of 7/7
www.aabenthusaalborg.dk MERE END 100 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER SAMLET ÉT STED PROGRAM ÅBENT HUS AALBORG Få inspiration til din uddannelse og karriere. Hør oplæg, mød vejledere og tal med studerende fra hele Nordjylland. 1. marts 2019

ÅBENT HUS PROGRAMaabenthusaalborg.dk/wp-content/uploads/2019/02/AAHAA2019_PROGRAM.pdf · • Produktionsteknolog • Vvs-installatør AALBORG UNIVERSITET HUMANIORA • Musik Musikterapi

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ÅBENT HUS PROGRAMaabenthusaalborg.dk/wp-content/uploads/2019/02/AAHAA2019_PROGRAM.pdf · •...

 • 01

  www.aabenthusaalborg.dk

  MERE END 100 VIDEREGÅENDE UDDANNELSER SAMLET ÉT STED

  PROGRAMÅBENT HUS AALBORG

  Få inspiration til din uddannelse og karriere. Hør oplæg, mød vejledere og tal med studerende fra hele Nordjylland.

  1 . m a r t s 2 0 1 9

 • 02 03

  AALBORG UNIVERSITETHUMANIORA

  • Anvendt Filosofi• Dansk• Engelsk• International Virksomhedskommunikation,

  Engelsk• International Virksomhedskommunikation,

  Spansk• International Virksomhedskommunikation, Tysk• Kommunikation og Digitale Medier• Kunst og Teknologi• Psykologi• Sprog og Internationale Studier, Engelsk• Sprog og Internationale Studier, Spansk• Tysk

  INGENIØR, NATURVIDENSKAB, IT OG DESIGN

  • Arkitektur og Design• Biologi• Bioteknologi• Byggeri og Anlæg• Byggeri og Anlæg (diplom)• By-, Energi- og Miljøplanlægning• Bæredygtig Energiteknik (diplom)• Computerteknologi• Datalogi• Datavidenskab• Eksportteknologi (diplom)• Elektronik og IT• Elektronik (diplom)• Energi• Fysik• Geografi• Globale Forretningssystemer• Informationsteknologi• Interaktionsdesign• Kemi• Kemi og Bioteknologi (diplom)• Kemiteknologi• Landinspektørvidenskab• Maskin og Produktion• Maskinteknik (diplom)• Matematik• Matematik-Teknologi• Matematik-Økonomi

  • Medialogi• Miljøvidenskab• Nanoteknologi• Produkt- og Designpsykologi• Robotteknologi• Software• Teknoantropologi

  SAMFUNDSVIDENSKAB• Erhvervsøkonomi, HA• Erhvervsøkonomi-jura, HA (jur.)• Historie• Innovation og Digitalisering• Jura• Organisatorisk Læring• Politik og Administration• Samfundsfag• Socialrådgiver• Sociologi• Økonomi

  SUNDHEDSVIDENSKAB

  • Idræt• Medicin• Medicin med Industriel Specialisering• Sundhedsteknologi

  MARTEC• Maskinmester

  FORSVARETOFFICERSUDDANNELSERNE

  • Flyvevåbnet • Hæren• Søværnet

  DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM• Elektronisk Lyd og Musik• Rytmisk Musik

  PROFESSIONSHØJSKOLEN UCNBUSINESSUDDANNELSER

  • Administrationsbachelor• Eksport og teknologi• Financial controller• Finansbachelor• Finansøkonom• Markedsføringsøkonom• Natur- og kulturformidling• Serviceøkonom

  PÆDAGOGISKE UDDANNELSER

  • Lærer• Pædagog

  SUNDHEDSUDDANNELSER

  • Ergoterapeut• Fysioterapeut• Jordemoder• Radiograf• Sygeplejerske

  TEKNOLOGIUDDANNELSER

  • Automationsteknolog• Byggetekniker• Bygningskonstruktør• Datamatiker• El-installatør• Energiteknolog• Grafisk designteknolog• It-teknolog• Multimediedesigner• Produktionsteknolog• Vvs-installatør

  AALBORG UNIVERSITETHUMANIORA

  • Musik• Musikterapi

  ERHVERVSAKADEMI DANIA• Finansøkonom• Handelsøkonom • Logistikøkonom

  MØD DISSE UDDANNELSER I CREATE

  MØD DISSEUDDANNELSER I MUSIKKENS HUS

  DØRENE ÅBNESVejledning i stande.

