12
A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J BIBLIOTEKA GŁÓWNA OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ Zestawienie tematyczne: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://cybsecurity.org/ Zasięg językowy: język polski, język angielski Rodzaj wykorzystanych źródeł: wydawnictwa zwarte, publikacje w wydawnictwach ciągłych, dokumenty elektroniczne Ilość pozycji: 64 Ilość stron: 12 Zestawienie sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej Opracowujący: Monika Szymczyk-Golan [email protected] WARSZAWA 2014

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ

Zestawienie tematyczne:

BEZPIECZEŃSTWO

CYBERPRZESTRZENI

Źródło: Zdjęcie pochodzi ze strony internetowej: http://cybsecurity.org/

Zasięg językowy: język polski, język angielski

Rodzaj wykorzystanych źródeł: wydawnictwa zwarte, publikacje w wydawnictwach ciągłych, dokumenty

elektroniczne

Ilość pozycji: 64

Ilość stron: 12

Zestawienie sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej

Opracowujący: Monika Szymczyk-Golan [email protected]

WARSZAWA 2014

Page 2: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

2

Dostępne: Wpożyczalnia, Czytelnia bl. 14.

1. Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych /

Krzysztof Liderman.- Wyd. 1, dodr. 1.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN :

"Mikom", 2009.

Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona, Transmisja danych

- ochrona, Zarządzanie ryzykiem

Sygnatura: 19936/III

2. Analiza systemowa cyberterroryzmu : zagrożenie dla bezpieczeństwa

państwa : analiza systemowa zagrożeń informatycznych w środowisku

bezpieczeństwa państwa / Piotr Sienkiewicz [i in.] ; Akademia Obrony

Narodowej. Wydział Strategiczno-Obronny.- Warszawa : AON, 2006.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - zagrożenie - Polska - od

2001 r., Cyberterroryzm, Analiza systemowa - stosowanie - wojsko

Sygnatura: S/6693

3. Bezpieczeństwo danych w systemach informatycznych / Janusz Stokłosa,

Tomasz Bilski, Tadeusz Pankowski.- Warszawa ; Poznań : Wydaw. Naukowe

PWN, 2001.

Hasła przedmiotowe: Baza danych - ochrona, Bezpieczeństwo informacyjne,

Systemy informatyczne - ochrona

Sygnatura: 8524/P, 8524/P, 8577/III

4. Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie /

Andrzej Białas.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.

Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona - podręcznik

Sygnatura: 14009/III, 9326/P

5. Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń

bezpieczeństwa narodowego / Krzysztof Liedel.- Toruń : Wydaw. Adam

Marszałek, cop. 2008.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo

narodowe, Cyberterroryzm

Sygnatura: 9194/II

6. Bezpieczeństwo systemów informatycznych zarządzania / Andrzej

Barczak, Tadeusz Sydoruk.- Warszawa : "Bellona", 2003.

Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona - podręcznik

akademicki, Systemy informatyczne - stosowanie - zarządzanie - podręcznik

akademicki

Sygnatura: 11341/III, 11343/III, 11342/III

Page 3: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

3

7. Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych w Unii Europejskiej /

Adam Gałach.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004.

Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona - kraje Unii

Europejskiej, Transmisja danych - ochrona - kraje Unii Europejskiej

Sygnatura: 9198/II

8. Bezpieczeństwo teleinformatyczne : problemy formalne i techniczne / red.

Krzysztof Liderman ; aut. Janusz Furtak [i in.] ; Instytut Teleinformatyki

i Automatyki. Wydział Cybernetyki. Wojskowa Akademia Techniczna.-

Warszawa : Redakcja Wydawnictw WAT, 2006.

Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona, Transmisja danych

- ochrona

Sygnatura: 14419/III, 15950/III

9. Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / red. Marek Madej, Marcin

Terlikowski ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- Warszawa : PISM,

2009.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Polska - od 1989 r.,

Przestępstwo komputerowe - zapobieganie i zwalczanie, Systemy informatyczne

- ochrona, Transmisja danych - ochrona

Sygnatura: 17370/III

10. Black ice : niewidzialna groźba cyberterroryzmu / Dan Verton ; tł. z ang.

Krzysztof Masłowski.- Gliwice : "Helion", cop. 2004.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - Stany Zjednoczone - od

2001 r., Cyberterroryzm, Terroryzm - zwalczanie - Stany Zjednoczone -

od 2001 r.

