti mjesnih zajednica Republičke konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske) i slično.

0,4 kutije kut. 767-768

http://arhinet.arhiv.hr

Page 180: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

180

HR-HDA-1081-11.11. Organizaciono-političko vijeće Količina/ Kutija

3.6. Komisija za narodnu obranu, 15.10.1969.-22.6.1971. Komisija razmatra i podnosi prijedloge o pitanjima narodne obrane koja predstavljaju prava i dužnosti građana, radnih i drugih organizacija i društveno-političkih zajednica, te poduzimanju akcija na većem angažiranju predstavničkih tijela i organa upravljanja u radnim organizacijama u svrhu jačanja obrambene sposobnosti zemlje. Jedinica sadrži prijedlog programa rada Odbora za narodnu obranu Savezne skupštine, skraćeni tekst stenografskih bilješki sa zajedničke sjednice Odbora Vijeća naroda za narodnu obranu i Odbora Društveno-političkog vijeća za narodnu obranu Savezne Skupštine održane 6.2.1970. te izvještaje sa sjednica istog odbora Savezne skupštine.

0,1 kutija kut. 768

Signatura: HR-HDA-1081-11.12 Naslov: Klubovi zastupnika Vrijeme nastanka: 1969-1974. Razina opisa: podserija Količina: 1 knjiga, 0,7 kutija; 0,1 d/m knj. br. 93 kut. br. 768 HR-HDA-1081-11.12. Klubovi zastupnika vijeća Sabora SRH Količina/

Knjiga/Kutija 1. Urudžbeni zapisnik Kluba zastupnika Sabora SRH Evidencija spisa Kluba zastupnika Sabora SRH po godinama (1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972. i 1973).

1 knjiga 0,7 kutija; knj. 93 kut. 768

2. Sekcija Kluba zastupnika Republičkog vijeća Zapisnik sjednice održane 10.6.1969. i stenografski zapisnici sjednica (sastanaka) održanih 25.11.1969, 4.6.1970, 16.7.1971, 27.12.1971. i 9.11.1972. godine. 3. Sekcija Kluba zastupnika Privrednog vijeća Stenografski zapisnici sjednica održanih 14.1.1970, 28.1.1970, 17.5.1971, 16.6.1971. i 14.1.1972. 4. Sekcija Kluba zastupnika Prosvjetno-kulturnog vijeća

Stenografski zapisnik i izvodi s 2. sjednice 13.1.1970. i stenografski zapisnik 3. sjednice 7.5.1970. godine

5. Sekcija Kluba zastupnika Socijalno-zdravstvenog vijeća Stenografski zapisnici 2. sjednice održane 19.5.1970. i sjednice održane 28.12.1971. godine. 6. Sekcija Kluba zastupnika Organizaciono-političkog vijeća Stenografski zapisnici 1. sjednice 24.12.1969. i sjednice održane 11.11.1971. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 181: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

181

Signatura: HR-HDA-1081-12 Naslov: SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1974-1978. Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: serija Količina: 2 knjige, 432 kutije; 43,2 d/m knj. br. 94-95 kut. br. 769-1200 Sadržaj Serija sadrži akte Sabora SRH usvojene na sjednicama vijeća u razdoblju od svibnja 1974. do travnja 1978. godine, strogo povjerljive i povjerljive spise upućene saborskim vijećima i njihovim radnim tijelima, korespondenciju predsjednika Sabora, zapisnike sjednica i korespondenciju Predsjedništva Sabora SRH, zapisnike i materijale za sjednice radnih tijela Sabora, zapisnike sjednica Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkih vijeća, te njihovih radnih tijela. Sadržajno veću cjelinu gradiva čine razni materijali koji nisu bili predmetom sjednica, a vezani su uz problematiku iz nadležnosti Vijeća udruženog rada, Vijeća općina, Društveno-političkog vijeća i njihovih radnih tijela. Riječ je o raznim predstavkama, izvještajima, informacijama, elaboratima, i drugim materijalima Skupštine SFRJ, SIV-a, saveznih sekretarijata, zatim IVS-a, republičkih sekretarijata, savjeta, zavoda, fondova, organizacija, poduzeća i građana o pitanjima raspolaganja društvenim sredstvima, osnivanja samoupravnih interesnih zajednica, donošenja društvenih planova i proračuna, razvoja proizvodnje i trgovine, pomorstva, prometa i veza, poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva, razvoja zdravstva, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, obrazovanja, znanosti i kulture, djelovanja komunalnog sistema, prostornog uređenja, stambeno-komunalne politike i zaštite okoline, rada organa uprave, organizacije i rada sudova, osiguravanja društvene samozaštite i javne sigurnosti i slično. Plan sređivanja Sva dokumentacija nastala poslovanjem Sabora SRH u mandatnom razdoblju 1974-1978. evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora. Nakon evidentiranja spisi su dostavljani u rad radnim tijelima Sabora, vijećima i radnim tijelima vijeća prema nadležnosti. Uz sve spise u urudžbenim zapisnicima se navode odgovarajuće brojčane oznake, definirane Rješenjem o brojčanim oznakama Sabora Socijalističke Republike Hrvatske (broj. 6642/1-74, 26.12.1974) koje ukazuju na organizacijsku jedinicu kojoj je spis dostavljen na rad. Osim po vijećima i radnim tijelima, spisi se razvode i po sjednicama vijeća, te se uz spise koji su razmatrani na sjednicama vijeća navodi oznaka vijeća i redni broj sjednice vijeća. Po sadržajnom načelu, te poštujući unutarnju organizaciju Sabora, serija je podijeljena u deset podserija: 12.1. Akti Sabora SRH 12.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti 12.3. Kabinet predsjednika Sabora SRH 12.4. Predsjedništvo Sabora SRH 12.5. Delegacija Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ 12.6. Radna tijela Sabora SRH 12.7. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora SRH 12.8. Vijeće udruženog rada 12.9. Vijeće općina 12.10. Društveno-političko vijeće

http://arhinet.arhiv.hr

Page 182: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

182

Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-12.1 Naslov: Akti Sabora Socijalsitičke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 19 kutija; 1,9 d/m kut. br. 769-787 Sadržaj Podserija sadrži pečatom Sabora ovjerene izvornike ustavnih zakona, zakona, odluka, zaključaka, preporuka, rezolucija, društvenih planova, programa, proračuna SRH, poslovnika Sabora i saborskih vijeća, završnih račune SRH i društvenih dogovora usvojenih na sjednicama saborskih vijeća. Akti su složeni po vrsti akata, a unutar svake vrste kronološki, prema datumu donošenja. HR-HDA-1081.12.1. Akti Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Ustavni zakoni, 30.12.1974.-29.12.1976. 0,1 kutija

kut. 769 2. Zakoni, 3.7.1974.-5.6.1978. 10,1 kutija

kut. 769-779 3. Odluke, 8.5.1974.-18.4.1978. 3,8 kutije

kut. 779-782 4. Zaključci, 11.12.1974.-18.5.1977. 0,3 kutije

kut. 783 5. Preporuke, 19.6.1975.-24.11.1977. 0,3 kutije

kut. 783 6. Rezolucije, 26.12.1974.-28.12.1977. 0,2 kutije

kut. 783 7. Društveni plan SRH 1976-1980, 20.7.1976. 0,2 kutije

kut. 783 8. Programi, 26.12.1974.-21.7.1977. 0,5 kutije

kut. 784 9. Proračuni SRH, 30.10.1974.-30.12.1977.

0,5 kutije kut. 784

10. Poslovnici, 21.5.1975.-18.5.1977.

0,5 kutije kut. 785

11. Završni računi, 3.7.1974.-24.6.1976.

0,1 kutije kut. 785

12. Društveni dogovori, 19.7.1974.-2.11.1977. Društveni dogovori o utvrđivanju područja zajednice općina dalmatinskog područja, slavonsko-baranjskog područja, kvarnersko-goransko-istarskog područja, zagrebačkog područja, sisačko-baranjskog područja, varaždinsko- međimurskog područja, karlovačko-kordunskog područja i bilogorsko- podravskog područja (društveni dogovori 19.7.1974), društveni dogovori o dohotku, omladinskim radnim akcijama, razvoju privrede u SRH 1976-1980. i slično.

2,4 kutije kut. 785-787

http://arhinet.arhiv.hr

Page 183: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

183

Signatura: HR-HDA-1081-12.2 Naslov: Dokumentacija s oznakom tajnosti Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 12 kutija; 1,2 d/m kut. br. 788-799 Podserija sadrži spise s oznakom tajnosti upućene Tajništvu, Kabinetu predsjednika, Predsjedništvu Sabora SRH, vijećima i pojedinim radnim tijelima. Spisi su podijeljeni u dvije jedinice prema oznaci tajnosti. Složeni su po godinama, po urudžbenim brojevima unutar svake godine. HR-HDA-1081-12.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti Količina/

Kutija 1. Strogo povjerljivi spisi, 9.9.1974.-25.4.1978.

Jedinica sadrži informacije Saveznog sekretarijata za inostrane poslove o proslavi Dana republike među iseljenicima i antijugoslavenskim demonstracijama ekstremne emigracije, program rada Saveznog saveta za međunarodne odnose, zaključke i informacije IVS-a o izradi i donošenju planova obrane u SRH i o stanju priprema općenarodne obrane SRH, izvještaji IVS-a o posjetima delegacija inozemstvu, te elaborate o razvoju ekonomskih odnosa s inozemstvom, upute za rad Republičkog protokola, izvještaj Saveznog sekretarijata za vanjske poslove o Konferenciji o sigurnosti i suradnji u Europi te Završni akt konferencije u Helsinkiju 1975. god., materijale CK SKH „Idejno-političke osnove međunarodne kulturne, naučne, prosvjetne i tehničke suradnje“ i „Inozemna propaganda i naši zadaci u djelovanju prema inozemstvu“, materijale General štaba JNA o obuci i osposobljavanju omladine, stanovništva i kadrova za obranu i zaštitu i izvođenje vježbi općenarodne zaštite, izvještaje i prijedloge zakona Skupštine SFRJ vezane uz budžet i završni račun Federacije, kreditno-monetarnu politiku, zaduženja zbog osiguravanja sredstava, ratifikaciju Sporazuma između Vlade SFRJ i Vlade Republike Iraka o isporukama nafte i zajmu i slično.

6 kutija kut. 788-793

2. Povjerljivi spisi, 17.5.1974.-11.5.1978. Jedinica sadrži informacije IVS-a o izgradnji Jugoslavenskog naftovoda, godišnje izvještaje Javnog tužilaštva Hrvatske o kriminalitetu u privredi te sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta djece i omladine na području SRH, godišnje izvještaje o radu Odjeljenja Saveznog deviznog inspektorata u Zagrebu, izvještaje Saveznog sekretarijata za inostrane poslove i Saveznog vijeća Skupštine SFRJ o inozemnim posjetima, izvještaje Skupštine SFRJ o stanju i problemima sigurnosti u željezničkom prometu te stanju i problemima sigurnosti granice i osiguranja pograničnih područja sa stajališta općenarodne obrane, izvještaj SIV-a o stanju i problemima sigurnosti zračnog prometa, informacije Republičkog štaba civilne zaštite SRH o stanju pripremljenosti i organiziranosti civilne zaštite u SRH, prijedlog Odbora za narodnu obranu i državnu sigurnost Sabora SRH o društvenom dogovoru o financiranju priprema općenarodne obrane, izvještaj o posjeti Margaret Thatcher Jugoslaviji 1977. godine, izvještaj Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove o imovini talijanskih optanata i drugih stranih državljana na pripojenom području, prijedloge zakona o budžetu i izvršenju budžeta Federacije Skupštine SFRJ i slično.

6 kutija kut. 794-799

http://arhinet.arhiv.hr

Page 184: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

184

Signatura: HR-HDA-1081-12.3 Naslov: Kabinet predsjednika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 8 kutija; 0,8 d/m kut. br. 800-807 Spisi Kabineta predsjednika Sabora SRH evidentirani su u urudžbenim zapisnicima Sabora SRH. Spisi iz 1974. i 1975. godine pored urudžbenog broja Sabora imaju i urudžbeni broj Kabineta predsjednika. U urudžbenom zapisniku Sabora za 1974. godinu spisi imaju oznaku Kab.predsj., a od 1975. godine oznaku 01. Spisi su složeni po godinama, po tekućim brojevima urudžbenog zapisnika Sabora. Sadržaj Podserija sadrži razne informativne spise dostavljene predsjedniku Sabora Ivi Perišinu. Podserija, između ostalog, sadrži informacije sa sastanka u ŽTP-a Zagreb o modernizaciji i rekonstrukciji ličke pruge, program razvoja općine Metković, predstavke i informacije općina o stanju i problemima poduzeća na njihovom području, informacije sa sastanka Aktiva Saveza komunista Službe društvenog knjigovodstva SRH, studiju Zavoda za mostove i konstrukcije o uvjetima izgradnje prijelaza na otok Krk, prijedlog IPK Osijek i PIK Vinkovci o udruživanju u poljoprivredno-prehrambeni poslovni sistem Slavonije i Baranje, zahtjev općine Brač za potporu u organizaciji proslave 100 godina od rođenja Vladimira Nazora, informacije o ekonomskom položaju ŽTP-a Zagreb, polugodišnji izvještaj o poslovanju Međunarodne korporacije za investicije u Jugoslaviji, informacije Republičkog sekretarijata za pomorstvo, saobraćaj i veze o izgradnji i rekonstrukciji cesta u SRH, zapisnike o davanju svečanih izjava novoizabranih sudaca Republičkog vijeća za prekršaje, okružnih sudova, okružnih privrednih sudova, novoizabranih članova IVS-a, te zamjenika i pomoćnika društvenog pravobranioca samoupravljanja pred potpredsjednikom Sabora, teze o transformaciji Jugoslavenske poljoprivredne banke, molbe SIZ-ova za oslobođenje od obveze uplate zajma za nedovoljno razvijena područja republika i SAP Kosovo, materijale Turističkog saveza Zagreb u vezi s kandidaturom Zagreba za sjedište Svjetske turističke organizacije, poslovanjem i programom rada poduzeća Mobilia „Ivo Marinković“ Osijek, informacije Saveznog sekretarijata za inostrane poslove o rješavanju problema nafte, energije, sirovina i razvoja, podatke o poslovanju poduzeća ASTRA – MAŠINOIMPEX, zaključke sa sjednice Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ o društvenom planu SFRJ 1976-1980, program rada Radio-televizije Zagreb, elaborat Elektroprivrede Dalmacije o izgradnji nuklearne elektrane i o studijsko-istraživačkim radovima na lokaciji nuklearne elektrane na otoku Viru, izvještaj Privredne komore Hrvatske o ulaganjima u industrijska postrojenja, program razvoja Zajednice elektroprivrednih organizacija Hrvatske 1976-1980, studiju o položaju otoka Brača u programu supstitucije nerentabilnih brodskih linija, investicijski program izgradnje zgrade za međunarodni promet i parking na aerodromu Split, informacije Tvornice cementa Našice, materijale o razvoju crne metalurgije, informacije o uvođenju privremenih mjera društvene zaštite u PIK Neretva, izvještaje Savjeta za energetiku IVS-a o realizaciji plana izgradnje elektroenergetskih objekata, informacije o izgradnji kapaciteta Petrokem Zagreb, zapisnike sjednica Odbora za izgradnju Spomen-doma sjedinjenja i slobode u Pazinu 22.7.1977, informacije o sanaciji Jugoslavenske poljoprivredne banke Beograd te aktivnostima Republičkog fonda za razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 185: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

185

Signatura: HR-HDA-1081-12.4 Naslov: Predsjedništvo Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 5 kutija; 0,5 d/m kut. br. 808-812 Predsjedništvo Sabora čine predsjednik Sabora, potpredsjednici Sabora, predsjednici vijeća i tajnik Sabora. Predsjedništvo usklađuje rad vijeća i radnih tijela Sabora, rad skupštine odgovarajuće samoupravne interesne zajednice kad ta po Ustavu ravnopravno odlučuje s nadležnim vijećem o pitanju iz nadležnosti Sabora, tumači odredbe poslovnika, potiče suradnju vijeća i radnih tijela Sabora sa samoupravnim interesnim zajednicama, društveno-političkim organizacijama, Predsjedništvom SRH, Izvršnim vijećem Sabora, skupštinama općina, daje inicijativu za suradnju sa skupštinama drugih republika i autonomnih pokrajina, usklađuje odnose u radu vijeća Sabora s radom vijeća Skupštine SFRJ, upućuje i određuje sastav saborskih delegacija skupštinama drugih republika i autonomnih pokrajina, te stranim predstavničkim tijelima i organizacijama i odlučuje o primanju tih delegacija u Republici, utvrđuje prijedlog za osiguranje financijskih sredstava za rad Sabora i stručnih službi Sabora. U urudžbenom zapisniku Sabora za 1974. godinu spisi Predsjedništva imaju oznaku Predsjed. (Predsjedništvo), a od 1975. godine oznaku 01/3. HR-HDA-1081-12.4. Predsjedništvo Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Zapisnici sjednica, 13.5.1974.-12.4.1978.

Jedinica sadrži stenografske zapisnike sjednica Predsjedništva Sabora SRH održane od 13.5.1974. do 12.4.1978. Zapisnici sjednica složeni su kronološki, po datumu održavanja.

4 kutije kut. 808-811

2. Opća korespondencija, 24.9.1974.-21.3.1978. Jedinica sadrži razne izvještaje, predstavke i prijedloge općina i zajednica općina (izvještaj o problemima i prijedlozima u vezi s konstituiranjem Zajednice općina zagrebačkog područja, elaborat mjesne zajednice Omišalj, općina Krk, o izgradnji terminala za naftu u Omišlju, te prijedlog općine Krk za osnivanje luke javnog prometa u Omišlju, zapisnik sastanka 22.10.1976. u Skupštini zajednice općina Rijeka uz prisutnost članova Predsjedništva Sabora o pitanjima funkcioniranja delegatskog sistema u zajednici općina i Skupštini Zajednice općina Rijeka i slično). Predsjedništvu Sabora redovito su dostavljani i zapisnici sjednica i drugi materijali republičkih savjeta te informacije sa sjednica samoupravnih interesnih zajednica (npr. zapisnici sjednica Savjeta za društveno-politički sistem pri IVS-u, zapisnici sjednica Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja i Republičkog savjeta za privredni razvoj i ekonomsku politiku, izvještaji sa sjednica RSIZ-a odgoja i osnovnog obrazovanja o uključivanju skupština RSIZ-a u oblasti odgoja i obrazovanja u rad Sabora SRH, rezolucija Prosvjetnog savjeta Hrvatske o razvoju odgoja i obrazovanja u SRH na socijalističkim samoupravnim osnovama i slično). Pored navedenog, jedinica sadrži i razne informacije IVS-a izvještaje o radu IVS-a, izvještaje sa sjednica SIV-a i slično.

1 kutija kut. 812

http://arhinet.arhiv.hr

Page 186: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

186

Signatura: HR-HDA-1081-12.5 Naslov: Delegacija Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 2 kutije; 0,2 d/m kut. br. 813-814 Delegaciju Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ čine delegati Sabora izabrani na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora u Vijeće republika i pokrajina Skupštine SFRJ. Delegacija ima predsjedavajućeg koji saziva sastanke Delegacije radi razmatranja pitanja vezanih uz rad Delegacije i pojedinih delegata. Delegacija obavještava Sabor o radu Vijeća republika i pokrajina, o svom radu i radu pojedinih delegata. Obavještava Sabor o inicijativama, prijedlozima i stavovima drugih delegacija o pitanjima o kojima se odlučuje na osnovi suglasnosti skupština svih republika. Također, Delegacija upoznaje Sabor i s pitanjima i problemima odnosa federacije te republika i autonomnih pokrajina koji se nalaze na dnevnom redu rasprave u Vijeću republika i pokrajina. HR-HDA-1081-12.5. Delegacija Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ

Količina/ Kutija

1. Zapisnici sjednica Delegacije, 18.4.1975.-16.5.1978. Jedinica sadrži stenografske bilješke sjednice Delegacije Sabora SRH održane 18.4.1975, te zapisnike 41-101. sastanka Delegacije održanih u razdoblju od 16.10.1975. do 15. i 16.5.1978. godine.

2 kutije kut. 813-814

2. Zajedničke sjednice s Predsjedništvom Sabora SRH, 12.7.1974.-24.5.1976. Jedinica sadrži stenografske zapisnike zajedničkih sjednica Delegacije i Predsjedništva Sabora SRH održanih 12.7.1974, 17.12.1974, 30.6.1975, 10.12.1975, 19.4.1976. i 24.5.1976. godine.

3. Sastanak Delegacije Sabora SRH i Predsjedništva SRH, 19.7.1974. Jedinica sadrži stenografski zapisnik zajedničkog sastanka održanog 19.7.1974. godine. 4. Sastanak Delegacije i predstavnika IVS-a i SIV-a, 2.12.1974. Jedinica sadrži stenografski zapisnik zajedničkog sastanka održanog 2.12.1974. godine. 5. Sastanak Delegacije i Komisije IVS-a za ekonomsku politiku, 1.3.1976. Jedinica sadrži stenografski zapisnik zajedničke sjednice održane 1.3.1976. godine. Signatura: HR-HDA-1081-12.6 Naslov: Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 147 kutija; 14,7 d/m kut. br. 815-961 Radna tijela Sabora, njihova nadležnost i sastav u mandatnom razdoblju 1974-1978. definirani su Odlukom o privremenoj organizaciji Sabora SRH od 8. svibnja 1974. godine (NN 21/1974), Poslovnikom Sabora SRH od 21. svibnja 1975. godine (NN 22/1975), te posebnim odlukama o osnivanju pojedinih radnih tijela Sabora. Članovi radnih tijela Sabora biraju se između zastupnika svih vijeća Sabora, a pojedini članovi mogu biti i iz drugih javnih organizacija, s time da njihov broj u odboru ne prelazi polovicu.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 187: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

187

Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice odbora i komisija Sabora SRH. Sadržajno veću cjelinu gradiva čine razni materijali koji nisu bili predmetom sjednica, a vezani su uz problematiku iz nadležnosti pojedinog radnog tijela. Riječ je o raznim predstavkama, izvještajima, informacijama, elaboratima, inicijativama i drugim materijalima građana, zajednica općina, manjina, republičkih sekretarijata i drugih ustanova, te Skupštine SFRJ i saveznih sekretarijata o pitanjima položaja i prava manjina, obrane i državne sigurnosti, vanjske politike i odnosa s inozemstvom, donošenja i tumačenja zakona, izbora i imenovanja republičkih funkcionara, društvenog nadzora nad radom privrednih poduzeća i organizacija, položaja i prava obitelji, boraca NOR-a i ratnih invalida, financiranja i izgradnje spomen-obilježja i slično. Plan sređivanja Sazivi sjednica i zapisnici sjednica radnih tijela Sabora SRH evidentirani su u urudžbenim zapisnicima Sabora u popisima akata. Opća korespondencija radnih tijela evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora, pri čemu se uz spise navodi brojčana oznaka pripadajuće organizacijske jedinice. S obzirom na to, dokumentacija radnih tijela oblikovana je u 15 jedinica na način da svaka jedinica sadrži dokumentaciju jednog radnog tijela, uz daljnju podjelu na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju. HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Odbor za međunacionalne odnose

Odbor prati i razmatra ostvarivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti i drugih njihovih prava utvrđenih Ustavom i zakonima, predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, razmatra mišljenja i prijedloge koje o tim pitanjima daju organi, društveno-političke i druge organizacije te građani i pokreće raspravu o ustavnoj zaštiti i ravnopravnosti naroda i narodnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku 04.

0,2 kutije kut. 815

1.1. Zapisnici sjednica, 19.7.1974.-17.4.1978. Zapisnici 1-15. sjednice Odbora.

1.2. Opća korespondencija, 1975.-1978. Jedinica sadrži materijale vezane uz rad i financiranje narodnosti na području SRH: zahtjev Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu za dosjelu sredstava za potrebe Rusina i Ukrajinaca, zahtjev Novinarsko- istraživačke ustanove Jednota Daruvar za proračunska sredstva za financiranje informativne djelatnosti, plan rada i financijski plan Talijanske drame Narodnog kazališta Ivan Zajc, Rijeka, predračun prihoda i rashoda Čehoslovačkog saveza u SRH Daruvar za 1977. godinu, dopis Odbora IVS-u za budžetske dotacije za potrebe narodnosti u 1977. godini, završni računi Čehoslovačkog saveza u SRH Daruvar, Magyar Kepes Ujsag (Novinsko- izdavačka ustanova) Osijek, Unione degli Italiani dell' Istria e di Fiume.

2. Odbor za pitanja vanjske politike i odnosa s inozemstvom Odbor razmatra pitanja vanjske politike i međunarodnih odnosa o kojima raspravljaju i odlučuju nadležna vijeća Sabora, te priprema raspravu i prijedloge akata za nadležna vijeća Sabora o pitanjima iz te oblasti, priprema rad nadležnih vijeća kada Sabor sudjeluje u utvrđivanju i provođenju vanjske politike SFRJ i njezinih odnosa s drugim državama i međunarodnim organizacijama, razmatra međunarodne ugovore na koje Sabor daje suglasnost i iznosi svoje prijedloge i mišljenja nadležnim vijećima, te surađuje s organima i organizacijama u Republici i federaciji koji djeluju na području vanjske politike i međunarodnih odnosa.

5,8 kutija kut. 815-820

http://arhinet.arhiv.hr

Page 188: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

188

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku 05.

2.1. Zapisnici sjednica, 12.6.1974.-17.4.1978. Jedinica sadrži zapisnike 1. te 3-40. sjednice Odbora. Uz zapisnike pojedinih sjednica priloženi su i stenografski zapisnici i dnevni red sjednica.

1 kutija kut. 815-816

2.2. Opća korespondencija, 1975-1978. Jedinica sadrži materijale sa sastanka Koordinacionog biroa nesvrstanih zemalja u Havani od 17. do 19.3.1975. godine, analizu Komisije za odnose s inozemstvom BiH o razvoju ekonomskih odnosa OUR-a iz BiH s inozemstvom, izvještaj o posjeti delegacije Skupštine SFRJ zemljama Latinske Amerike (Meksiko, Kostarika, Panama) u kolovozu i rujnu 1975. godine, izvještaj o radu Saveznog zavoda za međunarodnu naučnu, prosvjetno-kulturnu i tehničku suradnju za 1976. godinu i slično.

0,5 kutije kut. 816

2.3. Međunarodna suradnja Jedinica sadrži spise vezane uz međunarodnu suradnju grupirane u abecedno složene dosjee država i međunarodnih institucija kako slijedi: Austrija, Burma, Čehoslovačka, Francuska, Italija, Indija, Japan, Kina, Mongolija, Nizozemska, Nepal, Norveška, Zapadna Njemačka, Istočna Njemačka, Panama, Poljska, Portugal, SSSR, SAD, Sirija, Sudan, Švedska, Tajland, Togo, Venecuela, Zambija, Konferencija nesvrstanih zemalja u Beogradu 24. – 29.7.1978, Organizacija UN-a. Dosjei sadrže spise vezane uz posjete delegacija Sabora SRH inozemstvu, posjete inozemnih parlamentarnih delegaciji Saboru SRH, stenografske bilješke o razgovorima predsjednika Sabora sa stranim delegatima i ambasadorima u SFRJ, informacije Savjeta za odnose s inozemstvom IVS-a, Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom SRH, Republičkog protokola IVS-a, Odbora za spoljnu politiku Skupštine SFRJ, Saveznog sekretarijata za inostrane poslove o inozemnim posjetima dužnosnika IVS-a, SIV-a, Savezne skupštine, kao i posjetima inozemnih delegacija i stranih dužnosnika Skupštini SFRJ, SIV-u i slično. Dosjei sadrže i spise s oznakom tajnosti: povjerljivo (primjerice stenografske bilješke razgovora predsjednika Sabora SRH s predsjednikom Senata Republike Italije 1977. godine, zapisnik razgovora delegacije Sabora SRH s delegacijom Velikog narodnog hurala Mongolije 1975. godine, posjet parlamentarne delegacije Kraljevine Norveške SFRJ 1976. godine, bilješka o razgovoru Jorga Kriega, generalnog konzula SR Njemačke s Ivom Krajačićem 1978. godine, posjet službene delegacije Sejma NR Poljske SRH, Dubrovnik 1975. godine, delegacija Saveznog sovjeta SSSR-a u SRH 1977. godine i drugo) i strogo povjerljivo (primjerice posjet parlamentarne delegacije Furlanije Julijske krajine Saboru SRH 1977. godine, posjet kineske parlamentarne delegacije Jugoslaviji 1977. godine, posjet kongresne delegacije SAD-a Skupštini SFRJ 1975. godine i drugo).

4,3 kutije kut. 816-820

3. Odbor za narodnu obranu i državnu sigurnost Odbor razmatra pitanja iz oblasti narodne obrane u nadležnosti vijeća Sabora, pitanja ostvarivanja koncepcije općenarodne obrane, razmatra prijedloge zakona i drugih akata vezanih uz narodnu obranu koje u okviru svoje nadležnosti donosi Skupština SFRJ i daje svoje mišljenje o tim aktima nadležnim vijećima Sabora, razmatra pitanja zaštite poretka državne sigurnosti, izvještaje službe državne sigurnosti o stanju sigurnosti na određenom području, predlaže donošenje zakona i drugih akata kojima se uređuje, organizira i usmjerava rad službe državne sigurnosti, te razmatra pitanja i predlaže poduzimanje potrebnih mjera u vezi s

5 kutija kut. 821-825

http://arhinet.arhiv.hr

Page 189: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

189

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

društvenom samozaštitom. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku 06.

3.1. Sjednice odbora, 12.6.1974.-12.4.1978.

3.1.1. Zapisnici sjednica, 12.6.1974.-12.4.1978. Zapisnici 1, 3-9, 11-41. sjednice Odbora. Uz zapisnike pojedinih sjednica, nalazi se i dnevni red i stenografski zapisnik sjednice.

3.1.2. Materijali za sjednice Materijali za 1-41. sjednicu Odbora.

3.2. Opća korespondencija, 9.7.1974.-13.7.1976. Jedinica sadrži materijale sa sjednice Odbora za unutrašnju politiku Saveznog vijeća Skupštine SFRJ, program rada Odbora za narodnu obranu Saveznog vijeća, te materijale o Društvenom dogovoru Saveza rezervnih vojnih starješina SRH.

4. Zakonodavno-pravna komisija Komisija razmatra usklađenost prijedloga zakona i drugih akata koje donosi Sabor s Ustavom i pravnim sistemom, daje mišljenje o amandmanima na prijedlog zakona ili drugog akta, razmatra prijedloge za donošenje saveznih zakona koji se donose na osnovi suglasnosti skupština republika i autonomnih pokrajina, ukazuje na potrebu donošenja ili izmjene zakona i drugih općih akata Sabora, razmatra inicijative za donošenje zakona i drugih akata, daje mišljenja i prijedloge o tekstu društvenog dogovora kada u njegovom zaključivanju sudjeluje Sabor, razmatra opće akte samoupravnih organizacija koje potvrđuje ili na koje daje svoju suglasnost, izdaje prečišćeni tekst akata Sabora, razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja akata Sabora, te mišljenje povodom postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti akata Sabora. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 07.

2,5 kutije kut. 826-828

4.1. Zapisnici sjednica, 18. i 19.6.1974.-7.12.1976. Jedinica sadrži zapisnike 1-22. sjednice održane 18.6.1974.-25.12.1975, 26-35. sjednice održane 6, 13. i 14.4.1976.-6.10.1976. te 39. sjednice održane 7.12.1976. godine.

4.2. Opća korespondencija, 25.4.1974.-15.3.1977. Jedinica sadrži prijedloge izmjena i dopuna zakonskih članaka, zahtjeve za ocjenu ustavnosti zakona i zakonskih članaka, zahtjeve građana za pravna i autentična tumačenja zakona, inicijative građana, udruga, radnih i drugih organizacija za donošenje zakona i slično.

5. Komisija za izbor i imenovanja Komisija prati provođenje kadrovske politike u ostvarivanju funkcije Sabora, predlaže sastav radnih tijela Sabora, daje mišljenje o prijedlogu predsjednika Izvršnog vijeća Sabora za izbor odnosno imenovanje članova Izvršnog vijeća Sabora, republičkih sekretara i drugih funkcionara koji ulaze u sastav Izvršnog vijeća Sabora, surađuje s komisijama za izbor i imenovanja skupština općina, gradskih zajednica općina i zajednica općina na provođenju osnovnih načela i kriterija kadrovske politike vezane za izbor i imenovanja kadrova koje imenuje Sabor, te surađuje s Komisijom za izbor i imenovanja Skupštine SFRJ u pitanjima

7 kutija kut. 828-835

http://arhinet.arhiv.hr

Page 190: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

190

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

izbora i imenovanja koje obavlja ta Skupština. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 08.

5.1. Sjednice komisije, 8.5.1974.-17.4.1978.

6 kutija kut. 828-834

5.1.1. Zapisnici sjednica, 8.5.1974.-17.4.1978. Zapisnici 1-43. sjednice Komisije.

5.1.2. Materijali za sjednice, 8.5.1974.-17.4.1978. Materijali za 1-43. sjednicu Komisije.

5.2. Opća korespondencija, 14.5.1974.-23.11.1976. Jedinica sadrži materijale vezane uz dohotke sudaca okružnih sudova, prijedloge predsjednika IVS-a za članove IVS-a, prijave za kandidate okružnih sudova, izvještaje Skupština općina glede mišljenja o prijavljenim kandidatima za okružne sudove, molbe za razrješenje dužnosti u Saboru SRH, dokumentaciju o pokretanju postupka za izbor sudaca u okružne privredne sudove i slično.

1 kutija kut. 834-835

6. Komisija za društveni nadzor Komisija razmatra opća pitanja u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa i akata, raspolaganjem društvenim sredstvima i raspodjelom dohotka, predlaže mjere za zaštitu društvene imovine, surađuje s organima upravljanja i organima samoupravne radničke kontrole u organizacijama udruženog rada, surađuje s društvenim pravobraniocem samoupravljanja i ukazuje mu na povrede samoupravnih prava radnika i samoupravnih organizacija i zajednica koje uoči u svom radu, predlaže donošenje preporuka, te donošenje ili izmjenu zakona potrebnih za otklanjanje negativnih i štetnih pojava u radu i poslovanju. Dio spisa Komisije iz 1974. godine evidentiran je u posebnom urudžbenom zapisniku Komisije za društveni nadzor koji je vođen kao dio urudžbenog zapisnika Sabora (broj 8/43 – 8/55 1974). Ostali spisi Komisije ovog saziva evidentirani su u urudžbenim zapisnicima Sabora i imaju oznaku 09 (u pojedinim slučajevima KDN ili DN).

16,7 kutija kut. 835-852

6.1. Sjednice komisije, 6.6.1974.-17.4.1978.

4,5 kutija kut. 835-839

6.1.1. Zapisnici sjednica, 17.7.1974.-17.4.1978. Zapisnici 2-31. sjednice Komisije.

6.1.2. Materijali za sjednice, 6.6.1974.-17.4.1978. Jedinica sadrži dnevni red i materijale po točkama dnevnog reda za 1-31. sjednicu Komisije.