  DØRENE LUKKES

  BOLIGOPLÆGSådan søger du en kollegie- eller ungdomsbolig. side 08

  KARRIEREOPLÆGFærdiguddannede fortæller om job og vejen dertil. side 10-11

  STUDIEVALGSOPLÆGVejledere fortæller om op-tagelse og studietvivl. side 09

  UDDANNELSESOPLÆGUndervisere og studerende fortæller. side 04-07

  UDDANNELSESOPLÆGUndervisere og studerende fortæller. side 04-07

  UDDANNELSESOPLÆGFormiddagens uddannelses-oplæg gentages.

  UDDANNELSESOPLÆGFormiddagens uddannelses-oplæg gentages.

  STUDIELIVSOPLÆGStuderende fortæller om studielivet. side 08

  STUDIELIVSOPLÆGStuderende fortæller om studielivet. side 08

  BOLIGFREMVISNINGBesøg en studiebolig. side 08

  09.00

  09.30-09.55

  10.00-11.00

  11.15-12.15

  12.30-13.15

  13.30-14.30

  14.45-15.45

  16.00

  M Ø D D I S S E U D DA N N E L S E R P L A N L Æ G D I T P R O G R A M

  OBS! Vær opmærksom på, at

  formiddagens uddannelses-

  oplæg gentages om

  eftermiddagen.

  • AAU Inkubator• AAU Studievejledning• Adgangskursus• AKU-Aalborg (kollegie- og

  ungdomsboliger)• Studievalg Danmark,

  Center Nordjylland• StudyAalborg• UCN Next Step• UCN Studievejledning

  MØD I ØVRIGT OGSÅ side 08-09

 • 05

  VEJLEDNING I STANDE Kl. 09.00-16.00

  BOLIGFREMVISNINGKl. 12.30-13.15 (læs mere på s. 8)

  3.107

  NIVEAU 1 (STUEPLAN) NIVEAU 3 NIVEAU 4 NIVEAU 4 NIVEAU 5

  4.105 5.127 3.329 3.463 3.529 3.565 4.5175.125 6.111 3.429 3.465 3.563 4.513 4.521

  KarriereoplægJob som jurist

  KarriereoplægJob inden for sprog og kommunikation

  KarriereoplægJob inden for design- og arkitektur-området

  StudievalgOptagelse - kvote 1 og 2 samt sabbat med mening

  AAULivet som studerende

  StudievalgEr du i tvivl?Inspiration til dit uddannelsesvalg

  AAU · Medicin · Medicin med Industriel Specialisering

  AAU · Medicin · Medicin med Industriel Specialisering

  AAU · Sundheds- teknologi

  · Idræt

  AAU · Sundheds- teknologi

  · Idræt

  AKUSådan søger du bolig

  AAULivet som studerende

  AAU · Arkitektur og Design

  · Byggeri og Anlæg · Byggeri og Anlæg (diplom)

  AAU · Arkitektur og Design

  · Byggeri og Anlæg · Byggeri og Anlæg (diplom)

  AAU · Anvendt Filosofi · Psykologi

  AAU · Anvendt Filosofi · Psykologi

  AAU · Erhvervs- økonomi-jura

  · Jura

  AAU · Erhvervs- økonomi-jura

  · Jura

  AAU · Erhvervs- økonomi

  · Økonomi

  AAU · Erhvervs- økonomi

  · Økonomi

  AAU · International virksomheds- kommunikation (Engelsk, Tysk Spansk)

  AAU · International virksomheds- kommunikation (Engelsk, Tysk Spansk)

  AAU · Sprog og Internationale Studier (Engelsk og Spansk)

  AAU · Sprog og Internationale Studier (Engelsk og Spansk)

  AAU · Software · Datalogi · Datavidenskab

  AAU · Software · Datalogi · Datavidenskab

  AAU · Computer-teknologi

  · Elektronik og IT

  · Elektronik (diplom)

  · Robotteknologi

  AAU · Computer-teknologi

  · Elektronik og IT

  · Elektronik (diplom)

