Click here to load reader

BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

 • View
  221

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of BEZPIECZEŃSTWO CYBERPRZESTRZENI

 • A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J

  BIBLIOTEKA GWNA

  ORODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ

  Zestawienie tematyczne:

  BEZPIECZESTWO

  CYBERPRZESTRZENI

  rdo: Zdjcie pochodzi ze strony internetowej: http://cybsecurity.org/

  Zasig jzykowy: jzyk polski, jzyk angielski

  Rodzaj wykorzystanych rde: wydawnictwa zwarte, publikacje w wydawnictwach cigych, dokumenty

  elektroniczne

  Ilo pozycji: 64

  Ilo stron: 12

  Zestawienie sporzdzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Gwnej Akademii Obrony Narodowej

  Opracowujcy: Monika Szymczyk-Golan [email protected]

  WARSZAWA 2014

  http://cybsecurity.org/mailto:[email protected]

 • 2

  Dostpne: Wpoyczalnia, Czytelnia bl. 14.

  1. Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych /

  Krzysztof Liderman.- Wyd. 1, dodr. 1.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN :

  "Mikom", 2009.

  Hasa przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona, Transmisja danych

  - ochrona, Zarzdzanie ryzykiem

  Sygnatura: 19936/III

  2. Analiza systemowa cyberterroryzmu : zagroenie dla bezpieczestwa

  pastwa : analiza systemowa zagroe informatycznych w rodowisku

  bezpieczestwa pastwa / Piotr Sienkiewicz [i in.] ; Akademia Obrony

  Narodowej. Wydzia Strategiczno-Obronny.- Warszawa : AON, 2006.

  Hasa przedmiotowe: Bezpieczestwo narodowe - zagroenie - Polska - od

  2001 r., Cyberterroryzm, Analiza systemowa - stosowanie - wojsko

  Sygnatura: S/6693

  3. Bezpieczestwo danych w systemach informatycznych / Janusz Stokosa,

  Tomasz Bilski, Tadeusz Pankowski.- Warszawa ; Pozna : Wydaw. Naukowe

  PWN, 2001.

  Hasa przedmiotowe: Baza danych - ochrona, Bezpieczestwo informacyjne,

  Systemy informatyczne - ochrona

  Sygnatura: 8524/P, 8524/P, 8577/III

  4. Bezpieczestwo informacji i usug w nowoczesnej instytucji i firmie /

  Andrzej Biaas.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006.

  Hasa przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona - podrcznik

  Sygnatura: 14009/III, 9326/P

  5. Bezpieczestwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagroe

  bezpieczestwa narodowego / Krzysztof Liedel.- Toru : Wydaw. Adam

  Marszaek, cop. 2008.

  Hasa przedmiotowe: Bezpieczestwo informacyjne, Bezpieczestwo

  narodowe, Cyberterroryzm

  Sygnatura: 9194/II

  6. Bezpieczestwo systemw informatycznych zarzdzania / Andrzej

  Barczak, Tadeusz Sydoruk.- Warszawa : "Bellona", 2003.

  Hasa przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona - podrcznik

  akademicki, Systemy informatyczne - stosowanie - zarzdzanie - podrcznik

  akademicki

  Sygnatura: 11341/III, 11343/III, 11342/III

 • 3

  7. Bezpieczestwo systemw teleinformatycznych w Unii Europejskiej /

  Adam Gaach.- Gdask : Orodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004.

  Hasa przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona - kraje Unii

  Europejskiej, Transmisja danych - ochrona - kraje Unii Europejskiej

  Sygnatura: 9198/II

  8. Bezpieczestwo teleinformatyczne : problemy formalne i techniczne / red.

  Krzysztof Liderman ; aut. Janusz Furtak [i in.] ; Instytut Teleinformatyki

  i Automatyki. Wydzia Cybernetyki. Wojskowa Akademia Techniczna.-

  Warszawa : Redakcja Wydawnictw WAT, 2006.