6.2. Opća korespondencija, 21.5.1974.-21.4.1978.

Jedinica sadrži izvještaje o radu Javnog tužilaštva Hrvatske, podatke o radu i članovima, pozive i materijale za sjednice te zapisnike sjednica Komisija za društveni nadzor općinskih skupština, podatke o radu općinskih komisija u mandatnom razdoblju 1974-1978, informacije Saveznog deviznog inspektorata o kontroli trgovačkih poduzeća u poslovanju s inozemstvom, materijale Službe društvenog knjigovodstva, obavijesti Komisija za društveni nadzor općinskih skupština o funkcioniranju samoupravnih radničkih kontrola, izvještaje Javnog tužilaštva Hrvatske o regionalnim savjetovanjima

12.2 kutije kut. 840-852

http://arhinet.arhiv.hr

Page 191: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

191

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

o problemima političkog i privrednog kriminaliteta (1-7. savjetovanje u Rijeci, Splitu, Bjelovaru, Osijeku, Zagrebu, Karlovcu i Sisku), izvještaje o regionalnim savjetovanjima s Komisijama za društveni nadzor općinskih skupština, biltene Službe društvenog knjigovodstva o osnovnim privredno- financijskim kretanjima na području SRH (broj 1-12 za svaku godinu), materijale o sprezi privatnog i društvenog vlasništva, izvještaje o radu Tržišne inspekcije i Inspekcije rada u SRH, anonimne predstavke o nepravilnostima u radu privrednih poduzeća, izvještaj Višeg privrednog suda sa sastanka sa sucima okružnih privrednih sudova 30. i 31.3.1978. godine u Stubičkim Toplicama i slično.

7. Komisija za predstavke i pritužbe, 1974-1978. Komisija razmatra i proučava predstavke i pritužbe građana, samoupravnih organizacije i zajednica upućene Saboru, ispituje osnovanost predstavki i pritužbi koje se odnose na pojedinačne slučajeve, nalaže nadležnim organima poduzimanje mjera za rješavanje tih slučajeva, razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti nositelja samoupravnih, javnih ili drugih društvenih funkcija. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku 10 (pojedini spisi KPP). Spisi komisije složeni su po godinama po urudžbenim brojevima unutar godina. Najveći dio predstavki, molbi i žalbi Komisiji je na daljnju nadležnost dostavila Skupština SFRJ. Jedinica sadrži molbe za priznavanje radnog staža, invalidskih mirovina, dodjelu novčane i socijalne pomoći, predstavke u vezi s rješavanjem stambenog pitanja, pokrivanjem troškova liječenja, stambenim sporovima, sporovima iz radnog odnosa (otkazi), primjedbe građana na rad okružnih sudova, predstavke u vezi s upravnim sporovima zbog nacionalizirane imovine, arondacijom zemljišta, pritužbe na postupak eksproprijacije i komasacije zemljišta, žalbe na visinu naknade za eksproprirano zemljište, zahtjevi za povrat imovine, predstavke u vezi s ostvarivanjem roditeljskih prava (skrbništvo nad djecom), rušenjem bespravne gradnje, samodoprinosom, odštetama zbog ozljeda na radu, pritužbe protiv poduzeća zbog uskraćivanja prava iz udruženog rada, deložacije i slično.

97 kutija kut. 852-949

8. Komisija za društveni položaj žene i porodice Komisija prati i razmatra ostvarivanje politike društva prema obitelji i društvenu brigu o djeci, a posebno prati osiguravanje posebnih uvjeta za njegu, odgoj i zaštitu djece, posebne društvene zaštite djeteta i materinstva, socijalne zaštite određenih kategorija obitelji i djece, društvenih mjera za aktivnu demografsku politiku i planiranje obitelji, razvijanje društvenog standarda i stvaranje drugih uvjeta za razvoj obitelji. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 11.

0,8 kutije kut. 949

8.1. Zapisnici sjednica, 3.7.1974.-13.4.1978. Jedinica sadrži zapisnici 1-6. sjednice održane 3.7.1974.-23.5.1975, 8-14. sjednice održane 23.9.1975.-14.10.1976, 16-25. sjednice održane 23.12.1976.-19.12.1977. te 28-30. sjednice održane 13.3.1978.-13.4.1978. godine.

8.2. Opća korespondencija, 20.6.1974.-27.4.1976. Jedinica sadrži nacrt dogovora o izmjeni i dopuni Društvenog dogovora o novčanim naknadama za vrijeme dodatnog porodiljnog dopusta Republičkog sekretarijata za rad, materijale Republičkog sekretarijata za narodno zdravlje

http://arhinet.arhiv.hr

Page 192: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

192

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

i socijalnu zaštitu glede zakona o organiziranom odmoru djece i omladine, zakon o porodiljnom dopustu, informacije o razvoju socijalne i dječje zaštite u razdoblju 1971-1975, inicijativni prijedlog za izmjene i dopune zakona o starateljstvu, informacije o društvenoj brizi o djeci predškolskog uzrasta u koncepciji srednjoročnog razvoja 1976-1980. i slično.

kut. 949

9. Komisija za pitanja boraca narodnooslobodilačkog rata i ratnih vojnih invalida

Komisija prati i razmatra ostvarivanje posebne zaštite sudionika narodnooslobodilačkog rata, ratnih vojnih invalida, obitelji poginulih ili umrlih boraca, žrtava fašističkog terora i njihovih obitelji. Komisija potiče sklapanje samoupravnih sporazuma i društvenih dogovora te predlaže nadležnim vijećima Sabora donošenje zakona i drugih akata kojima se uređuje i osigurava posebna zaštita gore navedenih osoba, posebno u pogledu osiguravanja pojedinih oblika zaštite, osposobljavanja invalida za rad i zapošljavanja te rješavanja neriješenih stambenih pitanja. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Komisije imaju oznaku 12.

6 kutija kut. 950-955

9.1. Sjednice komisije, 11.6.1974.-21.3.1978.

3,5 kutije kut. 950-953

9.1.1. Zapisnici sjednica, 11.6.1974.-21.3.1978. Zapisnici 1. te 3-34. sjednice Komisije.

9.1.2. Materijali za sjednice, 11.6.1974.-17.4.1978. Dnevni red i materijali po točkama dnevnog reda za 1-14, 16-35. sjednicu Komisije.

9.2. Opća korespondencija, 31.5.1974.-8.5.1978. Jedinica sadrži elaborat o primjeni zakona o zdravstvenoj i materijalnoj zaštiti boraca NOR-a, informacije Sekretarijata za boračka i invalidska pitanja o dopunskoj zaštiti sudionika NOR-a, materijale i zapisnike sjednice Odbora Saveznog vijeća Skupštine SFRJ za pitanja boraca i vojnih invalida, prijedloge općinskih odbora SUBNOR-a, materijale i zapisnike sjednica Republičkog savjeta za boračka i invalidska pitanja, materijale sa sjednica Republičkog odbora SUBNOR-a SRH, predstavke boraca zbog poništavanja boračkog staža, mirovina, dodjele stanova i slično.

2,5 kutije kut. 953-955

10. Administrativna komisija Komisija podnosi prijedloge propisa o naknadama i drugim primanjima zastupnika i republičkih funkcionara koje bira ili imenuje Sabor te zastupnika i funkcionara kojima je prestala funkcija, sudjeluje u pripremanju društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma kojima se uređuju pitanja naknada i drugih primanja zastupnika i drugih republičkih funkcionara, određuje visinu naknade troškova i mjerila za utvrđivanje posebne nagrade za rad članova komisija i odbora Sabora i vijeća i njihovih radnih tijela izabranih iz reda znanstvenih, stručnih i javnih radnika i delegacija osnovnih samoupravnih organizacija i zajednica, donosi pojedinačne akte o naknadama i drugim primanjima koja pripadaju zastupnicima i drugim funkcionarima i slično. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Komisije imaju oznaku 18.

1,6 kutija kut. 956-957

http://arhinet.arhiv.hr

Page 193: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

193

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

10.1. Sjednice komisije, 21.10.1975.-5.4.1978.

1,5 kutija kut. 956-957

10.1.1. Zapisnici sjednica, 21.10.1975.-23.3.1978. Zapisnici 1-19. sjednice Komisije.

10.1.2. Materijali za sjednice, 21.10.1975.-5.4.1978. Materijali po točkama dnevnog reda za 1-20. sjednicu Komisije.

10.2. Opća korespondencija, 8.12.1975.-21.12.1976. Jedinica sadrži predstavke i materijale vezane za prava zastupnika Sabora i funkcionara kojima je prestala funkcija (prava na naknadu dohotka i druga prava), molbe za rješenja o osobnom dohotku za 1975. godinu, popis delegata SRH koji primaju naknadu osobnog dohotka u Skupštini SFRJ, prijedlog društvenog dogovora Skupštine SFRJ o osnovama i mjerilima za utvrđivanje osobnih dohodaka i ostalih primanja funkcionara u Federaciji i slično.

0,1 kutija kut. 957

11. Odbor za spomen-obilježavanje povijesnih događaja i ličnosti Odbor je osnovan Odlukom Sabora od 18. veljače 1976. godine (NN 8/1976). Odbor prati i razmatra pitanja u vezi sa spomen-obilježavanjem povijesnih događaja i ličnosti na teritoriju SRH, prati i razmatra stanje postojećih spomenika i drugih spomen-objekata u čijem je podizanju sudjelovala Republika, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo čuvanje i održavanje, priprema i podnosi vijećima Sabora prijedlog programa podizanja spomenika i drugih spomen-obilježja od interesa za Republiku u određenom planskom razdoblju, te prijedloge programa održavanja spomen-objekata od posebnog interesa za Republiku.

1,6 kutija kut. 957-959

11.1. Sjednice odbora, 27.5.1976.-23.3.1978.

0,6 kutija kut. 957-958

11.1.1. Zapisnici sjednica, 27.5.1976.-23.3.1978. Zapisnici 1-2, 4-10. sjednice Odbora.

11.1.2. Materijali za sjednice, 27.5.1976.-27.2.1978. Jedinica sadrži saziv sjednice, dnevni red i materijale po točkama dnevnog reda za 1-9. sjednicu Odbora.

11.2. Opća korespondencija, 25.6.1975.-9.5.1978. Jedinica sadrži zaključke Predsjedništva SRH o stanju i problemima u vezi s izgradnjom i pripremama za izgradnju spomen-obilježja, izvještaj o radu i aktivnostima Izvršnog odbora za izgradnju spomenika na Petrovoj gori od ožujka 1973. do rujna 1975, izvod iz elaborata za uređenje spomen-područja Partizanska Drežnica (Ekonomski institut Rijeka, SZO Rijeka siječanj 1976), predračun financijskih potreba Fonda za izgradnju i održavanje spomen-parka Kumrovec 1976-1980, glavni projekt osvjetljenja spomenika revolucije Kamensko, materijale vezane za izgradnju Spomen-doma VI. proleterske divizije Nikola Tesla Plitvička jezera, izvještaj o pripremama i radu na realizaciji filmskog projekta „Boško Buha“ od ožujka 1975. do prosinca 1978. godine, predstavku o sufinanciranju izgradnje Spomen-doma kod spomenika „Pobjede“ u Batini, informacije o Spomen-domu u Pazinu, Memorijalnom parku Petrova gora Vojnić, o radu Odbora za uređenje spomen-muzeja Kula u bivšem logoru

1 kutija kut. 958-959

http://arhinet.arhiv.hr

Page 194: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

194

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

Stara Gradiška, program izgradnje spomen-osnovne škole u Starim Mikanovcima, materijale vezane uz proglašenje Partizanske Drežnice spomen-područjem, projektnu dokumentaciju (projektni zadatak i aproksimativni iskaz troškova građenja) Spomen-škole Partizanska Drežnica, informacije o spomen-obilježjima revolucionarnog radničkog pokreta NOB od nacionalnog interesa, zahtjeve Odbora upućene Saboru SRH za financiranje spomen-područja i drugih spomen-obilježja, informacije istog odbora o stanju, aktivnostima, održavanju i zaštiti spomenika s prijedlozima mjera i slično.

12. Komisija za praćenje provođenja Zakona o udruženom radu 7.4.1977.-2.3.1978.

Komisija je osnovana Odlukom Sabora SRH od 28. veljače 1977. godine (NN 10/1977). Komisija prati ostvarivanje Zakona o udruženom radu u organizacijama udruženog rada te drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama u SRH, izvještava Sabor o stanju i problemima u provođenju Zakona te inicira razmatranje pojedinih pitanja od značenja za njegovo provođenje. Jedinica sadrži dnevni red i materijale za 1-7. sjednicu Komisije.

0,5 kutije kut. 959

13. Koordinacioni odbor za samoupravne sporazume

0,8 kutija kut. 959-960

13.1. Zapisnici sjednica, 20.10.1976.-28.12.1976. Stenografski zapisnici 1-4. sjednice Odbora.

13.2. Opća korespondencija, 1976-1977. Jedinica sadrži odluke općinskih skupština o prihvaćanju samoupravnih sporazuma o udruživanju sredstava društvene reprodukcije, te izvještaje o zaključivanju i potpisivanju samoupravnih sporazuma.

14. Komisija za Poslovnik Sabora SRH Zadatak komisije je priprema i predlaganje za usvajanje Poslovnika Sabora SRH u skladu s novim Ustavom SRH.

0,9 kutije kut. 960-961

14.1. Zapisnici sjednica, 3.9.1974.-14.3.1975. Stenografski zapisnici 1. sjednice održane od 3. do 7.9.1974. u Stubičkim Toplicama, 2. sjednice održane 30.10.1974. i 3. sjednice 14.3.1975. godine.

14.2. Opća korespondencija, 23.5.1974, 14.1.1975. Jedinica sadrži Nacrt privremenog poslovnika Sabora SRH od 23.5.1974. godine i prijedlog Poslovnika Skupštine SR Slovenije od 14.1.1975. godine.

15. Komisija za ispitivanje porijekla imovine, 23.9.1975. – 27.2.1978. Komisija je imenovana Odlukom Sabora SRH od 19. lipnja 1975. godine (NN 25/1975). U skladu sa Zakonom o ispitivanju porijekla imovine, komisija ispituje porijeklo vlasništva nad imovinom te razmatra pitanja oduzimanja nezakonito stečene imovine. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 19. Jedinica sadrži molbe za objašnjenje Zakona o ispitivanju porijekla imovine i oduzimanju nezakonito stečene imovine, zaključke i stavove Skupštine zajednice općine Rijeka sa savjetovanja održanog u Rijeci 11.11.1975. godine u vezi s

0,5 kutije kut. 961

http://arhinet.arhiv.hr

Page 195: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

195

HR-HDA-1081-12.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

provođenjem istog zakona, prijave građana protiv građana imatelja nezakonito stečene imovine, izvještaj Republičkog sekretarijata za financije o primjeni zakona, žalbe građana na postupak ispitivanja porijekla imovine i slično.

kut. 961

Signatura: HR-HDA-1081-12.7 Naslov: Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora SRH Vrijeme nastanka: 1975-1976. Razina opisa: podserija Količina: 0,1 kutija kut. br. 962 Podserija sadrži zapisnik 6. zajedničke sjednice svih vijeća održane 26.3.1975, zapisnik svečane sjednice povodom proslave 100-godišnjice rođenja Vladimira Nazora održane 20.5.1976, te stenografski zapisnik zajedničke sjednice održane 17.11.1976. godine. Na zajedničkim sjednicama Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća, Sabor SRH bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Sabora, predsjednika i članove Predsjedništva SRH, predsjednika i članove Ustavnog suda Hrvatske, predsjednika i članove Izvršnog vijeća Sabora te članove Savjeta Republike, imenuje i razrješava republičke sekretare i druge funkcionare koji ulaze u sastav Izvršnog vijeća Sabora, bira i opoziva člana Predsjedništva SFRJ, bira i opoziva delegaciju Sabora u Vijeće republika i pokrajina Skupštine SFRJ, odlučuje o prestanku mandata delegata člana delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina, odlučuje o odgovornosti i prijedlozima za razrješenje dužnosti članova IVS-a i republičkih funkcionara koji rukovode radom republičkih organa uprave koje imenuje i razrješava Sabor, odlučuje o promjeni granica SRH, odlučuje o produženju mandata zastupnika u Saboru, delegacija i delegata u skupštinama društveno-političkih zajednica te utvrđuje prestanak okolnosti zbog kojih je mandat produžen i donosi Poslovnik Sabora. Signatura: HR-HDA-1081-12.8 Naslov: Vijeće udruženog rada Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 97,9 kutija; 9,79 d/m kut. br. 962-1059 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća udruženog rada i njegovih odbora i komisija. Sadržajno veću cjelinu gradiva čine razni materijali koji nisu bili predmetom sjednica, a vezani su uz problematiku iz nadležnosti Vijeća udruženog rada i njegovih radnih tijela. Riječ je o raznim predstavkama, izvještajima, informacijama, elaboratima, inicijativama i drugim materijalima Skupštine SFRJ, SIV-a, saveznih sekretarijata i drugih saveznih organa, zatim IVS-a, republičkih sekretarijata, savjeta, zavoda, fondova, organizacija, poduzeća i građana o pitanjima društveno- ekonomskih odnosa, raspolaganju društvenim sredstvima, osnivanju samoupravnih interesnih zajednica, udruživanju organizacija udruženog rada, donošenju društvenih planova i proračuna, razvoju proizvodnje i trgovine, turizma, uslužnih djelatnosti, pomorstva, prometa i veza, poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva, o pitanjima razvoja zdravstva, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, te obrazovanja, znanosti i kulture.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 196: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

196

Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 12.8.1. Sjednice Vijeća udruženog rada 12.8.2. Opća korespondencija 12.8.3. Radna tijela Vijeća udruženog rada HR-HDA-1081-12.8. Vijeće udruženog rada Količina/

Kutija 1. Sjednice Vijeća udruženog rada, 8.5.4974.-18.4.1978.

Na samostalnim sjednicama Vijeće udruženog rada odlučuje o pitanjima raspodjele dohotka za opće društvene i zajedničke društvene potrebe, utvrđuje politiku i donosi zakone i druge akte kojima se uređuju pitanja iz oblasti društveno-ekonomskih odnosa, donosi zakone kojima se privremeno ograničava raspolaganje društvenim sredstvima, određuje granice u kojima društveno -političke zajednice mogu utvrđivati svoje prihode iz dohotka organizacija udruženog rada i prometa proizvoda i usluga i utvrđuju obveze organizacija udruženog rada, samoupravnih interesnih zajednica, drugih samoupravnih organizacija i zajednica te društveno-političkih zajednica da osnuju rezervna društvena sredstva, donosi zakone o obaveznom udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije, donosi zakone kojima utvrđuje obvezu osnivanja, odnosno kojima osniva samoupravne interesne zajednice, odlučuje o obaveznom udruživanju organizacija udruženog rada, razmatra i odlučuje o svim drugim pitanjima od interesa za radnike u društvenom radu, ako Ustavom nije predviđen drugi način odlučivanja.

58,4 kutije kut. 962-1020

1.1. Zapisnici sjednica, 8.5.1974.-18.4.1978. Zapisnici i tok sjednice 1-55. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice, 8.5.1974.-18.4.1978. Materijali za 1-55. sjednicu Vijeća po sjednicama i točkama dnevnog reda sjednica. 2. Opća korespondencija, 2.9.1974.-5.5.1978. Izvještaji, informacije, elaborati i drugi informativni materijali dostavljeni Vijeću u urudžbenom zapisniku Sabora imaju oznaku I.

Jedinica sadrži prednacrt Poslovnika Vijeća republika i pokrajina, Saveznog vijeća i Skupštine SFRJ, prijedloge zakona razmatranih na sjednicama vijeća Skupštine SFRJ, prijedloge zakona IVS-a, završni račun Fonda federacije za kreditiranje bržeg razvoja nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina, izvještaj Republičkog savjeta za informatiku o stanju i razvoju informatike u SRH, prijedloge izmjena i dopuna budžeta federacije, izvještaj o radu Sveučilišta u Zagrebu, osnove Skupštine SFRJ za pripremu dokumenata o zajedničkoj politici društveno-ekonomskog razvoja Jugoslavije u 1975. godini, informacije Republičkog sekretarijata za energetiku, industriju i zanatstvo o programu modernizacije Željezničkog transportnog poduzeća Zagreb, zastupnička pitanja, godišnje izvještaje o radu Privredne komore Hrvatske, materijale Saveznog zavoda za društveno planiranje o razvojnim mogućnostima SFRJ 1976-1980, informacije o radu Saveznog deviznog inspektorata, izvještaje o radu savezne carinske uprave, analizu Republičkog zavoda za planiranje razvijenosti područja i prijedloge izbora nedovoljno razvijenih područja SRH za razdoblje 1976-1980, osnove razrade samoupravne i zakonodavne djelatnosti iz oblasti novca, kreditno-monetarne politike i bankarstva Savjeta za pitanja društveno-političkog sistema, informacije IVS-a o stanju i kretanju zanatstva u SRH, izvještaj o radu Komisije za predstavke i pritužbe Skupštine SFRJ,

29,5 kutija kut. 1020-1049

http://arhinet.arhiv.hr

Page 197: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

197

HR-HDA-1081-12.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

informacije o organizaciji i radu Veća udruženog rada Skupštine SAP Vojvodine, prijedlog odluke o programu statističkih istraživanja od interesa za cijelu zemlju u 1976. godini Skupštine SFRJ, informativne biltene Fonda federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina, biltene Službe društvenog knjigovodstva Jugoslavije o aktivnosti na pripremama i primjeni novog obračunskog sistema i osiguravanja plaća između korisnika društvenih sredstava, program mjera i akcija Saveznog komiteta za rad i zapošljavanje za postepeno vraćanje radnika s rada u inozemstvu, stavove elektroprivrednih organizacija po zaključcima i preporuci VUR-a, izvještaje o radu i program rada Vrhovnog suda Hrvatske, analizu privrednih kretanja SIV-a, godišnji pregled rada Saveznog suda u 1975. godini, nacrt prijedloga plana razvoja Zajednice mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske za razdoblje 1976-1980, izvještaj o radu Prosvjetnog savjeta Hrvatske 1972-1976, izvještaj o radu vijeća Savezne skupštine, godišnji izvještaj Saveza zajednica zdravstvenog osiguranja radnika i zdravstva Hrvatske, informacije o statusnim promjenama u Elektroslavoniji Osijek i Elektroprivredi Rijeka, izvještaje o radu Saveznog deviznog inspektorata Odjela u Zagrebu, izvještaje o radu saveznih komiteta i savjeta i slično.

3. Radna tijela Vijeća udruženog rada U mandatnom razdoblju 1974-1978. djeluje 9 stalnih odbora i 1 stalna komisija Vijeća udruženog rada. Njihova nadležnost i sastav te rad na sjednicama definirani su Privremenom odlukom o osnivanju i djelokrugu odbora i Mandatno-imunitetske komisije Vijeća udruženog rada Sabora SRH od 8. svibnja 1974. godine (NN 25/1974.), te Poslovnikom Vijeća udruženog rada Sabora SRH od 24. ožujka 1977. godine (NN 16/1977). Sazivi sjednica i zapisnici sjednica radnih tijela evidentirani su u urudžbenim zapisnicima Sabora u popisima akata. Opća korespondencija radnih tijela evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora, pri čemu se uz spise navodi brojčana oznaka pripadajuće organizacijske jedinice.

10 kutija kut. 1050-1059

3.1. Mandatno-imunitetska komisija, 28.2.1977, 24.3.1977. Komisija provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o izboru zastupnika, razmatra žalbe protiv izbora odnosno opoziva upućene Saboru i daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća i raspravlja sva druga pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika. Jedinica sadrži zapisnike 13. i 14. sjednice, održane 28.2.1977. i

24.3.1977. godine.

0,1 kutija kut. 1050

3.2. Odbor za društveni plan i financije Odbor razmatra godišnje, srednjoročne i dugoročne društvene planove i programe razvoja, republički proračun i republički završni račun, opću bilancu SRH, tekuća privredna kretanja i mjere za ostvarivanje usvojenih društvenih planova i programa. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku I/1.

1,5 kutija kut. 1050-1051

3.2.1. Zapisnici sjednica, 11.7.1974.-16.12.1977. Jedinica sadrži zapisnike 1-21. sjednice održane 11.7.1974.- 28.11.1975, 23. sjednice 18.12.1975, 42-52. sjednice 13.1.1977.- 20.7.1977. te 54-57. sjednice 12.10.1977.-15. i 16.12.1977.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 198: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

198

HR-HDA-1081-12.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

3.2.2. Opća korespondencija, 15.4.1975.-7.7.1977. Jedinica sadrži izvještaj Narodne banke Hrvatske o planu raspodjele sredstava za fond zajedničke potrošnje izdvojenih po završnom računu za 1974. godinu, prijedlog završnog računa budžeta federacije za 1974. godinu s dokumentacijom, prijedlog Skupštine SFRJ za donošenje zakona o bankarskom poslovanju i bankarskim organizacijama, materijale SIV-a o osnovnim karakteristikama ostvarivanja društvenog plana Jugoslavije 1971-1975, prijedlog zakona o osnovama kreditnog i bankarskog sistema i slično.

3.3. Odbor za društveno-ekonomske odnose i politička pitanja, 12.6.1975.-17.1.1977.

Odbor razmatra pitanja društveno-ekonomskog sistema, a posebno vanjsko-trgovinskog i deviznog režima, kreditno-monetarnog i bankarskog sistema, cijena, pitanja imovinsko-pravnih odnosa, vlasništva na stambenim i poslovnim prostorijama, naknada za eksproprirane nekretnine, pitanja kompenzacije i rente, te druga pitanja od značaja za opće uvjete privređivanja, društveno-ekonomski položaj radnika i organizacija udruženog rada, pitanja vanjske politike i međunarodnih odnosa, biračkog prava, način izbora i opoziva delegacija i delegata društveno-političkih zajednica, pitanja samoupravne radničke kontrole, društvene samozaštite i druga politička pitanja. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku I/2. Jedinica sadrži prijedloge zakona Skupštine SFRJ: prijedlog zakona o dopuni zakona o obavljanju unutrašnjih poslova iz nadležnosti saveznih organa uprave, prijedlog za donošenje zakona o zaštiti obitelji osoba na obaveznoj vojnoj službi, zakon o pomilovanju, te prijedlog zakona o radu saveznih organa na predstavkama i prijedlozima.

0,1 kutija kut. 1051

3.4. Odbor za proizvodne djelatnosti i trgovinu Odbor razmatra pitanja razvoja industrije i rudarstva, brodogradnje, energetike, građevinarstva, šumarstva te unutrašnje i vanjskotrgovinske razmjene, prati i razmatra tekuća kretanja i probleme, godišnje i perspektivne planove i programe razvoja tih djelatnosti i njihovo izvršavanje, te druga pitanja od značaja za razvoj tih djelatnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/3.

0,7 kutija kut. 1051-1052

3.4.1. Zapisnici sjednica, 9.12.1976.-11.4.1978. Jedinica sadrži zapisnike 34. sjednice 9.12.1976, 37-40. sjednice 16.2.1977.-13.4.1977, 42-44. sjednice 6.7.1977.-22.9.1977. te 48-51. sjednice 18.1.1978.-11.4.1978.

3.4.2. Opća korespondencija, 3.10.1974.-23.6.1977. Jedinica sadrži informacije o TE Slavonija, materijale o sporazumu SFRJ i SSSR-a o ekonomskoj i tehničkoj suradnji, materijale mjesne zajednice Susak u vezi s elektrifikacijom otoka Suska, izvještaj Zajednice elektroprivrednih organizacija Hrvatske o stanju elektrificiranosti naselja i domaćinstava na dan 31.12.1974, prijedlog zakona o zaštiti industrijskog vlasništva Skupštine SFRJ, programe rada republičkih organa za 1977. godinu, sanacijski plan poduzeća Mobilia „Ivo Marinković“ Osijek, zahtjeve za otpis sredstava iz fondova i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 199: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

199

HR-HDA-1081-12.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

3.5. Odbor za turizam i uslužne djelatnosti Do donošenja Poslovnika vijeća 24. ožujka 1977. godine (NN 16/1977) djeluje pod nazivom Odbor za uslužne djelatnosti. Odbor prati i razmatra pitanja organizacije i unapređivanja turizma i ugostiteljstva, zanatstva, komunalne i stambene privrede, prati i razmatra tekuća privredna kretanja i probleme, godišnje perspektivne planove i programe razvoja ovih djelatnosti i njihovo izvršavanje, te druga pitanja od interesa za razvoj tih djelatnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/4.

0,5 kutije kut. 1052

3.5.1. Zapisnici sjednica, 19.9.1974.-11.4.1978. Zapisnici 2-12. sjednice 19.9.1974.-8.7.1975, 15-23. sjednice 26.11.1975.-14.9.1976. te 25-44. sjednice 9.11.1976.-11.4.1978.

3.5.2. Opća korespondencija, 17.9.1974.-28.10.1975. Jedinica sadrži primjedbe i prijedloge na nacrt zakona o stambenim odnosima SRH, prijedloge za promjenu propisa iz oblasti zanatstva, prijedlog Skupštine SFRJ za donošenje zakona o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti, prijedlog za donošenje zakona o mjernim jedinicama i mjerilima i slično.

3.6. Odbor za pomorstvo, saobraćaji veze Do donošenja Poslovnika vijeća 24. ožujka 1977. godine (NN 16/1977) djeluje pod nazivom Odbor za saobraćaj i veze. Odbor prati i razmatra pitanja organizacije i razvoja željezničkog, cestovnog, pomorskog, riječnog, zračnog i poštanskog prometa te pitanja organizacije i razvoja pomorstva, luka i pristaništa. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/5.

3,2 kutije kut. 1052-1055

3.6.1. Zapisnici sjednica, 11.7.1974.-18.4.1978. Zapisnici 1. sjednice 11.7.1974, 3-23. sjednice 28.10.1974.- 15.1.1976, 29-46. sjednice 12.7.1976.-26.4.1977, 48-53. sjednice 9.6.1977.-20.7.1977. te 55-67. sjednice 21.9.1977.-18.4.1978.

3.6.2. Opća korespondencija, 5.6.1974.-31.1.1978. Jedinica sadrži pregled podataka Republičke akcije za tehničku ispravnost vozila, informacije Republičkog sekretarijata za pomorstvo, saobraćaj i veze o međunarodnom cestovnom prometu, materijale o radu Sindikata radnika saobraćaja i veza Hrvatske, programe rada lučkih kapetanija i kapetanija pristaništa za 1975. godinu, informacije o sigurnosti riječnog prometa, prijedloge zakona o zračnom prometu i sigurnosti željezničkog prometa, predračun poslovanja ŽTP-a Zagreb, nacrte statuta i planove rada regionalnih Samoupravnih interesnih zajednica za ceste Osijek i Zagreb, te izvještaje o radu SIZ-ova za regionalne i magistralne ceste u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu za 1976. godinu i slično.

3.7. Odbor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo Do donošenja Poslovnika vijeća 24. ožujka 1977. godine (NN 16/1977) djeluje pod nazivom Odbor za agrarnu politiku. Odbor prati i razmatra pitanja razvoja poljoprivrede, stočarstva, prehrambene industrije, šumarstva, proizvodnje duhana, obrane od štetnog

1 kutija kut. 1056

http://arhinet.arhiv.hr

Page 200: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

200

HR-HDA-1081-12.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

djelovanja voda i druga pitanja iz oblasti vodoprivrede, ulova i prerade ribe, prati i razmatra tekuća kretanja i probleme, godišnje i perspektivne planove i programe razvoja ovih djelatnosti i njihovo izvršavanje, te druga pitanja od interesa za razvoj tih djelatnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/6.

kut. 1056

3.7.1. Zapisnici sjednica, 9.7.1974.-11.4.1978. Zapisnici 1-4. sjednice 9.7.1974.-5.12.1974, 6. sjednice 5.2.1975, 10-11. sjednice 16.5.1975. i 6.6.1975, 16. sjednice 18.12.1975, 18-19. sjednice 11.2.1976. i 11.3.1976, 21-22. sjednice 21.6.1976. i 12.7.1976, 24-25. sjednice 14.9.1976. i 6.10.1976. te 27-32. sjednice 2.12.1976.-23.3.1977. Odbora za agrarnu politiku, 33-36. sjednice 11.4.1977.-16.6.1977, 38-42. sjednice 21.9.1977.- 21.12.1977. te 44-46. sjednice 14.2.1978.-11.4.1978. Odbora za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo.

3.7.2. Opća korespondencija, 20.11.1974.-10.9.1976. Jedinica sadrži prijedlog za dodjelu dotacije za objavljivanje studije inž. Franje Kamenečkog o razvoju vinogradarstva Jugoslavije, raspravu o problematici ribarstva, informacije o stanju na poplavljenim područjima, materijale za savjetovanje o mesnoj industriji Privredne komore Hrvatske, Savjeta za poljoprivredno- prehrambenu i duhansku industriju i Centralnog poslovnog udruženja za proizvode stočarstva „Centrostočar“, prijedlog zakona Skupštine SFRJ o zaštiti životinja od zaraznih bolesti te zaštiti bilja od bolesti koje ugrožavaju cijelu zemlju, izvještaj Saveznog komiteta za poljoprivredu o toku realizacije Rezolucije Savezne skupštine o politici razvoja vodoprivrede Jugoslavije, informacije SIV-a o izvršenju dogovora o politici razvoja poljoprivrede od 1973. do 1975. godine i drugo.

3.8. Odbor za zdravstvo, socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu Odbor prati i razmatra pitanja iz područja zdravstva, socijalnog osiguranja, posebno mirovinskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, starateljstva, zaštite boraca i vojnih invalida, te druga pitanja iz oblasti zaštite narodnog zdravlja, prati i razmatra pitanja radnih odnosa zaposlenosti i zapošljavanja u zemlji i inozemstvu, te prati i razmatra pitanja zaštite na radu i zaštite čovjekove okoline. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku I/7.

1,1 kutija kut. 1057-1058

3.8.1. Zapisnici sjednica, 20.9.1977.-13. i 14.4.1978. Zapisnici 43-50. sjednice Odbora. 3.8.2. Opća korespondencija, 12.12.1974. -19.1.1978.

Jedinica sadrži programe rada Republičkog savjeta za boračka i invalidska pitanja, Republičkog zavoda za socijalni rad, Republičkog sekretarijata za rad i Republičkog sekretarijata za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu, izvještaj Saveznog vijeća o pitanjima osnivanja SIZ-a u oblasti zdravstva, socijalne i dječje zaštite, nacrt zakona o stavljanju lijekova u promet, informacije o radu Lige za borbu protiv raka Hrvatske, izvještaje o radu Saveznog zavoda za zdravstvenu zaštitu, materijale za raspravu o prevenciji invalidnosti, zakon o unapređenju čovjekove okoline Skupštine SFRJ, završni dokument

http://arhinet.arhiv.hr

Page 201: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

201

HR-HDA-1081-12.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

Prvog gerontološkog kongresa Jugoslavije i slično.

3.9. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Odbor razmatra pitanja iz područja odgoja i obrazovanja, društvene brige o djeci predškolskog odgoja, znanosti i kulture i druga pitanja iz tih djelatnosti, prati osnivanje i djelovanje samoupravnih interesnih zajednica odgoja i obrazovanja, društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, znanosti i kulture, te po potrebi predlaže Vijeću propisivanje općih uvjeta i načina obavljanja tih djelatnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/8.

1,8 kutija kut. 1058-1059

3.9.1. Zapisnici sjednica, 17.7.1974.-11.4.1978. Zapisnici 1-3, 5-59. sjednice Odbora. 3.9.2. Opća korespondencija, 6.1.1974.-4.1.1978.

Jedinica sadrži izvode iz stenografskih zapisnika sjednica Prosvjetnog savjeta Hrvatske, zaključke savjetovanja o stanju javnih školskih biblioteka na području regije Sisak, peticiju za dodjelu naziva doktora stomatologije, materijale i pozive za sjednice Skupštine Republičke zajednice za financiranje osnovnog obrazovanja, izvještaj o investicijskoj aktivnosti bivše Republičke zajednice za financiranje osnovnog obrazovanja 1970-1975, magnetofonske snimke sa sjednica predsjednika Odbora za obrazovanje VUR-a skupština republika i autonomnih pokrajina održanih 20.4.1976, 18.6.1976. i 16.12.1976, završni dokument sa savjetovanja u Herceg Novom o zadacima pedagoških akademija na humanizaciji odnosa među spolovima Saveta za planiranje porodice Jugoslavije i slično.