  · Robotteknologi

  AAU · Produkt- og Design- psykologi

  · Medialogi

  AAU · Produkt- og Design- psykologi

  · Medialogi

  AAU · Interaktions- design

  · Informations- teknologi

  AAU · Interaktions- design

  · Informations- teknologi

  AAU · Biologi · Miljøvidenskab

  AAU · Biologi · Miljøvidenskab

  AAU · Kemi · Kemiteknologi · Bioteknologi · Kemi og Bioteknologi (diplom)

  AAU · Kemi · Kemiteknologi · Bioteknologi · Kemi og Bioteknologi (diplom)

  AAU · Nanoteknologi · Fysik

  AAU · Nanoteknologi · Fysik

  AAU · Matematik · Matematik- Økonomi

  · Matematik- Teknologi

  AAU · Matematik · Matematik- Økonomi

  · Matematik- Teknologi

  AAU · Teknoan- tropologi

  · Kunst og Teknologi

  AAU · Teknoan- tropologi

  · Kunst og Teknologi

  AAU · By-, Energi- og Miljøplan-lægning

  · Landinspek- tørvidenskab

  · Geografi

  AAU · By-, Energi- og Miljøplan-lægning

  · Landinspek- tørvidenskab

  · Geografi

  AAU · Dansk · Historie

  AAU · Dansk · Historie

  AAU · Engelsk · Tysk

  AAU · Engelsk · Tysk

  AAU · Innovation og Digitalisering

  AAU · Innovation og Digitalisering

  AAU · Kommuni- kation og Digi-tale Medier

  AAU · Kommuni- kation og Digi-tale Medier

  AAU · Globale Forretnings- systemer

  · Eksport-teknologi (diplom)

  AAU · Globale Forretnings- systemer

  · Eksport-teknologi (diplom)

  Martec · Maskinmester

  Martec · Maskinmester

  AAU · Sociologi · Organisatorisk Læring

  AAU · Sociologi · Organisatorisk Læring

  AAU · Maskin og Produktion

  · Maskinteknik (diplom)

  · Energi · Bæredygtig Energiteknik (diplom)

  AAU · Maskin og Produktion

  · Maskinteknik (diplom)

  · Energi · Bæredygtig Energiteknik (diplom)

