B¢O LƒNH NG‚N H€NG

 • View
  73

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BẢO LÃNH NGÂN HÀNG. NHÓM: MANGA LỚP: NHH_K8. Sinh viên thực hiện. Vũ thị thùy Dung Trần thị thu Huyền Nguyễn thị Phượng Nguyễn thị kim Thoa Phạm thị bích Trang. Đầu tư Chứng khoán. Bảo hiểm. Cho vay. Ngiệp vụ Ngân hàng. Huy động vốn. Bảo lãnh. Cho thuê tài chính. - PowerPoint PPT Presentation

Text of B¢O LƒNH NG‚N H€NG

 • V th thy DungTrn th thu Huyn Nguyn th PhngNguyn th kim ThoaPhm th bch Trang

 • Nghip v Ngn hng

 • Bo lnh Ngn hngNi dung2. Cam kt bo lnh1. Vn c bn 3. Bo lnh ngn hng trong ngoi thng

 • Bo lnh NH Vn c bnC s php lKhi nimChc nngSon tho & pht hnh vn bnLoi hnh

 • 1. Vn c bn bo lnhCSPhpLNgh nh 178 ca NHNNNgh nh 165/1999/N_CP (v GD bo m thc hin H)Lut dn s (iu 366-> 376), Lut cc TCTD (iu 58-> 60)Ngh nh 283/2000/Q_NHNN 14

 • 1.Vn c bn bo lnh

 • 1. Vn c bn bo lnhL cng c ti trL cng c bo mChc nng

 • 1.3. Chc nng bo lnh

 • 1.3. Chc nng bo lnhGip KH hng nhng thun li v Ngn qu nh khi c cho vay thc sp ng cc yu cu pht trin, m rng sn xut kinh doanh, gim bt s cng thng v vn ca DNTi tr ti chnh cho ngi bo lnh

 • 1.4. Phng thc pht hnh BL

 • 1.4. Phng thc pht hnh BL

 • 1.4. Phng thc pht hnh BL3b. NHPH c th chuyn VB BL cho ngi TH thng qua NH thng bo

 • 1.4. Phng thc pht hnh BL4a,4b.NH th1 pht hnh BL

 • 1.4. Phng thc pht hnh BL4a4b4bh

 • iu ny dc quy nh trong lut cc t chc tn dng vit nam (ngy 12/12/1997)Khch hng mun c chp nhn bo lnh phi t c cc iu kin cp tn dng v tri qua cc th tc nh cc hnh thc tn dng khc.

 • C vai tr & chc nng tng t nh cp TDp ng kp thi cc yu cu pht trin v m rng sn xut xa DN. Lm gim bt s cng thng vn gun vn hot ng ca DNL mt lai hnh ti tr ngoi thng, nhm chng nhng tn tht ca ngi th hng bo lnh do s vi phm ngha v ca bn i tc lin quan..

 • Quy trnh nghip v BLNH tng t nh bt k quy trnh tn dng no Chun b v tip nhn h s yu cu BLThm nh yu cu BL v ra quyt nh ra quyt nhThc hin v theo di tin trnh BLX l cc trng hp pht sinh Kt thc giao dch BL.

 • 1.5. Son tho & pht hnh VB BL

  Do yu cu BL xut pht t pha hp ng nn ni dung ca vn bn bo lnh khng phi do ngn hng t sng tc m phi da vo ni dung hp ng cng nh giy ngh ca khch hng.Ch sau khi nhn dng c hp ng mt cch chnh xc th cng vic son tho vn bn BL mi c tin hnh. Cho nn cng vic son tho vn bn bo lnh bao gm cc bc sau:Xem xt hp ng gca ra ni dung ca vn bn bo lnh.

 • 1. Bn cht ca giao dch

  Xem xt hp ng gc

 • Ni dung bo lnhCh nh cc bn tham gia BL

 • 1.6. Son tho & pht hnh VB BL

 • Add Your TextAdd Your TextC s thay i trong hp ng chnh m khng dc NH bo lnh chp nhn2

 • C th thanh ton bng:-Chuyn tin mt-Ghi c ti khon ca ngi th hng ti ngn hng.ty theo tha thun trong vn bn BL

 • 1.Hp ng c s v cc iu khon quy nh v BL ngn hng2. ngh pht hnh bo lnh ngn hng3.Bo lnh ngn hng trc tip3a. i bo lnh lin ngn hng3b.Bo lnh ngn hng gin tip.

 • 2. Khc phc nhng ri ro pht sinh do tnh trng thiu thng tin v i tc thng mi3. L ro chn chng & hn ch thit hi t nhng bt trc c th xy ra trong qu trnh thc hin ngha v H

 • Ending Style