3.10. Odbor za fizičku kulturu, 26.3.1975.-14.3.1978. Odbor razmatra pitanja organizacije i unapređenja fizičke kulture u školama kod mladih i odraslih, u cilju poboljšanja zdravlja i podizanja radne i obrambene sposobnosti naroda. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/9. Jedinica sadrži zapisnike 2-19. sjednice Odbora.

0,1 kutija kut. 1059

Signatura: HR-HDA-1081-12.9 Naslov: Vijeće općina Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 63 kutije; 6,3 d/m kut. br. 1060-1122 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća općina i njegovih odbora i komisija. Sadržajno značajnu cjelinu gradiva čine razni materijali koji nisu bili predmetom sjednica, a vezani su uz problematiku iz nadležnosti Vijeća općina i njegovih radnih tijela. Najveći dio odnosi se na razne predstavke, izvještaje i materijale zajednica općina u vezi s financijskim sredstvima općina, razvojem i suradnjom te drugim pitanjima vezanim uz rad općina. Pored navedenog, podserija sadrži i prijedloge zakona, izvještaje, informacije, elaborate i druge materijale Skupštine SFRJ, republičkih

http://arhinet.arhiv.hr

Page 202: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

202

sekretarijata,savjeta, zavoda i drugih u vezi s društvenim planom i financijama, razvojem i djelovanjem komunalnog sistema, prostornog uređenja, stambeno-komunalne politike i zaštite okoline, privrednog, društvenog i prostornog razvoja, te pitanja zdravstva, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, obrazovanja, znanosti, kulture i fizičke kulture. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 12.9.1. Sjednice Vijeća općina 12.9.2. Opća korespondencija 12.9.3. Radna tijela Vijeća općina HR-HDA-1081-12.9. Vijeće općina Količina/

Kutija 1. Sjednice Vijeća općina, 8.5.1974.-18.4.1978.

Vijeće općina samostalno razmatra osnove politike razvoja, pitanja suradnje i povezivanja među općinama te druga pitanja od interesa za radnike u mjesnim zajednicama, općinama i zajednicama općina, donosi zakone kojima se uređuje osnivanje, spajanje i mijenjanje područja općina i zajednica općina. Pored navedenog, Vijeće općina samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, donosi programe i planove rada Vijeća, te poslovnik Vijeća.

31,5 kutija kut. 1060-1091

1.1. Zapisnici sjednica, 8.5.1974.-18.4.1978. Zapisnici 1-48. sjednice Vijeća. 1.2. Materijali za sjednice,

Materijali za 1-48. sjednicu po sjednicama i točkama dnevnog reda.

2. Opća korespondencija, 15.5.1974.-18.4.1978. Spisi Vijeća općina u urudžbenom zapisniku Sabora imaju oznaku II.

Jedinica sadrži izvještaje o radu Vijeća republika i pokrajina Skupštine SFRJ, stenografske zapisnike sjednica predsjednika i sekretara vijeća općina skupština republika i i autonomnih pokrajina, prijedloge zakona o saveznoj upravi i drugih zakona Skupštine SFRJ, poslovnik Vijeća općina Skupštine BiH, završni račun, program rada i financijski plan Republičkog fonda za razvitak privredno nedovoljno razvijenih krajeva za 1975. godinu, informacije Republičkog zavoda za javnu upravu o problemima teritorijalne podjele u SRH, izvještaje Skupštine SFRJ o izvršenju budžeta federacije, izvještaje sa sjednica Međurepubličkog komiteta za oblast financija, informacije o ostvarivanju društvenog plana 1971- 1976, materijale sa sjednica Republičkog savjeta za privredni razvoj i ekonomsku politiku i Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja, informacije o završnom računu i financijskom planu Narodne banke Hrvatske, razne izvještaje republičkih sekretarijata i slično.

28,6 kutija kut. 1091-1120

3. Radna tijela Vijeća općina U mandatnom razdoblju 1974-1978. djeluje 6 stalnih odbora i 1 stalna komisija Vijeća općina. Njihova nadležnost i sastav definirani su Odlukom o privremenoj organizaciji radnih tijela Vijeća općina Sabora SRH od 8. svibnja 1974. godine (NN 25/1974.), te Poslovnikom Vijeća općina Sabora SRH od 18. veljače 1976. godine (NN 18/1976).

2,9 kutija kut. 1120-1122

http://arhinet.arhiv.hr

Page 203: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

203

HR-HDA-1081-12.9. Vijeće općina Količina/ Kutija

Sazivi sjednica i zapisnici sjednica radnih tijela evidentirani su u urudžbenim zapisnicima Sabora u popisima akata. Opća korespondencija radnih tijela evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora, pri čemu se uz spise navodi brojčana oznaka pripadajuće organizacijske jedinice.

3.1. Odbor za društveni plan i financije Odbor razmatra pitanja društvenih planova i drugih planskih dokumenata, republičkog proračuna i republičkog završnog računa, opće bilance Republike, sistema financiranja i sistema izvora i vrsta prihoda društveno- političkih zajednica, te imovinsko-pravnih odnosa. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/1.

0,6 kutije kut. 1120

3.1.1. Zapisnici sjednica, 10.10.1974.-17.4.1978. Zapisnici 2-56. sjednice Odbora. 3.1.2. Opća korespondencija, 24.7.1974.-21.3.1977.

Jedinica sadrži zahtjeve za dodatna sredstva Skupštine općine Benkovac i općine Nova Gradiška, primjedbe Skupštine općine Virovitica na informacije o stanju i plinofikaciji u SRH, zahtjev za saniranje proračunskih obveza općine Dvor i slično.

3.2. Odbor za društveno-politička pitanja i komunalni sistem Odbor razmatra pitanja razvoja, povezivanja i suradnje među općinama, donošenje zakona i drugih akata kojima se uređuje organiziranje državne vlasti i rad njenih organa, raspravlja pitanja u vezi s osnivanjem, spajanjem i mijenjanjem područja općina i zajednica općina, radom i razvojem mjesnih zajednica, biračkim pravom, načinom izbora i opoziva delegacija i delegata u skupštine društveno-političkih zajednica, ostvarivanjem zakonitosti u radu organa i organizacija, ostvarivanjem društvene samozaštite, te narodne obrane, državne i javne sigurnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/2.

1,4 kutije kut. 1120-1122

3.2.1. Zapisnici sjednica, 11.7.1974.-18.4.1978. Zapisnici 1-56. sjednice Odbora. 3.2.2. Opća korespondencija, 13.5.1975.-3.3.1978.

Jedinica sadrži informacije Republičkog zavoda za javnu upravu o konstituiranju i organiziranju zajednica općina, o brojnom stanju i strukturi kadrova u općinskoj i republičkoj upravi, te osposobljenosti i organiziranosti organa zajednica općina za ostvarivanje njihovih funkcija, primjedbe Skupštine općine Buzet na nacrt osnova za dogovor o planu Jugoslavije 1976-1980, informacije Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu o ažurnosti i ekspeditivnosti organa uprave u rješavanju upravnih stvari, poziv i materijale za sjednice saveza gradova i općina SRH, analize statuta općina i slično.

3.3. Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku i zaštitu čovjekove okoline, 13.6.1974.-12.4.1978.

Odbor razmatra pitanja politike i donošenja zakona kojima se uređuju prostorno planiranje, urbanizam, komunalna i stambena privreda, pitanja osiguravanja uvjeta za očuvanje i razvoj čovjekove okoline.

0,2 kutije kut. 1122

http://arhinet.arhiv.hr

Page 204: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

204

HR-HDA-1081-12.9. Vijeće općina Količina/ Kutija

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku II/3. Jedinica sadrži zapisnike 1-48. sjednice Odbora, održane od 13.6.1974. do 12.4.1978.

3.4. Odbor za zdravstvo, socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu Odbor razmatra pitanja organiziranja i financiranja zdravstvene zaštite, unapređivanja zdravstvene službe, financiranja socijalnog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, organizacije i sistema socijalnog osiguranja, organizacije i financiranja te unapređenja socijalne zaštite. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/4.

0,3 kutije kut. 1122

3.4.1. Zapisnici sjednica, 25.10.1975.-13.4.1978. Zapisnici 12-39. sjednice Odbora. 3.4.2. Opća korespondencija, 19.11.1974.-15.5.1975.

Jedinica sadrži prijedloge za izmjene zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata u SRH, izvještaj Odbora za rad, zdravlje i socijalnu politiku Saveznog vijeća Skupštine SFRJ o pitanjima osnivanja i funkcioniranja SIZ-ova u oblasti zdravstva, socijalne i dječje zaštite, materijale o problematici društvene zaštite starijih osoba i slično.

3.5. Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i fizičku kulturu Odbor razmatra pitanja organizacije i financiranja te unapređivanja obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školama drugog stupnja i visokoškolskim ustanovama, obrazovanja kadrova, razvoja znanosti, organizacije i unapređivanja kulturno-umjetničkog rada, organizacije i unapređivanja fizičke kulture u školama, fizičke kulture mladih i odraslih. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/5.

0,3 kutije kut. 1122

3.5.1. Zapisnici sjednica, 3.6.1974.-17.4.1978. Zapisnici 1-40. sjednice Odbora. 3.5.2. Opća korespondencija, 10.1.1975.-14.1.1977.

Jedinica sadrži materijale Prosvjetnog savjeta Hrvatske o realizaciji društvene politike osnovnog obrazovanja i odgoja u SRH, informacije RSPKFK o tjelesnom odgoju u odgojno-obrazovnom sustavu, izvještaj o radu Republičke zajednice za financiranje osnovnog obrazovanja i završni račun za 1974. godinu, materijale o programu učeničkog i studentskog standarda i sredstvima za njegovo ostvarenje u 1977. godini i slično.

3.6. Odbor za dugoročni privredni, društveni i prostorni razvoj 10.10.1974.-18.4.1978.

Odbor razmatra pitanja u vezi s dugoročnim privrednim, društvenim, prostornim i demografskim razvojem (socijalne, populacijske, migracijske i druge demografske promjene i kretanja stanovništva). U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku II/6. Jedinica sadrži zapisnike 1-19. sjednice Odbora, održane u razdoblju od 10.10.1974. do 18.4.1978. godine.

0,1 kutija kut. 1122

http://arhinet.arhiv.hr

Page 205: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

205

Signatura: HR-HDA-1081-12.10 Naslov: Društveno-političko vijeće Vrijeme nastanka: 1974-1978. Razina opisa: podserija Količina: 2 knjige, 78 kutija; 7,8 d/m knj. br. 94-95 kut. br. 1123-1200

Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Društveno-političkog vijeća i njegovih odbora i komisija. Značajnu cjelinu gradiva čine razni materijali koji nisu bili predmetom sjednica, a vezani su uz problematiku iz nadležnosti Društveno-političkog vijeća i njegovih radnih tijela: izvještaji, informacije, elaborati Skupštine SFRJ, SIV-a, saveznih savjeta, fondova federacije, zavoda i komiteta, te IVS-a, republičkih sekretarijata i zavoda, pravosudnih organa i drugih u vezi s radom organa uprave, osnivanjem, organizacijom i radom sudova i organizacijom pravosuđa općenito, osiguravanjem ustavnosti i zakonitosti, društvenim planom i financijama, društvenom samozaštitom i osiguravanjem javne sigurnosti. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 12.10.1. Sjednice Društveno-političkog vijeća 12.10.2. Opća korespondencija 12.10.3. Radna tijela Društveno-političkog vijeća HR-HDA-1081-12.10. Društveno-političko vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Društveno-političkog vijeća, 8.5.1974.-18.4.1978.

Društveno-političko vijeće samostalno utvrđuje osnove politike i donosi zakone i druge akte kojima se uređuju osnivanje i rad organa uprave u Republici, osnivanje, organizacija i rad sudova i drugih pravosudnih organa, udruživanje građana, održavanje zborova i drugih javnih skupova, pravni položaj vjerskih zajednica, matičarska služba, pitanja braka, porodice i starateljstva, osobni status građana, republičko državljanstvo, amnestija i pomilovanje, republička odlikovanja, nagrade i druga priznanja, odlučuje o utvrđivanju kažnjivih djela i o izvršavanju kaznenih sankcija, raspravlja opća pitanja o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti, razmatra izvještaje Vrhovnog suda Hrvatske i drugih pravosudnih organa za koje je to određeno zakonom, o primjeni zakona i o općim problemima pravosuđa, raspravlja i uređuje druga pitanja društveno-političkog uređenja za koja Ustavom nije propisan drugačiji način odlučivanja. Vijeće bira i razrješava predsjednika i suce Vrhovnog suda Hrvatske te suce drugih sudova za koje to odredi zakon, imenuje i razrješava republičkog javnog tužioca, republičkog društvenog pravobranioca samoupravljanja, republičkog javnog pravobranioca, guvernera Narodne banke Hrvatske i druge funkcionare za koje je to određeno Ustavom ili zakonom odnosno drugim aktom Sabora. Vijeće samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, donosi programe i planove rada Vijeća te poslovnik Vijeća.

44 kutije kut. 1123-1166

1.1. Zapisnici sjednica, 8.5.1974.-17. i 18.4.1978. Zapisnici 1-51. sjednice Vijeća.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 206: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

206

HR-HDA-1081-12.10. Društveno-političko vijeće Količina/ Kutija

1.2. Materijali za sjednice, 8.5.1974.-18.4.1978. Materijali za 1-51. sjednicu Vijeća.

2. Opća korespondencija, 9.5.1974.-10.5.1978. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Vijeća imaju oznaku III (pojedini imaju oznaku DPV).

Jedinica sadrži razne materijale saveznih organa vlasti: prijedloge zakona, nacrt budžeta federacije, prednacrte poslovnika vijeća Skupštine SFRJ, završni račun Fonda federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina, izvještaj Saveznog savjeta za privredni razvoj i ekonomsku politiku o politici ekonomske stabilizacije, izvještaj Skupštine SFRJ o aktualnim problemima turističke privrede s osvrtom na turističku sezonu 1976. i pripreme za 1977. godinu, izvještaje o radu saveznih zavoda i komiteta, SIV-a, saveznih fondova i slično. Veći dio spisa odnosi se i na razne izvještaje i informacije republičkih organizacija: izvještaj Republičkog fonda voda o problemima vodoprivrede, godišnji izvještaji o radu carinske službe, program rada Službe društvenog knjigovodstva SRH, godišnji izvještaji o radu Okružnog suda u Zagrebu, informacije IVS-a o ostvarivanju zaštite boraca i vojnih invalida u SRH, primjedbe i prijedlozi skupština općina o određivanju privredno nedovoljno razvijenih krajeva SRH u razdoblju 1976-1980, izvještaj o aktivnosti i efikasnosti službe inspekcije prihoda, informacije o radu samoupravnih fondova u stočarstvu, materijali u vezi sa samoupravnim sporazumom o određivanju osobnog dohotka i naknada funkcionarima u SRH, završni računi Narodne banke Hrvatske, izvještaj o radu JAZU u 1975. i plan rada za 1976. godinu, godišnji izvještaji Saveza zajednica zdravstvenog osiguranja poljoprivrednika SRH, izvještaj o realizaciji tehničke baze Tanjuga, izvještaj Javnog tužilaštva Hrvatske o provođenju Programa mjera i akcija za suzbijanje privrednog kriminala i privrednih prijestupa, analize primjene samoupravnih sporazuma o raspoređivanju dohotka i raspodjeli sredstava za osobne dohotke i slično.

29,5 kutija kut. 1167-1196

3. Radna tijela Društveno-političkog vijeća U mandatnom razdoblju 1974-1978. djeluje 6 stalnih odbora i 1 stalna komisija Društveno-političkog vijeća. Njihova nadležnost i sastav definirani su Odlukom o osnivanju odbora i komisija Društveno-političkog vijeća Sabora SRH od 8. svibnja 1974. godine (NN 25/1974.), te Poslovnikom Društveno-političkog vijeća Sabora SRH od 18. svibnja 1977. godine (NN 22/1977). Sazivi sjednica i zapisnici sjednica radnih tijela evidentirani su u glavnim urudžbenim zapisnicima Sabora, u popisima akata. Opća korespondencija radnih tijela evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora, pri čemu se uz spise navodi oznaka pripadajuće organizacijske jedinice.

2 knjige 4,5 kutije; knj. 94-95 kut. 1196-1200

3.1. Odbor za društveni plani financije, 12.7.1974.-15.3.1978. Odbor razmatra društvene planove i druge planske dokumente, republički proračun i republički završni račun, opću bilancu Republike i imovinsko-pravne odnose. Jedinica sadrži zapisnike 1-17. sjednice održane 12.7.1974.-16.9.1975, 19- 33. sjednice održane 9.10.1975.-27.5.1976, 35-43. sjednice održane 23.6.1976.-2.12.1976, 47. sjednice održane 17.2.1977. te 49-64. sjednice održane 9.3.1977.-15.3.1978. godine.

0,5 kutije kut. 1196

3.2. Odbor za društveno-ekonomski sistem, 12.7.1974.-12.4.1978. Odbor razmatra osnove politike i zakone i druge akte kojima se uređuju sistemska pitanja, opću bilancu republike, sistem financiranja i sistem izvora

1 kutija kut. 1197

http://arhinet.arhiv.hr

Page 207: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

207

HR-HDA-1081-12.10. Društveno-političko vijeće Količina/ Kutija

i vrste prihoda društveno-političkih zajednica i imovinskopravne odnose. Jedinica sadrži zapisnike 1-15. sjednice održane 12.7.1974.-16.9.1975, 17. sjednice održane 9.10.1975, 19-33. sjednice održane 12.11.1975.- 27.5.1976, 35-47. sjednice održane 23.6.1976.-13.12.1976. te 50-71. sjednice održane 12.1.1977.-12.4.1978. godine.

3.3. Odbor za društveno-politički sistem, 1974-1978. Odbor razmatra pitanja kojima se utvrđuju osnove politike i društveno- političkog sistema, organizacije vlasti i komunalnog sistema, udruživanja građana, održavanja zborova i drugih javnih skupova, pravni položaj vjerskih zajednica, matičarska služba, pitanja braka, porodice i starateljstva, amnestije i pomilovanja, republičkih odlikovanja, radnih i drugih priznanja, raspravlja o pitanjima vanjske politike i međunarodnih odnosa, biračkom pravu, načinu izbora i opoziva delegacije i delegata društveno-političkih zajednica.

1 knjiga 0,5 kutije; knj. 94 kut. 1198

3.3.1. Urudžbeni zapisnik, 1974-1978. Urudžbeni zapisnik pomoćna je evidencija spisa zavedenih u urudžbenim zapisnicima Sabora, te zatim dostavljenih na rad Odboru. U urudžbenom zapisniku odbora spisi ne dobivaju novi urudžbeni broj, već se zavode pod brojem urudžbenog zapisnika Sabora. Osim urudžbenog broja navodi se sadržaj spisa, datum primitka, izvorni pošiljatelj spisa i organizacijska jedinica Sabora koja je spis proslijedila nadležnom odboru. U polju „razvod“ navodi se redni broj sjednice odbora u čije materijale je spis odložen, oznaka a.a. ili napomena da je spis vraćen u DPV.

3.3.2. Zapisnici sjednica, 11.7.1974.-17.4.1978. Zapisnici 1-46. sjednice Odbora.

3.4. Odbor za pravosuđe, 1974-1978. Odbor razmatra pitanja osnivanja, organizacije i rada sudova i drugih pravosudnih organa, pitanja o utvrđivanju kažnjivih djela i o izvršavanju kaznenih sankcija, razmatra izvještaje Vrhovnog suda Hrvatske i drugih pravosudnih organa za koje je to određeno zakonom, razmatra izvještaje o primjeni zakona i o općim problemima pravosuđa, te opća pitanja o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku III/4.

1,6 kutija kut. 1198-1200

3.4.1. Zapisnici sjednica, 17.7.1974.-17.4.1978. Jedinica sadrži zapisnike 1-7. sjednice održane 17.7.1974.- 5.11.1975, 9. sjednice održane 16.3.1976, 11. sjednice održane 16.6.1976. te 13-31. sjednice održane 20.9.1976.-17.4.1978. godine.

3.4.2. Opća korespondencija, 1974-1978. Jedinica sadrži materijale Vrhovnog suda Hrvatske o stanju i kretanju privrednog kriminaliteta, izvještaj o radu Republičkog vijeća za prekršaje, zapisnike sa sjednica predsjednika okružnih sudova SRH, referat o sastanku predsjednika privrednih sudova, analize rada i problema u okružnim i okružnim privrednim sudovima, izvještaj Odvjetničke komore Hrvatske o stanju i problemima odvjetništva u SRH, izvještaj o radu Republičkog javnog pravobranilaštva i stanju javnih pravobranilaštava u SRH u 1975. godini, godišnji izvještaj

http://arhinet.arhiv.hr

Page 208: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

208

HR-HDA-1081-12.10. Društveno-političko vijeće Količina/ Kutija

Republičkog vijeća za prekršaje o radu općinskih sudaca za prekršaje, informacije o radu općinskih sudova i općinskih javnih tužilaštava, izvještaj o radu Višeg privrednog suda, bilten okružnog suda Sisak i slično.

3.5. Odbor za upravu Odbor razmatra pitanja osnivanja i rada organa uprave u Republici, raspravlja o pitanjima i odnosima iz oblasti opće uprave te o pitanjima ostvarenja zakonitosti u radu organa i organizacija. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku III/5.

0,2 kutije kut. 1200

3.5.1. Zapisnici sjednica, 17.7.1974.-12.4.1978. Jedinica sadrži zapisnike 1-3. sjednice održane 17.7.1974.- 5.12.1974, 5-7. sjednice održane 23.1.1975.-18.4.1975, 9. sjednice održane 11.6.1975, 11-13. sjednice održane 18.9.1975.-5.11.1975, 16. sjednice održane 16.3.1976. te 18-32. sjednice održane 15.9.1976.-12.4.1978. godine.

3.5.2. Opća korespondencija, 3.7.1974. i 2.11.1976. Jedinica sadrži predstavku Saveza za fizičku kulturu Hrvatske o potrebi formiranja posebnog organa uprave za poslove fizičke kulture u vidu Komiteta za fizičku kulturu, te materijale o modelu budućeg Upravnog suda Hrvatske, Predsjedništva Vrhovnog suda.

3.6. Odbor za društvenu samozaštitu i javnu sigurnost

Odbor razmatra pitanja društvene samozaštite, pitanja iz oblasti narodne obrane te državne i javne sigurnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku III/6. Odbor je vodio i pomoćni urudžbeni zapisnik spisa Odbora.

1 knjiga 0,7 kutija; knj. 95 kut. 1200

3.6.1. Urudžbeni zapisnik 1974-1978. Urudžbeni zapisnik pomoćna je evidencija spisa zavedenih u urudžbenim zapisnicima Sabora, a zatim dostavljenih na rad Odboru za društvenu samozaštitu i javnu sigurnost. U urudžbenom zapisniku Odbora spisi ne dobivaju novi urudžbeni broj, već se zavode pod brojem urudžbenog zapisnika Sabora. Osim urudžbenog broja navodi se sadržaj spisa, datum primitka, izvorni pošiljatelj spisa i organizacijska jedinica Sabora koja je spis proslijedila nadležnom odboru. U polju „razvod“ navodi se redni broj sjednice odbora u čije materijale je spis odložen, oznaka a.a. ili napomena da je spis vraćen u DPV.

3.6.2. Zapisnici sjednica, 25.6.1974.-17.4.1978.

Jedinica sadrži zapisnike 1-16. sjednice održane od 25.6.1974. do 18.12.1975. te 18-40. sjednice održane od 16.3.1976. do 17.4.1978.

3.6.3. Opća korespondencija, 13.1.1975.-22.9.1975. Jedinica sadrži informacije Skupštine SFRJ o Simpoziju o društvenoj samozaštiti u samoupravnom socijalističkom društvu, izvještaj skupštine općine Ludbreg o ostvarivanju društvene samozaštite, te podatke općine Beli Manastir o procijenjenim štetama izazvanim klizanjem tla u Batini u kolovozu 1975. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 209: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

209

Signatura: HR-HDA-1081-13 Naslov: SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE: SAZIV 1978-1982. Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: serija Količina: 2 knjige, 565 kutija; 56,5 d/m knj. br. 96-97 kut. br. 1201-1765 Sadržaj Serija sadrži akte Sabora SRH usvojene u razdoblju od svibnja 1978. do svibnja 1982. godine, strogo povjerljive i povjerljive spise upućene saborskim vijećima i njihovim radnim tijelima, korespondenciju predsjednika Sabora, zapisnike sjednica i korespondenciju Predsjedništva Sabora SRH, zapisnike sjednica Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ i Delegacije Sabora SRH u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ, zapisnike i materijale za sjednice radnih tijela Sabora SRH, zapisnike zajedničkih sjednica svih vijeća, zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkih vijeća i njihovih radnih tijela. Sadržajno veću cjelinu gradiva čine razni materijali vezani uz problematiku iz nadležnosti Vijeća udruženog rada, Vijeća općina, Društveno-političkog vijeća i njihovih radnih tijela, a koji nisu razmatrani na sjednicama. Riječ je o prijedlozima zakona i drugih akata, te raznim predstavkama, izvještajima, informacijama, elaboratima i drugim materijalima Skupštine SFRJ, SIV-a, saveznih sekretarijata, zatim IVS-a, republičkih sekretarijata, savjeta, zavoda, fondova, organizacija, poduzeća i građana o pitanjima raspolaganja društvenim sredstvima, osnivanja samoupravnih interesnih zajednica, donošenja društvenih planova i proračuna, razvoja proizvodnje i trgovine, pomorstva, prometa i veza, poljoprivrede, prehrambene industrije i šumarstva, razvoja zdravstva, socijalnog osiguranja i socijalne zaštite, obrazovanja, znanosti i kulture, djelovanja komunalnog sistema, prostornog uređenja, stambeno-komunalne politike i zaštite okoline, rada organa uprave, organizacije i rada sudova, osiguravanja društvene samozaštite i javne sigurnosti i slično. Plan sređivanja Sva dokumentacija nastala poslovanjem Sabora SRH u mandatnom razdoblju 1978-1982. evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora. Nakon evidentiranja spisi su dostavljani u rad prema nadležnosti radnim tijelima Sabora, vijećima i radnim tijelima vijeća. Uz sve spise u urudžbenim zapisnicima navode se odgovarajuće brojčane oznake, koje ukazuju na organizacijsku jedinicu kojoj je spis dostavljen na rad (brojčane oznake definirane su Rješenjem o brojčanim oznakama Sabora Socijalističke Republike Hrvatske, broj 6642/1-74 od 26.12.1974. i Rješenjem o brojčanim oznakama Stručnih službi Sabora SRH, broj 02-153/1 od 4.1.1981). Osim po vijećima i radnim tijelima, spisi se razvode i po sjednicama vijeća, a uz spise koji su razmatrani na sjednicama vijeća navodi se oznaka vijeća i redni broj sjednice. Sukladno navedenome, po sadržajnom načelu te poštujući unutarnju organizaciju Sabora, serija je podijeljena na 11 podserija: 13.1. Akti Sabora SRH 13.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti 13.3. Kabinet predsjednika Sabora SRH 13.4. Predsjedništvo Sabora SRH 13.5. Delegacije Sabora SRH u vijećima Skupštine SFRJ 13.6. Radna tijela Sabora SRH 13.7. Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora SRH 13.8. Vijeće udruženog rada 13.9. Vijeće općina 13.10.Društveno-političko vijeće 13.11. Klubovi zastupnika

http://arhinet.arhiv.hr

Page 210: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

210

Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-13.1 Naslov: Akti Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 2 knjige, 11 kutija; 1,3 d/m knj. br. 96-97 kut. br. 1201-1211 Sadržaj Podserija sadrži izvornike ustavnih zakona, zakona, odluka, preporuka, smjernica, zaključaka, programa, rezolucija, proračuna SRH, suglasnosti, poslovnika Sabora SRH i saborskih vijeća, završnih računa o izvršenju proračuna, općih bilanci, društvenih planova i društvenih dogovora ovjerenih pečatom Sabora SRH. Akti su složeni po vrstama akata, a unutar svake vrste kronološki prema datumu donošenja. HR-HDA-1081-13.1. Akti Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Evidencije akata Sabora SRH, 1978-1982.

2 knjige knj. 96-97

1.1. Popis ustavnih zakona, zakona i budžeta 1978-1982. U bilježnici A5 formata, od rednog broja 1 do 233, popisani su ustavni zakoni, zakoni i proračuni SRH usvojeni u mandatnom razdoblju 1978.- 1982. U bilježnici se uz redni broj svakog akata navodi broj pod kojim je akt zaveden u urudžbenom zapisniku Sabora, te naziv akta.

1.2. Popis društvenih planova, rezolucija, zaključaka, programa i drugih akata 1978-1981.

U bilježnici A5 formata, od rednog broja 1 do 35 popisani su društveni planovi, rezolucije, zaključci, programi, preporuke i smjernice usvojene u razdoblju 1978-1981. U bilježnici se uz redni broj svakog akta navodi broj pod kojim je akt zaveden u urudžbenom zapisniku Sabora, naziv akta i datum donošenja.

2. Ustavni zakoni, 22.7.1981.

Amandmani na Ustav SRH i Ustavni zakon o provođenju amandmana I. do IX. na Ustav SRH, usvojeni 22.7.1981. godine.

kut. 1201

3. Zakoni, 19.6.1978.-18.5.1982. 5 kutija kut. 1201-1205

4. Odluke, 9.5.1978.-23.4.1982. Odluke Sabora SRH složene su u dva niza. U nizu od 1 do 213 složene su kronološki po datumu donošenja (9.5.1978.-23.4.1982) odluke o izboru i imenovanju funkcionara, odluke o izboru Predsjedništva SRH, funkcionara Sabora SRH, IVS-a, sekretara vijeća Sabora, predsjednika Vrhovnog suda, Ustavnog suda, javnog pravobranioca, Suda udruženog rada, Upravnog suda Hrvatske, članova republičkih komisija, funkcionara republičkih savjeta, republičkih zavoda, članova odbora i drugih funkcionara o čijem izboru, imenovanju i razrješenju odlučuje Sabor SRH. Sve ostale odluke složene su kronološki prema datumu donošenja (29.6.1978.-23.4.1982) u nizu od 5 do 147. Pojedine odluke imaju oznaku tajnosti: povjerljivo, strogo povjerljivo, državna tajna.

1,7 kutija kut. 1206-1207

http://arhinet.arhiv.hr

Page 211: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

211

HR-HDA-1081-13.1. Akti Sabora SRH Količina/ Kutija

5. Preporuke, 27.12.1978, 22.6.1979. i 26.12.1979.

0,1 kutija kut. 1207

6. Smjernice, 2.11.1979. Smjernica za pripremu i usklađivanje planova razvoja u SRH za razdoblje od 1981. do 1985. godine.

0,1 kutija kut. 1207

7. Zaključci, 17.11.1978.-28.10.1980. 0,1 kutija kut. 1207

8. Programi, 5.12.1978, 22.6.1979, 26.12.1979. 0,1 kutija kut. 1208

9. Rezolucije, 27.12.1978.-23.4.1982. 0,4 kutije kut. 1208

10. Proračun SRH, 17.11.1978.-27.3.1982. Izmjene i dopune budžeta SRH, budžet SRH za 1979, 1980, 1981. i 1982. godinu.

0,5 kutije kut. 1208

11. Suglasnosti, 31.5.1978.-23.4.1982. Suglasnosti na nacrte zakona, odluka, preporuka i drugih akata, usvojene 31.5.1978, 25.9.1980, 28.10.1980, 22. i 23.4.1982.

2 kutije kut. 1209-1210

12. Poslovnici, 9.5.1978.-23.4.1982. Izmjene i dopune poslovnika Sabora i saborskih vijeća.

0,2 kutije kut. 1211

13. Završni računi SRH, 20.7.1978.-25.6.1981. Završni računi o izvršenju budžeta i završni računi stalne rezerve SRH.

0,1 kutija kut. 1211

14. Opće bilance, 26.12.1979.-23.4.1982. Opće bilance sredstava za zadovoljavanje zajedničkih i općih društvenih potreba u SRH za 1980, 1981. i 1982. godinu.

0,1 kutija kut. 1211

15. Društveni plan, 23.7.1981. Društveni plan SRH za razdoblje od 1981. do 1985. godine.

0,3 kutije kut. 1211

16. Društveni dogovori, 17.11.178.-28.4.1982, b.g. Društveni dogovori o učenju stranih jezika u OUR-ima osnovnog i pripremnog stupnja srednjeg obrazovanja, o uvjetima za stjecanje dohotka, informiranju slijepih osoba u SRH, usmjeravanju sredstava društvene reprodukcije 1981-1985, osnovama društvenog plana na području ekonomskih odnosa s inozemstvom, dovršenja izgradnje Centra za logorovanje, obuku i rekreaciju djece i omladine „Otok mladosti“, razvoju privredne infrastrukture 1981-1985, poticanju razvoja i vrednovanja inventivnog rada i drugih vrsta stvaralaštva u SRH, utvrđivanju sredstava za zaštitu i uređenje Memorijalnog prirodnog spomenika i područja Kumrovec 1982-1985, zajedničkim uvjetima i mjerilima pri utvrđivanju posebne zaštite žrtava fašističkog terora, građanskih žrtava, odnosno boraca, vojnih invalida i obitelji stradalih boraca koja se uređuje općinskim propisima.

0,3 kutije kut. 1211

http://arhinet.arhiv.hr

Page 212: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

212

Signatura: HR-HDA-1081-13.2 Naslov: Dokumentacija s oznakom tajnosti Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 20 kutija; 2 d/m kut. br. 1212-1231 Podserija sadrži spise s oznakom tajnosti upućene Tajništvu, Kabinetu predsjednika, Predsjedništvu Sabora SRH, vijećima i pojedinim radnim tijelima. Spisi su podijeljeni u dvije jedinice prema oznaci tajnosti. Složeni su po godinama, po urudžbenim brojevima unutar svake godine. HR-HDA-1081-13.2. Dokumentacija s oznakom tajnosti Količina/

Kutija 1. Strogo povjerljivi spisi, 1978-1982.

Jedinica sadrži izvještaje Skupštine SFRJ o budžetu i izvršenju budžeta federacije, vanjskotrgovinskoj razmjeni, politici ostvarivanja društvenog plana Jugoslavije, deviznoj politici, platnoj i deviznoj bilanci Jugoslavije, provođenju politike tečaja dinara, privrednim kretanjima i ostvarivanju ekonomske politike, te elaborat „Dogovor o osnovama dugoročnog plana Jugoslavije za razvoj i primjenu nuklearne energije u energetici do 2000. godine“, godišnje izvještaje o radu Narodne banke Hrvatske na realizaciji ciljeva i zadataka kreditno- monetarne i devizne politike, godišnje izvještaje o radu Saveznog deviznog inspektorata Odjeljenja u Zagrebu, elaborat IVS-a o stanju priprema općenarodne obrane u SRH, izvještaj Republičkog štaba teritorijalne obrane o stanju i daljnjem razvoju teritorijalne obrane SRH, izvještaj Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom o aktualnoj problematici vezanoj za položaj pripadnika hrvatske narodnosti u susjednim zemljama i ČSSR-u, bilješke o razgovorima predsjednika Sabora SRH sa stranim delegacijama, izvještaj IVS-a o Društvenom dogovoru o osiguravanju dijela sredstava za financiranje i kreditiranje Projekta KAPELA (opremanje oružanih snaga SFRJ), program kratkoročnih i dugoročnih zadataka IVS-a i njegovih organa na usavršavanju obrambenih priprema u SRH za razdoblje 1981-1985. i slično.