  AAU · Socialrådgiver

  AAU · Socialrådgiver

  AAU · Politik og Administration

  · Samfundsfag

  AAU · Politik og Administration

  · Samfundsfag

  Forsvaret · Officer i Forsvaret

  Forsvaret · Officer i Forsvaret

  Forsvaret · Officer i Forsvaret

  Forsvaret · Officer i Forsvaret

  KarriereoplægJob i rådgivende ingeniørvirk-somhed

  KarriereoplægJob inden for naturvidenskab

  KarriereoplægJob som socialrådgiver

  KarriereoplægJob som gymnasielærer

  KarriereoplægJob inden for sundheds-teknologi

  KarriereoplægJob som maskinmester

  KarriereoplægJob inden for teknologi

  KarriereoplægJob i reklame-branchen

  P R O G R A M I C R E AT E

  LOKALE

  04 P R O G R A M I C R E AT E

  09.30- 09.55

  10.00-11.00

  11.15–12.15

  12.30–13.15

  13.30–14.30

  14.45–15.45

  KarriereoplægJob inden for natur- og miljøområdet

 • 07

  INTIMSALEN AAU 301RYTMISK SAL AAU 339ØVRE RESTAURANTKLASSISK SAL AAU 445VOCAL CENTER DJM 547

  KÆLDER 1. SAL 3. SAL 3. SAL 4. SALTag elevatoren til 3. og følg skilte

  5. SALTag elevatoren til 3. og følg skilte

  UCN · Ergoterapeut · Fysioterapeut · Jordemoder

  UCN · Ergoterapeut · Fysioterapeut · Jordemoder

  UCN · Sygeplejerske · Radiograf

  UCN · Sygeplejerske · Radiograf

  UCN · Administrations-bachelor

  UCN · Administrations-bachelor

  UCN · Lærer · Pædagog

  UCN · Lærer · Pædagog

  UCN · Finansbachelor · Finansøkonom · Financial controller

  UCN · Finansbachelor · Finansøkonom · Financial controller

  UCN · Markedsførings- økonom

  · Eksport og teknologi

  UCN · Markedsførings- økonom

  · Eksport og teknologi

  UCN · Datamatiker · It-teknolog

  UCN Livet som studerende

  KarriereoplægJob på et hospital

  KarriereoplægJob som lærer og pædagog

  KarriereoplægJob inden for service- og oplevelsesdesign

  StudievalgEr du i tvivl?Inspiration til dit uddannelsesvalg

  KarriereoplægJob i it-branchen

  UCNLivet som studerende

  StudievalgOptagelse - kvote 1 og 2 samt sabbat med mening

  KarriereoplægJob som musiker

  KarriereoplægJob inden for finans-branchen

  UCN · Datamatiker · It-teknolog

  UCN · Grafisk design- teknolog

  · Multimediedesigner

  UCN · Grafisk design- teknolog

  · Multimediedesigner

  UCN · Automationsteknolog · Energiteknolog · El-installatør · Vvs-installatør

  UCN · Serviceøkonom · Natur- og kulturfor-midling

  UCN · Serviceøkonom · Natur- og kulturfor-midling

  Erhvervsakademi Dania · Handelsøkonom · Logistikøkonom

  Erhvervsakademi Dania · Handelsøkonom · Logistikøkonom

  AAU · Musikterapi

  AAU · Musikterapi

  DJM · Rytmisk og elektronisk musik. Oplæg og koncert

  DJM · Rytmisk og elektronisk musik. Oplæg og koncert

  UCN · Automationsteknolog · Energiteknolog · El-installatør · Vvs-installatør

  UCN · Bygningskonstruktør · Byggetekniker

  UCN · Produktionsteknolog

  UCN · Produktionsteknolog

  Erhvervsakademi Dania · Finansøkonom

  Erhvervsakademi Dania · Finansøkonom

  AAU · Musik

  AAU · Musik

  UCN · Bygningskonstruktør · Byggetekniker

  P R O G R A M I M U S I K K E N S H U S

  LOKALE

  09.30- 09.55

  10.00-11.00

  11.15–12.15

  12.30–13.15

  13.30–14.30

  14.45–15.45

  06 P R O G R A M I M U S I K K E N S H U S

  VEJLEDNING I STANDE Kl. 09.00-16.00

  BOLIGFREMVISNINGKl. 12.30-13.15 (læs mere på s. 8)

 • 08

  STUDIEVALG DANMARK, CENTER NORDJYLLANDEr du i tvivl om dit uddannelsesvalg, så kom og få en personlig snak med en studie- og kar-rierevejleder, der har indblik i videregående uddannelser i HELE Danmark.- Besøg os i CREATE og Musikkens Hus

  Kvittering for deltagelse i Åbent Hus Aalborg kan hentes i Studievalg - Center

  Nordjyllands stande i CREATE og i Musikkens Hus.

  HAR DU HUSKET AT SPØRGE OM.. .

  DIN PERSONLIGE TJEKLISTE

  Hvad er adgangskravene til studiet?

  Hvad går studiets enkelte semestre eller moduler ud på?

  Hvordan og hvornår foregår undervisningen?

  Er der mødepligt på studiet?

  Hvor meget forberedelse og undervisning er der?

  Hvordan foregår eksaminer?

  Er der mulighed for praktik og udlandsophold?

  Er der mulighed for samarbejde med virksomheder?

  Hvilke jobmuligheder giver studiet?

  Er der mange sociale aktiviteterpå studiet?

  Hvor ligger studiet?

  Hvad koster bøgerne?

  09M Ø D I Ø V R I GT O G S Å

  BOLIG

  KOLLEGIE- OG UNGDOMSBOLIGER Hos AKU-Aalborg kan du få vejledning om, hvordan og hvornår du kan søge en studie-bolig. - Besøg os i CREATE

  BOLIGFREMVISNINGMød studerende, som bor i Aalborgs studie-boliger. De viser deres bolig frem og svarer på spørgsmål om at bo i Aalborg.

  MødestedStudyAalborgs stand i CREATE kl. 12.30. Boligfremvisningen tager ca. 45 min.