  Hasa przedmiotowe: Systemy informatyczne - ochrona, Transmisja danych

  - ochrona

  Sygnatura: 14419/III, 15950/III

  9. Bezpieczestwo teleinformatyczne pastwa / red. Marek Madej, Marcin

  Terlikowski ; Polski Instytut Spraw Midzynarodowych.- Warszawa : PISM,

  2009.

  Hasa przedmiotowe: Bezpieczestwo narodowe - Polska - od 1989 r.,

  Przestpstwo komputerowe - zapobieganie i zwalczanie, Systemy informatyczne

  - ochrona, Transmisja danych - ochrona

  Sygnatura: 17370/III

  10. Black ice : niewidzialna groba cyberterroryzmu / Dan Verton ; t. z ang.

  Krzysztof Masowski.- Gliwice : "Helion", cop. 2004.

  Hasa przedmiotowe: Bezpieczestwo narodowe - Stany Zjednoczone - od

  2001 r., Cyberterroryzm, Terroryzm - zwalczanie - Stany Zjednoczone -

  od 2001 r.

  Sygnatura: 7415/II, 7413/II, 7414/II

  11. Cyberprzestpczo / Maciej Siwicki.- Warszawa : Wydawnictwo C.H.

  Beck, 2013.

  (Monografie Prawnicze)

  Hasa przedmiotowe: Przestpstwo komputerowe - prawo, Przestpstwo

  komputerowe - zapobieganie

  Sygnatura: 10021/P, 10021/P

  12. Cyberprzestpczo : jak walczy z amaniem prawa w sieci, przygotuj si

  do walki z cyberprzestpczoci / Debra Littlejohn Shinder ; red. tech. Ed Tittel

  ; t. z ang. Jarosaw Dobrzaski, Krzysztof Masowski.- Gliwice : "Helion", cop.

  2004.

  Hasa przedmiotowe: Przestpstwo komputerowe - zapobieganie

  i zwalczanie, Sie komputerowa - ochrona

  Sygnatura: 12395/III

 • 4

  13. Cyberprzestrze w geograficznych badaniach rodowiska czowieka /

  Wojciech Retkiewicz.- d : Wydawnictwo Uniwersytetu dzkiego, 2013.

  Hasa przedmiotowe: Antropogeografia, Przestrze - antropologia

  spoeczna, Rzeczywisto wirtualna - socjologia

  Sygnatura: 19820/III

  14. Cyberterroryzm zagroeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna

  i prawna / red. nauk. Andrzej Podraza, Pawe Potakowski, Krzysztof Wiak.-

  Warszawa : Difin, 2013.

  Hasa przedmiotowe: Cyberterroryzm - zapobieganie i zwalczanie,

  Przestpstwo komputerowe - prawo, Systemy informatyczne - ochrona - od

  2001 r.

  Sygnatura: 9920/P

  15. Cyberzagroenia w rodowisku bezpieczestwa XXI wieku : zarys

  problematyki / [Robert Biaoskrski] ; Wysza Szkoa Ca i Logistyki.-

  Warszawa : Wydawnictwo Wyszej Szkoy Ca i Logistyki, 2011.

  Hasa przedmiotowe: Przestpstwo komputerowe

  Sygnatura: 18232/III

  16. Czym jest wirtualno : Matrix jako model rzeczywistoci wirtualnej /

  Jacek Gurczyski.- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

  Skodowskiej, 2013.

  Hasa przedmiotowe: Matrix (film), Rzeczywisto wirtualna - filozofia,

  Film fantastyczno-naukowy amerykaski - historia - od 1989 r.

  Sygnatura: 19436/III

  17. Dziaania si zbrojnych w cyberprzestrzeni / Bogusaw Pacek, Romuald

  Hoffmann ; Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : AON, 2013.