Sygnatura: 7415/II, 7413/II, 7414/II

11. Cyberprzestępczość / Maciej Siwicki.- Warszawa : Wydawnictwo C.H.

Beck, 2013.

(Monografie Prawnicze)

Hasła przedmiotowe: Przestępstwo komputerowe - prawo, Przestępstwo

komputerowe - zapobieganie

Sygnatura: 10021/P, 10021/P

12. Cyberprzestępczość : jak walczyć z łamaniem prawa w sieci, przygotuj się

do walki z cyberprzestępczością / Debra Littlejohn Shinder ; red. tech. Ed Tittel

; tł. z ang. Jarosław Dobrzański, Krzysztof Masłowski.- Gliwice : "Helion", cop.

2004.

Hasła przedmiotowe: Przestępstwo komputerowe - zapobieganie

i zwalczanie, Sieć komputerowa - ochrona

Sygnatura: 12395/III

Page 4: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

4

13. Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka /

Wojciech Retkiewicz.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Hasła przedmiotowe: Antropogeografia, Przestrzeń - antropologia

społeczna, Rzeczywistość wirtualna - socjologia

Sygnatura: 19820/III

14. Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna

i prawna / red. nauk. Andrzej Podraza, Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak.-

Warszawa : Difin, 2013.

Hasła przedmiotowe: Cyberterroryzm - zapobieganie i zwalczanie,

Przestępstwo komputerowe - prawo, Systemy informatyczne - ochrona - od

2001 r.

Sygnatura: 9920/P

15. Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku : zarys

problematyki / [Robert Białoskórski] ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki.-

Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Cła i Logistyki, 2011.

Hasła przedmiotowe: Przestępstwo komputerowe

Sygnatura: 18232/III

16. Czym jest wirtualność : Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej /

Jacek Gurczyński.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, 2013.

Hasła przedmiotowe: Matrix (film), Rzeczywistość wirtualna - filozofia,

Film fantastyczno-naukowy amerykański - historia - od 1989 r.

Sygnatura: 19436/III

17. Działania sił zbrojnych w cyberprzestrzeni / Bogusław Pacek, Romuald

Hoffmann ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : AON, 2013.

Hasła przedmiotowe: Cyberterroryzm, Transmisja danych - bezpieczeństwo

Sygnatura: S/8758, S/8758

18. Hack proofing your Web applications : the only way to stop a hacker is to

thing like one / contr. Jeff Forristal [i in.].- Rockland : Syngress Publ., cop.

2001.

Hasła przedmiotowe: Przestępstwo komputerowe - zapobieganie

i zwalczanie, Sieć komputerowa - ochrona

Sygnatura: 9331/III+CD-ROM

Page 5: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

5

19. Hakerzy - cała prawda : sekrety zabezpieczeń sieci komputerowych / Joel

Scambray, Stuart McClure, George Kurtz ; tł. z ang. Aleksander Paleczny.-

Warszawa : "Translator", 2001.

Hasła przedmiotowe: Przestępstwo komputerowe - zapobieganie

i zwalczanie - podręcznik, Sieć komputerowa - ochrona - podręcznik

Sygnatura: 9879/III

20. Hakerzy - technoanarchiści cyberprzestrzeni / Dariusz Doroziński.-

Gliwice : "Helion", cop. 2001.

Hasła przedmiotowe: Przestępstwo komputerowe - zapobieganie

i zwalczanie - podręcznik, Sieć komputerowa - ochrona - podręcznik

Sygnatura: 9872/III

21. Infomafia : szpiegostwo komputerowe, handel informacją, tajne służby /

Egmont R. Koch, Jochen Sperber ; przeł. [z niem.] Remigiusz Ratajski.- Gdynia

: "Uraeus", [199?].

Hasła przedmiotowe: Informacja - ochrona - zagadnienia, Programy

komputerowe - ochrona - zagadnienia, Przestępstwo komputerowe -

zapobieganie i zwalczanie, Sieć komputerowa - ochrona - zagadnienia

Sygnatura: 4447/II

22. Information warfare : chaos on the electronic superhighway / Winn

Schwartau.- New York : Thunder's Mouth Press, 1994.

Hasła przedmiotowe: Sieć komputerowa - ochrona, Przestępstwo

komputerowe, Computer networks - security

Sygnatura: 354/US

23. Information warfare : cyberterrorism : protecting your personal security in

the electronic age / Winn Schwartau.- 2nd. ed.- New York : Thunder's Mouth

Press, cop. 1996.