  M Ø D I Ø V R I GT O G S Å

  STUDIEVEJLEDNING

  Optagelse - kvote 1 og 2 samt sabbat med meningSkal du søge om optagelse på en vide-regående uddannelse eller holde sab-batår? Bliv klædt på til at søge op-tagelse på en vide regående uddannelse. Vi fortæller om optagelses regler, kvote 1 og 2 og optagelse.dk. Få også inspiration til, hvordan du kan bruge dit sabbatår og blive klogere på dit uddannelsesvalg og dermed forbedre dine chancer for op-tagelse.- Hør oplæg i CREATE og Musikkens Hus

  I tvivl? Inspiration til dit uddannelsesvalgEr du i tvivl om, hvilken videregående uddan nelse du skal vælge? Valget af uddan-nelse kan være udfordrende. Få inspiration til at komme videre i valgprocessen.- Hør oplæg i CREATE og Musikkens Hus

  STUDIEVEJLEDNINGStudievejledere fra AAU og UCN står klar til at svare på dine spørgsmål om fx op-tagelse, adgangskrav og uddannelses- muligheder.- Besøg os i CREATE og Musikkens Hus

  Sådan søger du boligTil dette oplæg klæder vi dig på til at søge en studiebolig, der passer til dine behov. Du får indsigt i, hvornår og hvordan du skal søge, og vi viser eksempler på boligtyper, priser og placering.- Hør oplæg i CREATE

  EGEN VIRKSOMHED?Har du en iværksætter i maven, kan du snakke med AAU Inkubator og UCN Next Step om mulighederne for at starte egen virk-somhed under studietiden. - Besøg os i CREATE og Musikkens Hus

  Livet som studerendeKom og hør vores studerende fortælle om hvordan, det er at være studerende på AAU og UCN. Hør om studieformen og hvordan en typisk arbejdsuge ser ud. Undervejs i oplægget fortæller vi om ar-bejdsmængde, muligheder for studie-jobs og livet som studerende. Der er rig mulighed for at stille spørgsmål.- Hør oplæg i CREATE og Musikkens Hus

  IVÆRKSÆTTERISTUDIELIV

  STUDYAALBORGStudyAalborg er Aalborgs Kommunes portal til viden om studiebyen Aalborg. Få info om bl.a. studiejobs og sports-, fritids- og kultur-tilbud.- Besøg os i CREATE og Musikkens Hus

  ADGANGSKURSUSAdgangskursus til ingeniøruddannelser kan hjælpe med at gøre dig fagligt klar til at starte på en ingeniøruddannelse.- Besøg os i CREATE

 • 1110

  Få inspiration til dit uddannelses- og karri-erevalg. Du kan møde oplægsholdere, høre om deres uddannelsesbaggrund og karri-ereforløb samt stille dem spørgsmål.

  Hør oplægsholderne fortælle om…

  · deres vej til jobbet · arbejdsopgaver og hverdagen i jobbet · job og karrieremuligheder generelt i

  branchen · personlige kompetencer og forudsæt-

  ninger for at arbejde i branchen

  MEDIER, KOMMUNIKATION, SPROG OG KULTUR

  SAMFUND, POLITIK, ØKONOMI, HANDEL OG LEDELSE

  IT, ELEKTRONIK OG PROGRAMMERING

  TEKNIK, KONSTRUKTION OG UDVIKLING

  FYSIK, MATEMATIK OG NANOTEKNOLOGI

  JOB INDEN FOR SPROG OG KOMMUNIKATION

  Projektkoordinator og

  direktionsassistent

  D'wine

  Lokale 5.125, CREATE

  JOBTITEL

  ARBEJDSPLADSSTED

  JOB I REKLAMEBRANCHEN

  Administrerende direktør

  Clienti

  Lokale 4.521, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOB I RÅDGIVENDEINGENIØRVIRKSOMHED