11 kutija kut. 1212- 1222

2. Povjerljivi spisi, 1978-1982. Jedinica sadrži izvještaje o radu Saveznog javnog pravobranilaštva, izvještaj Saveznog javnog tužilaštva o problematici privrednih prijestupa, izvještaje o radu Javnog tužilaštva Hrvatske, izvod iz magnetofonskog zapisnika razgovora s Feliksom Gorskim, ambasadorom SFRJ u Švedskoj koji je Saboru dostavio CK SKH, zaključke IVS-a o suradnji s Italijom glede provođenja Osimskih sporazuma, tromjesečni ratni financijski plan Sabora SRH, izvještaj delegacije Odbora SIV-a za narodnu obranu o razgovorima vođenim sa studijskom delegacijom Odbora švedskog parlamenta za obranu, izvještaje Skupštine SFRJ u vezi s posjetima delegacija predstavničkih tijela drugih država i izvještaj o II. specijalnom zasjedanju Generalne skupštine UN-a o razoružanju, izvještaj IVS-a o aktivnostima SRH na provođenju odluka VI. konferencije šefova država ili vlada nesvrstanih zemalja u Havani, informacije IVS-a o radu i stanju u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj maloljetnika u SRH, analizu SIV-a o primjeni Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme i slično.

9 kutija kut. 1223 - 1231

http://arhinet.arhiv.hr

Page 213: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

213

Signatura: HR-HDA-1081-13.3 Naslov: Kabinet predsjednika Sabora SRH Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 5 kutija; 0,5 d/m kut. br. 1232-1236 U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Kabineta predsjednika imaju oznaku 01. Podserija sadrži razne informacije, izvještaje i predstavke upućene predsjedniku Sabora Juri Biliću: informacije IVS-a o problematici sanacije i nabave nove flote PAN-ADRIA Zagreb, razne predstavke građana, pregled rada ŽTP-a Zagreb, informacije Republičkog sekretarijata za pomorstvo, saobraćaj i veze glede preseljenja koakrijalnog kabla na autocesti Beograd - Zagreb, peticija građana protiv gradnje Tvornice sintermagnezita u Omišu, nacrt programa i metodologija popisa stanoviništva 31.3.1981. Republičkog zavoda za statistiku, prijava protiv direktora RO „Automehanika“zbog nepoštovanja i neizvršavanja samoupravnih odluka i odluka Sudova udruženog rada, informacije Općeg udruženja turističke privrede Hrvatske o potrošnji stranih turista, zahtjevi za zaštitu zakonitosti i prava radnika, otvorena pisma Ljubomira Tadića, Dobrice Ćosića, Vlade Gotovca i Marka Veselice predsjedniku Sabora (broj 2140/1981), dopisi Borivoja Viskića o tužbi za klevetu protiv Anđelke Radelić Jovanović pred Općinskim sudom u Splitu, slanje anonimnih predstavki dostavljenih predsjedniku Sabora, Republičkom sekretarijatu unutrašnjih poslova i slično. Signatura: HR-HDA-1081-13.4 Naslov: Predsjedništvo Sabora SRH Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 14 kutija; 1,4 d/m kut. br. 1237-1250 Predsjedništvo Sabora čine predsjednik Sabora, potpredsjednici Sabora, predsjednici vijeća i tajnik Sabora. Predsjedništvo Sabora brine se za usklađivanje rada vijeća Sabora i drugih tijela Sabora i vijeća, tumači odredbe poslovnika u pogledu nadležnosti vijeća, potiče suradnju sa samoupravnim interesnim zajednicama, društveno-političkim organizacijama i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama u Republici, vodi brigu o usklađivanju odnosa s Predsjedništvom SRH i s Izvršnim vijećem Sabora, inicira i brine se o suradnji Sabora sa skupštinama općina, gradskih zajednica općina i zajednica općina i o ostvarivanju međusobnih odnosa, daje inicijativu za ostvarivanje suradnje sa skupštinama drugih republika i autonomnih pokrajina, odlučuje o upućivanju i određuje sastav saborskih delegacija stranim predstavničkim tijelima i organizacijama i odlučuje o primanju tih delegacija u Republici, utvrđuje prijedlog za osiguranje financijskih sredstava za rad Sabora i stručnih službi Sabora, te rješava pitanja o kojima nije postignuta suglasnost između Radne zajednice stručnih službi Sabora i njenih organa te tajnika Sabora. HR-HDA-1081-13.4 Predsjedništvo Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Zapisnici sjednica, 22.5.1978.-27.4.1982.

Zapisnici i stenografski zapisnici 1-3, 5-16, 17-18, 20, 22-78, 80-91, 93-95, 97-137, 139-152. sjednice i informativnih sjednica Predsjedništva Sabora SRH.

12,9 kutija kut. 1237-1249

2. Opća korespondencija, 9.5.1978.-29.4.1982. Jedinica sadrži zapisnike sjednica Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja, informacije o radu Delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ, prijedlog programa rada Republičke konferencije SSRNH, stavove i zaključke o provođenju izbora u SIZ-ovima, molba za ubrzanje

1,1 kutija kut. 1249-1250

http://arhinet.arhiv.hr

Page 214: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

214

HR-HDA-1081-13.4 Predsjedništvo Sabora SRH Količina/ Kutija

rješenja zahtjeva za participaciju u izgradnji Muzeja narodne revolucije u Splitu, zaključke IVS-a o kriterijima za izuzetno priznavanje mirovina, informacije i izvještaje o kontroli osiguranja sredstava za investicijske objekte, financijski plan SIZ-a za ceste Hrvatske, stavove i zaključke Vijeća Saveza sindikata Hrvatske o zakonu o zaštiti zdravlja, teze Republičkog savjeta za pitanja zdravlja, socijalne politike i rada glede rasprave o socijalnoj politici, analizu Privredne komore Hrvatske o privrednoj suradnji s inozemstvom 1976-1978, materijale i teze IVS-a i Republičkog zavoda za javnu upravu glede rasprave o organizaciji republičke uprave i slično.

Signatura: HR-HDA-1081-13.5 Naslov: Delegacije Sabora SRH u vijećima Skupštine SFRJ Vrijeme nastanka: 1978-1979, 1981-1982. Razina opisa: podserija Količina: 0,4 kutija kut. br. 1251 Biranje delegacija Sabora SRH u vijeća Skupštine SFRJ jedan je od vidova ostvarivanja odnosa Sabora SRH i Skupštine SFRJ. Delegaciju Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ čine delegati Sabora izabrani na zajedničkoj sjednici svih vijeća Sabora. Delegacija obavještava Sabor o radu Vijeća republika i pokrajina, o svom radu i radu pojedinih delegata. Obavještava Sabor o inicijativama, prijedlozima i stavovima drugih delegacija o pitanjima o kojima se odlučuje na osnovi suglasnosti skupština svih republika. Također, Delegacija upoznaje Sabor i s pitanjima i problemima odnosa federacije te republika i autonomnih pokrajina koji se nalaze na dnevnom redu rasprave u Vijeću republika i pokrajina. Suradnju sa Saveznim vijećem Skupštine SFRJ Sabor obavlja i preko delegata samoupravnih organizacija, zajednica i društveno-političkih zajednica iz SRH u Saveznom vijeću. Temeljem zaključaka saborskih vijeća, delegati u Saveznom vijeću podnose prijedloge za unošenje pojedinih pitanja u program rada vijeća, prijedloge saveznih zakona i amandmane na zakone, interpelacije o radu SIV-a i drugo. HR-HDA-1081-13.5. Delegacije Sabora SRH u vijećima Skupštine SFRJ Količina/

Kutija 1. Delegacija Sabora SRH u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ

Jedinica sadrži zapisnike sastanaka Delegacije održanih 31.5.1978, 10. i 11.7.1978, 3.10.1978, 16.11.1978, 6-26.12.1978, 5.2.1979, 22.2.1979, 27.2.1979, 23.3.1979, 27.3.1979, 12. i 13.4.1979, 24. i 25.4.1979, 14. i 15.5.1979, 6.6.1979, 20. i 22.6.1979. te 26. i 27.6.1979. godine.

0,2 kutije kut. 1251

2. Delegacija Sabora SRH u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ

0,2 kutije kut. 1251

2.1. Zapisnici sastanaka, 8.12.1981, 25.2.1982. Jedinica sadrži zapisnike sastanaka održanih 8.12.1981. i 25.2.1982. godine.

2.2. Opća korespondencija, 18.1.1982.-17.5.1982. Jedinica sadrži mišljenje Republičkog zavoda za statistiku o amandmanima SIV-a na prijedlog odluke o utvrđivanju programa statističkih istraživanja od interesa za cijelu zemlju 1982-1985, prijedloge i primjedbe na Nacrt zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, mišljenje Sekretarijata za zakonodavstvo IVS-a o prijedlogu Zakona o upotrebi i zaštiti znaka i naziva

http://arhinet.arhiv.hr

Page 215: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

215

HR-HDA-1081-13.5. Delegacije Sabora SRH u vijećima Skupštine SFRJ Količina/ Kutija

Crvenog križa, te anketne listove članova-delegata iz SRH u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ za sudjelovanje u vijećima i radnim tijelima Sabora SRH.

kut. 1251

Signatura: HR-HDA-1081-13.6 Naslov: Radna tijela Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 171,6 kutija; 17,16 d/m kut. br. 1251-1422 Radna tijela Sabora SRH, njihova nadležnost i sastav definirani su Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Sabora SRH od 9. svibnja 1978. godine (NN 26/1978). Istom odlukom osnovano je 6 stalnih odbora i 9 stalnih komisija Sabora. Posebnom odlukom osnovan je Odbor za spomen-obilježavanje ličnosti i djela Nikole Tesle, Zajednička komisija za provođenje sporazuma te 3 radne grupe. Kao savjetodavno stručno tijelo Sabora, 1980. godine osnovan je Savjet za pravna pitanja. Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice odbora i komisija Sabora SRH. Sadržajno veću cjelinu gradiva čine razni materijali koji nisu bili predmetom sjednica, a vezani su uz problematiku iz nadležnosti pojedinog radnog tijela. Riječ je o raznim predstavkama, izvještajima, informacijama, elaboratima, inicijativama i drugim materijalima građana, zajednica općina, manjina, republičkih sekretarijata i drugih ustanova, te Skupštine SFRJ i saveznih sekretarijata, o pitanjima položaja i prava manjina, obrane i državne sigurnosti, vanjske politike i odnosa s inozemstvom, donošenja i tumačenja zakona, izbora i imenovanja republičkih funkcionara, društvenog nadzora nad radom privrednih poduzeća i organizacija, položaja i prava obitelji, boraca NOR-a i ratnih invalida, financiranja i izgradnje spomen-obilježja i slično. Plan sređivanja Sazivi sjednica i zapisnici sjednica radnih tijela Sabora SRH evidentirani su u urudžbenim zapisnicima Sabora u popisima akata. Opća korespondencija radnih tijela evidentirana je u urudžbenim zapisnicima Sabora, pri čemu se uz spise navodi brojčana oznaka pripadajuće organizacijske jedinice. S obzirom na to, dokumentacija radnih tijela oblikovana je u 19 jedinica na način da svaka jedinica sadrži dokumentaciju jednog radnog tijela, uz daljnju podjelu na zapisnike sjednica, materijale za sjednice i opću korespondenciju. HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/

Kutija 1. Odbor za međunacionalne odnose

Odbor prati i razmatra ostvarivanje ravnopravnosti naroda i narodnosti i drugih njihovih prava utvrđenih Ustavom i zakonima, predlaže mjere za ostvarivanje tih prava, razmatra mišljenja i prijedloge koje o tim pitanjima daju organi, društveno-političke i druge organizacije te građani i pokreće raspravu o ustavnoj zaštiti i ravnopravnosti naroda i narodnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku 04.

2,6 kutija kut. 1251-1253

http://arhinet.arhiv.hr

Page 216: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

216

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

1.1. Sjednice odbora, 19.7.1978.-15.4.1982.

kut. 1251-1253

1.1.1. Zapisnici sjednica, 19.7.1978.-15.4.1982. Zapisnici 1-27. sjednice Odbora. 1.1.2. Materijali za sjednice, 19.7.1978.-15.4.1982.

Materijali za 1-6, 8-10, 12, 14-15, 17, 24-27. sjednicu po točkama dnevnog reda sjednica.

1.2. Opća korespondencija, 2.6.1978.-27.3.1982. Jedinica sadrži izvještaje o radu Čehoslovačkog saveza u SRH Daruvar, Saveza Mađara SRH Osijek, stavove i zaključke odbora u vezi s izdavačkom djelatnošću udžbenika i nastavnim kadrovima za potrebe odgojno-obrazovnih ustanova na jezicima narodnosti u SRH, zaključke o oblicima, suradnji i povezivanju nacionalnih saveza i drugih ustanova narodnosti u SRH, informacije o financiranju narodnosti, podatke o školama narodnosti, samoupravni sporazum o udruživanju sredstava za financiranje radova za poslovni prostor Saveza Čeha i Slovaka u SRH i Novinsko-istraživačke ustanove „Jednota“ u Daruvaru, izvještaj o radu i planiranoj istraživačkoj i studijskoj djelatnosti Centra za historijska istraživanja Rovinj Talijanske unije za Istru i Rijeku, informacije o izdavanju udžbenika na mađarskom u SRH, izvještaj Zavoda za prosvjetno-pedagošku službu SRH o stanju odgojno-obrazovnih ustanova na jezicima mađarske, češke, slovačke, ukrajinske i talijanske narodnosti u SRH, materijale Centra za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu, Republičkog zavoda za socijalni rad, te općinskih konferencija SSRNH o društvenom položaju i problemima Roma u SRH, radne materijale CK SKH o ostvarivanju i unapređenju ravnopravnosti naroda i narodnosti u SRH i slično.

2. Odbor za vanjsku politiku i odnose s inozemstvom Odbor razmatra pitanja vanjske politike i međunarodnih odnosa o kojima raspravljaju i odlučuju nadležna vijeća Sabora, te priprema raspravu i prijedloge akata za nadležna vijeća Sabora o pitanjima iz te oblasti, priprema rad nadležnih vijeća kada Sabor sudjeluje u utvrđivanju i provođenju vanjske politike SFRJ i njenih odnosa s drugim državama i međunarodnim organizacijama, razmatra međunarodne ugovore na koje Sabor daje suglasnost i iznosi svoje prijedloge i mišljenja nadležnim vijećima te surađuje s organima i organizacijama u Republici i federaciji koje djeluju na području vanjske politike i međunarodnih odnosa. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku 05.

8 kutija kut. 1254-1261

2.1. Sjednice odbora, 14.6.1978.-21.4.1982.

4 kutije kut. 1254-1257

2.1.1. Zapisnici sjednica, 14.6.1978.-21.4.1982. Zapisnici i stenografski zapisnici 1-51. sjednice Odbora. 2.1.2. Materijali za sjednice, 14.6.1978.-21.4.1982.

Materijali za 1-2, 4-6, 8, 15-17, 20-22, 24-25, 27-28, 31-32, 35-36, 39-40, 42, 44-45, 47-48. i 51. sjednicu Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 217: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

217

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

2.2. Međunarodna suradnja, 1978-1982. Jedinica sadrži spise vezane uz međunarodnu suradnju grupirane u abecedno složene dosjee država i međunarodnih institucija kako slijedi: Austrija (Gradišće), Bugarska, Kolumbija, Čehoslovačka, Danska, Ekvador, Francuska, Grčka, Indija, Irska, Italija, Kanada, Kina, Koreja (DNR), Kuba, Kuvajt, Mađarska, Malezija, Maroko, Meksiko, Nizozemska, Norveška, Novi Zeland, Zapadna Njemačka, Istočna Njemačka, Palestina, Peru, Poljska, Rumunjska, SAD, SSSR, Sudan, Švedska, Švicarska, Turska, Zair, Uganda, Velika Britanija, Venecuela, Zimbabve, Europski parlament (posjet delegacije Europskog parlamenta SRH 22.9.1978). Dosjei sadrže spise vezane uz posjete delegacija Sabora SRH inozemstvu, posjete inozemnih parlamentarnih delegacija Saboru SRH, stenografske bilješke o razgovorima predsjednika Sabora sa stranim delegatima i ambasadorima u SFRJ, informacije Savjeta za odnose s inozemstvom IVS-a, Republičkog komiteta za odnose s inozemstvom SRH, Republičkog protokola IVS-a, Odbora za spoljnu politiku Skupštine SFRJ, Saveznog sekretarijata za inostrane poslove o inozemnim posjetima dužnosnika IVS-a, SIV-a, Savezne skupštine, kao i posjetima inozemnih delegacija i stranih dužnosnika Skupštini SFRJ, SIV-u i slično. Dosjei sadrže i spise s oznakom tajnosti: povjerljivo (primjerice izvještaj o posjeti delegacije Landtaga Gradišća SRH 1981. godine, te posjet delegacije Sabora SRH Gradišću 1982. godine, stenografski zapisnik i materijali vezani uz posjet delegacije Europskog parlamenta SRH 1978. godine, posjet delegacije Vrhovnog sovjeta SSSR-a SRH 1979. godine i drugo) i strogo povjerljivo (primjerice bilješka o razgovoru Ive Krajačića s generalnim konzulom DDR-a 1979. godine, posjet delegacije Sabora SRH Baden Württenbergu 1979. godine, bilješka o razgovoru Ive Krajačića s ambasadorom Kraljevine Švedske i drugo).

4 kutije kut. 1258-1261

3. Odbor za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu Do donošenja Odluke o izmjenama Poslovnika (NN 26/1978), djeluje kao Odbor za narodnu obranu i državnu sigurnost. Odbor razmatra pitanja narodne obrane iz nadležnosti vijeća Sabora, pitanja ostvarivanja koncepcije općenarodne obrane, razmatra prijedloge zakona i drugih akata vezanih uz narodnu obranu koje u okviru svoje nadležnosti donosi Skupština SFRJ i daje svoje mišljenje o tim aktima nadležnim vijećima Sabora, razmatra pitanja zaštite poretka državne sigurnosti i izvještaje službe državne sigurnosti o stanju sigurnosti na određenom području, predlaže donošenje zakona i drugih akata kojima se uređuje, organizira i usmjerava rad službe državne sigurnosti, te razmatra pitanja i predlaže poduzimanje potrebnih mjera u vezi s društvenom samozaštitom. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku 06.

1,3 kutije kut. 1262-1263

3.1. Sjednice odbora

3.1.1. Zapisnici sjednica, 14.6.1978.-17.3.1982. Jedinica sadrži sazive sjednica, dnevni red i zapisnike 1-25. sjednice Odbora. 3.1.2. Materijali za sjednice, 14.6.1978.-17.3.1982.

Jedinica sadrži materijale za 1, 5-6, 8-14, 18-19, 21-22, 24-25. sjednicu po točkama dnevnog reda sjednica.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 218: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

218

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

3.2. Opća korespondencija, 10.5.1979. Jedinica sadrži materijale Vijeća Saveza sindikata Jugoslavije i Vijeća Saveza sindikata SRH vezane uz tematsku raspravu o pitanju položaja žena u udruženom radu i njihovog uključivanja u općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu.

kut. 1263

4. Zakonodavno-prava komisija Komisija razmatra usklađenost prijedloge zakona i drugih akata koje donosi Sabor s Ustavom i pravnim sistemom, daje mišljenje o amandmanima na prijedloge zakona ili drugog akta, razmatra prijedloge za donošenje saveznih zakona koji se donose na osnovi suglasnosti skupština republika i autonomnih pokrajina, ukazuje na potrebu donošenja ili izmjena zakona i drugih općih akata Sabora, razmatra inicijative za donošenje zakona i drugih akata, daje mišljenja i prijedloge o tekstu društvenog dogovora kada u njegovom zaključivanju sudjeluje Sabor, razmatra opće akte samoupravnih organizacija koje potvrđuje ili na koje daje svoju suglasnost, izdaje prečišćeni tekst akata Sabora, razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja akata Sabora, te mišljenje povodom postupka za ocjenu ustavnosti ili zakonitosti akata Sabora. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 07.

4,7 kutija kut. 1263-1267

4.1. Zapisnici sjednica, 9. i 10.1.1979.-6.5.1982. Zapisnici 9-46. te 48-53. sjednice Komisije.

4.2. Opća korespondencija, 26.6.1978.-7.5.1982. Jedinica sadrži Rješenja Ustavnog suda Hrvatske o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti zakona, statuta Odvjetničke komore Hrvatske, zatim meritorna tumačenja zakona, zahtjeve mjesnih zajednica za autentična tumačenja zakona, predstavke privrednih organizacija i građana u vezi s ocjenom ustavnosti, statute nacionalnih parkova dostavljene na suglasnost, prijedloge za donošenje zakona i slično.

5. Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja Komisija prati provođenje kadrovske politike u ostvarivanju funkcije Sabora, predlaže sastav radnih tijela Sabora, daje mišljenje o prijedlogu predsjednika Izvršnog vijeća Sabora za izbor odnosno imenovanje članova Izvršnog vijeća Sabora, republičkih sekretara i drugih funkcionara koji ulaze u sastav Izvršnog vijeća Sabora, surađuje s komisijama za izbor i imenovanja skupština općina, gradskih zajednica općina i zajednica općina na provođenju osnovnih načela i kriterija kadrovske politike vezane za izbor i imenovanja kadrova koje imenuje Sabor, te surađuje s Komisijom za izbor i imenovanja Skupštine SFRJ u pitanjima izbora i imenovanja koje obavlja ta Skupština. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 08.

6,4 kutije kut. 1268-1274

5.1. Sjednice komisije, 9.5.1978.-15.4.1982.

5,2 kutije kut. 1268-1273

5.1.1. Zapisnici sjednica, 9.5.1978.-15.4.1982. Jedinica sadrži zapisnike 1-44. sjednice održane 9.5.1978.- 10.12.1981, te dnevni red 46-48. sjednice Komisije održane 25.2.1982.-15.4.1982. godine.

5.1.2. Materijali za sjednice, 9.5.1978.-15.4.1982. Materijali za 1-48. sjednicu Komisije.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 219: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

219

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

5.2. Opća korespondencija, 11.10.1978.-19.3.1982. Jedinica sadrži prijedloge odluka o imenovanju članova republičkih savjeta, izboru predsjednika radnih tijela vijeća Sabora, tajnika, te sekretara vijeća i Sabora, utvrđivanju broja i izboru sudaca Višeg privrednog suda Hrvatske, razrješenju sudaca Suda udruženog rada Hrvatske, imenovanju zamjenika javnog tužioca Hrvatske, molbe saborskih dužnosnika za izdavanje rješenja o osobnom dohotku i odvojenom životu i slično.

1,2 kutije kut. 1273-1274

6. Komisija za društveni nadzor Komisija razmatra opća pitanja u vezi s izvršavanjem zakona i drugih propisa i akata, raspolaganjem društvenim sredstvima i raspodjelom dohotka, predlaže mjere za zaštitu društvene imovine, surađuje s organima upravljanja i organima samoupravne radničke kontrole u organizacijama udruženog rada, surađuje s društvenim pravobraniocem samoupravljanja i ukazuje mu na povrede samoupravnih prava radnika i samoupravnih organizacija i zajednica koje uoči u svom radu, predlaže donošenje preporuka, te donošenje ili izmjenu zakona potrebnih za otklanjanje negativnih i štetnih pojava u radu i poslovanju. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 09.

12,1 kutija kut. 1274-1286

6.1. Sjednice komisije, 15.6.1978.-19.4.1982.

3,1 kutija kut. 1274-1277

6.1.1. Zapisnici sjednica, 15.6.1978.-19.4.1982. Jedinica sadrži zapisnike 1-24. sjednice održane 15.6.1978.- 26.3.1982, te dnevni red 25. sjednice održane 12. i 13.4.1982. i 26. sjednice održane 19.4.1982. godine.

6.1.2. Materijali za sjednice, 15.6.1978.-19.4.1982. Materijali za 1-2, 5, 9-11, 13, 16, 19-20, 25-26. sjednicu Komisije.

6.2. Opća korespondencija, 23.5.1978.-7.4.1982. Jedinica sadrži informacije Službe društvenog knjigovodstva o prihodima i rashodima i financijskim rezultatima SIZ-ova i OUR-a, sanacijskim programima za saniranje gubitaka OUR-a, udruživanju sredstava društvene reprodukcije, rezultatima poslovanja zajednica osiguranja i zajednica osiguranja imovine i osoba u SRH, kretanju opće i zajedničke potrošnje, kretanju troškova reprezentacije korisnika društvenih sredstava i slično, anonimnu predstavku o bespravnoj gradnji vile Družijanić u Gradcu (Ploče) i druge predstavke u vezi s bespravnom gradnjom, zaključke godišnjih sastanaka šumarske i lovne inspekcije, materijale za sastanak predsjednika i tajnika komisija za društveni nadzor skupština zajednica općina, pozive i materijale za sjednice izvršnih vijeća skupština zajednica općina, programe rada općinskih komisija, sjednice općinskih komisija, izvještaj o radu Upravnog suda Hrvatske, pritužbe građana na rad općinskih i republičkih organa uprave, materijale u vezi s tužbama radnih organizacija protiv banaka, godišnje izvještaje o radu Tržišnog inspektorata, zapisnike i materijale o pregledu financijsko-materijalnog poslovanja OUR-a i slično.

9 kutija kut. 1277-1286

7. Komisija za predstavke i pritužbe, 8.5.1978.-25.5.1982. Komisija razmatra i proučava predstavke i pritužbe građana, samoupravnih organizacija i zajednica upućene Saboru, ispituje osnovanost predstavki i pritužbi koje se odnose na pojedinačne slučajeve, nalaže nadležnim organima

93,5 kutija kut. 1286-1379

http://arhinet.arhiv.hr

Page 220: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

220

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

poduzimanje mjera za rješavanje tih slučajeva, razmatra inicijative građana i organizacija za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti nositelja samoupravnih, javnih ili drugih društvenih funkcija. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku 10 (pojedini spisi KPP). Spisi Komisije složeni su po godinama po tekućim brojevima urudžbenog zapisnika Sabora. Najvećim dijelom riječ je o predstavkama, molbama i žalbama koje je Komisiji na daljnju nadležnost dostavila Skupština SFRJ. Jedinica sadrži predstavke i pritužbe građana zbog dugotrajnosti sudskih sporova kod općinskih sudova, molbe za oslobođenje od poreza, ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, ostvarivanje prava iz radnog odnosa, zaštitu prava iz udruženog rada, molbe za pomoć oko rješavanja stambenog pitanja, molbe za socijalnu pomoć, molbe za priznavanje staža za sudjelovanje u NOB-u, grupne predstavke mještana zbog ukidanja škola, žalbe na sudska rješenja, te predstavke, žalbe i molbe u vezi s eksproprijacijom, denacionalizacijom, komasacijom i slično.

8. Komisija za društveni položaj žene i porodice Komisija prati i razmatra ostvarivanje politike društva prema obitelji i društvenu brigu o djeci, a posebno prati osiguravanje posebnih uvjeta za njegu, odgoj i zaštitu djece, posebne društvene zaštite djeteta i materinstva, socijalne zaštite određenih kategorija obitelji i djece, društvenih mjera za aktivnu demografsku politiku i planiranje obitelji, razvijanje društvenog standarda i stvaranje drugih uvjeta za razvoj obitelji. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Komisije imaju oznaku 11.

1,7 kutija kut. 1380-1381

8.1. Sjednice komisije

8.1.1. Zapisnici sjednica, 20.6.1978.-15.4.1982. Zapisnici 1-36. sjednice Komisije. 8.1.2. Materijali za sjednice, 20.6.1978.-15.4.1982.

Materijali za 1-2, 7-8, 11-13, 15, 19, 21-22, 23, 26, 28, 33-36. sjednicu po točkama dnevnog reda sjednica.

8.2. Opća korespondencija, 20.6.1979.-21.4.1982. Jedinica sadrži molbe za brisanje prezimena usvojenika, informacije Republičkog zavoda za socijalni rad i Republičkog komiteta za zdravstvenu i i socijalnu zaštitu o primjeni Zakona o braku i porodičnim odnosima, pravilnik o njezi djeteta do treće godine života, materijale o savjetovanju u vezi sa zaštitom invalidnih osoba Republičke konferencije za rehabilitaciju i zaštitu invalida u SRH, informacije Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu o primjeni zakona o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece i slično.

8.3. Stručna radna grupa Komisije

Zadatak stručne radne grupe je rasprava i donošenje stava oko tumačenja primjene člana 264 Zakona o braku i porodičnim odnosima. Jedinica sadrži saziv sjednice, službenu zabilješku sa sjednice održane 22.12.1981, materijale i stavove Republičkog komiteta za zdravstvenu i socijalnu zaštitu o članu 264 spomenutog zakona, te zahtjev Gradskog komiteta za zdravlje i socijalnu zaštitu za tumačenje zakonskog članka.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 221: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

221

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

9. Komisija za pitanja boraca narodnooslobodilačkog rata i ratnih vojnih invalida

Komisija prati i razmatra ostvarivanje posebne zaštite sudionika narodnooslobodilačkog rata, ratnih vojnih invalida, obitelji poginulih ili umrlih boraca, žrtava fašističkog terora i njihovih obitelji. Komisija potiče sklapanje samoupravnih sporazuma i društvenih dogovora te predlaže nadležnim vijećima Sabora donošenje zakona i drugih akata kojima se uređuje i osigurava posebna zaštita gore navedenih osoba, naročito u pogledu osiguravanja pojedinih oblika zaštite, osposobljavanja invalida za rad i zapošljavanja te rješavanja neriješenih stambenih pitanja. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Komisije imaju oznaku 12.

5,1 kutija kut. 1381-1386

9.1. Sjednice komisije, 21.6.1978.-21.4.1982.

2,3 kutije kut. 1381-1383

9.1.1. Zapisnici sjednica, 21.6.1978.-21.4.1982. Zapisnici 1-39. sjednice Komisije. 9.1.2. Materijali za sjednice, 21.6.1978.-21.4.1982.

Jedinica sadrži saziv, dnevni red i materijale po točkama dnevnog reda za 1, 3-4, 7-9, 11-14, 16, 18, 20, 22, 25-26, 28-31, 33, 37. i 39. sjednicu Komisije.

9.2. Opća korespondencija, 15.5.1978.-29.4.1982. Jedinica sadrži žalbe građana na rješenja područnih službi samoupravnih interesnih zajednica mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, materijale sjednica Odbora Saveznog vijeća Skupštine SFRJ za pitanja boraca, primjedbe i prijedloge općinskih komisija za boračka pitanja na prijedlog rada saborske komisije, zahtjeve građana za izvanredni borački dodatak, molbe za dodjelu stanova, povećanje mirovine boraca i vojnih invalida, izvještaj Zavoda za kronična oboljenja i gerontologiju Beograd o aktualnim pitanjima zdravstvenog stanja i zaštite boraca NOR-a u Jugoslaviji, zapisnike sa sjednica Republičkog odbora SUBNOR-a, materijale Saveznog komiteta za pitanja boraca i vojnih invalida o položaju boraca u sistemu mirovinskog i invalidskog osiguranja, materijale za sjednice Republičkog komiteta za boračka i invalidska pitanja i slično.

2,8 kutija kut. 1384-1386

10. Komisija za praćenje provođenja Zakona o udruženom radu Komisija prati ostvarivanje Zakona o udruženom radu u organizacijama udruženog rada, te drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama u SRH, izvještava Sabor o stanju i problemima u provođenju Zakona te inicira razmatranje pojedinih pitanja od značaja za njegovo provođenje. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi komisije imaju oznaku 01/1.

2,4 kutije kut. 1386-1389

10.1. Sjednice komisije

10.1.1. Zapisnici sjednica, 30.6.1978.-9.7.1980. Jedinica sadrži stenografske zapisnike 2. sjednice 30.6.1978, 3. sjednice 4.10.1978, 5. sjednice 12.2.1979, 7. sjednice 29.05.1979, 8. sjednice 30.10.1979, 9. sjednice 30.1.1980, 10. sjednice 19.3.1980. i 11. sjednice 9.7.1980. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 222: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

222

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

10.1.2. Materijali za sjednice, 30.6.1978.-9.7.1980. Jedinica sadrži saziv sjednice, dnevni red i materijale po točkama dnevnog reda za 1-7. te 9-11. sjednicu Komisije.

kut. 1387-1389

10.2. Opća korespondencija, 15.9.1978.-21.10.1980. Jedinica sadrži statističke podatke Višeg privrednog suda o stanju registra kod okružnih privrednih sudova glede usklađivanja organizacija udruženog rada sa ZUR-om, godišnji izvještaj istog suda, molbe za mišljenje o načinu organiziranja održavanja stambenog fonda, stenografske bilješke sa sjednica Komisije za praćenje ZUR-a Skupštine SFRJ, molbe za mišljenje i pokretanje zaštite prava radnika u radnim organizacijama, materijale o načelima organizacije elektroprivrede Hrvatske Zajednice elektroprivrednih organizacija Hrvatske, zapisnike sa sjednica komisija za praćenje provođenja ZUR-a skupština zajednica općina, pregled pitanja upućenih Komisiji Skupštine SFRJ za provođenje ZUR-a u razdoblju 31.10.-31.12.1979, zahtjeve građana i organizacija rada za objašnjenje i tumačenje pojedinih odredbi ZUR-a i odnosa u udruženom radu i slično.

11. Odbor za informiranje Odbor razmatra pitanja u vezi sa sustavom informiranja delegacija osnovnih samoupravnih organizacija i zajednica te društveno-političkih organizacija o pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje u Saboru, vodi opću brigu o informiranju zastupnika u Saboru, razmatra pitanja koja se odnose na način i sredstva obavještavanja javnosti o radu Sabora, brine o informiranju javnosti putem službenog glasila Sabora „Delegatski vjesnik“, razmatra pitanja izgrađivanja i funkcioniranja jedinstvenog informativno-dokumentacionog sistema u Republici i surađuje na tim poslovima s Komisijom za pitanja informiranja Skupštine SFRJ i s odgovarajućim radnim tijelima skupština republika i autonomnih pokrajina. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku 15.

2,7 kutije kut. 1389-1391

11.1. Sjednice odbora, 15.6.1978.-15.4.1982.

11.1.1. Zapisnici sjednica, 15.6.1978.-15.4.1982. Zapisnici 1-38. sjednice Odbora. Uz zapisnike pojedinih sjednica nalazi se i stenografski zapisnik sjednice.

11.1.2. Materijali za sjednice, 15.6.1978.-15.4.1982. Materijali po točkama dnevnog reda za 1, 3, 6, 8-13., 16, 18, 22-23, 25-32, 35. i 38. sjednicu Odbora.

11.2. Opća korespondencija, 11.10.1978., 27.3.1981. Jedinica sadrži materijale Saveznog savjeta za pitanja društvenog uređenja o osnovama društvenog sistema informiranja, te plan i program rada Radio Jugoslavije za 1981. godinu.

12. Odbor Sabora SRH za razmatranje akata Skupštine SFRJ Odbor razmatra nacrte i prijedloge saveznih zakona i drugih akata koje Vijeće republika i pokrajina Skupštine SFRJ donosi na osnovi suglasnosti skupština republika i pokrajina, razmatra određena pitanja za koja je u Vijeću republika i pokrajina odlučeno da se provede postupak prethodnog razmatranja u

13,6 kutija kut. 1391-1405

http://arhinet.arhiv.hr

Page 223: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

223

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

skupštinama republika i pokrajina, razmatra dogovore o osnovama društvenog plana Jugoslavije kao i druge dogovore koje zaključuju Federacija, republika i pokrajine, razmatra prijedloge saveznih zakona kojima se uređuju osnove sistema u pojedinim oblastima iz nadležnosti Saveznog vijeća Skupštine SFRJ, razmatra međunarodne ugovore koje sklapa SFRJ, a koji zahtijevaju donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona Republike ili iz kojih proistječu posebne obaveze za SRH. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku 16.

12.1. Sjednice odbora

2,1 kutija kut. 1391-1393

12.1.1. Zapisnici sjednica, 15.6.1978.-24.2.1982. Zapisnici 1-50, 52-55. te 57-60. sjednice Odbora.

12.1.2. Materijali za sjednice, 7.7.1978.-16.4.1982. Materijali za 3, 8, 12, 14, 16-17, 22, 27, 28, 30, 32-34, 36, 38, 40-41, 45, 47, 49, 56, 59-60. te 62. sjednicu Odbora.