Hasła przedmiotowe: Cyberterroryzm, Przestępstwo komputerowe

Sygnatura: 358/US

24. Internet : ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa = Internet :

protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit,

des Eigentums und der Sicherheit / red. Grażyna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski

[i in.].- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.

Hasła przedmiotowe: Administracja elektroniczna - prawo, Dane osobowe -

ochrona - prawo, Elektroniczna wymiana danych - prawo, Internet - prawo,

Prawo autorskie, Przestępstwo komputerowe

Sygnatura: 18103/III

Page 6: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

6

25. Internet jako wirtualny świat / Krzysztof Łoboda, Marek Jarząbek ;

Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : AON, 2001.

Hasła przedmiotowe: Internet - stosowanie, Komunikacja społeczna -

zagadnienia

Sygnatura: S/4831

26. Internet, hakerzy, wirusy... / Wallace Wang ; tł. z ang. Krzysztof Gęstwa.-

Warszawa : "RM", 2001.

Hasła przedmiotowe: Internet - wydawnictwa popularne, Przestępstwo

komputerowe - wydawnictwa popularne, Wirusy komputerowe - wydawnictwa

popularne

Sygnatura: 8384/III+CD-ROM, 11395/III+CDROM

27. Jak chronić tajemnicę? : ochrona informacji w instytucjach państwowych

i przedsiębiorstwach prywatnych / Witold Drogoń, Dobrosław Mąka, Maciej

Skawina.- Warszawa : "Bellona", cop. 2004.

Hasła przedmiotowe: Informacje niejawne - ochrona - podręcznik, Systemy

informatyczne - ochrona - podręcznik

Sygnatura: 8970/P+CD-ROM

28. Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa,

internet, telefon, Facebook / Tomasz Trejderowski.- Warszawa : Eneteia

Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2013.

Hasła przedmiotowe: Cyberterroryzm, Informacja - ochrona, Przestępstwo

komputerowe, Rzeczywistość wirtualna - etyka, Sieć komputerowa - ochrona

Sygnatura: 9858/II

29. Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych : koncepcje i metody

bezpiecznej komunikacji / William Stallings ; [tł. Andrzej Grażyński].- Gliwice :

Helion, 2012.

Hasła przedmiotowe: Szyfry - stosowanie, Sieć komputerowa -

bezpieczeństwo, Systemy informatyczne - ochrona

Sygnatura: 19156/III

30. Kryptografia i bezpieczeństwo sieci komputerowych : matematyka

szyfrów i techniki kryptologii / William Stallings ; [tł. Andrzej Grażyński].-

Gliwice : Helion, 2012.

Hasła przedmiotowe: Szyfry - stosowanie, Sieć komputerowa -

bezpieczeństwo, Systemy informatyczne - ochrona

Sygnatura: 19157/III

Page 7: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

7

31. Leksykon grafiki komputerowej i rzeczywistości wirtualnej / Roy Latham

; z ang. przeł. Jan Zabrodzki.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne,

1997.

Hasła przedmiotowe: Grafika komputerowa - encyklopedia, Rzeczywistość

wirtualna - encyklopedia

Sygnatura: 3176/II, 3810/II

32. Management of information security / Michael E. Whitman, Herbert J.

Mattord.- Boston : Thomson Course Technology, cop. 2004.

Hasła przedmiotowe: Sieć komputerowa - bezpieczeństwo, Systemy

informatyczne - ochrona, Systemy informatyczne - zarządzanie

Sygnatura: 227/US

33. Model systemu zarządzania kryzysowego w warunkach zagrożeń

cyberterrorystycznych dla bezpieczeństwa informacyjnego Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska / Ernest Lichocki ; kier. nauk.

Piotr Sienkiewicz ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa

Narodowego.- Warszawa : AON, 2009.

Hasła przedmiotowe: Akademia Obrony Narodowej (Warszawa) - rozprawa

doktorska, Bezpieczeństwo informacyjne - Polska, Cyberterroryzm -

zapobieganie i zwalczanie - Polska, Zarządzanie kryzysowe - wojsko - system -

Polska

Sygnatura: S/7596

34. Ocena ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa rozwoju systemów społecznych w

cyberprzestrzeni : [praca naukowo-badawcza : kod pracy: II.1.7.1.0] / Piotr

Sienkiewicz, Halina Świeboda ; pod kier. Piotra Sienkiewicza] ; Akademia

Obrony Narodowej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.- Warszawa : AON,

2013.