  Medarbejder/Ingeniør

  COWI

  Lokale 3.465, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOBTITEL

  ARBEJDSPLADS STED

  Ergoterapeut, sygeplejerske,

  uddannelseskonsulent

  og HR-konsulent

  Aalborg Universitetshospital

  Intimsalen, Musikkens Hus

  JOB PÅ ET HOSPITAL

  Salg- og marketingschef

  Hotel Viking

  - Aqua, Spa og Wellness

  Vocal Center, Musikkens Hus

  JOB I SERVICE- OG OPLEVELSESBRANCHEN

  JOBTITEL ARBEJDSPLADS

  STED

  JOB INDEN FOR DESIGN OG ARKITEKTUROMRÅDET

  Arkitekt

  AK83 Arkitekter

  Lokale 5.127, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOB INDEN FOR TEKNOLOGI

  Technology Lead

  RTX A/S

  Lokale 4.517, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOB SOM MASKINMESTER

  Maskinmester og lektor

  Maskinmesterskolen Martec

  Lokale 3.565, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOB I IT-BRANCHEN

  CEO

  Pre.do

  Øvre restaurent, Musikkens Hus

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  MEDICIN, SUNDHED OG PLEJE

  K A R R I E R E O P L Æ G K A R R I E R E O P L Æ G

  OBS! Tidspunkt for alle karriereoplæg: Kl. 12.30-13.15

  JOB SOM JURIST

  Advokat/partner

  Advodan Aalborg

  Lokale 4.105, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  Filialdirektør

  Danske Bank

  AAU 339, Musikkens Hus

  JOB I FINANSBRANCHEN

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOBTITEL ARBEJDSPLADS STED

  JOB SOM SOCIALRÅDGIVER

  Socialrådgiver

  Rebild Kommune

  Lokale 3.529, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  Principal Statistician

  Novo Nordisk A/S

  Lokale 3.463, CREATE

  JOB INDEN FOR NATURVIDENSKAB

  JOB INDEN FOR SUNDHEDSTEKNOLOGI

  Leveranceprojektleder

  Telecare Nord/Region Nordjylland

  Lokale 4.513, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOB INDEN FOR SUNDHEDSTEKNOLOGI

  Leveranceprojektleder

  Telecare Nord/Region Nordjylland

  Lokale 4.513, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  BIOLOGI, KEMI OG NATUR

  JOB INDEN FOR NATUR- OG MILJØOMRÅDET

  Natursagsbehandler

  Forsvarsministeriets

  Ejendomsstyrelse

  Lokale 3.429, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADS

  STED

  PÆDAGOGIK OG UNDERVISNING

  MUSIK OG DESIGN

  JOB INDEN FOR MUSIK

  Musiker og underviser

  Udøvende musiker og

  Det Jyske Musikkonservatorium

  DJM 547, Musikkens Hus

  JOBTITEL ARBEJDSPLADS

  STED

  JOB SOM LÆRER ELLER PÆDAGOG

  Skoleleder / Pædagog

  Aabybro Skole

  / Dagtilbud Vejgaard

  Klassisk sal, Musikkens Hus

  JOBTITEL ARBEJDSPLADS

  STED

  JOB SOM GYMNASIELÆRER

  Gymnasielærer

  Aalborg Handelsgymnasium

  Lokale 3.563, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOB INDEN FOR DESIGN- OG ARKITEKTUROMRÅDET

  Arkitekt

  AK83 Arkitekter

  Lokale 5.127, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  JOBTITEL ARBEJDSPLADS STED

  JOB SOM SOCIALRÅDGIVER

  Socialrådgiver

  Rebild Kommune

  Lokale 3.529, CREATE

  JOB INDEN FOR TEKNOLOGI

  Technology Lead

  RTX A/S

  Lokale 4.517, CREATE

  JOBTITEL ARBEJDSPLADSSTED

  Salg- og marketingschef

  Hotel Viking

  - Aqua, Spa og Wellness

  Vocal Center, Musikkens Hus

  JOB I SERVICE- OG OPLEVELSESBRANCHEN

  JOBTITEL ARBEJDSPLADS

  STED

 • 012

  1. createrendsburggade 14

  musikkens plads 12. musikkens hus

  nyhavnsgade

  østerbro

  østerbro

  nyhavnsgade

  karolinelun

  dsvej

  evaluér og deltag i konkurrencen om gavekort

  fra supergavekort.dk

  1 x gavekort på 2000 kr. og6 x gavekort på 500 kr.

  deltag her: aabenthusaalborg.dk

  evaluér og vind