12.2. Opća korespondencija, 19.6.1978.-25.4.1982. Jedinica sadrži razne materijale Skupštine SFRJ: prijedlozi rezolucija, statut Narodne banke Jugoslavije, izvještaj o radu i Statut Službe društvenog knjigovodstva, izvještaj o implementaciji odluka s V. konferencije nesvrstanih zemalja, informacije o provođenju saveznih zakona, propisa i međunarodnih ugovora, izvještaj o radu Saveznog suda, završni računi budžeta federacije, prijedlozi budžeta, razne informacije o ostvarivanju emisione, novčane, devizne i kreditne politike, prijedlozi društvenih dogovora, društveni plan razvoja 1981-1985, izvještaji o posjetima delegacija, izvještaj o radu Saveznog javnog pravobranilaštva, amandmani na Ustav SFRJ, materijali vezani uz ekonomiju, zdravstvo, pravosuđe, vanjsku politiku, energetiku, robne rezerve, kreditno- monetarni i bankarski sistem, željeznički promet, financiranje JNA i slično.

11,5 kutija kut. 1394-1405

13. Odbor za spomen-obilježavanje povijesnih događaja i ličnosti Odbor prati i razmatra pitanja u vezi sa spomen-obilježavanjem povijesnih događaja i ličnosti na teritoriju SRH, prati i razmatra stanje postojećih spomenika i drugih spomen-objekata u čijem je podizanju sudjelovala Republika, te predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovo čuvanje i održavanje, priprema i podnosi vijećima Sabora prijedlog programa podizanja spomenika i drugih spomen-obilježja od interesa za Republiku za određeno plansko razdoblje, te prijedloge programa održavanja spomen-objekata od posebnog interesa za Republiku. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi imaju oznaku 17.

7,8 kutija kut. 1405-1412

13.1. Sjednice odbora

1,1 kutija kut. 1405-1406

13.1.1. Zapisnici sjednica, 28.9.1978.-21.4.1982. Zapisnici 1-17. sjednice Odbora.

13.1.2. Materijali za sjednice, 10.4.1979.-21.4.1982. Jedinica sadrži sazive sjednica, dnevni red i materijale po točkama dnevnog reda za 4-7, te 9-17. sjednicu Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 224: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

224

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

13.2. Opća korespondencija, 24.5.1978.-19.4.1982. Jedinica sadrži raznu tematsku i projektnu dokumentaciju vezanu uz poslovanje, izgradnju i održavanje spomen-područja, te informacije, izvještaje, prijedloge, predstavke i druge materijale vezane uz obilježavanje pojedinih osoba i događaja (izgradnja spomen-parka u Lepoglavi (Idejno likovno rješenje Spomen-groblja Lepoglava), materijali Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture o valorizaciji i re-kategorizaciji spomenika radničkog pokreta i NOB-a, zaključci općinskih konferencija SSRNH o preimenovanju osnovnih škola u spomen-škole, Elaborat „GUTNOGA“, općine Podravska Slatina, glede proglašenja partizanske bolnice „Gudnoga“ spomen-objektom, glavni projekt hortikulturnog uređenja okoliša grobnice narodnih heroja na Mirogoju, molba općine Šibenik za sudjelovanje u izgradnji Doma revolucije u Šibeniku, spomen-područje Bijeli potoci Kamensko, materijali o radu i razvoju Pionirskog centra „Bratstvo i jedinstvo“ u Jastrebarskom, obilježavanje 35-godišnjice III. zasjedanja ZAVNOH-a u Topuskom, informacije o spomen-domu ZAVNOH-a u Otočcu, zahtjev za financiranje filma Pakleni otok, molba za financijsku pomoć za sanaciju zgrade pogibije Janka Mišića, Mije i Slavka Oreškog u Samoboru, materijali i pozivi za sjednice Komisije za njegovanje kulturnih i revolucionarnih tradicija RSIZ-a u oblasti kulture, molbe za dodjelu sredstava spomen-domovima, troškovnik adaptacije osnovne škole u Gornjoj Podgori, izvještaj Spomen-parka Kragujevački oktobar o utrošenim sredstvima, zahtjev Adriafilma za sufinanciranje filma Demonja (režija Vladimir Tadej, priložen scenarij filma), scenarij Antona Vrdoljaka i Wolfganga Helda za film Duga, mračna noć, idejni projekt i prostorni plan za Spomen-područje Vrdovo, Vještića Gora (Sinj), Spomen-područje Dotrščina, Spomen-park Trebče, Kumrovec, idejni nacrti Radničkog doma Vukovar, idejni projekt spomen-obilježavanja Prvoj partizanskoj akciji u Banskom Grabovcu, rodna kuća Božidara Maslarića, Dalj, idejni projekt i molba za dodjelu sredstava za završetak spomenika Galebova krila (Makarska), natječajna rješenja (nacrti) za izgradnju Jugoslavenskog memorijalnog centra „Boško Buha“ u Gradini (Virovitica), materijali o kategorizaciji spomenika Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, zapisnici sa sjednica Odbora za spašavanje i obnovu spomen-broda „Bakar“, nacrti spomen-parka palih boraca NOR-a sela Zavojane, nacrt plana srednjoročnog razvoja spomen-područja Jasenovac. Posebnu cjelinu bez urudžbenih brojeva čini projektna dokumentacija: Prostorni plan područja posebne namjene Spomen-područja Partizanska Drežnica i Brinjski gornji kraj (Urbanistički institut Rijeka, Rijeka, svibanj 1980), Spomen-područje Vrdovo, Idejno rješenje adaptacije i rekonstrukcije Spomen-doma Roviška (Zagreb, ožujak 1979), Idejno rješenje spomenika revolucije Tugari, urbanističko rješenje Spomen-parka I. G. Kovačić Lukovdol, provedbeni urbanistički plan i urbanistički projekt Spomen-obilježja SKOJ-evcima i žrtvama fašističkog terora u Jankovačkoj šumi (Zavod za urbanizam Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu, studeni 1980) i idejno rješenje spomen-škole Partizanska Drežnica (K. Mihaljević, S. Treursić, siječanj 1980).

6,7 kutija kut. 1406-1412

14. Odbor za spomen-obilježavanje ličnosti i djela Nikole Tesle Odbor je osnovan Odlukom Sabora od 23. svibnja 1979. godine (NN 25/1979). Odbor obavlja poslove u vezi s realizacijom Programa proslave 120-godišnjice

0,3 kutije kut. 1413

http://arhinet.arhiv.hr

Page 225: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

225

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

rođenja Nikole Tesle, donesenog 1976. godine u vezi s obilježavanjem „Godine Nikole Tesle“. Odbor utvrđuje program proslave, izvršava proračun financijskih sredstava, predlaže način financiranja te u odnosu na pojedine zadatke obavlja poslove investitora. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku 28.

kut. 1413

14.1. Sjednice odbora, 27.9.1979.-2.3.1982. Jedinica sadrži saziv i dnevni red za 1.sjednicu 27.9.1979. i 2. sjednicu 20.11.1979, saziv, dnevni red i promemoriju (zapisnik) 4. sjednice 11.6.1980, 5. sjednice 12.11.1980, 6. sjednice 11.3.1981, 7. sjednice 4.6.1981. te zapisnik sastanka održanog kod Ive Vrhovca, predsjednika Odbora, 2.3.1982. godine.

14.2. Opća korespondencija, 27.10.1978.-1981. Jedinica sadrži Informacije skupštine zajednice općina Gospić o potrebnim sredstvima za Spomen-područje Nikola Tesla u Smiljanu, informacije Odbora za izgradnju Sveučilišta „Nikola Tesla“ SZO Gospić, informacije društva Tesla Memorial Society of Canada and United States o organizaciji izložbe o Nikoli Tesli, troškovnik uređenja zemljišta i kuće za 1980. godinu, izvodi iz katastra, informacije o inicijativi Center of Science and Industry Columbus (Ohio) za snimanje filma i organiziranje izložbe o Tesli, zapisnici i izvještaji sa sjednica Odbora za izgradnju Sveučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću, program rada Odbora, program akcija i zadataka za trajno obilježavanje ličnosti i djela Nikole Tesle i drugo.

15. Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu zakona o usmjerenom obrazovanju

2,7 kutija kut. 1413-1416

15.1. Sjednice Radne grupe Jedinica sadrži saziv i dnevni red za 1. sjednicu 9.7.1980. te zapisnike i materijale za 2. sjednicu 18.2.1981. i 3. sjednicu 5.3.1981. godine.

15.2. Opća korespondencija, 14.4.1980.-13.1.1981.

Jedinica sadrži primjedbe i prijedloge općinskih skupština, fakulteta, centara za usmjereno obrazovanje, centara za odgoj i obrazovanje, osnovnih škola, sindikata, društava za profesionalnu orijentaciju, kliničkih bolnica, Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu i drugih na Prijedlog nacrta zakona o usmjerenom obrazovanju (javna rasprava predloženog nacrta zakona).

16. Radna grupa Sabora za praćenje javne rasprave o Nacrtu zakona o odgoju i osnovnom i općem obrazovanju

2,4 kutije kut. 1416-1418

16.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 28.2.1979.-3.7.1979. Jedinica sadrži zapisnike i materijale po točkama dnevnog reda za 1. sjednicu 28.2.1979, 2. sjednicu 8.5.1979, 3. sjednicu 19.6.1979. i 4. sjednicu 3.7.1979. godine.

16.2. Opća korespondencija, 2.2.1979.-13.9.1979.

Jedinica sadrži primjedbe i prijedloge osnovnih škola, dječjih centara, sindikata, udruženja učitelja, dječjih vrtića, fakulteta, općinskih

http://arhinet.arhiv.hr

Page 226: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

226

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

skupština, društava defektologa, RSPKFK i drugih na Nacrt zakona o odgoju i osnovnom i općem obrazovanju (javna rasprava predloženog nacrta zakona).

17. Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti zdravlja

1,3 kutije kut. 1418-1419

17.1. Zapisnici i materijali za sjednice, 2.11.1978.-18.7.1979. Jedinica sadrži zapisnike i materijale za 1. sjednicu 2.11.1978, 2. sjednicu 27.12.1978, 3. sjednicu 16.1.1979, 4. sjednicu 26.2.1979, 5. sjednicu 7.5.1979, 6. sjednicu 27. i 28.6.1979. i 7. sjednicu održanu 18.7.1979. godine.

17.2. Opća korespondencija, 1978-1979.

Jedinica sadrži informacije, prijedloge i primjedbe Vijeća Saveza sindikata Hrvatske, Republičkog sekretarijata za narodno zdravlje i socijalnu zaštitu SRH, glede javne rasprave o Nacrtu zakona o zaštiti zdravlja, pregled primjedbi iz javne rasprave o zakonu o zaštiti zdravlja po zakonskim člancima, završni izvještaj Zavoda za organizaciju i ekonomiku zdravstva Zagreb o projektu „Model funkcioniranja novog sistema zadovoljavanja potreba u zdravstvenoj zaštiti (Zagreb, siječanj 1979) i slično.

18. Zajednička komisija za provođenje sporazuma Komisija raspravlja i razmatra pitanja osobnih dohodaka i drugih prava funkcionara u federaciji te republikama, pokrajinama, zajednicama općina i općinama. Članovi Zajedničke komisije za praćenje i primjenu sporazuma o nagrađivanju funkcionara u SRH su predstavnici Sabora SRH, Republičke konferencije SSRNH, Predsjedništva SRH, IVS-a, Vijeća saveza sindikata Hrvatske, Ustavnog suda Hrvatske, Privredne komore Hrvatske, RO SUBNOR-a SRH, Republičkog odbora Saveza rezervnih vojnih starješina SRH, CK SKH i RK SSOH.

0,7 kutije kut. 1419-1420

18.1. Zapisnici sjednica, 4.12.1978.-20.4.1982. Zapisnici 17-33. sjednice Zajedničke komisije.

18.2. Materijali za sjednice, 9.4.1979.-20.4.1982. Materijali za 19-26, 28, 30-31. i 33. sjednicu (informacije o osobnim dohocima funkcionara u republičkim organima, usklađivanje osobnih dohodaka, teze za društveni dogovor o zajedničkim osnovama nagrađivanja funkcionara, osnove izgradnje sistema ličnih dohodaka funkcionara Saveznog društvenog savjeta za pitanja društvenog uređenja i slično).

19. Savjet za pravna pitanja Sabora SRH Savjet za pravna pitanja osnovan je Odlukom Sabora od 20. studenoga 1980. godine (NN 48/1980) kao savjetodavno stručno tijelo Sabora SRH. Savjet sudjeluje u pripremi programa zakonodavne djelatnosti u pojedinim oblastima savezne i republičke nadležnosti i u koncipiranju sadržaja za prijedloge zakonskog uređivanja društvenih i drugih odnosa, razmatra pitanja kodifikacije pojedinih društvenih odnosa, razvoja samoupravnog prava u uređivanju društvenih odnosa u društveno-političkim zajednicama, organizacijama

2,4 kutije kut. 1420-1422

http://arhinet.arhiv.hr

Page 227: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

227

HR-HDA-1081-13.6. Radna tijela Sabora SRH Količina/ Kutija

udruženog rada, samoupravnim interesnim zajednicama, mjesnim zajednicama i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama, razmatra pravna pitanja od interesa za rad Sabora i drugih republičkih organa i organizacija te skupština društveno-političkih zajednica. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Savjeta imaju oznaku 29.

kut. 1420-1422

19.1. Sjednice Savjeta

19.1.1. Zapisnici sjednica, 16.1.1981.-31.3.1982. Zapisnici i stenografski zapisnici 1-11. sjednice Savjeta.

19.1.2. Materijali za sjednice, 16.1.1981.-31.3.1982. Materijali za 1-2, 4-11. sjednicu Savjeta.

19.2. Opća korespondencija, 18.2.1981.-4.2.1982. Jedinica sadrži orijentacijski program rada Savjeta za pravna pitanja Sabora SRH, materijale Privredne komore Hrvatske u vezi s problematikom udruživanja rada i sredstava u privredi, samoupravnog sporazumijevanja o osnovama plana SIZ iz oblasti materijalne proizvodnje VUR-a, predstavke građana u vezi s novim stambenim zakonom, informacije Savjeta IVS-u i Osnovnom sudu udruženog rada o provođenju Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju, zahtjev Skupštine općine Našice o objašnjenju primjene amandmana na Ustav SRH, zapisnik sastanka Radne grupe Saveznog pravnog savjeta održane 4.2.1982. godine u vezi s pripremama za izradu teza za razmatranje pitanja izvršnih i provedbenih propisa i drugih akata koje donose nadležni organi u Federaciji, pitanjima razgraničenja zakonodavnih kompetencija Federacije i republika i pokrajina na području procesnog prava i slično.

Signatura: HR-HDA-1081-13.7 Naslov: Zajedničke sjednice svih vijeća Sabora SRH Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 1,2 kutije; 0,12 d/m kut. br. 1423-1424 Na zajedničkoj sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća, Sabor SRH bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Sabora, predsjednika i članove Predsjedništva SRH, predsjednika i članove Ustavnog suda Hrvatske, predsjednika i članove Izvršnog vijeća Sabora te članove Savjeta Republike, imenuje i razrješava republičke sekretare i druge funkcionare koji ulaze u sastav Izvršnog vijeća Sabora, bira i opoziva člana Predsjedništva SFRJ, bira i opoziva delegaciju Sabora u Vijeće republika i pokrajina Skupštine SFRJ, odlučuje o prestanku mandata delegata člana delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina, odlučuje o odgovornosti i prijedlozima za razrješenje dužnosti članova IVS-a i republičkih funkcionara koji rukovode radom republičkih organa uprave koje imenuje i razrješava Sabor, odlučuje o promjeni granica SRH, odlučuje o produženju mandata zastupnika u Saboru, delegacija i delegata u skupštinama društveno-političkih zajednica te utvrđuje da su prestale okolnosti zbog kojih je mandat produžen, donosi Poslovnik Sabora. Podserija sadrži zapisnike i stenografske zapisnici zajedničkih sjednica svih vijeća održanih od 9.5.1978. do 22.4.1982. godine. Za pojedine sjednice priloženi su i materijali za sjednice.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 228: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

228

Signatura: HR-HDA-1081-13.8 Naslov: Vijeće udruženog rada Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 130,8 kutija; 13,1 d/m kut. br. 1424-1554 Sadržaj Podserija sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća udruženog rada, materijale za sjednice Kolegija Vijeća, zapisnike i materijale za sjednice odbora i komisija vijeća. Pored navedenog sadrži materijale koji nisu bili razmatrani na sjednicama Vijeća i radnih tijela, a koji uključuju prijedloge zakona i druge materijale Skupštine SFRJ, izvještaje o radu Saveznog izvršnog vijeća i saveznih organa uprave, materijale IVS-a, izvještaje o radu i planove rada republičkih sekretarijata, savjeta, zavoda, komiteta, samoupravnih interesnih zajednica iz područja privrede, prosvjete, znanosti, socijalne zaštite, mirovinskog osiguranja, pomorstva, prometa i veza i drugih društveno-ekonomskih područja, te razne materijale u vezi s razvojem privrede, društvenog plana i financija, privredne infrastrukture, zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, starateljstva, zaštite boraca i vojnih invalida, odgoja i obrazovanja, brige o djeci predškolskog uzrasta, znanosti, kulture i fizičke kulture. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 13.8.1. Sjednice Vijeća udruženog rada 13.8.2. Opća korespondencija 13.8.3. Radna tijela Vijeća udruženog rada HR-HDA-1081-13.8. Vijeće udruženog rada Količina/

Kutija 1. Sjednice Vijeća udruženog rada, 9.5.1978.-23.4.1982.

Na samostalnim sjednicama Vijeće udruženog rada odlučuje o pitanjima raspodjele dohotka za opće društvene i zajedničke društvene potrebe, utvrđuje politiku i donosi zakone i druge akte kojima se uređuju pitanja iz oblasti društveno-ekonomskih odnosa, donosi zakone kojima se privremeno ograničava raspolaganje društvenim sredstvima, utvrđuju obveze organizacija udruženog rada, samoupravnih interesnih zajednica, drugih samoupravnih organizacija i zajednica te društveno-političkih zajednica da osnuju rezervna društvena sredstva, donosi zakone o obaveznom udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije, donosi zakone kojima utvrđuje obvezu osnivanja, odnosno kojima osniva samoupravne interesne zajednice, odlučuje o obaveznom udruživanju organizacija udruženog rada, razmatra i odlučuje o svim drugim pitanjima od interesa za radnike u društvenom radu, ako Ustavom nije predviđen drugi način odlučivanja. Pored navedenog, Vijeće udruženog rada samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, donosi programe i planove rada Vijeća, te poslovnik Vijeća.

78,8 kutija kut. 1424-1502

1.1. Zapisnici sjednica, 9.5.1978.-22. i 23.4.1982. Zapisnici 1-55. sjednice Vijeća. Uz zapisnike pojedinih sjednica priložen je tijek sjednice.

3,8 kutija kut. 1424-1427

http://arhinet.arhiv.hr

Page 229: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

229

HR-HDA-1081-13.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

1.2. Materijali za sjednice, 9.5.1978.-23.4.1982. Materijali za 1-55. sjednicu Vijeća po točkama dnevnog reda sjednica.

74 kutije kut. 1428-1501

1.3. Zajednička sjednica Vijeća udruženog rada i Skupštine Republičke zajednice za znanstveni rad

Jedinica sadrži materijale za raspravu i izvještaje sa zajedničke sjednice održane 26.11.1981. godine. Zapisnik sjednice nije sačuvan. Materijali su vezani uz raspravu i usvajanje rezolucije o znanstveno-tehnološkoj politici SRH, plan razvoja znanstveno-istraživačkog rada SIZ-a za znanstveni rad, razvoj znanstveno-istraživačkih djelatnosti u SRH 1981-1985, izvještaj o znanstvenim istraživanjima u 1982. godini i plan za 1983. godinu.

0,5 kutije kut. 1502

1.4. Zajednička sjednica Vijeća udruženog rada i Predsjedništva Vijeća Saveza sindikata Hrvatske i delegacije Privredne komore Hrvatske

Jedinica sadrži stenografski zapisnik i materijale za sjednicu (materijali o aktualnoj problematici samoupravnog sporazumijevanja o razvoju u SRH od 1976. do 1980. godine), održanu 20.10.1978. godine.

0,5 kutije kut. 1502

2. Opća korespondencija, 12.5.1978.-6.5.1982. Jedinica sadrži prijedloge zakona i druge materijale Skupštine SFRJ (informacije o provođenju saveznih zakona, propisa i međunarodnih ugovora, prijedlozi završnih računa budžeta federacije), izvještaje o radu SIV-a i saveznih inspekcija, prijedloge zakona, razne izvještaje i informacije IVS-a (program mjera za povratak radnika s privremenog rada u inozemstvu, zapošljavanje u SRH u 1977. godini, izvještaj o godišnjem radu inspekcijskih službi u SRH), godišnje izvještaje o radu republičkih službi, sudova, SIZ-a i drugih (Služba društvenog knjigovodstva, Sud udruženog rada Hrvatske, SIZ-a za regionalne i magistralne ceste u Splitu, Savez zajednica zdravstvenog osiguranja radnika i zdravstva Hrvatske), te razne druge izvještaje i podatke o strukturi SIZ-a, udruživanju sredstava, ostvarivanju prava građana kod republičkih organa uprave, zatim stručne biltene, zastupnička pitanja, materijale vezane uz društveni plan Jugoslavije 1981-1985 i slično.

34 kutije kut. 1503-1536

3. Kolegij Vijeća udruženog rada, 13.6.1978.-30.3.1982. Kolegij Vijeća je radno i savjetodavno tijelo predsjednika Vijeća. Kolegij sačinjavaju predsjednik i potpredsjednik Vijeća, predsjednici odbora i komisija Vijeća, predsjednici odbora i komisija Sabora iz redova Vijeća, te sekretar i pomoćnik sekretara Vijeća. U ostvarivanju svoje funkcije Kolegij obavlja i razmatra pripreme za održavanje sjednica Vijeća, te vodi brigu o pravovremenoj izradi i dostavljanju materijala zastupnicima u skladu s programom rada Vijeća, daje ocjenu predloženih materijala za sjednice Vijeća, koje su pripremale službe Vijeća, pruža stručnu i drugu pomoć predsjedniku Vijeća u obavljanju njegove funkcije, te predlaže mjere za organiziranje i koordiniranje aktivnosti radnih tijela Vijeća. Jedinica sadrži dnevni red, pozive za sjednice i materijali za sjednice Kolegija Vijeća, održane u razdoblju 13.6.1978.-26.12.1978, 4.1.1979.-18.12.1979, 8.1.1980.-9.12.1980, 5.1.1981.-15.12.1981, te 13.01.1982.-30.03.1982. Za svaku kalendarsku godinu sjednice idu kronološki od rednog broja 1.

3 kutije kut. 1537-1539

4. Radna tijela Vijeća udruženog rada Radna tijela Vijeća udruženog rada, njihova nadležnost i sastav definirani su Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Vijeća udruženog rada Sabora

15 kutija kut. 1540-1554

http://arhinet.arhiv.hr

Page 230: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

230

HR-HDA-1081-13.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

SRH od 9. svibnja 1978. godine (NN 22/1978). U mandatnom razdoblju 1978-1982. djeluju 4 stalna odbora i 1 stalna komisija.

4.1. Odbor za društveno-ekonomski sistem, plan i financije Odbor prati i razmatra godišnje, srednjoročne i dugoročne društvene planove i programe razvoja, opću bilancu republike, raspodjelu dohotka i izdvajanje dijela dohotka za zajedničke i općedruštvene potrebe, razvoj privredno nedovoljno razvijenih krajeva, republički proračun i završni račun, financiranje društveno-političkih zajednica te tekuća privredna kretanja i mjere za ostvarivanje usvojenih društvenih planova i programa, pitanja društveno-ekonomskog sistema, a naročito vanjsko-trgovinskog i deviznog režima, kreditno-monetarnog i bankarskog sistema, cijena, imovinskopravnih odnosa, naknade za eksproprirane nekretnine i druga pitanja od interesa za privredu, društveno-ekonomski položaj radnika i organizacije udruženog rada. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/1.

2,3 kutije kut. 1540-1542

4.1.1. Sjednice odbora, 21.6.1978.-21.4.1982.

4.1.1.1. Zapisnici sjednica, 21.6.1978.-21.4.1982. Zapisnici 1-35, 37-83. sjednice Odbora.

4.1.1.2. Materijali za sjednice Materijali za 8, 15, 18-20, 25, 29, 31, 38, 40, 42, 47- 48, 50, 54, 59, 62, 65, 74, 76-77. i 80. sjednicu Odbora.

4.1.2. Opća korespondencija, 23.10.1978.-12.6.1980. Jedinica sadrži izvještaj Privredne komore Karlovac o kretanju opće i zajedničke potrošnje u 1978. godini, informacije Skupštine općine Samobor o stanju i problemima u poslovanju Tvornice stakla Kristal Samobor, zaključke sa sjednica VUS-a i DPV-a Skupštine općine Split, primjedbe Industrogradnje na postupak u vezi s međunarodnom licitacijom za izgradnju autoceste Bratstvo-jedinstvo, dionica Kutina (Lipovljani) - Okučani, prijedlog Republičkog komiteta za pomorstvo, saobraćaj i veze za donošenje zakona o dopuni zakona o autocestama i slično.

4.2. Odbor za privredne djelatnosti Odbor prati razvoj industrije i rudarstva, brodogradnje, građevinarstva, metalurgije i proizvodnje nemetala, pomorskog, riječnog i zračnog prometa te unutrašnje i vanjskotrgovinske razmjene, pitanja razvoja poljoprivrede, stočarstva, prehrambene industrije, šumarstva, proizvodnje duhana te ulova i prerade ribe, pitanja organizacije i unapređenje turizma i ugostiteljstva, zanatstva, komunalne i stambene privrede, tekuća privredna kretanja i probleme, pitanja radnih odnosa, zaposlenosti i zapošljavanja u zemlji i inozemstvu, te zaštite na radu i zaštite čovjekove okoline. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/2.

3,7 kutija kut. 1542-1545

4.2.1. Sjednice odbora, 21.6.1978.-22.4.1982.

4.2.1.1. Zapisnici sjednica, 21.6.1978.-22.4.1982. Zapisnici 1-67. sjednice Odbora.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 231: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

231

HR-HDA-1081-13.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

4.2.1.2. Materijali za sjednice Materijali za 3, 5-7, 9-13, 15, 17-18, 21-22, 28-29, 31, 34, 38-39, 42-44, 48-52, 54-55, 61-63. te 66. sjednicu Odbora.

4.2.2. Opća korespondencija, 9.6.1978.-22.4.1982. Jedinica sadrži programe rada republičkih organa za 1979. godinu, izvještaj o petogodišnjem radu i smjernicama aktivnosti, te završni račun za 1978. godinu Titovog fonda za stipendiranje mladih radnika i radničke djece Jugoslavije, izvod iz zapisnika i dopis Sindikata Hrvatske - Predsjedništva Općinskog vijeća Opatija povodom javne rasprave o društvenom dogovoru o dohotku, društveni dogovor o strategiji tehnološkog razvoja SFRJ, izvještaj Skupštine općine Vrbovec o problematici mirovinsko-invalidskog osiguranja poljoprivrednika, inicijativu Skupštine općine Knin za donošenje izmjena i dopuna Zakona o zaštiti poljskih dobara i slično.

4.3. Odbor za privrednu infrastrukturu Odbor prati procese samoupravnog udruživanja dijela sredstava društvene reprodukcije radi sudjelovanja u financiranju izgradnje i rekonstrukcije prometnih, energetskih i vodoprivrednih objekata, te izgradnje drugih objekata infrastrukture od interesa za privredni i društveni razvoj Republike, pitanja organizacije i razvoja željezničkog, cestovnog i poštansko-telegrafsko-telefonskog prometa te luka i pristaništa, pitanja obrane od poplava i druga pitanja iz područja vodoprivrede, godišnje izvještaje o udruživanju dijela sredstava društvene reprodukcije za financiranje izgradnje, dinamičke planove i srednjoročne programe izgradnje te privredne infrastrukture od interesa za Republiku. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/3.

3 kutije kut. 1546-1548

4.3.1. Sjednice odbora

4.3.1.1. Zapisnici sjednica, 14.7.1978.-21.4.1982. Zapisnici 1-30, 32-34, 36-40, te 43-63. sjednice Odbora.

4.3.1.2. Materijali za sjednice, 8.11.1978.-19.1.1982. Materijali za 4, 7, 11, 15-16, 20, 23, 26-27, 29, 33- 35, 39-40, 45-48, 51-54, 57. te 59. sjednicu Odbora.

4.3.2. Opća korespondencija, 30.5.1978.-22.4.1982. Jedinica sadrži zahtjev ŽTP-a Zagreb za utvrđivanje cijena prijevoza u željezničkom prometu za 1978. godinu, izvještaj SIZ-a za ceste Hrvatske o realizaciji plana razvoja magistralnih cesta za razdoblje 1976-1980, izvještaj o radu i program rada za 1979. godinu Centra za vozila Hrvatske, materijale sa savjetovanja Jugoslavenskog savjeta za bezbednost saobraćaja Beograd, samoupravni sporazum o promjenama u organizaciji ŽTP-a Zagreb, izmjene i dopune statuta SIZ-a za ceste Hrvatske, izvještaj o radu SIZ-a potrošača električne energije Hrvatske, zapisnik sa sjednice SIZ-a integralnog transporta Zagreb i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 232: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

232

HR-HDA-1081-13.8. Vijeće udruženog rada Količina/ Kutija

4.4. Odbor za društvene djelatnosti Odbor prati i razmatra pitanja od interesa za radnike i radne ljude u području zdravstvenog osiguranja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, socijalne zaštite, starateljstva, zaštite boraca i vojnih invalida, te djelovanje samoupravnih interesnih zajednica u području zdravstva, mirovinskog i invalidskog osiguranja i socijalne zaštite, odgoja i obrazovanja, društvene brige o djeci predškolskog uzrasta, znanosti, kulture i fizičke kulture. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku I/4.

5,8 kutija kut. 1549-1554

4.4.1. Sjednice odbora

4.4.1.1. Zapisnici sjednica, 21.6.1978.-21.4.1982. Zapisnici 1-70. sjednice Odbora.

4.4.1.2. Materijali za sjednice, 11.10.1978.-16.4.1982. Materijali za 4, 13-14, 16, 23, 32, 34-35, 37-38, 41, 43-45, 48, 52-54, 57, 59-60, 63-64. te 66.-69. sjednicu Odbora.

4.4.2. Opća korespondencija, 24.5.1978.-21.4.1982. Jedinica sadrži programe rada republičkih savjeta, zavoda i sekretarijata te izvještaje o radu samoupravnih interesnih zajednica iz područja prosvjete, znanosti, zdravlja i socijalne zaštite te mirovinskog i invalidskog osiguranja, materijale Skupštine Titova fonda SRH, izvještaj o radu prosvjetne inspekcije SRH, materijale o članovima i zapisnike sastanaka Radne grupe za pripremu teksta prijedloga za donošenje zakona o izmjenama i dopunama zakona o kinematografiji, materijale o razvoju znanstvenoistraživačke djelatnosti u razdoblju 1981-1985, materijale za sjednice Prosvjetnog savjeta Hrvatske i slično.

4.5. Mandatno-imunitetska komisija, 1978-1981. Komisija provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o izboru zastupnika, razmatra žalbe protiv izbora odnosno opoziva upućene Saboru i daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća i raspravlja sva druga pitanja u vezi s imunitetskim pravima zastupnika.

0,2 kutije kut. 1554

4.5.1. Zapisnici sjednica, 9.5.1978.-22.2.1979. Jedinica sadrži zapisnike 1. sjednice 9.5.1978, 2. sjednice 12.7.1978, 3. sjednice 5.12.1978. i 4. sjednice održane 22.2.1979. godine.

4.5.2. Materijali za sjednice, 12.7.1978.-10.11.1981. Jedinica sadrži materijale za 2. sjednicu 12.7.1978, 5. sjednicu 24.7.1979, 8. sjednicu 29.1.1980, 9. sjednicu 20.3.1980, 10. sjednicu 23.4.1980, 12. sjednicu, 13. sjednicu 25.9.1980, 14. sjednicu 28.10.1980, 15. sjednicu 19.2.1981, 16. sjednicu 19.3.1981, 17. sjednicu 23.4.1981, 18. sjednicu 28.5.1981, 19. sjednicu 22.7.1981, 20. sjednicu 28.10.1981. i 21. sjednicu održanu 10.11.1981. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 233: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

233

Signatura: HR-HDA-1081-13.9 Naslov: Vijeće općina Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 87,1 kutija; 8,7 d/m kut. br. 1555-1642 Sadržaj Podserija najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Vijeća općina, te zapisnike i materijale za sjednice njegovih odbora i komisija u čijoj je nadležnosti razmatranje pitanja organizacije i rada mjesnih zajednica, općina i zajednica općina, društvenog plana i financija, ostvarivanja društvene samozaštite, narodne obrane, državne i javne sigurnosti, prostornog planiranja, komunalne i stambene politike, zaštite okoliša, kulturno-umjetničkog rada, fizičke kulture, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, zaštite boraca i vojnih invalida i drugih pitanja od interesa za mjesne zajednice, općine i zajednice općina. Pored navedenog sadrži cjelinu materijala koji nisu bili razmatrani na sjednicama Vijeća i radnih tijela, a koji uključuju prijedloge zakona i drugih akata Skupštine SFRJ upućenih Saboru radi izražavanja prijedloga, primjedbi i mišljenja, materijale SIV-a i drugih saveznih tijela i institucija, prijedloge zakona i nacrte zakona IVS-a, izvještaje o radu i materijale republičkih zavoda i samoupravnih interesnih zajednica te razne informacije skupština općina i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 13.9.1. Sjednice Vijeća općina 13.9.2. Opća korespondencija 13.9.3. Radna tijela Vijeća općina HR-HDA-1081-13.9. Vijeće općina Količina/

Kutija 1. Sjednice Vijeća općina

Na samostalnim sjednicama Vijeće općina razmatra osnove politike razvoja, osnovna pitanja suradnje i povezivanja među općinama te druga pitanja od interesa za radne ljude u mjesnim zajednicama, općinama i zajednicama općina, donosi zakone kojima se uređuje osnivanje, spajanje i mijenjanje područja općina i zajednica općina. Pored navedenog, Vijeće općina samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, donosi programe i planove rada Vijeća, te poslovnik Vijeća.

46 kutija kut. 1555-1600

1.1. Zapisnici sjednica, 9.5.1978.-22. i 23.4.1982. Jedinica sadrži zapisnike i tijek sjednice 1-7. sjednice, tijek 8. sjednice, zapisnike i tijek 10-12. sjednice, dnevni red 13-14. sjednice, te zapisnike i tijek 15-48. sjednice.

1.2. Materijali za sjednice, 9.5.1978.-23.4.1982. Jedinica sadrži materijale za 1-48. sjednicu Vijeća.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 234: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

234

HR-HDA-1081-13.9. Vijeće općina Količina/ Kutija

2. Opća korespondencija, 1978-1982. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi dostavljeni Vijeću općina imaju oznaku II.