Hasła przedmiotowe: Cyberprzemoc, Rzeczywistość wirtualna -

bezpieczeństwo - ocena, Prace naukowo-badawcze (2013)

Sygnatura: S/8949, S/8949

35. Organizacja wirtualna / Maciej Brzozowski.- Warszawa : Polskie Wydaw.

Ekonomiczne, 2010.

Hasła przedmiotowe: Przedsiębiorstwo wirtualne - podręcznik akademicki,

Rzeczywistość wirtualna - podręcznik akademicki

Sygnatura: 17495/III, 19205/III

36. Organizacja wirtualna : teoria i praktyka / Marta Najda-Janoszka.-

Warszawa : "Difin", 2010.

Hasła przedmiotowe: Przedsiębiorstwo wirtualne - zarządzanie

Sygnatura: 17487/III, 19204/III

Page 8: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

8

37. Podręcznik administratora bezpieczeństwa teleinformatycznego /

Krzysztof Liderman.- Warszawa : "Mikom", 2003.

(Non Stop)

Hasła przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona - podręcznik,

Transmisja danych - ochrona - podręcznik

Sygnatura: 14418/III

38. Prawne aspekty nadużyć popełnianych z wykorzystaniem nowoczesnych

technologii przetwarzania informacji : materiały z międzynarodowej konferencji

naukowej, Poznań 20-22 kwietnia 1994 r. / red. Andrzej Adamski.- Poznań :

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1994.

Hasła przedmiotowe: Baza danych - ochrona - prawo - materiały

konferencyjne, Prawo autorskie - zagadnienia - Polska - materiały

konferencyjne, Programy komputerowe - ochrona - prawo - materiały

konferencyjne, Przestępstwo komputerowe - materiały konferencyjne, Sieć

komputerowa - ochrona - materiały konferencyjne

Sygnatura: 3423/II

39. Scenariusze funkcjonowania systemu bezpieczeństwa (obrony) RP w

warunkach użycia zaawansowanych technologii teleinformatycznych : [praca

naukowo-badawcza] / Piotr Sienkiewicz, [oprac. Piotr Sienkiewicz, Halina

Świeboda, Magdalena Witecka] ; Akademia Obrony Narodowej. Wydział

Bezpieczeństwa Narodowego. - Warszawa : AON, 2012.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo narodowe - zagrożenie,

Rzeczywistość wirtualna - bezpieczeństwo, Prace naukowo-badawcze (2012)

Sygnatura: S/8562, S/8562

40. Sieci - wykrywanie intruzów : wprowadzenie do monitorowania,

korelacji, tropienia, pułapek i reagowania w Internecie / Edward Amoroso ;

tł. z ang. Marcin Miłkowski.- Warszawa : "RM", cop. 1999.

Hasła przedmiotowe: Baza danych - ochrona - poradnik, Internet - ochrona -

poradnik, Przestępstwo komputerowe - zapobieganie i zwalczanie - poradnik

Sygnatura: 9601/III, 9602/III, 9603/III

41. Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 /

Jacek Łuczak, Marcin Tyburski ; kom red. Elżbieta Gołembska [i in.] ;

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.- Poznań : Wydaw. Uniwersytetu

Ekonomicznego, 2010.

Hasła przedmiotowe: Informacja - ochrona, Informacja - zarządzanie,

Systemy informatyczne - normalizacja, Systemy informatyczne - ochrona,

Zarządzanie ryzykiem, Podręczniki akademickie

Sygnatura: 17500/III

Page 9: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

9

42. Sztuka podstępu : łamałem ludzi, nie hasła / Kevin Mitnick ; & William

Simon ; tł. z ang. Jarosław Dobrzański.- Gliwice : "Helion", cop. 2003.

Hasła przedmiotowe: Baza danych - ochrona, Przestępstwo komputerowe,

Sieć komputerowa - ochrona, Socjotechnika - metody

Sygnatura: 6755/II

43. Wojna na bity : wpływ wydarzeń z 11 września na technikę informacyjną

/ Edward Yourdon ; z ang. przeł. Jacek B. Szporko.- Warszawa : Wydawnictwa

Naukowo-Techniczne, 2004.