  Hasa przedmiotowe: Cyberterroryzm, Transmisja danych - bezpieczestwo

  Sygnatura: S/8758, S/8758

  18. Hack proofing your Web applications : the only way to stop a hacker is to

  thing like one / contr. Jeff Forristal [i in.].- Rockland : Syngress Publ., cop.

  2001.

  Hasa przedmiotowe: Przestpstwo komputerowe - zapobieganie

  i zwalczanie, Sie komputerowa - ochrona

  Sygnatura: 9331/III+CD-ROM

 • 5

  19. Hakerzy - caa prawda : sekrety zabezpiecze sieci komputerowych / Joel

  Scambray, Stuart McClure, George Kurtz ; t. z ang. Aleksander Paleczny.-

  Warszawa : "Translator", 2001.

  Hasa przedmiotowe: Przestpstwo komputerowe - zapobieganie

  i zwalczanie - podrcznik, Sie komputerowa - ochrona - podrcznik

  Sygnatura: 9879/III

  20. Hakerzy - technoanarchici cyberprzestrzeni / Dariusz Doroziski.-

  Gliwice : "Helion", cop. 2001.

  Hasa przedmiotowe: Przestpstwo komputerowe - zapobieganie

  i zwalczanie - podrcznik, Sie komputerowa - ochrona - podrcznik

  Sygnatura: 9872/III

  21. Infomafia : szpiegostwo komputerowe, handel informacj, tajne suby /

  Egmont R. Koch, Jochen Sperber ; prze. [z niem.] Remigiusz Ratajski.- Gdynia

  : "Uraeus", [199?].

  Hasa przedmiotowe: Informacja - ochrona - zagadnienia, Programy

  komputerowe - ochrona - zagadnienia, Przestpstwo komputerowe -

  zapobieganie i zwalczanie, Sie komputerowa - ochrona - zagadnienia

  Sygnatura: 4447/II

  22. Information warfare : chaos on the electronic superhighway / Winn

  Schwartau.- New York : Thunder's Mouth Press, 1994.

  Hasa przedmiotowe: Sie komputerowa - ochrona, Przestpstwo

  komputerowe, Computer networks - security

  Sygnatura: 354/US

  23. Information warfare : cyberterrorism : protecting your personal security in

  the electronic age / Winn Schwartau.- 2nd. ed.- New York : Thunder's Mouth

  Press, cop. 1996.

  Hasa przedmiotowe: Cyberterroryzm, Przestpstwo komputerowe

  Sygnatura: 358/US

  24. Internet : ochrona wolnoci, wasnoci i bezpieczestwa = Internet :

  protection of freedom, property and security = Internet : der Schutz der Freiheit,

  des Eigentums und der Sicherheit / red. Grayna Szpor ; aut.: Andrzej Adamski

  [i in.].- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011.

  Hasa przedmiotowe: Administracja elektroniczna - prawo, Dane osobowe -

  ochrona - prawo, Elektroniczna wymiana danych - prawo, Internet - prawo,

  Prawo autorskie, Przestpstwo komputerowe

  Sygnatura: 18103/III

 • 6

  25. Internet jako wirtualny wiat / Krzysztof oboda, Marek Jarzbek ;

  Akademia Obrony Narodowej.- Warszawa : AON, 2001.

  Hasa przedmiotowe: Internet - stosowanie, Komunikacja spoeczna -

  zagadnienia

  Sygnatura: S/4831

  26. Internet, hakerzy, wirusy... / Wallace Wang ; t. z ang. Krzysztof Gstwa.-

  Warszawa : "RM", 2001.

  Hasa przedmiotowe: Internet - wydawnictwa popularne, Przestpstwo

  komputerowe - wydawnictwa popularne, Wirusy komputerowe - wydawnictwa

  popularne

  Sygnatura: 8384/III+CD-ROM, 11395/III+CDROM

  27. Jak chroni tajemnic? : ochrona informacji w instytucjach pastwowych

  i pr