Jedinica sadrži prijedloge i nacrte zakona, rezolucija, odluka i drugih akata Skupštine SFRJ upućenih Saboru radi izražavanja prijedloga, primjedbi i mišljenja, te informacije i druge materijale Skupštine SFRJ o provođenju zakona, pitanjima stambene politike, razvoju elektroprivrede Jugoslavije u razdoblju 1976-1980, analizi mogućnosti razvoja Jugoslavije 1981-1985, stanju i problemima sigurnosti prometa, radu međurepubličkih komiteta, završnim računima i proračunu federacije, investicijskoj politici i drugim sličnim pitanjima. Sadrži i materijale drugih saveznih tijela i institucija, primjerice SIV-a, Saveznog suda, Saveznog zavoda za društveno planiranje, Fonda federacije za kreditiranje bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina, Narodne banke Jugoslavije i drugih. Dio gradiva odnosi se na prijedloge zakona i nacrte zakona IVS-a, te izvještaje o radu i materijale Republičkog zavoda za javnu upravu, Službe društvenog knjigovodstva, Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Rijeka, Višeg privrednog suda Hrvatske, samoupravnih interesnih zajednica za ceste, Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i drugih. Sadrži i izvještaje skupština općina o privrednim kretanjima i ostvarivanju ekonomske politike, izvještaje saborskih odbora i komisija, te izvještaje radnih grupa Sabora za praćenje javnih rasprava o nacrtima zakona.

34,1 kutija kut. 1601-1635

3. Radna tijela Vijeća općina Radna tijela Vijeća općina, njihova nadležnost i sastav definirani su Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Vijeća općina Sabora SRH od 9. svibnja 1978. godine (NN 22/1978). U mandatnom razdoblju 1978-1982. djelovalo je 5 stalnih odbora i 1 stalna komisija Vijeća općina.

7 kutija kut. 1635-1642

3.1. Odbor za društveni plan i financije Odbor razmatra pitanja društvenih planova i drugih planskih dokumenata, republičkog proračuna i republičkog završnog računa, opće bilance Republike, sistema financiranja i izvora i vrsta prihoda društveno- političkih zajednica, te imovinskopravnih odnosa. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/1

1,3 kutije kut. 1635-1636

3.1.1. Zapisnici sjednica, 14.6.1978.-14.4.1982. Zapisnici 1-63. sjednice Odbora.

3.1.2. Materijali za sjednice, 14.6.1978.-15.03.1982. Materijali po točkama dnevnog reda (nepotpuno) za 1-2., 6, 9, 11, 15, 20, 37, 44-45, 54, 57. i 61. sjednicu Odbora.

3.2. Odbor za društveno-politička pitanja i komunalni sistem Odbor razmatra osnovna pitanja suradnje i povezivanja među općinama, osnove politike i donošenja zakona i drugih akata u vezi s organiziranjem državne vlasti i radom njenih organa, osnivanjem, spajanjem i mijenjanjem područja općina i zajednica općina, radom i razvojem mjesnih zajednica, biračkim pravom, načinom izbora i opoziva delegacija i delegata u skupštine društveno-političkih zajednica, ostvarivanjem zakonitosti u radu organa i organizacija, ostvarivanjem društvene samozaštite, te narodne obrane, državne i javne sigurnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/2.

1,6 kutija kut. 1636-1638

http://arhinet.arhiv.hr

Page 235: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

235

HR-HDA-1081-13.9. Vijeće općina Količina/ Kutija

3.2.1. Sjednice odbora, 15.6.1978.-23.4.1982.

3.2.1.1. Zapisnici sjednica, 15.6.1978.-23.4.1982. Zapisnici 1-70. sjednice Odbora.

3.2.1.2. Materijali za sjednice, 18.1.1979.-14.4.1982. Materijali za pojedine točke dnevnog reda 10, 14, 17-22, 24, 26, 37, 46-47, 53-54, 58-59. te 69. sjednice Odbora.

3.2.2. Opća korespondencija, 30.5.1978.-15.6.1979. Jedinica sadrži materijale Republičkog zavoda za javnu upravu o upravljanju u mjesnim zajednicama, analizu stanja i kretanja kadrova u upravi u razdoblju 1969-1977, informacije o organiziranosti i sastavu izvršnih vijeća skupština općina i izvršnih vijeća skupština zajednica općina u SRH, te izvještaj Republičkog sekretarijata za pravosuđe i opću upravu o provođenju zaključaka Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća Sabora u vezi s radom organa uprave.

3.3. Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, te zaštitu čovjekove okoline

Odbor razmatra osnove politike i donošenja zakona i drugih akata kojima se uređuju prostorno planiranje, urbanizam, komunalna i stambena privreda, zaštita čovjekove okoline, te razmatra pitanja razvoja organizacija koje obavljaju te djelatnosti. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/3.

1 kutija kut. 1638-1639

3.3.1. Sjednice odbora, 15.6.1978.-13.4.1982.

3.3.1.1. Zapisnici sjednica, 15.6.1978.-13.4.1982. Jedinica sadrži dnevni red i zapisnike 1-17, 19-23, 25-26, 30, 33-41, 43-48. te 50-54. sjednice Odbora.

3.3.1.2. Materijali za sjednice Jedinica sadrži materijale za pojedine točke dnevnog reda 1, 7, 15, 20, 31. i 39. sjednice Odbora.

3.3.2. Opća korespondencija, 15.01.1980. Jedinica sadrži prijedlog Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline za stavljanje izvan snage odluke Skupštine općine Centar o izradi urbanističkog projekta za područje „Tuškanac-rasadnik“.

3.4. Odbor za društvene djelatnosti Odbor je preuzeo poslove koje su u sazivu 1974-1978. obavljala dva odbora: Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i fizičku kulturu i Odbor za zdravstvo, socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu. Odbor razmatra pitanja organizacije i financiranja te unapređivanja obrazovanja u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školama drugog stupnja i visokoškolskim ustanovama, obrazovanje kadrova, razvoj znanosti, pitanja organizacije, unapređivanja i financiranja kulturno-umjetničkog rada, fizičke kulture, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, zaštite boraca i vojnih invalida.

1,9 kutija kut. 1639-1640

http://arhinet.arhiv.hr

Page 236: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

236

HR-HDA-1081-13.9. Vijeće općina Količina/ Kutija

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/4.

3.4.1. Sjednice odbora, 23.5.1978.-14.4.1982.

3.4.1.1. Zapisnici sjednica, 23.5.1978.-14.4.1982. Jedinica sadrži saziv sjednice, dnevni red i zapisnike 1-49. sjednice Odbora.

3.4.1.2. Materijali za sjednice, 15.6.1978.-14.4.1982. Jedinica sadrži materijali za 2-3, 11, 15, 21, 27, 29, 32, 38. te 49. sjednicu Odbora.

3.4.2. Opća korespondencija, 18.5.1978.-2.4.1981. Jedinica sadrži informacije RSPKFK-a o pripremama i provođenju upisa u srednje i visoko obrazovanje za 1978/79. godinu, prijedlog društvenog dogovora o Dubrovačkim ljetnim igrama, te primjedbe mjesnih zajednica općina, općinskih skupština i općinskih konferencija SSRNH na Nacrt zakona o mjesnim zajednicama.

3.5. Odbor za dugoročni privredni, društveni i prostorni razvoj Odbor razmatra pitanja dugoročne razvojne politike, dugoročnih planova privrednog i društvenog razvoja te demografskog razvoja (socijalne, populacijske, migracijske i druge demografske promjene i kretanja stanovništva). U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Odbora imaju oznaku II/5.

1 kutija kut. 1641

3.5.1. Zapisnici sjednica, 16.6.1978.-14.4.1982. Jedinica sadrži saziv sjednice, dnevni red i zapisnike 1-54. sjednice Odbora.

3.5.2. Materijali za sjednice, 16.6.1978.-27.10.1980. Jedinica sadrži materijale za 1. sjednicu 16.6.1978, 7. sjednicu 19.1.1979, 8. sjednicu 8.2.1979, 18. sjednicu 12.11.1979, 23. sjednicu 13.2.1980. i 31. sjednicu Odbora održanu 27.10.1980. godine.

3.6. Mandatno-imunitetska komisija Komisija provjerava izvještaj Republičke izborne komisije o izboru zastupnika, razmatra žalbe protiv izbora odnosno opoziva upućene Saboru i daje prijedlog Vijeću za verifikaciju ili poništavanje mandata, podnosi Vijeću i predsjedniku Sabora izvještaj o prestanku mandata članova Vijeća i raspravlja sva druga pitanja u vezi s imunitetskim pravom zastupnika.

0,1 kutija kut. 1642

3.6.1. Zapisnici sjednica, 20.9.1979. Zapisnik 4. sjednice Komisije.

3.6.2. Materijali za sjednice, 22.2.1979.-10.7.1980. Jedinica sadrži materijale za 1. sjednicu 22.2.1979, 2. sjednicu 13.4.1979, 3. sjednicu 24.7.1979, 4. sjednicu 20.9.1979, 5. sjednicu 29.1.1980, 6. sjednicu 27.5.1980. i 7. sjednicu Komisije održanu 10.7.1980. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 237: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

237

Signatura: HR-HDA-1081-13.10 Naslov: Društveno-političko vijeće Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 123,6 kutija; 12,4 d/m kut. br. 1642-1765 Sadržaj Podserija najvećim dijelom sadrži zapisnike sjednica i materijale za sjednice Društveno-političkog vijeća, te zapisnike i materijale za sjednice njegovih odbora i komisija u čijoj je nadležnosti razmatranje pitanja društveno-ekonomskog i društveno-političkog sistema, udruživanja građana, održavanja zborova i drugih javnih skupova, pravni položaj vjerskih zajednica, matičarska služba, pitanja braka, obitelji i starateljstva, amnestije i pomilovanja, republičkih odlikovanja, radnih i drugih priznanja, organizacije i rada pravosuđa i slično. Posebnu cjelinu čine materijali koji nisu bili razmatrani na sjednicama Vijeća i radnih tijela, a koji uključuju prijedloge zakona i drugih akata Skupštine SFRJ upućenih Saboru radi davanja prijedloga, primjedbi i mišljenja, prijedloge zakona, nacrte zakona i razne izvještaje IVS-a, informacije o ostvarivanju prava građana kod organa uprave, obavljanju stručnih poslova za mjesne zajednice, izvještaje o radu sudova, zahtjeve općinskih sudova za dodjelu sredstava i slično. Plan sređivanja Podserija je podijeljena na tri jedinice: 13.10.1. Sjednice Društveno-političkog vijeća 13.10.2. Opća korespondencija 13.10.3. Radna tijela Društveno-političkog vijeća HR-HDA-1081-13.10. Društveno-političko vijeće Količina/

Kutija 1. Sjednice Društveno-političkog vijeća. 9.5.1978.-23.4.1982.

Na samostalnim sjednicama Društveno-političko vijeće utvrđuje osnove politike i donosi zakone i druge akte kojima se uređuju osnivanje i rad organa uprave u Republici, osnivanje, organizacija i rad sudova i drugih pravosudnih organa, udruživanje građana, održavanje zborova i drugih javnih skupova, pravni položaj vjerskih zajednica, matičarska služba, pitanja braka, porodica i starateljstva, osobni status građana, republičko državljanstvo, amnestija i pomilovanje, republička odlikovanja, nagrade i druga priznanja, odlučuje o utvrđivanju kažnjivih djela i o izvršavanju kaznenih sankcija, raspravlja opća pitanja o ostvarivanju ustavnosti i zakonitosti, razmatra izvještaje Vrhovnog suda Hrvatske i drugih pravosudnih organa, za koje je to određeno zakonom, raspravlja o primjeni zakona i o općim problemima pravosuđa, raspravlja i uređuje druga pitanja društveno-političkog uređenja za koja Ustavom nije propisan drugačiji način odlučivanja. Vijeće bira i razrješava predsjednika i suce Vrhovnog suda Hrvatske te suce drugih sudova za koje to odredi zakon, imenuje i razrješava republičkog javnog tužioca, republičkog društvenog pravobranioca samoupravljanja, republičkog javnog pravobranioca, guvernera Narodne banke Hrvatske i druge funkcionare za koje je to određeno Ustavom ili zakonom odnosno drugim aktom Sabora. Vijeće samostalno verificira mandate i odlučuje o mandatno-imunitetskim pitanjima zastupnika Vijeća, bira predsjednika i potpredsjednika Vijeća, imenuje i razrješava sekretara Vijeća, osniva radna tijela Vijeća, utvrđuje djelokrug njihova rada i bira predsjednika i članove tih tijela, donosi programe i planove rada Vijeća te poslovnik Vijeća.

77,2 kutije kut. 1642-1719

http://arhinet.arhiv.hr

Page 238: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

238

HR-HDA-1081-13.10. Društveno-političko vijeće Količina/ Kutija

1.1. Zapisnici sjednica, 9.5.1978.-22. i 23.4.1982. Jedinica sadrži skraćeni zapisnik, stenografski zapisnik i tijek sjednice za 1-53. sjednicu Vijeća.

1.2. Materijali za sjednice, 9.5.1978.-23.4.1982. Jedinica sadrži materijale za 1-53. sjednicu složene po sjednicama i točkama dnevnog reda sjednica.

2. Opća korespondencija, 10.5.1978.-17.5.1982.

U urudžbenom zapisniku Sabora spisi Vijeća imaju oznaku III. Jedinica sadrži prijedloge zakona, odluka, rezolucija i drugih akata Skupštine SFRJ upućenih Saboru radi izražavanja prijedloga, primjedbi i mišljenja, zatim razne informacije, izvještaje, analize i druge materijale Skupštine SFRJ koji se, između ostalog, odnose na izvršenje programa investicijskih ulaganja u izgradnju objekata za potrebe stranih konzularno-diplomatskih predstavništava u Beogradu, ostvarivanje stambene politike izvršenje Društvenog dogovora o razvoju PTT od 1976. do 1980. godine, radu saveznih vijeća i komisija Skupštine SFRJ, produktivnost rada u privredi Jugoslavije 1976-1980. i slično. Izvješća i informacije Vijeću su slali i drugi savezni organi, primjerice SIV, Savezno javno pravobranilaštvo, Savezni sud i drugi. Nadalje, jedinica sadrži prijedloge zakona IVS-a, te izvještaje i materijale istog, primjerice o elementarnim nepogodama na području općina, kretanju stambene izgradnje u SRH, planu razvoja turizma 1976-1980, analizi turističke sezone 1978, izvršenju programa rada organa općinske uprave, mogućnostima i pravcima razvoja jadranskih otoka i slično. Dio spisa odnosi se na informacije o ostvarivanju politike udruživanja rada, materijale za sjednice skupština zajednica općina, te mišljenja i prijedloge općinskih skupština i republičkih komiteta na pojedine zakonske prijedloge. Pored navedenog, jedinica sadrži i samoupravni sporazum o udruživanju Sveučilišta u Osijeku, statut radne organizacije „Spomen-park Kumrovec“, informacije o stanju Službe hitne medicinske pomoći u Jugoslaviji, statut Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Zagrebu, izvještaj o radu te završni račun i plan rada Službe društvenog knjigovodstva, prijedloge programa rada republičkih savjeta i slično.

39,7 kutija kut. 1719-1758

3. Radna tijela Društveno-političkog vijeća Radna tijela vijeća, njihova nadležnost i sastav definirani su Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Društveno-političkog vijeća Sabora SRH od 9. svibnja 1978. godine (NN 22/1978).

6,7 kutija kut. 1759-1765

3.1. Odbor za društveno-ekonomski sistem, plan i financije U djelokrug odbora spadaju sistemska pitanja iz oblasti društveno- ekonomskog uređenja, osnove politike, zakoni i drugi akti, kojima se uređuju sistemska pitanja, opća bilanca Republike, sistem financiranja i sistem izvora i vrste prihoda društveno-političkih zajednica, pitanja iz oblasti usmjeravanja privrednog i društvenog razvoja kroz društvene planove i druge planske dokumente, te osnove politike, zakoni i drugi akti iz oblasti financija. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku III/1.

1,2 kutije kut. 1759-1760

http://arhinet.arhiv.hr

Page 239: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

239

HR-HDA-1081-13.10. Društveno-političko vijeće Količina/ Kutija

3.1.1. Sjednice odbora, 21.6.1978.-14.4.1982.

3.1.1.1. Zapisnici sjednica, 21.6.1978.-14.4.1982. Zapisnici 1-53. i 55. sjednice odbora. Sačuvana je rukopisna bilješka u kojoj se navodi da zbog povjerljivosti materijala zapisnik 54. sjednice nije vođen.

3.1.1.2. Materijali za sjednice, 21.6.1978.-9.12.1981. Jedinica sadrži materijale za pojedine točke dnevnog reda 1. sjednice 21.6.1978, 10. sjednice 22.2.1979, 11. sjednice 9.3.1979, 12. sjednice 16.3. i 22.3.1979, 18. sjednice 15.10.1979, 22. sjednice 12.2.1980, 36. sjednice 11.3.1981. i 48. sjednice održane 9.12.1981. godine.

3.1.2. Opća korespondencija, 21.12.1978.-20.10.1980. Jedinica sadrži izvještaj SIZ-a za ceste Hrvatske, Zagreb o realizaciji plana razvoja magistralnih cesta za razdoblje 1976-1980, zaključke sa sjednice Zajedničkog savjeta radnih zajednica republičkih organa uprave i republičkih organizacija o kriterijima za osiguravanje sredstava u 1980. godini, informacije Republičkog savjeta za pitanja društvenog uređenja, o osnivanju Radne grupe za usklađivanje zakonodavstva s Ustavom, podatke o NE Krško i slično.

3.2. Odbor za društveno-politički sistem Odbor razmatra pitanja kojima se utvrđuju osnove politike i društveno- političkog sistema, organizacije vlasti i komunalnog sistema, udruživanja građana, održavanja zborova i drugih javnih skupova, pravni položaj vjerskih zajednica, matičarska služba, pitanja braka, porodice i starateljstva, amnestije i pomilovanja, republičkih odlikovanja, radnih i drugih priznanja, raspravlja o pitanjima vanjske politike i međunarodnih odnosa, biračkom pravu, te načinu izbora i opoziva delegacije i delegata društveno-političkih zajednica. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku III/2.

1,4 kutije kut. 1760-1761

3.2.1. Sjednice odbora, 13.6.1978.-14.4.1982.

3.2.1.1. Zapisnici sjednica, 13.6.1978.-14.4.1982. Zapisnici 1-56. sjednice odbora.

3.2.1.2. Materijali za sjednice, 19.9.1978.-16.3.1982. Jedinica sadrži materijale za pojedine točke dnevnog reda 3. sjednice 19.9.1978, 7. sjednice 7.2.1979, 8. sjednice 15.3.1979, 9. sjednice 13.4.1979, 12. sjednice 12.6.1979, 14. sjednice 10.7.1979, 18. sjednice 11.10.1979, 20. sjednice 13.11.1979, 22. sjednice 17.1.1980, 24. sjednice 15.4.1980, 32. sjednice 21.10.1980, 36. sjednice 14.1.1981, 38. sjednice 11.3.1981, 39. sjednice 10.4.1981, 48. sjednice 16.12.1981, 50. sjednice 28.1.1982. i 53. sjednice održane 16.3.1982. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 240: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

240

HR-HDA-1081-13.10. Društveno-političko vijeće Količina/ Kutija

3.2.2. Opća korespondencija, 7.11.1978.-6.4.1982. Jedinica sadrži analizu Republičkog zavoda za javnu upravu o funkcioniranju skupština općina, materijale o načinu i oblicima upravljanja u mjesnim zajednicama, inicijativu Skupštine općine Rijeka za izmjenu Zakona o odgoju i osnovnom obrazovanju, prijedloge Predsjedništva Upravnog suda Hrvatske za izmjene i dopune zakona o redovitim sudovima, program rada Zavoda za javnu upravu za 1981. godinu, izvještaj o radu Upravnog suda Hrvatske za 1981. godinu i slično.

3.3. Odbor za pravosuđe i upravu Odbor razmatra pitanja osnivanja, organizacije i rada sudova i drugih pravosudnih organa, osnivanja i rada organa uprave u republici, utvrđivanja kažnjivih djela i izvršavanja kaznenih sankcija, razmatra izvještaje Vrhovnog suda Hrvatske i drugih pravosudnih organa za koje je to određeno zakonom, pitanja primjene zakona i opće probleme pravosuđa te pitanja ostvarivanja zakonitosti u radu organa uprave i organizacija s javnim ovlastima. U urudžbenom zapisniku Sabora spisi odbora imaju oznaku III/3.

4,1 kutija kut. 1761-1765

3.3.1. Sjednice odbora

3.3.1.1. Zapisnici sjednica, 31.5.1978.-13.4.1982. Jedinica sadrži zapisnik sastanka radne grupe zastupnika predloženih u Odbor za pravosuđe i upravu održanog 31.5.1978, te zapisnike 1-39. sjednice odbora.

3.3.1.2. Materijali za sjednice, 31.5.1978.-13.4.1982. Jedinica sadrži materijale za sastanak radne grupe, te materijale za 2-4, 6-8, 10, 13, 16-17, 19-23, 26, 29-30. te 39. sjednicu odbora.

3.3.2. Opća korespondencija, 19.5.1978.-9.4.1982. Jedinica sadrži informacije Republičkog zavoda za javnu upravu o ostvarivanju prava građana kod organa uprave, obavljanju stručnih poslova za mjesne zajednice, provođenju zaključaka VOS-a i DPV-a u vezi s radom organa uprave i slično, materijale sa sjednica Odbora za pravosuđe Saveznog vijeća, izvještaje o radu sudova (izvještaj Suda udruženog rada Hrvatske o radu sudova udruženog rada, godišnji izvještaj Upravnog suda Hrvatske, izvještaj o radu Višeg privrednog suda), materijale vezane uz pokretanje postupka za ocjenu sudačke podobnosti sudaca Okružnog suda u Zadru, izvještaj o radu javnih pravobranilaštava, primjedbe skupština općina na rad Republičkog vijeća za prekršaje, zahtjeve općinskih sudova za dodjelu sredstava (adaptacija zgrade Općinskog suda u Senju) i slično.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 241: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

241

Signatura: HR-HDA-1081-13.11 Naslov: Klubovi zastupnika Vrijeme nastanka: 1978-1982. Razina opisa: podserija Količina: 0,3 kutije kut. br. 1765 HR-HDA-1081-13.11. Klubovi zastupnika Količina/

Kutija 1.Zajedničke sjednice svih klubova zastupnika

Jedinica sadrži stenografske zapisnike zajedničkih sjednica klubova zastupnika održanih 29.1.1980. (strogo povjerljivo), 21.2.1980. (povjerljivo), 24.7.1980. i 25.6.1981. godine.

0,3 kutije kut. 1765

2. Sekcija Kluba zastupnika Vijeća udruženog rada Jedinica sadrži zapisnik 1. sjednice održane 31.5.1978, zapisnik i stenografski zapisnik 2. sjednice održane 19.10.1978. i stenografski zapisnik sjednice održane 23.12.1980. godine.

3. Sekcija Kluba zastupnika Vijeća općina Jedinica sadrži stenografski zapisnik sjednice održane 24.7.1980. godine. 4. Sekcija Kluba zastupnika Društveno-političkog vijeća Jedinica sadrži stenografski zapisnik sjednice održane 22.4.1982. godine.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 242: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

242

Signatura: HR-HDA-1081-16 Naslov: Administrativni i kadrovski poslovi Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1945-1982. Razina opisa: serija Količina: 1 knjiga, 40 kutija; 4 d/m knj. br. 98 kut. br.1766-1805

Upravna povijest Od 1945. do 1963. godine, stručne, administrativne, tehničke i druge poslove za potrebe Sabora obavljaju stručne službe Sabora. Od 1963. godine, pored stručnih službi u Saboru, dio stručnih poslova obavljaju zajedničke stručne službe Sabora i IVS-a. Prema Poslovniku Sabora NRH iz ožujka 1947. godine (NN 25/1947) neposredan nadzor nad obavljanjem cjelokupnog uredskog rada Sabora vodi jedan od tajnika Sabora, a prema Poslovniku Sabora NRH iz prosinca 1950. godine (NN 4/1951) Sabor ima administrativnu službu, svoj arhiv i knjižnicu. Poslovnikom Sabora NRH iz siječnja 1954. godine (NN 5/1954), određeno je da administracija domova i svih tijela Sabora čini jedinstvenu administraciju i stoji pod nadzorom predsjednika Sabora. Sabor ima jedinstveno Računovodstvo, te svoju biblioteku i arhivu. Poslovnikom Sabora NR Hrvatske iz studenoga 1958. godine (NN 57/1958) određeno je da stručne, kancelarijske, tehničke i druge poslove Sabora obavljaju službenici i radnici, o čijem se radu brine načelnik administracije. Poslovnikom Sabora SRH od 13. svibnja 1965. godine (NN 22/1965) i Pravilnikom o službama Sabora iz siječnja 1966. godine (NN 3/1966), definirano je da stručne poslove za rad Sabora kao cjeline i za komisije Sabora, kao i administrativne, tehničke i pomoćne poslove za sva tijela Sabora, obavlja Tajništvo Sabora (Organizaciono-pravna služba, Služba informacija i dokumentacije s bibliotekom i Odjel administracije). Tajnik Sabora pomaže predsjedniku Sabora u organiziranju zajedničkih sjednica svih vijeća, Općeg Sabora Hrvatske i sjednica Predsjedništva Sabora, brine o zapisnicima s tih sjednica, organizira rad i obavlja nadzor nad radom zajedničkih službi i stručnih službi u Saboru, izvršava zaključke u pogledu organizacije i rada službi u Saboru, brine o izdavanju i evidenciji zastupničkih legitimacija, te sastavlja prijedlog proračuna Sabora. U Odjelu administracije Tajništva djeluje posebna Služba za personalne poslove. Propisima o organizaciji i radu Stručnih službi Sabora SR Hrvatske iz 1975. godine (NN 53/1975), 1978. godine (NN 8/1978) i 1983. godine (NN 13/1983) također je definirano da stručnim službama Sabora rukovodi tajnik Sabora. Službe obavljaju stručne i druge poslove potrebne za rad delegacije Sabora u Vijeću republika i pokrajina Skupštine SFRJ, za delegate iz SRH u Saveznom vijeću Skupštine SFRJ, za Savjet Republike, za članove Savjeta federacije iz SRH, te stručne i druge poslove i zadatke vezane uz rad i funkcioniranje Sabora SRH, vijeća Sabora, njihovih radnih tijela i zastupnika u Saboru Direkcija zajedničkih službi, osnovana 1963. godine (NN 29/1963, NN 5/1964), obavlja za potrebe Sabora poslove protokola, organizira prijem, smještaj i boravak domaćih i stranih funkcionara, poslove u vezi s izgradnjom, nabavom, upravljanjem i održavanjem zgrada, zemljišta, prijevoznih sredstava i drugih stvari u društvenom vlasništvu. O poslovima koje Direkcija zajedničkih službi obavlja za Sabor sporazumijevaju se tajnik Sabora i direktor Direkcije zajedničkih službi. Zakonom o organizaciji i radu Izvršnog vijeća od 15. lipnja 1965. godine (NN 28/1965), definirano je da stručne i druge poslove iz područja zakonodavstva i informacija za potrebe Sabora i IVS-a obavljaju Sekretarijat za zakonodavstvo i Sekretarijat za informacije IVS-a. Prema Uredbi o stručnim službama u Izvršnom vijeću (NN 12/1967) dio stručnih poslova za Sabor SRH obavljaju Uprava za kadrovske poslove (stručni poslovi za Komisiju Sabora za izbor i

http://arhinet.arhiv.hr

Page 243: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

243

imenovanja), Biro za predstavke i pritužbe (poslovi za Komisiju Sabora za predstavke i pritužbe) i Uprava za opće poslove (poslovi računovodstva i ekonomata, telekomunikacija, sigurnosti, održavanja prostorija i provođenja kućnog reda). Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i radu Izvršnog vijeća iz siječnja 1970. godine (NN 4/1970), s radom prestaje Direkcija zajedničkih službi. Obavljanje stručnih poslova iz oblasti protokola za potrebe Sabora, IVS-a i drugih republičkih organa prelazi u nadležnost Republičkog protokola, a ostale poslove iz nadležnosti ukinute Direkcije preuzimaju stručne službe Sabora i IVS-a. Uredbom o zajedničkim stručnim službama IVS-a (NN 54/1976), kao zajedničke stručne službe Sabora, IVS-a, Predsjedništva SRH, Predsjedništva CK SKH i Predsjedništva RK SSRNH djeluju Republički protokol, Uprava za kadrovske poslove i Sekretarijat za opće poslove. Sadržaj Serija sadrži dokumentaciju narodnih zastupnika (legitimacije, personalni dosjei, kartoni zastupnika), dokumentaciju Tajništva Sabora SRH o održavanju i radovima na objektima u vlasništvu Sabora SRH, o organizaciji stručnih službi Sabora, samoupravne sporazume o osnivanju samoupravnih interesnih zajednica Radne zajednice Stručnih službi Sabora SRH, personalnu dokumentaciju službenika i tehničkog osoblja Prezidijuma Sabora NRH 1947-1953, personalnu dokumentaciju službenika i tehničkog osoblja Sabora SRH za razdoblje 1947-1953, te djelomično za razdoblje 1963-1982. Manja cjelina spisa odnosi se na zapisnike sjednica i materijale Komisija za ocjenjivanje službenika, te zapisnike sjednica i materijale vezane uz provedbu natječaja za službenike i tehničko osoblje Sabora SRH, Natječajne komisije, Savjeta radne zajednice, Stručnih službi Sabora SRH. Napomena Gradivo koje se odnosi na stručne, administrativne i kadrovske poslove Sabora SRH za razdoblje nakon 1963. godine, nalazi se i u gradivu zajedničkih stručnih službi Sabora SRH i IVS-a (Direkcija zajedničkih službi, Republički protokol, Uprava za kadrovske poslove, Uprava za opće poslove). Plan sređivanja Serija je podijeljena u dvije podserije: 16.1. Tajništvo 16.2. Personalni poslovi Opis podserija Signatura: HR-HDA-1081-16.1 Naslov: Tajništvo Vrijeme nastanka: 1945-1982. Razina opisa: podserija Količina: 38,2 kutije; 3,8 d/m kut. br. 1766-1804 HR-HDA-1081-16.1. Tajništvo Količina/

Kutija 1. Dokumentacija zastupnika Sabora SRH, 1945-1982.

Jedinica sadrži legitimacije zastupnika, dosjee i kartone zastupnika Sabora složene abecednim redom po sazivima. Dokumentacija vezana uz rad zastupnika odlagana je u personalne dosjee do 1963. godine. Dosje pojedinog zastupnika sadrži karton zastupnika (fotografija, ime i prezime, datum i

32 kutije kut. 1766-1797

http://arhinet.arhiv.hr

Page 244: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

244

HR-HDA-1081-16.1. Tajništvo Količina/ Kutija

mjesto rođenja, državljanstvo, narodnost, mjesto stalnog boravka, stručna sprema, zanimanje, kotar u kojem je izabran, zamjenik, članstvo u radnim tijelima i funkcija u Saboru), matični list s osnovnim podacima i životopisom zastupnika, potpisanu i ovjerenu zakletvu te uvjerenje kotarske izborne komisije o izboru za zastupnika. Pored navedenog, u dosjee su odlagane molbe zastupnika za dopust, rješenja o visini naknada troškova za putovanja, rješenja o stalnim mjesečnim nagradama, zahtjevi za priznavanje prava na mirovinu, nepreuzete zastupničke legitimacije, odluke o ukidanju imuniteta i pokretanju krivičnih postupaka protiv zastupnika i slično. Od 1963. godine dokumentacija zastupnika odlagana je u odgovarajuća radna tijela (Verifikacioni odbor, Mandatno-imunitetska komisija, materijali za sjednice vijeća), a u nadležnosti tajnika Sabora je vođenje kartona zastupnika kao osnovne evidencije o izabranim zastupnicima. Za zastupnike koji su tu dužnost obavljali u više mandata, postoji više dosjea odnosno kartona (svaki dosje i karton nalazi se u dosjeima i kartonima onog mandatnog razdoblja za koje je zastupnik izabran).

1.1. Legitimacije zastupnika Narodnog sabora Hrvatske, 1945. Jedinica sadrži legitimacije zastupnika Narodnog sabora Hrvatske Grgura Hećimovića i Rude Sušića, izdane 27.8.1945. godine.

kut. 1766

1.2. Legitimacije zastupnika Ustavotvornog sabora NRH, 1946. Jedinica sadrži legitimacije 123 zastupnika Ustavotvornog sabora Narodne Republike Hrvatske. Legitimacije su složene abecednim redom.

1 kutija kut. 1766

1.3. Personalni dosjei zastupnika saziva 1947-1950. Jedinica sadrži abecedno složene dosjee zastupnika izabranih na izborima za Ustavotvorni sabor NRH u studenom 1946. godine, koji su nakon zaključenja zasjedanja Ustavotvornog sabora NRH 18. siječnja 1947. godine nastavili mandat kao zastupnici Sabora NRH saziva 1947-1950.

4 kutije kut. 1767-1770

1.4. Personalni dosjei zastupnika saziva 1950-1953. 6 kutija kut. 1771-1776

1.5. Personalni dosjei zastupnika saziva 1953-1958.

7 kutija kut. 1777-1783

1.5.1. Dosjei zastupnika Republičkog vijeća 1.5.2. Dosjei zastupnika Vijeća proizvođača

1.6. Personalni dosjei zastupnika saziva 1958-1963.

6 kutija kut. 1784-1789

1.6.1. Dosjei zastupnika Republičkog vijeća

1.6.2. Dosjei zastupnika Vijeća proizvođača

1.7. Kartoni zastupnika saziva 1963-1965.

1 kutija kut. 1790

1.7.1. Kartoni zastupnika Republičkog vijeća 1.7.2. Kartoni zastupnika Privrednog vijeća

http://arhinet.arhiv.hr

Page 245: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

245

HR-HDA-1081-16.1. Tajništvo Količina/ Kutija

1.7.3. Kartoni zastupnika Prosvjetno-kulturnog vijeća

1.7.4. Kartoni zastupnika Socijalno-zdravstvenog vijeća 1.7.5. Kartoni zastupnika Organizaciono-političkog vijeća

1.8. Kartoni zastupnika saziva 1965-1967.

1 kutija kut. 1971

1.8.1. Kartoni zastupnika Republičkog vijeća 1.8.2. Kartoni zastupnika Privrednog vijeća 1.8.3. Kartoni zastupnika Prosvjetno-kulturnog vijeća 1.8.4. Kartoni zastupnika Socijalno-zdravstvenog vijeća 1.8.5. Kartoni zastupnika Organizaciono-političkog vijeća

1.9. Kartoni zastupnika saziva 1967-1969.

1 kutija kut. 1792

1.9.1. Kartoni zastupnika Republičkog vijeća 1.9.2. Kartoni zastupnika Privrednog vijeća 1.9.3. Kartoni zastupnika Prosvjetno-kulturnog vijeća 1.9.4. Kartoni zastupnika Socijalno-zdravstvenog vijeća 1.9.5. Kartoni zastupnika Organizaciono-političkog vijeća

1.10. Kartoni zastupnika saziva 1969-1974.

1 kutija kut. 1793

1.10.1. Kartoni zastupnika Republičkog vijeća 1.10.2. Kartoni zastupnika Privrednog vijeća 1.10.3. Kartoni zastupnika Prosvjetno-kulturnog vijeća 1.10.4. Kartoni zastupnika Socijalno-zdravstvenog vijeća 1.10.5. Kartoni zastupnika Organizaciono-političkog vijeća

1.11. Kartoni zastupnika saziva 1974-1978.

2 kutije kut. 1794-1795

1.11.1. Kartoni zastupnika Vijeća udruženog rada 1.11.2. Kartoni zastupnika Vijeća općina 1.11.3. Kartoni zastupnika Društveno-političkog vijeća

http://arhinet.arhiv.hr

Page 246: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

246

HR-HDA-1081-16.1. Tajništvo Količina/ Kutija

1.12. Kartoni zastupnika saziva 1978-1982.

2 kutije kut. 1796-1797

1.12.1. Kartoni zastupnika Vijeća udruženog rada Uz abecedno složene kartone zastupnika Vijeća udruženog rada, jedinica sadrži i razne podatke o zastupnicima Vijeća: ispunjene upitnike zastupnika, statističke podatke o zastupnicima, podatke o članstvu zastupnika u radnim tijelima, popis zastupnika čiji izbor eventualno nije u skladu sa Zakonom o udruženom radu, te popise zastupnika za preuzimanje legitimacija, uvjerenja, upitnika i anketnih listova.