(TAO - Tajemnica, Atak, Obrona)

Hasła przedmiotowe: Informacja - ochrona - od 2001 r., Systemy

informatyczne - ochrona - od 2001 r.

Sygnatura: 14420/III

44. Współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej w zapewnieniu

cyberbezpieczeństwa : analiza i rekomendacje / Tomas Rezek [et al.] ; red.

Joanna Świątkowska ; [tł. Karolina Gucko, Renata Lasota, Bartosz Wójcik].-

Kraków : Instytut Kościuszki, 2012.

Hasła przedmiotowe: Grupa Wyszehradzka, Rzeczywistość wirtualna -

bezpieczeństwo

Sygnatura: 18751/III, 18752/III

45. Wybrane rodzaje piractwa intelektualnego i przemysłowego w Polsce :

skala, formy i rozpoznawanie wyrobów / Wiesław Domalewski.- Toruń :

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1998.

Hasła przedmiotowe: Prawo autorskie - zagadnienia - Polska - od 1989 r.,

Przestępczość gospodarcza - zapobieganie i zwalczanie - Polska - od 1989 r.,

Przestępstwo komputerowe - zapobieganie i zwalczanie - od 1989 r.

Sygnatura: 5624/III

46. Wybrane zagadnienia kryptologii i ochrony informacji / Albert

Sadowski.- Gliwice : "Helion", cop. 1999.

Hasła przedmiotowe: Sieć komputerowa - ochrona, Systemy informatyczne

- ochrona, Szyfry - stosowanie

Sygnatura: 6465/III

47. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym / Adam

Gałach, Radosław Wójcik.- Warszawa : C.H. Beck, 2009.

(Beck Info Biznes)

Hasła przedmiotowe: Dane osobowe - ochrona, Informacje niejawne -

ochrona, Systemy informatyczne - ochrona, Tajemnica służbowa

Sygnatura: 2839/IV, 2802/IV, 2840/IV, 2841/IV

Page 10: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

10

Artykuły z czasopism (sporządzone w oparciu o bazę Ośrodka Informacji

Naukowej i Bibliograficznej)

1. Analiza systemowa zjawiska cyberterroryzmu. - (Bezpieczeństwo) / Piotr

Sienkiewicz, Halina Świeboda, Ernest Lichocki // Zeszyty Naukowe / Akademia

Obrony Narodowej. - 2006, nr 2, s. 7-20 : rys., tab., wykr.

Hasła przedmiotowe: Cyberterroryzm, Bezpieczeństwo informacyjne,

Analiza systemowa, Artykuł (czasop.)

2. Automatyzacja działań urządzeń elektronicznych w środowisku

cyberprzestrzeni i walki elektronicznej / Waldemar Scheffs // Zeszyty Naukowe

/ Akademia Obrony Narodowej. - 2012, nr 4, s. 152-177 : rys.

(Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 4(89))

Hasła przedmiotowe: Rzeczywistość wirtualna - stosowanie - wojsko,

Walka elektroniczna - 21 w

3. Bezpieczeństwo europejskiej przestrzeni cybernetycznej / Piotr

Sienkiewicz, Halina Świeboda // Zeszyty Naukowe / Akademia Marynarki

Wojennej im. Bohaterów Westerplatte. - 2010, nr 181 A, s. 303-322 : rys., tab.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne - kraje Unii

Europejskiej, Cyberterroryzm - zapobieganie i zwalczanie, Artykuł (czasop.)

4. Bezpieczeństwo informacyjne jako czynnik jakości życia / Piotr

Sienkiewicz, Halina Świeboda // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony

Narodowej. - 2008, nr 2, s. 13-25 : rys.

(Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 2(71))

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne, Jakość życia - badanie

5. Bezpieczeństwo informacyjne w erze globalizacji / Piotr Sienkiewicz //

Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej. - 2002, nr 3/4, s. 17-31 : rys.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne - a globalizacja,

Globalizacja - a bezpieczeństwo informacyjne, Walka informacyjna - teoria,

Artykuł (czasop.)

6. Bezpieczeństwo narodowe jako przesłanka regulacji i reglamentacji w

dziedzinie komunikacji elektronicznej = National Security as a Regulation and

Restriction Premise in Electronic Communication / Katarzyna Chałubińska-

Jentkiewicz // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej. - 2012, nr 3, s.