1.12.2. Kartoni zastupnika Vijeća općina

1.12.3. Kartoni zastupnika Društveno-političkog vijeća 2. Opća korespondencija, 1945-1982.

Spisi Tajništva složeni su kronološki po godinama i po urudžbenim brojevima unutar godina. U urudžbenim zapisnicima uz spise Tajništva obično se navodi oznaka Tajn., a u urudžbenim zapisnicima od 1974. godine brojčana oznaka 02. Jedinica sadrži dokumentaciju vezanu uz održavanje i radove na objektima Sabora (ponude za izvođenje radova, ugovori o izvođenju radova, obračuni troškova radova), ugovore o otkupu umjetnina i posudbi umjetnina Sabora SRH za izložbe, rješenja o prijenosu imovine iz vlasništva Sabora SRH na Direkciju zajedničkih službi, te prijenosu na IVS bez naknade sitnog i ostalog inventara. Sadrži i dokumentaciju koja se odnosi na dodjelu stanova službenicima Sabora (dopisivanje s Komisijom za raspodjelu stanova IVS-a, rješenja o dodjeli stanova službenicima), pravilnike te izmjene i dopune pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta stručnih službi Sabora i slično. Pored navedenog, jedinica sadrži i izvještaje stručnih grupa, odbora i komisija tajniku Sabora o njihovom radu, te razne informativne materijale IVS-a, republičkih sekretarijata, savjeta, zavoda, općinskih skupština i drugih upućene tajniku Sabora (informacije o mjerama obrane od poplava, troškovi ispitnih komisija za stručne ispite, plan sjednica IVS-a, obavijesti o sjednicama i materijali za sjednice komisija IVS-a, provođenje zakona o upravi, informacije o ostvarivanju društvenog plana 1976-1980, korištenje godišnjih odmora na Brijunima, inicijative za dodjelu Nagrade AVNOJ-a, informacije CK SKH o delegatima Sabora na IX. kongresu CK SKH, molbe za odobravanje deviza za službena putovanja u inozemstvo funkcionara, molbe skupština općina za donacije umjetnina i slično).

6 kutija kut. 1798-1803

3. Samoupravni sporazumi o osnivanju samoupravnih interesnih zajednica, 24.4.1975.

Jedinica sadrži odluke sa sjednice Zbora radnika radne zajednice Stručnih službi Sabora SRH održane 24.4.1975. godine, o prihvaćanju prijedloga i zaključivanju samoupravnih sporazuma o osnivanju samoupravnih interesnih zajednica, te tekstove zaključenih samoupravnih sporazuma (osnivanje SIZ-a za znanost u trgovačkim djelatnostima, SIZ-a društvene brige o djeci predškolskog uzrasta općine Centar, SIZ-a odgoja i obrazovanja općine Centar, SIZ-a odgoja i usmjerenog obrazovanja radnika za samoupravljanje u općini Centar, SIZ-a kulture općine Centar, SIZ-a fizičke kulture u općini Centa, SIZ-a odmora i rekreacije općine Centar, SIZ-a mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika općine Centar, SIZ-a za zapošljavanje, Udruženja SIZ-a za zapadni Zagreb, RSIZ-a za zapošljavanje, SIZ-a socijalne

0,2 kutije kut. 1804

http://arhinet.arhiv.hr

Page 247: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

247

HR-HDA-1081-16.1. Tajništvo Količina/ Kutija

zaštite općine Centar, SIZ-a stanovanja općine Centar, SIZ-a komunalnih djelatnosti općine Centar, SIZ-a zdravstvenog osiguranja radnika i radnika zdravstva općine Centar, Samoupravna vodoprivredna interesna zajednica za slivno područje grada Zagreba, SVIZ-a za vodno područje sliva Save, SIZ-a potrošača električne energije na području grada Zagreba, SIZ-a odgoja i usmjerenog obrazovanja radnika za samoupravljanje grada Zagreba, SIZ-a specijalnog odgoja i osnovnog obrazovanja grada Zagreba, SIZ-a odgoja i usmjerenog obrazovanja za potrebe uprave, pravosuđa, društveno-političkih organizacija, javnog informiranja, socijalnog rada i socijalne zaštite SRH).

kut. 1804

http://arhinet.arhiv.hr

Page 248: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

248

Signatura: HR-HDA-1081-16.2 Naslov: Personalni poslovi Vrijeme nastanka: 1947-1982. Razina opisa: podserija Količina: 1 knjiga, 1,8 kutije; 0,2 d/m knj. br. 98

kut. br. 1804-1805 HR-HDA-1081-16.2. Personalni poslovi Količina/

Knjiga/ Kutija 1. Personalni odsjek Sabora Narodne Republike Hrvatske 1947-1953.

Poslovanje Personalnog odsjeka Sabora NRH u razdoblju 1947-1953. evidentirano je u posebnom urudžbenom zapisniku Odsjeka. Spisi su odlagani u tematske cjeline pri čemu se za svaki spis navodi oznaka cjeline i redni broj pod kojim je spis u toj cjelini odložen. Spisi su oblikovani u arhivske jedinice prema redoslijedu cjelina u koje su odlagani kod stvaratelja. Složeni su po rednim brojevima pod kojima su odloženi unutar tih cjelina.

1 knjiga 0,8 kutija; knj. 98 kut. 1804

1.1. Urudžbeni zapisnik, 1947-1953. U urudžbenom zapisniku evidentirana su rješenja iz radnog odnosa i druga dokumentacija vezana uz rad službenika i tehničkog osoblja Sabora NRH i Prezidijuma Sabora NRH. Spisi su evidentirani u dva niza tekućih brojeva za razdoblje 1947-1950. i 1951-1953.

1.2. Rješenja o postavljanju službenika Prezidijuma Sabora NRH, 29.1.1947.-15.10.1951. U urudžbenom zapisniku odsjeka rješenja imaju oznaku F1/a. 1.3. Rješenja o postavljanju službenika Sabora NRH, 2.1.1947.-30.10.1953. U urudžbenom zapisniku Odsjeka rješenja imaju oznaku F1/b 1.4. Rješenja o napredovanjima službenika Prezidijuma Sabora NRH, 13.2.1947.-21.8.1951. U urudžbenom zapisniku Odsjeka rješenja imaju oznaku F1/c. 1.5. Rješenja o napredovanjima službenika Sabora NRH, 14.2.1947.-14.2.1953. U urudžbenom zapisniku Odsjeka rješenja imaju oznaku F1/d 1.6. Rješenja o godišnjim odmorima i bolovanju službenika Prezidijuma Sabora NRH, 12.6.1951.-12.7.1951. U urudžbenom zapisniku Odsjeka rješenja imaju oznaku F2/a. 1.7. Rješenja o godišnjim odmorima i bolovanjima službenika Sabora NRH, 12.6.1951.-23.7.1952. U urudžbenom zapisniku Odsjeka rješenja imaju oznaku F2/b. 1.8. Premještaji i razrješenja dužnosti službenika Prezidijuma Sabora NRH, 7.5.1947.-26.9.1951. U urudžbenom zapisniku Odsjeka rješenja imaju oznaku F2/c. 1.9. Premještaji i razrješenja dužnosti službenika Sabora NRH, 16.10.1947.-30.9.1953. U urudžbenom zapisniku Odsjeka rješenja imaju oznaku F2/d.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 249: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

249

HR-HDA-1081-16.2. Personalni poslovi Količina/ Kutija

1.10. Razna personalna dokumentacija Prezidijuma Sabora NRH i Sabora NRH, 30.12.1950.-13.1.1954.

U urudžbenom zapisniku spisi imaju oznaku F3. Jedinica sadrži potvrde o čuvanju radnih knjižica, ugovore o honorarnom radu, podatke o brojnom stanju službenika i pomoćnog tehničkog osoblja, rješenja o isplati novčanih naknada za neiskorištene godišnje odmore, dokumentaciju o disciplinskim postupcima protiv službenika i slično.

kut. 1804

1.11. Odluke predsjednika Sabora NRH, 3.10.-16.10.1947. U urudžbenom zapisniku spisi imaju oznaku F4/a. Jedinica sadrži odluku predsjednika Sabora NRH o propisima o odgovornosti službenika Sabora, odluku o članovima disciplinskog suda za službenike Sabora NRH, te odluku o primjeni uredbi o službenicima Vlade NRH i na službenike Sabora NRH.

1.12. Odluke tajnika Prezidijuma Sabora NRH, 10.2. i 12.2.1948. U urudžbenom zapisniku spisi imaju oznaku F4/b. jedinica sadrži odluku tajnika o primjeni propisa uredbi o strukama i prinadležnostima Vlade NRH i na službenike Prezidijuma. Te odluku o osnivanju Disciplinskog suda za službenike Prezidijuma Sabora NRH.

1.13. Uputstva i okružnice, 16.6.1947.-31.12.1953.

U urudžbenom zapisniku spisi imaju znaku F4/c. Jedinica sadrži razna uputstva i okružnice Personalnog odjela Predsjedništva vlade, Sekretarijata za personalnu službu Vlade NRH te Personalne uprave Ministarstva financija u vezi s prikupljanjem podataka o radnom stažu, pravima na plaću rodilja, poslova iz nadležnosti Sekretarijata za personalnu službu Vlade FNRJ, donošenja rješenja o službeničkim odnosima, dodacima za djecu, osnivanju personalnih komisija za otkaze, brojčanim popisima službenika po zvanjima i radnika po kategorijama, izdavanju putnih isprava, polaganju stručnih ispita, unapređenju u viša zvanja i slično.

1.14. Rješenja ostručnim ispitima službenika Sabora i Prezidijuma Sabora NRH, 15.2.1951.-13.1.1954. U urudžbenom zapisniku spisi imaju oznaku F5/c. Jedinica sadrži rješenja o oslobađanju od polaganja stručnih ispita. 1.15. Rješenja i potvrde za mirovine, 30.7.1950.-14.11.1950.

U urudžbenom zapisniku spisi imaju oznaku F5/d. Jedinica sadrži rješenja o pravu na starosnu mirovinu, te potvrde o stažu u svrhu priznavanja godina službe za mirovinu.

2. Komisije za ocjenjivanje službenika Sabora SRH, 1960-1961.

0,1 kutija kut. 1805

2.1. Komisija za ocjenjivanje službenika Sabora NRH za 1959. godinu, 12.3.-19.9.1960.

Jedinica sadrži rješenje potpredsjednika Sabora o osnivanju Komisije 12.3.1960, zapisnik sjednice komisije održane 8.9.1960, rješenje o popunjavanju upitnika za ocjenjivanje službenika, te izvještaj Komisije Sekretarijatu za opću upravu IVS-a o ocjenjivanju službenika.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 250: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

250

HR-HDA-1081-16.2. Personalni poslovi Količina/ Kutija

2.2. Komisija za ocjenjivanje službenika Sabora NRH za 1960. godinu, 2.3.-21.3.1961.

Jedinica sadrži rješenje tajnika Sabora o osnivanju Komisije 2.3.1961, zapisnik sjednice Komisije održane 21.3.1961, rješenje o popunjavanju upitnika za ocjenjivanje službenika, te izvještaj Komisije Sekretarijatu za opću upravu IVS-a o ocjenjivanju službenika.

kut. 1805

3. Služba za personalne poslove, 1963-1982.

0,7 kutija kut. 1805

3.1. Rješenja iz radnog odnosa, 1963-1964, 1966-1967, 1975, 1982. Spisi jedinice složeni su kronološki po godinama, po brojevima urudžbenih zapisnika Sabora SRH. Jedinica sadrži rješenja o prestanku radnog odnosa službenika i tehničkog osoblja, preraspodjeli radnih mjesta, imenovanju sekretara saborskih vijeća, rješenja o preuzimanju u službu Sabora službenika IVS-a, rješenja o stalnim mjesečnim naknadama i posebnim dodacima pomoćnika tajnika, rješenja o korištenju stanova, rješenja o nagradama službenika, potvrde o radu u Saboru, ugovore o honorarnom radu i slično. Dokumentacija funkcionara Sabora (predsjednici, potpredsjednici, članovi odbora i komisija) nalazi se u personalnim dosjeima Komisije za kadrovske poslove IVS-a.

3.2. Opća dokumentacija, 1963-1982. Jedinica sadrži rješenje o sistematizaciji radnih mjesta u organizacijskim jedinicama stručnih službi Sabora, pravilnik o sredstvima stručnih službi i njihovoj raspodjeli, statističke izvještaje o kretanju zaposlenog osoblja, statističke izvještaje o osobnim dohocima funkcionara i zaposlenog osoblja, popise funkcionara i zastupnika sudionika NOR-a u stalnom radnom odnosu u Saboru i stručnim službama Sabora, odluke Savjeta radne zajednice o isplati razlika osobnog dohotka radnicima stručnih službi i slično.

4. Natječajna komisija Savjeta radne zajednice Stručnih službi Sabora SRH, 1966-1977.

Jedinica sadrži zapisnike sa sastanaka Natječajne komisije održanih 30.12.1966, 20.12.1967, 27.2.1968, 26.3.1968, 12.4.1968, 25.4.1968, 29.1.1969, 7.3.1969, 30.12.1974, 14.2.1974, 23.6.1975, 3.10.1975, 25.11.1975, 23.12.1975, 20.2.1976, 17.3.1976, 20.10.1976, 26.10.1976. i 25.1.1977. godine, te dokumentaciju vezanu uz provedbu natječaja za popunu radnih mjesta u Saboru (natječaji za radna mjesta tehničkog osoblja, sekretara odbora, administrativnih sekretara, savjetnika, dokumentalista, pravnika, ekonomista i drugih, prijave na natječaj, izvještaji Natječajne komisije Savjetu radne zajednice i tajniku Sabora o provedenom natječaju, odluke o izabranim kandidatima).

0,2 kutije kut. 1805

http://arhinet.arhiv.hr

Page 251: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

251

Signatura: HR-HDA-1081-17 Naslov: Zbirka fotografija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Vrijeme nastanka: 1953-1970. Razina opisa: serija Količina: 14 fotoalbuma (750 fotografija) fotoalbum br. 1-14 Sadržaj Zbirka fotografija Sabora SRH sadrži ukupno 750 fotografija (negativa nema) razvrstanih u 14 tematskih cjelina. Svaka tematska cjelina čini posebni fotoalbum. Zbirka fotografija smještena je u fotospremištu pozitiva Središnjeg fotolaboratorija HDA. HR-HDA-1081-17. Zbirka fotografija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Količina/

Fotoalbum 1. Album fotografija Razvitak privrede grada Zagreba 1953-1954, 1953-

1954. Fotoalbum sadrži ukupno 206 fotografija vezanih uz ravoj privrede grada Zagreba u razdoblju 1953-1954. (Narodni odbor grada Zagreba-Savjet za privredu).

1 fotoalbum fotoalb. 1

2. Album fotografija Naftonosno polje - Naftaplin, 1960. Fotoalbum sadrži ukupno 41 fotografiju vezanu uz puštanje u proizvodnju naftonosnog polja Naftaplina 1960. godine (Stružec, Sisak).

1 fotoalbum fotoalb. 2

3. Album fotografija Radnik - Tvornica čeličnih konstrukcija, dizala i roleta, 1958. Fotoalbum sadrži ukupno 51 fotografiju vezanu uz proslavu 10-godišnjice postojanja Tvornice čeličnih konstrukcija, dizala i roleta Radnik (1948-1958).

1 fotoalbum fotoalb. 3

4. Album fotografija Tvornica lakih metala Boris Kidrič, 1960. Fotoalbum sadrži ukupno 25 fotografija vezanih uz rad Tvornice lakih metala Boris Kidrič, Šibenik.

1 fotoalbum fotoalb. 4

5. Album fotografija Izgradnja Tekstilne tvornice Novi Marof, 1962. Fotoalbum sadrži ukupno 88 fotografija vezanih uz izgradnju Tvornice lakih metala Novi Marof.

1 fotoalbum fotoalb. 5

6. Album fotografija Izgradnja vinodolske hidrocentrale, 1953. Fotoalbum sadrži ukupno 48 fotografija vezanih uz izgradnju vinodolske hidrocentrale, Lokve. (izdaje Štab Omladinskih radnih brigada).

1 fotoalbum fotoalb. 6

7. Album fotografija Posjet izaslanstva Sabora NRH Vukovarskoj tekstilnoj industriji, 1961. Fotoalbum sadrži ukupno 18 fotografija vezanih uz posjet izaslanstva Sabora NRH Vukovarskoj tekstilnoj industriji 1961. godine.

1 fotoalbum fotoalb. 7

8. Album fotografija Institut Ruđer Bošković, 1963. Fotoalbum sadrži ukupno 36 fotografija vezanih uz Institut Ruđer Bošković.

1 fotoalbum fotoalb. 8

9. Album fotografija Dom Jugoslavenske ratne mornarice, b.g. Fotoalbum sadrži ukupno 24 fotografije vezane uz Dom Jugoslavenske ratne mornarice.

1 fotoalbum fotoalb. 9

http://arhinet.arhiv.hr

Page 252: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

252

HR-HDA-1081-17. Zbirka fotografija Sabora Socijalističke Republike Hrvatske Količina/ Fotoalbum

10. Album fotografija U spomen 10 godina građevinarstva u NRH 1945-1955, 1955. Fotoalbum sadrži ukupno 22 fotografije raznih objekata povodom obilježavanja 10 godina građevinarstva u NRH (Društvo građevinskih inženjera i tehničara NRH).

1 fotoalbum fotoalb. 10

11. Album fotografija Proslava 25-godišnjice stvaranja prve Narodne vlade Hrvatske 1945. godine, 1970. Fotoalbum sadrži ukupno 33 fotografije vezane uz proslavu 25-godišnjice stvaranja prve Narodne vlade Hrvatske 1945. godine. Proslava je održana u Splitu 1970. godine.

1 fotoalbum fotoalb. 11

12. Album fotografija Proslava 10-godišnjice formiranja VI. korpusa NOVJ, 1953. Fotoalbum sadrži ukupno 70 fotografija vezanih uz proslavu 10-godišnjice formiranja VI. korpusa NOVJ, održanu 1953. godine u Slavonskom Brodu.

1 fotoalbum fotoalb. 12

13. Album fotografija Posjet britanskog izaslanstva Hrvatskoj, 1955. Fotoalbum sadrži ukupno 59 fotografija vezanih uz posjet britanskog izaslanstva Hrvatskoj.

1 fotoalbum fotoalb. 13

14. Album fotografija Na uspomenu dovršene ceste Karlovac - Vrhovine, 1959. Fotoalbum sadrži ukupno 29 fotografija.

1 fotoalbum fotoalb. 14

http://arhinet.arhiv.hr

Page 253: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

253

Signatura: HR-HDA-1081-18 Naslov: Zbirka članaka iz jugoslavenskog tiska (hemeroteka) Vrijeme nastanka: 1945-1974. Razina opisa: serija Količina: 224 kutije; 75 d/m kut. br. 1806-2029 Sadržaj Serija sadrži novinske članke (isječke) objavljene u jugoslavenskom tisku u razdoblju od 1945. do 1974. godine. Riječ je o člancima vezanim uz jugoslavensku povijest, zakonodavstvo, državni ustroj, administrativnu podjelu, društveni razvoj, političke stranke i organizacije, gospodarstvo, industriju, obrt, novčano poslovanje, poljoprivredu, stočarstvo, lov i ribolov, trgovinu, turizam, promet, zdravstvo, socijalnu politiku, životni standard, obrazovanje, znanost, kulturu i umjetnost, osobe iz javnog i političkog života, te strane države i organizacije. Članci su složeni tematski, a unutar svake tematske cjeline i tematske podcjeline kronološki po godinama. Članci su izrezani i nalijepljeni na kartone s označenim nazivom novina i datumom objavljivanja članka. Osnovni alat za pretraživanje članaka su tematska (Jugoslavija) i abecedna kartoteka (države/osobe). Plan sređivanja Serija je podijeljena na 21 tematsku podseriju: 18.1. Povijest 18.2. Zakonodavstvo 18.3. Državni ustroj 18.4. Administrativna podjela 18.5. Društveni razvoj 18.6. Trst 18.7. Istra 18.8. Političke stranke i organizacije 18.9. Gospodarstvo 18.10. Industrija i obrt 18.11. Platni promet i novčano poslovanje 18.12. Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov 18.13. Trgovina 18.14. Turizam i ugostiteljstvo 18.15. Promet 18.16. Zdravstvo i socijalna politika 18.17. Arhitektura, urbanizam i stanovanje 18.18. Znanost, obrazovanje, kultura i umjetnost 18.19. Javne osobe 18.20. Vanjska politika i međunarodni odnosi 18.21. Kartoteka HR-HDA-1081-18. Zbirka članaka iz jugoslavenskog tiska (hemeroteka) Količina/

Kutija 1. Povijest, 1945-1970.

Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska vezane uz I. i II. svjetski rat, Oktobarsku revoluciju, Solunski front, rad HRSS-a, obilježavanje obljetnica (Međunarodni dan žena, 1. svibanj i sl.), povijest revolucionarnog radničkog pokreta, NOB u Hrvatskoj i drugim republikama, te obljetnice iz NOB-a.

10 kutija kut. 1806-1815

http://arhinet.arhiv.hr

Page 254: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

254

HR-HDA-1081-18. Zbirka članaka iz jugoslavenskog tiska (hemeroteka) Količina/ Kutija

2. Zakonodavstvo, 1946-1969. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska, tematski vezane za Ustav FNRJ i Ustav NRH, Ustavni sud FNRJ, Javno tužilaštvo, Javno pravobranilaštvo, advokaturu, gospodarski kriminal, amnestije, te političke i druge sudske procese.

4 kutije kut. 1816-1819

3. Državni ustroj, 1945-1969. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za rad saveznih i republičkih tijela vlasti: Savezne narodne skupštine i Saveznog izvršnog vijeća, republičkih narodnih skupština i republičkih izvršnih vijeća (Crna Gora, Makedonija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija), te Sabora NRH i Izvršnog vijeća sabora NRH.

10 kutija kut. 1820-1829

4. Administrativna podjela, 1949-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za rad narodnih odbora, gradova i kotara u NRH/SRH i drugim jugoslavenskim republikama.

8 kutija kut. 1830-1837

5. Društveni razvoj, 1945-1970. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za izgradnju samoupravnog socijalizma, tajne službe i JNA, Jugoslaviju i međunarodni radnički pokret, antijugoslavenske kampanje, položaj vjerskih zajednica u Jugoslaviji, državne službenike, iseljenike, te nacionalne manjine.

9 kutija kut. 1838-1846

6. Trst (STT), 1945-1958. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za položaj Trsta u razdoblju od 1945. do 1958. godine.

5 kutija kut. 1847-1851

7. Istra, 1945-1947. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za Istru u razdoblju od 1945. do 1967. godine.

1 kutija kut. 1852

8. Političke stranke i organizacije, 1945-1970. Podserija sadrži članke iu jugoslavenskog tiska tematski vezane za rad saveznih i republičkih političkih stranaka i organizacija: KPJ/SKJ, plenumi i kongresi CK SKJ, KPH/SKH i drugih republika, SKOJ/SOJ, SKOH/SOH, SSRNJ, SSRN Hrvatske, rad Saveza boraca NOR-a, Saveza ratnih vojnih invalida, Crvenog križa, dobrovoljnih vatrogasnih društava, Društva Naša djeca, te međunarodnih udruga i organizacija.

26 kutija kut. 1853-1878

9. Gospodarstvo, 1953-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za gospodarstvo: planiranje, reforme, problemi u gospodarstvu, komune, ulaganja (investicije), udruženja, kadrovi u gospodarstvu i sl.

3 kutije kut. 1879-1881

10. Industrija i obrt, 1947-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za razne grane industrije: kemijska industrija, metaloprerađivačka industrija, elektroindustrija, prehrambena industrija, tekstilna industrija, brodogradnja, građevinarstvo i druge grane industrije, te obrt.

5 kutija kut. 1882-1886

http://arhinet.arhiv.hr

Page 255: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

255

HR-HDA-1081-18. Zbirka članaka iz jugoslavenskog tiska (hemeroteka) Količina/ Kutija

11. Platni promet i novčano poslovanje, 1946-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za bankarstvo, poreze, carine, narodni zajam, državnu lutriju te osiguranje.

2 kutije kut. 1887-1888

12. Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, 1945-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska vezane tematski vezane za agrarnu reformu, zadrugarstvo, melioracijske radove, državna poljoprivredna dobra, opće poljoprivredne zadruge, ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo, štete od elementarnih nepogoda i sl., stočarstvo, veterinu, šumarstvo, lov i ribolov.

9 kutija kut. 1889-1897

13. Trgovina, 1947-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za unutarnju i vanjsku trgovinu, te održavanje Zagrebačkog velesajma i drugih sajmova.

6 kutija kut. 1898-1903

14. Turizam i ugostiteljstvo, 1952-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za turizam i ugostiteljstvo.

1 kutija kut. 1904

1 Promet, 1945-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za cestovni, željeznički, zračni, riječni i pomorski promet, pomorstvo općenito, poštu, telegraf i sl.

4 kutije kut. 1905-1908

2 Zdravstvo i socijalna politika, 1955-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za zdravstvo i socijalnu politiku općenito, rad zdravstvenih ustanova, zdravstveno prosvjećivanje i sl.

1.5 kutija kut. 1909-1910

3 Arhitektura, urbanizam i stanovanje, 1950-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za arhitekturu, urbanizam, stambenu problematiku te životni standard općenito.

3.5 kutije kut. 1910-1913

4 Znanost, obrazovanje, kultura i umjetnost, 1945-1968. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za znanost, obrazovanje, narodno prosvjećivanje, visokoškolsko obrazovanje, studentske demonstracije 1968. godine, kulturu i umjetnost općenito, rad arhiva i muzeja, tisak, televiziju, književnost, izdavaštvo te kazališnu, likovnu, filmsku i glazbenu umjetnost.

10 kutija kut. 1914-1923

5 Javne osobe, 1945-1969. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za javne osobe, najvećim dijelom političare, iz SFRJ i stranih država.

37 kutija kut. 1924-1960

6 Vanjska politika i međunarodni odnosi, 1946-1974. Podserija sadrži članke iz jugoslavenskog tiska tematski vezane za vanjsku politiku, političke i ekonomske odnose sa stranim državama, suradnju i odnose s međunarodnim organizacijama (Europska unija, SEV, SEATO, OUN, UNICEF, UNESCO, MMF i dr.).

67 kutija kut. 1961-2027

7 Kartoteka, 1945-1974. Tematska i abecedna kartoteka. Na karticama se za svaku tematsku cjelinu

2 kutije kut. 2028-

http://arhinet.arhiv.hr

Page 256: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

256

HR-HDA-1081-18. Zbirka članaka iz jugoslavenskog tiska (hemeroteka) Količina/ Kutija

odnosno državu ili osobu, navodi sadržaj (tema) novinskog članka, naziv novina u kojima je članak objavljen, te datum objave članka.

2029

http://arhinet.arhiv.hr

Page 257: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

257

III. POPIS PO TEHNIČKIM JEDINICAMA

http://arhinet.arhiv.hr

Page 258: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

258

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed. 1. REGISTRATURNA POMAGALA

1.1. Urudžbeni zapisnici i popisi akata

1.1.1. Urudžbeni zapisnik Sabora NRH i Ustavotvornog sabora NRH (1945-1947)

23.6.-31.12.1945. broj 1-779 knj. 1

3.1.-31.12.1946. broj 1-1265 2.1.-19.1.1947. broj 1266-1997 1.1.2. Urudžbeni zapisnik saziva 1947-1950.

19.1.1947.-31.12.1947. broj 1-837 knj. 2

2.1.-30.12.1948. broj 838-1183 4.1.-5.10.1949. broj 1184-3750 6.10.-31.12.1949. broj 3751-5359 knj. 3 2.1.-14.4.1950. broj 5360-7740 14.4.-1.12.1950. broj 7741-9713 knj. 4 1.1.3. Urudžbeni zapisnik saziva 1950-1953.

16.11.-30.12.1950. broj 1-152 knj. 5

2.1.-31.12.1951. broj 153-2101 2.1.-29.12.1952. broj 2102-2856 5.1.-12.12.1953. broj 2857-3197 1.1.4. Urudžbeni zapisnik saziva 1953-1958.

1953. broj 1-18, 21-24, 54-76, 83-249, 281-400, 441-698

knj. 6

1954. broj 19-20, 25-53, 77-82, 250-280, 401-440, 699-3600

18.8.-31.12.1954. broj 3601-4836 knj. 7 4.1.-31.12.1955. broj 4837-8362 5.1.-31.12.1956. broj 8363-11520 3.1.-31.12.1957. broj 11521-14729 7.1.-18.1.1958. broj 14730-14864 1.1.5. Urudžbeni zapisnik 1958. 4.1.-30.12.1958. broj 1-1269 knj. 8 popisi akata 1.1.6. Urudžbeni zapisnik 1959. 6.1.-31.12.1959. broj 1-872 knj. 9 popisi akata 1.1.7. Urudžbeni zapisnik 1960. 4.1.-31.12.1960. broj 1-832 knj. 10 popisi akata 1.1.8. Popisi akata 1958.-1960. 1958.-1960. knj. 11 1.1.9. Urudžbeni zapisnik 1961. 6.1.-30.12.1961. broj 1-887 knj. 12 popisi akata 1.1.10. Urudžbeni zapisnik 1962. 4.1.-31.12.1962. broj 1-982 knj. 13 popisi akata

http://arhinet.arhiv.hr

Page 259: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

259

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

3.1.-31.12.1962. urudžbeni zapisnik Odbora za društveni nadzor: broj 1-174

1.1.11. Urudžbeni zapisnik 1963. 4.1.-31.12.1963. broj 1-1087 knj. 14

popisi akata 5.1.-28.12.1963. urudžbeni zapisnik

Odbora za društveni nadzor: broj 1-174

1.1.12. Urudžbeni zapisnik 1964. 6.1.-31.12.1964. broj 1-1320 knj. 15

popisi akata 3.1.-30.12.1964. urudžbeni zapisnik

Odbora za društveni nadzor: broj 1-237

7.1.-11.12.1964. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa: broj 1-39

1.1.13. Urudžbeni zapisnik 1965. 4.1.-31.12.1965. broj 1-1486 knj. 16 popisi akata

9.1.-30.12.1965. urudžbeni zapisnik Komisije za društveni nadzor: broj 1-131

9.1.-8.9.1965. urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor: broj 1-8

1.1.14. Urudžbeni zapisnik 1966. 4.1.-31.12.1966. broj 1-1516 knj. 17 popisi akata

4.1.-21.12.1966. urudžbeni zapisnik Komisije za društveni nadzor: broj 1-96

11.1.-svibanj 1966. urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor: broj 1-4

1.1.15. Urudžbeni zapisnik 1967. 4.1.-30.12.1967. broj 1-1849 knj. 18

popisi akata

5.1.-14.12.1967. urudžbeni zapisnik Komisije za društveni nadzor: broj 1-69

3.2, 10.3.1967. urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor: broj 1-2

http://arhinet.arhiv.hr

Page 260: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

260

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed. 1.1.16. Urudžbeni zapisnik 1968. 3.1.-31.12.1968. broj 1-2304 knj. 19

popisi akata 19.1.-20.12.1968. urudžbeni zapisnik

povjerljivih spisa Sabora SRH: broj 1-7

8.1.-30.12.1968. urudžbeni zapisnik Komisije za društveni nadzor: broj 1-92

1.2, 3.4.1968. urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor: broj 1-3

1.1.17. Urudžbeni zapisnik 1969. 3.1.-31.12.1969. broj 1-2636 knj. 20 popisi akata 3.4.-24.11.1969. urudžbeni zapisnik

povjerljivih spisa Sabora SRH: broj 1-3

7.1.-23.12.1969. urudžbeni zapisnik Komisije za društveni nadzor: broj 1-67

5.2.-18.7.1969. urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor: broj 1-4

1.1.18. Urudžbeni zapisnik 1970. 5.1.-31.12.1970. broj 1-2767 knj. 21

popisi akata 25.2.-23.10.1970. urudžbeni zapisnik

Komisije za reviziju zakona iz oblasti kreditno-monetarnog i bankarskog sistema, te imovinskog osiguranja: broj 1-19

1.1.19. Urudžbeni zapisnik 1971. 4.1.-31.12.1971. broj 1-3321 knj. 22

popisi akata

18.1.-11.6.1971.

urudžbeni zapisnik Komisije za reviziju zakona iz oblasti kreditno-monetarnog i bankarskog sistema, te imovinskog osiguranja: broj 1-28

http://arhinet.arhiv.hr

Page 261: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

261

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed. 1.1.20. Urudžbeni zapisnik 1972. 4.1.-29.12.1972. broj 1-3813 knj. 23 popisi akata 12.1.1972.-4.1.1973. urudžbeni zapisnik

Komisije za društveni nadzor: broj 1-227

1.1.21. Urudžbeni zapisnik 1973. 3.1.-29.12.1973. broj 1-3793 knj. 24 popisi akata 21.12.1972, 3.1.-

26.12.1973. urudžbeni zapisnik Komisije za društveni nadzor: broj 1-154

5.3.-27.12.1973. urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Komisije za društveni nadzor: broj 1-6

1.1.22. Urudžbeni zapisnik 1974. 3.1.-31.12.1974. broj 1-6672 knj. 25 popisi akata 1.1.23. Urudžbeni zapisnik 1975. 6.1.-31.12.1975. broj 1-7798 knj. 26 popisi akata 1.1.24. Urudžbeni zapisnik 1976. 5.1.-15.6.1976. broj 1-4807 knj. 27 15.6.-31.12.1976. broj 4808-9505 knj. 28 popisi akata 1.1.25. Urudžbeni zapisnik 1977. 1.1.-30.12.1977. broj 1-9423 knj. 29 1.1.26. Urudžbeni zapisnik 1978. 4.1.-29.12.1978. broj 1-8821 knj. 30 popisi akata 1.1.27. Popisi akata 1977-1978. 1977-1978. knj. 31 1.1.28. Urudžbeni zapisnik 1979. 3.1.-19.6.1979. broj 1-4788 knj. 32 19.6.-28.12.1979. broj 4789-8512 knj. 33 popisi akata 1.1.29. Urudžbeni zapisnik 1980. 3.1.-19.5.1980. broj 1-3774 knj. 34 19.5.-31.12.1980. broj 3775-7486 knj. 35 popisi akata 1.1.30. Popisi akata 1980. 1980. knj. 36 1.1.31. Urudžbeni zapisnik 1981. 5.1.-31.12.1981. broj 1-6776 knj. 37 popisi akata 1.2. Kazala 1.2.1. Kazalo Sabora NRH i Ustavotvornog sabora NRH (1945-1947.)

1945-1947. A-Ž knj. 38

1.2.2. Kazalo saziva 1947-1950. 1947-1950. A-Ž knj. 39 1.2.3. Kazalo saziva 1950-1953. 1950-1953. A-Ž knj. 40 1.2.4. Kazalo saziva 1953-1958. 1953-1958. A-Ž knj. 41 1.2.5. Kazalo 1958. 1958. A-Ž, kazalo spisa saziva

1958.-1963. iz 1958. knj. 42

http://arhinet.arhiv.hr

Page 262: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

262

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed. 1.2.6. Kazalo 1959. 1959. A-Ž knj. 43 1.2.7. Kazalo 1960. 1960. A-Ž knj. 44 1.2.8. Kazalo 1961. 1961. A-Ž knj. 45 1.2.9. Kazalo 1962. 1962. A-Ž knj. 46 1.2.10. Kazalo 1963. 1963. A-Ž knj. 47 1.2.11. Kazalo 1964. 1964. A-Ž knj. 48 1.2.12. Kazalo 1965. 1965. A-Ž knj. 49 1.2.13. Kazalo 1966. 1966. A-Ž knj. 50 1.2.14. Kazalo 1967. 1967. A-Ž knj. 51 1.2.15. Kazalo 1968. 1968. A-Ž knj. 52 1.2.16. Kazalo 1969. 1969. A-Ž knj. 53 1.2.17. Kazalo 1970. 1970. A-Ž knj. 54 1.2.18. Kazalo 1971. 1971. A-Ž knj. 55 1.2.19. Kazalo 1972. 1972. A-Ž knj. 56 1.2.20. Kazalo 1973. 1973. A-Ž knj. 57 1.2.21. Kazalo 1974. 1974. A-Ž knj. 58 1.2.22. Kazalo 1975. 1975. A-Ž knj. 59 1.2.23. Kazalo 1976. 1976. A-Ž knj. 60 1.2.24. Kazalo 1977. 1977. A-Lj knj. 61 M-Ž knj. 62 1.2.25. Kazalo 1978.

1978. A-K knj. 63 L-Ž knj. 64

1.2.26. Kazalo 1979. 1979. A-M knj. 65 N-Ž knj. 66 1.2.27. Kazalo 1980. 1980. A-Lj knj. 67 M-Ž knj. 68 1.2.28. Kazalo 1981. 1981. A-M knj. 69 N-Ž knj. 70

2. SABOR NRH 1945-1946. kut. 1

2.1. Akti Sabora NRH 13.7.1945.-20.11.1946.

2.2. Zapisnici sjednica 26.-30.8.1946. 1-5. sjednica

2.3. Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH

25.7.1945, b.g.

3. USTAVOTVORNI SABOR NRH 1946-1947.

kut. 2

3.1. Akti Ustavotvornog sabora NRH

3.1.1. Ustav 18.1.1947.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 263: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

263

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

3.1.2. Odluke 30.11.1947, 18.11.1947.

kut. 2

3.1.3. Poslovnik 30.11.1946.

3.2. Zapisnici sjednica 28.11.1946.-18.1.1947. 1-9, svečana sjednica

3.3. Opća korespondencija 28.11.1946.-18.1.1947. 3.4. Radna tijela Ustavotvornog Sabora NRH

3.4.1. Verifikacioni odbor

3.4.1.1. Zapisnici sjednica 29.11.1946. 1. sjednica

3.4.1.2. Materijali za sjednice 29.11.1946. 1. sjednica

3.4.2. Ustavotvorni odbor

3.4.2.1. Zapisnici sjednica 30.11.1946.-18.1.1947. 1-9. sjednica

3.4.2.2. Odborski izvještaji 30.11.1946.

3.4.2.3. Materijali za

raspravu nacrta Ustava NRH 10.12.1946.-17.1.1947.

3.4.3. Administrativni odbor 30.11.1946.-10.1.1947. 1-3. sjednica

3.4.4. Odbor za molbe i žalbe

3.4.4.1. Urudžbeni zapisnik 30.11.1946.-17.1.1947. broj 1-42 knj. 71

3.4.4.2. Zapisnici sjednica 17.1.1947. 1.sjednica kut. 2

3.4.4.3. Odborski izvještaji i prijedlozi Ustavotvornom saboru NRH

17.1.1947.

4. SABOR NRH: SAZIV 1947 – 1950.

4.1. Akti Sabora NRH kut. 3

4.1.1. Zakoni 20.1.-9.12.1947.

19.5.1948.-11.9.1950. kut. 4

4.1.2. Odluke i rezolucije 10.3.1947.-11.9.1950. kut. 5

4.1.3. Proračuni i završni računi NRH

11.4.1947.-19.5.1948.

22.1.1949.-18.1.1950. kut. 6

18.1.1950. kut. 7

4.1.4. Poslovnik Sabora NRH 10.3.1947.

4.2. Zapisnici sjednica

4.2.1. Prvo izvanredno zasjedanje

20.1.-10.3.1947. 1-3. sjednica

http://arhinet.arhiv.hr

Page 264: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

264

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

4.2.2. Prvo redovno zasjedanje 10.4.-26.6.1947. 1-6. sjednica kut. 7

4.2.3. Drugo redovno zasjedanje 8-9.12.1947. 1-3. sjednica

4.2.4. Treće redovno zasjedanje 17-19.5.1948. 1-4. sjednica

4.2.5. Četvrto redovno zasjedanje

16-17.12.1948. 1-2. sjednica

4.2.6. Drugo izvanredno zasjedanje

19-22.1.1949. 1-7. sjednica

4.2.7. Peto redovno zasjedanje 7.4.1949. 1. sjednica

4.2.8. Šesto redovno zasjedanje 15.10.1949. 1-2. sjednica

4.2.9. Treće izvanredno zasjedanje

16-18.1.1950. 1-5. sjednica

4.2.10. Sedmo redovno zasjedanje

16-17.5.1950. 1-2. sjednica

4.2.11. Osmo redovno zasjedanje 11.9.1950. 1. sjednica

4.3. Ukazi i ostavke 1947-1950. F5/1-F5/52

4.4. Odborski izvještaji 17.1.1947.-9.9.1950.

4.5. Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH

3.9.1947.-17.5.1950.

4.6. Opća korespondencija 21.3.-31.12.1947.

4.7. Radna tijela Sabora NRH kut. 8

4.7.1.Verifikacioni odbor

4.7.1.1. Sjednice odbora

4.7.1.1.1. Zapisnici sjednica

8.12.1947. 1. sjednica

4.7.1.1.2. Materijali za sjednice

8.12.1947. 1. sjednica

4.7.1.2. Odborski izvještaji Saboru NRH

8.12.1947.

4.7.2. Zakonodavni odbor

20.1.1947.-9.9.1950. 1-15. sjednica

4.7.3. Privredno-planski i financijski odbor

8.4.1947.-16.1.1950. 1-13. sjednica

4.7.4. Mandatno-imunitetski odbor

4.7.4.1. Sjednice odbora

http://arhinet.arhiv.hr

Page 265: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

265

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

4.7.4.1.1. Zapisnici sjednica

19.5.1948, 15.10.1949. 1. i 2. sjednica kut. 8

4.7.4.1.2. Materijali za sjednice

19.5.1948, 15.10.1949. 1. i 2. sjednica

4.7.4.2. Odborski izvještaji

Saboru NRH 20.1.1947.-15.10.1949.

4.7.5. Administrativni odbor

4.7.5.1. Sjednice odbora

4.7.5.1.1. Zapisnici sjednica

30.1.1947.-18.1.1950. 1-8. sjednica

4.7.5.1.2. Materijali za sjednice

23.9.1947, 18.1.1950. 4. i 8. sjednica

4.7.5.2. Odborski izvještaji

Saboru NRH 30.1.1947.-26.9.1949.

4.7.6. Odbor za molbe i žalbe

4.7.6.1. Registraturna pomagala

4.7.6.1.1. Urudžbeni zapisnik 1947-1950.

31.1.-31.12.1947. broj 1-353 knj. 72 6.1.-15.12.1948. broj 354-507 13.1.-22.9.1949. broj 508-1990 22.9.-24.12.1949. broj 1991-3654 knj. 73 4.1.-10.12.1950. broj 3655-8708

4.7.6.1.2. Kazalo 1947-1950. A-Ž knj. 74

4.7.6.2. Zapisnici sjednica

24.2.1947.-9.9.1950. 1-20. sjednica kut. 8

4.7.6.3. Odborski izvještaji

Saboru NRH 20.1.1947.-9.9.1950. Fi/1-Fi/9

4.7.6.4. Prijedlozi odluka 25.2.1947.-9.9.1950. F III/2-F III/11

4.7.6.5. Molbe i žalbe 1947-1948. F II/1 - F II/160 kut. 9

1948-1950. F II/161 - F II/344 kut. 10

4.7.7. Anketni odbor za ispitivanje otkupnog sistema

Sadrži knjigu br. 75

4.7.7.1. Urudžbeni zapisnik 25.5.-25.11.1950. Broj 1-32, knjiga se nalazi u kutiji broj 10

knj. 75 kut. 10

4.7.7.2. Opća

korespondencija 1950.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 266: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

266

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

4.7.8. Anketni odbor za ispitivanje sistema i stanja snabdijevanja FNRJ

kut. 10

4.7.8.1. Zapisnici sjednica 28.9. i 13.10.1950. 1. i 2. sjednica

4.7.8.2. Opća

korespondencija 6.6.-5.12.1950.

5. SABOR NRH: SAZIV 1950 – 1953.

5.1. Akti Sabora NRH kut. 11 5.1.1. Zakoni 4.12.1950.-15.7.1952.

4.2.1953.-15.9.1953. kut. 12

5.1.2. Odluke i rezolucije 4.12.1950.-16.9.1953. kut. 13

5.1.3. Proračuni NRH

16.1.1951.-4.2.1953. kut. 14

5.1.4. Poslovnik Sabora NRH

4.12.1950.

5.2. Zapisnici sjednica

kut. 15

5.2.1. Prvo redovno zasjedanje 2-4.12.1950. 1-3. sjednica

5.2.2. Prvo izvanredno zasjedanje

15-16.1.1951. 1-3. sjednica

5.2.3. Drugo redovno zasjedanje 27.4.1951. 1. sjednica

5.2.4. Treće redovno zasjedanje 26-27.11.1951. 1-3. sjednica

5.2.5. Četvrto redovno zasjedanje

17-18.3.1952. 1. i 2. sjednica

5.2.6. Drugo izvanredno zasjedanje

14-29.4.1952. 1-5. sjednica

5.2.7. Treće izvanredno zasjedanje

14-15.7.1952. 1-3. sjednica

5.2.8. Peto redovno zasjedanje 2.2.-16.9.1953. 1-11. sjednica

5.3. Ukazi i izvještaji Prezidijuma Sabora NRH

23.11.1950.-22.1.1953. F2/1-F2/20

5.4. Odborski izvještaji

5.4.1. Izvještaji Verifikacionog odbora

2-4.12.1950.

5.4.2. Izvještaji Zakonodavnog odbora

4.12.1950, 26.4.1951.

5.4.3. Izvještaji Odbora za privredni plan i financije

4.12.1950, 17.3.1952.

5.4.4. Izvještaji odbora za narodnu vlast

4.12.1950.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 267: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

267

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

5.4.5. Izvještaji Administrativnog odbora

4.12.1950.-15.9.1953. kut. 15

5.4.6. Izvještaji Odbora za molbe i žalbe

4.12.1950.-12.7.1952.

5.4.7. Izvještaji Anketnog odbora za ispitivanje otkupnog sistema

4.12.1950, 7.12.1950.

5.4.8. Izvještaji Odbora za otkrivanje spomenika ZAVNOH-u u Topuskom

14.4.1952, 1.7.1952.

5.4.9. Izvještaji Komisije za narodne odbore

13.9.1953.

5.4.10. Izvještaji Komisije za tumačenje zakona

13. i 14.9.1953.

5.5. Dokumentacija o organizaciji Sabora NRH

2.6.1952.

5.6. Radna tijela Sabora NRH

5.6.1.Verifikacioni odbor

5.6.1.1. Urudžbeni zapisnik 29.11.-30.11.1946. broj 1-5 knj. 76

8.12.1947. broj 6-8

2.12.1950.-4.12.1950. broj 1-5

5.6.1.2. Zapisnici sjednica 2.12.1950. 1. sjednica kut. 15

5.6.2. Zakonodavni odbor

5.6.2.1. Urudžbeni zapisnik 20.1.-8.12.1947. broj 1-57 knj. 77

12.5.-15.12.1948. broj 58-71

11.2.-14.10.1949. broj 72-98

16.1.-9.9.1950. broj 99-119

4.12.1950. broj 1-5

21.4.-23.11.1951. broj 6-27

17.1.-14.7.1952. broj 28-97

19.1.-15.9.1953. broj 98-159

5.6.2.2. Zapisnici sjednica 4.12.1950.-15.9.1953. 1-12. sjednica kut. 15

5.6.2.3. Zajedničke sjednice Zakonodavnog odbora i Odbora za narodnu vlast

10.4.1952.-12.9.1953. 1-20. sjednica

5.6.2.4. Poslovnički pododbor Zakonodavnog odbora

24.12.1951.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 268: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

268

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

5.6.3. Odbor za privredni plan i financije

5.6.3.1. Urudžbeni zapisnik 20.1.-6.12.1947. broj 1-25 knj. 78

2.4.-15.5.1948. broj 26-33

14.1.-7.4.1949. broj 34-46

9.1.-16.1.1950. broj 47-57

4.12.-4.12.1950. broj 1-2

6.1.-15.3.1951. broj 3-10

15.3.-26.4.1952 broj 11-28

20.1.-3.11.1953. broj 29-42

5.6.3.2. Zapisnici sjednica 4.12.1950.-4.2.1953. 1-15. sjednica kut. 15

5.6.4. Odbor za narodnu vlast

5.6.4.1. Urudžbeni zapisnik 4.12.1950. broj 1-2 knj. 79 5.4.-12.7.1952. broj 3-13

20.1.-12.9.1953. broj 14-26

5.6.4.2. Zapisnik sjednice 4.12.1950. 1. sjednica kut. 15

5.6.5. Mandatno - imunitetski odbor

5.6.5.1. Urudžbeni zapisnik 20.1.1947. broj 1 knj. 80 17.1.-10.12.1948. broj 2-7

23.6.-15.10.1949. broj 8-11 4.12.1950. broj 1-2 21.4.-21.11.1951. broj 3-11 12.3.-17.3.1952. broj 12-16

5.1.-14.9.1953. broj 17-22

5.6.5.2. Zapisnici sjednica 4.12.1950.-14.9.1953. 1-6. sjednica kut. 15

5.6.6. Administrativni odbor

5.6.6.1. Urudžbeni zapisnik 20.1.-23.9.1947. broj 1-19 knj. 81

12.5.-15.12.1948. broj 20-27

12.9.-22.12.1949. broj 28-33

17.1.-2.9.1950. broj 34-39

4.12.1950. broj 1-2

8.1.-26.11.1951. broj 3-15

13.3.-28.4.1952. broj 16-24

20.1.-8.12.1953. broj 25-32

http://arhinet.arhiv.hr

Page 269: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

269

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

5.6.6.2. Zapisnici sjednica 4.12.1950.-7.12.1953. 1-10. sjednica kut. 15

5.6.6.3. Opća

korespondencija 24.4.1952.

5.6.7. Odbor za molbe i žalbe

5.6.7.1. Urudžbeni zapisnik 4.1.-11.12.1951. Broj 1-1849 knj. 82

5.1.-15.2.1952. Broj 1850-2000

15.2.-30.12.1952. Broj 2001-2370 knj. 83

15.1.-28.10.1953. Broj 2371-2496

5.6.7.2. Zapisnici sjednica 4.12.1950.-14.9.1953. 1-23. sjednica kut. 15

5.6.7.3. Molbe i žalbe 1950-1951. F II/105-F II/1180

1951-1953. F II/1182-F II/2490 kut. 16

5.6.8. Komisija za tumačenje zakona

5.6.8.1. Urudžbeni zapisnik 6.2.-17.12.1953. Broj 1-14, knjiga se

nalazi u kutiji broj 16 knj. 84 kut. 16 5.6.8.2. Zapisnici sjednica 8.4.-17.12.1953. 1-3. sjednica

5.6.8.3. Opća

korespondencija 1953.

6. SABOR NRH: SAZIV 1953- 1958.

6.1. Akti Sabora NRH kut. 17

6.1.1. Zakoni 26.3.1954. - 2.7.1956.

5.2.1957. - 18.1.1958. kut. 18

6.1.2 Odluke 21.1.1954. - 30.6.1954.

30.6.1954.-16.12.1955. kut. 19

26.4.1956.-18.1.1958. kut. 20

6.1.3. Poslovnici 21-22.1.1954.

6.1.4. Zaključci 12.7.1955, 2.7.1956.

6.1.5. Preporuke 30.6.1954.-17.12.1957.

6.1.6. Društveni planovi 26.3.1954.-17.1.1957. 6.2. Radna tijela Sabora NRH

6.2.1. Komisija za izradu prijedloga Poslovnika Sabora

6.2.1.1. Urudžbeni zapisnik 28.12.1953.-17.1.1954. Broj 1-30, knjiga se

nalazi u kutiji broj 21 knj. 85 kut. 21

6.2.1.2. Zapisnici sjednica 7-15.1.1954. 1-9. sjednica

http://arhinet.arhiv.hr

Page 270: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

270

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

6.2.2. Administrativni odbor 22.1.1954.-18.1.1958. 1-16. sjednica

6.2.3. Odbor za izbore 22.1.1954.-21.11.1957. 1-12. sjednica kut. 21

6.2.4. Komisija za tumačenje zakona

22.1.1954. 1. sjednica

6.2.5. Komisija za narodne odbore

6.2.5.1. Zapisnici i materijali

za sjednice 22.1.1954.-6.11.1957. 1-5. sjednica

6.2.5.2. Opća korespondencija

1954-1957.

6.2.6. Komisija za izradu prijedloga odluke o nagradama i naknadama narodnim zastupnicima

20.1.1954. 1. sjednica

6.3. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

18.12.1953.-18.1.1958. 1-22. sjednica kut. 22

6.4. Republičko vijeće

6.4.1. Urudžbeni zapisnici

6.4.1.1. Urudžbeni zapisnik 1953-1954.

5.12.-25.12.1953. broj 1-23 knj. 86

10.1.-2.2.1954. broj 24-221

6.4.1.2. Urudžbeni zapisnik 1954-1957.

16.3.-27.12.1954. broj 1-377 knj. 87

6.1.-26.12.1955. broj 378-725

4.1.-21.12.1956. broj 726-1068 4.1.-23.9.1957. broj 1069-1293

6.4.2. Sjednice Republičkog vijeća

kut. 22

6.4.2.1. Zapisnici sjednica 16.12.1953.-18.1.1958. 1-47. sjednica

6.4.2.2. Materijali za sjednice 16.12.1953.-

12.11.1954. 1-13. sjednica

17.12.1954.-12.7.1955. 14-23. sjednica kut. 23

15.12.1955.-15.5.1957. 24-36. sjednica kut. 24

13.7.1957.-18.1.1958. 37-47. sjednica kut. 25

6.4.3. Radna tijela Republičkog vijeća

6.4.3.1.Verifikacioni odbor

6.4.3.1.1. Urudžbeni

zapisnik 16.12.1953. broj 1-157 RV knj. 88 16.12.1953. broj 1-106 VP

6.4.3.1.2.Zapisnici sjednica

16-17.12.1953. 1. i 2. sjednica kut. 26

http://arhinet.arhiv.hr

Page 271: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

271

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

6.4.3.2. Komisija za izradu prijedloga Poslovnika Republičkog vijeća

6.4.3.2.1. Urudžbeni zapisnik

18.12.1953.-16.1.1954. Broj 1-20, knjiga se nalazi u kutiji broj 26

knj. 89 kut. 26

6.4.3.2.2. Zapisnici

sjednica 6-16.1.1954. 1-7. sjednica

6.4.3.3. Zakonodavni odbor 21.1.1954.-16.1.1958. 1-27. sjednica

6.4.3.4. Odbor za organizaciju vlasti i uprave

6.4.3.4.1. Zapisnici

sjednica 21.1.1954.-25.12.1957. 1-30. sjednica

6.4.3.4.2. Nacrt

Poslovnika odbora 16.3.1954.

6.4.3.4.3. Konferencije o pitanjima komuna i razvoja organizacije vlasti

12.7.-2.10.1954.

6.4.3.4.4.Opća korespondencija

4.1.1954.-2.3.1957. kut. 27

6.4.3.5. Odbor za narodnu privredu

6.4.3.5.1. Zapisnici

sjednica 21.1.1954.-15.1.1958. 1-63. sjednica

6.4.3.5.2. Opća korespondencija

1953-1954.

1954-1958. kut. 28

6.4.3.6. Odbor za budžet

6.4.3.6.1. Zapisnici

sjednica 21.1.1954.-15.1.1958. 1-37. sjednica

6.4.3.6.2. Opća korespondencija

1954, 1957.

6.4.3.7. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu

6.4.3.7.1. Zapisnici sjednica

21.1.1954.-16.1.1958. 1-36. sjednica

6.4.3.7.2. Poslovnik odbora

1.3.1954.

6.4.3.7.3. Opća

korespondencija 1954-1955. kut. 29

1955-1956. kut. 30 1956-1958. kut. 31

http://arhinet.arhiv.hr

Page 272: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

272

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

6.4.3.8. Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku

kut. 31

6.4.3.8.1. Sjednice

odbora

6.4.3.8.1.1. Zapisnici sjednica

21.1.1954.-14.12.1957. 1-19. sjednica

6.4.3.8.1.2. Materijali za sjednice

26.3.1954.-11.7.1957. 3, 5, 7, 9, 11. sjednica

6.4.3.8.2. Opća korespondencija

1954. broj 1446

6.4.3.9. Mandatno - imunitetski odbor

21.1.1954.-14.5.1957. 1-11. sjednica kut. 32

6.4.3.10. Odbor za predstavke i žalbe

6.4.3.10.1. Urudžbeni zapisnik

6.2.-31.12.1954. broj 1-249 knj. 90

6.1.-26.12.1955. broj 250-471

10.1.-18.12.1956. broj 472-657

11.1.-25.12.1957. broj 658-876

6.4.3.10.2. Zapisnici sjednica

21.1.1954.-16.1.1958. 1-24. sjednica kut. 32

6.4.3.10.3. Molbe, predstavke i žalbe

1954.

1955-1956. kut. 33

1956-1957. kut. 34 1956-1958. kut. 35

6.4.3.11. Komisija za statute općina i kotara

6.4.3.11.1. Zapisnici

sjednica 4.11.1955.-13.5.1957. 1-4. sjednica

6.4.3.11.2. Statuti

kotara Bjelovar - Dubrovnik

Gospić - Osijek kut. 36

Pula - Zagreb kut. 37

6.4.3.11.3. Statuti

općina Bjelovar - Karlovac kut. 38

Križevci - Ogulin kut. 39

http://arhinet.arhiv.hr

Page 273: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

273

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed. Osijek - Pula kut. 40 Rijeka - Sisak kut. 41

Slavonski Brod - Split kut. 42

Šibenik Virovitica kut. 43 6.5. Vijeće proizvođača kut. 44

6.5.1. Sjednice Vijeća proizvođača

6.5.1.1. Zapisnici sjednica 16.12.1953.-18.1.1958. 1-47. sjednica

6.5.1.2. Materijali za sjednice 16.12.1953.-11.6.1955. 1-20. sjednica

11.7.1955.-18.1.1958. 21-47. sjednica kut. 45

6.5.2. Radna tijela Vijeća proizvođača

6.5.2.1. Verifikacioni odbor 16-17.12.1953. 1. i 2. sjednica kut. 46

6.5.2.2. Komisija za izradu prijedloga Poslovnika Vijeća proizvođača

sadrži knjigu broj 91

6.5.2.2.1. Urudžbeni zapisnik

18.12.1953.-16.1.1954. broj 1-19, knjiga se nalazi u kutiji broj 46

knj. 91 kut. 46

6.5.2.2.2. Zapisnici

sjednica 13-16.1.1954. 1-6. sjednica

6.5.2.3. Zakonodavni odbor 21.1.1954.-14.12.1957. 1-14. sjednica

6.5.2.4. Odbor za narodnu privredu

6.5.2.4.1. Zapisnici

sjednica 21.1.1954.-15.1.1958. 1-63. sjednica

6.5.2.4.2. Opća

korespondencija 1954-1958.

6.5.2.5. Odbor za privredne organizacije

kut. 47

6.5.2.5.1. Zapisnici sjednica

21.1.1954.-26.12.1957. 1-22. sjednica

6.5.2.5.2. Opća

korespondencija 1954-1957.

6.5.2.6. Odbor za budžet

6.5.2.6.1. Zapisnici sjednica

21.1.1954.-15.1.1980. 1-40. sjednica

6.5.2.6.2. Opća korespondencija

6.5.2.7. Odbor za pitanja rada i socijalnog osiguranja

http://arhinet.arhiv.hr

Page 274: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

274

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

6.5.2.7.1. Zapisnici sjednica 21.1.1954.-7.12.1957. 1-17. sjednica

6.5.2.7.2. Opća korespondencija 1954-1956.

6.5.2.8. Mandatno - imunitetski odbor 21.1.1954.-4.2.1957. 1-13. sjednica

kut. 48

6.5.2.9. Odbor za predstavke i žalbe

6.5.2.9.1. Zapisnici sjednica 21.1.1954.-16.1.1958. 1-13. sjednica

6.5.2.9.2. Molbe, predstavke i žalbe 1954-1958.

6.5.2.10. Zajedničke sjednice Odbora za narodnu privredu i Odbora za privredne organizacije 17-18.10.1955. 1-3. sjednica

6.6. Zajedničke sjednice radnih tijela Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

6.6.1. Komisija za izradu prijedloga Poslovnika RV i Komisija za izradu prijedloga Poslovnika VP 5-6.1.1954. 1-3. sjednica

6.6.2. Zakonodavni odbor RV i Zakonodavni odbor VP

11.11.1954.-20.11.1957. 1-7. sjednica

6.6.3. Odbor za narodnu privredu RV i Odbor za narodnu privredu VP 17.3.1954.-18.12.1957. 1-24. sjednica

6.6.4. Odbor za narodnu privredu RV, Odbor za narodnu privredu VP, Odbor za budžet RV i Odbor za budžet VP 17.3.1954.-14.1.1958. 1-5. sjednica

6.6.5. Odbor za budžet RV i Odbor za budžet VP 17.3.1954.-25.12.1957. 1-25. sjednica

6.6.6. Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku RV i Odbor za pitanja rada i socijalnog osiguranja VP 26.6.1954.-6.12.1957. 1-4. sjednica

7. SABOR NRH: SAZIV 1958-1963. 7.1. Akti Sabora NRH kut. 49

7.1.1. Ustav SRH i Ustavni zakon 9.4.1963.

7.1.2. Zakoni 13.6.1958. - 25.11.1959.

29.1.1960. - 24.6.1961.

kut. 50

http://arhinet.arhiv.hr

Page 275: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

275

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

24.6.1961. - 9.4.1963. kut. 51

7.1.3. Odluke 13.6.1958. - 9.4.1963. kut. 52

7.1.4. Preporuke 10.7.1958. - 24.1.1963. kut. 53

7.1.5. Društveni planovi 13.6.1958. - 25.1.1963.

7.1.6. Poslovnici 18.11.1958. -

30.5.1960.

7.2. Kabinet predsjednika Sabora NRH

4.11.1959.-22.9.1961.

7.3. Radna tijela Sabora NRH kut. 54 7.3.1. Administrativni odbor 7.3.1.1. Zapisnici sjednica 10.4.1958.-9.4.1963. 1-25. sjednica

7.3.1.2.Materijali za sjednice 11.6.1958.-9.4.1963. 3-5, 7-13, 15-25.

sjednica

7.3.2. Odbor za izbore

7.3.2.1. Zapisnici sjednica 10.4.1958.-28.3.1963. 1-20. sjednica

7.3.2.2. Materijali za sjednice 11.6.1958.-28.3.1963. 2-20. sjednica

7.3.3. Odbor za društveni nadzor

kut. 55

7.3.3.1.Zapisnici sjednica 12.3.1959.-6.3.1963. 1-13. sjednica

7.3.3.2.Povjerljiva korespondencija

7.3.3.2.1. Urudžbeni zapisnici

1962. broj 1-6, knjiga se nalazi u kutiji broj 56

knj. 92

1963. Broj 1-29, knjiga se nalazi u kutiji broj 56

knj. 93

7.3.3.2.2. Povjerljivi

spisi 1962. broj 1-6 kut. 56

1963. broj 1-16 kut. 57

7.3.3.3. Opća korespondencija

1959. broj 666 kut. 58

1960. broj 43-44

1961. broj 41-796

1961. broj 797-883 kut. 59 1962. broj 9-42 1962. broj 43-64 kut. 60 1962. broj 65-112 kut. 61 1962. broj 113-127 kut. 62 1962. broj 128-144 kut. 63 1962. broj 146-174 kut. 64 1963. broj 1-24 1963. broj 25-64 kut. 65 1963. broj 65-94 kut. 66

http://arhinet.arhiv.hr

Page 276: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

276

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed. 7.3.3.4. Radna tijela odbora kut. 67

7.3.3.4.1. Komisija za kontrahažu

1960.

7.3.3.4.2. Komisija za rad servisa za vršenje transportnih usluga

1960.

7.3.3.4.3. Komisija za ispitivanje ulaganja sredstava u pomorski putnički saobraćaj

1960.-1961.

7.3.3.4.4.Pododbor za razmatranje nepravilnih pojava u proizvodnji

20.11.1961, 17.4.1962. 1. i 2. sjednica

7.3.3.4.5.Pododbor za razmatranje negativnih pojava na tržištu

22.11.1961, 24.4.1962. 1. i 2. sjednica

7.3.3.4.6.Pododbor za razmatranje negativnih pojava u korištenju društvenih sredstava

21.11.1961, 19.1.1962. 1. i 2. sjednica

7.3.3.4.7.Pododbor za razmatranje nepravilnosti u poduzeću "Robni magazin"

17.12.1962, 8.4.1963.

7.3.3.4.8.Pododbor za razmatranje nepravilnosti u "Poljoinvestu"

1962. kut. 68

7.3.3.4.9.Pododbor za razmatranje problema Interpetrola

1962.

7.3.3.4.10.Pododbor za razmatranje problema efikasnosti investicionog ulaganja

1962.

7.3.3.4.11.Komisija za analizu financijsko - materijalnog poslovanja i uzroka gubitaka u PPK Vinkovci, PD Našice i PD Valpovo

1961-1962.

http://arhinet.arhiv.hr

Page 277: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

277

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

7.3.4. Odbor za predstavke i žalbe

kut. 69

7.3.4.1. Zapisnici sjednica 27.12.1958.-19.2.1963. 1-19. sjednica

7.3.4.2. Molbe i žalbe 1958. broj 123-1254 1959. broj 22-284

broj 290-843 kut. 70 1960. broj 74-214

broj 215-607 kut. 71

broj 608-822 kut. 72

1961. broj 21-217 broj 220-784 kut. 73 broj 786-863 kut. 74 1962. broj 18-364 broj 447-962 kut. 75

7.3.5. Komisija za tumačenje zakona

10.4.1958. 1.sjednica

7.3.6. Komisija za narodne odbore

7.3.6.1. Zapisnici sjednica 10.4.1958, 28.3.1962. 1. i 2. sjednica

7.3.6.2. Opća

korespondencija 1960, 1962.

7.3.7. Komisija za pripremu nacrta novog Ustava

1963.

7.4. Zajedničke sjednice Republičkog vijeća i Vijeća proizvođača

kut. 76

7.4.1. Zapisnici sjednica 10.4.1958.-9.4.1963. 1-27. sjednica

7.4.2. Materijali za sjednice 10.4.1958.-23.6.1961. 1-18. sjednica

31.10.1961.-9.4.1963. 19-27. sjednica kut. 77 7.5. Republičko vijeće

7.5.1. Sjednice Republičkog vijeća

7.5.1.1. Prethodni sastanci Republičkog vijeća

9-10.4.1958. 1. i 2. sastanak

7.5.1.2. Zapisnici sjednica 10.4.1958.-9.4.1963. 1-9, 11-30. sjednica

7.5.1.3. Materijali za sjednice 10.4.1958.-18.11.1958. 1-6. sjednica

27.12.1958.-30.5.1960. 7-14. sjednica kut. 78

6.7.1960.-1.11.1961. 15-21. sjednica kut. 79

22.12.1961.-24.1.1963. 22-28. sjednica kut. 80

28.3. i 9.4.1963. 29-30. sjednica kut. 81

http://arhinet.arhiv.hr

Page 278: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

278

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

7.5.2. Radna tijela Republičkog vijeća

kut. 81

7.5.2.1. Verifikacioni odbor 9.4.1958. 1. sjednica

7.5.2.2. Zakonodavni odbor

7.5.2.2.1. Zapisnici sjednica

10.4.1958.-27.3.1963. 1-34. sjednica

7.5.2.2.2. Opća korespondencija

1958.

7.5.2.3. Odbor za organizaciju vlasti i uprave

7.5.2.3.1. Zapisnici

sjednica 10.4.1958.-27.3.1963. 1-29. sjednica

7.5.2.3.2. Opća korespondencija

1962.

7.5.2.4. Odbor za narodnu privredu

7.5.2.4.1. Zapisnici sjednica

10.4.1958.-26.3.1963. 1-28. sjednica

7.5.2.4.2. Opća korespondencija

1958-1963.

7.5.2.5. Odbor za budžet 10.4.1958.-27.3.1963. 1-22. sjednica kut. 82

7.5.2.6. Odbor za prosvjetu, nauku i kulturu

7.5.2.6.1. Zapisnici sjednica

10.4.1958.-26.3.1963. 1-26. sjednica

7.5.2.6.2. Opća

korespondencija 1960-1962.

7.5.2.7. Odbor za narodno zdravlje i socijalnu politiku

7.5.2.7.1. Zapisnici sjednica

10.4.1958.-27.3.1963. 1-17. sjednica

7.5.2.7.2. Nacrt Poslovnika odbora

b.g.

7.5.2.7.3.Opća korespondencija

1958-1962.

7.5.2.8. Mandatno -

imunitetski odbor 10.4.1958.-18.5.1962. 1-7. sjednica

http://arhinet.arhiv.hr

Page 279: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

279

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

7.5.2.9. Odbor za predstavke i žalbe

kut. 82

7.5.2.9.1. Zapisnici

sjednica 10.4.-17.11.1958. 1-5. sjednica

7.5.2.9.2. Molbe,

predstavke i žalbe 1958. broj 6-255

1958. broj 287-1171 kut. 83

7.5.2.10. Komisija za statute općina i kotara

kut. 84

7.5.2.10.1. Zapisnici

sjednica 13.6.1958.-22.6.1961. 1-5. sjednica

7.5.2.10.2. Statuti

kotara 1958-1962.

7.5.2.10.3. Statuti

općina 1958-1959.

7.6. Vijeće proizvođača kut. 85

7.6.1. Sjednice Vijeća proizvođača

7.6.1.1. Prethodni sastanci Vijeća proizvođača

9-10.4.1958. 1. i 2. sastanak

7.6.1.2. Zapisnici sjednica 10.4.1958.-9.4.1963. 1-30. sjednica

7.6.1.3. Materijali za sjednice 10.4.1958.-28.12.1958. 1-7. sjednica

12.3.1959.-30.5.1960. 8-14. sjednica kut. 86

6.7.1960.-10.2.1961. 15-18. sjednica kut. 87

4.5.1961.-22.12.1961. 19-22. sjednica kut. 88

22.2.1962.-9.4.1963. 23-30. sjednica kut. 89

7.6.2. Radna tijela Vijeća proizvođača

kut. 90

7.6.2.1. Verifikacioni odbor 9-10.4.1958. 1. i 2. sjednica

7.6.2.2. Zakonodavni odbor 10.4.1958.-27.3.1963. 1-26. sjednica

7.6.2.3. Odbor za narodnu privredu

7.6.2.3.1. Zapisnici

sjednica 10.4.1958.-26.3.1963. 1-31. sjednica

7.6.2.3.2. Opća

korespondencija 1961-1962.

7.6.2.4. Odbor za privredne organizacije

7.6.2.4.1. Zapisnici

sjednica 10.4.1958.-27.11.1962. 1-20. sjednica

http://arhinet.arhiv.hr

Page 280: bib.irb.hrbib.irb.hr/datoteka/607822.Sabor_SRH.pdf · 2 Sadržaj POPIS KRATICA ...................................................................................................................................5

280

Signatura HR-HDA-1081- Godina/Razdoblje Raspon/Napomena Tehn. jed.

7.6.2.4.2. Opć