277-294

(Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony Narodowej ; nr 3(88))

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne - prawo - Polska,

Społeczeństwo informacyjne, Środki masowego przekazu

Page 11: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

11

7. Czym naprawdę jest cyberterroryzm. - (Dydaktyka) / Radosław Henning //

Przegląd Sił Zbrojnych. - 2007, nr 2, s. 104-105 : tab., fot.

Hasła przedmiotowe: Cyberterroryzm - teoria, Artykuł (czasop.)

8. Efekt domina. - (Dydaktyka) / Radosław Henning // Przegląd Sił

Zbrojnych. - 2007, nr 4, s. 100-101 : fot.

Hasła przedmiotowe: Infoterroryzm, Bezpieczeństwo informacyjne, Artykuł

(czasop.)

9. Obrona przed atakami nuklearnymi przy wykorzystaniu robaków

komputerowych na przykładzie irańskiej infrastruktury jądrowej / Marek Piotr

Stolarski ; rec. Marek Wrzosek // Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i

Dowodzenia / Akademia Obrony Narodowej. - 2012, nr 1, s. 190-199 : rys.

kolor.

(Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia / Akademia Obrony

Narodowej ; nr 1/2012)

Hasła przedmiotowe: Broń jądrowa - Iran, Cyberterroryzm, Wirusy

komputerowe, Artykuł (czasop.)

10. Operacje militarne w cyberprzestrzeni. - (Sztuka Wojenna) / Zenon

Chojnacki // Kwartalnik Bellona. - 2007, nr 1, s. 77-82 : fot.

Hasła przedmiotowe: Walka informacyjna - teoria, Artykuł (czasop.)

11. Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji na temat : Bezpieczeństwo

teleinformatyczne państwa. Transnarodowy problem, międzynarodowa

współpraca [Warszawa, 23 kwietnia 2008 r., siedziba Polskiego Instytutu Spraw

Międzynarodowych] / Ernest Lichocki // Zeszyty Naukowe / Akademia Obrony

Narodowej. - 2008, nr 2, s. 347-350

(Zeszyty Naukowe /Akademia Obrony Narodowej nr 2(71))

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne, Cyberterroryzm,

Podróże służbowe wojskowe, Sprawozdania z konferencji (2008)

12. The automation of electronic equipment in cyberspace and elektronic

warfare = Automatyzacja działań urządzeń elektronicznych w środowisku

cyberprzestrzeni / Waldemar Scheffs // Safety and reliability systems. 2011, nr

3(19), s. 111-136 : rys.

Hasła przedmiotowe: Walka ekektroniczna, Artykuł (czasop.), Materiały

konferencyjne (2011)

Page 12: BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

12

13. Wymagania i aspekty bezpieczeństwa informacji / Maciej Marczyk //

Przegląd Wojsk Lądowych. - 2009, nr 4, s. 52-54 : fot.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne, Działania

sieciocentryczne, Artykuł (czasop.)

14. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w sieci Internet / Mariusz Frączek

// W: Informatyka w zarządzaniu : monografia / [Józef Janczak i in.]. -

Warszawa : AON, 2010. - S. 64-81 : rys., tab.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne, Internet -

bezpieczeństwo

15. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa. -

(Bezpieczeństwo RP) / Paweł Soroka // Myśl Wojskowa. - 2005, nr 6, s. 36-40.

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne - zagrożenie - Polska,

Artykuł (czasop.)

16. Zagrożenia infrastruktury krytycznej ze strony cyberterroryzmu / Maria

Heliodora Ryszkowska // Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa

Narodowego / Akademia Obrony Narodowej. - 2013, nr 1, s. 270-282 : rys

(Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia

Obrony Narodowej ; nr 1(6))

Hasła przedmiotowe: Cyberterroryzm, Infrastruktura krytyczna -

bezpieczeństwo

17. Zagrożenie dla informacji niejawnych ze strony organizacji

terrorystycznych i obcych służb specjalnych / Jerzy Waldemar Chłopecki m//

Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia

Obrony Narodowej. - 2012, nr 2, s. 135-148

(Zeszyty Doktoranckie Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego / Akademia

Obrony Narodowej ; nr 2(3))

Hasła przedmiotowe: Bezpieczeństwo informacyjne, Cyberterroryzm -

zagrożenie, Informacje niejawne - bezpieczeństwo, Artykuł (czasop.)

Polecane strony internetowe:

http://www.bbn.gov.pl/download/1/11469/str125-

139MichalGrzelakKrzysztofLiedel.pdf

http://cybsecurity.org/